__MAIN_TEXT__

Page 1

WWW.FACHOWYWYKONAWCA.PL

FACHOWY WYKONAWCA NR 3/2016

ISSN 2081-3449 / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WYWIAD NUMERU

16

Artur Hoffman, dyrektor handlowy w firmie SIG opowiada o nowych kierunkach rozwoju rynku materiałów budowlanych

TECHNOLOGIA 22 WZNOSZENIA

WOKÓŁ DOMU

54

Prezentujemy najważniejsze i najnowsze technologie wznoszenia ścian obiektów budowlanych

Wszystko o materiałach stosowanych do wykonania ścieżek, placów i podjazdów wokół domu

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

66

Wszystko o wyborze armatury podtynkowej i zasadach montażu przycisków spłukujących


FACHOWY WYKONAWCA | SPIS TREŚCI

18

20

magazyn branżowy nr 3/2016 Adres redakcji: 15-425 Białystok ul. Cieszyńska 3A tel. (85) 65 39 000 fax (85) 65 39 856 www.fachowywykonawca.pl redakcja@fachowywykonawca.pl Redaktor naczelna: Marta Borowska Redaktor prowadzący: Radosław Zieniewicz Redakcja: Arkadiusz Kaczanowski, Katarzyna Masłowska, Wojciech Napora, Piotr Sawczuk DTP: Studio Graficzne Publikator

32

46

:LDGRPRĂFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1RZRĂFL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3U]\V]ïRĂÊSROVNLHMEUDQĝ\RFLHSOHñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7DUJL,QVWDODFMHZNOLPDFLH(XUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 :SRV]XNLZDQLXGDOV]\FKSHUVSHNW\ZUR]ZRMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6SURVWDP\QDMZLÚNV]\PZ\PDJDQLRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =Z\FLÚVNLVWDGLRQMDNPDORZDQ\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6]F]\WWHFKQRORJLF]QHJRZ]QRV]HQLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  &LHSïDHOHZDFMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3HUIHNF\MQH]DNRñF]HQLH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2FKURQDķSRGVNRVHPĵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3ïDVNRLV]F]HOQLH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *UXQWRZQDRFKURQDGUHZQDQDODWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (NRORJLF]QHFLHSïR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 :KDUPRQLL]RWRF]HQLHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6SRVöEQDEUDPÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8U]ÈG]HQLHZWHFKQRORJLLVXFKHM]DEXGRZ\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8NU\W\ZïÈF]QLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'DQH:\GDZF\ ZJ*RRJOH$QDO\WLFV  BIZNES MEBLOWY

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A tel. (85) 65 39 000 fax (85) 65 39 856 www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Wojciech Kuśpik Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz Dyrektor Wydawniczy: Justyna Łotowska Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Reklama: Zastępcy Dyrektora Handlowego: Alicja Klimowicz (aklimowicz@publikator.com.pl) Dyrektor Działu Promocji: Agnieszka Jakubczyk agnieszka.jakubczyk@ptwp.pl tel. (32) 20 91 303 Kolportaż i prenumerata: salonprasowy@publikator.com.pl www.salonprasowy.pl tel. (85) 67 85 367 Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim. Na okładce wkładki zdjęcie: Yetico

400 tys. XQLNDOQ\FKXĝ\WNRZQLNöZ • 3,1 mln RGVïRQ RYNEK ŁAZIENEK


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Jubileusz 10-lecia DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016 r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich byłych, jak i urzędujących Prezesów Stowarzyszenia. Fot. DAFA Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku. Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących

projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów. Zaś Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i wzmocnienia pozycji firm na polskim rynku. (OPRAC. RZ)

Junkers szkoli

i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

PRELEKCJE I WYKŁADY Jubileusz 10-lecia stał się nie tylko okazją do świętowania, ale także do organizacji prelekcji i wykładów dotyczących aktywności stowarzyszenia DAFA. I tak, Anna Sylwester-Czapla omówiła

Zwycięzcy otrzymali od marki Junkers m.in. voucher na kurs i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji. Fot. Bosch

Obchody 70-lecia marki Normstahl Rok 2016 jest wyjątkowym dla firmy Entrematic, albowiem marka Normstahl obchodzi w tym roku swoją okrągłą rocznicę 70 lat obecności na rynku europejskim. Z tej okazji partnerzy handlowi firmy Entrematic zostali zaproszeni na spotkanie w hotelu Silver w Szczecnie. Na spotkaniu zostały zaprezentowane klientom nowości produktowe, jakie firma Entrematic wprowadziła do swojej oferty w ostatnim czasie: automatykę do bram wjazdowych i szlabany automatyczne Ditec oraz bramę garażową Normstahl Smart+ 40. Ponadto przybliżone zostały klientom działania, jakie firma Entrematic podejmuje celem popularyzacji marki Normstahl. Dużą uwagę zaproszonych gości zwróciła prezentacja interaktywnego katalogu bram sekcyjnych górnych Normstahl. Publikacja przygotowana za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne Tap2C, oferuje nie tylko dostęp do aktualnych informacji – zawsze pod ręką i w jednym miejscu. (ZR)

4

działania skoncentrowane na wydanej w grudniu ub.r. publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych:. Z kolei Michał Wilk zrelacjonował spotkania zorganizowane w celu opracowanie wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych z blach profilowanych. Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego

W drugiej edycji programu edukacyjnego „Junkers Szkoli” nagrodę główną zdobyło 11 uczniów. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 20 maja br. w siedzibie firmy Bosch w Warszawie.

„Junkers Szkoli” to program edukacyjny prowadzony przez markę Junkers we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i pokrewnych. W ramach programu w szkołach organizowane są zajęcia dodatkowe z trzech obszarów tematycznych: kotły kondensacyjne, technika solarna i pompy

ciepła. Zajęcia prowadzą nauczyciele ze szkół we współpracy z doświadczonymi trenerami marki Junkers.

PRAKTYCZNE NAGRODY Oprócz uczestnictwa w zajęciach uczniowie biorący udział w programie rozwiązują testy wiedzy. Najlepsi zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia marki Bosch. Nagrodą główną jest kurs i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji. W ramach programu oferowane jest także szkolenie z przedsiębiorczości, które powala uzupełnić wiedzę praktyczną uczniów o kompetencje biznesowe. W drugiej edycji programu organizowanej w roku szkolnym 2015/2016 wzięło udział 11 szkół. (OPRAC. RZ)


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Bosch zwiększa obroty Na tegorocznej konferencji podsumowującej wyniki Boscha, która odbyła się 25 maja br. Krystyna Boczkowska, prezes Zarządu Robert Bosch podkreśliła, że firma utrzymuje w naszym kraju silną pozycję, co potwierdził, osiągając w 2015 r., obrót w wysokości 4,6 mld zł. Wszystkie działy handlowe firmy Robert Bosch w Polsce odnotowały w 2015  r. wzrost obrotów. Około 35% sprzedaży działu stanowią innowacyjne produkty, które na co dzień ułatwiają życie majsterkowiczom i profesjonalistom. Należały do nich w 2015 r. system ładowania bezprzewodowego (Wireless Charging) czy Bosch PLR 30C i PLR 50C – pierwsze na rynku dalmierze laserowe posiadające zintegrowane łącze Bluetooth, które umożliwia szybkie przeniesienie wyniku

pomiaru do aplikacji na smartfonie lub tablecie.

REKORDOWE OBROTY Dział Systemów Zabezpieczeń, należący do sektora Energy and Building Technology, osiągnął w 2015 r. rekordowy poziom obrotów, oraz umocnił swoją pozycję dostawcy kompleksowych rozwiązań technicznych zabezpieczeń budynków. Do takich rozwiązań należy system Video Fire Detection, wykorzystujący

Krystyna Boczkowska, prezes Zarządu Robert Bosch podkreślała na konferencji, że Grupa Bosch w 2016 r. planuje zwiększyć obroty nawet o 5%. Fot. Radosław Zieniewicz inteligentną analizę obrazu do wczesnego wykrywania pożaru czy Smart Link, który usprawnia komunikację pomiędzy sygnalizacją pożarową, a dźwiękowym systemem ostrzegawczym, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie ewakuacją.

Nowa linia produkcyjna Rockwool

Malarz Roku Dekoral 2015 wybrany

Firma zainwestowała 330 mln zł w nową linię produkcyjną. Pozwoli to na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych produktów, większą wydajność i jeszcze wyższą ochronę środowiska. Jednocześnie producent wprowadza nowe portfolio produktów do izolacji dachów płaskich oraz ścian zewnętrznych.

Finałowa gala VI edycji konkursu dla firm remontowo-budowlanych, organizowanego przez PPG Deco Polska, przeszła do historii. Nagrodę główną i tytuł „Malarza Roku Dekoral 2015” zdobyło Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Całe wydarzenie było utrzymane w tematyce futuryzmu i innowacyjności. Kto jeszcze zyskał uznanie jury, a kto publiczności?

Miejsce I i tytuł „Malarza Roku Dekoral 2015” zdobyło Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego za prace wykończeniowe na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Firma, jako generalny wykonawca obiektu, zrealizowała z wykorzystaniem produktów marek PPG Deco Polska wiele elementów wykończenia wnętrz pod trybunami oraz w strefach dla kibiców. Miejsce II zajęła firma Zakład Malarski Ryszard Czurlok za prace wykończeniowe w Przemysłowym Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu. Trzecie miejsce na podium przypadło

Dział Termotechniki z kolei powiększył w ub.r. udziały rynkowe w najważniejszym segmencie, czyli wiszących kotłach gazowych oraz rozwijał nowy obszar rozwiązań grzewczych dla dużych inwestycji komercyjnych. (OPRAC. RZ)

Uroczystą galę, wieńczącą VI edycję konkursu „Malarz Roku Dekoral”, która odbyła się 21 maja br., prowadził Filip Chajzer. Wieczór uświetnili jeszcze Multivisual oraz Audiofeels. Fot. PPG Deco Polska

wrocławskiej firmie PB Inter-System za prace wykończeniowe w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

WYRÓŻNIENIA NA GALI Podczas Finałowej Gali przedstawiono także 3 inwestycje, które uzyskały najwyższe oceny w konkursie internetowym, rozgrywającym się na stronie www.

malarz-roku.pl. Te realizacje zostały poddane głosowaniu uczestników wydarzenia i w ten sposób wyłoniono Laureata Nagrody Publiczności, którym została firma Comfortrem Adam Jabłoński za prace wykończeniowe w Cerkwi Prawosławnej położonej nieopodal Białowieskiego Parku Narodowego

Rockwool w nową linię produkcyjną w Cigacicach zainwestował 330 mln zł. Cały projekt został przygotowany przez zespół specjalistów Grupy Rockwool. Nowa linia gwarantuje najbardziej zaawansowaną technologicznie infrastrukturę do wytwarzania wełny skalnej w Polsce. Jest to czwarta taka linia na świecie. Rozwiązania zostały opracowane na bazie doświadczeń zdobytych na podstawie podobnych projektów zrealizowanych w Danii, Holandii czy USA. (OPRAC. RZ)

(OPRAC. RZ)

5


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Finał Olimpiady Budowlanej Podsumowanie Tygodnia Bezpieczeństwa Szesnaście drużyn składających się z młodych adeptów sztuki budowlanej, ponad dwa dni zmagań praktycznych i teoretycznych, a wszystko pod okiem doświadczonych specjalistów z branży, którzy oceniali umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedostatni tydzień maja br. był dla uczniów szkół budowlanych szczególnie istotny. Najlepsze drużyny z całej Polski stanęły bowiem w szranki, rywalizując o tytuł najlepszych adeptów sztuki budowlanej. Ten niełatwy egzamin składał się z 2 części: praktycznej, która polegała na wykonaniu modelu schodów z użyciem produktów Sopro i płytek marki Tubądzin oraz teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z zakresu szeroko pojętych prac glazurniczych, w tym wbudowywania płytek. Organizatorem olimpiady było Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, którego Sopro jest partnerem od 10 lat, zaś patronem wydarzenia zostało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kapitule oceniającej prace znaleźli się między innymi Pan Tomasz Stępień Dyrektor Działu Doradztwa Technicznego Sopro oraz Pan Krzysztof Tucznio Reprezentant handlowy firmy. (OPRAC. RZ)

Wśród nagrodzonych znalazły się drużyny reprezentujące: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli oraz Zespól Szkól nr 1 w Rzeszowie. Główny Sponsor wydarzenia, firma Sopro, ufundowała dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Fot. Sopro

W tym roku w dniach 25–30 kwietnia br., odbyła się już po raz trzeci ogólnopolska edycja akcji promującej kulturę BHP na budowie Tydzień Bezpieczeństwa 2016. Wzięło w niej udział ponad 32,5 tys. osób związanych z branż budowlaną z ponad 2,1 tys. firm. Tegoroczna edycja Tygodnia Bezpieczeństwa zorganizowana przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pod hasłem „Planuj – reaguj!” Jak zwykle dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu, zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji i prelekcje Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział wzięli też inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów. To była także doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń

w terenie. Umiejętność reagowania w zmiennych warunkach na budowie jest bardzo ważna szczególnie u pracowników z małym doświadczeniem.

BEZPIECZNIEJ NA BUDOWIE Organizatorzy Tygodnia Bezpieczeństwa skupili się na kompleksowych działaniach zacieśniających współpracę i intensyfikujących edukacje kadry kierowniczej, jak i pracowników na naszych budowach. W tym roku na w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa dodatkowo na treny budów zostali zaproszeni uczniowie techników budowlanych i podopieczni fundacji, których marzeniem było zobaczyć plac budowy od środka. W sumie Tydzień Bezpieczeństwa na budowie zakończył się liczbą prawie 10 tysięcy pokazów, warsztatów, ćwiczeń i prelekcji, które odbyły się na największych budowach w całej Polsce. (OPRAC. RZ)

Rusza Panasonic Pro Awards Panasonic ogłasza kolejną edycję i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na najlepsze projekty wykorzystujące rozwiązania grzewczo-chłodzące Panasonic Heating & Cooling. Do udziału zgłaszać się mogą architekci, konsultanci, dystrybutorzy, inżynierowie i instalatorzy systemów klimatyzacyjnych. Na zwycięzców czeka tygodniowa podróż do Japonii. Celem konkursu Panasonic Pro Awards jest wyłonienie najlepszych projektów, które cechuje niskie zużycie energii, pomysłowość, wykonanie i spełnienie założeń inwestora. Prace można zgłaszać w 4 kategoriach: obiekty mieszkalne, hotelarsko-gastronomiczne, handlowe oraz komercyjne. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą mogli wziąć udział w tygodniowej podróży do Japonii, podczas której odwiedzą siedzibę Panasonic oraz inteligentne miasto Fujisawa. Dla

6

pozostałych uczestników także przewidziane są nagrody. Na nadsyłanie prac potrwa do końca sierpnia br. Instalacja wykorzystująca rozwiązania Panasonic może znajdować się w budynku mieszkalnym, komercyjnym lub placówce administracyjnej. Podstawowy warunek, jaki musi spełnić projekt jest taki, by był on zrealizowany w okresie od 1 stycznia ub.r. do 30 czerwca br. (RZ)

W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa na budowie zakończył się liczbą prawie 10 tysięcy pokazów, warsztatów, ćwiczeń i prelekcji, które odbyły się na największych budowach w całej Polsce. Fot. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

SFX DO KAŻDEGO PODŁOŻA

Maksymalne obroty

Bosch wprowadza na rynek nowe modele akumulatorowych wiertarko-wkrętarek – GSR 14,4/18 VE-EC Professional linii „robustseries“, która obejmuje wyjątkowo wytrzymałe i wydajne narzędzia. Są to pierwsze wiertarko-wkrętarki akumulatorowe Bosch tej klasy z bezszczotkowymi silnikami EC. Nowe modele osiągają maksymalny moment obrotowy 75 Nm i można je stosować do najbardziej wymagających prac związanych z wkręcaniem. Optymalną kontrolę zapewnia metalowy uchwyt oraz blokada KickBack Control, chroniąca użytkownika przed odrzutem nawet przy bardzo dużych siłach działających podczas wkręcania i wiercenia. Producent: Bosch, www.bosch-professional.com

Koszulka kołka uniwersalnego marki Klimas Wkręt-met to rozwiązanie dedykowane wszystkim podłożom – zarówno pełnym, jak i pustym, oraz tym z płyt g-k lub sklejki. Unikalny kształt koszulki powoduje zawiązanie supła, który zwiększa powierzchnię docisku w pustych przestrzeniach. Umiejscowione na koszulce wypusty stabilizujące zapewniają mocne unieruchomienie SFX w ścianie o grubości nawet 10 mm, a przy tym zapobiegają jej przekręcaniu się w podłożu. Podczas projektowania zwrócono także uwagę na głębokość wkręcania: z tego powodu średnica kołnierza została zróżnicowana – zapobiega to zbyt głębokiemu osadzaniu kołka i zapewnia pewne oparcie koszulki o podłoże. Producent: Klimas Wkręt-met, www.wkret-met.com

Żelowa zaprawa Niezawodny pomocnik Nowa wiertarko-wkrętarka Hitachi model DS18DBL2 z największym w klasie momentem obrotowym 136 Nm. Podstawowe funkcje: wiercenie, wkręcanie, wykręcanie wyposażona w nowoczesny silnik bezszczotkowy o zwiększonej efektywności względem tradycyjnych silników szczotkowych. Średnio zwiększa czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora o ok. 50%. Bezkluczykowy uchwyt wiertarski, automatyczna blokada wrzeciona, 22-stopniowe sprzęgło, wytrzymała aluminiowa obudowa o kompaktowych wymiarach tylko 204 mm długości. Rękojeść anty-poślizgowa Soft Touch oraz system RFC zabezpieczający użytkownika przed niekorzystnymi skutkami zablokowania bitu podczas pracy to wyposażenie zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy. Wkrętarka posiada również światło LED do oświetlania miejsca pracy oraz metalowy hak. Producent: Hitachi, www.hitachi-narzedzia.pl

Atlas Geoflex to najnowszy efekt prac badawczych laboratorium Atlasa. Zastosowana technologia żelu krzemowego w połączeniu ze specjalną mieszaniną cementów, pomaga w uzyskaniu prawidłowego rozpływu kleju pod okładziną, wspomagając trwałość zamocowania Dzięki plastycznej konsystencji (w górnej granicy wody zarobowej) nie spływa, co jest bardzo istotne w przypadku układania okładzin na ścianach bez podparcia płytek. Szeroki zakres grubości warstwy kleju (2–15 mm) pozwala wyrównywać i przyklejać okładziny zarówno cienko, jak i grubowarstwowo. Wykańczanie powierzchni ułożonej z użyciem Atlas Geoflex możliwe jest już po upływie 12 godz. Producent: Grupa Atlas www.atlas.com.pl

WYDAJNE W PRACY Firma Hilti wprowadziła na rynek dwie bliźniacze młotowiertarki TE 3-C oraz TE 3-M, które gwarantują wysoką wydajność pracy, żywotność oraz są objęte najlepszą ofertą serwisową na rynku. Młotowiertarki TE 3-C i TE 3-M sprawdzą się w pracach wymagających zarówno lekkiego podkuwania, jak i np. wiercenia udarowego w betonie i murze, wiercenia bezudarowego oraz wkręcania. Młotowiertarki TE 3 to najnowsze urządzenia Hilti w klasie do 3 kg. Zapewniają wysoką wydajność, aż o 50% dłuższą żywotność urządzenia, a dzięki ergonomicznej budowie także i komfort pracy. Wersja TE 3-C z uchwytem SDS Plus pomoże w realizacji prac w betonie i murze. Z kolei TE 3-M została wyposażona w szybkozaciskowy uchwyt wymienny. Pozwala on na stosowanie wierteł cylindrycznych. Producent: Hilti, www.hilti.pl

8


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Natychmiast malowalny

Akryl Natychmiast Malowalny pozwala na malowanie metodą „mokre na mokre” natychmiast po jego nałożeniu. Dodatkowo, dzięki zastosowanej technologii UCA (Unique Compatibility Additives) jest doskonale kompatybilny z niemal każdym rodzajem farby. W ten sposób znacząco przyspieszy prace, bez obaw o powstanie rys skurczowych czy odbarwienia w farbie. Akryl Natychmiast Malowalny pozwala na bezzwłoczne malowanie bez spękań i odbarwień. Powierzchnię uszczelnioną Akrylem można malować farbami wodnymi i syntetycznymi. Uszczelniacz wyróżnia znikomy skurcz jest trwały elastycznie i biały. Czas kożuszenia (obróbki) wynosi tylko 2 minuty od nałożenia. Cena hurtowa netto: 9,79 zł/szt. Producent: Den Braven, www.denbraven.pl

MATA WYCISZAJĄCA Nowa mata wyciszająca wineo silentPremium, w 90% stworzona z naturalnych, ekologicznych surowców jest przeznaczona zarówno do pomieszczeń domowych, jak i komercyjnych. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla tradycyjnego sposobu montażu klejonych paneli winylowych i polecana jest szczególnie w przypadku szybkich remontów. Mata poprawia akustykę wnętrza. Nowy podkład jest w stanie wytłumić pogłos kroków wewnątrz pomieszczenia aż do 6% oraz dźwięk kroków na zewnątrz aż do 15 dB. Na liście zalet maty wineo silentPremium znajdują się również: duża wytrzymałość na nacisk i uderzenia, odporność na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne i brak podatności na środki rozmiękczające. Producent: Windmöller Polska, www.wineo-polska.pl

Nowa jakość szlifowania

Łatwość aplikacji, optymalne szlifowanie i śnieżnobiały kolor to pożądane cechy gładzi szpachlowej. Takimi właściwościami charakteryzuje się Polimerowo-Gipsowa Gładź Szpachlowa Acryl-Putz® ST12 Start Pro – nowość w ofercie marki Śnieżka Acryl-Putz®. Polimerowo-Gipsowa gładź Szpachlowa Acryl-Putz® ST12 Start Pro charakteryzuje się odpornością na spękania i ograniczonym pyleniem, co przekłada się na komfort pracy z jej wykorzystaniem. Produkt umożliwia stworzenie zarówno warstwy podkładowej, jak i wierzchniej bez konieczności użycia innych rozwiązań. Producent: FFiL Śnieżka www.acrylputz.pl

Elastyczny klej Weberfix Easy jest klejem cienkowarstwowym (2–6 mm) o klasie C1T wg PN-EN 12004. W porównaniu z typowymi klejami tej klasy ma podwyższoną elastyczność. Może być stosowany do przyklejania płytek gresowych o maksymalnych wymiarach 40x40 cm, glazury, terakoty, klinkieru i nienasiąkliwego kamienia. Dodatkową zaletą weberfix Easy jest możliwość stosowania go na płyty g-k bez wcześniejszego gruntowania podłoża, co w wielu przypadkach ułatwi i przyspieszy prace glazurnicze. Sprawdza się także na małych balkonach o wymiarach do 1,2x1,5 m.

Producent: Weber Saint-Gobain www.netweber.pl

Precyzyjne malowanie Profesjonalny pistolet AWTools TBH101AG HVLP ze zbiornikiem górnym, przeznaczony do prac lakierniczych. Wyróżnia się precyzyjnym wykonaniem. Wyposażony w dysze o rozmiarze: 1,4 mm, posiada możliwość regulacji strumienia. Pistolet o zużyciu powietrza: 350 l/min i ciśnieniu roboczym: 2–3 bar i pojemności zbiornika: 600 ml. Wyprodukowany ze stali nierdzewnej. Producent: AW Narzędzia www.awtools.pl

9


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Akustyczne i wytrzymałe

NAJTWARDSZY PIR Eurofloor 300 to jedyna na rynku polskim płyta PIR stosowana jako termoizolacja posadzek, która wytrzymuje obciążenie aż 300 kPa. Gwarantuje to długotrwałą, bezawaryjną eksploatację posadzki (również przemysłowej), której ewentualny remont wiązałby się z wysokimi kosztami. Dzięki bardzo korzystnemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD=0,023 W/(mK) według EN 12667, przy niewielkiej grubości uzyskuje się znaczący efekt izolacyjności cieplnej. Okładzina jest odporna na substancje alkaliczne. Gęstość objętościowa rdzenia PIR wynosi ok. 30 kg/m3. Dostępne grubości płyt: 60, 80 i 100 mm. Niewielkie wymiary (600x1200 mm) ułatwiają ich układanie. Płyta znakomicie nadaje się pod ogrzewanie podłogowe. Producent: Recticel, www.recticelizolacje.pl

Bloczki Silikat NP18 o gęstości 1,6 (1,8), dedykowane są do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, posiadają znormalizowaną wytrzymałość na ściskanie na poziomie 20, 25 N/mm2. Gęstość bloczków Silikat NP18 odpowiada także za podwyższoną izolacyjność akustyczną. Pozwala to nie tylko na oddzielenie wnętrz mieszkań i domów od hałasów zewnętrznych, ale także na znaczące obniżenie poziomu dźwięków, jakie przedostają się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami czy pomieszczeniami. Przy wykorzystaniu bloczków Silikat NP18 o wymiarach 250x180x220 mm, wartości projektowe wskaźnika izolacyjności akustycznej wynoszą RA1R=49 dB i RA1R=46 dB. Producent: Grupa Silikaty, www.grupasilikaty.pl

Kompleksowa ochrona dachu

Bitumiczna papa paroizolacyjna Bauder Super AL-E Plus z wkładką nośną z aluminium, poliestru oraz tkaniny szklanej 60 g/m2 o grubości 3,5 mm. Wyróżnia się polepszoną odpornością wierzchniej warstwy. Zastosowana nowa posypka ułatwia pracę w gorących temperaturach: ≥+70°C. Zapewnia lepszą ochronę przed uszkodzeniami oraz stąpaniem. Wykazuje wytrzymałość na siłę zrywającą wzdłużną i poprzeczną: 400 N/50 mm. Specjalny pasek w środkowej części ułatwia rozróżnienie paroizolacji od papy wierzchniego krycia. Zachowuje giętkość w niskiej temperaturze: ≤-20°C. Zgrzewana palnikiem. Przeznaczona na dachy płaskie. Producent: Bauder, www.bauder.pl

Automatyka stosowana Automatyczna brama segmentowa RenoMatic 2016 zbudowana z ocieplanych segmentów brama RenoMatic 2016 wyposażona jest w napęd ProMatic. Działa w dwukierunkowym systemie sterowania radiowego BiSecur, który w każdej sytuacji umożliwia nie tylko sterowanie bramą, ale także odczyt jej statusu (otwarta/zamknięta). Napęd wyposażony jest w dwa piloty. Bramy RenoMatic 2016 mają modne szerokie przetłoczenia i oferowane są w dwóch rodzajach wysokiej jakości powierzchni. Brama RenoMatic 2016 oferowana jest w siedmiu promocyjnych wymiarach o szerokości od 2,5 do 4,5 m. Producent: Hörmann, www.hormann.pl

10

„Robocza” moda Efekt świeżej i suchej skóry, mimo pracy w upale sprawia, że ultralekkie piratki robocze LiteWork od Snickers Workwear firmy Hultafors Group Polska to propozycja do letnich zajęć. Uszyte z szybkoschnącego materiału wykonanego w technologii 37,5 chronią ciało przed nadmiernym przegrzaniem. Krój z profilowanymi nogawkami i elastycznym klinem w kroku sprawia, że idealnie dopasowują się do sylwetki. Ryzyko rozerwania spodni zminimalizowano użyciem odpornej na przedarcia tkaniny rip-stop, elastycznej Cordury oraz specjalnym krojem z bocznymi panelami absorbującymi naprężenia materiału. LiteWork na lato dostępne również w wersji krótkiej bez kieszeni na nakolanniki z workami kieszeniowymi lub bez nich. Ceny brutto od 269 zł. Producent: Hultafors Group Polska www.hultaforsgroup.pl


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

„Eko” kocioł

WYDAJNE CHŁODZENIE

Suprapur KBR/KSBR to jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny lub propan o mocy: 6 kW, 30 kW i 42 kW. Bardzo dobrze pasuje tam, gdzie konieczna jest modernizacja istniejącej instalacji, jest mało miejsca na transport lub na samą instalację. Urządzenie występuje w dwóch wersjach – Regular oraz System, zawierającej pompę cyrkulacyjną i zawór 3-drogowy do połączenia zasobnika c.w.u. Kocioł jest zgodny z dyrektywą ErP i spełnia jej wymagania w klasie A. Dodatkowo wymiennik ciepła WB5 zainstalowany w setkach tysięcy produktów na całym świecie zapewnia niezawodność i łatwość konserwacji. Producent: Junkers www.junkers.pl

Panasonic rozszerzył ofertę domowych systemów klimatyzacyjnych RAC o jednostki zewnętrzne CU-2E12SBE oraz CU-3E23SBE. Nowe agregaty zapewnią jeszcze większą elastyczność w tworzeniu kompleksowych systemów grzewczo-chłodzących Free Multi. Agregat o stosunkowo niewielkiej wydajności CU-2E12SBE umożliwia podłączenie dwóch jednostek wewnętrznych o mocy 1,6 kW, które sprawdzą się w mniejszych pomieszczeniach. Dzięki dopasowaniu urządzeń do wymagań przestrzeni system może zapewnić nawet o 30% niższe zużycie energii. Z kolei nowy agregat o dużej wydajności CU-3E23SBE obejmuje 3 porty wyjściowe, zapewniające bardzo dużą elastyczność w konfiguracji układu. Nowa linia urządzeń multi split może efektywnie działać po podłączeniu do wiodących na rynku modeli wewnętrznych Panasonic Etherea oraz TZ. Producent: Panasonic www.aircon.panasonic.eu

Sterowane ogrzewanie

Zdalny moduł obsługowy ISM7i/ISM7e firmy Wolf, umożliwia połączenie systemu grzewczego z sieciami LAN lub WLAN i sterowanie nim online. Dzięki wykorzystaniu komputera czy tabletu z zainstalowaną aplikacją World Smartset można w czasie rzeczywistym monitorować pracę urządzenia, zmieniać jego parametry i całkowicie je odłączyć. Co więcej, system zdalnego sterowania Wolf pozwala również na wygodny dostęp serwisowy do systemów grzewczych, bez konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniem. Oznacza to, że serwisanci mogą wykrywać i kontrolować usterki online, a użytkownicy i wykonawcy są informowani o każdym błędzie poprzez wiadomość e-mail. Producent: Wolf Technika Grzewcza, www.wofl-polska.pl

CHŁODNY JAK LÓD

Efektywne podgrzanie Pompa ciepła do c.w.u. WWK 301 electronic o pojemności 300 l. Posiada stalowy zbiornik ze specjalną emalią oraz tytanową anodę ochronną. Wykorzystuje powietrze np. z pralni, suszarni lub powietrze zewnętrzne w zakresie -5°C do +35°C. Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej wynosi aż 65°C. Model WWK 301 electronic SOL posiada dodatkowo wymiennik ciepła do podłączenia np. kolektorów słonecznych. Pompa wyposażona jest w króćce do podłączenia kanałów powietrznych z boku lub/i z góry urządzenia. Może współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Od 20.06.2016 r. wszystkie modele pomp WWK są dostępne w promocji. Producent: Stiebel Eltron, www.stiebel-eltron.pl

Klimatyzator lokalny marki Coolexpert charakteryzujący się wydajnością chłodniczą równą 2,1 kW (7000 BTU). Pobór mocy na potrzeby chłodzenia 790 W. Klasa efektywności energetycznej – A. Czynnik chłodniczy w tym modelu to R-410A. Optymalna wielkość pomieszczenia, w którym pracuje urządzenie to 9–15 m2. Przepływ powietrza 330 m3/h, Poziom mocy akustycznej 61/63/65 dB. Pilot zdalnego sterowania w komplecie. Cena promocyjna: 899 zł.

11


FACHOWY WYKONAWCA | RELACJA

Dokładnie 11–12 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się III Międzynarodowa Konferencja ETICS, debata na temat bieżących kwestii istotnych dla polskiego i europejskiego rynku ociepleń. W dorocznym forum organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wzięło udział 141 osób z Polski, Belgii, Czech, Litwy, Niemiec Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Przyszłość polskiej branży ociepleń Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, producenci systemów ETICS i ich komponentów, w tym wyrobów termoizolacyjnych, reprezentanci placówek naukowych i badawczych oraz firm doradczych, stowarzyszenia branżowe, jak też fachowe media. W coraz większym gronie wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań efektywnego wspierania naszej branży, pamiętając o jej znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski, nie tylko ze względu na związaną z ociepleniami oszczędność energii, ale także w związku z liczbą miejsc pracy, jaką generuje nasz sektor. Nie zapominajmy też o komforcie codziennego życia, z jakiego korzystają mieszkańcy i użytkownicy ocieplonych budynków, oraz o dobroczynnym wpływie ociepleń na środowisko naturalne – powiedział Jacek Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

KONFERENCJE I PANELE DYSKUSYJNE W ciągu tych dwóch dni Konferencji odbyło się wiele nie tylko merytorycznie ważnych, ale także interesujących prelekcji, dyskusji i paneli dotyczących przyszłości systemów ociepleń, zarówno tych produkowanych w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Do najciekawszych

12

należał panel dyskusyjny z udziałem, m.in. ministra Jacka Szera, p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego, dotyczący m.in. przyznanych do 1 stycznia 2016 roku nowych uprawnień kontrolnych organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych i ich praktycznych skutków dla producentów systemów ociepleń. Ważną prelekcją wygłosił Ralf Pasker, dyrektor zarządzający European Association for ETICS (EAE), omówił obowiązujące od początku roku 2016 w Niemczech zaostrzone regulacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego systemów ociepleń, jak również przedstawił status wciąż oczekujących na harmonizację norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Szef EAE poinformował, iż Stowarzyszenie zwróciło się do Komisji Europejskiej o harmonizację testów ogniowych dużej skali, które zdaniem EAE winny być niezbędne do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych systemów ociepleń. Z kolei Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej w swojej prelekcji podkreślił, iż rozprzestrzenianie ognia po ocieplonych elewacjach nie stanowi w Polsce bardzo istotnego problemu, a jednym z gwarantów bezpieczeństwa pożarowego jest poprawa wykonawstwa. Drugi dzień konferencji otworzyło wystąpienie Anny Panek, wicedyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Dyrektor

Czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS zaplanowana jest na 11–12 maja 2017 roku.

W ciągu tych dwóch dni Konferencji odbyło się wiele nie tylko merytorycznie ważnych, ale także interesujących prelekcji, dyskusji i paneli dotyczących przyszłości systemów ociepleń, zarówno tych produkowanych w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.

Panek objaśniła polski system wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na tle systemu europejskiego regulowanego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Przedstawiła również nowe przepisy krajowe ze znowelizowanej Ustawy o wyrobach budowlanych, wchodzące w życie 1 stycznia 2017 roku, z okresem przejściowym określonym na sześć miesięcy, do 30 czerwca 2017 roku.

Na zakończenie konferencji Anna Sokulska z Instytutu Ekonomii Środowiska określiła modernizację budynków jednorodzinnych w Polsce jako najważniejsze wyzwanie na najbliższe 20 lat. Według badań Instytutu 70%, czyli 3,5 mln domów jednorodzinnych w Polsce, ogrzewa się przy użyciu węgla. Jednocześnie budynki te są niewystarczająco lub w ogóle nieocieplone. OPRAC. RADOSŁAW ZIENIEWICZ FOT. SSO


FACHOWY WYKONAWCA | RELACJA

Targi Instalacje 2016 w klimacie Euro Zróżnicowana oferta wystawców i szerokie grono zwiedzających – przez cztery targowe dni stoiska 800 wystawców odwiedziło blisko 30 tysięcy profesjonalistów. Instalacje 2016 zmieniły się w stosunku do tego, co oglądaliśmy dwa lata temu. Organizatorzy postawili m.in. przyciągnięcie nowych odbiorców i rozbudowę części merytorycznej. Jedną z atrakcji targów Instalacje był też Klub Instalatora organizowany przez Grupę SBS. Dzięki przeprowadzanej w hurtowniach całej Polski akcji autokarowej do Poznania docierają tysiące instalatorów z każdego zakątku kraju. By spotkać się w swoim gronie, zwiedzić targi, poznać nowości i pobawić. Klub Instalatora zajął cały pawilon nr 4 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbyły się w dniach 25–28 kwietnia 2016 roku. Tutaj – razem z Partnerami - goszczono instalatorów i zorganizowano specjalną grę targową. Na każdym stoisku fachowcy udzielali porad i zaznajamiali z nowościami.

W STREFIE SBS

FOT. GRUPA SBS

Na stoisku Grupy SBS specjalna strefa dedykowana była markom własnym tej sieci - Keller, Delfin i Nanopanel

Strefa gastronomiczna była miejscem spotkań, dyskusji i odpoczynku od targowych trudów.

Kto chciał mógł zostać gwiazdą futbolu. Fot. Grupa SBS

(promowano zwłaszcza nowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki). Na scenie odbywały się zawody, w ramach których wszyscy chętni mogli zgrzewać system polipropylenowy Nanopanel, tworząc z niego ciekawe formy (krzesło, rower, człowieka czy drzewo) i otrzymując za to cenne nagrody. Podczas każdego z trzech pierwszych dni Instalacji w Klubie Instalatora można było oglądać pokazy cheerleaderek z grupy Cheerleaders Gdynia. Dziewczyny o każdej pełnej godzinie prezentowały kilkuminutowe występy taneczne. W drugi i trzeci dzień targów w Klubie Instalatora pojawił się

także Norbi, któremu cheerleaderki towarzyszyły podczas mini-koncertu.

ROZGRYWKI TARGOWE Dla instalatorów, poza solidną dawką wiedzy i dobrym jedzeniem, przygotowano także coś dla rozruszania mięśni. Były wiec rozgrywki mega-piłkarzyków czy gra targowa polegająca na rozwiązaniu krzyżówki, do której odpowiedzi zbierano na stosikach. Inni rywalizowali o np. o osiągnięcie na siłomierzu-kopaczu wysokiego wyniku. Łącznie nagrodzonych zostało prawie 200 osób, w tym zespoły adeptów sztuki instalatorskiej z Politechniki Gdańskiej. ARKADIUSZ KACZANOWSKI

13


FACHOWY WYKONAWCA | RELACJA

Tegoroczna odsłona VII Kongresu Stolarki Polskiej obfitowała w wiele, stojących na wysokim poziomie merytorycznym rozmów i wystąpień. Odbyła się m.in. debata na temat przyszłości tego sektora gospodarki w kontekście roku 2021. Poprzedzające ją scenariusze foresightowe nasunęły pytanie – czy Polska stanie się tygrysem stolarki budowlanej w Europie?

Dokładnie 19 maja 2016 roku przedstawiciele branży stolarki budowlanej zebrali się na VII Kongresie Stolarki Polskiej.

Jubileuszowymi Orłami Polskiej Stolarki z okazji 20-lecia współpracy zostały wyróżnione firmy szczególnie zaangażowane w działania organizacji, które towarzyszą jej od samego początku.

W poszukiwaniu dalszych perspektyw rozwoju Branża stolarki budowlanej jest ważnym sektorem gospodarki. Rynek zmienia się dynamicznie, a społeczność producentów stolarki potrzebuje ciągłych impulsów do stałego rozwoju. Jednym z nich jest Kongres Stolarki Polskiej, organizowany raz do roku przez Związek POiD.

NOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU Część merytoryczną VII Kongresu Stolarki Polskiej, której gospodarzem był popularny dziennikarz Marek Zając, rozpoczął blok tematyczny „Perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie w kontekście roku 2021. Czy Polska i polscy producenci okien są świadomi zmian i czy są na nie przygotowani?”. Wstępem do dyskusji panelowej była prezentacja, przedstawiająca możliwe scenariusze rozwoju branży stolarki budowlanej na podstawie badań foresightowych. Joanna Florczak-Czujwid i Beata Tomczak z ASM

14

przedstawiły 4 najbardziej prawdopodobne koncepcje na temat przyszłości tego sektora gospodarki. Odwołując się do scenariuszy foresightowych, stwierdzono, że polska branża stolarki budowlanej ma cechy tygrysa. Polska jest już przecież największym eksporterem w tej kategorii w Europie – w 2015 roku stanowił on 21,2% struktury eksportu całej stolarki budowlanej w UE. A więc trzeba dążyć do dalszego bezpiecznego wzrostu tego sektora, uwzględniając wyzwania nowych czasów. Podjęta tematyka pobudziła do gorącej debaty na sali pomiędzy uczestnikami spotkania.

JUBILEUSZ STOLARSKI Na wieczornej, jubileuszowej Gali VII Kongresu Stolarki Polskiej, która obfitowała w ogrom emocji związanych z obchodami 20-lecia istnienia organizacji branży stolarki budowlanej, zostało przyznanych wiele nagród

i wyróżnień. Wśród nich tradycyjnie już znalazły się prestiżowe Orły Polskiej Stolarki, Certyfikaty Związku POiD dla firm członkowskich, a także wyjątkowe Jubileuszowe Statuetki. Przyznano też Honorowe Członkostwo Związku POiD. W podziękowaniu za dotychczasową, efektywną współpracę i działania na rzecz branży, Orła Polskiej Stolarki w kategorii „Wyróżnienie Zarządu Związku POiD” otrzymali: Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jubileuszowymi Orłami Polskiej Stolarki z okazji 20-lecia współpracy zostały wyróżnione firmy szczególnie zaangażowane w działania organizacji, które towarzyszą jej od samego początku. W tym roku, po raz drugi w historii Kongresu Stolarki Polskiej przyznany został również Orzeł Polskiej Stolarki od środowiska mediów branżowych, tym razem w kategorii „Debiut Roku 2015”. Została nim uhonorowana

Magdalena Cedro-Czubaj, dyrektor marketingu Oknoplast. Związek złożył też podziękowania w postaci specjalnych Jubileuszowych Statuetek na ręce ponad 30 przedstawicieli przedsiębiorstw z wieloletnim stażem w Związku POiD. Statuetki Związku POiD trafiły też do instytucji wspierających rozwój polskiej branży stolarki budowlanej: ASM, Instytutu Techniki Budowlanej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Honorowym Członkostwem Związku POiD za zasługi i wieloletnią działalność na rzecz branży został odznaczony Krzysztof Horała, prezes Zarządu Hörmann Polska. Tradycyjnie członkom Związku POiD zostały wręczone również Certyfikaty Związku POiD. Zwieńczeniem Gali był finał drugiej edycji kampanii „Dobry Montaż” . OPRAC. RADOSŁAW ZIENIEWICZ FOT. POiD


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NAJLEPSZE POŁĄCZENIE W STOLARCE BUDOWLANEJ Prawidłowy montaż stolarki budowlanej poprzez jej wbudowanie w ściany budynku powinien przynieść zamierzony efekt. Poprawny montaż musi sprawić, iż zamontowana stolarka stanowić będzie jednolity i trwały system ze ścianą. Jedną z podstawowych czynności mających bezpośredni wpływ na uzyskanie wyżej wymienionego efektu jest mechaniczne połączenie konstrukcji stolarki z konstrukcją budynku. Sposoby i jakość wykonanych połączeń będą miały wpływ na funkcjonowanie stolarki, która poddawana jest obciążeniom zewnętrznym pochodzącym od sił parcia i ssania wiatru, różnicom temperatur, ciężaru własnego oraz obciążeniom eksploatacyjnym podczas ich dalszego użytkowania.

WŁAŚCIWY PRZEPIS NA MONTAŻ Niezależnie od sił i pochodzących od nich obciążeń – równoległe w płaszczyźnie stolarki (ciężar stolarki), jak i od sił prostopadłych do płaszczyzny (parcie i ssanie wiatru), właściwa ilość i jakość zastosowanych łączników powinna gwarantować, iż wszelkie obciążenia będą przekazywane za ich pośrednictwem na konstrukcję budynku, bez zmiany funkcjonalności stolarki. Poprawny montaż powinien opierać się na podstawie przepisów prawnych oraz zaleceniach, takich jak: – instrukcja montażu stolarki budowlanej – nr 421/2011 ITB; – instrukcji montażu producenta stolarki; – instrukcji i zaleceń producenta profili; – instrukcji Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości RAL. Przy doborze typu łącznika mechanicznego oraz jego długości do montażu stolarki należy uwzględnić sposoby montażu stolarki. W przypadku montażu przelotowego (przez profil ramy stolarki) należy uwzględnić poza grubością ramy szczelinę dylatacyjną (szczelina pomiędzy ramą, a podłożem) oraz efektywną głębokość zakotwienia łącznika. Natomiast montaż stolarki budowlanej z wykorzystaniem specjalnych kotew montażowych bezpośrednio do podłoża powinien uwzględniać tylko efektywną głębokość zakotwienia; ta zasada dotyczy również montażu stolarki w warstwie ocieplenia budynku. Dobrym przykładem jest tzw. „ciepły montaż stolarki” w  domach pasywnych, gdzie mocowanie odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsol mocowanych do ram stolarki oraz do podłoża budynku. Ilość łączników, odległość od narożnika ramy stolarki oraz rozstaw łączników w zależności od wymiarów stolarki określa instrukcja ITB nr 421/2011.

WYBÓR TRWAŁEGO POŁĄCZENIA Firma Klimas Wkręt-met posiada w swojej szerokiej ofercie łączniki przeznaczone do mocowania stolarki budowlanej, które spełniają wszystkie wymagania do stosowania ich zarówno przy montażu przelotowym,

jak i z zastosowaniem kotew montażowych oraz konsoli. Łącznik typ LO – do montażu ram stolarki budowlanej – o średnicy 10 mm przeznaczony jest do jej mocowania w podłożach z betonu, cegieł pełnych, materiałów szczelinowych oraz betonu komórkowego. Należy zwrócić uwagę na głębokość otworu montażowego w materiałach pełnych typu beton i cegła, która powinna być o 10 mm większa niż efektywna głębokość zakotwienia. Natomiast w przypadku wykonywania otworu w materiałach szczelinowych oraz betonie komórkowym należy wiercić bez udaru. Do maskowania miejsca posadowienia łącznika w ramie – przy montażu przelotowym – służą zaślepki tworzywowe typu Z.

Łączniki typu WHO i WHOW (samogwintujące) są przeznaczone do montażu stolarki zarówno w montażu przelotowym, jak i montażu z wykorzystaniem kotew i konsoli. Łącznik samogwintujący typu WHO o średnicy 7,5 mm – średnica otworu montażowego 6,0 mm – służy do mocowania stolarki budowlanej z profili PCV. Przy montażu przelotowym należy wiertłem do metalu wywiercić otwór wstępny, równy średnicy łącznika, w ramie stolarki (wiercenie przez profil PCV oraz wzmocnienie stalowe profilu ramy). Pod główką łącznika znajdują się specjalne ryfle nacinające tworzywo podczas jego wkręcania, co sprawia iż powierzchnia główki licuje się z profilem PCV. Łącznik przeznaczony jest do montażu stolarki PCV w podłożach z betonu i cegły pełnej.

Łącznik samogwintujący typu WHOW o średnicy 7,5 mm, o średnicy otworu montażowego 6,0 mm, służy do montażu stolarki drewnianej, ponieważ kształt oraz średnica główki powodują jej pełne zagłębienie w drewnie podczas wkręcania, a tym samym jej zlicowanie z powierzchnią ramy. W montażu przelotowym należy wywiercić w ramie otwór wstępny o średnicy równej średnicy łącznika. Łącznik jest dedykowany do montażu stolarki drewnianej w podłożu z betonu oraz cegieł pełnych. Głębokość otworu montażowego dla łączników WHO i WHOW powinna być większa o 10 mm niż ich efektywna głębokość zakotwienia.

Klimas Sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska, ul. W. Witosa 135/137 42-233 Mykanów tel. (34) 377 71 10 e-mail: office@wkret-met.com www.wkret-met.com

15


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

Sprostamy największym wymaganiom O tym w jakim kierunku rozwija się rynek materiałów budowlanych oraz jak sprostać coraz większym wymaganiom klientów, aby odnieść sukces mówi Artur Hoffman, dyrektor handlowy w firmie SIG. Wywiad przeprowadził Radosław Zieniewicz.

zarówno dużym międzynarodowym firmom budowlanym, małym wykonawcom, jak i klientom indywidualnym. Z naszych oddziałów na terenie całej Polski regularnie obsługujemy kilkanaście tysięcy firm budowlanych. Z samego tego faktu wynika ich bardzo szeroka specyfika.

vJak ocenia Pan rynek związany z dystrybucją materiałów budowlanych; w jakim kierunku się on rozwija? Rynek dystrybucji materiałów budowlanych był zawsze bardzo wymagający. Jednak te wymagania na przestrzeni ostatnich kilku lat uległy znacznym modyfikacjom. Kilka lat temu podstawowym kryterium wyboru dostawcy przez firmy budowlane były odpowiednie ceny i warunki finansowe. Obecnie, mimo utrzymania ich bardzo wysokiej pozycji w potrzebach, coraz większą uwagę przykłada się do działań zapewniających sprawną obsługę budowy i terminowość dostaw. Obserwując inne rynki do takiej sytuacji przygotowywaliśmy się przez ostatnich kilka lat. Wiele lokalnych firm budowlanych rozwinęło swój obszar działalności na całą Polskę, a czasami Europę, pojawiło się także wiele dużych koncernów budowlanych. Takie firmy oczekują sprawnej obsługi niezależnie od lokalizacji projektu. Mając do dyspozycji ponad pięćdziesiąt oddziałów w Polsce i kilkaset w innych państwach Europy jesteśmy w stanie im zagwarantować taką właśnie obsługę.

vW jakie materiały budowlane najczęściej zaopatrują się u Was wykonawcy? Nasza firma jest w stanie obsłużyć dostawy na każdego typu inwestycję: biurowiec, hotel, zakład przemysłowy, szpital, szkoła czy budynek mieszkaniowy, w każdy rodzaj materiału budowlanego. Na rynku jesteśmy postrzegani jako specjalista od termoizolacji budynków, suchej zabudowy, akustyki pomieszczeń, dzięki specjalistycznym sufitom podwieszanym, pasywnego zabezpieczenia ogniowego budynków, termoizolacji instalacji przemysłowych, pokryć dachowych i wykorzystania chemii budowlanej, jako technicznych rozwiązań elementów budowlanych.

vCzego jeszcze oczekują biznesowi klienci współpracujący z firmą SIG? Oprócz sprawności logistycznej i terminowości, co jest oczywiste, musimy zapewnić naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa dostawy materiałów na budowę. Wszyscy pracownicy naszej firmy, a w szczególności ci, którzy pracują również na budowach są dodatkowo szkoleni i wyposażeni w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w tym otoczeniu. Takie czynniki, o których wspomniałem przed chwilą

pozwalają nam rozwijać się wraz z największymi firmami budowlanymi niezależnie od cenowych ograniczeń, które narzuca nam rynek. vJakie wyzwania czeka rynek materiałów budowlanych? Wyzwania, które stoją przed rynkiem budowlanym to efektywne wykorzystanie funduszy UE, przekonanie inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, że warto inwestować w naszym kraju, pomimo pewnych obaw, co do stabilności gospodarczej. Zauważalne trendy w budownictwie to wzrost wymagań jakościowych w niektórych segmentach rynku, nowe technologie zdobywające coraz większe uznanie i wciąż niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. vA jakie wymagania stawiają wykonawcy, zaopatrujący się SIG w materiały budowlane w firmie? O tym już mówiłem wcześniej, nasi klienci oczekują bardzo sprawnej obsługi realizowanej w możliwie najkrótszym czasie, no i oczywiście w bardzo atrakcyjnych cenach. Bardziej wymagający klienci oczekują dodatkowo dostawy na konkretną godzinę i rozładunku w bardzo ograniczonym czasie, obsługi przez kompetentną osobę wyposażoną w pełen pakiet środków i zabezpieczeń BHP. Dla wielu z nich ważna jest obecność naszych doradców technicznych na budowie i  udział w szkoleniach. vJeżeli chodzi o firmy wykonawcze, to które głównie się zaopatrują w firmie SIG? Nasza firma pozyskuje klientów w każdym segmencie rynku, staramy się udowodnić naszą sprawność

Wyzwania, które stoją przed rynkiem budowlanym to efektywne wykorzystanie funduszy UE, przekonanie inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, że warto inwestować w naszym kraju, pomimo pewnych obaw, co do stabilności gospodarczej 16

vNa jakie dodatkowe usługi mogą liczyć wykonawcy? Czy te dodatkowe usługi mają wpływ na wzrost sprzedaży w oddziałach SIG? Wszyscy mamy świadomość, że proces sprzedaży materiałów budowlanych wymaga dodatkowych czynności. Chcemy, aby nasi klienci widzieli w nas nie tylko sprzedawcę, ale też partnera dającego wsparcie. Podstawowe usługi, które zapewniamy od lat to logistyka materiałów na budowę. Dysponujemy dużą flotą samochodów ciężarowych wyposażonych w akcesoria umożliwiające rozładunek i transport na budowie. Umożliwiamy finansowanie i ubezpieczenie transakcji pomiędzy podmiotami, prowadzimy szkolenia dla wykonawców z technik budowlanych i bezpieczeństwa na budowie. Nasi pracownicy wyposażeni w specjalistyczny software optymalizują zużycie materiałów i przygotowują zestawienia materiałowe dla trudniejszych rozwiązań budowlanych. W naszej fabryce we Wrocławiu jesteśmy w stanie przygotować zestaw materiałów „szytych” na konkretne potrzeby naszych klientów. Mówię tutaj o doborze surowców, właściwości technicznych, formy i kształtu. Przykładem takich rozwiązań są produkty przygotowane przez naszą firmę do systemów kominowych, instalacji wentylacyjnych czy przemysłu automotive. Jednak największą wartością, którą potwierdzają nasi klienci jest kojarzenie solidnych firm budowlanych z generalnymi wykonawcami czy inwestorami. Trudno jest


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

oszacować na ile to wszystko ma wpływ ma wzrost sprzedaży, ale jesteśmy pewni, że ma to ogromny wpływ na utrzymanie stałej współpracy pomiędzy firmami, które charakteryzuje z jednej strony solidność i terminowość, a z drugiej wiarygodność płatnicza. vJakie działania prowadzi firma SIG, aby zatrzymać stałych klientów i przyciągnąć ewentualnie nowych wykonawców do korzystania z Waszych usług i produktów? Działań takich jest wiele i opowiem tylko o tych, które są widoczne na zewnątrz. Wcześniej już wspominałem, że kojarzymy ze sobą wiarygodne firmy w tak trudnym biznesie jakim jest w Polsce budownictwo. Dla wielu naszych klientów organizujemy akcje promocyjne, dzięki którym mogą brać udział w szkoleniach organizowanych przez nas w kraju i za granicą. Dzięki tym akcjom wielu naszych partnerów zobaczyło parę ciekawych miejsc na kilku kontynentach. Tylko w tym roku kilkuset naszych klientów miało okazję zobaczyć, z jakim rozmachem prowadzone są projekty budowlane w Dubaju. Inne działania nakierowane są na wyposażenie ich w specjalistyczne narzędzia i oprzyrządowanie. Oczekiwania inwestorów można spełnić mając do dyspozycji tylko najnowocześniejsze technologie, którymi dysponuje obecnie technika budowlana.

Nasi klienci oczekują bardzo sprawnej obsługi realizowanej w możliwie najkrótszym czasie, no i oczywiście w bardzo atrakcyjnych cenach vJak ogólnie wygląda współpraca z waszymi partnerami, czyli producentami materiałów budowlanych? Każda firma sama decyduje o strategii, którą realizuje. Dla wielu renomowanych producentów materiałów budowlanych jesteśmy ich największym klientem, więc siłą rzeczy obie strony są zainteresowane tym, aby traktować się z szacunkiem i razem rozwijać na rynku. Część producentów pomija lub ogranicza dystrybucję w łańcuchu dostaw. Przyjmują kosztowniejszą strategię, ale dającą im pełniejszą kontrolę nad rynkiem. Jest oczywiste, że na takich firmach nie opieramy strategii naszego rozwoju. Jest niewielka grupa Producentów, która chciałaby mieć duży wpływ na działania dystrybucji oczekując wymiany informacji, która według nas może wpływać na niezależność podmiotów. Jako firma będąca częścią dużej międzynarodowej grupy, znana z przestrzegania zasad i odpowiedzialności, prowadzimy

ARTUR HOFFMAN DYREKTOR HANDLOWY W FIRMIE SIG

z kilkunastoma z nich konsultacje i szkolenia z zakresu funkcjonowania i rozdziału zasobów (informacji, wiedzy, technologii, warunków, terytorium) pomiędzy uczestnikami obrotu materiałami budowlanymi. Producenci, którzy nas znają wiedzą, że poprzez pięćdziesiąt naszych oddziałów możemy zapewnić

bliską obecność ich materiałów u klientów. Wiedzą, że przez ostatnie dwadzieścia lat ukształtowaliśmy swoją pozycję jako bezpieczny i finansowo wiarygodny partner. vDziękuję za rozmowę.

17


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

„Staramy się, aby każda inwestycja była naszym obiektem referencyjnym” – te słowa inż. Piotra Barcika mogłyby z powodzeniem stanowić motto przewodnie działalności Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Firma zdobyła I miejsce i tytuł Malarza Roku Dekoral 2015 w konkursie organizowanym przez PPG Deco Polska. Przeprowadziliśmy wywiad z Kierownikiem Robót nagrodzonej inwestycji.

Zwycięski stadion jak malowany vFirma BPBP zdobyła I miejsce i tym samym tytuł Malarza Roku Dekoral 2015, za prace wykończeniowe na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Proszę przybliżyć charakter inwestycji i rozmach zrealizowanych prac, które zapewniły Państwu zwycięstwo Stadion Miejski w Bielsku-Białej był jedną z kluczowych inwestycji, prowadzonych wspólnie przez miasto i nasze przedsiębiorstwo. Zakres i zaawansowanie prac stanowiły dla nas nie lada wyzwanie, tak pod względem wykonawczym, jak i logistycznym. Prace, które przyczyniły się do zwycięstwa w konkursie Malarz Roku Dekoral 2015, obejmowały: wykonanie elewacji w systemie ETICS – 1000 m2, wymalowanie ścian wnętrz farbami akrylowymi oraz specjalistycznymi (w zależności od funkcji kolejnych pomieszczeń) – 10000 m2, wymalowanie oznaczeń sektorów, numeracji, miejsc dla niepełnosprawnych itp. oraz lamperii za pomocą farb strukturalnych Sigma Kwarts – 1000 m2. Każdy z tych elementów był odpowiednio przemyślany i wykonany zgodnie z przepisami oraz projektem aranżacji wnętrz. Oczekiwany efekt pozwoliły uzyskać: profesjonalne wykonawstwo i wierność względem wymagań technologicznych oraz zastosowanie odpowiednich materiałów.

INŻ. PIOTR BARCIK KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH NA INWESTYCJI BIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

18

vNa co jeszcze należało zwrócić szczególną uwagę podczas prac wykończeniowych na stadionie? Które elementy, bądź efekty przeprowadzonych prac wymagały największego zaangażowania podczas realizacji? Jeżeli chodzi o wykonawstwo, największego zaangażowania wymagała realizacja specyficznej bryły budowanego obiektu. Pociągało to za sobą problemy związane z odprowadzeniem nadmiaru wilgoci oraz nietypowym układem warstw termoizolacji, która musiała być wykonana po tzw. stronie ciepłej. Wiązało się to z zabudowami w ilości 6000 m2 z płyt g-k przy ogromnej ilości obudowywanych podciągów, belek oraz elementów prefabrykowanych. Z elementów wykończeniowych najwięcej zaangażowania wymagało wykonanie między innymi lamperii z farby strukturalnej

Sigma Kwarts, ponieważ wiązało się to z wymogiem ścisłego przestrzegania założeń technologicznych oraz koniecznością posiadania odpowiednio wyszkolonej kadry. Układ konstrukcyjny ścian w połączeniu z projektem aranżacji wnętrz powodował duże utrudnienia w trakcie wykonywania kolejnych elementów dekoracyjnych. Na szczęcie byliśmy na to przygotowani, a efekty prac będzie można podziwiać przez długie lata. vDlaczego zdecydowali się Państwo na wykorzystanie produktów marek PPG Deco Polska? Jakie cechy, bądź walory materiałów o tym zdecydowały? Firma PPG Deco Polska jest naszym partnerem od wielu lat. Produkty tej marki cechuje bardzo dobra jakość w stosunku do ceny, co dla takich firm jak nasza jest bardzo istotne. Nieograniczona ilość efektów dekoracyjnych, możliwych do osiągnięcia dzięki produktom marki firmy PPG Deco Polska, zaspokaja gust klienta, który poszukuje coraz to nowszych i ciekawszych rozwiązań, odchodząc tym samym od tradycyjnych i zwyczajowo przyjętych materiałów. Jednak kluczowym elementem było przełamanie pewnych schematów i monotonii, co też udało się osiągnąć dzięki produktom PPG Deco Polska. Dodatkowym argumentem przemawiającym za współpracą jest cykl systematycznych szkoleń prowadzonych przez Akademię Techniczną PPG Deco, który pozwala na ciągłe doskonalenie naszych pracowników oraz kadry inżynierskiej.

Najważniejszym elementem naszych codziennych zmagań jest dobór i zastosowanie odpowiednich materiałów, dbałość o precyzję oraz utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

vCzy od początku wiedzieli Państwo, że Stadion Miejski w Bielsku-Białej może być obiektem referencyjnym? W którym momencie i dlaczego podjęta została decyzja, by zgłosić go do konkursu Malarz Roku Dekoral 2015? W Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego staramy się, aby każdy obiekt był dla nas obiektem referencyjnym. Na terenie Bielska i okolic znajduje się wiele inwestycji, którymi możemy się pochwalić. Stadion Miejski jest jednak najbardziej nietypowym obiektem, jaki dotychczas budowaliśmy, i będzie on pełnił rolę wizytówki naszej firmy przez długie lata, jako obiekt odwiedzany przez dziesiątki tysięcy kibiców i zwiedzających każdego roku. Jeżeli chodzi o udział w konkursie Malarz Roku Dekoral 2015, to decyzja została podjęta spontanicznie, już po wykonaniu wszystkich prac na obiekcie. Byliśmy zadowoleni z efektów pracy i chcieliśmy pochwalić się naszym dziełem. Konkurs Malarz Roku Dekoral jest dla nas sprawą niejako prestiżową i szansą na szerszą promocję naszych dokonań.

Stadion Miejski jest jednak najbardziej nietypowym obiektem, jaki dotychczas budowaliśmy, i będzie on pełnił rolę wizytówki naszej firmy przez długie lata, jako obiekt odwiedzany przez dziesiątki tysięcy kibiców i zwiedzających każdego roku

vEfekty pracy firmy BPBP to jej najlepsza wizytówka. Jakie jest źródło sukcesu? Mają Państwo jakiś specjalny patent na uzyskiwanie najwyższego poziomu jakości wykonywanych prac? Najważniejszym elementem naszych codziennych zmagań jest dobór i zastosowanie odpowiednich materiałów, dbałość o precyzję oraz utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług. Potwierdzeniem

Stadion Miejski w Bielsku-Białej, zwycięski obiekt konkursu „Malarz Roku Dekoral 2015” był jedną z kluczowych inwestycji, prowadzonych wspólnie przez miasto i BPBP. Fot. PPG Deco Polska Z elementów wykończeniowych najwięcej zaangażowania wymagało wykonanie między innymi lamperii z farby strukturalnej Sigma Kwarts, ponieważ wiązało się to z wymogiem ścisłego przestrzegania założeń technologicznych oraz koniecznością posiadania odpowiednio wyszkolonej kadry. Fot. PPG Deco Polska

tego jest już kolejne zwycięstwo i tytuł Malarza Roku Dekoral (firma BPBP wygrała konkurs w 2012 roku za prace wykończeniowe na obiekcie biurowo-produkcyjny w Pyrzowicach koło Katowic). Wszystko, co robimy, staramy się wykonywać z pasją i jak najlepiej. Źródłem sukcesu naszej firmy jest też jej ciągły rozwój i doskonalenie, dbałość o szczegóły oraz profesjonalna kadra pracująca dla wspólnego dobra. Chcemy, aby obecni oraz potencjalni klienci widzieli w nas partnerów, którzy zaspokoją ich potrzeby oraz wesprą fachową wiedzą i wykonawstwem. Każdego dnia dajemy z siebie wszystko, aby osiągnąć zamierzony efekt. vDziękujemy za rozmowę.

19


FACHOWY WYKONAWCA | TECHNOLOGIE WZNOSZENIOWE

FOT. GRUPA SILIKATY

Szczyt technologicznego wznoszenia

Jednym z podstawowych zadań każdego budynku jest ochrona jej użytkowników przed działaniem, zmiennych i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Tylko właściwy dobór odpowiednich technologii wznoszenia ułatwi wykonawcy sprostaniu tym wymaganiom oraz przyspieszy prace budowlane. Prawidłowe wznoszenie ścian wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technologii. Możemy wyróżnić trzy najbardziej popularne sposoby na budowanie obiektów energooszczędnych: tradycyjne murowanie, budownictwo modułowe (prefabrykowane) oraz technologie szalunku traconego. Wszystkie one mają swoje zalety, jak i wady, które nabierają większego znaczenia w zależności od wielkości budowy i rodzaju wnoszonego obiektu.

WYSOKIE STANDARDY Zewnętrzne przegrody budowlane (ściany) oraz materiały niezbędne do ich wznoszenia powinny powstawać zgodnie z obowiązującą w  Polsce dyrektywą 2010/31/UE, a dotyczącą poprawy energetycznej budynków.

20

Ściany zewnętrzne jednorodzinnych budynków energooszczędnych powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U≤ 0,15 do 0,12 W/ m2K. Natomiast ten sam współczynnik przenikania ciepła dla budynków wielorodzinnych jest większy i wynosi od 0,20 do 0,15 W/m2K. Dla nowo budowanych budynków, które nie muszą spełniać rygorystycznych wymogów energooszczędnych (zawartych także w Warunkach Technicznych) współczynnik przenikania ciepła (U) obecnie wynosi 0,25 W/m2K. Jednak już od 2017 roku ten sam współczynnik dla przegród zewnętrznych zmniejszy się do 0,23 /m2K. Bardzo istotna w wyborze technologii wznoszenia przegród energooszczędnych jest też uzyskana szczelność budynku.

Przewidywalna technologia Anna Roszczenko, dyrektor sprzedaży i marketingu Danwood Domy budowane w technologii szkieletowej to przede wszystkim niskie koszty eksploatacji i  szczelność. Wszystkie domy firmy Danwood niezależnie od wybranej techniki grzewczej standardowo zużywają mało energii – od 40 do 70 kWh/m2 rocznie, dzięki czemu są w pełni przyjazne dla środowiska i tanie w użytkowaniu. Energooszczędność można jeszcze zwiększyć przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, wentylacja mechaniczna. W tej technologii poszczególne elementy konstrukcyjne są wykonywane w fabryce, w kontrolowanych warunkach z milimetrową dokładnością przy użyciu najnowocześniejszych maszyn co przekłada się na ich bardzo wysoką jakość wykonania. Daje to dużą przewagę nad domami murowanymi, gdzie od jakości murowania zależy praktycznie wszystko. Produkcja w fabryce sprawia także, że proces budowy domu jest bardzo szybki i zaledwie po 8–12 tygodniach od rozpoczęcia budowy można wprowadzić się do własnego domu wykończonego „pod klucz”. Projekty mogą być modyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i gustami klientów. W Danwood pomocą służą architekci firmy, którzy uwzględniają pomysły klientów oraz w ramach przygotowanych projektów opracowują indywidualne rozwiązania, spełniające ich oczekiwania. Najważniejszą jednak zaletą budowy domu w tej technologii jest przewidywalność – zarówno jeśli chodzi o czas budowy, jak i o koszty. Wynika to z faktu, iż jedna firma realizuje cały proces budowy od projektu poprzez produkcję elementów w fabryce, na budowie samego domu skończywszy. Co za tym idzie inwestor może liczyć na nawet 30 letnią gwarancję na konstrukcję swojego domu. Istotny jest fakt również, że z racji krótkiego czasu potrzebnego na budowę domu można bardzo precyzyjnie wyliczyć jego cenę i nie zmienia się ona w trakcie.


FACHOWY WYKONAWCA | TECHNOLOGIE WZNOSZENIOWE

FOT. DOM-PROJEKT

„Szkieletowy” dom

Podstawą konstrukcji jest drewniany szkielet nośny, obudowany z zewnątrz oraz wewnątrz, a wznoszenie obiektu polega na odpowiednim montażu poszczególnych elementów. Zaletami takiej konstrukcji szkieletowej jest szybki czas budowy sięgający maksymalnie 90 dni i stosunkowo niewielkie koszty. Ponadto dom szkieletowy jest lekki, co wymaga zmniejsza wymagania, co do zastosowania fundamentów. Aby dom drewniany z prefabrykatów był równie trwały jak murowany, jego szkielet musi być wykonany z drewna wysokiej jakości – bez wad, które zmniejszają jego wytrzymałość, jak chore sęki albo pęknięcia. Dom szkieletowy nie jest jednak inwestycją na lata. Można go używać przez około 50 lat bez konieczności generalnego remontu. Aby ten czas wydłużyć o „szkielet” trzeba dbać, prawidłowo go eksploatować i konserwować zgodnie z zaleceniami danej technologii. Konstrukcja szkieletu może być drewniana, jak i stalowa.

FOT. STOWARZYSZENIE „BIAŁE MUROWANIE”

Technologia murowana

Obiekty wznoszone w tradycyjnej technologii murowania budowane są przy użyciu takich materiałów, jak ceramika tradycyjna lub poryzowana, beton komórkowy, keramzytobetony oraz silikaty (elementy wapienno-piaskowe). Wykonanie konstrukcji murowanej pozwala na uzyskanie znacznych rozpiętości stropów. Inwestor ma więc praktycznie nieograniczone możliwości architektoniczne i aranżacyjne. Przegrody wykonywane w tej technologii mogą być jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Ściany poprawnie wykonane w systemie tradycyjnego murowania są bardzo trwałe i odporne na wszelkie niesprzyjające obciążenia użytkowe i poziomie Materiały budowlane, zarówno konstrukcyjne, jak i izolacyjne i wykończeniowe wykorzystywane do wznoszenia obiektów w technologii murowanej są łatwo dostępne i znane większości firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanych. Producenci „tradycyjnych” materiałów doskonalą i wprowadzają zmodyfikowane technologie wznoszenia. Jedną z nich jest technologia murowana cienko spoinowa dzięki której ściany są bardziej szczelne i energooszczędne, prawie całkowicie pozbawione mostków termicznych. Źródło: Stowarzyszenie „Białe Murowanie”

22

W przypadku badania szczelności przegród sprawdzana jest ucieczka powietrza przez nieszczelności i połączenia konstrukcyjne, a wyrażona w litrach na godzinę (l/h), przy różnicy ciśnień równej 50 Pa. Dla budynków energooszczędnych z wentylacją grawitacyjną ilość ta nie powinna przekraczać 3 l/h, a przy wentylacji mechanicznej 1,5 l/h. Budynki pasywne cechuje szczelność na poziomie nie wyższym niż 0,6 l/h. Jaki jest zatem najprostszy i najbardziej oszczędny sposób na spełnienie tych wszystkich wymagań? Wybór technologii wznoszenia, która pozwoli także wybrać właściwe materiały budowlane o odpowiednich parametrach izolacyjności termicznej.

„NIE”TRADYCYJNE MUROWANIE Technologia wznoszenia przegród domów przy użyciu betonu komórkowego, silikatów czy pustaków ceramicznych jest sprawdzona i dość popularna w Polsce. Zgodnie z badaniami firmy Oferteo, aż 80% polskich domów wybudowano w technologii murowanej . W przypadku budynków energooszczędnych najczęściej wznoszone są przegrody dwu- i trójwarstwowe, choćby ze względu, że murowane przegrody cechuje duża paroprzepuszczlaność, co pogarsza ich parametry szczelności. Brak szczelności oznacza także pojawienie się mostków termicznych. Poza tym tradycyjne murowanie, wiąże się z dłuższym czasem wiązania zaprawy. Do wad ścian murowanych (szczególnie trójwarstwowych) zalicza się też duże zużycie materiału porównywalne z nakładem pracy, poświęconej przy wnoszeniu

materiałów. Z wznoszeniem ścian trójwarstwowych wiąże się też konieczność pozostawienia otworów wentylacyjnych i odpływowych w warstwach elewacyjnych ścian. Czy istnieją zatem murowane technologie wznoszenia ścian, które pozwolą pominąć te wszystkie wady? Jak najbardziej. Producenci materiałów budowalnych dedykowanych ścianom murowanym wprowadzają nie tylko lepsze wyroby budowlane, ale też doskonalą systemy wznoszenia. Dzięki nim ściany murowane wyróżniają dobre parametry termoizolacyjne i duża akumulacyjność ciepła oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne, przy jednoczesnym zachowaniu dużej szczelności przegrody. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie materiałów budowalnych ze specjalnym rdzeniem termoizolacyjnym. Specjalny wyprofilowany kształt pozwala łączyć materiały budowalne na pióro-wpust, co zwiększa szczelność przegrody. Wzniesiona ściana jednowarstwowa z takich bloczków o grubości około 50 cm jest w stanie zapewnić współczynnik przenikania ciepła na poziomie U≤0,17 W/m2K, co w zupełnością spełnia wymagania stawiane przegrodom obiektów energooszczędnych. Kolejnym rozwiązaniem (obecnym już na rynku materiałów budowlanych) jest wykorzystywanie technologii murowania cieńkospoinowego oraz suchego. Murowanie w technologii mokrej powoduje zastosowanie zapraw o grubości spoiny dochodzącej nawet do 15 mm, co zwiększa paroprzepuszczalność przegrody, jednocześnie zmniejszając szczelność, a w konsekwencji sprzyja to powstawaniu

Trwałe murowanie Piotr Harassek, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie” Murowanie ścian to jedna z najstarszych, a obecnie również najpowszechniej stosowana technologia wykonania przegród budynków. Rozwiązanie to pozwala przede wszystkim na uzyskanie masywnych, trwałych przegród, zapewniających dużą stateczność budynku. Dzięki temu nie ma konieczności wykonywania szkieletowych konstrukcji wsporczych. Jednocześnie, ściany murowane posiadają zdolność do częściowego niwelowania odkształceń innych elementów budynku, np. dachu czy stropu. Na rynku istnieje wiele nowoczesnych materiałów murowych, m.in. silikaty czy beton komórkowy, pozwalających na uzyskanie odpowiednich parametrów ścian, takich jak nośność, izolacyjność termiczna czy akustyczna. Obok tych właściwości, bardzo istotną cechą wszystkich ścian murowanych jest zdolność do akumulacji ciepła, szczególnie doceniana w obiektach energooszczędnych i pasywnych. Dzięki powyższym cechom ścian murowanych inwestor ma możliwość wybudowania domu, który spełni jego oczekiwania niemal w każdym aspekcie.


FACHOWY WYKONAWCA | TECHNOLOGIE WZNOSZENIOWE

Budownictwo modułowe polega na montażu obiektów budowlanych z już gotowych modułów przestrzennych, które wcześniej w całości zostały wykonane z fabryce, na hali wykonawczej. Moduły są tam wyposażane we wszelkie niezbędne instalacje, a nawet ściany działowe, podłogi, czy sufity. Także w fabryce wykończane są łazienki, toalety i pomieszczenia kuchenne itd. Następnie wszystkie te złożone elementy przewożone są na plac budowy, gdzie odbywa się jedynie zestawianie poszczególnych modułów, podłączenie do lokalnych mediów zakończone pracami uzupełniającymi oraz aranżacją wnętrz zgodnie z założeniami projektowymi. Wbrew pozorom konstrukcje modułów mogą być budowane różnych technologiach, bazujących na prefabrykatach z: drewna, płyt warstwowych, keramzytobetonu, pustaków ceramicznych, pruskiego muru, a nawet i paneli styropianowych. Podstawowym założeniem tej technologii jest gotowy już fundament. Modułowe budynki są w stanie spełnić nawet najbardziej rygorystyczne energooszczędne normy i towarzyszące im wymagania wykonawcze.

mostków termicznych i ucieczce ciepła. Alternatywą jest cieńkospoinowe. nawet „suche” murowanie. Pierwsza technologia polega na ograniczeniu grubości spoiny do 2–3 mm dzięki zastosowaniu specjalnych plastyfikatorów i kruszywa o bardzo małej frakcji. Drugie rozwiązanie sprowadza się do zastosowania systemowych, gotowych zapraw w postaci pianki. Po nałożeniu bardzo cienkiej jej warstwy przy użyciu pistoletu tworzy się bardzo cienka spoina o współczynniku przewodzenia (λ) na poziomie 0,036 W/ mK. W przypadku technologii murowanej producenci dążą więc do połączenia tradycji z innowacyjnymi systemami łączenia materiałów budowlanych.

SZALUNEK TRACONY W OCIEPLENIU Wznoszenie domów z traconych styropianowych to niewątpliwie jedna z technologii, która łączy w sobie niską cenę realizacji inwestycji z małym nakładem prac. Przegroda składa się zazwyczaj z 3 warstw: zewnętrznej styropianowej, betonowej i wewnętrznej styropianowej. Co więcej tak powstałe ściany wyróżniają bardzo niskie współczynniki przenikania ciepła (U) sięgające od 0,28 do aż 0,06 W/m2K, przy grubości przegrody

dochodzącej do 52 cm. Uzyskanie tak niskiej przenikalności pozwala z powodzeniem wznosić nawet budynki pasywne, gdyż tak powstałe przegrody osiągają szczelność na poziomie niższym niż 0,6 l/h. Ponadto system szalunku traconego zakłada wykorzystanie modułów fotowoltaicznych jako elementów fasady i dachu, co czyni go nawet zeroenergooszczędnym obiektem. Główną zaletą tego typu mocowań jest całkowite wyeliminowanie mostków termicznych. Tym sposobem wykluczamy przerwanie izolacji, wiercenie otworów w rdzeniu betonowym pod pręty gwintowane, a utrzymujące ruszt. Jednak wznoszenie domów w technologii szalunku traconego ma też swoje wady. Przede wszystkim ściany wykonane z bloczków styropianowych są bardzo szczelne i wymagają kosztownego systemu wentylacji, co jest zagwarantowane w standardzie budynków energooszczędnych. Największą wadą takiego rozwiązania jest mała bezwładność cieplna przegrody. Materiały tradycyjne, takie jak ceramika, czy silikaty po ogrzaniu przez dłuższy czas utrzymują ciepło, natomiast styropian takich zdolności nie posiada. Także miękka warstwa styropianu po zewnętrznej i wewnętrznej stronie ściany

narzuca pewne ograniczenia i problemy wykonawcze. Wewnątrz sprawdza się technologia suchej zabudowy wnętrz, która ochroni miękkie płyty przed uszkodzeniami mechanicznymi, związanymi z codziennym użytkowaniem pomieszczeń. Suchy tynk w tym wypadku raczej się nie sprawdzi. Kolejnym problemem jest mała odporność na ogień takiej przegrody. Płyty z polistyrenu ze specjalnymi dodatkami są materiałami samogasnącymi, ale przy długotrwałym kontakcie z ogniem topią się i płoną, co kończy się znacznym obniżeniem nośności takiej ściany i grozi katastrofą budowlaną. Wznoszenie obiektów wielokondygnacyjnych w technologii szalunku traconego z rdzeniem dociepleniowym jest więc raczej niewskazane.

PROSTOKĄTNE MODUŁY Budownictwo modułowe, w przeciwieństwie do szalunków traconych z materiałem dociepleniowym, pozwala na wznoszenie obiektów wielokondygnacyjnych. Co więcej sposób budowy

i łączenia poszczególnych modułów, jak i ich przemysłowy, powtarzalny charakter produkcji pozwala spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane zarówno domom energooszczędnym i pasywnym w Polsce, jak i za granicą (np. w krajach skandynawskich). Zastosowanie technologii modułowej pozwala sukcesywnie spełniać tak wyśrubowane wymagania. Dlaczego? Gdyż moduły, czyli w pełni wyposażone sześciokątne pomieszczenia, montują profesjonalni, fachowcy w fabryce producenta. Zaletą tej metody jest to, że wszelkie najbardziej pracochłonne i problematyczne procesy budowlane są rozwiązane w zakładzie produkcyjnym. Budowa obiektu odbywa się więc bardzo szybko i sprawnie, bez względu na pogodę, dzięki czemu można skrócić czas realizacji inwestycji nawet o 80% przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości prac i wykorzystanych materiałów. Taki budynek modułowy może powstać w przeciągu 1 miesiąca. RADOSŁAW ZIENIEWICZ

Technologia szalunku traconego

FOT QUADLOCK

FOT. UNIHOUSE

Modułowa technologia

Technologia Quad-Lock jest bardzo elastyczna i łatwo można ją dostosowywać do potrzeb projektu nowoczesnego budynku, czyli zbudować szerokie otwory, łuki, krawędzie, dowolne kąty i krzywe o niemal każdym promieniu. Dzięki Quad-Lock możemy też uzyskać kąty, narożniki o dowolnych stopniach. System paneli umożliwia też projektowanie i wykonanie m.in. kolumn, kolumn przyporowych, słupów żelbetowych. Wznoszenie obiektów w technologii szalunku traconego Quad-Lock znacznie ogranicza czas budowy i koszty poprzez uproszczenie procesu budowy. Wznoszenie ścian w ścian przy użyciu produktów Quad-Lock jest bardzo proste i przypomina budowę z klocków. System Quad-Lock składa się tylko z 4 elementów: paneli wykonanych ze styropianu EPS, klamer ABS, kątowników i prowadnic metalowych. Montaż polega na umieszczeniu paneli w specjalnych „zamkach” i w odpowiedniej pozycji. Następnie wciśnięcie klamry w dedykowane gniazda znajdujące się w panelach. Przy odpowiedniej konfiguracji paneli o różnej grubości oraz długości klamr wznoszona ścian może uzyskać współczynnik przenikania ciepła (U) od 0,28 W/m2K do 0,06 W/m2K. Oprócz elastyczności i łatwości montażu wyróżnia się on m.in. możliwością zastosowania paneli fotowoltaicznych (BIPV). Dlatego technologia szalunku traconego idealnie sprawdza się w wznoszeniu energooszczędnych, a nawet plus energooszczędnych obiektów mieszkalnych. Źródło: Quad-Lock

23


FACHOWY WYKONAWCA

PRODUKUJEMY PRAWDZIWY STYROPIAN JUŻ 25 LAT Od początku działalności rozumieliśmy, że zachowanie restrykcyjnych norm jakościowych jest jedynie właściwym rozwiązaniem. Wybierając odpowiedni styropian z FS ARBET, inwestor otrzymuje dobrą izolację. Poznaliśmy rynek budowlany i widzimy, że konsekwentnie rozwija się on w kierunku budownictwa energooszczędnego. Myślenie proekologiczne – oznacza po prostu lepsze życie w czystszym, cichszym, zdrowszym środowisku. Warto inwestować w te rozwiązania, które zapewnią nam wszystkim wyższy standard codziennego funkcjonowania. Te rozwiązania już zostały docenione – otrzymaliśmy m.in. laur Złotej Siódemki Branży Ekologicznej 2015 za konsekwentne działania proekologiczne.

5 POWODÓW DO DUMY Fabryka Styropianu ARBET to pięć zakładów produkcyjnych, rozlokowanych w całej Polsce w taki sposób, by szybko i prosto zrealizować każde zamówienie. Zakłady znajdują się: w Koszalinie, Golubiu-Dobrzyniu, Czachorowie k. Gostynia, Jaśle oraz – najnowocześniejszy – w Przodkowie k. Gdańska. Mówi dyrektor generalny FS ARBET, Dariusz Karasiński: Mamy bardzo duże doświadczenie w produkcji styropianu, a to ma ogromne znaczenie dla zachowania powtarzalnych właściwości płyt styropianowych. Jesteśmy firmą ze 100% kapitałem polskim, stabilną finansowo, z nowoczesnym parkiem maszynowym, doświadczoną i zaangażowaną załogą oraz liczną grupą wieloletnich profesjonalnych klientów.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ Wytwarzamy doskonałej jakości płyty styropianowe, bloki styropianowe oraz kształtki, których wielkość i forma mogą zostać dopasowane do indywidualnych zamówień, trwałe i o deklarowanych parametrach. W każdym zakładzie mamy laboratorium, w którym wykonujemy badania każdej partii naszych wyrobów – wykonują je nasi pracownicy na

24

naszym sprzęcie, co pozwala szybko reagować na ewentualne odchylenia. Niedawno ukończyliśmy projekt zapewniający szczegółowy monitoring jakości produktów w naszym systemie informatycznym. Pozwala to na precyzyjne określenie przyczyn ewentualnych problemów produkcyjnych i szybką reakcję. Systematycznie zlecamy też badanie naszych wyrobów do notyfikowanych laboratoriów zewnętrznych. Fabryka Styropianu ARBET co roku otrzymuje nagrody. Przez 3 lata z rzędu zostaliśmy uhonorowani znakiem Konsumencki Lider Jakości. Firma zajęła również wysoką lokatę w rankingu 25-lecia firm III RP, prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita wraz z Bisnode – Fabryka znalazła się w elitarnym gronie polskich firm, które najlepiej poradziły sobie na rynku w ostatnich 25 latach. I jeszcze jeden tytuł otrzymany w 2015 roku: Kreator Budownictwa – nadając go, organizatorzy konkursu promują dobre praktyki i etyczne zachowania. Plany Fabryki na kolejne lata są dziś jasno sprecyzowane. W ciągu ostatnich 10 lat ARBET powiększył moce produkcyjne. Dziś są dostosowane do potrzeb rynku, więc skupiamy się na doskonaleniu produktów. Inwestujemy w  najnowocześniejszy sprzęt. Zakup innowacyjnych maszyn jest elementem procesu podnoszenia jakości. Chcemy, by opinia o naszych produktach pozostała na wysokim poziomie – podsumowuje dyrektor generalny FS ARBET.

KRÓTKO O PRODUKTACH FS ARBET: FASADA EXPERT, FASADA CLASSIC ORAZ FASADA KOMFORT – to najbardziej znane na rynku płyty, używane głównie do izolacji cieplnej ścian w najpopularniejszym

Dariusz Karasiński, dyrektor generalny Fabryki Styropianu ARBET opowiada o najważniejszych wydarzeniach, jakie wydarzyły się wciągu 25 lat działalności ARBETU.

systemie ETICS. Jednowarstwowe ściany budynku ociepla się płytami styropianowymi, które pokrywane są warstwą siatki z klejem oraz wyprawą tynkarską. Płyty te stosowane są również do docieplania istniejącego, niedostatecznego ocieplenia. FASADA GRAFIT CZYLI PŁY TY O OBNIŻONEJ LAMBDZIE (0,031 W/ mK) – w porównaniu z tradycyjnymi płytami, FASADA GRAFIT po prostu izoluje lepiej. Umożliwia to stosowanie cieńszych płyt, bez utraty właściwości termoizolacyjnych, jakimi charakteryzuje się „grubszy” biały styropian. FASADA GRAFIT jest szczególnie polecana do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych, wart rozważenia tam, gdzie zbyt gruba izolacja może zmniejszyć walor estetyczny budynku. PŁYTY STYROPIANOWE PODŁOGA/ DACH, PODŁOGA/DACH GRAFIT, PODŁOGA/DACH EXPERT, EPS 037 DACH/ PODŁOGA – te płyty mogą być stosowane

tam, gdzie wymaga się przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych czyli do termoizolacji wszelkiego rodzaju podłóg na gruncie, poddaszy i strychów użytkowych oraz nieużytkowych. Stosuje się je zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. PŁYTY STYROPIANOWE PARKING I PARKING EXPERT – płyty odporne na wysokie obciążenia, przy ich użyciu izoluje się przede wszystkim podłogi w budownictwie przemysłowym oraz parkingi i garaże. SPECJALISTYCZNE STYROPIANY – HYDROPIAN I TONOPIAN – czyli płyty do szczególnych zastosowań. HYDROPIAN jest odporny na wysokie obciążenia i charakteryzuje się niską nasiąkliwością wodą. TONOPIAN stosowany jest do izolacji akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych. Wbudowuje się go poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą.


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY TERMOIZOLACYJNE

Temat termoizolacji jest niezwykle szeroki. Oferta rynkowa systemów ociepleń i materiałów ociepleniowych jest coraz bogatsza i może przyprawić o zawrót głowy. Warto sprawdzić, jakie nowe rozwiązania oferują producenci. Aby budynek charakteryzował się niskimi stratami ciepła wszystkie przegrody zewnętrzne, czyli fundamenty i podłogi na gruncie, ściany zewnętrzne, połacie dachu i strop muszą charakteryzować się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną. Nawet najbardziej nowoczesny i wydajny system ogrzewania nie sprawdzi się, jeśli ciepło będzie uciekać przez nieszczelne ściany czy dach. Straty ciepła mogą wówczas wynieść od 20% dla ścian do nawet 30% dla dachu. Dlatego warunkiem koniecznym budowy domu energooszczędnego jest dobór odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz wykonanie odpowiedniej grubości izolacji.

ETICS I FASADA WENTYLOWANA Spośród wielu metod ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w Polsce największą popularność zyskał system

26

ETICS. Polega on na mocowaniu specjalną zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem. System ETICS określany jest jako bezspoinowy, co znaczy, że na powierzchni tworzona jest ciągła warstwa ochronna, stanowiąca podłoże dla cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten sposób wykończenia pozwala na skuteczne zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed procesami korozyjnymi, powodowanymi przez wnikanie wody, światła słonecznego (zwłaszcza ultrafioletu). Decydując się na izolację ścian systemem ETICS warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Metoda lekka mokra (czyli ETICS) jest stosunkowo tania, ale należy pamiętać, że ważnym ograniczeniem wpływającym na jakość prac tą metodą są warunki atmosferyczne,

FOT. ISOVER

Ciepła elewacja Zalety wełen mineralnych – dlaczego warto je stosować? Anna Gil, kierownik biura doradztwa technicznego Isover

Zarówno wełny szklane, jak i wełny skalne mogą występować w różnych postaciach – zwykle w budownictwie są to maty bądź płyty. Produkty z wełny szklanej są elastyczne i lekkie. Dzięki opatentowanej technologii rozwłókniania szkła – ThermiStar stopień kompresji większości produktów Isover przekracza nawet stosunek 1:7, przy czym równocześnie po rozpakowaniu produkt jest niezwykle sprężysty. Dlatego też wełna szklana częściej sprawdza się w izolacji dachów skośnych, suchej zabudowy, gdzie jej sprężystość przekłada się na doskonałe wypełnienie izolowanej przestrzeni, bez przerw i ubytków, a w konsekwencji wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną przegrody. Dodatkowo jest lekka, przez co nie obciąża np. konstrukcji dachu. Z kolei wełna skalna jest chętniej stosowana w przypadku ocieplania np. fasad w metodzie lekkiej mokrej (BSO, ETICS), czy dachów płaskich. Doskonała izolacyjność termiczna wełny mineralnej, tak szklanej, jak i skalnej, pozwala zmniejszyć straty związane z ucieczką ciepła. Wełny szklane Isover charakteryzują się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda (λ) na rynku, już od 0,030W/mK. Dzięki temu zimą ciepło zostanie zatrzymane we wnętrzu, a latem budynek nie będzie się nadmiernie nagrzewać. Wełny mineralne posiadają również doskonałe właściwości akustyczne. Ponadto są odporne na uszkodzenia przez co zachowują swoje właściwości przez długie lata. Produkty z wełen mineralnych są niepalne, nie dopuszczają do rozprzestrzeniania się ognia, a co za tym idzie wpływają na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Za sprawą doskonałej paroprzepuszczlaności, gwarantującej swobodny przepływ pary wodnej, wełny zapewniają odpowiedni mikroklimat i trwałość konstrukcji. A ponieważ izolujemy domy na wiele lat, warto pamiętać o tym, że produkty z wełny mineralnej szklanej i skalnej są trwałe. Nie zmieniają swoich właściwości termoizolacyjnych, czy ogniowych wraz z upływem czasu, nie osiadają i nie kurczą się w przegrodzie, przez co skutecznie izolują nasz dom przez długie lata.


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY TERMOIZOLACYJNE

Ultracienka izolacja muru trójwarstwowego

Jak prawidłowo dobrać styropian

FOT. RECTICEL

Irena Domska, kierownik ds. zarządzania jakością, FS Arbet

Eurowall to nowoczesny system wykończenia płyt typu pióro-wpust. Gwarantuje to doskonałe łączenie niczym zamek pomiędzy wszystkimi panelami. Eurowall pokryte jest dwoma różnymi rodzajami okładzin: jedna ze stron jest odblaskowa - skierowana w stronę przestrzeni powietrznej, druga zaś matowa – montowana do wewnętrznej strony muru szczelinowego. Recticel jest producentem płyt Eurowall wykonanych z pianki PIR stosowanych, jako ocieplenie ściany w murze trójwarstwowym. Izolacja muru płytą PIR Eurowall jest szczególnie cienkim rozwiązaniem dedykowanym do murów trójwarstwowych. Izolacyjne płyty Eurowall opatrzone w zamek typu pióro - wpust eliminują w murze trójwarstwowym efekt mostka termicznego, a dzięki specjalnej okładzinie stanowiącej ekran odbijający ciepło dodatkowo wpływają na pozytywny efekt izolacji ściany. Ci, którzy decydują się na wybór płyty Eurowall, jako wypełnienia muru szczelinowego, otrzymują korzyści w postaci trwałej termoizolacji bardzo wysokiej jakości powstałej z myślą o człowieku i środowisku naturalnym. Płyty Eurowall produkowane są w standardowym wymiarze 600x1200 mm. Dzięki poręcznemu formatowi oraz lekkości paneli ich montaż przebiega łatwo i szybko. Źródło: Recticel

Swobodny ruch powietrza w szczelinie fasady wentylowanej działa korzystnie na izolację termiczną oraz całą przegrodę budynku – latem ściany nie przegrzewają się, a zimą są chronione przed zawilgoceniem. Fot. Rockwool

28

O rodzaju styropianu powinien decydować projektant przy projektowaniu ocieplenia i podać wymagane bądź minimalne parametry styropianu (współczynnik przewodzenia ciepła, λD, oraz pełen kod oznaczenia) lub najistotniejsze właściwości płyt do danego zastosowania. Kupując styropian należy zwrócić uwagę na zgodność z projektem. Parametry winny znajdować się na wyrobie. FS ARBET ponadto zamieszcza na swojej stronie Deklaracje Właściwości Użytkowych i Karty Techniczne. W domach energooszczędnych można stosować standardowe płyty styropianu (deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, λD od 0,045 do 0,031 W/ mK). Najistotniejszy jest deklarowany opór cieplny, RD, który jest stosunkiem grubości płyty i jej lambdy deklarowanej. Taką samą izolacyjność (np. RD=4,00 m2K/W) posiada płyta o grubości 16 cm i lambdzie 0,040 W/m×K jak i płyta o grubości 18 cm i lambdzie 0,045 W/mK. Z uwagi na wymaganą w bud. energooszczędnych wysoką izolacyjność termiczną często stosuje się tam płyty grafitowe (lD=0,033÷0,031 W/mK, np. fasada GRAFIT, λD=0,031 W/mK), pozwalające na wykonanie cieńszej izolacji. Oprócz lambdy styropian powinien posiadać nast. istotne właściwości: ściany w systemie ETICS: wytrzymałość na rozciąganie, np. TR80 podłogi: naprężenie ściskające, np. CS(10)60; dachy płaskie kryte papą: naprężenie ściskające, np. CS(10)80 oraz odkształcenie w określonych warunkach, np. DLT(1)5Vściany fundamentowe: naprężenie ściskające, np. CS(10)100 i nasiąkliwość wodą, np. WL(T)4. Wartość RD jest mniej istotna z uwagi na możliwość uzyskania wymaganego oporu cieplnego przy użyciu płyt o różnych lambdach i odpowiednich grubościach płyt.

które bardzo często nie są zgodne z zaleceniami producenta chemii budowlanej. Problemem, dość często spotykanym przy montażu systemu ETICS są też niewystarczająco wyedukowani wykonawcy, którzy mylą systemy i upraszczają rozwiązania psując rynek ETICS. Przykładem może być łączenie mechaniczne. Jeśli jest konieczne, musi odbyć się odpowiednio dobranymi łącznikami z trzpieniem stalowym, ale dodatkowo, w słabych podłożach, często wkręcanym. Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego – tynków mineralnych czy silikatowych. Niestety, jak wynika z niezależnych badań, często paroprzepuszczalność tynków jest niewystarczająca. Ze względu na możliwość wystąpienia plam na skutek powstawania mostków punktowych, po łącznikach należy użyć zaślepek na te łączniki wykonanych z dokładnie tego samego materiału, co ten użyty do izolacji. Częstym błędem jest łączenie różnych materiałów, co po kilku latach eksploatacji elewacji może przyczynić się do powstania plam.

Fasada wentylowana powstaje dzięki zamocowaniu do ściany nośnej konstrukcji wsporczej, najczęściej aluminiowej lub stalowej. Na tej konstrukcji zostaje zainstalowana okładzina dowolnego rodzaju: płyty cementowe, kamień, blacha, szkło itp. Pomiędzy izolacją zamontowaną w konstrukcji wsporczej a okładziną zewnętrzną, pozostaje szczelina wentylacyjna, dzięki czemu izolacja utrzymywana jest w najbardziej optymalnych warunkach. Swobodny ruch powietrza w szczelinie działa korzystnie na izolację termiczną oraz całą przegrodę budynku – latem ściany nie przegrzewają się, a zimą są chronione przed zawilgoceniem. Fasada wentylowana daje możliwość użycia wielu prestiżowych materiałów do jej wykończenia – od drewna począwszy, a na betonie architektonicznym, czy kamieniu skończywszy. Prace najczęściej można wykonywać przez cały sezon budowlany, a uszkodzone elementy można łatwo wymienić. Trwałość i parametry odpornościowe fasady wentylowanej znacznie przewyższają fasadę wykonaną w technologii ETICS – mówi Sławoimir Kocur, kierownik produktu, Isover.


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY TERMOIZOLACYJNE

Warstwy termoizolacji, najczęściej jest to wełna mineralna, umieszczane są między krokwiami. Istotne jest, aby szczelnie wypełniała przestrzeń międzykrokwiową. Fo. Knauf Insulation

FOT. ISOVER

Wełna mineralna skalna czy szklana. Najważniejsze różnice

Podstawowe różnice pomiędzy dwoma rodzajami wełny stanowią surowce, z których są wytwarzane, a także sam proces produkcji. W obu przypadkach proces produkcji rozpoczyna się na składowisku surowców. W zależności od pożądanych paramentów produktów izolacyjnych surowce miesza się w różnych proporcjach. Różnice w zastosowaniu Wełny mineralne szklane i skalne znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu izolacji tak budowalnych, jak i technicznych. Wełny szklane, z uwagi na mniejszą gęstość, często są stosowane do izolacji dachów skośnych, lekkiej zabudowy ponieważ nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Z kolei na dachach płaskich częściej montuje się wełnę skalną. W przypadku fasad w metodzie lekkiej mokrej (BSO, ETICS) częściej stosuje się twardą wełnę skalną w płytach. Zarówno wełna skalna, jak i szklana są niepalne, a o ich izolacyjności termicznej decyduje współczynnik lambda – im mniejszy, tym lepsze właściwości.

Różnice w produkcji Wełna szklana wytwarzana jest z mieszanki stłuczki szklanej, piasku kwarcowego oraz sody, które w piecu (tzw. wannie szklarskiej) są roztapiane w temperaturze 1200°C – 1500°C. Następnie tworzywo kierowane jest do maszyn rozwłókniających, gdzie strumień ciekłego szkła trafia na dysk rozwłókniający tworząc włókno szklane. Opada ono na bębny formujące. Włókna przelatują przez pierścień spryskujący, z którego podawane jest lepiszcze. Bębny strefy formowania obracają się przeciwbieżnie, formując kobierzec wełny. Tak uformowana wełna trafia do komory polimeryzacyjnej, gdzie następuje utwardzenie lepiszcza. Gęstość produktu reguluje się, dobierając prędkość przenośników linii produkcyjnej. Obrzeża kobierca obcinane są za pomocą piły wodnej. Ścinki trafiają do młynków i kierowane są do ponownego wykorzystania. Woda z procesu produkcyjnego jest również ponownie zawracana. Wełna szklana po wyjściu z komory polimeryzacyjnej ma 200°C i następnie jest chłodzona na linii. Utwardzony i odpowiednio szeroki kobierzec zostaje poddany kontroli równomiernego rozkładu włókna za pomocą izotopowego miernika gramatury. W zależności od potrzeb produkty są pokrywane papierem, folią aluminiową lub włókniną. Kolejnym etapem jest cięcie poprzeczne oraz pakowanie. Produkty elastyczne są zwijane w rolki. Lekkie płyty są sztaplowane, kompresowane i pakowane w paczki – tłumaczy Janusz Łyczko, ekspert Isover. Proces produkcji wełny skalnej wygląda podobnie. Surowce – bazalt, gabro, dolomit lub kruszywa wapienne – trafiają do silosów dobowych, skąd pod kontrolą komputerowego systemu trafiają do pieca szybowego. Pod wpływem gorącego powietrza koks się zapala i następuje roztopienie tłucznia skalnego. Lawa trafia na maszyny rozwłókniające. Podobnie, jak w przypadku wełny szklanej, włókna pokrywane są lepiszczem. Następnie wpadają do komory osadczej, gdzie zostają równomiernie rozłożone i uformowane w kobierzec. Tak przygotowana wełna skalna poddawana jest procesowi zmiany kierunku włókien – ten zabieg udoskonala właściwości mechaniczne produktu. Następnie wełna skalna trafia do komory polimeryzacyjnej. Tutaj nadaje się odpowiednią grubość produktu i właściwości wytrzymałościowe. Kolejnym etapem jest cięcie przez zespół pił – poprzecznej, wzdłużnych i grubościowej taśmowej – wyjaśnia Janusz Łyczko.

29


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY TERMOIZOLACYJNE

SYSTEMOWO ZNACZY SKUTECZNIE Trwałość i niezawodność ocieplenia ścian budynków jest efektem współdziałania poszczególnych elementów systemu oraz dobrego wykonawstwa. W praktyce oznacza to, że produkty wchodzące w skład jednego, konkretnego systemu ociepleń są dobrane w  taki sposób, aby ich parametry techniczne się uzupełniały, a współpraca (pod warunkiem prawidłowej instalacji) gwarantowała zachowanie właściwości i bezawaryjną pracę przez

wiele lat użytkowania. Komponowanie autorskich składanek, z produktów od różnych producentów, nie dają inwestorowi żadnej pewności iż system będzie prawidłowo funkcjonował. Autorskie kompilacje, w odróżnieniu od systemów od jednego producenta, nigdy nie zostały przetestowane. Od kompletności systemu zależy więc bezpieczeństwo, długowieczność użytkowanego obiektu, jego odporność na działanie środowiska zewnętrznego, oraz bezpieczeństwo pożarowe. WOJCIECH NAPORA

Domy dobrze ocieplone to domy, w których płaci się o wiele niższe rachunki za ogrzewanie. Fot. Knauf Insulation

30

Porównanie systemów

FOT. FFIL ŚNIEŻKA

Płyty styropianowe Fasada Grafit mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. Fot. Arbet

Obie grupy systemów ociepleń, styropianem i wełną mineralną, posiadają określone cechy, które charakteryzują je i wskazują optymalne warunki ich stosowania. Główna cecha, czyli izolacyjność termiczna, w obu grupach znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Dlatego o tym, który system ociepleń zostanie zastosowany, powinny decydować inne właściwości tych materiałów izolacyjnych. Wybór systemów Foveo Tech S, opartych na styropianie, jest dużo bardziej korzystny ze względów aplikacyjnych i ekonomicznych. Styropian jest materiałem dużo łatwiejszym w obróbce i montażu. Jest obojętny dla skóry i błon śluzowych, nie wywołuje żadnych podrażnień. Z uwagi na swoją bardzo niską wagę, blisko dziesięciokrotnie niższą od wełny mineralnej, jest dużo dogodniejszy w transporcie i magazynowaniu. Koszty zakupu styropianu oraz akcesoriów dodatkowych niezbędnych do montażu systemu (klej, kołki mocujące) będą niższe niż w przypadku wełny mineralnej. Ponadto nie ma obawy o to, że konstrukcja budynku ocieplanego styropianem zostanie nadmiernie obciążona. Z kolei systemy Foveo Tech W, oparte na wełnie mineralnej, będą znakomicie sprawdzać się w budynkach szczególnie zagrożonych możliwością wystąpienia pożaru, czy bardzo wysokich temperatur. Ze względu na dużą izolacyjność akustyczną, wełna doskonale nadaje się także do stosowania w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Płyty wełny mineralnej lamelowej (o regularnym układzie włókien), wykazujące dużą elastyczność, będą łatwiejsze w aplikacji na budynkach o nieregularnych kształtach. Źródło: FFiL Śnieżka


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Styropiany grafitowe to produkty o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych. Dzięki temu styropiany te dedykowane są budownictwu pasywnemu i energooszczędnemu. Ze względu na rosnący popyt, poszerza się również ich oferta, pozwalając na zapewnienie kompleksowego, lepszego ocieplenia budynków.

STYROPIANY GRAFITOWE – INWESTYCJA W KOMFORT CIEPLNY I NIŻSZE RACHUNKI Styropiany grafitowe doskonale nadają się do budownictwa energooszczędnego i pasywnego, które od lat 90. XX wieku zdobywa coraz większą popularność w branży budowlanej. Nie ma przesłanek, aby uważać, że ten trend się zmieni, gdyż normy zmierzające do ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, powodują, że taki kierunek budownictwa będzie dotowany przez państwo i preferowany przez inwestorów i mieszkańców. Wszystkie analizy wskazują, że zapotrzebowanie na energię w domach pasywnych może być nawet osiem razy mniejsze niż w tradycyjnych budynkach, co przekłada się na najważniejszy argument za budową takiego domu – płacimy mniejsze rachunki za energię. Warto dodać, iż niskie koszty eksploatacji mają przełożenie na zwiększenie wartości inwestycyjnej nieruchomości.

PRZEPIS NA TERMOIZOLACJE Obok względów praktycznych, czyli oszczędności w portfelu, wpływ na stosowanie styropianów grafitowych mają również sukcesywnie zaostrzane przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków. Nowe dyrektywy obniżają wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (Uc maks.) w kolejnych latach: w 2014 roku do 0,25 W/(mK), w 2017 roku do 0,23 W/ (mK), a w 2021 roku do 0,20 W/(mK). Sprostać tym wymogom możemy, zwiększając grubość warstwy termoizolacyjnej lub poprawiając parametry termoizolacyjne styropianów. Gruba warstwa pogarsza jednak estetykę budynku, tworząc efekt tzw. okien strzelniczych, zwiększa ciężar warstw ocieplenia, wymusza stosowanie szerszych parapetów. Wykorzystując styropian grafitowy, zapewniający takie same parametry ocieplenia jak styropian biały, możemy wykonać aż o 30% cieńszą termoizolację. Z drugiej strony przy zachowaniu tej samej grubości warstwy termoizolacji co styropiany białe, osiągamy aż do 30% lepszą termoizolację. Dlatego też styropiany grafitowe nadają się idealnie do termoizolacji elewacji i miejsc, w których zależy nam na bardzo dobrym dopływie światła dziennego (balkony, loggie). Dedykowane są również izolacji budynków starych i zabytkowych, gdzie chcemy jak najmniej ingerować w historyczny wygląd obiektu.

SIŁA TKWI W GRAFICIE Decydujący przy wyborze materiału termoizolacyjnego jest jego współczynnik przewodzenia ciepła. Zasadą jest, iż im jest on niższy, tym lepsze ocieplenie. W przypadku styropianów grafitowych o jego niskim, a więc bardzo dobrym poziomie decyduje surowiec z dodatkiem grafitu. Grafit nadaje styropianowym płytom charakterystyczny, szary kolor oraz pozwala osiągnąć współczynnik λ=0,030 W/(mK), który jest nieosiągalny w przypadku styropianów białych. W ofercie Yetico znajdziemy grupę produktów PASSIVE. Płyty te charakteryzują się niską lambdą – od 0,030 do 0,033 – i szeroką gamą zastosowań – od podłóg, przez fasady po dach.

NOWA AQUA PASSIVE NA FUNDAMENTY Jeśli zależy nam na kompleksowej termoizolacji budynku, zwiększającej jego energooszczędność, pamiętajmy, że oprócz izolacji cieplnej ścian, dachów czy podłóg, musimy wykonać ją również właściwie przy fundamentach. Aby umożliwić pełne grafitowe ocieplenie Yetico wprowadza na rynek produkt AQUA PASSIVE. Łączy on bardzo dobre parametry termoizolacyjne, charakterystyczne dla styropianów grafitowych z niską nasiąkliwością, tworząc nową płytę hybrydową, doskonale sprawdzającą się w izolacji miejsc zawilgoconych oraz narażonych na działanie wody. Płyty wykonane są z hydrofobowego surowca z dodatkiem grafitu, co pozwala na osiągnięcie współczynnika przewodzenia ciepła na poziomie λ=0,031 oraz obniżonej nasiąkliwości nieprzekraczającej 2%. Główne zastosowanie AQUA PASSIVE to termoizolacja fundamentów, gdzie główne zagrożenie stanowi woda

gruntowa. Niewłaściwie zaizolowany fundament, nawet przy dobrze ocieplonych fasadach, może spowodować straty (wilgoć, zagrzybienie) trudne i kosztowne w naprawie. Produkt można stosować również w termoizolacji podłóg w pomieszczeniach wilgotnych (myjnie, chłodnie) czy dachów nieużytkowych oraz zielonych. AQUA PASSIVE produkowana jest w zamkniętych formach, co powoduje, że struktura granulek nie jest naruszona (w odróżnieniu od płyt ciętych z bloku). Ma to wpływ na niską nasiąkliwość płyty. Formowanie pozwala nadać płytom odpowiedni kształt w postaci kanalików pełniących funkcję drenażową. Dzięki tym wszystkim cechom AQUA PASSIVE, mimo działania wody, zapewnia właściwą ochronę cieplną. Automatowa technologia wykonania pomaga zachować idealną geometrię oraz powtarzalność płyt, sprawiając, że montaż przebiega szybko i sprawnie. Wyposażenie produktu we frezy zapewnia ciągłą i szczelną izolację cieplną, eliminując mostki termiczne. Płyty AQUA PASSIVE produkowane są w wymiarze 1230x615 mm i występują w dwóch wariantach AQUA PASSIVE EPS-P 80 (CS≥80 kPa) oraz AQUA PASSIVE EPS-P 100 (CS≥100 kPa).

ul. Towarowa 17A 10-416 Olsztyn www.yetico.com

31


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY ELEWACYJNE

Perfekcyjne zakończenie Zewnętrzny wygląd każdego budynku to jego swoista wizytówka. Elegancki czy naturalny charakter elewacji można osiągnąć na różne sposoby. Oprócz tynku i farby do wykończenia fasady można użyć kamienia, drewna, a nawet blachy. Bez względu na materiał, przy odpowiednim pomyśle i dobrym wykonaniu, ostateczny efekt może cieszyć oczy przez długie lata.

Operując różnymi tworzywami możemy śmiało łączyć pozornie nie idące w parze elementy. Zestawienie drewna, tynku i kamienia może nadać budynkowi nowoczesnego charakteru, pod warunkiem, że będzie to wykonane w elegancki i wysmakowany sposób. Proj. Artemis Fot. Dobre Domy

32

obiekt, wybrać możemy szkło fasadowe, przeznaczone specjalnie na elewacje budynków, lub też zdecydować się na pokaźnych rozmiarów okna i drzwi tarasowe, które będą przyciągającym wzrok akcentem. Przy dużych przeszkleniach warto zainwestować w szkło niskoemisyjne, które wpłynie korzystnie na bilans energetyczny domu, dzięki absorbowaniu światła słonecznego, przy jednoczesnym zapobieganiu ucieczce ciepła z wnętrz.

WIĘCEJ ŚWIATŁA

BLASZANE ZWIEŃCZENIE

Szkło to swoista klasyka nowoczesnego budownictwa. Biurowe dzielnice miast wypełnione są budynkami o całkowicie szklanych fasadach, lekkich, chłodnych i modernistycznych. Szkło najczęściej łączone jest z elementami z aluminium, choć równie efektownie prezentować się będzie w połączeniu z cegłą, drewnem czy betonem. Ciekawym wizualnie rozwiązaniem jest obudowanie przeszkleń ażurowymi wstawkami z drewna. Decydując się na bogato przeszklony

Blacha, będąca jednym z najpopularniejszych pokryć dachowych, może być równie estetycznym materiałem elewacyjnym. Pokryty nią budynek nabiera industrialnego charakteru. Może być zastosowana jako niewielki akcent elewacyjny lub materiał przewodni fasady budynku. Z uwagi na ich wytrzymałość, najczęściej stosowane są blachy cynkowo-tytanowe. Blacha daje różnorodne możliwości wykończenia elewacji. Najpopularniejsza jest wykonana

Estetyczna blacha Ciekawym rodzajem blachy elewacyjnej jest Materiał Rheinzink-Patina w wersji gołowalcowanej, który jest materiałem „żywym” i cały czas „współpracuje” z otoczeniem. Dopuszcza się zmiany na powierzchni patyny blachy wywołane działaniem warunków atmosferycznych – tak jak w przypadku innych naturalnych materiałów. Nie wpływa to w żadnym wypadku na trwałość lub żywotność blachy. Źródło: Rheinzink

FOT. RHEINZINK

Współcześni inwestorzy i architekci szukają jednak rozwiązań wychodzących poza schemat, sięgając po szkło, blachę czy płyty włókno-cementowe. Na nowo odkrywają też możliwości drewna i betonu. Jednak nie tylko te materiały zdobią elewacje budynków. Modne stają się przeszklenia, które nie tylko wpuszczają więcej naturalnego światła do obiektu, ale też stają się energooszczędnymi przegrodami.


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY ELEWACYJNE

Kamień na elewacji

Tynki w nowoczesnym wydaniu

Kamień elewacyjny Marabella z linii Libet Fassade nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki zdecydowanej kolorystyce i wyrazistej fakturze nada bryle budynku indywidualnego charakteru. Struktura powierzchni poszczególnych płytek Marabelli jest zróżnicowana – dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania ułożone z nich płaszczyzny nie są identyczne, choć tworzą podobny efekt optyczny. Betonowy kamień elewacyjny jest mrozoodporny, wytrzymały na wahania temperatur i łatwy w montażu. Źródło: Libet

„na rąbek”, pozwalająca na formowanie elementów wklęsłych, zaokrąglonych, wypukłych. Oprócz blachy na rąbek, można zakupić również małoformatowe łuski lub panele. Szczególnym rodzajem blachy wykorzystywanej coraz częściej na elewacjach jest corten, zwany również blachą kortenowską. Jest to specjalny, wysoce wytrzymały gatunek stali o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Stal ta jest materiałem stopowym, w skład którego wchodzi między innymi miedź. Corten charakteryzuje się rudym, rdzawym kolorem, pojawiającym się w wyniku procesu patynowania. Budynki pokryte stalą kortenowską cieszą się sporym uznaniem architektów. Elewacje wykonane z cortenu wpisują się bowiem idealnie w modną ostatnimi laty stylistykę industrialno-loftową.

ŚCIANA Z BETONU Do stylistyki przemysłowej nawiązuje również beton. Najpopularniejszy materiał budowlany epoki PRL-u przeżywa obecnie swój renesans, zarówno we wnętrzach budynków, jak i na ich elewacjach. Jeszcze do niedawna wstydliwie zakrywany innymi materiałami, dziś często gra pierwsze skrzypce w stylistyce budynku. Za jego użyciem na elewacjach

przemawiają aspekty praktyczne, jak mrozoodporność materiału, czy możliwość zatuszowania ewentualnych zabrudzeń. Dzięki swojej surowości i efekcie pewnego niewykończenia, beton komponuje się idealnie praktycznie z każdym innym materiałem. Chłód betonu możemy przebić cieplejszymi akcentami z drewna lub dopełnić uniwersalnym, białym tynkiem. Dobrze wyglądać będzie w towarzystwie dużych przeszkleń czy akcentów z blachy. Współcześnie do produkcji płyt elewacyjnych stosuje się fibrobetony, np. z włóknem szklanym, które zapewniają plastyczność materiału i tworzenie interesujących wzorów. Do wyboru mamy gładkie płyty betonowe, płyty porowane, a nawet płytki o różnorodnej fakturze. Popularnością cieszą się proste płyty betonowe ze wzorem imitującym łączenie. Jeżeli zainteresowały nas elewacje z betonu, ale nie jesteśmy do końca przekonani do jego surowej, matowej powierzchni, możemy zakupić płyty pokryte impregnatem, nadającym im połysk.

WŁÓKNO – CEMENT Bardzo wygodnym i łatwym w montażu, a zarazem wpisującym się we współczesną stylistykę materiałem elewacyjnym są płyty włókno-cementowe. Składają

Zadaniem tynku elewacyjnego jest nie tylko ozdoba elewacji, lecz również ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, na które jest ona stale narażona. Najpopularniejsze są obecnie tynki cienkowarstwowe stanowiące osłonę warstwy termoizolacyjnej domu, wykonanej z wełny mineralnej lub styropianu. Dla systemów ociepleń z wełną – materiałem paroprzepuszczalnym – lepiej stosować tynki przepuszczające parę wodną, a więc mineralne, silikatowe, silikonowe lub silikatowo-silikonowe. W przypadku styropianu można wybrać dowolny tynk, kierując się przy tym jego właściwościami użytkowymi czy też kosztami inwestycji. Dobór tynku elewacyjnego jest również w dużej mierze uzależniony od lokalizacji budynku. Jeśli obiekt umiejscowiony jest w pobliżu ruchliwych arterii komunikacyjnych, zakładów przemysłowych czy dużych skupisk zieleni, to będzie szczególnie narażony na powstawanie zabrudzeń i rozwój zagrożeń biologicznych (pleśni, grzybów i alg). W takich przypadkach dobrze sprawdzi się tynk z dodatkiem Teflon surface protector, który obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie zanieczyszczeń. Na skutek np. dużego ruchu ciężkich samochodów elewacja będzie natomiast poddawana dużym naprężeniom, co może wywołać na niej pęknięcia. Powłoka tworzona przez tynk powinna być więc w takiej inwestycji odpowiednio trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Przy wyborze tynku ważny jest również rodzaj wykończenia powłoki. Tynk w postaci baranka, w porównaniu z wykończeniem typu kornik, tworzy bardziej jednolitą, gładką powierzchnię, dlatego łatwiej utrzymać go w czystości.

Sprawdzone tynki FOT. FFIL ŚNIEŻKA

FOT. LIBET

Dariusz Wróbel, ekspert marki Foveo Tech

Tynk Silikonowy TN 30 Foveo Tech – to gotowa do użycia masa tynkarska przygotowana na bazie żywicy silikonowej z dodatkiem wypełniaczy oraz kruszywa marmurowego. Tynk przeznaczony jest do ręcznego lub natryskowego wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w Bezspoinowym Systemie Ociepleń (BSO) Foveo Tech S lub Foveo Tech W. Może być również stosowany na nowych i odnawianych podłożach mineralnych, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera preparaty ograniczające rozwój grzybów, pleśni i alg na powierzchni tynku. Zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepuszczalność. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na zabrudzenia, odkształcenia i bardzo wysoką trwałością powłoki oraz koloru. Źródło: FFiL Śnieżka

33


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY ELEWACYJNE

Elegancki korten

FOT. DLH

FOT. AREND LOERTS

Naturalne drewno

Deski elewacyjne z drewna Meranti w ciepłej tonacji czerwieni są atrakcyjną propozycją zwłaszcza dla tych, którzy poszukują modnego sposobu na subtelne wyróżnienie danego obiektu spośród innych. Uniwersalna natura tego surowca umożliwia tworzenie efektownych połączeń z innymi materiałami budowlanymi, jak beton, cegła, stal, czy szkło. Egzotyczne Meranti wyróżnia się spośród innych gatunków drewna energetyczną barwą przechodzącą od ciepłego brązu aż do czerwieni, dzięki czemu elewacja nie jest monochromatyczna. Wykończenie wymaga konserwacji środkami chemicznymi. Źródło: DLH

Stal corten (kortenowska, kortenowa) jest materiałem o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, a jej właściwości są lepsze niż innych stali konstrukcyjnych. Po wystawieniu stali kortenowej na działanie powietrza i deszczu pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę. Stal ta nie wymaga odrębnej obróbki powierzchni w trakcie produkcji i eksploatacji, co znacząco zmniejsza koszty i wpływ na środowisko. Corten bardzo dobrze łączy się z tak popularnymi materiałami, jak szkło, beton i drewno – stąd jego popularność we współczesnym budownictwie. Źródło: Arend Loerts

Dom utrzymany jest w surowej estetyce. Grafitowe wykończenie z euronitu kontrastuje z naturalnym drewnem oraz z białym tynkiem. Euronit, kojarzony zazwyczaj z wykończeniem budynków gospodarskich, zestawiony ze szlachetnym materiałem, jakim jest modrzew syberyjski, zyskuje elegancki wyraz. Fot. MIDI Pracownia Architektoniczna

się ze spoiwa cementowego zbrojonego włóknem, pojedyncze płyty mogą osiągać wymiary nawet do 3050x1200 cm, czyniąc ich instalację na elewacjach budynków wyjątkowo szybką i nieskomplikowaną. Ich zakup warto rozważyć z kilku względów. Przede wszystkim są obecnie ekologiczne i pozbawione dodatku azbestu. Jednocześnie są odporne na warunki atmosferyczne, takie jak wilgoć, skrajne temperatury i promienie UV. Włóknocement jest materiałem „oddychającym”

34

i nie wymagającym specjalnej pielęgnacji, odpornym na gnicie, butwienie i wszelkiego rodzaju pleśnie i grzyby. Ich budowa sprawia, że są idealne na podwieszane fasady wentylowane. Charakteryzują się również wysoką odpornością na ogień i skuteczną izolacją akustyczną. Inwestora przejętego estetyką domu płyty z włókno-cementu skuszą dużym wyborem trwałych kolorów – od żywych odcieni żółci i czerwieni, po wzory imitujące, np. drewno.

„NOWOCZESNA” KLASYKA Elewacje z drewna nie muszą koniecznie być domeną domków stylizowanych na wiejskie chaty i budynków letniskowych. Drewno łączone z nowoczesnymi akcentami, jak aluminium, duże przeszklenia lub płyty z tworzywa sztucznego nabiera całkiem nowego charakteru. Jeżeli połączymy je chociażby z ponadczasową cegłą i blaszanym dachem otrzymamy estetyczny miks nowoczesności z tradycją. Drewniane panele i deski na

nieskomplikowanej bryle budynku stworzą elegancki i szlachetny obrazek. Z kolei drewniane płyty elewacyjne to już wkroczenie na zdecydowanie bardziej modernistyczny teren. Tradycyjna cegła również może się prezentować nad wyraz nowocześnie. Przede wszystkim w ostatnich latach panuje moda na wykorzystywanie do celów mieszkaniowych starych fabryk i loftów, które najczęściej budowano z cegły. Styl industrialny stał się niniejszym stylem nowoczesnym, co z kolei przekłada się na to, że elewacja wykonana z niepokrytej tynkiem cegły również przywodzi na myśl modernistyczny industrializm. Cegła pozwala, oprócz tego, na operowanie wieloma fakturami i kolorami – np. wybierając cegły w kolorze czerni i o gładkiej fakturze, nadamy budynkowi surowego charakteru, wpisującego się w nowoczesne trendy. Ciekawym zabiegiem w przypadku elewacji ceglanych jest ich nieszablonowe ułożenie. Zamiast tradycyjnego poziomego rozkładu pojedynczych cegiełek, możemy pokusić się o ich usytuowanie w pionie lub też – rozwiązanie dla odważnych – niektóre z nich ułożyć prostopadle do ściany w formie odstających od powierzchni budynku „kolców”. KATARZYNA MASŁOWSKA


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W ostatnim czasie na rynek coraz częściej trafiają różnego rodzaju materiały z pianki poliuretanowej nazywane przez dostawców izolacją nakrokwiową. Rozwiązanie to jest nowe na polskim rynku. W związku z tym zarówno wykonawcy, jak i klienci indywidualni nie mieli do tej pory możliwości zbudowania podstaw wiedzy na temat właściwości prawdziwej izolacji nakrokwiowej, oraz konsekwencji stosowania materiału nieodpowiedniego. Niestety konsekwencje widoczne mogą być dopiero po jakimś czasie. Oznaczają one zwykle rozszczelnienie połaci termoizolacji i powstanie mostków termicznych. W takiej sytuacji największe straty ponosi użytkownik a w drugiej kolejności cierpi reputacja wykonawcy, na którego najczęściej spada wina za „rzekomo niewłaściwy montaż”.

PRAWDZIWA TERMOIZOLACJA NAKROKWIOWA – POWERROOF RECTICEL

W celu zabezpieczenia interesu klienta i wykonawcy należy dobierać materiał nie tylko w oparciu o cenę, ale przede wszystkim o jego potwierdzone parametry techniczne. Każdy typ płyty charakteryzuje się odpowiednim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsze parametry termiczne posiada dany materiał. Płyta POWERROOF o grubości 120 mm spełnia warunek obowiązujące obecnie w Polsce normy (U<0,20 W/m2K) dotyczącej izolacyjności dachu skośnego i wynosi U=0,19 W/m2K (po korekcie U<0,20 W/m2K). Już 120 mm POWERROOF wystarcza do zaizolowania dachu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Oprócz spełnienia wymogów montażowych przy doborze płyty nakrokwiowej warto jest sprawdzić czy materiał ten charakteryzuje się następującymi cechami: 1. Zamek pióro-wpust po obwodzie. Recticel tworząc płytę POWERROOF zapewnia zamek pióro-wpust gwarantujący szczelność połączeń

2. Właściwy typ okładziny zabezpieczającej płytę przed skurczem Recticel tworząc płytę POWERROOF zadbał o dobór właściwej okładziny, innej niż na innych typach płyt w celu zapewnienia stabilności wymiarowej materiału w trudnych warunkach, jakie powstają po zamontowaniu wkrętami na dachu skośnym. 3. Właściwą odporność na nacisk nie mniejszą niż 150 Kpa Recticel tworząc płytę POWERROOF proponuje swoim klientom materiał gwarantujący stabilne podłoże dla pokrycia dachowego chroniącego cały budynek przed oddziaływaniem otoczenia. 4. Udokumentowaną lambdę deklarowaną równą zaledwie 0,022 W/mK. Recticel tworząc płytę POWERROOF oddaje swoim klientom do dyspozycji materiał o sprawdzonych parametrach cieplnych badanych wg najbardziej rygorystycznych zaleceń wynikających z zapisów nie tylko normy EN 13165 lecz również normy EN 12667. Te, jak również pozostałe właściwości techniczne POWERROOF potwierdzone zostały przez eksluzywny certyfikat KEYMARK będący GWARANCJĄ PEWNOŚCI.

Wieloletnia tradycja i reputacja Recticel pozwalają Państwu osiągnąć najwyższy poziom zadowolenia podczas użytkowania materiału z klasy PREMIUM – POWERROOF. POWERROOF podnosi PRESTIŻ NIE TYLKO WYKONAWCY LECZ PRZEDE WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKA BUDYNKU ZAIZOLOWANEGO TYM MATERIAŁEM. A ZARAZEM NIE JEST NIEDROGI.

WIĘCEJ NIŻ PIR Recticel Izolacje ul. Cisowa 4, Niepruszewo, 64-320 Buk tel. (61) 815 10 08 www.recticelizolacje.pl sekretariat.pl@recticel.com

35


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY SKOŚNE

FOT. RÖBEN

Aby dach skośny pełnił funkcję zgodnie z swoim przeznaczeniem musi być wykonany zgodnie ze sztuką dekarską. Dach nie tylko nie może przeciekać i przepuszczać ciepła na zewnątrz. Musi też być odporny na działanie siły wiatru, aby chronić użytkowników domu przed działaniem warunków atmosferycznych.

Ochrona „pod skosem” Nie na darmo pokutuje wśród dekarzy powiedzenie, że dach jest piątą elewacją każdego domu. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona użytkowników przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych takich jak sezonowe amplitudy temperatur, czy opady deszczu i śniegu oraz przed hałasem. Jednak, aby dach mógł sprostać tym podstawowym wymaganiom musi być prawidłowo ocieplony. Jeżeli znajduje się pod nim poddasze użytkowe to termoizolacja musi znaleźć się w połaciach dachu. Jeżeli poddasze jest nieużytkowe to izolacja cieplna może być położona w linii stropu nad ostatnią kondygnacją obiektu budowlanego. Wszystko to w jednym celu – aby wytworzone ciepło w budynku nie uciekało przez dach na zewnątrz. Istotnym zadaniem dachu jest ochrona wnętrza przed działaniem wody. Dach składa się jeszcze z konstrukcji nośnej, warstw izolacyjnych i pokrycia dachowego. Ta ostatnia, górna warstwa nie zapewnia szczelności dachu na właściwym poziomie. Dlatego potrzebna jest warstwa hydroizolacji, bez której

36

woda opadowa lub roztopiony śnieg przeniknie w głąb poszczególnych warstw dachu. Wtedy zamoczeniu ulegnie termoizolacja, która z biegiem czasu straci swoje właściwości ciepłochronne. Także drewniana konstrukcja nośna pod wpływem działania wilgoci i wody zacznie butwieć i pleśnieć. Dlatego też pod pokryciem dachu należy ułożyć warstwę hydroizolacyjną. Hydroizolacja jest zbędna w przypadku pokrycia wykonanego z gontów bitumicznych lub płaskiej blachy, gdyż zapewnią one odpowiednią szczelność na całej powierzchni dachu skośnego. Ponadto, od wewnętrznej strony dachu nie można zapomnieć o paroizolacji, która ma za zadanie uchronić termoizolację i więźbę przed wilgocią wytworzoną wewnątrz pomieszczeń domu. Poprawność montażu i kolejność wyżej wymienionych warstw oraz rodzaj materiałów zależne są od metody ocieplenia dachu.

TERMOIZOLACJA NA DACHY Do ocieplenia dachu wykorzystuje się najczęściej wełnę mineralną, styropian, płyty XPS i PIR. Inwestor, który

Liczy się przygotowanie Rafał Kuczyński, dyrektor handlowy, Blachy Pruszyński Podstawową sprawą jest odpowiednie wypoziomowanie konstrukcji dachu, czyli odpowiednie przygotowanie rusztu drewnianego. Wszelkie niedopatrzenia w tej kwestii zemszczą się po zamontowaniu pokrycia, nierówności będą wtedy widoczne gołym okiem. Należy stosować kontrłaty o wymiarach 25x50 mm lub 40x50 mm (w zależności od kąta nachylenia dachu i długości połaci) oraz łaty o wymiarach 40x50 mm lub 40x60 mm (w zależności od rozstawu krokwi). Wcześniej należy oczywiście zastosować odpowiednią membranę dachową – zgodnie z zasadą: im grubsza, tym lepsza. W trakcie samego montażu niezwykle ważne jest odpowiednie przykręcenie arkuszy wkrętami farmerskimi w najniższym punkcie arkusza. Niemniej istotne są prawidłowo wykonane i zamontowane obróbki blacharskie. To właśnie źle wykonane obróbki przyścienne lub przykominowe są najczęstszymi przyczynami nieszczelności dachu. Do absolutnych podstaw sztuki dekarskiej należy zaliczyć również takie zasady jak bezwzględne usuwanie wszelkich ścinków i opiłków z dachu, oraz niestosowanie szlifierek kątowych podczas przycinania blachy – obydwa niedopatrzenia mogą być przyczyną powstania ogniska korozji. Podobnym skutkiem zakończy się zastosowanie na stalowym dachu elementów miedzianych – na dachu ze stali pod żadnym pozorem nie powinno się instalować żadnych elementów z miedzi.

zdecyduje się na wełnę może ocieplić elementy dachu płytami lub matami o niedużej gęstości rzędu 20–45 kg/ m3. Maty i płyty komprymowane po

rozpakowaniu powinny chwile poleżeć, aby rozprężyć się i osiągnąć właściwą grubość wynoszącą od 5 cm do 20 cm. Deklarowany współczynnik przewodzenia


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY SKOŚNE

Właściwa termoizolacja

Wybieramy pokrycie dachowe

Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny Rockwool Polska

Tomasz Wasilewicz, menedżer działu budowlanego, Praktiker

Przez dach ucieka z domu najwięcej ciepła – dlatego tak bardzo istotna jest jego odpowiednia izolacja. W Polsce najbardziej popularne są dachy o dwuspadowej konstrukcji, które izolowane są przeważnie wełną skalną w dwóch warstwach – między krokwiami i pod krokwiami. Bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie dachu skośnego, dobór właściwego materiału izolacyjnego oraz prawidłowe wykonawstwo. Taki dach będzie dobrze chronił poddasze zimą przed mrozem, latem przed falą upałów, a także przed wilgocią oraz hałasem. Dobrze zamontowana izolacja powinna być przede wszystkim szczelna i wykonana z odpowiednio dobranych materiałów. W przypadku konstrukcji dachowych warto zwrócić uwagę, by izolacja była sprężysta i niepalna. Dlatego ważny jest dobór materiału o dużej gęstości. Dzięki temu ocieplenie szczelnie wypełnia przestrzenie między krokwiami, niwelując mostki termiczne, a także ochrania drewniane elementy konstrukcyjne przed ewentualnym zagrożeniem pożarowym. Materiały o mniejszej gęstości nie dają już takiej gwarancji trwałości i bezpieczeństwa. Właśnie to cechuje produkty z wełny skalnej, które posiadają bardzo dobre parametry cieplne, są trwałe i sprężyste a ich zastosowanie poprawia komfort akustyczny pomieszczeń. Dzięki temu domownicy, zwłaszcza ci zamieszkujący pomieszczenia na poddaszu, mają zagwarantowaną ciszę i spokój, nawet gdy za oknem wieje wiatr czy pada deszcz lub śnieg. Produkty z wełny skalnej są także odporne na wilgoć i paroprzepuszczalne. Dzięki temu nie ma ryzyka powstawania na poddaszu zawilgoceń, które mogą doprowadzić do rozwoju pleśni lub grzybów, ani zagrożenia, że wilgoć wpłynie negatywnie na drewniane elementy konstrukcji dachu.

Decydując się na zakup materiałów służących do pokryć dachowych, należy zwrócić uwagę na kilka czynników. W praktyce, już na etapie projektowania domu powinno się wiedzieć, jaki rodzaj pokrycia będzie zastosowany. Wiąże się to z koniecznością dostosowania więźby dachowej do jego ciężaru oraz sposobu montażu. W zależności od konstrukcji więźby, stosujemy odpowiednie pokrycie dachowe. Ogólnie można wyróżnić pokrycia lekkie, do których zalicza się między innymi blachę, płyty faliste, gonty oraz ciężkie, wśród których najczęściej wybierane są dachówki ceramiczne oraz cementowe. Przeglądając ofertę poszczególnych producentów pokryć dachowych, warto uwzględnić nie tylko walory wizualne, ale przede wszystkim parametry techniczne. To od nich będzie zależała trwałość dachu, jak również komfort panujący w pomieszczeniach. Jednym z ważniejszych jest współczynnik przewodzenia ciepła. Najlepsze właściwości termoizolacyjne posiadają produkty zaliczane do ciężkich pokryć dachowych, czyli dachówki ceramiczne i cementowe. Jako materiały o większej masie znacznie wolniej oddają ciepło, zapewniając tym samym stabilną temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku blachy, minusem jest jej szybkie schładzanie i nagrzewanie się powodujące znaczne wahania temperatury wewnątrz budynku. Innym ważnym elementem jest akustyka danego pokrycia. Wprawdzie całkowitej dźwiękoszczelności nie zapewnia żaden rodzaj pokrycia dachowego, są jednak materiały znacznie poprawiające komfort akustyczny. Przy pokryciach z blachy hałas przenoszony przez wiatr lub padający deszcz, zwłaszcza wtedy, gdy poddasze zostało zaadoptowane na przestrzeń mieszkalną jest znacznie większy niż np. przy gontach czy dachówkach. Decydując się na konkretny rodzaj pokrycia dachowego, należy dokonać również porównania parametrów interesującego nas produktu, pod kątem zgodności z normami technicznymi oraz dopasowując do niego nasz budżet.

ciepła (λ) dla wełny mineralnej wynosi od 0,032 do 0,042 W/(mK). Sprężysta wełna sama utrzyma się pomiędzy krokwiami pod warunkiem, że jest odpowiednio przycięta na wymiar. Łączna grubość ocieplenia z wełny mineralnej powinna wynieść 20–30 cm. Wełna dodatkowo pełni doskonałą izolację akustyczną dachu i zabezpiecza drewniane elementy więźby przed ogniem, czego nie można powiedzieć o materiałach wykonany z polistyrenu, czy poliuretanu. Należy pamiętać, że wełna mineralna jest za to mniej odporna na działanie wilgoci i wody. Z kolei polistyren ekstrudowany spełni swoje funkcje jeśli będzie układany od zewnątrz dachu na sztywnym poszyciu z płyt drewnopochodnych. Płyty przytwierdza się do poszycia mechanicznie. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) dla polistyrenu XPS wynosi 0,031–0,038 W/(mK). Warto wspomnieć, że polistyren jest wyjątkowo odporny na działanie wody i wilgoci. Płyty PIR stosowane do ocieplenia dachu wyróżniają się grubością 30–180 mm. Ich boki są specjalnie wyprofilowane aby zagwarantować szczelne połączenie na pióro-wpust. Dodatkowo, płyty PIR są obustronnie powleczone welonem szklanym zwykłym albo bitumizowanym, folią

aluminizowaną, aluminium, wzmocnionym papierem lub membraną dachową. Mimo, że są twarde i lekkie wyróżniają się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ) – dochodzący nawet do 0,022 W/(mK). Dzięki temu grubość takiej poliuretanowej izolacji nie musi być duża, żeby uzyskać wymaganą izolacyjność cieplną dla dachu. Płyty poliuretanowe PIR stosuje się głównie do ocieplania nakrokwiowego. Ostatnim rodzajem materiału stosowanego na dachy są folie termoizolacyjne. Są one metalizowane i przekładane folią bąbelkową lub specjalną włókniną Mocuje się je do krokwi od spodu, używając do tego zszywacza. Folie mają znakomitą izolacyjność termiczną przy niewielkiej grubości 1–2 cm. Ich współczynnik przewodzenia ciepła (λ) wynosi 0,019–0,033 W/(mK). Oprócz termoizolacji ważna jest też szczelność dachu.

Zgodna z zasadami technicznymi poliuretanowe płyty typu PIR mocowane nakrokwiowo powinny być opatrzone w zamek typu piórowpust. Fot. Recticel Insulation

ZAPEWNIĄ SZCZELNOŚĆ Do zabezpieczenia termoizolacji, jak i konstrukcji nośnej przed działaniem wody stosuje się różnego rodzaju materiały hydroizolacyjne. Jednym z nich są wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia, po których woda spływa i nie wnika w głąb dachy. Ich

37


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY SKOŚNE

Szczelny dach od środka Marek Kolarz, kierownik produktu, Isover Idealnie zamontowany system izolacji musi „otulać” dom jak kołdra – beż żadnych przerw. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy możemy ocieplić każdy element dachu, aby później nie tracić ciepła np. przez niezaizolowaną murłatę. Następnie odmierzmy rozstaw między krokwiami i potnijmy rolkę na kawałki o długościach większych o 2 cm niż rozstaw krokwi (materiał w rolkach ogranicza jego zużycie). Pamiętajmy też o ważnej zasadzie – zawsze stosujmy dwie warstwy – po ułożeniu warstwy podstawowej – między krokwiami, dodatkowo zaizolujmy połać prostopadle. Pozwala to uniknąć liniowych mostków termicznych, występujących wzdłuż krokwi. Całkowita grubość izolacji dachu powinna wynosić min. 30 cm. W dachu skośnym nie może zabraknąć też odpowiedniej wentylacji zapobiegającej pojawieniu się pleśni. Równie istotne jest zastosowanie paroizolacji, która zabezpiecza przegrodę przed przedostawaniem się do niej wilgoci. Isover poleca wykorzystanie do tego celu folię paroizolacyjną o zmiennym oporze dyfuzyjnym (zimą wysokim, latem niskim), dzięki czemu uzyskamy blokadę przepływu wilgoci do warstw przegrody w okresie zimowym oraz możliwość jej odeschnięcia w okresie letnim. Efekt ten oferują nam dostępne na rynku specjalistyczne produkty np. z serii Isover Vario.

Należy pamiętać, że zazwyczaj wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby umieścić wystarczającą grubą warstwę termoizolacji. Konieczna jest dodatkowa warstwa, umieszczana od spodu połaci, pod krokwiami. Fot. Isover zadaniem jest też swobodne odprowadzenie pary wodnej z dachu na zewnątrz. Ich paroprzepuszczalność jest nie mniejsza niż 1000 g/m2/dobę. Dekarz wykorzystując taką membranę powinien mieć na uwadze, że termoizolacja z wełny mineralnej nie musi już być wentylowana. Dekarz może nabyć też specjalne membrany wysokoparoprzepuszczalne, które można układać na sztywnym poszyciu. Zastępują one wtedy papę. W sprzedaży są też specjalne membrany pod pokrycia z blach profilowanych. To membrany o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę

38

i zmiany temperatury. Wytrzymują zakres temperatury od -40°C do 120°C. Kolejnym materiałem hydroizolacyjnym są niskoparoprzepuszczalne folie wstępnego krycia. Wyróżnia je mniejsza paroprzepuszczalność dochodząca do 1000 g/ m2/dobę. Oznacza to że sprawdzi się idealnie przy ochronie przed wodą, ale gorzej radzi sobie z odprowadzaniem pary poza połacie. Przewietrzanie zapewni (3–6 cm) szczelina pozostawiona między ociepleniem, a folią. Są też folie z warstwą metalizowaną odbijającą promieniowanie cieplne, co poprawia izolacyjność termiczną połaci.

Do hydroizolacji dachów stosuje się też papy termozgrzewalne na osnowie poliestrowej lub z włókna szklanego. Układa się je na sztywnym poszyciu z desek lub płyt drewnopochodnych. Zwykle folie paroizolacyjne także są wykorzystywane do osłony dachu od wewnątrz przed kondensacją pary wodnej. 

METODY NA CIEPŁY DACH Możemy z grubsza wyróżnić trzy metody ocieplenia dachu skośnego. W zależności od jej wyboru dobierane są odpowiednie materiały termo-; paro- i hydroziolacyjne.

I tak układanie ocieplenia między krokwiami i pod nimi jest zasadne, gdy na dachu już jest ułożona hydroizolacja i pokrycie. Warstwy termoizolacji, najczęściej jest to wełna mineralna, umieszczane są między krokwiami. Istotne jest aby szczelnie wypełniała przestrzeń międzykrokwiową. Między wełną, a sztywnym deskowaniem trzeba pozostawić (4–5 cm) szczelinę służącą do wentylacji połaci. Jeśli dach jest zaizolowany membraną wysokoparoprzepuszczalną, taka szczelina wentylacyjna nie będzie potrzebna. Należy pamiętać, że zazwyczaj wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby umieścić wystarczająco grubą warstwę termoizolacji. Konieczna jest dodatkowa warstwa, umieszczana od spodu połaci, pod krokwiami. Ma ona też tę dodatkową zaletę, że osłania krokwie, aby nie powstały mostki termiczne. Kolejną metodą jest ułożenie ocieplenia pod krokwiami. Takie materiały termoizolacyjne jak płyty PIR, specjalne folie termoizolacyjne dekarz może montować od spodu krokwi. Wtedy nie ma potrzeby umieszczania ocieplenia między krokwiami. Należy pamiętać, że przy tej metodzie istotne jest użycie materiałów izolacyjnych o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła, gdyż zazwyczaj nie stosujemy dodatkowej warstwy ocieplenia. Istnieje też możliwość montażu ocieplenia od zewnątrz na samych krokwiach, bądź ułożenia go na sztywnym poszyciu. Materiałami termoizolacyjnymi najczęściej stosowanymi przy wykorzystaniu tej metody są płyty PIR o grubości sięgającej do 15 cm lub polistyren ekstrudowany (XPS) o grubości ok. 20 cm. Zewnętrzna, górna warstwa płyt XPS mus być specjalnie wyprofilowana, aby dekarz mógł zawieszać na nim dachówki. Płyty PIR i XPS mocuje się po ułożeniu tzw. kontrłat. Te ostanie dekarz przykręca przez warstwę z płyt PIR lub XPS do krokwi. Ułożenie ocieplenia od zewnątrz połaci pozwala na pozostawienie niezabudowanej więźby, której elementy będą widoczne od strony poddasza. Ta metoda sprawdzi się przy docieplaniu istniejących dachów z poddaszem użytkowym. Dekarz po wcześniejszym zdemontowaniu pokrycia układa ocieplenie na krokwiach. W ten sposób uniknie się uszkodzenia zabudowy poddasza. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY PŁASKIE

Płasko i szczelnie Aby dach płaski był szczelny i trwały bardzo ważne są uzgodnienia standardu zarówno przy projektowaniu, jak i wykonaniu i później użytkowaniu stropodachu niewentylowanego. Projektanci powinni szczególnie uważać na wybór odpowiedniej paroizolacji, w zależności od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych.

Wilgoć, która może przenikać do wnętrza przegród nawet podczas niewielkich opadów deszczu i śniegu, jest jednym z największych wrogów stabilności i wytrzymałości konstrukcji dachów płaskich. Stąd już tylko krok do kosztownych napraw, nie wspominając już o negatywnym wpływie, jaki na zdrowie użytkowników ma utrzymująca się w połaci dachowej wilgoć. Ryzyko wzrasta zwłaszcza w okresie niskich temperatur, kiedy woda penetruje wszelkie szczeliny i ewentualne rozwarstwienia. Z pozoru nieduże błędy wykonawcze na tym etapie mogą bardzo szybko powodować poważne przecieki. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich spadków, minimum 2–3°, a także montaż sprawnego systemu odwodnień. Ale to nie wszystko.

SZCZELNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Konstrukcja nośna dachu stanowi podłoże dla warstw znajdujących się powyżej. Fot. Bauder

40

Brak analizy cieplno-wilgotnościowej dachu płaskiego może skutkować nieodpowiednim doborem warstw dachu, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania kondensatu w przegrodzie. Wyzwaniem dla projektantów jest odpowiednie zaprojektowanie warstwy spadkowej dachu – niepoprawny projekt może powodować brak, lub niewystarczające odprowadzanie wody opadowej z dachu, co szczególnie w przypadku dachów płaskich może być niebezpieczne dla jego szczelności i trwałości. Z kolei na etapie wykonawczym należy wystrzegać się błędów takich jak – nieprawidłowe wykonanie obróbek blacharskich czy wbudowanie mokrego materiału, który może powodować powstawanie pęcherzy/ wybrzuszeń w warstwie hydroizolacyjnej. Należy także pamiętać o dokładnym wykonaniu wpustów dachowych – jeżeli brak jest zagłębienia w podłożu to woda nie może spływać w całości, z kolei zbyt bliskie umiejscowienie wpustów w attyce uniemożliwia wykonanie szczelnych obróbek – tłumaczy Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny marki Rockwool. Aby dach był szczelny i trwały przez długie lata konieczne jest także jego odpowiednie użytkowanie. Często zmiana funkcji/przeznaczenia dachu, np. poprzez umieszczanie na nim klimatyzatorów lub innych urządzeń może wywoływać powstawanie zagłębień, w których będzie zbierała się woda – dodaje Tomasz Kwiatkowski. Warto to uwzględnić już na etapie

doboru materiału izolacyjnego wybierając specjalne produkty przeznaczone do dachów, przed którymi postawiono specjalne wymagania wytrzymałościowe (codzienna konserwacja urządzeń, wprowadzenie obciążeń punktowych od instalacji solarnych, czy też kanałów wentylacyjnych).

TRZY ZASADY Sposobów penetracji systemu dachowego przez wodę i wilgoć jest kilka, aczkolwiek efekty wniknięcia wilgoci są takie same: mechaniczna degradacja materiału izolacyjnego i nieszczelności w połączeniach systemu, korozja części metalowych – blach i łączników mechanicznych, zmniejszenie efektywności energetycznej. Warto pamiętać, że wilgoć i woda wnikają w system dachowy na trzy różne sposoby: Podczas montażu – z deszczu i wilgotnych materiałów budowlanych; poprzez nieszczelności konstrukcyjne – gdy wewnętrzne wilgotne powietrze unosi się z pomieszczeń budynku i migruje do systemu dachowego poprzez szczeliny w podporach konstrukcyjnych dachu; poprzez uszkodzoną membranę dachową – szczeliny w membranie pozwalają wodzie opadowej na wniknięcie w system dachowy – wymienia Adam Buszko, szef wsparcia sprzedaży izolacji budowlanych, Paroc Polska.

PŁASKI, A SKOŚNY Dach płaski, w przeciwieństwie do dachu skośnego, najczęściej nie jest zabezpieczony mocnymi mechanicznie elementami wierzchniego krycia, jak np. dachówka. Poza tym z racji niewielkich kątów nachylenia połaci, wykonanie szczelnego dachu jest o wiele trudniejsze niż w dachu skośnym. Wymagania stawiane obciążonej izolacji dachu płaskiego są specyficzne. Izolacja musi przenieść obciążenia elementów technicznych stawianych bezpośrednio na izolacji, ruch pieszy oraz obciążenie śniegiem. Bezpieczeństwo użytkowania dachu daje niepalność materiału, czynnik bezwzględnie konieczny dla spokojnego użytkowania obiektu. W przeciwieństwie do dachów skośnych, gdzie standardową praktyką jest otwarcie dyfuzyjne dachu na zewnątrz (możliwość odprowadzenia ewentualnej wilgoci z dachu), dach płaski jest szczelnie zamknięty hydroizolacją, a więc jakakolwiek wilgoć, która się do niego


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY PŁASKIE

Budynki typu kostka, najczęściej o dachach płaskich dwuspadowych o konstrukcji stropodachu niewentylowanego, były w minionej epoce bardzo popularne. Często powstawały w latach 60-tych i 70-tych, kiedy zarówno techniki budowlane, jak i wykorzystywane materiały byłby inne niż dziś. Izolacja termiczna dachu w takich domach wykonana była z archaicznych materiałów – żużlu i płyt trzcinowych, a pokrycie z papy. Dziś stawia się na nowoczesne i bardziej skuteczne materiały. Fot. Rockwool Eurothane Silver jest uniwersalną płytą termoizolacyjną przeznaczoną na dachy płaskie posiadającą znak jakości Keymark. Materiał posiada wyjątkowe wartości izolacyjne, jako że ich współczynnik przewodności ciepła (λ) wynosi tylko 0,022 W/ mK. Fot. Recticel Insulation

FOT. YETICO

Kliny styropianowe

Kliny styropianowe spadkowe przeznaczone są do wykonania powierzchni dachów płaskich i odprowadzania wody z powierzchni dachu do wpustów i rynien. Ze względu na różne rodzaje konstrukcji dachowych, produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją techniczną dostarczaną przez klientów. Na podstawie dostarczonego projektu dachu z zaznaczonym sposobem odwodnienia oraz projektowanym spadkiem, opracowywana jest dokumentacja techniczna i wycinane są kliny styropianowe. Klient otrzymuje gotowe, wycięte i oznakowane elementy oraz dokumentację umożliwiającą łatwe i szybkie złożenie klinów na miejscu budowy. Styropianowe skosy dachowe, to produkty przeznaczone do profilowania powierzchni dachów płaskich, tarasów lub balkonów celem odprowadzania wody opadowej do wpustów i rynien. Źródło: Yetico

dostanie zostanie w nim uwięziona na dłuższy czas. Stosuje się kominki wentylacyjne, ale nigdy nie działają one równie sprawnie, jak konstrukcja dachu skośnego. Najlżejszym rozwiązaniem na rynku wykonanym z materiału niepalnego jest „platynowy dach”, rozwiązanie oparte o dwie warstwy wełny mineralnej szklanej, które jest o połowę lżejsze od

porównywalnych rozwiązań opartych na wełnie mineralnej skalnej. Wykorzystanie zestawu „platynowy dach” przyczynia się do uzyskania punktów w systemach oceny budynków Leed oraz Breeam itp. „Platynowy dach” można również wyginać w łuk. „Złoty dach” to rozwiązanie łączące wełnę mineralną skalną oraz szklaną, gdzie warstwą wierzchnią jest niezwykle

Forma dachu płaskiego daje wiele możliwości użytkowych. Taka konstrukcja może nawet posłużyć za taras czy punkt widokowy, jak również coraz bardziej popularny, niosący ze sobą wiele zalet, dach zielony. Najczęściej jednak dach płaski jest elementem nowoczesnej architektury. Fot. Isover

41


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY PŁASKIE

Doszczelnienie słupków na dachu płaskim. Wykonano uszczelnienie z płynnych folii. Dodatkowo powierzchnię wykończono posypką w kolorze papy ze względów estetycznych. Fot. Stowarzyszenie DAFA

Przekrój dachu płaskiego. Fot. Rockwool

trwała oraz wytrzymała eksploatacyjnie deska dachowa o grubości zaledwie 2 cm i niespotykanym współczynniku przewodzenia ciepła dla tego typu produktów (λ) 0,033 W/mK. Całość uzupełnia system Vario, który zapewnia pełną szczelność rozwiązania pod kątem zarządzania wilgocią pochodzącą z wnętrza budynku oraz pozwala odparować do środka ewentualnej wilgoci, która mogła się dostać do izolacji przez, np. niedoróbki wykonawcze – zestawia Sławomir Kocur, kierownik produktu, Isover. W związku z powyższym, wyjątkowo ważna przy realizacji dachu płaskiego staje się paroizolacja zabezpieczająca go od wnętrza budynku przed wnikaniem wilgoci użytkowej.

ŁAGODNY SPADEK

Montaż płyt na dachu płaskim. Fot. Balex Metal

42

Na dachach, których zaprojektowany spadek wynosi maksymalnie ok. 5% (~ 3°), występowanie ewentualnych zastoisk wody jest nieuniknione. W miejscach połączeń arkuszy izolacji wodochronnej z obrzeżami z drewna, lub innych podobnych detali mogą występować nieznaczne różnice w izolacyjności termicznej tych miejsc, co może objawiać się na przykład w postaci oszronienia spodniej strony dachu, cieńszej warstwy śniegu lub pojawienia się nieznacznego zawilgocenia. Występowanie takich objawów nie

stanowi defektu pokrycia dachowego. W przypadku nachylenia połaci dachowej powyżej 5% (~ 3°), konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, które zapobiegną zsuwaniu się warstw pokrycia dachu w kierunku nachylenia, w szczególności, gdy dach będzie nagrzany przez słońce. Konieczne może być zabezpieczenie izolacji wodochronnej na górnej krawędzi (kalenica) poprzez umocowanie łącznikami o średnicy ok. 5cm; umocowanie przy użyciu taśm metalowych ew. blach laminowanych (listew montażowych); przeciągnięcie hydroizolacji przez kalenicę i umocowanie od górnej strony; stosowanie pap zgrzewanych oraz pap dachowych do dachów stromych; stosowanie do warstw sklejanych stałych mas klejowych lub innych odpowiednich klejów; stosowanie pap dachowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie; układanie pasm w kierunku nachylenia; podział długości pap; montaż wsporników (np. drewnianych) do umocowania warstw izolacji cieplnej oraz wodochronnej – wylicza Witold Okoński, prezes Stowarzyszenia DAFA.

PŁYNNE FOLIE Ciekawym rozwiązaniem problemów na dachach płaskich są płynne folie tworzywowe. Jest to produkt powstający na bazie żywic poliuretanowych lub polimerów akrylowych z wkładką z włókniny. Stosowane są jako uszczelnienia tzw. miejsc trudnych. Przepusty, stopy klimatyzatorów, podstawy świetlików i inne elementy spotykane na dachach oraz jako całopowierzchniowe pokrycie dachowe. Jak je przygotować? Podłoże należy odpowiednio przygotować i zagruntować. Płynne folie należy nakładać całopowierzchniowo. Wymagana jest też wkładka z włókniny – tzw. „osnowa”. Zastosowana włóknina musi posiadać gramaturę przynajmniej 110 g/m2 kwadratowy. grubość gotowej („utwardzonej”) warstwy musi wynosić przynajmniej 1,8 mm. W przypadku uszczelniania dachów o spadku < 2%, grubość warstwy uszczelniającej nie może być mniejsza od 2,1 mm. Zakładki


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY PŁASKIE

SZLACHETNA

Sprawne odprowadzenie wilgoci Adam Buszko, szef wsparcia sprzedaży izolacji budowlanych, Paroc Polska Aby zapewnić optymalne osuszanie połaci dachu przez cały okres eksploatacji budynku, poza odpowiednimi spadkami i odwodnieniem niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji. Ze względu na naturalną paroprzepuszczalność oraz odporność na działanie wilgoci, bardzo dobrze w tej roli sprawdza się wełna kamienna, którą można stosować zarówno w stropodachach niewentylowanych, jak i wentylowanych. W tym pierwszym przypadku można stosować płyty dwuwarstwowe z wierzchnią warstwą utwardzoną lub dwie płyty: jedną twardą – jako płytę wierzchnią, drugą miękką i lżejszą – jako spodnią. Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się także w przypadku konstrukcji wentylowanych. W ich przypadku warto sięgnąć po system dwuwarstwowy z prefabrykowanym systemem rowków wentylacyjnych, które odprowadzają nadmiar wilgoci do zainstalowanych kominków wentylacyjnych nad kanałami zbiorczymi. Taki zabieg pozwala na sprawne odprowadzenie wilgoci z konstrukcji przez cały okres jej eksploatacji. Za optymalne przyjmuje się, że osuszanie połaci dachu na poziomie 0,5 kg wody/m2 na dobę, co skutecznie eliminuje zagrożenie gromadzenia się wilgoci – również na etapie budowy.

natomiast, („osnowy”) włókniny muszą wynosić przynajmniej 100 mm – mówi Marian Kies, ekspert stowarzyszenia DAFA. Płynne folie tworzywowe nakładane są metodami malarskimi przy pomocy wałka lub pędzla, dlatego stosuje się je głównie w miejscach trudno dostępnych i skomplikowanych przepustach dachowych, gdzie inne metody, np. uszczelnień w technologii pap lub membran dachowych są trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania. Doskonałym przykładem na zastosowanie płynnych folii jest uszczelnienie przejść i połączeń membran PVC z poliolefinowymi lub EPDM

Polimerobitumiczne papy produkowane przez firmę Bauder „błyszczą” dzięki doskonałym właściwościom, łatwości montażu i wysokiej trwałości.

JAKOŚĆ Najwyższej jakości papy wierzchniego krycia BauderKARAT i BauderSMARAGD stanowią pewną hydroizolację dachu – BauderSMARAGD również w dachach zielonych.

lub przepustów metalowych przez pokrycia dachowe z ww. produktów. Płynnymi foliami dachowymi można trwale uszczelniać także profile metalowe lub nieszczelne dachy z blach trapezowych. Ta technologia znalazła również szerokie zastosowanie przy renowacji koryt dachowych oraz istniejących już systemów odprowadzających wodę deszczową. Płynne folie tworzywowe znalazły także zastosowanie w miejscach, gdzie zabronione jest stosowanie płomieni (zgrzewanie pap) oraz przy uszczelnieniach elementów z tworzyw sztucznych. PIOTR SAWCZUK

Eurothane Bi-4 jest płytą poliuretanową pokrytą z dwóch stron bituminizowanym włóknem szklanym. Jej przeznaczenie to głównie dachy płaskie i tarasy na podłożu betonowym. Fot. Recticel Insulation

43


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NOWE MŁOTY UDAROWO-OBROTOWE HITACHI Pierwsze w tej klasie w branży elektronarzędziowej młoty udarowo-obrotowe wykorzystujące do napędu silniki bezszczotkowe wprowadza właśnie do sprzedaży firma Hitachi.

Cztery nowe urządzenia o symbolach DH45ME, DH45MEY, DH52ME oraz DH52MEY to całkowicie nowe konstrukcje młotów. Najbardziej innowacyjnym elementem konstrukcyjnym tych elektronarzędzi jest bezszczotkowy silnik.

WYDAJNE WYBURZANIE Firma Hitachi wykorzystała tę technologię do napędu młotowiertarek sieciowych. Nowoczesne, wysokowydajne silniki bezszczotkowe to przede wszystkim

zdecydowane wydłużenie żywotności napędu elektronarzędzia. Seria nowych młotowiertarek może pochwalić się bardzo dobrymi właściwościami wyburzeniowymi, nawet do 30% większymi w porównaniu do poprzednich modeli Hitachi. Również zwiększono o 20% prędkość wiercenia w porównaniu do poprzednich modeli. Dodatkowo na wytrzymałość i niezawodność urządzeń ma wpływ nowa konstrukcja korpusu. Wykorzystanie technologii AHB – Aluminuim Housing

KUCIE BEZ ZBĘDNYCH WIBRACJI W nowej serii młotowiertarek zastosowano również nowoczesny system antywibracyjny UVP (dla modeli DH45MEY oraz DH52MEY). Oryginalny, zaprojektowany przez Hitachi sprężynowy,

DH45ME

Model Parametry

Body czyli wykonanie korpusu urządzenia z aluminium wpływa na zwiększenie sztywności konstrukcji oraz jej wagę, co przekłada się na komfort pracy.

DH52ME

DH52MEY

Wiercenie w betonie

45 mm

52 mm

Wiercenie koronką

125 mm

160 mm

Moc

1500 W

Rodzaj mocowania

SDS max

Prędkość obrotowa bez obciążenia

230 V

120–310/min

110–280/min

Liczba udarów

230 V

1200–2950/min

1000–2400/min

535 mm

585 mm

Długość całkowita Waga Akcesoria standardowe

44

DH45MEY

dynamiczny pochłaniacz drgań zmniejsza i pochłania wibracje o około 15% lepiej niż w poprzednich modelach poprawiając efektywność działania i komfort pracy. Dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego mamy również możliwość doboru parametrów pracy. W zależności od potrzeb możemy odpowiednio ustawić prędkość obrotową oraz liczbę udarów. Więcej na stronie producenta: www.hitachi-narzedzia.pl

9,0 kg

9,5 kg

11,0 kg

Rękojeść boczna, smar, walizka transportowa

11,5 kg


2U\JLQDOQDWHFKQRORJLDVLOQLNร‘ZEH]V]F]RWNRZ\FK+LWDFKL Bezszczotkowy 6TCF[E[LP[ U\E\QVMQY[

Bezszczotkowy

$TCM\Wฤ“[YCLรฐE[EJUKรตE\รตฤ‡EK Oryginalny sterownik Hitachi

(U\E\QVMKYรตINQYGMQOWVCVQT)

&รฃWICฤ“[YQVPQฤ‡รง DG\QDUรฃWIQY[

9URรรฃRTCEWLG z agregatami RTรฐFQVYรTE\[OK

Kompaktowa NGMMCDWFQYC

Stabilna praca PCYGVRT\[URCFMCEJ PCRKรตEKC

6TCF[E[LP[ U\E\QVMQY[

*2QTรYPCPKGRQOKรตF\[OQFGNGODG\U\E\QVMQY[O945'KOQFGNGOU\E\QVMQY[O945#

1DU]รถG]LD]VLHFLRZ\PLVLOQLNDPLEH]V]F]RWNRZ\PL


FOT. PPG DECO POLSKA

FACHOWY WYKONAWCA | IMPREGNACJA DREWNA

Gruntowna ochrona drewna na lata

drewno konstrukcyjne takie jak lewary, belki więźby dachowe, które przenoszą różnorodnego rodzaju obciążenia. Nie znaczy to, że nie możemy zabezpieczyć np. drewna ogrodowego lub drewnianej fasady i utrzymać ich estetyczne walory przy użyciu odpowiedniego preparatu. Wybór tego właściwego środka zabezpieczającego powinien być podyktowany nie tylko gatunkiem drewna, rodzajem powierzchni, ale też i efektem końcowym, jaki chcemy uzyskać.

ŚRODEK, ŚRODKOWI Drewno jest bardzo wdzięcznym materiałem, gdyż NIERÓWNY wyróżnia się nie tylko wieloma zaletami użytkowymi, Dziś spectrum preparatów przeznaczoale też prezentuje się naprawdę znakomicie. nych do zabezpieczania drewna jest Jednak, aby zachowało swoje właściwości wymaga przeogromne. Nie znaczy to, że każdy z nich jest impregnatem. Do wyboru ono odpowiedniej konserwacji i okresowego mamy też lakiery i czy lakierobejce, zabezpieczenia. Drewniane ogrodzenia, pergole, kraty, altany, parawany, huśtawki czy meble ogrodowe, cały ten asortyment ogrodowej architektury wspaniale się prezentuje tuż po zakupie. Jednak z upływem czasu ich naturalny urok blaknie. Dzieje się tak, gdyż nieustannie asortyment ogrodowej architektury jest narażony na oddziaływanie niesprzyjających

46

warunków atmosferycznych takich jak: opady deszczu, wahań temperatury czy wreszcie promieniowania UV. Warto wspomnieć, że drewno jest też narażone na korozję biologiczną wywołaną przez grzyby, glony czy porosty. Drewno mogą zaatakować także szkodniki. Jak widać zagrożeń jest dużo. Szczególnie jeśli zaatakuje one

które tworzą powłokę ochronną na powierzchni drewna, ale nie penetrują głębiej powierzchni drewna. Zdaniem Dariusza Wróbla, specjalisty ds. szkoleń, Vidaron zadaniem impregnatu jest przede wszystkim skuteczne zabezpieczenie drewna przed działaniem czynników atmosferycznych oraz korozji biologicznej: Trzeba tutaj jednak oddzielić funkcje dwóch rodzajów produktów, które określamy mianem

impregnatów. Impregnat gruntujący (dostępny w wersji bezbarwnej) powinien głęboko penetrować drewno, wzmacniać jego strukturę i zapewniać mu pełną ochronę biologiczną (chronić przed grzybami pleśniowymi, sinizną i owadami). Jest on podkładem pod impregnat powłokotwórczy (a także inne wyroby nawierzchniowe jak np. lakierobejce) i w porównaniu z nim, stanowi szersze spektrum zabezpieczenia. Najnowsze produkty do ochrony drewna łączą w sobie obie te funkcje tzn. głęboko penetrują drewno i tworzą powłokę ochronną. Ta ostania zabezpiecza drewno przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci, śniegu czy promieni UV. Wyrób ten powinien charakteryzować się wodoodpornością i dodatkowo podkreślać naturalny wygląd drewna. Użycie impregnatu gruntującego i powłokotwórczego daje pełną i najbardziej skuteczną ochronę drewna użytkowanego na zewnątrz pomieszczeń – podkreśla Dariusz Wróbel. Przy wyborze produktu, w szczególności impregnatu powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni jaką będziemy zabezpieczać, gdyż ze względu na swoje funkcje są narażone na oddziaływanie różnych czynników. I tak na przykład impregnaty, które pełnią funkcję dekoracyjno-ochronną najlepiej sprawdzają się na powierzchniach takich jak elewacje, meble ogrodowe, ogrodzenia. Z kolei do powierzchni, po których chodzimy: tarasy, nadają się oleje. Ważne jest, aby stosować właściwe impregnaty we właściwym miejscu, czyli na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. Produkty do ochrony dobiera się w zależności od stopnia zagrożenia drewna, tj. w zależności czy jest ono użytkowane w stałym kontakcie z wodą, bez kontaktu z wodą, z czasowym działaniem wody, bądź zamocowane w gruncie. Na rynku dostępne są następujące preparaty: do ochrony biologicznej, chroniące przed grzybami, pleśnią, owadami, glonami, porostami; ogniochronne utrudniające zapalanie się drewna i rozprzestrzenianie się ognia; jak i wodochronne, uniemożliwiające przedostawaniem się wody w głąb drewna oraz dekoracyjno-impregnacyjne, które oprócz ochrony drewna, nadają mu pożądany kolor wreszcie są też lecznicze – do zwalczania organizmów w drewnie już zaatakowanym – wtóruje Monika


FACHOWY WYKONAWCA | IMPREGNACJA DREWNA

Zwiększyć naturalną wytrzymałość Ryszard Plantos, szef zespołu szkoleń Akademii Technicznej PPG Deco

Najnowsze impregnaty do zabezpieczenia drewna oferowane są w bogatej kolorystyce, co czyni meble ogrodowe jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Fot. Tikkurila

Karasewicz, kierownik laboratorium w firmie Unicell Poland.

PRZYGOTOWANIA DO PRACY Wszyscy eksperci firm oferujących impregnaty do ochrony drewna podkreślają, że przed zakupem produktu powinniśmy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną zakupionego produktu. To właśnie tam znajdują się informacje dotyczące właściwego przygotowania powierzchni drewna pod jego impregnację. Przed przystąpieniem do prac, powinniśmy odpowiednio przygotować podłoże co zakłada także

wszelkie ciecie Powierzchnia powinna być: sucha, czysta, wolna od kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju zabrudzeń. Resztki farb i lakierów oraz inne, niezwiązane z podłożem warstwy lub stare powłoki należy usunąć. Jest to ważny element ponieważ mechanizm wnikania impregnatu oparty jest na „ssącym” działaniu włókien drewna – podkreśla Monika Karasiewicz z firmy Unicell Poland. Warto pamiętać, że prace przygotowawcze obejmuje także obróbkę drewna polegającą na cięciu, struganiu i szlifowaniu.

Impregnacja jest pierwszą i bardzo ważną czynnością, która zwiększa naturalną wytrzymałość drewnianych konstrukcji, elementów i mebli ogrodowych. Zabezpieczając drewno, należy pamiętać zarówno o prawidłowym przygotowaniu zabezpieczanego materiału jak i wyborze środka – impregnatu – oraz jego starannej aplikacji. Drewno gotowe do malowania powinno być osuszone (wilgotność ok. 18%), wyszlifowane, oczyszczone i odtłuszczone. Efekt ten osiągniemy dzięki sezonowaniu drewna i zastosowaniu elektronarzędzi. Następnie należy wybrać dedykowany, skuteczny środek, którego właściwości dopasowane będą do miejsca eksploatacji i związanych z nim czynników (np. wilgoć, słońce). Skuteczną, pełną ochronę drewna zapewniają jedynie wyroby zawierające co najmniej trzy substancje biobójcze (trójfunkcyjne), to znaczy zabezpieczające przed sinizną, grzybami i pleśniami oraz szkodnikami drewna. Do takich w ofercie marki Drewnochron należy Impregnat Grunt. Na drewno eksploatowane na zewnątrz zaleca się nałożenie 2 warstw impregnatu bezbarwnego (impregnaty bezbarwne wnikają najgłębiej), głębokopenetrującego, z zachowaniem przerwy pomiędzy warstwami na schnięcie. Wymieszany środek nanosi się pędzlem lub tamponem prosto z puszki. Środek należy starannie wcierać w materiał, roznosząc go wzdłuż słojów drewna. Dla osiągnięcia wyjątkowego efektu dekoracyjnego, zaimpregnowane drewno za pomocą bezbarwnego środka należy pomalować środkiem nawierzchniowym, powłokotwórczym: emalią, lakierem, lakierobejcą bądź lazurą. Środki dzięki zawartości pigmentów i swoim parametrom tworzą na malowanej powierzchni elastyczną, hydrofobową powłokę, która jest dodatkowo odporna na promienie UV. W konsekwencji chroni to pomalowany materiał przez złuszczaniem, pękaniem, zabrudzeniami i zmianą koloru.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

Właściwy efekt impregnacji Karina Zawadzka, menedżer marki w firmie Tikkurila Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów środków do ochrony drewna. Wybierając preparat, który będzie najlepiej dopasowany do naszych potrzeb, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jeśli zależy nam na utrzymaniu naturalnego wyglądu drewna i podkreśleniu jego rysunku, mamy wtedy 2 możliwości: olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva lub matowe impregnaty dekoracyjne: Tikkurila Valtti Color Aqua czy Tikkurila Valtti Color New. Jeżeli jednak preferujemy powierzchnie w połysku, najlepsze okaże się zastosowanie lakierobejcy jak Tikkurila Valtti Color Extra. Chcąc utworzyć kryjącą powłokę na malowanych powierzchniach, użyjmy zaś emalii alkidowej, np. z linii Tikkurila Everal Aqua. Aby zapewnić drewnianym elementom wyposażenia ogrodu czy tarasu skuteczną ochronę przed szkodliwymi promieniami UV, powinniśmy stosować produkty zabarwione, ponieważ bezbarwne preparaty półtransparentne mogą okazać się do tego celu niewystarczające. To szczególnie ważne, jeśli nasze meble i inne przedmioty z drewna są na zewnątrz przez cały rok. Takie powierzchnie powinny być poddawane okresowo renowacji. Drewno wcześniej zabezpieczone impregnatem może być olejowane jedynie pod warunkiem usunięcia poprzednich warstw, tak żeby olej mógł w nie wniknąć.

Od oferowanych dziś wyrobów do zabezpieczania drewna na zewnątrz oczekuje się także tego, by były to rozwiązania szybkoschnące, które nie tylko są dobre jakościowo, ale i zapewniają możliwość przeprowadzenia renowacji w krótszym czasie. Fot. FFiL Śnieżka

47


FACHOWY WYKONAWCA | IMPREGNACJA DREWNA

PRZEGLĄD PREPARATÓW DO IMPREGNACJI DREWNA Impregnat Grunt

Beckers Elit Adeltraolja

Producent: PPG Deco Polska, Drenowchron Charakterystyka: Impregnat Grunt to nowoczesny, techniczny i głęboko penetrujący impregnat bezbarwny, niezbędny do zabezpieczania surowego drewna. Zapewnia długotrwałą ochronę naturalnych elementów przed korozją biologiczną i uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w wyniku penetracji szkodników.

Producent: Tikkurila, Beckers Charakterystyka: Beckers Elit Adeltraolja to olejowy produkt chroniący przed promieniowaniem UV, przeznaczony do corocznej ochrony twardego drewna np. teak, dąb i inne drewno wysokiej klasy. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań zewnętrznych, polecany do ochrony i dekoracji m.in. mebli ogrodowych, tarasów.

Jedynka Impregnat do drewna z woskiem

Tikkurila Valtti Color Aqua

Producent: Tikkurila, Jedynka Charakterystyka: Jedynka Impregnat do drewna z woskiem przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń: okien, drzwi, altan, ogrodzeń, drewnianych fasad budynków oraz innych elementów stolarki budowlanej. Impregnat cienko powłokowy opracowany na bazie trzech aktywnych żywic, zapewniających kompletną ochronę drewna działającą przez 6 lat.

Impregnat do drewna LuxDecor Producent: Unicell Poland Charakterystyka: Impregnat do drewna na bazie żywicy akrylowej o wysokiej zawartości wosków naturalnych. Przeznaczony do ochrony i  dekoracji drewna. Jest to produkt wodorozcieńczalny, ekologiczny, bezzapachowy, spełnia wymagania normy En-71 „bezpieczeństwo zabawek”. Impregnat zapewnia wysoki komfort malowania, łatwo rozprowadza się po malowanej powierzchni i nie kapie w trakcie prac. Gwarantuje odporność na wodę, dzięki czemu chroni przed grzybami, pleśnią oraz rozpadem drewna.

48

Producent: Tikkurila Charakterystyka: Tikkurila Valtti Color Aqua to wodorozcieńczalny półprzeźroczysty, matowy impregnat dekoracyjny do powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. Stanowi doskonałe zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. Dodatek hydrofobowy zapewnia dużą odporność na wypłukiwanie przez wodę. Gwarantuje trwały kolor i podkreśla naturalny rysunek drewna. Ma przyjazną dla zdrowia i środowiska recepturę. Dostępny w szerokiej kolorystyce z mieszalnika.

Vidaron Impregnat Ochronno-Dekoracyjny – Powłokotwórczy Producent: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, Vidaron Charakterystyka: Impregnat chroni drewno przed promieniowaniem UV, wodą i śniegiem, tworzy powłokę odporną na grzyby pleśniowe, siniznę i glony, głęboko penetruje i wzmacnia drewno uwydatniając jego piękno. Zawiera Teflon oraz gwarantuje 6-letnią ochronę drewna. Przeznaczony na fasady drewniane, meble ogrodowe, altany oraz inne powierzchnie z drewna zarówno gładkiego, jak i szorstkiego.

Impregnat do drewna ogrodowego Drewnokolor

Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33

Producent: Lakma Charakterystyka: Charakteryzuje się głęboką penetracją surowego drewna, zapewniając jego długotrwałą ochronę i dekorację. dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyspersji akrylowo-alkidowej i pigmentów nieorganicznych idealnie wnika w podłoże, nadając mu trwały kolor. Nie podnosi włókien i szybko wysycha. Produkt, ze względu na swoją kolorystykę, przeznaczony do impregnacji galanterii ogrodowej dla dzieci jak np. piaskownice, domki, huśtawki.

Producent: V33 Polska Charakterystyka: Przeznaczony jest do drewna w 1, 2 i 3 klasie użytkowania, tj. wewnątrz i na zewnątrz, do elementów drewnianych nie mających bezpośredniego kontaktu z gruntem ani wodą, ale narażonych na częste bądź okresowe  nawilżanie. Stosowany na wszystkie typy drewna konstrukcyjnego, np. na więźbę dachowa, belki, dźwigary, elewacje drewniane, okna, bramy. Produkt chroni drewno przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrząszczami i termitami).


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Ekologiczne ciepło Nowoczesne instalacje grzewcze to najczęściej systemy oparte o odnawialne źródła energii. Przede wszystkim dlatego, że generują spore oszczędności i są przyjazne środowisku. Zalet takich instalacji jest dużo więcej. Inwestorzy zainteresowani montażem nowoczesnego systemu grzewczego opartego o odnawialne źródła energii najczęściej wybierają, któryś z rodzajów pomp ciepła lub kolektory słoneczne. Te drugie służą przede wszystkim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale mogą również wspierać ogrzewanie. Wśród innych urządzeń, które cieszą się coraz większą popularnością są kotły kondensacyjne – zwłaszcza ich gazowy rodzaj. Choć urządzenia te nie wykorzystują OZE, są zaliczane do niskotemperaturowych i ekologicznych źródeł ciepła. Czym zatem charakteryzują

się poszczególne urządzenia i dlaczego warto zastanowić się nad ich instalacją?

CIEPŁO Z POMPY Pompy ciepła należą do jednych z najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych. Energię niezbędną do podgrzania wody czerpią ze źródeł odnawialnych. W zależności od rodzaju pompy są to powietrze, grunt lub woda. Do pracy, pompa ciepła, potrzebuje jedynie niewielką ilość energii elektrycznej. Jest to jednak bardzo mała wartość, w stosunku do wytworzonej energii cieplnej.

Istnieją trzy główne rodzaje pomp ciepła: powietrzne (powietrze/woda), gruntowe (solanka/woda) i wodne (woda/ woda). Pompy ciepła typu powietrze/ woda są najtańsze w montażu i dobrze sprawdzają się w budynkach wyposażonych już w źródło ciepła, np. kocioł olejowy lub węglowy. Wówczas instalując pompę znacznie obniża się koszty eksploatacji – nawet o 50%. Powietrzne pompy ciepła instaluje się także w obiektach, przy których nie ma możliwości wykonania wymiennika gruntowego (pompy solanka/woda), np. ze względu na ukształtowanie działki. Urządzenia zasilane powietrzem mogą również służyć do chłodzenia pomieszczeń latem, wykorzystując do tego np. instalację podłogową. Należy jednak pamiętać, że powietrzne pompy ciepła działają zależnie od warunków panujących na zewnątrz. I choć niektóre urządzenia mogą działać nawet przy

temperaturze -20ºC to w takich warunkach znacznie spada ich sprawność co powoduje, że powietrzna pompa ciepła nie może być samodzielnym źródłem ciepła i potrzebuje wsparcia. Ze względu na warunki klimatyczne panujące w naszym kraju, jedynie gruntowe pompy ciepła są w stanie samodzielnie, bez dodatkowego źródła ciepła, zapewnić całoroczne ogrzewanie budynku. Urządzenia te pozyskują energię z ziemi, wykorzystując do tego zasadę termodynamiki. Dzięki temu energia cieplna z  dolnego źródła (gruntu), za pomocą czynnika roboczego (np. glikolu), dostarczana jest do górnego źródła (np. ogrzewania podłogowego, ściennego, grzejników konwekcyjnych, klimakonwektorów). Wodne pompy ciepła są najrzadziej stosowane. Ich największą zaletą jest duża efektywność. Do pozyskania energii wykorzystują dwie studnie: biorczą, REKLAMA

49


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Powietrze pompy ciepła należą do najtańszych i najłatwiejszych w montażu pomp ciepła. Nie mogą jednak stanowić jedynego źródło ciepła w budynku. Fot. Stiebel Eltron

Najczęstsze błędy w montażu pomp ciepła Grzegorz Łukasik, menedżer produktu Bosch Termotechnika Przy prawidłowym montażu pompy ciepła nie powinny wystąpić żadne problemy podczas jej eksploatacji. Jeśli te problemy się zdarzają, nie są zazwyczaj związane z urządzeniem, ale z instalacjami z którymi współpracują pompy ciepła: instalacją dolnego i górnego źródła ciepła (instalacja grzewcza). W przypadku pomp ciepła czerpiących ciepło z gruntu (dolne źródło), częstym błędem jest nieprawidłowy dobór instalacji pozyskującej ciepło z gruntu. Na przykład jest ona często zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania pompy na ciepło. Skutkuje to niską efektywnością pracy pompy ciepła, a nawet wyłączeniami awaryjnymi. Innym błędem związanym z instalacją pompy ciepła jest niezapewnienie prawidłowego przepływu po stronie grzewczej pompy ciepła (górne źródło). Związane jest to z nieprawidłowym zaprojektowaniem instalacji grzewczej lub automatyką sterującą, niezwiązaną z pompą ciepła. Aby zapobiec tego typu błędom w instalacji z pompą ciepła stosuje się zasobnik buforowy. Rozdziela on instalację pompy ciepła i instalację grzewczą, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa praca urządzenia. Innym błędem, który dotyczy większości rodzajów pompa ciepła jest łączenie ich z systemami grzewczymi o średniej i wysokiej temperaturze, jednocześnie oczekując, że efektywność pracy będzie wysoka. Pompy ciepła mogą pracować w takich systemach, ale ich efektywność znacząco spada, co wpływa na koszty eksploatacji. Pompy ciepła pracują tym efektywniej, im niższa jest ich temperatura zasilania.

50

z której pobiera się wodę oraz zdawczą, która odprowadza ją z powrotem do środowiska naturalnego.

KOLEKTORY SŁONECZNE Kolektory słoneczne są urządzeniami, które przekształcają energię słoneczną w energię cieplną – głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu, że wykorzystują odnawialne źródła energii należą do jednych z najbardziej ekonomicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań grzewczych. Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych: płaskie i próżniowe rurowe. Podstawowym warunkiem uzyskania efektywnej pracy instalacji solarnej jest właściwe nasłonecznienie kolektorów słonecznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zawsze prostopadłego kąta padania promieniowania słonecznego na kolektor. Wówczas przepuszczalność promieniowania przez szybę, a także przyjmowanie promieniowania przez absorber byłaby na najwyższym poziomie. Jednak zmienne ustawianie kolektora względem Słońca

stosuje się bardzo rzadko – głównie ze względu na dodatkowe koszty instalacji stelaży i ich serwisowania. Zwłaszcza, że kolektory słoneczne charakteryzują się szerokim zakresem pracy. Nachylenie kolektora słonecznego do poziomu zależy głównie od pory roku. Pionowe ustawienie panelu w zimie pozwala uzyskiwać najwięcej ciepła – słońce porusza się wówczas nisko nad horyzontem. Jest to jednak ustawienie bardzo niekorzystne w lecie. Wtedy kąt padania promieni słonecznych na pionowo ustawiony kolektor jest ostry. Badania, porównujące miesięczne nasłonecznienie, wykazały, że najkorzystniej jest ustawić kolektor pod kątem 45º lub nieco niższym.

DODATKOWE STOPNIE Kotły kondensacyjne są efektywniejsze od tradycyjnych kotłów ponieważ dodatkowo wykorzystują ciepło (około 130–150ºC) pochodzące ze spalin, wytwarzanych w procesie spalania. W konwencjonalnych urządzeniach ciepło, zwane także ciepłem utajonym jest oddawane wraz z parą wodną na


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

Do grzania i chłodzenia Marek Bosiacki, ekspert firmy Stiebel Eltron Znane są dwa sposoby chłodzenia przy pomocy pompy ciepła - aktywne oraz pasywne. W przypadku chłodzenia aktywnego sprężarka pompy ciepła pracuje, a obieg w obwodzie pompy ciepła zostaje odwrócony. Energia cieplna jest pobierana z wody grzewczej poprzez parownik (w trybie grzania skraplacz) i oddawana poprzez skraplacz (w trybie grzania parownik) do otaczającego powietrza. Do chłodzenia aktywnego, oprócz pomp ciepła typu solanka/woda i woda/woda idealnie nadają się również pompy typu powietrze/woda. Warto zaznaczyć, że w trybie ogrzewania pompa ciepła ma trochę większą moc i efektywność, niż w trybie chłodzenia. Dzieję się tak dlatego, że energia elektryczna pobierana przez sprężarkę zamieniana jest w ciepło, które w trybie ogrzewania dodaje się do ciepła pobieranego z dolnego źródła. W trybie chłodzenia ta dodatkowa energia cieplna, która powstaje w sprężarce, pogarsza efekt chłodzenia. W przypadku drugiego sposobu, czyli chłodzenia pasywnego, sprężarka pompy ciepła nie pracuje. Korzysta się zatem z możliwości naturalnego schładzania pomieszczeń czynnikiem z dolnego źródła, którym może być grunt lub woda gruntowa. Jeżeli pompa ciepła z sondami ziemnymi pracuje jako źródło ciepła, to może ona służyć w porze letniej do chłodzenia pasywnego, bez konieczności jej aktywnego załączania. Woda grzewcza jest chłodzona w porze letniej przez dodatkowy wymiennik ciepła. Dodatkową zaletą chłodzenia pasywnego jest efektywna regeneracja gruntowego wymiennika ciepła, co zostanie później wykorzystane do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. Jeżeli w budynkach z systemami ogrzewania na paliwa kopalne wymagane jest chłodzenie, powinniśmy pamiętać o dodatkowej instalacji urządzenia klimatyzacyjnego. W tym przypadku pompa ciepła sprawdza się równie efektywnie, gdyż może współpracować z systemem wentylacji.

Podstawowym warunkiem uzyskania efektywnej pracy instalacji solarnej jest właściwe nasłonecznienie kolektorów słonecznych. Fot. Buderus

51


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

PRZEGLĄD INSTALACJI GRZEWCZYCH

52

Kolektor Logasol SKS 5.0

Kocioł Cerapur Compact

Producent: Buderus Charakterystyka: Logasol SKS 5.0 to płaski kolektor słoneczny o powierzchni 2,55 m2 wyróżniający się wyjątkową wydajnością, niezawodnością i żywotnością. Wypełniony jest gazem szlachetnym – argonem, który ogranicza utratę ciepła przez szybę kolektora. Zastosowanie hermetycznie szczelnej obudowy chroni kolektor przed wilgocią i  zanieczyszczeniami. Dzięki temu na wewnętrznej stronie szyby w godzinach porannych nie pojawia się para wodna i urządzenie od razu pracuje w pełni efektywnie. Na efektywność kolektorów wpływa także zastosowanie strukturalnego szkła solarnego, bardzo dobrze przepuszczającego światło.

Producent: Junkers Charakterystyka: Lekki i cichy kocioł Cerapur Compact o niewielkich wymiarach dostępny w różnych wariantach mocymoże być stosowany zarówno w małych mieszkaniach (moc modulowana od 3 kW), jak i sporych apartamentach i domach (górny zakres modulacji do 24 kW). Dzięki szerokiej ofercie uzupełniającej, składającej się poziomych i pionowych podłączeń hydraulicznych oraz zestawów adaptacyjnych, można je szybko i bezproblemowo podłączyć do nowej lub – jeśli wymieniamy stary kocioł - do już istniejącej instalacji hydraulicznej. Obudowa Cerapur Compact ma tylko 40 cm szerokości.

Pompa ciepła PCCO Split 13kW

Pompa ciepła Alterra

Producent: Hewalex Charakterystyka: Pompa ciepła typu powietrze/woda PCCO SPLIT 13kW posiada budowę typu Split złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C.

Producent: Alpga Innotec Charakterystyka: Alterra to najnowsza generacja gruntowych pomp ciepła marki alpha innotec. Doskonałe parametry pracy zapewniają oczekiwany komfort przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych kosztów eksploatacji (współczynnik COP na poziomie 5,0). Dodatkowo, dzięki możliwości rozbudowy o funkcję chłodzenia, pompy sprawdzają się doskonale również podczas upałów, a  bardzo wysoka kultura pracy (generowany hałas to jedynie 31 dB) oraz wyjątkowy design sprawia, że wpasowują się doskonale w każde otoczenie.

Kocioł kondensacyjny FGB

Pompa ciepła WPL 25AC

Proudcent: Wolf Technika Grzewcza Charkterystyka: W urządzeniu tym zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wysokiej klasy materiały, dzięki czemu może ono zagwarantować domownikom odpowiedni komfort termiczny i stały dostęp do ciepłej wody użytkowej przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię. Kocioł FGB jest wyposażony w wymiennik ciepła ze stopu aluminium, poprzez który w krótkim czasie można uzyskać oczekiwane efekty, takie jak: odczuwalne w ogrzewanych pomieszczeniach ciepło oraz w przypadku przygotowania ciepłej wody – duże wydatki na przepływie wody użytkowej w zakresie od 2 l/min do 16 l/min.

Producent: Stiebel Eltron Charakterystyka: Inwerterowe pompy ciepła marki Stiebel Eltron to produkty typu powietrze/woda, które oferują aż trzy funkcje. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii za pomocą pompy będziemy w stanie ogrzać oraz ochłodzić nasze pomieszczenia, a także podgrzać wodę użytkową. Woda grzewcza może być nagrzewana do temperatury zasilania +65°C (w momencie, gdy temperatura na zewnątrz nie przekracza -4°C) oraz +60°C (jeśli temperatura powietrza spada do -15°C). Parametry te umożliwiają bezproblemową współpracę pompy z instalacją grzejnikową.


FACHOWY WYKONAWCA | INSTALACJE GRZEWCZE

zewnątrz, przez komin, i pozostaje niewykorzystane. W kotłach kondensacyjnych, w trakcie procesu kondensacji, który polega na skropleniu pary wodnej ze spalin, odzyskana energia trafia do instalacji c.o., zwiększając wydajność urządzenia grzewczego. W skrócie więc proces kondensacji to inaczej proces skroplenia pary wodnej, który następuje wówczas, gdy spaliny zostaną schłodzone do odpowiednio niskiej temperatury. Wśród zalet kotłów kondensacyjnych wymienia się także ich niewielkie rozmiary, brak nieczystości i nieprzyjemnego zapachu – w porównaniu z kotłami na paliwo stałe. W związku z tym nie ma potrzeby wydzielania osobnego pomieszczenia, ani na sam kocioł, ani na paliwo. Pełna automatyka pracy kondensacyjnych kotłów gazowych powoduje, że użytkownicy nie muszą się troszczyć o dostawy paliwa i jego zapasy. W znacznym stopniu zwiększa to komfort, zwłaszcza w niewielkich budynkach, w których trudno byłoby wygospodarować dodatkową powierzchnię. WOJCIECH NAPORA

Dużą zaletą kotów kondensacyjnych jest ich niewielki rozmiar i nowoczesny design. Z powodzeniem można je eksponować. Fot. Ariston REKLAMA

53


FACHOWY WYKONAWCA | NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

W harmonii z otoczeniem Kostka betonowa, kamień naturalny i klinkier należą do najpopularniejszych materiałów stosowanych do wykonania ścieżek, podjazdów, jak również murków oporowych wokół domu. Z powodzeniem, jako nawierzchnię zewnętrzną, możemy też wykorzystać płyty betonowe, kamienne i parkiet ogrodowy.

Kostka, którą zastosujemy na podjeździe musi być grubsza i cechować się większą wytrzymałością niż taka, którą ułożymy na ścieżkach ogrodowych. Fot. Architeka Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska

Otoczenie domu, często niesłusznie i w imię fałszywie pojętej oszczędności, bywa traktowane po macoszemu. Warto jednak zatroszczyć się o profesjonalny projekt, dobrej jakości materiały i prawidłowe wykonanie nawierzchni ogrodowych. Zwróćmy uwagę też na dobór okładziny i wykonanie tarasów na gruncie, które stają się swoistymi salonami na świeżym powietrzu. Starannie dobrany materiał z pewnością okaże się inwestycją na długie lata.

DOBÓR KOSTKI Dobry projekt przestrzeni przydomowej powinien zawierać podział ogrodu na strefy, rodzaje nasadzeń, instalację nawadniającą, lokalizację poszczególnych elementów, komunikację. Od nich zależeć

54

będą dobrane materiały, a wreszcie efekt końcowy. Dlatego warto zaznajomić się z kilkoma zasadami, które ułatwią nam funkcjonalne urządzenie ogrodu. Pierwszym etapem urządzania ogrodu powinien oczywiście być przemyślany i dopracowany projekt. Niezależnie, czy przygotowuje go profesjonalista, czy zajmujemy się tym sami – bez przygotowania teoretycznego szansa na efektowny koniec prac drastycznie spada, rośnie za to prawdopodobieństwo zbyt dużych i nieuzasadnionych wydatków. Co w projekcie powinno się znaleźć? Jest to zależne od kilku kwestii, takich jak chociażby wielkość i stopień skomplikowania planowanego ogrodu. Czasem wystarczy jeden rysunek na kartce w kratkę i kilka prostych obliczeń,

innym razem potrzebny jest cały tom dokumentacji. Gdyby jednak zapytać, jak wyobrażamy sobie taki projekt, większość z nas zapewne wymieni podział ogrodu na strefy, rodzaje nasadzeń, instalację nawadniającą, lokalizację poszczególnych elementów, komunikację. Warto zacząć od wytyczenia przebiegu i geometrii ścieżek. Informacje te będą potrzebne chociażby do sporządzenia zestawienia potrzebnych materiałów. Wypadałoby również przewidzieć dokładnie rodzaje użytych kostek i płyt oraz sposób ich ułożenia. Tylko jak dobrać kostkę w taki sposób, aby spełniała zarówno wymagania użytkowe jak, i estetyczne? Może się okazać, że odpowiedź na to pytanie jest jedną z kluczowych kwestii, od których zależy

estetyka przestrzeni. Szczególnie, jeśli planowana przestrzeń jest mała. Z reguły celem jest, aby ogród stanowił spójną całość z domem, a najlepiej również z jego otoczeniem. Najpierw wypadałoby więc zrobić szybką analizę zarówno tego, co już mamy, jak i tego co chcielibyśmy osiągnąć. W pierwszej grupie istotna będzie architektura budynku (nowoczesna czy tradycyjna, prosta czy efektownie rozbudowana), oraz kolory i faktury użytych na nim materiałów. Znaczenie będzie miała także wielkość i kształt działki oraz jej otoczenie. Przy tym warto pamiętać, że najtrudniejsze do zaprojektowania są małe działki, na których musi zmieścić się duża ilość elementów użytkowych. Dużej działki najczęściej wystarczy nie zepsuć. Warto


FACHOWY WYKONAWCA | NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

odpowiedzieć na pytanie, jak chcemy używać ogrodu. Czy będzie to przestrzeń rekreacyjna, czy zamierzamy wykorzystać go do uprawy roślin, czy może głównym celem jest stworzenie atrakcyjnej oprawy dla domu. Istotna będzie na przykład kwestia podjazdu – czy w ogóle jest, a jeśli tak, to czy stanowi wyłącznie przejazd z ulicy do garażu, czy może jest również dodatkowym miejscem postojowym oraz przydomową przestrzenią „techniczną”. Odpowiedzi na wszystkie te pytania powinny pozwolić nam dobrać idealne materiały. W teorii wszystko to nie brzmi skomplikowanie. W praktyce w zasadzie również jest dość proste – wystarczy pamiętać o kilku podstawowych parametrach i jednej złotej zasadzie.

WIELKOŚĆ ELEMENTÓW Gabaryty kostki powinny być dostosowane przede wszystkim do wielkości i kształtu ścieżek. Zbyt duża kostka układana na wąskich, krętych dróżkach ogrodowych nie stworzy charakterystycznego wzoru, będzie sprawiać wrażenie chaosu. Jednocześnie może sprawić spore problemy wykonawcze, ponieważ duża część elementów może wymagać przycinania – szczególnie przy bardziej skomplikowanych, krzywoliniowych układach. Duże elementy wymagają

również prostych linii i małych krzywizn łuków. Przy małych promieniach duże różnice w szerokości fug mogą zepsuć estetykę nawierzchni. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie estetyczne – duże elementy i mała ilość linii podziałowych potęgują wrażenie jasnej, czystej i nowoczesnej przestrzeni. Rozdrobnienie płaszczyzn przez zastosowanie drobnej kostki z reguły owocować będzie wrażeniem przestrzeni znacznie bardziej tradycyjnej. Warto również pamiętać o możliwości połączenia różnej wielkości elementów, na przykład w celu podkreślenia głównych kierunków czy zaakcentowania najważniejszych elementów.

Deski kompozytowe zastępują tradycyjne materiały stosowane jako podłoże tarasów, obrzeży basenów, pomostów i doskonale wkomponowują się w architekturę nowoczesnych domów i przestrzeni publicznych. Fot. DLH

FORMY, KSZTAŁTY, KOLORY Jeśli planujemy ścieżki o miękkich, organicznych liniach – wskazane będzie użycie kostki o rzucie trapezu. Dobre będą również niewielkie elementy na rzucie zbliżonym do kwadratu, najlepiej jeżeli dodatkowo będą posiadać nierówne brzegi (jak np. kostki postarzane), które dodatkowo zamaskują nierówność fug. Z kolei duże, prostokątne kostki o gładkich, równych brzegach doskonale podkreślą prostotę i minimalizm płaszczyzn w nowoczesnym ogrodzie. Kolor to wyłącznie kwestia estetyczna. Powinien być dopasowany zarówno do

Drewno jako nawierzchnia ścieżek ogrodowych lub wykończenie tarasu pięknie prezentuje się w otoczeniu zieleni i sprawia, że możemy się poczuć naprawdę blisko natury. Fot. DLH

Zgodnie z najnowszymi trendami Tomasz Ługowski, szef działu projektowego, Bruk-Bet

Ciepłe melanże brązów i beży można łączyć w dowolne kombinacje. Cztery różne wymiary kostki pozwalają na stworzenie bardzo ciekawych wzorów. Kostka cechuje się dużą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz na ścieranie. Fot. Polbruk

Od kilku sezonów w ogrodach oraz przestrzeni publicznej niezaprzeczalnie króluje szarość. Jeszcze do niedawna kojarzona z niczym niewyróżniającą się płytą chodnikową, dziś stanowi ulubiony kolor projektantów wnętrz oraz architektów krajobrazu. Kierując się zasadą „mniej znaczy więcej”, koncentrujemy się na sprawdzonych rozwiązaniach wykorzystujących szarość jako barwę dominującą. Połączenie jej z intensywnymi w wybarwieniu elementami elewacji, kolorową roślinnością lub soczystą zielenią wypielęgnowanego trawnika daje prawdziwie efektowny obraz całości. Mnogość odcieni, od nasyconego grafitu, przez odcienie stali i srebra, aż po złamaną biel, pozwala stworzyć kompozycje, które cechuje ponadczasowa elegancja. Ci, którzy nie zdecydują się na szarość w ogrodzie, z pewnością wybiorą nawierzchnię w stonowanych kolorach ziemi. Uniwersalne beże oraz wszelkie odcienie kremów będą łagodnie harmonizowały z bryłą budynku zaprojektowaną zarówno w duchu nowoczesności, jak i nawiązującej do tradycji. Jednym z zauważalnych kierunków w projektowaniu krajobrazu jest koncentracja na prostych i geometrycznych formach. Jest to spowodowane coraz większą popularnością nowoczesnej architektury oraz wynikającą z niej koniecznością odwzorowania bryły budynku w układzie otoczenia. Stąd wiosną w ofercie producentów możemy spodziewać się przede wszystkim gładkich, kwadratowych oraz prostokątnych płyt tarasowych i kostek brukowych. Kolekcje uzupełnią formaty kół i rombów, które pomogą zaaranżować ogrodowe ścieżki i przydomowe alejki.

55


FACHOWY WYKONAWCA | NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

Bruk klinkierowy Amber N to bardzo dobra alternatywa w stosunku do kostek betonowych. Jego odporność na ściskanie jest zdecydowanie większa niż w przypadku betonu – kostka klinkierowa Amber N o grubości 45 mm ma wytrzymałość 4 razy większą niż kostka betonowa o grubości 80 mm i do 40 razy mniejszą ścieralność. Fot. CRH Klinkier

Gres porcelanowy Aristoni to połączenie eleganckiego oraz nowoczesnego wyglądu z wyjątkową funkcjonalnością. Innowacyjny materiał zapewnia maksymalną wytrzymałość i użyteczność przy zaledwie 20 mm grubości. Fot. Libet

wykończenia budynku, jak i do planowanych w ogrodzie roślin. Najlepiej jeśli nawiązuje również do bezpośredniego otoczenia domu. Sprawa jest o tyle trudna że praktycznie każdy rodzaj kamienia naturalnego czy betonowej kostki brukowej dostępny jest w przynajmniej kilku odcieniach. Stosowanie zbyt dużej ilości i zbyt agresywnych kolorów bardzo rzadko przynosi dobre efekty. Intensywne barwy i kontrastowe zestawienia lepiej stosować jako „smaczki”, czy też sposób podkreślenia szczególnie istotnych fragmentów.

naturalnym wyborem będą klinkierowe elementy architektury ogrodowej. Również pod względem technologicznym mamy spory wybór: suche, murowane, betonowe (monolityczne), z prefabrykatów, murki kwiatowe, murki z koszy (gabionów). W ostatnich latach zyskują na popularności także dekoracyjne kostki brukowe. Za wykorzystaniem betonowych wyrobów nawierzchniowych przemawia

MURY SĄ OPOROWE Murki oporowe w ogrodzie pełnią kilka funkcji. Przede wszystkim zabezpieczają

wszelkie nierówności terenu w postaci skarp i uskoków. Ponadto, są interesującym elementem dekoracyjnym, dlatego są także projektowane i budowane w ogrodach usytuowanych na zupełnie płaskim terenie. Kiedy nasza działka jest zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu, murki oporowe będą naturalną metodą na zaprojektowanie ciekawego ogrodu. Usytuowanie murków, rodzaj, jak również projekt ich konstrukcji warto powierzyć architektowi krajobrazu. W zależności od kształtu bryły naszego domu i charakteru wykończenia elewacji, powinniśmy wybierać materiał na murki oporowe. Jeśli mamy dom z klinkieru to

Rodzaj i kolory kostek czy płyt dobieramy do stylu architektonicznego zabudowy lub barwy elewacji. Fot. ABW Superbruk

56

nie tylko ich atrakcyjny wygląd, ale też względy praktyczne. Przy tego typu konstrukcjach można wykorzystać również gazony i rustykalne bloczki fundamentowe, które mają stronę licową o powierzchni przełamu skalnego. Niezależnie od tego, na jaki styl i kolorystykę postawimy w naszym ogrodzie, pamiętajmy o jednym: otoczenie domu to inwestycja na lata. KATARZYNA MASŁOWSKA

Taras pod linijkę Kamil Drewczyński, kierownik działu rozwoju, Libet Do wykonania spoin w tradycyjny sposób wykorzystujemy drobny, płukany piasek o gramaturze od 0 do 2 mm. Całą ułożoną płaszczyznę zasypujemy przesianym przez sito piaskiem w taki sposób, by dobrze wszedł w szczeliny. Czynność tę powtarzamy, aż do momentu całkowitego wypełnienia spoin. Nadmiar piasku, który pozostanie na powierzchni tarasu, zmiatamy przy pomocy zwykłej szczotki. Minusem tego typu metody jest konieczność sezonowego uzupełniania spoin, gdyż bardzo często piasek ulega wypłukaniu z przestrzeni między płytami lub jest wynoszony przez mrówki. Przy takim wypełnieniu wskazane będzie również usuwanie roślin, które mogą wrastać w szczeliny. Oprócz klasycznych metod spoinowania płyt tarasowych, coraz popularniejszym sposobem jest wykorzystywanie nowoczesnych preparatów. Jednym z nich jest fuga żywiczna, która pozwala stworzyć trwałe wypełnienie spoin bez ryzyka wypłukiwania się i wrastania roślin. Fuga żywiczna, którą posiada w swojej ofercie firma Libet, to specjalistyczny środek odporny na duże różnice temperatur oraz działanie wilgoci. Przy jej pomocy wykonamy wodoprzepuszczalną i mrozoodporną powłokę, która dzięki dużej elastyczności będzie pracować wraz z nawierzchnią. Fuga żywiczna doskonale sprawdza się przy podłożach suchych. Nie możemy jej jednak stosować, kiedy nawierzchnia budowana była na wylewce z betonu. Fuga żywiczna to spoiwo przepuszczające wodę i dlatego przenikająca przez spoiny wilgoć mogłaby niekorzystnie wpłynąć na warstwę izolacji oraz kleju.


www.najlepszedomy.pl


FACHOWY WYKONAWCA | BRAMY GARAŻOWE

Sposób na bramę

FOT. SOMFY

Rola nowoczesnej bramy nie sprowadza się już tylko do prostego zamknięcia garażu. Musi być ona nie tylko bezpieczna i funkcjonalna, ale też stanowić estetyczne dopełnienie elewacji domu. Dobrze, jeśli można ją wyposażyć w komfortowy system automatycznej obsługi i zabezpieczyć przed stratami ciepła. Oferta bram garażowych jest niezwykle bogata i zróżnicowana pod względem konstrukcji, sposobu otwierania, wzornictwa i cen. Odpowiednio dobrany model będzie cieszył oko i chronił nasze auto przez długie lata. O tym, jaki rodzaj bramy zamontujemy, powinno zadecydować kilka czynników, z których najważniejsze to: typ garażu (dobudowany lub wolno stojący), ilość wolnego miejsca przed nim oraz w jego wnętrzu, kolorystyka i styl elewacji naszego domu.

SPOSÓB OTWIERANIA Podstawowym kryterium podziału bram garażowych jest sposób ich otwierania.

58

Pod tym względem wyróżniamy bramy: rozwierne (klasyczne dwuskrzydłowe wrota otwierane na boki), uchylne (płytowe), segmentowe (górne bądź boczne) oraz rolowane. Każda z nich ma swoje zalety, ale też ograniczenia. Do najstarszych i coraz rzadziej już wykorzystywanych należą konstrukcje rozwierne. Bramy tego typu mają zazwyczaj skrzydła o szerokości 1–1,5 m i wysokości 2–2,2 m, są wykonane z drewna lub stali ocynkowanej. Ich atutem jest możliwość zastosowania dowolnych wymiarów skrzydeł oraz automatycznego napędu. Niestety, nie nadają się one na małe posesje – otwierane na

zewnątrz skrzydła wymagają bowiem sporej powierzchni.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ Większość bram garażowych montuje się dwojako: w otworze lub za otworem. Decyzja o wyborze typu bramy powinna być podjęta przed budową, ponieważ w przeciwnym razie może być bardzo trudno dobrać właściwą konstrukcję. Trzeba pamiętać, że jest ona przeznaczona do zamontowania w konkretnym otworze, więc powinna być od niego o kilka centymetrów mniejsza, zaś przeznaczona do montażu za otworem – kilka centymetrów większa. Oczywiście, u znacznej

części producentów można zamówić konstrukcję o dowolnych wymiarach, dostosowanych do naszych potrzeb. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Zwykle wynikają one z ciężaru, jaki musi przenieść konstrukcja bramy. Ze względu na to, że obciążenie nie powinno przekraczać 15 kg/m2, może mieć do 3 m wysokości i 5 m szerokości. Jeżeli jednak indywidualne zamówienie dotyczy nie wymiarów, ale wzornictwa – brama będzie kosztować znacznie więcej.

PEŁNA AUTOMATYKA Napęd powinien być dostosowany do typu bramy – każda ma przecież inny


FACHOWY WYKONAWCA | BRAMY GARAŻOWE

PRZEGLĄD BRAM GARAŻOWYCH Brama OSD Superior plus 42 Micro Producent: Normstahl Charakterystyka: Gładkie, izolowane panele o grubości 42 mm zapewniają wysoką stabilność i optymalną izolację cieplną. Termiczna izolacja paneli pozwala na oszczędność energii oraz obniżenie kosztów. Uszczelka podłogowa z otworami wentylacyjnymi chroni przed opadami atmosferycznymi oraz umożliwia cyrkulację powietrza. Dostępna w rozmiarach standardowych, ale również pod wymiar. Brama dostępna w 20 kolorach standardowych, w 6 rodzajach przetłoczeń. 66 standardowych rozmiarów (możliwość dopasowania, maks. do szerokości 5500 mm i wysokości 3150 mm) w wersji WIDE od 3001 mm do 5500 mm szerokości, bez osłoniętych prowadnic, z podwójnymi rolkami jezdnymi. Uszczelka podłogowa ze szczelinami wentylacyjnymi. System sprężyn naciągowych osłonięty i zintegrowany w górnych szynach jezdnych (do 3000x2500 mm). Większe bramy ze sprężynami skrętnymi. Wysoka odporność antywyważeniowa (certyfikowana wp. NEN 5096).

Brama automatyczna Prime Producent: Wiśniowski Charakterystyka: Brama automatyczna Prime z panelem Innovo wyróżnia się 5-warstwowym zagięciem blachy w miejscu mocowania zawiasów, które zapewnia mocną konstrukcję. Posiada wypełnienie pianką o grubości 60 mm oraz specjalne systemy uszczelnień, które zapewniają dobre parametry termoizolacji bramy. Kształt panelu pozwoli na zastosowanie specjalnego systemu maskującego, a co za tym idzie, ukrycie elementów mechanicznych (zawiasy, uchwytu rolek) oraz całej przestrzeni ruchomej pomiędzy segmentami bramy. Bezpieczeństwo użytkowe bramy gwarantują w standardzie: zabezpieczenie pęknięcia linki, zintegrowane zabezpieczenie pęknięcia sprężyny, zabezpieczenie przeciążeniowe w automacie, fotokomórki, innowacyjny system zabezpieczenia elementów mechanicznych, a w nim stałe osłony prowadnic, ruchome osłony rolek i prowadnic, zintegrowana osłona wału i sprężyn skrętnych, boczne osłony wału i sprężyn skrętnych, elastyczne, wewnętrzne osłony miejsc łączenia paneli. Wskaźnik U panelu Innovo wynosi 0,37 W/m2K, co przekłada się na termoizolację całej bramy garażowej. Zastosowany napęd wyposażony jest w akumulator awaryjny zapewniający dodatkowe zasilanie w przypadku braku prądu. Wycena każdej bramy indywidualnie.

Brama Ventre RFS 60 Producent: Krispol Charakterystyka: Brama Ventre RFS 60 została wyposażona we wzmocniony system uszczelnień, na który składa się między innymi podwójne uszczelnienie dolnego panela: uszczelka dwuwargowa i dodatkowa uszczelka jednowargowa. Kształt łuku górnego zaprojektowany tak, aby optymalnie dociskał górny panel bramy do nadproża. Istotą innowacji są solidne panele garażowe o kształcie chroniącym palce, grubości 60 mm, o współczynniku U na poziomie 0,39 (W/ m2K). To wynik o ok. 30% lepszy od paneli o grubości 40 mm, przekładający się na współczynnik dla całej bramy na poziomie U=0,9 (W/m2K); brama o wymiarach 5000×2500 mm. Panel zachowuje grubość 60 mm na całej swojej wysokości – także w miejscu łączenia z sąsiednimi sekcjami. Bramy są dostępne w wymiarach co 1 mm oraz w trzech typach prowadzeń, a minimalne wymagane nadproże wynosi zaledwie 150 mm. Daje to ogromne możliwości dostosowania do różnych garaży i warunków zabudowy.

LPU 40 Producent: Hörmann Charakterystyka: Nowe eleganckie wzory bram LPU 40 z podwójnymi i potrójnymi przetłoczeniami mają jedwabiście gładką powierzchnią Silkgrain. Blacha zewnętrzna, z której została ona wykonana jest o 50% grubsza, dzięki czemu bramy te są znacznie stabilniejsze i spokojniej pracują. Bramy z powierzchnią Silkgrain dostępne są w 15 kolorach preferowanych lub w dowolnym kolorze z palety RAL. Inwestorom poszukującym wyjątkowych, designerskich rozwiązań firma Hörmann oferuje jeszcze bardziej wysmakowane estetycznie bramy: bramy LPU 40 z potrójnymi przetłoczeniami T oraz z intarsjami z materiału imitującego stal nierdzewną lub drewno umieszczonymi na całej szerokości lub jedynie na brzegach bramy. Taka oferta stwarza szerokie możliwości różnorodnego projektowania wyglądu bram garażowych, zarówno w modernizowanych, jak i nowo budowanych domach.

59


FACHOWY WYKONAWCA | BRAMY GARAŻOWE

FOT. HÖRMANN

Oszczędność ciepła dzięki ościeżnicy

Bramy garażowe segmentowe świetnie sprawdzają się w nowoczesnym budownictwie. Podczas otwierania unoszą się kolejno i chowają pod sufitem garażu, nie zajmują więc miejsca przed nim. Fot. Krispol

ciężar i wielkość. Za jego najważniejsze parametry uznaje się: siłę ciągnięcia i pchania oraz prędkość przesuwu. Ważne są także częstotliwości działania sterowania oraz to, czy wózek jezdny jest poruszany za pomocą łańcucha, czy paska zębatego. Zawsze siła ciągnięcia i pchania musi być dopasowana do ciężaru bramy – do otwierania małych i lekkich konstrukcji wystarczy ok. 400 N, natomiast do masywnych modeli będziemy potrzebowali do 1200 N. Kolejnym parametrem, który trzeba uwzględnić, jest prędkość przesuwu (wyrażona w cm/s). W najpopularniejszych napędach typowa prędkość wynosi ok. 12 cm/s, ale w razie zapotrzebowania można zamówić szybsze rozwiązanie. Inna kwestia dotyczy bezpieczeństwa. Systemy automatycznego otwierania i zamykania funkcjonują dzięki falom przesyłanym drogą radiową. Z tego względu musimy zadbać o precyzyjne ustawienie odpowiedniej częstotliwości (433,92 MHz), która zabezpieczy nas przed niekontrolowanym otwieraniem się bramy (np. przez użytkowników CB-radia). Z kolei system jednorazowych kodów, w które są wyposażone nowoczesne nadajniki, uniemożliwia uruchomienie bramy przez nieproszonych „gości”. W przypadku garażu usytuowanego w  bryle domu nie bez znaczenia jest hałas towarzyszący otwieraniu

60

i zamykaniu bramy. Dlatego lepiej zdecydować się na model z napędem poruszanym paskiem zębatym niż łańcuchem. Dodatkowa niewygoda wózka wyposażonego w łańcuch wiąże się z koniecznością systematycznego jego smarowania.

TRWAŁOŚĆ I ESTETYKA Od bram garażowych wymaga się trwałości, odporności na uszkodzenia mechaniczne i niszczące działanie czynników atmosferycznych, dlatego ich poszczególne elementy powinny być wykonane z wysokiej klasy materiałów. Poszycia bazują na blachach stalowych, aluminiowych lub drewnie. Oferowane są również bramy z blachy miedzianej lub aluminium pokrytego brązem albo miedzią. Większość z nich można kupić w wersji „ciepłej”, czyli z warstwą styropianu przykrytego estetycznymi panelami z tworzywa sztucznego. Ma to szczególne znaczenie, jeśli garaż stanowi część domu. Warto zaznaczyć, że wiele nowoczesnych bram spełnia kryteria energooszczędności. Niebagatelną rolę – z punktu widzenia ochrony przed stratami ciepła – odgrywa też sposób montażu i jego staranne wykonanie. Inwestorzy mają ogromny wybór spośród bram o różnej kolorystyce i wzornictwie. Poza standardową paletą barw (zmieniającą się w zależności od

Kamera termowizyjna pokazuje, że największe straty ciepła powstają na łączeniach poszczególnych segmentów bramy oraz na styku płyty bramy z ościeżnicą, a także ościeżnicy ze ścianą garażu, gdzie tworzy się mostek termiczny. Żeby najskuteczniej ograniczyć ucieczkę ciepła najlepiej zabezpieczyć te słabe punkty. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie dodatkowego zestawu ThermoFrame, składającego się z specjalnych uszczelek na obwodzie bramy oraz kątownika z tworzywa sztucznego, eliminującego mostek termiczny pomiędzy murem a ościeżnicą. Takie rozwiązanie może znacznie wpłynąć na poprawę termoizolacyjności bramy – nawet o 15%. Źródło: Hörmann

trendów w architekturze) można zamówić oryginalną bramę. W zasadzie wszyscy liczący się na rynku producenci dają taką możliwość. Obok klasycznych kasetonów i przetłoczeń poziomych, ciekawie prezentują się bramy drewniane lub drewnopodobne w różnych odcieniach, do złudzenia przypominających naturalne drewno. Dzięki frezowaniu możemy też uzyskać

indywidualne wzory. Producenci bram prześcigają się we wprowadzaniu dodatków, takich jak przeszklenia czy zdobienia z metalu lub tworzyw sztucznych. Bramy projektowane na indywidualne zamówienie skierowane są do osób poszukujących czegoś wyjątkowego i niebanalnego. Niestety, na ogół są też znacznie droższe. KATARZYNA MASŁOWSKA


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

FOT. FESTOOL

Urządzenie w technologii suchej zabudowy

Jedną z największych zalet prowadzenia prac budowlanych w technologii suchej zabudowy wnętrz jest szybkość ich wykonania. Jednak, aby utrzymać tempo prac niezbędne jest zaopatrzenie się w zestaw profesjonalnych elektronarzędzi. Wykonawcy mogą nawet kupić urządzenia automatyzujące takie czynności, jak cięcie lub fazowanie płyt g-k, co znacząco przyspieszy prace. Wiercenie, wkręcanie oraz szlifowanie, cięcie i fazowanie płyt g-k to są najczęściej wykonywane i wręcz niezbędne czynności przy prowadzeniu prac w suchej zabudowie wnętrz. Montaż płyt g-k i ich szlifowanie przy użyciu ręcznych narzędzi są zbyt czasochłonne i tym samym nieopłacalne. Szczególnie jeżeli firma wykonawcza prowadzi je na inwestycji użyteczności publicznej, gdzie wyzwaniem jest nie tylko krótki czas realizacji, ale też i większy ich rozmach.

62

W czasach, kiedy trzeba dotrzymywać coraz bardziej napiętych terminów realizacji budowlanych wykorzystanie szybkich wiertarek ,wkrętarek i szlifierek przegubowych do prac w technologii suchej zabudowy jest wręcz niezbędne.

BEZPRZEWODOWE CZY PRZEWODOWE? Prowadzenie prac, w technologii suchej zabudowy, na dużych obiektach może spowolnić ograniczony dostęp do źródeł elektrycznego zasilania. Mimo

zastosowania przedłużaczy, czy też agregatów prądotwórczych montaż płyt g-k, jak i wykonywanie rusztowania przy użyciu elektronarzędzi sieciowych, wymaga bardzo dobrej organizacji pracy. Elektronarzędzia akumulatorowe gwarantują o wiele większy zasięg i swobodę pracy, która jest ważna przy wkręcaniu lub wierceniu w trudno dostępnych miejscach, np. przy wierceniu otworów pod kołki rozporowe w suficie. Bardzo szybkie prowadzenie prac może ograniczać zbyt wolne ładowanie

akumulatorów tych elektronarzędzi, które powodowałoby przerwy w montażu. Jednak producenci stale udoskonalają technologie akumulatorowe, tak że ogniwa są nie tylko pojemniejsze, ale i szybciej się ładują. Teraz wykonawca może już rozpocząć ładowanie akumulatorów elektronarzędzi w samochodzie, udając się na teren inwestycji. Z kolei, wykonawcy wykorzystujący sieciowe elektronarzędzia do montażu suchej zabudowy podkreślają ich wysoką efektywność i stabilność pracy. Gwarantują


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

Szybkie cięcie

Urządzenie z parametrem Krzysztof Nawrocki, doradca techniczny, Hitachi Power Tools Polska

Supercut XPM służy do formowania i produkcji prefabrykatów bezpośrednio na budowie. W bardzo krótkim czasie uzbrajamy urządzenie, umieszczamy na palecie z płytami g-k, odpowiednio nastawiamy za pomocą zacisków i wskaźnika laserowego. Po uruchomieniu Supercut XPM w automatyczny sposób frezuje płyty do zadanego kształtu. W połączeniu z systemem odsysania zanieczyszczeń uzyskujemy w praktyce całkowicie bezpyłową pracę, co gwarantuje zawsze najwyższą jakość produkcji oraz zachowanie zasad BHP. Wymienne oprzyrządowanie w zakresie frezowania i cięcia maszyny daje ogromne możliwości wykonywania prefabrykatów w zależności do potrzeb danego projektu. Źródło: InnoFlex

Dokładne odkurzanie

FOT. FLEX POLSKA

Odkurzacz VCE 45 L AC z automatycznym systemem czyszczenia filtra o pojemności 43 l i mocy 1380 W. Przeznaczony do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia. Z przyrządowym gniazdem wtykowym i elektroniczną automatyką włączania/ wyłączania. Opóźnienie rozruchu zapobiega szczytom naprężeń podczas startu, a opóźnienie w momencie wyłączenia umożliwia opróżnienie węża odsysającego z resztek pyłu. Całkowite antystatyczne wyposażenie zapobiega statycznemu naładowaniu na urządzeniu i wężu odsysającym. Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe krążki kierujące. Daje możliwość składowania narzędzia na odkurzaczu i osprzętu do dysz i rury ssącej na odwrotnej stronie. Odkurzacz przemysłowy klasy L, nadaje się do wszystkich pyłów o wartościach MAK>1 mg/m3. Źródło: Flex Polska

one na niezmiennym poziomie prędkość oraz moment obrotowy wkręcania lub wiercenia, dzięki sieciowemu zasilaniu. Ma to niebagatelny wpływ na tempo wykonywanych prac. Wybór, pomiędzy sieciowymi i akumulatorowymi elektronarzędziami, zależy nie tylko od dostępności źródła zasilania, ale też i od indywidualnych preferencji wykonawców. Wielu z nich ceni i wykorzystuje elektronarzędzia jednego producenta, zaś inni wykonawcy przed zakupem wolą przetestować urządzenia różnych wytwórców. Niezależnie od

FOT. INNOFLEX

Przede wszystkim trzeba rozważyć zakup urządzenia specjalnie przeznaczonego do tego typu prac czyli WF14 DSL, które posiada podajnik wkrętów ogranicznik głęboki wkręcania z beznarzędziową regulacją. Dzięki temu urządzeniu podczas prac mamy wolna jedna rękę, co ułatwia pracę i podtrzymywanie np. płyt g-k dodatkowo maszyna ta zwiększa również tępo prac. Jeżeli chodzi natomiast o wkrętarki tradycyjne (modele Hitach WH)to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na czas pracy oraz wagę urządzenia. Dobrym kompromisem w tej kwestii są wkrętarki bezszczotkowe (odporność na zapylenie) 14,4 V z akumulatorami o pojemności od 4 Ah w wzwyż charakteryzujące się momentem obrotowym na poziomie około 40 Nm, 50 Nm. Jeżeli szukamy bardzo uniwersalnego urządzenia to można zastanowić się nad zakupem wyżej wymienionej wkrętarka z dodatkową opcja udaru mechanicznego co umożliwi nam montaż np. kołków i innych zawiesi w materiałach typu cegła miękki beton. Ważnym parametrem jest również wyważenie maszyny oraz jej ergonomia do których inżynierowie Hitachi przekładają bardzo duża uwagę. (np. DS10DAL z tradycyjnie umieszczonym akumulatorem w przeciwieństwie do akurat schowane w rękojeści).

indywidualnych upodobań odnośnie konkretnych marek, prace w suchej zabudowie wnętrz wymagają użycia elektronarzędzi i urządzeń o określonych parametrach i funkcjach.

WŁAŚCIWE PARAMETRY W pracach montażowych, w technologii suchej zabudowy wykorzystywane są materiały o niewielkiej grubości i stosunkowo niedużej sztywności (profile U, C), jak i dużej twardości i tym samym mniejszej wytrzymałości (gips). Szybkie

Na rynku elektronarzędzi i urządzeń pojawiły się maszyny, które automatyzują proces związany z cięciem np. płyt g-k na wymiar oraz ich frezowaniem. Fot. InnoFlex

tempo montażu oraz praca w dość niewygodnej pozycji (przy skręcaniu systemów sufitowych) wymaga zastosowania elektronarzędzi o specyficznych parametrach. Najlepiej sprawdzają się urządzenia o lekkiej, kompaktowej konstrukcji i zwiększonej prędkości obrotowej. Przy zakupie wiertarek, czy też wkrętarek na dalszy plan schodzą takie parametry jak: moc (W), duży moment obrotowy (Nm), czy też ogromna energia pojedynczego udaru (J). Ważne jest, aby elektronarzędzie było ergonomiczne oraz funkcjonalne.

Dzięki temu, przy odrobinie wprawy, pracownik np. może jedną ręką przytrzymać – zarówno przy suficie, jak i przy ścianie – płytę g-k, aby ją wstępnie przytwierdzić. Niewielki moment obrotowy oraz duża prędkość wkręcania na precyzyjną głębokość – tego powinni wymagać wykonawcy od elektronarzędzi stosowanych do przytwierdzania płyt g-k. Niedokładne, zbyt głębokie wkręcenie wkrętów do płyty spowoduje przerwanie kartonu, a w konsekwencji brak wystarczającej wytrzymałości mocowania do konstrukcji

63


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

Błyskawiczne szlifowanie

Wiercenie z udarem

FOT. FESTOOL

FOT. BOSCH

Szlifierka przegubowa Festool Planex LHS 225 zapewnia elastyczność niezbędną podczas każdej pracy, związanej z suchą zabudową. Za pomocą przemyślanego systemu przedłużania można dostosować długość do różnych warunków w pomieszczeniu, z drugim elementem przedłużającym, jej długość wynosi 210 cm, co daje pełną kontrolę nad powierzchniami nawet bardzo wysokich pomieszczeń. Innowacyjne cechy konstrukcyjne Planex pozwalają na swobodne wykonywanie skrętów i wychyleń głowicy. W połączeniu z odkurzaczem Planex tworzy ona niezrównany, niepylący system do wykonywania wysokiej ja kości powierzchni w technologii suchej zabudowy. Źródło: Festool

FOT. HITACHI

Seryjne wkręcanie

Automatyczny wkrętak do śrub na taśmie do szybkiego montażu płyt g-k, płyt laminowanych, płyt OSB. Precyzyjna oraz cicha praca dzięki specjalnej konstrukcji sprzęgła. Elektronarzędzie wyposażone w zabezpieczenie końcówki roboczej przed poślizgiem na obrabianym materiale zapewnia szybką wymianę bitu roboczego. Wyróżnia się łatwą regulacją głębokości wkręcania poprzez pokrętło. Elektronarzędzie pracuje na wkrętach o różnej długości 25–41 mm. Wyróżnia się kompaktową obudową i niską wagą. Zapewnia ergonomiczną pracę dzięki rękojeści antypoślizgowej Soft Touch. Dzięki wskaźnikowi poziomu naładowania baterii łatwiej zorganizować prace. W wyposażeniu standardowym: walizka, dwie baterie, ładowarka, trzy wymienne bity PH2, pasek na rękę, metalowy hak. Źródło: Hitachi Power Tools Polska

64

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18-2 LI Plus Professional 18 V o pojemności 4 Ah i prędkości obrotowej: 0–500/1900 obr./min. Elektronarzędzie umożliwia wiercenie otworów o średnicy: 38 mm w drewnie; 13 mm w stali i murze. Maksymalna średnica wkręcanych wkrętów: 8 mm. Maksymalny moment obrotowy: 63 Nm (twarde)/24 Nm (miękkie). Waga: 1,54 kg. Elektronarzędzie wyposażenie w system elektronicznej ochrony ogniw (ECP) i silnika (EMP). Wbudowana lampka LED z funkcją oświetlenia asekuracyjnego pozwala na prowadzenie pracy w ciemnych zakamarkach. Zdejmowany uchwyt na końcówki wkręcające umożliwiający łatwy transport i przechowywanie końcówek przy narzędziu. Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu. Źródło: Bosch nośnej. W przypadku montażu systemów sufitowych „przekręcenie” wkrętów może nawet spowodować odpadanie płyt od sufitu. Wykonawca nie może też pozostawić niedokręconych wkrętów, których czarne „główki” wystają nad powierzchnię płyty. Każdy pracownik, szpachlujący ściany g-k natrafiając na taki odstający wkręt musi przerwać prace i dokręcić go, gdyż zbyt cienka, jasna warstwa szpachli nigdy nie zakryje ciemnego łba wkręta. Co więcej, przy użyciu elektrycznych szlifierek może dojść do uszkodzenia powierzchni szlifującej urządzenia. Podobnie i przy pracach wykończeniowych – dobór elektronarzędzi ma istotny wpływ na tempo prowadzonych robót. Niewielkie powierzchnie płyt g-k można ręcznie szlifować. Kiedy jednak mamy do „opłytowania” ponad 100 m2 i przeprowadzenie kolejnych inwestycji, ręczne szlifowanie może być zbyt czasochłonne. Warto więc zastanowić się nad zakupem szlifierki przegubowej, która jest wręcz niezbędna przy szlifowaniu wysokich ścian i sufitów (ponad 3 m wysokości). W tym wypadku istotna jest nie tyle prędkość szlifowania, co siła przyczepności krążka do powierzchni szlifowanej. Niezależnie od tego, jak lekka jest szlifierka jej

umieszczenie na końcu długiego, przegubowego ramienia, utrudnia manewrowanie tym elektronarzędziem i prowadzi do szybkiego zmęczenia. Dlatego też warto zaopatrzyć się w odkurzacz przemysłowy, który podłączony do szlifierki przegubowej, zwiększy siłę przyczepności krążka i ułatwi jej prowadzenie i utrzymanie w niewygodnej pozycji.

CIĘCIE W USŁUDZE Na rynku elektronarzędzi pojawiły się maszyny, które automatyzują proces związany z cięciem np. płyt g-k na wymiar oraz ich frezowaniem. Szczególne jest to przydatne przy bardziej skomplikowanym przycinaniu okładzin płyt np. pod obudowę rur, słupków, kolumn, pasów oraz wycinaniu otworów i wycięć. Dzięki zastosowani tych przycinarek oszczędności czasu sięgają aż 70% w stosunku do wykonania tych samych prac przy użyciu narzędzi ręcznych. Co ważniejsze, jeżeli firma wykonawcza rzadko wykonuje bardziej skomplikowane prace w suchej zabudowie i nie opłacalny staje się zakup maszyn do przemysłowego cięcia i frezowania płyt, zawsze może skorzystać z usługi wyspecjalizowanych firm. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


Szeroka gama możliwości. Z systemem. Systemy do prac remontowo-budowlanych

Systemy Festool: Zaprojektowane dla komfortu pracy

Od lat tworzymy profesjonalne narzędzia dla branży budowlanej. Zawsze kładziemy nacisk na wysoką jakość, niezawodność i innowacyjność, co potwierdzamy tworząc systemy dla budownictwa. Naszym celem jest sprawienie, aby prace remontowo-budowlane były szybkie, łatwe i efektywne. Oprócz elektronarzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi oferujemy również systemy odsysania, które dostosowane są do specyfiki branży i doskonalne pasują do narzędzi Festool tworząc jednocześnie zintegrowany system.

Odkryj systemy Festool dla branży remontowo-budowlanej, więcej informacji na stronie: www.festool.pl


FACHOWY WYKONAWCA | STELAŻE PODTYNKOWE

Elegancka łazienka to miejsce, w którym zadbano o każdy szczegół. Obłożenie ściany za sedesem pięknymi płytkami może nie wystarczyć – warto wybrać także elegancki przycisk spłuczki. Wykonany z dbałością o szczegóły, będzie zdobił łazienkę niczym połyskliwa biżuteria. A także stanowił zwieńczenie ukrytego, podtynkowego systemu spłukiwania.

Ukryty włącznik

Przycisk Omega 30 Geberit może być montowany z przodu lub u góry spłuczki. Popychacze posiadają wytłumienie dźwięków. Fot. Geberit

Przycisk jest niewielką płytką, którą dopasujemy do stylu wnętrza. W ofercie producentów znajdziemy modele wykonane np. ze szkła lub drewna. Możemy wybierać w modnych, połyskliwych kolorach – począwszy od eleganckiego chromu poprzez zieleń, a na kobiecym różu kończąc. Niektóre przyciski zaskakują także nowoczesnymi funkcjami – można je obsługiwać także bezdotykowo. Specjalny system sprawia, że wystarczy jeden ruch dłoni, by uruchomić spłukiwanie wody. To rozwiązanie idealne dla amatorów higienicznej łazienki. Bezdotykowe spłukiwanie misek ustępowych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w sektorze publicznym jak również prywatnym. Ciekawym rozwiązaniem są także przyciski kreatywne – które umożliwiają zabawę w projektowanie ich wyglądu. Wystarczy wypełnić je

66

np. zdjęciem lub tapetą, aby zyskać niepowtarzalny model. W ten sposób możemy też „zakamuflować” przycisk – by np. wyglądał tak samo, jak drewniana obudowa ściany. Aby zapewnić projektantom i instalatorom jak największe możliwości w tym zakresie, producenci mierzą się z różnymi pomysłami, które mają ułatwiać życie przeciętnemu „Kowalskiemu”.

OSZCZĘDNY NA WIĘCEJ SPOSOBÓW Nowoczesne moduły montażowe odpowiadają nowoczesnym wymaganiom stawianym instalacjom sanitarnym również pod względem oszczędności wody. Przykładowy mechanizm spłukiwania dwustopniowego został zaprojektowany w taki sposób, by pomimo ograniczonej ilości wody zapewnić higieniczną czystość. Spłukiwanie

Niewielka pomyłka – kosztowny remont Vessela Carrillo, starszy menedżer produktu, Villeroy&Boch Najczęściej popełniany błąd podczas montażu stelaża pojawia się już na etapie zakupów – w momencie doboru przycisków spłukujących. Ponieważ jest to jedyny widoczny element, często skupiamy się na jego walorach estetycznych. A najważniejszą kwestią jest sprawdzenie, do jakiego stelaża pasują wybrane przez nas przyciski. Aby uniknąć tego podstawowego błędu, do konkretnego stelaża musimy dobrać rekomendowany przycisk spłukujący, inaczej elementy te mogą do siebie nie pasować. Najlepiej wybrać ofertę tej firmy, której stelaże podtynkowe są kompatybilne z wieloma modelami przycisków. Na tym etapie należy zwrócić też uwagę na materiały, z jakich wykonany jest produkt – może to być stal nierdzewna, szkło lub tworzywo sztuczne wysokiej jakości. Kolejnym często popełnianym błędem jest wycięcie zbyt dużego otworu w zabudowie, przez co przycisk montowany na płytkach może nie przykryć w całości otworu serwisowego. W konsekwencji może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy całego mechanizmu spłukującego. Obecnie coraz częściej przyciski wyposażone są w dodatkowe funkcje, np. elektryczne, dlatego kolejne kroki montażu mogą przebiegać w różny sposób, w zależności od modelu. Z tego powodu każdą instalację powinniśmy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta. Unikniemy wówczas ryzyka popełnienia błędów, które mogłyby skutkować złym montażem przycisków. Nawet niewielka pomyłka może wiązać się z wymianą stelaża, a tym samym kosztownym remontem łazienki.


FACHOWY WYKONAWCA | STELAŻE PODTYNKOWE

Przeczytaj instrukcję montażu Małgorzata Rycaj-Dąbrowska, menedżer produktu, Geberit Najczęstszymi błędami popełnianymi podczas montażu przycisków spłukujących do stelaży podtynkowych jest przede wszystkim nieodpowiedni dobór serii przycisków do modelu spłuczki podtynkowej. Dodatkowo, często ma miejsce nieprawidłowe dostosowanie długości bolców dystansowych i popychaczy do grubości pokrycia/zabudowy stelaża oraz niezamontowanie blokad popychaczy, które po jakimś czasie wkręcają się do wnętrza zbiornika. Często zapominamy również o stabilizacji mechanizmu spłukującego, która powinna znajdować się pod przyciskiem i wyrzucamy płytkę ochronną zbiornika. Podczas montażu przycisków należy pamiętać o tym, aby wykonywać go zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu. Częstym błędem jest bowiem niezaglądanie do instrukcji montażu lub pomijanie niektórych jego kroków.

Technic GT innowacyjny przycisk. Fot. Koło Technic GT Przycisk spłukujący Geberit Sigma70 z możliwością wypełnienia własnym materiałem. Fot. Geberit

oszczędnościowe można ustawić na ilość np. 2 l do 4 l, zaś główny mechanizm – na 5 l do maksimum 7 l na jedno użycie spłuczki. Ulepszeniu uległ również system napełniania zbiorników. Wypełnienie wodą do wymaganego poziomu następuje wyjątkowo cicho. Procedura opóźnionego napełniania przekłada się na dodatkową oszczędność wody w wysokości około pół litra na każde spłukiwanie.

NOWOŚCI RYNKOWE W tradycyjnych łazienkach dominują stonowane kolory: biel, beż, odcienie szarości. Aby ożywić pomieszczenie wystarczy dobrać dodatki. W ofercie przycisków spłukujących marki Tece znajdziemy designerskie modele w niestandardowych kolorach, które nadadzą łazience nowoczesnego charakteru. Mocne akcenty kolorystyczne wnoszą

do łazienki ciepło oraz sporą dawkę energii. Jakkolwiek dodatki należy dobierać z rozwagą, to nie należy obawiać się żywych barw: pomarańczy, zieleni i czerwieni. Ich intensywność przełamie jednolity wystrój pomieszczenia, które stanie się bardziej nowoczesne i przytulne. Producent Geberit odświeżył gamę przycisków spłukujących Sigma. W 2016 roku firma oferuje nowe przyciski spłukujące, które koncentrują się na funkcjonalności oraz designie i  są dostępne w szerokiej gamie kolorów. Nowy przycisk Geberit Sigma30 stanowi uzupełnienie oferty eleganckich akcesoriów. Zaprojektowany na nowo w pracowni Christoph Behling Design w Londynie, stanowi nową odsłonę wypróbowanych i sprawdzonych przycisków spłukujących Geberit – Tango oraz Bolero. Przycisk spłukujący jest

Przyciski spłukujące ViConnect dostępne są w różnych wersjach – Chrome, Chrome Matt i White. Fot. Villeroy & Boch

System sterujący poprzez smartfona w mechanizmach stelaża Geberit. Fot. Geberit

67


FACHOWY WYKONAWCA | STELAŻE PODTYNKOWE

PRZEGLĄD PRZYCISKÓW SPŁUKUJĄCYCH Technic GT

PL6

Producent: Koło Charakterystyka: Przycisk spłukujący Technic GT, idealny do zastosowania ze stelażem Technic GT marki Koło. Jego front jest prostokątny, a przyciski okrągłe, mechaniczne. Każdy z nich jest odpowiedzialny za wypuszczanie różnej ilości wody. Cena brutto: od 129 zł

Producent: Roca Charakterystyka: Przycisk PL6 2-funkcyjny chrom (do stelaży Duplo i Duplo Compacto) marki Roca. Produkt charakteryzuje się nowoczesnym designem. Przycisk ma długość 7 cm, szerokość 25 cm, a wysokość 160 cm. Cena brutto: od 186 zł

Linear

Visign

Producent: Schell Charakterystyka: Przycisk Linear o klasycznym designie, na swojej płycie posiada opis w  języku Braille’a, dla łatwiejszego korzystania przez osoby niewidome. Wykonany z materiały ABS, z wykończeniem ze stali szlachetnej. Cena brutto: od 122 zł

Producent: Viega Charakterystyka: Poza atrakcyjnym wyglądem płytki uruchamiające Visign for Public wyróżniają się trwałą konstrukcją i systemem zabezpieczającym przed kradzieżą. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem do publicznych toalet. Cena brutto: od 461 zł

ViConnect

Teceloop

Producent: Villeroy&Boch Charakterystyka: Design przycisków spłukujących został opracowany tak, aby pasował do różnych stylów. Panel z wysokiej jakości tworzywa sztucznego lub szkła, o różnych kolorach i kształtach, opcjonalnie – z oświetleniem LED. Cena brutto: od 220 zł

Producent: Tece Charakterystyka: W linii Teceloop odnajdziemy m.in. szklane płytki w kolorze zieleni, pomarańczy i rubinowej czerwieni, które ożywią klasyczną łazienkę oraz wpiszą się w styl nowocześnie urządzonego wnętrza. Cena brutto: od 738 zł

dostępny w dwóch wersjach: z dwudzielnym spłukiwaniem lub funkcją stop. Wersja z funkcją podwójnego spłukiwania jest wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych metodą wtryskową i jest dostępna w sześciu różnych kolorach. Z kolei wersja z funkcją stop wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo cynku. Bazując na sprawdzonej technologii elektrycznego spłukiwania firmy Viega, jej inżynierowie wyposażyli nowe modele

68

Visign for Public w czujnik podczerwieni. System rozpoznaje dwa różne obszary. W tak zwanym „dalekim zasięgu”, pomiędzy 45 cm i 55 cm, następuje automatyczne spłukiwanie. Aktywowane jest w krótkim odstępie czasu, po tym jak użytkownik opuści obszar objęty działaniem czujnika. W „bliskim zasięgu” możemy uruchomić spłuczkę ruchem ręki. To bardzo przydatna funkcja, kiedy na przykład potrzebujemy dodatkowego spłukania by dokładnie umyć

miskę, lub kiedy użytkownik wchodzi do toalety. Opcja ta jest również możliwa po każdej automatycznej aktywacji. Za pomocą podczerwieni zostaje automatycznie uruchomione pełne lub częściowe spłukiwanie, po ustawionym okresie czasu. Możliwe objętości pełnego spłukiwania to: 4,5; 6 i 9 l. Model Visign for Public 5 posiada natomiast dodatkową opcję manualnego uruchamiania w sytuacji odcięcia prądu, poprzez naciśniecie przycisku.

Zarówno w przypadku aktywacji ręcznej, jak i za pomocą podczerwieni, płytka ta zawsze umożliwia pełne spłukiwanie. Jego objętość wynosi od 6 l do 9 l. Wszystkie modele z serii Visign for Public są odporne na uszkodzenia i zabezpieczone przed kradzieżą. Dzięki temu doskonale sprostają wyzwaniom związanym z eksploatacją w obiektach publicznych, takich jak stacje benzynowe, czy toalety na stadionach. PIOTR SAWCZUK


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Zapraszamy Państwa do dystrybucji magazynu Fachowy Wykonawca w salonach i hurtowniach. Dzięki temu zyskacie Państwo: • publikację danych teleadresowych oddziałów firmy wraz z logo w ogólnopolskim magazynie, • umieszczenie danych firmy na portalu branżowym: www.fachowywykonawca.pl w zakładce „Salony Budowlane”, • możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia własnej oferty o specjalistyczną prasę branżową, • regularny przegląd informacji rynkowych z branży, • pokrycie kosztów wysyłki przez wydawnictwo. Szczegółowe informacje i zamówienia: kolportaz@publikator.com.pl

woj. dolnośląskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Spokojna 8, 59-220 Legnica tel. 76 854 01 69 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kilińskiego 13 58-200 Dzierżoniów tel. 726 511 111 3W Dystrybucja Budowlana ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław tel. 71 334 63 00 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław tel. 726 396 000 3W Dystrybucja Budowlana ul. Armii Krajowej 1A 58-302 Wałbrzych tel. 74 886 70 80 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Braniborska 58/68 53-680 Wrocław tel. 71 359 31 10 www.dekoral.com.pl

PRAKTIKER Wrocław ul. Krakowska 63/69 50-424 Wrocław tel. 71 370 98 10 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Karmelkowa 29 paw. 6 52-437 Wrocław tel. 71 364 55 98 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Międzyleska 5 52-514 Wrocław tel. 71 342 52 43 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Jelenia Góra ul. Wrocławska 70 58-506 Jelenia Góra tel. 75 752 20 49 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Legnica ul. Poznańska 29G 59-220 Legnica tel. 76 862 08 35 SIG Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów ul. Ciepłownicza 2A 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 99 99 www.sig.pl

woj. kujawsko-pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mazowiecka 76/80 87-100 Toruń tel. 56 669 58 08 www.3wdb.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz tel. 52 360 42 80 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Jagiellońska 94A 85-027 Bydgoszcz tel. 52 341 51 50 www.blu.com.pl

Centrum Dekoral Professional ul. Polna 125, 87-100 Toruń tel. 56 655 82 47 www.dekoral.com.pl

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Salon Techniczny w Bydgoszczy ul. Fordońska 21 85-085 Bydgoszcz tel. 52 370 15 30 www.pgn.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Grudziądz ul. Waryńskiego 84 86-300 Grudziądz tel. 56 462 29 97 SIG Sp. z o.o. Oddział Toruń ul. Waryńskiego 19 87-100 Toruń tel. 56 653 99 50 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Inowrocław ul. Marcinkowskiego 127 88-100 Inowrocław tel. 52 352 73 39 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Włocławek ul. Rolna 3 87-816 Włocławek tel./fax 54 412 14 12 www.sig.pl

PRAKTIKER Lublin ul. Mełgiewska 2c 20-209 Lublin tel. 81 749 47 20/21 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Biłgoraj ul. Cicha 1, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 17 08 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Lublin ul. Chemiczna 13A 20-329 Lublin tel. 81 441 00 80 www.sig.pl

woj. lubelskie:

SIG Sp. z o.o. Oddział Zamość ul. Zagłoby 1, 22-400 Zamość tel. 84 538 94 07 www.sig.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Metalurgiczna 9B 20-234 Lublin tel. 81 458 38 10 www.3wdb.pl

P.H.M.B. STALMET Sp. z o.o. ul. Energetyków 18 20-468 Lublin tel. 81 744 59 91 www.stalmet.lublin.pl

woj. lubuskie: P. P. H. PIEC-MAT-BUD Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6a 85-741 Bydgoszcz tel. 52 324 92 10 www.piec-mat-bud.com.pl

PRAKTIKER Grudziądz ul. Konarskiego 47 86-311 Grudziądz tel. 56 451 47 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Izolacje Techniczne ul. Przemysłowa 8 84-758 Bydgoszcz tel. 52 348 97 68 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz ul. Skośna 13 85-418 Bydgoszcz tel. 52 349 63 55

BENMAR Biała Podlaska Market nr 3 ul. Sidorska 102 21-500 Biała Podlaska tel. 83 344 75 75 www.benmar.com.pl

Salon BLU 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 2e tel. 83 311 11 44 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Turystyczna 32 20-207 Lublin tel. 81 534 80 25 www.blu.com.pl PHU MM-BUD Materiały i Usługi Budowlane Al. Kraśnicka 148A 20-718 Lublin www.bud-mm.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Zimna 1 65-707 Zielona Góra tel. 68 324 34 71 www.3wdb.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Zielona Góra Al. Zjednoczenia 102 65-120 Zielona Góra tel. 68 452 89 66 www.sig.pl

woj. łódźkie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Podmiejska 23, 93-165 Łódź tel. 42 680 90 11 www.3wdb.pl

69


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

3W Dystrybucja Budowlana ul. Św. Teresy 91 A, Łódź tel. 42 653 99 66 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Żelazna 7 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 732 10 03 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Tuwima 95 90-031 Łódź tel. 42 676 72 25 www.blu.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Brukowa 26 91-341 Łódź tel. 42 611 64 33 www.hadex.com.pl

PRAKTIKER Łódź I ul. Wieniawskiego 1/3 93-564 Łódź tel. 42 689 77 00 www.praktiker.pl PRAKTIKER Łódź II ul. Brzezińska 27/29 92-103 Łódź tel. 42 665 87 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Łódź ul. Puszkina 78 92-516 Łódź tel. 42 649 12 65 www.sig.pl

woj. małopolskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Płk. Dąbka 10 30-382 Kraków tel. 12 650 32 10 www.3wdb.pl

70

3W Dystrybucja Budowlana ul. Kolbego 19 32-610 Oświęcim tel. 33 843 27 88 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kolejowa 5 34-424 Szaflary tel. 18 275 47 94 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Giełdowa 26 33-100 Tarnów tel. 14 629 30 55 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Kochanowskiego 43 33-100 Tarnów tel. 14 626 35 12 www.blu.com.pl Salon BLU 33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 45 tel. 18 449 00 68 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Brzeska 68 32-700 Bochnia tel. 14 611 12 67 www.blu.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 274 30-435 Kraków tel. 12 655 99 33 www.hadex.com.pl

PRAKTIKER Kraków Al. Pokoju 67 31-564 Kraków tel. 12 683 97 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Kraków ul. Radzikowskiego 5 31-305 Kraków tel. 12 636 55 16 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Kraków Izolacje Techniczne ul. Obrońców Modlina 9 30-833 Kraków tel. 12 650 23 70 www.sig.pl

Platforma Materiały Budowlane Al. Jerozolimskie 204 02-486 Warszawa tel. 22 578 85 00 www.platforma.co.pl

woj. mazowieckie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mokra 2 26-600 Radom tel. 48 383 06 65 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Okólna 43C 05-270 Marki tel. 22 771 40 22 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Waflowa 1 02-971 Powsin tel. 22 648 82 75 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Staniewicka 10 03-310 Warszawa tel. 22 335 14 00 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Szyszkowa 7 02-285 Warszawa tel. 22 868 10 70 www.dekoral.com.pl

Minox ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa tel. 22 614 43 55 www.minox.pl Minox ul. Płochocińska 118 03-044 Warszawa tel. 22 614 33 33 www.minox.pl

Platforma Materiały Budowlane ul. Puławska 617/621 a 02-885 Warszawa tel. 22 318 09 00 www.platforma.co.pl Platforma Materiały Budowlane ul. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel. 22 335 13 00 www.platforma.co.pl

PRAKTIKER Warszawa Janki Pl. Szwedzki 4, 05-090 Warszawa tel. 22 735 77 00 www.praktiker.pl PRAKTIKER Warszawa Marki ul. Radzymińska 303 05-091 Warszawa tel. 22 761 53 00 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa Izolacje Techniczne ul. Środkowa 27 B Michałowice – Opacz Kolonia tel. 22 631 96 97 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Przyokopowa 5/7 01-208 Warszawa tel. 22 631 17 97 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Marki ul. M. Ciurlionisa 3 05-260 Marki tel. 22 761 96 54 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Piaseczno ul. Puławska 38/40 05-500 Piaseczno tel. 22 737 15 10 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Siedlce ul. Magazynowa 14 08-119 Siedlce tel. 25 633 06 33 www.sig.pl woj. opolskie:

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Radom ul. Chorzowska 1A 26-600 Radom

PRAKTIKER Opole ul. Dębowa 1, 46-023 Zawada tel. 77 459 17 20 www.praktiker.pl

Salon BLU ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce tel. 22 755 32 72 www.blu.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Opole ul. J. Cygana 5, 45-131 Opole tel. 77 402 13 60 www.sig.pl

Salon BLU ul. Polna 40, 06-500 Mława Tel. 23 655 33 82 www.blu.com.pl

woj. podkarpackie:

Salon BLU Ul. Wiśniowa 3/5/7/9 05-200 Wołomin (wjazd od ul. 1 Maja) Tel. 22 760 02 06 www.blu.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Środkowa 27 B Michałowice – Opacz Kolonia tel. 22 631 96 97 fax 22 631 96 98 www.sig.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Langiewicza 33 35-021 Rzeszów tel. 726 96 00 00 www.3wdb.pl

Salon BLU 39-300 Mielec, ul. Padykuły 1 tel. 17 250 60 33 www.blu.com.pl


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Centrum Dekoral Professional ul. Paderewskiego 37 35-328 Rzeszów tel. 883 315 942 www.decoral.com.pl

PRAKTIKER Rzeszów ul. Podkarpacka 4 35-082 Rzeszów tel. 17 866 07 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Przemysłowa 11 35-105 Rzeszów tel. 17 859 07 41 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Przemyśl ul. Jasińskiego 49 37-700 Przemyśl tel. 16 678 78 96 www.sig.pl

woj. podlaskie:

Salon BLU ul. Składowa 12 15-339 Białystok tel. 85 745 04 58 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Piłsudskiego 82 18-400 Łomża tel. 86 473 50 33 www.blu.com.pl

BENMAR Białystok Market nr 2 ul. 27 Lipca 26, 15-182 Białystok tel. 85 675 06 24 www.benmar.com.pl BENMAR Białystok Market nr 1 ul. Ks. J. Popiełuszki 117 15-657 Białystok tel. 85 663 79 31 www.benmar.com.pl BENMAR Łapy Market nr 4 ul. Żwirki i Wigury 25 18-100 Łapy tel. 85 814 19 45 www.benmar.com.pl

BPW Craft Barszczewski Lech ul. Plac 11 Listopada 15 16-050 Michałowo tel. 85 718 99 28

Podlaskie Centrum Narzędziowe ul. Grodzieńska 16 16-010 Wasilków tel. 85 719 40 86 www.jrtech.com.pl Salon sprzedaży ul. Berlinga 14b 15-814, Białystok tel. 85 664 32 83 www.jrtech.com.pl

Majster 1 ul. Bema 11 15-369 Białystok tel. 85 742 79 75 www.majster.pl Majster 2 ul. Kraszewskiego 30 15-025 Białystok tel. 85 732 72 32 www.majster.pl Majster 3 ul. Ciołkowskiego 24 15-264 Białystok tel. 85 743 21 28 www.majster.pl Majster 5 ul. Handlowa 6B 15-399 Białystok tel. 85 742 22 77 www.majster.pl

Market Budowlany Michałowo ul. Plac 11 Listopada 15 16-050 Michałowo tel. 85 718 96 65

SIG Sp. z o.o. Oddział Białystok Izolacje Techniczne ul. Marczukowska 2A 15-724 Białystok tel. 85 874 94 71 www.sig.pl

woj. pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk tel. 58 326 24 70 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Północna 10, 81-029 Gdynia tel. 58 660 55 00 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Grunwaldzka 9 82-500 Kwidzyn tel. 55 247 68 03 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Hallera 16 83-200 Starogard Gdański tel. 58 562 07 03 www.blu.com.pl

PRAKTIKER Gdańsk ul. Kołobrzeska 26 80-394 Gdańsk tel. 58 511 57 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Gdynia ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia tel. 58 662 40 77 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Gdańsk ul. Magnacka 4 seg. B 80-180 Kowale k. Gdańska tel. 58 305 23 07

woj. śląskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Wapienicka 8 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 811 90 50 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Piekarska 74 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 816 26 20 www.3wdb.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Katowicka 15 41-400 Mysłowice tel. 32 750 48 49 www.3wdb.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 59 41-947 Piekary Śląskie tel. 32 288 64 62 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Pionierów 31 41-711 Ruda Śląska tel. 32 240 23 93 www.3wdb.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Ks. Damrota 181a 43-100 Tychy tel. 32 327 00 08 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Bukowa 13 41-700 Ruda Śląska tel. 726 05 00 00 www.3wdb.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Słowackiego 40 43-410 Zebrzydowice tel. 32 469 11 11 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. 11-go Listopada 2/4 42-400 Zawiercie tel. 32 67 38 500 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Jagiellońska 29/37 42-200 Częstochowa tel. 34 370 94 22 www.dekoral.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Warszawska 319 43-155 Bieruń tel. 32 216 27 54 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Dojazdowa 1 44-100 Gliwice tel. 32 300 62 73 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 44-268 Jastrzębie-Zdrój Borynia tel. 32 793 70 40 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Gen. H. Le Ronda 72 40-302 Katowice tel. 32 256 69 92 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Dębowiecka 28 43-430 Ochaby Małe tel. 33 853 57 24 www.hadex.com.pl

Platforma Materiały Budowlane ul. Handlowa 9 41-368 Czeladź tel. 32 368 16 00 www.platforma.co.pl

PRAKTIKER Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 41-914 Bytom tel. 32 283 67 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Czeladź ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź tel. 32 296 67 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 42-200 Częstochowa tel. 34 373 07 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Zabrze ul. R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze tel. 32 373 77 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Rybnik ul. Żorska 16, 44-203 Rybnik tel. 32 439 57 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Katowice ul. Górnośląska 57 40-51 Katowice tel. 32 603 37 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Katowice ul. Strzelców Bytomskich 28F 40-308 Katowice tel. 32 259 82 21 www.sig.pl

71


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

SIG Sp. z o.o. Oddział Bielsko Biała ul. Czerwona 18 43-300 Bielsko Biała tel. 33 499 89 88 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Częstochowa ul. Filomatów 28 42-200 Częstochowa tel. 34 376 15 75 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Gliwice ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice tel. 32 330 60 90 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Katowice Izolacje techniczne ul. Krakowska 87 40-391 Katowice tel. 32 775 91 20 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Ruda Śląska ul. Zabrzańska 5 41-708 Ruda Śląska tel. 32 203 66 25 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Rybnik ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik tel. 32 422 27 20 www.sig.pl

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 67 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SIG Sp. z o.o. Oddział Kielce ul. 1-go Maja 191 25-655 Kielce tel. 41 345 53 94 www.sig.pl

SALON SPAWALNICZO-NARZĘDZIOWO-TECHNICZNY FHU „SPAW-TECH” Krystyna Gałęzowska Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 20 26-085 Miedziana Góra tel. 41 303 21 25 www.spaw-tech.pl

P.H.H.D.I.P „MAT-BUD” Mirosław Kocia ul. 3 maja 74 26-110 Skarżysko Kamienna

woj. warmińsko-mazurskie:

woj. świętokrzyskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Batalionów Chłopskich 71 25-671 Kielce tel. 41 300 21 90 www.3wdb.pl

PRAKTIKER Kielce ul. Radomska 8, 25-323 Kielce tel. 41 364 81 20 www.praktiker.pl

Profab Sp. z o.o. Market Domi ul. Kilińskiego 32 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Opatów ul. Sienkiewicza 12 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

72

3W Dystrybucja Budowlana ul. Berylowa 6 Gronowo Górne 82-300 Elbląg tel. 55 235 90 01 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Jagiełły 1a 11-500 Giżycko tel. 87 429 95 43 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Wyszyńskiego 45a 14-200 Iława tel. 89 679 72 37 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Lubelska 25 10-408 Olsztyn tel. 89 538 72 12 www.blu.com.pl

woj. wielkopolskie: BENMAR Pisz Market nr 5 ul. Olsztyńska 3 12-200 Pisz tel. 87 424 08 16 www.benmar.com.pl

PPHU Marek Pietraszewski ul. Armii Krajowej 3 19-400 Olecko Market Budowlany Majster ul. Aleje Lipowe 1B 19-400 Olecko

MAJSTER 4 ul. Wyszyńskiego 11A 10-457 Olsztyn tel. 89 534 41 44 www.majster.pl

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Sklep Firmowy w Ostródzie ul. Hurtowa 6 14-100 Ostróda tel. 89 642 97 36 www.pgn.com.pl Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Salon Techniczny w Olsztynie ul. Lubelska 29 10-406 Olsztyn tel. 89 539 05 39 www.pgn.com.pl

PRAKTIKER Olsztyn Al. Gen. Sikorskiego 2b 10-088 Olsztyn tel. 89 538 00 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Olsztyn ul. Lubelska 36 10-408 Olsztyn tel. 89 533 55 29 www.sig.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Orcholska 42, 62-200 Gniezno tel. 61 426 64 13 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Wrocławska 192/204 62-800 Kalisz tel. 62 766 46 01 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kleczewska 41 62-510 Konin tel. 63 242 62 84 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Fabryczna 17, 64-100 Leszno tel. 65 529 91 51 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kamiennogórska 22 60-170 Poznań tel. 61 961 57 30 www.3wdb.pl

PRAKTIKER Piła ul. 500-Lecia Piły 5 64-920 Piła tel. 67 210 77 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Poznań I ul. Szwajcarska 14 61-285 Poznań tel. 61 873 07 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Poznań II Al. Solidarności 47 61-696 Poznań tel. 61 828 77 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12 64-100 Leszno tel. 65 526 37 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Suchy Las Izolacje techniczne ul. Obornicka 170 62-002 Suchy Las tel. 61 667 33 46 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Obornicka 263 60-650 Poznań tel. 61 842 58 27 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Piła ul. Kossaka 101 64-920 Piła tel. 67 212 47 96 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Konin ul. Zakładowa 5 62-510 Konin tel. 63 246 71 46 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Ostrów Wlkp. ul. Ostrów Rejtana 58 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 91 67 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Obornicka 263 60-650 Poznań tel. 61 667 38 21 www.sig.pl

woj. zachodnio-pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Hangarowa 10 70-767 Szczecin tel. 91 469 32 33 www.3wdb.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Szczecin Warzymice 45 72-005 Przecław tel. 91 810 92 70 www.sig.pl


...BO LICZY SIĘ CZŁOWIEK

Nr 3/2016 (4) | wydanie bezpłatne | ISSN 2450-3061

MAGAZYN DOSTĘPNY BEZPŁATNIE W WYBRANYCH HOTELACH, RESTAURACJACH I SALONIKACH KOLPORTERA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

www.humanmag.pl

DR ANDRZEJ KRUSZEWICZ TŁUMACZY JĘZYK PTAKÓW

www.humanmag.pl

BIEBRZA: B IEBRZA A: R RZEKA, KTÓRA WCIĄGA K TÓRA W C

ELŻBIETA DZIKOWSKA ZAWSZE MI SIĘ UDAWAŁO ZAWSZE MI SIĘ UDAWAŁO

KTÓRA WCIIĄGA ĄGA BIEBRZA A: R RZEK KA A,

Publikacja sfinansowana ze środków Funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.


Rewolucyjne rozwiązania dla dachów płaskich

PL5(800)

NOWOŚĆ Twarde dowody na obciążenia punktowe dachów płaskich! Nowe rozwiązania ROCKWOOL to ogromne możliwości projektowania i budowania dachów płaskich o obciążeniach punktowych sięgających PL5 (800), klasie reakcji na ogień A1 i doskonałej izolacyjności cieplnej. Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.

www.rockwool.pl

Profile for Publikator Sp. z o.o.

Fachowy Wykonawca 3/2016  

"Fachowy Wykonawca" to specjalistyczny magazyn adresowany do szerokiej grupy wykonawców, specjalizujących się zarówno w pracach budowlanych,...

Fachowy Wykonawca 3/2016  

"Fachowy Wykonawca" to specjalistyczny magazyn adresowany do szerokiej grupy wykonawców, specjalizujących się zarówno w pracach budowlanych,...

Advertisement