Franken Teut • editie Antwerpen • sep 2014

Page 1

DE FRANKEN

24/24 en 7/7 TOT DE VEER SPRINGT p. 5

TEUT RP E D I T I E A NTW E

EN

BESPARINGEN?

NIET VOOR IEDEREEN!

“Afspraak op de volgende klimaattop”

INTERVIEW MET

JOS D’HAESE Student en woordvoerder p. 3

p. 2

SOLIDAIR MET PALESTINA:

ZIE GINDS...

GEEN WAPENS VOOR ISRAËL DOOR ONZE HAVEN!

SINTERKLAAS DAN TOCH NIET NAAR DE BEURS

p. 4

p. 5

NIET AKKOORD MET DE BESPARINGEN? DOE DAN MEE MET DE

p. 7


HETE HERFST!?

DE GEZINNEN WORDEN GEVISEERD… DOOR DE VLAAMSE REGERING VOOR EEN GEZIN MET TWEE KINDEREN: Verdubbeling zorgpremie: Afschaffing van deel gratis water: Afschaffing van deel gratis elektriciteit: Kindergeld wordt 2 jaar niet geïndexeerd: Verhoging kinderopvang: Verhoging prijzen jeugdkamp, sport, musea:

Totaal:

50 euro 200 euro 100 euro 150 euro 780 euro 160 euro

1440 euro/jaar

Verder zullen ook volgende maatregelen pijn doen: t t t t t t t t

verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs afschaffing animatie in de woonzorgcentra (rusthuizen worden duurder) verlaging fiscale aftrek woonbonus, voor wie een huis koopt vanaf 2015 afschaffing fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen (brand en diefstal) duurdere ticketten De Lijn afschaffing gratis vervoer 65-plussers minder aanbod openbaar vervoer De Lijn besparing bij sociale koopwoningen en sociale huurwoningen

DOOR DE FEDERALE REGERING DE NIEUWE RECHTSE REGERING DENKT ONDERMEER AAN VOLGENDE MAATREGELEN: t t t t t t t t t

Loonbevriezing tot 2018 Indexsprong in 2015 (loonverlies van 300 euro per jaar voor wedde van 2000 euro bruto) Langer werken door de afbouw van het brugpensioen Minder pensioen door het puntensysteem Mogelijke verhoging van btw van 21% naar 22% Behoud van dure energieprijzen Stimuleren van flexi-jobs, onderbetaalde mini-jobs naar Duits model Besparingen bij NMBS: duurdere ticketten en minder aanbod? Besparingen in gezondheidssector: duurdere hospitaalprijzen?

De verkiezingen in mei brachten ons een opmerkelijke uitslag. De PVDA behaalde twee verkozenen in het federaal parlement. Twee verkozenen die daar in het oog springen. Want zij brengen er de problemen en de verzuchtingen van de gewone man en vrouw. Dat zijn ze niet gewoon. De anderen spreken de taal van zij die veel geld hebben. Ook in deze stad behaalden we met 9% van de stemmen een sterke uitslag. Bijna één op tien Antwerpenaren heeft dus op de PVDA gestemd. Veel kans dat jij er één van bent. Nogmaals bedankt! Maar dat is niet voldoende, een stemresultaat verandert de wereld niet. Daarvoor is het belangrijk dat we samen rechtvaardigheid opeisen. De maatregelen die de nieuwe Vlaamse en federale regering aankondigen gaan vooral op onze schouders terechtkomen. Het zijn wij gewone mensen die het gelag dreigen te betalen als we niet met z’n allen reageren. We hopen dat deze uitgave van De Franken Teut je overtuigt om mee in beweging te komen. Kortom, een oproep voor een hete herfst. Wouter Van Damme voorzitter PVDA Antwerpen

… TERWIJL ZIJ BUITEN SCHOT BLIJVEN

2

Multimiljonairs

Vorig jaar zijn er opnieuw 12.000 multimiljonairs bij gekomen

Zij krijgen wellicht de garantie dat er géén echte vermogensbelasting komt

GDF Suez / Electrabel

krijgen garantie dat hun woekerprijzen gehandhaafd blijven

krijgen wellicht ook verlenging van nucleaire centrales

Grootbanken

Ook zij boeken weer topwinsten

Er komt geen echte bankentaks

Grote multinationals

Zij boeken opnieuw recordwinsten Zij krijgen een lineraire lastenverlaging

NAVO / militaire industrie Aankoop 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen voor 6 miljard

De Amerikaanse militaire industrie profiteert

Reacties, vragen, voorstellen? Altijd welkom op antwerpen@pvda.be


ASO, maar komen om de een of andere reden uiteindelijk in een richting in het BSO of TSO terecht, waar ze helemaal niet voor gekozen hebben. Daar bestaat zelfs een term voor, het wordt ‘watervalsysteem’ genoemd. Maar zo worden systematisch de kansen op een goede toekomst verspeeld. Natuurlijk ben je er dan mee bezig, natuurlijk wil je dan mee zoeken naar oplossingen.”

STUDENTEN LANCEREN PETITIE “Trouwens, dat de Vlaamse regering er nu voor kiest te besparen op het hoger onderwijs waardoor het inschrijvingsgeld er gaat oplopen tot 800 of 900 euro, dat snap je toch niet? We hebben nood aan een méér toegankelijk onderwijs, niet minder! Men schuift de rekening gewoon door naar de jongeren.

“De verontwaardiging die ik meekreeg over hoe ons milieu om zeep wordt geholpen, die is gebleven.”

JOS D’HAESE (22):

“De Vlaamse regering bespaart op onderwijs en schuift de rekening door naar de jongeren” Student en lijsttrekker, het was een ongewone combinatie die Jos D’Haese maakte tijdens de afgelopen verkiezingen. Nu de herexamens – met succes – achter de rug zijn, vinden we tijd voor een gesprek. “Die verkiezingscampagne zal ik niet snel vergeten. Als student het debat aangaan met in het vak gepokt en gemazelde politiekers, dat was verdorie een hele uitdaging. Maar ik onthoud toch vooral de ontmoetingen met die tientallen, honderden jongeren op straat, in scholen of gewoon op Facebook. Dikwijls hoor je klagen dat de jeugd niet geïnteresseerd is...”

GEHAKKETAK “Natuurlijk, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde of het zoveelste communautaire gehakketak, daar krijg je jongeren niet warm voor. Maar spreek eens met een middelbare scholier of student over werk, onderwijs of GAS-boetes, dan blijkt een grote bezorgdheid.”

“Inschrijvingsgelden van 800 tot 900 euro, dat snap je toch niet?” “Neem nu onderwijs, als daar iets misloopt, dan is het de schoolgaande jeugd die dat ondervindt. Heel wat jongeren beginnen in het

Gelukkig zijn de studenten niet stil blijven zitten. Er is echt een grote verontwaardiging. Een aantal studentenvertegenwoordigers lanceerden onmiddellijk een petitie. Ze werd op een paar dagen tijd meer dan 15.000 keer ondertekend. En we blijven tellen, dus alle handtekeningen zijn nog welkom.” (lacht)

GREEP KRIJGEN OP KLIMAATPROBLEMATIEK “Mijn eerste engagement nam ik op in JNM, een groene jeugdbeweging. De verontwaardiging die ik daar meekreeg over hoe ons milieu om zeep wordt geholpen, die is gebleven. Toen vorig jaar de internationale klimaatonderhandelingen in Warschau plaatsvonden ging ik ernaartoe met een kleurrijke groep van meer dan 700 klimaatactivisten. We hadden daarvoor speciaal een trein ingelegd: de Climate Express. Om nooit te vergeten.” “Volgend jaar, in 2015, gaat opnieuw een belangrijke top door, in Parijs dit keer. Dan willen we nog veel meer volk meesturen met een nieuwe Climate Express. Om een klimaatakkoord te eisen dat niet alleen ecologisch verantwoord is, maar ook sociaal rechtvaardig. Het wordt echt tijd dat we als maatschappij greep krijgen op de klimaatproblematiek. Teken de petitie op http://petitietegenverhoging.weebly.com/ Neem ook eens een kijkje op http://nl.climate-express.eu/

3


EXTRA WINST VOOR BOUWPROMOTOR

STADSBESTUUR SCHRAPT SOCIALE WONINGEN In Antwerpen staan 24.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. Voor een gezinswoning loopt de wachttijd op tot 13 jaar. Terwijl zoveel mensen verlangen naar een degelijke en betaalbare woning, geeft dit bestuur de ontwikkelaar van Nieuw Zuid een korting van 300 sociale woningen. Hierdoor kan hij extra winst maken. Tijdens de gemeenteraad van mei 2014 protesteerde Mie Branders tegen dit asociale beleid. Er moet dringend werk gemaakt worden van meer sociale woningen in de stad.

MOHAMED CHEBAA IN DE GEMEENTERAAD

RACISME IN POLITIEKORPS ONAANVAARDBAAR Het Antwerpse politiekorps heeft een probleem met racisme. In de kranten trekken allochtone agenten aan de alarmbel: ze zijn dagelijks getuige van discriminatie. Een belangrijke oorzaak is dat er amper allochtonen werken bij de politie. In de gemeenteraad van juni wilde PVDA-raadslid Mohamed Chebaa weten hoe dit precies komt en wat het stadsbestuur zal doen om dit probleem op te lossen. Bart De Wever wenste hier niet op in te gaan, en zei dat er reeds voldoende wordt gedaan. Mohamed Chebaa werpt zich op als de ‘racisme-barometer’ van de gemeenteraad en zal ook dit dossier de nodige aandacht blijven geven.

DIGITALE DISCRIMINATIE

DIENSTVERLENING MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN Het huidige stadsbestuur zet in op ‘digitale communicatie met de burger’. Hoe langer hoe meer verloopt de communicatie tussen burger en stad via internet en e-mail. Voor veel Antwerpenaren maakt dit het leven een stukje gemakkelijker. Maar er is ook een groep die hierdoor in de problemen komt: de mensen die niet goed met computers overweg kunnen. Dit zijn dikwijls ouderen, anderstaligen, laaggeschoolden en kansarmen, de meest kwetsbare mensen van de maatschappij. Daarom steunde de PVDA op 4 juni de actie van Stop armoede nu om de aandacht te vestigen op deze digitale discriminatie. Tijdens de gemeenteraad bracht Mie Branders de problematiek uitgebreid onder de aandacht.

ONRECHTVAARDIGE OORLOG

WAPENS VOOR ISRAËL IN ANTWERPSE HAVEN? De oorlog die Israël voert tegen de Palestijnen in de Gazastrook wordt gevoed door internationale wapentransporten. In verschillende havens wereldwijd werd hier reeds fel tegen geprotesteerd. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ook via de haven van Antwerpen wapens naar Israël worden verscheept. Hierover eist Peter Mertens duidelijkheid in de gemeenteraad van september. Indien blijkt dat het zo is, zal de PVDA overgaan tot actie. Wij aanvaarden niet dat onze haven wordt misbruikt voor deze onrechtvaardige oorlog.

4

De PVDA voerde actie tegen onrechtvaardige belastingen aan de overheidsdienst Financiën aan de Italiëlei. De poetsvrouw bij ExxonMobil, met een loon van een goede 1.400 euro, betaalt jaarlijks 4.140 euro belastingen. Terwijl de multinational zelf helemaal niets betaalt op 2,9 miljard euro winst. Tijd dat dat eens gaat veranderen.


“We voeren de beslissing uit van de vorige Vlaamse regering” zo stelt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Ook deze regering wil dus het BAM-tracé uitvoeren, de ring enorm verbreden en een overkapping in de toekomst onmogelijk maken. Dat is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit, lawaaioverlast en de mobiliteit. Peter Mertens stapte samen met 10.000 Antwerpenaren op voor de overkapping van de ring.

DOKWERKERS BEDREIGD

STATUUT EN VEILIGHEID STAAN OP HET SPEL Op 3 oktober valt de deadline voor het beschermd statuut van de dokwerkers. Tegen dan moet de regering beslissen om de regels rond havenarbeid, beter bekend als de Wet-Major, te hervormen of de Europese Commissie start een rechtszaak. De dokwerkers en hun families hechten ontzettend veel belang aan het behoud van hun statuut. Het maakt dat havenarbeiders opgeleid worden om veilig te werken. Dat is van levensbelang, dat maken de twee dodelijke arbeidsongevallen en tal van andere zware ongevallen in de haven dit jaar opnieuw pijnlijk duidelijk. De PVDA staat achter de dokwerkers en hun statuut.

KOOPZONDAGEN

AANSLAG OP WINKELPERSONEEL Nadat het stadsbestuur bij de federale regering de erkenning vast kreeg als toeristische zone, kan het nu extra koopzondagen inrichten. De bedienden van heel wat winkels zien dat niet zitten. “We zijn al zo flexibel, zondag moet een rustdag blijven, dat is de enige dag dat je wat kan plannen met je kinderen of familie.” In de gemeenteraad eind april ondersteunde Peter Mertens het winkelpersoneel: “Waarom moet de maatschappij 24/24, 7/7 blijven doordraaien? De toenemende problemen als burn-outs en slaapproblemen zijn het gevolg van die dolgedraaide maatschappij. Er moet net een stop gezet worden aan die 24-uurseconomie, die er alleen maar is om de toeristen van de cruiseschepen op hun wenken te bedienen.”

Het Nieuwsblad

- 19/06/’14

Gedurende 50 jaar brachten Antwerpse stadskinderen “de week van hun leven” door tijdens de zeeklassen van het Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald. Maar het Antwerps stadsbestuur besliste dat het onherroepelijk dicht moest. Op de laatste dag van het voorbije schooljaar trok Mie Branders naar Sint-Idesbald. Ze zette er het personeel dat al die jaren duizenden kinderen ontving in de bloemetjes.

STADSBESTUUR DEELT CADEAUS UIT

16,8 MILJOEN EURO AAN MULTINATIONAL AIR LIQUIDE

Toen de PVDA ontdekte dat het Berchems districtsbestuur de Sinterklaasstoet wilde privatiseren en commercialiseren trok districtsraadslid Sofie Blancke aan de alarmbel. Resultaat van haar tussenkomst: de Berchemse Sinterklaasstoet blijft in lokale handen.

In Antwerpen betalen bedrijven een belasting op het vermogen van hun machines. Instellingen van openbaar nut zijn hiervan vrijgesteld. De Franse multinational Air Liquide voert reeds jarenlang een gerechtelijke strijd om van deze vrijstelling gebruik te maken. De directie beweert dat ze met het verkopen van gassen aan fabrieken eigenlijk een openbare dienst uitoefent. Het stadsbestuur vroeg juridisch advies aan een gespecialiseerd advocatenkantoor. Dat stelde dat er voldoende argumenten zijn voor de stad om gelijk te halen tegen Air Liquide. Peter Mertens kwam daarover tussen in de gemeenteraad: “Maar wat doet dit bestuur? Het negeert dit advies, gooit de handdoek in de ring en wil Air Liquide de helft van de reeds betaalde belastingen zomaar teruggeven. Bij goedkeuring van deze dading verliest de stad onmiddellijk 16,8 miljoen.” De PVDA-gemeenteraadsleden stemden tegen, maar de gemeenteraad keurde de dading goed.

5


PETER MERTENS OVER DE REGERINGSMAATREGELEN

“HET MOET ANDERS, EN HET KAN OOK ANDERS” Sinds kort hebben we een nieuwe Vlaamse regering, de federale regering is nog in de maak. Maar het beleid van beiden tekent zich duidelijk af. We vroegen Peter Mertens, nationaal voorzitter van de PVDA, wat hij ervan denkt? Wat hebben ze voor ons in petto? En wat plant de PVDA? Wat denk je van het Vlaams regeerakkoord? In haar verkiezingsprogramma beloofde de N-VA ‘een warm en sociaal beleid’ en ‘een warm gezinsbeleid’! Letterlijk hé. We zien totaal het tegendeel gebeuren: de gezinnen zijn de eerste slachtoffers. Van in de crèche tot in het rusthuis, alles wordt duurder. Duurdere kinderopvang, duurdere jeugdwerking, duurdere musea, zorgverzekering dubbel zo duur, duurder onderwijs, duurdere rusthuizen. Reken het maar uit allemaal. Dat lijkt inderdaad het tegendeel van een warm gezinsbeleid? Het schrappen van het gegarandeerde deel gratis elektriciteit en water voor de gezinnen, kost een gezin 300 euro meer per jaar. Ondertussen wordt ook het kindergeld de komende twee jaar niet geïndexeerd. Voor een gezin met twee kinderen kan dat oplopen tot een inlevering van 150 euro per jaar. Alle maatregelen samen brengen de factuur voor datzelfde gezin met twee kleine kinderen op 1.440 euro per jaar!

6

Je hoort dan ook steeds meer kritiek op de Vlaamse regering. Ja, het begon met de mensen uit de socioculturele sector. En dat is ook logisch als je ziet hoe de Vlaamse regering systematisch wil snoeien in cultuur: op de provinciale cultuurbudgetten, op de bibliotheken, de musea, de muziek- en tekenacademies, de culturele centra, het erfgoed… Dan kwamen de aankondigingen dat ook drastisch bespaard zou worden in het hoger onderwijs. Waarop studentenvertegenwoordigers een petitie startten. Het beweegt, het borrelt, het broeit. En, op zondag 19 oktober organiseert de PVDA een protestparade in Brussel... Inderdaad! De federale regering zal wellicht midden oktober haar regeringsverklaring afleggen. Maar de marsrichting is nu al duidelijk: ook hier wil men de crisis laten dragen door de loontrekkenden, en de grote vermogens blijven buiten schot. We hebben nood aan een heel ander beleid. En daarom willen we een luide en duidelijke stem laten horen, een waarschuwingsschot aan de nieuwe regering, in een creatieve protestmars en een strijdmeeting.

“Na zes jaar crisisbeleid staat de economie opnieuw bijna stil. Nu stelt men voor om hetzelfde beleid nog eens verder te voeren, maar dan nog tien keer harder.” Wat voor beleid stelt de PVDA dan voor? Na zes jaar crisisbeleid staat de economie opnieuw bijna stil. En nu stelt men voor om hetzelfde beleid nog eens verder te voeren, maar dan nog tien keer harder. Het is genoeg geweest. Het moet anders, en het kan ook anders. Eén voorbeeld: de keizer van de sjakossen, mijnheer Bernard Arnault van Louis Vuitton, boekte vorig jaar 340 miljoen euro winst in ons land. Daarop betaalde hij nauwelijks 1,5 procent belastingen. Als Bernard Arnault het wettelijke tarief zou betalen zonder achterpoortjes, betaalde hij jaarlijks 113 miljoen euro in plaats van 5 miljoen. Op vijf jaar tijd zou de schatkist 540 miljoen euro rijker zijn. Er zouden geen besparingen nodig zijn in de rusthuizen, bij de kinderopvang, bij De Lijn. Heb je dan iets tegen mijnheer Arnault? Begrijp me niet verkeerd, ik wil het niet toespitsen op mijnheer Arnault. Maar ik zeg wel dat er iets grondig mis is met onze financiën als die groep in de samenleving steevast de dans ontspringt. De notionele interestaftrek moet worden afgeschaft, en er moet echt een vermogensbelasting komen. Dat is de basis. We hebben geld nodig om te investeren in het openbaar vervoer, in de sociale woningbouw, in de zorgsector, in het onderwijs. En we hebben geld nodig om het begrotingstekort te beperken. En dus is onze studiedienst bezig aan een sociaal alternatief, een becijferd alternatief op de regeringsplannen. Ons verhaal op de protestparade van 19 oktober zal dus positief zijn en strijdbaar zijn. Er zijn andere, sociale oplossingen mogelijk.


DIRECTIE KONDIGT HERSTRUCTURERING AAN

PERSONEEL EN KLANTEN VAN DELHAIZE STRAKS IN DE KOU? De directie van supermarktketen Delhaize kondigde in juni een zwaar herstructureringsplan aan. Ze wil in ons land 2.500 jobs schrappen, 14 winkels sluiten en de arbeidsvoorwaarden van het overblijvende personeel afbreken. De keten die wereldwijd actief is, maakt nochtans grote winsten en krijgt in ons land heel wat fiscale voordelen. De multinational Delhaize, boekt jaar na jaar grote winsten, in totaal loopt het op tot meer dan 3 miljard euro nettowinst over de laatste acht jaar. Op basis van de winst van 2013 zal de groep 160 miljoen euro aan dividenden aan de aandeelhouders uitkeren. Bovendien betaalde de groep de afgelopen vijf jaar in ons land niet de wettelijke 33,99% belasting op haar winst, maar tussen de 0% en 3,4%. Maar voor de directie is dat blijkbaar nog niet laag genoeg... Het personeel voerde in juni al actie. Als de directie haar plannen doorzet, komen er in het najaar nieuwe acties.

DE PVDA WIL FISCALE CADEAUPOLITIEK STOPPEN Winstgevende en fiscaal bevoordeelde bedrijven die de jobs en de koopkracht van hun werknemers vernietigen, dat kan voor de PVDA niet. Raoul Hedebouw, PVDA-verkozene in de Kamer reageerde: “Als Delhaize zou volharden in deze herstructurering, vragen we de onmiddellijke terugbetaling van de fiscale kortingen. In het algemeen eisen wij een echte be-

schermingspolitiek van de tewerkstelling. Men moet paal en perk stellen aan de politiek van de fiscale cadeaus die de gemeenschap zeer veel geld kosten, die geen enkele job creëren en die bovenal dienen om de winsten van de grote multinationals op te blazen.”

Steun #hetsociaalverzet

PROTEST PARADE

ZONDAG 19 OKTOBER 14U NOORDSTATION BRUSSEL Kom op voor een samenleving gebaseerd op solidariteit en een eerlijke verdeling van de rijkdom. Doe mee en uit je ongenoegen over de sociale afbraak op een creatieve manier. Breng ook je muziekinstrument mee. Voor info en inspiratie: pvda.be/protestparade

pvda.be

Eerst de mensen, niet de winst


DE FRANKEN

TEUT @WORK Na een staking van zeven weken, trokken de arbeiders van Lanxess Rubber in Zwijndrecht aan het langste eind. Dat was allesbehalve vanzelfsprekend. De directie stuurde deurwaarders, daagde zes vakbondsafgevaardigden voor de rechter, en dreigde zelfs heel het bedrijf te sluiten. Hoewel het management plande om de interne afspraken (over verloning, veiligheid, verloven, overuren...) die al tientallen jaren bestonden af te breken, slaagden de arbeiders erin die opnieuw te beschermen. Ze werden gebetonneerd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Die straffe overwinning is enkel te danken aan heel die ploeg van arbeiders, van delegees en secretarissen van ABVV en ACV, die de staking zeven weken lang heeft volgehouden. Zo een uitputtingsslag winnen, dat verdient respect.

“VESALIUS PRIVÉ? DAG JAN!” Personeel en bewoners, vakbonden en sympathisanten voerden op 24 augustus actie tegen de dreigende privatisering van OCMW woonzorgcentrum Vesalius te Brasschaat. Met zo’n 200 stapten ze op naar het feest van Jan Jambon, N-VAburgemeester van Brasschaat. “Het gemeentebestuur en het OCMW vinden het geen kerntaak meer om Vesalius openbaar te beheren. Wij vrezen dan ook dat de kwaliteit zal verminderen wanneer toekomstige commerciële partners ons rusthuis zullen overnemen en runnen. Zorg mag niet gekoppeld worden aan winstbejag.” De slogan “Vesalius privé? Dag Jan!” op spandoek en T-shirts maakte de feestvierders én Jambon duidelijk dat een mogelijke uitverkoop van het OCMW woonzorgcentrum aan privé-investeerders niet zonder slag of stoot zal gebeuren.

STADSPERSONEEL: EEN WAARDEVOLLE INVESTERING VOOR DE BEVOLKING Wat zouden we zonder het stadspersoneel zijn? Kinderverzorgsters die er voor zorgen dat we werk en gezin kunnen combineren. De mannen van de vuilkar die onze straten proper houden. De groendienst die onze stad opfleurt. Goede, publieke diensten zijn een investering die dubbel en dik rendeert. Daarom kiest de PVDA voor het behoud van publieke diensten en publieke tewerkstelling. Onze visie botst frontaal met die van het stadsbestuur. Voor hen zijn publieke diensten in de eerste plaats een last, een besparingspost. Volgens het motto ‘de tering naar de nering zetten’ verdwijnen duizenden jobs. De werkomstandigheden voor het personeel verslechteren en de bevolking krijgt minder dienstverlening voor hun belastinggeld. Is er geen andere keuze in deze crisistijd? Natuurlijk wel, het gaat om politieke keuzes. We kunnen de steden en gemeenten terug de nodige financiële ademruimte geven met een deel van de opbrengst van een miljonairstaks.

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

CHEMIE-ARBEIDERS LANXESS RUBBER HALEN SLAG THUIS NA WEKENLANGE STAKING


DE FRANKEN

TEUT DE PVDA IN JE DISTRICT A NTW E R P E N

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

STOP ONTMANTELING SPEELTUIN HOF VAN LEYSEN Het Hof van Leysen is een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen uit de wijken Harmonie en Brederode. De vele kinderen uit de buurt ravotten er terwijl de ouders even uitblazen. Nu liet het Antwerps provinciebestuur er – in hartje zomer – drie speeltuigen weghalen. Volgens het provinciebestuur waren ze ‘opgeleefd’. Er wordt al jaren amper geïnvesteerd en nu wil men ook de weggehaalde speeltuigen niet vervangen. Bovendien stelt het provinciebestuur dat het niet weet of het park in eigen beheer blijft of het naar de Stad Antwerpen zal overgaan. Hier worden dus ook nog eens politieke spelletjes gespeeld op de kap van kinderen... De PVDA springt in de bres. Teken onze petitie op http://antwerpen.pvda.be/petitie-hofvanleysen

BYE BYE SINT-ANNABOS?

GAS-CONTROLEUR ACHTER VUILKAR

Ook de nieuwe Vlaamse regering wil het BAM-tracé uitvoeren. Dat heeft voor Linkeroever verstrekkende gevolgen. Twee derde van het Sint-Annabos verdwijnt, de tunnelmond van de Oosterweelverbinding komt uit bij woongebied en het nieuwe stuk ring raast vlak naast de natuurgebieden Reigersbos en Middenvijver. Hiermee verliest Linkeroever haar groene buffer tussen de stad en de petrochemische industrie. De PVDA blijft samen met tal van actiegroepen protesteren tegen het verdwijnen van al dit groen en tegen het BAM-tracé.

Elke dinsdagmorgen is het hetzelfde verhaal in de wijk Luchtbal. De vuilniswagens doen hun ronde met de controleurs achter hen. Een vrouw wordt beboet vanwege karton dat niet netjes dichtgeplakt is. De controleurs vinden een ticket met haar naam in de doos. Een moeder krijgt een boete vanwege een tekening die op de grond ligt, omdat er niemand in de buurt dezelfde naam heeft… De PVDA wil respect en dialoog, geen anonieme pestboetes. De PVDA zal de bevoegde schepen interpelleren en actie voeren.

OP DE KOFFIE BIJ WOONHAVEN

Foto: Luc Janssens

Op initiatief van Anthony, van de PVDA Luchtbal, kwamen zo’n 60 mensen bijeen voor een gesprek met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven. Er waren vele grieven, maar er was een heel open sfeer, zonder getier. De PVDA vraagt Woonhaven dat zij voor het opstellen van het leefbaarheidsplan voor de wijk, rekening houdt met de resultaten van deze bijeenkomst.

DADA VUILKAR OP DEN DAM Vanaf januari 2015 wordt de klassieke huisvuilophaling stopgezet op den Dam. De inwoners kunnen dan met hun huisvuil enkel terecht in sorteerstraatjes. De PVDA eist dat ook minder mobiele mensen hun vuilnis kwijt kunnen en dat de ophaling niet duurder wordt (ook niet op termijn).

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be


DE FRANKEN

TEUT DE PVDA IN JE DISTRICT W IL R IJ K

STEEK DE A12 ONDER DE GROND, DAT IS VEILIG EN GEZOND! n

Gazet van Antwerpe 28/08/’14

De A12 zorgt in ons district voor heel wat geluidsoverlast, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. Met de PVDA Wilrijk pleiten we voor de ondertunneling van het A12-viaduct. Het verkeer op de A12 houdt ons misschien niet wakker, het omgevingslawaai is wel schadelijk voor onze gezondheid want het veroorzaakt stress, hartklachten, leerproblemen, … De luchtvervuiling is een stille maar daarom niet mildere killer, enkel op vakantie in de Provence of de Ardennen kan men nog vrij ademen. Een gemiddelde Antwerpenaar verliest door dit alles 2,3 gezonde levensjaren (t.o.v. 0,8 voor Vlaanderen.) Ook qua veiligheid laat deze verkeersas te wensen over. De kruispunten Boomsesteenweg-R11 en A12-Atomiumlaan behoren tot de gevaarlijkste van de regio.

Uiteraard is hier geld voor nodig. Deze investering verdient zichzelf echter terug in gezonde levensjaren voor de Wilrijkenaar en door de opwaardering van de nabije omgeving. Wat voor de luchthaven van Deurne kan op de R11 en eind jaren ‘70 al lukte met de Craeybeckxtunnel moet ook hier mogelijk zijn. Denk jij er ook zo over, aarzel dan niet om via onderstaande bon contact op te nemen voor een affiche (zie afbeelding) aan je raam, om je relaas te doen of mee te werken aan toekomstige acties. Dat kan ook door te mailen naar van.damme.wouter@gmail.com of te bellen naar 0473 777 435. Wouter Van Damme, PVDA districtsraadslid

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf Ik wil een affiche “Steek de A12 onder de grond”

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

De Nieuwe Gazet 28/08/’14

Om hieraan te verhelpen is een ondertunneling de ideale oplossing. De luchtvervuiling en geluidoverlast van het doorgaand verkeer verdwijnt haast volledig. In de plaats van het viaduct kan een groene boulevard met degelijke fietspaden en een nieuwe tramlijn aangelegd worden. De nu verdeelde wijken zullen hiermee opnieuw verbonden worden.


DE FRANKEN

TEUT DE PVDA IN JE DISTRICT B E RCH E M

Het Nieuwsblad, 19

/06/’14

Onze acties leverden afgelopen maanden concrete resultaten op. Dankzij een tussenkomst van PVDA-raadslid Sofie Blancke in de Berchemse districtsraad, ter ondersteuning van de handtekeningenactie van omwonenden, werd het Marspleintje in de wijk Groenenhoek verkeersvrij. De situatie daar was bijzonder onveilig omdat het plein oorspronkelijk aangelegd werd om autovrij te zijn. Het plein en het toegankelijke deel voor auto’s hebben namelijk hetzelfde niveau en dezelfde ondergrond. Kinderen zagen het verschil niet en speelden dus over die grens heen. Auto’s die uit de Marsstraat kwamen en het plein opreden, werden verrast door die spelende kinderen en wandelaars. Tot grote vreugde van de buurtkinderen kwamen er net voor de vakantie paaltjes die zorgen voor een verkeersvrij plein.

SINTERKLAASSTOET BLIJFT IN BERCHEMSE HANDEN Toen de PVDA ontdekte dat het districtsbestuur de stoet wilde privatiseren trok districtsraadslid Sofie Blancke aan de alarmbel: “Publieke middelen moeten ingezet worden waar nodig, dat betekent concreet dat je als bestuur moet investeren in lokale verenigingen en initiatieven. We willen de Sinterklaasstoet niet uitbesteed zien aan een commercieel evenementenbureau”. Resultaat van onze tussenkomst: de Berchemse Sinterklaasstoet blijft in lokale handen. Daar zijn we bijzonder blij om.

Gazet van Antwerpen, 19/06/’1 4

JA AAN DE OVERKAPPING

PVDA Berchem blijft actief ijveren voor de overkapping van de ring. Zo waren wij uiteraard ook enthousiast aanwezig op de “Ringland Wave”. Wij plannen verdere informatieavonden over het Oosterweeldossier.

We willen met PVDA Berchem en met onze verkozene in de districtsraad de spreekbuis zijn van wat er leeft in de straat. Aarzel niet om ons te contacteren: pvdaberchem@skynet.be

GESPREKSAVOND MET AUTEUR JAN VRANKEN PVDA Berchem organiseert een gespreksavond met Jan Vranken, auteur van Thatcher aan de Schelde en Mie Branders, gemeenteraadslid Antwerpen en arts bij Geneeskunde voor het Volk. N-VA, CD&V en Open VLD, de partijen die sinds kort de Vlaamse regering vormen, bezetten al anderhalf jaar ’t Schoon Verdiep. In zijn boek onderzoekt Jan Vranken hun sociaal beleid. Zijn conclusie is messcherp. De geest van Margaret Thatcher, de Britse Iron Lady, hangt boven Antwerpen. Op woensdag 15 oktober om 20u komt de auteur naar café RoodWit, Generaal Drubbelstraat 42, Berchem. U bent welkom!

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

MARSPLEINTJE VERKEERSVRIJ


DE FRANKEN

TEUT DE PVDA IN JE DISTRICT WANNEER MEER GROEN VOOR BORGERHOUT? Na de vele bezwaren van de buurtbewoners en de foorkramers heeft het stadsbestuur ingezien dat de Sinksenfoor op de site van Park Spoor Oost geen goed idee is. PVDA Borgerhout blijft bij het standpunt dat er zo snel mogelijk een park moet komen op de 10ha die in de nabije toekomst wordt vrijgegeven. De nood aan openbare, groene ruimte is ontzettend groot in Borgerhout, zeker intramuros. Districtsraadslid Sofie Sas kaartte dit probleem opnieuw aan tijdens de districtsraad van mei. Er moet, samen met de buurtbewoners en het district Borgerhout, werk gemaakt worden van een lange termijnvisie voor heel de site (25ha). Het is dan ook betreurenswaardig hoe er (niet) gecommuniceerd wordt door stad, provincie en de NMBS over de

verlenging en uitbreiding van de activiteiten op de site. Niet alleen is er de vraag om de volgende 20 jaar de “trainwash” verder te zetten op deze site, er zouden ook toxische en gevaarlijke producten worden opgeslagen. PVDA Borgerhout verwacht van het stadsbestuur duidelijke communicatie over de plannen voor de site Spoor Oost, met een advies dat een park en een gezonde leefomgeving op lange termijn mogelijk maakt. Wij blijven ijveren voor leefbare buurten. Ook het dossier van het Reuzenpark aan het Moorkensplein (met een park en verkeersvrij plein), volgen we verder op. We interpelleren het stadsbestuur regelmatig voor een stand van zaken om te vermijden dat dit dossier op de lange baan geschoven wordt.

GAZA-SOLIDARITEITSACTIE OOK FIETSERS HOREN THUIS OP DE MARKT VAN HET LAAR OP DE TURNHOUTSEBAAN

PVDA Borgerhout ondersteunt de Palestijnen in Gaza, die al maanden lijden onder de militaire aanvallen van Israël. Op de markt van het Laar verzamelde PVDA Borgerhout financiële steun voor een ziekenhuis in Gaza.

Veilig fietsen en wandelen op de Turnhoutsebaan; een item dat PVDA Borgerhout nauw aan het hart ligt. Zij riep mee op voor actie toen stadsschepen Koen Kennis voorstelde de fietser van de Turnhoutsebaan te bannen. Ook de Borgerhoutse districtsraadsleden voerden samen met duizend anderen actie om onze plaats op de Turnhoutsebaan op te eisen. Op de foto: districtsraadslid Sofie Sas en districtsschepen Zohra Othman.

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

B O RG E R H O UT


DE FRANKEN

TEUT DE PVDA IN JE DISTRICT OOK NIEUWE VLAAMSE REGERING WIL HORRORSCENARIO VOOR DEURNE

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staat ‘We voeren de beslissing uit van de vorige Vlaamse regering’. Ook deze regering wil dus het BAM-tracé uitvoeren, de ring enorm verbreden en een overkapping voor de toekomst onmogelijk maken. Dat is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit, lawaaioverlast en de mobiliteit van Antwerpen en Deurne in het bijzonder. Eén van de meest beruchte delen van het BAMtracé is de zone aan het Sportpaleis, daar waar de ring loopt tussen Ten Eekhove in DeurneNoord en het waterzuiveringsstation. Hier plant BAM de aanleg van een verkeerswisselaar met op- en afritten, de Hollandse knoop genaamd. Deze Hollandse knoop zal 27 rijvakken tellen… Dat is een uitbreiding van 12 naar 27 rijvakken en een verbreding van de ring van 50 naar maar liefst 125 meter. De aanleg van

deze knoop maakt een echte overkapping van de ring onmogelijk. De ‘gedeeltelijke overkappingen’ van de Vlaamse regering zijn vergelijkbaar met de Stenenbrug in Borgerhout, bruggen over de ring van hooguit 100 op 60 meter. Deze mini-overkappingen dragen helemaal niets bij aan de oplossing van het fijn stof- en lawaaiprobleem. De Vlaamse regering is bijzonder stil over deze gruwelconstructie. Dirk Van Duppen, dokter bij Geneeskunde voor het Volk, besloot dan ook een maquette van de Hollandse knoop te maken. Samen met PVDA Deurne informeert hij zo de bevolking op markten, op braderijen en tijdens acties. De PVDA strijdt samen met de bevolking en de actiegroepen tegen de waanzin van het BAM-tracé en voor de volledige overkapping van de ring.

WELKOM IN ONS MAANDELIJKS KIWICAFÉ!

Districtsraadsleden Aziza Falki, Els Jacobs en Kristof Vissers nodigen maandelijks sympathisanten, vrienden en leden van PVDA Deurne uit in het kiwicafé. Het kiwicafé, dat is eerst gezellig samen eten en nadien een actueel politiek thema bespreken. Om 19.00u serveert het kiwiteam elke maand een lekker driegangenmenu (veggie en hallal ook mogelijk). Dit voor de democratische prijs van 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen. Na het eten, om 20.00u, start een info-avond, een boekvoorstelling, een toneelstuk, een documentaire of film over een actueel sociaal en politiek thema. De thema’s van de avonden vind je op http://antwerpen.pvda.be/agenda. Vrijdag 17 oktober Vrijdag 14 november Vrijdag 19 december ZAAL FAMILIA SINT-ROCHUS Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne Inschrijven voor het eten via stijn.devos@gvhv.be

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

DEURNE


DE FRANKEN

TEUT DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN

MILIEUVERGUNNING UMICORE: BEZWAARSCHRIFT LOONT 3 Umicore moet maatregelen nemen om stof te-

Net voor de zomer kende het provinciebestuur een nieuwe milieuvergunning toe aan Umicore. Met deze vergunning op zak kan Umicore heel wat uitbreidingsplannen realiseren. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de omliggende wijken. Met PVDA volgden we de procedure op en dienden we een bezwaarschrift in dat door 55 buurtbewoners werd ondertekend.

1 Het voorstel van Umicore om vrachtwagens al te laten leveren vanaf 6u ’s morgens, gaat niet door. Het blijft 7u zoals het nu is.

2 Bij het plaatsen van installaties die voor lawaaihinder kunnen zorgen, moet op voorhand een deskundige nagaan of de geluidsnormen niet overschreden zullen worden.

4 De uitstoot van gevaarlijke stoffen moet van zeer nabij worden opgevolgd door de milieu-instanties. De uitstoot van arseen zit boven de nieuwe Europese norm en zal nog moeten dalen.

v.u. Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

Met heel wat punten uit onze bezwaren werd rekening gehouden:

gen te gaan, zoals het overkappen van opslagterreinen.

Zullen deze nieuwe afspraken worden nageleefd? Uiteraard zullen we de situatie verder moeten opvolgen. Daarom was het ook zo jammer dat het districtscollege geen debat in de raad hield over deze vergunning. Dit getuigde van weinig bezorgdheid voor de omwonenden die wel een reeks bezwaren hadden. De PVDA-fractie vroeg ook een debat aan over het recente rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij over de blijvende arseenvervuiling in bepaalde delen van Hoboken. De bespreking daarvan wordt nu al bijna een jaar telkens uitgesteld.

DISTRICTSBESTUUR ZWAKKE VERDEDIGER VAN HET BESTAANDE GROEN

SLAKKENGANG BIJ HERAANLEG De aanleg van nieuwe straten blokkeert telkens omdat er geen geld is voor de rioleringswerken. Ons stadsbestuur en het Hobokens districtsbestuur schuiven deze financieringsproblemen voor zich uit. De heraanleg wordt hierdoor jaar na jaar opgeschoven. Of de straten worden vernieuwd bovenop de oude versleten riolering zoals recent met de straten in Moretusburg gebeurde! Het bestuur staat ook weinig open voor grieven van bewoners. Zo kwam een groep Hobokenaren pleiten om het fietspad, dat nu op de autorijstrook van de Broydenborglaan ligt, zoals voorheen terug op een verhoogd tracé naast de rijweg te leggen. Ook aan deze inwoners werd niet tegemoet gekomen!

Het Eikenbos aan de Hollebeek is 17.000 m2 groot. Er was veel protest toen de verkaveling werd aangekondigd. “We gaan voor het maximale behoud”, zei het districtscollege toen. Nu zal slechts 5.000 m2 behouden blijven als bos. Ook de heraanleg van het Hydepark blijft aanslepen. Het rooien van de bestaande honderden bomen ging vlot. De herbeplanting duurt al enkele jaren. De PVDA eist daarom een volledige aanleg dit najaar.

Sluit aan bij de PVDA. Word lid. Sms “LID” + je naam, voornaam en adres naar 0479 73 60 23 of word lid via onze website www.pvda.be Ik wens meer info over de PVDA Ik wil lid worden van de PVDA Ik wil folders helpen verspreiden Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf

Naam:

...................................................................................................................................

Voornaam: Straat:

..........................................................................................................................

........................................................................................................

nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugsturen naar: Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen 03 225 28 93 | antwerpen@pvda.be | http://antwerpen.pvda.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.