__MAIN_TEXT__

Page 1

WWW.FACHOWYWYKONAWCA.PL

FACHOWY WYKONAWCA NR 3/2017

ISSN 2081-3449 / EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Centrale

MISTRAL

Niezawodna wentylacja w Twoim GRPXLÀUPLH www.pro-vent.pl DOCIEPLENIA

24

Wszystko o materiałach i systemach dociepleń ETICS

MATERIAŁY ELEWACYJNE

38

Prezentujemy różnorodne materiały stosowane na elewacje

SAMOCHODY DOSTAWCZE

46

Dowiedz się jakie samochody sprawdzą się na budowie

NARZĘDZIA RĘCZNE

58

Podpowiadamy jak wybrać dobre narzędzia w przystępnej cenie


FACHOWY WYKONAWCA | SPIS TREŚCI

30

41

magazyn branżowy nr 3/2017 Adres redakcji: 15-425 Białystok ul. Cieszyńska 3A tel. (85) 65 39 000 fax (85) 65 39 856 www.fachowywykonawca.pl redakcja@fachowywykonawca.pl Redaktor naczelna: Justyna Łotowska Redaktor prowadzący: Radosław Zieniewicz Redakcja: Katarzyna Masłowska, Wojciech Napora, Anna Sołomiewicz, Marta Ustymowicz DTP: Studio Graficzne Publikator

49

66

:LDGRPRĂFL                        4 1RZRĂFL 10 5\QHNQDSURJX]PLDQ                    16 :\]QDF]DP\WUHQG\QDU\QNXGRFLHSOHñ             18 ODWRFLHSOHñ](7,&6                    19 2SU]\V]ïRĂFLEUDQĝ\VWRODUNLEXGRZODQHM             20 %HWRQRZHķEORNLĵQDEXGRZLH                 21 6\VWHPRZR]QDF]\VNXWHF]QLH                 24 &RNU\MHVLÚSRGķVNRVHPĵ                  30 6]F]HOQ\LFLHSï\GDFKSïDVNL                  34 (OHZDFMDķVNURMRQDĵQDPLDUÚ                 38

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-425 Białystok, ul. Cieszyńska 3A tel. (85) 65 39 000 fax (85) 65 39 856 www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Wojciech Kuśpik Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz Dyrektor Wydawniczy: Justyna Łotowska Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Reklama: Zastępca Dyrektora Handlowego: Alicja Klimowicz (aklimowicz@publikator.com.pl) Dyrektor Działu Promocji: Agnieszka Jakubczyk agnieszka.jakubczyk@ptwp.pl tel. (32) 20 91 303 Kolportaż i prenumerata: salonprasowy@publikator.com.pl www.salonprasowy.pl tel. (85) 67 85 367

3RNïDG\ķQLHRJUDQLF]RQHMĵHQHUJLL                41 ,GHDOQ\VDPRFKöGGODZ\NRQDZF\               46 %H]SLHF]QDLNRPIRUWRZDķPRGDĵQDEXGRZLH           49 (IHNW\ZQDSUDFDZķVXFKHM]DEXGRZLHĵ             54 ķ=UÚF]QLĵSRPRFQLF\NDĝGHJRZ\NRQDZF\            58 'UHZQRMDNPDORZDQH                    62 &RNU\MHĂFLDQD"                      66 'DQH:\GDZF\ ZJ*RRJOH$QDO\WLFV BIZNES MEBLOWY

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim.

555 tys. XQLNDOQ\FKXĝ\WNRZQLNöZ•5,1 mln RGVïRQ RYNEK ŁAZIENEK


RABAT

DO

34 000

PLN

FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION. WYPOSAŻENIE, JAKIEGO POTRZEBUJESZ I RABAT, JAKIEGO NIE WIDZIAŁEŚ. z

KLIMATYZACJA

z

RADIO Z BLUETOOTH®

z

ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY

z

ELEKTRYCZNIE STEROWANE I PODGRZEWANE LUSTERKA


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Arbet społecznie odpowiedzialny FS Arbet postrzega swoją misję nie tylko poprzez działalność produkcyjną, ale też na rzecz budowania świadomości ekologicznej. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, pomocowymi, również podmiotami komercyjnymi i branżowymi, które same sobie stawiają cele społeczne, to jedno z ważnych zadań firmy. Fabryka Styropianu Arbet od lat nawiązuje współpracę w takim zakresie. Fabryka wspiera konsekwentnie ośrodek w Wandzinie, kilka dni temu obchodzący uroczyście swoje 25-lece. FS Arbet z życzliwością też przygląda się poczynaniom innych podmiotów.

MALOWANIE NA STYROPIANIE Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała dla najmłodszych festyn z okazji Dnia Dziecka w majątku Howieny w Pomigaczach. FS Arbet był jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Firma przygotowała lubianą przez dzieci atrakcję

– malowanie na styropianie. Ponad 60 maluchów z mozołem pracowało nad rysunkami. Każde dziecko otrzymało nagrodę za podjęte wyzwanie.

ODDZIAŁOWE WSPARCIE W ostatnim czasie też oddział Przodkowo firmy Arbet, dzięki inicjatywie kierownika, Pawła Różyckiego, wsparł Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”. Pracownicy również prywatnie angażują się w przedsięwzięcia charytatywne, np. zawody sportowe, których celem jest zebranie środków na rzecz osób potrzebujących, zbiórki itp. (OPRAC. RZ)

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo takie jak FS Arbet, powinno brać aktywny udział w życiu społeczności lokalnych. Fot. FS Arbet

Firma Hörmann pomaga dzieciom Promując sport i aktywny tryb życia – firma Hörmann pomaga dzieciom. W drugą sobotę czerwca siedem drużyn złożonych z partnerów handlowych tego producenta wzięło udział w Biegu Firmowym organizowanym przez Fundację Everest. sprzętu i opieki specjalistów. W biegu, który odbył się 10 czerwca br. w Parku Kultury w Powsinie, pod szyldem Hörmanna wystartowało siedem pięcioosobowych drużyn. Wszyscy uczestnicy przebiegli dystans 4,2 km. Firma zapewniła koszulki firmowe i opłaciła opłatę startową.

NAJLEPSZE WSPARCIE

Bieg Firmowy to charytatywna sztafeta, której uczestnikami są pracownicy firm. Ideą Biegu, oprócz propagowania aktywności fizycznej, jest pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownej rehabilitacji, sprzętu i opieki specjalistów. Fot. Hörmann

Bieg Firmowy to charytatywna sztafeta, której uczestnikami są pracownicy firm. Ideą Biegu, oprócz propagowania

4

aktywności fizycznej, jest pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownej rehabilitacji,

Hörmann pomógł też w przygotowaniu pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, jaki tydzień wcześniej Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Odrobina Radości” zorganizowało przy współudziale Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w majątku Howieny w Pomigaczach. Dochód z imprezy przekazany został na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Białymstoku. (OPRAC. RZ)

FreeVolt liderem na polskim rynku fotowoltaiki FreeVolt utrzymuje pozycje lidera na krajowym rynku fotowoltaiki. W zeszłym roku bydgoska firma sprzedała najwięcej instalacji fotowoltaicznych pod względem mocy. Instytut Energii Odnawialnej po raz kolejny przygotował raport na temat rynku fotowoltaiki w Polsce. W badaniu wzięło udział 21 przedsiębiorstw – największych producentów i dystrybutorów modułów fotowoltaicznych. Jak wynika z raportu, objęte badaniem firmy sprzedały w 2016 r. moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 33,8 MW, co obejmuje 1/3 całkowitej mocy zainstalowanej w Polsce w raportowanym okresie (101 MW). Biorąc pod uwagę moc sprzedanych instalacji, krajowym liderem okazała się bydgoska firma FreeVolt. Skumulowana moc w zamontowanych przez nią instalacjach fotowoltaicznych wyniosła 23,33 MW, co stanowi 23,1% udziału w ogólnej sprzedaży mocy fotowoltaicznych. (OPRAC. RZ)


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Od 20 lat tworzą niezawodne narzędzia Gdy w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku wyposażeniem typowego fachowca było kilka rodzajów podrdzewiałych kluczy, kombinerek, młotków i wkrętaków, nikt nie śmiał nawet marzyć, że w ciągu dwudziestu lat może się to tak diametralnie zmienić. Równo dwadzieścia lat temu, właściciele warszawskiej firmy Profix zdecydowali się na odważny w tamtych czasach krok. Postanowili oznaczać narzędzia wprowadzane do sprzedaży marką Proline. W ciągu 20 lat obecności w sprzedaży poszerzył ofertę do rekordowej wśród polskich producentów liczby około 5000 pozycji. To narzędzia ręczne i akcesoria, które wykorzystuje się w pracach budowlanych, instalacyjnych, montażowych i dekoracyjnych. Korzystają z nich także mechanicy, hydraulicy,

dekarze, ślusarze i wiele, wiele innych grup zawodowych.

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE Właściciele sklepów dystrybuujących produkty Proline to najliczniejsza grupa gości tegorocznego Dnia Otwartego Profix, który odbył się 12 maja br. w Centrum Kongresowym w Ossie pod Rawą Mazowiecką. Impreza zgromadziła blisko 500 osób. Część z nich jest klientami warszawskiej firmy od ponad 20 lat. Dzięki ich zaangażowaniu marka Proline

z sukcesem znalazła miejsce na polskim rynku. Za wkład w rozwój marki zgromadzonym oficjalnie podziękował Mirosław Cichecki – wiceprezes zarządu Profix. W czasie swojego wystąpienia zapowiedział także dalsze wzbogacanie oferty Proline o produkty specjalistyczne. (OPRAC. AK)

Poznaj nowe „Gwiazdy Termoizolacji” Na początku czerwca br. rozpoczęła się nowa kampania informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS): „Styropian.men – Gwiazdy Termoizolacji”. Celem szeroko zakrojonych działań komunikacyjnych jest promocja najpopularniejszego w Polsce materiału do ocieplania budynków – styropianu. Styropian to najczęściej wykorzystywany w budownictwie materiał termoizolacyjny, który służy do ocieplania ścian zewnętrznych, podłóg, fundamentów i dachów płaskich. 60 lat stosowania styropianu potwierdziło jego wysoką skuteczność, trwałość i zachowanie właściwości technicznych. Unikatowe cechy styropianu przybliża nowa kampania informacyjna PSPS: „Styropian.men – Gwiazdy Termoizolacji”. Kampania powstała w myśl idei: „styropianu nie trzeba bronić, ponieważ broni się sam”. Dlatego to sam produkt (a dokładniej 4 jego personifikacje) został bohaterem akcji. Osią kampanii są 3 spoty wideo emitowane w serwisie YouTube. Głównymi bohaterami filmów są wyrenderowane komputerowo postacie o imionach: Biały, Szary, Wodoodporny i Twardy.

Każda postać posiada unikatowy zestaw atrybutów. Cechy te zostały wykreowane w oparciu o najważniejsze zalety styropianu. Fot. PSPS

GWIAZDY W MEDIACH Czterech bohaterów kampanii Styropian.men można usłyszeć i zobaczyć również w mediach tradycyjnych. W pierwszym tygodniu czerwca o kampanii dowiedzieli się słuchacze rozgłośni radiowych. W tym samym do sprzedaży trafiły czasopisma, w których obecne są artykuły informacyjne oraz przekazy reklamowe opisujące zalety styropianu. Biały, Szary, Wodoodporny i Twardy będą obecni we wiodących tytułach poświęconych tematyce budownictwa i w prasie ogólnoinformacyjnej (zarówno w wydaniach drukowanych, jak i internetowych). Kampania Styropipan.men obecna jest również w największym portalu społecznościowym. (OPRAC. AK)

W popołudniowej części spotkania do dyspozycji gości oddana została ekspozycja 3 marek należących do Profix. Oprócz narzędzi Proline, zaprezentowano także barwną, bogatą linię odzieży ochronnej i roboczej Lahti Pro oraz zademonstrowano rodzinę elektronarzędzi Tryton. Fot. Radosław Zieniewicz

Wełna mineralna przebadana Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA), przedstawia wyniki badań na temat europejskiej oceny trwałości wełny mineralnej. W ramach projektu zostały ocenione wyroby zastosowane w  7 różnych budynkach w Europie. W 4 budynkach badanie dotyczyło fasad (Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Litwa), a w 3 pozostałych – dachów płaskich (Holandia i 2 dachy w Niemczech). Budynki te miały 20-55 lat. Przebadano przewodność cieplną, właściwości mechaniczne, zawartość wody, absorbcję wody. Współczynnik przewodzenia ciepła posiadał wartość: 0,032-0,038 W(m.K), co było porównywalne do pierwotnych zadeklarowanych wartości. Okazało się, że wyroby z wełny mineralnej, po długim czasie zastosowania, mają lepsze parametry niż wymagania projektowe. Pomiary wykazały zawartość wody znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 1,0% masy wyrobu. (OPRAC. RZ)

5


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

Wyjątkowy wieczór z pompą

Baltic Wood na Festiwalu Sportu Baltic Wood dołączył do grona sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2017. Dodatkowo firma wykonała honorowy podest dla zwycięzców rozgrywek. To kolejny w tym roku projekt marki, realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W dniach 16-18 czerwca br. w Jaśle odbywał się Międzynarodowy Festiwal Sportu – jedno z najważniejszych i największych spotkań sportowych w regionie, z udziałem ponad 700 uczestników z Polski i Europy. W zmaganiach udział wzięły młodzieżowe zespoły z 40 drużyn z kilkunastu krajów, w tym z Anglii, Niemiec, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Białorusi, Albanii, Ukrainy i Polski. Założeniem organizowanego corocznie przedsięwzięcia jest wymiana i integracja młodych ludzi z krajów europejskich, budowanie więzi społecznej i kulturalnej wokół idei sportowych. Baltic Wood – producent podłóg drewnianych z Jasła wspierał wydarzenie, jako jeden z głównych sponsorów. Dodatkowo marka zaprojektowała honorowy podest dla uczestników i zwycięzców. Platforma, na której najlepsi w swoich konkurencjach odebrali wyróżnienia i medale, została w całości wykonana z naturalnego drewna.

„SPORTOWA” RYWALIZACJA Głównym elementem Międzynarodowego Festiwalu Sportu w Jaśle były odbywające się w hali i na boiskach zawody sportowe z udziałem polskich i zagranicznych drużyn. W tegorocznej edycji odbyły się cztery turnieje: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki nożnej chłopców oraz judo. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta Jasło oraz Uczniowski Klub Sportowy MOSiR, przy współudziale Akademii Piłkarskiej Jasło i MKS MOSiR Jasło. Międzynarodowy Festiwal Sportu Jasło 2017 organizowany jest od 2000 r. Od tego czasu w turniejach wzięło udział 161 zespołów reprezentujących 17 państw, takich jak: Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, Ukraina, Chorwacja, Bośnia & Hercegowina, Francja, Macedonia, Rosja, Rumunia, Niemcy, Kazachstan, Kosowo, Albania, Włochy i Chiny. (OPRAC. RZ)

We wtorek, 20 czerwca br., w ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz w jej gmachu firma Junkers-Bosch zaprezentowała swój najnowszy produkt – Bosch Compress 7000i AW. Fot. Junkers-Bosch

Firma Junkers-Bosch zaprezentowała swoją najnowszą pompę ciepła Bosch Compress 7000i AW. Nowy, innowacyjny produkt zachwycił zaproszonych gości swoim designem i efektywnością pracy.

We wtorek, 20 czerwca br., w ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz w jej gmachu odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Marka Junkers-Bosch zaprosiła wyróżniających się partnerów biznesowych – przedstawicieli firm instalacyjnych i serwisowych,

na wieczór pełen niezapomnianych atrakcji. Głównym celem spotkania była prezentacja nowej powietrznej pompy ciepła Bosch, która zachwyciła gości innowacyjnym designem i efektywnością. Bosch Compress 7000i AW wejdzie do sprzedaży na jesieni tego roku, ale instalatorzy i serwisanci już teraz mogli poznać wszystkie jej zalety. Niezwykły wieczór uświetniło wielu artystów i performerów prezentując mi.in. pokaz podniebnego tańca i malowanie obrazów światłem. „Wisienką na torcie” premierowej imprezy Junkers-Bosch był występ zespołu Feel. (OPRAC. AK)

Prosty sposób na ograniczenie smogu Termo Organika oraz Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz budownictwa energooszczędnego oraz technologii wpływających na ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynków.

Głównym elementem Międzynarodowego Festiwalu Sportu w Jaśle były odbywające się w hali i na boiskach zawody sportowe z udziałem polskich i zagranicznych drużyn. Fot. Baltic Wood

6

Porozumienie stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby nie tylko sektora budowlanego, ale przede wszystkim polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza. Nieocieplone lub słabo ocieplone budynki są jednymi z największych trucicieli atmosfery. Zużywają zdecydowanie za dużo energii potrzebnej do ogrzewania, która powstaje najczęściej w wyniku

spalania miernej jakości paliwa w niewydajnych kotłach. Współpraca pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a Termo Organiką zakłada również zorganizowanie dużej ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej ocieplanie budynków jako jednego z najlepszych sposobów ograniczających smog. (OPRAC. RZ)


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

„Mój dom pełen ciepła” – konkurs dla klientów Isover 1 czerwca br. marka Isover uruchomiła ogólnopolski konkurs fotograficzny dla klientów indywidualnych i wykonawców pod hasłem „Mój dom pełen ciepła”. Co miesiąc – od czerwca br. do marca 2018 r., można zdobyć atrakcyjne nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie należy zakupić materiały Isover oraz zrobić zdjęcie inspirowane motywem przewodnim kampanii reklamowej „Dom pełen ciepła”. Swoją wizję ciepłego, bezpiecznego i komfortowego domu marka Isover prezentuje w spocie reklamowym z udziałem pracowników. Elementem kampanii jest też konkurs fotograficzny, w którym

firma zachęca klientów do pokazania ich własnej interpretacji hasła – „Dom pełen ciepła”.

ZASADY KONKURSU Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zakupić materiały izolacyjne marki Isover za min. 1000 zł brutto (w terminie od stycznia 2017 r. do marca 2018 r.),

przesłać kopię faktury lub paragonu potwierdzających zakup na adres: konkurs@isover.pl oraz umieścić autorskie zdjęcie zainspirowane kampanią „Dom pełen ciepła” pod postem konkursowym na profilu marki Isover.pl, na Facebooku. Zgłoszenie należy oznaczyć hashtagiem #DomPełenCiepła. Co miesiąc dziesięcioro uczestników, których zdjęcia zdobędą najwięcej polubień, otrzyma atrakcyjne nagrody, takie jak m.in. konsola PlayStation 4 Pro, ipad, parownica do ubrań Philips, robot kuchenny Bosh, voucher do SPA, czy gry familijne. Dodatkowo

– tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu – 5. uczestników, którzy jako pierwsi prześlą swoje zdjęcie, otrzyma zestaw 2. wakacyjnych leżaków.

10 SZANS NA NAGRODĘ Konkurs organizowany jest w dziesięciu miesięcznych edycjach, od czerwca 2017 r. do marca 2018 r. Szczegółowe zasady konkursu są dostępne na stronie www.isover.pl/konkurs. Zgłoszenia należy przesyłać na stronie: www.facebook.com/isoverpl (OPRAC. RZ)

Podsumowujemy DremaSilesia 2017 W dniach 12-14 maja 2017 r., na terenie Expo Silesia w Sosnowcu, odbyła się jedenasta edycja Targów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DremaSilesia. Przez trzy dni trwały prezentacje i rozmowy przedstawicieli firm, którzy w swojej ofercie posiadają maszyny i narzędzia do obróbki drewna, procesy pomocnicze, komponenty do produkcji mebli, kleje i chemię dla przemysłu drzewnego, a także wyroby z drewna.

Na regionalnych targach dedykowanych dla przedstawicieli przemysłu drzewnego, stolarskiego i meblarskiego DremaSilesia wystawcy zaprezentowali maszyny i narzędzia do obróbki drewna. Ponadto, uzupełnienie ekspozycji maszyn stanowiły narzędzia do obróbki drewna, urządzenia transportowe, maszyny do produkcji pelletu oraz specjalistyczne oprogramowanie.

NIE TYLKO EKSPOZYCJA Tegorocznej edycji targów towarzyszyły dodatkowe wydarzenia: konferencja „Energia z drewna” oraz przestrzeń specjalna: Strefa Warsztatów i Edukacji Zawodowej z pokazami, panelem dyskusyjnym i punktem konsultacyjnym.

Kolejna edycja Targów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DremaSilesia odbędzie się w kwietniu 2018 r. Fot. MTP Z kolei Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy przygotowało Strefę Warsztatów i Edukacji Zawodowej, działającą przez wszystkie dni trwania targów DremaSilesia – od piątku do niedzieli, 12-14 maja 2017 r. Wydarzenie promowało kształcenie w zawodach związanych z przemysłem drzewnym. W ramach Strefy odbyły się warsztaty parkieciarskie i stolarskie wraz z praktycznymi pokazami najnowszych technologii, produktów i rozwiązań w parkieciarstwie, (OPRAC. RZ) wykłady oraz panel dyskusyjny osób reprezentujących branżę.

Arbet nie tylko z kulturą

FS Arbet od wielu lat nawiązuje relacje z pracownikami i odbiorcami na portalach społecznościowych. Profil Arbet z Kulturą na Facebooku przyciągnął już kilkuset fanów i jest kolejnym kanałem komunikacji ze społecznościami

lokalnymi. Arbet z Kulturą przekazuje informacje na temat wielu kwestii poza branżowych. Niedawno został utworzony dodatkowy profil Fabryki – „FB/ prawdziwystyropian”. Pojawiać się będą tam treści branżowe, związane z jakością,

FOT. BARTŁOMIEJ KISIELEWSKI

Firma Arbet rozwija komunikację z potencjalnymi odbiorcami, wykorzystując takie media społecznościowe jak Facebook. Już można odwiedzić na Facebooku nowy profil firmy Arbet „Prawdziwystyropian”. Można tam odnaleźć wiele ciekawych informacji dotyczące branży ociepleń.

promujące budownictwo przyjazne środowisku, pasywne, ekologię, oszczędność energii itp. Profil służy do wspierania

nowej strony prawdziwystyropian.pl, przedstawiającej styropian dokładnie taki, jakim być powinien. (OPRAC. AK)

7


FACHOWY WYKONAWCA | WIADOMOŚCI

DAFA na dorocznym spotkaniu

Stypendia dla najzdolniejszych W ramach kolejnej edycji programu stypendialnego Liugong Dressta Machinery, odbyło się uroczyste wręczenie zaproszeń na staże dla najzdolniejszych studentów Inżynierii Materiałowej Stalowowolskiego Wydziału KUL oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Od jedenastu lat Stowarzyszenie DAFA organizuje wiosną branżowe wydarzenie dla swoich Członków – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dn. 18-19 maja br. w Kielcach. Doroczne Spotkanie DAFA było okazją do podsumowania roku w ramach Walnego Zebrania oraz stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami. Obrady poprowadzili mec. Aldona Pietrzak oraz mec. Maciej Boryczko z blisko współpracującej z DAFA kancelarii Gessel.

PRACOWITY ROK Uroczystego otwarcia dokonał prezes zarządu – Witold Okoński, który powitał ponad 150 zgromadzonych gości. Optymistyczne informacje przekazane przez Prezesa DAFA dotyczyły m.in. rosnącej liczby członków, rozszerzenia współpracy z opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL, FBB), oraz kolejnych zrealizowanych projektów w ramach merytorycznej działalności Stowarzyszenia. DAFA jest cenione za doświadczenie

i przekazywaną wiedzę wypracowaną w ramach Grup Merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa – głos zabrali zatem reprezentanci tych gremiów podsumowując efekty ich prac.

WIECZÓR CELEBRACJI Na zakończenie Walnego Zebrania Prezes podkreślił, że DAFA nie stoi w miejscu, a nowe inicjatywy i zaangażowanie ze strony reprezentantów firm członkowskich przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego. Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński; Beata Buczkowska – SaarGummi Construction; Jakub Sąsiadek – BASF Polska. Podczas wieczoru zagościł prawdziwie „hawajski” klimat, a goście oddali się wspaniałej zabawie i poczuli atmosferę zbliżających się wakacji. (OPRAC. RZ)

Stażowy Fundusz Stypendialny to powstały 3 lata temu projekt wspierania studentów, pierwotnie skierowany do słuchaczy Politechniki Rzeszowskiej, a od roku akademickiego 2016-2017 również do Wydziału Inżynierii Materiałowej KUL, który ma na celu praktyczne wykształcenie wysoko wykwalifikowanej, młodej kadry inżynierskiej. Zgodnie z założeniami kultywowania tradycji zakładu i jednocześnie zachęcania kolejnego pokolenia do pozostania na lokalnym rynku pracy oraz rozwijania swojej kariery, Liugong Dressta Machinery inwestuje nie tylko w fabrykę, ale i w kapitał ludzki. Władze Spółki, decydując się na współpracę z uczelniami, myślą o kandydatach, którzy mogą zasilić kadrę pracowniczą w najbliższych latach. Sześcioro studentów Inżynierii Materiałowej KUL: Łukasz Tapper, Paula Kwolek, Kacper Andres, Seweryn Dolecki, Wioletta Idec oraz Tomasz Baczewski, w obecności dziekana Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie – prof. Andrzeja Kuczumowa, podpisało umowy stażowe z Hou Yubo, wiceprezesem Liugong Dressta Machinery (LDM) w Stalowej Woli. Oprócz możliwości odbycia stażu, studenci otrzymają także 2 tys. zł gratyfikacji w postaci stypendium. (OPRAC. RZ)

Instalacje On Tour w Rzeszowie Tegoroczne Instalacje On Tour, czyli eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI) zatrzymały się 19 maja br. na swoim drugim przystanku - w Rzeszowie. W tym roku zmieniła się formuła zawodów: manualne stojaki instalacyjne zostały zamienione na wirtualną grę. Konkursowe zadanie polega na zainstalowaniu przy pomocy dżojstika szeregu produktów w wirtualnym domu wyposażonym w konkretne instalacje. W każdej lokalizacji trójka najlepszych instalatorów otrzymuje nagrody rzeczowe i awans do finału Mistrzostw Polski Instalatorów, który zostanie rozegramy 25 kwietnia 2018 r. w czasie targów Instalacje w Poznaniu. Tam nagrodą główną będzie samochód dostawczy.

najlepsi byli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu: Dominik Kramarz (3:31), Dawid Chwałek (3:47) oraz Karol Zieliński (3:49). (OPRAC. RZ)

WYZWANIE DLA UCZNIÓW

Już za rok kolejna odsłona tego wyjątkowego spotkania, miejmy nadzieję równie pomyślnego i efektywnego dla Stowarzyszenia DAFA jak minione lata. Fot. DAFA

8

Do końca eliminacji pozostało jeszcze 13-ście miast, w tym: Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź i Poznań. W tym roku w eliminacjach mogą startować także uczniowie szkół instalacyjnych. Dla nich przewidziano osobną kategorię: „Eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów dla Szkół”. W Rzeszowie

W Rzeszowie na podium stanęli: Alan Ferenc (3:11), drugi był Dariusz Piotrowski (3:14), a trzeci Tomasz Dryla (3:39). Fot. MTP


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

„Żelowa” elastyczność

Taras ze snów Płyty z betonu szlachetnego z serii Indigo, dzięki wykorzystaniu technologii Prato, posiadają nie tylko unikalną strukturę i naturalny charakter materiału, ale przede wszystkim odznaczają się wielką wytrzymałością, odpornością na ścieranie oraz działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Płyty Indigo Prato dostępne są w sześciu wariantach kolorystycznych oraz trzech formatach: 40x40x4; 60x40x4 i 60x60x4 cm. Struktura wyraziste kolory oraz szeroki wybór wymiarów pozwolą na różne kombinacje oraz połączenia, które idealnie będą współgrać z roślinnością, drewnem i innymi materiałami znajdującymi się wokół domu czy tarasu. Producent: Probet Dasag, www.dasag.pl

Atlas Ultra Geoflex to klej żelowy wysokoelastyczny i odkształcalny (S1) 2-15 mm. Służy do przyklejania każdego rodzaju i formatu płytek, w tym ceramicznych, kamiennych i szklanych. Przeznaczony jest na wyjątkowo trudne podłoża, m.in. stare płytki, lastryko, płyty g-k, OSB i hydroizolacje. Można go stosować na ogrzewaniu podłogowym, na tarasach i do basenów. Klej charakteryzuje się brakiem spływu wówczas, gdy przyklejane są płytki dużych formatów. Wyróżnia go wysoka stabilizacja płyt wielkoformatowych (nawet > 1 m2), układanych na powierzchniach poziomych oraz wysoka przyczepność: ≥ 1,0 N/mm2. Spoinowanie możliwe już po 12 h. Producent: Atlas, www.atlas.com.pl

INNOWACJA W OCIEPLENIU Starannie opracowany wsad surowcowy z domieszką kompozytu grafitu i optymalna gęstość 13,5 kg/m3 sprawiają, że płyty EPS Etixx cechują się najlepszym w swojej klasie współczynnikiem przewodzenia ciepła λD=0,031 W/m.K. .Żłobienia na powierzchni płyty poprawiają znacznie stabilność wymiarową płyty, co było do tej pory słabą stroną styropianów grafitowych. Materiał nie ulega odkształceniom pod wpływem promieni UV, co daje pewność, że warstwa ocieplenia zawsze szczelnie przylega do muru. System 5 trapezoidalnych rowków i charakterystyczna, gofrowana struktura płyty zapewniają optymalną przyczepność wszystkich warstw. Opracowana w laboratoriach marki Knauf Therm unikatowa technologia Etixx posiada Patent europejski przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy. Producent: Knauf Therm, www.knauf-industries.pl

Ciepły polar Bluza FlexiWork (model 8001), marki Snickers Workwear, wykonana jest ze szczotkowanego od wewnątrz polaru – materiału, który łączy w sobie doskonałą elastyczność z wysokim komfortem termicznym. Dzięki temu zapewnia optymalną swobodę ruchów i ciepło w każdych warunkach. Może być noszona jako okrycie wierzchnie lub jako „ocieplenie” zakładane pod kurtkę. Bluza dostępna w kolorze zawsze modnej czerni, kolorze czerwonym z czarnymi detalami lub w modnym odcieniu marynarskiego granatu (navy). Dostępna jest w rozmiarach: XS-XXXL. Warto wspomnieć o gładkiej powierzchni zewnętrznej bluzy. Dodaje ona elegancji oraz pełni funkcję czysto praktyczną: podobnie jak specjalne otwory na kciuk ułatwia założenie wierzchniej warstwy ubrania. Producent Hultafors Group www.hultaforsgroup.com

Inteligentne sterowanie System SmartCONNECTED firmy Wiśniowski umożliwia sterowanie bramami i drzwiami z zamkiem elektrycznym każdego z miejsca na świecie. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura lub sprawdzić na smartfonie, czy brama wjazdowa jest zamknięta. Inteligentny dom potrafi „myśleć” za mieszkańców o wykonaniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu czy też – dzięki funkcji geolokalizacji – otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji. Producent: Wiśniowski, www.wisniowski

9


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Zaprawa iniekcyjna

FIS VL to 2-komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie żywicy winyloestrowej. Produkt jest przeznaczony do wszystkich standardowych zastosowań w murach i betonie. Zaprawa umożliwia montaż w trudnych, często zmiennych warunkach atmosferycznych, w tym w otworach zalanych wodą. Aprobata dopuszcza stosowanie zaprawy od -40 do +120ºC. Istnieje możliwość regulacji głębokości zakotwienia w zależności od wymaganej nośności do 2000 mm. Produkt posiada aprobatę do wklejania wkrętów zbrojeniowych oraz odporność ogniową w betonie i w murach. Dzięki FIS VL w murach można zamontować np. szafki kuchenne i łazienkowe, instalacje wodne, klimatyzacyjne czy wentylacyjne, a także elementy elektryczne. W betonie zarysowanym i niezarysowanym mocowanie chemiczne można wykorzystać do montażu elementów metalowych i stalowych. Zaprawa dostępna w 5 rozmiarach kartuszy: 150-950 ml. Producent: Fischer Polska, www.fischerpolska.pl

PROFESJONALNE SZCZYPCE Marka Högert Technik wprowadziła do swojej oferty szczypce do zaciskania końcówek izolowanych HT1P160. Narzędzie wykonane jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, odpornej na korozję. Wyróżnia się wysoką twardością szczęk zaciskających. Szczypce przeznaczone do obróbki przewodów o przekrojach z zakresów 0,5-2,5 mm2/22-14 AWG. Produkt ten jest dodatkowo kodowany kolorystycznie, co znacząco ułatwia wybór właściwej średnicy końcówki. Szczypce mają system zapadkowy z blokadą gwarantującą dokładne i powtarzalne zaciskanie końcówek i tulejek. Wyprofilowana rękojeść umożliwia wygodny chwyt i operowanie narzędziem. Szczypce mają długość 191 mm, są poręczne i lekkie. Producent: Högert Technik, www.hoegert.com

Pistolet do pianki montażowej Dzięki masywnej i ergonomicznej rękojeści, a także obudowie wykonanej ze stopu aluminium, dodatkowo powlekanej niklem, pistolet do pianki montażowej Proline model 18017 jest urządzeniem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Trzymając go w ręku można dostrzec, że wszystkie elementy są wykonane z doskonałą wręcz starannością. Na bezawaryjność pistoletu ma wpływ przede wszystkim materiał, z którego wykonane są kulki znajdujące się na końcu dyszy oraz w pierścieniu, w którym montuje się pojemnik z pianką. Wspomniane kulki wykonane są z PTFE (materiału o właściwościach teflonu), dzięki temu są odporne na korozję, nawet po wielokrotnym użyciu i wyczyszczeniu pistolet jest szczelny. Pianka, która pod ciśnieniem dostaje się do dyszy, pozostaje w niej do chwili naciśnięcia spustu. Dla zwiększenia precyzji pistolet wyposażony jest w pokrętło regulacyjne. Umożliwia ono ustawienie odpowiedniego skoku spustu i tym samym regulowania obfitości strumienia aplikowanej piany. Producent: Profix, www.proline-tools.pl

MULTIPILARKA DLA FACHOWCÓW Tnij płyty, drewno, rury i oszczędzaj czas! Wielozadaniowa pilarka Stanley Fatmax pozwala na łatwe i precyzyjne cięcie w pracach stolarskich i wodno-kanalizacyjnych, a także podczas tworzenia kuchni na wymiar. Ta kompaktowa i poręczna, przewodowa pilarka jest wystarczająco niewielka, aby mogła zostać użyta w ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach, a korzystanie z niej jest komfortowe w wielu pozycjach – podczas pracy ponad głową lub wykonywanej jedną ręką. Precyzyjny wskaźnik laserowy zapewnia dokładne prowadzenie ostrza i idealnie proste nacięcia, a beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybki i łatwy. Producent: Stanley Black&Decker, www.sbdinc.pl

10

Bezpieczna „przejściówka”

Nowa linia adapterów Wiha easyTorque to łatwe w obsłudze i niedrogie rozwiązanie rozszerzające możliwości programu narzędzi dynamometrycznych Wiha. Dzięki 100% kompatybilności z serią Wiha slimBit oraz 100% izolacji ochronnej fachowcy mogą wykonywać połączenia śrubowe w sposób całkowicie bezpieczny. Dzięki nowym adapterom dynamometrycznym Wiha easyTorque, można za pomocą jednego kliknięcia doposażać wszystkie produkty serii slimVario. Adaptery Wiha easyTorque są testowane pojedynczo napięciem 10 tys. V AC i dopuszczane do użycia pod napięciem 1000 V AC. W ofercie dostępny jest także pięcioczęściowy zestaw, składający się ze wszystkich wersji adaptera o stałych wartościach: 0,8; 2,0; 2,5; 2,8 i 4,0. Adapterów nie należy używać z elektronarzędziami. Producent: Wiha, www.wiha.com


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Narzędzia brukarskie Libet Tools to kompleksowy zestaw narzędzi stanowiących niezbędne wyposażenie „przybornika” brukarzy. W skład zestawu wchodzą zarówno produkty występujące w regularnej ofercie, jak i te dostępne na zamówienie. W kolekcji znajdziemy m.in. młotki brukarskie (do kostki, płyt betonowych i ceramicznych), przymiar do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej, imak do wyciągania kostki z ułożonej już nawierzchni, łom do wyrównywania i przesuwania kostki oraz płyt chodnikowych, a także różnego rodzaju chwytaki (ręczne, wzdłużne), służące do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników, płytek oraz innych materiałów betonowych. Całą kolekcję uzupełniają takie elementy wyposażenia, jak trzymak nożny do kostki, wyciągacz do prętów, szalunek ślizgowy, listwa przykrawężnikowa, liniał budowlany, gilotyna, kątownik, wózek brukarski, listwy zgarniające czy zgarniacze do podsypki. Producent: Libet, www.libet.pl

Pełne zbrojenie Klej Bolix U to szara zaprawa przeznaczona do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych oraz do przyklejania płyt styropianowych EPS, grafitowych i XPS. Przystosowany jest również do wykonywania ociepleń na ocieplonych już ścianach, lub prac naprawczych, w tym uzupełniania nierówności do 5 mm głębokości. Klej stosuje się na typowych podłożach mineralnych, takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością i przyczepnością, dzięki czemu zapobiega powstawaniu wilgoci oraz zapewnia trwałość warstwy zbrojonej. Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m.K). Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5 h. Czas schnięcia i wiązania zaprawy: min. 48 h. Cena: 24,30 zł/25 kg. Producent Bolix www.bolix.pl

„Akustyczny” bloczek Bloczek Silikat NT25 to element przeznaczony przede wszystkim do wykonywania ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. W świetle obowiązujących przepisów konstrukcja taka musi spełniać dwa podstawowe warunki: izolacyjności akustycznej R’A1 ≥ 50 dB oraz maksymalnego współczynnika przewodzenia ciepła Umax ≤ 1,0 W/m2.K. Uzyskanie połączenia tych dwóch właściwości stanowiło dotąd prawdziwe wyzwanie. Nie jest to regułą, jednak dla wielu materiałów budowlanych można bowiem zauważyć spadek współczynnika przewodzenia ciepła λ (im niższy współczynnik tym lepsze właściwości izolacyjne materiału) występujący przy jednoczesnym spadku izolacyjności akustycznej. Do tej pory nie było możliwości zastosowania silikatów do tego typu przegrody, bez wykorzystania dodatkowych rozwiązań np. dodatkowej warstwy tynku ciepłochronnego. Producent: Grupa Silikaty, www.grupasilikaty.pl

Ekstrudowane docieplenie Yetico jako dystrybutor Styroduru, zastrzeżonej marki firmy BASF, prezentuje płyty ekstrudowane – Styrodur 3000 CS. Współczynnik przewodzenia ciepła kształtuje się stałą wartością niezależnie od grubości płyty i wynosi λ ≤ 0,033 W/(m.K). Produkt ten cechuje się dużą odpornością na ściskanie CS ≥ 300 (kPa) oraz nasiąkliwością nieprzekraczającą 0,7%. Dlatego Styrodur sprawdzi się w izolacji przegród, które wymagają przenoszenia większych obciążeń lub/i są narażone na działanie wody, m.in.: w izolacji fundamentów, podłóg, stropodachów odwróconych. Dystrybutor: Yetico www.yetico.com

UNIWERSALNY WARSZTAT Wolfcraft Master Cut 2500 łączy w sobie funkcje stołu do cięcia, stołu do frezowania, a także stołu dla wyrzynarek oraz ukośnych pilarek tarczowych. Jego duża powierzchnia robocza o szerokości ponad 1000 m i niemal 700 mm, a także składane nogi sprawiają, że otrzymujemy łatwą do przenoszenia i wygodną platformę roboczą, która perfekcyjnie sprawdza się w różnych pracach warsztatowych, szczególnie związanych z rozbudową i przebudową wnętrz. Dzięki zastosowaniu prowadnicy kątowej możliwe jest wykonanie dokładnych cięć pod kątem od 0° do 180°, precyzyjnych cięć wzdłużnych. Dodatkowo, dzięki opcjonalnie dostępnym klinom, stół gwarantuje współpracę także z ręcznymi pilarkami tarczowymi nie wyposażonymi w klin. Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl

11


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

Elegancka pompa ciepła Logatherm WLW196i AR jest odpowiednia dla budynków jednorodzinnych lub mniejszych budynków wielorodzinnych. Dostępna w wersjach z mocą wyjściową: 6, 8, 11 i 14 kW. Logatherm WLW196i AR składa się z modułu zewnętrznego oraz modułu wewnętrznego, wykonanego ze szkła tytanowego. Moduł zewnętrzny i wewnętrzny połączone są za pomocą przewodów instalacji wodnej. Moduł wewnętrzny występuje w 4 wersjach: 2 kompaktowe, zajmujące niewiele miejsca rozwiązania typu „Tower” ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz 2 moduły do montażu naściennego. Dzięki nowej konstrukcji ze specjalnego tworzywa EPP, moduł zewnętrzny pompy ciepła Logatherm WLW196i AR jest znacznie lżejszy niż w przypadku rozwiązań konwencjonalnych. Ułatwia to zarówno transport, jak i montaż. Inwerter oparty na technologii zmiennej prędkości dostosowuje w sposób ciągły moc pompy ciepła do zapotrzebowania instalacji grzewczej, gwarantując dużą wygodę i wyjątkowo ekonomiczną pracę. Producent: Buderus, www.buderus.pl

Elektryczne systemy grzejne Elektra MD to jednostronnie zasilane maty grzejne, składające się z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do samoklejącej siatki z włókna szklanego. Przeznaczone są do zastosowań wewnętrznych i stanowią ogrzewanie bezpośrednie. Ogrzewanie podłogowe Elektra MD sprawdzi się we wszystkich rodzajach pomieszczeń: w pokojach, łazience, kuchni, ciągach komunikacyjnych. Elektryczna podłogówka może pełnić rolę ogrzewania zasadniczego (podstawowy system grzejny, stosowany w budynkach o dobrej izolacji termicznej) oraz ogrzewania dodatkowego (ciepła podłoga), służący podniesieniu komfortu cieplnego – np. wyjście spod prysznica lub wanny na ciepłą posadzkę. Może być wykorzystywana z wieloma różnymi materiałami wykończeniowymi podłogi – posadzkami kamiennymi, drewnianymi, laminowanymi. Producent: Elektra, www.elektra.pl

Ekofolia grzewcza Folia FreeHeat jest najbardziej zaawansowanym, działającym w technologii podczerwieni, płaskim elementem grzejącym. Została stworzona z izolowanej i niepalnej powłoki z karbonową częścią grzewczą. W celu zapewnienia wysokich standardów odporności na zanieczyszczenia, została ona zabezpieczony poprzez laminowanie specjalistyczną folią PET. Materiał użyty do produkcji folii grzejnej to tkanina poliestrowa ze specjalną, nieprzemakalną warstwą chroniącą przed kontaktem z powietrzem. Zastosowanie FreeHeat pozwala zredukować koszty ogrzewania elektrycznego o 30% oraz o ponad 60% w porównaniu z kotłem olejowym. Koszty jego instalacji są niewielkie, co czyni go atrakcyjnym pod względem ekonomicznym rozwiązaniem do ocieplania domu. Folia umożliwia bowiem ogrzewanie wybranych sekcji domu poprzez sterowanie poziomem temperatury w każdym pomieszczeniu indywidualnie. Producent: FreeVolt, www.freevolt.pl

„Inteligentna” izolacja ThermaSmart Pro to system izolacji technicznych wykonany z pianki poliolefinowej. Posiada klasą ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;dO (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach, zgodnie z normą PN-EN 13501-1. ThermaSmart Pro z europejską klasą palności „B”, najwyższą dla materiałów spienionych, klasyfikuje się jako materiał niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia. Izolacja występuje w postaci otulin, mat oraz części prefabrykowanych. Zakres produktów został dobrany w taki sposób, aby skrócić czas montażu nawet do 50%. W systemie dostępne są również otuliny samoprzylepne oraz otuliny dedykowane dla rur PP. W skład systemu wchodzą: klej ThermaGlue, taśma ThermaTape TS Pro oraz narzędzia montażowe. Producent: Thermaflex Izolacji, www. thermaflex.com

12

OGRZEWANIE POJEMNOŚCIOWE PSH 30-150 Universal EL to ogrzewacz pojemnikowy, który umożliwia podgrzanie wody z normalną mocą grzejną lub w funkcji szybkiego nagrzewania. To rozwiązanie pozwala też na wybór jednego z trzech zakresów pracy: tryb pracy jedno-taryfowej, dwu-taryfowej oraz bojler. Regulacja elektroniczna ułatwia nastawę energooszczędną. W zależności od zasilania elektrycznego i charakterystyki poboru, nagrzewanie odbywa się automatycznie do wartości temperatury zadanej, w przedziale od 20°C do 85°C z dokładnością co 1°C oraz w funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem. Grzanie załączy się automatycznie gdy wartość temperatury wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu 7°C – wtedy woda zostanie nagrzana do temperatury 20°C. Model Universal EL występuje w sześciu pojemnościach od 30 do 150 l. Producent: Stiebel Eltron www.stiebel-eltron.pl


FACHOWY WYKONAWCA | NOWOŚCI

NIESKAZITELNA BIEL Smart Paint Sufit to lateksowa farba w kolorze „Po prostu biały”. Została opracowana w technologii Matt Finish System. Po 2 godzinach schnięcia tworzy estetyczne, matowe wykończenie, niezależnie od kąta padania światła. Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża. Smart Paint Sufit posiada bardzo dobrą siłę krycia i nie kapie podczas malowania – wystarczy jedna warstwa do przemalowania białych powierzchni, pozbawionych plam i przebarwień. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk; liczba warstw: 1-2. Wydajność przy jednej warstwie: do 14 m2/l. Producent: Bondex,, www.bondex.pl p

„Diamentowe” szlifowanie Szlifierka RG 130 E przeznaczona jest do usuwania powłok z dużych powierzchni. Idealnie dostosowana do diamentowego osprzętu prędkość obrotowa umożliwia szybkie usuwanie betonu, jastrychu i powłok z twardych podłoży. Dzięki opatentowanej spirali odciągowej możliwe jest uzyskanie doskonałych wyników odsysania. Odchylany bez użycia narzędzi segment umożliwia pracę blisko krawędzi. Specjalny ogranicznik sprawia, że uszkodzenie ściany jest wykluczone. Dzięki segmentom o wysokości 7 mm oraz optymalnie dopasowanym mieszankom diamentów. Festool oferuje narzędzia robocze o większej żywotności, które pozwalają znacznie szybciej osiągnąć zamierzony efekt pracy. Producent: Festool, www.festool.pl

Najlepsza w segmencie RenoMatic 2017 to automatyczna brama segmentowa zbudowana z pełnych segmentów grubości 42 mm o wysokiej izolacyjności cieplnej. Napęd ProMatic z dwukierunkowym systemem sterowania radiowego BiSecur, wykorzystującym technologię 128-bitów zapewnia komfortową obsługę oraz najwyższe bezpieczeństwo. Oferowana z powierzchnią Sandgrain w kolorze białym, antracytowym i brązowym, a także w okleinie Decograin – drewnopodobnej Golden Oak i Dark Oak oraz Titan Metallic CH 703. Dostępna w 7 promocyjnych wymiarach. Cena netto: 2860 zł. Producent: Hörmann, www.hormann.pl

Elastyczne spoinowanie Sopro FL plus to cementowa, elastyczna i szybkowiążąca zaprawa fugowa, która sprawdzi się przy spoinowaniu zarówno wąskich, jak i szerokich szczelin: 2-20 mm. Przeznaczona do spoinowania gresu, płyt betonowych, okładzin z kamienia naturalnego, płyt kamionkowych, ceramicznych płyt łupanych, pustaków szklanych oraz okładzin klinkierowych. Można ją stosować na zewnątrz oraz w pomieszczeniach, zarówno na ścianach, jak i posadzkach. Dzięki nowej recepturze i przy użyciu odpowiedniego kruszywa obróbka jest znacznie łatwiejsza, a wypełnianie szczelin i zmywanie fugi jest sprawniejsze dzięki plastycznej konsystencji świeżej zaprawy. Nowa fuga Sopro FL plus umożliwia także realizacje wymagające krótkich terminów wykonawczych, gdyż po zafugowanej powierzchni można chodzić po 2 h od zakończenia prac, a w pełni obciążać zaledwie po upływie 12 h. Producent: Sopro www.pl.sopro.com

MALOWANA PODŁOGA Tikkurila Betolux Akva przeznaczona do malowania drewnianych, metalowych i betonowych podłóg oraz schodów wewnętrznych. Farba tworzy półpołyskową powłokę, nadającą elegancki efekt wykończenia. Dzięki ekologicznej recepturze, która umożliwiła stworzenie farby o neutralnym zapachu oraz szybkoschnącej formule, nie musimy wyprowadzać się z domu na czas malowania. Farba dostępna jest w ponad 2 tys. odcieni z mieszalnika ze wzorników Tikkurila Symphony, NCS i RAL. Tak bogata paleta barw pozwala na stworzenie rożnych wzorów i wykreowanie indywidualnego świata kolorowych podłóg. Dzięki temu stare, zniszczone i wytarte powierzchnie nabiorą nowego charakteru. Producent: Tikkurila, www.tikkurila.pl

13


FACHOWY WYKONAWCA

Rozmawiamy o akcji Roadshow 2017 z Przemysławem Szpojankowskim, menadżerem marketingu, odpowiedzialnym za rozwój marki narzędzi Högert Technik. Ekspert odpowiada na pytanie dlaczego warto wziąć udział w akcji promującej narzędzia ręczne Högert Technik.

„JAZDA” BEZ OGRANICZEŃ Jak powstała idea i w ogóle skąd pomysł na zorganizowanie akcji Roadshow 2017 w Państwa firmie? To naturalna kolei rzeczy, która jest następstwem działań budujących świadomość marki u klienta ostatecznego. Marka Högert Technik to produkty, które wyróżniają się na półce jakością i brandingiem. Pracujemy także nad indywidualnym podejściem do konsumenta. Chcemy, aby wszyscy zainteresowani naszymi produktami mogli zobaczyć produkt w zastosowaniu, a w momencie wizyt naszego demo-cara  jest taka możliwość. Samochód jest wyposażony w sprzęt umożliwiający wypróbowanie naszych produktów. Auto jest zaprojektowane z dużą starannością i ma w sobie rozwiązania, które są unikalne w tego typach pojazdach. Do tej pory spotkaliśmy się z samymi pozytywnymi opiniami na temat wizyt naszego prezentera marki. Myślimy już o kolejnym tego typu projekcie w jeszcze bardziej okazałej formie. Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniach warsztatowych? W okresie letnim, kiedy trwa sezon prac remontowych i wykończeniowych, mało który wykonawca znajduje czas na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. Takie spotkania u dystrybutora to okazja do poznania nowinek technicznych, do rozmów o produktach, potrzebach i trendach rynkowych. Prosty i przyjemny sposób na poszerzenie wiedzy. Warsztaty organizujemy wspólnie z naszymi partnerami handlowymi. Warto wiedzieć, że spotkania te nie wymagają rejestracji i  formalności. Przy niezobowiązującej atmosferze, pod okiem specjalisty, można obejrzeć i wypróbować narzędzia Högert Technik. Samochód przystosowany jest do przeprowadzania testów produktowych. Można ciąć, wycinać, wiercić… bez ograniczeń i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

14

Demo-car Högert Technik to także gratka dla fanów motoryzacji. Mercedes Sprinter został dostosowany stylistycznie do charakteru marki. Prace zostały zlecone znanej firmie, która osiąga sukcesy, projektując redesign samochodów fabrycznych. Samochód mierzy ponad 7 metrów długości, a sama powierzchnia ekspozycyjna wynosi około 8 m2. Jak z tej akcji mogą skorzystać, zastanawiający się nad zakupem narzędzi ręcznych? W y s t a rc z y ś l e d z i ć s e r w i s www.hoegert.com, na którym można znaleźć miejsca odwiedzin samochodu. Ponadto partnerzy handlowi, u których przeprowadzane są warsztaty, promują tournée w swoich punktach sprzedaży. Zawsze dostarczamy plakaty i ulotki

Mapa najbliższych pokazów Roadshow 2017


FACHOWY WYKONAWCA

Sam przetestuj narzędzia Dariusz Skwara, sprzedawca w Hurtowni Elektronarzędzi Marko Bardzo pozytywnie oceniam akcję RoadShow 2017 zorganizowaną przez markę Högert Technik z bardzo praktycznego powodu. Dla naszej firmy jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania tej marki narzędzi i przekonania naszych klientów, że są to profesjonalne rozwiązania dla profesjonalnych użytkowników. Samochód pokazowy Högert Technik tworzy przestrzeń zachęcającą naszych klientów do spotykania się z ekspertami. W przyjaznej atmosferze można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane z użytkowaniem narzędzi sygnowanych marką Högert Technik. Co więcej, można je tam w pełni przetestować i przekonać się do ich jakości i ich przyjaznego użytkowania. Warto zaprosić demo car Högert Technik do swojej firmy z jeszcze jednego, ważnego powodu. Samochód jest w pełni mobilny, możemy nim przyjechać bezpośrednio do bardziej zajętych klientów, aby w pełni przybliżyć im, co wyjątkowego ma do zaoferowania ten producent narzędzi. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw wymaganiom naszych klientów oraz potrzebom dystrybutorów.

informujące o demo-carze i przebiegu wydarzenia. Ich dystrybucją zajmują się bezpośrednio nasi partnerzy. Sklepy komunikują się ze swoimi klientami za pomocą social media oraz poprzez własne witryny internetowe. Wiem, że wykonawcy są też bardzo często zapraszani na eventy telefonicznie. Jakich atrakcji mogą spodziewać się wykonawcy podczas prezentacji Roadshow 2017? Nasza obecność w  punktach sprzedaży bardzo często wiąże się

z uroczystymi otwarciami, urodzinami, piknikami rodzinnymi lub dniami otwartymi organizowanym przez naszych klientów. Oprócz nas swoje stoiska rozstawiają także inni dostawcy i producenci związani z szeroko rozumianą branżą budowlaną. My zapewniamy prezentacje, pokazy, testy produktowe, wiele konkursów i atrakcji. Organizatorzy ze swojej strony oferują rabaty – wybrane produkty lub cały asortyment można kupić w obniżonych cenach. Największe tego typu imprezy obsługują „wodzireje”, zapewniony jest catering.

Pokazy Roadshow 2017 są atrakcyjne. Wiele narzędzi zostało specjalnie rozłożonych na części pierwsze, aby można było obejrzeć „od środka” grzechotki, klucze, tarcze i inne narzędzia. Fot. Högert Technik

Wykonawcy mogą samodzielnie przetestować działanie narzędzi i akcesoriów oferowanych przez firmę Högert Technik. Fot. Högert Technik

Jakie narzędzia będę prezentowane podczas Roadshow 2017 i jak ta prezentacja będzie się odbywać? Nasze prezentacje zawsze powiązane są z asortymentem, który jest w ofercie wizytowanego przez nas punktu sprzedaży. Inaczej wyglądają warsztaty w hurtowni z produktami elektrycznymi, inaczej w  punkcie z asortymentem stolarskim, a jeszcze inaczej w tradycyjnym sklepie metalowo-narzędziowym. Demo-car Högert Technik wyposażony jest nie tylko w kilkaset narzędzi, ale także w różnorakie próbki materiałów, np. bloczki betonowe, płytki ceramiczne, szkło, blachy itp. Dlatego nasi goście mają możliwość praktycznego wypróbowania produktów Högert Technik. Staramy się, żeby nasze pokazy były atrakcyjne. Wiele narzędzi zostało specjalnie rozłożonych na części pierwsze.

Stwarzamy możliwości obejrzenia „od środka” grzechotek, kluczy, tarcz itp. Samochód jest w pełni multimedialny. Mamy przygotowane filmy instruktażowe oraz tablice edukacyjne. Mówimy o tym, na co należy zwracać uwagę przy zakupie narzędzi ręcznych. Opowiadamy o stalach narzędziowych i stopowych i ich właściwościach fizycznych. Zawsze przygotowujemy się do spotkań. Każde z nich jest dla nas ważne. Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, nasz zespół stale podnosi swoje kwalifikacje, dzięki czemu nasze prezentacje utrzymują niezmiennie wysoki poziom. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby używające narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi na nasze pokazy. Poznajcie nas bliżej. Dziękuję za rozmowę.

15


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

Rynek na progu zmian Rozmawiamy z Bartoszem Pilchem, dyrektorem e-commerce i marketingu w firmie SIG. Nasz ekspert zdradza najnowsze trendy panujące na rynku materiałów budowlanych oraz w segmencie e-commerce. Wreszcie odpowiadamy na pytanie, jak wykonawcy dostosowują się do zmian na rynku budowlanym. Wywiad przeprowadził Radosław Zieniewicz. vCzy rynek związany z dystrybucją materiałów budowlanych uległ zmianie w przeciągu ubiegłego roku? Rynek materiałów budowlanych znajduje się obecnie na progu zmian. Stabilny wzrost produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach przekłada się na wzrostową tendencję na rynku dystrybucji materiałów budowlanych. Ponadto, utrzymuje się dobra koniunktura na rynku budownictwa niemieszkaniowego. Ubiegły rok przyniósł znaczący wzrost pod względem pozwoleń budowlanych. Perspektywy dla budownictwa biurowego oraz hotelowego, jak również handlowego wyglądają bardzo obiecująco. Coraz więcej firm z branży budowlanej zaczyna wykorzystywać nowoczesne narzędzia e-commerce w swojej codziennej działalności.

Firma SIG, we współpracy z firmą Mercor, regularnie organizuje szkolenia dla wykonawców zaopatrujących się w towary. Fot. SIG

vCzy wykonawcy chętniej korzystają z nowych kanałów dystrybucji, czy bardziej są przekonani do tych tradycyjnych? Tutaj nie można uogólnić. Są firmy, które są świadome i otwarte na nowe kanały dystrybucji, ale również takie, dla których e-commerce jest zupełnie obcy. Staramy się pozyskiwać nowych klientów z różnych grup. Jesteśmy otwarci na szkolenie klientów z obsługi kanału sprzedaży internetowej. Warto zauważyć, że demografia sprzyja zmianom w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi – do głosu dochodzą osoby na co dzień korzystające z internetu i robiące zakupy w sieci. Coraz więcej firm dostrzega wyraźne zalety e-handlu jak oszczędność czasu, brak konieczności wychodzenia z biura czy domu itp.

BARTOSZ PILCH DYREKTOR E-COMMERCE I MARKETINGU W FIRMIE SIG vJak rozwija się segment e-commerce na rynku materiałów budowlanych? Rozwój segmentu e-commerce w Polsce będzie postępował zgodnie z wzorem rynku Zachodniego. Patrząc na zachodnie statystyki, e-commerce w naszym kraju ma przed sobą jeszcze długie lata wzrostu. Branża materiałów budowlanych w Polsce jest dopiero na początku drogi pod tytułem „e-commerce”. Mamy zatem tutaj duże pole do popisu. Nieustannie rozwijamy naszą platformę SIG.PL z myślą o klientach, jak i pracownikach sprzedaży stacjonarnej. System wykorzystywany jest bowiem zarówno przez klientów, ale także przez pracowników SIG, jako np. bogata baza danych produktowych. Oceną rozwoju są dla nas pozytywne opinie klientów oraz systematyczny wzrost sprzedaży online. Jesteśmy przygotowani na zachodzące zmiany na rynku i potrzeby klientów, które stale monitorujemy. W dużym stopniu skupiamy się na rozwoju funkcji dedykowanych specjalnie branży budowlanej. Nasze działania dotyczące platformy e-commerce SIG przebiegają zgodnie z założonym planem. vDziękuję za rozmowę.

16


www.najlepszedomy.pl


FACHOWY WYKONAWCA | WYWIAD

Wyznaczamy trendy na rynku dociepleń Rozmawiamy z dr inż. Mariuszem Gareckim, przewodniczącym Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) na temat przyszłości rynku dociepleń oraz o tym jak skutecznie poprawić jakość wykonywanych prac termoizolacyjnych. Rozmowę przeprowadził Radosław Zieniewicz. vJak oceniacie polski rynek ociepleń opartych na systemach ETICS, w jakim kierunku się on rozwija? Polski rynek ETICS jest stabilny, wielkości ok. 40 mln m2 wykonanych rocznie. Jesteśmy pod tym względem jednym z liderów europejskich. Ciekawe, że kilkanaście lat temu pojawiały się głosy, że rynek ociepleń w Polsce już się wyczerpuje, że będzie powoli zamierał. Tymczasem jest odwrotnie. Przyszłość naszej branży rysuje się bardzo dobrze. Od kilku lat znacząco przybywa mieszkań – to w ostatnich latach największy przyrost w sektorze budowlanym, rosną też więc potrzeby deweloperów w zakresie systemów ociepleń. Ponadto wzrastają wymagania w dziedzinie efektywności energetycznej, izolacyjności cieplnej przegród, więc każdy, kto chce zminimalizować koszty utrzymania obiektu, decyduje się na zwiększenie izolacyjności za pomocą systemu ETICS. I wreszcie ocieplenia wchodzą do takich obszarów, gdzie wcześniej nie funkcjonowały w ogóle bądź sporadycznie. Na przykład strefy ochrony konserwatorskiej, centra miast, gdzie dbałość o starą substancję budowlaną, w tym o koszty jej utrzymania, powoduje, że systemy ociepleń pojawiają się na elewacjach, które bardziej straszyły niż zdobiły te centra. Dotarliśmy niedawno do takiego punktu, że określenie „system ociepleń” rozszerzyło swe znaczenie. Obok tradycyjnego dla ETICS układu warstw z typową wyprawą tynkarską pojawiają się rozwiązania, które definiują system ociepleń w sposób zupełni inny niż dotychczas. Jeszcze kilka lat temu struktura deski na elewacji była rzadkością, podobnie tynki mozaikowe. Producenci zaproponowali nawiązanie do naturalnych struktur, piaskowców, kamieni czy różnego rodzaju powierzchni stalowych. Dzięki temu na elewacje zaczęli inaczej patrzyć architekci, dostrzegli, że zewnętrzną warstwą ocieplenia nie musi być tradycyjny tynk kornikowy czy kamyczkowy. Że można fasadzie nadać indywidualny charakter, wyróżnić, upiększyć. Nie tylko przez kolorystykę, ale również przez kształtowanie ryzalitów, elementów obłych budynku, wypuszczonych oranżerii, uskoków. To trend najlepiej oddający perspektywę najbliższych lat.

18

Będzie zatem nadal istniał rynek podstawowy, z prymatem ceny, dla systemów ociepleń w formie identycznej jak 20 lat temu. I drugi rynek: klienta, który w obiekt angażuje większe środki, wybiera materiały budowlane z wyższej półki i w podobnej jakości widziałby fasadę – by nie tylko pełniła funkcję ochronną w stosunku do izolacji termicznej, ale też zdobiła budynek. Coraz ważniejszy będzie jeszcze jeden obszar – trwałości eksploatacyjnej, odporności na zabrudzenia, uszkodzenia i rozwój życia biologicznego. vJaka jest granica opłacalności i dalszy sens obniżania przenikalności cieplnej przegród? Łatwo taką granicę rozsądku obliczyć, zestawiając wskaźnik izolacyjności U i funkcję grubości przegrody z kosztem instalacji systemu ociepleń. Okazuje się, że zwiększanie grubości powyżej 18-20 cm ma już niewielki wpływ na izolacyjność przegrody, nie jest więc zasadne, chociaż dołożenie kolejnych centymetrów termoizolacji nie generuje wysokich kosztów. Obecnie średnia grubość izolacji oscyluje powyżej 15 cm, często instaluje się – w przypadku styropianu – płyty o grubości 20 cm, ze względu na przyszłe zwiększenie wymagania. Według mnie nie jest to jednak wystarczające dla perspektywy 2021 roku. Energia jest i będzie na tyle droga, każdy kilowat zaoszczędzonej energii będzie w perspektywie długotrwałego użytkowania obiektu zyskiem. Przy czym nie spodziewam się prężnego rozwoju budownictwa pasywnego. Sądzę, że świadomy inwestor powinien iść w kierunku wymagań dla budynków niskoenergetycznych, ze współczynnikiem U 0,15 i poniżej. To jest poziom, przy którym jeszcze można racjonalnie minimalizować koszty późniejszej eksploatacji, niewiele dokładając do kosztów ocieplenia. Taka jest najlepsza inwestycja w przyszłość. vJak SSO ocenia poziom wiedzy i doświadczenia wykonawców dociepleń? Od dwudziestu lat wielu producentów prowadzi szkolenia wykonawców, naprawdę w dużej skali. Jednak jako rzeczoznawca budowlany często dokonuję diagnostyki obiektów i nierzadko spotykam się niestety

MARIUSZ GARECKI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI TECHNICZNEJ SSO

z dowodami braku wyobraźni i lekkomyślności. Pokutuje przekonanie, nieprawdziwe, że system ociepleń może zainstalować każdy. Zatem nawet firmy z doświadczeniem, zazwyczaj zmuszone sytuacją rynkową, zatrudniają przypadkowych pracowników, bez przeszkolenia, powierzają im prace na elewacji i, co gorsza, ich nie kontrolują. Przychodzi sezon – wszyscy ocieplają. Liczy się tempo, w 6-7 miesięcy trzeba zabudować 40 mln m2. Oczywiście nie można generalizować, jest bardzo wiele sprawdzonych ekip zapewniających wysoki standard prac, które mogą pochwalić się udanymi realizacjami. vJak zatem rozwiązać ten problem? Może szkolenia organizowane przez systemodawców powinny pójść w inną stronę? Mam na myśli inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy w interesie inwestora sprawują pieczę nad prawidłowym wykonaniem. Może powinnyśmy zapewnić im narzędzia do sprawdzenia, w jaki sposób na poszczególnych etapach prac mają kontrolować jakość wykonania systemu ociepleniowego? Wielu producentów ma od lat wdrożone systemy certyfikacji wykonawców – może należy weryfikować jakość ich usług na przykład na podstawie zgłaszanych reklamacji lub ich braku? Może przed przedłużeniem ważności imiennego certyfikatu, zwykle wydawanego na jeden rok, warto ocenić efekty pracy na elewacji tego konkretnego pracownika? Programy rzetelnej certyfikacji wykonawców połączone z fachowymi szkoleniami technicznymi oraz nadzorem nad jakością wykonywanych prac funkcjonujące ze strony największej liczby systemodawców na pewno uporządkowałyby rynek wykonawstwa. vDziękuję za rozmowę.


FACHOWY WYKONAWCA | RELACJA

Organizatorem IV Międzynarodowa Konferencja ETICS jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), branżowa reprezentacja producentów systemów ETICS i ich komponentów. W roku jubileuszu 60-lecia technologii ociepleń środowiskowy dialog koncentrował się wokół odpowiedzi na rosnące wymogi stawiane budownictwu oraz dróg dalszego rozwoju branży, jednej z najsilniejszych w Europie.

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS, która odbyła 11-12 maja 2017 roku w Ożarowie Mazowieckim, zgromadziła 155 uczestników związanych nie tylko z polską branżą ociepleń i chemii budowlanej.

60 lat ociepleń z ETICS Do 60-lecia ociepleń nawiązał Ralf Pasker, szef European Association for ETICS (EAE), prezentując na konferencji wyniki monitoringu ocieplonych fasad kilkudziesięciu obiektów w Niemczech. To w tym kraju, w Berlinie, w 1957 roku zastosowano tę metodę po raz pierwszy – na budynku mieszkalnym. Dyrektor EAE pokazał dowody długowieczności ocieplonych elewacji, które, jak wynika z badań, odpowiednio wykonane i eksploatowane zwykle dopiero po 20 latach wymagają odnowienia. Omówił też m.in. nowatorskie metody recyklingu materiałów termoizolacyjnych. Ralf Pasker podkreślił ponadto rolę Polski na europejskiej mapie ociepleń.

NAJWAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA Ważnym punktem konferencji były także wystąpienia Romana Sobczaka z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Anny Wilczewskiej z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciele obydwu urzędów zaprezentowali aktualny status przepisów dotyczących systemów ociepleń, w tym zasady wprowadzania tych wyrobów do obrotu, oraz procedury i wyniki kontroli sprawowanych przez nadzór budowlany u producentów, w hurtowniach budowlanych i na budowach.

Małgorzata Niziurska z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprezentowała natomiast wnioski z badań ogniowych systemów ociepleń, zwracając uwagę na niedoskonałość uniwersalnych metod stosowanych do takich testów. Podkreśliła też znaczenie prawidłowego montażu systemu ociepleń dla bezpieczeństwa pożarowego. Następnie Ewa Sudoł omówiła zasady opracowania warunków oceny właściwości użytkowych systemów ETICS z  perspektywy Instytutu Techniki Budowlanej. Poinformowała o powołaniu Rady Technicznej ds. Krajowych Ocen Technicznych (KOT), stawiającej sobie za cel opracowanie jednolitych zasad procedowania przy wydawaniu KOT oraz współpracę przy definiowaniu warunków oceny wyrobów budowlanych. O Krajowych Ocenach Technicznych mówiła także inna przedstawicielka Instytutu Techniki Budowlanej – Anna Panek. Jej prelekcja dotyczyła zmian w polskim systemie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych do obrotu, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Wicedyrektor ITB zdefiniowała format KOT i ścieżkę uzyskania tego nowego dokumentu odniesienia. Specyfikę deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów budowlanych do wykonywania ociepleń ścian

Przewodniczący Komisji Technicznej SSO Mariusz Garecki wskazał obecne kierunki rozwoju systemów ociepleń w odniesieniu do wymaganych aktualnie metod badawczych. Opisał, w jaki sposób zmiany technologiczne przekładają się na komunikację rynkową, która obejmować musi nowe cechy produktów i ich parametry techniczne. zewnętrznych budynków przeanalizował Sebastian Wall, kolejny specjalista z  Instytutu Techniki Budowlanej. Wyjaśnił aktualne warunki znakowania CE oraz znakiem budowlanych związane z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych i nowymi rozporządzeniami wykonawczymi. Anna Wieprzkowicz z Politechniki Łódzkiej podjęła temat modyfikacji

właściwości materiałów izolacyjnych, wysnuwając tezę, że w przyszłości materiały izolacyjne powinny charakteryzować się nie tylko niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, ale także wysoką pojemnością cieplną. (OPRAC. RADOSŁAW ZIENIEWICZ) FOT. SSO

19


FACHOWY WYKONAWCA | RELACJA

Za nami VIII Kongres Stolarki Polskiej, który odbył się w dniach 25-26 maja 2017 roku. Dwa kongresowe dni obfitowały w interesujące dyskusje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed producentami i dostawcami stolarki budowlanej. Nie zabrakło również znamienitych gości.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była uroczysta Gala, na której wręczono branżowe nagrody i wyróżnienia. Do firm zrzeszonych w Związku POiD trafiły certyfikaty poświadczające ich rzetelność oraz wiarygodność biznesową.

O przyszłości branży stolarki budowlanej Organizowany przez Związek POiD, Kongres Stolarki Polskiej zgromadził nie tylko przedstawicieli producentów i dostawców wyrobów stolarki budowlanej. Wzięli w nim udział także reprezentanci instytucji związanych z  budownictwem, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne grono dziennikarzy.

ZASADNA KONIECZNOŚĆ? Część merytoryczna Kongresu rozpoczęła się od rozmów prowadzonych w ramach

I bloku tematycznego, zatytułowanego: „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej”. Po żywej dyskusji rozpoczęło się głosowanie producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki. Za dalszym obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów do roku 2021 opowiedziało się 37% przedsiębiorstw, zaś za pozostawieniem ich na obecnym poziomie zagłosowało 63% firm.

Drugi dzień VIII Kongresu Stolarki Polskiej upłynął pod znakiem marketingu. Bez korzystania z nowoczesnych narzędzi w tym zakresie trudno wyobrazić sobie obecnie funkcjonowanie, a przede wszystkim konkurowanie firmy na rynku.

20

Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Przeciwnego zdania było 25,4% przedsiębiorstw, które zagłosowały za tym, że wspomniane współczynniki powinny być deklarowane dla każdego sprzedawanego wymiaru. Spośród firm, które są za obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, 56,9% przedsiębiorstw uważa, że współczynniki powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego.

UROCZYSTA GALA Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była uroczysta Gala, na której wręczono branżowe nagrody i wyróżnienia. Do firm zrzeszonych w Związku POiD trafiły certyfikaty poświadczające ich rzetelność oraz wiarygodność biznesową. Przyznano także Orły Polskiej Stolarki – nagrodę w kategorii: „Wyróżnienie Zarządu Związku POiD” odebrała firma Aluplast, zaś przyznany przez dziennikarzy, Orzeł Polskiej Stolarki za najbardziej przystępny odbiorcom sposób

komunikacji i edukację w  zakresie stolarki budowlanej wręczono firmie Fakro. Emocjonującym momentem było też przyjęcie do grona Członków Honorowych Związku POiD Ryszarda Szpury – wybitnego przedstawiciela polskiej branży stolarki budowlanej. Pozytywne emocje towarzyszyły również uhonorowaniu Partnerów bieżącej odsłony kampanii „Dobry Montaż”, którzy otrzymali specjalne certyfikaty. Po zakończeniu części oficjalnej Gali, przyszedł czas na bankiet.

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONGRESU Po zakończeniu ostatniego bloku merytorycznego VIII Kongresu Stolarki Polskiej przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej i podsumowanie, którego dokonał Janusz Komurkiewicz, prezes Zarządu Związku POiD. Podziękował on uczestnikom wydarzenia i podkreślił jak ważna jest dalsza, ścisła kooperacja branży stolarki budowlanej na rzecz realizacji wspólnych projektów. (OPRAC. RADOSŁAW ZIENIEWICZ) FOT. POID


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY WZNOSZENIOWE

FOT. XELLA

Szerokie grono wykonawców specjalizujących w pracach wznoszeniowych doceni bloczki betonowe nie tylko ze względu na dobre właściwości termoizolacyjne, ale też lekkość oraz prostą i szybką obróbkę.

Betonowe „bloki” na budowie Napięte terminy, problemy z transportem i ograniczone miejsce na prowadzenie prac wznoszeniowych. To tylko część wyzwań jakim muszą codziennie „stawiać czoło” wykonawcy z branży budowalnej. Dlatego większość z nich sięga po wypróbowane rozwiązania i materiały, które sprawdzają się każdego dnia. Jednym z nich są bloczki komórkowe. Jednak nawet i one nie są pozbawione wad.

POROWATA STRUKTURA Nie od dziś wiadomo, że najlepszym izolatorem jest powietrze. A beton komórkowy wyróżnia się porowata strukturą, zamykającą powietrze. W strukturze betonu komórkowego zajmuje ono 60-85% całkowitej objętości. „Uwięzione”pęcherzyki powietrza

sprawiają że bloczki te dobrze izolują wnętrze każdego domu przed niechcianymi stratami ciepła. Stąd budynki wykonane z betonu komórkowego zmniejszają znacząco zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu do innych materiałów murowych. Ponadto materiał ten charakteryzuje się niewielką wagą, co znacząco ułatwia i przyspiesza prace budowlane. Bloczki z betonu wyróżniają się paroprzepuszczalnością oraz łatwością obróbki. Każdy może go bez problemu docinać, czy szlifować. Jednak to, co wyróżnia bloczki z betonu komórkowego to ich wysoka termoizolacyjność uzyskana dzięki zastosowaniu przy produkcji specjalnej mieszanki „biopopiołów”. Różnice te, choć z pozoru niewielkie, w całościowym ujęciu

Jednorodny materiał Tomasz Rybaczyk, menedżer produktu w firmie Solbet Beton komórkowy jest materiałem jednorodnym. Oznacza to, że ma w każdym kierunku te same właściwości. Wytrzymałość betonu komórkowego, izolacyjność cieplna i inne parametry są w każdym kierunku (w poprzek ściany, w pionie, wzdłuż ściany) takie same. Jest to szczególnie istotne, przy wykonywaniu budynków energooszczędnych. Ściany z betonu komórkowego tworzą skuteczną barierę i nie ma przepływu ciepła z wnętrza budynku w kierunku na zewnątrz, pionowym lub w kierunku podłużnym. Ponadto bloczki z betonu komórkowego umożliwiają precyzyjne wykonywanie ścian na cienkie spoiny. Wykonuje się je łatwiej niż ściany murowane na zaprawę tradycyjną. Warunek jest taki, by zastosować bloczki o dokładnych wymiarach. Najdokładniejsze bloczki TLMB mają odchyłki ±1,0 mm na wysokości oraz ±1,5 mm na długości i szerokości. Z takich elementów muruje się wygodnie i szybko ściany na cienkie spoiny. Spoiny mają od 0,5 mm do 3 mm grubości (w praktyce mają nie więcej niż 1 mm). W ten sposób wykonane ściany są jednorodne pod względem termicznym.

21


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY WZNOSZENIOWE

zrealizowanego budynku dają zauważalne ograniczenie utraty ciepła. Wyniki te są szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy budynek ma sprostać wymaganiom określonym dla budownictwa niskoenergetycznego (zapotrzebowanie na energię nie przekraczające 40 kWh/m2 rocznie), bądź pasywnego, w którym zużycie energii nie może przekroczyć 15 kWh/m2 na rok. Wykorzystanie betonu komórkowego pozwala na wznoszenie ścian warstwowych oraz jednowarstwowych bez konieczności stosowania dodatkowego docieplenia. Jakimi jeszcze wadami i zaletami wyróżnia się beton komórkowy?

ZALETY I WADY Beton komórkowy to połączenie piasku lub popiołów lotnych, wapna i niewielkiej ilości cementu. Dzięki zastosowanym surowcom wyróżnia się najniższym poziomem promieniotwórczości wśród wszystkich dostępnych materiałów ściennych. Dodatkowo pory w betonie komórkowym sprzyjają wchłanianiu nadmiaru

wilgoci z powietrza wewnątrz budynku i oddawaniu jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Zapobiega to zawilgoceniu ścian, rozwojowi pleśni i grzybów. Co więcej przegrody wykonane z betonu komórkowe utrzymują wilgotność powietrza na stałym, optymalnym dla człowieka poziomie. Ponadto beton komórkowy nie starzeje się, co ma wpływ dłuższą żywotność i bezproblemową eksploatację domów z nich wzniesionych. Ten materiał budowlany jest też odporny na korozję chemiczną i biologiczną oraz na działanie pleśni, bakterii, a nawet kwaśnego deszczu w regionach przemysłowych. Skład chemiczny betonu komórkowego zawiera wapno, co eliminuje powstawanie wykwitów i wysoleń, grzybów oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Warto zwrócić też uwagę, że beton komórkowy niezmiennie zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania budynku. Ściany z niego wykonane zapewniają przyjemny mikroklimat wnętrza i wpływają korzystnie na

Jednak jedną z najważniejszych właściwości betonu komórkowego jest jego mały ciężar objętościowy. Pozytywnie wpływa to na szybkość powadzenia prac murarskich i czas ukończenia inwestycji. Fot. Solbet

Trzy kategorie Dostępne są trzy kategorie bloczków oznaczone, jako TLMB, TLMA oraz GPLM. Oznaczenia te są skrótami zaczerpniętymi z normy w języku angielskim i oznaczają: TLMB (Thin Layer Mortar category B) – dosłownie: zaprawa cienkowarstwowa kategorii B. Oznacza elementy murowe kategorii B do murowania na cienkie spoiny. To najdokładniejsze wymiarowo bloczki. TLMA (Thin Layer Mortar category A) – dosłownie: zaprawa cienkowarstwowa kategorii A. Oznacza elementy murowe kategorii A, do murowania na cienkie spoiny. To mniej dokładne elementy od kategorii TLMB, ale nadające się do murowania na cienkie spoiny. GPLM (General Purpose and Lightweight Mortar) – oznacza dosłownie: zaprawa tradycyjna i lekka. Określa kategorie wyrobów do murowania na zaprawę tradycyjną oraz lekką. Uwaga! często są mylone kategorie TLMB z TLMA, ponieważ niektórzy mylnie interpretują te oznaczenia sądząc, że kategoria A oznacza mur o lepszych walorach niż kategoria B. Źródło: Solbet

22

Beton z parametrem Małgorzata Bartela, menedżer produktu w firmie Xella Najważniejszym parametrem dla bloczków komórkowych jest charakteryzujący jego izolacyjność termiczną współczynnik przewodzenia ciepła „λ”. Wysoka izolacyjność cieplna zależy bezpośrednio od gęstości. W przypadku elementów murowych, tym lepsza ich izolacyjność cieplna, im niższa ich gęstość objętościowa i większa porowatość. Najcieplejsze bloczki komórkowe są o niskiej gęstości i dużym stopniu porowatości, które dzięki swojej strukturze stawiają bardzo duży opór na drodze ucieczki ciepła przez ścianę. Elementy murowe muszą spełnić jednocześnie odpowiedni poziom wytrzymałości na ściskanie, który z kolei jest tym wyższy im większa jego masa. Elementy murowe lekkich odmian z betonu komórkowego są jednak projektowane w stopniu, który jest adekwatny do wznoszenia ścian konstrukcyjnych w domach jednorodzinnych. Aby oszczędnie zarządzać energią, należy zwrócić także uwagę na to, jaką bezwładność termiczną ma dany materiał budowlany. A ta związana jest z dłuższym czasem oddawania ciepła przez przegrody. Ściany z betonu komórkowego charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną, czyli proces przekazywania ciepła z jednej strony ściany na drugą jest bardzo powolny – czterokrotnie dłuższy niż w tradycyjnych materiałach izolacyjnych. Dodatkowo bardzo ważna w przypadku bloczków z betonu komórkowego jest ich dokładność wymiarowa, co pozwoli na wymurowanie ścian na cienką spoinę – osiągamy wówczas jednorodną przegrodę i ograniczamy potencjalne mostki termiczne – miejsca, przez które ciepło ucieka na zewnątrz budynku.

samopoczucie domowników, stwarzając odpowiednie warunki zarówno do pracy jak i odpoczynku. Dzięki akumulacyjności termicznej ściany z betonu komórkowego magazynują i oddają ciepło w zależności od zmieniającej się temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. Proces ten zachodzi zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym. Z kolei zimą ściany zabezpieczają budynek przed zbyt szybkim wychłodzeniem, a latem jego nadmiernym przegrzaniem. Jednak jedną z najważniejszych właściwości betonu komórkowego jest jego mały ciężar objętościowy. Dzięki swojej lekkości pozwala na bezproblemową adaptację już istniejących budowli, np. zabudowę poddaszy, w których niedozwolone jest nadmierne obciążanie powstałych wiele lat temu konstrukcji. Nie bez znaczenia jest również fakt, że większość prac murarskich wykonywana jest ręcznie i ciężar przenoszonych elementów odgrywa istotną rolę. Wysoka wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego pozwala na wzniesienie 5. kondygnacji bez konieczności wzmacniania konstrukcji budynku. Wytrzymałości na ściskanie bloczków w klasie gęstości 700 kg/m3 osiąga 6,0 MPa. Beton komórkowy jest też odporny na działanie ognia. Jest sklasyfikowany jako materiał niepalny w klasie odporności

ogniowej A1. Odporność ogniowa ścian z betonu komórkowego sięga 4 godzin, spełniając najwyższe wymagania polskich przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ściany z betonu komórkowego zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, a tym samym zabezpieczają życie i dobytek oraz zapewniają ewakuację ludzi w przypadku zagrożenia ogniowego. Bloczki z betonu komórkowego są także łatwe w obróbce. Przy użyciu najprostszych narzędzi można je przecinać oraz wykonywać w nich różnej wielkości otwory pod instalacje. Szczególnie łatwe i szybkie jest wznoszenie murów z bloczków wyposażonych w pióro-wpust oraz uchwyt montażowy. Jedyną wadą betonu komórkowego jest to, że nie ochroni nas przed hałasem. Po prostu nie jest on najlepszym izolatorem akustycznym. Do budowy budynku narażonego na dokuczliwy i ciągły hałas uliczny lepiej użyć innego materiału. Chyba, że zastosujemy dodatkowy materiał termoizolacyjny (przy wznoszeniu ścian dwuwarstwowych) o lepszych parametrach izolacyjności akustycznej. Takim materiałem jest wełna mineralna. Jednak zwiększa to koszty związane z budową. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


Systemowo znaczy skutecznie Właściwie ocieplone ściany to same korzyści. Dzięki nim mniej ciepła „ucieka” z wnętrza budynku, a co za tym idzie płacimy niższe rachunki za ogrzewanie. Jak zatem skutecznie ocieplić ściany, by na długie lata zapewniły komfort mieszkańcom? Trwałość i niezawodność ocieplenia ścian budynków jest efektem współdziałania poszczególnych elementów systemu oraz dobrego wykonawstwa. W praktyce oznacza to, że produkty wchodzące w skład

24

jednego, konkretnego systemu ociepleń są dobrane w taki sposób, aby ich parametry techniczne się uzupełniały, a współpraca (pod warunkiem prawidłowej instalacji) gwarantowała zachowanie właściwości i bezawaryjną

FOT. SSO

FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY OCIEPLEŃ

Zalety fasady wentylowanej Sławomir Kocur, kierownik produktu Isover Fasadę wentylowaną wyróżnia trwałość i doskonałe parametry odpornościowe. Daje ona możliwość użycia wielu atrakcyjnych materiałów do jej wykończenia – drewna, betonu architektonicznego czy kamienia. Powstaje dzięki zamocowaniu do ściany nośnej konstrukcji wsporczej, najczęściej aluminiowej lub stalowej, następnie wykonuje się izolację a na konstrukcji zostaje zainstalowana okładzina dowolnego rodzaju, np. płyta włókno-cementowa, blacha, szkło lub kamień. Pomiędzy izolacją a okładziną zewnętrzną pozostaje szczelina wentylacyjna. Im dalej fasada oddalona jest od ściany konstrukcyjnej, tym solidniejsza powinna być konstrukcja, która, o czym należy pamiętać, jest jednocześnie doskonałym przewodnikiem ciepła, czyli miejscem ucieczki ciepła z budynku. Z tego powodu stosowanie wełen (najbardziej odpowiedni materiał do izolacji fasad wentylowanych) o standardowych parametrach przewodności cieplnej jest niewystarczające do zrekompensowania strat spowodowanych mostkami cieplnymi konstrukcji. Pożądane efekty można uzyskać dzięki wełnie mineralnej dedykowanej fasadom wentylowanym Isover Super-Vent Plus (λD = 0,031 W/m.K), która przy maksymalnej grubości 180 mm stanowi opór cieplny na poziomie R=5,8 [m2.K/W], a to prawie tyle samo, co 25 cm wełny o lambdzie λ = 0,042 [W/m.K].


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY OCIEPLEŃ

Płyty ze skalnej wełny są jednym z wariantów ocieplenia ścian zewnętrznych. Fot. Rockwool Polska pracę przez wiele lat użytkowania. Komponowanie autorskich składanek, z produktów od różnych producentów, nie dają inwestorowi żadnej pewności, iż system będzie prawidłowo funkcjonował. Takie kompilacje, w odróżnieniu od systemów od jednego producenta, nigdy nie zostały przetestowane. Od kompletności systemu zależy więc bezpieczeństwo, długowieczność użytkowanego obiektu, jego odporność na działanie środowiska zewnętrznego, oraz bezpieczeństwo pożarowe. Warto dodać, że producenci kompletnych systemów zawsze przeprowadzają ich badania laboratoryjne, tzn testują zachowanie i współpracę wszystkich elementów systemu. Na tej podstawie określane są parametry techniczne i właściwości użytkowe całych systemów, co pozwala na właściwy ich dobór i zastosowanie oraz gwarantuje skuteczność i trwałość przez długi czas. Zastosowanie pełnego i kompletnego systemu pochodzącego od renomowanego producenta jest zdecydowanie bardziej uzasadnione ekonomicznie niż ocieplanie wykonane przy użyciu przypadkowych

Szary styropian Irena Domska, kierownik ds. zarządzania jakością, FS „Arbet” Dom oszczędny, energooszczędny lub pasywny – o tych domach mówi się, myśląc o redukcji kosztów użytkowania budynku. Inwestorzy biorą pod uwagę koszty eksploatacji wzniesionego budynku, tak by faktycznie osiągnąć oszczędności. Dlaczego warto wybrać szary styropian, a nie tradycyjnie biały? Fasada Grafit to innowacyjny produkt, charakteryzujący się podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. W porównaniu z tradycyjnymi płytami, grafit izoluje po prostu lepiej. Grafit stosowany jest przede wszystkim w miejscach, które wymagają szczególnie starannej izolacji, np. na powierzchniach ścian szkieletowych, w szczelinach zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych, na wieńcach, ościeżach, nadprożach i innych miejscach narażonych na powstanie mostków cieplnych, w loggiach balkonowych, ścianach warstwowych, ciągłych warstwach zewnętrznych ścian szkieletowych lub np. dachach stromych pod i pomiędzy krokwiami. Ze względu na swoje szczególne właściwości izolacyjne stosuje się znacznie cieńsze płyty. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD w płytach Fasada Grafit wynosi ≤ 0,031 W/(m.K).

materiałów o nieznanych (bo nigdy nie przetestowanych) parametrach.

ETICS NAJPOPULARNIEJSZY Spośród wielu metod ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w Polsce największą popularność zyskał system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem

ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. Polega on na mocowaniu specjalną zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem. System ETICS określany jest jako bezspoinowy. Oznacza to, że na jego powierzchni tworzona jest ciągła warstwa ochronna, stanowiąca podłoże dla

cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten sposób wykończenia pozwala na skuteczne zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed procesami korozyjnymi, powodowanymi przez wnikanie wody i światła słonecznego (zwłaszcza ultrafioletu). Do głównych zalet systemu ETICS należą łatwość wykonania i stosunkowo niski koszt pozwalający na powszechne stosowanie, możliwość znacznego poprawienia termoizolacyjności ścian budynku

25


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY OCIEPLEŃ

Capatect Classic

FOT. CAPAROL

Trwały, pewny i niezwykle efektywny System Capatect Classic to rozwiązanie elewacyjne najlepsze w swojej klasie. To niezwykle efektywne rozwiązanie doskonale chroniące ściany budynku, dzięki kombinacji mineralnego zbrojenia (mineralnej warstwy zbrojonej) i tynku. Znakomite rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla dużych inwestycji. System daje szerokie możliwości aranżacyjne, możliwości aranżacji nowoczesnymi technikami dekoracyjnymi, wysoką odporność elewacji na warunki atmosferyczne. Żródło: Caparol

Wysokie standardy Jacek Piechocki, kierownik Produktu ds. Systemów Ociepleń, Caparol

26

się odpowiednio dobranymi łącznikami z trzpieniem stalowym, ale dodatkowo, w słabych podłożach, często wkręcanymi. Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego – tynków mineralnych czy silikatowych. Niestety często paroprzepuszczalność tynków jest niewystarczająca. Ze względu na możliwość wystąpienia plam na skutek powstawania mostków punktowych, po łącznikach należy użyć zaślepek na te łączniki wykonanych z dokładnie tego samego materiału, co ten użyty do izolacji. Częstym błędem jest łączenie różnych materiałów, co po kilku latach eksploatacji elewacji może przyczynić się do powstania plam. Dobór systemu zależy od kilku czynników. Najważniejsze to bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona akustyczna, ochrona termiczna i oszczędność energii oraz zagadnienia zdrowotne. Błędem jest zaprojektowanie izolacji, która ogranicza się tylko do określenia grubości warstwy termoizolacji, tak aby spełnione były wymagania ochrony cieplnej. WOJCIECH NAPORA

Złożony system instalacji cieplnej

1. ściana 2. klej 3. płyta izolacyjna 4. łącznik 5. warstwa zbrojąca 6. siatka zbrojąca z włókna szklanego 7. wyprawa tynkarska

FOT. SSO

i związanego z tym zapotrzebowania na energię oraz znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie mostków termicznych (pod warunkiem poprawnego zaprojektowania i wykonania systemu). Dzięki ETICS następuje poprawa mikroklimatu pomieszczeń, a powstała elewacja jest trwała i estetyczna (także z detalami architektonicznymi, takimi jak gzymsy, pilastry itp.). Metodą tą możemy prowadzić renowację zniszczonych elewacji. Ochrania ona także konstrukcję przed szkodliwymi i agresywnymi czynnikami zewnętrznymi, przez co wydłuża jej żywotność. Decydując się na izolację ścian systemem ETICS warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Ważnym ograniczeniem wpływającym na jakość prac z metodą ETICS są warunki atmosferyczne, które bardzo często nie są zgodne z zaleceniami producenta chemii budowlanej. Problemem, dość często spotykanym przy montażu systemu są, niewystarczająco wyedukowani wykonawcy, którzy mylą systemy i upraszczają rozwiązania psując rynek ETICS. Warto pamiętać, że łączenie mechaniczne, jeśli jest konieczne, musi odbyć

Budowa domu jednorodzinnego czy budynku wielorodzinnego jest zawsze inwestycją długoterminową. Ważne jest więc zastosowanie systemu wysokiej jakości, systemu wypróbowanego i trwałego gwarantującego optymalny rezultat. Capatect Classic spełnia istotnie wyższe standardy jakościowe niż jakiekolwiek tradycyjne rozwiązanie w tej klasie ociepleń. Tę decydującą przewagę buduje ponad 50 lat doświadczeń firmy Caparol, wiele milionów metrów kwadratowych ocieplonych elewacji i intensywne prace badawczo-rozwojowe. Aranżacja elewacji – materiał i kolor – decydują o wyglądzie i charakterze domu. Bogaty wybór technik dekoracyjnych Caparol pozwala zrealizować nawet najbardziej wyszukane projekty zarówno dużych inwestycji, jak i domów jednorodzinnych. Dekoracyjne elewacje mogą mieć różnorodną strukturę – gładką lub szorstką, twardą lub miękką, matową czy też z połyskiem. Klasyczne elewacje wymagają zastosowania tradycyjnych materiałów i kolorów. Są pełne różnych odcieni: jasne i ciemne, nasycone i pastelowe. Z kolei nowoczesne budynki mogą być wykończone materiałami bardziej innowacyjnymi, będącymi w ofercie technik dekoracyjnych na elewację. System Capatect Classic oferuje wiele oryginalnych technik dekoracyjnych nadających elewacji domu indywidualny wygląd.

1 2 3

4 5

6

5

7


FACHOWY WYKONAWCA | SYSTEMY OCIEPLEŃ

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH Frontrock 35 producent: Rockwool Polska charakterystyka: lekka i twarda płyta ze skalnej wełny Rockwool o zaburzonym układzie włókien do stosowania w większości dostępnych na rynku systemów ociepleń. Dzięki bardzo dobrym parametrom mechanicznym i współczynnikowi przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/m.K płyta może być stosowana zarówno w tradycyjnych systemach ETICS jak i rozwiązaniach system na system. Do mocowania Frontrock 35 doskonale nadają się łączniki zaprojektowane tak, aby ograniczyć punktowe mostki termiczne – tak zwane termodyble.

Passive producent: Yetico charakterystyka: ze względu na bardzo dobrą lambdę Yetico rekomenduje płyty Passive do ocieplenia elewacji w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. Współczynnik przewodzenia ciepła w produktach Passive mieści się w zależności od typu płyty w przedziale 0,031-0,033 W/(m.K). Parametry termoizolacyjne grafitowych styropianów są nawet o 30% lepsze niż tradycyjnych, białych styropianów. Oznacza to, że wykorzystując produkty Passive możemy wykonać o 30% cieńszą warstwę termoizolacji, co skutkuje większym dopływem światła do budynku.

Super-Vent Plus producent: Isover charakterystyka: płyta z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym, do izolacji cieplnej fasad wentylowanych, a także ocieplania ścian wykonanych w technologii szkieletu drewnianego lub stalowego. Jest materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Stosunkowo lekka i sprężysta płyta wykazuje odpowiednią sztywność w przegrodach pionowych. Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.

Fasada Expert producent: Arbet charakterystyka: płyty mogą być stosowane m.in. w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, a w szczególności do izolacji cieplnej miejsc, takich jak: ściany wykonywane metodą “lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub “lekką suchą”; powierzchnie ścian szkieletowych; szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych; wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych; loggie balkonowe; ściany warstwowe; ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych.

27


FACHOWY WYKONAWCA

STYROPIAN MOŻE WSPOMÓC PRODUKCJĘ CIEPŁA... Rozmawiamy z Maciejem Sempińskim, twórcą nowatorskiego rozwiązania „Dom rzeczywiście pasywny” i stosunkowo tanio. Nadzoruje już kolejną budowę domu według tej koncepcji. Jak sam mówi, udowadnia w ten sposób, że darmowym i nieograniczonym źródłem ciepła do ogrzewania domu, wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia budynku latem jest grunt pod budowlą i „Prawdziwy Styropian”. Maciej Sempiński pierwszy dom opracował i wdrożył na własne potrzeby. Zamieszkuje w nim i co dnia wykonuje próby i pomiary, tak by następne obiekty były jeszcze lepsze. Aby przedstawić jak wykorzystuje styropian, zaprosił przedstawicieli FS Arbet do obejrzenia inwestycji na samym jej początku. Budowa jeszcze nie jest nawet na etapie “dziury” w ziemi. Nie będzie tradycyjnych „dziur w ziemi”. Dom wcale nie musi mieć tradycyjnych fundamentów, mam na to o wiele, wiele... lepsze rozwiązanie. Obok działki jest staw, czy nie ma ryzyka że grunt będzie zbyt mokry? Jak widać po wysokości wody w płytkim wykopie – nie będzie zbyt mokry, ale nawet gdyby był poziom wody wyższy, to nie przeszkadza pozyskiwać ciepła dla budynku. Mam tu zdjęcia z poprzedniej budowy, proszę się przyjrzeć – widać na nich, że dom tej konstrukcji, również ten, który tu wybudujemy, nie posiada tradycyjnych fundamentów, a jedynie płytę fundamentową. Nie trzeba osuszać gruntu, ani wykonywać skomplikowanych prac. Płyta fundamentowa, na której posadowiony został dom, jest odpowiednio ocieplona styropianem. Styropian prowadzonych przez Pana inwestycji przygotowywała za każdym razem Fabryka FS Arbet? Gdy opracowywałem koncepcję budowy szukałem „styropianu, który wiele potrafi”. Tym pojęciem określałem na własny użytek styropian wyprodukowany w dużych płytach o powierzchni 1000x4000 mm, dzięki czemu zminimalizowane zostałyby straty ciepła na mostkach termicznych, a także styropian, który posiadałby korzystną lambdę, dużą odporność na obciążenia i najlepszą

28

Maciej Sempiński pierwszy dom opracował i wdrożył na własne potrzeby. Zamieszkuje w nim i co dnia wykonuje próby i pomiary, tak by następne obiekty były jeszcze lepsze. możliwą przy wysokich parametrach technicznych cenę. Zainteresowałem się produktami Arbetu i z waszym kierownikiem w Gostyniu, Pawłem Piotrowskim, wypracowaliśmy to rozwiązanie. Użyłem waszych płyt Hydropiam, a w następnych budowach Parking Expert. Dlaczego zdecydował się Pan na właśnie takie rozwiązanie? Budowa domu na takiej płycie jest prosta, tania, bezpieczna i skutecznie umożliwia pozyskiwanie darmowej energii z gruntu  oraz skutecznie eliminuje straty ciepła w budynku. Odpowiednio przygotowany grunt pod budynkiem i prawidłowo ocieplona płyta fundamentowa daje osłonięcie gruntu od warunków zewnętrznych. Takie rozwiązanie  podnosi gradient temperatury z wnętrza ziemi tuż pod płytą fundamentową i utrzymuje temperaturę na stałym poziomie. Stała

temperatura gruntu potrafi przy dobrze zrealizowanym gruntowym wymienniku ciepła zmieniać temperaturę powietrza wchodzącego do budynku zimą z np. -15°C do +8°C, a latem z +40°C do +18°C. Tak przygotowana płyta fundamentowa, jak na zdjęciach to gotowa powierzchnia do układania np. glazury, parkietu, klepki – zatem i tu mamy kolejne oszczędności przy budowie. Bez płyty fundamentowej ze styropianu Arbet i współdziałającym z nią gruntowym wymiennikiem ciepła, efekty jakie osiągnąłem byłyby niemożliwe. Przedstawiony element stanowi wspaniałe źródło energii odnawialnej, daje wielki komfort użytkowania, obniża koszt nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Jakie są kolejne kroki przy budowie takiego domu? Potrzebna jest

kotłownia, klimatyzacja, kominy? Gdzie w tej płycie miejsce na przyłącze gazu? Gaz, węgiel, olej, drewno lub inne paliwa nie są wcale potrzebne – energię produkuje grunt we współpracy z ocieploną płytą fundamentową. Energię cieplną kumuluje płyta i ściany  – warto dodać, że zaizolowane Fasadą Grafit. Domy energooszczędne lub pasywne postrzegane są jako bardzo kosztowne w  budowie, czy i w przypadku „Domu prawdziwie pasywnego” tak było? Mój dom, na którym jeszcze uczyłem się, jak budować w tej technologii, kosztował mnie 350 tys. zł brutto z pełnym wyposażeniem. Ostatnia zima, mimo że było niewiele śniegu, była mroźna. Koszt ogrzania mojego domu, włącznie z ciepłą wodą użytkową, tej zimy wyniósł mnie


FACHOWY WYKONAWCA

Ekspert podpowiada jak zbudować “prawdziwie pasywny” i tani dom przy użyciu odpowiednich materiałów termoizolacyjnych. ok. 90 zł miesięcznie, również brutto. Okres grzewczy to 4 miesiące. Mój dom stoi na 100 m2 płycie, ma duże poddasze nieużytkowe, nie posiada żadnych innych dodatkowych źródeł energii, zapewnia wysoki komfort cieplny – grzanie, chłodzenie, wentylację mechaniczną, kontrolę dwutlenku węgla i wilgotności. Np. dziś przy +4 st. na dworze, zimnie, deszczu i wietrze, w domu utrzymuję temperaturę powietrza 22,0°C, wilgotność 41%, temperaturę ścian i posadzek 21,2°C. W tej technologii można budować również obiekty o znacznie większej kubaturze. Oceniam, że jest to najszybciej zwracająca się inwestycja, jeśli dom będzie dobrze dopasowany do użytkownika.  Czy możliwe jest tak tanie budowanie domów, które są tak tanie w eksploatacji? Rynek budowlany przyzwyczaił nas do myślenia, że budynek to „skorupa” z kosztownymi udogodnieniami, dzięki którym oszczędza się energię. To błąd. Moja koncepcja to pasywne pozyskanie energii, mamy ją w nieograniczonych ilościach i – podkreślam – za darmo. Proszę spojrzeć – wokół tej nowej budowy widać stare budynki z kominami. Każdy komin nosi ślady sadzy. Nawet dziś, w słoneczny, chłodny i wietrzny dzień, czuć lekko dym z okolicznych budynków. Tymczasem dzięki mojemu rozwiązaniu mamy dom, który nie jest kosztowny w inwestycji i eksploatacji, nie trzeba w nim kotłowni, składu na węgiel, nie

Rynek budowlany przyzwyczaił nas do myślenia, że budynek to „skorupa” z kosztownymi udogodnieniami, dzięki którym oszczędza się energię. To błąd.

Odpowiednio przygotowany grunt pod budynkiem i prawidłowo ocieplona płyta fundamentowa daje osłonięcie gruntu od warunków zewnętrznych jest elementem systemu Macieja Sempińskiego.

Dzięki opracowanej technologii można zbudować dom, który nie jest kosztowny w inwestycji i eksploatacji, nie trzeba w nim kotłowni, składu na węgiel, nie zanieczyszcza on okolicy, nie wymaga żadnej pracy.

zanieczyszcza on okolicy, nie wymaga żadnej pracy. Wybierając dobry styropian, taki jak wasz – „który wiele potrafi” – i patrząc na jego zastosowanie można powiedzieć, że to produkt bardzo wspierający działania proekologiczne. Szerzej na temat na mojej stronie internetowej: www.domrzeczywisciepasywny.pl. Dziękujemy za rozmowę. Fot. FS Arbet

Budowa domu na takiej płycie jest prosta, tania, bezpieczna i skutecznie umożliwia pozyskiwanie darmowej energii z gruntu oraz skutecznie eliminuje straty ciepła w budynku. 

29


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY SKOŚNE

Dobór pokrycia dachowego i właściwa izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa decydują o szczelności i trwałości całej konstrukcji dachu. Warto przyjrzeć się poszczególnym rozwiązaniom i najważniejszym parametrom technicznym. Wszystkie prace dekarskie i ociepleniowe na poddaszu ułatwią dobrze dobrane narzędzia dekarskie.

Dach jest ważnym elementem konstrukcyjnym budynku, dlatego warto zadbać o jego prawidłowe i estetyczne wykończenie. Wybór i mocowanie pokrycia dachowego jest jednym z najważniejszych etapów prac. Fot. Shutterstock

Co kryje się pod „skosem” Montaż pokrycia dachowego nie należy do początkowych robót wykonawczych, ale jego rodzaj najlepiej zaplanować już na etapie projektowania budynku. Jest to spowodowane relacją rodzaju pokrycia dachowego do konstrukcji samego dachu. Musimy uwzględnić kształt dachu: to czy zaplanowaliśmy liczne elementy dekoracyjne, takie jak lukarny czy wole oka, kąt nachylenia połaci. Poszczególne pokrycia można bowiem układać na dachach o różnym spadku. Ważna jest także sama konstrukcja więźby dachowej – jej solidność może często przesądzić o wyborze pokrycia i wyeliminować cięższe materiały. Oprócz tego, decyzję o zakupie konkretnego materiału powinniśmy podjąć w oparciu o parametry izolacji akustycznej

30

i termicznej pokrycia, jego trwałości oraz wyglądu i ceny.

RODZAJE POKRYĆ DACHOWYCH Tradycyjne i najbardziej ekskluzywne dachówki ceramiczne są wytwarzane z naturalnej gliny, wzbogacanej różnymi dodatkami i wypalanej w wysokiej temperaturze. Naturalny skład, proces produkcji, jak również późniejsza łatwa utylizacja materiału sprawiają, że dachówki ceramiczne są materiałem zapewniającym przyjazny mikroklimat w domu oraz w pełni ekologicznym. Są one długowieczne. Ich trwałość szacuje się na ok. 100 lat, choć bezusterkowo lub z drobnymi naprawami funkcjonują nawet dłużej. Cechują się one wysoką

odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz niepalnością. Ceramika na dachu to również dobre parametry termoizolacyjne, co ma szczególne znaczenie w przypadku domów z poddaszem użytkowym. Z punktu widzenia energooszczędności oraz komfortu przebywania na drugiej kondygnacji, istotne jest również powolne nagrzewanie się pokrycia ceramicznego, chroniące wnętrze budynku przed letnimi upałami. Kolejną zaletą dachówek ceramicznych jest ich wysoka izolacyjność akustyczna. Dzięki swojemu sporemu ciężarowi, dachówki ceramiczne nie poddają się drganiom wywoływanym przez spadające na dach krople deszczu, gwarantując komfort przebywania na poddaszu nawet w czasie największych

ulew. Jednak dachówki ceramiczne są stosunkowo kosztowną inwestycją. Posiadają także spore ograniczenia związane z konstrukcją dachu i więźby dachowej. Dachówek nie można układać na dachach bardzo stromych i o bardzo małym kącie nachylenia połaci. Są również za ciężkie na lekkie konstrukcje więźby dachowej. Dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup dachówek ceramicznych lub po prostu wolą zaoszczędzić na pokryciu dachowym, dobrym rozwiązaniem okażą się dachówki betonowe. Charakteryzują się wysoką mrozoodpornością i niepalnością. Posiadają dobre parametry akustyczne i termoizolacyjne. Ich szybkość nagrzewania się, szczególnie w przypadku białych dachówek betonowych, zaliczana jest do najniższych ze wszystkich pokryć – dzięki temu są idealne na domach z poddaszami użytkowymi. Wytwarzane są z piasku, cementu i wody, tworzących masę, która następnie formowana jest w elementy imitujące dachówki ceramiczne, a następnie suszona w wysokich temperaturach. Są one materiałem o wysokiej trwałości. Co prawda nie dorównują długowiecznością pokryciu ceramicznemu, ale deklarowane przez producentów 70 lat, powinno zadowolić większość inwestorów. Dachówki cementowe zaliczane są do materiałów ciężkich (stąd ich wysoka izolacyjność akustyczna), toteż, podobnie jak te wykonana z gliny, wymagają solidnej więźby dachowej. Bardzo popularnym materiałem, układanym na polskich domach, jak też znacznej części obiektów użyteczności publicznej, są pokrycia metalowe. Do pokryć metalowych zaliczamy: pokrycia miedziane, tytanowo-cynkowe, aluminiowe, blaszane i  blaszane z  posypką. Wśród najpopularniejszych rodzajów pokryć metalowych, ze względu na kształt i rozmiar, wyróżnić możemy blachy tłoczone, zwane również blachodachówkami, dzięki swojemu wyglądowi imitującemu prawdziwe dachówki, oraz łączone na zatrzask panele, czyli tak zwane blachy na


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY SKOŚNE

rąbek stojący – popularne szczególnie w nowoczesnym budownictwie. Trwałość pokryć metalowych zależy od rodzaju użytego materiału. Żywotność pokryć stalowych ocenia się na ok. 30–50 lat, blachy ze stopu cynku i tytanu osiągają trwałość przekraczającą 50 lat. Ciekawym rozwiązaniem podnoszącym wytrzymałość i walory estetyczne blachy jest pokrywanie jej posypką mineralną lub ceramiczną. Wszystkie pokrycia metalowe są bardzo lekkie, dzięki czemu można je układać nawet na mniej solidnych więźbach dachowych. Pozwalają również na ich zastosowanie na niemalże każdym rodzaju dachu – od tych bardzo stromych, o spadku połaci wynoszącym 50°, po prawie płaskie o nachyleniu połaci 5°. Do niewątpliwych zalet pokryć metalowych należy zaliczyć ich wysoką szczelność, duże wymiary poszczególnych elementów, ułatwiające i usprawniające montaż oraz niewygórowaną cenę. Największą wadą pokryć metalowych jest ich niska energooszczędność. Blacha łatwo się nagrzewa i wychładza, źle izolując termicznie, przegrzewając i wychładzając poddasze. Jej lekki ciężar nie radzi sobie również z hałasem kropel uderzających o dach, przenosząc drgania i dźwięk do niższych warstw budynku. Popularnym pokryciem dachowym, ze względu na swoją niewygórowaną cenę i łatwość montażu, są papy i gonty bitumiczne. Użyty do ich produkcji materiał jest plastyczny, przez co idealny na bogato zaprojektowane dachy o skomplikowanych, zaokrąglonych kształtach, z lukarnami czy wolimi okami. Jednocześnie papy bitumiczne idealnie nadadzą się na pokrycie dachów płaskich, które dominują w obiektach. Oprócz „zwykłych” pap, możemy również pokusić się o zakup dachówek, zwanych częściej gontami bitumicznymi, produkowanymi z papy na osnowie z tkaniny szklanej. Gonty takie mogą posiadać przeróżne kształty: łuski, sześciokąty, trójkąty, imitujące karpiówkę. Niewątpliwą zaletą pokryć bitumicznych jest ich lekkość, niewymagająca mocnej konstrukcji więźby oraz łatwość wymiany pokrycia na nowe. Mimo, iż papy i gonty bitumiczne nie mogą konkurować trwałością z dachówkami ceramicznymi, betonowymi, miedzią czy blachami tytanowo-cynkowymi, uszkodzone lub stare pokrycie dachowe łatwo jest przykryć

Właśnie z powodu lekkości i sprężystości, jak również doskonałych parametrów termoizolacyjnym najbardziej optymalnym materiałem do izolacji dachów skośnych jest wełna mineralna szklana. Fot. Isover

Wełna mineralna – lekka, ciepła i sprężysta Anna Gil, kierownik Biura Doradztwa Technicznego, Isover Do izolacji dachu skośnego dobrze jest zastosować lekki i sprężysty materiał, który nie obciąży konstrukcji, a jednocześnie pozwoli wypełnić całą przestrzeń pomiędzy krokwiami. Pamiętajmy też o zastosowaniu drugiej warstwy izolacji pod krokwiami, która pozwoli wyeliminować mostki termiczne. Najbardziej efektywna izolacja poddasza użytkowego to izolacja 2-warstwowa. Właśnie z powodu lekkości i sprężystości, jak również doskonałych parametrów termoizolacyjnym najbardziej optymalnym materiałem do izolacji dachów skośnych jest wełna mineralna szklana. A ponieważ nasze domy budujemy na lata, nie bez znaczenia jest również trwałość tego materiału, m.in. w zakresie niezmienności parametrów izolacyjnych i ogniowych w czasie. Wybierając wełnę mineralną postawmy na produkt o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – oznaczonym na etykiecie literą λD (lambda). Wybór materiału o niższej lambdzie w miejsce słabszego materiału (o gorszych właściwościach termoizolacyjnych) to „cieplejsze”, bardziej komfortowe poddasze i niższe rachunki za ogrzewanie. Natomiast gdy mamy stosunkowo niskie poddasze i zależy nam na każdym centymetrze jego wysokości, dzięki niskiej lambdzie uda nam się uzyskać założony opór cieplny przy wykorzystaniu stosunkowo cienkiej warstwy izolacji. Polecanymi przez nas produktami do dachu skośnego w domach energooszczędnych i pasywnych są np.: Multimax 30 (z lambdą 0,030), Super-Mata (0,033) lub Super-Mata Plus (0,032).

nowym, bez konieczności uprzedniego usuwania starej warstwy. Coraz większą popularnością wśród inwestorów cieszą się pokrycia dachowe wykonane z włókno-cementu. Charakteryzuje je niewielki ciężar, przez co nie ma potrzeby stosowania ciężkich konstrukcji dachowych. Przy zakupie do wyboru są płyty faliste oraz płytki dachowe – przeznaczone odpowiednio do mniej i bardziej stromych połaci. Ponieważ płyty są również stosowane jako materiał elewacyjny, włókno-cement jest idealną propozycją do budynków, w których chcemy uzyskać efekt płynnego przejścia pomiędzy dachem i elewacją. Ważnym aspektem jest również to, że do współcześnie produkowanych płyt włókno-cementowych – w przeciwieństwie

do ich poprzedników – nie używa się azbestu. Są one wytwarzane z naturalnych lub sztucznych włókien, szeroko stosowanych także w przemyśle odzieżowym i medycznym, bezpiecznych dla zdrowia domowników.

WENTYLACJA DACHU Możemy zainwestować w materiały najlepszej jakości, ale nie da to gwarancji, że dach będzie spełniał swoje funkcje. Jednym z podstawowych błędów, spotykanych na wielu dachach jest nieprawidłowa wentylacja. W ekstremalnych sytuacjach zdarza się, że jej po prostu nie ma. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza pod poszyciem dachu powoduje powstanie pleśni i grzybów oraz stopniową degradację

drewna znajdującego się pod pokryciem. Aby zapobiec skutkom złej wentylacji, trzeba prawidłowo wykonać wlot powietrza przy okapie. Nie może być on mniejszy niż 200 cm2/1 m szerokości dachu. Jeśli wlot powietrza przy okapie wykonany jest prawidłowo, następnym aspektem jest zrobienie wylotu powietrza. Wylot ten znajduje się przy kalenicy pod gąsiorami, zakryty jest on taśmą uszczelniająco-wentylacyjną. Taśma zapewnia odpowiednią wentylację w obrębie kalenicy i gradów oraz chroni dach przed wnikaniem opadów atmosferycznym pod pokrycie dachowe. Przy dłuższych połaciach do wspomagania wentylacji przegrody dachowej używa się dachówek wentylacyjnych, najczęściej umieszcza się je

31


FACHOWY WYKONAWCA | DACHY SKOŚNE

Nowe oblicze kalenic

Izolacja nakrokwiowa Krzysztof Horna, doradca techniczno inwestycyjny, Recticel Izolacje Izolacja nakrokwiowa dachu jest coraz bardziej popularna na naszych budowach. Przyczyn jest kilka. Myślę, że najważniejszą jest ochrona cieplna konstrukcji dachu od strony „zimnej”. Stosując taki sposób izolacji unikamy również mostków termicznych, co wpływa na zmniejszone zużycie energii w fazie eksploatacji budynku. Jednak nie każdy produkt będzie dobry do wykonania takiej izolacji. Przy wyborze materiału należy zwrócić uwagę na to, czy płyta jest zaopatrzona w zamek pióro – wpust, który zapewnia szczelność izolacji (każdy inny zamek jest niewłaściwy); czy posiada ona odpowiedniej grubości okładzinę gwarantującą płycie stabilność wymiarową (niewłaściwa okładzina powoduje ryzyko kurczenia i wyginania się płyt oraz ich rozszczelnienia). Płyty Powerroof i Powerroof Maxx mają okładzinę o gr. 50 μ. Płyta powinna charakteryzować się odpowiednią odpornością na nacisk min. 150 KPa (zbyt niska odporność na nacisk zwiększa ryzyko niestabilności podłoża pokrycia i rozszczelnienia całego dachu). Na koniec najważniejsze: potwierdzony współczynnik lambda. W przypadku płyt Powerroff i Powerroof Maxx współczynnik ten wynosi 0,022 W/m.K. Te wszystkie cechy posiadają proponowane przez Recticel płyty Powerroof i Powerrof Maxx. Ta ostatnia ma również nałożoną fabrycznie membranę z samoprzylepnym zakładem, dzięki czemu montaż staje się prostszy, tańszy i nie powoduje ryzyka doboru niewłaściwej membrany.

Kalenice należą do standardowych obróbek, niezbędnych do wykończenia każdego dachu pokrytego stalą. Element ten znany był dotąd w typowych postaciach – jako kalenica baryłkowa, stożkowa lub prosta. Omega to nowa wersja kalenicy baryłkowej – element o oryginalnym, niepowtarzalnym kształcie, zarezerwowanym dla firmy Blachy Pruszyński. Nawiązujący do dawnej architektury, niezwykły kształt Omegi świetnie komponuje się z każdym pokryciem ze stali, stanowiąc ciekawe i niebanalne wykończenie dachu. Źródło: Blachy Pruszyński

Dachówki ceramiczno-metalowe wyróżniają się trwałością, którą nadają im odpowiednie materiały oraz technologia produkcji. Wykonane kolejno, obustronne zabezpieczenia warstwą epoksydową zwiększają odporność paneli na korozję i uszkodzenia. Lakier akrylowy na bazie żywic tworzy absolutnie nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci, tworząc jednocześnie grunt dla unikalnego i niespotykanego w żadnym innym systemie naturalnego kruszywa skalnego, zabezpieczonego ponownie lakierem akrylowym z domieszką algicydów, która chroni przed porastaniem mchem. Stosowane na dachówkach kruszywo to naturalny kamień wydobywany w Nowej Zelandii, a więc bardzo odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jest najskuteczniejszą warstwą ochronną i naturalną „zaporą” dla agresywnego środowiska, które najczęściej powoduje starzenie się powłok zabezpieczających blachę. Matowa i porowata powierzchnia powoduje, że dach pokryty tymi dachówkami nie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Źródło: Gerard Roofing Systems

FOT. BLACHY PRUSZYŃSKI

Trwałe pokrycie

w przedostatnim rzędzie przy kalenicy. Zastosowanie tych dachówek konieczne jest również tam, gdzie przerwana jest ciągłość pokrycia dachowego.

FOT. GERARD ROOFING SYSTEMS

PROFESJONALNE WYKONANIE

32

Dach jest jednym z trudniejszych do wykonania elementów budynku. Dlatego jego budowę powinniśmy powierzyć sprawdzonym fachowcom. Bo nawet najlepiej przygotowany projekt i użycie najwyższej jakości materiałów nie da wymarzonego efektu bez profesjonalnego wykonania. Oczywiście podstawą jest prawidłowo rozmierzony dach i co za tym idzie idealne rozłożenie dachówek. Istotna jest też poprawnie wykonana obróbka komina. Na szczęście nowe technologie i nowoczesne produkty bez wątpienia pomagają w tym fachowcom. Szczególną uwagę

przy budowie dachu należy zwrócić na poprawnie wykonaną wentylację, w tym prawidłowe zamontowanie kratek wentylacyjnych i taśm uszczelniająco-wentylacyjnych oraz przemyślane rozmieszczenie dachówek wentylacyjnych. Poza tym, przy pracach izolacyjnych pamiętajmy też o użyciu odpowiedniej foli dachowej, która w żadnym wypadku nie może być uszkodzona, bo wtedy woda będzie mogła wnikać do wnętrza i nie będzie odpowiednio chroniła dachu przed wilgocią. Zawilgocone ocieplenie traci właściwości izolacyjne. A dodatkowo prawidłowa wentylacja pokrycia pozwoli nie tylko zoptymalizować efektywność izolacji cieplnej, ale też uchroni więźbę przed zawilgoceniem, a co za tym idzie – osłabieniem konstrukcji dachu. KATARZYNA MASŁOWSKA


50

H

L AT

R Y G ERA

A

C

A G WARA CJ

www.gerardroofs.eu

DA

Blachodachówka GERARD z posypką ze skały wulkanicznej, jest odporna na odbarwienia, czy uszkodzenia mechaniczne, dach wolniej się nagrzewa a podczas ulewy czy gradobicia zapewnia komfort i ciszę. Skała doskonale tłumi akustycznie, nadaje niepowtarzalny naturalny kolor, ale przede wszystkim chroni panel, czyniąc dach niezniszczalnym, co podkreślamy 50-letnią pełną gwarancją, udokumentowaną 60 latami doświadczenia w produkcji. Oferowane przez GERARD pokrycie dachowe to siła doświadczenia, miliony dachów na świecie i w Polsce, to produkty o wysokiej jakości, trwałe, lekkie i zaawansowane pod względem technicznym, świetnie sprawdzające się również w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

ŁN

N

DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE

PE

DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE

D


FACHOWY WYKONAWCA | IZOLACJA DACHU

FOT. ROCKWOOL POLSKA

Szczelny i ciepły dach płaski Dachy płaskie, charakterystyczne dla dużych budynków mieszkalnych, hal produkcyjnych czy obiektów użyteczności publicznej, jeszcze kilkanaście lat temu były pokrywane i uszczelniane jedynie za pomocą pap asfaltowych układanych na lepik. Obecnie stosuje się innowacyjne materiały izolacyjne – membrany, płynne folie i wyspecjalizowane papy. Dzięki innowacyjnym materiałom uszczelnienie powierzchni dachu płaskiego wykonuje się znacznie łatwiej, szybciej i bezpieczniej. Dodatkowo nowe technologie izolacji umożliwiają wykorzystanie powierzchni dachów płaskich i zagospodarowanie ich na parking, ogród dachowy czy zamontowanie systemu solarnego.

OCIEPLENIE STROPODACHU Istotna różnica pomiędzy dachem i stropodachem polega na ukształtowaniu konstrukcji nośnej, która powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i sztywnością przestrzenną, a zarazem umożliwiać kształtowanie formy geometrycznej dachu, zgodnie z warunkami eksploatacji budynku i oczekiwaniami

34

architektonicznymi. Stropodach, czyli strop nad najwyższą kondygnacją budynku pełni rolę przykrycia budynku, jednocześnie chroniąc jego wnętrze przed wpływami atmosferycznymi. Składa się on z kilku warstw o różnym przeznaczeniu. Na konstrukcji nośnej stropowej ułożone są następujące warstwy, których kolejność w zależności od systemu, może się różnić: wyrównawcza, paroizolacja, termoizolacja, hydroizolacja, czyli pokrycie dachowe. Nieocieplone lub źle zaizolowane stropodachy są przyczyną znacznych strat ciepła w budynkach (ok. 22% ogólnych strat). Rzadsze, ciepłe powietrze unosi się do górnych części domu i powinno być tam utrzymane jak najdłużej, w czym kluczową rolę odgrywa izolacja. Jednymi

z najlepszych materiałów izolacyjnych na stropodachy są płyty, maty i granulaty z wełny mineralnej. Wśród dachów płaskich wyróżniamy: stropodachy wentylowane i niewentylowane. Do izolacji stropodachów niewentylowanych stosowane są twarde płyty z wełny mineralnej. Natomiast w izolacji stropodachów wentylowanych używane są najczęściej granulaty z wełny mineralnej oraz maty, zaś w mniejszym stopniu płyty. W stropodachach pełnych warstwa izolacji cieplnej z twardych płyt z wełny mineralnej układana jest bezpośrednio na warstwie nośnej. Na izolacji kładziona jest gładź cementowa, a na niej pokrycie dachowe – najczęściej papa. Czasem pokrycie dachowe układane jest bezpośrednio na materiale izolacyjnym. Przy

montażu warstwy izolacyjnej na podłożu betonowym należy zwrócić uwagę na gładkość powierzchni, która nie powinna odpowiadać gładkości betonu po usunięciu deskowania. Szczeliny o szerokości powyżej 12 mm należy wypełnić zaprawą cementową. Połączenie spodnich płyt dachowych z podłożem betonowym można wykonać metodą na zimno, używając mas klejowych wykonanych na bazie bitumitu, dyspersji akrylowej lub kauczuku oraz metodą na gorąco przy zastosowaniu lepiku bitumicznego oraz wypełniaczy. Połączenie płyt dachowych z masami klejowymi w miejscach przenoszenia sił jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy obliczeniowe obciążenie wiatrem (Wk) wynosi 1,0 kPa lub mniej. Jeśli dach wykonany jest z blachy trapezowej, ociepla się go, kładąc jedną warstwę izolacji. Podobnie postępujemy w przypadku dachu o konstrukcji żelbetowej. Użyte do izolacji dachów płaskich płyty z wełny mineralnej muszą być twarde i zaimpregnowane lub hydrofobizowane w procesie produkcji, o gęstości objętościowej co najmniej 145 kg/m3.

HYDROIZOLACJA DACHU PŁASKIEGO Dachy płaskie, charakterystyczne dla dużych budynków mieszkalnych, hal produkcyjnych czy obiektów użyteczności publicznej, jeszcze kilkanaście lat temu były pokrywane i uszczelniane jedynie


FACHOWY WYKONAWCA | IZOLACJA DACHU

za pomocą pap asfaltowych układanych na lepik. Obecnie stosuje się innowacyjne materiały izolacyjne – membrany, płynne folie i wyspecjalizowane papy. Dodatkowo, nowe technologie izolacji umożliwiają wykorzystanie powierzchni dachów łaskich i zagospodarowanie ich na parking, ogród dachowy, czy zamontowanie systemu solarnego. Membrany, papy czy płynne folie dachowe, poza funkcją hydroizolacyjną, bardzo często są ostatnią, wierzchnią warstwą dachu. W takich przypadkach poza odpornością na działanie wody stosowane produkty muszą charakteryzować się wysoką odpornością mechaniczną (związaną chociażby z koniecznością chodzenia po dachu w celu jego konserwacji i odśnieżania, czy niszczącym działaniem wiatru), odpornością na duże amplitudy temperatury oraz działanie promieni UV. W wypadku wierzchnich membran i pap dachowych mamy do czynienia z dwoma rodzajami mocowania: mocowaniem mechanicznym i klejeniem (oczywiście wybór mocowania jest często narzucony przez producenta i dostosowany do określonego rodzaju produktu i konstrukcji dachu). Jak zaznacza Tomasz Kamiński, doradca techniczny i wykonawca z firmy Isoter: Warto pamiętać, że stabilność pokrycia dachowego mocowanego mechanicznie zależy wyłącznie od sposobu i jakości mocowania. Membrana dachowa przymocowane mechanicznie do dachu płaskiego może być krótkotrwale podniesiona na skutek ssania wiatru. Przy użyciu mechanicznie mocowanych membran dachowych, należy sprawdzić, czy wszystkie płyty zostały przymocowane do podłoża, aby zapobiec ich przemieszczeniu. Do mocowania membran stosowane są łączniki mechaniczne teleskopowe (teleskop, wkręt i kołek). Mocowanie następuje poprzez membranę wierzchniego krycia, warstwę ocieplenia (płyty z wełny mineralnej lub styropianu) i paroizolację do blachy trapezowej lub bezpośrednio do podłoża betonowego. Długość łączników uzależniona jest od grubości warstwy izolacji termicznej. Bardzo ważna jest też gęstość rozmieszczenia tych łączników – zdecydowanie większe ich zagęszczenie powinno być na krawędziach dachu (w tych miejscach pokrycie jest najbardziej narażone na niszczące działanie porywów wiatru). Z kolei w przypadku montażu membran przyklejanych do powierzchni dachu, płyty izolacyjne powinny być przymocowane mechanicznie, aby oprzeć się sile wiatru.

Prawidłowa izolacja Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny, Rockwool Polska Podczas wykonywania izolacji dachów płaskich należy zwrócić szczególna uwagę na: 1. Wybór odpowiedniej paroizolacji powinien być podyktowany panującymi warunkami cieplno-wilgotnościowymi w pomieszczeniu. Źle dobrana paroizolacja to ryzyko tworzenia się skropliny w przegrodzie, a w konsekwencji pojawienie się pęcherzy powietrznych na szczelnym pokryciu papowym. Dzięki folii paroizolacyjnej Rockfol SK 18234 II zbudowanej z warstwy zbrojonego włóknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu zabezpieczonego łatwą do zdjęcia folia LDPE uzyskujemy gwarancję pewnej i bardzo szczelnej dyfuzyjnie warstwy. 2. Staranne prace wykonawcze – obróbki blacharskie, prócz efektów estetycznych, mają zwykle uszczelnić dach w miejscach, w których nie jest w stanie zrobić tego materiał izolacyjny. Źle przycięte i zamocowane łącznikami blachy rozszczelnią się i zaczną odkształcać pod wpływem temperatury. Pamiętajmy także o dokładnym wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej, w szczególności zgrzewów papy czy membran PCV. 3. Zanim nałożymy klej musimy upewnić się, że klejone powierzchnie są czyste i zwarte, a wbudowywany materiał suchy. Płyty z wełny skalnej przyklejamy tak, by uzyskać przesunięcie krawędzi o min. 15 cm. Następnie dosuwamy je szczelnie do siebie. Nadmiar kleju nie może być widoczny na stykach płyt – jego mocowanie sprawdzamy uciskając naroża. 4. Spadek stropodachu – pamiętajmy, że dobrze wykonany projekt odprowadzenia wody deszczowej zmniejszy obciążenie stropu i zapewni lepszą izolację cieplną przegrody. Wykonuje się to w systemie Rockfall płytami ze skalnej wełny z jednokierunkowym spadkiem Rockfall (SP) i kontrspadkowe Rockfall (KSP). Źle zaprojektowana i wykonana warstwa spadkowa to ryzyko gromadzenie się wody opadowej, a w konsekwencji możliwość powstania nieszczelności. 5. Odpowiednie użytkowanie – jest kluczem do trwałości dachu na długie lata. Warto dobierać płyty dachowe w zależności od późniejszego dostępności dachu jak ruch pieszy na szlakach komunikacyjnych, stojące fundamenty pod urządzenia dachowe. Nie można zapomnieć o obowiązkowych przeglądach, konserwacji pokryć, a ewentualne naprawy należy wykonywać niezwłocznie.

Użyte do izolacji dachów płaskich płyty z wełny mineralnej muszą być twarde i zaimpregnowane lub hydrofobizowane w procesie produkcji, o gęstości objętościowej co najmniej 145 kg/m3. Fot. Isover

35


FACHOWY WYKONAWCA | IZOLACJA DACHU

Następnie wodoszczelną membranę można przykleić do powierzchni izolacji. Stosunkowo najwygodniejszym w stosowaniu materiałem są płynne membrany dachowe (czasami nazywane foliami). Wymagają one jedynie zastosowania odpowiednich wałków malarskich lub urządzeń natryskowych. Jednak jest to rozwiązanie stosunkowo nowe i dość kosztowne, dlatego wykonawcy, którzy chcą zastosować tego typu uszczelnienie powinni przejść gruntowne szkolenie – zauważa ekspert.

NOWOCZESNE PAPY Obecnie do izolacji dachów płaskich stosowane są wysokiej klasy papy

polimero-bitumiczne o właściwościach, znacznie przekraczających minimalne wymagania normowe. Te papy gwarantują znacznie lepsze parametry niż papy standardowe, przyczyniając się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa na dachu. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zgłaszane jest zapotrzebowanie na najwyższą jakość, prawidłowe wykonawstwo i długotrwałą żywotność. Składają się one z wyjątkowo wytrzymałych wkładek nośnych w połączeniu z warstwami polimerowego bitumu najwyższej jakości (receptury masy bitumicznej zawierają elastomery i plastomery) o wysokiej wytrzymałości na działanie

Panele z płyt PIR Krzysztof Horna, doradca techniczno inwestycyjny, Recticel Izolacje Istnieje wiele metod wykonania i montażu dachów płaskich. Dobór najbardziej odpowiedniego sposobu uzależniony jest od sposobu użytkowania budynku i dachu, rodzaju konstrukcji dachu, sposobu montażu izolacji cieplnej oraz wybranej hydroizolacji. W obecnych czasach bardzo istotna jest ochrona cieplna budynku. W tym aspekcie bardzo wydajnym sposobem jest izolowanie dachów płaskich panelami z pianki PIR produkowanymi przez firmę Recticel. Panele takie zapewniają dużą efektywność cieplną przy małych grubościach płyt (współczynnik przewodzenia ciepła lambda od 0,022 W/m.K). Płyty PIR są również bardzo lekkie, co może mieć znaczenie przy konstrukcjach stalowych. Duży format i stabilność płyt Recticel zapewnia szybki montaż. Przekłada się to na koszt montażu i jakość wykonanej izolacji cieplnej. Jak wspomniałem jest wiele możliwości wykorzystania dachu płaskiego. W związku z tym będziemy mieli wiele możliwości hydroizolacji dachów. Firma Recticel ma w swojej ofercie płyty, które możemy montować zarówno mechanicznie, jak i przez metody klejenia. Jako hydroizolację możemy, zatem zastosować izolację bitumiczną przy metodach klejenia na zimno lub gorąco, jak również możemy zastosować izolację typu EPDM i montaż mechaniczny.

Zatrzymać ciepło inż. Michał Piotrkowski, doradca techniczny w firmie Yetico Ciepło z domu ucieka nie tylko przez ściany zewnętrzne, ale i przez źle zaizolowany dach. Na szczególną uwagę zasługują dachy płaskie, gdzie nie tylko ważna jest termoizolacja, ale i właściwe wyprofilowanie połaci dachowej. Zbyt małe nachylenie może skutkować tym, że woda nie jest odpływa i tworzą się zastoiny wodne. Woda może powodować podczas zamarzania i rozmrażania nieszczelności i uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej. Konsekwencje są poważne: powstają przecieki, mostki termiczne, uciekające ciepło narazi nas na zwiększone wydatki na energię. Aby uniknąć takich nieprzyjemności warto postawić na ocieplenie dachów płaskich na bazie produktów Yetico. Pierwszym elementem ocieplenia są styropianowe płyty bazowe, które spełniają rolę termoizolacyjną. Mogą to być płyty białe, standardowe (0,036-0,038 [W/(m.K]), jak i grafitowe o zmniejszonej lambdzie (np. 0,031 [W/(m.K)]), które nadają się do budownictwa energooszczędnego. Drugim elementem ocieplenia są płyty spadkowe. Profilują dach tak, aby nachylenie odprowadzało z niego wodę. Elementy te mogą być wykonane z tych samych styropianów z jakich wykonuje się płyty bazowe. Główną zaletą systemu ocieplenia dachu płaskiego na bazie styropianowych spadków dachowych jest mniejsze obciążenie dachu, niż w przypadku betonowej lub stalowej konstrukcji. Łatwiejsza jest też praca montażowa, a rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze niż profilowane konstrukcje stalowe lub betonowe.

36

Twarda wełna – sposób na dobrą izolację Jakub Zarzycki, kierownik produktu, Isover Izolacja dachu płaskiego ma za zadanie przenieść możliwe obciążenia, zarówno te wynikające z warstw dachu czy zamontowanych instalacji, jak i z ciężaru śniegu. Najlepiej zastosować układ warstw izolacji prostopadły względem siebie. Stworzenie sekwencji powtarzających się czterech warstw stworzy stabilną konstrukcję: warstwa konstrukcyjna (zwykle żelbetowa płyta lub blacha trapezowa); warstwa paroizolacyjna (folia PE); materiał izolacyjny i poszycie zewnętrzne (papa termozgrzewalna modyfikowana lub membrana typu HDPE). Niezbędna jest prawidłowa izolacja, takich elementów jak: attyki, gzymsy, wsporniki, połączenia ze ścianami zewnętrznymi czy dachu z kominem. Przy niskich spadkach, charakterystycznych dla dachu płaskiego, stosuje się pełną izolację bez warstwy wentylacyjnej. Z uwagi na możliwość pojawienia się wilgoci w okresach wiosenno-jesiennych, projektant powinien określić szczegóły rozmieszczenia kominków wentylacyjnych. Do izolowania dachów płaskich stosuje się twarde wełny, odporne na odkształcenia mechaniczne. Mogą to być rozwiązania jednorodne, np. wełna szklana lub skalna, albo też połączenia obu tych rodzajów w jednym zestawie. Rozwiązaniem Isover spełniającym wszystkie kryteria dachu płaskiego, nawet takiego o bardzo skomplikowanej strukturze, jest Isover „Platynowy dach”. Ten zestaw produktów TUP oraz Taurus jest niepalny, wykonany z dwóch warstw o najwyższej dokładności w zakresie tolerancji grubości T5, co daje gwarancję 100% szczelności i jakości wykonania. Do tego posiada doskonałe parametry izolacyjne oraz jest na tyle elastyczny, że może dostosowywać się nawet do pracującego dachu w konstrukcji drewnianej, poprzez co zapobiega powstawaniu mostków cieplnych. Zastosowanie produktów o korzystnym współczynniku ciepła przełoży się na zmniejszenie kosztów ocieplenia budynku.

podwyższonych temperatur, giętkości w niskich temperaturach i odporności na starzenie. W klasycznych układach hydroizolacji z pap bitumicznych montuje się dwie warstwy papy na termoizolacji. Stanowią one warstwę podkładową i nawierzchniową. Obie mogą być do siebie zgrzane lub przyklejone. Dzięki ich znakomitej giętkości w niskiej temperaturze i wysokiej wytrzymałości na działanie podwyższonych temperatur wytrzymują one najwyższy stopień obciążeń i są niezawodne nawet po upływie dziesięcioleci. W przypadku, gdy papa podkładowa montowana jest na podłożu nieodpornym termicznie, takim jak styropian EPS jej zgrzewanie nie jest możliwe. Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie oferowanego przez niektórych producentów samoprzylepnych systemów hydroizolacji.

MEMBRANY DACHOWE Membrany produkowane są ze specjalnych tworzyw sztucznych (PVC) lub kauczuków (EPDM). Konstrukcja membrany: warstwa wierzchnia – odpowiedzialna za odporność na

działanie czynników zewnętrznych: promieniowanie UV, działanie gazów wytwarzanych przez ciepłownie i przemysł, duże różnice temperatur występujące na dachach, naturalne starzenie, ścieranie podczas chodzenia po dachu, promieniowanie cieplne, zaprószanie ogniem; warstwa zbrojenia – odpowiedzialna za parametry mechaniczne: wydłużenie, odporność na przebicie, rozdzieranie i rozciąganie; warstwa spodnia – odpowiedzialna za jakość zgrzewu – trwałe, homogeniczne połączenie z warstwą wierzchnią. Membranę mocuje się mechanicznie do podłoża za pomocą specjalnych elementów mocujących. Miejsca przebić przykrywa się kolejnym arkuszem. Arkusze łączy się ze sobą metodą zgrzewania za pomocą specjalnych urządzeń – zgrzewarek (automatycznych bądź ręcznych). Warto pamiętać, że każde rozwiązanie zastosowane do izolacji powierzchni dachu wymaga nie tylko odpowiedniego wykonania pokrycia, lecz także odpowiedniego sposobu dozoru i eksploatacji. KATARZYNA MASŁOWSKA


www.yetico.com


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY ELEWACYJNE

Elewacja „skrojona” na miarę Budynki z drewnianą elewacją pięknie się starzeją. Ponadto drewno można systematycznie poddawać renowacji, przez co elewacja zachowa świeżość i piękno przez długie lata. Fot. DLH

Szeroka gama materiałów elewacyjnych pozwala nam puścić wodze fantazji i stworzyć na zewnętrznych ścianach domu zupełnie nieoczywiste połączenia. Różne kolory kamienia, beton tuż obok drewna – to, w co „ubierzemy” budynek, zależy tylko od naszej wyobraźni.

o nowoczesnej formie, jak również i klasycznej. Za pomocą kamienia możemy nadać elewacji charakter śródziemnomorskiej hacjendy, nowoczesnego kondominium, czy sielskiej chaty na weekendowy wypoczynek. Dzieje się tak za sprawą bogatej charakterystyki wzorniczej kamienia, która diametralnie odmienia wygląd każdego domu. Można go stosować na całej powierzchni ścian lub wyłącznie na ich części. Ciekawym rozwiązaniem jest również zastosowanie tego samego rodzaju kamienia, jednak w różnych odcieniach kolorystycznych. Niebywałą zaletą kamienia, jest jego zróżnicowana struktura. W odróżnieniu od innych okładzin elewacyjnych, kamień posiada wiele ciekawych rodzajów powierzchni, przez co może nadawać elewacjom wielowymiarową formę. Zaleta ta sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy nam na gładkich jednokolorowych elewacjach przełamanych mocnym akcentem. Warto wówczas zastosować kamień wyłącznie na jednej ze ścian lub w okolicach okien czy wiatrołapu i wybrać mocne struktury imitujące ostro rżnięte skały, kontrastujące kolorystycznie z podkładem bazowym. Chociaż elewacje kamienne zdominowały nowoczesne budownictwo, to materiał ten nie jest zarezerwowany wyłącznie dla współczesnych budynków. Na mocno stylizowanych, tradycyjnych konstrukcjach kamień prezentuje się równie spektakularnie. Szczególnie, że do wyboru mamy dziś kamień imitujący starą cegłę czy otoczaki, które znane są z projektów sprzed wieków.

NIEZAWODNY KLINKIER Elewację domu można śmiało porównać do garnituru szytego na miarę. Musi ona nie tylko doskonale pasować do bryły budynku, ale również ładnie komponować się z otoczeniem. Coraz rzadziej decydujemy się na jednolitą kolorystykę elewacji, na rzecz modnej gry kontrastów z użyciem różnych materiałów. Z lekkością łączymy dziś ze

38

sobą materiały elewacyjne o różnych teksturach i barwach, dzięki czemu budynki nie tylko się wyróżniają, ale także nabierają nietuzinkowego stylu. Coraz modniejsze staje się również stosowanie nietypowych rozwiązań oraz technologii, o których jeszcze kilka lat temu, nie myśleliśmy w kontekście materiałów elewacyjnych. Dzięki temu

domy zyskują miano nie tylko miejsca do mieszkania, ale również dekoracji przestrzeni.

TWARDY JAK KAMIEŃ Dużą popularnością cieszą się dziś elewacje nawiązujące do natury. Kamień, który jest w pełni naturalnym materiałem doskonale pasuje do budynków

Materiał elewacyjny, jakim jest klinkier cieszy się w budownictwie bardzo dużym powodzeniem. Jest znacznie tańszy niż kamień, a zapewnia równie szerokie możliwości wykończenia budynku od zewnątrz. Szeroka gama cegiełek klinkierowych sprawia, że możemy wykończyć budynek w elegancki sposób, nadać mu starodawny klimat czy


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY ELEWACYJNE

nowoczesny sznyt. Klinkier cechuje się również niezwykłą trwałością i podobnie, jak każdy inny rodzaj materiału elewacyjnego, możemy stosować go na całej powierzchni zewnętrznych ścian domu, jak i ich fragmentach. Odporny jest na nasiąkanie wodą, jego kolory są trwałe, a dzięki mrozoodporności przetrwa w nienaruszonym stanie wiele lat. Klinkier zapewnia nam również możliwość zastosowania tego samego koloru i rodzaju materiału na ścianach budynku, tarasie czy otoczeniu domu. Dzięki temu aranżacja budynku i jego najbliższego otoczenia, będzie spójna i elegancka.

Cegły klinkierowe prezentują się spektakularnie na budynkach o klasycznej, jak i nowoczesnej formie. Do wyboru mamy szeroką gamę kolorów oraz cegły, które wyglądają jak stare i podniszczone. Fot. Röben Blacha tytan-cynk Rheinzink jest materiałem nie palnym, chroniącym przed uderzeniem pioruna oraz przezd elektrosmogiem. To doskonałe rozwiązanie do nowoczesnych domów, które wyróżniają się minimalistyczną architekturą. Fot. Rheinzink Bloczki elewacyjne Tom mogą być wykorzystane do budowy ścian obiektów różnego typu. Elementy nadprożowe i bloczki narożne ułatwiają wykończenie trudnych załamań i wgłębień. Fot. Joniec

W STYLU „EKO” Elewacje z drewna przeżywają obecnie renesans. Naturalna forma drewna prezentuje się elegancko, ale również stanowi wyśmienity kontrast dla chłodnych materiałów elewacyjnych, jak tynk, metal czy beton. Dzięki drewnu dom prezentuje się przytulnie, ale również idealnie wtapia się w otoczenie. To doskonałe rozwiązanie dla budynków osadzonych na mocno zadrzewionej działce. Drewniana elewacja sprawi, że nawet najbardziej nowoczesna bryła domu, doskonale wkomponuje się w otaczającą go naturę. Jedną z największych zalet drewnianych elewacji jest to, że budynki nim wykończone pięknie się starzeją. Ponadto drewno można systematycznie poddawać renowacji, przez co elewacja zachowa świeżość i piękno przez długie lata. Drewnianą oblicówkę możemy układać w pionie lub poziomie, co pozwoli nadać elewacji wyszukany

Trendy w elewacji Łukasz Gołąb, dyrektor handlowy w firmie Joniec Aktualne trendy dotyczące elewacji bazują na łączeniu rozmaitych materiałów o odmiennej fakturze oraz różnych ( często kontrastowych ) kolorach. Dzięki temu mamy ogromne możliwości stworzenia zindywidualizowanych projektów. W budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, czy dotyczącym budynków użyteczności publicznej modne są zestawienia elewacji wykonanych z betonu i drewna, betonu i szkła, tynku i kamienia ozdobnego, tynku i klinkieru. W projektach, gdzie łączy się odmienne faktury powierzchni można wykorzystać bloczki elewacyjne Tom firmy Joniec®. To produkt, który doskonale dopasowuje się do aktualnych trendów w designie. Uniwersalna estetyka pozwala na ich wykorzystanie zarówno w przypadku nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury budynku. Łupana struktura powierzchni umożliwia uzyskanie niepowtarzalnego wyglądu elewacji. Wieloletnia trwałość bloczków Tom pozwala uniknąć kosztów związanych z koniecznością regularnego malowania i renowacji ścian zewnętrznych. W klimacie, w którym zanieczyszczenie powietrza i warunki klimatyczne powodują ciągłe brudzenie ścian - ma to kolosalne znaczenie. Elewację Tom można szybko i skutecznie wyczyścić za pomocą zwykłej myjki ciśnieniowej. Ta metoda błyskawicznie przywróci jej pierwotną świeżość. Odporność na uszkodzenia mechaniczne to dodatkowa zaleta, którą trudno przecenić w codziennej eksploatacji. Obecnie poszukiwane są oryginalne i niepowtarzalne rozwiązania. Bogactwo materiałów dostępnych na rynku sprzyja temu trendowi. Efekt końcowy zależy jedynie od wyobraźni architekta i możliwości finansowych inwestora.

39


FACHOWY WYKONAWCA | MATERIAŁY ELEWACYJNE

Murowanie klinkieru – jak to zrobić Murowanie cegieł klinkierowych nie jest czynnością bardzo skomplikowaną, ale warto powierzyć ją jednak doświadczonej ekipie, szczególnie wykonując elewację. Kupując cegły klinkierowe należy zwrócić uwagę, aby pochodziły one z jednej partii produkcyjnej, dlatego też należy pamiętać, aby zamówić je jednorazowo. Unikniemy w ten sposób ewentualnych różnic kolorystycznych cegieł, wynikających z właściwości użytego do produkcji naturalnego surowca – jakim jest glina. Ważnym elementem jest również dobór odpowiedniej zaprawy murarskiej, której rodzaj należy dostosować do nasiąkliwości cegieł. Warto stosować gotowe zaprawy. Przed dokonaniem zakupu trzeba sprawdzić, czy dana zaprawa służy do murowania i jednoczesnego spoinowania, czy tylko do murowania. W tym drugim przypadku należy zakupić odrębnie specjalną zaprawę do spoinowania. Do zapraw gotowych nie wolno dodawać żadnych domieszek (np. przeciwmrozowych). Podczas murowania należy zawsze mieszać cegły z kilku palet tak, aby uzyskać naturalny rozkład kolorów. Należy położyć nacisk na czystość – zabrudzoną cegłę trudno jest oczyścić, gdy już ułoży się ją w murze. Zarówno podczas przerw, jaki i po zakończeniu całego procesu, świeży mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszczu, silne nasłonecznienia, wiatru) – w tym celu należy przykryć mur np. folią lub plandeką. Źródło: Wienerberger

Cegła elewacyjna Long John Grey pozwala na murowanie na cienką spoinę o grubości ok. 5 mm. Dzięki temu elewacja nabiera dynamicznego charakteru, i wygląda, jak wykonana bez widocznej zaprawy. Fot. Wienerberger

Gatunek drewna na elewację Zbigniew Kupidura, menedżer produktu z firmy DLH Global Istnieją takie gatunki jak tatajuba czy cedr czerwony, które praktycznie nie potrzebują dodatkowej warstwy ochronnej. Są one naturalnie wytrzymałe na warunki zewnętrzne, dlatego też nasi Klienci tak chętnie wybierają je do budowy elewacji. Warto jednak zabezpieczyć deski preparatami chroniącymi przed działaniem promieni słonecznych, aby piękny kolor utrzymał się na dłużej. W przypadku takich gatunków jak meranti i świerk, należy pamiętać o regularnej impregnacji specjalistycznymi preparatami, które zabezpieczą fasadę przed rozwojem grzybów i pleśni. DLH jako firma dbająca o środowisko posiada certyfikaty potwierdzające, że nasze drewno pochodzi z legalnych, odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. Sami wprowadziliśmy także Program Dobrego Dostawcy (Good Supplier Programme), który jest narzędziem do gromadzenia i analizowania informacji o pochodzeniu i legalności dostarczanego drewna.

styl. Oprócz naturalnego drewna, które wymaga impregnacji i pielęgnacji, do wyboru mamy również deskę kompozytową. Jest mniej wymagająca, a prezentuje się równie naturalnie i stylowo. Choć znana jest głównie jako okładzina na tarasy czy balkony, ciekawie prezentuje się również w formie elewacji domu.

FOT. WIENERBERGER

SUROWY BETON

40

Coraz częściej spotykamy beton w formie elewacji domu. Ten surowy materiał dedykowany jest nowoczesnym budynkom, które niejednokrotnie charakteryzują się odważną bryłą. Dobrze prezentuje się na domach o ostrych,

prostych kształtach i wielkoformatowych przeszkleniach. Jednak nie każdy rodzaj betonu architektonicznego nadaje się na elewacje. Płyty z betonu powinny cechować się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodpornością oraz odpornością na wodę. W przeciwnym wypadku na ich powierzchni mogą tworzyć się nieestetyczne zacieki i plamy, które spowodują pękanie betonu po zimie. Bardzo istotna jest również waga betonu. Do elewacji należy wykorzystywać lekkie płyty, które nie tylko będą prostsze w montażu, ale również nie obciążą samego budynku. MARTA USTYMOWICZ


FACHOWY WYKONAWCA | ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE

FOT. MONIER BRAAS

Pokłady „nieograniczonej” energii

Wybór instalacji grzewczej nie musi kończyć się na pompie ciepła lub kolektorach słonecznych. Zwłaszcza, że na rynku dostępnych jest wiele alternatywnych rozwiązań, takich jak choćby różnego typu kotły. Warto więc zastanowić się nad ekologicznym systemem grzewczym, mając na uwadze, że trzeba dostosować do niego całą instalację centralnego ogrzewania domu. Tematyka związana z instalacjami grzewczymi jest cały czas „aktualna”. Chodzi oczywiście o „palący” problem związany ze smogiem. Według GOiŚ głównym powodem powstawania zanieczyszczeń powietrza związanych z domowymi instalacjami grzewczymi są właśnie paliwa gorszej jakości, przestarzałe urządzenia grzejne oraz ich nieprawidłowa obsługa. Ponad 80% pieców węglowych to piece zasypowe, w których właściciele mogą spalać niemal wszystko. Nieco nowocześniejsze konstrukcje – piece retortowe – stanowią 11%, a 3,9% to wciąż piece kaflowe. Średni wiek pieca węglowego to 12 lat,

a to oznacza, że większość tych kotłów w najbliższych latach będzie musiała być wymieniona – alarmuje prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła. Uszkodzone lub stare piece mogą nie w pełni spalać paliwa stałe. Brakuje im też wartości granicznych dla pyłu i tlenku węgla oraz często zdarza się, że nie są dostosowane do przyległych im kominów. Nie ulega wątpliwości, że nadszedł najwyższy czas, abyśmy zaczęli korzystać z nowoczesnych, ekologicznych technologii. Jednak nie dajmy sobie wmówić, że „tradycyjne” piece i kominki na paliwa stałe przyczyniają się do powstawania

smogu. Na pewno nie są to odnawialne źródła energii. Jakie zatem urządzenia możemy zaliczyć do tych „energooszczędnych”?

CIEPŁO Z POMPĄ! Pompy ciepła możemy zaliczyć do jednych z najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych, oferowanych obecnie na rynku. Urządzenia te czerpią energię, niezbędną do podgrzania wody, ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, woda i grunt (ziemia). Do efektywnej pracy, pompa ciepła potrzebuje jedynie niewielką ilość energii elektrycznej. Jest to jednak

bardzo mała wartość w stosunku do wytworzonej energii cieplnej. Co ważniejsze pompy ciepła zasilane powietrzem mogą również służyć do chłodzenia pomieszczeń latem, wykorzystując do tego np. instalację podłogową lub klimakonwektory. Nie zapominajmy, że skuteczne działanie powietrznych pomp ciepła zależy w głównej mierze od warunków panujących na zewnątrz. Chociaż na rynku dostępne są modele pomp, które pracują nawet przy temperaturze -20ºC to trzeba mieć na uwadze, że w takich warunkach znacznie spada ich sprawność. A przecież w naszym rodzimym

41


FACHOWY WYKONAWCA | ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych stosowanych w mikroinstalacjach nie liczy się tylko potencjalna ilość wyprodukowanej energii, wyrażona procentowo w sprawności nominalnej, ale szczególne znaczenie ma podwyższona sprawność jego modułów przy słabym oświetleniu. Fot. Monier Braas

Opłacalna fotowoltaika Kacper Niepiekło, prezes firmy Ennovati Aby zakup instalacji fotowoltaicznej miał sens trzeba inwestować w produkty dobrej jakości, które zapewnią bezawaryjne funkcjonowanie – renomowani producenci zapewniają, że panele będą dobrze funkcjonować przynajmniej 25 lat. To istotne ponieważ, panele starzeją się z wiekiem i spada ich wydajność. Roczna norma spadku mocy mieści się w granicach od 0,6% do 1,1%. Tańsze panele będą tracić na wydajności szybciej od tych oferowanych przez renomowanych producentów. Panele dobrej jakości mają liniową charakterystykę spadku sprawności przez co dłużej pracują z właściwą efektywnością. W przypadku takich modułów płacimy za ich moc czyli za każdą jednostkę Wp czyli deklarowaną moc szczytową panelu. Każdy producent modułów podaje również parametr tolerancji mocy. Dodatnia tolerancja oznacza, że dany moduł nigdy nie będzie miał mocy niższej niż nominalna, ale może charakteryzować się nieco wyższą mocą niż ta deklarowana. Aktualnie rynkowym standardem jest dodania tolerancja mocy na poziomie 5%. Istotna jest też jakość falownika, który jest centrum systemu oraz zabezpieczeniem instalacji. Nawet 90% awarii systemu fotowoltaicznego rozpoczyna się od usterki tego urządzenia. Dobrze więc aby było sprawdzonej, europejskiej produkcji z zapewnionym przez producenta szybkim serwisem gwarancyjnym na terenie całej Polski. Instalacja powinna być budowana z myślą o bezawaryjnym funkcjonowaniu przez minimum 25 lat. Warto pamiętać, że bardzo niska cena to często wskaźnik tego, że instalacja może posiadać podzespoły nie spełniające wymagań jakościowych jeśli chodzi o zabezpieczenia, uziemienie oraz okablowanie. Te wszystkie elementy wpływają na bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu. Tańsze instalacje mogą charakteryzować się np. brakiem instalacji przeciwprzepięciowej, która chroni system przed wyładowaniami atmosferycznymi.

42

klimacie, zimowe temperatury mogą spadać poniżej -20ºC, co powoduje, że powietrzna pompa ciepła nie może być samodzielnym źródłem ciepła i w tym okresie na pewno będzie potrzebować dodatkowego wsparcia. Ze względu na warunki klimatyczne panujące w  naszym kraju, jedynie gruntowe pompy ciepła są w stanie samodzielnie, bez dodatkowego źródła ciepła, zapewnić całoroczne ogrzewanie budynku. Urządzenia te pozyskują energię z ziemi, wykorzystując do tego zasadę termodynamiki. Dzięki temu energia cieplna z dolnego źródła (gruntu), za pomocą czynnika roboczego, dostarczana jest do górnego źródła ciepła czyli np. ogrzewania podłogowego, ściennego, grzejników konwekcyjnych, klimakonwektorów. Wodne pompy ciepła są najrzadziej stosowane, ze względu na duże koszty wykonania instalacji i konieczność posiadania 2 zbiorników wodnych. Jednak ich największą zaletą jest duża efektywność. Do pozyskania energii wykorzystują dwie studnie: biorczą, z której pobiera się wodę oraz drugą – dawczą, która

odprowadza ją z powrotem do środowiska naturalnego. Głębokość studni nie może być mniejsza niż 10 m pod powierzchnią ziemi, gdzie temperatura wody waha się od +8 ºC do +10ºC. Natomiast poniżej 10 m temperatura nie spada poniżej +12ºC. Jeżeli poważnie myślimy o zastosowanie wodnej pompy ciepła lepiej zdecydować się na głębszy odwiert, nawet jeśli jest to równoznaczne ze zwiększeniem wydatków na zrealizowanie takiej inwestycji. Dlaczego? Ponieważ zapewni ona stabilniejsze źródło energii przez cały rok.

ENERGIA ZE SŁOŃCA Kolektory słoneczne służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przekształcają energię słoneczną w energię cieplną – głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu, że wykorzystują odnawialne źródła energii należą do jednych z najbardziej ekonomicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań grzewczych. Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych: płaskie i próżniowe rurowe.


FACHOWY WYKONAWCA | ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE

Podstawowym warunkiem uzyskania efektywnej pracy instalacji solarnej jest właściwe nasłonecznienie kolektorów słonecznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zawsze prostopadłego kąta padania promieniowania słonecznego na kolektor. Wówczas przepuszczalność promieniowania przez szybę, a także przyjmowanie promieniowania przez absorber byłaby na najwyższym poziomie. Jednak zmienne ustawianie kolektora względem Słońca stosuje się bardzo rzadko – głównie ze względu na dodatkowe koszty instalacji stelaży i ich serwisowania. Zwłaszcza, że kolektory słoneczne charakteryzują się szerokim zakresem pracy. Nachylenie kolektora słonecznego do poziomu zależy głównie od pory roku. Pionowe ustawienie panelu w zimie pozwala uzyskiwać najwięcej ciepła – słońce porusza się wówczas nisko nad horyzontem. Jest to jednak ustawienie bardzo niekorzystne w lecie. Wtedy kąt padania promieni słonecznych na pionowo ustawiony kolektor jest ostry. Badania, porównujące miesięczne nasłonecznienie, wykazały, że najkorzystniej

jest ustawić kolektor pod kątem 45° lub nieco niższym.

CIEPŁO Z KOTŁA Kotły kondensacyjne możemy zaliczyć do najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku. Niektóre modele osiągają sprawność cieplną przekraczającą 100% COP. Jednak, aby kocioł mógł efektywnie działać musi być odpowiednio podłączony. Istotne dla osiągnięcia wysokiej sprawności pracy jest też miejsce jego montażu. Każdy gazowy kocioł kondensacyjny wykorzystuje ciepło (do ogrzania wody) powstałe podczas spalania gazu ziemnego. Jednak te najbardziej energooszczędne kotły gazowe wykorzystują tzw. efekt kondensacji. W kotłach kondensacyjnych dzięki wysokiej temperaturze spalania sięgającej nawet 130-150°C dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Dzięki temu następuje odzyskanie dodatkowej energii w postaci ciepła i przekazanie jej do instalacji c.o. W przeciwieństwie do kotłów kondensacyjnych, w kotłach

W polskim klimacie bardziej opłaca się zainwestować w dobry płaski kolektor niż jego próżniowy odpowiednik. Fot. Buderus

REKLAMA

Systemy grzewcze przyszłości.

Wyższy komfort oraz większe oszczędności. Nowa generacja pomp ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Logatherm WLW196i AR to: elegancja i nowoczesność, wysoki komfort użytkowania, możliwość sterowania za pomocą tabletu lub smartfona oraz możliwość tworzenia wielu konfiguracji systemów grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika. Urządzenie dostępne w wersji stojącej lub wiszącej, w kolorze białym lub czarnym.

43 Infolinia Buderus 801 777 801, www.buderus.pl


FACHOWY WYKONAWCA | ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE

do szczytowej mocy nominalnej modułu. Jest to istotne w przypadku fotowoltaicznych instalacji dachowych, które nie zawsze są właściwie wentylowane.

ENERGOOSZCZĘDNIE CENTRALNA INSTALACJA

W kotłach dwufunkcyjnych woda jest podgrzewana w sposób przepływowy, wyłącznie w momencie poboru. Zapobiega to stratom wynikającym z magazynowania ciepłej wody. Fot. Immergas

konwencjonalnych energia ta ulega bezpowrotnej stracie, gdyż para wodna uchodzi wraz ze spalinami przez komin. Dzięki odzyskanej dodatkowej energii ciepła skraplania, kotły kondensacyjne mają o wiele wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Sprawność kotłów standardowych wynosi między 86-90%, natomiast sprawność kotłów kondensacyjnych sięga aż 109%. Wśród zalet kondensacyjnych kotłów wymienia się także ich niewielkie rozmiary, brak nieczystości i nieprzyjemnego zapachu – w porównaniu z kotłami na paliwo stałe. W związku z tym nie ma potrzeby wydzielania osobnego pomieszczenia, ani na sam kocioł, ani na paliwo. Pełna automatyka pracy kondensacyjnych kotłów powoduje, że użytkownicy nie muszą się troszczyć o dostawy paliwa i jego zapasy. W znacznym stopniu zwiększa to komfort, zwłaszcza w niewielkich budynkach, w których trudno byłoby wygospodarować dodatkową powierzchnię. Kotły kondensacyjne są

44

również mniej awaryjne niż urządzenia na paliwo stałe i wymagają mniejszej ilości przeglądów.

PANELE FOTOWOLTAICZNE Dla większości z nas energia słoneczna kojarzy się nam z ogniwami krzemowymi, które nadal zasilają przenośne kalkulatory, czy zegarki. Sytuacja na rynku uległa zmianie. Krzem jako budulec ogniw fotowoltaicznych (PV) jest wypierany przez nowe technologie umożliwiające zbudowanie ogniw z bardzo cienkiej warstwy przewodnika. Coraz częściej pojawiają się ogniwa całkowicie pozbawione klasycznych półprzewodników wykonanych z krzemu, selenu czy kadmu. Przy wyborze paneli fotowoltaicznych stosowanych w mikroinstalacjach nie liczy się tylko potencjalna ilość wyprodukowanej energii, wyrażona procentowo w sprawności nominalnej, ale szczególne znaczenie ma podwyższona sprawność jego modułów przy słabym oświetleniu. W polskim klimacie baterie słoneczne

pracują o średnim natężeniu promieniowania słonecznego, wynoszącego 990 W/m2. Jednak jest to tylko średnia. W okresie zimowym rzadko będzie ono przekraczać 300 W/m2. Z tego powodu ważne jest, aby efektywna praca baterii została zachowana nawet w słabych warunkach słonecznych. Dlatego też należy pamiętać, że moduły z ogniwami polikrystalicznymi (wykonanymi z wykrystilizowanego krzemu) pomimo, że osiągają słabszą sprawność niż monokrystaliczne w warunkach STC to mogą wydajniej pracować w warunkach większego zachmurzenia. Z kolei panele monokrystaliczne są najbardziej wydajne w dni słoneczne. Warto też wybierać moduły o niskotemperaturowym wskaźniku mocy, co oznacza niski spadek wydajności przy wysokich temperaturach. Standardowo każdy stopień Celsjusza powyżej 25°C oznacza spadek mocy o 0,38%. Oznacza to, że przy wzroście temperatury otoczenia do 80°C obniżenie mocy może sięgną ponad 20% w stosunku

Należy pamiętać, że energooszczędne urządzenia takie jak kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne, czy pompy ciepła są najbardziej wydajne w tzw. instalacjach niskotemperaturowych, w których temperatura wody grzewczej wynosi między 40ºC, a 50ºC, a temperatura wody powracającej do kotła jest możliwie jak najniższa. Pamiętajmy, moc cieplna grzejnika, bez względu na jego rodzaj, musi być zgodna z parametrami projektowanej instalacji grzewczej. Gdy w pomieszczeniu będą zainstalowane zbyt duże grzejniki, temperaturę pracy kotła można skorygować. Nie można jednak tego zrobić, jeżeli grzejniki są zbyt małe i wyróżniają się mocą cieplną dla parametrów 90/70°C, a kocioł kondensacyjny wymaga parametrów 55/45°C. Jak wyjaśnia Rafał Kowalczyk, dyrektor techniczny w firmie Ariston Thermo Polska: Parametry instalacji grzewczej i regulacja pogodowa. Kotły kondensacyjne, aby pracować z najwyższą sprawnością, wymagają niskich temperatur instalacji (40-50°C). Przy takich temperaturach pracy grzejniki instalacji c.o. oczywiście będą oddawać mniej ciepła do pomieszczeń. Aby zoptymalizować pracę kotła kondensacyjnego a jednocześnie uniknąć stosowania powiększonych grzejników stosuje się regulację pogodową. Czujnik temperatury zewnętrznej ustala temperaturę wody wysyłanej przez kocioł do instalacji ogrzewania. Jeśli temperatura na zewnątrz nie jest zbyt niska (np. +5°C) wtedy ogrzewanie ustawione na poziomie 45-50 °C w zupełności wystarczy do ogrzania mieszkania. Gdy temperatura na zewnątrz spadnie znacznie poniżej zera – sterowanie pogodowe automatycznie podniesie temperaturę grzania np. do 75°C co znów zapewni nam komfort cieplny – tym razem kosztem nieco niższej sprawności. Warto dodać, że preferowanym rozwiązaniem przy użyciu kotła kondensacyjnego jako źródła ciepła jest ogrzewanie płaszczyznowe, ale też sprawdzą się specjalne grzejniki niskotemperaturowe. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


PRAWIE

1500

ZAREJESTROWANYCH

ARCHITEKTÓW! BLISKO

10 000 ALBUMÓW  

Z REALIZACJAMI PROJEKTÓW! 


FACHOWY WYKONAWCA | SAMOCHODY DOSTAWCZE

Właściciele firm budowlanych potrzebują pojazdów, którymi nie tylko przetransportują ciężkie narzędzia, maszyny i materiały budowlane, ale też i swoich pracowników. Zakup profesjonalnego samochodu wymaga więc dużych nakładów finansowych, także związanych z dalszą jego eksploatacją. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzą producenci, oferując samochody dostawcze w różnych wariantach, których elementy mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami klienta, czyli wykonawcy. Samochód przeznaczony do transportu elektronarzędzi oraz materiałów budowlanych musi wyróżniać się odpowiednią pojemnością ładunkową. Fot. Ford

Idealny samochód dla wykonawcy Każdy wykonawca wcześniej czy później będzie musiał „zmierzyć” się z nie lada wyzwaniem, czyli zakupem samochodu dostawczego. Wydaje się to proste. Nic bardziej mylnego. Przy rozpoczęciu działalności remontowo-budowlanej najczęściej sprawdza się zwykły samochód osobowy. Wykonawca przy jego użyciu może przetransportować mniejsze narzędzia i materiały budowlane na teren budowy. Jednak przy rozszerzeniu działalności i zatrudnieniu kilku dodatkowych pracowników szybko pojawią się problemy związane np. z transportem większej liczby materiałów budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi, a przede wszystkim wielkogabarytowych maszyn, choćby takich jak cykliniarki czy

46

przecinarki do okładzin ceramicznych. Nie będzie można ich pomieścić w bagażniku, nawet po złożeniu tylnych siedzeń. Zwykły samochód osobowy na dłuższą metę po prostu nie jest dostosowany do tego typu obciążeń. Do tego dochodzi szybsza eksploatacja zawieszenia w samochodzie niedostosowanego do transportu dodatkowego ciężaru. Także i jego wnętrza oraz delikatne tapicerki będą narażone na liczne uszkodzenia i zabrudzenia. Czym zatem powinien wyróżniać się samochód dla wykonawcy od tego osobowego?

ŁADOWNY SAMOCHÓD Samochód dostawczy to też odmiana auta osobowego lub lekkiego ciężarowego.

Różni się od osobowego tym, że jest on zaprojektowany i przeznaczony do transportu większych ładunków. Zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze wyróżnia dopuszczalna masa nie przekraczająca 3,5 t. Dzięki temu do kierowania samochodem dostawczym wystarcza prawo jazdy kategorii B, więc pracownicy nie muszą zdobywać dodatkowych kwalifikacji, co jest kosztowne i czasochłonne. Naturalnie samochody dostawcze, tak, jak i pozostałe rodzaje pojazdów, podlegają dalszemu podziałowi, ze względu na ich specjalistyczne (węższe) zastosowanie. W przypadku pojazdów użytkowych decydują o tym cechy konstrukcyjne i przeznaczenie. Na rynku

samochodów, wykonawca może zakupić lekkie auta dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 2,5 t. Konstrukcją, masą i ładownością oraz innymi parametrami, takimi jak moc silnika nie wyróżniają się one znacznie od samochodów osobowych. Lekkie samochody dostawcze sprawdzają się w przypadku transportu mniejszego ładunku na niewielkie odległości. Z kolei samochody o dopuszczalnej masie całkowitej wnoszącej 2,5-3 t to pojazdy już przeznaczone do przewozu cięższego ładunku nie tylko na bliższe, ale i dalsze odległości. Te najcięższe samochody dostawcze o masie 3-3,5 t, mają bardzo uniwersalne zastosowanie, od transportowania


FACHOWY WYKONAWCA | SAMOCHODY DOSTAWCZE

przesyłek, czy pasażerów po przewóz ciężkich urządzeń budowlanych. Nic więc dziwnego, że to największe samochody dostawcze wyróżniają się dopuszczalną ładownością sięgającą nawet 15001900 kg. W przypadku samochodów osobowych dopuszczalne obciążenie sięga ok. 500 kg z jednego prostego powodu. Zostały one zaprojektowane i wyprodukowane głównie do transportu osób i ich bagaży. Oczywiście lekkie samochody dostawcze takie jak np. Ford Transit Connect, Mercedes Citan, czy Citröen Berlingo, także mają dopuszczalne obciążenie sięgające 500 kg, ale różnią się pojemnością przestrzeni ładunkowej. I to kolejny parametr, po maksymalnej masie dopuszczalnej, na który wykonawcy powinni zawracać szczególną uwagę.

PRZESTRZEŃ I ŁADOWNOŚĆ Powierzchnia ładunkowa (m2) lub przestrzeń ładunkowa (m3) informuje właściciela samochodu o jak wielkich gabarytach urządzenia, maszyny czy budowlane elementy konstrukcyjne może przetransportować samochodem dostawczym. W przypadku lekkich i wielofunkcyjnych samochodów dostawczych takich jak np. Transit Courier, Mercedes Citan, Citröen Berlingo, czy Volzwagen Caddy (DMC do 2,5 t i maksymalnej ładowności ok. 500-600 kg) pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi: 2,533 m3. Z kolei większe samochody o DMC 2,5-3 t i maksymalnej ładowności ok. 800-1400 kg (np. Mercedes Vito, Toyota

Hiace, Volzwagen Transporter, Ford Transit Van) wyróżnia większa pojemność przestrzeni ładunkowej 4-10 m3. Największe i najcięższe samochody dostawcze (DMC 3-3,5 t i ładowności 1300-1900 kg) mogące przetransportować materiały o dużych gabarytach dzięki przestrzeni ładunkowej wynoszącej nawet 12-16 m3. Należy wspomnieć też o samochodach dostawczych typu pick-up np. Ford Ranger, które w zależności od modelu mogące przewieźć materiały o wadze sięgającej od 800 kg do 1900 kg, których przestrzeń ładunkowa może sięgnąć 2,5 m3 do 24 m3.

CO WYBRAĆ? Jak wybrać rodzaj odpowiedniego samochód dostawczego? To zależy od specyfiki prowadzonej przez wykonawcę działalności. Jeżeli prowadzi prace remontowo-budowlane najlepiej sprawdzi się mały, wielofunkcyjny samochód dostawczy, np. Ford Connect lub Courier. Te modele samochodów mają wystarczające pojemności, aby przewieźć ciężką cykliniarkę czy pilarkę do drewna lub okładzin ceramicznych wraz z innymi materiałami budowlanymi. W niektórych lekkich pojazdach dostawczych można dostawić fotel, aby przetransportować dodatkowego pracownika. W przypadku wykonawcy, który zajmuje się wykonaniem np. ociepleń budynku lekkie samochody dostawcze nie sprostają jego wymaganiom. Szczególnie jeżeli musi przetransportować np. elementy rusztowania, wtedy sprawdzą się największe samochody dostawcze

Ważne jest też wnętrze samochodu dostawczego. Powinno ono być dostosowane do wymagań wykonawców pracujących na budowach lub świadczących usługi remotnowo-budowlane. Fot. Hyundai których przestrzeń ładunkowa wynosi nawet 16 m3. Przy wyborze samochodu dostawczego należy także wziąć pod uwagę rodzaj nadwozia oraz typ zabudowy takiego samochodu. Wspomnieliśmy już o pick-upach, ale też możemy wyróżnić pojazdy z nadwoziem furgonowym (w tym van), jak i większym skrzyniowym (skrzynią ładunkową). Jednak producenci samochodów dostawczych oferują usługę pozwalającą na

dostosowanie podwozia i nadwozia do indywidualnych wymagań swoich klientów. Producenci samochodów dostawczych współpracują z firmami, specjalizującymi się w modyfikacji podwozi. Samochód po takiej modyfikacji zachowuje gwarancję producenta.

W POSZUKIWANIU OSZCZĘDNOŚCI Wykonawca wybierając auto dostawcze powinno zwrócić też uwagę na

Uniwersalny wybór Ze względu za zróżnicowane potrzeby użytkowników lekkich samochodów dostawczych, Hyundai proponuje do wyboru dwie wersje nadwoziowe nowego H350: furgon oraz podwozie z kabiną. Obydwa warianty oferują ergonomicznie zaprojektowaną kabinę, odpowiednie osiągi, zapewniając dodatkowo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz niskie koszty eksploatacji. Obie wersje modelu H350 wyróżniają się odpowiednio dobranymi wymiarami nadwozia i wnętrza. Model z długim rozstawem osi to jedyny samochód w tej klasie aut o długości 6 m, który pomieści pięć europalet (1200 mm x 800 mm x 900 mm). Jego przedział ładunkowy ma 3,665 m długości i największą w klasie pojemność 12,9 m3. Model ze standardowym rozstawem osi zabierze na pokład cztery europalety, a pojemność przedziału ładunkowego wynosi 10,5 m3. Duża odległość pomiędzy nadkolami (1380 mm) pozwala w pełni wykorzystać zalety pojemnego przedziału transportowego, który został oddzielony od kabiny montowaną standardowo stalową przegrodą. Źródło: Hyundai

47


FACHOWY WYKONAWCA | SAMOCHODY DOSTAWCZE

Wykonawca wybierając auto dostawcze powinno zwrócić też uwagę na zastosowane w nim rozwiązania technologiczne, które zwiększą oszczędności związane z użytkowaniem takiego pojazdu. Oczywiście najnowocześniejsze pojazdy dostawcze są w stanie dorównać osobowym nie tylko pod względem komfortu jazdy, ale też i prędkości. Fot.Mercedens-Benz

Idealnie dostosowany do biznesu Ford Transit jest obecny na rynku już od ponad 50 lat. Przez ten czas rodzina Forda Transita zapewniła sobie pozycję nr 1 w Europie, a sam Transit stał się synonimem wszechstronnego samochodu użytkowego. Teraz można go mieć z rabatem do 34 tys. zł netto, w bogato wyposażonej wersji EcoBlue Edition. Ford Transit to największy van w swojej klasie. Ale jego siła tkwi również w niezwykle zróżnicowanej ofercie. Przedsiębiorcy mają do wyboru 5 długości nadwozia, 4 rodzaje nadwozia i 3 wysokości dachu. Niezależnie od wybranej wersji do Transita Vana zmieścimy 4 europalety (a w najdłuższej wersji nawet 5). Kiedy dodamy do tego trzy wersje silnikowe o mocach do 170 KM i 3 rodzaje napędu otrzymamy samochód użytkowy, który będziemy mogli idealnie dostosować do potrzeb naszego biznesu. Źródło: Ford

zastosowane w nim rozwiązania technologiczne, które zwiększą oszczędności związane z użytkowaniem takiego pojazdu. Oczywiście najnowocześniejsze pojazdy dostawcze są w stanie dorównać osobowym nie tylko pod względem komfortu jazdy, ale też i prędkości. Przykładowo model Ford Transit z nowym, 2-litrowym silnikiem TDCI wyróżnia średnie zużycie paliwa nie przekraczające 6,1 l na 100 km. Należy jednak pamiętać, że jazda szczególnie dużymi autami dostawczymi, z dużą prędkością wiąże się z nieekonomicznym spalaniem paliwa. Dlatego też producenci samochodów dostawczych wprowadzają takie rozwiązania jak np. dwuturbinowe silniki, dzięki czemu pojazdy dostawcze zachowują rozsądne poziomy spalania przy dużych prędkościach. Takie technologie mogą mieć jednak wpływ na dynamikę przyspieszania. Oczywiście spalanie w przypadku aut dostawczych to nie wszystko. Dla przedsiębiorców liczą się te elementy, które mają wpływ na długoterminowe obniżenie kosztów prowadzenia firmy. Jednym z nich jest wartość rezydualna (RV) pojazdu. Określa ona wartość rynkową, w tym wypadku używanego samochodu dostawczego, w momencie np. jego sprzedaży. W najlepszych pojazdach może ona przekraczać nawet 50% ceny początkowej w okresie 36 miesięcy od zakupu nowego egzemplarza. Oznacza to, że w tym okresie nie traci nawet połowy wartości liczonej od ceny nowego samochodu. Wysoka wartość rezydualna świadczy więc o renomie danej marki, niezawodności modelu i jego walorach użytkowych, a więc zaufaniu klientów do marki lub danego modelu samochodu na rynku wtórnym.

FOT. FORD

FINANSOWANIE TRANSAKCJI

48

Jedną z najważniejszych decyzji przy zakupie samochodu dostawczego jest wybór metody sfinansowania jego zakupu. Nie każdy wykonawca posiada możliwości, aby w całości sfinansować taką dość kosztowną inwestycje. Dlatego przed zakupem auta do prowadzenia działalności budowlanej warto zwrócić uwagę na takie parametry jak koszt obowiązkowych przeglądów i zakupu części zamiennych, wysokość rat kredytu lub leasingu oraz wspomnianą wartość

rezydualną (RV) modelu pojazdu. Przed dokonaniem wyboru auta warto dodatkowo dokładnie przeanalizować, czy wydanie kilku tysięcy złotych więcej nie będzie bardziej opłacalną decyzją w dłuższym czasie. Wszyscy klienci, decydujący się na zakup samochodu dostawczego Mercedes-Benz, otrzymują szeroki wachlarz dostępnych usług serwisowych do wyboru. Najwszechstronniejszą z nich jest Umowa Serwisowa Complete, która zapewnia pełną opiekę serwisową samochodu od pierwszego przejechanego kilometra, bez zmartwień o koszty i niespodziewane naprawy. Opłacając miesięczną ratę, Klient ma pewność, że żadna awaria, nawet ta najmniej prawdopodobna, nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów. Klienci, którzy nie zdecydują się na zakup Umowy Serwisowej Complete, mogą wybrać opcję zakupu pakietu przeglądów okresowych, zwanego BestBasic, lub przedłużyć gwarancję maksymalnie do 5 lat. Będąc przekonanym o jakości naszych produktów oferujemy także usługę MobiloVan – w razie awarii pojazdu na drodze zapewniamy dojazd wyspecjalizowanej ekipy Service24 i pomoc na miejscu zdarzenia – zauważa Maciej Kubicz, dyrektor działu Aftersales, Mercedes-Benz Vans. Dopiero wtedy można zastanowić się nad zdobyciem środków finansowych na realizację inwestycji. Wykonawca ma do wyboru albo skredytowanie zakupu lub skorzystania z oferty leasingowej. Kredyt jest formą finansowania zakupu, w której zostaje on od razu właścicielem swojego pojazdu, rejestrując go na swoją firmę. Umowę kredytową można zawrzeć na okres od 12 do 72 miesięcy, a spłata może następować w ratach równych lub malejących. Ciekawą opcją jest wliczenie do rat kredytowych ubezpieczenia pojazdu, ponieważ koszt polisy jest rozłożony na niskie kwoty dodane do każdej raty kredytowej, a ponadto rozwiązanie to daje gwarancję, że koszty ubezpieczenia w całym okresie umowy nie wzrosną. Z kolei leasing to produkt przede wszystkim dla firm, które na koniec umowy chcą wykupić za symboliczną kwotę użytkowany pojazd. Umowy leasingowe zawierane są na okres od 24 do 60 miesięcy. W umowie nie ma zapisu o limicie kilometrów, klient może więc używać pojazdu bez ograniczeń. RADOSŁAW ZIENIEWICZ


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

Bezpieczna i komfortowa „moda” na budowie

Prowadząc działalność remontowo-budowlaną na szeroką skalę na pewno nie warto oszczędzać w kwestii zakupu ochronnej odzieży roboczej. Odpowiednio dobrana pozwala nie tylko zminimalizować groźne sytuacje związane z upadkiem, otarciem, zabrudzeniem czy po prostu niewłaściwym wykonywaniem pewnych czynności, ale też zwiększyć komfort pracy szczególnie w okresie letniego sezonu budowlanego. Nie bez znaczenia jest też wpływ jak wykonawcy „przychodzą” ubrani do pracy na wizerunek i identyfikację wizualną naszej firmy remontowo-wykonawczej.

WYGODNA OCHRONA Zaopatrując się lub swoich pracowników w odzież roboczą należy pamiętać, żeby była ona wygodna i właściwie dopasowana, czyli komfortowa w użytkowaniu i zarazem bezpieczna. Co to

FOT. MEWA TEXILE – SERVICE

Rozpoczął się już letni sezon budowlany. Jednak nie dajmy się zwieść „gorącej” atmosferze podczas prowadzenia prac remontowobudowlanych. Nawet w upalne dni warto odpowiednio chronić newralgiczne części naszego ciała takie jak kolana, czy łokcie stosując odpowiednie ubrania robocze.

w praktyce oznacza? „Letnia” odzież robocza nie może być zbyt luźna, gdyż tradycyjnie grozi to wkręceniem jej elementów przy pracy z elektronarzędziami i urządzeniami o ruchu obrotowym. Z kolei zbyt obcisła odzież robocza prowadzi do powstawania bolesnych otarć i dyskomfortu podczas pracy. W konsekwencji pracownik szybciej się męczy i jest bardziej rozkojarzony, co obniżaj jego wydajność. Więc jaka powinna być odzież robocza? Po pierwsze, powinna być wykonana z materiału, zapewniającego dobrą wentylację, aby pracownik się nie pocił. Dobrze jest, jeśli kurtka i spodnie mają dużo kieszeni i szlufek, aby mógł on pochować drobne przedmioty i nosić zaczepione potrzebne narzędzia, takie jak młotek, czy calówkę. Dzięki temu nie będzie tracić czasu na szukanie tych niezbędnych akcesoriów. Po drugie, tak zakupiony komplet odzieży roboczej

Nie tylko chroni Skorek Janusz, menedżer produktu marki Högert Technik, Firma GTV Odzież robocza należy do podstawowych środków zapewniających bezpieczną i higieniczną pracę. Chroni wykonawcę przed przetarciami skóry oraz pobrudzeniami przez pyły, płyny lub inne brudzące substancje. Gwarantuje również profesjonalistom schludny wygląd i wysoki komfort pracy. Zapewnia swobodę ruchów i łatwy dostęp do narzędzi, dzięki rozbudowanym systemom kieszeni oraz zawieszkom na przybory i akcesoria. Odzież robocza jest także funkcjonalna. Najczęściej ma dodatkowe przeszycia i wzmocnienia na łokciach i kolanach (szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne). Spodnie wyposażone są w specjalne wstawki na nakolanniki. Piankowe ochraniacze kolan wkładane do nogawek spodni redukują uczucie ucisku podczas wielogodzinnej pracy i zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi oraz termicznymi. Odzież zawsze warto dopasowywać do pory roku i do prac, które wykonujemy. Na rynku dostępne są tkaniny o różnych właściwościach i specyfikacjach. Są tkaniny przewiewne, ogrzewające, dobrze pochłaniające wilgoć itp. Każdy z wykonawców z łatwością znajdzie coś dla siebie. Podczas zakupów warto także pamiętać o ważnym uzupełnieniu naszego stroju –odpowiednich butach roboczych i rękawicach. Dobrze dobrane ubranie pozwoli wykonawcom całkowicie skupić się na wykonywanej pracy.

49


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

Prace remotnowo-budowlane prowadzone wewnątrz obiektu wymagają odpowiednio dobranej odzieży roboczej oraz narzędzi. Fot. Profix

Wydajna praca Emil Sieligowski, menadżer marki Lahti Pro, firma Profix Wbrew pozorom wysokiej jakości ubrania robocze, takie jak oznaczone marką Lahti Pro, mają bardzo duży wpływ na efektywność pracownika. W pierwszej kolejności oczywiście chronią przed przypadkowymi skaleczeniami, otarciami lub innymi niebezpieczeństwami, które mogą mieć miejsce w czasie pracy. Dobrze zaprojektowane i wykonane modele odzieży roboczej mają także duży wpływ na komfort realizowanych zadań. Można tu wymienić chociażby zapewnienie lepszego odprowadzania ciepła czy też wspomagania wykonywania określonych ruchów poprzez specjalnie zmodyfikowany krój, a w przypadku obuwia lepsze amortyzowanie ciała w czasie chodzenia, stania, etc. To jakie ubranie robocze ubierzemy ma duży wpływ na wydajność podczas pracy. Energia pracownika wykorzystywana jest faktycznie do wykonywania czynności, a nie jest marnotrawiona poprzez niedogodności. Osoba odpowiednio ubrana w produkty najwyższej klasy może skupić całą uwagę i energię na postawionych zadaniach. Niedogodności jej nie rozpraszają, a w związku z tym popełnia też mniej błędów i pomyłek, które w wielu przypadkach wiążą się ze stratą czasu lub wręcz ze stratami finansowymi. Mówiąc krótko warto zwrócić uwagę dobór odzieży roboczej. Warto wybrać produkty markowe, takie jak te oznaczone marką Lahti Pro. To gwarancja bezpiecznej, komfortowej i wydajnej pracy. To także mądry ekonomicznie wybór, ponieważ w naszych produktach stosujemy materiały najwyższej jakości – znaczy takie, które są trwałe i zachowują swoje właściwości w trakcie intensywnego użytkowania. Lahti Pro to także bardzo dobry wygląd. Nasze produkty są projektowane w oparciu i najnowsze trendy. Dążymy do tego, aby odzież Lahti Pro podkreślała profesjonalizm pracownika. To z kolei ma ogromne znaczenie w walce o kolejne zlecenia remontowo-budowlane.

50

Buty na budowę Buty ochronne wykorzystywane przy pracach remontowo-budowlanych powinny być wyposażone w wysoką cholewkę i wykonane ze skóry naturalnej. Funkcję ochronną realizuję dzięki zastosowaniu podnoska zabezpieczającego przed uderzeniem z energią ponad 200 J oraz przebiciem do 1000 N. Takie buty oferowane są z  zabudowaną piętą oraz podeszwą antypoślizgową, zapewniając tym samym optymalną ochronę użytkownikom. Dodatkowo powinny wykazywać odporność na działanie olejów, benzyny i innych rozpuszczalników organicznych. Profesjonalne buty budowlane wyróżniają się zazwyczaj absorbcją energii w części piętowej oraz odpornością na zamakanie. Źródło: AW Tools

powinien być na tyle elastyczny, aby wykonawca mógł poszczególne jego elementy bez problemu łączyć ze sobą (np. polar lub kamizelka z kurtką roboczą). Nie należy też zapomnieć o newralgicznych miejscach. Powinny się tam znaleźć odpowiednie wzmocnienia w odzieży. np. w spodniach na kolanach do prac posadzkarskich lub na łokciach kurtki. Jak można jeszcze bardziej się chronić podczas pracy na budowie?

NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO Odzież robocza powinna nie tylko zapewniać komfort podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych, ale też uczynić pracę możliwe jak najbardziej bezpieczną. Dlatego też profesjonalna odzież robocza jest zaprojektowana tak, aby amortyzować wstrząsy oraz chronić łokcie, czy kolana przed uderzeniami lub otarciami. Aby sprostać tym wymaganiom producenci odzieży roboczej stosują do ich wytworzenia materiały

zaawansowane technologicznie. Do takich należy na przykład stosowany przez markę Snickers Workwear materiał D3O. Znajdziemy go zazwyczaj w produktach służących ochronie ciała lub delikatnych urządzeń elektronicznych np. w kaskach do futbolu amerykańskiego, kombinezonach i ochraniaczach dla motocyklistów, osłonkach do tabletów, czy ochraniaczach na biodra dla seniorów. Materiały D3O to specjalistyczne rozwiązania z zakresu amortyzacji wstrząsów i ochrony przed uderzeniami. Wchodzące w ich skład opatentowane kompozyty polimerowe zawierają opracowany chemicznie środek o odwróconej plastyczności, który pochłania energię. Z tego materiału wykonuje się między innymi ochronne nakolanniki. D30 nie jest jednak jedynym zaawansowanym technologicznie materiałem wykorzystywanym do produkcji odzieży. Warto zwrócić chociażby uwagę na Gore-Tex – aktualnie najlepszy materiał pod względem wodoodporności  oddychalności. Odzież z Gore-Texem


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

PRZEGLĄD ODZIEŻY ROBOCZEJ Spodnie robocze HT5K274 producent: Högert Technik charakterystyka: spodnie robocze o mocnym zwartym splocie i gramaturze materiału 267 g/m2; wyróżniają się dodatkowymi przeszyciami i wzmocnieniami; wyposażone w 6 kieszeni, z czego 2 podwójnie kieszenie znajdują się po bokach, zaś jedna dodatkowa kieszeń jest przeznaczona na telefon, kolejna kieszeń boczna znajduje się w nogawce oraz 2 tylnie z patką zapinaną na rzep; spodnie wyposażone w stawki wzmacniające na nakolanniki i zawieszkę na narzędzia czynią prace bezpieczną i komfortową; odzież wyróżnia modny popielato szary kolor wraz z niebieskimi akcentami oraz wygodny krój; spodnie regulowane w pasie

Koszulka funkcyjna L402100 producent: Profix charakterystyka: koszulka funkcyjna z wstawki z materiału w siatkę pod pachami i na plecach zapewniająca doskonałą wentylację; wyróżnia się funkcją odprowadzania wilgoci na zewnątrz, co zapewnia duży komfort i uczucie chłodu podczas prac; koszulka z przyjemnej w dotyku, elastycznej dzianiny o gramaturze 120 g/m2, która doskonale dopasowuje się do ciała; dostępna w rozmiarach: M–3XL

Spodnie robocze LiteWork 37,5

Spodnie ogrodniczki Mewa Performance

producent: Hultafors Group charakterystyka: lekkie spodnie robocze o nowoczesnym kroju wykonane z lekkiego I mocnego materiału (rip-stop. 65% poliester, 35% bawełna) o gramaturze 230 g/m2 w technologii 37,5; Wzmocnienia wykonane w Cordura®-Polyamide. wyróżnia się szybkoschnącą, przechwytującą i odprowadzającą cząsteczki wilgoci tkaniną; zaawansowany krój z panelami bocznymi rozkładającymi naprężenia materiału; zmodyfikowany system KneeGuard Pro z powiększonymi zakładami pozwala na lepsze utrzymanie nakolanników w optymalne pozycji zapewnia pełną ochronę kolan; wyposażone w  łatwo dostępne worki kieszeniowe, kieszeń narzędziową i na suwak na nodze oraz guzik do mocowania identyfikatora; dostępne rozmiary: 44-64; 88-124; 146-162; 192-212; 250-258

producent: Mewa Textil – Service charakterystyka: uniwersalne i wytrzymałe spodnie robocze z kolekcji Mewa Performance nadają się dla wielu branż; kieszenie w karczku wyposażone są w klapki z zatrzaskami, dzięki temu można w nich przechowywać materiały do pracy, które nie wypadną nawet przy pochylaniu; podwyższona część tylna spodni ogrodniczek chroni wrażliwą okolicę nerek przed przeciągami; elastyczne szelki i wstawki po bokach zapewniają wygodę w długim okresie czasu; wyróżniają się bardzo dużą wytrzymałością dzięki specjalnym wzmocnieniom z materiału Codura w strefach szczególnie narażonych na uszkodzenia, np. wyściełane kieszenie na kolanach

51


FACHOWY WYKONAWCA | ODZIEŻ OCHRONNA

Odzież robocza powinna być wyposażona w elementy np. nakolanniki chroniące newralgiczne części ciała wykonawcy takie jak kolana. Fot. Högert Technik

Warto zainwestować w ubrania robocze, które będą odpowiednie do zajęć wykonywanych w różnych porach roku. Fot. Snickers Wear

jest używana przez pracowników farm wiatrowych i platform wiertniczych, gdyż najdłużej z tego typu materiałów wytrzymuje złe warunki atmosferyczne. W spodniach roboczych stosujemy materiał Cordura – niezwykle trwały, wytrzymały i odporny na brud, wzmacniający kieszenie, rękawy i nogawki na kolanach. W rękawicach dobrze sprawdza się Hipora – nieprzemakalna i oddychająca membrana. Poron XRD, to z kolei elastyczna

Efektywnie ubranie

i lekka pianka, która amortyzuje wstrząsy, a jednocześnie przez lata zachowuje swoją sprężystość – mamy ją w rękawicach i butach – informuje Ireneusz Augustyniak, ekspert marki Snickers Workwear z firmy Hultafors Group. Co ciekawe producenci wykorzystują rozwiązania, w produkcji odzieży, które przyspiesza odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry i neutralizuje przykre zapachy wynikające z intensywnego wysiłku. Odzież robocza może pełnić także inne funkcje, wpływające na wizerunek firmy budowlanej.

Ireneusz Augustyniak, ekspert marki Snickers Workwear z firmy Hultafors Group Na efektywność pracownika budowlanego bardzo duży wpływ ma noszona przez niego odzież. Jeżeli jest niewygodna, niedopasowana, bądź wykonana z nieodpowiednich materiałów może w sposób znaczący wpłynąć na jego produktywność. Zirytowany pracownik, który zamiast skupienia się na pracy zmaga się z ciężką i sztywną odzieżą, która wywołuje nadmierne pocenie bądź otarcia, nigdy nie będzie optymalnie wykonywać swoich zadań. Nie należy zapominać również, że brak komfortu pracy może dodatkowo wpływać na poziom bezpieczeństwa pracy. Stąd też warto zainwestować w ubrania robocze, które będą odpowiednie do zajęć wykonywanych w różnych porach roku. Przykładowo, w asortymencie Snickers Workwear znajdują się bardzo lekkie spodnie robocze serii LiteWork 6206, 6207, 6307, które dedykowane są szczególnie do prac w sezonie letnim lub w warunkach wysokich temperatur. „Oddychające” spodnie wykonano w nowoczesnej technologii 37,5 – zapobiegającej przegrzewaniu. Szybkoschnąca tkanina (do 5 razy szybciej niż podobne materiały) zapewnia komfort termiczny i wentylację podczas ciężkiej pracy czy w trakcie gorących dni. Dodatkowo spodnie LiteWork wyróżnia system pozycjonowania nakolanników zgodnym z normą ochrony kolan EN14404, specjalne wzmocnienia z materiału Cordura w części kolanowej, workach kieszeniowych i krawędziach nogawek oraz nowoczesny fason i funkcjonalność. Lekko profilowane nogawki i rozciągliwy klin pozwalają na idealnie dopasowanie do ciała i pełną swobodę ruchu podczas wykonywania prac. W najbogatszej wersji (6206) worki kieszeniowe, praktycznie rozmieszczone kieszenie oraz pętle na narzędzie sprawiają, że wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria będą zawsze pod ręką. Spodnie dostępne są w 40 rozmiarach standardowych i kolejnych 30 specjalnych, co pozwala na ich właściwe dobranie praktycznie do każdego typu sylwetki. Technologia 37,5 zastosowana przez Snickers Workwear wykorzystywana jest także w strojach sportowych. To mówi wiele o tym, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się postrzeganie zadań i cech profesjonalnej odzieży roboczej. Teraz jej rozwój postępuje równocześnie z postępem technologii materiałowych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom fachowcy branży budowlanej mogą już tylko skupić się na swoich zadaniach.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA Nadruki logo, kolory, stylistyka, w jakiej produkowana jest odzież robocza – wszystko to pozwala na identyfikację wizualną firmy i to pozytywną identyfikację. Pracownicy wyróżniający się identycznym strojem pod względem koloru, stylistyki czy nadruku są postrzegania przez klientów jako bardziej „zgrana” ekipa. Łatwiej jest ich wyróżnić od pracowników innych firm budowlanych. Jest to szczególnie istotne kiedy wykonawcy pracują na większym obiekcie budowlany. Brak spójności i konsekwencji w wyglądzie ubrań roboczych powoduje, że nasze przedsiębiorstwo może być wręcz postrzegane jako nieprofesjonalne. RADOSŁAW ZIENIEWICZ

52


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

Jedną z największych zalet prowadzenia prac budowlanych w technologii suchej zabudowy wnętrz jest szybkość ich wykonania. Jednak, aby utrzymać tempo prac niezbędne jest zaopatrzenie się w zestaw profesjonalnych elektronarzędzi, które wyróżniają się niewielką wagą, ergonomiczną i kompaktową konstrukcją. Pozostaje też kwestia mobilności tych urządzeń.

FOT. BOSCH

Efektywna praca w „suchej zabudowie”

Wiercenie z udarem, wkręcanie oraz szlifowanie, cięcie i fazowanie płyt g-k to najczęściej wykonywane i wręcz niezbędne czynności przy prowadzeniu prac w suchej zabudowie wnętrz. Montaż płyt g-k przy użyciu ręcznych narzędzi jest zbyt czasochłonny i tym samym nieopłacalny. Szczególnie jeżeli firma wykonawcza prowadzi je na inwestycji użyteczności publicznej, gdzie wyzwaniem jest nie tylko krótki czas realizacji, ale też i większy jej rozmach. Sprawnie prowadzona praca w suchej zabudowie

54

nie może się obyć bez użycia profesjonalnych elektronarzędzi. Czym powinny one się szczególnie wyróżniać?

MOBILNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ Prowadzenie prac, w technologii suchej zabudowy, na dużych obiektach może spowolnić ograniczony dostęp do źródeł elektrycznego zasilania. Mimo zastosowania przedłużaczy, czy też agregatów prądotwórczych montaż płyt g-k, jak i wykonywanie rusztowaniu przy użyciu

elektronarzędzi sieciowych, wymaga bardzo dobrej organizacji pracy. Elektronarzędzia akumulatorowe gwarantują o wiele większy zasięg i swobodę pracy, która jest ważna przy wkręcaniu lub wierceniu w trudno dostępnych miejscach, np. przy wierceniu otworów pod kołki rozporowe w wielkopowierzchniowym suficie. Bardzo szybkie prowadzenie prac może ograniczać zbyt wolne ładowanie akumulatorów tych elektronarzędzi, które powodowałoby przerwy w montażu. Jednak producenci stale udoskonalają

technologie akumulatorowe, tak że ogniwa są nie tylko pojemniejsze, ale i szybciej się ładują. Teraz wykonawca może już rozpocząć ładowanie akumulatorów elektronarzędzi w samochodzie, podczas podróży na teren inwestycji. Z kolei, wykonawcy wykorzystujący sieciowe elektronarzędzia do montażu suchej zabudowy podkreślają ich wysoką efektywność i stabilność pracy. Gwarantują one na niezmiennym poziomie prędkość oraz moment obrotowy wkręcania lub wiercenia, dzięki sieciowemu zasilaniu.


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

ELEKTRONARZĘDZIE Z PARAMETREM W pracach montażowych w technologii suchej zabudowy wykorzystywane są materiały o niewielkiej grubości i stosunkowo niedużej sztywności (profile U, C), jak i dużej twardości i tym samym mniejszej wytrzymałości (gips). Szybkie tempo montażu oraz praca w dość niewygodnej pozycji (przy skręcaniu systemów sufitowych) wymaga zastosowania elektronarzędzi o specyficznych parametrach. Najlepiej sprawdzają się urządzenia o lekkiej, kompaktowej konstrukcji i zwiększonej prędkości obrotowej. Przy zakupie wiertarek, czy też wkrętarek na dalszy plan schodzą takie parametry jak moc (W). Ważny jest moment obrotowy (Nm), ale który można regulować. Jest to istotne przy dokręcaniu płyt. Zbyt duży moment obrotowy (siły dokręcania) powoduje, że wkręty zbyt mocno zagłębiają się w płycie g-k i ją uszkadzają. Zbyt słaby moment obrotowy, prowadzi do tego, że wkręcony wkręt wystaje ponad powierzchnię płyty. Wykonawca musi przeprowadzić dodatkowe prace korygujące, czyli dokręcenie wkrętów lub zaszpachlowanie uszkodzonej powierzchni płyty. W obu przypadkach są one czasochłonne. W przypadku montażu systemów sufitowych „przekręcenie” wkrętów może nawet spowodować odpadanie płyt od sufitu. Wykonawca nie może też pozostawić niedokręconych wkrętów, których czarne „główki” wystają nad powierzchnię płyty, gdyż w trakcie szlifowania płyt może dojść do uszkodzenia powierzchni szlifującej urządzenia. Z kolei przy wierceniu pod montaż profili istotna jest duża energia pojedynczego udaru (J). Ważne jest, aby

Ergonomia w zabudowie Sławomir Trojan, trener w firmie Festool Przy doborze elektronarzędzi do wykonywania prac w technologii suchej zabudowy niezwykle istotna jest ergonomia. Nie mniej ważnym elementem jest możliwość podłączenia urządzeń do odkurzacza i zadbania tym samym o bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników i porządek w miejscu pracy. Warto dodać, że dzięki odsysaniu podnosimy jakość wykonywanych usług, a także zwiększamy żywotność wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych. Fachowiec powinien mieć zawsze pewność, co do niezawodności wykorzystywanych narzędzi, a także odpornych na chwilowe przeciążenia i trwałych. Należy zwrócić również uwagę na mobilność i ergonomię. W przypadku wkrętarki DWC do płyty g-k istotne jest wkręcanie kilku tysięcy wkrętów na jednym załadowaniu akumulatora, co ogranicza do minimum przestoje podczas pracy. Można ją również bezpiecznie zawiesić na rusztowaniu, czy drabinie dzięki czemu możemy dwoma rękoma chwycić mocowany materiał.

elektronarzędzie było też ergonomiczne oraz funkcjonalne. Dzięki temu, przy odrobinie wprawy, pracownik np. może jedną ręką przytrzymać – zarówno przy suficie, jak i przy ścianie – płytę g-k, aby ją wstępnie przytwierdzić. Przy większych płytach przytwierdzanych do sufitu sprawdzą się podnośniki do płyt g-k. Warto zastanowić się nad wydatkiem rzędu 500-600 zł na takie urządzenie, gdyż znacząco przyspiesza prowadzenie prac, które musi wykonać przynajmniej 2 doświadczonych pracowników. Pozostają jeszcze prace wykańczające czyli szpachlowanie i szlifowanie sufitu, które także są bardzo czasochłonne i często wymagają przeprowadzenia kontroli i poprawek. Niewielkie powierzchnie płyt g-k można ręcznie szlifować. Kiedy jednak mamy do „opłytowania” ponad 100 m2 i przeprowadzenie kolejnych inwestycji, ręczne szlifowanie może być zbyt czasochłonne. Warto więc zastanowić się nad zakupem szlifierki przegubowej, która jest wręcz niezbędna przy szlifowaniu wysokich ścian i sufitów (ponad 3 m wysokości). W tym wypadku istotna jest nie tyle prędkość szlifowania, co siła przyczepności krążka do powierzchni szlifowanej. Niezależnie od tego, jak lekka jest szlifierka jej umieszczenie na końcu długiego, przegubowego ramienia, utrudnia manewrowanie tym elektronarzędziem i prowadzi do szybkiego zmęczenia. Dlatego też warto zaopatrzyć się w odkurzacz przemysłowy, który podłączony do szlifierki przegubowej, zwiększy siłę przyczepności krążka i ułatwi jej prowadzenie i utrzymanie w niewygodnej pozycji. Zastosowanie odkurzacza rozwiąże kolejny problem. Wciągnie ogromną ilość pyłów powstających podczas szlifowania, co znacznie zmniejsza zapylenie powietrza.

Lekki udźwig Podnośnik do płyt g-k jest prosty w obsłudze, dzięki czemu przyspiesza i ułatwia prowadzenie prac w technologii suchej zabudowy. Podnośnik pozwoli jednej osobie swobodnie unosić i utrzymać w powietrzu płyty o wymiarach 1,22x4,88 m na wysokość sięgającą nawet 3,35 m. Podnośnik do płyt gipsowych jest tak skonstruowany, aby możliwy był montaż płyt także na ścianach bocznych i skosach podsufitowych. Maksymalny udźwig podnośnika wynosi 68 kg. Źródło: AZ Market

FOT. AZ MARKET

Ma to niebagatelny wpływ na tempo wykonywanych prac. Wybór, pomiędzy sieciowymi i akumulatorowymi elektronarzędziami, zależy nie tylko od dostępności źródła zasilania, ale też i od indywidualnych preferencji wykonawców. Wielu z nich ceni i wykorzystuje elektronarzędzia jednego producenta, zaś inni wykonawcy przed zakupem wolą przetestować urządzenia różnych wytwórców. Niezależnie od indywidualnych upodobań odnośnie konkretnych marek, prace w suchej zabudowie wnętrz wymagają użycia elektronarzędzi i urządzeń o określonych parametrach i funkcjach. Szczególne na znaczeniu zyskuje ich ergonomiczność i waga.

W jednej grupie napięcia Grzegorz Gofryk, menadżer ds. komunikacji i marketingu w firmie Stanley Black&Decker Chyba przy wszystkich pracach w suchej zabudowie mamy do czynienia z dużą liczbą wkrętów. Dewalt posiada w swojej ofercie specjalny, nakładany na wkrętarkę moduł, który po wciśnięciu spustu automatycznie podaje wkręty umocowane na taśmie. Taki moduł można zamontować np. do wkrętarki DCF620. To unikalne na rynku narzędzie niezwykle ułatwia pracę profesjonalistom i jest coraz częściej poszukiwane przez wielu budowlańców. Prace z karton gipsem to także wiercenie i skręcania profili metalowych, do czego nieodzowna jest wiertarko – wkrętarka z dużym akumulatorem, oferująca długi czas pracy. Przydatna może okazać się także „lisica” – akumulatorowa, 18 V pilarka szablowa, np. DCS 380 lub DCS 387. Do wycinania płyt, dziur pod gniazdka potrzebna będzie frezarka np. DCS 551 oraz szlifierka kątowa, którą złagodzimy krawędzie po przycięciu. Jeżeli konstrukcje metalowe będziemy montować do ścian, murów, możemy napotkać żelbeton. Wówczas konieczna będzie wiertarko-wkrętarka z udarem, np. DCD 996 – ten sprzęt nigdy nie zawiedzie, nie rozczaruje i poradzi sobie w każdych warunkach. Inne narzędzia, które mogą być pomocne to: detektor profili i kabli Stanley FatMax Stud Sensor S300, który przyda się gdy robimy modyfikacje ścian, lub chcemy na nich coś powiesić. Kamera inspekcyjna (np. DCP 410), którą możemy podejrzeć co znajduje się pod suchą zabudową z płyt g-k lub w innych trudnodostępnych miejscach albo laser krzyżowy Stanley FatMax SML Multiline, którym narysujemy całą konstrukcję na podłodze i ścianach i do tak powstałego rysunku zbudujemy ścianę. Często używane są także piły ręczne do karton gipsu, nożyki, miarki i kątowniki. Ułatwieniem jest posiadanie narzędzi od jednego producenta, które pracują w jednej grupie napięcia. Możemy wtedy wykorzystywać do nich jeden akumulator – co obniża koszty.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

55


FACHOWY WYKONAWCA | ELEKTRONARZĘDZIA

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI DO SUCHEJ ZABUDOWY Skuteczne wiercenie

Seryjne wkręcanie

Producent: Bosch Model GBH 18V-26 Professional to wydajne narzędzi. Młot gwarantuje energię udaru 2,6 J – o 50% większą niż najwydajniejszy jak do tej pory młot udarowo-obrotowy 18 V. Dzięki wyjątkowo efektywnemu, bezobsługowemu silnikowi EC, nowy model dorównuje więc urządzeniom sieciowym, np. modelowi GBH 2-26 Professional. Bosch zmodernizował konstrukcję młota, optymalizując go pod kątem ergonomii pracy. Rękojeść znajduje się teraz w jednej linii z osią wiercenia. Ten typ rękojeści zapewnia znacznie bardziej komfortową pracę. Oprócz tego elektronarzędzie wyposażono w skuteczny system tłumienia drgań: element tłumiący drgania oddziela rękojeść główną od silnika młota, aktywnie obniżając poziom drgań. Bosch wyposażył ten młot udarowo-obrotowy 18 V w aktywny i zintegrowany system odsysania pył.

Producent: Dewalt Dewalt DCF620 to nowy model wkrętarki z gamy XR do wkręcania pojedynczego i  seryjnego w surowych, budowlanych warunkach. Jej wydajny akumulator 18 V. Mocny, bezszczotkowy silnik zapewnia obroty 4400 obr./min pozwala skutecznie i  wydajnie wkręcać wkręty przy jednocześnie długim czasie pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Maksymalny moment obrotowy jest regulowany (miękki/twardy): 5-30 Nm. Elektronarzędzie wyposażone w funkcję zapamiętywania ustawień regulacji głębokości mocowania wkrętów. Blokada włącznika umożliwia pracę w cyklu stałym bez konieczności trzymana spustu. Waga: 1,08 kg.

Błyskawiczne szlifowanie

Kontrolne doświetlenie Producent: Festool Lampa Syslite STL 450 Festool to prawdziwy specjalista w zakresie skutecznej kontroli jakości na wszystkich powierzchniach. Krawędzie i żłobienia oświetla równie dokładnie, jak nierówności powierzchni szlifowanej, czy drobne błędy szlifowania na powierzchniach najwyższej jakości. Ta lampa może być stosowana zarówno na powierzchni ścian, jak i sufitów. Konstrukcja nowej lampy jest oparta na latarce prętowej: wbudowane diody skupiają światło w wąskie, ale niezwykle silne pasmo. Wbudowane diody LED zapewniają nie tylko wysoką siłę światła, ale także długi okres użytkowania. Dzięki ochronie krawędzi na całym obwodzie i wodoodpornej obudowie, nowa lampa jest optymalnie dostosowana do trudnych warunków na budowie.

Producent: Festool Festool celowo dodał w nazwie swojej nowej szlifierki przegubowej słówko „easy“. Planex easy jest bowiem lekka, bardzo wytrzymała a jej obsługa intuicyjna. Dzięki temu przygotowanie pomieszczeń pod suchą zabudowę stało się znacznie łatwiejsze i szybsze. Bezszczotkowy silnik EC-TEC nie wymaga konserwacji. Jednocześnie umożliwia on bezpośrednie przełożenie mocy na talerz szlifierski – bez giętkiego wałka. Dzięki łatwej obsłudze szlifierki, szlifowanie sufitów i ścian przebiega szybko, równomiernie i bez problemów. Niewielka waga szlifierki sprawia, że praca nią jest oszczędna dla sił użytkownika i dużo bardziej wydajna. To wszystko sprzyja szybszemu uzyskaniu perfekcyjnej powierzchni.

Dokładne odkurzanie Producent: Kärcher Profesjonalny odkurzacz na sucho i morko, stworzony dla profesjonalistów. Model NT 35/1 Tact Te został wyposażony w aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi. Pokrętło umieszczone na obudowie odkurzacza umożliwia płynne regulowanie siły ssącej w zależności od bieżących potrzeb. System automatycznego oczyszczania filtra Tact gwarantuje stale wysoką siłę ssania oraz korzystnie wpływa na żywotność filtra głównego. Płaski falisty filtr Eco umożliwia zarówno zbieranie bardzo drobnego pyłu klasy M jak i wody. Pełną funkcjonalność systemu antystatycznego uzyskuje się po doposażeniu odkurzacza w osprzęt elektroprzewodzący. Zbiornik odkurzacza ma pojemność 35 litrów.

56


Moc szlifowania. Czystość aż po samą krawędź. Szybkie, bezpyłowe i niewymagające wysiłku szlifowanie powierzchni takich jak beton, jastrych i powłoki. Szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130.

Beton, jastrych, klej – niezależnie od tego jak twardy jest materiał, RENOFIX RG 130 na pewno sobie z nim poradzi: zoptymalizowana dla narzędzi z osprzętem diamentowym prędkość obrotowa oraz silnik o mocy 1.600 W zapewniają szybkie i dokładne szlifowanie. Rozkładany segment sprawia, że nawet praca przy ścianie będzie wykonana dokładnie. Jest również wygodna dzięki indywidualnym możliwościom trzymania oraz funkcji VibraStop. A w połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 E AC HD zapewnia absolutną czystość podczas pracy: opatentowana spirala odsysająca to gwarancja rezultatów bez pyłu a także uznania wśród klientów. Więcej informacji o renowacji z Festool na www.festool.pl/renowacja


FOT. HÖGERT TECHNIK

FACHOWY WYKONAWCA | NARZĘDZIA RĘCZNE

„Zręczni” pomocnicy każdego wykonawcy Każdy wykonawca, niezależnie od profesji budowlanej jaką wykonuje, korzysta z narzędzi ręcznych w swojej codziennej pracy. Wybierając je warto postawić w pierwszej kolejności na trwałość materiałów oraz jakość ich wykonania. Ważne jest też czy są wygodne w użyciu. Dopiero potem możemy ocenić czy takie narzędzia będą sprawdzać się w specyficznych pracach elektrycznych czy glazurniczych. Większość wykonawców prowadzących małą lub średnią firmę remontowo-budowlaną zazwyczaj dobiera narzędzia ręczne do zakresu świadczonych usług. A te ostatnie w tym przypadku są bardzo szerokie i obejmują często prace wykończeniowe (glazurnicze, budowlane, wykończeniowe) po instalacyjne (hydrauliczne). Wielu wykonawców wykonuje też dodatkowo proste prace związane

58

z montażem gniazdek elektrycznych oraz oświetlenia. Bardziej wyspecjalizowane ekipy budowlane świadczą usługi z prowadzeniem instalacji elektrycznej. Dlatego ich wyposażenie powinno być jak najbardziej różnorodne, a zgromadzone narzędzia powinny pozwalać na łatwe wykonanie szerokiego spektrum prac. W jaki sposób, z ograniczonym budżetem, sukcesywnie uzupełnić komplet

narzędzi ręcznych, które spełnią swoje zadanie?

ŚWIADOMY WYBÓR Na rynku narzędzi ręcznych mamy do wyboru wiele narzędzi ręcznych o zróżnicowanym zastosowaniu, z szerokiej półki cenowej, co nie pozostaje bez wpływu na jakość tych produktów. Jakimi parametrami technicznymi

powinny wyróżniać się profesjonalne narzędzia? Jak zatem wybrać te dobrej jakości i jednocześnie nie przepłacić? Postawiłbym zdecydowanie na produkty rodzimych, polskich marek narzędziowych np. Proline. Przy wysokiej jakości wykonania i wykorzystanych do ich produkcji materiałów, można je nabyć w dobrych cenach, a zaoszczędzone w ten sposób środki spożytkować na zakup dodatkowego wyposażenia. Mając do wyboru profesjonalny zestaw kluczy oczkowo-płaskich zachodniej marki oraz jego krajowy odpowiednik – wybrałbym ten drugi, ponieważ taka decyzja pozwoliłaby za taką samą kwotę kupić wspomniany zestaw oraz komplet wkrętaków soft-touch. Zwykła ekonomia – zauważa Tomasz Syska, menedżer marki Proline z firmy Profix. – Budujące jest, że coraz mocniej dostrzegamy właśnie taki trend w zachowaniach zakupowych firm wykonawczych. Jeszcze kilka lat temu przyglądając się zawartości toreb narzędziowych można było dostrzec głównie produkty oznaczone markami zachodnich producentów. Dziś rodzimi fachowcy decydują się na krajowe rozwiązania. Dzięki temu skutecznie doposażają się w szerszą gamę profesjonalnych narzędzi. Bardzo często są to narzędzia marki Proline – dodaje ekspert z firmy Profix. Jednak co z jakością takich narzędzi. Czy niższa cena nie będzie miała wpływu na ich trwałość?

DOBRY MATERIAŁ NA NARZĘDZIA Wybierając narzędzia ręcznie zwróćmy szczególną uwagę na jakość materiałów, z których wykonane są części robocze oraz ich ergonomię. Sprawdźmy, jak leżą w naszej dłoni i czy są dobrze wyważone, czy się nie wyślizgują lub uwierają. Wielu dystrybutorów i producentów pozwala wykonawcom na własnoręczne przetestowanie produktów. Warto skorzystać z takiej możliwości, gdyż sprawdzenie narzędzi ręcznych w trakcie wykonywania prac, ujawnia wady lub dodatkowe niedogodności związane z ich stosowaniem. Jak sprawdzić ich jakość zdradza Magdalena Odzimkowska, koordynator marketingu ds. marki Högert Technik: Poziom profesjonalizmu narzędzia determinowany jest przez materiał, z którego wykonany jest produkt i technologie, które zostały zastosowane przy jego produkcji. Informacje o materiale bardzo łatwo wyszukać na opakowaniu produktowym oraz bezpośrednio na narzędziu, gdzie


FACHOWY WYKONAWCA | NARZĘDZIA RĘCZNE

trwale naniesione są jego najważniejsze cechy (rodzaj stali, gramatura, normy itp.). Przed zakupem, zwróćmy więc baczną uwagę na te oznaczenia i zapoznajmy si się z ich znaczeniem. Na przykład pierwiastki (molibdenu, wanadu, chromu, niklu) specjalnie wprowadzone do stopu w znaczący sposób wpływają i zmieniają właściwości stali – podwyższają wytrzymałość, hartowalność, odporność na ścieranie i korozję itd. Rozumienie takich parametrów pozwoli wykonawcom dopasować produkt do potrzeb. Warto także sprawdzić, czy narzędzia, które rozważamy kupić przechodzą testy i kontrole, czego potwierdzeniem są oznaczenia norm i certyfikaty (np. TÜV/GS, DIN, CE, OSA, MID, VDE) – zauważa Magdalena Odzimkowska. Trwałość i niezawodność to podstawa

efektywnej pracy każdego wykonawcy – niezależnie od specjalizacji. Im narzędzia lepsze jakościowo, tym dłużej zachowują swoje parametry techniczne i wolniej ulegają zużyciu. Jednak przy wyborze liczy się też funkcjonalność i użyteczność narzędzi ręcznych. A te zależą od zakresu prac jakie wykonują fachowcy z branży remotnowo-budowlanej. Zupełnie innego rodzaju śrubokrętów będzie potrzebował stolarz, a innego elektryk.

WĄSKA SPECJALIZACJA Każda specjalizacja w branży budowlanej wiąże się z zastosowaniem specyficznych narzędzi, wyróżniających się diametralnie zastosowaniem i właściwościami. Elektrycy będą potrzebowali poręcznych, precyzyjnych narzędzi, które będą

Narzędzia ręczne stosowane w wykonywaniu instalacji elektrycznych, różnią się właściwościami, takimi jak izolacyjność, precyzja wykonania niż w przypadku typowych narzędzi stosowanych w pracach remontowo-budowlanych. Fot. Wiha

Kompletując narzędzia ręczne kierujmy się nie tylko ich niską ceną, ale sprawdźmy z jakiego materiału zostały wyprodukowane i przyjrzyjmy się jakości ich wykonania. Fot. Profix

Narzędzia pod napięciem Wojciech Gradowski, specjalista z firmy Wiha Narzędzia ręczne powinny w naturalny sposób stanowić przedłużenie dłoni każdego profesjonalnego wykonawcy. Na temat należy wiec spojrzeć z dwóch stron – bezpieczeństwa w kontakcie z elementami pod napięciem, a także od strony ergonomii i jakości narzędzi, które w dłuższej perspektywie pomogą uchronić elektryka przed groźnymi i bolesnymi chorobami zawodowymi. Bezpieczeństwo danego rozwiązania przejawia się zarówno w ilości i jakości udokumentowanych testów, jakim poddano narzędzie, zdobytym certyfikatom, jak i technologii wykonania. Tylko pełny monitoring wszystkich czynników pozwala na osiągnięcie założonych parametrów produktu finalnego oraz, co jest równie ważne, jego powtarzalności. Szukając rozwiązań odpowiednich dla elektryka, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, czy dany produkt posiada aprobatę VDE, a także niezbędne atesty, które muszą posiadać narzędzia do pracy „pod napięciem”. Wśród nich powinien się znaleźć znak VDE-GS gwarantujący bezpieczeństwo produktu pod względem elektrycznym, mechanicznym, termicznym, toksycznym, radiologicznym i innymi względami. Narzędzia dla elektryków powinny spełniać normę IEC 60900:2004 opisującą szczegółowo budowę narzędzi izolowanych. Dodatkowo w oznaczeniach znaleźć powinniśmy symbol podwójnego trójkąta i określenie zakresu napięcia, do jakiego nadaje się produkt. Oprócz tego powinniśmy przyjrzeć się dokładnie sposobowi pokrycia narzędzia warstwą izolacyjną. Wysokiej jakości izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzonek gwarantuje bezpieczeństwo prac w obszarze elementów pod napięciem. Z drugiej strony należy zwrócić szczególną uwagę na ergonomię narzędzia – dopasowane optymalnie do ręki małe rękojeści gwarantujące najlepszą precyzję i kontrolę oraz duże zapewniające mocne dokręcanie, a także wbudowane w rękojeść strefy twarde i miękkie. W centrum zainteresowania znajduje się tu tak zwana „ręka o uniwersalnej wielkości”, a naszą odpowiedzią na ową uniwersalność są cztery różne rozmiary rękojeści SoftFinish, docenione jako koncept przez stowarzyszenie niemieckich lekarzy i terapeutów AGR. Każdy rozmiar rękojeści cechuje optymalne dostosowanie prowadzenia, prędkości i momentu dokręcania. Koncepcja rozmiarów rękojeści umożliwia użytkownikowi szybsze wkręcanie śrub, przenoszenie większych sił, a dzięki temu, że narzędzie pewnie leży w dłoni – gwarancję bezbolesnej i bezpiecznej pracy, nawet podczas wielu powtarzalnych ruchów monotypowych.

izolowały i chroniły przed działaniem prądu elektrycznego. Wykonawcy z branży budowlanej wymagają zupełnie innych właściwości od narzędzi ręcznych. Na etapie prac wyburzeniowych muszą one być ergonomiczne, wytrzymałe i odporne na uderzenia, zachowując swoje właściwości, takie jak twardość lub ostrość. W przypadku prac wykończeniowych związanych np. z układaniem okładzin ceramicznych te wymagania są zupełnie inne. Podczas wyboru odpowiednich narzędzi do prac glazurniczych trzeba zwrócić uwagę na geometrię płytek. Od niej i od ich grubości zależy to, czy ułożona płaszczyzna będzie równa. Najmniej pracy wymagają płytki rektyfikowane, które mają szlifowane brzegi, a w ramach jednej paczki podobne wymiary. Rektyfikacja gwarantuje kąty proste, jednak nie gwarantuje równej płaszczyzny. Jakie narzędzia będą niezbędne? Podczas pracy warto używać dwóch kątowników: większego i  mniejszego

oraz dobrej miarki i maszynki do cięcia. Powszechne jest przekonanie, że do cięcia płytek lepszą są narzędzia ręczne niż elektronarzędzia, bo gwarantują większą dokładność. Jednak praca nimi jest o wiele wolniejsza i cięższa. Wybór zależy od glazurnika i wielkości powierzchni, która będzie układana. Dla jednego przecięcie dwóch płytek to dużo, a drugi przytnie ręcznie nawet dwadzieścia. Jeśli termin realizacji jest krótki, sieciowa przecinarka do płytek ceramicznych będzie niezastąpiona – zauważa Grzegorz Gofryk, menadżer ds. komunikacji i marketingu w firmie Stanley Black&Decker. Dlatego też glazurnik będzie kompletował zupełnie inne narzędzia niż elektryk lub wykonawca prac remontowych np. specjalizujący się w technologii suchej zabudowy. Jednak wspólnym mianownikiem łączącym narzędzia ręczne z każdej branży jest ich jakość i trwałość wykonania oraz ergonomia oferowana w przystępnej cenie. RADOSŁAW ZIENIEWICZ

59


FACHOWY WYKONAWCA | NARZĘDZIA RĘCZNE

PRZEGLĄD NARZĘDZI RĘCZNYCH

60

Stubby electric

BiCut

producent: Wiha charakterystyka: wkrętak izolowany, posiadający certyfikat VDE, o długości nieco ponad 10 cm zapewnia 100% poziom bezpieczeństwa i mobilność nawet podczas najtrudniejszych zadań wykonawczych; narzędzie składa się z 2 komponentów: krótkiego uchwytu na bity (SoftFinish electric slimVario Stubby) oraz 3 bitów Wiha slimBit, wchodzących w skład zestawu; długość całkowita tego kompaktowego wkrętaka z założonym bitem slimBit wynosi 105 mm; system slimBit jest w 100% kompatybilny i rozszerza zakres możliwości serii slim pod kątem różnorodnych zastosowań

producent: Wiha charakterystyka: szczypce z przegubem o zmiennej osi obrotu; w ustawieniu wyjściowym rozwartość ostrzy wynosi 500, co pozwala na bezproblemowe cięcie drutów twardych do 3,5 mm; w zetknięciu się z bardziej wymagającym materiałem, wystarczy wcisnąć kciukiem przycisk „Power”, by podwoić siłę cięcia bardzo twardych materiałów jak drut fortepianowy do średnicy 3,0 mm; szczypce BiCut pozwalają na cięcie materiałów o różnej średnicy i twardości, redukując zakres siły potrzebnej do wykonania tych operacji i oszczędzając miejsce w skrzynce narzędziowej; sprawdza się w pracy w terenie lub na wysokości

Młotek bezodrzutowy HT3B091

Przebijak z osłoną HT3B708

producent: Högert Technik charakterystyka: młotek bezodrzutowy z gumowym obuchem z próżnią; obuch wypełniony jest drobnymi ziarnami metalu, które niwelują efekt odbicia od materiału; bijaki wykończone są gumową powierzchnią, dzięki czemu nie pozostawiają śladów i nie uszkadzają obrabianego materiału; rękojeść została wykonana z włókna szklanego – jest ergonomiczna i antypoślizgowa; produkt przeznaczony jest do prac budowlanych; waga: 680 g; rozmiar: 92x42x248 mm

producent: Högert Technik charakterystyka: przebijak z końcówką stożkową 4 mm, z osłoną zabezpieczającą dłoń przed uderzeniem; przeznaczony do wykonywania otworów w ścianach, rozbijania, kucia i kruszenia twardych materiałów, takich jak bloczki betonowe oraz cegły; rękojeść została wykonana z kauczuku termoplastycznego, natomiast ostrze w wysokiej jakości stali stopowej chromowo-wanadowej; rozmiary: 4x255x16 mm

Miara zwijana 20285

Szpachelka nierdzewna 31180

producent: Profix charakterystyka: 5-metrowa miara zwijana Proline pozwalająca na wygodne i dokładne prowadzenie pomiarów; miara dobrze układa się w dłoni dzięki gumowej nakładce na obudowie; narzędzie posiada certyfikat CE/MID i II klasę dokładności; szerokość taśmy mierniczej ze stali wynosi 19 mm; żółta taśma z podziałką milimetrową pokryta jest dodatkowo nylonem zabezpieczającym przed uszkodzeniem nadruku oraz zapobiegającym odbiciom promieni słonecznych czy sztucznego oświetlenia; hak pozwala wykonywać pomiary „na zakładkę” i „od czoła”; w miarce Proline taśma chowa się płynnie i delikatnie, co poprawia nie tylko komfort pracy, ale także wydłuża żywotność

producent: Profix charakterystyka: szpachelka malarska Proline o wysokiej sprężystości; szerokość ostrza wynosi 30 mm; ostrze wykonane z nierdzewnej, polerowanej stali; dwukompozytowa, antypoślizgowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy narzędziem; otwór w rękojeści umożliwia zawieszenie szpachelki

Fazownik Stanley Fatmax do płyt g-k

Uchwyt do papieru ściernego

producent: Stanley Black&Decker charakterystyka: fazownik do płyt wyróżniający się szybką i łatwą regulacją ostrza, dzięki czemu może być wszechstronnie stosowany; zaprojektowany do wykonywania precyzyjnych, dobrze przylegających połączeń płyt w narożach; wyposażony w  skalę ułatwiającą pozycję ostrza; korpus jest tłoczony dzięki czemu redukuje drgania podczas pracy; ostrze Carbide do precyzyjnego cięcia, wykonane z trwałego materiału; zachowuje ostrość 5-krotnie dłużej niż standardowe ostrza

producent: Stanley Black&Decker charakterystyka: uchwyt do papieru ściernego z wytrzymałym, aluminiowym korpusem; wyróżniają go wygodne zaciski do mocowania papieru; paca o wymiarach 230x80,4 mm; kompatybilna z większością papierów i siatek ściernych


FACHOWY WYKONAWCA | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ewolucja precyzyjnych pilarek stołowych postawiła właśnie kolejny krok na ścieżce rozwoju mobilnych urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna. Stworzona przez inżynierów Metabo innowacyjna konstrukcja jest przykładem połączenia funkcjonalności i mobilności z najwyższą precyzją cięcia. Każdy detal oraz zastosowane rozwiązanie techniczne zostało dokładnie przemyślane, wdrożone, a następnie przetestowane w ekstremalnych warunkach. Jest to „owoc” ciągłego dążenia do osiągnięcia perfekcji przez projektantów oraz inżynierów Metabo.

PRECYZJA, WSZECHSTRONNOŚĆ, MOBILNOŚĆ... Mobilna pilarka tarczowa Metabo stanie się z pewnością dumą każdego profesjonalnego parku narzędzi. Fot. Metabo

Pilarka TS 254 przeznaczona jest dla osób zajmujących się przede wszystkim wykończeniem wnętrz. Idealnie nadaje się do obróbki płyt wiórowych cięcia materiałów drewnopodobnych lub drewna litego a po wymianie tarczy tworzyw sztucznych lub nawet metali nieżelaznych. Fot. Metabo Jednym z najciekawszych zastosowanych rozwiązań jest konstrukcja rozkładanej podstawy, która jest zintegrowana z maszyną. Klasyczne podstawy do tego typu urządzeń stosowane wśród producentów stanowią osobny element, który w większości przypadków występuje jako dodatkowy osprzęt, krótko mówiąc trzeba za to dodatkowo zapłacić. Podstawa w maszynie Metabo oraz opracowany system jej rozkładania stanowi patent firmy. Ten rewolucyjny wynalazek pozwala w czasie krótszym niż 15 sekund zamienić niewielką, zwartą konstrukcję w pełnowymiarową stabilną maszynę oferującą najlepsze parametry cięcia w swojej klasie. Po skończonej pracy urządzenie niczym bohaterowie filmów„Transformes” płynnie zamienia się w postać podręcznego bagażu, z którym dumnie można wyjechać z miejsca pracy. Cała konstrukcja waży nieco powyżej 33 kg i jest to zdecydowanie

najlepszy wynik wśród wszystkich tego typu ofert na rynku.

„PERFEKCYJNIE” WYPOSAŻONA Decydując się na zakup pilarki Metabo użytkownik otrzymuje dużo więcej niż tylko „gołą” maszynę, którą trzeba „ubrać” w dodatkowy drogi osprzęt. Maszyna jest kompletna, oznacza to, że jest wyposażona w zaprojektowany specjalnie dla siebie zestaw osprzętu. Co więcej, każdy element bogatego wyposażenia ma swoje miejsce, wszystko jest pod ręką dokładnie tak, jak w dobrze zaplanowanym, profesjonalnym warsztacie stolarskim. Urządzenie ma wbudowane przedłużenie oraz poszerzenie stołu, co wpływa na imponujący rozmiar całkowity powierzchni roboczej. Na wykonanym ze specjalnego stopu aluminium stole możliwe jest zainstalowanie przykładnicy

równoległej, za pomocą której można bardzo dokładnie określić szerokość ciętego materiału. Kolejną możliwością jest wykonywanie cięć kątowych w zakresie +-47˚ z wykorzystaniem sanek prowadzących, instalowanych na blacie roboczym.

najwyższą sztywność i stabilność całej konstrukcji. Obudowę pilarki stanowią lekkie panele wykonane z wysokiej jakości tworzywa na których mocowany jest na czas transportu osprzęt urządzenia Pilarka TS 254 jest już dostępna w Podlaskim Centrum Narzędziowym JR-Tech.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA Na jakość przepiłu oraz utrzymanie zadeklarowanych kątów przez przykładnice ogromny wpływ ma sztywność oraz stabilność maszyny. Konstrukcję nośną pilarki Metabo stanowi rama wykonana z profili rurowych, dzięki temu przy niewielkim ciężarze stelaża uzyskano optymalną sztywność. Spełnia ona w maszynie dokładnie tę samą rolę, co klatka bezpieczeństwa w wyczynowych samochodach sportowych tyle, że zamiast kierowcy chroni podzespoły znajdujące się wewnątrz, zapewniając jednocześnie

JR-Tech Jan Rydzewski Podlaskie Centrum Narzędziowe ul. Grodzieńska 16, Wasilków tel. 85 71 94 086 szkolenia@jrtech.com.pl www.jrtech.com.pl www.profesjonalne-narzedzia.pl

61


FACHOWY WYKONAWCA | OCHRONA DREWNA

Drewno jak malowane Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Warto więc zadbać o wygląd tarasów, drewnianych elewacji oraz mebli i altanek ogrodowych, które służyć nam będą aż do późnych, jesiennych dni. Piękno oraz ochronę zapewni odpowiednio dobrany preparat do malowania lub ochrony drewna.

Drewniane elewacje, płoty, pergole i meble ogrodowe wymagają renowacji i ochrony, zarówno przed słońcem, jak również przed opadami deszczu i mrozem, które mogą doprowadzić do osłabienia struktury drewna. Fot. Altax Viva Garden Drewniane elewacje, płoty, pergole i meble ogrodowe wymagają renowacji i ochrony, zarówno przed słońcem, jak również przed opadami deszczu i mrozem, które mogą doprowadzić do osłabienia struktury drewna. Ciepłe dni to dobra pora na szybką impregnację elementów drewnianych w ogrodzie. Dostępne na rynku preparaty do ochrony i  dekoracji drewna mają podobne właściwości, ale każdy z nich daje inny efekt na drewnianych powierzchniach. Latem najważniejsza jest ochrona przed nagrzewaniem i niszczącym działaniem promieni słonecznych. Z kolei na jesień i zimę najważniejsze jest zabezpieczenie drewna przed działaniem niskich temperatur i wilgoci, a w konsekwencji przed wystąpieniem

62

pleśni i grzybów. Podstawą jest wybór preparatu ochronnego.

DOBRY PREPARAT TO PODSTAWA Drewno wykorzystywane jest do wykonania wielu elementów znajdujących się na zewnątrz obiektów. Służy ono do budowy tarasów, jak i do wykończenia elewacji. Drewno wykorzystuje się do wykonania elementów małej architektury oraz mebli ogrodowych. W związku z tym, że przez większość czasu narażone jest na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym na opady deszczu oraz na działanie promieniowania UV, powinno zostać odpowiednio zabezpieczone.

W celu ochrony drewna przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wilgoć, promienie UV, owady, grzyby domowe i pleśniowe, należy wykorzystać dedykowane środki oferowane przez profesjonalne firmy. Produkt ochronno-dekoracyjny, adekwatny do warunków atmosferycznych, na jakie wystawione jest drewno, zapewni piękny wygląd i trwałość powłoki przez wiele lat. Celem impregnacji jest nasycenie drewna ochronnymi substancjami, które zabezpieczą je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, wpływającymi na kondycję i wygląd galanterii drewnianej. Na rynku znajdziemy różne rodzaje impregnatów. Możemy wybrać impregnat dodatkowo chroniący przed ogniem i drobnoustrojami, lub z dodatkiem

wosku, co zwiększy ochronę przed wilgocią. Wybór impregnatu koloryzującego sprawi, że nie będzie konieczności malowania drewna dodatkową warstwą barwiącego produktu. Impregnaty koloryzujące przeznaczone specjalnie do drewna ogrodowego zapewniają długotrwałą ochronę i dekorację. Jeśli preparat wyróżnia głęboka penetracja struktury drewna to dobrze wnika w podłoże. Nadaje mu intensywny i trwały kolor, zachowując przy tym naturalny rysunek słoi drewna.

PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE Powierzchnie drewniane przed malowaniem należy przeszlifować drobnym papierem ściernym i odtłuścić,


FACHOWY WYKONAWCA | OCHRONA DREWNA

a następnie odpylić. Drewno ze starą powłoką malarską powinno się najpierw oczyścić za pomocą papieru ściernego lub drucianej szczotki. Impregnaty należy aplikować wyłącznie na surowe i suche elementy drewniane albo drewnopochodne. Skuteczność impregnacji zależy głównie od tego, jak głęboko impregnat wniknie w strukturę drewna, zapewniając jego długotrwałą ochronę. Impregnaty zabezpieczają drewno przed działaniem wilgoci, grzybów, oraz promieniowaniem UV (wersje kolorowe). Impregnację można wykonać pędzlem, gąbką, tamponem lub przez zanurzenie. Aby zwiększyć ochronę przed grzybem i szkodnikami wskazane jest nałożenie min. dwóch warstw tj. zastosowanie produktu w ilości min. 140-160 ml/m2. Czas pomiędzy kolejnymi warstwami powinien wynieść min. 24 godziny. Najlepszą porą na impregnację są ciepłe i suche dni. Temperatura powietrza, elementów impregnowanych oraz impregnatu do drewna powinna wynosić od +15ºC do +25ºC. Duża wilgotność powietrza i opady mogą sprawić, że drewno będzie źle wchłaniało preparat.

OCHRONA NA JESIEŃ I ZIMĘ Wraz z przyjściem późnej deszczowej jesieni meble ogrodowe i inne elementy drewniane należy przenieść do komórki, garażu lub innego zadaszonego pomieszczania, by przeczekały swój czas do wiosny. Wtedy też przed rozpoczęciem sezonu ogrodowego możemy dodatkowo odświeżyć je nowym kolorem lub dodatkową warstwą lakieru. Kluczowym czynnikiem dla odpowiedniego zabezpieczenia drewna jest pogoda. Na te zabiegi warto jest wybrać suchy dzień, w czasie którego nie będzie wiał silny wiatr. Aplikację dobrze jest również przeprowadzić poza porą największego nasłonecznienia danego miejsca. Wiatr może na schnący lakier czy olej nanosić zanieczyszczenia, a z kolei mocne słońce może powodować zbyt szybkie wysychanie preparatu i stworzenie powłoki, która nie ma prawa wystąpić na prawidłowo zaimpregnowanym drewnie. Przed przystąpieniami do pracy, warto poświecić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie podłoża. Drewno musi być surowe, czyste i suche. W przypadku drewna surowego należy je

Rola impregnacji Bartłomiej Cholewa, ekspert z firmy Lakma Sat Celem impregnacji drewna jest przede wszystkim nasycenie drewna ochronnymi substancjami, które zabezpieczą je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, wpływającymi na kondycję i wygląd drewna. Latem szczególnie ważna jest ochrona przed silnym działaniem słońca, jesienią i zimą zabezpieczenie przed działaniem niskich temperatur i wilgoci, a w konsekwencji przed wystąpieniem pleśni i grzybów. Jeśli drewno nie zostało fabrycznie zaimpregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową, należy samodzielnie zabezpieczyć je specjalnymi preparatami ochronnymi, czyli impregnatami. Skuteczność impregnacji zależy głównie od tego, jak głęboko impregnat wniknie w strukturę drewna, zapewniając jego długotrwałą ochronę. Impregnaty zabezpieczają przed działaniem wilgoci, grzybów oraz promieniowaniem UV (wersje kolorowe). Na rynku znajdziemy różne rodzaje impregnatów z dodatkowymi właściwościami ochronnymi lub dekoracyjnymi. Możemy wybrać impregnat chroniący przed ogniem i drobnoustrojami, lub z dodatkiem wosku, co zwiększy ochronę przed wilgocią. Zaś impregnat koloryzujący dedykowany np. do drewnianych akcesoriów ogrodowych typu: huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, domki dla dzieci, wnikając w strukturę drewna nie tylko odżywia i chroni przed słońcem, ale również nadaje trwały kolor. Nie ma już wtedy konieczności malowania drewna dodatkową warstwą barwiącego produktu.

Systematyczna i kompleksowa ochrona Remigiusz Żurawski, doradca technologiczny Tikkurila Drewno to wdzięczny naturalny surowiec, który ładnie komponuje się z roślinnością, a zadbane może stanowić prawdziwą ozdobę ogrodu. Podatne jest jednak na wiele zagrożeń, które mogą niszczyć jego strukturę. By minimalizować związane z tym ryzyka, konieczna jest odpowiednia i systematyczna impregnacja. Na zewnątrz drewno wystawione jest choćby na działanie wilgoci i wahania temperatury. One sprawiają, że pęcznieje, a po wyschnięciu znacznie się kurczy, co z kolei może doprowadzić do pęknięć, które nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale po prostu je osłabiają. Zabezpieczając je impregnatem można z kolei zwiększyć skuteczność ochrony przed wilgocią, spowalniając jej wchłanianie. Brak odpowiedniego zabezpieczenia natomiast będzie też sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów i grzybów. W ten sposób niestety rozpoczyna się proces gnicia drewna, przez co w dłuższym okresie nie będzie nadawać się ono do użytku i konieczna będzie jego wymiana. Produkt do ochrony drewna ma chronić je też przed destrukcyjnym promieniowaniem UV, niszczącym jego wierzchnią warstwę. Wskutek działania promieni słonecznych drewno staje się bowiem szare i wyschnięte. Chropowata powierzchnia natomiast jest bardziej podatna na zabrudzenie, ale też na szkodliwy wpływ wody.

lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić. Z kolei drewno uprzednio lakierowane koniecznie trzeba wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego materiału. Tylko wówczas mamy pewność, że cały olej odpowiednio wniknie w głąb drewna. Przed pomalowaniem drewna egzotycznego warto jest przeprowadzić próbę. Sprawdzić, czy podłoże nadal jest tłuste nanosząc małą ilość wody na powierzchnię – jeśli drewno wchłania wodę, jest ono wystarczająco odtłuszczone i gotowe do pracy.

LAKIER, OLEJ, BEJCA – CO WYBRAĆ? Obecnie spectrum środków służących zabezpieczaniu drewna na zewnątrz jest przeogromne. Oprócz lakierów, bejc czy olejów rynek oferuje również impregnaty ochronne i dekoracyjne, lakierobejce, emalie. Wybór odpowiedniego preparatu powinien zostać podyktowany nie tyle

Do powierzchni tarasów najlepsze będą oleje. Ich powierzchnie, z racji intensywnego użytkowania szybko ulegają zniszczeniu, a przeprowadzenie renowacji w przypadku zastosowania oleju jest szybsze, aniżeli w przypadku innego rodzaju środków. Fot. Bondex/PPG Deco Polska

63


FACHOWY WYKONAWCA | OCHRONA DREWNA

Podstawowe zasady aplikacji

FOT. VIDARON/FFIL ŚNIEŻKA

Dariusz Wróbel, specjalista ds. szkoleń, Vidaron

Przeznaczone do lakierowania lub malowania drewno powinno być suche, gładkie i oczyszczone. Ponadto, przy malowaniu drewna niezbędne jest najpierw stworzenie warstwy podkładowej, a następnie warstwy wierzchniej. Fot. Vidaron/FFiL Śnieżka względami estetycznymi, jakie zamierzamy osiągnąć, ale takimi czynnikami jak: rodzaj drewna, rodzaj powierzchni. Innego środka użyjemy do impregnowania drewna konstrukcyjnego czy więźby dachowej, a innego np. do dekoracji stołu lub ogrodowych krzeseł.

64

W przypadku drewna konstrukcyjnego liczy się skuteczność ochrony przed zagrożeniami atmosferycznymi i biologicznymi. Mniej istotne są natomiast kwestie wyglądu czy kolorystyki. Tego rodzaju prace wymagają zatem zastosowania specjalnego impregnatu konstrukcyjnego.

Przed rozpoczęciem aplikacji wyrobów do ochrony drewna należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Zależy od tego finalna jakość naniesionej powłoki malarskiej, efekt wizualny oraz późniejsza trwałość wymalowania. Przeznaczone do lakierowania lub malowania drewno powinno być suche, gładkie i oczyszczone. Aby zapewnić gładkość, powierzchnię szlifujemy papierem ściernym o ziarnistości 15-200. Jeśli drewno posiada zadziory, podniesione włókna lub jeżeli chcemy zaokrąglić krawędzie elementu, można zdecydować się na wykorzystanie szlifierki. Trzeba pamiętać o późniejszym, dokładnym odpyleniu podłoża. Aplikację wyrobów wykonujemy zawsze zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na opakowaniu produktu lub w jego karcie technicznej. Podobnie, jak w przypadku ścian, tak i przy malowaniu drewna niezbędne jest najpierw stworzenie warstwy podkładowej, a następnie warstwy wierzchniej. Dla drewna odpowiednikiem gruntu są impregnaty gruntujące, które głęboko wnikają w jego strukturę, wzmacniając ją i zabezpieczając przed grzybami pleśniowymi, sinizną i owadami. Tak przygotowaną, zaimpregnowaną powierzchnię można pokryć impregnatem powłokotwórczym lub lakierobejcą. Warto również pamiętać o przeprowadzaniu aplikacji w odpowiednich warunkach atmosferycznych, użyciu właściwych narzędzi i nałożeniu rekomendowanej przez producenta ilości warstw wyrobu.

Wybór produktu powinien być uzależniony również od powierzchni jaką będziemy malować. Na przykład impregnaty, które pełnią funkcję dekoracyjno-ochronną najlepiej sprawdzają się na powierzchniach takich jak: elewacje, meble ogrodowe, ogrodzenia. Z kolei do powierzchni, po których chodzimy np. tarasy, nadają się oleje. Wybór ten jest rekomendowany m.in. ze względu na fakt, że powierzchnie te szybko ulegają zniszczeniu w wyniku odbywającego się ruchu pieszego, a przeprowadzenie renowacji w przypadku zastosowania oleju jest szybsze, aniżeli w przypadku innego rodzaju środków. Natomiast lakiery będą się nadawały do zabezpieczania np. mebli ogrodowych. Należy pamiętać, aby elementy drewniane, które będą lakierowane zabezpieczyć w jak najlepszy sposób przed wilgocią. Wilgoć, która dostanie się do wewnątrz drewna będzie powodować odspajanie się lakieru od powierzchni, co popsuje efekt wizualny oraz spowoduje brak ochrony drewna.

EFEKT DEKORACYJNY Poza skutecznością ochrony drewna wystawionego na działanie wody, wilgoci, promieniowania UV o wyborze danego produktu decydują również właściwości dekoracyjne oraz efekt,

jaki chcemy osiągnąć. Produkty do zabezpieczania drewna dzielą się na: transparentne, bez pigmentów, podkreślające rysunek drewna, które tworzą powłokę ze słabszą ochroną przed promieniami UV, a także na te tworzące powłokę barwną, zakrywającą usłojenie – zwykle są to farby do drewna. W obu przypadkach, przed zastosowaniem środków ochronno-dekoracyjnych, w celu uzyskania ochrony przed czynnikami biologicznymi, zaleca się osobne zaimpregnowanie surowego drewna impregnatem głęboko penetrującym. Dopiero tak zabezpieczone drewno eksponowane na zewnątrz należy pomalować środkiem gwarantującym wykonanie powłoki dekoracyjnej. Bejce i lakierobejce o modnym kolorze pozwolą nam na wspaniałe odnowienie mebli ogrodowych tarasu czy drewnianej elewacji. Jeszcze kilka lat temu lakierobejce do ochrony i dekoracji drewna na zewnątrz odstraszały swoim zapachem, ograniczoną kolorystyką i słabą odpornością na zmiany pogody. Dzięki zaawansowanym technologiom, jakie obecnie wykorzystuje się w ich produkcji, praktycznie każdą z tych wad udało się wyeliminować. KATARZYNA MASŁOWSKA


FACHOWY WYKONAWCA | OCHRONA DREWNA

PRZEGLĄD PREPARATÓW DO MALOWANIA I OCHRONY DREWNA Farba Altax Viva Garden producent: Altax Viva Garden charakterystyka: farba, która w łatwy sposób pozwala odmienić wszystkie zakątki w ogrodzie; nadaje się idealnie do drewna, cegły, metalu, betonu, a nawet terakoty i kamienia; można wybierać spośród aż 29 różnorodnych kolorów; dzięki odcieniom, takim jak czterolistna koniczyna, czerwone piwonie, bezchmurne niebo, dojrzała pigwa czy aromatyczna szałwia, ogród może tętnić życiem przez cały rok

Drewnokolor producent: Lakma Sat charakterystyka: impregnat ochronno-dekoracyjny z woskiem, zabezpiecza drewno i materiały drewnopochodne przed wilgocią i działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowaniem UV; powłoka impregnatu odporna jest na zasiedlanie pleśniami i grzybami; do ochrony i dekoracji elementów surowego drewna, w szczególności: altany, pergole, parkany, konstrukcje stropów, podbitki dachowe oraz innych przydomowych elementów drewnianych; liczba kolorów: 14; trwałość: 6 lat; wydajność: 10-12 m2; cena brutto: 16,25 zł/l (opak.0,8 l)

Impregnat express producent: PPG Deco Polska/Drewnochron charakterystyka: nowoczesny produkt do ochrony i dekoracji drewna; do malowania powierzchni drewnianych, takich jak ogrodzenia lamelowe, płoty, altanki, pergole, drewutnie, stodoły, budynki gospodarcze, itp.; kompozytowa powłoka impregnatu tworzy zaawansowaną membranę odpychającą wodę, pozwalającą jednocześnie na zachowanie optymalnej wilgotności, co zapobiega degradacji drewna; powłoka jest chroniona przed działaniem grzybów pleśniowych i glonów

Tikkurila Valti Plus Complete producent: Tikkurila charakterystyka: szybkoschnąca impregnująca lakierobejca o wysokiej trwałości do ochrony i dekoracji drewna; dzięki unikalnemu połączeniu trzech różnych żywic gwarantuje najwyższą odporność i zabezpieczenie w każdych warunkach pogodowych, niezależnie, czy jest to wilgoć, słońce, czy zmienna temperatura; dostępna w bogatej kolorystyce

Bondex Strong Wood Protection producent: PPG Deco Polska charakterystyka: formuła preparatu została oparta na połączeniu żywic umożliwiających wnikanie impregnatu w głąb drewna i tworzenie twardej, elastycznej powłoki; powierzchnia jest skutecznie i długotrwale zabezpieczona przed glonami, grzybami pleśniowymi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; w 10 wariantach kolorystycznych; do malowania wszelkich elementów zewnętrznych, takich jak: drzwi, okna, meble ogrodowe, altanki, płoty

Olej do drewna Luxdecor Premium producent: Unicell Poland charakterystyka: produkt przeznaczony do impregnacji i dekoracji wszystkich gatunków drewna, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń; wydobywa i podkreśla naturalne piękno drewna; zapobiega jego wysychaniu i pękaniu; olej także zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak: wilgoć, opady atmosferyczne oraz promieniowanie UV; zawiera olej tungowy – najtrwalszy olej naturalny; dostępny w następujących kolorach: bezbarwny, dąb, kasztan, teak, merbau, palisander

Impregnat do drewna z woskiem producent: Jedynka/Tikkurila charakterystyka: koloryzujący impregnat dekoracyjno-ochronny do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń jak ławy, altany, ogrodzenia, drzwi czy okna; głęboko wnika w drewno i zapewnia kompleksową ochronę dzięki zawartości trzech aktywnych żywic i wosku; zabezpiecza przed promieniowaniem UV, skutecznie odpycha wilgoć i tworzy powłokę odporną na działanie mikroorganizmów; jest dostępny w wersji bezbarwnej, a także w 10 kolorach

Olej do tarasów Vidaron producent: Vidaron/FFiL Śnieżka charakterystyka: olej opracowany na bazie nowoczesnych komponentów, które pielęgnują i chronią drewno; dzięki swojej trwałości, polecany szczególnie do olejowania drewnianych tarasów; dzięki zawartości powłokowego biocydu drewno przed olejowaniem nie wymaga impregnacji; cechuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, i wysoką zawartością filtrów anty UV; głęboko wnika i odżywia drewno, tworzy powłokę odporną na grzyby pleśniowe, siniznę i glony

65


FACHOWY WYKONAWCA | STELAŻE PODTYNKOWE

Co kryje ściana?

FOT. VILLEROY&BOCH

Podwieszana ceramika sanitarna to już standard we współczesnych łazienkach. Aby jednak cieszyła oko i zapewniała bezstresowe użytkowanie, konieczny jest prawidłowy montaż dobrze dobranego zestawu podtynkowego.

Czasy, w których inwestorzy bali się instalować podwieszaną ceramikę sanitarną z obawy przed problematycznymi naprawami w przypadku ewentualnej usterki lub zerwaniem się niewspartej na podłodze miski WC minęły bezpowrotnie. Podwieszane miski ustępowe montowane na stelażu podtynkowym cieszą się coraz większą popularnością. Wpływają na to zarówno tendencje wnętrzarskie faworyzujące minimalistyczny wystrój łazienek i towarzyszące im „chowanie” jak największej ilości elementów instalacyjnych w ścianie (w tym wypadku zbiornika spłuczki i elementów przyłączeniowych), jak również walory praktyczne takiego rozwiązania. Wisząca miska ustępowa optycznie powiększa pomieszczenie oraz ułatwia utrzymanie w czystości zarówno podłogi w strefie toalety, jak i samej ceramiki. Co więcej, schowanie instalacji w ścianie pozwala znacznie wyciszyć jej pracę. Z pewnością do rosnącej popularności wiszących misek WC przyczyniły się również coraz szerzej dostępne i zróżnicowane rozwiązania

66

oferowane przez producentów instalacji sanitarnych i ceramiki łazienkowej. Zakup i montaż konkretnego stelaża zależy od wielu czynników, w tym metrażu łazienki, rodzaju zabudowy czy lokalizacji WC.

ZABUDOWA – CIĘŻKA CZY LEKKA? Przed wyborem stelaża podtynkowego inwestor w porozumieniu z wykonawcą musi przede wszystkim określić, czy planuje jego montaż w zabudowie ciężkiej (tzw. mokrej) czy lekkiej (inaczej suchej). Stelaże do zabudowy ciężkiej są zazwyczaj o prawie połowę tańsze niż ich odpowiedniki przeznaczone do montażu w zabudowie lekkiej. Instalacja takiego stelaża zajmuje jednak znacznie więcej czasu i jest bardziej skomplikowana – stelaż montowany jest bowiem w  murowanej ścianie i wymaga obmurowania. Szczególnie ważny jest etap wymurowania wolnej przestrzeni za stelażem, która narażona jest na przenoszenie największych obciążeń. Tak wykonaną konstrukcję

Przycisk spłukujący Sigma w różnych wykończeniach dostępnych na zamówienie. Fot. Geberit należy następnie otynkować i dopiero po zakończeniu tego etapu prac, rozpocząć układanie okładziny, najczęściej płytek ceramicznych. Stelaż do zabudowy ciężkiej możemy zastąpić stelażem do zabudowy lekkiej, sytuując go przy ścianie murowanej i obudowując następnie zabudową suchą. Co ważne, zamienić te dwa różne rodzaje stelaży można tylko stosując wersję do zabudowy suchej pod zabudowę ciężką – nigdy odwrotnie! Stelaże przeznaczone do zabudowy ciężkiej są

bowiem znacznie delikatniejsze i nie wytrzymują takich obciążeń jak produkty do zabudowy lekkiej (dlatego też potrzebują wzmocnienia odciążającego ich konstrukcję, czy to w postaci cegły czy innego materiału wznoszeniowego). Znacznie bardziej rozpowszechnione i popularne są stelaże przeznaczone do instalacji w zabudowie lekkiej. Jak już wspomnieliśmy, stelaż do zabudowy lekkiej możemy zlokalizować przy murowanej ścianie, ale możemy również zainstalować go przy ściance działowej,


FACHOWY WYKONAWCA | STELAŻE PODTYNKOWE

a nawet przymocować do podłogi. Tego typu warianty wykonane są ze stalowych, wytrzymałych profili, których nie trzeba dodatkowo wzmacniać. Ich zaletą jest solidność, uzyskana dzięki maksymalnemu obciążeniu sięgającemu nawet 300 kilogramów – tłumaczy Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. Do zabudowy takich stelaży używa się najczęściej płyt g-k. Decydując się na stelaż do zabudowy lekkiej mamy duże pole do popisów aranżacyjnych – taką zabudowę można bowiem dowolnie kształtować, organizując w niej efektowne i zarazem praktyczne nisze i półki. Zabudowa wykonana z płyt gipsowo-kartonowych jest prosta i niedroga w wykonaniu. Pamiętajmy jednak, aby używać do niej specjalnych płyt g-k odpornych na wilgoć, tzw. płyt zielonych. Chociaż płyty g-k są najczęstszym wyborem do wykonywania zabudowy lekkiej stelaża podtynkowego, na rynku możemy również znaleźć atrakcyjne alternatywy, np. wykonane z polistyrenu ekstrudowanego płyty budowlane XPS. Co istotne, w przypadku wykonywania zabudowy z płyt g-k powinniśmy pamiętać, aby zastosować podwójną warstwę (2xpłyta o grubości 12,5 mm), w przeciwnym razie ryzykujemy odkształcaniem się płyt pod wpływem obciążeń i, w rezultacie, późniejszym pękaniem okładziny. W przypadku sztywniejszych płyt, jak wspomniane płyty XPS, których grubość w standardzie wynosi 20 mm (ale także np. płyt gipsowo-włóknowych o grubości 18 mm) takiej konieczności nie ma.

ISTOTNE LICZBY Wykonując montaż zestawu podtynkowego powinno się zachować konkretne, standardowe wymiary, których zignorowanie może zaowocować niespełnieniem przez wykonaną zabudowę swojej funkcjonalnej roli. Na montaż stelaża z zabudową należy przeznaczyć szerokość ok. 35-50 cm i długość ok. 10-25 cm. Oprócz tego musimy również zaplanować dodatkowe miejsce na powieszenie miski ustępowej, której wymiary wynoszą ok. 40 cm szerokości i 55 cm długości oraz wolną przestrzeń do komfortowego korzystania z toalety (należy zapewnić wolne 20 cm po obu bokach miski oraz pole o wymiarach 60 cm długości i 80 cm szerokości przed samą miską). Z kolei wysokość stelaża może być różna i wynosić od 82 do 120 cm.

Najczęstsze błędy przy montażu stelaży podtynkowych Artur Reyer, dyrektor spółki Werit Polska Nasza firma jako wieloletni i doświadczony producent systemów podtynkowych w pełnej gamie od stelaży i systemów wc, poprzez bidet, umywalkę i systemy pisuarowe od wielu lat zauważa dość dużą ilość zgłoszeń reklamacyjnych od użytkowników, które spowodowane są błędami montażowymi, przytrafiającymi się na etapie budowlano-instalacyjnym. W poniższych punktach spróbujemy podsumować podstawowe błędy montażowe: – wadliwy montaż ramy stelaża i zbyt słabe umocowanie – z czasem powoduje ugięcia zabudowy KG prowadząc do pęknięcia okładzin ceramicznych, fug i spoin; – wadliwy pomiar i dopasowanie rur dopływowych i odpływowych (np. zbyt krótkie przycięcie) powoduje wycieki wody i nieczystości pomiędzy ceramiką a rurami; – wadliwy montaż zaworu doprowadzającego wodę do zbiornika – na połączeniach elastycznych powoduje bardzo duże ryzyko pęknięcia i zalania pomieszczeń sanitarnych; – wadliwy montaż płyty przyciskowej – brak montażu blokady systemu popychaczy mechanicznych powoduje wadliwe funkcjonowanie zestawu zaworów, podawanie złej ilości wody i zawieszanie się systemu zaworów spłukujących; – złe ustawienia i regulacja zaworów spustowych i napełniających – powoduje bardzo długie napełnianie zestawu zbiornikowego, zbyt impulsywne spłukanie, co zauważamy po wyprysku wody z ceramiki; – złe pomiary montażowe na etapie podłogi surowej/podłogi gotowej – skutkujące nieprawidłowym osadzeniem ceramiki (właściwa wysokość muszli ceramicznej od posadzki do górnego rantu to 410 mm); – montaż i zabudowa stelaża pojedyńczą płytą kartonowo-gipsową, co z czasem powoduje pęknięcia okładzin ceramiki i załamanie zabudowy z okładzin; – błędny dobór instalacji wodno-kanalizacyjnych i zastosowanie materiałów niskiej jakości. Powyższe elementy to jedne z najczęstszych błędów montażowych, jakie mają miejsce podczas prac instalacyjnych. Jednym z aspektów, który pomaga wykluczyć wszystkie błędy jest dokładna analiza instrukcji montażu, która pozwala uniknąć wszelkich problemów instalacyjnych i pozwala na profesjonalny montaż systemów.

Do dyspozycji inwestora są różne wysokości stelaży podtynkowych. Stelaż niski sprawdzi się świetnie wtedy, kiedy strefę WC urządzamy pod oknem lub wówczas, gdy zależy nam na nisko zlokalizowanej praktycznej półce na akcesoria czy dekoracje, zlokalizowanej nad WC, do której dostęp będą miały nawet dzieci. Wartością dodaną stelaża niskiego dla użytkownika może być fakt, że zmusza on niejako do wykształcenia pozytywnego w kontekście higieny nawyku, jakim jest opuszczanie deski każdorazowo przed spuszczeniem wody (przy otwartej desce nie ma dostępu do przycisku spłukującego zamontowanego na ścianie). Istnieje również możliwość instalacji takiego przycisku na półce nad stelażem. W przypadku stelaży wysokich półka w zabudowie siłą rzeczy będzie zlokalizowana wyżej. Pamiętajmy, że niskie stelaże są droższe od stelaży wysokich, zapewniają jednak dużą dowolność aranżacyjną. Wysokość stelaża to jednak nie jedyna cecha, jaka odróżnia poszczególne produkty. W bardzo małych łazienkach praktycznym wyborem mogą być stelaże typu slim – ich głębokość jest mniejsza w porównaniu do standardowych rozwiązań, co pozwala na oszczędzenie kilku centymetrów przestrzeni w łazience. W niewielkich bądź

Podwieszana toaleta myjąca zamontowana na stelażu podtynkowym z funkcją bidetu. Fot. Werit nieustawnych łazienkach, ale też wówczas gdy inwestorowi zależy na oryginalnym efekcie aranżacyjnym, sprawdzą się stelaże narożne montowane, jak sama nazwa wskazuje, w narożniku pomieszczenia.

SPŁUKIWANIE NA SZÓSTKĘ Bardzo ważnym elementem zestawu podtynkowego jest tak prozaiczna rzecz jak spłuczka. Jakość wykonania zbiornika wody jest szczególnie istotna, gdyż w razie ewentualnej awarii dostęp do niego jest trudniejszy niż w przypadku

wolnostojących kompaktów. Najważniejszą kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę jest sposób wykonania zbiornika. Modele klejone mogą się rozszczelniać i powodować przecieki. Dlatego też najlepiej jest wybierać zbiorniki jednorodne, wykonane metodą rozdmuchiwania. Warto również zwrócić uwagę na pojemność zbiornika oraz oferowane funkcje spłukiwania – będzie to miało niebagatelne znaczenie dla ilości zużytej wody. Obecnie standardem są spłuczki ze zbiornikiem 6 l i funkcją dwudzielnego

67


FACHOWY WYKONAWCA | STELAŻE PODTYNKOWE

PRZEGLĄD STELAŻY PODTYNKOWYCH producent: Cersanit Stelaż Slim&Silent po zabudowaniu może mieć głębokość zaledwie 11,5 cm. Udało się to osiągnąć dzięki ultracienkiemu zbiornikowi o grubości 8 cm. Jego dodatkową zaletą jest izolacja akustyczna (wyciszenie odgłosow płynącej wody). Idealny do małych łazienek i toalet dla gości. Oprócz cienkiego zbiornika ma regulację wysokości i możliwość obrotu stopy o 360º. Bardzo cichy - zawór hydrauliczny napełniający zbiornik działa przy zaledwie 24 dB. Oszczędne spłukiwanie 2/4 l lub 3/6 l. Kompatybilny z szeroką gamą przycisków. Wymiary: regulowana wys. 1082-1132 mm x szer. 524 mm x gł. 105 mm

FOT. TECE

spłukiwania, która pozwala wybrać opcję tradycyjną (cała pojemność zbiornika jest wykorzystywana na spłukanie toalety) lub opcję oszczędzającą wodę, gdy do spłukania miski wykorzystuje się połowę objętości zbiornika czyli 3 litry. Dostępne są również spłuczki z bardziej pojemnym zbiornikiem lub pozwalające ustawić ilość wody użytej do spłukiwania (np. 2/4 l). Sterowanie funkcją spłukiwania odbywa się za pomocą przycisku spłukującego, który w przypadku instalacji podtynkowej jest jedynym elementem poza samą ceramiką znajdującym się w zasięgu wzroku. Dlatego też, oprócz oferowanych funkcji (a obecnie na rynku dostępne są przyciski z rozmaitymi udogodnieniami, np. z czujnikiem ruchu, bezdotykowe) istotna jest jego estetyka. Możemy zakupić kompletny zestaw podtynkowy, w skład którego wchodzi również przycisk, ale częściej przycisk spłukujący należy dokupić oddzielnie. Do dyspozycji

68

osób urządzających łazienkę jest wiele przycisków wykonanych z metalu, szkła, łączących te dwa materiały, w rozmaitych kolorach i wykończeniach. Oprócz spłukiwania dwudzielnego, w którym do dyspozycji mamy przycisk spłukujący podzielony na dwa mniejsze przyciski, niektóre produkty oferują również opcję stop/start, pozwalającą użytkownikowi samodzielnie decydować kiedy zatrzymać spłukiwanie miski ustępowej. Pamiętajmy, aby do montażu stelaża podtynkowego przystąpić przed ułożeniem okładzin w łazience, ale już po wyrównaniu ścian i podłóg. Nie zapominajmy również, aby przed rozpoczęciem wykonywania zabudowy miski WC uruchomić kontrolnie zbiornik spłukujący oraz sprawdzić szczelność poszczególnych przewodów. Ta prosta czynność pozwoli nam zauważyć ewentualne usterki na etapie, kiedy są jeszcze łatwe do usunięcia. ANNA SOŁOMIEWICZ

JOMOTech Hygienic z funkcją bidetu producent: Werit Stelaż samodzielny do WC z funkcją bidetu, samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych, z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO. W zestawie spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 l lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową; spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2’’ z mocowaniem. Nie wymaga przyłączania prądu elektrycznego. Wymiary: wys. 1120 mm x szer. 500 mm x gł. 180 i 230 mm

FOT. WERIT

SLIM&SILENT

producent: TECE Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z samonośnej konstrukcji oraz spłuczki podtynkowej. Montaż nie wymaga wsporników ściennych – stelaż mocowany jest bezpośrednio do posadzki i umożliwia swobodę aranżacji przestrzeni sanitarnej. Uruchamiana z przodu i odporna na uderzenia spłuczka podtynkowa o poj. 10 l jest zmontowana fabrycznie i zaplombowana. Ustawiona fabrycznie na 6 l spłukiwanej wody, umożliwia redukcję na 4,5/7,5/9 l. Spłuczka jest wyposażona w cichy hydrauliczny zawór napełniający; kompatybilna ze wszystkim przyciskami TECE. Na wyposażeniu stelaża jest także kolano odpływowe – DN 90 oraz redukcja mimośrodowa DN 90/100 z możliwością montażu poziomego. Wymiary: wys. 1120 mm x szer. 500 mm x gł. 210 mm

FOT. CERSANIT

TECEprofil

Stelaż narożny to rozwiązanie dedykowane do małych łazienek, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni. Fot. TECE


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Zapraszamy Państwa do dystrybucji magazynu Fachowy Wykonawca w salonach i hurtowniach. Dzięki temu zyskacie Państwo: • publikację danych teleadresowych oddziałów firmy wraz z logo w ogólnopolskim magazynie, • umieszczenie danych firmy na portalu branżowym: www.fachowywykonawca.pl w zakładce „Salony Budowlane”, • możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia własnej oferty o specjalistyczną prasę branżową, • regularny przegląd informacji rynkowych z branży, • pokrycie kosztów wysyłki przez wydawnictwo. Szczegółowe informacje i zamówienia: kolportaz@publikator.com.pl

woj. dolnośląskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Spokojna 8 59-220 Legnica tel. 76 854 01 69 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kilińskiego 13 58-200 Dzierżoniów tel. 726 511 111 3W Dystrybucja Budowlana ul. Opolska 140 52-014 Wrocław tel. 726 396 000 3W Dystrybucja Budowlana ul. Armii Krajowej 1A 58-302 Wałbrzych tel. 74 886 70 80 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Braniborska 58/68 53-680 Wrocław tel. 71 359 31 10 www.dekoral.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Karmelkowa 29 paw. 6 52-437 Wrocław tel. 71 364 55 98 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Wrocław ul. Międzyleska 5 52-514 Wrocław tel. 71 342 52 43 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Jelenia Góra ul. Wrocławska 70 58-506 Jelenia Góra tel. 75 752 20 49 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Legnica ul. Poznańska 29G 59-220 Legnica tel. 76 862 08 35 SIG Sp. z o.o. Oddział Dzierżoniów ul. Ciepłownicza 2A 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 99 99 www.sig.pl

woj. kujawsko-pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mazowiecka 76/80 87-100 Toruń tel. 56 669 58 08 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz tel. 52 360 42 80 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Jagiellońska 94A 85-027 Bydgoszcz tel. 52 341 51 50 www.blu.com.pl

Centrum Dekoral Professional ul. Polna 125 87-100 Toruń tel. 56 655 82 47 www.dekoral.com.pl

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Salon Techniczny w Bydgoszczy ul. Fordońska 21 85-085 Bydgoszcz tel. 52 370 15 30 www.pgn.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Inowrocław ul. Marcinkowskiego 127 88-100 Inowrocław tel. 52 352 73 39 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Lublin ul. Chemiczna 13A 20-329 Lublin tel. 81 441 00 80 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Włocławek ul. Rolna 3 87-816 Włocławek tel./fax 54 412 14 12 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Zamość ul. Zagłoby 1 22-400 Zamość tel. 84 538 94 07 www.sig.pl

woj. lubelskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Metalurgiczna 9B 20-234 Lublin tel. 81 458 38 10 www.3wdb.pl

woj. lubuskie:

BENMAR Biała Podlaska Market nr 3 ul. Sidorska 102 21-500 Biała Podlaska tel. 83 344 75 75 www.benmar.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Zimna 1 65-707 Zielona Góra tel. 68 324 34 71 www.3wdb.pl

Salon BLU 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 2e tel. 83 311 11 44 www.blu.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Zielona Góra Al. Zjednoczenia 102 65-120 Zielona Góra tel. 68 452 89 66 www.sig.pl

PRAKTIKER Grudziądz ul. Konarskiego 47 86-311 Grudziądz tel. 56 451 47 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Izolacje Techniczne ul. Przemysłowa 8 84-758 Bydgoszcz tel. 52 348 97 68 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz ul. Skośna 13 85-418 Bydgoszcz tel. 52 349 63 55 SIG Sp. z o.o. Oddział Grudziądz ul. Waryńskiego 84 86-300 Grudziądz tel. 56 462 29 97 SIG Sp. z o.o. Oddział Toruń ul. Waryńskiego 19 87-100 Toruń tel. 56 653 99 50 www.sig.pl

P.H.M.B. STALMET Sp. z o.o. ul. Energetyków 18 20-468 Lublin tel. 81 744 59 91 www.stalmet.lublin.pl

Salon BLU ul. Turystyczna 32 20-207 Lublin tel. 81 534 80 25 www.blu.com.pl PHU MM-BUD Materiały i Usługi Budowlane Al. Kraśnicka 148A 20-718 Lublin www.bud-mm.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Biłgoraj ul. Cicha 1 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 17 08 www.sig.pl

woj. łódźkie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Podmiejska 23 93-165 Łódź tel. 42 680 90 11 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Św. Teresy 91 A, Łódź tel. 42 653 99 66 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Żelazna 7 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 732 10 03 www.3wdb.pl

69


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Salon BLU ul. Tuwima 95 90-031 Łódź tel. 42 676 72 25 www.blu.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Brukowa 26 91-341 Łódź tel. 42 611 64 33 www.hadex.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Łódź ul. Puszkina 78 92-516 Łódź tel. 42 649 12 65 www.sig.pl

Salon BLU ul. Kochanowskiego 43 33-100 Tarnów tel. 14 626 35 12 www.blu.com.pl Salon BLU 33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 45 tel. 18 449 00 68 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Brzeska 68 32-700 Bochnia tel. 14 611 12 67 www.blu.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 274 30-435 Kraków tel. 12 655 99 33 www.hadex.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Okólna 43C 05-270 Marki tel. 22 771 40 22 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Waflowa 1 02-971 Powsin tel. 22 648 82 75 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Staniewicka 10 03-310 Warszawa tel. 22 335 14 00 www.3wdb.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Szyszkowa 7 02-285 Warszawa tel. 22 868 10 70 www.dekoral.com.pl

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Radom ul. Chorzowska 1A 26-600 Radom

SIG Sp. z o.o. Oddział Siedlce ul. Magazynowa 14 08-119 Siedlce tel. 25 633 06 33 www.sig.pl

woj. opolskie:

Salon BLU ul. Brzeska 134 08-110 Siedlce tel. 22 755 32 72 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Polna 40 06-500 Mława Tel. 23 655 33 82 www.blu.com.pl Salon BLU Ul. Wiśniowa 3/5/7/9 05-200 Wołomin (wjazd od ul. 1 Maja) Tel. 22 760 02 06 www.blu.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Opole ul. J. Cygana 5 45-131 Opole tel. 77 402 13 60 www.sig.pl

woj. podkarpackie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Langiewicza 33 35-021 Rzeszów tel. 726 96 00 00 www.3wdb.pl

woj. małopolskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Płk. Dąbka 10 30-382 Kraków tel. 12 650 32 10 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kolbego 19 32-610 Oświęcim tel. 33 843 27 88 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kolejowa 5, 34-424 Szaflary tel. 18 275 47 94 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Giełdowa 26 33-100 Tarnów tel. 14 629 30 55 www.3wdb.pl

PRAKTIKER Kraków Al. Pokoju 67 31-564 Kraków tel. 12 683 97 20 www.praktiker.pl

Minox ul. Płochocińska 118 03-044 Warszawa tel. 22 614 33 33 www.minox.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Kraków ul. Radzikowskiego 5 31-305 Kraków tel. 12 636 55 16 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Kraków Izolacje Techniczne ul. Obrońców Modlina 9 30-833 Kraków tel. 12 650 23 70 www.sig.pl

woj. mazowieckie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mokra 2 26-600 Radom tel. 48 383 06 65 www.3wdb.pl

70

Minox ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa tel. 22 614 43 55 www.minox.pl

Platforma Materiały Budowlane Al. Jerozolimskie 204 02-486 Warszawa tel. 22 578 85 00 www.platforma.co.pl Platforma Materiały Budowlane ul. Puławska 617/621 a 02-885 Warszawa tel. 22 318 09 00 www.platforma.co.pl Platforma Materiały Budowlane ul. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel. 22 335 13 00 www.platforma.co.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Środkowa 27 B Michałowice – Opacz Kolonia tel. 22 631 96 97 fax 22 631 96 98 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa Izolacje Techniczne ul. Środkowa 27 B Michałowice – Opacz Kolonia tel. 22 631 96 97 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Przyokopowa 5/7 01-208 Warszawa tel. 22 631 17 97 www.sig.pl

Salon BLU 39-300 Mielec ul. Padykuły 1 tel. 17 250 60 33 www.blu.com.pl

Centrum Dekoral Professional ul. Paderewskiego 37 35-328 Rzeszów tel. 883 315 942 www.decoral.com.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Marki ul. M. Ciurlionisa 3 05-260 Marki tel. 22 761 96 54 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Przemysłowa 11 35-105 Rzeszów tel. 17 859 07 41 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Piaseczno ul. Puławska 38/40 05-500 Piaseczno tel. 22 737 15 10 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Przemyśl ul. Jasińskiego 49 37-700 Przemyśl tel. 16 678 78 96 www.sig.pl


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

woj. podlaskie:

Salon BLU ul. Składowa 12 15-339 Białystok tel. 85 745 04 58 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Piłsudskiego 82 18-400 Łomża tel. 86 473 50 33 www.blu.com.pl

BENMAR Białystok Market nr 2 ul. 27 Lipca 26 15-182 Białystok tel. 85 675 06 24 www.benmar.com.pl BENMAR Białystok Market nr 1 ul. Ks. J. Popiełuszki 117 15-657 Białystok tel. 85 663 79 31 www.benmar.com.pl BENMAR Łapy Market nr 4 ul. Żwirki i Wigury 25 18-100 Łapy tel. 85 814 19 45 www.benmar.com.pl BPW Craft Barszczewski Lech ul. Plac 11 Listopada 15 16-050 Michałowo tel. 85 718 99 28

Podlaskie Centrum Narzędziowe ul. Grodzieńska 16 16-010 Wasilków tel. 85 719 40 86 www.jrtech.com.pl

Majster 1 ul. Bema 11, 15-369 Białystok tel. 85 742 79 75 www.majster.pl Majster 2 ul. Kraszewskiego 30 15-025 Białystok tel. 85 732 72 32 www.majster.pl

Majster 3 ul. Ciołkowskiego 24 15-264 Białystok tel. 85 743 21 28 www.majster.pl Majster 5 ul. Handlowa 6B 15-399 Białystok tel. 85 742 22 77 www.majster.pl

Market Budowlany Michałowo ul. Plac 11 Listopada 15 16-050 Michałowo tel. 85 718 96 65

SIG Sp. z o.o. Oddział Białystok Izolacje Techniczne ul. Marczukowska 2A 15-724 Białystok tel. 85 874 94 71 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Gdynia ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia tel. 58 662 40 77 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Gdańsk ul. Magnacka 4 seg. B 80-180 Kowale k. Gdańska tel. 58 305 23 07

woj. śląskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Wapienicka 8 43-382 Bielsko-Biała tel. 33 811 90 50 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Katowicka 15 41-400 Mysłowice tel. 32 750 48 49 www.3wdb.pl

woj. pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk tel. 58 326 24 70 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Północna 10, 81-029 Gdynia tel. 58 660 55 00 www.3wdb.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Pionierów 31 41-711 Ruda Śląska tel. 32 240 23 93 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Bukowa 13 41-700 Ruda Śląska tel. 726 05 00 00 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. 11-go Listopada 2/4 42-400 Zawiercie tel. 32 67 38 500 www.3wdb.pl

Salon BLU ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn tel. 55 247 68 03 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Hallera 16 83-200 Starogard Gdański tel. 58 562 07 03 www.blu.com.pl

PRAKTIKER Gdańsk ul. Kołobrzeska 26 80-394 Gdańsk tel. 58 511 57 20 www.praktiker.pl

Centrum Dekoracyjne ul. Jagiellońska 29/37 42-200 Częstochowa tel. 34 370 94 22 www.dekoral.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Warszawska 319, 43-155 Bieruń tel. 32 216 27 54 www.hadex.com.pl

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Dojazdowa 1 44-100 Gliwice tel. 32 300 62 73 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 44-268 Jastrzębie-Zdrój Borynia tel. 32 793 70 40 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. Gen. H. Le Ronda 72 40-302 Katowice tel. 32 256 69 92 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Dębowiecka 28 43-430 Ochaby Małe tel. 33 853 57 24 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 59 41-947 Piekary Śląskie tel. 32 288 64 62 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Ks. Damrota 181a 43-100 Tychy tel. 32 327 00 08 www.hadex.com.pl Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o. ul. Słowackiego 40 43-410 Zebrzydowice tel. 32 469 11 11 www.hadex.com.pl

Platforma Materiały Budowlane ul. Handlowa 9 41-368 Czeladź tel. 32 368 16 00 www.platforma.co.pl

PRAKTIKER Czeladź ul. Będzińska 80 41-250 Czeladź tel. 32 296 67 20 www.praktiker.pl PRAKTIKER Katowice ul. Górnośląska 57 40-51 Katowice tel. 32 603 37 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Katowice ul. Strzelców Bytomskich 28F 40-308 Katowice tel. 32 259 82 21 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Bielsko-Biała ul. Korczaka 34 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 499 89 88 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Częstochowa ul. Rydza Śmigłego 36/38 42-229 Częstochowa tel. 34 376 15 75 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Gliwice ul. Pszczyńska 306 44-100 Gliwice tel. 32 330 60 90 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Katowice Izolacje techniczne ul. Krakowska 87 40-391 Katowice tel. 32 775 91 20 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Ruda Śląska ul. Zabrzańska 5 41-708 Ruda Śląska tel. 32 203 66 25 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Rybnik ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik tel. 32 422 27 20 www.sig.pl

woj. świętokrzyskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Batalionów Chłopskich 71 25-671 Kielce tel. 41 300 21 90 www.3wdb.pl

PRAKTIKER Kielce ul. Radomska 8 25-323 Kielce tel. 41 364 81 20 www.praktiker.pl

71


FACHOWY WYKONAWCA | SALONY BUDOWLANE

Profab Sp. z o.o. Market Domi ul. Kilińskiego 32 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Opatów ul. Sienkiewicza 12 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Profab Sp. z o.o. Sklep Maximal Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 67 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Salon BLU ul. Jagiełły 1a 11-500 Giżycko tel. 87 429 95 43 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Wyszyńskiego 45a 14-200 Iława tel. 89 679 72 37 www.blu.com.pl Salon BLU ul. Lubelska 25 10-408 Olsztyn tel. 89 538 72 12 www.blu.com.pl

PRAKTIKER Olsztyn Al. Gen. Sikorskiego 2b 10-088 Olsztyn tel. 89 538 00 20 www.praktiker.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Olsztyn ul. Lubelska 36 10-408 Olsztyn tel. 89 533 55 29 www.sig.pl

woj. wielkopolskie:

SIG Sp. z o.o. Oddział Kielce ul. 1-go Maja 191 25-655 Kielce tel. 41 345 53 94 www.sig.pl

SALON SPAWALNICZO-NARZĘDZIOWO-TECHNICZNY FHU „SPAW-TECH” Krystyna Gałęzowska Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 20 26-085 Miedziana Góra tel. 41 303 21 25 www.spaw-tech.pl

P.H.H.D.I.P „MAT-BUD” Mirosław Kocia ul. 3 maja 74 26-110 Skarżysko Kamienna

BENMAR Pisz Market nr 5 ul. Olsztyńska 3 12-200 Pisz tel. 87 424 08 16 www.benmar.com.pl

PPHU Marek Pietraszewski ul. Armii Krajowej 3 19-400 Olecko Market Budowlany Majster ul. Aleje Lipowe 1B 19-400 Olecko

MAJSTER 4 ul. Wyszyńskiego 11A 10-457 Olsztyn tel. 89 534 41 44 www.majster.pl

woj. warmińsko-mazurskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Berylowa 6 Gronowo Górne 82-300 Elbląg tel. 55 235 90 01 www.3wdb.pl

72

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Sklep Firmowy w Ostródzie ul. Hurtowa 6 14-100 Ostróda tel. 89 642 97 36 www.pgn.com.pl Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Salon Techniczny w Olsztynie ul. Lubelska 29 10-406 Olsztyn tel. 89 539 05 39 www.pgn.com.pl

3W Dystrybucja Budowlana ul. Orcholska 42 62-200 Gniezno tel. 61 426 64 13 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Wrocławska 192/204 62-800 Kalisz tel. 62 766 46 01 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kleczewska 41 62-510 Konin tel. 63 242 62 84 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Fabryczna 17 64-100 Leszno tel. 65 529 91 51 www.3wdb.pl 3W Dystrybucja Budowlana ul. Kamiennogórska 22 60-170 Poznań tel. 61 961 57 30 www.3wdb.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Suchy Las Izolacje techniczne ul. Obornicka 170 62-002 Suchy Las tel. 61 667 33 46 www.sig.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Obornicka 263 60-650 Poznań tel. 61 842 58 27 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Piła ul. Kossaka 101 64-920 Piła tel. 67 212 47 96 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Konin ul. Zakładowa 5 62-510 Konin tel. 63 246 71 46 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Ostrów Wlkp. ul. Ostrów Rejtana 58 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 91 67 www.sig.pl SIG Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Obornicka 263 60-650 Poznań tel. 61 667 38 21 www.sig.pl

woj. zachodnio-pomorskie:

3W Dystrybucja Budowlana ul. Hangarowa 10 70-767 Szczecin tel. 91 469 32 33 www.3wdb.pl

SIG Sp. z o.o. Oddział Szczecin ul. Cukrowa 12A 71-004 Szczecin tel. 91 810 92 70 www.sig.pl


...BO LICZY SIĘ CZŁOWIEK

MAGAZYN DOSTĘPNY BEZPŁATNIE W WYBRANYCH HOTELACH, RESTAURACJACH I SALONIKACH KOLPORTERA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI www.humanmag.pl

Publikacja sfinansowana ze środków Funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.


Profile for Publikator Sp. z o.o.

Fachowy Wykonawca 3/2017  

"Fachowy Wykonawca" to specjalistyczny magazyn adresowany do szerokiej grupy wykonawców, specjalizujących się zarówno w pracach budowlanych,...

Fachowy Wykonawca 3/2017  

"Fachowy Wykonawca" to specjalistyczny magazyn adresowany do szerokiej grupy wykonawców, specjalizujących się zarówno w pracach budowlanych,...

Advertisement