Page 1

Eerst de mensen Niet: Electrabel, huisjesmelkers, immo-maffia, tsjiepmoalen, topbankiers, multimiljonairs, speculanten, zakkenvullers, postjespakkers, blageurs, Siegfried Bracke...

Wonen, energie, werk, ... bij elke politieke keuze moeten de mensen op de eerste plaats komen. Stuur PVDA+ naar de gemeenteraad: de beste garantie op een kritische, sociale oppositie.

gent.pvdaplus.be

Stem


TOM DE MEESTER, ENERGIESPECIALIST PVDA+ EN LIJSTTREKKER IN GENT

“De mensen moeten op de eerste plaats komen” Gent is een wijze stad. Maar wonen wordt stilaan onbetaalbaar en de energiefactuur is veel te duur. Tom De Meester, Gents boegbeeld voor PVDA+, zegt waar het op staat. We vroegen meer dan 1.000 Gentenaars wat er moet veranderen. Het dure leven komt als eerste prioriteit uit de bus. Dat is geen verrassing, natuurlijk. Maak zelf maar eens de rekening: de kosten voor huisvesting zijn veel te hoog. En liefst 78% van de Gentenaars wil goedkopere prijzen voor gas en elektriciteit. Daar moet de Stad iets aan doen.

Door Electrabel, en door de grote zonnepanelenparken van de multinationals. Het is goed dat gewone gezinnen subsidies krijgen maar een aantal multinationals maakt daar op grote schaal misbruik van. Ze strijken miljoenen euro’s op, maar wij krijgen de rekening. Daardoor moet elk Gents gezin 97 euro per jaar méér betalen voor elektriciteit. Zelfs wie geen zonnepanelen heeft, betaalt toch mee. Een echte schande.

Hou ze wakker! ische Tom zoekt 5.000 krit Gentenaars (m/v)

t in de gemeenteraad: da Een rebelse PVDA-stem sitie po op e ks lin Een kritische, zou Gent deugd doen! ur stu be ds at, en het hele sta die zegt waar het op sta wakker houdt. r nu Groen een kartel Dat is hard nodig! Zeke voor de macht. Wie zal sluit met sp.a en kiest links, fris geluid in de er nog zorgen voor een gemeenteraad? tie op teraad: de beste garan Stem Tom in de gemeen de positie. Jij bent één van een eerlijke, sociale op telt: m ste e Elk . nodig hebben 5.000 stemmen die we maak het verschil! ied ositie waarin enkel Siegfr P.S. Stel je voor: een opp h niet toc nt Ge voert. Dat kunnen we Bracke het hoge woord aandoen?

PVDA+ WINT PROCES TEGEN DURE STROOM

Door de fors gestegen subsidies voor zonnepanelen betaalt elke Gentenaar jaarlijks 97 euro méér op zijn energiefactuur. Dat is onrechtvaardig en onwettig. Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA+, trok naar de rechtbank, en won het proces. De PVDA+ eist nu dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Wordt vervolgd!

Waarom is elektriciteit zo duur ?

De nieuwe stadshal kost 11 miljoen euro, maar voor voldoende sociale woningen was er blijkbaar geen geld. Ze hebben er wel bijgebouwd, maar er vallen ook woningen af. In totaal kwamen er zo in Gent nul sociale woningen bij. Nul, op zes jaar tijd ! Terwijl de nood zo hoog is. De mensen moeten op de eerste plaats komen, niet de prestigeprojecten.

78% van de Gentenaars ligt wakker van de dure energieprijzen. De PVDA+ wil dat de kosten voor zonnepanelen niet langer doorgerekend worden aan de consument. Dat gezinnen subsidies krijgen voor zonnepanelen is normaal. Maar multinationals maken misbruik van het systeem en slorpen miljoenen euro subsidie op. En wie betaalt dat? U en ik. De kosten worden immers zomaar doorgerekend aan de consument. Dat is onrechtvaardig! De PVDA+ wil dat Electrabel betaalt, in plaats van de gewone Gentenaar.

Wat kan er beter in Gent?

Wat vindt de PVDA+ van de nieuwe Stadshal?

Zonnepanelen: MISBRUIK BEDRIJVEN MAAKT elektriciteit peperduur

Wist je dat? In mei besliste Eandis (de distributienetbeheerder) om de energiefactuur van de Gentenaars te verhogen met 97 euro per jaar. De voorzitter van Eandis is Geert Versnick (Open Vld), de Gentse OCMW-voorzitter. En de hele Raad van Bestuur bestaat uit politici van CD&V, Open Vld en sp.a.

Wie is Tom De Meester? 37 jaar ★ Papa van drie kids ★ Woont in Sint-Amandsberg ★ Energiespecialist van de PVDA+ ★ Nettoloon: 1.600 euro/maand ★ Trok samen met 18.000 consumenten naar de rechtbank tegen de prijsverhoging van onze energiefactuur door de zonnepanelen, en won het proces ★ Meer dan 200.000 mensen steunen zijn petitie om de btw op energie te verlagen van 21% naar 6%.

Volg Tom! www.twitter.com/TomDMeester www.facebook.com/tomdemeesterlive

De Brugse Poort en Ledeberg werden wel opgefrist. Dat klopt, maar het is een druppel op een hete plaat. Het stadsbestuur heeft op zes jaar tijd 520 miljoen euro geïnvesteerd in Gent, maar vooral in grote prestigeprojecten. Denk maar aan Flanders Expo, de Stadshal of de heraanleg van de Korenmarkt. Voor betaalbaar wonen was er slechts 12 miljoen euro. Dat is véél te weinig! Betaalbaar wonen voor de gewone Gentenaars, dát moet de prioriteit zijn.

De PVDA+ heeft de wind in de zeilen. Ga je voor een zetel? Het zal wel zijn! (lacht) De PVDA+ zou op 14 oktober wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Wij willen een kritische, sociale stem laten horen in de gemeenteraad.

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (lijstduwer sp.a-groen), besliste onlangs, na massaal protest van de bevolking, om de subsidies voor (nieuwe) zonnepanelen af te bouwen... Maar voor de oude zonnepanelen blijven wij ons blauw betalen, nog 20 jaar lang. Dank u, Freya!

ACTIE

Goedkope elektriciteit voor alle Gentenaars Gas en elektriciteit zijn véél te duur. De PVDA+ wil dat de Stad Gent een eigen energiebedrijf opricht dat rechtstreeks stroom levert aan de bevolking, zoals EGW vroeger. Dat heeft alleen maar voordelen: Goedkoper Een stadsbedrijf maakt geen woekerwinsten, een bescheiden winstmarge volstaat. Dat maakt onze energiefactuur een pak goedkoper.

Groener Het stadsbedrijf investeert zelf in duurzame, groene energie. Zo worden we onafhankelijk van grote energiebedrijven als Electrabel.

Handiger Bij een stadsbedrijf ben je zeker van goedkope, groene stroom. Je hoeft dus niet telkens opnieuw op zoek naar een andere leverancier.

Steun het PVDAvoorstel voor een eigen Gents energiebedrijf Teken de petitie op

gent.pvdaplus.be

PVDA+ maakt jouw energiefactuur betaalbaard Gent oprichten dat

de Sta • Een energiebedrijf van . levert aan alle inwoners betaalbare, groene stroom . Energie lagen van 21% naar 6% • De btw op energie ver noodzaak. is geen luxe, maar een rgiefactuur zonnepanelen uit de ene • Haal de kosten voor eld r Electrabel. Een gemidd en stuur de rekening naa er. nd mi r o per jaa gezin betaalt zo 97 eur , wijk per isolatie. Straat per straat • Een masterplan voor d. Zo een energiezuinige sta wijk maken we van Gent jden mi n energiefactuur en ver besparen mensen op hu we energieverspilling.


BETAALBAAR WONEN IS GEEN LUXE, MAAR EEN RECHT Meer dan de helft van de Gentenaars snakt naar een betaalbare woning, zo blijkt uit onze bevraging bij meer dan 1.000 Gentenaars. We verzuipen in de woonkosten. Slechts 1 op 5 jonge gezinnen slaagt erin om in Gent een betaalbare woning te kopen. Ook wie huurt, betaalt zich blauw. De huurprijzen verdubbelden op tien jaar tijd. En ondanks veel dure beloftes kwamen er op zes jaar tijd in totaal nul sociale woningen bij. 7.000 gezinnen staan op de wachtlijst.

EEN STAD OP MENSENMAAT JOB

RECHT OP EEN ZINVOLLE JOB

Wat doet het stadsbestuur? In plaats van zelf betaalbare woningen te bouwen, geeft de stad nieuwe woonprojecten in handen van private projectontwikkelaars. Die willen alleen winst maken, véél winst. Dus bouwen ze luxe-appartementen en lofts, in plaats van betaalbare gezinswoningen. In de Burgstraat wordt een rij oude arbeidershuisjes gesloopt om plaats te maken voor 16 nieuwe luxe-woningen. Prijs: tussen 425.000 en 700.000 euro per woning. Wie kan dat betalen?

RECHT OP PROPERE WOONWIJKEN

Aan de Oude Dokken, bij de Dampoort, komen 1.500 nieuwe woningen: 20% sociale woningen, 20% betaalbare woningen, en dus nog 60%... onbetaalbare woningen.

In de Lijnmolenstraat bouwt een projectonwikkelaar, in opdracht van de Stad Gent, 31 nieuwe woningen. Luxe-woningen, maar ook 10 zogenaamde ‘bescheiden’ woningen. Kostprijs: 250.000 euro!

n PVDA+ maakt wone betaalbaproajecrten, zoals de Oude Dokken,

• Bij belangrijke woon bare zorgen voor 100% betaal moet de Stad Gent zelf woningen. ingen, invoeren voor huurwon • Een maximumhuurprijs grootte ls zoa jectieve criteria, op basis van eerlijke, ob g. en comfort van de wonin met delijk Verhuurkantoor • Oprichting van een Ste moim re du de r ernatief voo correcte prijzen, als alt kantoren. , om zo de n bouwen of renoveren • 7.000 sociale woninge rken. wachtlijsten weg te we met hoge boetes. ken • De leegstand aanpak oveerd moeten verplicht geren Leegstaande woningen worden. en te huur aangeboden

RECHT OP EEN VEILIGE STAD

RECHT OP KINDEROPVANG

RECHT OP OPENBAAR VERVOER

Omdat het crisis is, zetten veel privé-bedrijven mensen op straat. PVDA+ wil dat de Stad investeert in nieuwe jobs, in plaats van te besparen op personeel. Siegfried Bracke (N-VA) wil zelfs één op vier jobs bij de stad schrappen! Nochtans is er werk genoeg te doen: voor parkwachters en kinderverzorgsters, of wooninspecteurs om leegstand en verkrotting aan te pakken. Die nieuwe jobs zijn hard nodig: in Gent zoeken bijna 13.000 mensen werk.

Het toeristische hart van Gent ligt er altijd proper bij, maar in de randgemeentes liggen veel straten er soms als een sluikstort bij. De PVDA+ wil méér straatvegers en huisvuilophalers om onze woonwijken proper te houden. Wij willen ook opnieuw gratis ophaalrondes voor grof huisvuil. Zo vermijden we sluikstorten.

Overlast, samenlevingsproblemen en onveiligheid hou je niet tegen met camera’s. De PVDA+ wil investeren in mensen: extra straathoekwerkers, buurtbemiddelaars en buurtagenten uit de wijk zelf die nauw contact hebben met de inwoners en aanspreekbaar zijn. De PVDA+ pleit voor een wijkgerichte aanpak met inspraak van de bevolking. Op basis van wederzijds respect in de omgang met elkaar. Gent moet een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Wie zwanger wordt, reserveert best zo snel mogelijk een plaatsje bij de stadscrèche. Want de plaatsen zijn beperkt. En privé-opvang is dikwijls peperduur. De PVDA+ pleit voor nieuwe stadscrèches. Zo zorgen we voor betaalbare kinderopvang, dicht bij huis, en nieuwe jobs voor kinderverzorgsters.

Gent is vol, er kan geen auto meer bij. Toch bespaart de Vlaamse regering (CD&V, sp.a en N-VA) op het openbaar vervoer in onze stad. In Gent verdwijnen de nachtbussen van De Lijn. Onbegrijpelijk! PVDA+ wil mobiliteit op mensenmaat: het openbaar vervoer uitbouwen, niet afbouwen. Het stadsbestuur moet ook werk maken van veilige fietspaden.


STOP DE PAK-DE-POEN-SHOW

LIJST GEMEENTERAAD PVDA+

De PVDA wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De crisis is niet jouw fout, noch van de Walen of werkzoekenden, en al helemaal niet van de Spanjaarden of Grieken. De echte schuldigen zijn de topbankiers, speculanten, multinationals en multimiljonairs die onze kassa’s plunderen. Zij moeten de crisis betalen, niet jij!

Wist je dat? Multimiljonair Michel Moortgat, de eigenaar van brouwerij Duvel, uit Sint-Martens-Latem heeft een persoonlijk fortuin van 139 miljoen euro. Hij betaalt nul euro miljonairstaks! Staalbedrijf Arcelor-Mittal, uit de Gentse Kanaalzone, betaalt op een winst van 1,4 miljard euro nul euro bedrijfsbelastingen!

✁�Hang deze affiche voor je raam!

Een Gentenaar betaalt al snel 30% tot 40% belastingen op zijn inkomen. Maar wist je dat multinationals en multimiljonairs in België nauwelijks belastingen betalen?

SORRY

1. Tom DE MEESTER • Energiespecialist PVDA • Dampoort

27. Nefertiti HINNEKINT • Bezige bij • Oostakker

2. Sonja WELVAERT • Ambtenaar bij Financiën,

28. Alberto CANO VANDENHOVE • Student • Afsnee

vakbondsvrouw ACOD • Mariakerke

3. Lies HORRIE • Leerkracht, afgevaardigde ACOD Onderwijs • Gentbrugge

4. Aydin KAYA • Buschauffeur, Jongerendelegee ACOD • Verruimingskandidaat • Rabot

IK BEN GEEN

PVDA_folderA4_maart2012_NL.indd 4

34. Sabine VANDAMME • Automobielarbeidster DSV • Oostakker

7. Tony FONTEYNE • Treinbestuurder • Stationsbuurt Zuid

35. Marc DE MEYER • Gepensioneerd • Brugse Poort

8. Judith SPOTBEEN • Ex-textielarbeidster,

36. Isabella SALVATORE • Bediende • Gent Binnenstad

9. Jan DUMOLYN V.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel.

2/04/12 16:05

n 1% op he Een miljonairstaks va ro op. Dat geld t jaarlijks 8 miljard eu ng multimiljonairs bre lbare woningen, te investeren in betaa hebben we nodig om enbaar vervoer. e jobs en beter op kindercrèches, nieuw w aan banden. de pak-de-poen-sho Steun de PVDA, en leg

• Professor Universiteit Gent • Verruimings-

10. Charlotte DE KOCK • Onderzoeker • Verruimingskandidaat • Dampoort

11. Jan MOERMAN • Tekenaar, oprichter buurtcomité ‘Wijk-up!’ • Ledeberg

Hoe durven ze? Een bankencrisis is geen natuurramp. In zijn boek Hoe durven ze? pakt PVDAvoorzitter en bestseller-auteur Peter Mertens de échte verantwoordelijken aan: bankiers, speculanten en multinationals. Zijn verontwaardiging spreekt steeds meer mensen aan. “Een fenomeen”, schrijft het Nieuwsblad. “De rijzende ster van de Belgische politiek”, weet de Nederlandse Volkskrant. “De PVDA zit volgens de peilingen in de lift en zou bij de gemeenteraadsverkiezingen wel eens verrassend goed kunnen scoren”, schrijft Knack. “Een zeer rake schop tegen de glibberige schenen van het Systeem” (P-Magazine) “Er zijn zo van die boeken die je van je sokken blazen. Hoe durven ze? Is daar één van.” (ACW-weekblad Visie) “Een scherpe analyse van de diepe crisis waarin we ons bevinden.” (De Standaard) “Zelfs wie kritisch staat ten opzichte van links, zal in dit boek een schat aan informatie en denkstof vinden.” (De Wereld Morgen)

40. Huguette GYSSELINGS • Gepensioneerd • Brugse Poort 41. Lucia BARBE • Lerares • Sint-Amandsberg 42. Wim VAN GOTHA • Dichter • Gent Binnenstad 44. Linda VAN HOVE

Oost-Vlaanderen • Gent Binnenstad

17. Christine JACOBS • Invalide, actief in de buurt • Sint-Amandsberg

18. Jouwe VANHOUTTEGHEM • Vice-voorzitter Comac, 9e druk

39. Jean-Paul GEERTS • Ambtenaar • Ekkergem

13. Claude YANDE • Arbeider, ACV-delegee • Ledeberg 15. Eddy DECRETON • Leraar, ondervoorzitter ACOD-Onderwijs

(HUMO)

38. Catherine BOONE • Schrijfster • Stationsbuurt Noord

43. Leen RENIERS • Huisvrouw • Gent Binnenstad

14. Annick FLORUS • Bediende • Sint-Amandsberg

“Een snoeihard boek”

37. Werner PATOOR • Arbeider ISS, ABVV-delegee • Drongen

12. An CARBONNELLE •Verzorgende • Sint-Amandsberg

16. Janette DANYIOVA •Bediende • Gent Binnenstad VOORZITTER PVDA+ SCHRIJFT BESTSELLER over de crisis

32. Lieve BOSSUYT • Bediende • Dampoort

6. Lydie NEUFCOURT • Lerares, nationale leiding PVDA •

kandidaat • Dampoort

PVDA+ WIL MILJONAIRSTt AKS ste fortuin van de 1% rijk

31. Gerda VERLINDE • Bediende • Sint-Bernadettewijk 33. Erik POPELIER • Opvoeder • Moscou/Flora

koffiemadam ABVV • Gent Binnenstad

Probeer het eens bij speculanten, topbankiers en miljonairs

30. Charu VANBELLE • Zaalverantwoordelijke GEC • Brugse Poort

5. Koen HOSTYN • Bediende • Meulestede Sint-Amandsberg

MELKKOE

29. Yuk Kit YEUNG• Apotheekassistente • Stationsbuurt Zuid

jongerenbeweging PVDA • Brugse Poort

19. Hakim CARPENTIER • Student, rapper • Sint-Amandsberg 20. Kasper LIBEERT • Student • Stationsbuurt Zuid 21. Eefje GOOSSEN • Leerkracht • Stationsbuurt Noord 22. Jotie FRANÇOIS • Student • Nieuw Gent

• Bruggepensioneerd bediende Arcelor-

Mittal • Muide

45. Rudy DEVILDER

• Bruggepensioneerd textielarbeider •

Gent Binnenstad

46. Lieve COPERS • Leerkracht op pensioen • Sint-Amandsberg 47. Bert PIESSENS • Taxichauffeur • Gent Binnenstad 48. Nadia DE WAELE • Gepensioneerd • Bloemekenswijk 49. Norbert VAN OVERLOOP • Voormalig advocaat, auteur Wiens Belang • Sint-Bernadettewijk

50. Antoinette VAN MOSSEVELDE • Gepensioneerd lerares, progressief christen • Ekkergem

51. Paul RONSE

• Voormalig vakbondssecretaris ACOD •

Sint-Amandsberg

23. Pascal COLMAN • Polyvalent arbeider • Macharius-Heirnis 24. Steven DUJEU • Bediende Ateljee, LBC-delegee • Sint-Amandsberg

25. Hilde WENES • Verpleegster UZ Gent • Stationsbuurt Zuid 26. Pascal VRIELYNCK • Laborant • Stationsbuurt Zuid

LIJSTTREKKER PROVINCIERAAD 1. Lydie NEUFCOURT Sint-Amandsberg

• Lerares, nationale leiding PVDA •


V.u.: M-R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel.

WIJ KIEZEN JOUW KANT! De PVDA+ kiest consequent jouw kant. Wij komen op voor wat écht telt: een betaalbare en leefbare stad. Een stad op mensenmaat, waar alle Gentenaars thuis zijn, ongeacht hun inkomen, afkomst of huidskleur. Een stad die werk maakt van betaalbaar wonen en goedkope, milieuvriendelijke energie voor iedereen.

SOCIALISME, PUUR NATUUR De PVDA+ is een échte socialistische partij die nog middenin de bevolking staat en de sociale strijd niet uit de weg gaat. Een brede beweging die opkomt voor een rechtvaardige en democratische samenleving waarin mens en milieu centraal staan, niet de maximale winst. De enige partij ook die nog in het hele land actief is en symbool staat voor de solidariteit tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars.

Versterk de PVDA+

De PVDA+ zit in de lift. Onze ideeën kennen steeds meer bijval en dagelijks komen er nieuwe leden bij. Versterk de PVDA, neem een lidkaart. Surf naar www.pvda.be, of mail naar pvda@pvda.be, of sms ‘lid’ + je naam en adres naar 0473 87 60 18.

MAAK HET VERSCHIL: HELP DE PVDA+ in de gemeenteraad STEM NUTTIG ❏ Ja, ik stem Tom in de gemeenteraad

voornaam:

WORD LID

naam:

❏ Ik neem een lidkaart (20 euro/jaar) ❏ Ik wil graag meewerken in een basisgroep in mijn wijk

straat:

MAAK DE PVDA+ BEKEND

postnummer:

❏ Ik wil meehelpen in de kiescampagne ❏ Ik wil een affiche voor mijn raam hangen ❏ Ik wil folders helpen verspreiden. Bezorg me ..... ex.

gsm/tel.:

DOE EEN DUIT IN HET ZAKJE ❏ Ik steun en stort op Steunfonds BE05 0011 1514 8675 ❏ Ik steun online op www.pvda.be/steun

WIL JE HELPEN?

09 329 87 06 gent@pvdaplus.be gent.pvdaplus.be

gemeente:

E-mail:

Deze bon graag terugsturen naar PVDA+ Gent, Halvemaanstraat 7a, 9040 Gent.

www.pvdaplus.be

nummer:

PVDA+gemeenteraadsverkiezingen folder Gent  

Folder voor de gemeenteraadsverkiezingen

PVDA+gemeenteraadsverkiezingen folder Gent  

Folder voor de gemeenteraadsverkiezingen

Advertisement