Page 1

SMALLbig för lustfylld och färgrik inspiration

Facing China FÄRGENS FÖRESPRÅKARE

Kaskad YANKEE BAR

Grand Canyon

 3


SMALLbig FÄRG ÄR INTE BARA FÄRGER. Vad är gemensamt för holländska fotbollsfans, tibetanska munkar, revolutionen i Ukraina, Printbutiken och orangutanger? Alla uppträder de i färgen orange. Enligt sanskrits chakra är orange en färg som kan ”väcka dig och ge dig energi till att skapa”. En utmaning för vår tidning Smallbig att leva upp till. I växt och djurriket ser vi ett eldorado av färger. Samma växt, samma djur kan dessutom anta olika färger som exempelvis kameleonten. Vi människor kan också beskyllas för att vara kameleonter. Ett flertal politiker kan väl sägas tillhöra denna grupp. Färg är inte bara färg! Färg är också politik, filosofi och liturgi. Det är kopplingar till tankar, sinnestillstånd men också lukt och hörsel. Även den som är blind kan ”uppleva” färg. För oss ”normalseende” upplevs färgen högst individuellt och subjektivt. Hur många gånger har vi inte stått framför en trycksak och fört en diskussion om färger, där alla ger olika färgkommentarer. För den färgblinde får färgen ytterligare en dimension. Man kanske skulle kunna sammanfatta begreppet färg (icke att förväxla med färgen färg), som syn, hörsel och lukt. Kombinationen av dessa tre parametrar beskriver den djupare innebörden av färg. Det är inte färg i sig själv eller för sig själv. Det är färg i sitt sammanhang som skapar attraktionen. Kan vi med detta nummer av Smallbig stimulera till nya tankar och idéer har vi lyckats.

SMALLbig för lustfylld och färgrik inspiration

% 3

Facing China FÄRGENS FÖRESPRÅKARE

Kaskad YANKEE BAR

Grand Canyon

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE SUSANNE OLSSON-DURLIND ART DIRECTOR LASSE NORDH TEXT OCH FOTO SUSANNE OLSSON-DURLIND PRODUKTION VERKSTAN COMMUNIKATION OCH PRINTBUTIKEN REPRO PER WALLER TRYCK CENTRALTRYCKERIET TIDNINGEN SMALLBIG 6 NR PER ÅR UPPLAGA 2000 EX TYPSNITT RAILROAD CLARENDON HELVETICA PAPPER OMSLAG EDIXION OFFSET 170 G PAPPER INLAGA EDIXION OFFSET KASKAD 120 G POSTADRESS BOX 14 581 02 LINKÖPING BESÖKSADRESS G:A TANNEFORSVÄGEN 39 TELEFON 013-47 47 100 SUSANNE OLSSON-DURLIND 0708-16 22 10 SANNA@ARTWORK.NU

Linköping den 15 februari 2010 Roger Durlind

Trav eller fotboll?

Tre snabba frågor till Lasse Nordh AD på nystartade byrån Verkstan Communikation

– Är man spelberonde, så har man inget val (ha ha ha).

Varg eller hund? – Det finns ett utryck som heter ”knähund”. Så valet är inte så svårt. Fri invandring för vargen och förbjuden jakt.

London eller New York? – Mad Men!


Facing China 


Ystads konstmuseum har som enda stad i Sverige fått förmånen att visa: FACING CHINA. Utställningen är en privat samling bestående av ett fyrtiotal tavlor och bronsskulpturer som är utlånade av den unge holländske affärsmannen FU RUIDE. Av en händelse, på ett affärsbesök i Kina, passerade han ett galleri och stannade, helt fascinerad av vad han såg därinne. Tio år senare äger han kanske västvärldens mest spännande samling av modern kinesisk konst.


I god gammal mecenat anda (vilket vi behöver mer av i modern tid) har han låtit sin samling visas på en vandringsutställning som via Island, Österrike, Norge, Danmark nått Sverige och Ystad. Denna utställning har alltså inte passerat ett godkännande av kinesiska staten utan är Fu Ruides eget urval och smak. Vilket gör den oerhört spännande! Fu Ruide säger så här om sin samling: – Jag är övertygad om att människans djupaste känslor bottnar i upplevelser från barndomen. Detta bekräftas i konstnärernas arbeten i den här utställningen. 


Dessa konstnärer växte upp under Kulturrevolutionen (19661976) och de studerade under tiden studentrevolten slogs ned på Himmelska fridens torg, 1989. Under samma period växte jag upp i en fridfull holländsk avkrok. Jag cyklade till skolan på morgonen och jag fick en kopp te och kaka när jag kom hem på eftermiddagen. Jag spenderade den största delen av min tid med att samla på stenar och fossiler, läsa och studera. Jag hade ingen aning om vad kinesiska barn i min egen ålder, 8000 km bort, var med om. Jag visste inget om dem och de visste inget om mig. Men likväl, var än människor växer upp vad som än formar deras privatliv och deras samhällen, delar de liknande känslor. Det är vad som sammanlänkar oss alla. Ett konstverk är långt mer än en ansamling målarfärg eller någon slags material och struktur. Ett konstverk tillhandahåller ett fönster till konstnärens inre värld. Kontakten som uppstår mellan konstverket och betraktaren är kanaliserad genom känslan. Det har inget med rationell eller språklig kommunikation att göra. Att se på ett konstverk som en plats där konstnärens utkristalliserade tankar och känslor är samlade – väcker nya tankar och känslor hos betraktaren. I den bemärkelsen är ett konstverk en spegel.


Smallbig Designa dina egna tapeter Precis som du vill ha dem. Vi ger dig ett gyllene tillfälle att inreda efter eget huvud. För 269 kr/kvm får du den tapet du själv har skapat. Kom till oss med egna motiv, eller ladda ner en bild från vår bara 99 kr. Du får som du vill ha det - en unik, personlig prägel på ditt hem eller kontor.

Så gör du tapeter till ditt eget hem: 1. Kom med egen bild eller tanka ned en valfri högupplöst bild i vår bild-bank-tank. 2. Ta ett mått på väggen där tapeten skall sitta. 3. Vi printar tapetvåderna och levererar dem uppmärkta i kartonger med monteringsanvisning.

printbutiken .nu centraltryckeriet i linköping G:a Tanneforsvägen 39 013-47 47 100

☛ 25


Färgens förespråkare


gerhard nordström ”Sommaren 1970 satt jag i Maglehem och målade landskap. Hela familjen hade semester, för en gångs skull, och jag hade hittat tillbaka till min ungdoms motiv och det var underbart! Men samtidigt var det så att jag kommit över Lifes bildreportage från Massakern i Song My och jag kunde inte frigöra mig från de synerna. Så jag blandade in Song My i landskapen”.
rembrandt, rubens, hals... – Jag vill att man ska kunna uppleva färgen nära

låta fruarna se tavlan först, godkänner de den så har jag

och påtagligt. Sen kan man träda tillbaka, se målningen

lyckats. Jag har målat talmannen Thage Petterson och

på håll och få själva illusionen. Då lösgör sig innebör-

Gaud Rausing. Gaud och jag pratade förpackningar så

den ur färgskikten och allt klarnar, säger Gerhard Nord-

han märkte inte ens att han blev avporträtterad.

ström och stryker med handen över tavlans gropiga yta.

Gerhard visar mig ett porträtt av svågern Ernst Hugo

Han målar ”pastost”, så tjockt med oljefärg att det

Järegård som Ystad kommun är intresserade av just

verkligen blir en fysisk upplevelse att komma nära

nu. Det är så där nära och avskalat och ändå varmt och

hans verk. Gerhard är prästsonen från Sjörup, som blev

personligt som gör att blicken hos den avporträtterade

ett måleriskt underbarn. Han gick ut Konstakademien

stannar i betraktarens sinne.

i Stockholm som en av de yngsta genom tiderna. – Precis som de gamla gubbarna, säger han. Rubens var i lära när han var tolv.

Gerhard visar de bilder han håller på med i sin atelje. Det är ibland samma motiv i höst, vinter och vårskrud. Han tröttnar inte på att studera ljusets skiftningar, på

Gerhard pratar ofta om de gamla gubbarna: Remb-

att återge de olika dagrarna. Han har gjort många

randt, Rubens, Hals – de är hans förebilder och läro-

Jordmålningar – stora bitar där man känner det som

mästare. Han kokar linoljan, precis som de gjorde.

om man vandrat rakt in i en nyplöjd åkerfåra.

– Om man blandar kokt linolja i färgen så torkar den

– Jag tycker om de här färgerna, säger Gerhard och

snabbare och man kan måla skikt på ett spontanare

håller fram tuberna med guldockra, terra di sienna och

sätt. Man vet var färgerna ligger. De gulnar inte utan

bränd umbra. De är tagna ur marken. Jag målar med

får rätt klang från början.

jord, samma som det jag målar av. Jag har ju bondeblod i ådrorna så jag har väl alltid haft skit under naglarna”.

GERHARD ÄR EN FANTASTISK PORTRÄTTMÅLARE.

Jag har flera

säger Gerhard och ler.

gånger beundrat porträttet av kyrkoherde Susanne Keyser, i Mariakyrkan i Ystad. Det visar sig att det por-

NÄR VI NU HAR PRATAT BÅDE PORTRÄTT OCH LANDSKAP

trättet har Gerhard gjort på eget bevåg.

dags att vi kommer fram till: Sommaren 1970!

så är det

– Det får va slut på alla gubbar i slips, säger han be-

– Ja,det var ett viktigt uppbrott från vad jag hållt

stämt, jag tycker om de nya kreativa kvinnorna. Yrkes-

på med innan dess, de antimilitaristiska planscherna.

kvinnorna.

Bilderna som skapade sån oro i konstnärsleden. De på-

Gerhard målar gärna porträtt på den nya kvinnan,

stod att jag inte var konstnär längre utan propagandist.

även om han ibland får göra det oavlönat… Beställ-

Gerhard verkar dock inte vara så väldigt upprörd

ningsporträtten gäller oftast män. – Jag har målat många riksdagsmän. Jag brukar

över detta, van som han är att följa sin egen väg, lyssna till sitt eget skaparhjärta.

DE ANTIMILITARISTISKA PLANSCHERNA. SOM SKAPADE SÅN ORO I KONSTNÄRSLEDEN.
– JAG ANVÄNDE MIG AV POPKONSTEN OCH REKLAMVÄRLDENS SPRÅK... in i en ny kar-

...detta ledde fram till fotorealismen. Under sommaren

EFTER ALLT STÅHEJ MED DETTA GICK GERHARD

satt jag i Maglehem och målade landskap. Hela familjen

riär. Han och kollegan Staffan Nihlen startade och drev

hade semester, för en gångs skull, och jag hade hittat

Konsthögskolan Forum, i Malmö, i tjugo år.

tillbaka till min ungdoms motiv och det var underbart!

– Vi tyckte det var skrutt att rikets tredje stad inte

Men samtidigt var det så att jag kommit över Lifes

hade en egen högskoleutbildning i konst, säger Gerhard.

bildreportage från Massakern i Song My och jag kunde

– Så vi skapade en. Den tiden i mitt liv tycker jag fak-

inte frigöra mig från de synerna. Så jag blandade

tiskt var den bästa! Det var så roligt att arbeta med och

in Song My i landskapen. Jag målade stort – 1,90 höjd

vistas bland eleverna.

– och jag målade febrilt, dag och natt. På tre månader

Jag förstår det för Gerhard, 84 år ung, är uppriktigt intresserad av människor och prestigelös nog att

hade jag gjort 125 löpmeter!” Det var en ren slump att Gerhard stötte på Galleris-

ha förmågan att lyssna på andra. (Jag får stoppa

ten från Doktor Glas. Hon hade följt med sin man i ett

honom flera gånger när han ställer frågor om mig och

annat ärende (han var ombud för ”Konst för alla” ) men

mitt liv. Vi hade inte tid med det…) Vi avslutar med Ger-

när hon fick se Gerhards stora målningar bokade hon

hards favorit: Astrofysikern Gustav Strömberg. – Han var lite lik Einstein, som utan blygsel talade

direkt upp honom till Galleriet.

om universums själ och den kosmiska intelligensen, DETTA MÖTE SKULLE BLI TILL SVENSK KONSTHISTORIA!

Aldrig

säger Gerhard.

förr hade någon kombinerat fotorealism med ett så bru-

– Jag tycker det är utmärkt för vi kan inte förklara

talt budskap. Gerhard målade in blodiga köttslamsor i

någonting om vi inte tänker så. Gustav Strömberg sa:

vitdukade middagsbord. Han lade döda och sargade

”Färgen tillhör ett evighetsområde”. Jag tycker det är rätt

människor i kanten av gläntan där en familj just bullat

fint, för hur beskriver man färgen för den färgblinde?

upp pick-nickfilten. Dessa stora målningar i friska landskapsfärger med chockerande innehåll ställdes ut på Doktor Glas i Stockholm 1972 och svenskt konstliv blev sig aldrig mera likt! Jag såg flera av bilderna i en retrospektiv på Ystad Konstmuseum häromåret och, nästan 40 år senare, är de lika berörande i sin kommunikation och lika fräscha i sina färger.


Linköpings stad ligger väl framme vad det gäller Vinterljus! Varje stad med självaktning har numera en spektakulär ljussättning under ett par månader av den mörkaste tiden på året. Linköping har nått höga höjder vad det gäller ljusinstallationer och ljusexperiment. Det känns både tryggt och spännande. På min promenad mötte jag hela grupper med vandrare och ordlös gemenskap uppstod. Vi njuter av ljuset i mörkret. Vi är inte rädda!

ÖSTERLEN LYSER


VINTERLJUS I LINKÖPING

Österlen lyser under Allhelgona helgen varje år. Detta är en ny turistattraktion som börjar göra sig gällande ordentligt. Folk kommer från när och fjärran och går man ur huse för att uppleva den speciella känslan av närhet och värme som kan uppstå i en råkall tid. Marsvinsholms slott lyste. Med 400 marschaller i slottsallén blev den till en praktfull landningsbana för änglar. Buskar, snår och kvardröjande skulpturer illuminerades, denna Halloweenfria höstkväll, i nästan november!


Kyrkans

Liturgiska färger LITURGI (ursprungligen från grekiskans leitourgia) är benäm-

dagen. Efter reningen. Det handlar om att få sina syn-

ningen på en religiös grupps gudstjänst eller gudstjänstord-

der förlåtna, bli renade, göra bot och börja om igen. Är

ning. En liturg är en person som förrättar gudstjänst.

det inte vad vi alla vill, då och då?

De olika färgerna markerar olika stämningslägen

Eller: ”Die before you die”, som Tarot säger. Om du drar

och är förknippade med olika delar av kyrkoåret i skilda

kort nummer 13 i Tarotleken betyder det inte att du ska

religioner. I den lutherska tron, den tro vi anammar i

dö utan att du ska betänka din dödlighet. Memento mori!

svenska kyrkan, är vitt: glädjens, renhetens och festens

Tänka om, ändra dig, avsluta dåliga beteenden för att

färg. Det är den i Japan också. Men i Japan börjar livet

kunna börja agera i nya konstruktivare banor, alltså: die

i shintoism och avslutas i buddism, de två religionerna

before you die. För man kan ju aldrig ändra någon annan

lever sida vid sida. I svenska kyrkan döps man i vitt och

än sig själv, eller hur? Genom att man förändrar sig själv

gifter sig i vitt, precis som i Japan. I svenska kyrkan

förändras andra människors attityder och sakta men sä-

dör man i svart, det gör man inte i buddismen. Döden är

kert tar utvecklingen en ny form…

vit i Japan och det har den tenderat att ha en dragning åt, de senaste åren, i den svenska kyrkan också.

Grått, som vi hade nått fram till, är summan av alla färger. Då är vi i Linköpings Domkyrka igen! Denna fantastiska Dom, där 100-tals gråa nyanser lever sam-

I SVENSKA KYRKAN ÄR BLÅTT/VIOLETT

eftertankens, lidandets

och botgörandets färg. Den används främst under

man i en underbar och vilsam kombination. Där har det nu kommit ytterligare ett grått tillskott.

Fastetiden. I katolska kyrkan använder man lila för samma ändamål (rosa kan också förekomma). Rött är eldens, blodets och andens färg både i den svenska och den katolska kyrkan. Martyrernas färg. Grönt står för växandets och mognandets färg i den

CHARLOTTE GYLLENHAMMARS

bronsskulptur: ”Street”, som

föreställer en ung man i munkjacka, miltärbyxor och sneakers. En global dress code för unga män som till stor del vill dölja sin egen identitet. ”Patinan på skulp-

svenska kyrkan och används bl a för att symbolisera

turen är lergrå som Domkyrkans egen kalksten” står

den växande tron.

det i programbladet. ”Pojken kan vara vilande, sovande

Gult är solens färg och kan förekomma som alternativ till vitt, på samma sätt som man i den katolska kyr-

eller sjuk. Han ligger på det kalla golvet med ansiktet bortvänt, försvarslös, oförmögen att resa sig.”

kan använder guld (och det gör man, ofta och mycket).

Nöd och utsatthet känns plötsligt väldigt påtagligt.

Grått finns inte som liturgisk färg i den katolska

Det är obehagligt att se men framförallt är det otroligt

kyrkan men i den lutherska symboliserar det gråa: stoft.

djärvt av kyrkan att våga omfamna en sådan känsla

”Av stoft är du kommen, till stoft skall du åter varda”.

genom att ta in detta konstverk i sin mitt.

Hela Askonsdagen (som vi återinförde 1983 efter att

Jag kan inte låta bli att samtidigt se den grå kalk-

den varit bortplockad sen reformationstiden) är grå!

stensriddaren som ligger upphöjd på sin sarkofag, lite

Askonsdagen är den dag som inleder fastan. Den har

längre bort i domen. Inte ensam utan tillsammans med

fått sitt namn efter den katolska sedvänjan att strö aska

sin hustru vilar han tryggt i vetskap om uppståndelse

på de botgörare som jagades ur kyrkan denna dag. Jagades ur kyrkan för att söka absolution och efter absolutionen fick de åter träda in i kyrkan på skärtors-

på domens dag. Har alla utsatta och hemlösa fått en biljett till samma evenemang, nu, när deras representant på jorden även han har fått sin viloplats i Domen?


claes-åke schlönzig JU ÄLDRE JAG BLIR JU STARKARE BLIR FÄRGERNA I MIN PERSONLIGA PALETT Jag träffar den konstnär jag i tidigare nummer av Small/big kallat: ”doldisen”. Han heter Claes-Åke Schlönzig och bor i en liten lägenhet/atelje mitt i Linköping.

klockan som du visade på en utställning i slutet av 80-talet.

Personligen tycker jag att det är störst när man ser ett porträtt av en okänd människa som man ändå kän-

– Nä, jag målar inte så mycket nu, säger Claes-Åke

ner igen sig i. Eller när man ser ett landskap som ger

och backar in bland färgpytsar, penslar och uppspända

återklang i ens inre. Men Claes-Åke är inne i litteraturen.

dukar för att sätta på kaffe till mig. Lampan i det lilla

– Jag gjorde porträtt på sex Fältmarskalker för

vardagsrummet är en dagsljuslampa som vi slår på för

NCCs hus i Hagaberg. Det var Stenbock och company.

att få rätt ljus över alla verk som trängs därinne.

Då började jag läsa 1600-tals historia. Det var stor-

Hur menar du då säger jag och tittar mig omkring?

maktstid och alla var grymma. Från Sveriges historia

– Ja, jag ju har målat motiv för trappuppgångar i femton år faktiskt, så jag läser hellre när jag är ledig. Claes-Åke serverar mig hembakta bullar. Det var händigt tycker jag. – Jag var tvungen att lära mig. I min stuga, ute på

gick jag över till Europas. Övergången från antiken till feodalismen av Perry Andersson är en bra bok. Claes-Åke verkar vara obotligt nyfiken. Helt osökt dyker: Maxim Gorkijs ”Mina universitet” upp i mitt huvud. Precis som Gorkij skapar Claes-Åke sin egen

landet vid Horn, är det så långt till affären ler han.

bildning.

Vad läser du, när du inte målar?

Du har målat porträtt på fältmarskalker, på borgmästare och

– Just nu håller jag på med postmodernismen. Och jag läser gärna filosofi. Lacan och Bodieau läste jag mycket förr. Det är intressant. Men du är ju en sån bra målare…

– Det tycker jag inte. Ibland går jag och skär sönder

landshövdingar, du var lärare på Folkuniversitetet i tjugo år – så vad har du att säga om färg?

– Alltför mycket. Jag har varit lärare och kan prata färg hur mycket som helst men mina egna målningar handlar om komposition och rörelse. Jag kan sen lägga

skiten. Det var längesen jag hade något motiv som intres-

på färg som ett ytterligare uttryck. För mig har färgen

serade mig. Jag måste hitta ett motiv som jag kan jobba

en symbolisk funktion. Förr målade jag mycket i brunt

med. Jag var inriktad på samhällskritisk konst förut, det

och grått, men ju äldre jag blir ju starkare blir färgerna

är den traditionen jag kommer ifrån, men jag tröttnade.

i min personliga palett. Nu gillar jag violett och blått,

Varför?

– Ismerna slog om. Sovjetunionen föll. Man fick ställa

det gjorde jag inte förr. Jag noterar detta för det berättar en del om mig själv. Hur jag förändras, säger Claes-Åke.

om värderingarna. Jag tröttnade, tappade lusten att måla.

Och jag kan bara tillägga att jag hoppas han föränd-

Jag måste säga att jag tycker du är som bäst när du målar

ras till att sätta igång och måla på allvar igen. Dukarna,

landskap och porträtt (det hänger ett fantastiskt porträtt

penslarna och färgerna verkar vara redo. Det är bara

bakom mig). Jag minns än idag den där målningen på gas-

det där intressanta motivet Claes-Åke ska hitta först.


smått& gott

Inte speciellt rykande färska men Alltid Aktuella TIPS

och

kvinna. Och det berömda citatet:

gräver kan det komma fram en hel

”Let them eat cake” avfärdar Kirsten

NÄR VI ÄR I KÖPCENTRATS DVDHÖG

del pärlor. T. ex. så går Sofia Coppo-

Dunsts rollfigur helt enkelt med –

las mästerliga ”Lost in Translation”

”Det har jag aldrig sagt” och så var

bort för en struntsumma. Den är det

det kanske. Jämför dagens skvallerpress och

dock många som lärt sig uppskatta

alla osagda ord som läggs i kända

som den pärla den är. Men vad många inte vet är att vi i fyndhögen hittar en annan minst

munnar av mer eller mindre suspekta anledningar. Jag älskar den passagen i filmen

lika skimrande pärla av samma re-

där spinettmusiken övergår till mo-

gissör nämligen: ”Marie Antoinette”. Ett innerligt por-

dernt beat under Marie Antoinette

trätt av en av historiens mest hatade kvinnor.

och hennes vänninors shopaholic orgier. Pastell-

Helt utan klyschor ger oss berättelsen känslan av

färgade sidenskor, frasande taftklänningar och

att så här skulle det mycket väl kunna ha varit. Jag måste erkänna att jag själv, utan att ge det en extra tanke, hakat på beskrivningen av barndrottningen Marie Antoinette som en ond

kolorerade hårdekorationer värdiga en skulpturutställning konsumeras i rasande takt. Detta är en mycket läcker och klart undervärderad film!

en

han utbildades lärde man eleverna att

kvick raid in i barnens bokhylla och

titta på företeelser ur olika synvinklar.

I BOKVÄRLDEN REKOMMENDERAR JAG

ett förstulet lån av något i Harry

Jag föreställer mig att inställningen till

Potter samlingen. Förslagsvis första

världen formas på ett generösare sätt om

boken: ”Harry Potter och de vises sten”

barn får lära sig att det finns mer än en

(om ni inte redan läst den.) Varva

lösning för varje problem. Inget är svart

detta med Shakespeare. Förslagsvis

och inget är vitt. Egentligen.

”Hamlet” på orginalspråk (Det går!

Jag älskar ordkombinationerna,

Du kan!) eller i Hagbergs svenska

de ibland lite knasiga och säkert ovan-

översättning och förundras över hur

liga för sin tid, som han satte ihop.

väl dessa passar ihop. JK Rowling kan sin Shakespeare

Smaka på inledningen till ”Hamlet”. Vakten som befinner sig på en terrass

– det lovar jag – och vad det gäller Shakespeare

framför slottet Elsinore får avlösning på sin post,

så är han verkligen ”for all times”. Det är spän-

det är midnatt och han har just sett den nyss

nande, kvick och modern dramatik.

avlidne (mördad skulle det visa sig) kungens vål-

Shakespeares storhet ligger i att han aldrig

nad på borgens krön:

dömer. Han skrev ingen uppbyggelselitteratur

”For this relief much thanks. Cause it´s bitter cold

(den hade snabbt blivit omodern). Den gode kan

and I am sick at heart”. Visst är det otroligt vackert

visa sig vara ond och den onde bär försonande

och visst förstår man precis hur ensam och elän-

drag. Både dögrävaren, skökan och tiggaren är

dig han känner sig. Shakespeares samlade verk,

djupt mänskliga i all sin skröplighet. Jag läste i

på engelska, köpte jag på bokrean härom året för

någon av Shakespeare biografierna att i den skola

en enstaka hundralapp.


Passion

native americans

furniture KASKAD


PAPPER KASKAD KORALLRÖD SANDBRUN FOTO EDWARD CURTIS JONAS SÄLLBERG LASSE NORDH


vi seende kanske bara använder 50% av vår syn

••••• är inte entydigt be-

timmerstockar slår mot varann. Vi har ju inte sett flo-

stämt av en våglängd. Om vi t.ex. tar en viss röd nyans så

den Moldau snirkla sig fram i ett helt annat landskap

finns det en oändlig mängd olika infallande kombinatio-

än vårt. Poängen med detta, menar Lars, är att även om

ner av våglängder som ger upphov till upplevelsen av rött.

vi sitter bredvid varann i en konsertsal och hör samma

DET ALLMÄNNA FENOMEN VI KALLAR FÄRG

stycke SER vi helt olika bilder i vårt inre. Och samma och är inte

sak sker om vi går gatan fram och möter människor. Vi

generellt en egenskap i naturen. Den nyans vi uppfat-

ser dem helt olika beroende på vem vi är och vilka in-

tar på ett objekt påverkas även av omgivande färger

tressen vi har.

”FÄRG ÄR NÅGOT SOM FORMAS I VÅRT MEDVETANDE

och av spektrumet på det infallande ljuset” står det i

– Är du hårfrisörska kanske du bara tittar på män-

Wikipedia. Det står också att: ”En möjlig effekt av LSD

niskors frisyrer. Är du väldigt modeintresserad kanske

och andra psykedeliska droger är att det blir felkopp-

du bara ser kläderna, säger Lars. Jag förstår vad han

lingar i hjärnan som gör att den påverkade tycker sig

menar för själv är jag sådan att jag nästan aldrig kom-

’se’ ljud och ’höra’ färger.” Hmm. Om så är fallet måste

mer ihåg vad människor har på sig men jag har tittat

det redan finnas ett mönster för detta i våra hjärnor.

i deras ansikten väldigt noga. Hur verkar de må? Hur

Kan en blind människa ”höra” färg?

öppna är de för intryck? Sådana saker funderar jag på när jag möter människor. (Vilket ibland kan vara ganska

JAG FRÅGAR: LARS EISNER,

administratör på Synskadades

Riksförbund i Lund, som blivit blind i vuxen ålder. – Nej, det tror jag inte. Det är nog drogerna som kolliderar i hjärnan och rör om uppfattningarna. Lars själv minns färgerna och ser dem i sitt inre. – Pratar du om det kornblå i svenska flaggan, så ser

påfrestande kan jag säga). Lars säger att vi seende kanske bara använder 50% av vår syn. Vi tittar selektivt och vi är okoncentrerade. – Det är klart, säger han, syr du stramalj måste du använda mer av ditt seende. Det är ansträngande. Hmm, igen. Jag vet knappt vad stramalj är.

jag det framför mig eller om du säger att du har gräs-

– Men för en barndomsblind, säger Lars tror jag inte

gröna byxor på dig – vilket Gud förbjude – så vet jag

ordet färg har någon betydelse. Ska du beskriva saker

hur det ser ut, säger han. Vi pratar om musik och vad

för en människa som är blind sedan födseln får du göra

man upplever under en konsert. Ser man då inte bilder

det med andra sinnen. I termer av värme och kyla,

i sitt inre utifrån musiken? Lars är mer saklig än så.

starka eller svaga ljud och med vilka dofter som finns.

– Oftast finns det ju ett programblad som talar om vad kompositören tänkt när han skrivit stycket och an-

Själv orienterar jag mycket efter hörsel och dofter. De sinnena är utvecklade till 100% hos mig.

tagligen styrs vi rätt mycket av det. Det finns en tjeck, och tänker att egentligen

jag minns inte hans namn, som skrivit ett stycke som

JAG FUNDERAR PÅ VAD HAN SÄGER

heter ”Moldau” där man verkligen hör hur vattnet por-

är det ju inte konstigare än att: för en seende är solen

lar och faller ner. Men ser vi samma vatten framför oss,

gul och varm - för en icke seende är solen varm och dof-

i publiken? Vi nordbor kanske ser forsränning och hör

tar tungt. Eller nåt sånt, kanske.


”Yankee Bar” (Die Amerikanische Kneipe, La Butte

genomföra idén av Westman – Wernerska fonden så

Americaine, The Yankee bar. Kärt barn har många namn)

blev jag tillfrågad som projketledare. Vilket jag gärna

är en kollektiv grafikverkstad i Linköping.

tackade ja till! Det har varit ett kreativt och roligt arbete.

KROGEN AMERIKA

Krogen Amerika är ett rött kulturhus från 1700-

Hur är boken upplagd?

talet, beläget i centrum av staden. Krogen Amerika räd-

– Var och en av grafikerna har fått sitt eget uppslag

dades undan rivningsdöden och blev till grafikcentrum

för att exponera ett favoritrecept och sina bilder. Så har

för Östergötland i mitten av 80-talet. Lokalen hyser ett

vi några gästskribenter bl.a Stefan Hammenbäck från

tjugotal verksamma grafiker som till julen 2009 kom

Länsmuséet och Stina Opitz från Konstateljén Alka.

ut med en gemensam Kokbok!

En del av foton, i boken, är svart/vita och en del är i färg?

Varför då, frågar vi den grafiske formgivaren?

sammans hur upplägget skulle vara och vilka färger vi

– Jag och fotografen, Jonas Sällberg, bestämde till– Det var en idé som sjösattes, bland medlemmarna,

skulle ge de olika delarna. Vi laborerade med svart/vitt

om att promota sin konst via en Kokbok, eftersom stäl-

för vissa stämningslägen och kolorerat för andra. Vi

let varit krog och restaurang största delen av sitt liv.

ville bevara en lite rå känsla. Svärtan från plåtarna ska

Efter att man fått ekonomiska förutsättningar för att

lysa igenom, tyckte vi.


På Torekovs Konsthotell där rör man sig genom, de i övrigt anspråkslösa, korridorerna i sällskap med bla: K.G NILSSON, ULF TROTZIG, LOTTA BLOMQVIST OCH ROGER METTOS utmärkta konstverk.


Årets kokbok!

Just nu 129:Missa inte tillfället att köpa årets häftigaste bok ”Kokkonst på Krogen Amerika”. Du är välkommen in till oss på PRINTbutiken att hämta ditt ex för endast 129:- ord pris 160:- eller sätt in 149:(inkl frakt) på Centraltryckeriets bankgiro 5677-2874.

PRINTbutiken G:A Tanneforsvägen 39 013-4747 100


212 roll-up under 2009

 700 000 A4-kopior i färg  300 000 visitkort  175 studentskyltar  185 canvastavlor  350 posters från 50x70 - 100x140 cm  Över 700 lokala leveranser med miljövänlig biogasbil  650 m2 tapeter  3 m3 popcorn (printcorn)  200 timmar John Wayne filmer i svart/vitt

Summerar Magnus Jacobsson för året som varit från Printbutikens öppnade 3 april 2009!


Borgmästaren SOM SATTE FÄRG PÅ STADEN allra fattigaste länder. Arbets-

färg, vilket också skedde. Dessa började sen måla sina

lösheten är stor, det finns få saker att glädja sig åt och

hus efter eget tycke med uppmuntran om att använda

ALBANIEN ÄR ETT AV EUROPAS

ännu färre saker att inspireras av. I början av år 2000 ville den nye borgmästaren i

just positiva färger. Samtidigt planterades närmare 1800 träd i staden.

Tirana ändra på detta. Han hette Edi Rama och fick en dag en helt galen idé.

STADENS FASADER MÅLADES

så om i medvetet glada färger

såsom gult, grönt, viloett och så vidare. Ett mycket och på människors vilja

vågat grepp som krävde mental styrka, framåtanda och

att själva ta tag i sin framtid oavsett utgångsläge. För

mod att våga testa något nytt för att förändra invånar-

att skapa en förändrad attityd till livet och framtiden

nas mentalitet och inställning till sin stad. Det visade

valde borgmästaren att man skulle sätta färg på staden

sig vara ett mycket lyckat grepp.

EDI RAMA TRODDE PÅ MÄNNISKOR

och frångå de vanliga grå och intetsägande färgerna som Tiranas invånare vant sig vid. Edi Rama, som själv är konstnär i grunden, beordrade att alla stadens husägare skulle tilldelas gratis

IDAG GÖR RESEBYRÅERNA REKLAM

för Tirana som bygger på

just detta: ”Tirana – huvudstaden med de roligaste färgerna i världen”!


År 2004 vann Edi Rama titeln: ”Världens bästa borgmästare”


Hovs Hallar Små stenskulpturer har tagit sig plats i ett sådant antal att det verkar som om de ynglade av sig om nätterna. Någon har börjat, i stil med Nimis, lite längre upp på kusten. Kanske det är en konstnär som, i all hemlighet, utövat sin kreativitets lusta, sen har det bara fortsatt. Tydligen är det litet av ett söndagsnöje nu. Man bygger sin egen stenstod. Om man törs balansera ut på klipporna. De små stenstoderna avtecknar sig vackert, mot havet, som en kär familj som hela tiden får nya medlemmar. Sköra är de, för vindarna och för mänsklig åverkan. Det enklaste hade ju varit att sparka ner dem, ett helt gäng på en gång. Men lustigt nog får de stå ifred, i lä, på den lilla stenstranden. Som en vacker påminnelse om vad vi kan göra tillsammans – om vi håller ihop.


Grand Canyon Njut av det guldskimrande ljuset mellan bokarna och en ovanlig känsla av höjd… Söderåsens nationalpark består av Skäralids kanjonliknande dal, 100 m djup, och den omkringliggande bitvis urskogsartade ädellövskogen. Området, är en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa! I nationalparkens sprickdalar finns en unik flora och fauna. En mångfasetterad förekomst av vedlevande skalbaggar, ormbunksväxter, mossor, lavar och svampar.


Nu har de kommit! Nu blir det l채ttare att hitta leveranserna fr책n Printbutiken och Centraltryckeriet.


Kommando

Lasse Hoffsten har slagit till igen

MÅLAR

B%K

FÖR VUXNA

i samarbete med elever från lunnevads folkhögskola utgiven av minoritetsförlaget smallbig

Efter affischprojektet, som Lasse ledde sina Bild- o Formelever genom, har nu Centraltryckeriet och Lunnevad laddat om och fyrar av sin nästa ide: Målarbok för Vuxna! Det ska bli mycket spännande att se vad de tycker vi ska ägna oss åt för motiv. Blir det Painting – by-numbers som Andy Warhol experimenterade med eller blir det något helt utanför konturerna. Lunnevadskreatörerna kommer garanterat att väcka uppseende. Målarböckerna kommer att finnas till försäljning. Gå in på PRINTbutiken.NU och gör din beställning.


INRE FÄRGER Chakra är ett ord från sanskrit,som betyder: hjul eller rörelse. Chakras kan föreställas som hjul av färg som roterar i vårt energisystem. Enligt österländsk läkekunskap finns det 7 chakras = kraftcentran, i kroppen.

1. Det första är Baschakrat, som är beläget längst ner efter ryggraden, i könsdelarna. Baschakrat styr de grundläggande behoven. Tillit, trygghet, stillhet och stabilitet. Dess färg är röd. 2. Det andra Chakrat är Navelchakrat, som styr sensualitet och relationer, lust och njutning. Dess färg är orange. 3. Tredje är Solarplexus. Där sitter vårt självförtroende. Här upplever vi glädje och sorg. Dess färg är gul. 4. Fjärde är Hjärtchakrat. Blockeringar här kan hämma vår förmåga att ge och ta emot kärlek. Dess färg är grön. 5. Det femte Chakrat är Halschakrat. Här handlar det om kommunikation och kreativitet. Färgen är turkos. 6. Sjätte Chakrat är Pannchakrat. ”Det tredje ögat” är inre seende och självförverkligande. Dess färg är blå. 7. Längst upp på hjässan finns Kronchakrat, som handlar om kunskap, vishet och välsignelse. Färgen är lila. Vi bör vandra den väg som börjar med tillfredsställelse av grundläggande behov för att kunna komma fram till andligheten i vår liv. Det är vad de 7 olika Chakran berättar för oss.

ORANGE är Österlandets andliga färg. ORANGE skänker attraktionskraft, stolthet, energi, jordförbindelse och lycka. ORANGE kan väcka dig och ge dig energi till att skapa.


4% av männen och 1% av kvinnorna

DEN VANLIGASTE FORMEN ÄR RÖD/GRÖN FÄRGBLINDHET. DETTA INNEBÄR ATT DEN FÄRGBLINDE ENDAST MED SVÅRIGHET ELLER INTE ALLS KAN SKILJA MELLAN RÖTT OCH GRÖNT. FÄRGER HAR MÅNGA OLIKA FUNKTIONER I VÅR VARDAG.

så blir det mer besvärligt för den färgblinde. Rött mot

Alltifrån att varna oss för giftiga ämnen i naturen till

grönt ”försvinner”. En röd varningsprick i ett blått hav

att signalera våra politiska och andliga tillhörigheter.

kan också ställa till otrevligheter.

Hur blir det då för de som ser färgerna annorlunda än flertalet? Det finns 350 000 färgblinda i landet.

På övergångsställen har stoppljusen bilder av stående samt gående. Det fyller givetvis en viktig funk-

Färgblindhet ärvs i de flesta fall och är vanligast

tion för den färgblinde. Det har dock visat sig att den

bland män. Cirka 4 % av den manliga befolkningen och

färgblinde har en viss kompensation för sin oförmåga

1% av den kvinnliga är färgblinda. Den vanligaste for-

att se färg. De har nämligen bättre mörkerseende och

men är röd/grön färgblindhet. Detta innebär att den

ser bättre i monokroma (enfärgade) miljöer.

färgblinde endast med svårighet eller inte alls kan

I monokroma miljöer, en djungel t.ex. där allt ljus är

skilja mellan rött och grönt. Den klassiska frågan blir

grönt, ger inte färgen den normalseende tillräckligt

då: Stoppljus? Hur funkar det? Ja, det kanske inte är

med information. Den färgblinde, däremot, upplever

konstigare än att alla vet att det röda ljuset sitter överst

sig få ett bättre detaljseende. Oliver Sachs beskriver

och det gröna underst, på trafikljuset. Men när man an-

detta i ”En antropolog på mars”. Dessutom har färg-

vänder rött mot grönt (en röd stoppskylt i grön skog)

blinda lätt för att upptäcka militära komouflage.


I den lilla parken på Yttre Borggården, med Domkyr-

är en vacker men väldigt anonym plats. Kanske man läg-

kan som fond, står svart/röda kuber uppställda som en

ger märke till den nu. Vad tycker invånarna i Linköping?

slags modernistiska konstverk. De är i själva verket

– Äh, det är väl många som inte tycker om den, sva-

delar av en nedmonterad och mobil scen som tillkommit

rar Anders frankt.

efter en idé signerad Anders Lindkvist. Eftersom plat-

– Men jag tycker det funkar ungefär som ute på lan-

sen är känd för utomhuskonserter men det inte finns

det. Bönderna har ju inga silos kvar längre utan lagrar

tillstånd för en permanent scen där, så får man väl till-

sitt hö i de där stora vita sockerbitarna. I motsats till

stå att idén var genial.

många tycker jag verkligen inte att de misspryder sin

– Vi använder parken som lagerutrymme för scenen

plats. Tvärtom blir de till accenter i landskapet och ger

– som också blir ett konstverk, när den inte är i funktion,

ett djupperspektiv åt terrängen. Det handlar om att

säger Anders. Jag har alltid tyckt att Yttre Borggården

synliggöra det som är vackert, slår Anders fast.

Förre informationschefen i Linköpings Kommun, ANDERS LINDKVIST berättar om en plats som ligger honom varmt om hjärtat, i detta avsnitt av: SE STADEN


Smallbig Mässpaket SMALL mässpaket

small

7.400:-

1 st Roll-up (inkl tryck och förvaringsväska) 400 st Mässfolder 4 sidor A5 i färg Visitkort till 3 personer x 200 st i färg 1000 st Mässerbjudade A5 i färg 2 st posters 50x70 cm i färg Dessutom ingår 1 timma originalarbete

Mässpaket MEDIUM mässpaket

medium

10.900:-

2 st Roll-up (inkl tryck och förvaringsväska) 500 st Mässfolder 4 sidor A5 i färg Visitkort till 4 personer x 200 st i färg 1200 st Mässerbjudande A5 i färg 8 st T-shirts, en tryckfärg - en sida (2 st T-shirts x 4 personer) 2 st posters 50x70 cm i färg 2 st posters 700x100 cm i färg Dessutom ingår 1,5 timma originalarbete

Mässpaket LARGE mässpaket

large

16.900:-

3 st Roll-up (inkl tryck och förvaringsväska) 800 st Mässfolder 4 sidor A5 i färg Visitkort till 5 personer x 200 st i färg 1500 st Mässerbjudande A5 i färg 10 st T-shirts, en tryckfärg - en sida (2 st T-shirts x 5 personer) 8 kvm tryckt - egendesignad mässmontermatta i färg 2 st posters 50x70 cm i färg 2 st posters 70x100 cm i färg Dessutom ingår 2 timmar originalarbete

Mässpaket BIG mässpaket

big

29.500:-

3 st Roll-up (inkl tryck och förvaringsväska) 1200 st Mässfolder 4 sidor A5 i färg Visitkort till 5 personer x 200 st i färg 2000 st Mässerbjudande A5 i färg 10 st T-shirts, en tryckfärg - en sida (2 st T-shirts x 5 personer) 12 kvm tryckt - egendesignad mässmontermatta i färg 8 kvm fondtapet i färg 1 st Mässdisk inkl tryck i färg (och förvaringsväska) 2 st poster 70x100 cm i färg Dessutom ingår 2,5 timmar originalarbete

printbutiken .nu centraltryckeriet i linköping G:a Tanneforsvägen 39 013-47 47 100

☛ 3


I Verkstan är det riktigt högt till tak. Här finns gott om plats att testa och utveckla idéer. Idéarbetet är viktigt, eftersom bra reklam i grunden alltid bygger på en bra idé. Bra reklam ska också vara positionerande och särskilja ditt varumärke från andra inom samma produktkategori. Erfarenhet, kreativitet och tekniska resurser gör det enklare att nå ett lyckat resultat. Allt detta har vi samlat här.

VERKSTAn C O M M U N I K A T I O N

SMALLbig nr 3  
SMALLbig nr 3  

SMALLbig nr 3 2010 -Facing China -Gerhard Nordström -Vinterljus i Linköping -Passioner -Krogen Amerika -Hovs Hallar

Advertisement