Page 1

te v

! p o r t t s e ’ ee l , c

Loonstop en loonverlies door indexgesjoemel voor de werkende bevolking In januari 2013 verving de regering een aantal producten uit de indexkorf door witte producten. De indexaanpassing van je loon zal hierdoor met enkele maanden tot een half jaar uitgesteld worden. Op 29 maart keurde de regering een loonstop goed voor 2013-2014. In april wil de regering de loonwet van 1996 herzien op twee punten: 1) loonstop tot eind 2018 en 2) zwaardere sancties bij overtredingen van de loonnorm. Als de wet goedgekeurd wordt, zal tot 2018 geen enkele sector of bedrijf nog cao’s kunnen afsluiten die de loonstop doorbreken. Bij de recente begrotingscontrole treft deze regering voor meer dan 700 miljoen nieuwe maatregelen. Besparingen in de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, bij de ambtenaren, bij de overheidsdiensten en overheidsbedrijven. Nieuwe accijnzen op tabak. Kortom allemaal maatregelen die uiteindelijk de werkende mensen zullen treffen.

Steeds grotere winsten voor de bedrijven en hun aandeelhouders

“De Belgische ondernemingen maken zich op voor een recordseizoen op het vlak van winstdeling met hun aandeelhouders. (…) De aandeelhouders van AB InBev verdienen 42% meer dan vorig jaar en 4,5 keer meer dan in 2009”, titelde de beurskrant L’Echo op 30 maart. Toch eist deze regering geen enkele bijdrage van hen om de crisis op te lossen.

De werknemers produceren de rijkdom en de aandeelhouders vullen hun zakken. Dit moet stoppen: • • • •

Weg met het Koninklijk Besluit dat de loonstop oplegt De witte producten terug uit de indexkorf Geen herziening van de loonwet van 1996 Vrijheid van onderhandelingen om loonsverhogingen af te dwingen


De patroons willen je nog gemakkelijker kunnen ontslaan Door een juridische beslissing moeten vóór 8 juli de verschillen tussen arbeiders en bedienden weggewerkt worden. De patroons willen de verschillen wegwerken door de opzegtermijnen voor de bedienden in te korten en door de carenzdag voor de bedienden opnieuw in te voeren. De vakbonden eisen een harmonisering naar boven. Om dit te bekomen willen ze actie voeren onder het motto: ‘de beste vooropzeg veralgemenen, dat is jobs beschermen!’ • Behoud van de verworvenheden van de bedienden • Gelijkschakeling van de opzegtermijnen voor de arbeiders met die van de bedienden • Afschaffing van de carenzdag voor de arbeiders

Doe mee met de vakbondsacties

Handen af van de ambtenarenwedden Bij de recente begrotingscontrole bespaart de regering 0,5% op de loonmassa van de ambtenaren door de maatregelen van staatssecretaris Hendrik Bogaert door te voeren. Tot op vandaag was de wedde van de ambtenaren gekoppeld aan de anciënniteit. Wie slaagde voor de competentietest kreeg een competentiepremie. Na de nodige jaren dienst werd de competentiepremie opgenomen in de wedde en kon men deelnemen aan de volgende competentietest. Wie telkens slaagde, zat aan het einde van zijn carrière in de hoogste weddeschaal. De regering wil dit afschaffen en vervangen door een subjectief evaluatiesysteem. Op die manier bespaart de regering op premies en vermijdt ze dat iedereen de hoogste weddeschaal bereikt. Bij twee negatieve evaluaties kan de regering zelfs afdanken! De ambtenaren en hun vakbonden hebben alle reden om actie te voeren tegen deze regering voor het behoud van hun statuut: • Handen af van het statuut van de ambtenaren • Behoud van de competentiepremie en de wedde verhogingen gekoppeld aan de anciënniteit.

Help ons 88.000 handtekeningen inzamelen voor de miljonairstaks

Informeer je bij je syndicale afgevaardigden over de acties in je regio

Een minimale belasting van 1% op vermogens boven één miljoen euro brengt een paar miljard euro op. Het treft maar 2% van de bevolking. Daar kunnen we 100.000 banen mee creëren bij de openbare diensten, in het onderwijs of in de gezondheidszorg.

V.u.: M.R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

Teken de petitie op www.miljonairstaks.be

Download het dossier Zes mythes over de loonkosten De patroons liegen ons voor dat wij te veel verdienen, dat de loonkosten in België te hoog zijn. De PVDA maakte hierover een dossier dat je kan downloaden via www.pvda.be/downloads.

www.pvda.be

Trop !s te veel  

PVDA bedrijfspamflet nav de voorstellen om de lonen te bevriezen en de indexaanpassing te schrappen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you