Page 1


Rick Hansen Secondary Supports Humboldt Last week Rick Hansen Secondary supported Humboldt by holding Jersey day. Grade 10 student, Navneet Basran, came up with the idea to honor those who had fallen in the tragic crash and support the families that had lost their loved ones. Teachers and students wore jersey’s to school to show their love, respect and compassion to the families. The teachers and students that wore jersey’s that day participated in a hockey game in the gymnasium. The idea behind this event was to show the families that had lost loved ones that they weren’t alone and they had the support of the teachers and students of Rick Hansen Secondary. The bleachers were full and the game was very competitive but full of a fun and supportive energy. Rick Hansen Secondary recognizes we are fortunate to be able to play the game of hockey and support each other during these tragic events. We would like to offer our support and care for those families who have lost their loved ones or are suffering with injuries from this horrific accident. Moments like this teach us to slow down, appreciate the loved ones in our lives and enjoy the simpler things in life. We wish a speedy recovery to all those in still the hospital

The Patrika - Wrap - Friday, April 20th, 2018


WJ Mouat Hosts Inside Ride

Teams of 6 rode 10 minutes each. All proceeds donated went to support Kiwanis Children’s Hospital. This event was being put on by Mouat Leadership in collaboration with KEY Club. ien sfeIz rfeIz leI tImF nMU 10 imMtF leI sfeIkl clfAux df mOkf idwqf igaf. ienHF sB gqIivDIaF dI zonysLn ikvfins iclzrn hOspqfl dI shfieqf leI idwqI geI. ies eIvYNt df afXojn mOat skUl dI lIzrisLp tIm aqy kI- klwb dy sFJy Auprfly nfl hoieaf.

ENTER

TO WIN unDer tHe biG tOP

ALL NEW SHOW

run away to the Circus for 1 Day! Winner’s Package includes: • 8 VIP RIngsIde seats foR you and youR 7 guests. • a VIP BaCKstage touR wIth you and youR 7 guests to go BehInd the sCenes. • IntRoduCed as honoRaRy RIngmasteR at oPenIng CeRemony. • Pony RIdes foR wInneR’s ChILdRen duRIng InteRmIssIon. • Photo oP wIth Cast -– fInaLe • VaLue $700

name: address: City:

Postal Code:

Phone: Mail or deliver to: Fraser Valley PunJabi Patrika 33230 Old Yale Rd Unit#101, Abbotsford, BC V2S 2J5 Contest deadline: friday, april 20, 2018

TRADEX AbboTsfoRD • June 7-10 BUY 2 FOR THE PRICE OF 1 www.royalcanadiancircus.ca patrika PROMO CODE:

The Patrika - Wrap - Friday, April 20th, 2018


The Patrika - Wrap - Friday, April 20th, 2018


email: info@patrika.ca DHANU D H A L I WA L L AW C O R P O R AT I O N

SEE OUR AD ON PAGE 25

UPHAR DHALIWAL IMMIGRATION & FAMILY LAW

RUBINDER DHANU CRIMINAL LAW

website: www.patrika.ca

THE WEEKLY Friday, April 20th, 2018 Vol. 22, No.31

604-852-2288 www.patrika.ca @PatrikaMedia

604-746-3330

PATRIKA “Bridging Communities�

       

 

A Secular, Independent and Progressive Newspaper TELUS STORES Aldergrove 26310 Fraser Hwy. Burnaby Brentwood Town Centre Crystal Mall

ÕٝËÇ â—ŠĂˆÂ Ăƒ Ĺ’Ă‹ Ď€ĂˆÂˇĂ‹ „Ù ÂĄĂŠâˆž Ă&#x;‚ Ă fl‚ÊπË $ĂƒďŁżËš

Lougheed Town Centre Metropolis at Metrotown 3855 Henning Dr. 4501 North Rd. Coquitlam Coquitlam Centre 1071 Austin Ave. Delta Scottsdale Centre 1517 56th St. 4841 Delta St. 4912 62nd St. Langley Willowbrook Mall 8700 200th St. 19638 Fraser Hwy. 20159 88th Ave. 20202 66th Ave. Maple Ridge Haney Place Mall 22661 Lougheed Hwy. Mission Mission Smartcentre 32670 Lougheed Hwy. New Westminster Royal City Centre North Vancouver Capilano Mall Lynn Valley Centre 1295 Marine Dr. 1801 Lonsdale Ave. Pitt Meadows

Ă&#x;‚ Ă fl‚ÊπË ‚¼ 12 â—ŠĂˆÂ Ăƒ ‚Ê™Õ âˆžÂˇĂ‹â€˘ĂĄ øÒ傏 ĂƒÂ°âˆ‘ ÂĄĹ’ ĂƒĂ?‚c Optik TVÂŽ â€˘ĂƒďŁż TELUS Ă&#x;Â˘â‰ˆâ „ĂĄĂ’Ëœâ‰ˆ ‚Ž 2 ‚Ê‚ flĂŠâ€šĂƒďŁż â€šĂŠÂŽĂĄâ€˘â€œ âˆ‘â „Ĺ’ďŁż „Ù˚ 1

19800 Lougheed Hwy. Port Coquitlam 2020 Oxford Connector Richmond Lansdowne Centre Richmond Centre

Optik TV + 3

¡Ă?â „ĂŽÂśĂƒ „Ò

‚Ê™Õ âˆžÂˇĂ‹â€˘ĂĄ Ă•Ă‹â—Š â€œĂ’âˆ‘â€š + TELUS

Ă&#x;Â˘â‰ˆâ „ĂĄĂ’Ëœâ‰ˆ

$75/◊„ËåÊ ĂƒĂ™ed 6 ◊„Ëå ‚Ž 2 ‚Ê‚ Ĺ’Ă‹ ≈⠄◊ ĂƒďŁżËš Âśâ—Š âˆ‘Ă‹â—ŠĂƒ (◊Ĺ¥ÎŒÊ $118/◊„ËåÊ) Ă&#x;‚ ’Ê•Œ ‚ʪÎ â€žĂ™âˆžÂŞĂ‹Ëš

11686 Steveston Hwy. Surrey Central City Shopping Centre Cloverdale Crossing Guildford Town Centre Semiahmoo Shopping Centre 3189 King George Blvd. 7380 King George Blvd. 13734 104th Ave. Vancouver Oakridge Centre Pacific Centre 220 East 1st Ave. 551 Robson St. 991 Denman St. 1095 West Pender St. 1143 Robson St. 1855 Burrard St. 2338 Cambie St. 2372 West 4th Ave.

 Ùå âˆ‘â „Ă™ 1-844-284-7953 ÂĄĂš

telus.com/Vaisakhi/Punjabi

2706 Granville St.

$ĂƒďŁż ÂĄĂŠÂĽËš

2748 Rupert St. 3121 West Broadway West Vancouver Park Royal South

1. â€œďŁżâ€Ąâˆ‘â€Ą â€˘â€œaÒ‚ 30, 2018 ĂŁA∑ à ⠄„ÊĂ&#x;‥Ë ÂŞĂŠâ€žâˆ‘Ăš à ¥åÇÚ å ’Ëã 90 Ă Ĺ’ĂĄĂš Ă flø TELUS TV ÂĄĂš Internet ĂĄĂŠ à ‚œ â€žĂ™âˆž, flÊ‚ã ÂŠâ€œâ€šâ€™Ĺ“ „Ò˚ Ă&#x;ã‚Ê„ Ă Ĺ’Aã à ’åÚ â€œďŁżâ€Ąâˆ‘â€ĄĂš ’Œ‚ â€šâˆ‘Ĺ’Ă‹â€˘Ăš „å˚ 3 ‚Ê™Õ âˆžÂˇĂ‹â€˘ĂĄ Ă•Ă‹â—Š â€œĂ’âˆ‘â€š ‚Ž Âśâ—Š âˆ‘Ă‹â—ŠĂƒĂš (◊Ĺ¥ÎŒÊ $21/◊„ËåÊ) 25fled ◊„Ëå ĂƒĂ™ed ÂˇĂˆâ „Ă? „ÙÀªË•Ú˚ „Ù⠄ “aÙ◊Ù¡å‚ â€œďŁżâ€Ąâˆ‘â€ĄĂš åÊ‚ à ◊‚ÊĂ&#x;Âś å„Ñ ÂĄĂŠ â€šâˆ‘Ĺ’ĂŠËš â„ŚÂ°â‰ˆĂ™-â„ŚÂ°â‰ˆ Ă â€šâ€šâ‰ˆâ—Š •flâ€Ąâˆ‘ĂŁĂŠflĂš ‚ʪĂ? „ÙÀªË•Ú˚ Ă&#x;åÇÚ ‚flĂŠflĂš ‚Ž •¢ã◊ ÿÙªãÊ TELUS “aĂŁĂ‹Ă ĂĄĹ“ fl‚Ùed Ă ĂĄâ „Ĺ“ĂŠâ „ĂŁ âˆ‘Ă‹ĂŁĂ‹ ÂĄĂŠâˆžÂŞĂ‹Ëš “aÙ◊Ù¡å‚ â€œďŁżâ€Ąâˆ‘â€Ą à ◊‚À ĂƒĂ™ed ’Ê•Œ Lite ‚Ž Ê™åª⠄ âˆ‘â „ĂĄ $ĂƒďŁż “aÙ◊Ù¡å â€˘ĂƒďŁż â—ŠĂˆÂ Ăƒ Ă&#x;Â˘â€šâ‰ˆĂŠâ€šďŁżÂˇĂĄ â€˘ĂƒďŁż ÂŠâ€œâˆ‘â „ĂĄ Œ Ă âˆ‘â „ĂŠâˆž åÊ‚ ÂĄĂˆÂťĂ‹ ◊å‚Ă?πË  Ë‚ ÂŞĂƒĂ‹ÂˇĂ‹â€š „Ù ÂĄĂŠflªË˚ Ă&#x;Â˘â‰ˆâ „ĂĄĂ’â‰ˆ Âąâˆ‘â€šĂ’Ëœâ€š ÂŠâ€œĂżĂ™ÂŞ Ĺ’Ă‹ ‚Ë◊Ê •œËå „Ò; ‥Ê◊‚ ÂŤĂŠâ‰ˆĂŠ ĂŁĂ™ed fl°œ flâ „ĂŁĂ™ed Š˜“⠄ flĂŠĹ“Ă? âˆŤâ „Ă¸ďŁż ‚ʪÎ „Ùäª˚ Optik TV â€˘ĂƒďŁż Internet flÊ‚Ë â€œďŁżâ€Ąâˆ‘â€Ą Optik TV â€˘ĂƒďŁż Internet ‚Ž 2 ‚Ê‚ Œ ‚⠄à fl‚ ¹ª⠄Ë◊Òed≈ $ĂƒďŁż ‚ʎå-â€˘â€œ âˆ‘â „ĂĄ flÊ‚ à ‚⠄  ĂĄfled ÂŞĂŠâ€žâˆ‘Ăš flĂŠâ€šĂƒďŁż ÂŠâ€œâ€šâ€™Ĺ“ „Ò˚ Ă&#x;‚ “aÙ◊Ù¡å‚ ‚◊ed Œ •@Ăƒ $ĂƒďŁż Âśâ—Š âˆ‘Ă‹â—ŠĂƒĂš ‚ʪĂ? „ÙÀªË•Ú˚ Ă&#x;„ TELUS ‚ÙªÙ, telus.com •ã Optik TV ‚á TELUS Corporation Œ â‰ˆâ „ďŁżÂŤâ—ŠĂŠâ „âˆ‘â€š „å, ‚ÊĂ&#x;‚Òed‚ •œËå fl⠄ã ÂŞâˆž „å˚ Ă&#x;◊à ¥, Âśâ „â‰ˆfl⠄∑ â€˘ĂƒďŁż â‰ˆâ „ďŁżÂŤâ—ŠĂŠâ „âˆ‘â€š ‚Ž ‚Ê⠄ âˆ‘ĂŠâ€œĂ‹â „ĂŠÂŽâ‰ˆâ€š ŠåÇÚ åÊ‚ ‚¢’¢à œã â—ŠĂŠâ€šâˆ‘Ăš Ĺ’Ă‹ â—Šâ€šâˆ‘Ă‹â€˘ĂŁ „å˚ ‚Ê⠄ „A∑ â „ĂŠĎ€flb „å˚ Š 2018 TELUS.


PAGE 2

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018

Oral healthcare for seniors (NC) Today's seniors can expect to keep most, if not all, of their teeth as they age thanks to healthier lifestyles and advances in oral and medical care. But keeping those natural teeth healthy can be a challenge. Restricted mobility, cognitive impairments and medications that cause dry mouth can all contribute to oral problems and complicate treatment. Even more worrisome is the fact that bacteria from the mouth can travel through the body, resulting in serious infections and inflammation that can lead to cardiovascular and respiratory diseases and stroke.

caregivers to clean dentures and any remaining teeth daily, and brush and massage the gums either with a soft toothbrush or a warm damp cloth.

Whether you're at home or in a longterm care residence, daily mouth and denture care coupled with professional oral care from a dental hygienist Dental hygienists encourage all older can help prevent more serious health adults to brush their teeth twice a day problems and keep you smiling. with fluoride toothpaste and clean in between their teeth at least once a Find more information at www.denday. They also advise anyone with talhygienecanada.ca/seniors. dentures (full or partial) and their PAGE 2


Friday, April 20th, 2018

The Patrika

PAGE 3



asIN quhfzy Gr afky vI srivs idMdy hF

17

DEEP KARAN PANNU

604-697-3977

33222 Elz Xyl roz,aYbtsPorz, bI sI V2T 3LB imlx leI apufieMtmYNt jLrUrI hY

isrP aYbtsPorz rihx vfilaF leI puwCigwC

PAGE 3


The Patrika

PAGE 4



Friday, April 20th, 2018

sMpfdkI mnuwK suMdrqf df idvfnf hY. su M d rqf by igxq Ku s L I aF dI milkf hY. mhfn kvI vrzjL vrQ ilKdy hn ‘A thing of beauty is a joy for ever” hr suMdr cIjL lY lYx nUM iks df idl nhIN krdf?mhfn kvI BfeI vIr isMG jI ilKdy hn “jdoN suMdrqf drsLn dyvy, qF hr koeI afpxI afKy.” sirsLtI ivwc suMdrqfeIaF vI anyk hn. iksy dI idwK suMdr hY, iksy dI vfsLnf suMdr hY, iksy dy aMqrIvI gux suMdr hn, iksy df suBfa suMdr hY, iksy dy asUl suMdr hn qy iksy dy ikrdfr ivhfr suMdr hn. ies suMdrqf dI Bfl ivwc lwgf hr bMdf cMgy smfj dI Bfl ivwc qqpr rihMdf hY. ijhVf bMdf jF BfeIcfrf cMgf hovy lokF dI psMd df hovy Auh hrmnipafrf bx jFdf hY. iksy smfj jF iksy sQfn ivwc ieh pRfpqI ho jfxI bhuq vzmuwlI gwl hY qy ies qoN vI kImqI gwl hY iksy jnsmUh df afly duafly ivwc ipafry qy siqkfry jfxf. sMsfr ivwc hr QF 2018 df aprYl mhInf pMjfbIaF leI aqy iswKF leI iewk ieiqhfs isrj igaf hY, ijs ivwc bhuq sfry dysLF dy lokF ny aqy srkfrF ny ies nUM pUrf mhInf vwK vwK gqIivDIaF nfl joVidaF pMjfb aqy pMjfbIaF nUM aiq siqkfrq sQfn bKisLaf hY. mnuwKqf qF sfrI hI sohxI hY pr ies sohxI dunIaF dy mnF ivwc iswKF aqy pMjfbIaF df vsxf iewk ascrj aqy mfxmwqf vrqfrf hY. ijwQy pMjfbI srIrk qOr qy Auwcy lMmy kfTF vfly hn, Auh KuwlHy idly, ipafr dy gulfm, axKIly, sUrmy, dsF nhuMaF dI ikrq krn vfly, nf awkx Qwkx vfly, syvf dy pujfrI, loVvMdF dI bFh PVn vfly, hr Kyqr ivwc dfnI, hr kMm dy kirMdy, by- arfm, qrwkIaF dy pFDI qy cMgy dI Bfl leI pirMdy, gurU pIrF dy drsfey rfhF dy rfhI qy dusLmx df smyq ivafj nyNdf moVn vfly su pRiswD sMq ispfhI hn, EQy ienHF nUM hr smfj ivwc slIky nfl vsxf vI afAuNdf hY. gurU sfihbF dy bKsLy mfrgF qy cwlidaF ieh hr iewk nUM asUlF ivwc bwJf sMdysL ieMj idMdy hn:“sIs vyc ky krIey svfl pUrf, dr afey svflI nUM moVIey nf BfvyN ijMd jhfn qoN lwg jfvy ijhdI bFh PVIey PV ky CoVIey nf aYvyN af ky mn dI mOj aMdr byVI iksy axqfrU dI roVHIey nf, ijwQy vsIey CwzIey lwK mihkF suhxy Puwl bgIcy coN qoVIey nf PAGE 4

suMdr dunIafN isrjdy jfeIey dOVy awK buiraF dI awK nfl joVIey nf surjIq isMGf burfeIaF nUM Kqm krIey jLihr ienHF df aimRqIN KorIey nf.” knyzf, amrIkf qy kuJ hor dysLF ivwc jo pihly pMjfbI afey AuhnF nUM bhuq qklIPF JwlxIaF peIaF, keI sfl nslI, Dfrimk aqy rMgF BydF dy durivvhfr sihxy pey. ienHF ny aqy ienHF qoN bfad afey pMjfbIaF nfl glI muhilaF ivwc, kMmF DMidaF ivwc skUlF kfljF ivwc, lok iewkwTF ivwc durivvhfr huMdy rhy pr ienHF sLFqIsrUp rihMidaF msqI ivwc afpxIaF mMjLlF qYa kIqIaF. ijs dy PlL srUp awj ieh sB QF sB dI psMd bx gey hn. afriQk, Dfrimk, swiBafcfrk, ividak, qy isafsI KyqrF ivwc bVI qyjLI nfl vwD rhy hn aqy sMsfr dI hr DrqI hr Kyqr ivwc JMzy gwzI jFdy hn. amrIkf ivwc iswKF aqy musilm vIrF dI pihcfn nf smJx krky keI icr iswKF nUM keI dusLvfrIaF JwlxIaF peIaF pr iswK jwQybMdIaF ny, Dfrimk sMsQfvF ny qy BfeIcfrk hvfvF ny Auh kuJ kr ivKfieaf ijs ny ieh BulyKy dUr kr idwqy hn. ieh Auwdm Auprfly astRylIaf, ieMglYNz, knyzf qoN ibnF hr QF jfrI hn qF hI dunIaF dy kony kony qoN ieh KbrF iml rhIaF hn ik apRYl mhInf iewk ivrfsqI mhInf mnfAuxf hY. srkfrF ny hr QF, hr pwK qoN txkf ky dyK ilaf ik iswKF ny afriQk aqy srbpwKI ivkfsF ivwc bhuq Xogdfn pfey hn. ienHF ny hr dysL dy arQcfry nUM Kfs hulfrf idwqf hY. pihl kdmI kridaF amrIkf dy keI sUibaF ivwc ies df afgfjL ho igaf hY. aOrygn srkfr ny ies dI sLurUafq kIqI iPr ieMzIafnf, inAUjrsI qy zYlvyar ivwc BFq BFq dy qrIikaF nfl PMksLn ho rhy hn. ijwQy pihlF vrijq sI EQy iswKF nUM kkfrF ivwc CotI ikrpfn pihnx dI iejfjLq iml geI hY. knyzf puils dI pRivMnsLIal ieMtYlIijMs bI sI dy muKI s: avqfr isMG iZwloN ny kys

ijwq ky aiDjkfr lY ilaf hY ik hux iswK pgVI bMnH ky motrsfiekl clf skxgy. ievyN hI iswK dI pihcfx dsqfr nUM lMzn ivwc srkfr ny dsqfr idhfVf mnfAuNidaF nvF sMdysL idwqf hY. AuQoN dy pfrlImYNt Bvn ivwc sB pursL aqy iesqrI pfrlImYNt mYNbrF ny dsqfrF sjf ky mIitMg atYNz kIqI. istI kFAuNsl ivwc srkfr ny mqf pfs krky ivsfKI nUM ‘iswK hYrItyj zy’ vjoN mnfAux ivwc KusLI mihsUs kIqI. iesy hI qrHF XUnIvristI afP biritsL klMbIaf aqy sfiemn PryjLr XUnIvristI dI iswK stUzYNt aYsoiseysLn ny sFJy qOr qy iswK ivrfsq vjoN mnfey jf rhy ies mhIny ivwc mnorMjk aqy idlF nUM moh lYx vfly kuJ pRogrfm AulIky hn. knyzf dy iswK ieiqhfs nfl sbMDq klf pRdrsLnIaF krvfeIaF jfxgIaF, bhu-hunrI vrksLfpF lfeIaF jfxgIaF, drpysL muidwaF qy icMqn kIqf jfvygf qy AuhnF dy hwl AulIky jfxgy. iesy hI lVI qihq pihlI aprYl nUM klf pRdrsLnIaF hoeIaF. mhfn klfkfr s: jrnYl isMG, zrfmfkfr punIq isMG, iPlm mykr virMdr isMG sMGf ny afpo afpxy KyqrF vwl drsLk afkrisLq kIqy. awT apRYl nUM iswK sikwljL vrksLfp lfeI geI. bfrF apRYl nUM ieiqhfsk tUr aXoijq

kIqf igaf. bfeI apRYl nUM iswK vfieisjL ieMn kYnyzf aDfirq pRogrfm krvfey jf rhy hn. ies AuprMq ngrkIrqn, mhfn lMgr, gurU GrF dy atuwt lMgr, KUndfn kYNp, hwspqflF leI dfn, ivwidwak KyqrF ivwc dfn, sMktmeI sQfnf qy iswKF dIaF syvfvF rMg ilaf rhIaF hn, BulyKy kwZ rhIaF hn. afpxy ivwcoN bfkI bcIaF burfeIaF nUM iblkul Kqm krnf awj dI aihm loV hY. afE afpF EdF dy bxIeNy ijwdF idaF nUM srkfrF qy kimAunItIaF psMd krdIaF hn. gYNgs, nsLf qskrI, muwl dy irsLqy, Coty kfrobfr qy bhuqy kfmy sLo krny, ibnF kMm kIiqaF eI afeI lYxI, aOrq mrd dI JUTI sYprysLn dws ky vwD pYnsLn lYxI, kfmy nUM imhnq Gwt dyxI aid srkfrF nUM qy BfeIcfiraF nUM iblkul psMd nhIN. jy afpF kOVf Guwt Br ky ienHF nUM Cwz deIey qF hr dysL qy DrqI qy qusIN bhuq hI siqkrXog hovogy. iPr afE krIey kfmnf Qozy cmkx dI, DrU qfrf bx ky dunIafN dy ivwc dmkx dI. DMnvfd sihq, sMpfdkI mMzl.


The Patrika

Friday, April 20th, 2018

O

PAGE 5



FOR THE RECORD: Too Much Partisanship, Not Enough Decency

ne of the things that I have never enjoyed about politics – provincially or federally – is ‘Question Period.’ I understand its intent, naturally. However, when weighing the intent with the activity it leaves much to be desired.

Admittedly, I’m not sure when it happened but the discussion in Question Period has most certainly shifted over time to what feels like an all-time low. What was once an exercise in asking poignant, hardhitting questions slowly turned in to taking pot-shots. Then, over time, those pot-shots turned in to namecalling. These days, there are often times where the questions seem less about the issues and rather about leveraging Question Period to call-out the character and integrity of other elected officials. As a result of this behaviour – a behaviour that often times can only be characterized as juvenile – I for one have almost completely stopped watching Question Period. In my estimation it has become nothing but a spectacle; though, at least here in British Columbia the Speaker of the Legislative Assembly – the Hon. Dr. Darryl Plecas, MLA – has sought to change the tone of Question Period by establishing new rules. Ironically, the first rule he established was no more name-calling – not something one grown person should have to remind another grown persons’ is inappropriate.

beyond sick and tired of the partisan nonsense and the harsh judgements that often times go hand-in-hand. Yet again, it has very little to do with issues and more to do with political posturing. Certainly, if any institution should be held to a higherstandard it should be government! For The Record… Recently a friend of mine were having drinks and talking politics. He is on the ‘left’ of the ideological spectrum, while I am on the ‘right’ of the ideological spectrum. However, in many respects we both see ourselves as ‘moderates’ who simply want to see evidence-based decisions rooted in public service.

As the conversation progressed he made a comment to me that was hugely frustrating. He said the ‘left’ is suspicious of the ‘right’ whenever they hear the right talk about wanting to try to help people. After reflecting on his comment for a few days, here is where I have landed – I am angry, for two reasons.

defining what that means to you or how you plan to implement it. I am not her for a faux-progressive NPA.” Case-and-point! As mentioned, this message was sent to me within minutes of me posting my videos. That means this individual did not take the time to actually review my content. Had they, they would have seen that between my credentials, newspaper columns, and testimonials, my commitment to social justice has defined who I am for over a decade. However, because of my party affiliation this person sought to judge me without seemingly any reservation. Why? Because they undoubtedly have drank the partisan Kool-Aid that defines our modern day political discourse, thereby justifying to themselves that they need not do their due-diligence.

For the Record Justin P. Goodrich, LL.M.

are a product of previous generations that have allowed for the essence of government to become bastardized; couple with living in a day-and-age where personal accountability for ones’ words and actions doesn’t appear to mean as much. Justin P. Goodrich is the Managing

Having said that, though I still take Partner at Alliance Public Affairs Group great offence at the notion that all (www.alliancepag.ca). those on the ‘right’ politically lack compassion towards our fellow hu- Previous editions of For The Record man beings, I hold no animosity can be found online at: www.patrika.ca/ for-the-record. The first reason is because I take an towards this person. Simply put, they accusation like that personally. As someone who has dedicated a good portion of his adult life – and his career – to issues pertaining to social justice, it angers me that there are those who would have the audacity to question my values based on nothing more than a party membership; as though everyone within a singular party can be justifiably painted with The reason I am especially frustrated the same brush. with Question Period is two-fold. The second reason I am angry is beFirst, the example that it sets. Sec- cause we – society – have fostered ond, the manner in which it dimin- this situation by not making our ished public service. voices heard. We have not stood-up Speaking first to the notion of the example it sets, I cannot help but think back on all the times I’ve sat in Question Period over the years. In all those instances I was among several dozen other spectators – including elementary and high-schools students who were on a tour. In one particular instance the exchange back-andforth was so brutal that I actually left because I couldn’t stomach it. What kind of a message was this sending to these young people who were supposed to be learning about government?

and said “enough with the partisanship” or “enough with the spectacle.” Instead, we have allowed political discourse to continue to become diminished only to foster an inherent resentment towards our fellow human-beings with often-times no legitimate justification.

Ironically, I am writing this column just hours after launching a series of new videos on my personal website (I am seeking an NPA Council Nomination in Vancouver) which resulted in – within minutes of posting them – someone telling me via Twitter that Turning now to the notion of dimin- “Bro you don’t get to throw around ishing public service, I for one am words like “social justice” without PAGE 5


PAGE 6

The Patrika

Friday, April 20th, 2018



How science protects Canadian wildlife (NC) Pesticides and crop biotechnology — also known as GMOs or genetically modified organisms — are being credited with preserving 35 million acres of Canadian wildlife habitat. These modern agricultural tools, perceived by many to be bad for people and the planet, are helping stave off a Feeding a growing world population Canadian wildlife disaster. that is estimated to reach 9.8 billion by 2050 while preserving valuable “If we decided to meet world demand wetlands and habitat is a challenge, for food and fibre from agricultural but the alternative is destroying habitat production by increasing the footprint to produce the same amount of food. of agriculture, the potential impact on habitat could be catastrophic,” explains According to Thoroughgood, that’s where pesticides and biotechnology ofPaul Thoroughgood, regional agrolofer farmers tools to increase production gist at Ducks Unlimited. on existing cultivated land, so there is For example, wetlands in the landscape sequester greenhouse gases, are hotspots for biodiversity, help mitigate flooding and serve as a line of defense against unintended runoff from farms.

no need to bring other land into food production.

“Bringing 35 million acres into production that now serves as habitat would render that land to have very low habitat value. On most farms, the most “We can really think of wetlands as the important land from an ecological perkidneys for the water that we drink,” spective is the land that’s not involved in crop production.” says Thoroughgood.

PAGE 6


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 7

Province supports bid for 2020 North American Indigenous Games

T

he provincial government welcomed members of the North American Indigenous Games (NAIG) Council to Victoria with an announcement of $3.5 million in support for the 2020 Games bid by the Songhees First Nation. “I’m happy to support the Songhees Nation’s bid to host the 2020 North American Indigenous Games,” said Premier John Horgan. “Sport plays a powerful role in the development of young people. These Games present an opportunity to engage Indigenous youth in sport, and build on British Columbia’s commitment to the Truth and Reconciliation recommendations. We’d be thrilled to host the 2020 Games here.” The government is committing $3.5 million, or 35% of the Games’ budget, in support of the Songhees Nation’s bid. Additionally, the Province will support a cultural program as a lasting legacy. The Songhees Nation has brought together various parties to put forward its bid for the 2020 Games in the territory of the Lekwungen-speaking peoples, in the Greater Victoria area. The NAIG Council is visiting to assess Greater Victoria as a venue for the Games. “I sincerely thank Chief Ron Sam and the Songhees Nation bid committee for their vision and hard work in bringing this bid so far,” said Ravi Kahlon, Parliamentary Secretary for Sport and Multiculturalism. “In British Columbia, we have hosting expertise and enthusiastic volunteers, and I know this will prove a valuable, lasting legacy for NAIG athletes, coaches and our province.” Hosting the Games presents a unique opportunity for British Columbia to support the vision for NAIG 2020 — to improve the quality of life for Indigenous peoples by supporting self-determined sports and cultural activities. The Games also encourage equal access to participation in the social, cultural and spiritual fabric of the

community in which they reside, and respects Indigenous distinctiveness. “The provincial government honours us and all Indigenous peoples throughout British Columbia with their support of our bid to host the North American Indigenous Games in 2020,” said Chief Sam of the Songhees Nation. “Sport has played a significant role in my own life, and through sport, I see confidence and pride developing in my children and in youth throughout Indigenous communities. When one youth rises, others are encouraged to dream, to risk and to try, we all benefit. With the leadership and confidence of the provincial government, the 2020 North American Indigenous Games will serve as an important opportunity to illuminate for others the authentic journey of reconciliation that we are traveling tgether with our partners in this region.” The Games are closely connected to the Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action. Five of the commission’s 94 Calls to Action deal with sports — including Action 88 that calls for continued support for the North American Indigenous Games and long-term athlete development. The 2020 Games mark the North American Indigenous Games’ 30th anniversary, and are expected to be held in July 2020. If the Songhees Nation is chosen as the successful bid by the NAIG Council in May 2018, this will be the third time the Games have been held on Vancouver Island. The Games were held in Victoria in 1997 and in Cowichan in 2008, where the economic impact was estimated to be $34.3 million.

PAGE 7


PAGE 8

PAGE 8

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018


The Patrika

Friday, April 20th, 2018



PAGE 9

Early detection of oral cancer is key (NC) Most oral cavity cancers can be treated if discovered early. Dental hygienists provide oral cancer screenings at each appointment and will make referrals to specialists if they spot anything unusual. Between appointments, we all have a role to play by watching for any of the following changes in our mouths: • Alterations to the colour or texture of gums, cheeks or tongue• Mouth lumps or sores that do not heal within 14 days • Chronic sore throat or cough • Difficulty swallowing

• Lumps in the neck, including those that aren't bothersome • Mouth or ear pain Tobacco use, alcohol consumption, sun exposure to the lips, and the human papillomavirus are all known risk factors for oral cavity cancers. By modifying our lifestyle, ensuring that our children receive the HPV vaccine, examining our mouths for suspicious changes, and scheduling regular dental hygiene visits, we can reduce our risk of illness. Easy-to-use tools and tips for a quick visual and tactile examination of the oral cavity are available at www.checkyourmouth.org.

Horgan Plunges Canada into Crisis of Confidence: ICBA

Premier John Horgan’s “doubledown” today on his flawed, obstructionist, unfair attack on the dulyapproved Trans Mountain pipeline expansion project is shaking investor confidence and showing the BC NDP Government has no interest in doing what’s right for Canada.

granted under a previous administration sets a very dangerous precedent that will further erode the confidence of investors seeking stability and certainty when looking to invest in BC. “Prime Minister Trudeau’s statement today that Premier Horgan’s attempt to block the pipeline is the direct cause of this impasse is a stunning indictment on the actions of Premier Horgan,” said Gardner. “Premier Horgan is effectively ripping up a contract which Kinder Morgan negotiated in good faith with the federal and provincial governments of the day – that’s not how we must do business in Canada. It’s not right, it’s not fair, and it’s not legal.”

“B.C. has created a crisis of confidence and the implication is that Canada cannot get major projects approved and built,” said ICBA President Chris Gardner. “It is abundantly clear that the responsibility for this crisis we are facing today rests squarely at the feet of Premier John Horgan – he went to Ottawa and ‘doubled down’ on his obstructionist approach to the pipeline, rather Kinder Morgan is prepared to inthan offer solutions to resolve the vest $7.4 billion in our economy impasse.” but Premier Horgan’s actions have ICBA commended the federal gov- forced the federal government to act ernment for convening today’s meet- in a way that means taxpayers could ing between Prime Minister Justin assume risk that a private sector investor was willing to undertake. Trudeau, Alberta Premier Rachel “Canada is now basically saying Notley and Premier Horgan in Otthat only governments can build tawa, and is pleased that the Federal major projects – and BC is saying Government will assert it authorwe’re not interested in having private ity over this project to increase the companies invest in our economy,” chances of the project being built. said Gardner. “This has profound However, Premier Horgan’s com- implications beyond BC now – invesments that his government has every tor confidence Canada is also being right to undo a project approval seriously undermined.”

PAGE 9


PAGE 10

PAGE 10

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 11

PAGE 11


The Patrika

PAGE 12



Sisters Maya and Anna Athwal of North Delta receive Leaders of Tomorrow Award from ALS BC

W

hile other children were out playing and enjoying the summer sun last year, sisters Maya and Anna Athwal sold blueberries and lemonade to raise funds for ALS BC. They were inspired by their uncle who was living with ALS and decided to support him by fundraising. Through their efforts, Maya and Anna raised $1,710 for ALS BC. Their father, Dave Athwal, said, “The girls wanted to help their uncle and the first idea for fundraising that came to their minds was to have a lemonade stand – just like in the movies. We then added the idea of selling blueberries as well. Maya and Anna were surprised Toyer, the Executive Director of the ALS Society of BC. “Their story has warmed my heart.” The sisters received the Leaders of Tomorrow Award in the 5-13 years old category. The Leaders of Tomorrow Award recognizes youth and young adults under the age of 25 who individually or as part of a group are making a difference in the lives of those living with ALS through their volunteering efforts. The ALS Society of BC Volunteer Awards Ceremony was held on Tuesday, April 3 at Quilchena Golf and Country Club in Richmond to recognize that they had raised this much money the involvement of volunteers and for ALS.” contributors for supporting the ALS “The world is in good hands with chil- Society of BC. dren like Maya and Anna,” said Wendy

PAGE 12

Friday, April 20th, 2018


The Patrika

Friday, April 20th, 2018



PAGE 13

Top 5 languages spoken in Canada (NC) With our country being one of the most multicultural in the world, many of us speak more than one language. Being bilingual has many benefits, including better decision-making, improved memory and protection against illnesses like dementia. Check out the top five languages spoken in Canada, and if you already aren’t bilingual, consider learning a second language as it’s never too late to start. Why not one of the two o ff ic ia l languages?

French, only 6.2 per cent of Canadians speak a language other than English or French as their sole home language. Mandarin is most commonly spoken in the major metropolitan areas. 4. Cantonese. Also popular in large cities, Cantonese is another Chinese language that is commonly spoken in Canada.

1. English. As you may have guessed, English is the most commonly spoken language at home in our country. In fact, a whopping 98 per cent of Canadians say they have the ability 5. Punjabi. The fifth-most common to conduct a conversation in English, language spoken at home across the country is the most frequently reported French or both. immigrant language in Vancouver, 2. French. Our other official language, Calgary and Edmonton. Overall, the French, is the second-most commonly number of Canadians who speak more spoken language in Canada. But it’s not than one language is growing. just those in Quebec — there are many communities outside la belle province Do you have ideas about how our two with large French-speaking popula- official languages can remain relevant tions. That’s why the federal govern- in more diverse Canada? The Office ment ensures it provides services in of the Commissioner of Official Lanboth official languages at many points guages is holding public consultations and invites you to share your ideas of service. online at officiallanguages.gc.ca. 3. Mandarin. While a fifth of us speak a mother tongue other than English or

More of the local foods you love (NC) How much more of some of your favourite local foods can Canadian farmers grow thanks to science? More than you think. Research shows that because of plant science innovations that protect crops against insects, weeds and diseases, Canadians can enjoy 221 per cent more peppers, 149 per cent more lettuce, 106 per 98 per cent more apples and 92 per cent more carrots, 98 per cent more cent more strawberries. tomatoes, 121 per cent more grapes, PAGE 13


The Patrika

PAGE 14

T



New housing for Indigenous women facing homelessness

he Government of British Columbia is partnering with the City of Victoria, Atira Women’s Resource Society and the Aboriginal Coalition to End Homelessness, to build new modular housing for Indigenous women, with 24/7 support services.

training, and culturally specific and life-skills programming;

“Having access to a safe, stable place to call home is crucial for anyone who is experiencing, or is at risk of, homelessness,” said Selina Robinson, Minister of Municipal Affairs and Housing. “Indigenous people are over-represented amongst the homeless population. And homeless women, especially those who are Indigenous, can face tremendous risks. That’s why I’m really pleased to see this project moving ahead.”

Custodial and maintenance services.

Health and wellness services, including mental-health and addictions treatment; A shared amenity space and access to laundry facilities; and

“Indigenous women are the strength of their communities, families and culture, but for too long they have also been victims of violence, homelessness and poverty,” said Scott Fraser, Minister of Indigenous Relations and Reconciliation. “By providing a safe, secure home and culturally appropriate support services, as we are with these new supportive homes in Victoria, we are sending the signal Once operational, each of the 21 that government and its Indigenous homes will include a bathroom and partners are here to help Indigenous kitchen. Residents will also benefit women in the spirit of reconciliation, from: and ultimately, in respect for their culture, history and traditions.” 24/7 on-site staff support, including daily meal services, employment

“The need for housing in Victoria has reached a critical level,” said Rob Fleming, MLA for Victoria-Swan Lake. “These new modular homes will provide Indigenous women in need with an affordable and safe place to call home, while accessing the support services that they need to reach their potential.”

alition to End Homelessness and the female tenants to help rebuild those connections. We truly believe that if we can find a way to support women in parenting their children and provide children with the opportunity to be raised in their families, we can help eliminate homelessness and violence against Indigenous women.”

Neighbouring residents and businesses will have an opportunity to learn more about the project at an open house. Open house details will be announced in the coming weeks.

Pending municipal approvals, construction is anticipated to begin in fall 2018, and will be complete by March 2019.

The temporary housing will be operational for approximately five years, and will be on the 800 block of Hillside Avenue, as part of the Evergreen Terrace complex. “Indigenous women are more likely than other women in Canada to experience both violence and homelessness,” said Lisa Helps, mayor of the City of Victoria. “This housing at Evergreen Terrace provides the opportunity to interrupt those trends, and bring culturally responsive, safe, and affordable stability to the lives of Indigenous women in Victoria, while building community.” “We are thrilled to be involved in this critically important project that we believe will help address the root causes of homelessness for Indigenous women, which are the loss of children and connection to culture and land,” said Janice Abbott, CEO, Atira Women’s Resource Society. “In addition to providing the immediate safety and security of stable housing, we will work with the Aboriginal CoPAGE 14

Friday, April 20th, 2018

“The Aboriginal Coalition currently supports Indigenous women through a program called the Indigenous Women’s Circle, geared towards strengthening Indigenous self-identity, providing life skills and food security and building a sense of family and community. We are very pleased that through the modular housing project, we can now also offer a safe space for the women to call home,” said Fran Hunt-Jinnouchi, executive director, Aboriginal Coalition to End Homelessness. “The women we support face multiple barriers, are often caught up in the chaos of domestic violence, and are at high risk. Culturally supportive housing has the potential to transform lives. I am optimistic and excited about the possibilities.” Once the facility is operational, a 24/7 contact line will be available to answer questions and address neighbourhood concerns. In the meantime, questions and comments can be submitted to: communityrelations@ bchousing.org


The Patrika

Friday, April 20th, 2018

A

PAGE 15



Province celebrates public safety volunteers

s part of National Volunteer Week, the Government of British Columbia has recognized six Public Safety Lifeline volunteers for their contributions to emergency and disaster response throughout the province. Minister of Public Safety and Solicitor General Mike Farnworth presented the awards to the winners at the annual Public Safety Lifeline Volunteer ceremony at the Parliament Buildings. Emergency Management BC staff joined Farnworth, to celebrate the achievements of each volunteer and their contribution to their communities.

“Public Safety Lifeline volunteers are at the heart of emergency response in our province. These selfless volunteers dedicate their time and energy to helping people who are struggling through extremely challenging situations,” said Farnworth. “These award winners have gone above and beyond to help strengthen our communities and make B.C. safer. On behalf of the Government of British Columbia, congratulations and thank you.”

These award winners are a select few among thousands of Public Safety Lifeline volunteers, who conduct air and ground searches, help victims of serious motor vehicle accidents, set up networks of volunteer teams and co-ordinate services for victims of natural disasters. This year’s award winners include: Emergency Social Services – Carolynne Miller Road Rescue – Brian Brinkhurst Search and Rescue – Dave Merritt Pep Air – Bibiane Tarasuik Radio Communications – Larry Joe Lifetime Achievement Award – Andrew Spray, search and rescue volunteer More than 13,000 Public Safety Lifeline volunteers in British Columbia respond to an average of 6,000 incidents a year. Public safety lifeline volunteers demonstrate a selfless commitment to the safety of B.C. families and communities during emergencies.

Local artist Myrtle-Anne Rempel launches autobiography at The Reach! Abbotsford, BC – Renowned Abbotsford artist and author will launch her book Brushstrokes of Life – An Autobiography on Saturday, May 5, 2018 from 1:30pm to 3:30pm at The Reach, 32388 Veterans Way.

This book is a synopsis of her and her husband’s (and family’s) life, from early childhood to the challenges they faced. Ed Rempel built a hugely successful business (including Rempel Bros. Concrete) in the years of a prounion environment. Both Myrtle-Anne and Ed faced many highs and lows in their lifetimes, and this book will challenge you to overcome your own obstacles. Myrtle-Anne has served on the Board of the Crystal Gala Foundation, The Reach Gallery Museum and the Federation of Canadian Artists.

This is a casual, very special meetthe-author, have your book signed, and support The Reach while enjoying refreshments afternoon. The Brushstrokes of Life book sells for $25 (cash or cheque only, payable to the author), and the author in turn, will generously donate all of the book sales proceeds from this event to The Reach’s public Join Myrtle-Anne Rempel for the launch of her just released book Brushprogramming. strokes of Life – An Autobiography Myrtle-Anne Rempel is a world- on Saturday, May 5, 2018 - 1:30pm to renowned artist who studied at the 3:30pm at The Reach. What a special University of the Fraser Valley, Ab- Mother’s Day, Father’s Day or friendbotsford. She was in involved in two ship gift for a loved one! RSVP not major car accidents, and after spending required, however, Myrtle-Ann would many years in hospitals, often facing love to hear that you’ll be dropping death as well as pain and loneliness, by! For more details visit: thereach.ca/ she picked up her paintbrushes. calendar or call 604-864-8087.

You Found the Right Home. Now Find the Right Mortgage! Inder Kooner Mortgage Specialist

604.614.7895

www.InderKooner.com

Competitive Rates, Exceptional Service Working for YOU, not the banks! Services are FREE in most cases, as we are paid by our lenders!

qusIN vDIaf Gr lwB ilaf hY | qfN vDIaf mfrtgyj vI lwBo | rytF df mukfblf kr ky asIN spYsLl syvfvF idMdy hF asIN bYNkF leI nhIN asIN qF quhfzy leI kMm krdy hF bhuqy kysF ivwc syvfvF muPq hn ikANik sfnMU sfzy zr Krcf idMdy hn | lYNV

Residential | Commercial | Construction | Private Mortgages #101-19909 64th Ave, Langley British Columbia

PAGE 15


PAGE 16

The Patrika

Friday, April 20th, 2018



ivaMg hor suxf

hrI kfidafnI krIb iewk mhIny bfad mYN CwutI afieaf sI. ipaf. inrf pYisaF df AujfVf. bwkrI dy ipMz dI iPrnI df moV muiVaf hI sI ik awgoN krUMbl Kfx vFg ies ibmfrI ny qF myrI qfieaf kYlo tkwr ipaf. hwty kwty srIr ingHf hI Kf leI aY. srIr coN KUn qF aYN df mflk qfieaf hux ies qrHF sfh sq cwt ilaf ijvyN ibwlI duwD vflI kfhVnI hIx njLr af irhf sI ijvyN vylxy coN gMnf cwtdI huMdI aY. kwiZaf hovy. mfVI iksmq nUM qfey nUM Piqh mYN qurn nUM kfhlf sI pr qfey dI zFg bulfAux qoN bfad mYN puwC bYTf ik qfieaf rukfvt bxI hoeI sI. ikAuNik qfey ny iesy ‘hor suxf’ ikvyN gujLr rhI af ijLMdgI. bs df shfrf hI ies ZMg nfl ilaf hoieaf sI, eynf kihx dI dyr sI ik qfieaf Bry hoey ijs nfl rfh vI afpxy afp ruk igaf sI. PoVy vFg iPs igaf. ajy kwlH dI gwl aY qyry sfhmxy qVky cfr nOkrf ! afh dyK myrf mwQf ikvyN TMZf XwK vjy AuwT ky hlL joV lYxf. sUrj dI itwkI hoieaf ipaf. ijwdF brP dI iswlI qy KrbUjy inklx qoN pihlF hI awDf Kyq vfh suwtIdf dI PfVI rwKI hovy. qfey ny Dwky nfl myrf hwQ sI. hux aYN lwgdf ijvyN iksy ny pYrF nfl PV ky afpxy mwQy nUM Cuhf ilaf. Krfs dy puwV bMnH idwqy hox. pYr puwtx nUM ‘qfieaf gwl qF qyrI TIk aY.” BfvyN qfey vwiZaF rUh nhIN krdI. jMgl pfxI jfxf vI df mwQf mYnUM afm vFg hI lwgf sI pr mYN muhfl hoieaf ipaf. aMbrsr vfly zfktr goNglUaF qoN imwtI JfV ky afpxf KihVf nUM idKfieaf sI, kihMdf goizaF dI grIs CuzvfAuxf cfhuMdf sI. zfktr kihMdf qyrI muwkI af. bMdf puwCy ieh koeI sYkl dI cYn sLUgr vDI hoeI aY. ies nfmurfd ibmfrI ny af ik AuNglI nfl grIs cYn qy lfeI qy srIr dy pwly kwK nhIN Cwizaf. lohy vrgy sYkl muV rYlLf ho igaf. mYN zfktr nUM pusrIr df tFzf bxf idwqf hY. idwlI dwKx wiCaf ik hux ikwdF hoAU iPr? kihx lwgf, jf ky ielfj krvf ilaf. koeI dysI vlYqI ‘goizaF dIaF cwpxIaF bdlxIaF pYxhkIm nhIEN Cwizaf, pr ikiqEN moVf nHI gIaF. ZfeI ku lwK df Krcf hYgf pr qyry

PAGE 16


Friday, April 20th, 2018

gozy aTfrF sfl dy gwBrU vFg bx jfxgy. zfktr ny poly ijhy mUMh nfl ZfeI lwK aYN kih qf ijvyuN rupeIey nf hox TIkrIaF hox Gr Kfx nUM aftf nhIN, zfktr lKF dIaF gwlfN krdf. mYN nHI muV Auhdy mwQy lwgf. . ijhVy cfr sfh bfkI af, aYqrF DUh GtIs ky kwZ lYxy ny.

The Patrika 

Auh aprysLn krn df buwk rupeIaF df mMgy. mYN Gysl jI mfr CwzI. bfibaF dy inMdr ny iewk idn dwisaf ik Bly ipMz awKF df muPq kYNp lwgxYN. AuwQy apRysLn vI muPq hoxy af. lflc vws af ky mYN vI clf igaf. zfktr ny apRysLn krky awKF qy hrI pwtI bMnH idwqI. aKy svf mhInf hnHyry c kwtxf. cfnx dy iblkul mwQy nI lwgxf. rwb dI krnI vyKo nOkrf ! qYnUM qF pqf myry suBfa ivwc sLrdjdoN svf mhIny bfad pwtI KolHI qF zfktr feI dI qfsIr vrgI TMZIr sI. inafixaF dI ikrpf nfl svf mhIny dI bjfey sfrI koloN BfvyN iGE df GVf ruVH jfvy, mYN kdy Aumr leI hnHyrf myry pwly pY igaf. iksy nUM Awcf nhIN sI boilaf. pr ipwCy ijhy mYnUM guwsf bVf afAux lwg ipaf. mn hr qfhIEN qF kihMdy ny vfh iksmq dy blIaf vyly siVaf qy ikRiJaf rihx lwgf. cYk irwDI KIr qy bx igaf dlIaf. CotI kuVI krvfieaf qF zfktr kihx lwgf, “blwz dy ivafh nUM ajy iqMn mhIny nI hoey. dyxpRYsLr bVf viDaf, qUM quiraF ikvyN iPrdYN? dfrIaF ajy isr qy KVHIaF ny. pqf nhIN kI mYN puwC bYTf iehdf nuksfn kI aY? zfktr KtptI peI, mhInf hoigaf Gry bYTI nUM. dy dwsx dy muqfibk iksy vyly vI hfrt atYk nf Auh jfx df nF lYNdI af nf AuhnUM koeI ho skdf. nhIN qF aDrMg df dOrf qF vwt qy lYx afieaf. awgy ikqy koeI AuwnI iewkI ho ipaf. zfktr ny dvfeIaF ilK ilK ky dovF jfxI qF ivafhIaF kuVIaF ny ikqy pMjIN CyeIN pfisaF qoN kfgjL Br idwqf. dvfeIaF eynIaF mhInI pyky afAuxf. Auny icr nUM AuhnF df ku ilK idwqIaF ik nfsLqy ivwc rotI dI hux guwsf TMZf pY jfxf. kuVIaF ivwc sihxsLIlqf Auwkf loV hI nI pYNdI, kYpsUl golIaF nfl vI huMdI sI. Auh afp ijLafdqI sih lYNdIaF hI iZwz Br jFdf. dIidaF qoN qF awgy bhuq sI pr lgdI vfhy shuiraF dI bdKoeI pyky Gwt dIhdf sI. rwb vI Dwkf krn lwgf kuJ af ky nhIN sn krdIaF. hux brdfsLq df nhIN dyKdf. ipwCy ijhy swjI awK ivwc moqIaf mfdf iksy ivwc Borf vI nhIN irhf. jy kwpVy Auwqr afieaf. zfktr qoN cYwk krvfieaf DoNidaF kmIjL df btn tuwt jfvy qF pyky

Pon, jy dfl ivwc lUx vwD pY igaf qF Jwt pyky Pon. hux qF pMcfieqF aqy irsLqydfr vI buJfAuNdy Gwt qy lfAuNdy ijLafdf ny. ivafhI vrI DI jdoN pyky Gr bih jfvy qF ipE dI DOx kudrqI qOr qy DrqI vwl Juwk jFdI hY. vwzf muMzf mMgf POj ivwc bVf vwzf aPsr bx igaf. dwsx vfly dwsdy ny peI do vIhF qoN Auwpr hjLfrf ivwc qnKfh hoxI AuhdI. rotI pfxI sfrf srkfr df. Dyly df Krc nHI Auhdf. ieQoN qwk ik hjLfmqF krn vfly aqy lIVy Dox vfly vI srkfrI bMdy ny. pUrI dI pUrI qnKfh bcf lYNdf. aYny pYsyN qF awg lfieaF nHI muwkdy. asIN sfrI Aumry kdy sO dy not df mUMh vI cwj nfl nhIN sI dyiKaf. Gr dI gwl krn nUM jIa qF nI krdf. Jwgf cuwikaF afpxf hI iZwz nMgf huMdf. ieh muMzf ieho ijhf blwj twkiraf ijhVf rhy rwb df nF. ipE dy puwq ny kdy KotI dmVI qlI qy nHIN DrI. jdoN df ivafh hoieaf, Auhny qF vwKrI dunIaF vsf leI. sfnUM afpxy idl coN aYsf bfhr kwiZaf ijvyN mwKx coN vfl kwZIdf. ipwCy ijhy bfpU pUrf hoigaf qF jLmIn dI vMz dI gwl cwlI. gBlI rfxI afVHqIey nfl ivafhI hoeI af. bVf kMm AuhnF df. rwb ny irjk dI koeI qot nhIN CwzI. ieMj smJ lY ijvyN not Cfpx vflI msLIn Gry lwgI

PAGE 17 hovy, pr mYN dyiKaf ijMnf koeI bMdf rwjf puwjf huMdf, Enf hI aMdroN Auh ijLafdf BuwKf huMdf. pf qf ipE dy puwq ny itMz c kfnf. rfxI nUM kihx lwgf, “qF dsqKq krny aF jy jLmIn coN bxdf ihwsf dyxgy.’ kwC c inkly PoVy vFg ies pRfhuxy ny bVf duKI kIqf pr DI vsfAuxI sI, Br ilaf kOVf Guwt. Aus idn qoN bfad mYnUM ieh pRfhuxf jLihr idKfeI idMdf. bolcfl iblkul bMd af. bws ieMJ smJ lY ik Bfrq- pfiksqfn vrgy sMbD af. iehdy nfloN qF inwkI df pRfhuxf cMgf. PlF dI ryVHI lfAuNdf, qsIly dsqKq krvfAux afp inwkI nUM lY ik afieaf. asIN AuhnUM hwQIN CfvF krdy aF. kIhdy nfl idl dy duKVy PolIey, puwq qYnUM afpxf smJ ky mn hOlLf kr ilaf. ‘afpy PfQVIey qYnUM kOx Cuzfvy” vflLf myrf hfl sI. iqwKV Duwp c Kloqy dy myry kwpVy muVHky nfl ieMj gVuwc ho gey sn ijvyN holI vfly idn iksy ny sLrfrq nfl koTy qoN bfltI zolH idwqI hovy. mYN Aus vyly nUM pCqfa irhf sI jdoN mYN qfey nUM sMjIdgI nfl Auhdf hfl cfl puwC bYTf sF. awgy qoN mYN lwqF QwilEN dI kMnF nUM hwQ lfey ik jfh jFdI iksy nUM idloN hfl cfl nhIN puwCxf. clfvF kMm vDIaf rihMdf.

PAGE 17


The Patrika

PAGE 18

A

From Balwant Sanghera's Desk: Vaisakhi Celebration at New West School

pril/May are the months of Vaisakhi celebration around the globe. Here in the Metro Vancouver area, Vaisakhi as well as the birth of the Khalsa are some of the major highlights for the Indo-Canadian community. Every year, Vaisakhi and birth of the Khalsa are celebrated in Vancouver and Surrey with great enthusiasm. These celebrations are a great reflection of our community’s growth and generosity.

Punjabi classes at QMS have been celebrating Vaisakhi for the past several years. This year again they did an excellent job in celebrating Vaisakhi in school on Wednesday, April 11. The whole school was buzzing with Vaisakhi related activities. It was great to see the students greet guests with “Happy Vaisakhi” at the main entrance to the school.

The Punjabi class students did a marvelous job in explaining the sigIn addition to these two major cel- nificance of Vaisakhi and birth of the Khalsa. They also put on impressive cultural performances before the students, teachers and invited guests. It is always an honour for this writer to be invited to this celebration. This year again the oc-

ebrations, Vaisakhi is also celebrated around the Metro Vancouver area by various Gurdwaras, organizations and schools. Take for example the Queeensborough Middle School (QMS) in New Westminster. As a result of efforts by the Punjabi Language Education Association (PLEA) Punjabi classes have been under way at QMS for many years. Under the capable leadership of their veteran Punjabi teacher, Mr. Deep Singh Sangra, the students of the PAGE 18

Friday, April 20th, 2018



casion was graced by a number of prominent members of the community including Dr. Gurnam Singh Sanghera, Rajinder Singh Pandher, Harbhajan Singh Athwal (President of Khalsa Diwan Society, New West) and a large number of parents. Parents and the local Sikh community provided mouthwatering IndoCanadian refreshments-samosas and sweets- to the invited guests, students and teachers. They also raised $480 to help needy students at the school.

In order to honour the First Nations, the celebration was opened with a prayer and blessings by Mrs. Swanson. MCs Eshnoor and Yasmine did a great job in keeping things flowing smoothly. Jaiden and Mehr took good care of the music. Gurnoor’s tabla performance was excellent. Vaisakhi presentation by Harj, Jovan, Sartaj, Indervir and Harman was quite impressive. So was speech about Vaisakhi by Mansimran. Gunjot, Khushpreet, Harveen, Kajal, Avneet and Jasleen entertained the audience with their Bhangra performancePatake.They were followed by Peepa Bhangra performance by Harveen, Jasleen, and Zeenat. Neha and Priya recited very lovely poems about Vaisakhi. Gidda performance by Gurveen, Aeshpari, Zeenat, Jasleen, Harveen and Avneet reminded one about Punjab and its very rich folk songs and culture .All in all, the

students did an excellent job in emphasizing the importance of Vaisakhi and birthday of the Khalsa. On their part, the parents did a great job in helping with the refreshments and other related activities. The students and teachers enjoyed delicious samosa and sweets donated by and served by parents. On behalf of Punjabi Language Education Association (PLEA) I would like to congratulate them all for a wonderful celebration. It is a commendable way of creating more pride amongst students about their cultural heritage in the Canadian context. Programs, activities and gestures like these go a long way in creating a positive image of our community and enhancing opportunities for cross-cultural understanding. The organizers, QMS and the New Westminster School District must be commended for promoting Punjabi and celebrations like this.


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 19

B.C. invests $7.8 million to continue advancing wood use and growing global markets “Building with wood has many benefits: its lower carbon footprint, its costeffectiveness and its versatility,” said Donaldson. “The funding announced today will help continue to position British Columbia as a preferred supBruce Ralston, Minister of Jobs, Trade plier of environmentally friendly forest and Technology, made the announce- products.” ment today at the Council of Forest Industries’ annual convention in Prince Of the $7.8 million, $5.985 million will George. Doug Donaldson, Minister of be made available for activities targeted Forests, Lands, Natural Resource Op- at expanding markets for B.C.’s wood erations and Rural Development, was products, with investment priorities that also on hand to support the annual forest reflect evolving market opportunities in Asia and North America. The remaining industry event. $1.852 million will be made available “Expanding our international markets, for activities delivered through the especially in Asia, is crucial to the long- Wood First program, which fosters the term success of B.C.’s forest sector,” innovative use of wood and wood buildsaid Ralston. “This funding support ing systems in B.C. through research, opens the door to more trade opportuni- education, marketing and capacity ties for B.C. companies, and will lead building. to greater innovation in the industry.” “The collaborative approach between Through an annual, competitive call for industry and government toward market proposals process, 13 industry trade as- development ensures that our sector sociations and research institutes were remains competitive and that we can selected to receive funding and deliver continue to develop and diversify opmarket development, or wood innova- portunities for the sector in targeted tion programs, on behalf of government export markets,” said Susan Yurkovich, and industry. B.C.’s contribution is president and CEO, Council of Forest being managed through Forestry In- Industries. novation Investment, the Province’s market development agency for forest The B.C. forest sector directly employs products. The Province will cost-share more than 57,000 British Columbians these activities, with additional fund- and supports over 7,000 businesses. ing provided by B.C. industry and the Provincial revenue generated through federal government, through Natural forestry is key to providing essential public services such as education, Resources Canada. health care and infrastructure. The Government of British Columbia is investing $7.8 million to promote the use of B.C. wood overseas, advance wood building systems and products, and expand global markets.

Healthy eating for healthy teeth

(NC) Food and beverage choices affect • Eat foods from all four food groups. your oral and overall health. The more sugar you eat, the worse off your teeth • Avoid sugary snacks, carbonated beverages, and chewy, sticky foods. and body will be. Sugar-rich foods increase the risks of • Brush twice a day for two minutes tooth decay and obesity, and carbon- each time. ated beverages, which are also high • Clean between your teeth and use an in sugar, contribute to the erosion of antiseptic mouthwash daily. tooth enamel. As your partners in prevention, dental During your next dental appointment, hygienists remind you to maintain a ask your dental hygienist about healthy balanced and nutritious diet so that food and beverage choices that will teeth and gums receive the nutrients keep your smile bright for a lifetime. that are essential to maintaining oral Watch for the release of the revised and overall health. They offer five Canada Food Guide later this year, and simple tips: find more tips at www.dentalhygien• Make water your beverage of choice. ecanada.ca.

PAGE 19


PAGE 20

The Patrika

Friday, April 20th, 2018



aOsq bfl ivkfs 2.5 sfl

kr skdf hY aqy rMg aqy afkfr duafrf vsqUafˆ nUM qrqIbvwD kr skdf hY.

smfijk/Bfvunfqimk - iksy hor bwcy nfl KyHz skdf hY aqy kdy kdfeIˆ sfˆJf kr 4.5 sfl skdf hY. rutIn nUM psMd krdf hY aqy smfijk/Bfvunfqimk - sOKI smwisaf nUM psMdIdf iKHzOixafˆ nfl mËbUq pkV huMdI hwl kr skdf hY aqy dUjy bwicafˆ nfl KyHzx hY. aqy dosq bxfAux ivwc afnMd mfxdf hY. svY shfieqf - pfKfnf jfxf iswKxf ÈurU svY shfieqf - srl GrylU kMmfˆ ivwc mdd krdf hY. cmc aqy kfˆty nfl Kfˆdf hY aqy kr skdf hY aqy kdy kdfeIˆ idn dOrfn bUt aqy kot Auqfr skdf hY sOˆdf hY. muZly surwiKaf inXmfˆ nUM smJxf grOs motr - iekwlf pOVIafˆ cVH aqy Auqr ÈurU krdf hY. skdf hY aqy asiQrqf nfl iewk pYr `qy grOs motr - pYr bdl bdl ky pOVIafˆ sMquln bxf skdf hY. gyˆd nUM awgy vwl ikwk cVH aqy Auwqr skdf hY aqy trfeIiskl mfr skdf hY aqy Kyz dy mYdfn dIafˆ srl asfnI nflL clf skdf hY. bxqrfˆ `qy cVH skdf hY Pfien motr - srIr dy vwK-vwK aMgfˆ nUM Pfien motr - iewk smyˆ `qy ikqfb dy pMinafˆ idKfAux vfly lokfˆ df iDafn afkriÈq kr nUM pltf skdf hY aqy iewk sDfrn buJfrq skdf hY aqy bwicafˆ dI kYˆcI nfl kwt skdf pUrI kr skdf hY. cfr jfˆ vwD blfkfˆ dy hY. srl buJfrq nUM iekwiTafˆ joV skdf hY. tfvr bxf skdf hY BfÈf - 2,000 Èbdfˆ nUM smJ skdf hY aqy BfÈf - 2-4 Èbd vfly vfkfˆ dI vrqoˆ krdf vrqoˆ kr skdf hY. BfÈfvfˆ nfl KyHzdf hY hY, aqy Èbdfˆ aqy qukfˆ nUM duhrfAuˆdf hY. aqy nvyˆ Èbd bxfAuˆdf hY sDfrn inrdyÈfˆ dI pflxf kr skdf hY aqy aihsfsfˆ nUM bol ky dws skdf hY. srl boD - 10 imMt qwk `dy kMmfˆ `qy iDafn gIq gfAuˆdf hY kyˆidRq kr skdf hY aqy smUh vflIafˆ gqIivDIafˆ df afnMd mfxdf hY. ilKqI boD - zrfmy vflIafˆ KHyzfˆ ivwc Èfml huMdf Èbdfˆ/awKrfˆ ivwc idlcspI idKfAuˆdf hY hY aqy GrylU gqIivDIafˆ dI nkl krdf aqy khfxIafˆ bxfAuxf psMd krdf hY hY. srIr dy aMgfˆ dy nfm dws skdf hY aqy aMkfˆ nUM sDfrn ivwc idlcspI idKfAuˆdf hY.  5.5sfl  3.5 sfl smfijk/Bfvunfqimk - iewk Coty smUh nfl KyHz skdf hY aqy srl inXmfˆ vflIafˆ KHyzfˆ KHyz skdf hY

smfijk/Bfvunfqimk - tIm vflIafˆ KHyzfˆ ivwc idlcspI huMdI hY aqy afsfnI nfl dosq bxfAuˆdf hY. muÈkl ivwc hox vfly dUjy bwicafˆ dI shfieqf krdf hY aqy afm qOr `qy Auicwq qOr `qy hfvBfv ivakq krdf hY. shI hox `qy vqIry ivwc suDfr krn dy Xog huMdf hY

svY shfieqf - shfieqf nfl kwpVy pihn skdf hY aqy Auqfr skdf hY. pfKfnf jfxf iswK igaf huMdf hY pr durGtnfvfˆ ho svY shfieqf - dUjy lokfˆ dI sMpqI leI skdIafˆ hn aqy hwQ Dox aqy sukfAux dy siqkfr idKfAuˆdf hY aqy afpxIafˆ loVfˆ Xog huMdf hY. df sMcfr krn dy Xog huMdf hY aqy dUjy grOs motr - qyjI nfl dOV skdf hY, cVH lokfˆ dIafˆ loVfˆ pRqI pRqIikiraf krdf skdf hY, jMp kr skdf hY, JUlf JUl skdf hY. inwjI cIjLfˆ nUM lwB skdf hY aqy sMBfl hY, iewk gyˆd nUM ikwk mfr skdf hY, vwzI kr skdf hY. glLI lMGx vyly afm qOr `qy gyˆd nUM pkV skdf hY, iewk tRfiesfiekl dohfˆ pfisafˆ vwl vyKdf hY aqy hdfieqfˆ dI dI svfrI kr skdf hY aqy GuMmf skdf hY pflxf kr skdf hY. Pfien motr - suMdr blfkfˆ df iewk tfvr bxf skdf hY aqy kYˆcI pkVn dy Xog ho skdf hY. iewk zrfieMg qoˆ iewk cwkr nUM kfpI kr skdf hY aqy srl afkfr vflIafˆ buJfrqfˆ nUM pUrf kr skdf hY

grOs motr - iewk pYr duafly GuMm skdf hY, sikwp kr skdf hY aqy rwsI twpxf iswKdf hY

Pfien motr - awKrfˆ, sMiKafˆ, sfdy afkfrfˆ nUM kfpI krdf hY aqy hunr nfl kYˆcI dI BfÈf - 900 qo vwD Èbdfˆ dy iewk ÈbdkoÈ vrqoˆ krdf hY. hwQIN kMm krn nUM sQfipq dI vrqoˆ nUM smJdf hY aqy pMj Èbd qwk krdf hY aqy kuwJ muÈkl nfl juwqIafˆ bMnH vfly vfkfˆ dI vrqoˆ krdf hY skdf hY boD - pirvfrfˆ aqy jfxU lokfˆ bfry BUi- BfÈf - 3,000 Èbdfˆ qwk nUM smJdf hY aqy mkf inBfAux ivwc idlcspI lYˆdf hY. shI vrqoˆ krdf hY aqy 5-6 Èbd vfly vfkfˆ qrIky nfl Gwto Gwt iqMn vsqUafˆ dI igxqI dI vrqoˆ krdf hY. kuwJ awKrfˆ aqy pRcilq PAGE 20


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 21

srl Èbdfˆ nUM pVH skdf hY aqy nfm, pqf hY. jykr quhfzy kol afpxy bwcy dy ivkfs aqy Aumr nUM Xfd kr skdf hY. sDfrn bfry koeI muwdy hox, qfˆ ikrpf krky afpxI khfxIafˆ nUM Xfd krdf hY aqy suxfAuˆdf hY pbilk hYlQ nrs, iÈÈU/bwcy dy zfktr, aqy cutkly aqy phylIafˆ psMd krdf hY. bfl ivkfs pRogrfmr nfl sMprk kro. boD - jdoˆ idlcsp hovy 20 imMt qoˆ vwD smyˆ leI iDafn iekfgr kr skdf hY aqy srl dwKxI eyÈIan ÈurUafqI bcpn ivkfs borz gymfˆ/kfrz gymfˆ df afnMd mfxdf hY. kfrË smUh (South Asian Early hÌqy dy idnfˆ, mhIinafˆ, ruwqfˆ nUM jfxdf hY Childhood Development Task aqy sQfnk smudfie bfry sDfrn igafn Group) duafrf pRfXoijq. vDyry jfxkrwKdf hY. smfˆ dwsxf ÈurU krdf hY frI aqy vsIilafˆ leI, dwKxI eyÈIan Xfd rwKo ik bwcy vwK-vwK drfˆ `qy ivkisq eI[sI[zI (South Asian ECD) `qy sfnUM huMdy hn aqy ieh kyvl iewk sDfrn gfiez Pysbuwk aqy ieMstfgRfm `qy juafien kro.  

bI.sI. ivwc ijMLdgI nUM ibhqr bxfAux leI sKq imhnq kIqI jf rhI hY, qfˆ ik sB nUM sPl hox df mOkf imly ibRitÈ kolMbIaf dy pRImIar jOhn horgn izijLtl afivÈkfr nfl imlfAux leI nvy vloˆ pRozktfˆ df ivkfs kr rhy hn[ ibRitÈ kolMbIaf hunr aqy ilafkq dy nfl BrI hoeI hY[ cfhy Auh afpxy sUby dI isrjxf krn vfly nYcrl rIËors hox, jfˆ nOkrIafˆ bxfAux vflf tYk sYktr hovy, jfˆ Auh lok hox jo afpxIafˆ loVIˆdIafˆ jnqk syvfvfˆ nUM clfAuˆdy hn, afpxI smrwQf df koeI aMq nhIˆ[

ijnfˆ bI.sI. vfsIafˆ ny sfnUM afpxIafˆ khfxIafˆ suxfeIafˆ, aqy afpxy ibhqr BivwK leI afpxIafˆ afsfˆ nUM aqy supinafˆ nUM sfˆJf kIqf, Auhnfˆ bI.sI. vfsIafˆ df mYˆ ÈukrguËfr hfˆ[

ipCly keI sflfˆ qoˆ rihx-sihx dy Krcy sMBfl qoˆ bfr ho gey hn[ lok kMmfˆ ivwc ijLafdf imhnq krdy rhy, pr iPr vI Auh ipwCy huMdy gey[ sPl hox df mOkf bhuq lokfˆ dI phuMc qoˆ dUr kIqf igaf sI aqy muZlIaF sy v fvfˆ dI axgihlI ny , aqy tR y i nM g , pVHfeI, aqy hospqflfˆ ivwc nf invyÈ krky ipCly dhfky qoˆ keI BfeIcfryafˆ nUM hfnI phuMcf hoeI hY[

bjt 2018 ivwc iek ieiqhfsk invyÈ hY jo cfeIlz kyar aqy irhfieÈ nUM ijafdf munfsb bxfvygf, aqy iek mËbUq aYˆz itkfAU afriQkqf nUM smrQn dyvygf, jo lokfˆ nMU awgy rwK ky sUby dy kony kony ivwc nvIafˆ nOkrIafˆ nUM bxfvygI[ ieh isrP ÈurUafq hY[

sfzI srkfr lokfˆ nUM ipCy rwKx vfly msilafˆ df hwl lwBx leI aqy bI.sI. ies dy bfvjUd vI sUby Br dy lok afm vfsIafˆ nUM awgy vDx leI mOky dyx leI msilafˆ dy nfl sMGrÈ kr rhy hn[ hr roË imhnq kr rhI hY[

ipCly keI hPiqafˆ ivwc mYˆ sUby Br dI Xfqrf ivwc sI[ lokfˆ dIafˆ khfxIafˆ mYnUM sunx nUM imlIafˆ aqy asIˆ sfzI srkfr dy agly kdmfˆ bfry gwl kIqI qfˆ ik bI.sI. ivwc iËMdgI ibhqr aqy ijLafdf jIx jog ho sky[ Xfqrf dO r fn keI vrg dy lo k fˆ nfl mulfkfq hoeI ijs ivwc tyrs dy ividafrQI, ikitmft dy krmcfrI, aqy trfeI-istIË dy nOjvfn vpfrI vI Èfml sn[ ipRMs rUprt ivc asIˆ kuJ lokfˆ nfl imly sI jo port nUM eyÈIaf-pYisiÌk tRyz ivc cflU rwK rhy hn aqy sUby ivwc vDIaf nOkrIafˆ bxf rhy hn[ brnbI ivwc asIˆ stImvrks brUpb dI nvIˆ kYinMg lfeIn dy AudGftn dy jÈn mnfey[ ElIvr ivwc asIˆ bI.sI. vfeIn mMQ nUM itnhorn kRIk ivnXfrz ivKy mnfieaf[ kYmlUps ivwc asIˆ kuJ vpfrIafˆ nfl imly sI jo kYmlUps ivwc tYk sYktr nUM vDf rhy hn aqy PorYstRI vrgy tRYzIÈnl sYktr nUM

asIˆ BfeIcfirafˆ nUM ibhqr syvfvfˆ dyx leI nvyˆ skUlfˆ nUM aqy hwsipqflfˆ nUM bxf rhy hfˆ[ loVIˆdy hunrmMd lybr Pors nUM bxfAux leI asIˆ pVHfeI aqy sikwls tRyinMg ivwc invyÈ kr rhy hfˆ aqy asIˆ PorYstRI `qy aYnrjI aYˆz mfeIinMg vrgIafˆ tRYzIÈnfl ieMzstrIafˆ nUM smrQn dyky nfl hI nfl tUirËm, iPlm aYˆz tYlivjLn, KyqI bfVI, mYnUPYkcirMg, ieMnovyÈn, tYk, izijLtl eykonomI, aqy Coty vpfrfˆ nUM vI smrQn dy rhy hfˆ[ sfzI qfkq afpxy lok hn[ ies leI sfzI srkfr lokfˆ nUM awgy rwK ky loVIˆdIafˆ jnqk syvfvfˆ nUM phuMcXog bxfAux leI, munfsb irhfieÈ bxfAux leI, aqy sPlqf dy mOky dyx leI rojL sKq imhnq krdI hY[ bI.sI. ivwc quhfzI iËMdgI nUM ijLafdf suKflI bxfAux leI, rihx sihx dy Kricafˆ nUM hr BfeIcfirafˆ ivwc munfsb bxfAux leI, aqy ieQy rihx vfly lokfˆ nUM ijLafdf mOky dyx leI asIN imhnq krdy rhfˆgy[ PAGE 21


PAGE 22

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018

Government of Canada brings medical inadmissibility policy in line with inclusivity for persons with disabilities

O

ne of the Government of Canada’s priorities is to ensure greater accessibility and opportunities for Canadians with disabilities. Today’s announcement by Immigration, Refugees and Citizenship Minister Ahmed Hussen of changes to the medical inadmissibility provision of the Immigration and Refugee Protection Act ensures that our immigration policies better align with Canadian values and reflect the importance that the Government places on the inclusion of persons with disabilities.

in cases where applicants or their children were refused despite the fact their health condition or disability was one readily accommodated in Canadian society.

and social services costs. It is expected that this would dispense with a majority of the medical inadmissibility cases seen in Canada today.

The new policy on medical inadmissibility strikes a balance between protecting publicly funded health and social services and updating the policy to bring it in line with current views on the inclusion of persons with disabilities. The changes include:

Amending the definition of social services will bring the policy in line with Canadian values on supporting the participation of persons with disabilities in society, while continuing to protect publicly funded health and social services. This would also benefit applicants with intellectual disabilities, applicants with hearing or visual impairments, and others.

increasing the cost threshold • for medical inadmissibility to 3 times Under the 40-year-old policy, applithe previous level, and cants could be found medically inadmissible to Canada based on a set of • amending the definition of socriteria out of step with a 21st century cial services by removing references to approach to persons with disabilities. special education, social and vocational Most of those affected are individuals rehabilitation services and personal who would otherwise be approved in support services. the economic immigration class, and Increasing the cost threshold will faselected for the benefit their skills will cilitate immigration for applicants with bring to the Canadian economy. health conditions that typically require While the number of refusals under a limited range of health and social this provision was not high, it resulted services and have relatively low health

PAGE 22

The Government has been reviewing all elements of the medical inadmissibility provisions since 2016. This included meetings with provincial and territorial governments, and discussions with stakeholders. In addition, the issue was studied by the Standing Committee on Citizenship

and Immigration, which recommended eliminating the policy. Going forward, the Government agrees with the Standing Committee’s recommendation to eliminate the policy and will collaborate with provinces and territories towards its full elimination.


The Patrika

Friday, April 20th, 2018



PAGE 23

An untold Canadian environmental success story (NC) New crop technologies, modern farm equipment and better farming practices have made a world of difference in long-term soil health. It’s an untold Canadian success story that bodes well for the future of the environment and global food security.

Tillage breaks down that organic matter and leaves soil susceptible to wind or water erosion.

According to Beaujot, today’s technologies, like better tillage, seeding equipment and crop biotechnology, lets farmers build and conserve that Pat Beaujot is a co-founder of Seed organic matter. Hawk, a Canadian company that produces equipment for farmers who use “One of the biggest technologies that no-till or conservation tillage, which has come along for farmers that pracmeans working the soil as little as pos- tice no-till is biotech crops,” he says. sible when planting crops. Farmers can plant a crop like biotech “Conservation and no-till is when a canola, then use pesticides to get rid farmer seeds his crop in the standing of all the weeds growing in it without stubble of the previous year’s crop,” harming the crop itself or needing to explains Beaujot, a University of Sas- work the soil. katchewan soil science grad. “I have “Pesticides and biotechnology have a real passion for soil conservation improved the soil and the environment and trying to help people change their in many ways,” says Beaujot. “To go farming practices.” from what we saw here in the ‘70s Organic matter is the glue that holds when dust was blowing and soil was soil particles together and helps soil being eroded to what we have today hold water and nutrients, making it the where crops are grown year after year, most important ingredient for long- it’s a huge environmental success story term soil viability and productivity. for the world to see.”

PAGE 23


PAGE 24

PAGE 24

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018


The Patrika

Friday, April 20th, 2018

PAGE 25



gurbKsL isMG pRIqlVI rwb qy dunIafN ieAuN nhIN ho skdy ijAuN qrKfx qy Aus df bxfieaf myjL. qrKfx myjL qoN bfhr rih skdf hY myjL ivk jfx bfad qrKfx qoN aCuh rih skdf hY. rwb qy dunIaF ieAuN hn ijAuN myrI afqmf qy myrf srIr myrf suBfa qy myrf idmfg myrI afqmf dy nmUny AuWqy AusrdI iewk sLKslIaq hn. ieh myrI afqmf dI ikrq afKI jf skdI hY, afqmf qoN aCUh nhIN rih skdI. mYN qy myrI afqmf BfvyN do hsqIaF hox pr hmysLF eykqf ivwc pRgt huMdIaF hn. rwb qy dunIaF eysy qrHF dI eykqf hY. mfdf acyq qy sLkqI sucyq rwb hY.

pfxI DrqI dy hyTF hr QF vg irhf hY. asIN iewk QF puwtdy hF, mjHb mnuwK dIaF sfP hoeIaF inr AuJxF rucIaF df Dfrimk nF hY. iehnF rucIaF df koeI icMnH nhIN, iehnF df koeI isDFq nhIN, nf iehnF df koeI Kfs buwq qy Kfs gRMQ hY. nf cVHfivaF, nf pRsLfdF, nf suwKxF nfl iehnF df koeI sMbMD hY. pUjf pfT pUjf pfT jy svY sMkyq nhIN qF insPl hn, koeI rwb sfQoN bfhr nhIN ijhVf KusL ho ky PlL dyNdF hY. iks dI Aupmf kIqI jfey, iks koloN kuJ mMigaf jfey, jd Auh Gt Gt dI smJx vflf hr iksy dy Bly bury nUM sfzy nfloN cMgI qrHF smJdf hY? asIN glLq mMg skdy hF, pr Auh glq nhIN dyvygf. Pyr Ausy dI apuMc akl Auwqy ikAuN nf sB kuJ Cwizaf jfvy?

aOh myry sfhmxy iewk boVH lihlhf irhf hY. ies aMdr iewk sLkqI hY. ieh sLkqI pwiqaF krMUblF, tfhxIaF, dfVHIaF ivwc rUpmfn ho rhI hY. – pr ies sLkqI df ikafs ies boVH dy vjUd nfloN vwKrf nhIN pUjf pfT qoN Bfv Bgvfn nUM KusL krnf nhIN kIqf jf skdf. hoxf cfhIdf, sgoN ieh ik rojLfnf kMmF dI qrKfx afpxy myjL qoN qy ilKfrI afpxI GuMmx GyrI qoN kuJ icr leI iewk pfsy ho ky, pusqk qoN bfhr rih skdy hn, pr rwb ijMdgI df igafn pRfpq kIqf jfey. bMdy qy rwb df irsLqf ivcfr ky spsLt kr ilaf myry qoN bfhr nhIN rih skdf. jfey, byloVIaF AulJxF KHolIaF jfx qy mnuwK – jF mYN ijLMdgI nUM suKfvIN qy suQrI bxfieaf jfey. myrf srIr qy myrI afqmf rwb dy hI inwky do Bfg hn. smuMdr dy iewk kqry jF ryigsqfn dy iewk kxky nfloN vI iehnF dI insbq BfvyN CotI hovy pr ieh hYn rwb df Bfg hI, hor kuJ nhIN. rwbI ibjlI dI aKwt rO Auqy mYN iewk Coh ibMdU hF. myrI joqI iewk rOsLn itmxf hY, pr hor kfsy df nhIN, rwbI ibjlI df hI hY. ieh myrf Coh ibMd sdIvI nhIN, jIkr smuMdr Auwqy lihrF sdIvI nhIN. myrf Coh ibMdU sFB ky coKf icr vI rwiKaf jf skdf hY, hfdsy nfl CyqI tuwt vI skdf hY aMdroN iPAUjL vI ho skdf hY, vrq vrq ky Gs vI skdf hY. iewk smyN bfad ieh jrUr muwk jfeygf. ibjlI ivwc koeI Gft nhIN afvygI, isrP myrf ieh ivsLysL Coh ibMdU Kqm ho igaf hovygf. anykF hor Coh ibMdU ies aKuwt rO Auwqy lgdy qy alop huMdy rihxgy. smuMdr dI ihwk Auwqy kudrqI hvfvF dy asr hyTF lihr AuwTI ieh myrf jnm sI. iksy rukfvt nfl tkrf ky ieh lihr iKwlr geI, jF hvfvF dy amn ivwc muwk geI, jF iksy kMZy phuMc ky alop ho geI ieh myrI mOq hY. jMmxoN pihlF lihr AuWTx qoN pihlF isrP sfgr ivwc azolqf sI. lihr dI hoNd nhIN sI. anykF lihrF dI sMBfvnF smuMdr dI CfqI ivwc hY, pr iehdy lwCx dI sMBfvnf hY, iehdI ivsLysL hsqI koeI nhiN.

sfzy sLbd sux ky koeI Bgvfn rIJ nhIN skdf—pr sfzy sLbd jy iksy gihrI soc df nqIjf qF Auh sfzy akIidaF nUM sfP qy idRv kr skdy hn qy sfzI KusLI qy Xogqf vDf skdy hn. rwb pUjf nhIN mMgdf. Auh byloV, pUrn qy apfr hY. Aus df igafn jjLbfqI msqI nhIN qjLrby pVqfl qy inrxy df ncoV ho skdf hY . nbI avqfr myrI rOsLnI anusfr koeI nbI avqfr rwb df Kfs puwqr, Brf jF dosq nhIN huMdf, nf rwb df coxvF huMdf hY. ienHf ivwc qy hornf ivwc Enf Prk huMdf hY ijMnf ndIaF nfilaF qy dirafvF ivwc. dirfavF qy nfilaF ivwc iewko afkfsLI pfxI huMdf hY. iewk ivcw bhuqf dUjy ivwc QoVHf. dohF nUM sfgr dI Btk huMdI hY. koeI jLrKyjL ielfkt ivwcoN lMGdf hY, koeI ryigsqfn ivcoN. dohF koloN sfgr alop huMdf hY. dohF df rfh iswDf nhIN huMdf, dohF nUM toieaF ivwcoN qy AuhnF dy duafilaF BOxF pYNdf hY. sB dI mMijLl nIlf sfgr hY. vwzy diraf ndI nfilaF nUM afpxy ivwc rlFdy hn, pr iehnF dI vizwqx CoitaF dI rlimlxI nfl hI bxdI hY. vwzy qoN vwzy diraf ny vI sfgr nUM vyiKaf nhIN huMdf. ijhVf ajy diraf hY, Auh sfgr df isrP anumfn hI lf skdf hY—ieh anumfn bhuqf smyN qy sQfn dI rOsLnI dy aDIn huMdf hY. ijhVf diraf sfgr ivwc apV ipaf, Auh Pyr hor ndI nfilaF nfl rl nhI

CRESTVIEW BUSINESS & IMMIGRATION SERVICES • Personal Tax & Business Tax • Payroll Services, T4's • EI on-line application • HST, PST • Payroll Remittance • Day-to-day Accounting • All type of Forms • WCB remittance • Immigration & PR application

• prsnl tYks EYNf ibzins tYks • tI Por dI py rol srivisz • eI.E`eI E`n-l`eIn EYplIkySn • EYc.EYs.tI., pI.EYs.tI. • py rol rIimtYNsy • idn - b - idn Ek~auitMg • s`rIE~ iksm~ dy P`rm Brny • fbilwU.sI.bI. rIimtYNs • ieMmIgrySn EYNf pI.E`r. EYplIkySn

RAMMIE BAINS

15 years of Financial Service Experience | 100% Satisfaction Guaranteed

dovyN dyS~ dI istIzniSp lYx leI

Dual Citizenship for India & Canada

604•852-2519 Starting at

E-FILE $24.99

FREE CONSULTATION FOR ALL YOUR QUESTIONS REGARDING YOUR BUSINESS AND PERSONAL TAXES.

INSURANCE SERVICES *Life Insurance *Mortgage Insurance *Disability *Critical Illness *RESP *Travel *Supervisa *RRSP

* lfeIPL iensUrYNs * mortgyj iensUrYNs * izsiebYiltI * kirtIkl ieWlnYWs * R.E.S.P * trYvl * suprvIjLf * R.E.S.P

Come visit us for all your insurance needs!

Cell: 604•825•1999

quhfzIaF hr qrHF dI ieMsLorYNs dIaF syvfvF leI hfjr hF.

NEAR KALGIDHAR GURUDWARA

30650 Crestview Ave., Abbotsford BC V2T 6T5 PAGE 25


The Patrika

PAGE 26

Friday, April 20th, 2018



Èok smfcfr bVy hI duwKI ihrdy nfl sUicq kIqf jfˆdf hY ik `kyˆdrI pMjfbI lyKk sBf AuwqrI amrIkf` dy bfnI mYˆbr aqy lMmyˆ smyˆ qo sBf nfl juVy pRiswD sMvydnÈIl pMjfbI lyKk aqy sBf dy pMj sfl qoˆ mIq pRDfn mnjIq mIq (Zwt) acfnk idwl df dOrf pYx kfrn sB nUM sdIvI ivCoVf dy gey hn . Auh sBf dy srgrm mYˆbr sn aqy keI sflfˆ qoˆ kdI mIq pRDfn aqy kdI pRDfn vjoˆ syvf inBfˆdy rhy sn . mnjIq mIq df jnm apRYl 12,1954 ipMz ÈYKUpurf (ijlHf luiDafxf) ivKy hoieaf . Auh afpxy ipwCy Biraf pirvfr supqnI dimMdr kOr Zwt , bytI rivMdr kOr, do byty amnjIq isMG Zwt aqy DrmjIq isMG Zwt Cwz gey hn . Auhnfˆ dI acfnk mOq nfl ` kyˆdrI pMjfbI lyKk sBf AuwqrI amrIkf` aqy sfihq jgq nUM gihrf sdmf phuMicaf hY,aqy kdy nf pUrf hox vflf Gftf ipaf hY . Auh sBf dy mIq pRDfn dy nfl nfl bhuq vDIaf iensfn aqy AuwGy sfihqkfr sn . sBf dy smUh mYˆbr pirvfr nfl gihry duwK df pRgtfvf krdy hn, aqy pirvfr nUM ies aOKI GVI qy Bfxf mMnx dI pRmfqmf vwloˆ duaf krdy hn .

Saturday, April 21, 2018 at 12:30PM ANTIM ARDAAS :-Abbotsford Sikh Temple 3PM

Khalsa Diwan Society 3004 South aMiqm Xfqrf c Èfiml hox leI hyT ilKy Fraser, Abbotsford ,BC pqy qy sMprk kro:President : Charan Singh778 Fraser River Funeral Home[ 2061 564 0331 River side Road Abbotsford, BC Secretary: Pritpal Gill 604 726 8410

$ 11.35

DrimMdr sLrmf: 778-683-3019 PAGE 26

sLok smfcfr bVy hI duKI idl nfl sUicq kIqf jFdf hY ik sfzy pU j nIk bIbI jI isLrI mqI bKsLIsL kOr rMDfvf supqnI svrgIaf myhr isMG rMDfvf, ipMz vzflf klF, ijLlHf kpUrQlf 31 mfrc 2018 nUM akfl clfxf kr gey sn, AunHf df sskfr 22 aprYl nUM 12:30 vjy irvrsfeIz PIAU n rl hom ivKy hovygf aqy aMiqm ardfs bfbf bMdf isMG bhfdr gurduafrf, sfAUQ PryjLr vy ivKy do vjy hovy gI. duwK sFJf krn leI:

gurmIq rMDfvf604-832-1675


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 27

hlvfeI aqy kuWk Sweet Maker and Cook GlotI (rfVf sfihb kMntIn vfly), luiDafxy vfly msLhUr hlvfeI (kwuk) dyv sLrmf), ijnHF kol 45 sflF df qjLrbf hY, ipCly 9 sflF qoN aYbtsPorz ivWc afp jI dI syvf kr rhy hn| iksy vI iksm dy vYjI jF nfn vYjI Kfxy jF miTafeIaF aqy snYks bnvfAux leI sMprk kro

45 Yrs. Experience

gurduafry qy mMidrF dy pRogrfmF leI Kfs izskfAuNt All kinds of Indian Veggie, Non-Veggie food and Sweets

778.246.2311

Province to eliminate barriers for first responders to access compensation for mental trauma

F

irst responders, sheriffs and correctional officers will have greater access to services and compensation for mental disorders, such as post-traumatic stress disorder (PTSD) that can arise from traumatic workplace incidents, as a result of legislative amendments announced by Labour Minister Harry Bains. The proposed amendments to the Workers Compensation Act will be introduced in the house today. If approved by the legislature, these amendments will add PTSD and other mental disorders to the list of conditions that are recognized as being presumptive conditions associated with specific types of jobs. The list includes conditions that are presumed to have been caused by the nature of the work, rather than having to be proven to be job related.

munities every day,” said Bains. The new mental-disorder presumption will apply to firefighters, police officers, paramedics, sheriffs and correctional officers. Additionally, the amendments will extend the existing cancer presumptions for municipal firefighters to include federal firefighters on military bases. It recognizes that firefighters from military bases may be exposed to dangerous substances, and frequently assist municipalities at off-base incidents.

The legislative changes are a first step toward providing more support to workers who are first on the scene at challenging, and sometimes dangerous and traumatic, situations. Government will consider over time expanding presumptions to other types of workers who experience traumatic events at “We are so grateful for the heroic work work, as well as continuing to focus on that first responders do in our com- overall workplace safety.

PAGE 27


The Patrika

PAGE 28



Friday, April 20th, 2018

nfnk Èfh PkIr dy inrmfqf nUM pMQ `coˆ Cyikaf

bfdl ny mMigaf nvjoq iswDU qoˆ asqIPf sfbkf muwK mMqrI pRkfÈ isMG bfdl ny kYbint mMqrI nvjoq iswDU qoˆ nYqikqf dy afDfr `qy asqIPf dyx dI mMg kIqI hY [ bfdl ny ikhf ik hux pIVq pirvfr vI sfhmxy af ky iensfP dI guhfr lgf irhf hY [ ijs leI iswDU nUM nYqikqf dy afDfr qy afpxy ahudy qoˆ asqIPf dyxf cfhIdf hY [ ies dy nfl hI bfdl ny kfˆgrsI ivDfiek drÈn isMG brfV vloˆ aYwPḤafeIḤafr rwd krvfAux `qy pYsy mMgy jfx `qy BwdI ÈbdfvlI vrqx dI vfierl vIzIE `qy boldy hoey ikhf ik kfˆgrs ivc iÈÈtfcfr nfˆ dI koeI cIË nhIˆ hY [ bfdl ny pfiksqfn gey ÈrDflUafˆ nUM Bfrq aiDkfrIafˆ nfl imlx nf idwqy jfx `qy aPsos pRgt kIqf hY [

nfnk Èfh PkIr dy inrmfqf hirMdr isMG iswkf nUM iswK Drm `coˆ kwZ idwqf hY [sRI akfl qKq sfihb ivKy pMj isMG sfihbfnfˆ dI bYTk ivwc ieh PYslf ilaf igaf[akfl qKq sfihb qoˆ jQydfr igafnI gurbcn isMG ny iswkf nUM gurU nfnk dyv jI qy AunHfˆ dy pirvfrk mYˆbrfˆ nUM jIvq rUp ivwc idKfAux qy aYsjIpIsI dI rok dy bfvjUd kfnUMn df shfrf lY ky iPlm irlIË krn biËwd rihx kr ky ieh sËf idwqI geI hY [dyÈ dI isKrlI adflq ny iPlm nUM pUry Bfrq ivwc irlIË dI KuwlH idwqI qy sfry sUibafˆ nUM loVIˆdy pRbMD krn dy hukm vI idwqy[

nfnk Èfh PkIr hoeygI irlIË, suprIm kort vwloˆ ÈRomxI kmytI dI mMg Kfrj

ÈRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI qy idwlI iswK gurduafrf pRbMDk kmytI vwloˆ suprIm kort ivwc ivvfdq iPlm nfnk Èfh PkIr bfry afpxy PYsly dI nËrsfnI krn leI dfier apIl dI qurMq suxvfeI dI mMg Tukrf idwqI hY [ dyÈ dI isKrlI adflq hux idwlI gurduafrf pRbMDk kmytI dI ptIÈn qy suxvfeI krygI[ suprIm kort ny ikhf sI ik jd sYˆsr borz ny iPlm pfs kr idwqI hY qfˆ iPlm dI irlIË rokx df svfl hI kYptn ,nvjoq iswDU qoˆ nhIˆ lYxgy asqIPf pYdf nhIˆ huMdf[cIP jsits dIpk imÈrf dI agvfeI vfly bYˆc ny ies iPlm nUM zwkx óú sflfˆ bfad nvjoq iswDU df kys muV crcf ivc hY [ iek pfsy kfˆgrs srkfr ny dI kooiÈÈ krn `qy ÈRomxI kmytI dI alocnf vI kIqI sI[ AuDr ÈRomxI kmytI df qrk ikhf hY ik Auh afpxy pihly ibafnfˆ Auwpr KVHI hY ik nvjoq iswDU nUM ó sflfˆ dI sËf hY ik iPlm ivwc gurU sfihb qy AunHfˆ dy pirvfrk mYˆbrfˆ nUM jIvq rUp ivc idKfey jfxf shI PYslf hY[ pr ijvyˆ mIzIaf ivc aPvfhfˆ hn ik nvjoq iswDU nUM afpxy mMqrI afhudy iswKI isDfˆqfˆ dy Ault hY [ qo asqIPf dy dyxf cfhIdf hY [kYptn ny ikhf hY ik nvjoq iswDU qoˆ asqIPf lYx df aPsrfˆ dI KfnfjMgI rokx leI mYdfn `c kYptn suafl hI pYdf nhIN huMdf [ pMjfb puils ivwc iCVI KfnfjMgI nfl kYptn amirMdr isMG dI srkfr nUM vwzf Jtkf cMzIgVH kol gYˆgstr BUpI rfxf df kql lwgf hY[cotI dy aPsrfˆ ivclI KihbfËI ny sfbq kr idwqf hY ik puils pRÈfsn dI gYˆgstr BUpyÈ AurP BUpI rfxf nUM somvfr svyry cMzIgVH nyVy pMckUlf dy brvflf ivwc gwzI lIhoˆ lwQ cuwkI hY [ mIzIaf irportfˆ mgroˆ muwK mMqrI hrkq ivwc afey hn [ AunHfˆ golIafˆ mfr ky kql kr idwqf hY[ BUpI rfxf jylH qoˆ Ëmfnq `qy afieaf hoieaf sI [ BUpI ny zIjIpI qy vDIk zIjIpI pwDr dy sInIar puils aiDkfrIafˆ dI mIitMg swd leI `qy PfeIirMg krn qoˆ ielfvf hor vI muukwdmy cwl rhy hn[ awj svyry jd Auh nfeI dI [kfblygOr hY ik iqMn zIjIpI rYˆk dy aiDkfrIafˆ suryÈ aroVfˆ,isDfrQ cotpfiDafey qy dukfn `qy jf irhf sI qfˆ mfrUqI sivPt kfr ivwc afey hmflvfrfˆ ny Aus nUM iÈv mMdr idnkr gupqf drimafn cwl rhI KfnfjMgI kfrn puils ivBfg qy srkfr dI hflq nyVy golIafˆ mfr idwqIafˆ[hmflvfrfˆ ny kuwl swq golIafˆ clfeIafˆ[ puils ny gYˆgstr ksUqI bx geI hY [aihm gwl hY ik sInIar aPsr iewk dUjy Auwpr gMBIr ielËfm lf hry hn ijs dy qfr nÈf qskrI nfl juV rhy hn [ dI lfÈ nUM postmfrtm leI pMckUlf hspqfl Byj idwqf[

kYbint `c vfDf krvfAux leI kYptn jfxgy idwlI pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG afpxI kYbint dy ivsQfr leI ñù apRYl nUM rfhul gfˆDI nfl mulfkfq krngy[ AunHfˆ pwqrkfrfˆ nfl gwlbfq dOrfn ies df pRgtfvf kIqf[ kYptn ñø qfrIK nUM idwlI jf rhy hn[ kYbint mMqrI bxn dI dOV ivwc pRgt isMG, rfj kumfr vyrkf, amirMdr isMG rfjf viVMg, rfxf gurmIq isMG soZI, sMgq isMG igljIafˆ, ivjy ieMdr isMglf afid pRmuwK nfˆm hn[ ies dy nfl keIafˆ dy ivBfg vI bdly jf skdy hn[ ipCly idnI muwK mMqrI dy mIzIaf slfhkfr ny sUby leI vwKrf KyHz mMqrI bxfey jfx df aYlfn kIqf sI, ijs nfl sfbkf hfkI iKHzfrI pRgt isMG dI dfavydfrI hor vI pwkI ho geI hY[

modI ny mfrI ivdyÈ AuzfrI, õ idnfˆ bfad prqxgy afpxy ivdyÈ dOiraf krky hmyÈfˆ crcf ivwc rihMdy pRDfn nirMdr modI svIzn qy ibRtyn PyrI leI AuzfrI mfr gey hn[ Auh dovfˆ mulkfˆ dy pMj rojLf dOry `qy hn[ modI ny ikhf ik Auh dovyˆ mulkfˆ nfl vpfr, invyÈ qy sfP AUrjf smyq hor Kyqrfˆ `c duvwly sbMD mËbUq krn df ierfdf rwKdy hn[ Auh Bfrq prqidafN òú apRYl nUM briln vI rukxgy[ kfˆgrs ny ikhf hY ik jdo dyÈ ivwc bwcIafˆ aqy aOrqfˆ nfl gYˆgryp ho rhy hn qfˆ modI nUM ivdyÈ dOry nhIˆ ÈoBdy[

bfdlfˆ nUM pRyÈfn krn vfly aPsr kYptn ny kIqy duKI ? ipCly idnI pMjfb puils dy Auwc aPsrfˆ dIafˆ bdlIafˆ hoeIafˆ hn [ ienHfˆ bdlIafˆ `c biMTMzf Ëon dy afeIjI muKivMdr isMG CInf nUM ahudy qoˆ htf idwqf igaf[ svfl AuwT irhf hY ik kYptn ny muKivMdr isMG CInf nUM suKbIr bfdl dy kihx `qy bdilaf hY [ drasl crcf ies krky hY ikAuˆik kuJ idn pihlfˆ hI ÈRomxI akflI dl dy pRDfn suKbIr bfdl llkfr rYlIafˆ `c zfierI idKf ky kihMdy sI ik akflI dl nfl Dwkf krn vfly aPsrfˆ dy nf ies zfierI `c not kr rhy hn[afeIjI CInf df nfˆ vI zfierI `c not hY qy srkfr afAux `qy ienHfˆ qoˆ jvfb ilaf jfvygf[suKbIr bfdl dy ibafn qoˆ bfad bfdlfˆ dy ielfky biTMzf qoˆ afeIjI muKivMdr CInf nUM bdl idwqf igaf[ biTMzf hlky dy kfˆgrsI bdlI qoˆ hwky bwky hn. PAGE 28

afpxy hI jfl ivwc Psy kYptn amirMdr isMG

hfeIpRoPfeIl zrwg kysfˆ ivwc muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dI KfmoÈI `qy hux pMjfb qoˆ lY ky idwlI ql svfl AuwT rhy hn ik afKr vwzy aPsrfˆ qy nyqfvfˆ ivruwD niÈaf dy mfmilafˆ bfry irport afAux qoˆ bfad vI kYptn koeI kfrvfeI ikAuˆ nhI kr rhy [ ivDfn sBf ivwc ivroDI iDr dy afgU suKpfl Kihrf ny muwK mMqrI nUM KuwlHI icwTI ilKI hY, ijs ivwc pMjfb nUM nÈf mukq krn dI idÈf ivwc kYptn nUM PylH krfr idwqf igaf hY [Kihrf ny ikhf hY ik kYptn ny muwK mMqrI bxidafˆ hI CwqIsgVH nkslI afpRyÈn ivwc lwgy vDIk zIjIpI hrpRIq iswDU nUM rfqo rfq pMjfb iÜaf ky niÈaf ivruD ivÈyÈ tfsk Pors df muKI Qfp idwqf pr hfeIkort dy hukmfˆ `qy hrpRIq iswDU ny mjITIaf dy nÈf kfrobfr ivwc Èfml hox dI irport idwqI hY qy kYptn ny Aus `qy vI koeI kfrvfeI nhIˆ kIqI [

bymOsmy mIˆh df iksfnfˆ `qy kihr, kxk df JfV pRBfivq by-mOsmI bfrÈ qy qyj hvf ny pihlfˆ hI iksfnfˆ dIafˆ muÈklfˆ vDf idwqIaf jn [ AuwDr mOsm ivBfg dI BivwKbfxI iksfnfˆ leI hor vI icMqf lY ky afeI hY mOsm ivBfg muqfbk pMjfb ivwc dUr dUr qwk mIˆh pYx dI sMBfvnf hY [ kuJ aijhf hI hirafxf dy iksfnfˆ nfl hoieaf hY , pr iewQy pMjfb dy mukfbly mIˆh Gwt hY [ qyË hvfvfˆ ny dovfˆ sUibaf ivwc keI QfeIˆ kxk dI Psl ivC geI hY [ jykr hor mIˆh pYˆdf hY qfˆ kxk df JfV Gtx df KdÈf hY [ jdoˆ ik kxk mMzIafˆ `c afAuxI ÈurU ho geI hY qy vfZI vI ÈurU hY [

pfiksqfn dI iswK ÈrDflUafˆ nfl bdslUkI pfiksqfn ivc gurDfmfˆ dI Xfqrf leI gey iswK ÈrDflUafˆ nfl BfrqI dUqvfs dy aPsrfˆ nUM imlx dI iejfjLq nhIˆ idwqI geI[ Auhnfˆ aPsrfˆ nUM jLrUrI protokol izAUtI vI nhIˆ inBfAux idwqI geI[ BfrqI dUqvfs dy aPsrfˆ ny ÈrDflU jwQy df svfgq krnf huMdf hY[ Bfrq dy ivdyÈ mMqrfly ny pfiksqfn dy ies dur ivvhfr df ivroD kIqf hY [ ñøúú iswK ÈrDflUafˆ df jwQf ivsfKI idhfVf mnfAux leI ñú idn leI gruduafrf pMjf sfihb igaf hoieaf hY [


Friday, April 20th, 2018

mnuwK dI ijLMdgI df anoKf sPLr iksy shfry dI qlfsL krdf hY. kdm kdm qy irsLiqaF dI jLrUrq pYNdI hY qy sfzy jIvn ivwc keI Auqrfa cVHfa afAuNdy rihMdy hn. kdy mn duwK nfl Br jFdf hY qy kdI KusLIaF dI JVI lwg jFdI hY. ienHF dovF siQqIaF ivwc mn krdf hY iksy awgy afpxf duwK Poley qy KusLI vMzIey pr iks nUM hmrfjL bxfieaf jfvy? ieh iewk vwzf mslf hY. dUijaF Auwpr ivsLvfsL krky keI vfr asIN mn dI gwl kr lYNdy hF, pr kuJ lok qF KMBfN dIaF zfrF bxf lNYdy hn. aOrqF ivsLysL krky vDyry sMvydnsLIl huMdIaF hn. Auh afpxy GrF dIaF anykF gwlF pqI pqnI c huMdI qkrfr qy hor qxfE jd pqI dIaF kmjLorIaF afpxI shylI nfl sFJIaF kr lYNdIaF hn. ieh TIk hY ik duwK dwisaF

The Patrika 

iks nfl krIey gwlF sFJIaF ?

Gwtdf hY pr ikhVI gwl dUijaF nfl sFJI krnI cfhIdI hY qy ikhVI nhIN, ieh socx ivcfrn vflI gwl hY. aksr keI vfr ies qrHF huMdf hY jfxy axjfxy jdoN asIN qxfa jF duwK ivwc huMdy hF qF Gr ivwc sfnUM suxn vflf koeI nhIN huMdf qF bfhr vfilaF df shfrf lwBdy hF qy pRysLfnIaF dy cwkr ivwc kdO kdI asIN ieh Buwl jFdy hF ik ijs nfl asIN afpxIaF Byd BrIaF gwlF kr rhy hF, Auh ies Xog hY jF nhIN arQfq sfnUM pihlF XkInI bxfAuxf pvygf ik Auh ivakqI sfzf ihqYsLI jF ivsLvfsLpfqr hY jF nhIN.

smfj ivwc ijLafdfqr lokF df njLrIaf AusfrU nhIN huMdf. Auh dUijaF df Gr jlf ky qmfsLf dyKdy hn., dUijaF dIaF kmjLorIaF df Pfiedf AuTfAuNdy hn. Auh dUijaF nUM ruaf ky KusL huMdy hn. ieh insLicq krnf bhuq

jLrUrI hY ik ijs nUM asIN afpxf hmrfjL bxf rhy hF, Au h gwl Aus qwk sIimq rhygI jF bfq df bqMgV bxf ky Gro GrI qF nhIN phuMc jfvygI. hmrfjL qF Auh iensfn huMdf hY jo quhfnUM idloN jfn nfl cfhuMdf hY. bhuq sfry aijhy kfrn hn ik shylIaF dI afdq ijLafdf gwlF krn dI hu M d I hY qy gw l F kridaF Au h Bu w l jFdIaF hn ik AuhnF nUM kI dwisaf igaf sI qy kI CupfAux leI ikhf sI. afpxI sB qoN njLdIkI shylI nfl bhuq kuJ sFJf kIqf jf skdf hY pr Kbrdfr rihxf pvygf. keI vfr irsLiqaF c drfV pYNidaF dyr nhIN lgdI qF Auh quhfzIaF kmjLorIaF jwg jLfhr kr dyvygI. ivafhuqf leI jLrUrI hY ik Auh afpxy pyikaF dI cMigafeI jF buirafeI shury Gr dy mYNbrF nfl sFJI nf kry. vkq afAux qy lYxy dy

PAGE 29 pRo: kuljIq kOr

dyxy pY skdy hn. hux prsLn pYdf huMdf hY ik awj dI Bwj dOV dI ijLMdgI ivwc mn dI Gutn vD jfx qy iks nfl idl Poilaf jfvy? afpxy mn dy duwK, Bfr, boJ, gm dUjy nfl vMzx ivwc koeI hrjL nhIN pr aijhI shylI jF dosq dI qlfsL kro jo quhfnUM shI msLvrf dy sky. jykr koeI ivsLvfsLpUrvk sfQI nhIN imldf qF mn dI pIV mn ivwc hI rwKo qF ik gwl sulJx dI bjfey AulJy nf. jykr Kud hwl nf inkly, cfry pfsy iensfn nUM koeI rsqf nf lwBy qF hI iksy nfl gwl kro nhIN qF idl diraf smuMdroN zUMGy qy ies smuMdr ivwc rfjL sMBflI rwKo.

PAGE 29


The Patrika

PAGE 30



Friday, April 20th, 2018

Pwgx (kMuB) sMkRFqI

1404813058

joiqS, Eqy  Eqy 604-751-0220 kro





1



myK – ishq TIk rhy, svfrI qoN cot df Kqrf, inwjI lokF nfl anbn rhy, jfiedfd sMbMDI JgiVaF qoN dUr rho. sMqfn suwK imlygf. DoKybfj qoN sucyq rho. apRYl 14,15,23,24 meI 1,2,3,11,12,14 asLuwB.

Something can begin to stir in your mind about action, which would be best taken when it comes to future goals. You could begin to gain a clearer picture of the commitments you would need to be prepared to make. There can be a tendency to overlook the amount of finer detail involved but you will find out soon enough.

Activities with others but particularly within a group of people can be most enjoyable. It could turn into something bigger than you initially expect. Be cautious about anything you are pressed to agree with or any person who is very strong about their ideas as it will be difficult to gauge exactly what they are looking for.

  ibRK – nyqr rog, zr, Dn lfB, inwjI lokF nfl lVfeI JgVf, imwqrF qoN mdd imlygI, iesqrI pwK qoN icMqf, kfrobfr ivwc rukfvt. apRYl 16, 17 25,26, meI 4,5 asLuwB hn.

3



imQun – ishq TIk rhygI. afmdnI nfloN Krcf vDyry hovygf. imwqrF qy irsLqydfrF qoN suwK imlygf. sMqfn leI sLuwB kMmF qy Krc hovygf. iesqrI ksLt aqy AulJxF ivwc vfDf hovygf. apRYl 18, 19, 27, 28, meI 6,7,8,asLuwB hovygI.

4

5



6



isMG - ishq TIk rhy, Dn lfB, Krcf vI aiDk hovygf, imqrF nUM ksLt ho skdf hY. PflqU lVHfeI JgVy qoN dUr rhy. aOrq pwK qoN icMqf rhygI. Kfrobfr drimafnF rhygf, apRYl 14,15,23,24 aqy meI 1,2,3,11,12,14 asLuwB hovygI. kMinaf – ishq TIk rhygI, gupq icMqF vDygI, BfeI aqy imwqrF qoN pRysLfnI, sMqfn dI icMqf, kMm df sQfn bdlx df ivcfr bxygf, apRYl 16, 17, 25,26 meI 4,5 asLuwB hovygI.

7  qulf – rfj drbfr qoN icMqf dUr hovygI, pqnI suwK imlygf, PjLUl dy Krcy JgiVaF qoN dUr rho, afpxy lokF nfl anbn ho skdI hY. ishq TIk rhygI. apRYl 18, 19, 27, 28, meI 6,7,8,asLuwB hovygI.



ibRsLick – KUn qy ipwq ivkfr, afriQk sMkt hovy, mfnisk pRysLfnI vDygI, iesqrI pwK qoN lfB hovy qy kfrobfr ivwc rwdobdl df ivcfr bxygf, apRYl 20,21,22,29,30 meI 9,10 asLuwB hovygI.

9



DnU – kRoD ivwc vfDf, PjULl KrcI, corfN qoN sfvDfn rihx dI loV hY, afpxy lokF df sihXog rhygf. sMqfn suwK rhygf, iesqrI ksLt rhygf. kMm bdlx qoN lfB imly, Xfqrf suKkfrI rhy. apRYl 14,15,23,24 aqy meI 1,2,3,11,12,14 asLuwB hovygI.

10  pyt dI KrfbI, nyqr Xog, Dn lfB, imwqr ipafiraF qoN suwK dI pRfpqI hovy iesqrI pwKoN icMqf qy kfrobfr ivwc suDfr rhygf. apRYl 16, 17, 25, 26 meI 4, 5 asLuwB hovygf.

11  sMkRmx (ienPYksLn) nfl pRysLfnI ivwc vfDf, afmdn qoN Krc ijLafdf rhy. imwqr- ipafiraF df sfQ bixaf rhy. ivroDI pwK kmjor rhygf. iesqrI pwKoN KuwsLI imlygI. apRYL 18, 19 , 27 ,28, meI 6, 7 , 8 asLuwB hovygI.

12



KFsI qy vfXU rog rhygf. afriQk siQqI TIk rhygI. PjUl KrcI bI ho skdI hY, imwqrF nfl JgVf vI ho skdf hY. iesqrI pwKoN suK qy kfrobfr ivwc rukfvt af skdI hY. apRYl 20, 21, 22, 29, 30 meI 10 aswuB hn/

PAGE 30

You can feel challenged with what might seem never ending matters to deal with on a daily basis and that there is no conclusion in sight. Rather than worry too much about this you should take an optimistic view on it working out satisfactorily. You do have support from people who have authority, so it will all work out eventually.

Anything you are uncertain about when it comes to the expectations of others, you should simply ask questions. If they don’t want to tell you it will be made very clear but this may not necessarily be the way things go. Anything practical that needs to be dealt with or impacts upon things on a daily basis can be sorted quite easily.

The Full Moon this week occurs in your sign. This can generate much self- awareness when it comes to your own position and that of others. You could feel overwhelmed by others right now but much is up to the way you decide to respond. You can be strong-minded about the manner in which you want to establish matters

It is important you get the right information that will enable you to get on top of any situation that makes you feel like a slave to circumstance. This is challenging you to put a structure in place that will be enduring but also something that you can have greater control over. If money is involved it is possible to improve the situation.

You will enjoy being in any situation that is either generous to you or allows you to create some benefit. You can express practical, down to earth ideas without seeming out of touch. This might be necessary, especially if there is any expectation for you to be putting money into something has been lacking boundaries.

You will be fired up to get things in place so that what follows on has a good foundation to operate from. Your vision won’t be bound but when it comes to others involved you will need to be persistent in leading the way so that matters take to path you want. This is because they can wander off the track quite easily.

There will be more to handle than you initially anticipate so be very careful about committing yourself to things when it seems you have plenty of time available. You need to deal with matters that involve you personally and require your attention and leave any opportunities for social involvement floating until the last minute.

There is a lot of focus on your finances with some aspects having the opportunity to work to your benefit. Any situation where you are owed money could come to a head and you should not hesitate to take appropriate action to state your priorities or to express what you expect. The final conclusion might be slow but it is positive.

You may not know how to take what becomes obvious about somebody else. You need to put your focus on your own position and be very clear and definite, in your own mind, when it comes to any responsibilities you are willing to accept. What will give you pleasure in the long term may need to be taken into account as well.



krk – pyt qy nyqr rog, sLrIrk ksLt, kfrobfr TIk rhygf. BrfvF df sfQ pRfpq hovygf, rfhdfr qoN lfB, XsL dI pRfpqI hovygI. purfxy JMjt dUr hoxgy. kMm bdlx nfl lfB pRfpq hovygf. apRYl 20,21,22,29,30 meI 9,10 asLuwB hovygI.

8

Tension can arise through somebody else taking a dominant approach, especially if they are of the opinion you should either be more responsible or enter into greater levels of commitment. There could be more to handle on a daily basis than you imagined but for the moment this is not likely to prove troublesome to you.


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 31

PAGE 31


The Patrika

PAGE 32

kYnyzIan mfhIey gurdyv isMG buwtr

kurbfn hox cwl

mfhI qF myrf…

igafn isMG kotlI hrigjL nf QMmH huMdy Auh sLOk dy sLrfry,

mfhI qF myrf trwk zrfievr,

Kud hI jo kqlgfh nUM kurbfn hox cwly.

pMdrI idnIN Gr afvy nI.

gihrF hnHyiraF `c AuhnF kI jrkxf hY,

bfbl ivhVf gurbcn kOr iZwloN TMZI CF bfbl ivhVy dI nYxF ivwc cmk sI KyVy dI.

GroN aYl ey qoN trFtoN gyVf lfvy nI.

AUsLf qoN lY jo lflI asmfn hox cwly.

aMmI dIaF nfl duafvF sI,

GroN ………………….

jfnx kI sLihnsLfhI mfnx kI pfqsLfhI,

krdIaF TMZIaF CfvF sI

mfhI qF myrf imwl Auprytr,

kr ky jo lok syvf Bgvfn hox cwly.

sfrf idn lOgF cukdf nI.

pf gey Auh amr ruqvy ijLMdf sLhIdIaF dy,

afKy mr jfxf PwitaF nUM Dwkdf nI.

sih sih jo lok pIVf blvfn hox cwly.

afKy mr jfxf……………….

rwiKaf AunHF hmysLf isr sfidk df AuWcf,

mfhI qF myrf trI plFtr,

dr afisLk dy ijhVy prvfn hox cwly.

drKq phfVF qy lgfvy nI.

sih gey Auh afp sUlI sUlF smfn swQr,

lVy mwCr qy mUMh sujvfvy nI.

ijhVy mnuwKqf leI vrdfn hox cwly.

lVy mwCr qy……………. mfhI qF myrf tYksI zrfievr,

jo pIrIaF nUM Cwz ky iensfn hox cwly.

XfdF qyrIaF

rFqI qur jy qy suBf Gr afvy nI.

pvn igwlF vflf

mfhI qF myrf Pfrm df mflk, Tykydfr ipwCy gyVy lfvy nI. byrI ikrdI nf lybr iQafvy nI. byrI ikrdI………………… mfhI qF myrf TykydfrI krdf, vYnF Br lybr ljfvy nI. bMdy igxdf hI rfqIN sON jfvy nI. bMdy igxdf …………….

mn dy aMdr qyrIaF XfdF sLUkdIaF,

pr awD ivcfilEN twuty sI.

dUr jfx nfl irsLqy kdy vI tutwdy nhIN, eynI CyqI qUM sfnUM nf qUM Cwizaf kr. AumrF lgdIaF sFJF Xfr pgfAuNdIaF jo, qUM sfJF df Pfhf nf ieMJ vwiZaf kr. swc isafxy kihMdy ijLMdgI CotI ieh, qUM CotI dy mqlb hor nf kwiZaf kr.

Auh tuxyhfrIaF ruwqF sI, idwqIaF mfr AuhnF ny mwqF sI. bfbl dI glIeyN gfAuNdy sI,

aMbrIN sqrMgI zorI sI, imwTI rfq cMn dI lorI sI. kMj kuafrIaF sKIaF jo,

duwKF dy ibn suwK vI mjLf koeI idMdy nI,

kMpItIsLn dy ivwc Kfvy Gftf nI.

jugnUM vfgUM hr musLikl ivwc jigaf kr.

‘dyv’ pwilAuN pf vycy duwD, aftf nI.

eynf kwcf kMnF df nhIN pvn hfly,

dyv pwilAuN ……………….

kihxI ipwCy hr iewk dy nf lwigaf kr.

isLv kumfr btflvI ibx ibrhf Qy dI TIkrI ibrhf qMU sulqfn ibrhf ibrhf afKIey

iksy AuwjVy kbirsqfn

ibrhf qMU sulqfn

aj swBy DrqIaF myrIaF

ijs qn ibrhf nf Aupjy

qy swBy hI asmfn

so qn jfx msfn

ah swBy rMg hI mYNzVy

asIN sB ibrhf Gr jMmdy

myry ivhVy JuMmr pfx

asIN ibrhf dI sMqfn

qUM hy ruMny mn myiraf

ibrhf KfeIey ibrhf pfeIey

ikAuN locy vsl hMZfx jy idsLf idsLfvF afpsI

imlx kdy nf jfx asIN swB ibrhF Aumr asF jUn hMZfxI mihk dI sugMDIaF sBY ibxs jfx

sfnUM ibrhf df vrdfn

ibrhf syqI Aupijaf

sfzy ies ibrhf dy nfm qoN

ieh DrqI qy asmfn

kot jnm kurbfn

ibrhf syqI sUrj jMmx

ibrhf ibrhf afKIey

idhuM pey gyVy Kfx

ibrhf qUM sulqfn

mYN vwzBfgI qyrf ibrhf

ijs qn ibrhf nf Aupjy

lV lwgf myry afx

so qn jfx msfn

jIxf cfhuMnYN blvMq srF mwdoky

ajy vI nYxI vsIaF Auh.

ijAuxf cfhuMnY? mrnf iswK. iesLk dI pwtI pVHnf iswK.

iqMRJx sI aKfVf prIaF df

amn cfhuMnY qF lVnf iswK. sohxI nUM jy glyL lgfAuxY,

md msq hvfvF crIaF df.

bMdy qoN iensfn jy bxnY, iPr rwb koloN zrnf iswK.

GV GV gIty cugdy sI,

rUh dI awg buJfAuxI cfhuMnY,

dfeI dwkV pug dy sI.

pihlF awg ivwc vVnf iswK.

pf kMgxI ikklI pfAuNdy sI

husn nUM jy glLy lgfAuxY,

afsfN aqy AumIdF awgy qordIaF, inwkI inwkI gwl qoN idl nf Cwizaf kr.

kivqf

ibrhf afey hMZfx

qUM vI kdy qF pl do pl kwiZaf kr.

mfhI qF myrf ibjLns krdf,

PAGE 32

supny mfiKEN imwTy sI

jfhrf jLhUr jlvf ihrdy AunHF dy visaf, awzI mfr ky Drq ihlfAuNdy sI.

zfAUn tfAUn tYksI clfvy nI.

rFqI qur jy……………….

Friday, April 20th, 2018



pwg myry vIr dI gfAuNdy sI. iZwloN hfsy jLKmI ho gey ny, bulHF ny bUhy Zoh ley ny.

Pyr sLmHf qy sVnf iswK.

iPr JnF ivwc hVHnf iswK. Bgq isMG jy bxnf cfhuMnY, mOq lfVI nUM vrnf iswK. jy dsmysL df puwq khOxY, iPr nIhF ivwc KVHnf iswK.

jy eIsf dI pYV qy clxY,

‘blvMq srF’

iPr sUlLI qy cVHnf iswK.

jy ijwqxf cfhuMnY,

jy mfsLUk df jlvf qwkxY,

pihlF sB kuJ hrnf iswK.


The Patrika

Friday, April 20th, 2018

dysL ipafr

myrI mF

nvqyj BfrqI myrI mF nwby vrHy dI ho geI hY Auh cfhuMdI hY mYN hr vyly Aus nfl gwlF krF gwlF krn vyly AusnUM lgdf hY ijvyN aMqm cuwp Aus vwl afAuNdI afAuNdI ruk geI hY jdoN mYN Aus kol nhIN huMdf Auh afpxy afp nfl kmlIaF rmlIaF mfrn lwg jFdI hY sLfied Auh dwsxf cfhuMdI hY ik jdoN aMqm cuwp quhfzy dr qwk phuMc jFdI hY EdoN bolF dy ‘arQ’ nhIN rihMdy bolxf hI ‘arQ’ huMdf hY

pRo: mohn isMG

myry ichry qy EnIaF JurVIaF

arQ bdl idMdIaF hn

mnuwKI irsLiqaF `coN hF vPfvF BflLdy iPrdy.

KwzF vfCF awzIaF, swjy qy Kwby.

kwlf awgy sLyr dy mYN arjL gujLfrF.”

jo idl leI idlrubf hovx adfvF Bfldy iPrdy.

isr-qlvfeIaF GftIaF nf cwly hIlf,

kr ky awKF inwkIaF qy vfj CutyrI

ikwlI Kfn jLmfn dI cotI qy Pwby.

hOlI hOlI afiKaf iPr buwZy bfvy

pYrF ivwc phfV dy cfry hI pfsy, hrI isMG srdfr ny sn zyry lfey. Gyrf icwty qMbUaF df eydF Bfsy, ijAuN jwtI dy pYr ivwc pMjyb suhfey. rfh ikwlI df lukvF sI aYsf koeI, ByqI bFJoN kTn sI Aus qFeIN pfxf. cwpf cwpf KojIaF ny DrqI tohI, lwBf nf pr Es df koeI rfh itkfxf.

Auh imrqU vrgI isafxp

pihlf qy aMqm lgdf hY

keI krky ny vfady guMm gey jIvn sPr aMdr asIN hF EhI mnmohk bulfvF Bfldy iPrdy. asIN hF imRg jilaF dy shfry jI rhy Xfro, asIN hF iks leI suMnIaF guPfvF Bfldy iPrdy.

KLOP afpxy puwq df pr mYnUM Kfvy. asIN muqlfsLI nUro-nfr qy ngmy dI mMjLl dy, “bIbI dfhVI rwK ky mYN ikwdF vycF, puwqr sfhvyN iewjLqF isMGf srdfrf. suwt idE jy Es nUM dMdI qoN hyTF,

asIN hF imhro-krmF dIaF ingfhvF BflLdy iPrdy. bhuq sLoro-sLrfbf hY idsLfhIxy sLihr aMdr, asIN idl dy skUM df isrnfvF Bfldy iPrdy.

rfh ikwlI df KolH ky mYN dwsF sfrf.”

muslsl dOV ivc ny mMjLlF, rfhI qy rfh sfry

cfieaf iewk jvfn ny muMzy nuM suwkf,

siQr ho ky asIN asiQr dy BfvF Bfldy iPrdy.

ivwc pqflI Kwz dy isr prny vfihaf.

nhIN koeI rfh ids pfAuNdf hnHyry dI Gutn aMdr,

hoieaf nwZf ZMihidaF hI quwkf quwkf,

rhy hF Amur Br sfrI suLafvF Bfldy iPrdy.

nfl phfVI Ciht ky do bMdy lwgy: vwt ky muwCF buZVy llkfrf lfieaf: iewk alMUaF Cokrf, iewk buwZy vfry, “nhIN sI qYnUM dwisaf pihlF srdfrf, pkV ilafey dohF nUM nlUey dy awgy.

kdI sn mrmrI bfhvF glyL ivc hfr dy vFÕUM kdI hux mrmrI vlgx dIaF bfhvF BflLdy iPrdy. sqfey PurkqF dy apxy qn dy qpdy sfhrf ivc

afpxy inwky puq df zr mYnUM Kfvy? kr ky muCF kuMZIaF qy cyhrf sUhf,

nfl BrI hoeI hY AusnUM hr lMGdf pl

“rfh ikwlI df dwsnf mYN lwKF vyrI,

iewk idhfVy KojIaF izwTy siBafry,

AusnUM myrIaF gwlF CohrF vflIaF lgdIaF hn

jIvn rfmpurI

mfr KMGUrf boilaf, “jy hwtx swBy,

nhIN peIaF ijhVIaF sLbdf dy

kivqf

ruwKy prbq KYbrI idsy nf qIlf,

mYN Aus nfl gwlF nhIN kr skdf mYnUM AusdI bolI nhIN afAuNdI

PAGE 33



vwl AunHF dy kdm do nlUey ny puwty: “CyqI CyqI ds idAu ikwlI df bUhf,

hr afdmI hr njLr ivwc

nhIN qF aMdr Kwz dy jfEgy suwty.”

aOrq df

ibt ibt buwZy vyiKaf swjy qy Kwby,

cIr hrx krdf hY durXoDn qF kyvl

iew k dr Kw z F zU M G IaF, iek dr

iek rUpk hI hY

qlvfrF.

hF nKLlsqfn dIaF TMZIaF CfvF Bfldy iPrdy. mqF alUaF Cokrf qwk lsLkr Bfrf, afpxI axKI kOm nUM nf vwtf lfvy. “nf hux KwzF poNhMdIaF nf DmkI kfeI,

bVf hI sPr kIqY KMzF bRhmMzF df BflF ivc, asIN bx jusqjU, idlksL iPjLfvF Bfldy iPrdy. qury sF BflL ivc lwBdy Kury ruwsIaF bhfrF dy

nf qlvfrF nMgIaF, nf ichrf sUhf.

bhuq bIqy cumfsy iKjLfvF Bfldy iPrdy.

ihwk buwZy dI cIr ky qyrI srvfhI,

bxy hF pYNzf dr pYNzf sPr ivc BflL dy qyry

lwBygI hux sohixafN ikwlI df bUhf.”

Kury pYVF ichn icMnF dy BfvF BflLdy iPrdy. PAGE 33


PAGE 34

The Patrika 

Kflsy dI sfjnf : iewk aduwqI kfrj Kflsy dI isrjxf dI Xuwg pltfAU Gtnf acncyq nhIN vfprI jF iPr koeI POrI PYslf nhIN sI. ieh keI sdIaF dy ivcfrDrfrk sMGrsL aqy ivkfs df iswtf sI. ies dI ipwT BUmI ivwc mhfn BgqI lihr kfrjsLIl sI, ijs nUM Ausfrn ivwc sMqF, BgqF, muslmfn sUPI PkIrF qoN Cuwt iswK gurUaF ny vzmuwlf ihwsf pfieaf. guru sfihbfn dI smwucI dfrsLink kfivk isrjxf aqy BgqF qy sUPIaF dI coxvI rcnf gurU gRMQ sfihb ivwc drjL hY. Kflsy dI isrjxf dy ipCokV ivwc ieh ivcfrDfrk qy jwQybMdk lihr sI. sMq nfmdyv jI nUM 1270eI: ivwc iewk mMdr ivwcoN jbrI kwZ idwqf igaf ikAuNik AuhnF df jnm iewk inmn jfqI ivwc hoieaf sI. sMq nfmdyv Aus idn qoN hI Aus sLkqI (Kflsy) dI Koj ivwc inkl qury ijhVI nIivaF nUM Auwcf kry aqy mnuwKI vMzIaF nUM smfpq kry. kbIr , rvIdfs, sYx, sdnf, DMnf, byxI, afid BgqF aqy gurU sfihbfnF ny mnuwKqf ivwc peIaF vMzF nUM Kqm krn leI jLordfr qfrikk ivcfrDfrk muihMm sLurU kIqI. ies muihMm qihq lokfeI nUM sLbd dy mfiDam rFhI cyqn krn aqy Aus dI suriq nUM AuicafAux leI iewk lMbI jwdo jihd krnI peI. mfnvI cyqnf nUM sLbd dy mfiDam rfhIN AicaOx dI pRIikRaf do sO sfl (1469eI: qoN 1699 eI, qwk) cwldI rhI. ies pRIikRaf aqy muihMm ivc gurU nfnk dyv jI leI “n ko ihMdU n muslmfn” sI, gurU arjn dyv jI leI “n ko vYrI nfih ibgfnf” sI aqy gurU goibMd isMG jI leI “mfns kI jfq sbY eykY pihcfnbo” sLfml sI. gurU nfnk dyv jI ny lok sLkqI nUM jgfAux aqy iesLt dI pRfpqI leI qn, mn, Dn kurbfn kIqy: jfAu qAu pRym Kylx kf cfAu.. isru Dir qlI glI myrI afAu.. iequ mfrig pYru DrIjY.. isru dIjY kfix n kIjY.. iswK gurU sfihbfn ny mnuwKI jfqI nUM Byd Bfv, AUc-nIc, CUq-Cfq , vihmF BrmF , mrd-iesqrI asmfnqf dI ijlHwx co kwZ ky smfj dI nv AusfrI ivwc inwgr Xogdfn pfieaf. ieh bhuq vwzf qy mhfn kfrj sI. ies leI ies nuM pUrf krn ivwc smF lwgf, aOkVF JwlxIaF peIaF aqy mhfn kurbfnIaF dyxIaF peIaF. hwk swc iensfP aqy inaF dI Kfqr aqy jbr jLulm dy ivruwD avfjL gurU nfnk dyv jI ny AuTfeI, akIdy dI ajLfdI, ivcfrF dI suqMqrqf aqy mnuKI svY mfx dI rfKI aqy mjbUqI leI gurU arjn dyv jI ny aduwqI sLhfdq idwqI. ies sLhfdq ny Kflsf sfjnf ipwCy aDfirq Xogdfn pfieaf. gurU hrgoibMd sfihb jI ny BgqI qy sLkqI dy sMklp nUM amlI jfmf pihnf ky iswK sLrDfvfnF ivwc nvIN cyqnf df PAGE 34

sMcfr kIqf. AuhnF BgqI qy sLkqI qy mIrI pIrI dIaF do qlvfrF pihn ky sUrimaF dy idlF ivwc iek aijhI Bfvnf pYdf kIqI ik Auh smyN dy hfkmf dy hr Dwky dy ivruwD tfkrf krn dy smrwQ ho gey. AuhnF ny mugl sfmrfj ivruD cfr hiQafrbMd twkrF leIaF. ienHF sfrIaF twkrF ivwc iswKF dI ijwq hoeI. ies nfl iswKF aMdr svY Brosy dI Bfvnf pRbl hoeI aqy sdIaF purfxI hIx Bfvnf vwzI pwDr qwk KIx hoeI. gurU qyg bhfdr jI dI mjLlUmF aqy smyN dy hfkmF qoN pIVq iDr dy hwk ivwc lfsfnI kurbfnI ny iswKF dy mnF ivwc roh aqy guwsy dI lihr nUM jnm idwqf aqy AuhnF nUM kuJ Aucyrf socx aqy cMgyrf krn leI tuMibaf. iswty vjoN iswK smfj ny punr giTq hox leI aMgVfeI leI. ies byimsfl kurbfnI qoN bfad gurU goibMd isMG jI dI qIKx buwD ny aihsfs kr ilaf sI ik afAux vflf smF jQybMdk sMGrsLF df hY, ikAuNik smyN dy hfkm iswK lihr dy sMcflkF nUM Kqm krn leI aqy AuhnF dI avfjL nUM Kqm krn leI( hr kukrm kr rhy sn. ies leI sLFqI pUrk idwqIaF sLhfdqF sLfied hfkmF nUM jLbr jLulm qoN rok nf skIaF. iswKF aMdr jMgI aiBafs aqy bIr rsI sfihq gfAux dI prMprf qF gurU hr goibMd sfihb dy smyN qoN hI afrMB ho cuwkI sI pr ies prMprf nUM hor pRpwk krn leI gurU goibMd isMG jI ny iswKF nUM XwuD klf df aiBafs afrMB krvfieaf aqy AuhnF dy hOsly bulMd krn qy rwKx leI afp jI ny bIr rsI sfihq isrijaf aqy pRfcIn sMsikRq sfihq nUM lok bolI ivwc AulQfieaf. AuhnF ny qwqkflI krUr XQfrQ df gihr gMBIr aiDaYn krky jLor jLulm dI cxOqI nUM svIkfr krn leI jMgI aiBafs qyjL kr idwqy aqy pIVq iDr nUM surwiKaf prdfn krn leI ivAuNqbMdI krnI sLurU kr idwqI.

sI. ies dy bfvjUd pihly nO gurU sfihbfnF dy ivcfrF aqy kfrnfimaF ny aijhf mfhOl isrj idwqf sI ik inrfsLqf qy psq ihMmqI dy bwdl Ctxy sLurU ho gey sn aqy afsf dIaF ikrnF psrnIaF sLurU ho geIaF sn pr ijs qlvfr ny grIbF mjLlUmF dI rfKI krnI sI aqy jLfbrF jLflmF df nfsL krnf sI, Aus dy bxqr lohy nUM stIl df rUp dyx leI BwTI ivwc pfAux dI jLrUrq sI. aijhI prK ksOtI dI loV sI ijhVI mhfn kfrjF nUM isry cfVHn leI jLrUr I sI. aijhy sMq ispfhIaF dI loV sI ijhVy afpxf isr dy ky anykF mjLlUmF dy isr dI rfKI kr skx. gokl cMd nfrMg ilKdf hY: “ ijs ibRC ny gurU goibMd isMG jI nUM PlL idwqf, Aus ibrC dI ibjfeI gurU nfnk dyv jI ny kIqI sI. bfkI gurU sfihbfn ny Aus nUM isMijaf, ijs qyg ny Kflsy dI sLfn vDfeI ieh TIk hY Aus nUM iqafr qF gurU goibMd isMG jI ny hI kIqf pr Ausdf muZlf rUp gurU nfnk dyv jI ny hI idwqf sI. ies leI ieh kihxf aqfrikk hovygf ik dsvyN gurU jI vloN Kflsy dI sfjnf pihly iswK guruaF dy afisLaF qoN vwKrI gwl hY. gurU arjn dyv jI ny afpxy smyq afpxy pUrvjF dI ivrfsq gurU gRMQ sfihb dI sMpfdnf krky sFB leI sI. guru goibMd isMG jI ny ies mhfn gRMQ ivwc nOvyN gurU jI dI bfxI drjL krky “afid gRMQ” nUM gurgwdI dy ky gurU mfinE gRMQ df aYlfn kIqf. Aijhf krky AuhnF ny pihly nON guru sihbfnF dy isDFqF nUM hI snmfn idwqf. AunHF ny dsm gRMQ nUM gurU mMnx jF afpxI kfivk isrjxf nUM gurU gRMQ sfihb ivwc sLfiml krn df koeI iswty vjoN phfVI rfijaF df ivroD ivwc af sMkyq nhIN idwqf. jfxf suBfivk sI ikAuNik Auh gUrU jI dy XuwD aiBafsF nUM afpxy leI Kqrf smJdy ies qrHF iswK PlsPy qy lihr 200 sfl sn. iesy leI gurU goibMd isMG jI nUM 1687 dy lMmy smyN ivwc keI pVfa qYa krdI hoeI eI: qoN bfad keI CotIaF CotIaF lVfeIaF afpxy qfrikk pVfa crm sImf qy 1699 eI: lVnIaF peIaF. aYpr AunHF vyiKaf ik ivwc puwjdI hY. muwK qOr qy ies dy iqMn aihm POlfdI eykqf aqy sKq sYink anusLfsLn qoN pVfa ieiqhfskfrF ny insLicq kiqy hn. bgYr XuwD nhIN ijwqy jf skdy. iswK PlsPy A iswK lihr dy afDfrgq isDFqF df aqy lihr df ieiqhfs do sO sfl lMmf ho prcfr qy psfr krnf. afm lo kF dI igaf sI aYpr ajy vI ies dy anuXfeIaF cyqnf AuicaONidaF ienHF isDFqF nfl lokF ivwc keI icvfrDfrI GftF qy kmjoLrIaF nUM mfnisk pwDr qy joVnf sn. jLfq-pfq aqy vrx vMz dIaF keI a iswK PlsPy aqy lihr dy pYrokfrF dI hor kupRQfvF ajy vI asr aMdfjL sn. lokF Auprokq isDfqF dy anusfrI jQybMdI df ivwc vihm, Brm BulyKy aqy sLMky ajy vI inrmfx. ivcfrF nUM pdfrQk sLkqI ivwc pRcilq sn. aigafnqf dy bwdl ajy hty bdlx dy Xqn ies dUjy pVfa ivwc hI nhIN sn. vwzI pwDr qy lok cyqnf sMkt df kfrjsLIl huMdy hn. isLkfr sn. lokF ivwc svY Brosy dI Gft kfrn AuhnF df mnobl bVf kmjoLr sI. ieh e cyqnf aqy jQybMdI dy ivroD ivkfsI siQqI lokF aqy rfsLtr leI bVI Gfqk sMbMDF dI mjLbUqI dy aDfr qy sMGrsLIl

Friday, April 20th, 2018

zf: anUp isMG

hoxf. ies ivwc hiQafrbMd sMGrsL smyq sMGrsLF dy sfry rUp sLfml huMdy hn. kfbjL qy lotU hfkm jmfqF hiQafrbMd twkrF qoN bgYr gwdI nhIN CwzdIaF. iswK lihr 1699 eI: ivwc afpxy qIjy pVfa ivwc sLfml huMdI hY. ies pVfa dI insLfndyhI gurU ny bicqR nftk ivwc bVI spsLwt kIqI hY: hm iehu kfj jgq mo afey.. Drm hyq gurdyv pTfey.. jhF qhF qum Drm ibQfro.. dust doiKan pkir pCfro..42.. XfhI kfj Drf hm jnmM.. smj lyhu sfDU sB mnmM.. Drm clfvn sMq Aubfrn.. dust sBn ko mUl Aupfirn..(aiDafey CyvF) ies mhfn mfnvI kfrj leI afpxI ijwq dI kfmnf krdy hoey, afpxI ijwq ivwc idRV ivsLvfsL pRgtfAuNdy hoey Auh ies kMm leI vr mMgdy hn. ies qrHF dI kfmnf qy vr ieiqhfs ivwc pihlI vfr mMigaf igaf sI: dyh isLvf bru moih iehY suB krmn qy kbhUM n troN.. n zroN air so jb jfie lroN inscY kir apnI jIq krN o . .(cM z I dI vfr) gurU jI ny afpxy pfAuNtf sfihb dy invfs smyN kfPI bIr rs sfihq dI isrjxf kIqI aqy afpxy iswKF nUM mnuwKI sdguxF nUM Dfrn krn dy nfl nfl hwkF ihwqF dI rfKI leI sLkqI gRihx krn df pfT vI idRVHfieaf. AuhnF ny afpxy iswKF aqy afm lokF nUM svY mfx nfl ijLMdgI ijAux, iesLt dI suqMqrqf leI afqm inrBr hox, ainaF qy awiqafcfr awgy gozy nf tykx dI afn axK BrpUr iswiKaf idwqI. guru jI ny gihr gMBIr


The Patrika

Friday, April 20th, 2018

icMqn aqy lMmy ivcfr vtFdry qoN bfad aijhy XoiDaF dI isrjxf krn df mn bxf ilaf ijhVy hr pRkfr dy iBMn BydF qy ivqkiraF qoN Auwpr AuwT ky grIbF mjLlUmF dI rfKI krn leI hmysLF iqafr rihx. ihMdU smfj keI pRkfr dy vihmF BrmF aqy krm kFzF dy cwkrivAU ivwc Pisaf hoieaf sI. ies leI ienHF lokF leI iewk AudysL imQ ky AuhnF nUM sMGrsLsLIl krnf sI, iek cxOqI sI. BfrqI smfj dI vwzI bhu igxqI awj qwk vI afpxIaF smwisafvF qy msilaF leI afpxy ipCly jnmF ivwc kIqy bury kMmF nUM ijMmyvfr mMndI hY. ies leI Auh ies jIvn nUM ibhqr bxfAux leI kIqy jfx vfly XqnF nUM inrfrQk smJdy sn. ies leI gurU jI BfrqI vsoN nUM sMGrsLsLIl bxfAux leI hr qrF dy vihmF BrmF aqy glq DfrnfvF df KMzn krky afpxy pYrokfrF dy idlF ivwc vIr Bfvnf df sMcfr krnf cfhuMdy sn. ies ipwT BUmI ivwc gurU jI isrlwQ POj iqafr krnI cfhuMdy sn- aijhI POj ijs ivwc BYa nF dI koeI cIjL nf hovy aqy Auh rx Kyqr ivwc ijwq qwk lVn jF lVidaF mfry jfx aqy mYdfn ivcoN ipwT ivKf ky dOV nf jfx: purjf purjf kit mrY kbhU n CfzY Kyqu.. gurU jI dI Auprokq iswiKaf, tRyinMg aqy aiBafs BgqI lihr aqy iswK PlsPy qy lihr dy afisLaF dy AudysLF dy anurUp sI aqy smyN, sQfn qy pirsiQqIaF dy anusfr ieh lihr df aglf kudrqI pVfa sI. ies leI Kflsy dI sfjxf df adu w q I kfrj iswK isDFq dy pUrI qrHF anurUp sI. lihr dy ies pVfa qy iswKF nUM iewk vwKrI pCfx pRdfn krnI jLrUrI sI, ikAuNik keI vfr ivlwKx pCfx vI iksy mnuwK jF iksy smUh nUM pQBRsLt hox qoN hoVdI hY. vwKrI pCfx nflL byvPfeI dy mOky vI Gtdy hn aqy sMkt smyN iesLt dI Xfd vI krfAuNdI rihMdI hY. iswKF isMGF leI insLicq kIqI rihq mrXfdf nUM ies pirpyK ivwc vyKxf qy prKxf cfhIdf hY. jykr gurU jI Kflsy dI isrjxf nf krdy aqy ies nUM iewk vwKrI pihcfx nf idMdy qF iswK BfeIcfry ny vI ivsLfl ihMdU lihr ivwc jjLb ho jfxf sI. buwD, jYn, afrIaf smfj aqy aijhy hor BfeIcfiraF nfl aijhf hI vfpiraf. inrBAu- inrvYr mnuwK dI isrjxf leI jLulm qy jLbr ivruwD lVn vflI POj df inrmfx krn leI gurU jI ny pRikRqk aqy ieiqhfsk qOr qy mhwqvpUrn idn ivsfKI df idn cuixafN. ies idn anMdpur sfihb ivKy dysL dy kony kony qoN inmn sMJIaF jFdIaF jLfqIaF dy lok hjLfrF dI igxqI ivwc iewkqr hoey. ieiqhfskfrF anusfr ieh igxqI 20 hjLfr qoN iewk lwK qwk dwsI geI hY. Aus smyN anusfr ieh iek byimsfl ivsLfl iewkT sI. pMj iswK jo



PAGE 35

gurU jI nUM sIs Byt krn leI inwqry AuhnF ny qnu mnu Dnu sBu sAuip gur kAu hukim mMinaY pfeIaY,” dy mhF vfk anusfr afpxf sB kuJ gurU jI nUM Byt kr idwqf: afpxf afp gurU qoN inCfvr kr idwqf. ieh pMj iswK pRIiKaf ivwcoN pfs hoey. gurU nfnk dyv jI ny afrMB ivwc hI spwsLt kr idwqf sI ik jykr mfnvqf dy kilafx dy mfrg qy clwxf hY qF isr qlI qy rwK ky mYdfn ivwc inwqrnf pvygf. ienHF pMjF XoiDaf ny aijhf hI kIqf. ies svY smrpx AuWpr gurU jI eyny KusL hoey ik AuhnF ny ienHF pRym bfjI KHyzx vfilaF nUM “pMj ipafry” kih ky siqkfrq qy snmfinq kIqf. ienhF nUM aiDkfr idwqf igaf ik Auh iehI aMimRq iqafr krky iewCfvfnF nUM Ckf skdy hn qy iswK BfeIcfry dy Dfrimk, smfijk, qy rfjnIiqk msilaF ivwc agvfeI kr skdy hn. ies idn iewk hor ikRsLmf jo gurU jI ny kIqf, Auh sIO pMjF ipafiraF qoN afp aMimRq Ck ky afpxy isrjy Kflsy ivwc aByd ho jfxf. jmhUrI smfnqf df ieh adBuwq ikRsLmf sI. ies bfry BfeI gurdfs ny ies qrHF iliKaf: pIE pfhul KMzyDfr hoie jnm suhylf. sMgiq kInI Kflsf mnmuKI duhylf. vfh vfh goibMd isMG afpy gur cylf..1.. vfh pRgitE mrd agMmVf virafm iekylf. vfh vfh goibMd isMG afpy gur cylf..17.. (vfr iekqflvIN) afpxy sfjy pMj ipafiraF qoN aiMmRq dI mMg krnI, AuhnF nUM kihxf ik mYnUM afpxy vrgf bxf lE jF mYnUM afpxy ivwc sLfml kro iewk anoKf pr ienklfbI kdm sI. ieiqhfs ivwc iewk adBuwq qy iekwlI Gtnf sI. pMjF ipafiraF ny gurU jI nUM AuhnF dI mMg qy aMimRq Ckfieaf aqy AuhnF df nF goibMd rfey qoN goibMd isMG rwiKaf. asIm sLkqI qy smrwQf df mflk gurU afpxy hI sfjy hoey isMGF df afp iswK isMG bixafN. gurU qy cylf qy ividafrQI afgU qy pYrokfr aqy jrnYl qy ispfhI afps ivwc aByd ho gey. iswKx isKfAux dI pRIikiraf afps ivwc iewk sur ho geI aqy ivsLv ieiqhfs ivwc iswty vjoN ikRsLmy vfpry. Aus idn gurU jI vwloN aMimRq Ckx qoN bfad aqy Auwc jfqI dy lokF dy krVy ivroD dy bfvjUd “vIh hjLfr afdmIaF ny aimRMq Ck ky nvF Drm pRvfn kr ilaf.” ieh sfry lok Aus smyN qoN iewk BfeIcfry, iewk brfdrI, Kflsf POj dy mYNbr bx gey. BfeI dieaf rfm (lfhOr df KwqrI), BfeI Drm dfs (idwlI df jwt), BfeI ihMmq rfey (jgn nfQ df JIAUr), BfeI muhkm cMd (dvfrkf bfkI pMnHf 40 'qy PAGE 35


PAGE 36

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018

bI sI pfeIp lfeIn pRojYkt ivruwD adflq ivc msLvrf, KflI GrF dy lwgy tYks nfl vfrf KFdy Gr bxfey jfxgy mukwdmf dfier krygf --- vYnkUvr istI

bI sI dy atfrnI jnrl zyivz aYbI vwloN aYlfn kIqf igaf hY ik srkfr bI sI kort aOP apIl ivc msLvrf kys PfeIl krygf| ieh pRikiraf ieh jfxn leI hovygI ik kI sMivDfn bI sI nUM ieh hwk idMdf hY ik Auh sUby dy ihwqF dI hfnI krn vfly iksy pRojYkt nUM rok skdf hY jF nhIN| AuMnHF ny ieh jfxkfrI bI sI dI ivDfn sBf dy bfhr irportrF nUM idwqI| jdoN AuMnHF nUM puwiCaf igaf ik jy adflq ivc ieh apIl Kfrj ho geI qF kI hovygf| AuMnHF ny jvfb idwqf ik Auh kih nhIN skdy ik ieh lVfeI bMd ho jfvygI| Xfd rhy ik albrtf srkfr aqy PYzrlsrkfr ies pRojYkt nUM mukMml krnf cfhuMdy hn| ipCly idnIN albrtf dy pRImIar rfcylnftly, pRDfn mMqrI jsitn trUzo aqy jOn hOrgn aftvf ivc iekwTy hoey sn ijwQy JgVy vfly pRojYkt bfry crcf hoeI sI pr sfrIaF iDrF dy ivcfrF ivc koeI adlf bdlI nf hoeI|

iclfvYk dy do zfktrF dy mYzIkl lfiesYNs Kuwsy iclfvYk dy do zfktrF dy mYzIkl lfiesYNs Kwus gey hn ijs dy iswty vjoN 1200 ivakqI pirvfrk zfktrF dI syvf qoN ivrvy ho gey hn| ieh zfktr sfAUQ aPrIkf qoN zfktrI dI pVHfeI kr ky afey sn | AuMnHF nUM bI sI ivc afrjLI lfiesYNs idwqy gey sn pr AuMnHF leI jLrUrI sI ik bI sI dy pRmfxq zfktr bxn leI insicq pRIiKaf pfs krn| afrjLI lfiesYNs ies krky idwqy gey sn ikAuNik iclfvYk eyrIaf ivc zfktrF dI Gft sI| 42 sflf zfktr rojLmyrI aqy 50 sflf zfktr sIn kYNbirj nfm dy ieh zfktr insicq pRIiKaf ivc bfr bfr PylH huMdy rhy| iswty vjoN AuMnHF nUM bI sI ivc zfktrI pRYkits krn qoN vrijq kIqf igaf hY aqy afrjLI lfiesYNs vfps lY ley gey hn|

bI sI vwloN albrtf ivruwD mukdmf krn dI DmkI bI sI dy atfrnI jnrl df kihxf hY ik iek koeI sUbf koeI kfnUMn iksy dUsry sUby nUMqMg krn leI GVdf hY qF ieh svIDfn dI AulMGxf hY| ieh itwpxI AuMnHF ny albtf vwloN gYs dIaF kImqF vDfAux qy aYlfn kIqf hY| AuMnHF df ivcfr hY ik albrtf ieh kdm bI sI ivc gYs dIaF kImqF asmfny cVHfAux dy ierfdy nfl cuwk irhf hY| albrtf vwloN iek ibwl nsLr kIqf igaf ijs rfhIN albrtf ivcoN bfhr jfx vflI gYs dI splfeI Gwt kIqI jf skygI aqy iswty vjoNbI sI ivc gYs dIaF kImqF bhq vD jfxgIaF| AuDr pRDfn mMqrI tRUzo sfihb ikMzr morgn nfl pRfeIvyt gwlbfq kr rhy hn qF jo pfeIp lfeI CyqI mukMml ho sky|

vYnkUvr ivc KflI pey GrF Aupr tYks lfgU hY aqy Aus nUM adf krn dI imqI sI 16apRYl| ieh tYks ies mnsLf nfl lgfieaf igaf sI ik aijhy GrF dy mflk ies tYks qoNbcx leI afpxy Gr ikrfey ‘qy dy dyxgy aqy ies qrF vYnkUvr ivc ikrfey qy imlx vfly GrF ivc vfDf ho jfvygf| ies kfnUMn qoN Auh Gr mukq sn ijMnHF dI murMmq ho rhI hovy| iek aiDaYn ivc anumfn lgfieaf igaf sI ik vYnkUvr ivc 2244 Gr KflI pey hn| AuDr ikrfey ‘qy imlx vfly GrF dI kmI sI| vYnkUvr istI df kihxf hY ik ies qrF dy GrF qy lwgy tYks qoN pRfpq hox vflI rfsLI vfrfKFdy Gr bnfAux leI vrqI jfvygI|

bI sI srkfr pwCmI qwt ivc post-sYkMzrI aYjUkysLn nUM vDyry phuMcXog bxfAux leI vcnbD azvFsz aYjUkysLn dy mMqrI mYlynI mfrk df kihxf hY ik srkfr kimAuintI sFJIdfrF nfl iml ky pwCmI qwt dIaF imAuinspYltIaF ivc post sYkMzrI aYjUkysLn vDyry phuMc Xog bxfAux leI vcnbwD hY| AuMnHF ikhf ikaijhy pirvrF ivc hfeI skUl aqy XUnIvristI ivc pVn vflI pihlI aOrq hox krky jfxdIhF ik pVHfeI dI mhwqv nUM smJdI hF| ieMnHF imAuinspYltIaF dy nOjvfnF nUM post sYkMzrI aYjUkysLn pRfpq krn leI AUqsfihq krn leI hr sMBv Xqn kIqf jfvygf| ieMnHF imAuinspYltIaF ivc istI aOP kolvuz, istI aOP lYNgPorz, izsitRkt aOP mYcosn, izsitRktaOP hfeIlYNzjL aqy tfAun aOP ivAU rfiel sLfml hn| aijhy pRbMD kIqy jfxgy ik ieMnHF qy rihx vfly ividafrQIaF nUM post sYkMzrI aYjUkysLn AuMnHF dy sLihrF ivc hI AuplbD krfeI jfvy|

loar mynlYNz dy zRfeIvrF dy jLuMmy ibRj tol dyy $33 imlIan golzn eIarjL ibRwj aqy port mfn ibRwj nUM vrqx vfly zRfeIvrF ny tol tYks dy $18 imlIan aqy $15 imlIan adf nhIN kIqy| sbMDq aiDkfrIaF df kihxf hY ik sMBv hY ik ieMnHF zRfeIvrF dy lfiesYNs rInAU nf kIqy jfx| golzn eIarjL afprytr tRFsilMk dy bulfry ijwl zRIAUjL df kihxf hY ik ieh kys kulYksLn nUM Byjy jf rhy hn| iesyqrF tRFsportysLN mMqRflf dI pRvkqf df kihxf hY ik ieh tYks Augrfhx leI jqn kIqy jf rhy hn|Xfd rhy ik sqMbr 2017 qoN ieh tol tYks bMd kr idwqy sn|

BC SPCA ny 45 kuwiqaF nUM awiqafcfr qoN bcfieaf bI sI srkfr 2020 dIaF AuwqrI amRIkf dIaF dysI KyzF psLUaF aqy jfnvrF dY ihqF dI rfKI krn vflI SPCA nF dI susfietI ny bIsI dIaF vwK leI mflI shfieqf dyvygI vwK QfvF qoN lgBg 45 aijy kuwqy bcf ky aYsosIeysLn dIaF awz awz QfvF ‘qy puhMcfey hn| ies aYsosIeysLn dI muwK pRIvYnsLn aqy aYnPorsmYNt aPsr mfrsI morIafrtI df kihxf ik ieMnHF kuwqiaF dI burI hflq sI, ieMnHF dy mYt gly sVy sn| GrF dI hflq amonIaF dI bhulqf kfrn rihxXog nhINsI| morIafrtI df kihxf ik aPsos dI gwl hY ik hr sfl susfietI nUM aijhI siQqI df sfhmxf krnf pYNdf hY| AuMnHF ikhf ik hux ieh ssufietI srkfr nfl iml ky kuwqy, ibwlIaF afid pflx dy nvyN inXm ivksq krn df kMm kr rhI hY|

bI sI dy ishq aiDkfrIaF vwloN homopYiQk dvfeI vrqy jfx ‘qy sKq ieqrfjL ivktorIaf dy iek kudrqI ielfj krn vfly zfktr aYNky ijLmrmYn vwloN dfavf kIqf igaf hY ik Aus ny iekbwcy df ielfj homoPYQk dvfeI nfl kIqf hY ijs hlky kuwqy df luafb (QWuk) imilaf hoieaf sI| ies dfavy nUM muK rKidaF bI sI dI ishq mMqrI zf: bonI hYnrI sKq ieqrf jLkIqf hY| AuMnHF ikh Auh hYlQ kYnyzf nUMilK rhy hn ik Aus vwloN aijhy ielfj dI pRvfngI ikvyN idwqI hY| vrqI( gvfeI dvfeI pRvfn kIqIaF geIaF 8500 homopYiQk dvfeIaF ivcoN iewk dvfeI hY| Xfd rhy ik homppYiQk ielfj ‘like cures like’ Dfrnf ‘qy aDfirq hY| iksy bImfrI nfl pIVq pRfxI dI srIr ivcoN koeI ivsLysL aMsL lY ky aqy Aus nUM dilute krky Aus bImfrI nfl pIVq ivakqI dy ielfj leI vriqaf jFdf hY | ieh ZMg afm lokF nUM smJ nhIN afAuNdf aqy Eprf lgdf hY| PAGE 36

sFgIjL Pst nysLn vwloN 2020 ivc purfqn KyzF krfAux leI $3[5 imlIan dyvygI| ieh aYlf sUby dy pRImIar jOn hOrgn vwloN kIqf igaf hY| AuMnHF ikhf,” KyzF nOjvfnF dy ivkfs ivc mhwqvpUrn BUimkf inBfAuNdIaF hn ieMnHF KyzF ivc mUlvfsI nOjvfnF nUM Kyzx df mOkf imlygf| iesy qrF pfrlImYNtrI skwqr rvI kfhloN ny ikhf,” ieh KyzF mUlvfsI iKzfrIaF aqy kocF leI lfhyvMd hoxgIaF| afs kIqI jf rhI hY ik ieh KyzF julfeI 2020 ivc krfeIaF jfxgIaF| 1997 ivc ieh KyzF ivktorIaf ivc hoeIaF sn aqy 2008 ivc kfAucYn vKy hoeIaF sn| sFgI Pst nysLn vwloN srkfrI shfieqf leI DMnvfd kIqf igaf hY|


The Patrika

Friday, April 20th, 2018



PAGE 37

Perfect your perennial garden this spring (NC) Repairing your garden after an extreme winter can take some time and effort. But consistency is key to keeping your blooms fresh and full year after year. Mark Beaty, live goods merchant at The Home Depot Canada, shares tips on how to prepare your garden and help your perennials thrive. Preliminary cleanup. Fluctuating temperatures, frost and salt can all damage your garden throughout the winter, so you want to act quickly to help your plants recover. Once the ground has thawed, clean up any fallen braches, twigs and debris from flowerbeds. Remove any frostburned leaves and, on a warmer day, soak the soil in your garden with a hose or sprinkler to help flush the salt and any lasting winter residue.

for shaded gardens), lavender, daylilies (great for attracting hummingbirds and butterflies), dianthus, iris and phlox (with a beautiful fresh fragrance). Maintaining your perennials. In the first few weeks, newly planted perennials require daily watering to thrive. Keep soil moist to one inch below the surface by watering every day before 10 a.m. or after 6 p.m. throughout the summer. Prune older, dried flowers to encourage new growth, and at the end of the season, cut your perennials back to 6 to 12” above the soil level. This will help encourage growth the following season.

Picking your plants. Perennials can be planted as soon as the ground is workable. Each variety has a distinct blooming period lasting several weeks, so choose plants with different bloom times to ensure continuous colour. While regional assortment varies, some of our most popular perennials Find more information and determine are hostas (easy to grow and perfect the perfect perennials for your garden online at homedepot.ca/garden-club.

How to stay healthy as a student (NC) Students these days have a lot to juggle. Between coursework, clubs, work, friends and family, many can hardly find time to take care of themselves. If you are worried about your student falling into unhealthy lifestyle habits, pass along these helpful tips. Go to the gym. After a long day of class, working out is probably the last thing on anyone's mind. But exercise is proven to lower stress as well as improve sleep and focus. Plus, the gym is a perfect place to catch up on any music or TV that has been missed, because even students deserve a break. Eat a healthy diet. Microwave meals are great for a night of cramming, but not for an everyday routine. Students with extra busy schedules will benefit from planning out their meals and cooking in large batches. This saves time in the kitchen, which gives students more time to do things they really care about.

Get a mentor. Being a student can be stressful and isolating. Having someone older to talk to who has been through the process can be a huge relief. Education experts at Beautiful World Canada know just how helpful mentorship can be, which is why they provide all their students in subSaharan Africa with a mentor to help them through school. Check out www. beautifulworldcanada.org to learn more about student success stories

PAGE 37


PAGE 38

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018

’s Annual Networking Event A great turnout AbbotsfordFIRST’s Annual Networking Event. Excitement filled the air as an announcement was made that AbbotsfordFIRST has nominated Dave Sidhu as the first candidate for the 2018 election! AbbotsfordFIRST would like to send a big thank you to everyone who came out for a great evening and your continued support! “We are looking forward to a great 2018!”

This event was held at Presto BBQ

PAGE 38


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 39

Indo Canadian Business Association Hosts Annual Vaisakhi Luncheon

PAGE 39


The Patrika

PAGE 40

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

A Star Excavating & Demolition All kind of excavation              

Fully insured

Demolition Services Drain Tile Service Lot dig and back fill Mini excavating Service Bobcat Service Snow Removal Tree Removal big or small Ditch digging and cleaning Retaining wall Free old car removal Any kind of Fencing Top soil, Sand, Gravel, Mushroom manure 16 Years Experience

Dav Mobile Car Wash & Detailing Starting from $50 Shampooing, Cut Polish, Power Wax.

778-223-5481

Cedar and Chainlink Fencing kMkrIt zrfeIavya qy sfeIzvfk jF pyivMg qurMq krvfAux leI gurjIq nUM Pon kro. For excellent services call Gurjit

604-832-1675 604-850-8624ANAND Irrigation Well Pump Installation and Service

5390 Gladwin Road Abbotsford BC HARRIS RD

HARRIS RD

X

DOWNES RD

DOWNES RD

HWY 11

GLADWIN RD

TOWNLINE RD

MT. LEHMAN

OLD YALE RD

HWY 11

TOWNSHIPLINE RD

GLADWIN RD

MT. LEHMAN

asIN sYpitk tYNk lfAuNdy hF We install septic tanks

Anand Irrigation

• Irrigation Installation

ierIgySn ienst`lySn

• Post Pounding

post l`auxy

• Drip and Sprinkler Systems

fir@p Eqy spirMklr

• Ditch Digging and Cleaning

if@c putxIE~ Eqy s`P krnIE~

• Farm Drains

Kyq~ iv@c fryn p`auxy

Workers Wanted: Welder & General helper good wages, must speak English, knowledge of Punjabi will be an asset We Specialize in Blueberry Draining Systems

Call Tarsem Singh at 604-897-2152 or 604-852-0552 PAGE 40

pMnHf 35 dI bfkI df CINbf) aqy BfeI sfihb cMd (ibdr df nfeI), iviBMn jLfqF dy sn. aYpr aimMRq Ckx qoN bfad ieh sfry BfeI aqy isMG iswK BfeIcfry dy iewk smfn mYNbr bx gey aqy ieksfr ieksur qy srUp ho gey. ies nfl jLfq pfq ivvsQf nUM krfrI swt vwjI aqy smfnqf drsfAux aqy hIx Bfvnf Kqm krn leI sfry aMimRqDfrIaF dy nF ipwCy isMG pd lfAux df afdysL idwqf igaf. ies nv inrmq Kflsy ivwc jnm qoN imly sMskfrF aqy irsLiqaF nfiqaF nUM rwd kr idwqf igaf. jLfq pfa df iqafg, mnuwKI brfbrqf, sFJIvflqf, ikrq dI srv AuWcqf, vMz Ckxf, jLor jLbr qy Dwky df ivroD afid gurmiq dy sunihrI asUl sn/ hn ijnHF dI aslI hoNd Kflsy dy rUp ivwc imldI hY. Kflsy dI sfjxf nfl Bfrq dy nIc smJy jFdy lokF nUM pihlI vfr mnUMvfdI vrx-vMz qoN AupjI hIx Bfvnf qoN Cutkfrf imilaf aqy amlI rUp ivwc brfbrqf df aihsfs pYdf hoieaf. gurU goibMd isMG ny iewk hor kmfl kIqf. iswKF ivwc vI pYr df aMgUTf Do ky phukl dyx df rvfj sI aYpr gurU jI ny hIx Bfvnf Kqm krn, gurU cyly df aMqr imtfAux, afpxy pYrokfrF ivwc ienklfbI Bfvnf Brn aqy iswKF nUM isMGF ivwc qbdIl krn leI inrml jl ivwc KMzf Pyn dy nfl nfl pMj bfxIaF (ijMnHF ivwc sMpUrn mnuwK dy inrmfx leI qrk sMgq AupdysL drjL hn) df pfT piVHaf aqy ies qrHF aMimRq iqafr krvfieaf aqy purfqn prMprf nfloN spwsLt BFq inKyVf kIqf. ies df iswtf ieh hoieaf ik aMimRq Ckx qoN bfad pMj ipafry gurU goibMd isMG vrgy dfrsLink XoDy nUM aMimRq CkfAux dy Xog ho gey. ies pwK qoN vI Kflsy dI sfjxf iewk adwuqI kfrj hY. ies qoN awgy gurU jI ny aMimRq CkfAux vyly ijhVf AupdysL idwqf aqy ijhVI nvIN jIvn sLYlI idwqI Aus df vI ikRsLmeI pRBfv ipaf. guru jI ny iswKF dy nF, pihrfvf, Kurfk, rihxI bihxI, aqy socxI krnI bdlI. gurU jI ny iswKF dI mfniskqf bdlx leI Auwc- mfnvI AudysL idwqy. AuhnF BgqI qy sLkqI aqy sLsqr df sumyl isrijaf. iswKF nUM sMqoN spfhIaF dI Poj ivwc bdl idwqf. ijhVI hr jLbr jLulm ainaF aqy isqm df tfkrf krn leI hr vyly iqafr br iqafr rihMdI sI.

Friday, April 20th, 2018

isru Dir qlI glI myrI afAu.. ies leI Kflsf sfjnf dI aduwqI pRIikRaf jLulm dy ivrwD jUJx dI pRikRqI nUM afpxy ivwc smoeI bYTI hY. ies pRIikRaf qoN AuqpMn isrjxf ‘insLcY kr afpxI jIq krUM� ivwc atwl ivsLvfsL pRgtfAuNdI hY. jdoN ies aduwqI isrjxf nUM sLuB krmx leI isr Bytf krnf pYNdf hY qF ies leI nIqI inrdysLk isDFq hY: “sIs dIaf pru isrru n dIaf� ieh ivlwKx isrjxf sI jo inafsiraF df afsrf, inqfixaF df qfx, inmfixaF df mfx aqy inEitaF dI Et bxdI hY. ivsLv ieiqhfs ivwc Kflsy dI sfjxf iewk aduwqI Gtnf sI. ies idn iewk ivlwKx pRikRqI srUp aqy lwCxF dy DfrnI BfeIcfry ny hoNd gRihx kIqI. aiMmRq Ckx aqy ies nfl juVI rihq mirafdf aqy cfr kurihqF qoN bcx df afdysL mnuwKI kfieaf klp leI buinafdI mhwqv dy lKfiek hn. ijhVy lIrF jF lwQy kwpVy pihnx leI mjLbUr sn Auh sLfhI ilbfs pihnx lwgy. ijMnHF kdy hiQafr nUM hwQ nhIN sI lfieaf Auh keI keI hiQafr sjfAux lwgy. ijnHF nUM kMmI kmIn aqy nIc smiJaf jfNdf sI Auh srdfr jF sLyr smJy jfx lwgy. ijnHf df prCfvF lYxf pfp smiJaf jFdf sI AuhnF df sMg sfQ mfx smiJaf jfx lwgf. gurU nfnk dyv jI qoN gurU qyg bhfdr qwk dI iswiKaf qy pRcfr ny swc, mfnvI kdrF kImqF mUl- mnuwKI hwkF afn- axK aqy ijMLdgI dI vydnf nUM pryirq kIqf. gurU goibMd isMG jI vloN Kflsy dI sfjxf nfl “jAu qAu pRym Kylx kf cfAu – isr Dir qlI glI myrI afAuu aqy “sUrf so pihcfnIaY ju lrY dIn kY hyq�, purjf purjf kit mrY kbhU n CfzY Kyqu afid muwK vfkF qy clwx vfilaF dI prK hoeI. ies prK ksOtI qy Krf Auqrn vfilaF nUM Kflsf afiKaf igaf.

Kflsf sfjxf iewk aduwqI kfrnfmf sI. ies qihq swcy pRym mfrg qy cwlidaF isr dyxf iewk mfmUlI gwl bx igaf sI. Kflsf mOq dy BYa qoN mukq ho igaf. inrBAu inrvYr mnuwK hI mukqf hY. iehI mukqy Kflsf POjL dy ispfhI sn ijhVy hwk, swc, qy iensfP dI rfKI aqy jLulm jLbr dy iKlfP df inrmfx gurU nfnk dyv jI dy imsLn dy pUrI qrHF anukUl sI ikAuNik AuhnF ny hI Kflsy leI sfjy gey pMj ipafry ikAuNik iviBMn BfrqI prK ksOtI insLicq kr idwqI sI jfqIaF aqy KyqrF nfl sMbMDq sn ies leI Auh rfsLtrI eykqf, sdBfvnf aqy jAu qAu pRym Kylx kf cfAu..


Friday, April 20th, 2018

BfeIcfrk sFJ dy pRqIk bx gey. hux ieh ieh pMj ipafry gurU jI afp aqy Aus idn aMimRq Ckx vfly dUjy iswK “eyku ipqf eyks ky hm bfirk” bx gey sn aqy AuhnF dI soc “sBy sfNJIvfl sdfien qUM iksY n idsih bfhrf jIAu” vflI bx geI. rfsLtrI eykqf, BfeIcfrk sFJ aqy sdBfvnf dI rfKI leI BfrqI ieiqhfs ivwc ieh pihlf plyTf Xqn sI. sr gokl cMd nfrMg ny ies pwK nUM not kridaF TIk iliKaf: ‘ BfvyN Bfrq ivwc pihlF Drm hY sI , pr kOmI Bfvnf iblkul nhIN sI. AuhnF nUM iewk kOm bxfAux df iewko iewk hI ZMg sI ik AuhnF dy Drm nUM kOmI bxfieaf jfvy aqy guru goibMd isMG jI ny aijhf hI kIqf. sI aYc pyn ny afpxy sLbdF ivwc Kflsf sfjnf dy lfsfnI kfrj nUM afpxy sLbdF ivwc ivakq kridaF iliKaf ik: guru goibMd isMG pihly afgU hoey ny ijnHF lok rfj nUM rfjsI qy Dfrimk KyqrF ivwc amlI sLkl dy ky apxfieaf ies qrHF afp ny jQybMd Drm nUM pMcfieqI asUlF dy aDIn krky hr ivakqI nUM afpxf svY mfx pUrI qrHF mfnx qy pRPulq krn df avsr idwqf. BfeI gurdfs dUjy ny gurU jI vwloN Kflsf sfjnf dy mhfn kfrj dI rUp ryKf bfry ies qrhF iliKaf hY. inj pMQ clfieE Kflsf Dir qyj krfrf.

The Patrika 

isr kys Dfir gih KVg ko sB dut pCfrf. sIl jq kI kC phir pkVo hiQafrf. sc Pqy bulfeI guru kI jIiqE rx Bfrf.

PAGE 41

Kflsf myro swjn sUrf. Xf mih rMc nf imiQaf BfKI.

nhIN sI idwqI, ijMnI gurU goibMd isMG jI ny afpxy pYrokfrF nUM idwqI:-

pfr bRhm guru nfnk sfKI.

juwD ijqy ien hI ky pRsfid,

Auprokq sLbdF qoN ieh spwsLt hY ik Kflsf ien hI ky pRsfid so dfn kry.. isrjxf dy ienklfbI kfrj nfl sLKsI gurU ien hI kI ikRpf ky sjy hm hYN, vflI pRQf Aus idn qoN hI smfpq ho geI. ijin guru goibMd ky hukm gurU jI ny ilKqI rUp ivwc ikhf ik Kflsf nhIN mo sy grIb kror pry.. isAu gih KVg idKfnf. gurU df sfkfr rUp hY aqy guru Kflsy ivwc (asPotk kibwq, svYXf 52) iqh sB dustn kAu Cyid kY akfl jpfnf. vswdf hY. Kflsf qy gurU smrUp hn. gurU goibMd isMG jI ny afpxI isrjxf Kflsy dI ies qrHF Kflsy dI sfjxf keI pwKF qoN iPr aYsf hukm akfl kf jg mY pRgtfnf. vizafeI kridaF iliKaf: aduwqI kfrj sI. ies ieiqhfsk kfrnfmy (41/16) syv krI ien huM kI Bfvq, dy awj leI vI keI sbk hn ijhVy Kflsy kiQwq Auwc jLfqIaF dI nPrq aqy Poky dI isrjxf dy qR Y - sL q fbdI jsL n F nU M aOr kI syv suhfq n jI ko.. aiBmfn, dUjy pfsy inmn jLfqIaF dI hIx mnfAuNidaF Xfd krny cfhIdy hn. hr pRkfr Bfvnf aqy afqm iglfnI dy aihsfs nUM dfn dXo ien hI ko Blo, dy iBMn BydF nUM Cwz ky brfbrqf dy aDfr nsLt krn aqy lokF dI smUihk sLkqI aqy aru afn ko dfn n lfgq nIko . . qy mfnxI eykqf df mslf awj vI Ausy qrF cyqnf dy shfry AusfrI jQybMdI ivwc afpxf KVHf hY. mnuwKF drimafn ivqkiraF aqy azol, aizwg ivsLvfsL pRgtfAux leI gurU afgy PlY ien hI ko dXo, vKryivaF nUM imtf ky brfbrI vfly smfj goibMd isMG jI ny Kflsy dI pRikRqI arUp jg mY jsu aO r dXo sq PIko . . dI isrjxf gurU jI dy pYrokfrF leI iewk qy lwCxF bfry “sdrloh” ivwc iliKaf hY: cxOqI hY. iesy qrHF ajLfdI, BfrqrI Bfv, mo igRh mYN qn qy mn qy, Kflsf myro rUp hY Kfs. sihxsLIlqf, mnuwKI gOrv aqy svY mfx dI isr lo Dn hY sB hI ien hI ko.. Kflsy myN hAuN krAuN invfs. rfKI qy mjLbUqI df mslf vI iewk ieiqhfsk (asPotk kibwq, svYXf 53) kfrj coN inkldf hY. nfrI mukqI, brfbrqf Kflsf myro ipMz pRfn. ieh asloN hI iewk mhfn ienklfbI kfrj aqy suqMqrqf df mslf nfnk nfm lyivaF Kflsf myrI jfn kI jfn. sI. Aus vyly qwk iksy pYgMbr rihbr jF leI iewk cxOqI hY. nfrI df snmfn iswK gurU ny afpxy pYrokfrF nUM eynI vizafeI PlsPy df mhwqvpUrn srokfr hY. Kflsf myro siqgur pUrf. ieAuN qIsr mjhb Kflsf AupijE prDfnf.

PAGE 41


The Patrika

PAGE 42

kfimaF dI loV kpVy dy stor 'qy kMm aYbtsPorz ivwc lokl imwl leI lMbr cuwkx vfly Pork ilPt zrfeIvr dI loV hY. 1 sfl df qjLrbf hoxf cfhIdf hY. sfMnU iek bIlzr dI vI loV hY! cMgI qnKfh aqy vDIaf mhOl. plynr dI vI loV hY. hor jfxkfrI lYx leI Pon kro: 604-807-2097

guwz luikMg aYtrYkitv kfript klIinMg asIN GrF, bysmYNtF,

krn leI Part Time kfimaF dI loV hY English, pMjfbI aqy slfeI afAuxI jrUrI hY. qnKfh $12/GMtf hovygI. stor ivwc afky arjLI Bro jI. Overseas Fabrics 32853 Ventura Ave aYbtsProz Workers Wanted

kmrsLIal iblizMgF,

Sidhu Grower’s needs

soPy, aqy kfrF, motrF

farm workers starting

dIaF sYpUM krdy hF.

April 6th, 2018. 40‐60

vDIaf srivs leI Pon hours/week. Duties inkro 778-824-2068 clude pruning, planting,

Workers Needed for Framing Workers needed for framing. Wages $15.00/ hour, increased depending on experience. Transportation available from Surrey and Abbotsford. Call: 604-8250736 or 778-255-3135

kMinaf dI lOV jwt iswK lvkf Ausr 27 sfl kwd 6 Pwut. imhnqI lvkf qy sfrf pirvfr knyzf ivwc hI sYt hY. imhnqI pirvfr dI lVkI dI loV h.Y sMprk krn leI cell no 778-345-9746 home no-778-757-1049 PAGE 42

Friday, April 20th, 2018



weeding, manual and mechanical harvesting berries. As well as other general farm duties. Must be willing to work in all weather conditions. Wage $11.35/ hour. For more information call 604-853-1775 or email sidhugrowersoffice1@shaw.ca.

nrsrI kfimaF dI loV nrsrI leI kfimaF dI loV hY. kMm pMj qoN Cy idn hY. rfeIz df pUrf pRbMD hovygf. kMm GMitaf df hovygf. hor jfxkfrI leI Po n kro : 604-855-1065 jF 778242-9250 Truck Driver wanted Class 1 truck driver required to transport loads for our company. The loads are for USA (CA). Experience in trucking industry will be preferred. Knowledge of English is a must and knowledge of Punjabi will be an asset. Good wages and benefits as per the experience. Driver's abstract and drug test required. Send resume to info@ gloadtransport.com or gloadhr@gmail.com, fax: 604-852-6690, or mail to 31137 Southern Drive, Abbotsford, BC, V2T 5K2.

Looking for Lawn Care Technician We do fertilizing, aerating, must have drivers licence. Will train, $16.00 an hour. Please send resume to abbotsford@weedmancanada.com.

trYktr Eprytr dI loV brign PfrmjL vfilaF nMU trYktr Eprytr dI loV hY jo Pfrm dIaF sB izAUtIaF aqy ijLwmyvfrIaF nMU inBfAux dy Xog hovy. rYjLmy 604-8545631 qy Byjo jF eImyl kro info@bergenfarms. ca ies qoN ibnf qusIN ies vfry kuwJ hor jfnxf cfhuMdy ho qF by-iJjk ho ky 604-854-5661 'qy sMprk kro.


The Patrika

Friday, April 20th, 2018

PAGE 43



GHD Home Renovations Ltd. We do all types of renovations bysmYNt vI irpyEr krdy h~ • Complete Renovations • Tiling • Hardwood & Laminate • Painting • Plumbing Pu@l rYnovySn h`rfvu@f EYNf lYmInyt t`iel~ pNyitMg plMimMg

Teja 778-246-0087

FULL

WCB EMPLOYEE INSURANCE COVERAGE

www.ghdhomerenovations.com & Framing Ltd. J&J Fresh Look JJ Home Builders • • • •

Framing for two & three-story houses We have an excellent framing record Our framing is passed on the very first inspection We provide home warranties

EsINÊs`ryÊloErÊmynlYNfÊEqyÊPryzrÊvYlIÊivcÊdoÊEqyÊiqMnÊstorIÊ Gr~ÊdIÊPryimMgÊkrdyÊh~ s`fyÊkIqyÊhoeyÊkMmÊ(PryimMg)Êd`Êirk`rfÊs`&ÊsuQr`ÊhYÊEqyÊ hmyS`ÊpihlIÊv`rÊp`sÊhoieE`ÊhY|Ê

iksy vI qrHF rYnovysLn krvfAux leI sMprk kro

We build custom homes We provide 10 years home warranty tfAUn hfAUs, nvyN Gr grMtIsLudf kuafltI vrk & Pfst srivs rYjLIzYNsLIal aqy kmrsLIal

Workers Wanted Jarnail Maan

jrnYlÊm`nÊ:604Ê832Ê9308

kfimaF dI loV hY www.buildbc.ca/jjframing • jjframing@buildbc.ca Fax 604-850-9308

Spl: We Do Cabinet Installation for New or Old Houses All Kinds of Renovations Basement Washroom Kitchen Painting Plumbing

Drywall Roofing Framing Siding Tile

* Full Finish Basement * Sundeck All Complete

Laminate Finishing Sundeck Vinyl Paper &more

Crown, Baseboard Door, Fireplace

HARDEEP BIRDI: 778-823-0765

PAGE 43


PAGE 44

The Patrika 

Friday, April 20th, 2018

Legislation introduced to strengthen family maintenance enforcement Government has introduced two legislative amendments that, if passed, will strengthen maintenance enforcement orders and ensure that children and families have the supports they are entitled to through the Family Maintenance Enforcement Program (FMEP).

agreement related to child or spousal support in the Land Titles Registry, with a simplified requirement to submit pertinent information only. This change will streamline processes and help prevent the unnecessary public disclosure of sensitive information.

The first amendment will allow ICBC to cancel the driver’s licence of a person with substantial arrears, creating the possibility of immediate consequences for non-payment. Currently, FMEP can instruct ICBC to refuse to issue or renew a driver’s licence only at the time of renewal. This change will improve the effectiveness of child and spousal support enforcement by taking immediate action against those with more than $3,000 in arrears, encouraging negotiation to resolve payment arrangements.

Federal and provincial laws already give FMEP the authority to take a number of actions against persons with substantial arrears, including passportapplication denial and intercepting funds owing to the person, such as tax refunds and employment insurance benefits. Each case is evaluated individually, and action taken depends on the person’s history, how much money the person owes, and other aspects of the person’s current situation. Enforcement actions are chosen based on the best chance of success.

The second amendment, if approved by The changes are expected to take efthe legislature, will replace a require- fect within 60 to 90 days, should the ment to file the entirety of an order or legislation pass.

PAGE 44


Friday, April 20th, 2018

The Patrika 

PAGE 45

How to talk with your family about organ donation (NC) Once you have registered your consent to organ and tissue donation, the most important step is talking to your family about your wishes. You may find the topic of donation an uncomfortable one to think about, but when someone passes away suddenly, their family is often faced with a hard decision at an already difficult time. The situation can be made a little easier if your family is aware of your wishes. Knowing that a loved one's final wishes were carried out, and helped save lives in the process, can be a great source of comfort. Here are some ideas on how to talk to your family about organ and tissue donation.

ones and anyone else who may need to know. 4. Who would be called to your bedside if you were about to die? These are the people who will be involved in the donation process.

1. Prepare for your conversation. Think 5. Talk to them about your decision about possible questions and seek to register and listen openly to their concerns. answers. 2. Talk about the subject where it feels 6. Explain why their support is imcomfortable and natural. Where does portant to you and to people who are your family feel most comfortable waiting for a transplant. discussing sensitive issues? You can find more information and 3. Discuss your wish for organ and/ register your consent to donate at www. or tissue donation with your loved beadonor.ca.

PAGE 45


The Patrika

PAGE 46 Bollywood actor Sidharth Malhotra has said he does not consider himself as someone exceptionally handsome. Responding to a question on how does he go beyond his “good looks” as an actor, Sidharth said, “I think people love to see good faces on screen. I don’t consider myself as more than an average-looking guy. I don’t believe there is something exceptional in the way I look.” The actor, however, said he is enjoying his celebrity status

I feel it’s so consuming : Kangana Actor Kangana Ranaut says she is not on social media because she finds it very consuming. Kangana expressed her thought on social media when she became part of TV show “Vh1 Inside Access”, a statement said. “I am not on social media for many reasons and one of them is that I feel it’s so consuming. People tell me open an account because there can be brand queries and they want you on social media. It’s mandatory,” she said. “Sometimes your agents tell you just open an account and don’t post or let us post. That’s not okay with me because I have not done anything in my

I am very much enjoying all the perks that I get as a celebrity : Sidharth as he has worked hard to achieve the position he is in. “I lived a regular lifestyle 25 years running as much as I can. We work all our life to get this fame which we should enjoy. I am very much enjoying all the perks that I get as a celebrity,” he said During a rapidfire round, Sidharth gave a tongue-incheek reply on his “relationship status”. When asked whether he is single or committed, he said, “It depends on who is asking it.”. While on the work front, Sidharth is currently

prepping up for Vikram Batra biopic. Talking about the film, the Aiyaary actor said, “We want to work properly on the story. It is not a fictitious story that I want to jump into it. I hope whenever the film comes out the family is happy and proud. This is my first biopic and I am super excited for it. He has a brother but the film is predominately about Captain Vikram. We are planning how to cleverly deal with it (double roles). He impacted so many people in the Army.”

Neha Dhupia, who was seen flaunting her chic and glamourous avatars in films like "Tumhari Sulu" and "Qarib Qarib Singlle", says her fashion sense has evolved over the years and she now understands what works best for her. "For me, fashion is about embracing yourself the way you are and ultimately being completely comfortable in your own skin. Over the years, my fashion choices have evolved and I like to experiment with different styles, be it glamourous or edgy. I have now found what works best for me and I associate with lovely designers to bring that vision to life," Neha said. Neha was present on the launch of designer Sonaakshi Raaj Spring- Summer 2018 collection at the Blenders Pride Fashion Tour in Ludhiana. Neha played the perfect muse as a mesmerising reflection of modernity in its raw form. "Sonaakshi Raaj is one such designer that brings out the glamourous side in me yet keeping it effortlessly chic at the same time. I believe, her designs represent the best of both my sides; bold and feminine," said Neha.

life where I am not involved. I can’t imagine the fact that I am being dishonest on some level that someone else is pretending to be me.“I am faking that with millions of people and it is sort of like having a fake relationship,” remarked Kangana Ranaut.On the work front, she is busy with Manikarnika: The Queen of Jhansi and will also star in Mental Hai Kya. Talking about her project Manikarnika, the actor had earlier quipped, “This movie is sure to instill a feeling of pride among the people.” The film has been written by Baahubali screenwriter K. V. Vijayendra Prasad.

Time to take away tag of cinema : Shekhar Kapur

My fashion has evolved over the years : Neha

PAGE 46

Friday, April 20th, 2018



Internationally acclaimed Indian filmmaker Shekhar Kapur, jury chairperson of the 65th National Film Awards, says the tag of "regional cinema" must not be

Simmba title track finished, says Rohit Shetty While Rohit Shetty is still waiting for Ranveer Singh to start shooting Simmba, the filmmaker claims that the music is almost complete. "Karan [Johar, co-producer] is especially looking into the music of the film. We are excited about the songs and have managed to finish the title track," says Shetty, who is currently focussing on the animated version of Singham titled Little Singham on Discovery Kids. Actor Sonu Sood has also come on board for the film. He says the "challenging" role will make him do a lot of homework. The announcement about Sonu's entry into the Simmba cast comes after R. Madhavan made it clear that he can't be a part of the movie due to his shoulder injury. Sonu will join Ranveer Singh and Sara Ali Khan in the movie. There was immense curiosity after the release of the first poster which featured Ranveer Singh, who would be cast as the film's female lead. In mid March, Sara Ali Khan was finally cast opposite Ranveer after much speculation. Rohit Shetty is known for his out-and-out masala entertainers topped with all elements associated with a Bollywood potboiler. Simmba, presented by Reliance Entertainment, also marks the debut collaboration of Shetty and Karan Johar. It will release on December 28.

attached to Indian movies in languages other than Hindi. Kapur, who last made "Bandit Queen" in India, is stunned by the quality and range of subjects that some of the movies in Assamese, Malayalam, Bengali and Marathi movies touched upon. "What an eye opener it has been chairing the National Film Awards 2018. The quality of regional cinema has left us stunned. It's world class and it's time to take away the tag of regional cinema. For Hindi cinema no longer can compete with the quality we saw from other languages,". The filmmaker said nonBollywood movies deserve the spotlight. "Unfortunately mainstream media and Bollywood enjoy a highly incestuous relationship. So the brilliance of the new regional cinema remains hidden from audiences. It's time for that to change," he added.


The Patrika

Friday, April 20th, 2018 ‹À’Ò∆È ÎȪ‚∆˜ Á∆ «◊‰Â∆ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ ¿∞È∑ª ⁄؉Ú∆¡ª ¡«ÌÈ∂Â∆¡ª «Úº⁄ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À, «‹È∑ª È∂ ¡≈͉∂ «’Á≈ ˘ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ ω≈¿∞‰ Á∂ Ò¬∆ Ï‘∞ «Ó‘È ’∆Â∆ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó‘≈ ÎÒ≈Í “¡ ‹À∫‡ÒÓÀÈ” Á∂ Ò¬∆ ‹À’Ò∆È È∂ ÍØÒ ‚ª√ Á≈ ‡∂«Èß◊ Ò¬∆ ª “∂√ C” Á∂ Ó≈-Ë≈Û Ú≈Ò∂ «ÁzÙª Á∂ Ò¬∆ ‡z∂È ’∞ÒÁ∆Í ÙÙ∆ ÂØ∫ Ó≈ÙÒ ¡≈‡√ Á∂ È≈Ò ‘≈√ ≈¬∆«‚≥◊ «√º÷∆Õ “«’º’” (B@AD) Á∂ Ï≈¡Á Á»√∆ Ú≈ ‹À’Ò∆È “∂√ C” «Úº⁄ √ÒÓ≈È ÷≈È Á∂ È≈Ò È˜ ¡≈¬∂◊∆Õ Í∂Ù ‘È «¬√∂ «√Ò«√Ò∂ «Úº⁄ ¿∞√ È≈Ò ‘ج∆ ◊ºÒÏ≈ Á∂ ’∞fi ¡≥Ù :

Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”Â∂ ‘À √≈≈ «Ë¡≈È : ‹À’«ÒÈ * “∂√ C” ¡Â∂ “‚z≈¬∆Ú” Á∂ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ Ú∂Ò∂ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ «’‘Û∂-«’‘Û∂ Íz‹ Ø ’ À ‡ ‘È? - Ó∂∂ ’ØÒ «¬√ Ú’Â ÁØ Úº‚∂ ÍzØ‚’ÙÈ ‘≈¿±√ Á∆¡ª Í≥‹ «ÎÒÓª Á∂ ¡≈Î ‘ÈÕ ÓÀ∫ «¬È∑ª ”Â∂ √∆∆¡√Ò∆ «Ú⁄≈ ’ ‘∆ ‘ªÕ ‹ÁØ∫ Î≈¬∆ÈÒ ‘ØÚ◊ ∂ ≈, «¬È∑ª Á∂ √≥ÏË ≥ «Úº⁄ «Ú√Ê≈ È≈Ò Áº√ª◊∆Õ ÁØ ‘≈Ò∆Ú∞‚ º «ÎÒÓª Á∂ ¡≈Î ¡≈¬∂ ‘È, Í «ÎÒ‘≈Ò Ó∂∆ ‘≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆¡ª «ÎÒÓª «Úº⁄ «ÏÒ’∞Ò «ÁÒ⁄√Í∆ È‘∆∫Õ ÓÀ∫ Óπ≥Ϭ∆ «Úº⁄ «‘ ’∂ «√Î Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆¡ª «ÎÒÓª ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ ‘ªÕ * «ÎÒÓª «Úº⁄ Â∞‘≈˘ ’ج∆ ÷≈√ ’≈ÓÔ≈Ï∆ È‘∆∫ «ÓÒ∆, ’ج∆ ’≈È? - «¬‘ ’«‘‰≈ ◊Ò ‘À «’ Ó∂∆¡ª «ÎÒÓª ˘ “«’º’” (B@AD) Á∂ Ï≈¡Á ’≈ÓÔ≈Ï∆ È‘∆∫ «ÓÒ∆Õ Á¡√Ò ¿∞√ Á∂ Ï≈¡Á «ÎÒÓ Ó∂’√ Á≈ ‹Ø ÌØ√≈ Ó∂∂ ”Â∂ ’≈«¬Ó ‘Ø«¬¡≈, ¿∞‘ Ò◊≈Â≈ ÚËÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ “ÏzÁ√”, “«‚Ù∞Ó” ¡Â∂ “‹∞ÛÚ≈ B” È∂ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ’≈Î∆ ⁄≥◊≈ ÍzÁÙÈ ’∆Â≈ √∆Õ «‹ºÊØ∫ º’ “∂√ C” Á∆ ◊ºÒ ‘À, ÓÀ∫ «ÎÒÓ Â∂ ¡≈͉∂ «’Á≈ Ï≈∂ Ï∂‘ºÁ ¿∞ÂÙ≈‘ ‘ªÕ «¬√ «Úº⁄ ÓÀ∫ Í»∆ «Â¡≈∆ Á∂ È≈Ò ¡À’ÙÈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «’Á≈ Ú∆ «ÏÒ’∞Ò ¡Òº◊ Â∑ª Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª √≈∂ ’≈Ȫ Á∂ È≈Ò ÓÀ∫ «ÎÒÓ Á∆ «Ò∆˜ Á≈ Ï∂√Ï∆ È≈Ò «¬≥˜≈ ’ ‘∆ ‘ªÕ * Â∞‘≈˘ «¬º’ ÎÀÙÈ∂ÏÒ ¡«ÌÈ∂Â∆ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Â∞‘≈‚∆ «Èº‹∆ «˜≥Á◊∆ «Úº⁄ ÎÀÙÈ Á≈ «’≥È≈ Ó‘ºÂÚ ‘À? - Ó∂∂ Ò¬∆ ÎÀÙÈ Ï‘∞ ˜»∆ ‘ÀÕ ÎÀÙÈ È≈Ò «¬º’ ¡Òº◊ «’√Ó Á≈ √’»È «ÓÒÁ≈ ‘À, «‹√ ˘ «¬≥‹∞¡≈¬∂ ’Á∆ ‘ªÕ ÓÀ∫ Ï‘∞ ¡À’√ÍÀ∆ÓÀ∫‡Ò ‘ªÕ ÎÀÙÈ ˘ ÒÀ ’∂ «¬≥È≈ «Ë¡≈È º÷Á∆ ‘ªÕ Ó∂∂ ¡≥Á ÎÀÙÈ ’∞º‡’∞º‡ ’∂ Ì«¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ √Ì ’∞fi «’√∂ Á∂ Ò¬∆ È‘∆∫, ÏÒ«’ ÷πÁ Á∂ Ò¬∆ ’Á∆ ‘ªÕ * Â∞√∆∫ ¡‹∂ º’ Í≥‹ ’ØÛ È∂Û∂ ¡‡’∂ ‘ج∂ ‘Ø, Á∆«Í’≈, ’≥◊È≈ ¡Â∂ «Íz¡≥’≈ Ú◊∆¡ª ‘∆Ø«¬Èª A@ ’ØÛ ÂØ∫ ÚºË Á∆ Íz≈¬∆˜ º’ ‹≈ Í‘∞≥⁄∆¡ª ‘ÈÕ Á»√∆¡ª ¡«ÌÈ∂Â∆¡ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ Â∞‘≈‚∆ Íz≈¬∆˜ «Úº⁄ ‹Ø «¬‘ Úº‚≈ Î’ ‘À, ¿∞√ Á∂ Ï≈∂ ’∆ ’«‘‰≈ ⁄≈‘Ø◊∂? - ¿∞‘ √≈∆¡ª Ó∂∂ ÂØ∫ √∆È∆¡ ‘ÈÕ ¿∞‘ ’≈Î∆ ’≥Ó ’ ⁄πº’∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞È∑ª √Ì Á∂ ’ØÒ Ó∂∂ È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ ¡À’√Í∆∆¡≥√ ‘ÀÕ ’«‘‰ «Úº⁄ ÓÀ˘ «’√∂ Â∑ª Á∆ «fi‹’ È‘∆∫ «’ Ó∂∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ «‚Óª‚ «˜¡≈Á≈ ‘À Â∂ «‹√ Á∆ «‹≥È∆ «‚Óª‚ ‘ØÚ∂◊∆, ¿∞√ Á≈ ˙È≈ Íz≈¬∆˜ Ú∆ ‘ØÚ∂◊≈Õ ÓÀ˘ È‘∆∫ Òº◊Á≈ «’ «¬√ «Úº⁄ ’ج∆ ÷≈√ ◊ºÒ ‘ÀÕ ÓÀ˘ «√Î ‘∆Ø Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ‘∆Ø«¬È ˘ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ ÿº‡ «Ó‘ÈÂ≈È∂ ”Â∂ «¬Â≈˜ ‘ÀÕ √≈‚∂ ’Ò≈’≈ª «Úº⁄ «Ó‘ÈÂ≈È∂ Á≈ ‹Ø «¬‘ Î’ ‘À, ¿∞√ ˘ ÓÀ∫ √πÌ≈«Ú’ Íz«’«¡≈

PAGE 47



Ó≥ÈÁ∆ ‘ªÕ * Ï≈Ò∆Ú∞º‚ «Úº⁄ √‡≈ «’‚√ ˘ ‹Ø √ÍÀÙÒ ‡z∆‡ÓÀ∫‡ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√ ˘ ÒÀ ’∂ ’Á∂ ÓÈ Áπ÷∆ ‘∞≥Á≈ ‘À? - ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ Ù∞» «Úº⁄ Ï∂Ù’ º √‡≈ «’‚√ ˘ ’¬∆ √‘»Òª «‘≥Á∆¡ª ‘؉, ¡÷∆ «Úº⁄ ’Á «√Î ’≈ÓÔ≈Ï ¡Â∂ ’≈«ÏÒ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ È≈’≈Ó ‘Ø Â∂ «’√∂ Úº‚∂ ÍzØ«‚¿±√, ‚≈«¬À’ ‹ª √‡≈ Á∂ Ï∂‡∂ ‹ª Ï∂‡∆ ‘Ø Âª Ú∆ «¬‘ «¬≥‚√‡∆ Â∞‘≈˘ Ï≈‘ ÷Á∂ÛÈ ÂØ∫ È‘∆∫ ‘‡∂◊∆Õ * ¡’√ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «ÎÒÓ «¬≥‚√‡∆ «Úº⁄ ’≈ÓÔ≈Ï∆ «ÓÒÁ∂ ‘∆ ’Ò≈’≈ ¡≈͉∆ Íπ≈‰∆ Ò’∆ ÂØ∫ «¬Ë-¿∞Ë ‘؉≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ÈÚª «√º÷‰ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ ÍzÔØ◊ ’È ÂØ∫ ¡’√ ¿∞‘ Ï⁄Á≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Â∞‘≈˘ ÈÚª «√º÷Á∂ «‘‰ ¡Â∂ ÈÚª ’È «Úº⁄ «’≥È∆ «ÁÒ⁄√Í∆ ‘À? - √≈˘ √Ì ’∞fi ÍÂ≈ ‘À, Ú≈Ò∆ √Ø⁄ «’√∂ Ò¬∆ ·∆’ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ «‹√ «ÁÈ Â∞√∆∫ Ó≥È «Ò¡≈ «’ Â∞‘≈˘ √Ì ’∞fi ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ¿∞√∂ «ÁÈ ÂØ∫ Â∞‘≈‚≈ «Ú’≈√ ∞’ ‹≈¬∂◊≈Õ ¡≈͉∂ ’≥Ó ¡Â∂ ‹∆ÚÈ Á∂ Ï≈∂ √≈˘ ؘ ÈÚª «√º÷‰ ˘ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ ’ØÒ ‹∆ÚÈ ‘À, √Óª ‘À, «√º÷‰ Á∂ √≈ËÈ ‘È ¡Â∂ ÓΩ’≈ ‘À, ˜» «√º÷Á∂ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ

Ë«Ó≥Á ˘ «ÓÒ∂◊≈ “≈‹ ’Í» Ò≈¬∆·≈¬∆Ó...”

Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ «Á◊‹ ¡«ÌÈ∂Â≈ Ë«Ó≥Á ˘ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ «¬’ ÷≈√ ¡ÀÚ≈‚ È≈Ò √ÈÓ≈«È ’È ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ Á√¡Ò, Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ «√«÷¡≈ ¡Â∂ √≥√«’zÂ∆ Ó≥Â∆ «ÚÈØÁ Â≈ÚÛ∂ È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ √ØÙÒ Ó∆‚∆¡≈ ≈‘∆∫ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «Á◊‹ ¡«ÌÈ∂Â≈ Ë«Ó≥Á ˘ “≈‹ ’Í» Ò≈¬∆·≈¬∆Ó ¡⁄∆ÚÓÀ∫‡ ¡ÀÚ≈‚” Ò¬∆ ⁄π«‰¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÓÙ‘» «ÎÒÓ «ÈÁ∂Ù’ ≈‹’∞Ó≈ «‘≈È∆ ˘ ≈‹ ’Í» √ÍÀÙÒ ’ª‡z∆«Ï¿±ÙÈ ¡ÀÚ≈‚ Ò¬∆ ⁄π«‰¡≈ ‘ÀÕ «ÚÈØÁ Â≈ÚÛ∂ È∂ ¡≈͉∂ ¡«Ë’≈’ ‡«Ú‡ ¡’≈¿±∫‡ ≈‘∆ ‡Ú∆‡ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «’‘≈, ““Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ È∂ ≈‹ ’Í»  Ò≈¬∆·≈¬∆Ó ¡⁄∆ÚÓÀ∫‡ ¡ÀÚ≈‚ Ò¬∆ Ë«Ó≥Á ‹∆ ¡Â∂ ≈‹ ’Í» √ÍÀÙÒ ’ª‡z∆«Ï¿±ÙÈ ¡ÀÚ≈‚ Ò¬∆ «ÈÁ∂Ù’ ≈‹’∞Ó≈ «‘≈È∆ Á∂ Ȫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’’∂ Ï‘∞ ÷πÙ∆ ‘Ø ‘∆ ‘À...ÁØ‘ª ˘ ÚË≈¬∆””Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ó≈·∆ ¡«ÌÈ∂Â≈ «Ú‹À ⁄Ω‘≈È ¡Â∂ ¡«ÌÈ∂Â∆ Ó∞‰≈Ò ’∞Ò’‰∆ ˘ Ú∆ √ÈÓ≈«È ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Ï≈∂ ”⁄ ‡Ú∆‡ ’Á∂ ‘ج∂ «ÚÈØÁ Â≈ÚÛ∂ È∂ «’‘≈, ““«Á◊‹ ¡«ÌÈ∂Â≈ «Ú‹À ⁄Ω‘≈È ˘ “Íz«Â«Ù· «⁄Â≈ÍÂ∆ Ú∆ ÙªÂ≈≈Ó ‹∆ÚÈ ◊ΩÚ Íπ√’≈ ¡Â∂ ¡«ÌÈ∂Â∆ Ó∞‰≈Ò ’∞Ò’‰∆ ˘ «⁄Â≈ÍÂ∆ Ú∆ ÙªÂ≈≈Ó «ÚÙ∂Ù ÔØ◊Á≈È Íπ√’≈ Ò¬∆ Ï‘∞Â-Ï‘∞ Ù∞Ì º ’≈ÓÚÈ≈Úª””Õ

‘ ¡Ω ˘ ¡≈«Ê’ ÂΩ ”Â∂ ¡≈ÂÓ-«ÈÌ ‘؉≈ ⁄≈‘∆ÁÀ : «ÍzÔ≥’≈ «ÎÒÓ ¡Á≈’≈≈ ¡Â∂ Ϻ«⁄¡ª Ò¬∆ ’≥Ó ’È Ú≈Ò∆ √≥Ô’ ∞  ≈Ù‡ Á∆ √≥ √ Ê≈ Ô» È ∆√∂ Î Á∆ ◊∞ ‚ «ÚÒ ¡≥Ï√ À ‚ «ÍzÔ’ ≥ ≈ ⁄ØÍÛ≈ È∂ «’‘≈ «’ ‘ ¡Ω ˘ ¡≈«Ê’ »Í ÂΩ ”Â∂ ¡≈ÂÓ-«ÈÌ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ «√‘ ¡Â∂ Í«Ú≈ ’«Ò¡≈‰ Ó≥Â≈Ò≈ ¡Â∂ “Í≈‡È«ÙÍ Î≈ ÓÀ‡ÈÒ, «È¿±Ï≈È ¡À∫‚ ⁄≈¬∆Ò‚ ‘ÀÒÊ” ÚºÒ∫Ø Ú∆Ú≈ ÂØ∫ «¬Ê∂ ¡≈ÔØ«‹Â ‘Ø ‘∆ ÁØ «ÁÈ≈ ÏÀ·’ “Í≈‡È√ ÎØÓ” Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰ Ò¬∆ ¡≈ÔØ«‹Â ÍzµÀ √

◊≥Ì∆ ‘Ø«¬¡≈ ‹≈È ¡Ï≈‘Ó

«Ú¡≈‘ ˘ ÒÀ ’∂ ‰Ú∆ È∂ ÂØÛ∆ ⁄πºÍ∆ Á∆«Í’≈ ¡Â∂ ‰Ú∆ «√≥ÿ Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆¡ª ÷Ïª ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ √π÷∆¡ª «Ú⁄ ‘ÈÕ ¡≈¬∂ «ÁÈ ¿∞Ȫ∑ Á∆ «Ú¡≈‘ ˘ ÒÀ ’∂ ’ج∆ È≈ ’ج∆ ÷Ï Ó∆‚∆¡≈ Á∆¡ª √π÷∆¡ª «Ú⁄ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ Á∆«Í’≈ ¡Â∂ ‰Ú∆ «¬√ √≈Ò Á∂ ¡÷∆ º’ «Ú¡≈‘ ’ √’Á∂ ‘È Í ‘∞‰ º’ ÚÀ«‚≥◊ ‚À√‡∆È∂ÙÈ Î≈¬∆ÈÒ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‰Ú∆ È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ Á∆¡ª ÷Ïª ”Â∂ ⁄πºÍ∆ ÂØÛ∆ ‘ÀÕ «¬’ «¬≥‡«Ú˙ ÁΩ≈È ‰Ú∆ «√≥ÿ È∂ Áº«√¡≈,““‘∞‰ ÓÀ∫ ¡Â∂ Á∆«Í’≈ ÁØÚ∂∫ ‘∆ ¡≈͉∂ ’≥Ó «Ú⁄ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ∞ºfi∂ ‘ج∂ ‘ªÕ ’≥Ó ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á∆«Í’≈ «¬√ √Ó∂∫ ÏÀ’ Íz≈ÏÒÓ È≈Ò Ú∆ ‹»fi ‘∆ ‘ÀÕ ‹∂’ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‡≈¬∆Ó «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ˘ ÒÀ ’∂ ’ج∆ ¡È≈¿∞∫√ÓÀ∫‡ ωÁ∆ ‘À,

’≈ÈÎ≥√ «Ú⁄ «¬’ ⁄⁄≈ ÁΩ≈È «ÍzÔ’ ≥ ≈ È∂ «¬‘ ◊ºÒ ’‘∆Õ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ‘ ¡Ω ˘ ¡≈«Ê’ »Í ÂΩ ”Â∂ ¡≈ÂÓ-«ÈÌ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ √≈˘ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ ÒÛ’∆¡ª ˘ ¡«‘Ó∆¡Â Á∂‰∆ Ù∞» ’È∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ ¿∞Ȫ∑ ˘ ÒÛ«’¡ª Á∂ Ï≈Ï ÓΩ’∂ È‘∆∫ «ÓÒÁ∂Õ ÒÛ’∆¡ª ˘ ‘ ◊ºÒ ”Â∂ Ø’‰-‡Ø’‰ Á∆ ʪ ‘ Óª Á≈ «¬‘ Ú∆ ’ÂºÚ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÒÛ«’¡ª ˘ ÒÛ’∆¡ª ˘ Ï≈Ï∆ Á∆ Ș È≈Ò Á∂÷‰ ¡Â∂ √ÈÓ≈È Á∂‰ Á∆ «√º«÷¡≈ Á∂‰Õ ¡Á≈’≈≈ È∂ «’‘≈ «’ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Í«Ú≈ Á∂ ͺË ”Â∂ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √’»Ò Á∂ ͺË ”Â∂ √Ø⁄ ÏÁÒ‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ

ª ÓÀ∫ ÷πÁ ¤ºÂ ”Â∂ ÷Û∑≈ ‘Ø ’∂ ⁄∆÷-⁄∆÷ ’∂ «¬√ Ï≈∂ Áº√ª◊≈Õ”” ÌÒ∂ ‘∆ ‰Ú∆ ‘∞‰∂ «¬È∑ª √Ì ◊ºÒª ÂØ∫ ÓÈ≈ ’ ‘∂ ‘È Í Á∆«Í’≈ Í≈Á»’‰ Ø ¡Â∂ ‰Ú∆ Á∂ «Ú¡≈‘ «Â¡≈∆¡ª ‹Øª È≈Ò ⁄ºÒ ‘∆¡ª ‘ÈÕ Á∆«Í’≈ È∂ «Ú¡≈‘ Á∆ Ù≈«Í≥◊ Ú∆ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ‘∆ Á∆«Í’≈ ‰Ú∆ Á∆ Óª ¡Â∂ ÌÀ‰ È≈Ò Ù≈«Í≥◊ ’Á∆ Ș ¡≈ ⁄πº’∆ ‘ÀÕ Áº√ Á¬∆¬∂ «’ “ÍÁÓ≈Ú” Á∆ «Ò∆˜ ÂØ∫ Í«‘Òª ÁØÚª Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ¡≈Í√ ”⁄ «ÓÒ ⁄π’ º ∂ ‘È ¡Â∂ «¬’-Á»‹ º ∂ È≈Ò «◊· Ú∆ ¡À’√⁄∂∫‹ ’ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ ¿∞Ê∂ ‘∆ ‰Ú∆ Á∆ ÎÀ«ÓÒ∆ È∂ Á∆«Í’≈ ˘ «‹¿±Ò∆ ¡Â∂ √≈Û∆ Ú∆ «◊· «Ú⁄ «ÁºÂ∆ √∆Õ

‹≈È ¡Ï≈‘Ó ¡À‡Ó∆ ‹Ï∂ ¿∞µÂ∂ ¡≈Ë≈ «ÎÒÓ “ÍÓ≈‰» : «Á √‡Ø∆ ¡≈Î ÍØ÷‰” «Úº⁄ ‚≈«¬È≈ Í∂∫‡∆ ¡Â∂ ÏØÓÈ ¬∆≈È∆ È≈Ò È˜ ¡≈¬∂◊≈Õ ¡«ÌÙ∂’ ÙÓ≈ Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ Ú≈Ò∆ «¬√ «ÎÒÓ Á∆ ÚË∂∂ Ù»«‡≥◊ ≈‹√Ê≈È «Úº⁄ ‘ج∆ ‘ÀÕ ‹≈È Á∆ «¬‘ «ÎÒÓ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚ≥Ï «Úº⁄ «Ò∆˜ ‘؉∆ √∆, Í «’√∂ ’≈È ’ ’∂ «¬√ Á∆ «Ò∆˜ ‡Ò ◊¬∆ ¡Â∂ ‘∞‰ «¬‘ ¡ÍzÀÒ «Úº⁄ «Ò∆˜ ‘ØÚ∂◊∆Õ ‹≈È “«‹√Ó”, “«‚Ù»Ó” ¡Â∂ “ÎØ√” Ú◊∆¡ª Ù∞ºË Ó√≈Ò≈ «ÎÒÓª ’Á≈ «‘≈ ‘À, Í ÏÂΩ «ÈÓ≈Â≈ ¿∞√ È∂ Ï∂‘Á º Ù≈ÈÁ≈ «Ú«Ù¡ª ”Â∂ «ÎÒÓª ω≈¬∆¡ª ‘ÈÕ ‘∞‰ ¿∞‘ Í«‘Òª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ◊≥Ì∆ Ș ¡≈¿∞‰ Òº◊≈ ‘ÀÕ «¬º’ ¡«ÌÈ∂Â≈ Ú‹Ø∫ ‹≈È ˘ «¬≥‚√‡∆ «Úº⁄ ÒßÏ≈ √Óª ‘Ø ⁄πº’≈ ‘À, «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ «Úº⁄ «¬√ Â∑ª Á∆ ◊≥Ì∆Â≈ ¡≈¿∞‰∆ Ò≈˜Ó∆ ‘À, Í ¿∞√ «Úº⁄ «¬‘ ÂÏÁ∆Ò∆ Ù≈«¬Á √π‹∆ Á≈ ˘ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¬∆, «‹È∑ª È≈Ò ◊≥Ì∆ «Ú⁄≈-Ú‡ªÁ≈ ¡Â∂ ’¬∆ Ó∆«‡≥◊ª ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ “«Úº’∆ ‚ØÈ” ¡Â∂ “ÓÁ≈√ ’ÀΔ∂ Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ‹≈È ¡Ï≈‘Ó Á≈ ÓÈÍ√≥Á «ÚÙ≈ ¡À’ÙÈ ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ «√ÒÚ √’∆È ”Â∂ ¡À’ÙÈ ’È≈ Ï‘∞ Í√≥Á ‘ÀÕ ÍÁ∂ ¿∞µÂ∂ ¿∞‘ «’√∂ ‚∞ÍÒ∆’∂‡ Á∆ ÓÁÁ ÂØ∫ «ÏȪ √≈∂ ¡À’ÙÈ √∆È ÷πÁ ‘∆ ’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ⁄º’ «Úº⁄ ¿∞√ Á∂ ◊Ø«‚¡ª Á∆ «Â≥È Ú≈ √‹∆ ‘Ø ⁄π’ º ∆ ‘ÀÕ

PAGE 47


The Patrika

PAGE 48

Friday, April 20th, 2018



COMMUNITY AWARENESS TEAM PRESENTS

Shaping our

Future Youth Conference 2018

April 27th

11AM TO 3PM

REGISTRATION BEGINS:10:30AM

Lunch Included At Gurdwara Kalgidhar Darbar 30640 Blueridge Dr, Abbotsford, BC V2T 5W3

3

WORKSHOPS

BY GUEST SPEAKERS CONTACT US AT

communityawarenessteam@outlook.com or 604-308-0189

PAGE 48


Friday, April 20th, 2018

PAGE R1

PAGE R1


PAGE R2

PAGE R2

Friday, April 20th, 2018


Friday, April 20th, 2018

PAGE R3

PAGE R3


PAGE R4

PAGE R4

Friday, April 20th, 2018


Friday, April 20th, 2018

PAGE R5

PAGE R5


PAGE R6

PAGE R6

Friday, April 20th, 2018


PAGE R7

Friday, April 20th, 2018

Davesher Harmesh Davesher Rupinder Personal Real Estate Corporation Realtor

604-832-2831

604-897-4521

rupinderdavesher@hotmail.com

davesher.harmesh@gmail.com

www.rupinderdavesher.com

FREE Market Evaluation

“TOP OFFICE”

Specializing in Farms - Farm land - Building lots & homes

1

#

5433

Real Estate Office

30596 Sandpiper Drive, Abbotsford

5335

32925 Peebles Drive, Mission

5403

32913 Peebles Drive, Mission

in the Entire Fraser Valley Board Area (1997 - 2016)

(Based on FVREB MLS® statistics for production per salesperson in all categories)

OPEN HOUSE Saturday 1:00 - 3:00 Sunday 2:00 - 4:00

604-826-9000

Renovated!!! Prime Location

Off: 604.826.9000 T.F.: 1.888.826.1177 #103-33070 5th Ave Mission, B.C. V2V 1V5

Open fl plan, 9 ft ceilings. Formal fam rm, din area, kitchen, 2 bdrms, main bath, master bdrm w/ensuite & walk-in closet up. Ground level den/office/playroom w/bath & shower, rec rm, 2 bdrms & full bath.

Call Rupinder 604-832-2831

Call Rupinder 604-832-2831

Call Rupinder 604-832-2831

4251 Mt Lehman Road, Abbotsford

5390

10 Acre Blueberry Farm

“Elliott Variety” in prime location, w/house. Main floor has living room, kitchen, 2 bedrooms & 2 baths. Two year old 8,400 sq ft insulated metal shop w/3 bays. Near Hwy 1 & Highstreet Mall.

$2,879,000

2635 Railcar Crescent, Abbotsford

5319

Near Highstreet Mall/Abby

$1,179,000

3178 Engineer Crescent, Abbotsford

5385

2 Storey Home - Abby!

3,179 sq ft home on 8,999 sq ft lot. Near Highstreet Mall, freeway & U.S. border! 4 bdrms + laundry up w/3 full baths. Main has liv rm, fam rm, kitchen, din rm. Basement has 2 bdrms & 2 full baths. Call Rupinder 604-832-2831

$909,000

$860,000

26775 16th Ave, Langley

Full Production Farm!!

15 acre blueberry farm with wide frontage in prime Langley location! Near U.S. border, town & shopping centers! Two homes, 1 - 5 bedroom house & 1 - 2 bedroom manufactured home!! Call Rupinder 604-832-2831

5415

6,368 sq ft lot, 4,328 sq ft home. Main has liv rm, din rm, kitchen, nook, family rm and den. Upper has 4 bdrms and laundry!! Basement has liv rm, kitchen, 3 bdrms!! Don’t miss out on this amazing home!! Call Rupinder 604-832-2831

Family Neighbourhood!!

Open fl plan w/lots of windows. 9’ ceiling thru-out Formal family room, dining area, kitchen, 2 bdrms & bath, master bdrm w/ensuite up. Main has den/office/ playroom w/bath, rec rm, 2 bdrms & full bath.

5369

Call Rupinder 604-832-2831

Brand new home!!

5,481 sq ft lot w/2,459 sqft home. New cbinets & countertops in kitch. H.W tank 2017. New furnace 2017. Repainted in 2017, roof is 3 yrs old. Main has liv rm, din rm, kitch & family rm. Near schools & shops.

$2,399,000

3473 Hill Park Place, Abbotsford

3965 SF Home/West Abby

2 storey w/fullly finished basement. 8 bedrooms, 6 full baths. Close to all level of schools, Highstreet Mall, churches & hi-way #1. High ceilings, granite countertops, open floor plan. Patio & Sundeck. Call Rupinder 604-832-2831

$1,169,000

7,674 Sq. Ft. Corner Lot

5389

Call Rupinder 604-832-2831

$374,000

Potential Development!!!

$1,189,000

21,486 sq ft lot in West Abbotsford with a 1,800 sq ft rancher with basement. Prime location - Don’t miss out. Call Rupinder 604-832-2831

31182 Firhill Drive, Abbotsford

2074 Dolphin Crescent, Abbotsford

Close to Abbotsford Hospital!

6 Bdrm Home/West Abby!

Call Rupinder 604-832-2831

$1,039,000

Quiet neighbourhood, great location. 3 bedrooms up and 1 bedroom down. Open floor plan. Private backyard. Potential to subdivide to two lots!! Call Rupinder 604-832-2831

PROFESSIONAL MANAGEMENT OF YOUR RENTAL PROPERTIES For information please call our Property Management Division

$799,000

5290

Beautiful 3745 sq ft 2 storey home w/fully finished bsmnt. 6 large bdrms, 5 full washrooms. Close to all levels of schools, Highstreet Mall, churches & highway #1. High ceilings, open floor plan.

#5 20118 Beacon Road, Hope

Spacious 1,361 sq ft rancher has 2 bdrms plus den, kitchen, nook and big backyard. Lot size 4,369 sq ft. Don’t miss out!!

5412

New subdivision. 8 bdrms. Main has liv rm & din rm, spice kitch, main kitch & full bath. Upper has 4 bdrms, concrete fl soundproof!! Bsmnt has 3 bdrms, rec rm, games rm & bar. Great location. Call Rupinder 604-832-2831

$820,000

33429 George Ferguson Way, Abbotsford

2626 Railcar Crescent, Abbotsford

5411

5391

Brand New Rancher Strata Fee only $25/m!!

$859,900

Peace of Mind

for Your Investment

qualified prescreened 604-820-9000 We have tenants ready to rent. www.mindymcpherson.com

$939,000

Building / Development 5086

Beautiful Hatzic Ridge Estates

34854 Ferndale Ave, Mission

Gated quality controlled sub-division. Bring your fussiest buyers. The “Eagle Mountain” of Mission. $549,000 each Call Rupinder 604-832-2831

PAGE R7


PAGE R8

Friday, April 20th, 2018

Amit Sudhakar

Nav Aulakh

Seller’s Agent 778.552.5658 navaulakh1@gmail.com

Buyer’s Agent 778.347.8700 aidbcc@gmail.com

Exceptional Client Service & Professional Real Estate Advice DEVELOPMENTS

RESIDENTIAL

8 bedroom house, East Abbotsford Asking $1.1M • legal suite • only 9 yrs young

Lot 2 or Lot 3, Bench Ave., Mission Asking $549,000/each

5 bedroom including 2 bed suite for 725k in central Abbotsford

• Desirable neighbourhood • Build your dream home or invest

4 lot subdividable lot asking 1.2 million in Abbotsford

Maple Ridge Asking $599,000 • 6,200 sq.ft. Lots Available

DEVELOPMENTS

Brookswood, Langley Asking $2.2M • 5 Lot Subdivision

Maple Ridge Asking $7.6M • 19 Lot Subdivision

Fraser Heights, Langley Asking $800K/lot • 9 Lot Subdivision

Site in Clayton Asking $15.5M • 83 Unit Townhome site

25 unit townhouse site in South Surrey asking 5,625,000

Lots available in Abbotsford, Mission, Maple Ridge, Surrey and Langley

DEVELOPMENTS

Aldergrove Lot with house Asking $3.2M • 4 Lots Available

10 Acre assembly in Langley Asking $1.8M/acre • Brookswood - for Mixed

Residential

2 & 3 Lot Development Potential in Abbotsford. Call for more info!

DEVELOPMENTS

South Surrey Asking $9M • 19 Lot Subdivision

INDUSTRIAL/ COMMERCIAL

Industrial land in Campbell Heights Asking $1.4M/acre • 5 Acre Parcel

South Surrey Starting from $565,000/lot

Site in Central Gordon Asking $7M • 50 Unit Townhome site

• 55 Lot Subdivision

INDUSTRIAL/COMMERCIAL

Site in Abbotsford Asking $4.9M • 50 - 55 Townhome site

White Rock Asking $1.299M/each • 2 lots available in White Rock

1990 Coquitlam Ave. Asking $4.2M

Site in Fraser Heights Asking $5.5M

• 10 units available

• 30 Unit Townhome Site • 1.94 acres

FARM

5 Acre Farm Asking $2M • With 5 bedroom house • In Mt. Lehman area.

15 Acre Blueberry Farm Asking $1,550,000 • With Dukes & Elliots • Close to the Sumas Border

13 Acre Farm Asking $2.3M • With 4000 sq. ft. house in Abbotsford

10 Acre Blueberry Farm Asking $1.6M • Close to 256 & 16th Ave • Lots of outbuildings & 3 bedroom house. • Variety is Duke.

Looking to sell your property ? Call us today for a FREE no obligation evaluation ! PAGE R8


PAGE R9

Friday, April 20th, 2018

Oak Realty Parv Harry Shinder Gill PREC Little Independently Owned and Operated 604.832.0540 Top 1% Realtor of FVREB 2010-2015 604.832.0944 12 Years Experience!

and Master Medallion 2006-2014

12 Years Experience!

shindergill@gmail.com | parvharry@gmail.com

Shinder Gill PREC

Parv Harry

Visit our Website for more pictures & New Listings www.teamelite.ca info@teamelite.ca 604-859-2341

NEW "Homes Coming Soon in Abbotsford & Maple Ridge!"

COMING SOON

"20 Homes located on East Side of Abbotsford starting at $1.1 Million." "6 Coach Homes in Auguston coming June 2018 starting at $1.1 Million." "17 Homes in Auguston, some lots with greenbelt, starting at $1.2 Million."

Call To Reserve Yours 11230 243 Street $ 1,050,000 Brand New 2 Storey with Basement Family Home! This gorgeous home has a spacious feel with open layout. The upper floor offers 4 Bdrms up with a Den on the Main Floor. One of the kids will enjoy a bathroom with their bedroom on the upper floor. Rec Room with also a legal 2 bedroom basement for a growing family.

27644 Lundeberg Ave $ 1,190,000 Custom built house on close to 6,000 sq.ft lot. House has 6 bedrooms and 4 bathrooms making it convenient for a larger sized family with children or extra guests. Theater room and bar are located in the basement for upstairs usage. This house includes a double garage with additional parking making parking easy at this home.Call today to get your very own personal tour!

2710 Mcmillan Rd $ 819,900 Superior built home that offers exceptional quality and design! Apprx 2300 sq ft home with legal coach suite for extra income!

2357 Bevan Crescent $ 1,125,000 Custom built 2 storey house with security cameras on a house over 3100 sq.ft. Main floor has high 10 ft ceilings and basement has 9 ft high ceilings. Driveway is extra wide, making it convenient for RV parking. Huge custom kitchen, with built in coffee table and quartz counter tops in the whole house. House has air conditioning and full fenced backyard.

ATTENTION BUILDERS ATTENTION DEVELOPERS

“Ready to build lots available in Maple Ridge, Langley & Abbotsford” "CALL FOR MORE INFO”

"Townhome sites available in Langley, Mission & Maple Ridge"

Call To Reserve Yours

24279-112 Ave

11201 243 Street

24285-112Ave

$ 970,000

$ 1,069,000 This beautiful 2 storey home with basement is on a lot over 4700 sq.ft. The house has very cozy feeling with 4 bedrooms and 5 washrooms along with a laundry room to make laundry time more convenient. Parking is not a problem with 4 parking spots plus RV parking

36076 Emily Carr Green $ 850,000

NEWLY BUILT HOME on over 5,000 sq ft! The main level has a bedroom, bathroom, den and a huge kitchen with a gorgeous island in the center plus a spice kitchen and a pantry for extra storage. Has 4 bedrooms on the upper floor with 2 being Master Bedrooms with Walk-in Closets and Ensuites and a balcony off of the Master Bedroom and a beautiful sitting area.

3897 Brighton Place This beautiful custom built home sits on over 7,200 sq. ft. lot with an amazing floor plan. This house is a must see with a spacious layout and high ceilings giving this house a breathtaking finish. Upstairs rooms are spacious with natural light shining in.

32656 Marshall Rd

$900,000

$ 700,000

Mint condition over 4,600 sq.ft easy access to highway long driveway 6 bedrooms, 4 bathrooms custom built kitchen

8296 204 Street, Langley

$1,140,000 Gorgeous 2 storey house with a basement is located in one of the more desirable neighbourhoods of Langley. Designed for comfortable living. House has 4 bedrooms and 4 bathrooms. Quality finishing with high ceilings and spacious rooms. The chef like kitchen has stainless steel appliances with many units for extra storage

5038 Riverside Street

$ 1,089,000

Brand New 2 Storey with Basement Family Home! This gorgeous home has a spacious feel with open layout. The upper floor offers 4 Bdrms up with a Den on the Main Floor. One of the kids will enjoy a bathroom with their bedroom on the upper floor. Rec Room with also a legal 2 bedroom basement for a growing family.

3108 Engineer Court, Abbotsford

Beautiful 2 storey house with a basement and spacious room for a great family. upper floor has 4 bdrms plus 1 bdrm downstairs.

31531 Upper Maclure Rd $ 1,350,000

$ 948,000

Beautiful 2 Storey/W. Basment house. It offers a huge Great Room with a high efficiency gas fireplace. The main floor has an open concept with good sized dining room with gorgeous kitchen. The upper floor has 3 bedrooms with a master suite with huge walk-in closet and an ensuite. The basement has a rec room and basement suite.

Great location, almost 20 acres blueberry machine pick farm, close to town, on CITY water. Updated 4 bedroom rancher with double garage, newer paint inside and outside, 4 years roof w/windows and 2700 sqft shed. 8.5 acres Duke 8 years old, 7 acres bluedcrop 3 yrs/

Well maintained rancher on huge 8400 sqft lot with big 660 sqft shop.This solid 3 bedroom rancher features vaulted livingroom ceiling. covered patio,

7,700 SQ.FT. HOME WITH PLANS READY FOR A TRIPLE GARAGE HOUSE IN TOWNLINE AREA

SUBDIVIDABLE

Home you can subdivide into 2 or 3 lots 4 bedrooms home close by King rd / Jackson elementary school

4398 N Auguston Parkway

$ 1,150,000

This house is a must see as it implements smart home technology that can be controlled by your very own Ipad. The house has 4 bedrooms upstairs with a custom built shower in the master bedroom along with built in alarm system, built in vacuum, fridge, stove, dishwasher, washer and dryer.There is a 2 bedroom unauthorized suite in the basement plus a legal 589 sq. ft. coach home that has its very own hot water heat, fridge, stove, dishwasher, washer and dryer for extra income.

36061 Emily Carr Green

$ 825,000 Superior built home located in East Abbotsford that offers exceptional quality and design! Approximately 2900 Sq ft home. Designer color scheme, great attention to detail and finishing throughout the home with beautiful kitchen cabinets, quartz countertops and 10-ft ceiling on the main floor for an open, spacious feeling

NEED MORE LISTINGS! hor ilsitMgjL dI loV hY.

We have qualified buyers

sfzy kol XogqfpUrn (kuaflIPfeIz) KrIddfr hn.

PAGE R9


PAGE R10

Friday, April 20th, 2018

10 UPPER MACLURE SINGLE FAMILY LOTS PRE-SALE ON NOW Premium location near all amenities. West Abbotsford development with unmatched views. Now Accepting Offers. RS5 and RS5A Zoning. Don’t miss out on this one of a kind opportunity - no other lots in Abbotsford with this type of central and private location.

PAGE R10


Friday, April 20th, 2018

PAGE R11

PAGE R11


PAGE R12

PAGE R12

Friday, April 20th, 2018

April 20, 2018  
April 20, 2018  
Advertisement