1 minute read

Osaamista täytyy vahvistaa

Osaamista täytyy vahvistaa

Ruotsi, meillä on tulos! Ruotsi sai hallituksen lopulta 116 päivän jälkeen, mikä näyttää positiiviselta meidän kannalta, jotka pidämme rautateistä. Hallitusohjelmasta käy ilmi, että investointisuunnitelma vuosille 2018–2029 toteutetaan, uudet pääradat nopeille junille rakennetaan sekä joukkoliikenteen kansallinen lippujärjestelmä otetaan käyttöön. Lisäksi hallitus on sitä mieltä, että junamatkan varaamisen ulkomaille tulisi olla helpompaa, mm. Trafikverket´lle annetaan tehtäväksi hankkia päivittäistä yöjunaliikennettä useisiin Euroopan kaupunkeihin.

Kun toimintaa edistetään, on tämä poliittinen ratkaisu runsaudensarven kaltainen eli annetaan rahan virrata. Luonnollisesti on hyvä, että panostuksia tapahtuu ja rautatiesektori saa rahallisia resursseja, mutta kun sataa mannaa taivaasta ei köyhällä ole lusikkaa. Kuitenkaan rautatiesektorilta ei puutu lusikoita muuttaa rahat raiteiksi, sitä vastoin pian ei ole ketään, joka voi käyttää lusikoita …

Suurin uhka rautateille ei ole rahan puute, vaan puute osaamisesta ja koulutetusta henkilökunnasta. Tänä päivänä kaikki toimijat käyttävät suuressa määrin samoja resursseja, huolimatta siitä tapahtuvatko panostukset

Tanskassa, Suomessa, Norjassa vai Ruotsissa. Rautatieteollisuuden ja elinkeinoelämän edustajien mukaan joka vuosi valmistuu noin 80 uutta rautatietekniikan osaajaa Ruotsissa, kun vuosittainen rekrytointitarve on lähemmäs 400 henkilöä. Vastaava tilanne vallitsee muissakin Pohjoismaissa. Toimintatapa, että yritykset ovat pakotettuja rekrytoimaan henkilöstöä toisiltaan, on lyhytaikainen ratkaisu. On välttämätöntä, että investointeja rautateihin myös seuraavat satsaukset koulutukseen ja tutkimukseen, jotka voivat ylläpitää rautatiesektorin osaamista.

Nykyisin yritykset järjestävät itse useimmat rautatiealan koulutukset, koska ei ole tarjolla koulutettua työvoimaa rekrytoitavaksi siinä laajuudessa, kun tarvittaisiin selvitäksemme rautateiden operoinnista, kunnossapidosta ja rakentamisesta. Mutta on myös tärkeää, että rekrytointipohjaa laajennetaan siten, että ne jotka tulevat työelämään saavat käsityksen sektorin mielenkiintoisista töistä. Ehkä me, jotka työskentelemme rautatietoimialalla, olemme liian huonoja kertomaan siitä, kuinka mukavaa meillä on työskennellä siellä.

MIKAEL PRENLER Päätoimittaja
This story is from: