Franken Teut • editie Antwerpen • mei 2016

Page 1

TURTELTAKS: EIS JE GELD TERUG!

DE FRANKEN IE N ITERPE EDANTW

TEUT

ZIE PAGINA 6

PETER MERTENS OVER ZELFBEDIENINGSBESTUUR

“WIJ WILLEN OPNIEUW EEN WARME STAD, OP HET RITME VAN DE BEWONERS” ZIE PAGINA 3

DOKWERKERS, TRUCKCHAUFFEURS, BOUWVAKKERS

MEER SOCIALE BESCHERMING IS NODIG

STRIJD LOONT OP DE LUCHTBAL

LAGE EMISSIE ZONE

MAG JOUW WAGEN ’T STAD NOG IN?

ZIE PAGINA 5

BUSJE KOMT TERUG

ZIE PAGINA 4

LISE VANDECASTEELE PROTESTEERT

OCMW BESPAART OP ONZE GEZONDHEID ZIE PAGINA 4

ZIE PAGINA 7

MINISTERS MOGEN OP PENSIOEN OP 55 JAAR VOOR 4000 EURO PER MAAND

BESTE REGERING, WIE LEEFT ER DAN BOVEN ZIJN STAND? ZIE PAGINA 3


LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN IS NIET TE DOEN

FATSOENLIJKE PENSIOENEN ZIJN WEL BETAALBAAR! NA 35 OF 40 JAAR ARBEID ZIJN VEEL MENSEN AAN RUST TOE. DAN HEBBEN ZE RECHT OP EEN DEGELIJK PENSIOEN. IS DAT BETAALBAAR? JA, ZEGT KIM DE WITTE, DOCENT PENSIOENRECHT AAN DE LEUVENSE UNIVERSITEIT EN VOORZITTER VAN PVDALIMBURG. HET IS EEN KWESTIE VAN SOCIALE KEUZES.

pensioenen in België horen tot de laagste van West-Europa. Eén op vijf ouderen hier is arm. In Frankrijk is dat slechts één op tien, in Nederland één op twintig.

We leven langer en dat is een goeie zaak. Maar veel mensen blijven maar fit en gezond tot hun 60e of 65e . Werken tot 67 is voor hen ondoenbaar. Het is ook niet logisch. Antwerpen telt meer dan 36.000 werklozen. En er zijn amper 7.000 vacatures. Vijf werklozen per beschikbare baan. Waarom iedereen dan verplichten langer te werken?

WANNEER PAKKEN ZE DE SUPERRIJKEN AAN? Fatsoenlijke pensioenen zijn betaalbaar. Het is een kwestie van logische en eerlijke beslissingen van de overheid. De regering geeft belastingvoordelen aan bankiers, fraudeurs en superrijken. De Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks zijn allemaal schandalen die bewijzen dat de allerrijksten nauwelijks belastingen betalen. Twee jaar geleden, toen de eerste ‘leaks’ uitkwamen, schreeuwden veel politici moord en brand. Maar wat is er intussen veranderd? Niets! Of toch? Ja, wij moeten langer werken voor minder pensioen. “Omdat de pensioenen niet meer te betalen zijn,” zegt de regering. Ja, natuurlijk, als je de rijken niet belast en de fraudeurs niet pakt!

PENSIOENEN IN BELGIË ZIJN UITERST LAAG Wij geven elk jaar één tiende van onze welvaart uit aan de pensioenen. In landen als Frankrijk en Oostenrijk is het de helft meer. In die landen zijn de pensioenen dan ook een stuk hoger. De

OP MENSENMAAT AUB! Intussen daalt onze koopkracht. De lonen zijn geblokkeerd, de index ligt onder vuur, we moeten Turtel en andere taksen betalen. Onze koopkracht daalt. Daardoor verkoopt de bakker,

REDACTIE

193 euro per maand minder. Auch. Caroline is 50 jaar. Zij geeft les. Een intense job, die ze doet met heel haar hart. Door de maatregelen van de regering zal zij 3 jaar langer moeten werken en 193 euro pensioen verliezen per maand.

de slager, de fruitboer minder. Gevolg: de economische crisis gaat van kwaad naar erger. We hebben nood aan andere keuzes: versterk de pensioenen, investeer in stabiele jobs voor jongeren en laat wie aan rust toe is op rust gaan. Met andere woorden: kies voor een samenleving op mensenmaat.

“IK WIL STOPPEN OP MIJN 60e.” Linda is kinderjuf. Met enthousiasme voedt ze al spelenderwijs kleuters op. De hele dag ravot ze mee, pakt ze op en ververst soms ook nog mee de luiers. Zij doet dit al 40 jaar, waarvan 30 voltijds en 10 halftijds. Zij hoopte op 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Haar armen en schouders doen pijn. Maar de regering hervormde het pensioen. Linda zal moeten werken tot haar 65e.

Wouter Van Damme, voorzitter PVDA Antwerpen

?

REACTIES, VRAGEN, VOORSTELLEN? ANTWERPEN@PVDA.BE 2

“POLITICI HEBBEN ONS BEDROGEN.” Aïcha is 35 jaar. Zij moet werken tot haar 67e, voor minder pensioen. Zij heeft daar niet voor gekozen. Vóór de verkiezingen sprak geen enkele partij over het optrekken van de pensioenleeftijd en de afschaffing van de pensioenbonus. Alle partijen beloofden zelfs het tegendeel. Belofte maakt schuld, ook na verkiezingen.


PETER MERTENS:

“BESTE SINJOREN, LAAT VAN JE HOREN!

© foto? Bijschrift foto?

DEZE REGERING IS KWETSBAARDER DAN WE DENKEN”

BESTE SINJOOR, “In een tijd toen het nog niet zo dwingend op de wereldkaart moest, was Antwerpen een warmere stad”, schreef zanger Wannes Van de Velde. Hij trok van leer tegen de bouwpromotoren (‘de crimobiliën’) en een wereld gedicteerd door de miljoenendans van het grote geld. Wij willen opnieuw een warme stad, op het ritme van de bewoners. Dat doen we met veel ­activiteiten. In de wijken, maar ook door een stevige sociale oppositie op ’t schoon verdiep. Een warme havenstad gedijt best in een warm land. En zo zijn wij als geuzen overal actief. Als minister Kris Peeters zegt dat wij ‘boven onze stand’ leven, dan antwoorden we hem dat hij beter een octaaf lager zou zingen, met zijn loon van 10.780 euro per maand. En met zijn mogelijkheid om zélf al op 55 jaar op pensioen te kunnen, voor meer dan 4.000 euro per maand. Ja, wij doen de potjes open. Want de maat is vol. Minister Peeters noemt zijn plan om voor een 45-urenweek te gaan ‘werkbaar werk’. Maar, wat is er werkbaar aan om tot 67 jaar te moeten werken voor steeds minder pensioen? Wat is er werkbaar aan om 45 uur per week te moeten werken? Wat is er werkbaar aan een systeem van 100 tot 360 overuren die je alleen, apart, moet gaan bespreken met je baas? Wat is er werkbaar aan interimjobs voor het leven, aan nul-uren-contracten, of aan flexi-jobs waar je slechts 24 uur op voorhand het uurrooster van krijgt? “Het is pertang nog niet te laat”, zong Wannes. Het is niet te laat als wij met zijn allen onze stem laten horen. Deze regering is kwetsbaarder dan we denken. Dat zien we in het Turteltaksdossier, dat zien we in het pensioendossier. Wij moeten niet langer alles pikken. Beste sinjoren: laat van je horen! Antwerpse groetjes,

Peter Mertens

“HOE MOET IK ONS GEZINS­ LEVEN DAN COMBINEREN?” Sarah is verpleegkundige. Ze zegt: “sommige politici spreken van ‘soepele werkweken’ en ‘de vrijheid om te kiezen’. Die mensen weten niet wat ze zeggen. Ik draai mijn uren zoals mijn chef dat vraagt. Ik kan niet kiezen, ik ben niet vrij. Het is nu al niet gemakkelijk om mijn gezinsleven te organiseren. Gelukkig heeft mijn man een vast uurrooster. Als hij werkuren krijgt zoals ik, wordt het er echt niet gemakkelijker op.”

VOOR MEER JOBS EN MINDER STRESS: WERKTIJD OMLAAG

AF N E D HAN EEK W N E UR ol #DeMaatisV

De PVDA wil niet dat men raakt aan de 38 uur. Integendeel. Ze moet worden gezien als de uiterste maximumgrens. En overal waar het mogelijk is, moet men de werktijd verminderen. Dat is goed voor ons leven en voor de werkgelegenheid. WIL JE DEZE STICKER? STUUR EEN MAILTJE NAAR INFO@PVDASHOP.BE

3


OCMW BESPAART OP GEZONDHEID Het Antwerpse OCMW voert een drastische besparing uit op de terugbetaling van medische kosten. In principe zal het OCMW niet meer tussenkomen in kosten voor consultaties, geneesmiddelen en onderzoeken. Ook niet in de bijdrage voor de mutualiteit of de Vlaamse zorgverzekering. PVDA raadslid Lise Vandecasteele protesteerde: “Het is een kortzichtige maatregel, omdat de kosten voor het individu én de samenleving snel oplopen als je medische problemen laat aanslepen. Veel mensen in armoede stellen gezondheidszorg uit omwille van financiële redenen. Bovendien hebben mensen in armoede net een slechtere gezondheid, met meer chronische en psychologische problemen. Met deze besparing wordt de vicieuze cirkel ‘ziek maakt arm en arm maakt ziek’ net versterkt in plaats van doorbroken.”

ONDERBETAALDE EN SUPERFLEXIBELE BOUWVAKKERS

PETER MERTENS VOOR SOCIAAL CHARTER

© Karina Brys

KORTZICHTIG BELEID

Het stadsbestuur wilde in de haven een fabriek bouwen met Saoedische investeerders. Uit onderzoek bleek dat deze investeerders verbonden zijn met terroristen van Al Qaida. Door de acties van de PVDA besliste het stadsbestuur half april om toch geen goedkeuring te geven voor de fabriek.

LAGE EMISSIE ZONE

PROPERE LUCHT, JA! PESTMAATREGEL, NEEN! Vanaf februari 2017 wil het stadsbestuur een Lage Emissie Zone (LEZ) maken van de Antwerpse binnenstad en Linkeroever. Hier mogen oudere dieselwagens dan niet meer rijden. Een vijfde van de Antwerpse automobilisten heeft zo’n wagen, vooral minder begoede en oudere inwoners. De PVDA is voor propere lucht, maar vindt de huidige LEZ een pestmaatregel. Mensen zullen een belasting moeten betalen van 20 euro per dag of 350 euro per jaar of zullen meteen een nieuwe wagen moeten kopen. Waarom geen uitdoofscenario voorzien en mensen in ruil een gratis Lijn- en Veloabonnement geven?

© Karina Brys

PVDA gemeenteraadsleden Mie Branders en Dirk Van Duppen tijdens een vakbondsactie op een stadswerf In de bouw werken steeds meer buitenlandse werknemers die onderbetaald worden en superflexibel moeten werken via onderaannemers. Ook op bouwwerven van Stad Antwerpen stelde de vakbond overtredingen vast op werkuren en veiligheid. Op de gemeenteraad verdedigde PVDA raadslid Peter Mertens een sociaal charter van de vakbond ABVV. Het charter stelt dat aannemers enkel kans maken op opdrachten als ze sociaal rechtvaardige criteria hanteren, en de sociale wetten respecteren. Zo niet krijgen ze flinke boetes en uitsluiting van opdrachten. Een uitgelezen kans voor de meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) om iets te doen tegen de afbraak van degelijke jobs. Maar zij stemden tegen het charter. Het goede voorbeeld geven tegen sociale dumping vinden ze niet nodig.

4

Ludieke actie aan de belastingdienst in Antwerpen. Antwerps PVDA voorzitter Wouter Van Damme geeft een cheque af namens de Panamafraudeurs. “Dat zijn mensen die voor miljoenen en miljoenen euro’s belastingen ontwijken. Waarom neemt de regering hiertegen geen maatregelen, en blijft men het geld bij de kleine man en vrouw zoeken?”


BORGERHOUT: OPEN EN GRATIS SPEELAANBOD

ONDERZOEK LOONT

TIEN KEER MEER KINDEREN NEMEN DEEL

PVDA ZORGT VOOR VEILIGE PAKKEN Het Laatste Nieuws

© Karina Brys

Zohra Othman, PVDA schepen in Borgerhout: “Toen ik schepen werd, bereikten we onvoldoende kinderen met het A-kaart aanbod. Dat moest anders: voortaan organiseerden we in de vakantie met de Jeugddienst een open en gratis speelaanbod voor de kinderen op de pleinen. Zo hebben we ons bereik op drie jaar tijd vertienvoudigd. Geen enkel ander district in Antwerpen doet ons dat na.”

01/04/2016 “Onze brandweerlui verdienen de beste en meest veilige interventiepakken, dat staat buiten kijf”, zei PVDA dokter Dirk Van Duppen op de gemeenteraad. Door de ontploffing op Indaver in ­februa­ri bleken de huidige pakken opnieuw niet te voldoen. Een jaar geleden had Bart De Wever beloofd dat de brandweer nieuwe pakken zou krijgen en hij bestelde onlangs 250 nieuwe pakken van het merk Sioen. “Maar deze kwamen er bij een evaluatie helemaal niet als de besten uit”, vertelt Dirk Van Duppen, “de pakken van Texport scoren duidelijk beter. Je zweet er minder in en je raakt er niet zo gauw vermoeid in. Qua zichtbaarheid zijn ze superieur.” De tussenkomst van de PVDA had resultaat: de volgende lading van 350 pakken zullen gekocht worden bij Texport.

ONPARTIJDIG ONDERZOEK NODIG

AGENTEN PERSEN VLUCHTELINGEN AF

In maart lekte een schrijnend politieschandaal uit. Gedurende jaren persten enkele agenten van politiezone Antwerpen Noord mensen zonder papieren af. Onder het mom van een drugsrazzia werden vluchtelingen meegenomen naar een afgelegen plek waar ze werden bedreigd, geslagen en beroofd van hun bezittingen. De agenten hadden zelfs een straatnaam: de bende van Sproetje en Mega Toby. Collega agenten geven aan dat men tegenwoordig continu gemonitord wordt, het is ondenkbaar dat geen enkele overste hiervan op de hoogte was. De PVDA vraagt een onpartijdig en snel onderzoek, niet enkel naar de feiten maar ook naar een mogelijk gedoogbeleid. Ook in het belang van al die agenten die dag in dag uit wel correct werken.

HANDEN AF VAN WET MAJOR

VAKMANSCHAP EN VEILIGHEID VOOROP Vandaag kan je niet zomaar werken in de haven, en maar goed ook. De Wet Major bepaalt dat je erkend moet worden als havenarbeider: je moet een specifieke opleiding volgen in veiligheid en efficiëntie. De haven is een gevaarlijke werkplek met een hoge productiviteit. Het voorbije jaar brak men alweer het record van meer dan 200 miljoen ton overslag. Er wordt veel flexibiliteit geëist van een havenarbeider, daartegenover staat een statuut met goede sociale bescherming. Europa eist nu dat die bescherming verlaten wordt, om meer concurrentie te creëren onder havenarbeiders. De PVDA voert al jaren mee actie voor het behoud van de wet Major en het statuut van de havenarbeider. Bovendien zou men dit soort sociale bescherming beter uitbreiden naar bijvoorbeeld truckchauffeurs en bouwvakkers. In plaats van in te zetten op steeds meer concurrentie, moet men volop inzetten op veilige en degelijke jobs.

5


AL 17.000 DEELNEMERS VOOR PROCES TEGEN TURTELTAKS

“WIJ WILLEN ONS GELD TERUG” “Elk gezin, elke alleenstaande, elke zelfstandige moet minstens 100 euro Turteltaks betalen om de mega-subsidies te betalen voor grote, commerciële zonnepanelenparken. Is dat rechtvaardig? Het is de zoveelste prijsverhoging op rij: de regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V verhoogden ook de btw naar 21% en schaften de gratis stroom af. Geen wonder dat steeds meer mensen moeten rekenen op het einde van de maand.” “De Turteltaks is onrechtvaardig en onwettelijk. Daarom stap ik naar de rechtbank, samen met meer dan 17.000 andere consumenten. We laten ons niet doen, we willen ons geld terug! Ook jij kunt meedoen. Hoe meer deelnemers, hoe luider onze stem klinkt.” “Heeft zo’n proces wel zin? Natuurlijk! Het is niet de eerste keer dat de PVDA in naam van duizenden consumenten een rechtszaak wint. Samen staan we sterker. Samen krijgen we die Turteltaks weg.”

ONRECHTVAARDIG Iedereen moet Turteltaks betalen, behalve 30 grote multinationals. Zij betalen niks.

ONWETTELIJK De regering legt een advies van de Raad van State naast zich neer. Daarin staat zwart op wit dat de Turteltaks in strijd is met de grondwet.

OVERBODIG De PVDA heeft een waterdicht alternatief, waardoor niemand Turteltaks hoeft te betalen.

Tom De Meester, energiespecialist PVDA

TERUG! LD E G JE IS E N E E E M E OOK TURTELBOOS? DO STOP TURTELTAKS! 1. SCHRIJF JE GRATIS IN

SCHRIJF JE HIER GRATIS IN OP HET TURTELTAKSPROCES

Surf naar de website www.turteltaksproces.be, vul je gegevens in en klik op ‘indienen’. Of vul de bon hiernaast in.

Voornaam:

2. EEN STERK SIGNAAL

Naam:

Je naam versterkt de lijst van 18.000 mensen die het proces tegen de Turteltaks nu al steunen.

Straat en huisnummer:

3. JE STEUNT HET PROCES

De PVDA dient een klacht in bij het Grondwettelijk Hof. De lijst met je naam wordt enkel gebruikt om onze eis kracht bij te zetten. Zelf heb je geen kopzorgen.

Postcode en gemeente: E-mail:

4. GEEN KOSTEN

Alle proceskosten (10.000 euro!) worden betaald door de PVDA, dankzij de financiële steun van vele sympathisanten.

5. JE BLIJFT OP DE HOOGTE

Tel./gsm: Handtekening:

Zo’n proces kan een tijdje duren. Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte.

6. GRATIS ADVIES: JE GELD TERUG

Terugsturen naar Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

Als we het proces winnen helpen we je met advies en voorbeeldbrieven om je geld bij je energieleverancier terug te vorderen.

7. HOE MEER, HOE BETER

Informeer je vrienden en kennissen en vraag hen om hetzelfde te doen. We gaan door tot iedereen zijn geld terugkrijgt!

6

MEER WETEN? ONTDEK HET ALTERNATIEF IN DETAIL OP www.stopturteltaks.be


NIEUWS UIT DE DISTRICTEN NIEUW DISTRICTSBESTUUR IN DEURNE

FERRARISBOS IN WILRIJK

GEMISTE KANS

BEHOUD HET EEUWENOUDE BOS

Sinds februari vormen N-VA, CD&V, Open-VLD en Groen het nieuwe districtscollege in Deurne. Het bestuursakkoord van dit nieuwe college blijkt een flauw doorslagje van het vorige rechtse akkoord. Kristof Vissers, fractievoorzitter PVDA Deurne, bevestigt: “De veranderingen in het nieuwe akkoord gaan over minder dan vijf procent van het totaal budget. Het lijkt me wat op een citroen: geel van kleur met enkele groene pitjes.” Groen depanneert met dit “citroen­akkoord” een college dat zichzelf had vastgereden. Haar coalitiepartners richten zowel op stedelijk, op Vlaams als op federaal niveau een ongekend sociaal bloedbad aan. In plaats van een breed links verzet tegen dit asociaal beleid te voeren kiest Groen ervoor mee te besturen met deze rechtse partijen. Een gemiste kans.

Begin februari stootte PVDA districtsraadslid Lien Moens op een aangetekend schrijven van de CEO van logistiek bedrijf H. Essers aan het Antwerpse bestuurscollege. De CEO vroeg daarin om alle plannen ter behoud van het resterende Ferrarisbos te Wilrijk op te bergen. Dat behoud werd eerder door de Wilrijkse districtsraad unaniem geëist en door de stadsadministratie opgenomen in een voorstel tot “Boven­lokaal Groenplan”. Peter Mertens (PVDA) herhaalde in de gemeenteraad de vraag tot behoud van het bos. Maar bevoegd schepen Rob Van de Velde (N-VA) was duidelijk in zijn sympathie voor het standpunt van de CEO van H. Essers. Ondertussen ligt het bijna drie jaar geleden gekapte stuk Ferrarisbos nog steeds braak en rees ook in Limburg verzet tegen boskapplannen van hetzelfde bedrijf.

< Kristof Vissers, fractievoorzitter PVDA Deurne

WIJK LUCHTBAL

© Karina Brys

BUSJE KOMT TERUG! Goed nieuws! Vanaf juni zou er terug een bus rijden door de wijk Luchtbal. Haltes van lijn 23 en 650 op Luchtbal werden voor drie jaar geschrapt omwille van werken aan de Noorderlaan. Buurtbewoners en gebruikers van dienstencentrum Santiago moesten honderden meters wandelen, langs gevaarlijke kruispunten, om hun wijk in en uit te geraken met het openbaar vervoer. Jef, Annie, Leen, Robert, Hafid, Zohair, ­Liliane … ­namen het niet en sloegen de handen ineen. Ze haalden zomaar even vijfhonderd petities op en voerden actie aan het hoofdkantoor van De Lijn. Met resultaat. Op vraag van PVDA gemeenteraadslid Dirk Van D ­ uppen antwoordde een vertegenwoordiger van De Lijn dat ze de grieven van de buurt begrepen hadden en dat er spoedig terug een bus zal rijden. #strijdloont

INVESTEER

DE 38 VANEN WEEK UR #DeMaatisVol

7 Manifiesta_adv_225x95_conv.indd 1

25/04/16 09:39


DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN SORTEERSTRAATJES

GRAAG VOLDOENDE ÉN VOLLEDIGE

LET’S GO URBAN, THEATER AAN DE STROOM, RATAPLAN … BEDREIGD

In de wijk Dam en in de Amelinckxwijk op Linkeroever komt de vuilkar niet langs. Je kan je afval enkel nog kwijt in de ondergrondse sorteerstraatjes. Vanaf volgend jaar wordt ook op Linkeroever, Luchtbal en in de Tentoonstellingswijk het afval niet meer aan huis opgehaald. De inwoners van Antwerpen betalen hoge belastingen. We hebben dus recht op goedwerkende sorteerstraten waar restafval, GFT, PMD en papier op één plek gestort kunnen worden. Deze afvalpunten moeten dichtbij onze woningen zijn. Geen afvalwandelingen a.u.b. . Wie beloond wordt zal beter sorteren. Daarom blijft de PVDA voorstander van gratis vuilzakken, containerparken en sorteerstraatjes.

BEHOUD SINT-ANNABOS EN NOORDKASTEEL

CULTUUR ONDER VUUR

Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD), wil een vijfde minder subsidies geven aan de kunstenorganisaties. Een besparing van twintig miljoen. Hierdoor dreigen vele knappe initiatieven te verdwijnen. De mogelijke slachtoffers in Antwerpen? Let’s Go Urban, Rataplan, T­heater aan de Stroom op Linkeroever ... Opiniemaker Bart Eeckhout schrijft terecht dat cultuur een leven verrijkt. Cultuursubsidies zijn nodig tegen de eenheidssmaak van de vrije markt. “Appelmoes kan lekker zijn, maar je moet het niet elke dag willen eten. Het is gezond om ook een keer witloof te proeven, ook al smaakt het eerst bitter.” Voor de PVDA zijn deze besparingen kortzichtig. Wij willen dat deze organisaties hun subsidies kunnen houden. Het maatschappelijk verlies zal groter zijn dan enkel het verdwijnen van deze cultuurhuizen.

PVDA VRAAGT INFORMATIEMOMENT

Nadine Peeters, PVDA districtsraadslid

Als de Vlaamse regering blijft vasthouden aan het Oosterweeltracé zal het Sint-Annabos op Linkeroever grotendeels gerooid worden om ruimte te maken voor een slibstort. Deze groene buffer tussen de woonwijken en de havenindustrie verdwijnt dan voor lange tijd. Aan de overkant van de Schelde, op het natuurgebied Noordkasteel komt een gigantische verkeerswisselaar. Als de Vlaamse regering zou kiezen voor een van de alternatieve tracés, dan houden we deze twee natuurgebieden in stand. PVDA raadslid Nadine Peeters vraagt het Antwerps districtsbestuur om een publieke infoavond te organiseren waarop de verschillende alternatieven worden voorgesteld.

✂ STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4 8

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


@ WORK GEVAARLIJKE ONTPLOFFING INDAVER

PVDA STELT VRAGEN IN GEMEENTERAAD

In februari ontplofte bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver in de haven een tankwagen met distillatie-residu. Het was de tweede grootste ontploffing na Ghislenghien. Dat er geen doden en gewonden vielen, komt door het personeel van Indaver. Zij stelden de overdruk snel vast en lieten de hele zone ontruimen. Een zwarte rookpluim trok over de nabijgelegen kade. De dokwerkers kregen ademhalingsproblemen, hoofdpijn, prikkende ogen, en keelpijn. De inwoners van Stabroek hielden ramen en deuren gesloten, maar de dokwerkers moesten verder werken. Pas nadat de vakbond en de dienst veiligheid het management contacteerden, mochten de dokwerkers het werk stoppen. “Waarom werd het Seveso-alarm niet gebruikt?”, vraagt Peter Mertens in de Antwerpse gemeenteraad. Volgens de burgemeester van Stabroek omdat je eerst een ondertekende brief naar de Civiele Bescherming moet faxen. Dan duurt het nog een uur voor de sirenes effectief loeien. De PVDA wil dat die procedure dringend op punt wordt gezet.

BLIJFT ’T KOT BEHOUDEN? WELKOM IN ’T KOT

PENSIOENEN AMBTENAREN VERMINDEREN? OF

PANAMAFRAUDEURS AANPAKKEN? Nadat de regering al besliste dat iedereen langer moet werken, besliste ze ook de pensioenen van ambtenaren serieus te verminderen. Zo zal een cipier van 44 nu 5 jaar langer moeten werken voor 276 euro minder. De ambtenaren zijn terecht kwaad en eind april begonnen de eerste acties. De PVDA bracht een bezoek aan de stakende federale overheidsambtenaren in Antwerpen. Zij waren unaniem verontwaardigd hoe beleidsmakers over hun werk spreken. Kwaad ook, over al de maatregelen die de werkdruk verhogen en de dienstverlening verminderen. Maatregelen die de mensen harder en langer doen werken voor minder pensioen. En ze kwamen ook met alternatieven: in de plaats van pensioenen te verminderen, een stevige aanpak van de Panamafraudeurs.”

OF VERVANGEN ZE HET DOOR EEN APPJE?

Antwerps gemeenteraadslid Caroline Bastiaens CD&V, antwoordde tijdens de gemeenteraad van januari op een interpellatie van ­PVDA-fractieleider Peter Mertens over de parkeerproblematiek aan het kot. Zij stelde voor om het aanwervingslokaal maar te vervangen door een app op de smartphone. Maar het aanwervingslokaal is zoveel meer dan enkel een plaats waar de dokwerkers gaan kijken of er werk is. Het is hun sociale ontmoetingsplaats, de plaats waar ze hun vakbondsafgevaardigden zien, waar de informatie rondgaat en opvolging van veiligheid gebeurt. Iets anders dan een app waar de haven­arbeider is vastgekluisterd aan een smartphone en de job helemaal wordt geïndividualiseerd. Een dokwerker overhandigde een petitie ondertekend door meer dan 450 werkmakkers.

✂ STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4

9

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM OVERLAST NEEMT ALSMAAR TOE

EEN LUCHTHAVEN PAST NIET IN EEN WOONWIJK Het aantal vluchten op de Antwerpse luchthaven werd het voorbije jaar fors uitgebreid. De uitbater droomt zelfs van een nieuwe vertrekhal en nieuwe parking voor 2,5 miljoen passagiers. Dit zorgt voor steeds meer overlast van geluid, luchtvervuiling, parkeerdruk ... Bovendien loopt het kostenplaatje voor ons allen belastingbetalers steeds meer op. “Fijn stof en geluidsoverlast maken mensen ziek. Wonen onder de aanvliegroute verhoogt significant het gezondheidsrisico. Een luchthaven past niet in een woonwijk.” < Sofie Blancke, arts bij Geneeskunde voor het Volk en PVDA districtsraadslid in Berchem

©Karina Brys

OOK BEZORGD OM DE LUCHTHAVEN IN JE WIJK?

DIT KAN JE DOEN:

TEKEN DE PETITIE VOOR MEETPUNTEN VOOR GELUID EN FIJN STOF Je vindt de petitie hier: http://antwerpen.pvda.be/petitie-luchthaven DRIE EISEN: 1. Echte meetpunten in de woonwijken, in plaats van computermodellen, die meten in de buurt van de luchthaven. 2. Meetpunten voor ultrafijn stof. De meetpunten die er nu zijn, meten dit onvoldoende. 3. Een transparant, openbaar raadpleegbaar overzicht van de dagelijkse vluchten. Buurtbewoners ervaren meer hinder. De luchthaven zegt dat het aantal vliegbewegingen niet is toegenomen...

STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4

10

JE KAN OOK KLACHT INDIENEN Dit kan via telefoon, brief, of mail: • Telefonisch: bij de dienst luchthaveninspectie, elke dag van 6u30 tot 23u, op 03 285 65 32 of 03 285 65 00. • Schriftelijk: via e-mail, brief, of in de klachtenbus in de passagiershal. Adres: Luchthaven Antwerpen, Klachtenbehandelaar, Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen • info@luchthavenantwerpen.be of via ‘klachtenbehandeling’ op http://www.antwerp-airport.be JE KAN EEN GELUIDSMETER DOWNLOADEN Je kan ook de decibelmeter ‘Tuut’ van de Vlaamse overheid downloaden zodat je zelf het geluid kan meten en je klacht kan illustreren. De gratis app vind je op de site www.vlaanderen.be. HANG DE AFFICHE UIT / GEEF FINANCIELE STEUN Je kan de affiche bestellen via mail: pvdaberchem@gmail.com En je financiële steun kan je kwijt op BE37 0011 6609 8028 van PVDA Antwerpen, met vermelding “Een luchthaven past niet in een woonwijk”.

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT TEGEN DE TERREUR

STILLE MARS

Borgerhout reageerde geschokt op de aanslagen van 22 maart op de luchthaven in Zaventem en in Brussel. Op 1 april organiseerde de Moslim­gemeenschap een stille mars van ’t Laar naar de Groenplaats. PVDA Borgerhout was erbij.

KRUISPUNT STENENBRUG-TE BOELAERLEI

VEILIGER EN GROENER

MINISTER GEEFT NEGATIEF ADVIES

PVDA IJVERT VOOR MEER SUBSIDIES Cultuurhuis Rataplan ontving van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, een negatief advies voor haar subsidieaanvraag. Zonder de nodige ­financiële steun dreigt één van Borgerhouts voornaamste cultuurtempels simpelweg te verdwijnen. PVDA Borgerhout diende op de districtsraad een voorstel in om de negatieve beoordeling om te zetten naar een positief subsidieadvies. Het afgelopen jaar lokte Rataplan met zijn meer dan tweehonderd activiteiten maar liefst om en bij de vijftienduizend toeschouwers. Met haar brede programmatie biedt ze muziek, theater, workshops enz. aan een zeer divers publiek. Een ticket voor een voorstelling of concert kost niet meer dan het gemiddelde bioscoopticket. Een bewuste keuze om het aanbod laagdrempelig te houden. Uniek is de samenwerking met tachtig vrijwilligers. Rataplan moet blijven.

PVDA districtsraadsleden Tom Claessens, Christophe De Wachter en Els Roes

PVDA Borgerhout kwam in de districtsraad verschillende keren tussen om de herinrichting van dit kruispunt te verdedigen. De vijfhoek was gevaarlijk. Dagelijks passeren er honderden jonge fietsers en voetgangers. De afsluiting van de Te Boelaerlei is nu klaar. Daarmee is deze voormalige vijfhoek een stuk veiliger geworden. De bewoners krijgen er een pleintje, met zitbanken, groen en speelruimte bij.

✂ STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4

11

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE Gazet Van Antwerpen 03/03/2016

BELOFTE MAAKT SCHULD

BUURTBEWONERS WILLEN SPEELRUIMTE OP EKSTERLAAR Buurtbewoners en PVDA Deurne bouwden op 2 maart een speeltuin op Eksterlaar. Projectontwikkelaar Vooruitzicht sloot de site in 2014 met hekken af. PVDA wil dat de bewoners gebruik kunnen maken van het terrein. “Vooruitzicht heeft beloofd om delen van dit bouwterrein vrij te maken, zodat de buurt er picnics, wandelingen, en zelfs hobby-tuinbouw zou kunnen organiseren,” vertelt PVDA districtsraadslid Kristof Vissers. “Niet veel later werd het terrein afgesloten

“GEEF POLITIEKERS EEN WERKNEMERSLOON, ZO VOELEN ZE HOEVEEL PIJN DIE TAKS DOET”

DEURNENAARS TEGEN TURTELTAKS In april gingen tien PVDAvrijwilligers de wijk in met de Turteltakspetitie. Bijna iedereen tekende de petitie tegen de stijging van de energiefactuur. Verschillende bewoners gaan zelf aan de slag met de petitie. “Als we ons met zijn allen verzetten, gaat er iets veranderen”; “Die politiekers zeggen dat mensen boven hun stand leven, wat een onzin!”; “Als we nu niks doen, halen ze helemaal onze zakken leeg” waren enkele van de boze reacties.

met hekken. Onbegrijpelijk; de bouw van vijfhonderd woningen zal in zeven fases verlopen. Grote delen van het terrein zullen nog jaren braak liggen.” Sinds 2013 was er overleg: stad, district, Vooruitzicht en de buurt. Tijdens die gesprekken was geen plaats voor de ideeën van de bewoners. “Stad en district kozen voor de belangen van vastgoedgigant Vooruitzicht en niet voor de voorstellen van de buurt”, zegt Vissers. “Alle partners moeten terug aan tafel met één doel: de open ruimte toegankelijk maken voor de buurt.”

27 RIJSTROKEN AAN SPORTPALEIS

PVDA VOOR LEEFBARE WIJKEN De Vlaamse regering wil de Oosterweelverbinding aanleggen. Dat betekent een op- en afrittencomplex met maar liefst 27 rijstroken aan het Sportpaleis, de zogenaamde Hollandse Knoop. Dit zal ronduit slecht zijn voor onze luchtkwaliteit en de leefbaarheid van onze wijken. PVDA districtsraadslid en dokter Bart Ostyn eiste en kreeg een buurtdebat met Ringland, BAM en ook intendant Alexander D’Hooghe. Die laatste onderzoekt de overkapping van de Antwerpse ring in opdracht van de Vlaamse Regering. Hou http://antwerpen.pvda.be/ in de gaten voor datum en plaats van het debat.

Bart Ostyn

✂ STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4

12

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN VAN BOUW- NAAR PARKZONE

DANKZIJ ACTIE BEWONERS EN PVDA

BINNENKORT OPENING PARKJE

TWEEMAAL PRIJS

APRIL 2014  Experiment met éénrichtingsverkeer in de Meetjeslandstraat. De toegang naar parkeerplaatsen in de zijstraten: afgesloten. Ontevreden buurtbewoners halen binnen de week meer dan 300 handtekeningen op. Het districtscollege blijft doof voor de argumenten.

Tussen de IJskelderstraat, de Cdt. Weynsstraat en de Hydeparkstraat ligt een driehoekig stukje groen. Het vorige stadsbestuur wilde dat stukje bebouwen. Een wijk in een wijk! In 2008 kon de PVDA de Hobokense districtsraad én het stadsbestuur overtuigen om dit gebied van bouwzone naar parkzone te veranderen. De officiële opening van het nieuwe Hydeparkje kondigt zich aan. Dankzij de PVDA kan de buurt haar groene long behouden.

MEI 2014  De PVDA vraagt in de districtsraad om het experiment aan te passen, maar het districtscollege blijft doof. Een bevraging in de wijk leert dat er nieuwe problemen zijn door het verkeersexperiment. De PVDA informeert de bewoners opnieuw. JUNI 2014  De PVDA komt weer tussen in de districtsraad. Het college belooft een bewonersvergadering in september. OKTOBER 2014  Het college komt zijn belofte niet na. De PVDA eist de stopzetting van het verkeersexperiment, en een infomoment voor de bewoners. MEI 2015  Na 14 maanden éénrichtingsverkeer en éénrichtingsbeleid zonder info voor de bewoners, wordt het experiment onder druk van de PVDA gestopt. MAART 2016  Het ontwerp voor een groter en mooier speelpleintje wordt op een buurtinfo-moment bekend gemaakt. De wensen van de buurt zijn er volledig in opgenomen. Een mooi resultaat. Dankzij de samenwerking van de straat en de PVDA in de raad.

Gemeenteraadslid Mie Branders en districtsraadslid Erica De Meyer in het Hydepark

✂ STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4

13

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM PARK AND RIDE KEIZERSHOEK

MINISTER WEYTS WIJKT (NOG) NIET

PVDA START BEVRAGING

MENSEN WILLEN BUS TERUG

De stad Antwerpen plant een uitbreiding van de Park and Ride (P&R) aan Keizershoek, met een parkeertoren goed voor zevenhonderd wagens. Naast de P&R wil men een zone voor handel, horeca, appartementen en kantoren ontwikkelen. Deze plannen roepen veel vragen op. Zullen de tramlijnen – die nu al vaak overbezet zijn – de extra passagiers aan kunnen? Hoe valt het bouwen van een shoppingcenter te rijmen met de herwaardering van de Bredabaan als winkelstraat? De nieuwe parking zou betalend zijn bovenop De Lijn-tickets? Hoe zal het in de buurt worden: een systeem van parkeerschijven of betalend parkeren? Aangezien dit stadsbestuur de burgers niet bevraagt doet de PVDA het zelf. Vul de enquête in op

De PVDA kaartte al meermaals de problemen met het openbaar vervoer in Merksem aan. Enquêtes en petities hebben aangetoond dat de dienstverlening er sinds de hervormingen van 2012 absoluut niet op is vooruitgegaan. Eén van de grote pijnpunten blijft het afschaffen van buslijnen 28 en 123. Die lijnen zorgden voor de verbinding tussen Merksem en Luchtbal, en voor een regelmatige bediening van dienstencentrum De Brem. Na een interpellatie van PVDA districtsraadslid Tristan Faes stuurde het MerkHet Laatste Nieuws 01/04/2016 semse college een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Het antwoord van de minister was ontnuchterend. Volgens hem is een halte op een halve kilometer niet “onoverkomelijk”. Tristan Faes bracht een bezoek aan het dienstencentrum en daaruit bleek dat de bewoners van De Brem zich erg geïsoleerd voelen zonder “hun” bus. Als je slecht te been bent en met een rollator gaat, is een halve kilometer stappen wel een probleem. Maar het districtscollege heeft beslist om niet meer te antwoorden aan minister Weyts, voor de PVDA blijft dit een strijdpunt. Degelijk openbaar vervoer is een recht voor iedereen. Behalve een uitgebouwd tramnetwerk is er ook nood aan een fijnmazig busnetwerk dat ervoor zorgt dat elke Merksemnaar bediend wordt.

antwerpen.pvda.be/enquête-keizershoek

PARK

RIDE

Keizershoek uibreiden?

Tristan Faes, PVDA districtsraadslid >

✂ STEUN ONS & WORD LID OMDAT:

1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4 14

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be


DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK ONDANKS VELE VRAGEN

UITBREIDING ISVAG-VERBRANDINGSOVEN!? De milieuvergunning voor de ISVAG-verbrandingsoven vervalt in 2020. Wat daarna? Mie Branders (PVDA) interpelleerde in het najaar van 2015 al in de Antwerpse gemeenteraad. Toen werd gezegd dat nog niets beslist was. Op de Wilrijkse districtsraad van begin januari volgde echter een toelichting waaruit wat anders bleek. De huidige site te Wilrijk werd voorgesteld als de beste locatie voor een nieuw geplande verbrandingsoven. En met gebruik van de “best beschikbare technologie” zou er geen probleem zijn voor de volksgezondheid. Het talrijke publiek en verschillende districtsraadsleden waaronder Lien Moens (PVDA) waren niet overtuigd:

GEEN ASBEST IN A12-VIADUCT

GERUSTSTELLEND ONDERZOEK

Begin maart werden er herstellingswerken aan het A12viaduct uitgevoerd. Met PVDA Wilrijk ijveren wij al lang voor de ondertunneling van deze autostrade die het geitendistrict doorsnijdt. Een ondertunneling zou de Wilrijkenaar zeer ten goede komen: betere nachtrust, minder fijn stof, veiliger verkeer, meer ruimte voor openbaar vervoer, zachte weggebruikers en groen. Bij het rondgaan met de petitie ‘A12-viaduct onder de grond’, spraken sommige mensen hun angst uit over asbest dat eventueel zou kunnen vrijkomen bij afbraak. PVDA Wilrijk heeft daarom een staal van het afvalpuin laten onderzoeken en kan goed nieuws brengen: in het viaduct werd geen asbest aangetroffen. Waarop wachten dus, afbreken en werken aan onze toekomst!

• Waarom kwam de huidige site als beste uit de vergelijking voor de locatie van een nieuwe verbrandingsoven? • Hoe staat het met de historische vervuiling in de wijde omgeving? Zware metalen stapelen zich namelijk op in ons leefmilieu en Wilrijk kent al decennia vervuiling (afkomstig van grote verkeersassen, ISVAG, metallurgie). • Is er nood aan meer verbrandingscapaciteit of zijn er betere oplossingen voor ons afval? Je kan helpen met de bodemvervuiling in Wilrijk in kaart te brengen door een staal te laten nemen, mail daarvoor vrijblijvend naar wilrijk@pvda.be . Lien Moens, PVDA districtsraadslid

✂ 1

jij de Turteltaks en de dure energie een halt wilt toeroepen. Turtelboom moest reeds opstappen, nu nog haar taks. jij tegen de afbraak van de sociale zekerheid bent. In plaats van nieuwe besparingen op kap van de mensen eist de PVDA een miljonairstaks. jij vindt dat we niet leven om te werken, maar werken om te leven. Het kan toch niet dat je gezinsleven, je gezondheid moet wijken voor de winsten van enkelen. jij vindt dat politiekers zich geen privileges mogen toe-eigenen. PVDA verkozenen leven aan een werknemersloon van 1.600 euro, zo hoort het.

2 3 4

15

DE PVDA, JOUW PARTIJ

SMS ‘LID’ + NAAM EN ADRES NAAR 0479 73 60 23 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN OF SCAN DE QR-CODE OF STUUR ONDERSTAANDE BON INGEVULD TERUG NAAR Secretariaat PVDA Antwerpen, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen NAAM: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAATNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUISNR:. . . . . . . . . . . POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . GEMEENTE:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL/GSM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 225 28 93 antwerpen@pvda.be www.antwerpen.pvda.be

V.u.: Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

STEUN ONS & WORD LID OMDAT:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.