Page 1

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AALST

EERST DE MENSEN! Wij zijn geen melkkoeien! Deze keer stem ik PVDA+ www.pvdaplus.be


“Niet het stadsbestuur maar de inwoners zijn het hart van de stad. Voor hen moeten we zorgen.” Het is mijn vaste overtuiging

absoluut een vernieuwd, een veel beter

Aalst nodig!

dat volwaardig werk, een

In de huidige stadsvernieuwing van het bestuur (zie artikel hieronder) is echter van dit alles geen sprake.

goed inkomen en een sociale gemeenschap de basis zijn van

Ik hoorde ooit iemand zeggen: “Als de stad zijn gat veegt aan de mensen, vegen de mensen hun gat aan de stad.” Ik ben overtuigd dat heel veel problemen niet zouden bestaan als het stadsbestuur zou luisteren naar de inwoners, de dialoog tussen hen zou organiseren en HUN problemen zou aanpakken. Daarover moet elke gemeenteraad gaan en daarvoor willen wij van PVDA+ ons inzetten. Zie onze voorstellen in deze folder en in ons volledig programma op onze website.

een gelukkige stad. Nu kleuren wij om de 6 jaar een bolleke in. Daarna worden alle beslissingen boven onze hoofden genomen en zijn wij alleen nog de zwijgende meerderheid, die zo goed als niets meer te vertellen heeft. In Aalst is het tegenwoordig al stadsvernieuwing wat de klok slaat. Die is inderdaad absoluut nodig. Als ik in de wijken kom of aan de poorten van een fabriek sta en met de mensen praat, vertellen ze mij dat hun huizen niet geïsoleerd zijn en hun energiefacturen en huishuur veel te duur. Dat zij geen sociale woning krijgen, alleen maar een interimof deeltijdse job kunnen vinden en met het openbaar vervoer niet op hun werk

Lijsttrekker Romain Dierickx geraken. Dat veilige fiets- en voetpaden ontbreken en het OCMW een familielid dat aan de grond zit niet kan helpen. Dat de school te duur is en er in hun buurt geen speelpleinen zijn. Akkoord: zij hebben

Alleen de rijken worden beter van deze stadsvernieuwing HET VERDWIJNEN VAN DE MIDDENSTAND Krantenkiosken, beenhouwerijen, cafés, kledingzaken… zijn al aan het verdwijnen. Ze hebben niet genoeg geld meer om te investeren in meer luxe. Projectontwikkelaars willen winkels als Zeeman en Schoenenreus op de Grote Markt weg wegens “te storend voor de rijkere klanten”.

Het huidige stadsbestuur pompt heel veel miljoenen euro in de vele grote bling-blingprojecten. Wordt iedere Aalstenaar daar beter van? Het bestuur wil met de andere steden (Gent, Brussel... ) concurreren om meer winkelketens, klanten en toeristen aan te trekken. Aalst moet een luxueus imago krijgen, met verlichte straatstenen, fonteintjes, bloempotten, kleurrijk verlichte gevels, kunstwerken, grote evenementen, ondergrondse parkings… Prestigieuze (dikwijls buitenlandse) studiebureaus, projectontwikkelaars en dure managers nemen de stad over. Zij leiden de dans. Het stadsbestuur danst naar hun pijpen. Welke Aalstenaars zullen hier beter van worden? Alleen een kleine minderheid die nog genoeg geld heeft om op de

2e plaats Regina De Pauw

9e plaats Andre Berner

denderende trein van de gedroomde luxe te springen. De overgrote meerderheid, van wie de portemonnee al zoveel lichter werd gemaakt door de vele besparingen, heeft geen geld om de, door de nieuwe luxe, stijgende prijzen te kunnen betalen. En in de stadskas zal geen geld meer overblijven om hen nog wat openbare diensten te verlenen.


De regering en de stad: eenzelfde politiek Meer winsten voor de bedrijven, meer besparingen voor ons

DE TIEN PUNTEN VAN PVDA+! 1. 2 000 sociale woningen extra, voor gezinnen met een jaarinkomen tot 35.000 euro. Controle op de misbruiken bij herstellingen. 2. Een masterplan voor de isolatie van woningen, wijk per wijk, de minst geïsoleerde eerst. 3. 6% btw op energie. Een maximumprijs voor energie. Een stedelijk energiebedrijf. 4. Gratis lager en middelbaar onderwijs. Gratis vuilniszakken, openbare toiletten en zitbanken. 5. Minder autofiles in het centrum. Meer i.p.v. minder bussen. Meer en veiligere fiets- en voetpaden. Vlotte toegang voor andersvaliden. 6. 20 volwaardige jobs voor buurt- en wijkwerkers. 7. Een dienstencentrum in elke deelgemeente. Meer opvang voor kinderen en ouderen. 8. Meer inspraak voor de inwoners. Volksvergaderingen moeten plaatsvinden vóór alle plannen al opgesteld zijn. 9. Kordate aanpak van drugsdealers en criminele bendes. Een minimum aantal camera’s. Herwaardering van de wijkagent. 10. Meer solidariteit tussen alle werkenden, werklozen, jongeren, ouderen en zieken, hier, in Europa en in de hele wereld.

Wij betaalden 13 miljard extra aan de banken. In 2010 maakten de 1000 bedrijven met de grootste winsten in ons land samen 57 miljard euro winst. Daarop betaalden zij maar 5,73% in plaats van 33% belastingen. De regering verminderde ook sterk de patronale lasten. Er bestaat in ons land ook geen belasting op grote fortuinen. En waaraan besteedt de stad Aalst zijn budget? Eerst en vooral aan grote studies en projecten, waar grote bedrijven veel winst mee maken. Zo blijven er bij de openbare diensten enkel wat kruimels over. De regering en de stad zijn twee handen op één buik. Duidelijk is dat wij op tafel moeten slaan en ons verzetten, allemaal samen. Blijkbaar zijn de andere partijen niet bereid dat verzet te ondersteunen en daarom is PVDA+ zo nodig. Dit is wat wij willen: dagelijks, samen met de bevolking van Aalst, strijd voeren voor de verbetering van de toestand van de overgrote meerderheid van Aalstenaars die het niet breed hebben.

VOEDSELBEDELING BIJ KAMIEL Dit is maar het topje van de ijsberg van de armoede in Aalst 45% van de huurders in Aalst betalen meer dan 30% van hun inkomen aan woonkosten (huur en energie). Hoe kan een gezin met kinderen nog rondkomen? Sociale woningen zegt u? Hoe lang zijn de wachtlijsten? In Horebekeveld betalen vele gezinnen met meer dan 33.000 euro jaarinkomen de jongste jaren trouwens ook de privéprijs (tussen 530 en 660 euro). Gepensioneerden die nog huren, hebben op het einde geen echt leven meer. Ze bezitten niets meer. Er moet hier meer gebeuren dan de jaarlijkse optocht “Stop de armoede”. We moeten ons met zijn allen verzetten!


Stem voor de echte sociale oppositie! N-VA wil verandering, maar wat steken ze dan al 8 jaar uit in de Vlaamse regering? De mensen staan nog altijd op wachtlijsten in de zorg of voor een betaalbare woning. N-VA is tegen de regering Di Rupo, omdat de besparingen voor hen nog niet diep genoeg snijden. Met hen zullen uw koopkracht (index), pensioen en uitkering er aan geloven. Met PVDA+ doen we de rijken betalen.

Kandidaten gemeenteraad 1 Romain Dierickx • gepensioneerd leraar 2 Regina De Pauw • ex-buschauffeur 3 Gert Mettepenningen • medewerker buurtsport 4 Nancy Sterck • beleidsmedewerkster preventie en logistiek 5 Geert Garcia Verleyen • mekanieker 6 Sabrina De Neef • ambtenaar 7 Patrick De Boeck • geëngageerd vrijwilliger 8 Anja Van Royen • bediende

Een stem voor pvda+ maakt het verschil

9 Andre Berner • arbeider

De werkmethode die de raadsleden van PVDA+ altijd gebruiken is de volgende: “1. Straat, 2. Raad, 3. Straat”. Ook met één gemeenteraadslid kan men zo resultaten bereiken. 1. Zij luisteren naar de noden van de mensen in de wijken en nemen die ernstig. 2. Zij leggen de eisen van de mensen voor op de gemeenteraad en eisen een oplossing. 3.Komt die er niet, dan gaan zij terug naar de mensen en roepen hen op tot actie, tot er een oplossing is. Een paar voorbeelden. In Genk (1 PVDA+ verkozene) daalden, door acties, de zware metalen in de lucht met 70%, werden meer dan 1000 sociale woningen gerenoveerd en verdrievoudigde het budget voor onderwijs. In Herstal (2 verkozenen) werd het zwembad heropend en werden de achterstallige vakantiegelden van de gepensioneerde ambtenaren van het OCMW uitbetaald. In Hoboken (2 verkozenen) werden meer dan 40% 65-plussers gevaccineerd tegen de griep, is er nog altijd geen enkele parkeermeter, werd de ludieke actie “Met een nat gat naar ’t stad” georganiseerd tegen de lekkende bushokjes, werd een extra-poreuze drainagebuis gelegd in een straat met ondergelopen kelders en werd de huisvuilbelasting afgeschaft. Dit laatste gebeurde eveneens in Zelzate (6 verkozenen) waar ook de parkeermeters verdwenen, een voltijdse jeugdopbouwwerker in dienst werd genomen en een buurtontmoetingscentrum dat gesloten was, opnieuw werd geopend.

12 Godelieve Vanhaecke • gepensioneerde

10 Paola Peynsaert-Schelck • kinderopvang, gepensioneerd

11 William Peynsaert • schrijver en scenarist thuisverpleegster

13 Stefaan Engels • andersvalide 14 Marie-Jeanne Ringoir • gepensioneerde bediende 15 Samuel van den Eeckhout • deskundige milieuzorg, sociaal ecocentrist

16 Ingrid Lanneeuw • huisvrouw 17 Luc Valcke • ambtenaar 18 Rita van den Bossche • laborante 19 Sylvain Pique • gepensioneerd leraar 20 Karine Schelck • vrijwilligster strijkdienst 21 Guido Lemmens • steward en vrijwilliger (armoede)

Website http://pvda-aalst.rvp.be E-mail: pvda.aalst@hotmail.com

Naam:.......................................................................................................................................................................................................................................... Voornaam:. ............................................................................................................................................................................................................................... Straat: .....................................................................................................................................................................................nr.:............................................ Tel/gsm: ............................................................................................................. E-mail:....................................................................................................... Ik word lid Ik wil meewerken in de kiescampagne Ik wil een affiche voor mijn raam hangen Ik wil folders helpen verspreiden. Bezorg me . . . . . . . . ex. Ik steun en stort op Steunfonds BE05 0011 1514 8675 of steun online www.pvda.be/steun Ik bestel . . . . . . . . ex. van het boek Hoe durven ze? van Peter Mertens Bestel het boek online op www.pvdashop.be voor slechts 15 euro (ipv 20 euro). Terugsturen / contact:

Romain Dierickx , Esplanadestraat 8 bus 1, 9300 Aalst • GSM 0486 62 75 90 • rom.dierickx@skynet.be

v.u. Marie-Rose Eligius, M. Lemonnieraan 171, 1000 Brussel

Postcode: ............................................................................ Gemeente:..............................................................................................................................

PVDA+ GV2012 Aalst  

PVDA folder voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you