1 minute read

Komplicerat föra över underhåll

Komplicerat föra över underhåll

– Tåget var inställt när jag skulle åka hit till Stockholm i dag. Och även nästa. Så jag klev in i min elbil och tog mig hit med den i stället. Det konstaterandet inledde Erland Olausons föredrag vid det välbesökta NJS-seminariet om överflyttning av basunderhåll från Infranord till Trafikverket.

Den tidigare förste vice ordföranden och avtalschefen inom LO, Erland Olauson, har fortsatt förtroende från regeringen för sitt uppdrag efter höstens utdragna regeringsförhandlingar.

– Stefan Löfven lovade öka statens del för underhållet av järnvägen. Så här långt kvarstår det, sade Erland Olauson.

Uppdraget går bland annat ut på att utreda hur ett överförande av Infranords basunderhåll till Trafikverket skulle kunna genomföras.

– Ett väl fungerande underhåll är grundläggande för bättre punktlighet och stabilitet i järnvägssystemet, och detta har fortfarande hög prioritet hos regeringen. Januariöverenskommelsen har inte ändrat på det. Det finns många aspekter att undersöka. Om Infra nord ska fungera även efter övertagandet måste övriga kunder kunna känna trygghet i att leveransåtaganden kan fullföljas.

Extra lång applåd

Erland Olauson fick många synpunkter under seminariet som hölls i Trafikverkets lokaler i Solna strand. En av dem fick en extra lång applåd.

”Anläggningskännedomen är central här. Det rör sig om stora komplexa anläggningar. Det är en lång process att lära sig dem, ett stort arbete. Enda sättet att vinna en sådan upphandling är att tillföra resurser. Det måste finnas en långsiktighet, vi har inte råd att inte ha det.”

Infranord har 14 av 32 baskontrakt, det är en viktig del av dagens järnvägsunderhåll. Dess utom är bolaget en resurs som staten kan för foga över. Utredningens fokus är hur Infranords del av basunderhållet skulle kunna överföras till Trafikverkets egen regi.

– Det finns många aspekter att undersöka. Ska Infranord fungera även efter övertagandet måste övriga kunder känna trygghet i att åtaganden kan fullföljas. Trafikverket måste samtidigt kunna bedriva en effektiv underhållsverksamhet.

Senast den 30 augusti 2019 ska Erland Olauson lämna sitt slutbetänkande.

EVA CLOAREC

Lyhyt yhteenveto suomeksi

Erland Olauson´lla on hallituksen antama tehtävä selvittää rautateiden peruskunnossapidon siirtämistä Infranordilta Trafikverket`lle, ja tästä työstään hän kertoi NJS:n seminaarissa.

This story is from: