Page 1

MORTSEL MONDIG AN 8 -J 1 c -20 DE 017 2

NIEUWSBRIE

F PVDA MO

TE KOOP TE HUUR TE DUUR!

RTSEL

WONEN WORDT STEEDS DUURDER ZIE PAGINA 3

DE GROTE BEVRAGING

PVDA WIL JOUW MENING HOREN OVER MORTSEL

ZIE PAGINA 8

SANERING HANGAR 40

WAAROM WE ASBESTGEVAAR ERNSTIG NEMEN

ZIE PAGINA 4-5

ZIE PAGINA 2


EDITO

EEN ECHTE SOCIALE PARTIJ, DIE KAN MORTSEL GOED GEBRUIKEN! Beste Mortselaar, In oktober 2018 zal de PVDA voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Mortsel. Wij zijn er zeker van dat de Mortselaar alles te winnen heeft met een nieuwe en kritische partij in de raad. De PVDA doet op een andere manier aan politiek en geeft een stem aan elke Mortselaar. De beleidspartijen besparen te vaak op wat belangrijk is voor de mensen. De PVDA wil inzetten op wat echt telt: betaalbare en goeie woningen, toegankelijke zorg, groene ruimte en gezonde lucht, degelijke en werkbare jobs, kortom: sociaal beleid. Welke concrete actiepunten mag je van de PVDA verwachten? Daarvoor doen we een beroep op jou, om jouw stem te laten horen in de grote bevraging van Mortsel. De vorige weken bezochten we al honderden Mortselaars omdat we er van overtuigd zijn dat jouw mening moet doorwegen in onze actie. Neem dus vijf minuutjes tijd, en laat van je horen. Dan kunnen wij er wat mee doen. Alvast bedankt! Ward Coenegrachts lijsttrekker PVDA

Ward Coenegrachts (44) is administratief medewerker in de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Deurne. Hij woont met zijn gezin in de Molenstraat in Mortsel. Bij de PVDA werkt hij vooral op de verdediging van onze sociale rechten.

?

reaCtieS, vraGen, voorSteLLen? PVDA Mortsel

mortsel@pvda.be

“Men kan een samenleving beoordelen aan de manier waarop ze met haar ouderen omgaat.” Claude Lévi-Strauss - cultureel antropoloog

2


LANGER WERKEN EN HONDERDEN EURO’S INLEVEREN Op JE pENSIOEN? De regering wil deze winter onze pensioenen opnieuw aanvallen. Ze verhoogde de pensioenleeftijd al naar 67 jaar zonder dat één partij dit voor de verkiezingen had aangekondigd. Ze schafte de pensioenbonus af. En nog is het niet genoeg. Want liever dan de grote vermogens aan te pakken die miljarden versassen naar belastingparadijzen, zeggen N-VA, Open Vld en CD&V dat onze pensioenen onbetaalbaar zijn. Deze regering doet iedereen langer werken voor minder geld. En als we de nieuwe aanvallen niet stoppen zullen onze pensioenen, nu al bij de laagste van Europa, verder afgebroken worden. Zo willen ze bruggepensioneerden en werklozen pensioen afnemen en zullen mensen met zware beroepen en ambtenaren er op achteruit gaan. Een nieuw “puntensysteem” zal bovendien de onzekerheid over ons pensioenbedrag en pensioenleeftijd compleet maken.

DE PVDA WIL MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN EEN PENSIOENALARM LATEN KLINKEN. ALLE ONDERTEKENAARS WORDEN OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE STAPPEN VAN DE REGERING EN ACTIES VOOR DE VERDEDIGING VAN ONS PENSIOEN.

teKen Het penSioenaLarM onLine op WWW.bLijfvanonSpenSioen.be 3


SANERING LOODSEN FORT 4

ASbESTGEVAAR, DAT MOET JE ERNSTIG NEMEN op 25 september ontsloeg Stad Mortsel op staande voet vakbondsafgevaardigde peter Spruyt. peter had herhaaldelijk de gebrekkige asbestsanering van Hangar 40 in fort 4 aangeklaagd. Stalen toonden aan dat de opkuis niet correct was gebeurd. toen hij weigerde om te werken op de plek waar hij daags voordien opnieuw stukken los asbest vond, greep het stadsbestuur dit aan om hem te ontslaan. Het is te gek voor woorden dat iemands mensen die werkten zonder bescherzorg voor volksgezondheid leidt tot een mingsmiddelen, stof dat in de container ontslag. Het stadsbestuur moest de hanwerd geborsteld. Dat er in september, gar dit voorjaar al eens afsluiten wegens na bijkomende dure saneringswerken, asbestgevaar. Toen werd, nog steeds meerdere na een vaststelling door zichtbare asbestresten “HET IS TE GEK de gemeentearbeiders, al werden gevonden, is VOOR WOORDEN duidelijk dat de sanering ronduit onbegrijpelijk. in de zomer van 2016, niet DAT IEMANDS ZORG In een openbare ruimte, VOOR VOLKSGEZONDHEID waar karnavalsvercorrect gebeurd was. LEIDT TOT EEN ONTSLAG” eniging Karnamor, de kegelaars, theatergroep Buurtbewoners bevestigStreven en de boogschutters hun lokalen den ondertussen dat ze met eigen ogen hebben, is de stad verantwoordelijk om zagen dat de werken toen niet gebeureen asbestvrije ruimte te garanderen. den volgens de strenge voorschriften:

pvda MortSeL vraaGt Het StadSbeStuur: ⊲ OM TERUG TE KOMEN OP HET ONTERECHTE ONTSLAG ⊲ OM BIJ ALLE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE AFBRAAKWERKEN DE WERKEN VAN (ONDER)AANNEMERS ERNSTIG OP TE VOLGEN EN TE CONTROLEREN ⊲ OM OMWONENDEN GOED TE INFORMEREN OVER DE GEVAREN EN DE GENOMEN MAATREGELEN BIJ ALLE WERKEN WAAR ASBESTSANERING IN VOORZIEN IS.

4


WaaroM aSbeSt de “StiLLe KiLLer” Wordt GenoeMd Alle specialisten benadrukken dat we veeleisend moeten zijn om het sluipende gevaar van asbest in te dijken. Het grootste gevaar treedt op wanneer de microscopisch kleine vezeltjes bij werken loskomen. Eén ingeademde vezel asbest kan volstaan om 20 of 30 jaar later longvlieskanker te veroorzaken. Op onze info-avond op 30 oktober gaf dokter Anne Delespaul uitgebreid de wetenschappelijke achtergrond. Jaarlijks sterven ongeveer 800 mensen aan de gevolgen van asbest (cijfers Fedris). De enige echte preventie is dan ook om het vrijkomen van asbestvezels maximaal te beperken.

Eind oktober organiseerde PVDA Mortsel een geslaagde info- en solidariteitsavond met Peter Spruyt, met medische en juridische experts. Tijdens de vervanging van het dak werden de basisregels van een asbestsanering niet gevolgd. Zoals het verbod om stofresten te borstelen en zo in de lucht te verspreiden.

vraGen over aSbeStriSiCo’S? op de HooGte bLijven over SoLidariteit?  Op mortsel.pvda.be vind je een link naar duidelijke informatie over asbest. Toch nog vragen? Geef ons een seintje.  Peter Spruyt zal zijn ontslag aanvechten voor de rechtbank. We willen hem graag daarin steunen. Wil je op de hoogte blijven, uitgenodigd worden voor solidariteitsinitiatieven? Laat het weten. Mail: mortsel@pvda.be

5


JEUGDWERKLOOSHEID MORTSEL TE HOOG Met meer dan 1.000 werkzoekenden en een werkloosheidsgraad van 9% behoort onze stad tot de gemeenten die extra aandacht vragen. Dit percentage is een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De werkloosheid daalde ook nauwelijks het afgelopen jaar, in tegenstelling tot de forse daling in Vlaanderen. Het feit dat één op de vijf van die Mortselse werklozen onder de 25 jaar is maakt het probleem des te prangender. De PVDA wil de aanpak van de jeugdwerkloosheid naar voor op de agenda. Wat is jouw idee over hoe we meer jongeren een job en een toekomst geven?

Geef je mening over deze punten in onze grote bevraging via mortsel.pvda.be

WONEN WORDT STEEDS DUURDER De prijzen van Belgische huizen zijn in de eerste zes maanden van 2017 met gemiddeld 6,3% gestegen. Dat is de sterkste prijsstijging sinds tien jaar. Een huis kost nu gemiddeld 220.920 euro in België. In Mortsel is dat al 302.502 euro. Dat is een stijging van liefst 15% sinds vorig jaar. De prijzen swingen de pan uit, ook op de huurmarkt. Hoe zou jij wonen betaalbaar houden in Mortsel?

FIETSONVEILIGHEID VRAAGT EXTRA MAATREGELEN De afgelopen maanden moesten we in onze regio meermaals

dodelijke fietsongevallen betreuren. Op het overzicht van fietsslachtoffers en gevaarlijke punten kleurt Mortsel rood, met een verdubbeling van het aantal gewonden sinds 2012. Terwijl het aantal fietsers via de fietsostrade ook sterk toeneemt zijn er in Mortsel meer maatregelen nodig om de fietsveiligheid te verbeteren.

6


STIJGING KINDERARMOEDE MOET GEKEERD Volgens Kind en Gezin behoort Mortsel tot de gemeenten met de snelst stijgende kansarmoede-index. Op 10 jaar tijd is die van 4% naar 12% gestegen, wat wil zeggen dat in Mortsel nu 1 op de 9 kinderen in een kansarm gezin wordt geboren. De afgelopen 10 jaar is het totaal aantal kinderen tot en met 5 jaar bovendien sterk gestegen, van 1.450 tot 1.800. Extra inzet ten aanzien van deze kinderen is nodig, maar we stellen onder andere vast dat er in het vrijetijdsaanbod te weinig plaats voor hen is. Vind jij dat de stad Mortsel voldoende aandacht heeft voor kwetsbare groepen? Vind je ook dat er meer steun aan armoedeorganisaties moet komen? Vul dan onze bevraging in op mortsel.pvda.be Samen kunnen we er iets aan doen.

een and ere wer eld is mo ge lij k !

go

for it !

WE WENSEN JE EEN GEZOND, CREATIEF EN SOLIDAIR 2018 ROOD PMS 032 CMYK 0/90/86/0 RGB 229/53/44 RAL 3024

GROEN PMS 361 CMYK 80/0/100/0 RGB 13/177/75 RAL 6018

NIEUWJAARSRECEpTIE pVDA-MORTSEL Op zondag 21 januari organiseert PVDA Mortsel haar nieuwjaarsreceptie. Je bent van harte welkom vanaf 17u in kunstencentrum De Feniks, Deurneleitje 6. Je wordt er ontvangen met een drankje en hapjes. Van harte welkom! Geef ons een seintje als we je mogen verwachten, zodat we het nodige lekkers kunnen voorzien (mortsel@pvda.be of sms 0486 88 32 72)

ZONDAG 21 JANUARI OM 17.00u WARD COENEGRACHTS,

LIJSTTREKKER PVDA MORTSEL OVER DE PLANNEN IN 2018

pETER MERTENS,

VOORZITTER VAN DE PVDA, BRENGT ZIJN NIEUWJAARSBOODSCHAP ROND 18U

KAMERAAD KORSAKOV

ZORGT VOOR MUZIEK EN HUMOR

7


PVDA DOET #DEGROTEBEVRAGING

MORTSEL, LAAT JE HOREN Sinds september vraagt de PVDA de mening van honderden Mortselaars. Tijdens wijktochten en marktbezoeken gaf jong en oud zijn mening op onze grote bevraging. “Wat zou je als burgemeester het eerst aanpakken?� of “Welke oplossingen zijn voor jou de beste als het gaat over betere mobiliteit of betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, voor een stad zonder armoede?� De bevraging invullen duurt 5 minuutjes, en jouw idee of jouw mening telt mee. Neem dus even de tijd en vul ze in op mortsel.pvda.be. En vraag je huisgenoten (vanaf 16 jaar) om hetzelfde te doen. Hartelijk bedankt!

VUL DE BEVRAGING ONLINE IN:

www.mortsel.pvda.be/bevraging

đ&#x;“ą 0486 88 32 72 ✉ mortsel@pvda.be ďŒŽ PVDA Mortsel đ&#x;ŒŽ mortsel.pvda.be DOE MEE, WORD LID De PVDA is sinds een jaar actief in Mortsel. Wij willen een sterke politieke kracht worden die het opneemt voor de werkende mensen en voor iedereen die het vandaag steeds moeilijker krijgt in onze samenleving. Ook jij kan ons daarbij helpen. Aarzel niet, sluit je aan en neem een lidkaart voor 20 euro. Stuur een SMS met ‘Lid + naam en adres’ naar 0492 775 007. Of word lid met ĂŠĂŠn klik door te surfen naar www.pvda.be/lid-worden. 8

ROOD PMS 032 CMYK 0/90/86/0 RGB 229/53/44 RAL 3024

GROEN PMS 361 CMYK 80/0/100/0 RGB 13/177/75 RAL 6018

V. u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel – niet op de openbare weg gooien

cONTACTEER ONS!

Profile for PVDA België

Mortsel Mondig 1  

De nieuwsbrief van PVDA Mortsel, editie december-januari 2017-2018

Mortsel Mondig 1  

De nieuwsbrief van PVDA Mortsel, editie december-januari 2017-2018

Advertisement