Πρόγραμμα 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΑΤΜ

Page 1

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, 16:30-16:45

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πρόεδρος ΤΕΕ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, 16:45-18:00

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

CLGE - Με το βλέµµα στην Ευρώπη VLADIMIR KRUPA President CLGE CLGE opening and overall presentation

BLAŽENKA MIČEVIĆ Chair CLGE Working Group Women in Surveying Theme of the Year: Women in Surveying

MATJAŽ GRILC Chair CLGE IG-PARLS IG-PARLS: Code of Professional Qualifications for Property Surveyors / Condominiums

VLADIMIR TIKHONOV CLGE Secretary General European Requirements for Property Surveyors

JEAN-YVES PIRLOT CLGE Director General Smart Regulation, proportionality test in practice


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή ΝIKOLAOS ZACHARIAS President of EGOS

Τhe role of the surveyor in the informal mediation

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, 18:00-19:30

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο ΑΤΜ στην ψηφιακή εποχή ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανάπτυξη Έξυπνου Υπολογιστικού Εργαλείου για τη Βέλτιστη Χάραξη Χερσαίων και Υποθαλάσσιων Ενεργειακών Δικτύων υποκείμενων σε Γεωκινδύνους

METRICA Σύγχρονες λύσεις για σύγχρονους επαγγελματίες

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χαρτογράφηση Πλυμμήρας μέσω Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Τεχνητής Νοημοσύνης

ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Παραδείγματα εφαρμογών τρισδιάστατης μοντελοποίησης με χρήση Laser Scanner στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος του ΑΤΜ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αυτοματοποιημένος μικρο-τριγωνισμός υψηλής ακρίβειας για εφαρμογές ευθυγράμμισης επιταχυντών σωματιδίων

ΒΙΤΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Παραγωγή 3Δ κτιρίων σε μεγάλη έκταση με ανοικτό κώδικα και ανοικτά δεδομένα: το παράδειγμα της Ολλανδίας


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, 19:30-21:15

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΤΜ και Γεωχωρικά δεδοµένα GΕOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) Αναπτύσσοντας λύσεις ΓεωΠληροφορικής με ανοικτό λογισμικό, δεδομένα και πρότυπα, συμβάλλουμε στο διαμοιρασμό και την κοινοχρησία της γνώσης. GET:

ΛΟΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τα γεωχωρικά δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου και η αξιοποίησή τους στις εργασίες των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου - Στόχοι και προοπτικές

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ Στρατηγική για την δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ Δεδομένα Ελληνικού Κτηματολογίου σε εναρμόνιση με την Ευρωπαική Οδηγία INSPIRE

ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Cloud

υπηρεσία παραγωγής ορθοφωτογραφιών

ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ παραγωγή φωτογραμμετρικών υποβάθρων υψηλής ακρίβειας χωρίς φωτοσταθερά RTK/PPK drones -


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, 17:00-17:15

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ οπικά Πολεοδομικά Σχέδια και άλλα προγράμματα

T

Βράβευση Διαγωνισµού #topografontas Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, 17:30-19:30

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο ΑΤΜ στο πεδίο ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣ Ονομασίες και περιεχόμενο επιστημονικών περιοχών του πεδίου του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αληθής βαθυμετρία και σημασιολογική πληροφορία πυθμένα με εναέριες ή δορυφορικές εικόνες και τεχνικές μηχανικής μάθησης

GEOTECH

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η συμβατότητα των δικτύων της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και του ΕΓΣΑ87: Εφαρμογή σε περιοχής της Αττικής και της Μακεδονίας


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, 17:30-19:30

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο ΑΤΜ στο πεδίο ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης αρχειακών δεδομένων της Τοπογραφικής Υπηρεσίας για την βέλτιση προσαρμογή μεταξύ των 2 εκδοχών του Ελληνικού Datum.

TOTAL VIEW Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τα μοντέλα διάθεσης των δορυφορικών εικόνων - 2021 Update

ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπηρεσίες FULL GNSS του αναβαθμισμένου Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS: Πρώτες εμπειρίες και προοπτικές

ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η σημασία της ορθής αποτύπωσης των ειδικών εκτάσεων στο Κτηματολόγιο

TREE COMPANY


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021,19:30-20:45

Ο ΑΤΜ στο χωρικό σχεδιασµό ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Η ελληνική πραγματικότητα για τις βασικές υποδομών πεζών: αξιολόγηση σε επίπεδο ΟΤΑ και ποσοτική αξιολόγηση υποδομών εκτός προδιαγραφών.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δρόμος και ανθρώπινη δραστηριότητα. Αντιληπτικές και λειτουργικές προσεγγίσεις

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μεθοδολογική θεώρηση της χωροθέτησης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στις ελληνικές πόλεις

ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αγωγός VARDAX.Δημιουργία βάσης δεδομένων και δυναμική διαχείριση τους μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ Ανάπτυξη χρήση και αξιολόγηση ενός συστήματος κινήτης χαρτογράφησης χαμηλού κόστους

JGC | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Με το βλέµµα στη νέα Ψηφιακή Εποχή 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021,20:45-21:15

Διπλωµατικές εργασίες ΚΑΠΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμητική προσομοίωση φράγματος υπό στατικές και σεισμικές συνθήκες με έμφαση στην αλληλεπίδραση εδάφους νερού και φράγματος

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βιοκλιματικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός σε Συνθήκες Πυκνής Δόμησης. Εφαρμογή σε Περιοχή της Αθήνας


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.