Franken Teut • editie Antwerpen • juni 2015

Page 1

DE FRANKEN

TEUT

Antwerpse luchthaven: VIJF KEER MEER VLUCHTEN p. 5

IE sp ec i a l e E D I T

Minister Weyts zweert bij BAM

MAAR HET BAM-PLAN IS TRAAG, ONGEZOND EN DUUR p. 6 OOK Slongs kinderopvang: paniek op ’t Schoon Verdiep: luxe of noodzaak? Dievanongs containerpark is p. 4 komt naar afvalmagneet p. 5 ManiFiesta p. 3

Welko-m VA N t Bart De Wever e h n i s i e l a over taks shift: leugenp

“Het uur van de waarheid nadert, maar er bestaan geen voorstellen die vooral de één procent rijksten doen bijdragen” p. 2


SCHOON LEVEN Onlangs verhuisde ik van Wilrijk naar 2018, bij het Harmoniepark. Op 31 mei maakte ik er de opening van het heraangelegde park mee. Mijn dochtertje van anderhalf speelt nu dolenthousiast op de nieuwe speeltuigen en in het zand. Ik herinnerde me de acties van ‘Red het Harmoniepark’. Zij kwamen op tegen de herbestemming van een deel van het park tot bouwzone. Op datzelfde moment voerden we in Wilrijk ook actie tegen de kap van het eeuwenoude Ferarrisbos. Schepen Van de Velde beschuldigde ons allen van desinformatie. Mooi is dat ‘Red het Harmoniepark’ gelijk kreeg van de Raad van State. Mooi is ook het ondertussen heraangelegde park. De schepen windt zich nu opnieuw op. Hij hekelt de bewoners die op straat komen tegen het Tivoli-bouwproject van multinational Lidl. Hij is “de politieke spelletjes beu”. Iets ondernemen tegen een groot bedrijf is voor Van de Velde taboe. Gelukkig komen er steeds mensen van onderuit met sterke, vernieuwende ideeën. Ringland is er ook zo één. De gevestigde orde is er absoluut tegen. Diegenen voor een stad op mensenmaat vinden het briljant! Het is schoon leven in Antwerpen!

Wouter Van Damme voorzitter PVDA Antwerpen

“Vandaag naderen we het uur van de waarheid voor zij die zeggen dat ze vooral de rijken willen doen bijdragen. Want de echte vraag is: hoe? Ik zeg het u: er is geen antwoord op die vraag. En ik ga zelfs verder: elk voorstel dat de 1 procent rijksten doet bijdragen, zal door de N-VA gesteund worden. Zonder reserve en met enthousiasme. Alleen, ik heb ze nooit gezien, die voorstellen, want ze bestaan niet.” Bart De Wever in de beurskrant L’Echo (23/05/15)

“Wel, beste Bart De Wever, dat voorstel bestaat wél. Er bestaat een voorstel dat de één procent rijksten een rechtvaardige bijdrage laat betalen en de middenklasse ontziet, dat is de miljonairstaks. Om het werk helemaal gemakkelijk te maken hebben PVDA Kamerleden Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, samen met juristen en fiscale experten, een waterdicht wetsvoorstel geschreven om de miljonairstaks daadwerkelijk in te voeren. Dat wetsvoorstel zullen wij nog voor de zomer in het parlement indienen. En beste Bart De Wever, wij rekenen er uiteraard op dat de voltallige N-VA-fractie ons wetsvoorstel “zonder reserve” en “met enthousiasme” zal goedkeuren.” Peter Mertens op het Solidariteitscongres (13/06/15)

LEESTIP

De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen.

peter merten

s (red.)

De miljonairstak

en zeven andere

s

briljante ideeën om de samenleving te veranderen

De taart die we allemaal samen bakken – onze welvaart – is de laatste 50 jaar vier keer zo groot geworden. Maar de verdeling ervan is zeer ongelijk. Méér dan de helft van de stukken is in handen van minder dan 5 procent van de mensen. Bovendien stijgt die ongelijkheid omdat de grootste vermogens amper belastingen betalen. De miljonairstaks is een taks van 1 procent op fortuinen boven de één miljoen euro (gezinswoning niet meegerekend). Zo’n taks bestaat al in verschillende buurlanden. Het is een echte taxshift die de grootste fortuinen activeert en investeert in zorg voor ouderen, onderwijs en werk voor jongeren.

Ik bestel het boek “De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen” (¤15,00 + ¤1,25 portkosten) Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reacties, vragen, voorstellen? Altijd welkom op antwerpen@pvda.be

2

Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen


BUURTFESTIVAL

DIVERSITY IN ANTWERP CITY Jongeren die zelf initiatief nemen om te bouwen aan een diverse en solidaire samenleving, zonder racisme en discriminatie. Dat was de motor achter het buurtfestival Diversity In Antwerp City. De PVDA Jongeren brachten zo maar even 4.000 mensen bijeen in Park Spoor Noord voor gevarieerde optredens, korte toespraken, voetbal ĂŠn festivalsfeer. De jongeren hebben de buik vol van het verdelende wij-tegen-zij. Dat wordt almaar opgedrongen, zelfs door hun eigen burgemeester. Ze dromen van een samenleving waarin solidariteit, diversiteit en gelijkheid fundamentele waarden zijn, die door iedereen worden verdedigd en verzekerd.

ManiFiesta Ge komt toch oek nor manifiesta?!

is het Feest van de Solidariteit.

Vorig jaar bracht het 10.000 mensen van over heel het land samen aan de zee. De organisatoren zijn het maandblad Solidair en Geneeskunde voor het Volk. In 2015 vindt het feest plaats op vrijdag 18 september vanaf 20u en zaterdag 19 september vanaf 11u. Het hele programma vind je op www.manifiesta.be. ManiFiesta is makkelijk bereikbaar met gratis bussen vanuit Antwerpen.

Slongs Dievanongs

Meer info op www.manifiesta.be of via 03 225 28 93

3


OPENBARE DIENSTEN

IN DE BLOEMETJES Met een bezoek aan verschillende diensten in Antwerpen, zette de PVDA al de openbare dienstverleners die elke dag paraat staan in de bloemetjes. In de scholen, ziekenhuizen en rusthuizen, de kinderopvang, bij de stadsdiensten, de brandweer of het openbaar vervoer... Zij zijn het hart van een sociale samenleving. Daarom zijn openbare diensten een recht, en geen koopwaar. Met de PVDA steunen we ook iedereen die mee de verdediging opneemt tegen het ontmantelingsbeleid van de regering. Want kwaliteitsvolle openbare diensten zijn de beste investering in de koopkracht van iedereen.

RAOUL HEDEBOUW IN HET PARLEMENT

KERNCENTRALE IS GEEN KOEKJESFABRIEK Al maanden zet energiemultinational Electrabel druk om de kerncentrales langer open te houden. De bevoegde minister hield zelfs cruciale documenten over de risico’s achter. Parlementslid Raoul Hedebouw van de PVDA riep haar op het matje: “Een kerncentrale is geen koekjesfabriek. U moet goed beseffen dat bij een ernstige nucleaire ramp 1,5 miljoen mensen in een straal van 30 kilometer rond Doel geëvacueerd moeten worden.” Greenpeace berekende dat de maatschappelijke schade bij een brand of een radioactief lek in Doel al oploopt tot 20 keer de 1,2 miljard euro waarvoor Electrabel verzekerd is. Dat lichtzinnige beleid waar enkel Electrabel beter van wordt, moet stoppen. En plaats maken voor een duurzame energiesector waar we als samenleving controle over hebben.

AFSLUITING IS ONMENSELIJK

WATERPRIJS LOOPT UIT DE HAND Ooit al een week zonder stromend water geleefd? Hoe kook je dan? Hoe was je dan? … Water is nodig om menswaardig te kunnen leven. Desondanks is stromend water steeds minder evident. We betalen drie keer meer voor water dan in het jaar 2000. Steeds meer mensen hebben dan ook moeite om de factuur te betalen. Bijna tweeduizend Antwerpse gezinnen werden in 2013 afgesloten van water. Ondertussen maakte de Antwerpse watermaatschappij datzelfde jaar 17,5 miljoen euro winst. OCMW-raadslid Lise Vandecasteele wil een einde maken aan alle waterafsluitingen en water terug betaalbaar maken.

OUDE WAGEN MAG STAD NIET MEER IN

“LAGE EMISSIE ZONE” is ASOCIAAL

In 2016 zullen 15.137 Antwerpenaren en in 2020 zelfs 27.960 Antwerpenaren niet langer met hun huidige wagen hun eigen buurt mogen binnenrijden. Gemeenteraadslid Dirk Van Duppen interpelleerde: ‘Wat gaat het stadsbestuur aan hulp bieden voor oudere mensen die in de binnenstad wonen, en volgens de regels een ‘te oude’ auto hebben, die ze maar heel af en toe gebruiken? Wat met eenoudergezinnen die de kinderen met hun oudere maar goed verzorgde wagen naar school moeten brengen en van daaruit doorrijden om nog op tijd op het werk te geraken?” De PVDA blijft zich verzetten tegen de asociale gevolgen van deze maatregel.

openbare orde

niet gediend door leger De regering besliste om verder soldaten te ontplooien in de straten, ondanks het feit dat het dreigingsniveau afnam. Het leger is niet bevoegd om de openbare orde te waarborgen en de maatregel is eigenlijk onwettig. Op deze manier stimuleert de regering een permanent angstklimaat en verhoogt ze het onveiligheidsgevoel. Daarom legden organisaties als Vrede vzw, de Liga voor Mensenrechten en Progress Lawyers Network begin mei officieel klacht neer tegen soldaten in straten.

4

Gazet Van Antwerpen 19/03/2015

Antwerpen heeft een groot plaatstekort in de kinderopvang. Slechts voor 1 kind op 4 is er een plek. Ondertussen bouwt het stadsbestuur haar eigen stedelijke opvang af. De PVDA organiseerde een protestcrèche op de Grote Markt om dit probleem aan te kaarten.


PVDA ONTHULT RISICO’S

BRANDWEER KRIJGT NIEUWE PAKKEN Dokter Dirk Van Duppen onthulde op de gemeenteraad dat na een brand, zelfs na reiniging, giftige stoffen in de huidige brandweerpakken achter blijven. Hierdoor verhoogt het risico op kanker, en ligt de levensverwachting van brandweerlieden opvallend lager. Op de gemeenteraad bracht hij verslag uit van zijn bezoek aan de kazerne in Deurne. Pas nadat Bart De Wever daarop zelf in de kazerne op bezoek was gegaan, moest hij het PVDA-gemeenteraadslid volmondig gelijk geven. Er zal 600.000 euro geïnvesteerd worden in nieuwe pakken voor de Antwerpse brandweer.

MEER SLUIKSTORTEN

CONTAINERPARKEN NU OOK BETALEND Na de verhoging van de saneringsbijdrage, van het parkeergeld, van de kost om te trouwen, … werden de Antwerpse containerparken begin dit jaar betalend. Voor steenpuin betaal je nu 37,5 euro per m2 en voor grofvuil 18 euro per m2. “Door hun gratis karakter zijn onze parken ware afvalmagneten geworden voor de hele omgeving” motiveerde schepen van Buurtonderhoud Philip Heylen. “Wel beste schepen, het is juist de bedoeling dat de containerparken afvalmagneten zijn, zodat het afval niet op pleinen, parken en wegen terecht komt. Overal extra geld uit slaan zal alleen maar sluikstorten doen toenemen”, aldus de PVDA Antwerpen.

antwerpse luchthaven

vijf keer meer vluchten

In 2014 heeft de Vlaamse overheid de uitbating van de Antwerpse luchthaven uitbesteed aan de Franse privégroep Egis. Egis breidt nu het aantal vluchten fors uit en wenst naar 600.000 passagiers per jaar te gaan, ongeveer vijf keer meer dan nu. Tegelijkertijd krijgt de luchthaven heel wat steun: jaarlijks 4,6 miljoen euro, daarnaast allerhande opstartsubsidies en voor de intunneling van de Krijgsbaan werd 54 miljoen euro voorzien. “De winsten voor Egis en buitenlandse vliegtuigmaatschappijen, de kosten voor de belastingbetalers en de overlast voor de omwonenden” vat PVDA districtsraadslid Sofie Blancke samen. Zij trok met de PVDA afdeling in Berchem het verzet op gang. Zo werd de uitbater verplicht toelichting te geven.

INVESTEER IN OPENBAAR VERVOER

GOED TEGEN FILES, GOED VOOR HET MILIEU Op 1 februari verhoogde De Lijn alle tarieven. De tariefverhogingen maken bus en tram voor sommige mensen onbetaalbaar, en voor andere een onaantrekkelijk alternatief voor de auto. Tegelijk vermindert ook de dienstverlening. De PVDA gaat niet akkoord met de zoveelste besparing van de Vlaamse Regering en wil dat de prijsverhogingen worden ingetrokken. In plaats van te besparen wil de PVDA 1 miljard euro investeren voor een modern, fijnmazig en betaalbaar vervoersnet. Daar wordt iedereen beter van, dat is goed tegen files en voor het milieu.

Het Nieuwsblad 15/05/2015

5


Nee aan het

Ja aan Rin BAM plan: traag - ongezond - duur u Tolheffing voor alle personenwagens in de Liefkenshoektunnel, in de nieuwe Oosterweeltunnel én in de nieuwe tunnel onder het Albertkanaal. Wie naar het werk moet betaalt zich blauw, of moet ver omrijden.

v Ondanks miljarden euro’s aan investeringen worden de files met het BAM-tracé nog erger dan vandaag. Dat blijkt uit de studie van studiebureau Vectris. w Ondanks miljarden investeringen geeft het BAM-tracé nog een ver-

slechtering van de luchtkwaliteit tegenover de huidige situatie in deelgebieden Luchtbal, Merksem en Deurne Noord.

x Van het Sportpaleis tot achter het waterzuiveringsstation komt een

27 baanvakken breed op- en afrittencomplex, de ‘Hollandse Knoop’. Verwacht wordt dat op het spitsuur tot 40% méér verkeer naar de Bisschoppenhoflaan en het Schijnpoort wordt getrokken. De overkapping van de Ring wordt zo definitief uitgesloten.

y Borgerhout: de Ring wordt verbreed, er komt meer verkeer en meer fijn stof. Een deel van het Rivierenhof wordt opgeofferd. De huidige parkings aan het Sportpaleis worden werfzones en daarna deel van de Hollandse Knoop. De site Spoor Oost wordt parking voor 4.500 auto’s. ’t Is maar voorlopig, zegt men...

z Berchem en zuidelijk deel van de Ring: verbreding van de Ring met 4 à 6 baanvakken. Zeker als de tangenten er niet komen. Wat waarschijnlijk is als men eerst de Oosterweeltunnel aanlegt omdat er dan geen geld meer zal zijn voor tangenten. { Alleen de Kennedytunnel tolvrij voor personenvervoer? In dat geval moeten alle auto’s van en naar het noorden (Rotterdam, Breda) of het oosten (Nederland, Duitsland) eerst de hele ring rondrijden om de Kennedytunnel te nemen en zo de tol in de andere tunnels te ontwijken, in plaats van de kortste Scheldekruising te nemen. | Het Noordkasteel verdwijnt als groene long. Er komt een ingewikkeld op- en afrittencomplex. } Linkeroever. Het Sint-Annabos (100 ha) wordt gekapt, tot op 50 meter

van de bewoning om een slibstort aan te leggen. De Charles De Costerlaan verdwijnt. De afrit Gazet Van Antwerpen verdwijnt. Het Zand (sportvelden tussen GVA en Zwijndrecht) wordt een breek- en betoncentrale. Om naar de snelweg te rijden zul je eerst even naar Zwijndrecht moeten. Daar wordt een parallelweg aangelegd die een stuk hapt uit het Vlietbos. Op Oosterweel komt er een mega-rotonde voor 70.000 vrachtwagens per etmaal, op nauwelijks 500 m van Sint-Anneke Plage.

PVDA plan: snel - gezond - goedkoop Drie kortetermijnmaatregelen

Ringland als duurzame oplossing

u Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij. Dit geeft onmiddellijk drie resultaten: ontlasting van de ring, minder luchtvervuiling voor de Antwerpenaren, en minder files.

x Overkap de ring en scheid het doorgaand verkeer van het stedelijk verkeer in tunnels. De files op de Ring zijn een gevolg van weefbewegingen tussen de 400.000 personenwagens die dagelijks ergens in de stad of de haven moeten zijn en de 75.000 vrachtwagens die door Antwerpen rijden. Je lost die files alleen op door die verkeersstromen te scheiden. Leg maximale snelheden op die een maximale doorstroming van verkeer mogelijk maken. Daardoor verhoogt de capaciteit van de overkapte Ring met 50 à 100%. Dat is de enige duurzame oplossing voor lawaai en fijn stof. Door die overkapping komt er ook 400 ha ruimte bij voor parken, woningen, scholen… dan verdwijnt de barrière tussen de verschillende stadsdelen.

v Leg de A102 aan tussen Wommelgem knooppunt en Ekeren knooppunt, naast de nu reeds voorziene spoorwegbedding en ook ingetunneld. Dan komt heel veel doorgaand vrachtverkeer niet meer op de Ring. w Voer rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer in. In Duitsland heeft

dit systeem de files sinds 2005 opgelost. Op die manier kan je het vrachtverkeer ook naar de Liefkenshoektunnel leiden. Met de opbrengst van rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer kan Ringland betaald worden.

6


BAM-tracé!

ngland!

Nieuws uit de districten Zitpenningen als steun aan Nepal Op de districtsraad van 18 mei, besliste de Borgerhoutse meerderheid bestaande uit PVDA, sp.a en Groen, samen met CD&V en Open VLD om hun zitpenningen af te staan. Daarmee gaven ze financiële steun aan de door de aardbeving zwaar getroffen bevolking van Nepal. De zitpenning voor een raad bedraagt 75 euro. Daar bovenop stortte het district nog 2.000 euro vanuit zijn budget. Een mooi voorbeeld van internationale steun, over de partijgrenzen heen (maar zonder de steun van N­-VA en Vlaams Belang).

Voor wijkagenten dicht bij de mensen Het Antwerpse stadsbestuur sluit verschillende politiekantoren en wil voornamelijk inzetten op interventieteams. Dat ondermijnt de cruciale rol van de wijkagent. Wijkagenten die dicht bij de mensen staan en de mensen kennen zijn effeciënter om problemen op te merken en overlast te bestrijden. PVDA Deurne kreeg veel steun op de markten voor haar oproep om het wijkkantoor op de Lakborslei open te houden. En ook in de districtsraad kreeg PVDA raadslid Kristof Vissers een meerderheid van de raadsleden achter zijn voorstel om het kantoor open te houden.

Sport-en-spel gratis en voor iedereen Het Antwerpse stadsbestuur besloot om A-kaartactiviteiten betalend te maken. De prijzen zullen gaan van 2,5 tot 15 euro. Heel wat kinderen zullen niet meer mee kunnen doen aan allerlei sport- en spelactiviteiten. Op voorstel van Kristof Vissers keurde de districtsraad van Deurne bijkomend budget goed voor een aanbod van gratis activiteiten. Geneeskunde voor het Volk en PVDA Deurne organiseerden op 3 juni een sport- en spelnamiddag op de Arenaweide. De aanwezigheid van 100 enthousiaste kinderen moet het districtsbestuur in Deurne aanzetten om écht werk te maken van zo’n aanbod.

7


@wORK

DE FRANKEN

TEUT

Langer werken? Gewoon onmogelijk! De socialistische vakbond ABVV Chemie en Petroleum voerde half mei actie in het havengebied tegen de pensioenplannen van de regering. Met spandoeken en ludieke verkeersborden waarschuwden ze voor bejaarde, overstekende werknemers. De regering verhoogt de pensioenleeftijd tot 67 jaar en houdt mensen op SWT (vroeger brugpensioen) steeds langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De vakbondsmilitanten eisen dat de beschikbaarheidsleeftijd van SWT opnieuw verlaagt naar 56 jaar. Werken tot 67 is gewoon onmogelijk in een sector waar in shiften, met gasmaskers en beschermende pakken gewerkt wordt. De PVDA vindt ook dat het te gek is voor woorden om iedereen langer te doen werken, terwijl er meer dan 600 000 werklozen zijn. Daarom moet het pensioen op 65 en brugpensioen op 58 jaar hersteld worden.

Remember the dead Fight for the living

WZC Vesalius: geen privatisering!

Zaterdag 11 april was een zwarte dag voor de haven van Antwerpen. Bij de firma Euroports in de Waaslandhaven vonden die dag 3 havenarbeiders de dood bij het zwaarste arbeidsongeval in de haven sinds jaren. Elk jaar sterven in België een 70-tal werknemers door een ongeval op de werkplaats. Veiligheid op het werk moet de eerste prioriteit zijn. Zodat geen enkele werknemer nog hoeft te sterven terwijl hij gewoon zijn job uitoefent.

Het N-VA en CD&V bestuur in Brasschaat bergt haar plan op om het woonzorgcentrum Vesalius te privatiseren. Privatisering zou onvermijdelijk leiden tot minder personeel en een slechtere dienstverlening voor de bewoners. Negen maanden lang hadden personeel en vakbonden de druk volgehouden met tal van acties. Hun eisen waren duidelijk: “Geen privatisering”, “Geen zorgfabriek”, “Respect voor het personeel”. In maart stapten meer dan 200 manifestanten door Brasschaat. Uiteindelijk besliste de OCMW raad om niet langer een externe overnemer te zoeken en WCZ Vesalius als zelfstandige en openbare instelling te behouden. Een mooie overwinning!

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be   Hou me op de hoogte van de A12 campagne   Ik wil een raamaffiche hangen   Ik wil petities ophalen   Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district a n tw e r p e n

Bouwproject houdt geen rekening met bewoners

Het Laatste Nieuws 07/05/2015

De buurtbewoners rond de Markgravelei voeren actie tegen de komst van een Lidl-warenhuis en 74 nieuwe appartementen op de leegstaande Cashwell-site. Ze hebben vragen rond de impact op het vlak van mobiliteit, parkeerdruk, jeugdvoorzieningen, enz. De bewoners ijveren voor een positieve invulling van het project. Op 6 mei organiseerde de buurt een optocht. PVDA gemeenteraadslid Mie Branders steunde de actie en bracht de verzuchtingen van de bewoners op de raad.

Districtsraad unaniem: herstel fotomoNUment

PVDA organiseert zelf info- en inspraakmoment

In 2011 was Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad. Als herinnering werd een mozaïek gemaakt met 3.500 kinderfoto’s. Dit monument ligt in Park Spoor Noord. Het zou ons “voor altijd” herinneren aan het belang om te investeren in de jeugd. Nu ligt de fotoplaat temidden van een werf: er staan hekken op en plassen modder ontsieren de foto’s. Op initiatief van PVDA districtsraadsleden Karima Amaliki en Nadine Peeters gaf de Antwerpse districtsraad een unaniem advies aan het stadsbestuur om de fotomozaïek te herstellen.

Sinds het bewonersoverleg van februari 2014 heeft het stadsbestuur naar de bewoners toe niets meer ondernomen. Op 23 mei organiseerde de PVDA afdeling van Linkeroever dan maar zelf een info- en inspraakmoment met meer dan 100 deelnemers. De Vlaamse Regering houdt koppig vast aan het BAM-tracé met zijn zware gevolgen voor Linkeroever. Het Antwerps stadsbestuur blijft even koppig zeggen dat Summerfestival en Laundry Day op de Middenvijver een goed idee is. Sprekers als Greet Wilssens van Red De Middenvijver, Peter Vermeulen van Ringland, Guido Verbeke van Ademloos brachten een deskundige uitleg.

Het Nieuwsblad 19/03/2015

Nadine Peeters, voorzitster PVDA Linkeroever en Antwerps districtsraadslid

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil lid worden van de PVDA

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil folders helpen verspreiden

Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district B ERCHEM

Een luchthaven past niet in een woonwijk Sinds april wordt het aantal vluchten op de luchthaven van Antwerpen fors uitgebreid. De uitbater wil naar 600.000 passagiers per jaar gaan, ongeveer vijf keer meer dan nu. 5 x nee aan de uitbreiding van de luchthaven

We hebben nood aan meer ruimte voor scholen en sociale wo-

JA ningen. In 2030 telt onze stad 100.000 inwoners extra.

Nee Een luchthaven hoort niet thuis in een woonwijk. Nee Nee

Nee Nee

5 x ja voor alternatieven voor de luchthaven

Het fijn stof en de geluidsoverlast van de vliegtuigen maken mensen ziek.

JA

Jaarlijks kost de luchthaven ons 4,6 miljoen euro aan belastinggeld en de intunneling van de Krijgsbaan kost ons meer dan 54 miljoen euro.

JA

Buurtbewoners signaleren nu al parkeerproblemen. Deze gaan nog toenemen wanneer de luchthavenparkings betalend worden. Het luchthavenpersoneel moet harder werken met meer werkstress, want de beloofde tewerkstelling laat op zich wachten.

JA

JA

Een extra groene long is beter voor de rust en gezondheid dan vliegtuigen boven een woonwijk. Er wordt beter geïnvesteerd in goed openbaar vervoer, veilige fietspaden en aangename voetpaden. De Antwerpenaar vliegt niet met het vliegtuig door de stad en in het buitenland raak je makkelijk vanuit Zaventem. Investeer in een leefbare stad op mensenmaat. Nieuwe ruimte om te ontspannen en een aangenaam buurtleven zijn belangrijker dan nog een luchthaven erbij. Leuke plekken laten de lokale handel en horeca heropleven. Bovendien kan er met al die nieuwe ruimte plaats vrijkomen voor extra scholen, crèches, bibliotheken... en nieuwe jobs.

Doe mee aan de Planespotting-week van 21 tot 28 augustus De PVDA deelt de bezorgdheid van de Berchemse buurtbewoners over de uitbreiding van de luchthaven. Na het succes van de eerste Protestpicknick houden we een vervolg. We zoeken nog deelnemers voor onze Planespotting-week van 21 tot 28 augustus. Wil jij ons helpen en die week registreren hoeveel vliegtuigen er over jouw dak vliegen en hoeveel hinder je hiervan ondervindt? Vrijdag 28 augustus om 13u00 sluiten we onze Planespotting-week af en komen we samen voor een Protestpicknick aan het speelplein op de hoek van de LangeMarkstraat met de Pervijzestraat. Wil je graag meewerken of wil je een raamaffiche ophangen tegen de uitbreiding van de luchthaven? Mail dan naar pvdaberchem@gmail.com. Volg ons via de Facebookpagina ‘PVDA Berchem’ of via onze Facebookgroep: ‘Geen uitbreiding luchthaven Antwerpen’.

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil lid worden van de PVDA

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil folders helpen verspreiden

Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district

Ruimte en zuurstof voor Borgerhout Met het uitbreken van de zomermaanden, wordt het tekort aan open ruimte in Borgerhout pijnlijk duidelijk. Straten en pleinen geraken overvol, met helaas soms de nodige conflicten tot gevolg. Voor de PVDA in Borgerhout is het een absolute prioriteit dat de invulling van de site Spoor Oost en het al lang beloofde Reuzenpark vooruit gaat. Een invulling die rekening houdt met de noden van de buurt, waar jongeren kunnen spor-

B ORGERHO U T

ten, kinderen kunnen spelen en volwassenen kunnen genieten. Het voorbeeld dat wij willen volgen, zijn de open-spel-namiddagen die PVDA-schepen Zohra Othman en haar jeugddienst organiseren op woensdagen en vakantiedagen op de Borgerhoutse pleinen. Zo wordt infrastructuur en ruimte ten dienste gesteld van de inwoners.

Maak de Lijn weer fijn

Geef racisme en discriminatie geen kans Naar aanleiding van de stroom getuigenissen over #dailyracism, zette de PVDA in de Borgerhoutse districtsraad het punt op de agenda. Concrete vraag was of het district een initiatief kon opzetten dat deze verhalen op Borgerhouts niveau kon opvangen. Hier werd positief op gereageerd door het districtsbestuur. Een beleid dat discriminatie, racisme en islamofobie wil aanpakken, moet er op uit zijn de problemen grondig te kennen om ze te kunnen aanpakken. Helaas creëren de huidige meldpunten te weinig vertrouwen. Het districtsniveau staat het dichtst bij de mensen en kan dit verhelpen.

De Lijn bespaart en dat zal ook Borgerhout geweten hebben. Net zoals in de rest van Vlaanderen, gaan de ticketprijzen voor trams en bussen ook hier in stijgende lijn. “Nee bedankt”, zegt de PVDA. Op openbaar vervoer mag niet bespaard worden, er moet in geïnvesteerd worden. Enkel zo kunnen we de nieuwe ondergrondse tram ook inzetten voor de buurtbewoners van de Kerkstraat en den Drink, plaatsen waar ook na buurtprotest geen ondergrondse haltes zullen komen. Daarnaast knipt men ook nog in buslijnen, waardoor inwoners van “extra-muros” moeilijker de ring kunnen oversteken om bijvoorbeeld hun administratie in orde te brengen in het districtshuis.

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil lid worden van de PVDA

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil folders helpen verspreiden

Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district deurne

Personeel rusthuizen staakt voor kwalitatieve zorg Het personeel van de rusthuizen op de Bisschoppenhoflaan voerde de voorbije maanden actie. De rusthuizen zijn onderdeel van de commerciële groep Orpea. Die multinational zag zijn winst tussen 2013 en 2014 met 21,2% stijgen, maar weigert nieuw personeel aan te nemen. En dat terwijl de werkdruk onhoudbaar is en ten koste gaat van de zorg voor de bewoners. “Ik durf geen gesprek met de bejaarden te beginnen uit schrik dat ik tijd verlies”, “4,40

euro mogen we nog per dag per persoon aan eten uitgeven, terwijl de bewoners wel tussen de 50 en 60 euro per dag betalen, hè”, “ik ga elke dag gefrustreerd naar huis omdat ik mijn bewoners niet de zorg kan geven die ze verdienen”… Het zijn enkele van de verbijsterende getuigenissen van het personeel die Kristof Vissers, PVDA raadslid in Deurne, en dokters Lieve Seuntjens en Ilse Peeters van Geneeskunde voor het Volk verzamelden tijdens een solidariteitsbezoek.

Dokter Bart Ostyn in districtsraad Bart Ostyn is dokter bij Geneeskunde voor het Volk en werkt daarnaast halftijds aan het Tropisch Instituut. Hij vervangt Aziza Falki in de districtsraad van Deurne. Aziza vond een nieuwe job die onverenigbaar is met een mandaat als districtsraadslid. Bart zal de thema’s en dossiers van Aziza opvolgen. Bart bracht op ons maandelijks Kiwicafé verslag uit van zijn eerste districtsraad: “De experts van het BAM-tracé beweren de beruchte Hollandse knoop klaar te maken voor overkapping maar ze moeten in één adem schoorvoetend toegeven dat het wettelijk, technisch en financieel onhaalbaar is… Ringland overkapt de ring wél in heel Deurne.”

375 bezwaarschriften tegen voorbereidingen Hollandse Knoop Gemeenteraadslid Dirk Van Duppen en districtsraadsleden Els Jacobs en Kristof Vissers overhandigden 375 bezwaarschriften aan het kabinet van schepen Rob Van de Velde. Inwoners van Deurne en de buurt rond Ten Eekhovelei verzetten zich zo tegen de voorbereidende werken van de BAM voor de Hollandse Knoop. Dit verkeerscomplex telt 27 baanvakken en komt in een zogenaamde ‘sleuf’ te liggen die 180 cm boven het straatniveau uitsteekt. De Hollandse Knoop zal de buurt onleefbaar maken, zal de overkapping van de Ring onmogelijk maken én lost volgens mobiliteitsstudies het fileprobleem niet op.

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil lid worden van de PVDA

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil folders helpen verspreiden

Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district hoboken

Eigen grond gezond? Laat je tuin onderzoeken!

Leefbare herbestemming voor de Lemmerz-site De site Lemmerz/Crown (Lageweg) staat al enkele jaren te verkommeren. Tijdens een buurtvergadering over de herbestemming kwamen er uitstekende voorstellen naar voor om het groen te behouden en er geen grote industrie te vestigen. De PVDA steunt het voorstel van Natuurpunt voor boscompensatie voor de kap van 37 hectaren op Petroleum Zuid. Een deel groen moet dus behouden blijven op de Lemmerz-site. Bedrijven horen meer thuis op de nieuwe Blue Gateterreinen aan de andere kant van de Lageweg. De PVDA denkt verder aan sociale woningen, scholen, kinderopvang en open ruimte.

Begin mei liepen er een reuzenkip en een tuinman rond op de markt in Hoboken. Een originele actie van PVDA en Geneeskunde voor het Volk om de marktbezoekers te informeren. Want groentjes uit eigen tuin en eieren van eigen scharrelkippen zijn leuk, maar moeten ook gezond zijn. Gezien de historische vervuiling in ons district raden we Hobokenaren die zich zorgen maken over kwaliteit van hun grond aan, die te laten onderzoeken. Zoals de nieuwe campagne van de Vlaamse overheid ‘Gezond uit eigen grond’ ook voorstelt. Het grote nadeel is de hoge prijs - gemiddeld 55€ - die je moet betalen voor zo een bodemonderzoek. Dat ontmoedigt geïnteresseerden. In Hoboken is de historische bron van de vervuiling gekend: de fabriek Umicore. Zij moet de labokosten op zich nemen. Na onze ludieke actie besliste de Hobokense districtsraad om grondstalen door de Medische Werkgroep Hoboken te laten nemen. Zo wordt de kostprijs niet op de particulier verhaald. De praktische uitwerking volgt nog. Wil jij graag je tuin laten onderzoeken? Stuur een mailtje naar jan.franssen@gvhv.be. De PVDA-verkozenen en vertegenwoordigers van Geneeskunde voor het Volk in de Medische Werkgroep zorgen er dan voor dat elke geïnteresseerde tuinder gemakkelijk grondstalen kan laten nemen. Meer info: www.gezonduiteigengrond.be

Blijft er een wijkpolitiekantoor in Hoboken? Het stadsbestuur wil wijkkantoren sluiten of de openingsuren beperken om “zoveel mogelijk politiecapaciteit voor de interventiewerking te benutten”. De PVDA heeft een andere visie. De praktijk toont aan dat wijkagenten die bereikbaar zijn, die in de wijk wonen en de mensen kennen, beter overlast en criminaliteit kunnen bestrijden en problemen opmerken. Er is ook meer vertrouwen in goed ingeplante wijkagenten dan in interventieteams. De stad moet blijven investeren in het sociale weefsel. Naast een politiekantoor zijn er ook meer buurtwerkers, gemeenschapswachters, straatanimatoren en jeugdhuizen nodig.

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil lid worden van de PVDA

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil folders helpen verspreiden

Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district MERKSEM

Ringland: voor een gezondere toekomst mét ruimte, zonder files

Polyvalente zaal Bouckenborgh

Ringland is niet weg te slaan uit de actualiteit. Ook voor Merksem zou dit plan een grote sprong voorwaarts zijn. Ons district blijft dan niet alleen gespaard van het gigantische op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis. Ringland pakt ook ons fileprobleem aan en verbetert de mobiliteit. Omdat het plan de overkapping doortrekt tot aan het knooppunt van de E19 en de A12, ontstaat er tegelijk een nieuwe wijk. Die Laaglandparkwijk, kan ruimte bieden voor scholen en woonruimte, voor sport en recreatie. Door de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen zorgt Ringland bovendien voor een gezondere omgeving.

PVDA wil Ringland in Merksem De PVDA-fractie bracht een motie in de districtsraad om Ringland uit te nodigen in Merksem en hun studies voor te komen stellen. Die kreeg de steun van Sp.a, Groen en CD&V, maar de N-VA stemde ze weg. Zo kwam het voorstel er jammer genoeg niet door. Volgens N-VA Merksem zouden er voor zo’n zitting rond Ringland extra zitpenningen (75€ per zitting) moeten uitbetaald worden. Maar de extra commissie van 6 juni die welgeteld 20 minuten duurde, had perfect kunnen aangevuld worden met het thema Ringland. Zoals in Borgerhout, waar de progressieve meerderheid met de PVDA meerdere thema’s combineert op één commissiezitting. Voor een project dat Merksem en zijn bevolking zo vooruit helpt hadden de districtsraadsleden het ook in Merksem makkelijk erbij kunnen nemen zonder extra kosten.

Er komt geen grote polyvalente zaal in de rechterremise van Bouckenborgh. Daarmee legt het college de vraag die al jaren leeft bij de Merksemse jeugd naast zich neer. Met de PVDA hebben we die vraag naar een openbare polyvalente ruimte mee ondersteund. Ook nadat de motie die ik hierover indiende in de districtsraad werd weggestemd. Het college besliste dat de vier zalen die er nu zijn, verbouwd worden. Of dit zal voldoen is maar zeer de vraag. Het blijft in mijn ogen spijtig dat er op korte termijn geen nieuwe openbare ruimte komt. De jeugd, die deze prangende vraag nu al zo lang stelt, verdient meer gehoor te krijgen. Tristan Faes

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil lid worden van de PVDA

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil folders helpen verspreiden

Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT De PVDA in je district w il r ij k

Dat is veilig ĂŠn gezond!

Vorige zomer voerden we met de PVDA Wilrijk verschillende acties om de overlast van het A12-viaduct onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd brachten we de problematiek op de Wilrijkse districtsraad. In september 2014 slaagden we er in een gemeenschappelijk politiek draagvlak te vinden en een unanieme motie over de partijgrenzen heen was een feit. De Wilrijkse districtsraad vraagt sindsdien aan de bevoegde overheden een ondertunneling van het A12-viaduct te onderzoeken. Maar, tot op heden kregen we bij de Vlaamse Regering geen gehoor. Intussen plaatsen de resultaten van de Ringlandstudies het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk op alle niveau’s in de schijnwerpers. Onder de slagzin ‘De A12 onder de grond, dat is veilig ĂŠn gezond’ start de PVDA Wilrijk dan ook nieuwe initiatieven om de ondertunneling van de A12 hoog op de agenda te houden. Sinds enkele weken loopt met succes een petitie- en affichecampagne. We trekken ermee naar de twee scholen die pal aan het viaduct liggen, zullen tijdens Willrock en de Jaarmarkt het publiek vragen om te tekenen, enz. Ons doel is om begin september, de eerste verjaardag van de unanieme motie, met de handtekening van minstens ĂŠĂŠn op tien Wilrijkenaren aan te kloppen bij minister Weyts zelf, om hem te herinneren aan de vraag van het Wilrijks district.

nieuw PVDA districtsraadslid

Lien Moens

PVDA districtsraadslid Wouter Van Damme ruilde recent Wilrijk in voor Antwerpen centrum en kon daarom niet langer zetelen. Lien Moens volgt hem sinds april op. Zij is zelfstandig architecte en moeder van twee jonge kinderen. Je kan haar bereiken met een mailtje naar lien.moens@stad.antwerpen.be.

Teken de petitie! Wij vragen aan de Vlaamse regering om zo snel mogelijk werk te maken van de ondertunneling van de A12 in Wilrijk. Zo vermindert de blootstelling aan fijn stof en geluid drastisch, en is ons district niet langer in twee gespleten door een drukke bovengrondse verkeersader voor doorgaand verkeer. Een tunnel biedt een ideale gelegenheid voor de aanleg van een groene boulevard voor bovengronds lokaal verkeer, veilige fietspaden en een nieuwe tramlijn die Wilrijk op een snelle manier rechtstreeks met de stad kan verbinden. Naam + familienaam : Postcode: Handtekening: E-mail: Tel./GSM:

Terug te sturen naar: Steven Frans, Kerkelei 8, 2610 Wilrijk.

Sluit je aan bij de PVDA

Sms “LID� + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be   Hou me op de hoogte van de A12 campagne   Ik wil een raamaffiche hangen   Ik wil petities ophalen   Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat: nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: Tel/gsm:

Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | www.antwerpen.pvda.be

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

34 01! >=34A 34 6A>=3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.