__MAIN_TEXT__

Page 1

WWW.FACHOWYWYKONAWCA.PL

FACHOWY WYKONAWCA NR 5/2016

ISSN 2081-3449 / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WYWIAD NUMERU

14

Paweł Sobolak, starszy menedżer marki Dulux odpowiada czym wyróżniają się nowoczesne farby

OKŁADZINY ŚCIENNE

21

Prezentujemy najnowsze technologie i materiały do dekorowania ścian

STREFA 28 PRYSZNICOWA

TYNKI ELEWACYJNE

58

Wszystko o instalacjach podtynowkowych stosowanych w nowoczesnej strefie prysznicowej

Poznaj najnowsze technologie, rodzaje i właściwości tynków przeznaczonych na elewacje


0OWLEKANAÖ$!#(§7+! CERAMICZNO METALOWA ZÖKRUSZYWEMÖWULKANICZNYM /DPORNAÖNAÖKOROZJ¾ /DPORNAÖNAÖPOROSTY 7YTRZYMAˆAÖMECHANICZNIE /DPORNAÖNAÖEKSTREMALNYÖWIATR 3TABILNAÖTERMICZNIE ,EKKIEÖPOKRYCIEÖDACHOWE .IEÖOBCIŽ“AÖKONSTRUKCJI #ICHA

0I¾KNOÖKRUSZYWAÖODPORNOuºÖSTALIÖ

www.gerardroofs.pl


FACHOWY WYKONAWCA | SPIS TREŚCI

18

28

magazyn branżowy nr 5/2016 Adres redakcji: 15-425 Białystok ul. Cieszyńska 3A tel. (85) 65 39 000 fax (85) 65 39 856 www.fachowywykonawca.pl redakcja@fachowywykonawca.pl Redaktor naczelna: Marta Borowska Redaktor prowadzący: Radosław Zieniewicz Redakcja: Katarzyna Masłowska, Wojciech Napora Anna Raducha-Romanowicz, Piotr Sawczuk DTP: Studio Graficzne Publikator

40

54

:LDGRPRĂFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1RZRĂFL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6WDZLDP\QDLQQRZDFMHLMDNRĂÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -HVLHQQDHG\FMDWDUJöZ$0,$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3U]\V]ïRĂÊEUDQĝ\]DF]\QDVLÚZ3R]QDQLX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ¿\FLHSRGVDP\PGDFKHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ¥FLDQD QLHW\ONR SRPDORZDQD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 &LHSïRG\VNUHWQLHXNU\WH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1RZRF]HVQDVWUHIDSU\V]QLFRZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ,QWHOLJHQWQHVWHURZDQLHLQVWDODFMDPLJU]HZF]\PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 'REU\PDWHULDïQDķJUXQWRZQÈĵL]RODFMÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ķ=LHORQ\PĵGRJöU\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 &LHSïR]SRZLHWU]D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7HUPRL]RODFMDRGSURJX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3UDFDQDQDMZ\ĝV]\FKREURWDFK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7\QNQDPHGDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3UDFDZ\NRQDQDZSRU]ÈGNX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6NXWHF]QDRFKURQDQDSRJRGÚLQLHSRJRGÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 'DQH:\GDZF\ ZJ*RRJOH$QDO\WLFV BIZNES MEBLOWY

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A tel. (85) 65 39 000 fax (85) 65 39 856 www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Wojciech Kuśpik Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz Dyrektor Wydawniczy: Justyna Łotowska Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Reklama: Zastępca Dyrektora Handlowego: Alicja Klimowicz (aklimowicz@publikator.com.pl) Dyrektor Działu Promocji: Agnieszka Jakubczyk agnieszka.jakubczyk@ptwp.pl tel. (32) 20 91 303 Kolportaż i prenumerata: salonprasowy@publikator.com.pl www.salonprasowy.pl tel. (85) 67 85 367 Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim.

555 tys. XQLNDOQ\FKXĝ\WNRZQLNöZ • 5,1 mln RGVïRQ RYNEK ŁAZIENEK


...BO LICZY SIĘ CZŁOWIEK

MAGAZYN DOSTĘPNY BEZPŁATNIE W WYBRANYCH HOTELACH, RESTAURACJACH I SALONIKACH KOLPORTERA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI www.humanmag.pl

Publikacja sfinansowana ze środków Funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Zbliżają się targi BAU Ponad 2 tys. wystawców z ponad 40 krajów na przestrzeni 17 hal zaprezentuje architekturę, materiały i systemy budowlane dla budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i rozbudowy wnętrz w nowych, jaki i istniejących budynkach. To wszystko będzie miało miejsce podczas Targów BAU, które odbędą się od 16. do 21. stycznia 2017 r. na terenach targowych Messe München.  W ostatnich latach targi BAU wzmocniły międzynarodowy profil, a w planach jest dalsze zwiększenie udziału międzynarodowych firm. Mirko Arend, komisarz targów BAU 2017, podkreślił podczas warszawskiej konferencji zapowiadającej targi, że w zeszłym roku osiągnięto rekordowy wynik z udziałem 637 międzynarodowych przedsiębiorstw, zaś liczba odwiedzających przekroczyła próg ćwierć miliona osób. Wystawcy targów BAU 2015 pochodzili łącznie z 41 krajów. Wśród wystawców targów w 2017 r. znajdą się na pewno 32 firmy z Polski.

CO NAS CZEKA? Mirko Arend zapowiedział, że tematyka targów BAU 2017 skupi się

wokół 4 wiodących tematów, będą to: inteligentne fasady, projektowanie cyfrowe, budowanie i eksploatowanie, osieciowane domy oraz budownictwo i mieszkanie 2020. Wielu wystawców zaoferuje rozwiązania na ich temat, ale zagadnienia tematów wiodących zostaną podjęte również na forach oraz pokazach specjalnych. Odbędzie się forum „Przyszłość budownictwa“ znani projektanci, architekci i inżynierowie budownictwa na przykładach projektów wyjaśnią, jak wygląda budowa i projektowanie przyszłości. Kontynuowany jest sprawdzony szereg wykładów „Architekt i przemysł w dialogu“, tu zostanie podjęta tematyka m.in. BIM, czy smart building materials. (AL)

Mobilne Centrum Szkoleniowe ruszyło w Polskę W lipcu br. w trasę po całej Polsce wyruszyło Mobilne Centrum Szkoleniowe. To pierwsza odsłona programu Tour Szkoleniowy Klubu Zawodowców, przygotowanego przez FFiL Śnieżka. W ramach akcji realizowane są bezpłatne kursy dla wykonawców. Mobilne Centrum Szkoleniowe powstało z myślą o profesjonalistach zajmujących się budową i remontem, którzy nie mają czasu, żeby wziąć udział w kilkudniowych, wyjazdowych zajęciach edukacyjnych. Centrum to nowoczesny, w pełni wyposażony, multimedialny pojazd, który odbywa trasę po całym kraju, odwiedzając miasta i miasteczka. Wiedza w praktyce W ramach kursów uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat produktów FFiL Śnieżka, ich aplikacji, najczęściej popełnianych błędów, mogą również wymienić się własnymi doświadczeniami. Dla uczestników przygotowano moduły szkoleniowe obejmujące: szpachle, efekty dekoracyjne, docieplanie budynków, farby oraz drewno. Weź udział Jak wziąć udział w szkoleniach Mobilnego Centrum Szkoleniowego? Wystarczy zarejestrować się na stronie klubzawodowcow.pl i śledzić harmonogram spotkań – w październiku 2016 r. odbędą się one na Mazowszu, Śląsku oraz Dolnym Śląsku. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www. klubzawodowcow.pl. (OPRAC. ZR)

4

Targi zajmują powierzchniowo wszystkie hale, którymi dysponuje Messe München: 17 hal targowych o łącznej powierzchni 185 tys. m2. Hale targowe będą podzielone według materiałów budowlanych, grup produktowych i obszarów tematycznych. For. Messe München

Libet bez wypadków Wrzesień br. był dla firmy Libet miesiącem bardzo ważnych osiągnięć z zakresu BHP. W zakładzie w Libiążu odnotowano ponad 13 lat bezwypadkowej pracy. To pokazuje jak ważne w przemyśle jest stosowanie odpowiednich mechanizmów, służących ochronie pracowników. Praca przy tzw. produkcji zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku. Mając to na uwadze, Libet od lat konsekwentnie realizuje strategięeliminowania niepożądanych, szkodliwych czynników. Przejrzyste procedury, regularne szkolenia pracowników, inwestycje w sprzęt ochrony osobistej i zabezpieczenia urządzeń czy alerty dotyczące zagrożeń stanowią priorytet w codziennej polityce

firmy. Efekty podejmowanych działań są stale monitorowane, co pozwala wyciągać wnioski na przyszłość, a jednocześnie cieszyć się z osiąganych rezultatów. Imponujący wynik 5000 dni, czyli ponad 13 lat bezwypadkowej pracy, to powód do satysfakcji, ale też niezwykle ważna informacja na temat rzeczywistego funkcjonowania zasad BHP. (OPRAC. RZ)


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

6 października br. koło Krakowa, w Skawińskim Obszarze Gospodarczym został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej siedziby firmy Dragon Poland. Producent chemii budowlanej, gospodarczej i motoryzacyjnej, działający od 1972 r., stawia na innowacyjność.

Dragon Poland buduje nową siedzibę W czwartek, 6 października br., został uroczyście wmurowany kamień węgielny pod nową siedzibę firmy Dragon Poland. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na pierwszy kwartał 2017 r., czyli w czas 45. rocznicy istnienia firmy. W tworzonym kompleksie, o powierzchni ok. 62 tys. m2, będą się mieścić nie tylko pomieszczenia biurowe, ale także magazyny

i hale produkcyjne z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz laboratorium, które będą zajmować łącznie ok. 12 tys. m2. Obecna siedziba firmy mieści się w krakowskiej dzielnicy Olszanica. W związku z budową nowej inwestycji, liczba pracowników ma wzrosnąć o ok. 30%. (OPRAC. RZ)

Warsaw Build 2016 dla branży budowlanej IV Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie Warsaw Build 2016, odbędą się w dniach 16-18 listopada br. w EXPO XXI Warszawa. W programie spotkania przewidziane są eksperckie dyskusje i konferencje, poświęcone m.in. ekologicznym trendom w budownictwie i najnowszym technologiom projektowym. Udział w wydarzeniu potwierdzili wystawcy z kraju i zagranicy.

Uczestnicy Warsaw Build 2016 będą mogli z bliska zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami budowlanymi i wykończeniowymi, przedstawianymi w sekcjach: Budowa i Konstrukcja, Okna i Drzwi, Projektowanie i Wnętrza. Wystawcy zaprezentują innowacyjne rozwiązania ekologiczne, nowości z rynku materiałów budowlanych: od materiałów izolacyjnych przez chemię i ceramikę budowlaną, wyroby z drewna, stolarkę drzwiową i okienną – po elementy wyposażenia wnętrz, przede wszystkim produkty wykończenia i wyposażenia łazienek.

Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC pt. „Zdrowie i produktywność w zielonych budynkach”, prezentująca m.in. zrównoważone trendy i rozwiązania projektowe, biura przyszłości czy rodzaje certyfikacji wielokryterialnych w Polsce. W programie panel ekspercki, poświęcony trendom i innowacyjnym rozwiązaniom na rynku stolarki w Polsce, a także prezentacje i dyskusje na temat zwiększania efektywności energetycznej budynków i korzyści ze stosowania standardów pasywnych.

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

PRAKTYCZNA WIEDZA DLA INSTALATORÓW

Organizatorzy wydarzenia zapowiadają bogaty program merytoryczny, obejmujący konferencje, panele eksperckie i dyskusje na najbardziej aktualne tematy. Pierwszy dzień spotkań (środa 16 listopada br.) otwiera konferencja

Drugi dzień spotkań (czwartek 17 listopada br.) w całości poświęcony będzie trendom na rynku instalacyjnym. Najnowsze technologie, przykłady i korzyści z ich stosowania, a także aktualne zmiany warunków technicznych, przedstawią

Bądź aktywny z Röben Rusza kolejna edycja zmagań sportowych dla dzieci z klas 4-6, organizowanych przez Fundację MG13. Projekt po raz kolejny wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz firma Röben z konkursem towarzyszącym „Bądź aktywny!” Projekt Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”, związany z akcją Ministerstwa Sportu i Turystyki „Stop zwolnieniom z WF-u”, rusza już po raz czwarty. Także i tym razem, głównym celem akcji jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej. Podnosimy sprawność Zadaniem dzieci będzie pokonanie na czas specjalnie przygotowanego toru przeszkód, którego poszczególnymi elementami będą zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianymi w szkole oraz ogólną sprawnością fizyczną. Najlepsi uczniowie z danych szkół wezmą udział w wielkim finale Szkolnego Skills Challenge 2016 w Łodzi. Nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd wraz z nauczycielem wychowania fizycznego do USA, na mecz ligi NBA oraz spotkanie z Marcinem Gortatem. Projektowi towarzyszy konkurs przygotowany przez firmę – Röben „Bądź aktywny!”. W zabawie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI oraz nauczyciele WF ze szkół, które przystąpiły do akcji Szkolny Skills Challenge. Zadaniem uczniów jest wypełnienie specjalnego „Dzienniczka aktywności”, dokumentującego ich codzienne działania sportowe oraz dołączenie zdjęcia uczestnika konkursu podczas uprawiania sportu. Nauczyciele z kolei mają za zadanie opisać stosowane przez siebie metody uatrakcyjniające zajęcia WF-u, prezentując przy tym także zdjęcie dowolnej aktywności fizycznej swoich uczniów. (OPRAC ZR)

Wydarzeniu towarzyszą II Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquatherm Warsaw, dedykowane branży HVAC. Udział w nich wezmą polscy i zagraniczni producenci, prezentujący najnowsze trendy i technologie, a także projektanci i instalatorzy. Fot. Warsaw Build 2016 eksperci instytucji branżowych. m.in. Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski, Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Port PC, Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń

Grzewczych SPIUG. Specjalny wykład dla wykonawców – instalatorów, poświęcony skutecznym metodom pozyskiwania klientów, poprowadzi Fundacja Praktyków Biznesu. (OPRAC. RZ)

5


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Mewa od 10 lat na rynku Od ponad 100 lat firma Mewa proponuje tekstylia przemysłowe i rozwiązania, służące utrzymaniu czystości, które z powodzeniem stosowane są w przemyśle, rzemiośle, warsztatach samochodowych, handlu i gastronomii oraz branży budowlanej. Od początku tego roku Mewa oferuje w Polsce również odzież roboczą. W obszarze czyściw Mewa obchodzi w Polsce właśnie jubileusz: już dziesięć lat użytkownicy w Polsce korzystają ze sprawdzonych czyściw bawełnianych wielokrotnego użytku firmy Mewa, oferowanych w czterech wersjach, zależnie od rodzaju zastosowania, w ramach tzw. pełnej usługi (dostawa – odbiór – pranie – ponowna dostawa do klienta).

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Teraz firmy działające w takich sektorach jak przemysł i rzemiosło, mogą

Firma Mewa już od 10 lat działa na polskim rynku oferując swoje kompleksowe usługi i produkty. Fot. Mewa

zaopatrywać swoich pracowników także w odzież roboczą firmy Mewa. Odzież robocza oferowana jest w ramach pełnej usługi: odzież dostarczana jest do klienta, zabrudzone ubrania są odbierane i prane. Następnie, już czysta odzież, odsyłana jest do klienta. Wykonywane są też niezbędne naprawy odzieży. Na życzenie klienta odzież może być zaopatrzona w logo firmy. Jest to praktyczne i opłacalne, bowiem Mewa punktualnie i niezawodnie dba o czystą odzież dla pracowników klienta. (OPRAC. RZ)

BASF przejmuje markę Ceresit Firmy BASF i Henkel podpisały porozumienie, na mocy którego BASF dąży do przejęcia od Henkla obszarów działalności w Europie Zachodniej związanych z produktami do układania podłóg, płytek oraz hydroizolacji w celu wzmocnienia swojego portfolio w zakresie chemii budowlanej. Transakcja obejmuje produkty do układania podłóg Henkla sprzedawane pod marką Thomsit, a także prawa do znaku handlowego Thomsit na całym świecie. Ponadto transakcja dotyczy produktów Henkla do układania podłóg, płytek

oraz hydroizolacji sprzedawanych obecnie w Europie Zachodniej przez specjalistycznych dystrybutorów lub pod marką Ceresit. BASF i Henkel uzgodniły, że BASF będzie wykorzystywać w Europie Zachodniej znak handlowy Ceresit dla produktów z kategorii układania płytek i hydroizolacji. Całkowity przychód związany z przejmowanymi grupami produktów mieści się w przedziale 50–99 milionów euro. BASF zamierza włączyć nabywane obszary działalności do Grupy PCI. Transakcja musi zostać zatwierdzona przez odpowiednie władze antymonopolowe, a jej finalizacji można się spodziewać z końcem 2016 r. Obie strony (OPRAC. RZ) zgodziły się nie ujawniać szczegółów finansowych transakcji.

Mobilne centra szkoleniowe Grohe Aby najlepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów oraz zaprezentować najnowsze rozwiązania, specjaliści Grohe odwiedzają punkty dystrybucji produktów marki, branżowe eventy oraz szkoły o profilach instalatorsko-sanitarnym w specjalnych vanach.

Już po raz drugi mobilne centra szkoleniowe Grohe ruszają w Polskę. Co istotne akcja nie jest ograniczona czasowo, a lokalizacje i terminy ustalane są na bieżąco. Fot. Grohe

6

Już po raz drugi mobilne centra szkoleniowe Grohe ruszają w Polskę. Co istotne akcja nie jest ograniczona czasowo, a lokalizacje i terminy ustalane są na bieżąco. Eksperci firmy szczegółowo objaśniać będą metody instalacji podtynkowych z zastosowaniem Grohe Rapido T i Rapido E oraz stelaży Rapid SL. Nie zabraknie również szczegółowych

informacji dotyczących technologii zastosowanych w termostatach Grohtherm, bateriach kuchennych i łazienkowych.

PREZENTACJA „W DRODZE” Trasa, terminy oraz miejsca, które odwiedzą mobilne centra szkoleniowe Grohe ustalane są na bieżąco. Każdy zainteresowany ma możliwość zgłoszenia firmie lokalizacji, które powinna odwiedzić ekipa szkoleniowa. By wziąć udział w szkoleniu należy odpowiednio wcześniej zgłosić chęć przybycia w konkretne miejsce. Zgłoszenia należy kierować do przedstawicieli handlowych firmy lub bezpośrednio poprzez kontakt z biurem Grohe w Polsce. Kalendarz spotkań można śledzić na stronie www.grohe.pl/szkolenia. (OPRAC. RZ)


TRANSIT COURIER od

282 PLN*

TRANSIT CONNECT od

382 PLN*

TRANSIT CUSTOM od

505 PLN*

TRANSIT od

545 PLN*

ROZKRĘĆ SWÓJ BIZNES Z NOWĄ RODZINĄ BOGATO WYPOSAŻONYCH MODELI FORDA TRANSIT klimatyzacja radio z Bluetooth® prawe drzwi przesuwne

przednie światła przeciwmgielne elektrycznie sterowane szyby i lusterka centralny zamek

*Podane miesięczne raty leasingu są kwotami netto. Okres Umowy 36 miesięcy przy całkowitym przebiegu 140 000 km i opłacie wstępnej 40%, WIBOR 1,675%, wartość końcowa 45%. Na zdjęciu samochody z wyposażeniem opcjonalnym. Niniejsza oferta jest ograniczona w czasie, dotyczy przedsiębiorców i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ford OneCall: 22 522 27 27 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

www.ford.pl


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Bosch „wypływa” na szerokie wody Dokładnie 29 września br. odbyły się warsztaty, podczas których za pomocą narzędzi Bosch z linii niebieskiej zaprosznie goście zbudowali od podstaw łódkę o wdzięcznej nazwie „Orzeszek”. Tym razem warsztaty Bosch poświęcone zostały pracy w drewnie. Poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko, bo uczestnicy warsztatów za zadanie mieli zbudowanie łodzi od podstaw. Praktyczne prace poprzedziła krótka prezentacja narzędzi, poprowadzona przez Pawła Ostrowskiego – eksperta w dziedzinie narzędzi dla profesjonalistów. Po zapoznaniu się ze sprzętem, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i przystąpili do wycinania elementów konstrukcyjnych łodzi.

BUDUJEMY ŁÓDŹ Marka Bosch zaprosiła uczestników do nowo otwartej pracowni stolarskiej Miasto Szkutnia, której założyciele zarazili gości swoją pasją i udowodnili, że najlepszymi narzędziami do pracy w drewnie są urządzenia Bosch dla profesjonalistów. Fot. Bosch

Do wykonania otworów do „szycia” na elemencie przeznaczonym do wycięcia posłużyły wiertarko-wkrętarki GSR/ GSB 14,4/18 V–EC Professional, zaś do

wstępnego wycięcia elementów wykorzystano wyrzynarkę GST 160 BCE o mocy 800W, charakteryzującą się najwyższą precyzją i gwarantującą pełną kontrolę cięcia. Kolejnym krokiem w budowie łodzi było połączenie szablonów za pomocą drewnianych kołków. Do obcięcia kołków uczestnicy użyli narzędzie wielofunkcyjne GOP 30–28. Z kolei przy obróbce krawędzi wyciętych elementów sprawdziła się szlifierka z nowej linii szlifierek oscylacyjnych przeznaczonych do prac przygotowawczych Finalnie stworzone elementy zostały wykorzystane do złożenia łodzi „Orzeszek”. Grupowa praca przy łączeniu i nitowaniu elementów trwała niecałe, rekordowe dla Miasta Szkutni, pół godziny. (OPRAC. RZ)

„Dobry Montaż” w szkołach Codziennie tysiące monterów w Polsce wykonuje instalację produktów stolarki budowlanej. Niejednokrotnie jakość usług pozostawia jednak wiele do życzenia. Dlatego Związek POiD prowadzi szereg działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Jednym z nich jest ogólnopolska kampania edukacyjna „Dobry Montaż”, w ramach której w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach zawodowych utworzone zostały klasy patronackie. Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku oraz Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu to 3placówki, w których powstały klasy patronackie „Dobry Montaż”. To jedno z nowych działań realizowanych w ramach trwającej od 2014 r. kampanii edukacyjnej „Dobry Montaż”, której celem jest szerzenie wiedzy i zwiększanie świadomości w zakresie prawidłowego montażu wyrobów stolarki budowlanej.

Klasy patronackie powstaną dzięki współpracy placówek szkolnych, Związku POiD oraz zaangażowanych w akcję firm z branży stolarki budowlanej. Fot. POiD

Współpraca na poziomie Klasy patronackie powstaną dzięki współpracy placówek szkolnych, Związku POiD oraz zaangażowanych w akcję firm z branży stolarki budowlanej. Kooperacja może przybrać różne formy, m.in. praktyk zawodowych dla uczniów, wyposażenia szkolnych pracowni w niezbędny sprzęt i materiały, szkoleń dla nauczycieli czy też stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Obok prowadzonej kampanii, Związek POiD aktywnie zaangażował się w powołanie zawodu montera stolarki budowlanej (który obecnie formalnie nie istnieje), organizuje kursy i opracowuje podręczniki do nauki dla przyszłych monterów. (OPRAC. RZ)

Sprostowanie

Uzupełnienie informacji

W 3 numerze Fachowego Wykonawcy 2016 w artykule „Ukryty Włącznik” omyłkowo podpisano zdjęcie na str. 67 „Technik GT innowacyjny przycisk. Fot. Koło Technic GT”. Zdjęcie prezentuje płytkę uruchamiającą Visign for Style firmy Viega.

W 3 numerze magazynu Fachowy Wykonawca,  w dziale wiadomości na str. 4  informacja prasowa pt. „Jubileusz 10-lecia DAFA” wymaga uzupełnienia informacji o osobach znajdujących się na zdjęciu. Na zdjęciu (od lewej) zaprezentowali się: (RZ) Katarzyna Wiktorska, Joanna Burzyńska, Witold Okoński.

(RZ)

8


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dbanie o czystość maszyn budowlanych procentuje. Pozwala zachować dłużej wartość naszego sprzętu oraz buduje pozytywny wizerunek firmy, zwłaszcza jesienią, kiedy warunki atmosferycznie nie sprzyjają czystości placów budowy. Właśnie teraz firma Kärcher przygotowała specjalną ofertę urządzeń czyszczących skierowaną m.in. do branży budowlanej. Promocyjne modele można nabyć już od 1 października do końca grudnia 2016 roku.

NIEZASTĄPIONE NA PLACU BUDOWY Czyszczenie urządzeniami wysokociśnieniowymi jest szczególnie polecane ze względu na swoją skuteczność (duże efekty i krótki czas czyszczenia). Potężny strumień wody pozwala czyścić powierzchnie, których nie sposób oczyścić ręcznie lub z pomocą innych urządzeń czyszczących. Czyszczenie ręczne zajmuje więcej czasu i nie jest nigdy tak dokładne. Jeśli chodzi o urządzenia bez podgrzewania wody to w branży budowalnej świetnie sprawdzą się modele HD 5/15 C, HD 7/18 C Plus oraz HD 6/16 – 4M Plus. Wszystkie one są objęte promocją jesienną.

URZĄDZENIA BEZ PODGRZEWANIA WODY HD

FOT. KÄRCHER

Pierwsze z nich czyli HD 5/15 C to urządzenie kompaktowe w pełnym tego słowa znaczeniu. Ze względu na swoje niewielkie wymiary i niską wagę może pracować wszędzie tam, gdzie ciężko dotrzeć większym urządzeniom. Jest to również dodatkowa zaleta w postaci dużej mobilności urządzenia, które jest wyjątkowo łatwe

oraz w poprawiający komfort pracy pistolet Easy Press. Ostatnim z polecanych urządzeń bez podgrzewania wody jest HD 6/16 – 4M Plus. Jest to urządzenie wyposażone w mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik jednofazowy chłodzony powietrzem. Maszyna posiada system dozowania środków czyszczących Switch Chem, która pozwala płynnie zmieniać jeden środek czyszczący na drugi.

FOT. KÄRCHER

URZĄDZENIA Z PODGRZEWANIEM WODY HDS

w transporcie. Urządzenie wyposażone jest w pompę z mosiężną głowicą oraz w automatyczny system redukujący ciśnienie. To sprawia, że jest to urządzenie o długiej żywotności. Urządzeniem mocniejszym jest HD 7/18 C Plus. Jest to również urządzenie, które łatwo możemy przemieszczać po całym placu budowy. Urządzenie wyposażone jest mocny trójfazowy silnik

Czyszczenie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem jest o wiele bardziej skuteczne w przypadku tłustych zabrudzeń takich jak smary czy olej silnikowy. Urządzeniami, które doskonale sprawdzą się w budownictwie są modele: HDS 8/17 C oraz HDS 8/18 – 4M. Oba urządzenia dostępne są w promocji jesiennej. Pierwsze z nich czyli HDS 8/17 C jest urządzeniem wyposażonym w mocny trójfazowy silnik. Urządzenie mimo, że jest zaawansowane technologicznie jest proste w obsłudze – jedno pokrętło z sugestywnymi piktogramami, które pozwalają z łatwością wybrać każdą z funkcji. Urządzenie posiada również energooszczędny system eco!efficiency, który pozwala ograniczyć zużycie paliwa oraz emisję CO2 aż o 20%. Są to więc wymierne

oszczędności oraz dodatkowa korzyść dla środowiska naturalnego. Konstrukcja typu Jogger i duże koła sprawiają, że urządzenie jest łatwe w transporcie i bardzo mobilne. Drugim z polecanych modeli jest HDS 8/18 – 4M. Jest to urządzenie wyposażone w trójtłokową pompę osiową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Jest ono również wyposażone w system tłumienia drgań (SDS), który kompensuje skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Urządzenie monitoruje również temperaturę spalin i gdy przekracza ona 300 stopni wyłącza automatycznie silnik. Zadbaj o czystość na placu budowy z urządzaniami Kärcher.

Kärcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków Biuro obsługi klienta: +48 (12) 63 97 105 lub 801 811 234 Fax: +48 (12) 63 97 123 e-mail: biuro@pl.kaercher.com www.karcher.pl

9


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Najcieńsza i najtwardsza izolacja posadzki

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA

Eurofloor to płyta przeznaczona pod ogrzewanie podłogowe (okładzina odbijająca ciepło) o współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,022 W/m2K. Płyta wyróżnia się wysoką odpornością na nacisk (do 300 kPa), jest przeznaczona do izolowania posadzek w domach energooszczędnych i pasywnych. Dostępna w formacie: 1200x2500 mm. Wyposażona w matową okładzinę, która jest odporna na substancje alkaliczne. Użycie produktu zapewnia szybki i prosty montaż. Przy montażu nie ma wymogu rozkładania folii z siatką pod instalację ogrzewania podłogowego. Cena od 36 zł/m2. Producent: Recticel Izolacje, www.recticelizolacje.pl

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin, wyłączny dystrybutor alpha innotec w Polsce. Wprowadza do swojej oferty zaawansowany system sterowania instalacją grzewczą godny XXI wieku. alpha home – to wyjątkowe rozwiązanie na rynku, ponieważ łączy kontrolę temperatur w pomieszczeniach z pracą pompy ciepła. To jedyny system, który poza wysokim komfortem daje również użytkownikowi potencjał oszczędności sięgający nawet 21%. W ramach promocji od 7 października do 30 listopada 2016 – pompa ciepła wraz z zestawem startowym alpha home do ogrzewania podłogowego jest tańsza o 3000 zł netto. Dystrybutor: Hydro-Tech, www.promocjepompy.pl, www.alpha-innotec.pl

„Uszlachetniona” dachówka

Blachodachówki Diamant z posypką ze skały wulkanicznej Gerard Roofing Systems® to doskonałe rozwiązanie przy każdym remoncie istniejącego dachu. Niska waga tego pokrycia, do siedmiu razy w porównaniu z klasycznym dachem ceramicznym, sprawia, że panele Gerard można kłaść bezpośrednio na istniejący dach i to bez potrzeby wymiany więźby dachu. Nawet stara i słaba konstrukcja jest w stanie utrzymać dach Gerard. Po ponownym przełaceniu bezpośrednio na powierzchni starego dachu, montaż paneli przebiega niezwykle szybko i sprawnie. Całość zapewnia długofalowe oszczędności dla właściciela domu. Producent: Gerard Roofing Systems, www.gerardroofs.pl

Uniwersalne ogrzewanie Pompa ciepła SAS-2 jest dostosowana zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków. Supraeco A SAS-2 pozwala zaoszczędzić energię, ponieważ moc pompy ciepła jest modulowana zależnie od zapotrzebowania dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej. Produkcja ciepła zachodzi przy wysokiej efektywności – współczynnik COP przy temperaturze powietrza zewnętrznego +7°C wynosi nawet 4,81, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji. Zintegrowana pompa obiegowa i nowy regulator pompy ciepła HPC 400 pozwala na doskonałe współdziałanie z instalacją fotowoltaiczną. Opcjonalnie dostępny jest także moduł internetowy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie systemem za pośrednictwem aplikacji JunkersHome. Pompy Supraeco A SAS-2 są oferowane w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kW. Łącznie urządzenie dostępne jest w 16 zestawach, co umożliwia dobór do niemal każdego rodzaju instalacji grzewczej. Producent: Junkers, www.junkers.pl

10

MOCNY OGRZEWACZ Pojemnościowy, ciśnieniowy ogrzewacz wody SHC 10-15 o pojemności 10 lub 15 l i mocy 1,5 kW. Podgrzewanie wody do wybranej temperatury odbywa się automatycznie w zakresie 30-65°C. Stalowy zbiornik wewnętrzny jest pokryty specjalną emalią i wyposażony w anodę ochronną. Anoda ochronna zabezpiecza zbiornik wewnętrzny przed korozją. Pokrętłem wyboru temperatury możemy nastawić funkcję zabezpieczenia zbiornika przez zamarznięciem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Ogrzewacz wyposażony w przewód zasilający z wtyczką, oraz zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca SVMT z membranowym zaworem bezpieczeństwa R 1/2”. Producent: Stiebel Eltron, www.stiebel-eltron.pl


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

NAJLEPSZA W SEGMENCIE Automatyczna brama segmentowa RenoMatic 2016 jest wyprodukowana z ocieplanych segmentów i wyposażona w napęd ProMatic, który zapewnia komfortową obsługę i prawdziwe bezpieczeństwo. ProMatic działa w dwukierunkowym systemie sterowania radiowego BiSecur i w każdej sytuacji umożliwia sterowanie bramą i odczyt jej statusu (otwarta/zamknięta). System ten gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału przed skopiowaniem, np. przez włamywacza, gdyż pracuje w technologii 128-bitów. Napęd wyposażony jest w dwa piloty. Brama ma modne szerokie przetłoczenia i oferowana jest w 2. rodzajach wysokiej jakości powierzchni oraz 6 kolorach i 7 promocyjnych wymiarach. Cena brutto bez montażu: od 3132 zł. Producent: Hörmann, www.hormann.pl

Wydajne i uniwersalne

Kärcher przedstawia HDS 13/35 De Tr – urządzenie wysokociśnieniowe na gorącą wodę do zastosowania w budownictwie, przemyśle i do użytku komunalnego. Przyczepy zapewniają ciśnienie od 50 do 500 bar i przepływ wody z prędkością do 1700 l/h. Duże zbiorniki na wodę (500 l) i olej napędowy (100 l) pozwalają na swobodne zasilanie urządzenia podczas czyszczenia aż do 30 minut. Urządzenie charakteryzuje się tym, że jest ekonomiczne w eksploatacji i posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed mrozem, co czyni je idealnym do zastosowania również zimą. Producent: Kärcher, www.kaercher.com.pl

Ekspert w termoizolacji Płyty styropianowe Fasada Ekspert o wymiarach 1000x500 mm oferowane są w grubościach od 10 m do 300 m z krawędziami prostymi lub „na zakładkę”. Na indywidualne zamówienie inwestora płyty są produkowane w niestandardowych wymiarach do 4000x1200x1000 mm. Fasada Ekspert jest przede wszystkim stosowana w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych. Płyty wykazują współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,040 W/mK, zaś ich wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych jest ≥ 100 kPA. Producent: Arbet, www.arbet.pl

OCHRONI PRZED ZIMNEM Ocieplana kurtka Snickers Workwear 1101 RuffWork 37.5®, przeznaczona do prac ciężkich wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału Dobby Pro+: mieszanki poliamidu i bawełny, 310 g/m2. Posiada wzmocnienia z materiału Cordura® na ramionach i łokciach oraz wyściółkę z innowacyjnego poliestru 37.5® ułatwiającego odprowadzanie potu oraz schnięcie. Profilowane rękawy z elastycznymi mankietami i regulacją przy krawędziach ułatwiają ruch rąk oraz chronią przed zimnem. Ochronę zwiększają elementy odblaskowe oraz chowany w kołnierzu odblaskowy kaptur. Kurtka dostępna w rozmiarach XS-XXXL. Producent: Hultafors Group, www.snickersworkwear.pl

Ogrodowa kostka Chcąc stworzyć oryginalną aranżację ogrodu, warto też sięgnąć po nowość z grupy Monocolor firmy Libet. Via Trio to system 3 prostokątnych kostek o wymiarach 18x27; 18x36 oraz 18x45 cm, dostępnych w odcieniach antracytu i pergaminowej bieli. Z ich pomocą powstanie wiele kreatywnych układów, które nawet jednolitej nawierzchni nadadzą wyjątkowego charakteru. A jeśli dodamy do tego drugą, kontrastową barwę, cała kompozycja stanie się jeszcze bardziej oryginalna. Kostki Via Trio (8 cm) mogą być stosowane na parkingach i podjazdach dla ruchu lekkiego do 3,5 t, a przy wykonaniu odpowiedniej podbudowy Via Trio może być wykorzystywana również do ruchu ciężkiego do 11,5 t. Producent: Libet, www.libet.pl

11


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Farba do renowacji fasady Lakma Silmal SN Repair to silikonowa farba elewacyjna wzmocniona mikrowłóknami. Tworzy bardzo odporną i dobrze kryjącą powłokę. Zabezpiecza przed rozwojem pleśni i grzybów. Wypełnia i mostkuje mikropęknięcia i rysy w warstwie tynku do 0,5 mm grubości. Zabezpiecza przed rozwojem pleśni, glonów i grzybów. Farba jest przeznaczona do odnawiania elewacji budynków pokrytych bezspoinowym systemem ociepleń. Liczba warstw: 2. Wydajność: 6-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Pojemność opakowania: 10 l. Cena brutto: 289,80 zł. Producent: Lakma Sat, www.lakma.pl

Ochronne obuwie AWTools Nirone to buty ochronne z wysoką cholewką i wykonane ze skóry naturalnej. Wyróżniają się podnoskiem chroniącym przed uderzeniem z energią 200 J oraz przebiciem do 1000 N. Buty z zabudowaną piętą oraz podeszwą antypoślizogową, zapewniają optymalną ochronę. Dodatkowo wykazują odporność na działanie olejów, benzyzyny i innych rozpuszczalniaków organicznych. Wyróżniają się też aborbcją energii w części piętowej oraz odpornością na zamakanie. Ponado buty Nirone wyprodukowano zgodnie z normami bezpieczeństwa EN ISO 20345 oraz PN-EN ISO 20346 i zostały oznaczone kategorią SPB. Obuwie znajdzie zastosowanie wśród pracowników m.in. branży budowlanej. Producent: AW Narzędzia www.aw-narzedzia.com.pl www.awtools.pl

SKUTECZNA HYDROIZOLACJA Dwukomponentowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca weber.tec 920 przeznaczona do hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków. Tworzy elastyczną powłokę i mostkuje rysy powyżej 2 mm. Dzięki krótkiemu czasowi wiązania wykazuje odporność na deszcz. Współpracuje z każdym podłożem mineralnym – można jej aplikować m.in. na cegły czy bloczki silikatowe bez konieczności tynkowania podłoża. Zużycie: 4-5 l w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,75 kg/dm3. Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/ m2. Wodoszczelność: odporna na 7,5 m słupa wody. Temperatura stosowania: od + 3°C do + 35°C. Czas obróbki: 1-2 godz. Producent: Weber, Saint-Gobain Construction Products Polska www.netweber.pl

12

PODWÓJNA OCHRONA Monrock Max E to płyty termoizolacyjne, przeznaczone szczególnie do dachów, którym postawiono specjalne wymagania. Rozwiązanie oparte jest na dwugęstościowych płytach z wełny skalnej, które z jednej strony mają mniejszą gęstość, dzięki czemu zapewniają lepszą izolacyjność, z drugiej natomiast są twarde, dzięki czemu gwarantują odpowiednie zabezpieczenie dachu. Dwugęstościowe płyty wyróżniają deklarowane właściwości termoizolacyjne λD=0,038 W/mK. Płyty ze względu na swoją twardość przeznaczone do termoizolacji w warstwie spodniej dachu płaskiego. Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 1,45-1,20 kN/m3. Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: ≥ 650 N. Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób. Cena netto: 15,47 zł/m2. Producent: Rockwool Polska, www.rockwool.pl

Innowacyjny tynk Foveo Tech Tynk Silikonowy TN 30 to wysokiej jakości tynk elewacyjny, który nie wiąże brudu, wykazuje cechy samooczyszczania oraz minimalizuje efekt nagrzewania się powłoki. Zapewnia wysoką odporność na działanie czynników atmosfer ycznych i korozję biologiczną. Jest wysoce paroprzepuszczalny i  łatwy w  aplikacji. Bardzo dobrze sprawdza się na obiektach zlokalizowanych w pobliżu dużych skupisk zieleni, ruchliwych ciągów komunikacyjnych oraz obszarów przemysłowych. Cena brutto: od 239,85 zł za opakowanie 25 kg. Producent: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka www.foveotech.pl


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Śruba nowej generacji

Uszlachetniona termoizolacja Płyty styropianowe Fasada Grafit o wymiarach 1000x500 mm oferowane są w grubościach od 10 m do 300 m z krawędziami prostymi lub „na zakładkę”. Na indywidualne zamówienie inwestora płyty są produkowane w niestandardowych wymiarach do 6000x1200x1000 mm. Produkt z domieszką grafitu charakteryzuje się podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. W porównaniu z tradycyjnymi styropianowymi materiałami termoizolacyjnymi. Fasada Grafit izoluje lepiej i jest stosowana przede wszystkim w tych miejscach, które wymagają wykonania wyjątkowo starannej izolacji. Ze względu na swoje szczególne właściwości izolacyjne (λD=0,031 W/mK) stosuje się płyty znacznie mniejszej grubości, co umożliwia wykonanie dociepleń nawet w realizacjach tak trudnych, jak budynki zabytkowe. Płyty styropianowe Fasada Grafit mogą być użyte w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. Producent: Arbet, www.arbet.pl

Ultracut FBS II to śruba nowej generacji do betonu zarysowanego. Dostępna w rozmiarze średnic 8-14 mm. Osiąga najwyższy możliwy poziom nośności w zakresie wyrywania, jak i ścinania. Ultracut znajduje zastosowanie m.in. przy mocowaniu konstrukcji metalowych, drewnianych, podkonstrukcji fasad czy typowych robotach szalunkowych na budowie, jak stawianie przypór szalunkowych czy tymczasowych konstrukcji. Ultracut jest pierwszą i jedyną śrubą na rynku europejskim, dopuszczoną do użycia w sferze sejsmicznej o kategorii C1 i C2 przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów bezpieczeństwa. Odpowiednio hartowany gwint umożliwia wielokrotne użycie tej samej śruby, a specjalna tuleja kontrolna pozwala sprawdzić, czy stopień zużycia kwalifikuje ją do ponownego wykorzystania. Producent: Fischer Polska, www.fischerpolska.pl

ZIMOWA I CIENKOWARSTWOWA Zimowa Zaprawa Cienkowarstwowa tworzy spoinę o dużej wytrzymałości i przyczepności o grubości od 0,5 mm do 3 mm. Jej wykorzystanie pozwala skrócić czas murowania, ułatwić proces poziomowania cegieł czy bloczków i nie obniża termoizolacyjności ściany. Murowanie na cienką spoinę możliwe jest tylko w przypadku materiałów o wysokiej powtarzalności wymiarowej, a takie cechy wykazują m.in. bloczki silikatowe. Wydajność produktu przy grubości spoiny 1-3 mm wynosi 13-15 kg/m3. Zaprawę można stosować w warunkach zimowych (do -6°C), bez obaw o pogorszenie właściwości wznoszonej konstrukcji. Zimowa Zaprawa Cienkowarstwowa do silikatów dostępna jest w opakowaniach o wadze 25 kg. Producent: Grupa Silikaty, www.grupasilikaty.pl

Nowa jakość szlifowania Łatwość aplikacji, optymalne szlifowanie i śnieżnobiały kolor to pożądane cechy gładzi szpachlowej. Takimi właściwościami charakteryzuje się Polimerowo-Gipsowa Gładź Szpachlowa Acryl-Putz® ST12 Start Pro – nowość w ofercie marki Śnieżka Acryl-Putz®. Polimerowo-Gipsowa gładź Szpachlowa Acryl-Putz® ST12 Start Pro charakteryzuje się odpornością na spękania i ograniczonym pyleniem, co przekłada się na komfort pracy z jej wykorzystaniem. Produkt umożliwia stworzenie zarówno warstwy podkładowej, jak i wierzchniej bez konieczności użycia innych rozwiązań. Producent: FFiL Śnieżka www.acrylputz.pl

„Łupanie” na zawołanie Łupiarka Elektryczna o mocy 1500 W do drewna Hecht to niezastąpione urządzenie dla każdego posiadacza kominka. Solidna podstawa dla łatwego użycia w pozycji poziomej. Zapewnia większe bezpieczeństwo w porównaniu do klasycznego rąbania siekierą. Nadaje się do polan o długości maksymalnej 37 cm i średnicy 25 cm. Stabilne kółka ułatwiają przemieszczanie łuparki. Siła nacisku łupiarki wynosi 4 tony. Sugerowana cena brutto: 629 zł/szt. Dostępna w marketach Praktiker Polska i na www.praktiker.pl

13


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

Stawiamy na innowacje i jakość O tym, czym charakteryzują się nowoczesne farby, co wyróżnia markę Dulux i o akcjach społecznych firmy AkzoNobel rozmawiał Wojciech Napora z Pawłem Sobalakiem, starszym menadżerem marki Dulux, AkzoNobel.

PAWEŁ SOBALAK STARSZY MENEDŻER MARKI DULUX W FIRMIE AKZONOBEL

Dulux EasyCare to plamoodporna farba wewnętrzna do ścian i sufitów o właściwościach hydrofobowych. Dzięki specjalnej powłoce farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni. Fot. Dulux

vPolskie nie znaczy gorsze? Zdecydowanie tak.

kilka lat temu myślałem, że nie da się już wprowadzić do farb żadnej innowacji. Okazuje się, że można. I to nie tylko w kwestii doboru koloru, ale także na poziomie samego produktu. Przykładem takiej innowacji jest farba hydrofobowa Dulux EasyCare. Farba, która odpycha płynne zabrudzenia. To prawdziwa rewolucja na rynku. Pomalowana powierzchnia polana winem, barszczem, kawą, nie brudzi się, a płyn sam spływa ze ściany. Pracownicy odpowiedzialni za innowacje opracowują kolejne pomysły, które w najbliższych latach będziemy wdrażać.

vCzyli produkty AkzoNobel wytwarzane w Polsce nie ustępują jakością tym wytwarzanym za granicą? AkzoNobel ma wiele fabryk na całym świecie. Zakład w Pilawie, jedyny w Polsce, jest tak zwaną mega fabryką, która dostarcza produkty do 26 krajów. Na przestrzeni ostatnich lat dużo w nią zainwestowaliśmy, tworząc z niej bardzo nowoczesny zakład, na światową skalę. Obserwujemy wzrost eksportu wyrobów z Pilawy i jest to głównie związane z ich wysoką jakością. Co za tym idzie produkty wytwarzane u nas w niczym nie ustępują tym z zagranicy. vCo wyróżnia farby Dulux? Myślę, że innowacyjność i wysoka jakość to jest to co nas najbardziej wyróżnia na rynku. Korzystamy z tego, że jesteśmy firmą globalną, posiadającą cały sztab ludzi odpowiedzialnych za innowacje. Przyznaję, że jeszcze

14

vCzy nowoczesne farby stały się łatwiejsze w aplikacji? Tak. Obecnie wiele osób decyduje się na malowanie wnętrz własnymi rękami i jest zadowolonych. Oczywiście najlepszy efekt otrzymuje się, gdy malowaniem zajmują się profesjonaliści, ale można w zadowalający sposób pomalować mieszkanie we własnym zakresie. Naszym zadaniem jest przygotowanie takich farb, które są najłatwiejsze w aplikacji i potrafią ukryć braki

w doświadczeniu. Dlatego większość naszych farb to farby matowe. Niwelują one wszelkie niedoskonałości. Dodatkowo staramy się tworzyć niekapiące farby, które nie za szybko schną i łatwo się rozprowadzają. vFirma AkzoNobel bierze udział w różnych akcjach społecznych. Najnowszą inicjatywą jest odmalowanie 500 m2 wnętrz w Centrum Onkologii w Warszawie. Skąd pomysł na tego typu działania? Jest to nasza odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonujemy. Dzisiaj korporacje wiedzą, że nie mogą bazować tylko na zysku, ale powinny angażować się w otaczający nas świat. Dotyczy to zarówno wytwarzania produktów przyjaznych środowisku, jak i pokazywania tego, że, tak jak to jest w naszym przypadku, kolor ma znaczenie i wpływa na komfort funkcjonowania. Poza tym, takie inicjatywy sprawiają, że czujemy, że nasza praca ma sens i faktycznie zmienia otoczenie. vDziękuję za rozmowę.


FACHOWY WYKONAWCA | TARGI AMIA

Jesienna edycja targów AMIA W dniach 6-9 września br. odbyła się ostródzka 3. Edycja Targów Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA. Na blisko 10 tys. zwiedzających czekała prezentacja oferty prawie 100 firm polskiego i zagranicznego przemysłu meblowego i drzewnego. Wśród nich znalazły się także te, specjalizujące w produkcji maszyn i elektronarzędzi oraz producenci chemii do drewna. Targi zainaugurowano we wtorek, 6 września br. Uroczystego otwarcia dokonali Przedstawiciele Zarządu Firmy Expo Mazury oraz zaproszeni goście: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie Tadeusz Bera, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Małgorzata Błyskun.

Na ostródzkich targach AMIA 2016 swoje elektronarzędzia przeznaczone do obróbki drewna zaprezentowała firma Festool.

OFERTA DLA BRANŻY Co można było zatem zobaczyć w tym roku na stoiskach wystawców targów AMIA? Wśród propozycji znalazły się między innymi maszyny dla przemysłu drzewnego i meblarskiego (Imac, Techtrans), fronty meblowe (Sławpol), chemia do drewna (Ameri-Pol, Amicus, Vernitech), rozwiązania do uszlachetniania powierzchni, elektronarzędzia i narzędzia do obróbki drewna (Aspi, Festool, Lamello, Polish Styl), profesjonalne artykuły elektryczne, systemy do odpylania (Beth Polska, JKF Polska, Nestro) i wiele innych specjalistycznych produktów, które znajdują zastosowanie w branży meblarskiej i drzewnej.

Na targach AMIA znalazła się też przestrzeń do prezentacji różnego rodaju akcesoriów do obróbki i cięcia drewna.

Zwiedzający mogli zapoznać się też z najnowszą ofertą chemii do drewna.

WARSZTATY, SZKOLENIA I PRELEKCJE Ostródzkie spotkanie obfitowało również w bogatą ofertę szkoleń, warsztatów, eksperckich prelekcji na tematy związane z branżą meblarską i drzewną. Odwiedzający targi mogli m.in. wysłuchać prelekcji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw branży meblarskiej, innowacyjnych drewnopochodnych materiałów kompozytowych,

stosowanych w meblarstwie, pozyskania dofinansowania na działania promujące eksport w perspektywie unijnej 2014-2020, czy poznać mozliwości

ograniczania zagrożeń w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów z  drewna – szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewódzkiej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. OPRAC. RADOSŁAW ZIENIEWICZ FOT. MARIUSZ GOLAK

15


FACHOWY WYKONAWCA | TARGI DREMA 2016

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Drema 2016 obfitowała w wiele wydarzeń i stref specjalnych, a bogata oferta wystawiennicza sprawiła, że każdy odwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie, także ci działający w branży remontowo-budowlanej.

PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY ZACZYNA SIĘ W POZNANIU Dla tysięcy producentów i dystrybutorów maszyn do obróbki drewna z całej Polski i z krajów sąsiednich, targi Drema, które odbyły się 13-16 września br., stanowiły doskonałą okazję do zapoznania się z nowościami w ofercie wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu drzewno-meblarskiego, a także aktualnymi tendencjami w branży. Ekspozycja targów była zauważalnie większa od ubiegłorocznej. Cieszy fakt, że z roku na rok na terenie Międzynarodowych Tragów Poznańskich swą ofertę chce przedstawiać coraz więcej firm z zagranicy. Sprawia to, że targi zyskują na wartości i mają szansę stać się dominującą imprezą poruszającą kwestie innowacyjności, technologii i maszyn w Europie. W bieżącej edycji targów Drema blisko połowa wystawców to zagraniczni przedsiębiorcy łącznie z 27 krajów – udział wystawców zagranicznych wynosił w tym roku aż 40%.

LIDERZY ZAPRASZAJĄ DO POZNANIA Tegoroczna edycja targów okazała się być bardzo udaną – teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło łącznie 15 tys. uczestników targów Drema Furnica Sofab Intermic 2016, wśród których zdecydowana większość to przedstawiciele kadry zarządzającej (właściciel firmy, dyrektor, kierownik). Profesjonaliści deklarowali, że dni targowe stanowiły doskonałą okazję do czerpania inspiracji dla nowych rozwiązań oraz zyskania perspektywicznych partnerów biznesowych z różnych stron świata. Warto podkreślić, że cele przyświecające wizycie na targach, to przede wszystkim: kontakt z innymi przedstawicielami branży, networking, osobiste spotkania z Kontrahentami; poszukiwanie wiedzy o rynku i bieżących trendach; poznanie oferty wystawców; zawarcie konkretnych

16

Poligon Umiejętności to interaktywna wystawa urządzeń do obróbki powierzchni oraz produktów dedykowanych lakierowaniu drewna, to jedyne takie wydarzenie, podczas którego w praktyce można przetestować nowoczesne rozwiązania Fot. MTP kontraktów biznesowych jak np. zakup oferowanych produktów lub usług. Targi Drema 2016, oraz odbywające się w tym samym czasie Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli Furnica, Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych Sofab oraz Targi Maszyn i Komponentów dla Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Obuwniczego Intermic są przykładem doskonałego mariażu przemysłu, biznesu i nauki. Tegoroczna ekspozycja obejmowała 7 pawilonów wystawienniczych oraz teren otwarty, udział w niej wzięło blisko 500 wystawców, którzy zaprezentowali innowacyjne maszyny, nowoczesne technologie i oryginalne rozwiązania dla branży drzewnej i meblarskiej.

WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU Podczas trwania targów Drema 2016 sporym zainteresowaniem cieszyła się

przestrzeń zorganizowana przez Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich w ramach VII Warsztatów Branży Parkietów I Usług Parkieciarskich. Pokazy i seminaria były okazją do prezentacji aktualnych technik, rozwiązań i narzędzi stosowanych w branży parkietów i usług parkieciarskich. Odbyły się także szkolenia i egzaminy na Czeladnika i Mistrza parkieciarstwa.

ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY I MISTRZOSTWA Ostatni dzień targów Drema był bardzo emocjonujący. Dokładnie 16 września br., udało poznać się zwycięzcę konkursu Wyczarowane z  Drewna, w  którym uczniowie mieli za zadanie wykonać przedmiot z drewna lub materiałów drewnopochodnych, który przemysłowo nie jest produkowany z tych surowców. W tym roku na konkurs Wyczarowane z drewna wpłynęło osiem prac. Ostatecznie zwycięską pracą został „Drewniany quad” wykonany przez uczniów

Technikum Drzewnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku, wykonany przez zespół w składzie: Karol Sałek (absolwent), Dominik Soboń i Bartłomiej Suwała (uczniowie klasy III) pod opieką Marcina Tomaszewskiego. Ponadto odbył się finał Mistrzostw Polski we Wbijaniu Gwoździ, które przez 4 dni cieszył się ogromną popularnością. W ostatni dzień targów, po zaciętej rywalizacji, udało się poznać nowego Mistrza! Tegoroczny finał jubileuszowej – XV edycji Mistrzostw Polski we Wbijaniu Gwoździ okazał się najkrótszym z dotychczasowych wydarzeń. Zakwalifikowali się do niego czterej uczestnicy, których wyłoniono w pierwszym etapie konkursu. Byli to: Paweł Ławski, Piotr Nowicki, Krzysztof Rogulski i Maciej Głowacki. Już pierwsza tura wskazała zwycięzcę, którym okazał się Maciej Głowacki. Łącznie podczas Mistrzostw użytych zostało 200 kg gwoździ! OPRAC. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


FACHOWY WYKONAWCA | ADAPTACJA PODDASZA

FOT. VELUX

Stworzenie bezpiecznego miejsca do życia na poddaszu to nie lada wyzwanie. Każdy strych jest inny i przed zaadoptowaniem go do celów mieszkalnych należy sprawdzić jego stan techniczny. Pozwoli to uniknąć niespodziewanych problemów podczas późniejszych prac. Jakimi zatem zasadami należy się kierować podejmując decyzję o aranżacji poddasza na cele mieszkalne?

Życie pod samym dachem W przypadku adaptacji poddasza nieużytkowego do celów mieszkalnych, gdy wprowadzamy zmiany w konstrukcji dachu lub instalujemy okna połaciowe, wymagane jest standardowe pozwolenie na budowę. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w urzędzie gminy uzyskuje się warunki przebudowy, następnie sporządza projekt architektoniczno-budowlany, do którego dołącza się inne wymagane przez urząd zezwolenia i uzgodnienia. Komplet dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym i czekać do 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, już po miesiącu można rozpocząć prace budowlane. Przed ich rozpoczęciem

18

trzeba zatrudnić kierownika budowy, a niekiedy również inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu remontu należy poinformować urząd o powstaniu nowej powierzchni użytkowej, od której zostanie naliczony podatek od nieruchomości. Powierzchnię użytkową do zgłoszenia liczymy jako sumę 100% tej o wysokości powyżej 220 cm oraz 50% tej wysokości od 140 do 220 cm. Powierzchni o wysokości poniżej 140 cm nie wliczamy do powierzchni użytkowej.

ISTOTNE ODLEGŁOŚCI Aby pomieszczenie na poddaszu, które ma spełniać funkcje mieszkalne – było

wygodne, jego wysokość nie może być mniejsza niż 220 cm. Jak wygląda to w przypadku dachu skośnego? Wysokość wylicza się jako średnią między największą, a najmniejszą wysokością strychu, jednak nie mniejszą niż 190 cm. Jeśli na poddaszu pozostawimy widoczną więźbę dachową, to ze względu na wygodę, wysokość pomieszczenia liczona od podłogi do jętek konstrukcyjnych w świetle, to jest po ułożeniu warstw podłogowych, nie powinna być mniejsza niż 220 cm. Aby zachować odpowiednie odległości, możliwe jest również podniesienie samego dachu. Jest to technicznie możliwe, natomiast znacznie komplikuje

prace i koszta całego procesu adaptacyjnego. Należy pamiętać o kilku istotnych parametrach, mianowicie minimalna szerokość pokoju będącego sypialnią dla jednej osoby wynosi 220 cm, a szerokość kuchni w mieszkaniu jednopokojowym to minimum 180 cm. Szerokość korytarza nie powinna być mniejsza niż 90 cm.

ŚWIATŁO DZIENNE To architekt ma za zadanie rozplanować położenie okien dachowych, dobrać ich ilość i wielkość. Jednak pierwszą podstawową zasadą jest wielkość powierzchnia przeszklenia okien, która powinna stanowić około 10%


FACHOWY WYKONAWCA | ADAPTACJA PODDASZA

powierzchni podłogi. Na poddaszu okna dachowe mogą pełnić różne funkcje: doświetlającą, gdy w pokoju mamy również okna fasadowe lub głównego źródła światła dziennego. Od tego też zależy ich usytuowanie. W przypadku okien doświetlających, mogą być one umieszczone wysoko. Zaś gdy są głównym źródłem oświetlenia ich dolna krawędź powinna być nie wyżej niż 90-100 cm od podłogi. Takie usytuowanie pozwala na swobodną aranżację przestrzeni, a jego mieszkańcy cieszą się widokiem, swobodnie otwierają okna, a także bez przeszkód korzystają z rolet. Większa ilość mniejszych okien równomiernie rozłożonych na dachu zapewni więcej światła niż jedno duże okno o tej samej powierzchni. Przy wyborze rozmiaru okna należy wziąć pod uwagę kąt nachylenia połaci dachowej, gdy jest on mały, bardziej funkcjonalne będą okna dłuższe, natomiast przy dachach stromych okna krótsze. Nie należy kierować się w wyborze okien rozstawem krokwi, bo wystarczy wykonać wymian i praktycznie w każdej konstrukcji więźby okno dachowe można zamontować.

WYKONAWCO, UNIKAJ BŁĘDÓW Prawidłowo wykonana izolacja dachu może prowadzić do 30-procentowej

oszczędności energii przeznaczonej na ogrzewanie. W Polsce najbardziej popularnym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych są dachy skośne. Do ich izolacji dobrze jest zastosować lekki i sprężysty materiał, który nie obciąży konstrukcji, a jednocześnie pozwoli wypełnić całą przestrzeń pomiędzy krokwiami, dzięki czemu unikniemy strat ciepła wynikających z niedokładnego dopasowania materiału izolacyjnego. Materiałem do izolacji poddasza, który skutecznie chroni przed ucieczką ciepła, a także dobrze tłumi dźwięki jest wełna szklana. Za jeden z najlepszych sposobów docieplenia poddasza uważa się obecnie dwuwarstwowe ocieplenie z wełny mineralnej. Podczas takiej pracy nie można pozwolić na jakiekolwiek przerwy w materiale izolacyjnym, co skutkowałoby utratą ciepła. Użycie materiału izolacyjnego w rolkach, w tym przypadku wełny szklanej, ogranicza jego zużycie – dokładnie odmierza się odległości między krokwiami, następnie tnie rolkę wełny szklanej na kawałki o długościach o 2 cm większych niż rozstaw krokwi. Przy pracy z wełną mineralną należy układać jej jedną warstwę układać prostopadle do warstwy drugiej. Dzięki temu uniknie się liniowych mostków termicznych.

Montaż i uszczelnienie okna połaciowego Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny firmy Velux Polska Każde okno połaciowe jest integralnym elementem dachu, dlatego powinno być szczelnie z nim połączone, a także odpowiednio ocieplone. Podstawową zasadą dobrego montażu jest właściwe ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej wokół ościeżnicy. Poprawne wykonanie tych czynności jest kluczowe, gdyż to właśnie błędy montażowe, a nie jakość materiałów, jest najczęstszą przyczyną reklamacji. Wykwalifikowana ekipa dekarska może wykonać to za pomocą tradycyjnych materiałów dostępnych na budowie tzn.: folii paroprzepuszczalnych, paroizolacyjnych i wełny. Wymaga to dużej staranności i precyzji. Aby zminimalizować błędy, a także usprawnić proces montażu warto skorzystać z gotowych zestawów izolacyjnych, np. Velux BDX. Kupuje się je pod rozmiar okna, dzięki czemu doskonale do niego pasują. W zestawie znajduje się wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa BFX w postaci specjalnej harmonijki, którą dekarz jedynie rozwija naokoło okna, zapewniając szczelność od strony dachu. Kolejny elementem zestawu jest rama BDX ze spienionego polietylenu, która przylega idealnie do okna zapobiegając powstawaniu mostków termicznych i wychładzaniu wnęki okiennej. Co ważne, okno z nią zamontowane osiąga lepszy współczynnik izolacyjności termicznej. Na obwodzie ramy znajdują się kątowniki, które pozwalają precyzyjnie dokręcić ją do łat montażowych. Instalację okna ułatwi także wokółokienna paroizolacja BBX, która pozwala na jego szczelne połączenie z izolacją przeciwwilgociową pomieszczenia. Na etapie wykończenia wnętrza należy zwrócić uwagę na kształt wnęki okiennej - na dole powinna być ona prostopadła do podłogi, zaś na górze równoległa do niej. Warto także skorzystać z prefabrykowanego stelaża wnęki okna dachowego LSG. Umożliwia on przygotowanie konstrukcji pod płyty gipsowo-kartonowe z zachowaniem wszystkich właściwych kątów nachylenia płaszczyzn wnęki. Takie rozwiązanie pozwala skrócić czas montażu nawet do dwóch godzin. Właściwe ukształtowanie wnęki okiennej, a także grzejnik umieszczony bezpośrednio pod oknem poprawią cyrkulację ciepłego powietrza zimą i zapobiegną kondensacji pary wodnej.

PIOTR SAWCZUK

Skuteczne ocieplenie Anna Gil, kierownik w Biurze Doradztwa Technicznego, Isover Planując montaż izolacji w pierwszej kolejności zadbajmy o to, by ocieplić każdy element dachu, aby później nie tracić ciepła, np. przez niezaizolowaną murłatę. Następnie odmierzmy rozstaw między krokwiami i potnijmy matę na kawałki o długościach większych o 2 cm niż rozstaw krokwi (materiał w rolkach ogranicza jego zużycie). Pamiętajmy też, aby zawsze stosować dwie warstwy: po ułożeniu warstwy podstawowej, między krokwiami, dodatkowo zaizolujmy połać prostopadle. Pozwala to uniknąć liniowych mostków termicznych występujących wzdłuż krokwi. Całkowita grubość izolacji dachu powinna wynosić min. 30 cm. W dachu skośnym nie może zabraknąć też odpowiedniej wentylacji zapobiegającej pojawieniu się pleśni, np. na krokwiach. Dobrze zaprojektowana połać dachowa to połać ze szczeliną wentylacyjną pomiędzy membraną dachową a poszyciem np. z dachówki. Decydując się na paroizolację, która zabezpieczy przegrodę przed przedostawaniem się do niej wilgoci, warto wybrać inteligentną membranę paroizolacyjną o zmiennym oporze dyfuzyjnym (zimą wysokim, latem niskim), dzięki czemu uzyskamy blokadę przepływu wilgoci do warstw przegrody w okresie zimowym oraz możliwość jej odeschnięcia w okresie letnim. Zastosowanie ciągłej warstwy izolacji wykonanej z wełny mineralnej w systemach z odpowiednimi foliami i membranami, zapewni szczelność, odpowiednie zarządzanie wilgocią, a także optymalne temperatury latem i zimą oraz dobrą akustykę.

Nowa generacja izolacji do wdmuchiwania Supafil to produkty naturalne, produkowane od samego początku jako izolacja do wdmuchiwania. Fot. Knauf Insulation

19


FACHOWY WYKONAWCA | ADAPTACJA PODDASZA

20

1. Mierzymy rozstaw krokwi Należy dokładnie zmierzyć odległość pomiędzy krokwiami w świetle – tak, aby przyciąć wybrany produkt z wełny skalnej na odpowiedni wymiar.

2. Dopasowujemy płytę z wełny skalnej Należy odmierzyć odcinki maty z wełny skalnej tak, aby były o 2 cm szersze, niż odległość pomiędzy krokwiami w świetle.

3. Układamy pierwszą warstwę ocieplenia między krokwiami Wełnę skalną układamy na wcisk między krokwiami, zwracając uwagę na szczelne przyleganie ocieplenia do siebie, dbając jednocześnie o to, aby nie wypychać na zewnątrz membrany dachowej.

4. Montujemy ruszt stalowy Ruszt stalowy składa się z wieszaków do poddaszy o regulowanej wysokości w kształcie litery U i profili typu C biegnących prostopadle do krokwi. Wieszaki mocujemy do krokwi, a następnie przykręcamy do nich profile nośne.

5. Układamy drugą warstwę ocieplenia pod krokwiami Druga warstwa izolacji likwiduje liniowe mostki termiczne, pochodzące od drewnianych elementów więźby dachowej. Drugą warstwę ocieplenia z płyt z wełny skalnej układamy pod krokwiami, między listwami podwieszanego rusztu.

6. Montujemy paroizolację oraz okładziny połaci i stropu Folię paroizolacyjną stosujemy w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, łazienka, WC), lub ze względu na poprawność działania systemów wentylacji mechanicznej. Układamy ją na zakład od strony wewnętrznej poddasza pod ociepleniem.

Źródło: Rockwool Polska, Fot. Rockwool Polska

Krok po kroku – adaptacja poddasza na cele mieszkalne


FACHOWY WYKONAWCA | OKŁADZINY ŚCIENNE

Ściana (nie tylko) pomalowana Wybierać możemy spośród tysięcy odcieni, wielu faktur i wzorów. Należy pamiętać, że znaczna część materiałów wymaga fachowego montażu. Przyklejanie kamienia, czy wykonanie odpowiedniej struktury betonu wymaga profesjonalnego przeszkolenia i trzymania się reżimu pracy narzuconego przez producenta systemu dekoracyjnego.

POMALUJ SWÓJ ŚWIAT Najpopularniejszym sposobem wykończenia ściany jest jej pomalowanie. Nie musimy jednak trzymać się twardo tradycyjnej bieli, gdy producenci farb oferują szereg emulsji w najbardziej fantazyjnych

barwach. Ciekawym rozwiązaniem są farby transparentne, służące do uzyskiwania efektów dekoracyjnych. Nakłada się je na uprzednio pomalowaną farbą ścianę dla uzyskania pożądanego efektu lub struktury. W ten sposób można na przykład uzyskać efekt rozświetlonego gwiazdami nocnego nieba. W kuchniach zaleca się stosowanie farb emulsyjnych o zmywalnych powierzchniach, odpornych na brud i tłuszcz, w łazienkach również warto zainwestować w emulsję odporną na wilgoć. Specjalnym rodzajem farb są farby strukturalne, które charakteryzuje wygoda użytkowania. Farbą strukturalną

można bowiem pomalować niemalże każdą powierzchnię – od płyt g-k, po powierzchnie z płyt drewnopochodnych, są zatem idealne również na ścianki działowe. Przygotowanie podłoża pod malowanie jest stosunkowo proste, a efekt zbliżony do tego, uzyskiwanego dzięki zastosowaniu tynków strukturalnych.

„UCZESANA” ŚCIANA Wśród tynków dekoracyjnych można wyróżnić tynki strukturalne, tynki ciągnione, zacierane, mozaikowe oraz stiuki. Układa się je ręcznie lub maszynowo, a do nakładania produktu na ścianę użyć możemy praktycznie wszystkiego

FOT. CRM KLINKIER

Ściany wewnętrzne już dawno awansowały z pozycji elementu konstrukcyjnego budynku, coraz częściej stanowiąc istotny, a nawet główny element nadający charakter wnętrzom. Możemy je tradycyjnie pomalować, pokryć tynkiem strukturalnym, udekorować bejcą akrylową, tapetą lub fototapetą, albo ułożyć na nich panele, beton lub kamień.

– od tradycyjnych narzędzi, jak packi, wałki i pędzle, po bardziej oryginalne przedmioty, jak gąbka do kąpieli, czy grzebień lub szczotka do włosów. Każdy rodzaj tynku ma swoje cechy charakterystyczne. Przykładowo, tynk zacierany uzyskuje efektowną fakturę poprzez delikatne przecieranie go pacą, z kolei tynk mozaikowy w swoim składzie zawiera wypełniacze mineralne w postaci drobniutkich kamyczków, które nadają mu wielobarwny efekt. Szczególnym rodzajem tynku dekoracyjnego jest stiuk do złudzenia imitujący szlachetne kamienie na ścianach. Tynki dekoracyjne i farby strukturalne pozwalają osiągnąć

21


FACHOWY WYKONAWCA | OKŁADZINY ŚCIENNE

Kreatywna ściana Wojciech Życzkowski, menadżer produktów artystycznych marki Bautech Futura

FOT. BAUTECH FUTURA

Wielką zaletą microcementu Creativo jest grubość systemu: 2-3 mm, a dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów paleta kolorów jest nieograniczona, Elastyczność materiału pozwala na zastosowanie materiału nawet na płytach OSB, co jest bardzo ważnym czynnikiem przy realizacjach ścian. Firmy wykonawcze polubiły mikrocement Creativo ze względu na duże możliwości aranżacyjne. Wielokrotnie wykonawcy mieli problem z połączeniem dwóch systemów posadzki i ściany, np. w łazience w natrysku, czy też salonie u klienta. Microcement Creativo daje tą możliwość – możemy uzyskać płynne przejście z podłogi na ścianę a nawet na sufit, na życzenia klienta. Czas aplikacji jest również nie bez znaczenia – realizacja podłogi w całym systemie to tylko 4 dni robocze, okładzin ściennych zaledwie 1 dzień. Istnieje także możliwość doboru efektu. Creativo może mieć charakter betonu architektonicznego z większą ilością wżerów, raków lub być niemal gładki. Możemy również poprzypalać materiał pacą stalową, co daje dodatkowe efekty dekoracyjne.

Sprowadzony z Bali ręcznie wykonany relief z piaskowca z motywem kwiatów lotosu zdobi całą ścianę. Grubość reliefu to ok. 20 cm, co daje niesamowite efekty, kiedy go podświetlimy. Projekt: Karolina Łuczyńska, Fot. Bartosz Jarosz

Wykończenie ściany za pomocą microcementu Creativo marki Bautech Futura

2. Aplikacja mikrocementu – Creativo Baufloor.

wykonawca F.H.U. ELMAT ELŻBIETA CEGIEŁKA

3. Szlifowanie.

22

4. Impregnacja – Baupur 500.

Źródło: Bautech Futura, Fot. Bautech

1. Przygotowanie podłoża – Contacto Baugrunt.


FACHOWY WYKONAWCA | OKŁADZINY ŚCIENNE

WIELE PŁASZCZYZN JEDNEJ ŚCIANY Kolejnym rozwiązaniem na wykończenie ścian w domu są panele ścienne. Najpopularniejsze są drewniane, laminowane lub wytwarzane na bazie płyt LDF klasyczne deski i płyty w naturalnych odcieniach drewna. Coraz częściej spotykamy jednak produkowane ze wzmocnionych włóknem szklanym płyt gipsowych lub sprasowanych włókien kokosowo-palmowych panele gotowe do pomalowania dowolną farbą, o trójwymiarowej fakturze, przywodzące na myśl nowoczesne płaskorzeźby pokryte wypukłymi motywami geometrycznymi. Do głównych zalet paneli ściennych należy zaliczyć łatwość i sprawność ich montażu oraz możliwość estetycznego schowania pod nimi wszelkich instalacji i kabli. Pomieszczenie, w którym położyliśmy panele ścienne zyskuje również dodatkową izolację akustyczną i termiczną.

Jak zamontować płytki cegłopodobne? Maciej Pańczyk, dyrektor rozwoju biznesu Libet Montaż cegłopodobnych płytek rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania podłoża. Wykańczaną ścianę należy dokładnie oczyścić m.in. z kurzu czy pozostałości po farbach, a w razie potrzeby – także wyrównać. Kolejną czynnością jest jej zagruntowanie, czyli pokrycie odpowiednim preparatem, który mocno zwiąże warstwy podłoża, zmniejszy i wyrówna jego chłonność oraz zniweluje nadmierne pylenie. Tak przygotowana powierzchnia po 24 godzinach nadaje się do dalszych prac, czyli wyznaczania poziomu. Polega ono na narysowaniu linii, które wskazują miejsca mocowania płytek. Pierwsza u dołu ściany jest tzw. poziomem bazowym do rysowania kolejnych. Odległość między liniami pomocniczymi wylicza się według wzoru: 2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana ok. 10 mm) i należy konsekwentnie jej przestrzegać. Następnym krokiem jest przyklejanie elementów zaprawą dedykowaną płytkom elewacyjnym (np. Klej Libet Fassade). Rozpoczynamy je od narożników i kontynuujemy wzdłuż wyznaczonych linii pomocniczych, zostawiając odstępy ok. 10 mm na fugę. Klej należy nałożyć cienką warstwą na co najmniej 80% powierzchni płytki, którą następnie dociska się do podłoża (poruszając jednocześnie lekko w poziomie). W pierwszej kolejności układane są rzędy bezpośrednio nad liniami pomocniczymi, a dopiero potem w miejscach między nimi. Pamiętajmy, aby okładziny dobierać jednocześnie z kilku kartonów, co pozwoli na równomierne rozłożenie odcieni. Ułożoną powierzchnię należy pozostawić aż do momentu całkowitego związania kleju. Dopiero wtedy można przejść do kolejnej czynności, czyli fugowania. Prace zawsze rozpoczynamy od szczelin pionowych – dopiero po ich wypełnieniu można uzupełnić szczeliny poziome. Pozostaje jeszcze ubicie i wygładzenie fug oraz ich ostateczne oczyszczenie. Pełną wytrzymałość fugi uzyskują po minimum 3 tygodniach. FOT. LIBET

podobne efekty dekoracyjne, przy czym farba jest tańsza i łatwiejsza w układaniu, tynki są z kolei trwalsze.

KLASYKA I ELEGANCJA

Montaż płyt betonowych Aleksandra Skwira, projektanta z firmy Jadar Istnieje wiele sposobów montowania płyt. Możemy to robić, wykorzystując zaprawę klejącą, aluminiowe systemy wentylujące lub systemy kotwiące. Cały czas pracujemy nad autorskim systemem montażu płyt z betonu architektonicznego Symfonia, ale w tej chwili jedyną sprawdzoną i polecaną przez nas metodą jest klejenie. Należy jednak pamiętać, że płyty nie są dobrym rozwiązaniem w przypadku ścian z karton gipsu. Ścianka gipsowa jest lekką konstrukcją i ciężar płyt betonowych może ją przeważyć. Zbrojone włóknem płyty Symfonia możemy kleić za pomocą substancji poliuretanowej lub klejem przeznaczonym do betonowych płyt ściennych. Klej poliuretanowy jest najczęściej stosowany, ponieważ charakteryzuje się dużą siłą klejenia i wysoką odpornością mechaniczną. Płyty po dostarczeniu na inwestycję powinny zostać rozpakowane i przez ok. 3 dni muszą odleżeć w suchym i ciepłym pomieszczeniu w temp. 5-25ºC. Przed rozpoczęciem montażu płyt na nieotynkowanej ścianie należy zeszlifować wypukłości i usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia pod postacią starego kleju, tłustych plam czy kurzu, ponieważ nieczystości mogą powodować obniżenie przyczepności nałożonej płyty. Przygotowanie podłoża otynkowanej ściany wymaga z kolei usunięcia łuszczących się warstw tynku i kleju oraz zagruntowania odpowiednim środkiem gruntującym. Montaż zaczynamy od odpowiedniego przygotowania płyt betonowych. Tylną powierzchnię płyt, która będzie przylegać do ściany, należy przed montażem zagruntować. Podobnie jak ścianę, do której będziemy przyklejać płyty Symfonia. Klej poliuretanowy lub klej do betonu, przystosowany do odpowiedniej wagi płyty, rozprowadzamy w pięciu punktach – w czterech narożnych i na środku, ewentualnie równomiernie na całej powierzchni płyty. Następnie płyty należy równomiernie docisnąć, a w przypadku płyt wielkoformatowych można użyć pasków poziomujących. W zależności od tego, jaki końcowy efekt chcemy osiągnąć, na ostatnim etapie prac możemy zaimpregnować płyty. Pamiętajmy, że prace montażowe powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, a ekipa wykonująca powinna posiadać doświadczenie w tej dziedzinie. FOT. JADAR

Miłośników klasycznych i eleganckich wnętrz z pewnością zainteresuje kamień dekoracyjny. Kamień we wnętrzach może występować w formie naturalnej, jak również w postaci płytek imitujących kamień, wytwarzanych z gipsu, ręcznie obrabianych i pokrywanych naturalnymi barwnikami, do złudzenia przypominającymi naturalne piaskowce, grafity czy marmury. Decydując się na kamień lub jego imitację, pamiętajmy, że użyty w pomieszczeniu całkowicie dominuje jego aranżację, co może być niezaprzeczalną zaletą, ale również pewnym niebezpieczeństwem. Jeżeli chcemy uniknąć wrażenia przesytu, wnętrza wykończone kamieniem nie powinno się zbyt bogato dekorować innymi elementami. Gładkie kamienie, takie jak marmur, nadadzą się idealnie do łazienek i kuchni, podczas gdy chropowatymi i porowatymi piaskowcami zaleca się wykańczanie ścian w salonach i miejscach mniej narażonych na wilgoć. Wysoce trwały naturalny kamień to inwestycja na lata, jednak również płytki imitujące kamień pokrywane są specjalnymi preparatami utrwalającymi, chroniącymi je przed zabrudzeniami i wilgocią. KATARZYNA MASŁOWSKA

23


FACHOWY WYKONAWCA | OGRZEWANIE PODTYNKOWE

Wybór rodzaju ogrzewania nie jest łatwy ponieważ zależy od wielu czynników. Na szczęście producenci systemów grzewczych wychodzą na przeciw rosnącym oczekiwaniom inwestorów i proponują rozwiązania, które optymalnie sprawdzą się w różnych, czasem nietypowych, miejscach.

Ciepło dyskretnie ukryte

FOT. SHUTTERSTOCK

Jeszcze kilkanaście lat temu większość z nas była skazana na tradycyjne, konwekcyjne grzejniki. Po prostu nie było wyboru. W każdym domu wisiały ciężkie, mało urodziwe kaloryfery, które nie zawsze skutecznie ogrzewały pomieszczenia. Na szczęście te czasy

24

już minęły i dziś oferta producentów systemów grzewczych jest naprawdę bogata. Wystarczy wspomnieć o tak popularnych rozwiązaniach, jak ogrzewanie podłogowe czy kanałowe. I na tym nie koniec. Producenci zrobili krok dalej i oferują ogrzewanie ścienne oraz

sufitowe. Wszystko po to, by w optymalny (tani i skuteczny) sposób zapewnić zapotrzebowanie na ciepło.

GRZEJNIKI PODTYNKOWE Ciekawym rodzajem ogrzewania ściennego dostępnym od niedawna na rynku

są grzejniki podtynkowe. Zmieniają one ściany budynków w aktywne przegrody termiczne, które emitując ciepło odgradzają wnętrze od zimnego otoczenia. Ponadto grzejniki te bilansują straty ciepła w miejscu ich powstawania, a więc w ścianach zewnętrznych oraz


FACHOWY WYKONAWCA | OGRZEWANIE PODTYNKOWE

Ciepło ukryte w betonie dzięki swojej naturalności i dużej zdolności do akumulacji ciepła i wilgoci jest idealnym narzędziem do wykonania systemu ogrzewania płaszczyznowego. Korzystnie wpływa bowiem na mikroklimat i jakość powietrza w pomieszczeniu. Co ważne, nie zmienia jonizacji powietrza, pozytywnie wpływając na nasze zdrowie.

FOT. 3THERMO

Linia concreAte grzejnika podtynkowego 3Thermo to połączenie innowacyjnej technologii i piękna ukrytego w betonie. Betony strukturalne concreAte są bowiem powrotem do znanych od wieków metod ogrzewania pomieszczeń. Działając na tej samej zasadzie, co dawne piece kaflowe, nie potęgują zjawiska cyrkulacji pyłu i kurzu oraz przenoszonych przez nie alergenów. Beton,

Ogrzewanie sufitowe należy do dyskretnego (niewidocznego) ogrzewania płaszczyznowego. Jego główną cechą jest oddawanie ciepła przez promieniowanie. Taki rodzaj przekazywania energii sprawia, że możliwe jest równomierne nagrzanie pomieszczenia, w którym zainstalowano ogrzewanie sufitowe. Rozwiązanie to byłoby nielogiczne, gdybyśmy mówili o ogrzewaniu konwekcyjnym. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego powierzchnia sufitu standardowo rozgrzana jest do temperatury około 35ºC. Tu już nie mamy do czynienia z konwekcją. Ciepło z sufitu promieniuje w dół. Oczywiście jest pewien obszar, około 20 cm, przy suficie, gdzie jest najcieplej, ale potem temperatura się wyrównuje. Co ciekawe, przy takim ogrzewaniu, podłoga jest bardzo ciepła. Potrafi osiągnąć taką samą temperaturę, jak przy ogrzewaniu podłogowym. Wśród zalet ogrzewania sufitowego wymienia się dużą powierzchnię grzewczą. Ograniczeniem są w tym przypadku jedynie lampy czy żyrandole. Poza tym całą powierzchnię można wykorzystać do rozłożenia elementów systemu grzewczego. Należy jednak pamiętać, że nie każde rozwiązanie sprawdzi się na suficie. Tradycyjne ogrzewanie wodne, z dość grubymi rurkami, może okazać się zbyt ciężkie. Dlatego producenci systemów grzewczych poszukują lekkich rozwiązań, przy których ciężar nie jest ograniczeniem. Jednym z powodów zainteresowania ogrzewaniem sufitowym były pewne ograniczenia, które wiążą się z ogrzewaniem podłogowym. Dopuszczalna maksymalna temperatura powierzchni podłogi (przy ogrzewaniu podłogowym) wynosi około 30ºC. Związane jest to z bezpośrednim kontaktem użytkowników z powierzchnią grzejną. Tym samym ograniczona jest emisja ciepła. W przypadku ogrzewania sufitowego lub ściennego, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu ludzi z powierzchnią grzewczą możliwe jest osiągnięcie wyższej temperatury i mocy grzewczej – co w niektórych przypadkach jest niezbędne. Ponadto ogrzewanie sufitowe umożliwia dowolną aranżację wnętrz. W przypadku ogrzewania podłogowego wszelkiego rodzaju wykładziny czy dywany działają niekorzystnie na system grzewczy, a meble powinny stać na nogach, by nie zakrywać powierzchni grzejnej. Ogrzewanie sufitowe, jak każde niekonwekcyjne ogrzewanie, ze względu na brak cyrkulacji i unoszenia kurzu, jest uznawane za zdrowe, komfortowe i zalecane alergikom.

FOT. BEKA

Ogrzewanie sufitowe

25


FACHOWY WYKONAWCA | OGRZEWANIE PODTYNKOWE

Ogrzewanie ścienne

FOT. VARIOTHERM

Ogrzewanie ścienne zalicza się do dyskretnych (niewidocznych) systemów grzewczych. Cechuje je przekazywanie energii cieplnej przez promieniowanie. Ogrzewanie ścienne, podobnie jak sufitowe, może występować jako wodne i zasilane energią elektryczną. Zaletą ogrzewania ściennego jest duża powierzchnia grzejna i większa niż w przypadku ogrzewania podłogowego moc grzejna. Wadą ogrzewania ściennego jest natomist brak możliwości wiercenia, ze względu na ryzyko uszkodzenia rurek. Ogrzewanie ścienne, podobnie jak podłogowe, należy do najbardziej energooszczędnych rozwiązań grzewczych. Jego główną zaletą niska temperatura zasilania i co za tym idzie możliwość zastosowania nowoczesnych niskotemperaturowych źródeł ciepła takich jak: pompa ciepła, kolektory słoneczne, kondensacyjne kotły gazowe. Przy takim ogrzewaniu rozkład ciepła jest równomierny w całym pomieszczeniu, dlatego nie ma znaczenia, jak daleko znajdujemy się od grzejnika. Ogrzewanie ścienne może służyć jako samodzielne ogrzewanie pomieszczeń lub być uzupełnieniem, np. ogrzewania podłogowego. Jeżeli w jakimś pomieszczeniu, co się zdarza stosunkowo rzadko, nie możemy zapewnić z „podłogówki” wystarczającego zapotrzebowania na ciepło – tak się dzieje w pomieszczeniach, które mają duże straty ciepła lub na podłodze są położone grube deski – wtedy uwzględniamy ściany i uzupełniamy braki właśnie ogrzewaniem ściennym, które można zasilić już dużo większym parametrem. Taki parametr na podłodze może powodować dyskomfort – efekt ciężkich nóg. Stosując ogrzewanie ścienne ogranicza się też straty ciepła na zewnątrz. Ciepło promieniuje do wewnątrz. System wodnego ogrzewania ściennego może również służyć do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Ogrzewanie ścienne, podobnie jak sufitowe i podłogowe, zalicza się do płaszczyznowych systemów grzewczych, a co za tym idzie do najzdrowszych i najbardziej komfortowych. Jak wynika z badań komfortu cieplnego rozwiązania te są najbardziej przyjazne człowiekowi. Chodzi tu o efekt ciepłych powierzchni, a nie ciepłego powietrza.

Konstrukcja grzejnika podtynkowego wykonana jest z ażurowej siatki ze stopu aluminium. Wyklucza to ryzyko powstawania spękań warstwy tynku i działa jak wzmocnienie konstrukcyjne dla zaprawy i nie powoduje przebarwień na ścianie. Fot. 3Thermo w stropodachach. Dzięki temu system ogrzewania ściennego, w przeciwieństwie do ogrzewania podłogowego, zapewnia najrówniejszy rozkład temperatur. Osiągnięcie takiego efektu przy użyciu ogrzewania podłogowego skutkowałoby koniecznością zagęszczenia rurek w okolicach ścian zewnętrznych. W przypadku grzejników podtynkowych nie ma takiej potrzeby, bowiem modułowość grzejników zapewnia optymalny ich rozkład na ścianie. Układ pionowy ścian w porównaniu do poziomego układu podłogi sprawia, że

26

emisja cieplna ma zdecydowanie większy udział w przekazywaniu energii niż w przypadku ruchu powietrza – mówi Patryk Nowakowski, ekspert z firmy 3Thermo. Dodatkową korzyścią jest to, że konstrukcja grzejnika podtynkowego wykonana jest z ażurowej siatki ze stopu aluminium. Wyklucza to ryzyko powstawania spękań warstwy tynku i działa jak wzmocnienie konstrukcyjne dla zaprawy i nie powoduje przebarwień na ścianie. Ważnym czynnikiem, który bezpośrednio wyróżnia grzejniki podtynkowe, są też kwestie prozdrowotne.

Poza właściwościami fizycznymi i ekonomicznymi są jeszcze walory zdrowotne, gdyż grzejniki podtynkowe 3Thermo z jednej strony nie wysuszają powietrza, a z drugiej uwalniają ściany od wilgoci – mówi Patryk Nowakowski z 3Thermo. Przegrzane powietrze, jakie otrzymujemy w wyniku stosowania grzejników tradycyjnych (konwekcyjnych) jest siedliskiem bakterii. Ruch powietrza, jaki występuje w  przypadku stosowania ogrzewania tradycyjnego dodatkowo wzmaga ich rozprzestrzenianie wewnątrz pomieszczeń.

Ponadto ciepłe i zarazem wilgotne powietrze w trakcie „wędrówki” po pomieszczeniu oddaje swoją wilgoć na zimne ściany, co podnosi ryzyko wystąpienia na nich grzybów. Takie powietrze wysusza też skórę. Jak widać z każdym rokiem przybywa nowych rozwiązań grzewczych. Z punktu widzenia inwestora to bardzo dobrze ponieważ nowości rynkowe charakteryzują nie tylko ekonomiczne, ale także prozdrowotne aspekty. WOJCIECH NAPORA


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zastosowanie układów grzewczych precyzyjnie, w miejscu powstawiania największych strat cieplnych gwarantuje najefektywniejsze ich wykorzystanie. Czym zatem różnią się i jak działają grzejniki podtynkowe 3Thermo od typowych systemów grzewczych i popularnych „podłogówek”?

PODTYNKOWA INNOWACJA W OGRZEWANIU

Montaż grzejników podtynkowych w systemie suchej zabudowy polega na zabudowie panelu grzewczego wewnątrz profili aluminiowych ścianki. Fot. 3Thermo

Systemy ogrzewania powierzchniowego znane są już od dawna. Popularne niegdyś piece kaflowe były protoplastami dzisiejszych nowoczesnych grzejników podtynkowych 3Thermo. Różnica dotyczy jedynie lokalizacji źródła ciepła. Piec umieszczony był w jednym miejscu, a grzejniki podtynkowe rozmieszczone są na całej powierzchni ściany. Gwarantuje to perfekcyjne rozmieszczenie ciepła, bez konieczności kumulowania dużej energii w jednym miejscu.

JAK DZIAŁA 3THERMO? Układy grzewcze powinny być montowane w miejscach, w których dochodzi do największych strat ciepła. Takimi powierzchniami są ściany zewnętrzne i stropodachy. Grzejniki podtynkowe 3Thermo, działają wewnątrz ścian. Dzięki temu, inaczej niż systemy konwekcyjne, tworzą aktywnie termiczną powierzchnię bez konieczności podgrzewania powietrza. Ponadto, ogrzewanie ścienne bilansuje straty ciepła w miejscu

ich powstawania. Dzięki zdolności akumulacji energii cieplnej w masie betonu, układ jest tańszy w eksploatacji niż w przypadku stosowania tradycyjnych kaloryferów. Oszczędność energii w zależności od układu, może dochodzić nawet do 40%. Wieloletnie prace nad grzejnikiem podtynkowym pozwoliły nam stworzyć pierwszy tak dopracowany produkt na rynku, przeznaczony dla systemu ogrzewania ściennego. Współpracując ze znakomitymi inżynierami i uczelniami stworzyliśmy wyjątkowo proste i bezpieczne urządzenie, które doskonale wpisuje się w obecne wymogi energooszczędności stawiane nowoczesnym budynkom – mówi Patryk Nowakowski, ekspert z 3Thermo.

Konstrukcja grzejnika podtynkowego wykonana jest z ażurowej siatki ze stopu aluminium. Wyklucza to ryzyko powstawania spękań warstwy tynku i działa jak wzmocnienie konstrukcyjne dla zaprawy i nie powoduje przebarwień na ścianie. Fot. 3Thermo niska masa grzejnika 3Thermo (tylko 1,6 kg) sprawiają, że montaż ogranicza się do umieszczenia go w standardowym stelażu ścianek działowych o rozstawie profili 60 mm. System ścienny w układzie g-k, z uwagi na małą zdolność kumulacji ciepła w tego typu ściankach, wymaga traktowania go jako promiennika energii. Dlatego też standardowy grzejnik 3Thermo został w tym wariancie wzbogacony w folię fototermiczną. Jej zadaniem jest zwiększenie czynnej powierzchni grzewczej oraz maksymalizacja wydajności systemu.

OGRZEWANIE W SUCHEJ ZABUDOWIE Z kolei grzejnik podtynkowy 3Thermo w wersji do suchej zabudowy to odpowiedź na codzienne problemy z montażem tradycyjnych systemów grzewczych w ściankach g-k. Ultracienka konstrukcja i niezwykle

Ul. Grodziska 8, 60-383 Poznań e-mail: office@3thermo.com tel.: (61) 30 70 741 www.3thermo.com

27


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE PODTYNKOWE

FOT. VIEGA

Nowoczesna strefa prysznicowa

Kabina prysznicowa bez brodzika ale za to z liniowym odpływem, podtynkowa armatura z termostatem i opcją oszczędzania wody – takie nowoczesne rozwiązania coraz częściej chcą wprowadzać do swoich łazienek inwestorzy. Co trzeba wiedzieć by móc je poprawnie zainstalować? Kabina prysznicowa pozbawiona brodzika, do której wchodzi się nie pokonując jego progu jest coraz częściej wybierana przez inwestorów zamiast tradycyjnej kabiny z brodzikiem. Jej posadzkę wykłada się płytkami ceramicznymi lub gresem i instaluje się w niej odpływ odprowadzający wodę. To rozwiązanie było zazwyczaj spotykane w łazienkach obiektów sportowych, szpitalach, hotelach oraz w łazienkach, z których korzystają ludzie starsi lub niepełnosprawni. Od pewnego czasu coraz więcej osób chce je instalować w łazienkach prywatnych.

ŁAZIENKA BEZ OGRANICZEŃ Taki prysznic można urządzić według indywidualnych upodobań, otrzymując

28

bezprogowe wejście oraz optycznie powiększając mniej przestronne wnętrza, i co ważne, może mieć praktycznie dowolne wymiary. Trzeba jednak wiedzieć, że stworzenie go jest na ogół trudniejsze od zamontowania tradycyjnego brodzika i wymaga starannego wykonania instalacji odprowadzającej wodę, nie zawsze jest też możliwe. Rynna odpływowa i system rur wymagają umieszczenia pod powierzchnią podłogi, co średnio wymaga około 10 cm przestrzeni poniżej poziomu posadzki. Dlatego warto wcześniej upewnić się o możliwości wykonania odpowiednio głębokiego wybrania, co jest szczególnie istotne w przypadku łazienek w mieszkaniach lub na wyższych kondygnacjach domów jednorodzinnych – mówi Bartosz Kokoszanek, ekspert firmy Sched-Pol.

Decydując się na prysznic bez brodzika, musimy wybrać jedno spośród dwóch dostępnych rozwiązań: odpływ liniowy lub brodzik podpłytkowy. Jednak, które z tych rozwiązań jest bezpieczniejsze, pozwoli uniknąć błędów w montażu i czy przede wszystkim będzie bezawaryjne przez wiele lat użytkowania? Instalując standardowy odpływ liniowy, wykonawca musi samodzielnie wykonać warstwę jastrychu, przygotować odpowiednie spady dla prawidłowego odprowadzania wody oraz wykonać warstwę hydroizolacyjną podłogi. Wszystkie te czynności są czasochłonne oraz wymagają fachowości i szczególnej staranności. Przy wyborze modelu, zwrócić należy uwagę na jakość wykonania takiego

odpływu, która powinna zapewniać pełną szczelność rynny odpływowej oraz miejsca połączenia z syfonem. Rozwiązaniem znacznie pewniejszym jest wybór brodzika podpłytkowego np. wykonanego w technologii Stabilsound. Odpływy te zostały fabrycznie uszczelnione z wielowarstwową płytą, na której zostały wytyczone idealne spady gwarantujące bezproblemowy odpływ wody. Sama płyta Stabilsound zapewnia wysoką wytrzymałość na nacisk (do 600 kg na powierzchni odpowiadającej wielkością ludzkiej stopy), minimalizuje efekty akustyczne oraz zapobiega utracie ciepła. Cała powierzchnia płyty dodatkowo zabezpieczona została matą uszczelniającą, a rynna odpływowa dzięki procesowi anodowania zapewnia pełną odporność na korozję – dodaje Bartosz Kokoszanek.


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE PODTYNKOWE

Podbudowa montażowa EPS produkcji Sched-Pol.

W zależności od typu zabudowy Ścienne zestawy odpływowe Geberitu dostępne są w systemach instalacyjnych Kombifix, Duofix i GIS. Kombifix przeznaczony jest do zabudowy masywnej, Duofix – do zabudowy lekkiej, GIS – do zabudowy lekkiej wykonywanej w systemie Geberit GIS. Zestaw odpływowy jest identyczny we wszystkich systemach. Źródło Geberit

Skrócić czas montażu Instalując odpływ liniowy by skrócić czas schnięcia jastrychu, można zmniejszyć jego warstwę np. poprzez zastosowanie Podbudowy montażowej EPS. Użycie podbudowy skraca czas montażu (do 24 godzin), umożliwia ukrycie rur odpływowych i syfonu, a ponadto doskonale izoluje termicznie i akustycznie. Ma zastosowanie zarówno przy montażu odpływów liniowych jak i brodzików podpłytkowych. Źródło: Sched-Pol

W LINII KROK PO KROKU Instalację odpływu liniowego i kabiny bezbrodzikowej należy zaplanować na wczesnych etapach realizacji inwestycji. Rozpoczynamy od upewnienia się, że głębokość wybrania ma odpowiedni wymiar oraz jest wypoziomowana. Następnie wykonujemy warstwę hydroizolacyjną (np. folią w płynie) nie tylko w miejscu wybrania, ale na całej powierzchni podłogi łazienki oraz na ścianach w strefie prysznica (na całej wysokości i 50 cm za bokami strefy prysznicowej). Szczególnie newralgiczne miejsca (jak np. narożniki, rura odpływowa) należy uszczelnić specjalną taśmą wodoszczelną lub odpowiednimi kołnierzami). Przed uszczelnieniem należy przygotować przewód łączący uziemienie budynku z metalową rynną odpływową. W tak przygotowanym miejscu, można rozpocząć właściwy montaż. W pierwszej kolejności wykonujemy izolację akustyczną wewnątrz wybrania (zaleca się użycie maty i taśmy akustycznej). Podłączamy rury odpływowe do syfonu (pamiętając o zachowaniu 2% spadu) na wstępnie wypoziomowanym brodziku bądź odpływie i sprawdzamy szczelność całego układu oraz podłączamy przewód uziemiający. W kolejnym kroku, w przypadku odpływu liniowego wypełniamy całe

wybranie jastrychem a powierzchnię przygotowujemy z minimum 2% spadem (2 cm spadu na 1 m) w kierunku rynny dla prawidłowego odprowadzania wody. Spad może być 1-stronny (jednopłaszczyznowy) lub 4-stronny (kopertowy). Warto zaznaczyć, że jastrych będący wylewką musi odpowiednio długo schnąć (czas schnięcia jastrychu cementowego wynosi co najmniej 21 dni, a anhydrytowego 7-14 dni). W  przypadku montażu brodzika podpłytkowego wystarczy zastosować podbudowę montażową, na której osadzamy brodzik oraz przykręcamy syfon oraz uszczelniamy miejsce łączenia brodzika z powierzchnią łazienki. Producenci oferują brodziki podpłytkowe z 4-stronnym (kopertowym) spadem jak i 1-stronnym spadem (łatwiejsze dopasowanie glazury). Na tak zamontowanym brodziku podpłytkowym możemy przejść od razu do oklejania powierzchni glazurą. Natomiast w przypadku odpływu liniowego, przed położeniem glazury musimy dodatkowo wykonać na powierzchni jastrychu warstwę hydroizolacyjną – albo poprzez naniesienie dwóch warstw folii w płynie, albo poprzez przyklejenie dopasowanej maty uszczelniającej. Końcowym etapem jest wykonanie spoin pomiędzy płytkami oraz użycie

Element montażowy Geberit Duofix do natrysków z odpływem ściennym należy instalować w stanie surowym. Zestaw wykończeniowy do odpływu ściennego montuje się dopiero po ułożeniu płytek. Fot. Geberit

silikonu do wypełnienia przestrzeni pomiędzy rynną a glazurą. W tym celu należy używać fug epoksydowych, które są o wiele bardziej odporne na działanie wody, ponadto są elastyczne i odporne na ścieranie.

ODWODNIENIE W ŚCIANIE Odpływy liniowe, brodziki podpłytkowe, – łazienkowe odwodnienia są obszarem, w którym w ciągu ostatnich lat nie brakuje innowacji. Ostatnią, niedawno wprowadzoną na rynek są odwodnienia ścienne.

Jako pierwsza tego typu rozwiązanie wprowadziła na rynek firma Geberit (dziś oferuje je większość producentów odwodnień – np. Viega, Ced’Or, Kesmet czy Kessel) Zasada jego działania jest podoba do odpływu liniowego, z tym że instalacja ukryta jest nie w podłodze a w ścianie. Takie rozwiązanie ułatwia późniejsze ewentualne naprawy, jak i samą instalację – nie ma w tym przypadku konieczności instalacji syfonów i rur odprowadzających wodę w podłodze. Geberit oferuje odpływy ścienne

29


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE PODTYNKOWE

Mieszaczowy lub termostatyczny Boxy podtynkowe Deante składają się z dwóch części – instalowanej w ścianie obudowy z mosiężnym korpusem oraz chromowanej rozety, montowanej na okładzinie z płytek. Tego typu podział pozwala na oddzielenie brudnych prac remontowych od ostatecznego wykończenia wnętrza. Instalacja chromowanych elementów ozdobnych odbywa się bowiem po położeniu glazury, likwidując tym samym ryzyko uszkodzenia rozety, dźwigni czy pokręteł. Użytkownik zyskuje więcej czasu na wybór wzoru maskownicy. Boxy podtynkowe można montować bezpośrednio w ścianie lub w zabudowie g-k, oszczędzając od 8 do 10 cm przestrzeni w porównaniu z tradycyjną baterią ścienną. Decydując się na nowość firmy Deante w pierwszej kolejności należy zadecydować, czy w łazience ma zostać zamontowany Box mieszaczowy, czy termostatyczny. Kolejnym etapem konfiguracji Boxa idealnego jest wybór jednego z trzech kształtów maskownic – okrągłego, zaokrąglonego lub kwadratowego. W przypadku modeli mieszaczowych można także dobrać dźwignie. Tworzenie indywidualnych kombinacji pozwala na idealne dopasowanie produktu do wnętrza. Personalizacja łazienki nie kończy się na skompletowaniu samego Boxa. Użytkownik może skonfigurować zestaw wannowy lub prysznicowy, wybierając maksymalnie trzy elementy, z których docelowo będzie wypływał strumień, np. górną deszczownię, słuchawkę, dysze natryskowe, czy wylewkę. Model termostatyczny pasuje do jednego, dwóch lub trzech źródeł wypływu wody. Z kolei mieszaczowy można łączyć z dwoma lub trzema ujściami wody. Źródło: Deante

Odpływ liniowy i brodzik podpłytkowy. Fot Sched-Pol

Boxy podtynkowe Deante w wersji z mieszaczem i termostatem. Fot. Deante

jako gotowe do zabudowy podtynkowe elementy montażowe (GIS, Duofix lub Kombifix) w dwóch wariantach – dla wylewek o grubości od 65 mm oraz od 90 mm. Wariant 65 mm sprawdzi się głównie w przypadkach łazienek remontowanych, przy stosunkowo cienkich wylewkach (w przypadku 65 mm wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm). Dla dużych deszczownic rekomendowane rozwiązanie to element montażowy z wpustem wysokości min. 90 mm.

ŁATWY MONTAŻ ARMATURY Obok bezbrodzikowego prysznica kolejnym wyznacznikiem nowoczesności strefy natrysku jest podtynkowa armatura. Dziś jej montaż usprawniają moduły instalacyjne (tzw. boxy) oferowane przez producentów armatury. Są uniwersalne i zazwyczaj pasują do wielu produktów danej marki. Część producentów proponuje też rozwiązania uniwersalne, które sprawdzą się również w przypadku baterii innych

30

marek. Jednym z przykładów tego typu produktów mogą być Boxy podtynkowe marki Deante, które stanowią ułatwienie zarówno dla instalatora, jak i inwestora. Obudowa z tworzywa sztucznego jest kwadratowa, dzięki czemu można ją bez trudu wypoziomować. Istotnym udogodnieniem dla fachowca są wyjścia, do których doprowadza się rury. Znajdują się po trzech stronach Boxa i uniemożliwiają ryzyko popełnienia błędu podczas montowania instalacji. Produkt Deante jest wyposażony w specjalne wieczko, chroniące elementy wewnętrzne podczas prac instalacyjnych. Box podtynkowy montuje się dwuetapowo. W pierwszej kolejności obudowę Boxa umieszcza się w ścianie, następnie na okładzinie z płytek instaluje się chromowaną rozetę. To pozwala oddzielić brudne prace remontowe od wykończenia wnętrza i niweluje ryzyko uszkodzenia elementów natynkowych. Z punktu widzenia klienta dwuetapowy montaż daje więcej czasu na podjęcie decyzji odnośnie wzoru armatury. Jeśli po jakimś czasie

zajdzie potrzeba odświeżenia aranżacji łazienki, inwestor może niskim kosztem wymienić chromowaną rozetę – mówi Tomasz Piasecki, menedżer produktu ds. technicznych w firmie Deante. Boxy podtynkowe Deante składają się z dwóch elementów – obudowy z tworzywa sztucznego i chromowanych rozet. Obudowy są wykonane z łatwego do przycięcia materiału, ułatwiającego montaż. Znajdują się na nich specjalne

prowadnice, umożliwiające precyzyjne przycięcie Boxa. Wybierając produkt Deante klient musi jedynie zadecydować, czy woli model mieszaczowy, czy termostatyczny. O liczbie podłączeń, z których będzie wypływała woda może zadecydować później – dodaje Tomasz Piasecki. Boxy Deante mogą współpracować też z elementami uzupełniającymi innych marek. ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ


&3/ঔ$-'&3'£'1'ntówA2!/&</í$y$, 9-õw3#<&o>-'OX!/'9;Ě!tw'T 2!w';6339;!;'$A2'/-29;!£!$/- 6r3&<0;<


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Zastosowania inteligentnego sterowania ogrzewaniem może przynieść inwestorowi znaczące podniesienie komfortu życia, połączone nawet z 30% mniejszym zużyciem energii. Jednak, aby mógł on w pełni wykorzystać ten potencjał trzeba nie tylko dobrać odpowiednie grzejniki, połączone z prawidłowo zaprojekowaną instalacją grzewczą, ale też umiejętnie zarządzać przepływającym ciepłem.

Inteligentne sterowanie instalacjami grzewczymi Zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy zminimalizowanych kosztach eksploatacji wymaga starannego dobrania odpowiedniego systemy sterującego. W przypadku łazienki wyzwanie to jest szczególne, ze względu na naturalne wahania temperatury wynikające z codziennego użytkowania oraz obecność przeważnie niedużych grzejników drabinkowych. Fot. IMI Hydronic Engineering

Nie lada wyzwaniem projektowym, jak i wykonawczym jest zapewnienie w każdym pomieszczeniu komfortu cieplnego przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów eksploatacji ogrzewania. Tym bardziej w łazience jest szczególnie trudno połączyć komfort użytkowy z oszczędnościami zużycia energii z powodu dużych wahań temperatury. Te ostatnie wynikają głównie ze specyfiki pracy grzewczej grzejników drabinkowych oraz częstego użytkowania tego typu pomieszczeń.

SPOSÓB NA ZDALNE STEROWANIE Eksperci na co dzień zajmujący się tematyką energooszczędnego wykorzystania

32

ogrzewania wskazują zazwyczaj na trzy sposoby regulacji ciepła grzejników wraz z ogrzewaniem podłogowym. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu programowalnych, elektronicznych termostatów, którymi można sterować poprzez specjalny panel centralny, zazwyczaj umieszczony w jednym z pomieszczeń w domu. Na przykład bezprzewodowy system sterowania Danfoss Link CC może sterować grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym elektrycznym i wodnym na zasadzie funkcji włącz/wyłącz. Z kolei za pomocą termostatu living connet, który stanowi część systemu Danfoss Link możemy w łazience ustalić zawsze wyższą temperaturę, albo ustawić taką funkcję na panelu Danfoss

Link CC, dzięki czemu podłoga w łazience będzie komfortowo ciepła nawet wtedy, kiedy nie będzie uruchomiony system ogrzewania wodnego. Danfoss Link jest na tyle wszechstronnym rozwiązaniem regulacji ogrzewania, że poza systemem wodnym, może również obsłużyć ogrzewanie elektryczne i współpracować z pompą ciepła i rekuperacją – podkreśla Dawid Kacperski, inżynier sprzedaży odnawialnych źródeł energii, Danfoss Polska. Kolejnym sposobem na regulowanie temperatury w pomieszczeniu jest zakup grzejnika dekoracyjnego z przekaźnikiem gniazdkowym. W tym wypadku takie rozwiązanie nie pozwala na tak precyzyjne, a szczególnie zdalne sterowanie

ogrzewaniem, jak w przypadku wykorzystania panelów sterowania z cyfrowymi termostatami, ale na pewno jest to tańsza alternatywa. Wymaga ona jednak od użytkownika odpowiedniego ustawienia pracy grzejnika, dostosowując ją do własnych potrzeb i rytmu codziennego życia. Za pomocą grzejnika dekoracyjnego z przekaźnikiem gniazdkowym, który może zostać tak wysterowany, aby o odpowiednich porach rano i wieczorem dogrzać np. łazienkę i wysuszyć ręczniki, lub po prostu możemy bezpośrednio po kąpieli go włączyć – podsumowuje Dawid Kacperski z firmy Danfoss. Ostatnim, dość powszechnym sposobem na sterowanie ogrzewanie jest podłączenie grzejnika


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

do wodnego obiegu cyrkulacji ciepłej wody. Wtedy również możemy ustalić dni i pory, typowe dla użytkowników kiedy potrzebna jest cyrkulacja ciepłej wody a co za tym idzie zwiększenie komfortu cieplnego – podpowiada Dawid Kacperski.

W KIERUNKU INTEGRACJI Przeglądając najnowsze rozwiązania firm specjalizujących się w produkcji systemów sterujących można określić kilka kierunków rozwoju tej branży. Pierwszym i chyba najbardziej zauważalnym, a nie tylko ograniczającym się do pomieszczenia łazienki, jest zintegrowany system zdalnego sterowania całym „smart” domem. Pozwala on na regulowanie zarówno natężenia oświetlenia, jak i pracy ogrzewania podłogowego czy ściennego w łazience oraz we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Na rynku już pojawiły się dedykowane rozwiązania pozwalające odczytywać na ekranie telefonu komórkowego informacje na temat temperatury panującej np. w pomieszczeniu jakim jest łazienka i dowolnie zmieniać natężenie ciepła lub w ogóle wyłączyć wszystkie grzejniki. Na dzień dzisiejszy mamy sterowanie radiowe, czyli programator, którym np. z salonu możemy wpływać na pracę grzejnika łazienkowego. W przyszłym roku będzie to łącze internetowe WI-FI sterowane poprzez specjalną aplikację na dedykowany rodzaj smartfonu – wtóruje Arkadiusz Myśliwiec, dyrektor handlowy w firmie Atlantic Polska. Taka integracja przenosi inteligentne sterowanie systemem ogrzewania

Multibox w instalacji grzewczej Ciekawym rozwiązaniem jest podtynkowy regulator ogrzewania z automatycznym ogranicznikiem przepływu Multibox AFC K-RTL, który można dopasować do wszystkich konstrukcji ścian. Urządzenie wykorzystać możemy do sprawnej regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu salonu kąpielowego, jak również do ograniczenia maksymalnej temperatury powrotu w zintegrowanych instalacjach ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Regulator dba o automatyczne dostosowanie przepływu do wartości zadanej – przepływ wymagany dla obiegu grzewczego ustawiany jest poprzez prosty obrót pokrętłem i nie ulega zmianom, nawet w przypadku nadwyżki ciśnienia w systemie. Zainstalowanie indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewaniu podłogowym jednego pomieszczenia może zapewnić redukcję zużycia energii na poziomie do 20%, co obok komfortu cieplnego gwarantuje też niższe rachunki za energię. Źródło: IMI Hydronic Engineering

wszystkich domowych pomieszczeń, na innym zupełnie wyższy poziom. Umożliwia ona połączenie, monitorowanie i wreszcie synchronizację kilku różnych dolnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła, rekuperatorów, instalacji solarnych z górnymi – zarówno płaszczyznowymi jak ściennymi źródłami ciepła w postaci ogrzewania podłogowego i ściennego. Danfoss Link jest na tyle wszechstronnym rozwiązaniem regulacji ogrzewania, że poza

Panel centralny Danfoss Link CC z ekranem dotykowym umożliwia sterowanie nawet 30 termostatami living connect oraz ogrzewaniem podłogowym, zarówno elektrycznym, jak i wodnym oraz urządzeniami elektrycznymi działającymi na zasadzie funkcji włącz/wyłącz. Sterowanie odbywa się przy wykorzystaniu dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej. Fot. Danfoss

Zrównoważony układ Tadeusz Bednarek, doradca techniczny IMI Hydronic Engineering System sterujący ogrzewaniem ściennym powinien uwzględniać obecność odpowiednio dopasowanych, wysokiej jakości zaworów termostatycznych z precyzyjną nastawą wstępną. Urządzenia te na bieżąco uwzględniają zmienne czynniki zewnętrzne i stoją na straży zadanej temperatury oraz prawidłowego przepływu czynnika przez grzejniki. Ten drugi aspekt jest bardzo istotny także w przypadku ogrzewania podłogowego. Ewentualne błędy projektowo-wykonawcze mogą skutkować zjawiskiem „nadprzepływów”, co ciężko jest później naprawić na etapie eksploatacji. W przypadku układów niezrównoważonych, część elementów może być ogrzewana słabo lub wcale. Doświadczamy tego szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy rano w łazience odczuwamy chłód. W takich sytuacjach ustawiamy zazwyczaj wcześniejsze ogrzewanie, podwyższamy temperaturę zasilania lub zwiększamy wydajność pompy. Wiąże się to niestety z większym zużyciem energii, a co za tym idzie – wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, warto postawić na precyzyjne systemy równoważenia hydraulicznego.

systemem wodnym, może również obsłużyć ogrzewanie elektryczne i współpracować z pompą ciepła i rekuperacją – podkreśla Dawid Kacperski z Danfoss Polska. Zastosowanie tego typu rozwiązań może nawet obniżyć o 30% zużycie energii rocznie każdego, pojedynczego górnego źródła ogrzewania. Oczywiście za tak daleko posuniętą integracją muszą iść w parze odpowiednie rozwiązania techniczne. W przypadku kiedy w łazience będzie również pętla ogrzewania podłogowego,

Purmo ma specjalny produkt – zawór TempCo VT. Umożliwia on z tego samego podłączenia zasilić i grzejnik, i pętlę „podłogówki”. Dzięki specjalnej budowie jest to możliwe nawet wtedy, kiedy w całym obiekcie nie przewidziano ogrzewania podłogowego – jest to bardzo pomocne np. w budynkach wielorodzinnych – podsumowuje Rafał Różycki, doradca techniczny w firmie Purmo. RADOSŁAW ZIENIEWICZ

33


FACHOWY WYKONAWCA

PRODUKUJEMY PRAWDZIWY STYROPIAN JUŻ 25 LAT Od początku działalności rozumieliśmy, że zachowanie restrykcyjnych norm jakościowych jest jedynie właściwym rozwiązaniem. Wybierając odpowiedni styropian z FS ARBET, inwestor otrzymuje dobrą izolację. Poznaliśmy rynek budowlany i widzimy, że konsekwentnie rozwija się on w kierunku budownictwa energooszczędnego. Myślenie proekologiczne – oznacza po prostu lepsze życie w czystszym, cichszym, zdrowszym środowisku. Warto inwestować w te rozwiązania, które zapewnią nam wszystkim wyższy standard codziennego funkcjonowania. Te rozwiązania już zostały docenione – otrzymaliśmy m.in. laur Złotej Siódemki Branży Ekologicznej 2015 za konsekwentne działania proekologiczne.

5 POWODÓW DO DUMY Fabryka Styropianu ARBET to pięć zakładów produkcyjnych, rozlokowanych w całej Polsce w taki sposób, by szybko i prosto zrealizować każde zamówienie. Zakłady znajdują się: w Koszalinie, Golubiu-Dobrzyniu, Czachorowie k. Gostynia, Jaśle oraz – najnowocześniejszy – w Przodkowie k. Gdańska. Mówi dyrektor generalny FS ARBET, Dariusz Karasiński: Mamy bardzo duże doświadczenie w produkcji styropianu, a to ma ogromne znaczenie dla zachowania powtarzalnych właściwości płyt styropianowych. Jesteśmy firmą ze 100% kapitałem polskim, stabilną finansowo, z nowoczesnym parkiem maszynowym, doświadczoną i zaangażowaną załogą oraz liczną grupą wieloletnich profesjonalnych klientów.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ Wytwarzamy doskonałej jakości płyty styropianowe, bloki styropianowe oraz kształtki, których wielkość i forma mogą zostać dopasowane do indywidualnych zamówień, trwałe i o deklarowanych parametrach. W każdym zakładzie mamy laboratorium, w którym wykonujemy badania każdej partii naszych wyrobów – wykonują je nasi pracownicy na

34

naszym sprzęcie, co pozwala szybko reagować na ewentualne odchylenia. Niedawno ukończyliśmy projekt zapewniający szczegółowy monitoring jakości produktów w naszym systemie informatycznym. Pozwala to na precyzyjne określenie przyczyn ewentualnych problemów produkcyjnych i szybką reakcję. Systematycznie zlecamy też badanie naszych wyrobów do notyfikowanych laboratoriów zewnętrznych. Fabryka Styropianu ARBET co roku otrzymuje nagrody. Przez 3 lata z rzędu zostaliśmy uhonorowani znakiem Konsumencki Lider Jakości. Firma zajęła również wysoką lokatę w rankingu 25-lecia firm III RP, prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita wraz z Bisnode – Fabryka znalazła się w elitarnym gronie polskich firm, które najlepiej poradziły sobie na rynku w ostatnich 25 latach. I jeszcze jeden tytuł otrzymany w 2015 roku: Kreator Budownictwa – nadając go, organizatorzy konkursu promują dobre praktyki i etyczne zachowania. Plany Fabryki na kolejne lata są dziś jasno sprecyzowane. W ciągu ostatnich 10 lat ARBET powiększył moce produkcyjne. Dziś są dostosowane do potrzeb rynku, więc skupiamy się na doskonaleniu produktów. Inwestujemy w  najnowocześniejszy sprzęt. Zakup innowacyjnych maszyn jest elementem procesu podnoszenia jakości. Chcemy, by opinia o naszych produktach pozostała na wysokim poziomie – podsumowuje dyrektor generalny FS ARBET.

KRÓTKO O PRODUKTACH FS ARBET: FASADA EXPERT, FASADA CLASSIC ORAZ FASADA KOMFORT – to najbardziej znane na rynku płyty, używane głównie do izolacji cieplnej ścian w najpopularniejszym

Dariusz Karasiński, dyrektor generalny Fabryki Styropianu ARBET opowiada o najważniejszych wydarzeniach, jakie wydarzyły się wciągu 25 lat działalności ARBETU.

systemie ETICS. Jednowarstwowe ściany budynku ociepla się płytami styropianowymi, które pokrywane są warstwą siatki z klejem oraz wyprawą tynkarską. Płyty te stosowane są również do docieplania istniejącego, niedostatecznego ocieplenia. FASADA GRAFIT CZYLI PŁY TY O OBNIŻONEJ LAMBDZIE (0,031 W/ mK) – w porównaniu z tradycyjnymi płytami, FASADA GRAFIT po prostu izoluje lepiej. Umożliwia to stosowanie cieńszych płyt, bez utraty właściwości termoizolacyjnych, jakimi charakteryzuje się „grubszy” biały styropian. FASADA GRAFIT jest szczególnie polecana do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych, wart rozważenia tam, gdzie zbyt gruba izolacja może zmniejszyć walor estetyczny budynku. PŁYTY STYROPIANOWE PODŁOGA/ DACH, PODŁOGA/DACH GRAFIT, PODŁOGA/DACH EXPERT, EPS 037 DACH/ PODŁOGA – te płyty mogą być stosowane

tam, gdzie wymaga się przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych czyli do termoizolacji wszelkiego rodzaju podłóg na gruncie, poddaszy i strychów użytkowych oraz nieużytkowych. Stosuje się je zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. PŁYTY STYROPIANOWE PARKING I PARKING EXPERT – płyty odporne na wysokie obciążenia, przy ich użyciu izoluje się przede wszystkim podłogi w budownictwie przemysłowym oraz parkingi i garaże. SPECJALISTYCZNE STYROPIANY – HYDROPIAN I TONOPIAN – czyli płyty do szczególnych zastosowań. HYDROPIAN jest odporny na wysokie obciążenia i charakteryzuje się niską nasiąkliwością wodą. TONOPIAN stosowany jest do izolacji akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych. Wbudowuje się go poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą.


FACHOWY WYKONAWCA | TERMOIZOLACJA PODŁOGI

Parametry materiału izolacyjnego stosowanego do ocieplenia podłóg na gruncie, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę to: przenikalność cieplna, nienasiąkliwość i odporność na działanie czynników atmosferycznych i gruntowych (np. wytrzymałość na ściskanie). Fot. D+H

Ocieplenie podłóg posadowionych na gruncie jest jedną z ważniejszych kwestii, zapewniających korzystny bilans zużycia energii podczas późniejszej eksploatacji budynku. Ważny jest dobór materiału izolacyjnego o odpowiednich parametrach, jak również staranne wykonawstwo.

Dobry materiał na „gruntowną” izolację Do wykonania termoizolacji podłóg na gruncie, poza wełną mineralną i styropianem ekspandowanym (EPS) oraz styropianem ekstrudowanym (XPS), stosowane są również keramzyt oraz grzewcze płyty fundamentowe. Na rynku pojawiają się również materiały alternatywne, dedykowane podłogom na gruncie: płyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego lub płyty termoizolacyjne wykonane z twardej pianki poliuretanowej pokrytej obustronnie okładziną z  szarego,

36

matowego laminatu odpornego na substancje alkaliczne i przenikanie pary wodnej.

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Do uzyskania pożądanej termoizolacyjności budynku należy zastosować materiały o wysokich parametrach technicznych i jednocześnie bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ. Poza samym wyborem materiału ważna jest współpraca i przestrzeganie reżimu technologicznego, zarówno na etapie produkcji materiałów termoizolacyjnych,

jak również w momencie projektowania budynku oraz wykonawstwa. Parametry materiału izolacyjnego stosowanego do ocieplenia podłóg na gruncie, (szczególnie w budynkach energooszczędnych), na które powinno się zwrócić szczególną uwagę to: przenikalność cieplna (jego główną rolą jest izolacja termiczna budynku), nienasiąkliwość i odporność na działanie czynników atmosferycznych i gruntowych (np. wytrzymałość na ściskanie). Powinny to być materiały sztywne, ponieważ są one zakrywane

warstwą gruntu – po zakończeniu prac dostęp do nich jest utrudniony i praktycznie wykluczone jest wykonanie poprawek. Najczęściej stosowanymi produktami, służącymi do ocieplania podłóg na gruncie są twarde styropiany, charakteryzujące się wysokimi parametrami termoizolacyjności, jak również odpornością na działanie środowiska zewnętrznego – głównie na wodę, wilgoć, nacisk gruntu, itp. Szczególnie polecanym materiałem są wysokiej jakości polistyreny ekstrudowane (XPS).


FACHOWY WYKONAWCA | TERMOIZOLACJA PODŁOGI

Termoizolacja z rdzeniem

FOT. RECTICEL

Termoizolacyjne płyty Eurofloor. Posiadają one rdzeń wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej obustronnie okładziną z szarego, matowego laminatu odpornego na substancje alkaliczne i przenikanie pary wodnej. Powierzchnia laminatu pokryta jest ponadto wzorem siatki ułatwiającej instalację ogrzewania podłogowego. Dzięki odporności na substancje alkaliczne Eurofloor jest trwały i nie poddaje się oddziaływaniu substancji chemicznych zawartych w betonie (nie ulega utlenianiu). Źródło: Recticel

Strona wykonawcza

Warstwy podłogi na gruncie

Krzysztof Bratosiewicz, prezes zarządu, Arkada Domy Energooszczędne

1. Podsypka pod płytę – stanowi podbudowę pod płytę betonową podłogi na gruncie; układana jest między ścianami fundamentowymi.

W budynku energooszczędnym izolacja cieplna podłóg na gruncie jest ważnym elementem dla bilansu energetycznego budynku pomimo faktu, że tylko w niewielkim stopniu stykają się one z  zimnym powietrzem zewnętrznym. Przy wykonywaniu izolacji cieplnej podłoża betonowego posadzki parteru należy pamiętać o kilku zasadach: – należy stosować styropiany o większej gęstości niż na ściany (np. EPS 037); – grubość ocieplenia podłoża w budynku energooszczędnym wynosi 20 cm, a w budynku pasywnym 30 cm; – rury instalacji centralnego ogrzewania należy układać w grubości ocieplenia, a nie bezpośrednio na podłożu betonowym; – w projektach, które nie były zaprojektowane jako energooszczędne, a więc które miały mniejszą grubość ocieplenia, należy odpowiednio obniżyć poziom podłoża betonowego.

Wykonawca decydując się na określony rodzaj materiału musi pamiętać, aby łączył on wytrzymałość mechaniczną oraz wysokie parametry izolacyjności cieplnej, która nie będzie ulegała pogorszeniu pod wpływem wody, parcia gruntu oraz cykli jego zamrażania i rozmrażania.

PROJEKT I WYKONANIE Poza doborem odpowiedniego materiału termoizolacyjnego ogromną uwagę przywiązuje się do wyeliminowania mostków termicznych, czyli miejsc, przez

które energia cieplna ucieka z domu. Potencjalnymi mostkami cieplnymi są m.in. podłogi na gruncie. Mostki cieplne mogą się tworzyć nawet w przypadku zastosowania bardzo grubej warstwy ocieplenia. Najczęstszą przyczyną ich powstawania są błędy w projektowaniu, jak również błędy wykonawcze, które dotyczą niezachowania ciągłości obwodowej izolacji podłogi oraz niewłaściwe połączenie izolacji cokołów ze ścianami umiejscowionymi powyżej poziomu gruntu. Wyeliminowanie mostków cieplnych jest możliwe, o ile

2. Betonowanie płyty fundamentowej – masę betonową można przygotować samodzielnie – w betoniarce, ale najkorzystniej zamówić beton w wytwórni. Mieszankę robi się z betonu klasy C 8/10 (dawniej B10) lub C 12/15 (dawniej B15). Ze względów akustycznych warto oddylatować płytę od ścian za pomocą przekładek styropianowych o szerokości 2-3 cm. Niekiedy betonowanie podłogi na gruncie jest poprzedzone układaniem izolacji termicznej z płyt polistyrenu ekstrudowanego. Możemy tego uniknąć, gdy podsypkę zrobimy z kruszywa keramzytowego. 3. Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie ma ochronić pomieszczenia parteru przed wilgocią z gruntu. Musi być szczelna. Trzeba ją też połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Do izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie używa się najczęściej papy lub folii. 4. Izolacja termiczna. Podłoga na gruncie powinna mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,45 W/(m2K). Najtańszym i najpopularniejszym materiałem stosowanym do ocieplenia podłogi jest styropian. Jednak termoizolacja podłogi na gruncie może być wykonana z polistyrenu ekstrudowanego, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej, granulatu keramzytowego i granulatu pollytag. Grubość izolacji termicznej podłogi na gruncie dobiera projektant. My możemy zdecydować się tylko na jej zwiększenie. Pamiętajmy też, że grubsza warstwa ociepleniowa będzie potrzebna w podłogach usytuowanych w poziomie przemarzania gruntu, czyli w zależności od regionu kraju od 0,8 do 1,4 m poniżej poziomu gruntu. Izolację z płyt polistyrenu ekstrudowanego możemy układać bezpośrednio na podsypce, jest to bowiem materiał twardy i nienasiąkliwy. Korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość zbudowania ścian działowych bezpośrednio na płycie betonowej bez obawy, że takie połączenie stanie się mostkiem termicznym. 5. Podkład w podłodze na gruncie – najczęściej jest to podkład tradycyjny – na ociepleniu układa się folię budowlaną i rozprowadza zaprawę podkładową rozrobioną wcześniej wodą. Podkład tradycyjny ma zwykle grubość 4-5 cm. Może to być podkład cementowo-wapienny lub podkład anhydrytowy.

37


FACHOWY WYKONAWCA | TERMOIZOLACJA PODŁOGI

Jedną z metod na ocieplenie podłóg na gruncie jest zastosowanie specjalnie impregnowanego keramzytu. Impregnacja ogranicza kapilarne podciąganie wody z podłoża gruntowego jedynie do 5 cm. Powyżej keramzyt nie zmienia już swojej wilgotności, co pozwala mu zachować dobre parametry termoizolacyjne. Fot. Leca

Grzewcza płyta na styropianie

Parametry techniczne docieplenia

FOT. LEGALETT POLSKA

Paweł Polak, kierownik produktu w firmie Isover

Grzewcza płyta fundamentowa posadowiona jest na warstwie styropianu o grubości 20 cm wykluczającej niemal zupełnie straty ciepła do gruntu. Zarówno ściany jak i dachy domów, w których ma być zainstalowany system grzewczy Legalett muszą spełniać wymogi odpowiedniej izolacyjności cieplnej, odpowiednio min. 15 cm styropianu dla ścian oraz min. 25 cm wełny mineralnej w stropie, spełniając zarazem wymogi stawiane przegrodom w budynkach energooszczędnych. Nagrzana płyta działa na zasadzie akumulatora ciepła, który oddaje tyle energii cieplnej do pomieszczeń, ile wynika z zapotrzebowania w danej chwili. Budynki budowane w oparciu o grzewczą płytę fundamentową charakteryzują się niskimi współczynnikami przenikania ciepła, a także bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną. Źródło: Legalett Polska

38

Ocieplenie podłogi na gruncie jest tak samo istotne, jak właściwa izolacja ścian, czy konstrukcji dachu. Wybierając materiały izolacyjne, warto pamiętać, że najistotniejszym parametrem jest lambda – współczynnik przewodzenia ciepła. Im niższy, tym lepszy. Jeśli wybierzemy materiał o słabszych właściwościach cieplnych, musimy liczyć się z koniecznością położenia go w grubszej warstwie. Warto również pamiętać o wyborze materiałów do podłóg na gruncie z deklarowanymi parametrami nasiąkliwości wodą przy długotrwałym i krótkotrwałym zanurzeniu oraz deklarowanym poziomem naprężenia ściskającego.

będą przestrzegane przepisy określające zakres dokumentacji projektowej, która powinna zawierać rysunki detali, wpływajacych na właściwości cieplne fundamentów i podłóg. Dodatkowo w projekcie powinny zostać jednoznacznie sprecyzowane rodzaje i odmiany izolacji cieplnej. Kolejną kwestią jest precyzyjne wykonywanie tychże detali przez ekipy budowlane.

IZOLACJA W DWÓCH WARSTWACH W przypadku podłogi na gruncie zalecanym rozwiązaniem jest ułożenie izolacji

w dwóch warstwach. Dzięki temu rozwiązaniu, gdzie warstwy płyt styropianowych układamy mijankowo względem siebie (spoiny pomiędzy płytami nie pokrywają się), eliminujemy mostki termiczne. Innym rozwiązaniem zalecanym przez część ekspertów technicznych jest usytuowanie warstwy ocieplenia pod płytą podłogi, bezpośrednio na utwardzonym gruncie. Przy takiej konstrukcji niezbędne jest zastosowanie styropianu XPS o bardzo dobrych parametrach technicznych, ponieważ musi on wytrzymać nacisk i ciężar płyty na nim posadowionej. KATARZYNA MASŁOWSKA


www.najlepszedomy.pl


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY ZIELONE

Każdy dach zielony składa się z kilku ważnych warstw z umieszczonym na wierzchu podłożem gruntowym. Górna warstwa dachu może być obsadzona roślinami intensywnymi lub ekstensywnymi. Fot. Bauder

Wykonanie dachów płaskich zgodnie ze sztuką dekarską jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Tym większym jest przeprowadzenie prawidłowych prac przy budowie dachu „zielonego”. Tylko wieloletnie doświadczenie dekarskie oraz rozległa wiedza wykonawców gwarantuje właściwe funkcjonowanie zielonego dachu przez lata.

„Zielonym” do góry Poprawnie wykonany dach, niezależnie czy jest on płaski czy skośny, powinien chronić budynek nie tylko przed przenikaniem wód opadowych, ale też niekontrolowanymi zmianami temperatur np. nadmiernymi stratami ciepła zimą lub silnym nagrzaniem. Szczególnie niebezpieczne dla pokrycia dachu płaskiego są uszkodzenia mechaniczne powstające podczas przeprowadzenia np. zabiegów konserwacyjnych, takich jak przeglądy kominiarskie, odśnieżanie dachu itd. Wierzchnia warstwa, pełniąca dodatkowo funkcję pokrycia dachowego, powinna być wystarczająco trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Aby zapewnić długoletnią, niezawodną pracę dachu trzeba więc go wykonać

40

starannie z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów.

ZIELONY POD KĄTEM W polskiej praktyce budowlanej przyjęliśmy, że w zależności od kąta nachylenia dachu wyróżniamy stropodachy płaskie (spadek 2-10%) o małym kącie nachylenia (10-20%), strome (powyżej 20%) i dachy spadziste (powyżej 30-40%). Wielkość nachylenie dachu czy też jego spadek ma ogromny wpływ nie tylko na definicje dachu, ale też na rodzaj zastosowanego uszczelnienia, pokrycia dachowego i wybór technologii jego wykonania. Należy jednak zwrócić uwagę, że im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym stawiane są większe wymagania, co

do wyboru i wykonania szczelności pokrycia dachowego. Dachy płaskie oraz te z kątem nachylenia wynoszącym 10-15% z uwagi na trudności z odprowadzeniem wody opadowej wymagają zastosowywaniem specjalnego podkładu pod poszyciem. W przypadku dachów o nachyleniu 2-15% trzeba wykonać dodatkowo system odprowadzający wodę. Tyczy się to także dachów zielonych, w której nadmiar zebranej wody także musi być odprowadzony. Dochodzi do tego jeszcze istotna kwestia przy wykonywaniu dachu zielonego. Przy wartości pochylenia większej niż 20º dodatkowo należy zabezpieczyć go przed osuwaniem się zieleni. Należy też pamiętać, że dachy

zielone o nachyleniu poniżej 2% (~1°) zaliczany do konstrukcji specjalnych i wymagają zastosowania indywidualnych rozwiązań projektowo-konstrukcyjnych i wykonawczych. Na dachach i rynnach z tak małym pochyleniem zwiększa się ryzyko wystąpienia zastoisk wody. Aby rozwiązać ten problem często stosuje się specjalne otwory odwadniające. Wielkość nachylenia dachu ma więc decydujący wpływ nie tylko na dobór materiałów izolacji termicznej i wodnej oraz poszycia, ale też i technologii ich wykonania.

WARSTWA PO WARSTWIE Każdy dach zielony składa się z kilku ważnych warstw z umieszczonym na


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY ZIELONE

wierzchu podłożem gruntowym. Górna warstwa dachu obsadzona jest roślinami intensywnymi lub ekstensywnymi. Dach zazwyczaj montowany jest na płaskich powierzchniach o spadku nie mniejszym niż 2% i nie większym niż 30%. Składa się on z warstwy hydro- i termoizolacyjnej. W przypadku dachów zielonych niezbędna jest też warstwa zabezpieczająca przed rozwojem korzeni. Kolejną stanowi drenaż, który odpowiada za zbieranie i odprowadzanie nadmiaru wody. Nie można też zapomnieć warstwy filtrującej, której zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniem i zapchaniem warstwy drenażowej oraz ewentualnych wpustów. Wierzchnią warstwę wegetacyjną tworzy substrat wraz z roślinnością. Struktura warstw i zastosowane produkty oraz wybrana roślinność zależą też od specyfiki inwestycji.

ZIELONY DACH W DOBRYM TYPIE Projekty dachów zielonych możemy podzielić na cztery podstawowe typy. Pierwszy rodzaj to dach zielony obsadzony roślinnością ekstensywną z dociepleniem z klasycznym układem warstw. Jest szczególnie rekomendowany, gdy wymagania dotyczące zapewnienia w projektach powierzchni terenów zielonych. Zwykle jego wykończenie stanowi roślinność niewymagająca nawadniania, a jedynie czyszczenia z roślin obcych raz do roku. Takie dachy zwykle instaluje się na odrębnych obiektach z zabudową niższą lub średnią w stosunku do otaczających budynków, co zapewnia dodatkowy efekt estetyczny.

System ten sprawdzi się najlepiej w przypadku dachów nieużytkowych – tłumaczy Sylwester Rajewski, kierownik ds. technicznych – Materiały Rolowe, Izohan. – Zawiera składniki ocieplenia o niższej cenie i jest łatwy technologicznie do wykonania, gdyż stanowi rodzaj stropodachu pełnego, klasycznego, ogólnie znanego, na którym zastosowano uszczelnienie odporne na przerost korzeni. Kolejnym rodzajem dachu zielonego, jest ten, w którym na wierzchnią warstwę wykorzystujemy roślinność intensywną, w tym krzewy i małe drzewa. Jest to typ o zdecydowanie największych wymaganiach dotyczących nawadniania (zapewnianych przez odpowiednią instalację) i grubości warstwy wegetacyjnej. Dlatego najczęściej znajdziemy tego typu dachy stosowane w atrium obiektów mieszkalnych i komercyjnych na płytach garażowych i sąsiadującym z użytkowymi częściami dachów, jak np. placami zabaw dla dzieci, boiskami sportowymi, parkami, ciągami komunikacyjnymi pieszymi. Warto podkreślić, że duża grubość warstwy zabudowy dachu ogranicza konieczność docieplenia takiej przegrody.

SZLACHETNA LEKKI JAK PIÓRKO Polimerobitumiczne papy produkowane przez firmę Bauder „błyszczą” dzięki doskonałymBauderPIR właściwościom, FA łatwości montażu przekonuje swoim i wysokiej trwałości.

QLVNLPZVSöïF]\Qnikiem przewodzenia FLHSïDȜ 0,022 LQLHZLHONÈJUXERĂFLÈ

BauderPIR FA MHVWEDUG]ROHNNL LG]LÚNLZ\VRNLHM MDNRĂFLZ\NRQDQLD ïDWZ\ZPRQWDĝX

ODWRÓCONĄ WARSTWĄ Jednak jedną z najpopularniejszych technologii wykonania dachów zielonych jest system odwróconych warstw na dachu zielonym z ekstensywną roślinnością. Za zastosowaniem takiego rozwiązania przemawia szereg korzyści. Hydroizolacja z dwóch warstw pap, zgrzana dokładnie do podłoża nie jest narażona na przypadkowe perforacje i nieszczelności. Dlaczego? Gdyż jest

Zazwyczaj dachy zielone montowane są na płaskich powierzchniach o spadku nie mniejszym niż 2% i nie większym niż 30%. Fot. Izohan

ZZZEDXGHUSO

41


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY ZIELONE

W przypadku dachów zielonych niezbędna jest też warstwa zabezpieczająca przed rozwojem korzeni. Kolejna stanowi drenaż, który odpowiada za zbieranie i odprowadzanie nadmiaru wody. Nie można też zapomnieć warstwy filtrującej, której zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniem i zapchanie warstwy drenażowej oraz ewentualnych wpustów. Fot. Optigruen

chroniona przez warstwy termoizolacji i drenażu oraz dwóch lub trzech warstw geowłókniny. Termoizolację stanową płyty XPS, najbardziej twardy i odporny na bezpośrednie działanie wody materiał ociepleniowy. Ogromną zaletą jest fakt, iż w tym systemie nie dochodzi do uwięzienia wody między hydroizolacją a paroizolacją, wobec czego materiał termoizolacyjny jest użytkowany w stałej sprawności. Za zastosowaniem tego rozwiązania przemawia także łatwość

łączenia z częścią użytkową dachów: parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, ponieważ szczelność dachu zapewniona jest na podłożu konstrukcyjnym. Wadą tego systemu jest mniejsza sprawność ocieplenia w okresie długotrwałych zimnych opadów (przepływająca zimna woda pod ociepleniem obniża temperaturę). Z racji tego, że dach użytkowy położony jest najniżej i tym samym w czasie budowy jest najbardziej narażony na uszkodzenie przez ekipy budowlane,

z jego wykonaniem należy zaczekać do ostatniego etapu budowy. System dachu obsadzonego roślinnością ekstensywną z odwróconym układem warstw jest najpewniejszym systemem z niezawodną wodoszczelnością i szerokimi możliwościami adaptacji powierzchni dachu – dodaje Sylwester Rajewski.

ZIELONY BEZ DOCIEPLENIA Ostatnim rodzajem dachu zielonego jest dach, którego wierzchnia warstwa

Warstwa po warstwie Sylwester Rajewski, kierownik ds. technicznych – Materiały Rolowe, Izohan Dachy zielone znalazły zastosowanie nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, czy zabudowy komercyjnej, ale również w osiedlach mieszkaniowych i prywatnych domach. Zwykle wymagają większego nakładu czasu i kosztów od konwencjonalnych dachów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kilka ważnych elementów konstrukcji. • Hydroizolacja. Powinna stanowić dwie warstwy papy modyfikowanej spełniającej giętkość w temperaturze co najmniej -15°C. Pierwsza warstwa papy powinna być papą podkładową, np. Izolmat Plan Pye G200 S4,0. Jako drugą warstwę należy zastosować papę odporną na przerost korzeni np. Izolmat Plan Pye zielony dach PYE PV250 S5,0. Taki układ pap w odwróconym systemie warstw stropodachu zapewnia trwałość i skuteczność uszczelnienia. • Termoizolacja. Z uwagi na narażenie termoizolacji na działanie wody, materiały użyte powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością. Wymóg ten spełniają jedynie płyty z polistyrenu ekspandowanego XPS a także płyty PIR/PUR. Pozostałe materiały np. hydrofobowe płyty EPS nie mogą być stosowane jako główna warstwa ocieplająca na dachach odwróconych. • Maty zabezpieczające i gromadzące wodę. Jej zadanie polega na separacji warstw i zgromadzeniu wody, której nadmiar spływa przez matę drenażową. Koniecznie musi być wykonana z odpornych na gnicie włókien syntetycznych. • Warstwa drenażowa. Wykonana z odpornego na nacisk polietylenu, w formie maty z zagłębieniami zbierającymi wodę oraz z otworami do wentylacji i dyfuzji na górnych wypukłościach. Dzięki temu kształtowi maty tworzy się pod nią system kanałów pozwalających na szybkie odprowadzenie nadmiaru wody. • Warstwa filtracyjna. Zapobiega przedostawaniu się drobnych zanieczyszczeń do warstwy drenażowej, w celu ochrony przed zamuleniem. Warstwę tworzy włóknina filtracyjna polipropylenowa, którą układa się z 20 cm zakładem. Włókniny filtracyjne nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieni UV. • Strefa roślin. Wybór roślin zależy – oprócz indywidualnych upodobań inwestora – przede wszystkim od wartości dopuszczalnego obciążenia konstrukcji dachu, jego nachylenia oraz, w przypadku dachów istniejących, także od stanu technicznego konstrukcji dachu. Rośliny muszą być prawidłowo dobrane z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych i ekstremalnych warunków występujących na dachach. Do wybranych roślin dobiera się odpowiedni rodzaj i grubość substratu, zapewniającego wegetację roślin.

obsadzona jest roślinnością ekstensywną bez docieplenia. To rozwiązanie najrzadziej stosowane, które zobaczymy zwykle nad wiatami – pomieszczeniami nieogrzewanymi jako formę poprawy urbanistycznej estetyki. Roślinność na takich dachach to rośliny bezobsługowe o niskich wymaganiach w zakresie nawodnienia. Zielone dachy wpisują się doskonale w ideę ekologicznego budownictwa i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej – zauważa Sylwester Rajewski. – To doskonałe połączenie natury z nowoczesną technologią i materiałami. Zarówno mieszkańcy budynków mieszkaniowych, jak i codzienni użytkownicy tych komercyjnych z dachami zielonymi, żyją i pracują w lepszych warunkach. Dzięki zielonym dachom powoli i stopniowo zmienia się wilgotność powietrza, zaś hałasy miejskie są tłumione. Nawet zapachy roślin z warstwy wegetacyjnej są bardziej akceptowalne. Ponadto zieleń sprawia, że takie miejsce staje się wyjątkowo przyjazne dla ludzkiej psychiki i ułatwiają rozluźnić się i relaksować. Co więcej, doskonale sprawdza się także w przypadku obiektów zabytkowych. Przykładem jest tu dach na terenie malborskiego zamku – pas zieleni nad kasami biletowymi. W ramach jego renowacji przeprowadzono modernizację izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, a także utworzono efektywną barierę blokującą przebijanie się korzeni – podsumowuje Kierownik ds. technicznych z firmy Izohan. RADOSŁAW ZIENIEWICZ

42


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Ciepło z powietrza

FOT. JUNKERS

Urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii są coraz częstszym wyborem inwestorów szukających systemu grzewczego. Do jednych z najpopularniejszych tego typu rozwiązań należą powietrzne pompy ciepła. Czemu zawdzięczają ten sukces?

44


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Powietrzne pompy ciepła (powietrze/ woda) są jednym z trzech głównych rodzajów pomp ciepła. Pozostałe to gruntowe (solanka/woda) i woda/woda. Powietrzne urządzenia energię czerpią z powietrza – zewnętrznego lub wentylacyjnego. W porównaniu z innymi rodzajami są najtańsze w montażu. Nie zawsze jednak ten czynnik może być decydujący ponieważ wybór rodzaju pompy ciepła zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należą: rodzaj budynku, dostępne miejsce (wewnątrz i na zewnątrz), możliwość chłodzenia pomieszczeń latem oraz oczekiwania inwestora i tego, jaką kwotą dysponuje.

GDZIE INSTALOWAĆ? Powietrzne pompy ciepła dobrze sprawdzają się w budynkach wyposażonych już w źródło ciepła, np. kocioł. Wówczas instalując pompę znacznie obniża się koszty eksploatacji tych urządzeń. Powietrzne pompy ciepła instaluje się także w obiektach, przy których nie ma możliwości wykonania wymiennika

gruntowego (pompy solanka/woda), np. ze względu na ukształtowanie działki lub zamontowania pompy typu woda/woda. Powietrzne pompy można instalować w każdej lokalizacji, przy każdym typie zabudowy. Ich montaż jest zarówno tani, jak i szybki, w porównaniu z gruntowymi urządzeniami. Pompy zasilane powietrzem mogą również służyć do chłodzenia pomieszczeń latem, wykorzystując do tego np. instalację podłogową lub klimakonwektory. Należy jednak pamiętać, że powietrzne pompy ciepła działają zależnie od warunków panujących na zewnątrz. I choć niektóre urządzenia mogą pracować nawet przy temperaturze -20ºC to w takich warunkach znacznie spada ich sprawność. W Polsce temperatury zimą potrafią być jeszcze niższe co powoduje, że powietrzna pompa ciepła nie może być samodzielnym źródłem ciepła i potrzebuje wsparcia. Podczas bardzo niskich temperatur niezbędne jest dodatkowe źródło ciepła, np. kocioł elektryczny lub gazowy. Tego problemu nie ma przy

Pompy z przyszłością Paweł Rostkowski, doradca techniczny alpha innotec Analizując pnące się coraz wyżej słupki sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda, można dojść do wniosku, że już niedługo tylko urządzenia tego typu będą interesowały klientów. Dostępność źródła ciepła, jakim jest powietrze, oraz łatwość eksploatacji tego źródła energii wydaje się być idealnym i, co ważne, tanim układem. Niestety polski klimat sprawia, iż z tego, jakże wspaniałego źródła energii ,trzeba potrafić skorzystać. Szczególnie w okresie zimowym, gdy inwestor najbardziej liczy na wysoką efektywność systemu grzewczego. O ile z pozyskaniem energii w okresie letnim, przy temperaturach rzędu 15°C, radzą sobie praktycznie wszystkie pompy ciepła omawianego typu, to efektywna praca, już przy temperaturach bliskich 0 °C jest dla nich nie lada wyzwaniem. Urządzenia, które świetnie nadają się do: ogrzewania wody w basenie lub produkcji c.w.u. w okresie letnim nie sprawdzą się jako źródło ciepła w okresie grzewczym dla nawet małego budynku. Efektem takich pomysłów są czasami astronomiczne rachunki za energię elektryczną! Wybierając pompę ciepła powietrze/woda, która ma stanowić jedyne źródło ciepła nowo budowanego lub modernizowanego budynku, zwróćmy uwagę nie tylko na współczynniki COP i SCOP, ale przede wszystkich na przebiegi tzw. krzywych grzewczych, które pokazują możliwości urządzenia w całym zakresie pracy. Nie mniej ważną informacją jest głośność jednostki zewnętrznej. Urządzenia słabej jakości potrafią generować hałas, który będzie uciążliwy dla inwestora i osób na sąsiednich posesjach. Należy zwrócić uwagę na to, czy producent wyposażył pompę ciepła w odpowiednie kompensatory drgań do mocowana pompy ciepła, szczególnie gdy montujemy ją na ścianach zewnętrznych lub dachu budynku. Efekt rezonansu akustycznego wewnątrz pomieszczeń może skutecznie uniemożliwić korzystanie z pompy ciepła nocą.

Nowoczesny design pomp ciepła sprawia, że nie trzeba ich ukrywać. Fot. alpha innotec

45


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Zalety pomp ciepła Edmund Słupek, ekspert Bosch Termotechnika

Wybierając powietrzną pompę ciepła warto przeanalizować jej parametry, zwłaszcza te dotyczące akustyki urządzenia. Fot. Junkers gruntowych pompach, które przez cały rok stanowią samodzielne źródło ciepła.

RODZAJE POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA Powietrzne pompy ciepła można podzielić na dwie kategorie: monoblok i split.

W przypadku pomp ciepła monoblok cała pompa ciepła znajduje się w jednej obudowie. Montaż pompy następuje poprzez wyprowadzenie poza obręb budynku instalacji rurowej, przez którą przepływa woda grzewcza w celu podgrzania się w pompie ciepła.

Pompy ciepła to rozwiązanie stosowane w przypadku braku dostępu do gazu, ale nie tylko. Do ich zalet należy na pewno zaliczyć brak konieczności zasilania jakimkolwiek paliwem (wystarczy jedynie energia elektryczna). Pompy ciepła nie wymagają stosowania składów paliwa, dostarczania powietrza, jakie jest potrzebne do spalania gazu, oleju czy paliw stałych oraz nie potrzebują systemu odprowadzania spalin. Pod względem komfortu obsługi i użytkowania jest to rozwiązanie z pewnością porównywalne z kotłami gazowymi. Pod względem kosztów inwestycyjnych zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła to rozwiązania droższe od wcześniej wymienionego. W przypadku powietrznych pomp ciepła są one związane z samymi urządzeniami, natomiast w przypadku pomp gruntowych do ceny urządzeń należy doliczyć koszty robót ziemnych, instalacji doprowadzającej ciepło z gruntu oraz ewentualnych odwiertów (dolnego źródła ciepła). Oczywiście rekompensatą są niskie koszty w trakcie ich użytkowania. Ciekawym i coraz chętniej stosowanym rozwiązaniem – również podczas modernizacji – są pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Wyposażone w zasobnik z wężownicą, do której można podłączyć jako dodatkowe źródło zasilania np. gazowy kocioł kondensacyjny, stanowią świetną propozycję dla inwestorów, którym zależy na obniżeniu kosztów ogrzewania wody.

Urządzenia split składają się z dwóch modułów: zewnętrznego, który pobiera ciepło z powietrza oraz z jednostki wewnętrznej, której zadaniem jest przekazanie energii do budynku. Przy wykonywaniu rurociągów w  urządzeniu split należy zachować dużą

staranność ponieważ w ich wnętrzu przepływa czynnik chłodniczy, który w przypadku drobnej nieszczelności bardzo szybko ucieka. Moduł zewnętrzny może być zamontowany w każdym miejscu, niezależnie od ukształtowania terenu, jednak należy unikać dystrybucji

Co to jest COP? dolnego źródła, temperatury zasilania górnego źródła, różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej instalację grzewczą (wpływającej do niej) a temperaturą jej powrotu. Dlatego ta sama pompa ciepła może osiągać różną sprawność. Często w materiałach reklamowych producenci podają najwyższą wartość jednak nie wspominają, w jakich warunkach ją osiągnięto. Źrodło: Buderus

FOT. BUDERUS

Współczynnik efektywności COP (z ang. coefficient of performance) wyraża sprawność pompy ciepła. Oblicza się go porównując ilość ciepła ze skraplacza (Q) z dostarczoną energią do kompresora (W). W praktyce, gdy COP=2 oznacza to, że 2 kW mocy cieplnej/chłodniczej uzyskuje się z jednego kW mocy zużywanej przez kompresor pompy. COP nie jest wielkością stałą dla danego rodzaju pompy ciepła. Zmienia się on w czasie pracy urządzenia i zależy od wielu czynników, m.in. od temperatury

46


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

hałasu w niepożądanym kierunku, np. sąsiedztwa. Wybierając urządzenia typu „split” (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna połączona przewodami chłodniczymi) zyskujemy układ, który mimo np. braku zasilania elektrycznego nie ulegnie zamarznięciu. Niestety taki wybór ma kilka słabych stron. Przewody chłodnicze pracują pod bardzo wysokim ciśnieniem, co w przypadku ich uszkodzenia skutkuje koniecznością wezwania drogiego serwisu. A usługa związana z budowaniem nowego lub naprawianiem istniejącego układu jest zdecydowanie droższa niż w przypadku pomp typu monoblok (połączenie między jednostkami za pomocą rur z wodą grzewczą). Dodatkowo, jak przewiduje prawo, niehermetyczne układy z gazami chłodniczymi (nawet małej mocy) będą wymagały corocznych, płatnych przeglądów. Najbardziej sensownym wyborem wydaje się być seria pomp ciepła alira, marki alpha innotec. Zastosowanie najnowszych technologii w urządzeniach tej serii, pozwoliło na uzyskanie najwyższych sprawności, a co za tym idzie, możliwie niskich kosztów użytkowania dla inwestora. Dodatkowo, praktycznie niesłyszalna praca, pięć lat gwarancji oraz możliwość bezkosztowej obsługi i diagnostyki przez internet uspokoją nawet wybrednego inwestora – mówi Paweł Rostkowski, doradca techniczny alpha innotec.

Warto wiedzieć, że pompy ciepła mogą także służyć do chłodzenia pomieszczeń w gorące dni. Fot. Stiebel-Eltron

Pasywnie czy aktywnie Marek Bosiacki, ekspert z firmy Stiebel-Eltron Znane są dwa sposoby chłodzenia przy pomocy pompy ciepła – aktywne oraz pasywne. W przypadku chłodzenia aktywnego sprężarka pompy ciepła pracuje, a obieg w obwodzie pompy ciepła zostaje odwrócony. Energia cieplna jest pobierana z wody grzewczej poprzez parownik (w trybie grzania skraplacz) i oddawana poprzez skraplacz (w trybie grzania parownik) do otaczającego powietrza. Do chłodzenia aktywnego, oprócz pomp ciepła typu solanka/woda i woda/ woda idealnie nadają się również pompy typu powietrze/woda. Warto zaznaczyć, że w trybie ogrzewania pompa ciepła ma trochę większą moc i efektywność, niż w trybie chłodzenia. Dzieję się tak dlatego, że energia elektryczna pobierana przez sprężarkę zamieniana jest w ciepło, które w trybie ogrzewania dodaje się do ciepła pobieranego z dolnego źródła. W trybie chłodzenia ta dodatkowa energia cieplna, która powstaje w sprężarce, pogarsza efekt chłodzenia. W przypadku drugiego sposobu, czyli chłodzenia pasywnego, sprężarka pompy ciepła nie pracuje. Korzysta się zatem z możliwości naturalnego schładzania pomieszczeń czynnikiem z dolnego źródła, którym może być grunt lub woda gruntowa. Jeżeli pompa ciepła z sondami ziemnymi pracuje jako źródło ciepła, to może ona służyć w porze letniej do chłodzenia pasywnego, bez konieczności jej aktywnego załączania. Woda grzewcza jest chłodzona w porze letniej przez dodatkowy wymiennik ciepła. Dodatkową zaletą chłodzenia pasywnego jest efektywna regeneracja gruntowego wymiennika ciepła, co zostanie później wykorzystane do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. Jeżeli w budynkach z systemami ogrzewania na paliwa kopalne wymagane jest chłodzenie, powinniśmy pamiętać o dodatkowej instalacji urządzenia klimatyzacyjnego. W tym przypadku pompa ciepła sprawdza się równie efektywnie, gdyż może współpracować z systemem wentylacji.

WOJCIECH NAPORA

Nowoczesne pompy ciepła wyposażone są w sterowniki, które umożliwiają intuicyjne i proste sterowanie temperaturą. Fot. Atlantic

48

Dużą zaletą powietrznych pomp ciepła jest to, że można je instalować niemal w każdym rodzaju budynku. Nie wymagają one specjalnych uwarunkowań. Fot. Hewalex


FACHOWY WYKONAWCA | DRZWI ZEWNĘTRZNE

FOT. HÖRMANN

Drzwi zewnętrzne są wizytówką domu. Powinny dobrze pasować wizualnie do elewacji i stylu budynku. Ponadto muszą spełniać wysokie wymagania energooszczędności.

Termoizolacja od progu Konstruując zewnętrzne drzwi energooszczędne, stosuje się komponenty i technologie, które muszą zapewniać bardzo niskie współczynniki przenikania ciepła przy zachowaniu swoich tradycyjnych funkcji ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych (wiatr, woda, temperatura) oraz przed włamaniem. Chcąc uzyskać wartość Ud poniżej 0,8 (W/m2K), bierze się pod uwagę wyłącznie najlepsze materiały dostępne na rynku. Wszystkie elementy drzwi: rama, wypełnienie, wkłady szybowe muszą posiadać odpowiednio niskie współczynniki przenikania ciepła. Jeżeli chodzi o materiał, z którego produkuje się drzwi możemy wybierać spośród drzwi drewnianych, z PVC, aluminiowych, czy tych zbudowanych z włókna szklanego. Dostępne są też skrzydła drzwiowe wykorzystujące dwa

spośród wymienionych typów materiałów, np. drzwi drewniano-aluminiowe. Każdy z tych surowców zapewnia inne właściwości i parametry techniczne. W zależności od konstrukcji, jak też naszych oczekiwań związanych ze stylistyką i zabezpieczeniami drzwi, różne też będą ich ceny – od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Konstrukcja i materiał ma też znaczący wpływ na energooszczędność produktu. Rozważmy wady i zalety każdego z rozwiązań.

CIEPŁE DREWNO Rama ocieplonych drzwi zewnętrznych drewnianych wykonana jest z drewna (zwykle sosnowego) klejonego warstwowo. Płyciny wykonane są ze sklejki, a między jej płytami znajduje się materiał ociepleniowy, który może stanowić styropian albo płyta warstwowa z pianką

poliuretanową. Ocieplenie drzwi może być również umieszczone w płycinie będącej gotowym panelem, który producenci drzwi wmontowują w ramę skrzydła. Pamiętajmy, że drewno, samo w sobie charakteryzuje się dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej. Warto zwrócić uwagę na sposób zabezpieczenia drzwi przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, np. malowanie impregnatem i zabezpieczenie kilkuwarstwową powłoką lakieru. Współczynnik przenikania ciepła drzwi drewnianych wynosi od 0,9 do 2,6 W/m2K.

POPULARNE PVC Drzwi zewnętrzne z polichlorku winylu bazują na ramie z trzy- lub czterokomorowych profili wzmocnionych kształtownikiem stalowym, który go

dodatkowo usztywnia. Wypełnienie stanowi gotowy panel systemowy z twardego PVC ocieplony pianką poliuretanową lub spienionym PVC (termoizolacyjne wkładki są umieszczane także w profilach). Wzór panelu może być niemal dowolny. Cechą drzwi zewnętrznych z PVC jest niewielka masa przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów cieplnych i akustycznych. Nie obawiajmy się też o ich wzornictwo, w tej materii zmieniło się wiele – zwykle są wykończone elegancką okleiną drewnopodobną. W przypadku drzwi z PVC współczynnik Ud waha się od 1,3 do 2,5 W/m2K.

DRZWI ALUMINIOWE LUB STALOWE Ramę drzwi aluminiowych tworzy kształtownik aluminiowy z przekładkami

49


FACHOWY WYKONAWCA | DRZWI ZEWNĘTRZNE

Nowoczesne, energooszczędne drzwi powinny osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U=0,8 W/m²K. Fot. Wiśniowski

Drzwi w ciepłym montażu Robert Mastalski, menedżer produktu stolarka aluminiowa i stalowa, firma Wiśniowski Ciepły montaż drzwi to metoda pozwalająca znacznie udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku drzwi z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej. Należy go rozpocząć po zakończeniu prac mokrych przeprowadzanych wewnątrz budynku (otynkowanie, wykonanie posadzek, suszenie). Zanim rozpoczniemy kolejne prace, niezbędne jest dokładne oczyszczenie oraz zagruntowanie muru, w którym planujemy zamontować ościeżnicę. Podczas montażu ważne jest, aby umieścić drzwi w odpowiedniej przestrzeni termoizolacji budynku, aby uniknąć powstawania mostków termicznych. W tym celu należy odpowiednio chronić piankę izolacyjną, by nie miała bezpośredniego kontaktu z wodą zbierającą się podczas budowy i podczas normalnej eksploatacji domu. Zachowując zasadę „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz”, zapewniamy spoinie optymalne warunki, które wpływają na jej trwałość i jakość. Jest to doskonała alternatywa dla wciąż powszechnej w Polsce metody osadzania drzwi i okien, opartej jedynie na pianie i silikonie, która po latach może prowadzić do niekontrolowanych strat ciepła, tworzenia się mostków termicznych i zawilgocenia warstwy izolacji. W efekcie rosną koszty ogrzewania i powstaje ryzyko pojawienia się bardzo niebezpiecznego dla zdrowia zagrzybienia.

Nowoczesne drzwi wejściowe łączą doskonałe parametry techniczne, atrakcyjny design i inteligentne funkcje. Fot. Schüco

termicznymi, które mają poprawiać jego właściwości ciepłochronne. Wypełnienie może być zrobione z blachy aluminiowej grubości 1,5 lub 3 mm lub z płyt PVC grubości 1,5 lub 2 mm. Wewnątrz płycin znajduje się warstwa ociepleniowa z pianki poliuretanowej, styropianu albo wełny mineralnej (gdy drzwi mają profile ciepłe, są w nich umieszczane wkładki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym). Zastosowanie lekkich materiałów izolacyjnych z pewnością zmniejsza całkowitą masę drzwi, co ma niemałe znaczenie podczas ich użytkowania. Drzwi aluminiowe z tzw. ciepłym profilem osiągają wartości Ud od 1,1 do 2,5 W/m2K. W drzwiach o konstrukcji stalowej elementem nośnym jest stalowa rama. Jest ona wypełniona ociepleniem (pianką poliuretanową lub wełną mineralną), a  od zewnątrz w  całości obłożona płytą wykończeniową. Rama jest tu więc całkiem zasłonięta przez płytę. Wykończenie drzwi stalowych może stanowić drewno lite, sklejka, płyta HDF, wytłaczana blacha ocynkowana albo płyta z włókna szklanego.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? Oprócz materiału, z którego wykonane są drzwi warto zwrócić uwagę także na inne czynniki decydujące o wyborze. Jednym z nich jest kolor. Drzwi z reguły dobieramy pod kolor okien, dachu czy

50


FACHOWY WYKONAWCA | DRZWI ZEWNĘTRZNE

bramy. Warto pamiętać, że kolory ciemniejsze (niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane) bardziej nagrzewają się na słońcu, dlatego istotne jest zadaszenie wejścia lub jego dodatkowe osłonięcie. Dobrym rozwiązaniem mogą być drzwi dwukolorowe – innego koloru na zewnątrz, pasujące do elewacji domu, a innego koloru wewnątrz – dopasowane do stylu i kolorystyki wnętrza. Wybierając drzwi zewnętrzne warto także zwrócić uwagę na ich wzór. To zawsze bardzo indywidualny wybór. Drzwi, kupujemy zwykle raz do danego domu, gdyż ich wymiana wiąże się z koniecznością naprawy otaczającej je elewacji. Powinniśmy pamiętać o ponadczasowym wzornictwie, które nie ulegnie zmianie przez lata. Ważny jest także wymiar drzwi. Modele standardowych wymiarów pozwolą na oszczędności przy zakupie, dlatego dobrze uwzględnić je w projekcie domu. Warto zaznaczyć, że szerokość skrzydła o  wymiarze 100 cm i większym powoduje zwiększone zużycie zawiasów oraz klamek. Nie można zapomnieć o jakże ważnym czynniku, jakim jest bezpieczeństwo. Od wytrzymałości drzwi, jakości zamka oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych zależy bezpieczeństwo całego domu. Drzwi są bezpieczne, gdy mają certyfikowaną klasę antywłamaniową RC2 lub wyższą. Drzwi wyposażone we wręg antywyważeniowy tzw. francuski trudniej sforsować. Ważny jest też rodzaj zastosowanego szyldu zabezpieczającego wkładki przed zniszczeniem. Jeżeli zastosowano oszklenia warto sprawdzić czy jest to szkło klasy P4.

Zastosowanie lekkich materiałów izolacyjnych w konstrukcji drzwi aluminiowych z pewnością zmniejsza całkowitą masę drzwi, co ma niemałe znaczenie podczas ich użytkowania. Fot. Krispol

WŁAŚCIWY MONTAŻ Nawet najlepsze drzwi zamontowane niewłaściwie będą gorsze od słabszych, ale zamontowanych prawidłowo. Warto pamiętać, że niedoszczelnienie połączenia ościeżnicy z murem może zaprzepaścić najlepsze parametry izolacyjności akustycznej drzwi, dlatego montaż najlepiej zlecić sprawdzonym fachowcom. Właściwy montaż pozwala na eliminację mostków termicznych, pogarszających izolacyjność cieplną drzwi, zapobiega ich wypaczeniu oraz przedłuża gwarancję. Błędy na tym etapie prac budowlanych są bardzo częstą przyczyną reklamacji, dlatego warto oszczędzić czas i nerwy zlecając pracę profesjonalistom. WOJCIECH NAPORA

Niektórzy producenci oferują drzwi wykonane z drewna wzmocnionego stalowym wspornikiem. Fot. Pol-Skone

51


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NOWE MŁOTY UDAROWO-OBROTOWE HITACHI Pierwsze w tej klasie w branży elektronarzędziowej młoty udarowo-obrotowe wykorzystujące do napędu silniki bezszczotkowe wprowadza właśnie do sprzedaży firma Hitachi.

Cztery nowe urządzenia o symbolach DH45ME, DH45MEY, DH52ME oraz DH52MEY to całkowicie nowe konstrukcje młotów. Najbardziej innowacyjnym elementem konstrukcyjnym tych elektronarzędzi jest bezszczotkowy silnik.

WYDAJNE WYBURZANIE Firma Hitachi wykorzystała tę technologię do napędu młotowiertarek sieciowych. Nowoczesne, wysokowydajne silniki bezszczotkowe to przede wszystkim

zdecydowane wydłużenie żywotności napędu elektronarzędzia. Seria nowych młotowiertarek może pochwalić się bardzo dobrymi właściwościami wyburzeniowymi, nawet do 30% większymi w porównaniu do poprzednich modeli Hitachi. Również zwiększono o 20% prędkość wiercenia w porównaniu do poprzednich modeli. Dodatkowo na wytrzymałość i niezawodność urządzeń ma wpływ nowa konstrukcja korpusu. Wykorzystanie technologii AHB – Aluminuim Housing

KUCIE BEZ ZBĘDNYCH WIBRACJI W nowej serii młotowiertarek zastosowano również nowoczesny system antywibracyjny UVP (dla modeli DH45MEY oraz DH52MEY). Oryginalny, zaprojektowany przez Hitachi sprężynowy,

DH45ME

Model Parametry

Body czyli wykonanie korpusu urządzenia z aluminium wpływa na zwiększenie sztywności konstrukcji oraz jej wagę, co przekłada się na komfort pracy.

DH52ME

DH52MEY

Wiercenie w betonie

45 mm

52 mm

Wiercenie koronką

125 mm

160 mm

Moc

1500 W

Rodzaj mocowania

SDS max

Prędkość obrotowa bez obciążenia

230 V

120–310/min

110–280/min

Liczba udarów

230 V

1200–2950/min

1000–2400/min

535 mm

585 mm

Długość całkowita Waga Akcesoria standardowe

52

DH45MEY

dynamiczny pochłaniacz drgań zmniejsza i pochłania wibracje o około 15% lepiej niż w poprzednich modelach poprawiając efektywność działania i komfort pracy. Dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego mamy również możliwość doboru parametrów pracy. W zależności od potrzeb możemy odpowiednio ustawić prędkość obrotową oraz liczbę udarów. Więcej na stronie producenta: www.hitachi-narzedzia.pl

9,0 kg

9,5 kg

11,0 kg

Rękojeść boczna, smar, walizka transportowa

11,5 kg


2U\JLQDOQDWHFKQRORJLDVLOQLNร‘ZEH]V]F]RWNRZ\FK+LWDFKL Bezszczotkowy 6TCF[E[LP[ U\E\QVMQY[

Bezszczotkowy

$TCM\Wฤ“[YCLรฐE[EJUKรตE\รตฤ‡EK Oryginalny sterownik Hitachi

(U\E\QVMKYรตINQYGMQOWVCVQT)

&รฃWICฤ“[YQVPQฤ‡รง DG\QDUรฃWIQY[

9URรรฃRTCEWLG z agregatami RTรฐFQVYรTE\[OK

Kompaktowa NGMMCDWFQYC

Stabilna praca PCYGVRT\[URCFMCEJ PCRKรตEKC

6TCF[E[LP[ U\E\QVMQY[

*2QTรYPCPKGRQOKรตF\[OQFGNGODG\U\E\QVMQY[O945'KOQFGNGOU\E\QVMQY[O945#

1DU]รถG]LD]VLHFLRZ\PLVLOQLNDPLEH]V]F]RWNRZ\PL


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

Praca na najwyższych obrotach Szlifierki kątowe przede wszystkim przeznaczone są do cięcia i szlifowania wielu twardych materiałów. Elektronarzędzia te muszą więc nie tylko sprostać dużym obciążeniom, ale co więcej zapewnić bezpieczną i efektywną pracę wykonawcom. Rynek elektronarzędzi oferuje bogatą i rozpiętą pod względem parametrów liczbę modeli szlifierek kątowych. Różnią się one wagą i wielkością, średnicą tarczy, mocą silnika czy rodzajem funkcji zapewniających stabilną obróbkę twardych materiałów. Szlifierki kątowe wyprodukowane zostały właśnie do szybkiego przecinania prętów zbrojeniowych, blachy czy cięcia twardych betonowych i ceramicznych elementów. Wykonawcy często wykorzystują te elektronarzędzia do zgrubnego szlifowania twardych powierzchni. Należy pamiętać, że szlifierki kątowe nie sprawdzą się przy precyzyjnym wygładzaniu materiału. Istotne jest więc, aby przy wyborze szlifierki kątowej zawęzić rodzaj prac jakie chcemy nimi wykonywać. Dzięki temu łatwiej też będzie dobrać parametry tego elektronarzędzia.

SZLIFIERKA Z PARAMETREM

W niektórych szlifierkach kątowych stosuje się np. specjalne systemy antywibracyjne, które mogą zmniejszyć drgania nawet o ponad 80%. W dużych i cięższych szlifierkach, system jest często zdwojony i obejmuje rękojeść boczną i główną. Fot. Bosch

54

W celu prowadzenia drobnych pra budowlanych, polegających na precyzyjniejszym cięciu drobnych elementów ze stali lub kamienia sprawdzą się mniejsze szlifierki o średnicy tarczy 115-125 mm i mocy silnika sięgającej od 500 W do 1200 W. Ich zaletami jest niewielka, kompaktową budowa. Dzięki zwiększonej ergonomiczności łatwiej jest nimi operować – mały obwód korpusu tych elektronarzędzi umożliwia wygodny chwyt jedną ręką. Mniejszą moc silnika i moment obrotowy (1,7-2,5 N) nadrabiają większą prędkością obrotową sięgającą nawet do ponad 12 tys. obr./min. Niektóre z tych modeli wyróżniają się możliwością regulacji prędkości obrotowej, tak że wykonawca może ją dostosować do rodzaju obrabianego materiału. Z kolei szlifierki o średnicy tarczy 150-250 mm mogą ciąć na głębokość

sięgającą nawet 65 mm. Wyróżniają się one silnikami o mocy wynoszącej ponad 2600 W i osiągają moment obrotowy na oszałamiającym poziomie 18 N. Duża moc i moment obrotowy osiągnięty został kosztem prędkości obrotowej tych cięższych szlifierek, która sięga zaledwie do 8500 obr./min. Najcięższe szlifierki są dodatkowo wyposażone w funkcje i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników podczas pracy. Jednak szczególnie, kiedy szlifierki poddawane są dużym obciążeniom, ważna jest nie tylko ochrona wykonawcy, ale też i poszczególnych, newralgicznych elementów tych elektronarzędzi.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE Myśląc o bezpieczeństwie przy zakupie elektronarzędzi, w pierwszej kolejności myślimy o ich użytkownikach. I rzeczywiście ochrona takiej osoby jest w pierwszej kolejności brana pod uwagę przy projektowaniu takich elektronarzędzi jak szlifierki kątowe. Jednak w przypadku tych urządzeń możemy mówić też o ich bezpieczeństwie, a dokładniej o ochronie ich żywotności. Dlatego znaczna część szlifierek kątowych Bosch wyposażona jest w system Constant Electronic, utrzymujący stałą prędkość obrotową narzędzia bez względu na jego obciążenie. Wspomniany już wcześniej system Kick Back Stop poza ochroną użytkownika, chroni też narzędzie – w przypadku przeciążenia ogranicza pobór prądu, aby uniknąć przegrzania – zauważa Paweł Ostrowski, ekspert działu elektronarzędzi Bosch. Jednak zwraca on też szczególną uwagę, na to, że zarówno na żywotność szlifierek kątowych, jak i bezpieczeństwo użytkownika ogromny wpływ ma dobór narzędzi do zakresu wykonywanych prac. Istotny jest też rodzaj i jakość tarcz, jakie


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

Liczy się bezpieczna praca

Dzięki zastosowaniu oraz bardziej wydajnych i pojemnych baterii akumulatorowych można mobilnie pracować szlifierkami kątowymi. Fot. Hitachi Power Tools Polska

Paweł Ostrowski, ekspert działu elektronarzędzi w firmie Bosch Szlifierki kątowe to jedne z najczęściej używanych elektronarzędzi. Wykorzystują je zarówno majsterkowicze w przydomowych warsztatach, jaki i małe firmy budowlano-remontowe. Jednocześnie narzędzia te używane są w przemyśle i do ciężkich prac na dużych budowach. Szlifierka kątowa jest więc narzędziem bardzo popularnym, ale wymagającym dużej uważności przy użytkowaniu. Znacząca liczba wypadków z tym narzędziem to najlepszy dowód na to, że dobra szlifierka kątowa powinna mieć szereg rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pracy. Profesjonalne szlifierki kątowe Bosch wyposażono w wiele takich zabezpieczeń. Wszystkie szlifierki Bosch posiadają funkcję zabezpieczenie przed restartem, która w przypadku zaniku prądu i ponownego jego włączenia uniemożliwia samoczynne uruchomienie się narzędzia. Użytkownik musi sam świadomie wyłączyć sprzęt i ponownie go uruchomić. Szlifierki przeznaczone do intensywnego użytku wyposażone są w funkcję Kick Back Stop – jeśli podczas cięcia tarcza szlifierki nagle zakleszczy się, urządzenie zostanie wyłączone. W szlifierkach posiadających w nazwie literę „X” zamontowano hamulec, który skraca czas, w jakim tarcza zatrzymuje się po wyłączeniu narzędzia. Kolejnym rozwiązaniem gwarantującym większe bezpieczeństwo pracy jest tzw. „wyłącznik czuwakowy”. Narzędzia z takim wyłącznikiem są idealne do pracy na rusztowaniach. Jego konstrukcja powoduje, że szlifierka działa tylko, gdy trzymamy ją w ręku. Włącznika nie można zablokować na stałe.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE Nowa szlifierka kątowa GWS 750 Professional firmy Bosch z tarczą o średnicy 115/125 mm imponuje wysoką mocą, ergonomią i wyjątkowo korzystną relacją ceny do wydajności. Szlifierka wyróżnia się smukłą obudową, która znacznie ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Silnik szlifierki kątowej GWS 750 Professional dzięki całkowicie nowej konstrukcji z ulepszoną wentylacją, zapewnia o 15% wyższą moc. Korzystna relacja ceny do wydajności sprawia, że nowa szlifierka kątowa Bosch GWS 750 Professional jest uniwersalnym narzędziem przydatnym w wielu branżach. Wszechstronność ta wspomagana jest przez szeroką gamę osprzętu, np. tarcze tnące, tarcze ścierne, tarcze diamentowe lub szczotki. W przypadku obróbki metalu szlifierka umożliwia szybkie wykonanie takich prac jak cięcie

i przycinanie metalowych rur, blach i szyn stalowych, ale także szlifowania i czyszczenie szczotkami tych materiałów. Dzięki odpowiedniemu osprzętowi szlifierką kątową można także wygładzać spawy, krawędzie i nierówności z kształtek, ciąć beton, kamień i płytki lub usuwać farbę i rdzę.

Korzystna relacja ceny do wydajności sprawia, że nowa szlifierka kątowa Bosch GWS 750 Professional jest uniwersalnym narzędziem przydatnym w wielu branżach. Fot. Bosch

Robert Bosch Sp. z o.o. Dział Elektronarzędzi ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa Infolinia: +0 801 100 900

55


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

wykonawcy dobierają w celu obróbki różnego rodzaju materiałów.

PRACA NA TARCZY Prawidłowe i bezpieczne wykorzystanie każdej szlifierki kątowej zależy od właściwego doboru tarczy. A te ostatnie dzieli się na dwie główne grupy, w zależności

do jakiego rodzaju pracy zostały one przeznaczone. Generalnie, jedne tarcze produkowane są w celu cięcia materiałów i wyróżniają się grubością sięgająca do ok. 3 mm. Druga grupa tarcz wyróżnia się grubością ok. 6 mm i wykonawcy używają ich do zgrubnego szlifowania. Tarcze też możemy podzielić ze

względu na rodzaj obrabianego materiału. Zupełnie innych tarcz użyjemy do stali i metalu, a inne do obróbki kamienia. Zupełnie oddzielną grupę tarcz stanowią diamentowe, które wyprodukowane zostały z myślą o cięciu bardzo twardych materiałów budowlanych, takich jak ceramika, beton, ale też i kamień oraz

granit. W tym wypadku wykonawca powinien zwrócić uwagę, czy tarcze te przeznaczone są do cięcia na sucho, bez konieczności użycia cieczy chłodzącej. W przeciwnym wypadku może podczas pracy uszkodzić pracę, albo co gorsza zbyt mocno obciążyć szlifierkę kątową.

PRZEGLĄD SIECIOWYCH SZLIFIEREK KĄTOWYCH

56

FME822K

DWE4257

producent/marka: Stanley Fatmax moc: 850 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 12000 obr./min waga: 2,1 kg walizka transportowa: tak dodatkowe akcesoria: tak

producent/marka: Dewalt moc: 1500 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 2800-10500 obr./min waga: 2,6 kg walizka transportowa: dodatkowe akcesoria: tak

Bosch GWS 24-180 LVI Professional

G13VE

producent/marka: Bosch moc: 2400 W średnica tarczy: 180 mm prędkość obrotowa: 8500 obr./min waga: 5,4 kg walizka transportowa: nie dodatkowe akcesoria: tak

producent/marka: Hitachi moc: 1320 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 2800-10000 obr./min waga: 1,8 kg walizka transportowa: nie dodatkowe akcesoria: tak

Weba 17-125 Quick

AGV15-125XE

producent/marka: Metabo moc: 1700 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 11000 obr./min waga: 2,7 kg walizka transportowa: nie dodatkowe akcesoria: tak

producent/marka: Milwaukee moc: 1550 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 2800-11000 obr./min waga: 2,6 kg walizka transportowa: nie dodatkowe akcesoria: tak

EWS 12-125 Solid

DAG 125-S

producent/marka: Würth moc: 1200 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 11000 obr./min waga: 2,4 kg walizka transportowa: dodatkowe akcesoria: -

producent/marka: Hilti moc: 1100 W średnica tarczy: 125 mm prędkość obrotowa: 11000 obr./min waga: 2,2 kg walizka transportowa: dodatkowe akcesoria: tak

RADOSŁAW ZIENIEWICZ


FACHOWY WYKONAWCA | TYNKI ELEWACYJNE

Elewacja, czyli zewnętrzna strona ściany budynku, stanowi ważny element, tworzący wizytówkę budynku. Każdy właściciel domu chciałby, aby posłużył mu na lata, a zarazem wyglądał jak najpiękniej. Chcąc podjąć optymalną decyzję przy wyborze produktów elewacyjnych trzeba dowiedzieć się, jakie cechy powinna mieć idealna fasada.

Tynk na medal

FOT. WEBER

Na estetykę fasady wpływa kolor i faktura tynku oraz jej czystość, czyli uodpornienie na porastanie i zanieczyszczenia, ponieważ właśnie te cechy odpowiadają za wrażenie wizualne. Wybór barwy to zazwyczaj kwestia indywidualnych preferencji, ale jeśli wygląd stanowi dla nas istotny element, warto sprawdzić, na przykład w hurtowni czy innym punkcie sprzedaży, jakimi właściwościami charakteryzują się poszczególne rodzaje tynków, czy ich kolorystyka się różni, a także jak będą prezentować się na naszym budynku. Należy pamiętać, że istotną kwestią dla estetyki elewacji jest również wybór faktury tynku, której wpływ na wygląd fasady uwidacznia się w procesie użytkowania.

58

Najpopularniejsze wśród inwestorów faktury tynku to „baranek” i „kornik” – ten pierwszy od kilku lat zyskuje na popularności, ponieważ taką elewację łatwiej utrzymywać w czystości, a także usuwać z niej zabrudzenia. Sprzyja temu jego struktura – powłoka, która tworzy tynk „baranek” jest bardziej gładka, bez dużych zagłębień, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Najczęściej stosuje się granulację 1,5-2 mm, która ułatwia wizualne formowanie, czyli nadawanie powierzchni odpowiedniego kształtu. Najważniejsze dla inwestora jest, by fasada jak najdłużej zachowała swój pierwotny wygląd, a  więc pozostała czysta, wolna od porastania, z żywym

kolorem – podsumowuje Krzysztof Siemak, kierownik produktu systemy fasadowe Weber.

TYNK, A RODZAJ PŁYT W przypadku doboru rodzaju tynku do rodzaju płyt (styropianu, wełny lub rzadziej z piany rezolowej) trzeba zwrócić uwagę m.in. na przepuszczalność pary wodnej jako jednego z istotnych elementów. Jest to szczególnie ważne w  przypadku nowobudowanego domu, w którym powstaje duża ilość wilgoci technologicznej. Biorąc pod uwagę paroprzepuszczalność ściany (z technicznego punktu widzenia) nie powinno się stosować płyt z wełny wraz z tynkiem akrylowym. Również

decydując się na użycie styropianu i wybierając popularne na rynku tynki akrylowe należy pamiętać, że stworzymy szczelną powłokę uniemożliwiającą dyfuzję pary wodnej na zewnątrz, co może prowadzić do problemów spowodowanych zbieraniem się wilgoci, a z czasem wręcz do uszkodzeń ocieplenia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku tynków silikatowych oraz silikatowo-silikonowych, które wyróżnia wysoka przepuszczalność pary wodnej, więc sprawdzają się świetnie w systemach ociepleń opartych na wełnie mineralnej. Podobnie tynki mineralne można z powodzeniem stosować z tym rozwiązaniem, pamiętając jednak, że często zaleca się ich


FACHOWY WYKONAWCA | TYNKI ELEWACYJNE

dodatkowe przemalowanie farbami silikonowymi.

TYNK, A USYTUOWANIE BUDYNKU Jeśli myślimy o zachowaniu schludnej elewacji na dłużej, warto przyjrzeć się także okolicy, w której stoi nasz dom. Posadowienie domu ma wpływ na to, co dzieje się z elewacją budynku, dlatego dobrze wiedzieć, w jakich przypadkach należy o nią szczególnie zadbać, i na jakie rozwiązania zwrócić uwagę. Budynki położone w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli do 200 m, terenów zielonych, jak lasy czy parki oraz zbiorników wodnych, jak jeziora czy rzeki, są bardziej narażone na porastanie. W takiej sytuacji na elewacji trzeba zastosować produkty, które zapewnią dodatkowe zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów. Natomiast, jeśli dom stoi w pobliżu ruchliwej ulicy, jego fasada powinna cechować się podwyższoną odpornością na zabrudzenia. Gdzie szukać fachowej porady? Klientów najczęściej interesuje, czy dany tynk lub farba są odporne na rozwój mikroorganizmów i na warunki atmosferyczne, a także czy charakteryzuje je paroprzepuszczalność i trwałość. Co oznacza, że większość z nich przygotowuje się do tej wizyty. Pytają także

o dostępność mieszalnika. Inwestorom zależy na profesjonalnym doradztwie i w takich punktach, jak nasz je otrzymują – mówi Joanna Majewska z hurtowni Budowniczy z Koszalina.

APLIKACJA TYNKU, A WPŁYW NA KOLOR Kolor elewacji to również efekt pracy ekipy wykonawczej. Dzieje się tak, ponieważ tynki ze względu na swój skład chemiczny są podatne na różne czynniki zewnętrzne. Zarówno sposób pracy z materiałem np. rozcieńczanie wodą lub ilość użytej wody w przypadku tynków mineralnych, jak i warunki pogodowe: temperatura, wilgotność, nasłonecznienie w trakcie wykonywania prac na elewacji oraz wiązania tynku mają wpływ na uzyskany końcowy odcień wyrobu. Warto więc korzystać z porad doradców technicznych i sprawdzonych ekip wykonawczych, które są w stanie zminimalizować to oddziaływanie – twierdzi Magdalena Kawińska, menadżer kontroli jakości, badań i rozwoju marki Weber. Prace wykończeniowe na elewacji należy prowadzić przy stabilnych warunkach atmosferycznych. Wszystkie tynki – niezależnie od rodzaju – zawierają wodę, a zbyt wysoka temperatura, praca w bezpośredniej ekspozycji słońca lub

Najmodniejsze kolory farb na tynki Dariusz Wróbel, specjalista ds. szkoleń, Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Elewacja budynku jest jego swoistą wizytówką, dlatego też jej kolor ma niebagatelne znaczenie dla całego obiektu. Raz dobrany kolor elewacji zazwyczaj towarzyszy nam przez długie lata – producenci oferują bowiem tynki i farby, które charakteryzują się coraz większą odpornością na działanie warunków atmosferycznych, co pozwala zachować ich kolor i wydłużyć „żywotność” na ścianach zewnętrznych. Najczęściej zestawienie kolorystyczne elewacji składa się z dwóch lub trzech kolorów – jeden z nich jest dominujący i służy do pokrycia większej części powierzchni, zaś pozostałe pełnią funkcję uzupełniającą. Wydaje się, że dobór barw do budynku jest sprawą bardzo subiektywną i zależy przede wszystkim od wymagań przyszłych użytkowników obiektu. Sprawa aranżacji kolorystycznych jest jednak bardziej złożona. Kolor budynku powinien dobrze wpasowywać się w otoczenie, dlatego najlepiej, jeśli barwa elewacji obiektów położonych w otwartym krajobrazie współgra z kolorami przyrody na danym terenie. Nie należy zapominać o tym, że na wybór zestawienia kolorystycznego elewacji wpływają też inne elementy budynku – dach, rynny, okna i drzwi. Kolor dachu często determinuje kolorystykę reszty budynku, z tego względu, że pokrycie dachowe jest wykonywane w początkowej fazie budowy. Każda barwa i jej odcienie może pokazać nasz dom w nieco inny sposób – kolory mogą pozornie zbliżać lub oddalać, rozprzestrzeniać lub koncentrować, dawać wrażenie zimnych lub ciepłych. Żółty ociepla i rozjaśnia, jednak zbyt nasycony może drażnić. Mocny akcent w krajobraz wnosi również czerwień, dlatego zazwyczaj jest ona stosowana głównie jako barwa detali architektonicznych. Zieleń dobrze komponuje się z przyrodą, tworząc również ciekawe efekty w połączeniu z elementami z drewna. Szarości utożsamia się zaś z nowoczesną architekturą i barwami betonu, stali i aluminium. Zastosowana na elewacji szarość, dzięki swej neutralności wydobywa inne barwy i stanowi dla nich dobre tło. Pomalowanie ścian zewnętrznych na biało umożliwia wydobycie czystości formy i bryły całego budynku.

Cechy i rodzaje tynków elewacyjnych hydrofilowy

silikonowy

silikatowo-silikonowy

silikatowy

akrylowy

mineralny +farba

łatwość aplikacji

+++

+++

++

++

+++

+

odporność na powstawanie wykwitów lub różnic koloru w trakcie wiązania

+++

+++

++

+

+++

+

odporność na przywieranie cząstek brudu

++

+++

++

++

+

++

odporność na porastanie glonów

+++

++

++

++

+/–

+

odporność na uszkodzenia mechaniczne

+++

+++

+++

+++

+++

+

odporność na działanie wody na nowy nieuszkodzony tynk

+++

+++

+++

+++

+++

++

odporność na działanie wody na tynk z mikropęknięciami

+++

+++

+++

+++

+

++

odporność na starzenie się – działanie UV

++

++

+++

+++

+

++

odporność na przemysłowe zanieczyszczenia powietrza

+++

+++

+++

+++

+++

+

możliwość stosowania ciemnych kolorów

+++

+++

++

++

+++

+

łatwość pielęgnacji – mycie

+++

+++

++

++

+

+

przepuszczalność pary wodnej

++

++

++

++

+

+++

Źródło: Weber

rodzaje tynków cecha

59


FACHOWY WYKONAWCA | TYNKI ELEWACYJNE

Mycie tynku myjką ciśnieniową. Fot. Atlas

Najpopularniejsze wśród inwestorów faktury tynku to „baranek” i „kornik”. Fot. Atlas

Właściwości tynków Tynki silikonowe Gotowe do użycia tynki elewacyjne z żywicy silikonowej wyróżniają się najlepszą przyczepnością zarówno na mineralnych, jak i organicznych podłożach. Są optymalne w kwestii odporności na warunki atmosferyczne i niewrażliwe na zabrudzenia jak żadna inna powłoka. Prosta obróbka oszczędza czas i pieniądze. Elewacyjne tynki silikonowe zawierają jako spoiwo żywicę silikonową. Dzięki niej powstaje specjalna, mikroporowata, otwarta dyfuzyjnie a przy tym hydrofobowa struktura tynku. Tynki mineralne Tynki mineralne stanowią dobry wybór, szczególnie przy renowacji starych budynków. Środkiem wiążącym w tej grupie produktów jest biały cement. Twardnieje w wyniku procesu hydratacji. Spoiwem tej grupy produktów jest cement, tynki te wysychają na drodze procesów fizyczno-chemicznych. Charakteryzują się wysokim stopniem przepuszczalności dwutlenku węgla i pary wodnej.

StoColor Dryonic, farba z nowej generacji inteligentnych powłok elewacyjnych, marki Sto. Fot. Sto zbyt wietrzna pogoda powoduje, że woda za szybko odparowuje, a tynk zbyt szybko wiąże. To znacznie utrudnia aplikację i może mieć wpływ na odcień koloru. Większe skoki wilgotności powietrza nieco zmieniają kolor przy wiązaniu i powodują, że traci on jednorodność. Pamiętajmy, że wysokiej jakości tynki lepiej radzą sobie z wahaniami pogody – dodaje Krzysztof Siemak. Inną kwestią,

60

na którą inwestor powinien zwrócić uwagę jest zastosowanie na jednym budynku tynku wyprodukowanego w ramach jednej partii produkcyjnej. Uzyskujemy wtedy pewność, że cały wyrób podlega tym samym procesom budowlanym i zabezpieczamy się przed możliwością pojawienia się drobnych różnic w odcieniu. PIOTR SAWCZUK

Tynki silikatowe Na podłożach mineralnych, tynki silikatowe stanowią najlepszy wybór, szczególnie przy wiernej renowacji starych budynków. Ta grupa produktów zawiera jako środek wiążący szkło wodne potasowe. Twardnieje w wyniku sylifikacji i schnie fizycznie w wyniku odparowania wody. Dzięki temu uzyskane zostaje trwałe zespolenie na wszystkich podłożach mineralnych. Tynki elewacyjne silikatowe zawierają jako spoiwo szkło wodne potasowe. Wiążą chemicznie na drodze skrzemionkowania i wysychają fizycznie poprzez odparowanie wody. Efektem jest trwałe połączenie ze wszystkimi podłożami mineralnymi. Tynki organiczne (akrylowe) Ta grupa produktów zawiera dyspersję z żywicy syntetycznej jako środek wiążący oraz grysy marmurowe i kwarc jako kruszywo wypełniające. Receptura pozwala na niemalże nieograniczoną obfitość kombinacji dla zróżnicowanych właściwości wyrobów, dokładnie według zapotrzebowania. Ta grupa produktów zawiera dyspersję żywicy syntetycznej jako spoiwo oraz piaski marmurowe i kwarcowe jako wypełniacze. Receptury zapewniają wiele możliwości zróżnicowania właściwości produktu – zgodnie z wymaganiami.


FOT. KÄRCHER

FACHOWY WYKONAWCA | URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

Praca wykonana w porządku Utrzymanie porządku i czystości niezależnie, czy wewnątrz remontowanych pomieszczeń, czy na placu budowy wymaga od wykonawców czasu, zaangażowania i systematyczności. Jednak dzięki właściwemu doborowi i zastosowaniu odpowiednich urządzeń sprzątanie nie musi być takie uciążliwe. Sprzątanie przy użyciu profesjonalnych urządzeń to same korzyści dla wykonawcy. Urządzenia sprzątające pozwalają nie tylko przyspieszyć wykonanie czynności związanych z utrzymaniem porządku, ale co więcej zminimalizować i nawet zapobiec tworzeniu odpadów budowlanych podczas prowadzenia prac budowlanych. Istotny jest także odpowiedni dobór urządzeń do zakresu prowadzenia prac porządkowych. Zupełnie

62

inne wymagania stawiane są urządzeniom sprzątającym wykorzystywanym podczas prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach, a zupełnie inne na otwartym placu budowy.

ODKURZANIE W KLASIE CZYSTOŚCI W przypadku prowadzenia typowych prac wykonawczych wewnątrz pomieszczeń wykonawcy najczęściej sięgają po

profesjonalne odkurzacze, które współpracują z elektronarzędziami. W trakcie obróbki materiałów, niezależnie czy jest to drewno beton, czy gips, większość pyłów i wiórów jest automatycznie odsysana przez elektronarzędzia dzięki wężowi podłączonemu bezpośrednio do odkurzacza. Częstym problemem jest niedobranie odpowiedniego odkurzacza do usuwania pyłów różnej klasy, które są bardzo szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Dlatego odkurzacze dzielimy na klasy L, M i H zależnie od ich zastosowania. Jeżeli odkurzacz będzie głównie pracował podczas prac renowacyjno-wykończeniowych, wybieramy odkurzacze klasy L. Jest to podstawowa klasa odkurzaczy przemysłowych wyposażonych w standardowe filtry, z możliwością pracy bezworkowej (zależnie od modelu), zasysania pyłów suchych i mokrych

oraz cieczy. Posiada on także regulację siły ciągu. Jednak już do prac z pyłami niebezpiecznymi (pył drzewny, lakierniczy, pyły powstające podczas obróbki metali, plastiku) sprawdzi się odkurzacz klasy M. W tej klasie urządzenie jest wykonane z materiałów antystatycznych i jest dodatkowo uziemione, posiada większą ilość filtrów i dodatkowe zamknięcie zbiornika. Jeżeli wykonawcy pracują w miejscu, gdzie wytwarzają się pyły rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia (azbest, pleśnie, grzyby, drobnoustroje, ołów) należy, a nawet trzeba wybierać odkurzacze klasy H. Te najgroźniejsze dla zdrowia odpady wymagają najwyższej klasy filtracji, która sięga 0,005%. Oznacza to, że przy 100 kg zassanych odpadów, urządzenie typu H jest w stanie zatrzymać w pojemniku aż 99,995 kg zanieczyszczeń, czyli ich zdecydowaną


FACHOWY WYKONAWCA | URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

większość. Zupełnie innego rodzaju urządzenia oraz zakres prowadzenia prac sprzątających są wymagane na otwartym placu budowy.

PORZĄDEK NA PLACU Plac budowy oznacza większy obszar, na którym są prowadzone różne prace budowlane przez wielu wykonawców. Naturalne jest też, że ekipy specjalizujące się w sprzątaniu mają większy zakres obowiązków oraz odpadów budowlanych do zutylizowania. Najczęściej jest to błoto, ewntualnie przyschnięte błoto. Poza tym istotne jest też utrzymanie w czystości różnego rodzaju maszyn budowlanych. Sprawdzą się w tym wypadku różnego rodzaju urządzenia wysokociśnieniowe (potocznie nazywane myjkami) z możliwością pogrzania wody, jak i bez podgrzewania. Urządzenia z możliwością podgrzania wody czyszczą wydajniej i są stosowane w miejscach najtrudniejszych do wyczyszczenia. Dysponując takim urządzeniem ciśnieniowym w łatwy sposób wykonawcy usuną pył, farbę czy nawet beton. Urządzenia wysokociśnieniowe równie dobrze sprawdzają się przy czyszczeniu fasad budynków. Wśród zalet tego typu rozwiązań należy wymienić także to, że niektóre czynności można wykonywać bez użycia środków czyszczących. Do zalet urządzeń wysokociśnieniowych jest to że możemy wybrać model zasilany elektrycznie, jak i wyposażony w silnik spalinowy. Ponadto ze względu na swoje niewielkie wymiary i niską wagę mogą pracować wszędzie tam, gdzie ciężko dotrzeć większym urządzeniom. Jest to również dodatkowa zaleta w postaci dużej mobilności urządzenia, które

Sprzątanie przy użyciu profesjonalnych urządzeń to same korzyści dla wykonawcy. Pozwalają nie tylko przyspieszyć wykonanie czynności związanych z utrzymaniem porządku, ale co więcej zminimalizować i nawet zapobiec tworzeniu odpadów budowlanych podczas prowadzenia prac budowlanych. Fot. Bosch

jest wyjątkowo łatwe w transporcie. Urządzenia te są wyposażone w pompę z mosiężną głowicą oraz w automatyczny system redukujący ciśnienie, co wydłuża żywotność takich myjek.

ZAMIATARKI WYMIATAJĄ Plac budowy wymaga także porządnego czyszczenia różnego rodzaju powierzchni, w tym placów, czy dróg wjazdowych. Do wykonania tego typu

zadań porządkowych najlepiej sprawdzą się elektryczne zamiatarki. W segmencie tego typu urządzeń wybór jest naprawdę duży. W tym wypadku warto sięgnąć po maszyny typu ride-on, z miejscem siedzącym dla operatora – tego typu sprzęt najlepiej wykorzystywać do sprzątania dużych powierzchni. Urządzenia typu ride-on najczęściej wyposażone są w hydrauliczny napęd roboczy i jezdny oraz w hydrauliczne

pompy. Charakteryzuje je duża moc i wydajność – w zależności od modelu wielkość pojemnika może wynosić od 100 l do 150 l. Specjalny hydrauliczny podnośnik umożliwia łatwe i nie wymagające wysiłku opróżnianie pojemnika. Nowoczesne zamiatarki cechuje też duża zwrotność, co znacznie ułatwia manewrowanie i sprzątanie w ciasnych miejscach. Ponadto urządzenia te są wyposażone w systemy aktywnego

Skuteczna integracja Marek Jenczewski, doradca techniczny w firmie Festool Odkurzacze mobilne Festool stanowią integralny element systemu. Kierujemy się zasadą, że wszystko do siebie pasuje, dlatego odkurzacze Festool są kompatybilne z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi Festool oraz z całym systemem wyposażenia i materiałami eksploatacyjnymi. W warsztacie nie można uniknąć pyłu ale można zadbać o zdrowie, o czym zawsze myślimy projektując nasze narzędzia. Przykład – we frezarce górnowrzecionowej OF 2200 opuszczany pierścień odsysający zamyka wręb podczas zagłębiania frezu. W połączeniu z obracającym się o 360˚ łapaczem wiórów gwarantuje to wydajność odsysania na poziomie nawet do 99%. Pyły i ich szkodliwość są tak różnorodne jak materiały, z których powstają. Dlatego pracując z różnymi klasami pyłów pamiętajmy o odpowiednim doborze odkurzacza, co zagwarantuje bezpieczną pracę.

W trakcie obróbki materiałów, niezależnie czy jest to drewno beton, czy gips, większość pyłów i wiórów jest automatycznie odsysana przez elektronarzędzia dzięki wężowi podłączonemu bezpośrednio do odkurzacza. Fot. Festool

63


FACHOWY WYKONAWCA | URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

czyszczenia filtra, znacznie wydłużające jego żywotność.

WODA NA BUDOWIE

Motopompy są dostosowane do osuszania terenu z zamulonej wody z zanieczyszczeniem o średnicy wynoszącej nawet 30 mm. Należy pamiętać, ze przy wyborze takiego urządzenia należy zwrócić uwagę na warunki w jakich pompa ma pracować, czyli wielkość powierzchni oraz domniemany stopień zanieczyszczenia wody. Fot. Honda

Sprzątanie z pompą Piotr Gołędowski, menedżer produktu Motopompy z firmy Aries Power Equipment, Generalnego Dystrybutora Maszyn i Urządzeń Honda Prawdopodobnie każda osoba pracująca na budowie czy systematycznie wykonująca prace budowlano-remontowe zetknęła się z problemem zalania części lub całego placu budowy czy zaplecza. Nawet z pozoru niewinna niedrożność okolicznych rowów może spowodować taki problem, a duże ilości wody mogą zniszczyć elementy robót i opóźnić całą inwestycję. Dlatego, w szeroko rozumianym budownictwie, stosuje się pompy, które zapewnią błyskawiczne pozbycie się nieoczekiwanej wody. W tej branży, jak w ratownictwie, profesjonaliści potrzebują bardzo solidnych pomp, których konstrukcja i zastosowane rozwiązania przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach oraz do intensywnej eksploatacji. Doświadczeni praktycy w branży budowlanej cenią sobie jeszcze dodatkowe elementy, które ułatwiają im pracę i zapewniają sprawne wypompowanie wody. Jakość urządzenia czyli jakość silnika i wszystkich podzespołów, które przede wszystkim mogą świadczyć o niezawodności i bezawaryjności. Bo w sytuacji krytycznej, gdy plac budowy zalewa woda, potrzebna jest pompa, której silnik błyskawicznie odpali, i która nie zawiedzie w akcji. Liczą się również zużycie paliwa i inne koszty eksploatacyjne. Dlatego poszukiwane są pompy z paliwo-oszczędnymi silnikami i urządzenia bezawaryjne, które potrzebują jedynie rutynowych przeglądów technicznych. Warto też zauważyć, że gwarancja producenta jest świadectwem jakości – im dłuższy jest ten okres, tym wyższa jakość. Od wielu lat współpracujemy z firmami budowlanymi różnego formatu a także ze służbami ratowniczymi. Dokładnie znamy ich potrzeby, dlatego w naszej ofercie proponujemy te pompy Honda, np. z serii WT, oraz z silnikami Honda jak pompy SMD, SST czy SWT, które najlepiej sprawdzają się w praktyce, są przeznaczone do wieloletniej, intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach, spełniają bardzo precyzyjne potrzeby użytkowników i są wygodne w bieżącej obsłudze.

Plac budowy oznacza większy obszar, na którym są prowadzone różne prace budowlane przez wielu wykonawców. Naturalne jest też, że ekipy specjalizujące się w sprzątaniu mają większy zakres obowiązków oraz odpadów budowlanych do zutylizowania. Fot. Kärcher

64

Pojawienie się wody, zwłaszcza tej niepożądanej i w nadmiarze na placu budowy stanowi poważne zagrożenie dla jakości i harmonogramu inwestycji. Przyczyn podtopień czy zalania terenu budowy może być wiele i często jest to skutek wystąpienia kilku z nich jednocześnie – intensywne opady, zaniedbany system melioracji na danym terenie, pęknięcie rury, podniesienie się poziomu wód gruntowych czy powódź i podtopienia. W takiej sytuacji trzeba sięgnąć po urządzenia, które efektywnie usuną nadmiar niepożądanej wody i przy tym nie ulegną awarii z powodu przepompowywanego mułu. Sprawdzą się tu motopompy, których wydajność pompowania sięga ponad 14 tys. l/h, co daje 240 litrów na minutę. Motopompy są dostosowane do osuszania terenu z zamulonej wody z zanieczyszczeniem o średnicy wynoszącej nawet 30 mm. Należy pamiętać, ze przy wyborze takiego urządzenia należy zwrócić uwagę na warunki w jakich pompa ma pracować, czyli wielkość powierzchni oraz domniemany stopień zanieczyszczenia wody. Ważne jest też wydajność takiej pompy, która decyduje o ilości pompowanej wody i wpływa na czas wykonania czynności. Z kolei maksymalna wysokość podnoszenia i ssania wpływają na generowane ciśnienie i wydajność pompy. Przy wyborze motopompy istotna jest też moc

i jakość silnika. Decyduje to o jakości pracy pompy, jej wydajności i niezawodności. Wreszcie warto sprawdzić czy nasza pompa jest wyposażona w kosz ssawny. Jest to istotny element pompy, ponieważ zatrzymuje zanieczyszczenia znajdujące w pobieranej wodzie, które mogłyby być szkodliwe dla silnika tego urządzenia. Wykonawcy korzystający codziennie z  motopomp na placu budowy, powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwe ich użytkowanie, co ma wpływ nie tylko na ich moc przerobową, ale i żywotność. Prawidłowa obsługa i eksploatacja, zgodna z zapisami instrukcji obsługi danego modelu, wpływa na czas żywotności pompy i jej wydajność. Dodatkowo, systematyczne kontrole stanu zużywających się materiałów eksploatacyjnych zapewniają bezawaryjność pompy. Ponieważ pompy to urządzenia przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, muszą być regularnie konserwowane, by były gotowe do pracy w każdej chwili i z całą mocą. W przypadku konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych lub innych części, warto zapytać w autoryzowanym serwisie o oryginalne części – produkowane przez tego samego producenta są precyzyjnie dostosowane do danego modelu pompy. Wówczas pompa będzie zawsze działać z pełną wydajnością – podsumowuje Wojciech Zawada, menedżer działu części zamiennych i akcesoriów w Aries Power Equipment – Generalnego Dystrybutora Maszyn i Urządzeń Honda w Polsce. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


Ciężko pracując też można dobrze wyglądać. MY TYM ZARZĄDZAMY www.mewa-service.pl


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

FOT. AW NARZĘDZIA

Skuteczna ochrona na pogodę i niepogodę

W prowadzeniu prac budowlanych wpisane jest szereg różnych zagrożeń, które nie tylko zagrażają bezpośrednio zdrowiu wykonawcy, ale mogą być po prostu uciążliwe. Ryzyko prowadzenia prac wykonawczych jeszcze bardziej wzrasta kiedy wykonawca korzysta z niedpowiedniej odzieży ochronnej. Odpowiednia odzież robocza przeznaczona dla wykonawców pracujących na placu budowy jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa i komfortu pracy. Powinna być nie tylko wygodna i praktyczna, ale także wytrzymała na przetarcia i działanie środków chemicznych. Do tego dochodzi jeszce jeszcze odporność na zmieniajace się warunki atmosferyczne, które mają ogromny wpływ na efektywność prowadzenia prac wykonawczych. Dzisiejsza odzież robocza, aby sprostać tym wymaganiom musi pełnić zarówno funkcję ochronne, jak i ułatwiać działanie. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań

66

technologicznych oraz nowooczesnych materiałów.

LICZY SIĘ BEZPIECZNA PRACA Nowoczesna odzież robocza każdego pracownika budowlanego musi przede wszystkim zapewnić ochronę newralgicznym częścią ciała (głowa, kolana i nogi, łokcie i dłonie) przed uderzeniami, otarciami. Rozwiązaniem na te problemy jest zastosowanie inteligentnych matetiałów, które dzięki właściwościom pochłaniania energii mogą być wykorzystane w wielu zastosowaniach ochronnych przy prowadzeniu prac budowlanych. Snickers Workwear zastosował D3O, aby stworzyć

Technologicznie zaawansowane Ireneusz Augustyniak, starszy opiekun klienta w firmie Hultafors Group Poland W kurtkach i butach wykorzystujemy Gore-tex, aktualnie najlepszy materiał pod względem wodoodporności i oddychalności. Odzież Gore-tex jest używana przez pracowników farm wiatrowych i platform wiertniczych, gdyż najdłużej z tego typu materiałów wytrzymuje złe warunki atmosferyczne. W spodniach roboczych stosujemy materiał Cordura – niezwykle trwały, wytrzymały i odporny na brud, doskonale wzmacniający kieszenie, rękawy i nogawki na kolanach. W rękawicach dobrze sprawdza się Hipora – nieprzemakalna i oddychająca membrana. Poron XRD, to z kolei elastyczna i lekka pianka, która amortyzuje wstrząsy, a jednocześnie przez lata zachowuje swoją sprężystość – mamy ją w rękawicach i butach. Wprowadziliśmy też linię ubrań z tkaniny 37,5, która nie jest jeszcze szeroko znana w Polsce. To najnowsze rozwiązanie w zakresie odprowadzania wilgoci z powierzchni skóry i neutralizacji przykrych zapachów. Bielizna z tego materiału schnie nawet 5 razy szybciej niż inne podobne produkty. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy użytkowników odzieży wykorzystujemy optymalny krój ubrań zapewniający sowbodę ruchu będący efektem projektowania trójwymiarowego oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Materiały takie jak D3O, który chroni przed urazami, czy Poron XRD amortyzujący długotrwałe wstrząsy np. podczas pracy z elektronarzędziami, zapewniają profesjonalistom jeszcze większe bezpieczeństwo. Nowe produkty testujemy w rzeczywistych warunkach.


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

pierwsze aktywne nakolanniki zapewniające udoskonaloną amortyzację, długotrwały komfort i nadzwyczaj skuteczną ochronę kolan podczas prac – podkreśla Ireneusz Augustyniak, starszy opiekun klienta w firmie Hultafors Group Poland. Także przy wykonaniu butów i rękawic liczy się przede wszystkim ochrona wrażliwych kończyn. Przy ich produkcji pomocne okazuje się elastyczna i lekka pianka Poron XRD, której zadaniem jest amortyzacja wstrząsów. W przypadku odzieży ochronnnej producenci stawiają też na jakość materiału i szycia, co chroni ciało wykonawcy przed różnego rodzaju otarciami. Widać to na przykładzie kurtek dla wykonawów od firmy Milwaukee. Jak podkreśla Wojciech Wawiński, młodszy menadżer marketingu w  firmie Milwaukee: Nasze kurtki wykonane są ze wzmocnionego materiału Toughshell, zapewniającego nawet do 5-krotnie większą odporność na przecieranie względem innych materiałów softshell. Także buty, które codziennie wykonawca zakłada przed wejściem na plac budowy, muszą zapewnić maksymalną ochronę przed wypadkami prowadzącymi do przebicia

materiału oraz absorbować energię uderzeniową. Ponadto buty takie gwarantują dobrą przyczepność na prawie każdej nawierzchni zapobiegając upadkowi podczas pracy. Buty wykonawcy muszą też wykazać dodatkową odporność przed działaniem olejów, benzyny oraz innych rozpuszczalników organicznych. Wile modeli obuwia powstałych z myślą o wykonawcach musi też wyróżniać się właściwościami antystatycznymi, czyli chronić ich przed potencjalnym porażeniem prądem. Poza dużą wytrzymałością, muszą też zapewnić wysoki komfort użytkowania. Mają one ergonomiczny kształt (wyprofilowane do kształtu stopy) oraz charakteryzują się odpowiednią oddychalnością.

KOMFORT NA BUDOWIE Odzież ochronna przeznaczona do pracy na budowie powinna też zapewniać wygodę i swobodę ruchów idącą w parze z komfortem cieplnym. Po nałożeniu, bluzy, kurtki czy bezrękawników nie mogą stworzyć zbyt grubej warstwy, która będzie znacząco ograniczała ruch wykonawcy. Czemu? Gdyż tak

wykonywana praca może stać się nie tylko mało efektywna ale też i niebezpieczna. Szybkie zmęczenie i idące za tym rozproszenie sprzyja popełnianiu błędów na placu budowy, co może okazać się brzemienne w skutkach. Jak zatem pogodzić komfort cieplny i wygodę przy pracy? W celu usprawnienia i ułatwienia pracy użytkowników końcowych stworzyliśmy serię odzieży podgrzewanej. Obecnie w ofercie posiadamy podgrzewane: bluzy, kurtki męskie i damskie, bezrękawniki oraz kurtki 3w1. Wszystkie te rozwiązania oparte są o technologię M12, bazującą na akumulatorach 12 V – podkreśla Wojciech Wawiński z Milwaukee. Taka aktywnie termiczna odzież zapewnia dodatkowe ciepło w przednich i tylnych strefach grzania co przekłada się na pełny komforty cieplny w newralgicznych partiach ciała, z których najszybciej „ucieka” ciepło. Producent odzieży aktywnie termicznej nie zapomniał także o „zimnych” dłoniach. Dodatkowa strefa w kieszeniach umożliwia szybsze i łatwiejsze ogrzanie zziębniętych dłoni – podkreśla Wojciech Wawiński.

Ocieplana kurtka z tkaniny hydrofobowej i oddychającej, skutecznie ochroni każdego wykonawcę przed wiatrem i zimnem. Fot. Mewa

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

SPODNIE DLA WYKONAWCY DO ZADAŃ SPECJALNYCH RuffWork to seria bardzo wytrzymałych spodni roboczych do prac ciężkich bazująca na nowoczesnej stylistyce oraz zapewniająca wyjątkowe dopasowanie. Niezwykle odporne tkaniny oraz wzmocniona konstrukcja pozwalają uzyskać właściwą ochronę przy zachowaniu swobody poruszania się i komfortu pracy. Spodnie RuffWork to wyjątkowy element odzieży roboczej. Dlaczego? Dzięki różnym wersjom pozwalają one dobrać właściwy poziom funkcjonalności, który pasował do indywidualnych potrzeb każdego wykonawcy, dzięki temu wykonywanie codziennych zadań stanie się prostsze. Zastosowanie profilowanych nogawek powoduje, że spodnie łatwiej dopasowują się do kształtu nóg i tym samym polepszają swobodę Twojego ruchu przy wykonywaniu prac budowlanych. Zastosowany w produkcie elastyczny klin cordura® Gusset zapobiegnie rozrywaniu spodni w kroku. Wykonawca

noszący spodnie robocze RuffWork nie musi także martwić się przerwaniem materiału na kolanach dzięki zastosowaniu w tej strefie wzmocnień wykonanych ze specjalnego tworzywa Cordura® 1000. Co więcej w spodniach roboczych zastosowano system pozycjonowania nakolanników Knee Guard Pro™ (norma EN14404), dzięki czemu masz zapewnioną aktywną ochronę kolan przy wykonywaniu różnego rodzaju prac na klęczkach. Dodatkową wentylację w tylnej części kolan zapewni Ci mechanical Air Flow™. W spodniach RuffWork znalazło się też miejsce na kieszeń zamykaną na zamek

na udzie. Rozwiązanie to zagwarantuje Ci, że te najbardziej podręczne narzędzia i rzeczy, niezbędne do wykonywania codziennych zadań, będziesz miał zawsze pod ręką. Co więcej kieszeń na zamek ochroni drobne narzędzia przed kurzem i brudem.

Hultafors Group Poland Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa

67


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

Odzież wykonawcy na jesień Emil Sieligowski, menedżer marki Lathi Pro Niewłaściwy dobór odzieży roboczej poważnie obniża komfort pracy. W ekstremalnych przypadkach po prostu marzniemy lub przegrzewamy organizm. W obu przypadkach zamiast skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków myślimy, że jest nam za zimno lub za gorąco, co niestety poważnie obniża efektywność wykonywanych zadań. Może także zakończyć się zwolnieniem lekarskim. Kompletując swoją odzież roboczą do pracy w chłodne jesienne dni powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Kiedy temperatura oscyluje w okolicach zera lub jest ujemna warto skorzystać z tzw. bielizny termicznej, np. z koszulki termoaktywnej Lahti Pro L41201. Specjalny skład, a także struktura materiału zapewnia doskonałą wentylację, a powstająca w czasie pracy wilgoć jest szybko i skutecznie odprowadzana na zewnątrz. Należy pamiętać, że koszulka termoaktywna musi być dobrze dopasowana do ciała. Tylko w takim przypadku skutecznie spełni swoje zadanie. Kolejną warstwą, którą zakładamy na siebie w chłodniejsze dni może być tradycyjna bluza robocza Lahti Pro, choć, kiedy pracę wykonujemy wyłącznie na zewnątrz możemy ubrać po prostu bluzę polarową Lahti Pro L40105 lub kurtkę Lahti Pro soft-shell L4090. Ta ostatnie pozycja jest rozwiązaniem dobrze znanym z outdooru. Swoją wyjątkowość zawdzięcza specjalnej trójwarstwowej tkaninie z membraną TPU. Dzięki temu jest wodo i wiatroodporna. Wybierając bluzę soft-shell warto zwrócić uwagę, czy dany model posiada wodoszczelne suwaki oraz osłony zamka błyskawicznego. Te szczegóły w dużej mierze odpowiadają za dobrą izolację termiczną, a co za tym idzie komfort cieplny. Z istotnych szczegółów warto też przyjrzeć się kapturowi. To element ubrania, który chroni zarówno przed zimnem, wiatrem i deszczem. Powinien być tak skrojony, aby podążał za głową i nie zmniejszał pola widzenia.

Przy projektowaniu spodni roboczych pracownicy firmy Hultafors Group Poland wykorzystali optymalny krój ubrań zapewniający sowbodę ruchu. Co więcej kieszenie zostały umieszczone w takich miejscach, aby wykonawca z łatwością mógł siegać po narzędzia tam schowane. Fot. Snickers Workwear

68

Aktywnie termiczna odzież Przednie i tylnie strefy grzania przekładają się na pełny komfort cieplny w newralgicznych partiach ciała, a dodatkowa strefa w kieszeniach umożliwia szybsze i łatwiejsze ogrzanie zziębniętych dłoni. Trzy tryby grzania dają możliwość dostosowania poziomu grzania do indywidualnych potrzeb. Kurtki działają ze standardowymi akumulatorami M12 2 Ah. Umożliwia to jednoczesne korzystanie z elektronarzędzi w systemie M12 oraz odzieży podgrzewanej bez konieczności dokupowania dedykowanych akumulatorów. Dodatkowo kurtki wyposażone są w wyjście USB, które daje możliwość bezproblemowego ładowania telefonów oraz urządzeń bezprzewodowych bezpośrednio w miejscu pracy. Ostatnią, ale jakże ważną funkcją jest dostosowanie odzieży podgrzewanej Milwaukee do prania oraz suszenia w standardowych urządzeniach domowych, co przekłada się na bezproblemowe utrzymanie w czystości naszej odzieży roboczej. Źródło: Milwaukee

FOT. MILWAUKEE

Dobrze wykonana odzież powinna posiadać wzmocnienia w punktach narażonych na otarcia, np. dodatkowe szwy – tak jak spodnie marki Lathi Pro. Fot. Profix


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Zapraszamy Państwa do dystrybucji magazynu Fachowy Wykonawca w salonach i hurtowniach. Dzięki temu zyskacie Państwo: • publikację danych teleadresowych oddziałów firmy wraz z logo w ogólnopolskim magazynie, • umieszczenie danych firmy na portalu branżowym: www.fachowywykonawca.pl w zakładce „Salony Budowlane”, • możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia własnej oferty o specjalistyczną prasę branżową, • regularny przegląd informacji rynkowych z branży, • pokrycie kosztów wysyłki przez wydawnictwo. Szczegółowe informacje i zamówienia: kolportaz@publikator.com.pl

woj. dolnośląskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Spokojna 8, 59-220 Legnica tel. 76 854 01 69 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kilińskiego 13 58-200 Dzierżoniów tel. 726 511 111 3W Dystrybucja Budowlana ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław tel. 71 334 63 00 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław tel. 726 396 000 3W Dystrybucja Budowlana ul. Armii Krajowej 1A 58-302 Wałbrzych tel. 74 886 70 80 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Braniborska 58/68 53-680 Wrocław tel. 71 359 31 10 www.dekoral.com.pl

PRAKTIKER Wrocław ul. Krakowska 63/69 50-424 Wrocław tel. 71 370 98 10 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Karmelkowa 29 paw. 6 52-437 Wrocław tel. 71 364 55 98 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Międzyleska 5 52-514 Wrocław tel. 71 342 52 43 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Jelenia Góra ul. Wrocławska 70 58-506 Jelenia Góra tel. 75 752 20 49 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Legnica ul. Poznańska 29G 59-220 Legnica tel. 76 862 08 35 SIG Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów ul. Ciepłownicza 2A 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 99 99 www.sig.pl

woj. kujawsko-pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mazowiecka 76/80 87-100 Toruń tel. 56 669 58 08 www.3wdb.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz tel. 52 360 42 80 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Jagiellońska 94A 85-027 Bydgoszcz tel. 52 341 51 50 www.blu.com.pl

Centrum Dekoral Professional ul. Polna 125, 87-100 Toruń tel. 56 655 82 47 www.dekoral.com.pl

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Salon Techniczny w Bydgoszczy ul. Fordońska 21 85-085 Bydgoszcz tel. 52 370 15 30 www.pgn.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Grudziądz ul. Waryńskiego 84 86-300 Grudziądz tel. 56 462 29 97 SIG Sp. z o.o. Oddział Toruń ul. Waryńskiego 19 87-100 Toruń tel. 56 653 99 50 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Inowrocław ul. Marcinkowskiego 127 88-100 Inowrocław tel. 52 352 73 39 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Włocławek ul. Rolna 3 87-816 Włocławek tel./fax 54 412 14 12 www.sig.pl

PRAKTIKER Lublin ul. Mełgiewska 2c 20-209 Lublin tel. 81 749 47 20/21 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Biłgoraj ul. Cicha 1, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 17 08 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Lublin ul. Chemiczna 13A 20-329 Lublin tel. 81 441 00 80 www.sig.pl

woj. lubelskie:

SIG Sp. z o.o. Oddział Zamość ul. Zagłoby 1, 22-400 Zamość tel. 84 538 94 07 www.sig.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Metalurgiczna 9B 20-234 Lublin tel. 81 458 38 10 www.3wdb.pl

P.H.M.B. STALMET Sp. z o.o. ul. Energetyków 18 20-468 Lublin tel. 81 744 59 91 www.stalmet.lublin.pl

woj. lubuskie: P. P. H. PIEC-MAT-BUD Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6a 85-741 Bydgoszcz tel. 52 324 92 10 www.piec-mat-bud.com.pl

PRAKTIKER Grudziądz ul. Konarskiego 47 86-311 Grudziądz tel. 56 451 47 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Izolacje Techniczne ul. Przemysłowa 8 84-758 Bydgoszcz tel. 52 348 97 68 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz ul. Skośna 13 85-418 Bydgoszcz tel. 52 349 63 55

BENMAR Biała Podlaska Market nr 3 ul. Sidorska 102 21-500 Biała Podlaska tel. 83 344 75 75 www.benmar.com.pl

Salon BLU 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 2e tel. 83 311 11 44 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Turystyczna 32 20-207 Lublin tel. 81 534 80 25 www.blu.com.pl PHU MM-BUD Materiały i Usługi Budowlane Al. Kraśnicka 148A 20-718 Lublin www.bud-mm.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Zimna 1 65-707 Zielona Góra tel. 68 324 34 71 www.3wdb.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Zielona Góra Al. Zjednoczenia 102 65-120 Zielona Góra tel. 68 452 89 66 www.sig.pl

woj. łódźkie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Podmiejska 23, 93-165 Łódź tel. 42 680 90 11 www.3wdb.pl

69


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

3W Dystrybucja Budowlana ul. Św. Teresy 91 A, Łódź tel. 42 653 99 66 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Żelazna 7 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 732 10 03 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Tuwima 95 90-031 Łódź tel. 42 676 72 25 www.blu.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Brukowa 26 91-341 Łódź tel. 42 611 64 33 www.hadex.com.pl

PRAKTIKER Łódź I ul. Wieniawskiego 1/3 93-564 Łódź tel. 42 689 77 00 www.praktiker.pl PRAKTIKER Łódź II ul. Brzezińska 27/29 92-103 Łódź tel. 42 665 87 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Łódź ul. Puszkina 78 92-516 Łódź tel. 42 649 12 65 www.sig.pl

woj. małopolskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Płk. Dąbka 10 30-382 Kraków tel. 12 650 32 10 www.3wdb.pl

70

3W Dystrybucja Budowlana ul. Kolbego 19 32-610 Oświęcim tel. 33 843 27 88 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kolejowa 5 34-424 Szaflary tel. 18 275 47 94 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Giełdowa 26 33-100 Tarnów tel. 14 629 30 55 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Kochanowskiego 43 33-100 Tarnów tel. 14 626 35 12 www.blu.com.pl Salon BLU 33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 45 tel. 18 449 00 68 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Brzeska 68 32-700 Bochnia tel. 14 611 12 67 www.blu.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 274 30-435 Kraków tel. 12 655 99 33 www.hadex.com.pl

PRAKTIKER Kraków Al. Pokoju 67 31-564 Kraków tel. 12 683 97 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Kraków ul. Radzikowskiego 5 31-305 Kraków tel. 12 636 55 16 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Kraków Izolacje Techniczne ul. Obrońców Modlina 9 30-833 Kraków tel. 12 650 23 70 www.sig.pl

Platforma Materiały Budowlane Al. Jerozolimskie 204 02-486 Warszawa tel. 22 578 85 00 www.platforma.co.pl

woj. mazowieckie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mokra 2 26-600 Radom tel. 48 383 06 65 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Okólna 43C 05-270 Marki tel. 22 771 40 22 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Waflowa 1 02-971 Powsin tel. 22 648 82 75 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Staniewicka 10 03-310 Warszawa tel. 22 335 14 00 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Szyszkowa 7 02-285 Warszawa tel. 22 868 10 70 www.dekoral.com.pl

Minox ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa tel. 22 614 43 55 www.minox.pl Minox ul. Płochocińska 118 03-044 Warszawa tel. 22 614 33 33 www.minox.pl

Platforma Materiały Budowlane ul. Puławska 617/621 a 02-885 Warszawa tel. 22 318 09 00 www.platforma.co.pl Platforma Materiały Budowlane ul. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel. 22 335 13 00 www.platforma.co.pl

PRAKTIKER Warszawa Janki Pl. Szwedzki 4, 05-090 Warszawa tel. 22 735 77 00 www.praktiker.pl PRAKTIKER Warszawa Marki ul. Radzymińska 303 05-091 Warszawa tel. 22 761 53 00 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa Izolacje Techniczne ul. Środkowa 27 B Michałowice – Opacz Kolonia tel. 22 631 96 97 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Przyokopowa 5/7 01-208 Warszawa tel. 22 631 17 97 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Marki ul. M. Ciurlionisa 3 05-260 Marki tel. 22 761 96 54 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Piaseczno ul. Puławska 38/40 05-500 Piaseczno tel. 22 737 15 10 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Siedlce ul. Magazynowa 14 08-119 Siedlce tel. 25 633 06 33 www.sig.pl woj. opolskie:

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Radom ul. Chorzowska 1A 26-600 Radom

PRAKTIKER Opole ul. Dębowa 1, 46-023 Zawada tel. 77 459 17 20 www.praktiker.pl

Salon BLU ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce tel. 22 755 32 72 www.blu.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Opole ul. J. Cygana 5, 45-131 Opole tel. 77 402 13 60 www.sig.pl

Salon BLU ul. Polna 40, 06-500 Mława Tel. 23 655 33 82 www.blu.com.pl

woj. podkarpackie:

Salon BLU Ul. Wiśniowa 3/5/7/9 05-200 Wołomin (wjazd od ul. 1 Maja) Tel. 22 760 02 06 www.blu.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Środkowa 27 B Michałowice – Opacz Kolonia tel. 22 631 96 97 fax 22 631 96 98 www.sig.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Langiewicza 33 35-021 Rzeszów tel. 726 96 00 00 www.3wdb.pl

Salon BLU 39-300 Mielec, ul. Padykuły 1 tel. 17 250 60 33 www.blu.com.pl


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Centrum Dekoral Professional ul. Paderewskiego 37 35-328 Rzeszów tel. 883 315 942 www.decoral.com.pl

PRAKTIKER Rzeszów ul. Podkarpacka 4 35-082 Rzeszów tel. 17 866 07 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Przemysłowa 11 35-105 Rzeszów tel. 17 859 07 41 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Przemyśl ul. Jasińskiego 49 37-700 Przemyśl tel. 16 678 78 96 www.sig.pl

woj. podlaskie:

Salon BLU ul. Składowa 12 15-339 Białystok tel. 85 745 04 58 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Piłsudskiego 82 18-400 Łomża tel. 86 473 50 33 www.blu.com.pl

BENMAR Białystok Market nr 2 ul. 27 Lipca 26, 15-182 Białystok tel. 85 675 06 24 www.benmar.com.pl BENMAR Białystok Market nr 1 ul. Ks. J. Popiełuszki 117 15-657 Białystok tel. 85 663 79 31 www.benmar.com.pl BENMAR Łapy Market nr 4 ul. Żwirki i Wigury 25 18-100 Łapy tel. 85 814 19 45 www.benmar.com.pl

BPW Craft Barszczewski Lech ul. Plac 11 Listopada 15 16-050 Michałowo tel. 85 718 99 28

Podlaskie Centrum Narzędziowe ul. Grodzieńska 16 16-010 Wasilków tel. 85 719 40 86 www.jrtech.com.pl Salon sprzedaży ul. Berlinga 14b 15-814, Białystok tel. 85 664 32 83 www.jrtech.com.pl

Majster 1 ul. Bema 11 15-369 Białystok tel. 85 742 79 75 www.majster.pl Majster 2 ul. Kraszewskiego 30 15-025 Białystok tel. 85 732 72 32 www.majster.pl Majster 3 ul. Ciołkowskiego 24 15-264 Białystok tel. 85 743 21 28 www.majster.pl Majster 5 ul. Handlowa 6B 15-399 Białystok tel. 85 742 22 77 www.majster.pl

Market Budowlany Michałowo ul. Plac 11 Listopada 15 16-050 Michałowo tel. 85 718 96 65

SIG Sp. z o.o. Oddział Białystok Izolacje Techniczne ul. Marczukowska 2A 15-724 Białystok tel. 85 874 94 71 www.sig.pl

woj. pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk tel. 58 326 24 70 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Północna 10, 81-029 Gdynia tel. 58 660 55 00 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Grunwaldzka 9 82-500 Kwidzyn tel. 55 247 68 03 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Hallera 16 83-200 Starogard Gdański tel. 58 562 07 03 www.blu.com.pl

PRAKTIKER Gdańsk ul. Kołobrzeska 26 80-394 Gdańsk tel. 58 511 57 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Gdynia ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia tel. 58 662 40 77 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Gdańsk ul. Magnacka 4 seg. B 80-180 Kowale k. Gdańska tel. 58 305 23 07

woj. śląskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Wapienicka 8 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 811 90 50 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Piekarska 74 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 816 26 20 www.3wdb.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Katowicka 15 41-400 Mysłowice tel. 32 750 48 49 www.3wdb.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 59 41-947 Piekary Śląskie tel. 32 288 64 62 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Pionierów 31 41-711 Ruda Śląska tel. 32 240 23 93 www.3wdb.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Ks. Damrota 181a 43-100 Tychy tel. 32 327 00 08 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Bukowa 13 41-700 Ruda Śląska tel. 726 05 00 00 www.3wdb.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Słowackiego 40 43-410 Zebrzydowice tel. 32 469 11 11 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. 11-go Listopada 2/4 42-400 Zawiercie tel. 32 67 38 500 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Jagiellońska 29/37 42-200 Częstochowa tel. 34 370 94 22 www.dekoral.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Warszawska 319 43-155 Bieruń tel. 32 216 27 54 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Dojazdowa 1 44-100 Gliwice tel. 32 300 62 73 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 44-268 Jastrzębie-Zdrój Borynia tel. 32 793 70 40 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Gen. H. Le Ronda 72 40-302 Katowice tel. 32 256 69 92 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Dębowiecka 28 43-430 Ochaby Małe tel. 33 853 57 24 www.hadex.com.pl

Platforma Materiały Budowlane ul. Handlowa 9 41-368 Czeladź tel. 32 368 16 00 www.platforma.co.pl

PRAKTIKER Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 41-914 Bytom tel. 32 283 67 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Czeladź ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź tel. 32 296 67 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 42-200 Częstochowa tel. 34 373 07 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Zabrze ul. R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze tel. 32 373 77 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Rybnik ul. Żorska 16, 44-203 Rybnik tel. 32 439 57 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Katowice ul. Górnośląska 57 40-51 Katowice tel. 32 603 37 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Katowice ul. Strzelców Bytomskich 28F 40-308 Katowice tel. 32 259 82 21 www.sig.pl

71


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

SIG Sp. z o.o. Oddział Bielsko Biała ul. Czerwona 18 43-300 Bielsko Biała tel. 33 499 89 88 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Częstochowa ul. Filomatów 28 42-200 Częstochowa tel. 34 376 15 75 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Gliwice ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice tel. 32 330 60 90 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Katowice Izolacje techniczne ul. Krakowska 87 40-391 Katowice tel. 32 775 91 20 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Ruda Śląska ul. Zabrzańska 5 41-708 Ruda Śląska tel. 32 203 66 25 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Rybnik ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik tel. 32 422 27 20 www.sig.pl

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 67 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SIG Sp. z o.o. Oddział Kielce ul. 1-go Maja 191 25-655 Kielce tel. 41 345 53 94 www.sig.pl

SALON SPAWALNICZO-NARZĘDZIOWO-TECHNICZNY FHU „SPAW-TECH” Krystyna Gałęzowska Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 20 26-085 Miedziana Góra tel. 41 303 21 25 www.spaw-tech.pl

P.H.H.D.I.P „MAT-BUD” Mirosław Kocia ul. 3 maja 74 26-110 Skarżysko Kamienna

woj. warmińsko-mazurskie:

woj. świętokrzyskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Batalionów Chłopskich 71 25-671 Kielce tel. 41 300 21 90 www.3wdb.pl

PRAKTIKER Kielce ul. Radomska 8, 25-323 Kielce tel. 41 364 81 20 www.praktiker.pl

Profab Sp. z o.o. Market Domi ul. Kilińskiego 32 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Opatów ul. Sienkiewicza 12 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

72

3W Dystrybucja Budowlana ul. Berylowa 6 Gronowo Górne 82-300 Elbląg tel. 55 235 90 01 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Jagiełły 1a 11-500 Giżycko tel. 87 429 95 43 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Wyszyńskiego 45a 14-200 Iława tel. 89 679 72 37 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Lubelska 25 10-408 Olsztyn tel. 89 538 72 12 www.blu.com.pl

woj. wielkopolskie: BENMAR Pisz Market nr 5 ul. Olsztyńska 3 12-200 Pisz tel. 87 424 08 16 www.benmar.com.pl

PPHU Marek Pietraszewski ul. Armii Krajowej 3 19-400 Olecko Market Budowlany Majster ul. Aleje Lipowe 1B 19-400 Olecko

MAJSTER 4 ul. Wyszyńskiego 11A 10-457 Olsztyn tel. 89 534 41 44 www.majster.pl

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Sklep Firmowy w Ostródzie ul. Hurtowa 6 14-100 Ostróda tel. 89 642 97 36 www.pgn.com.pl Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Salon Techniczny w Olsztynie ul. Lubelska 29 10-406 Olsztyn tel. 89 539 05 39 www.pgn.com.pl

PRAKTIKER Olsztyn Al. Gen. Sikorskiego 2b 10-088 Olsztyn tel. 89 538 00 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Olsztyn ul. Lubelska 36 10-408 Olsztyn tel. 89 533 55 29 www.sig.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Orcholska 42, 62-200 Gniezno tel. 61 426 64 13 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Wrocławska 192/204 62-800 Kalisz tel. 62 766 46 01 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kleczewska 41 62-510 Konin tel. 63 242 62 84 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Fabryczna 17, 64-100 Leszno tel. 65 529 91 51 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kamiennogórska 22 60-170 Poznań tel. 61 961 57 30 www.3wdb.pl

PRAKTIKER Piła ul. 500-Lecia Piły 5 64-920 Piła tel. 67 210 77 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Poznań I ul. Szwajcarska 14 61-285 Poznań tel. 61 873 07 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12 64-100 Leszno tel. 65 526 37 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Suchy Las Izolacje techniczne ul. Obornicka 170 62-002 Suchy Las tel. 61 667 33 46 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Obornicka 263 60-650 Poznań tel. 61 842 58 27 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Piła ul. Kossaka 101 64-920 Piła tel. 67 212 47 96 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Konin ul. Zakładowa 5 62-510 Konin tel. 63 246 71 46 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Ostrów Wlkp. ul. Ostrów Rejtana 58 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 91 67 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Obornicka 263 60-650 Poznań tel. 61 667 38 21 www.sig.pl

woj. zachodnio-pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Hangarowa 10 70-767 Szczecin tel. 91 469 32 33 www.3wdb.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Szczecin Warzymice 45 72-005 Przecław tel. 91 810 92 70 www.sig.pl


Kurtka ocieplana 1101 RuffWork 37.5ยฎ Spodnie robocze 6202 RuffWork+ z workami kieszeniowymi :=02&1,21(,1,(=<./(:<75=<0$ย’(

www.snickersworkwear.pl

$VRUW\PHQW 5XII:RUN WR SURGXNW\ SU]H]QDF]RQH GR FLรšฤNLFK ]DGDรฑ RQRZ\P ZVSรถรฏF]HVQ\P IDVRQLH LZ\MรˆWNRZ\PGRSDVRZDQLX=DSHZQLDMรˆGRVNRQDรฏ\NRPIRUWLVZRERGรšUXFKรถZ=DSURMHNWRZDQH]P\ฤ‚Oรˆ RIDFKRZFDFK NWรถU]\ PXV]D SROHJDรŠ QD VZRLP Z\SRVDฤHQLX ZQLHVSU]\MDMรˆF\FK ZDUXQNDFK SUDF\ :ฤ‚UรถGSURGXNWรถZ]QDMGXMรˆVLรšVSRGQLHURERF]HNRV]XOHNXUWNLLDNFHVRULD

Snickers WorkwearMHVWMHGQรˆ]ZLRGรˆF\FKPDUHNZSU]HP\ฤ‚OHXEUDรฑURERF]\FKNODV\SUHPLXPZ(XURSLHUHSUH]HQWRZDQรˆZSRQDGNUDMDFK6WDQRZL ZรฏDVQRฤ‚รŠ+XOWDIRUV*URXSฤผV]ZHG]NLHJRNRQFHUQXZ\WZDU]DMรˆFHJRSURGXNW\GODSURIHVMRQDOLVWรถZ3UรถF]RG]LHฤ\URERF]HMZRIHUFLH+XOWDIRUV*URXS]QDMGXMรˆ VLรšEXW\URERF]H6ROLG*HDU7RH*XDUGRG]LHฤURERF]DDunderdonRUD]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLQDU]รšG]LDUรšF]QH+XOWDIRUVLGUDELQ\Wibe

Profile for Publikator Sp. z o.o.

Fachowy Wykonawca 5/2016  

"Fachowy Wykonawca" to specjalistyczny magazyn adresowany do szerokiej grupy wykonawców, specjalizujących się zarówno w pracach budowlanych,...

Fachowy Wykonawca 5/2016  

"Fachowy Wykonawca" to specjalistyczny magazyn adresowany do szerokiej grupy wykonawców, specjalizujących się zarówno w pracach budowlanych,...

Advertisement