Page 1

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS

MARÇ DE 2011

25.000 EXEMPLARS | EDICIÓ GRATUÏTA

84

4-7 Reportatge

El Programa d’Actuació Municipal té un alt nivell de compliment 8-14 Actualitat

Una cinquantena d’actuacions renoven el Congost amb el Pla de barris La Sala Sant Francesc millora la seva accessibilitat i confort Ampliació de l’oferta educativa a les escoles bressol 20-21 Entrevista Mossèn Lluís Pou, rector de la parròquia de Sant Esteve


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Edició: Ajuntament de Granollers Direcció: Montse Garriga

Sumari

EDITORIAL

Fotografia: Pere Cornellas Toni Torrillas Disseny: www.faino.com Maquetació: Paco Castilla Josep Nogués Impressió: Gráficas de Prensa Diaria. Grupo Zeta Tiratge: 25.000 exemplars Exemplar gratuït DL: B-13.957-80

3 Editorial 4-7 Reportatge El Programa d’Actuació Municipal té un alt nivell de compliment 8-14 Actualitat Una cinquantena d’actuacions renoven el Congost amb el Pla de barris

“Ajudeu-nos a millorar la distribució”: Si sou ciutadà/ana de Granollers i per qualsevol motiu no rebeu aquest butlletí cada mes a casa vostra, o el rebeu en mal estat, feu-nos-ho saber trucant al 93 842 66 15 o enviant un missatge de correu electrònic a: premsa@ajuntament.granollers.cat

La Sala Sant Francesc millora la seva accessibilitat i confort

Telèfons d’interès

Ampliació de l’oferta educativa a les escoles bressol

ABS GRANOLLERS OEST – CANOVELLES 938 468 328 ABS GRANOLLERS CENTRE 93 860 05 10 ABS GRANOLLERS NORD – LES FRANQUESES 93 861 80 30 ABS GRANOLLERS SUD SANT MIQUEL 93 879 16 25 AMBULÀNCIES – URGÈNCIES 061 BOMBERS 112 / 93 849 60 80 ESTABANELL I PAHISA (AVARIES) 93 860 91 09 FECSA-ENDESA (AVARIES) 900 77 00 77 GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750 HOSPITAL 93 842 50 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 / 93 860 85 00 OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 010 / 93 842 66 10 POLICIA LOCAL 93 842 66 92 / 092 POLICIA NACIONAL 091 / 93 861 48 50 REPSOL – BUTANO (AVARIES) 901 12 12 12 SOREA 93 879 49 46 SOREA URGÈNCIES 902 250 370 TANATORI 93 861 82 30 TAXIS 93 870 30 28 TELEFÒNICA (AVARIES) 1002

2

15-19 Programació cultural El rengle 20-21 Entrevista Mossèn Lluís Pou, rector de la parròquia de Sant Esteve 22-23 Els grups municipals opinen

Portada: Panoràmica de Granollers. Fotografia: Pere Cornellas

© PERE CORNELLLAS

Redacció: Sílvia Giró Imma Juncà Dolors Pedrosa Míriam Torres


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Nous serveis i equipaments transformen la ciutat

L

es darrers setmanes hem pogut veure com les obres d’alguns equipaments finalitzaven, una de les més importants ha estat la inauguració del Pavelló Poliesportiu Congost. Granollers guanya un nou equipament esportiu que a més acull la seu de la Federació Catalana de Bàdminton, fet pel qual podem dir que el barri Congost és la capital del Bàdminton català. La transformació del Congost, propiciada per la Llei de Barris, es va iniciar durant el segon semestre de 2006 i ha tingut una durada de quatre anys. Aquest barri s’ha vist transformat i renovat amb una cinquantena d’actuacions que s’han dut a terme gràcies a la Llei de barris. Aquesta Llei va reportar 6,9 milions d’euros per al barri del Congost, 3,4 dels quals subvencionats per la Generalitat de Catalunya i la resta per l’Ajuntament de Granollers. Aquests diners s’han concretat en 56 actuacions: 18 de caire social, 17 urbanístiques i 21 de rehabilitació de comunitats de veïns. En quatre anys la inversió pública a Granollers ha estat de 244,9 milions d’euros, que ha esdevingut l’autèntic motor econòmic de la ciutat. Aquesta inversió en obra pública ha aportat una transformació a tota la ciutat, a tots els barris amb una visió integral i equilibrada de la ciutat i apostant per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la gent. S’ha transformat la ciutat de nord a sud; de llevant a ponent; revitalitzant els espais d’activitat econòmica; refent el centre històric; renovant barris; millorant la mobilitat; amb millors espais per a l’educació i la cultura; ampliant l’oferta dels equipaments esportius i sanitaris; amb més zones verdes i amb millors espais públics. La transformació física de Avui la ciutat ofereix més la ciutat, de la seva fesooportunitats educatives, mia, del seu paisatge és l’escenari de la transformaculturals, esportives ció de l’ànima de la ciutat, de la qualitat i de la potencialitat de Granollers. Un altre exemple d’equipament i servei recentment remodelat és la Sala Sant Francesc que ha millorat la seva accessibilitat i confort. Les obres de supressió de barreres arquitectòniques i de renovació integral han permès recuperar un espai cultural al centre de la ciutat. Un equipament que acull espectacles, teatre, música i activitats per a les escoles. La Sala de Cultura, gràcies a les obres dutes a terme, l’Escola Pereanton podrà utilitzar aules per impartir classes d’instruments i llenguatge musical. Igualment, la Biblioteca de Can Pedrals farà servir la sala d’actes per fer activitats de foment de la lectura, tant per a infants com per a adults, com a espai complementari. Un equipament polivalent al servei de la cultura, l’educació i la ciutat.

3


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

REPORTATGE

El Programa d’Actuació Municipal (PAM), definit pel govern de la ciutat ara fa quatre anys i que inclou un miler de projectes, s’ha acomplert en gran mesura. Han estat uns anys marcats per un canvi de cicle, en què l’Ajuntament s’ha vist obligat a fer front a la crisi sense perdre de vista els grans reptes del mandat, tenint molt present que hi ha més gent que ho passa malament i més necessitats socials que atendre. Per aquest motiu es va crear el Consell Econòmic i Social que ha establert més de 135 mesures per fer front a la crisi. La inversió pública ha estat el motor econòmic de la ciutat en aquest període amb 244,9 milions d’euros, aportats entre diferents administracions (169,4 M €), l’Ajuntament (56,2 M €) i l’obra pública promoguda per privats (19,3 M €). En aquest reportatge es fa un repàs a algunes de les actuacions més destacades del PAM, el balanç del qual s’explica cada any a la ciutadania.

© PERE CORNELLAS

El Programa d’Actuació Municipal té un alt nivell de compliment

El Programa d’Actuació Municipal 2007-11 es va estructurar en 21 eixos que l’alcalde va resumir en un acte públic que es va fer al Museu de Granollers aquest mes de febrer.

el polígon industrial del Congost amb l’obertura de nous vials i la modernització dels serveis. Aquestes actuacions han estat possibles tot i que, a la pràctica, l’activitat urbanística s’ha reduït moltíssim.

Més de 300 habitatges protegits

Una nova estratègia per fer possible la cobertura del ferrocarril

L’Ajuntament i la Generalitat han posat en el mercat 321 habitatges públics de venda i lloguer. A més, Granollers ha estat un dels pocs municipis que ha aconseguit el traspàs dels habitatges públics propietat de la Generalitat, amb l’objectiu d’agilitzar la seva gestió.

Urbanització del sector del Lledoner i transformació del polígon Congost El sector privat i l’Ajuntament han urbanitzat el nou sector del Lledoner, on ara es comença a aixecar el primer bloc d’habitatges. També s’ha transformat

4

Tot i la difícil conjuntura econòmica, s’ha urbanitzat el sector del Lledoner, s’han construït habitatges de protecció i s’han renovat carrers i places

Granollers no ha renunciat a la cobertura del tren, entre el pont del carrer de Josep Umbert i el del carrer de Francesc Ribas. Ha calgut definir una nova estratègia després que el projecte no es pugui finançar amb la clàusula addicional 3a de l’Estatut, al no haver acord entre Estat i Generalitat. La intenció és que la cobertura es faci per fases, començant pel tram entre el carrer de Josep Umbert i el carrer de Vinyamata i que el pagament es faci en espècies: atorgant a l’empresa que ha de fer el cobriment les potencialitats d’edificació fruit del procés d’urbanització.


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

L’Ajuntament ha definit una nova estratègia per fer possible la cobertura del ferrocarril, el gran projecte de transformació de la ciutat obres importants han estat l’adequació de la carretera del Masnou (Palou); el Pavelló Poliesportiu (Can Bassa); la renovació de la plaça de Can Corts (Tres Torres); l’ampliació del Museu de Ciències Naturals, actualment en construcció (Sant Miquel); la remodelació de la plaça de les Hortes (Sota el Camí Ral); les obres de conversió en illa de vianants del centre històric; l’ampliació de voreres del carrer de la Mare de Déu de Núria (Instituts); la passera que comunica Can Gili i la Terra Alta; la nova escola bressol a Ponent, que s’està construint; la urbanització de la plaça Mossèn Cinto Verdaguer (Joan Prim Centre); el Centre Cívic Nord (Hostal); o l’aparcament de Can Mònic.

Més espai per als vianants en el centre

La Bòbila, sector de futur Un cop en ús el nou edifici judicial i aprovada l’Àrea Residencial Estratègica de la Bòbila, només resta desplegar el planejament d’aquest sector on també s’hi construirà habitatge protegit i una escola, entre d’altres. La gran novetat en aquest àmbit és que ADIF, l’òrgan administrador d’infraestructures ferroviàries, s’ha compromès a treure l’estació de mercaderies.

La renovació del centre urbà s’ha concretat en un espai públic de qualitat on s’ha posat en valor el patrimoni i la memòria històrica: l’Adoberia, la torre rodona i el refugi de la plaça Maluquer i Salvador, en són alguns exemples

Recuperació del riu i més espais verds La recuperació de l’entorn fluvial per afavorir l’ús com a espai de lleure i per millorar-ne la biodiversitat, continua sent una prioritat. D’altra banda, la construcció del nou Parc del Lledoner, amb 70.000 m2 de verd, que completa la xarxa de parcs del marge esquerre del riu Congost, ha permès arribar als 10,7 m2 de verd per habitant.

Barris equipats en una ciutat equilibrada Durant aquests quatre anys s’ha actuat en tots i cadascun dels barris de la ciutat, aprofitant recursos de diverses administracions per fer possibles els projectes. En aquest sentit destaca el Pla de barris del Congost que ha comportat la urbanització de 26.000 metres quadrats de carrers i places. Altres

En aquest apartat destaquen els 33.000 metres quadrats habilitats d’espai per a vianants. Així s’han urbanitzat els carrers d’Anselm Clavé, Nou, Museu, Josep Umbert, part del carrer de Barcelona, Travesseres, etc. D’altra banda, en l’acte públic en què l’alcalde va fer balanç del PAM va dir que “ha arribat el moment de repensar l’entorn de l’avinguda del Parc i la plaça Barangé, un cop recuperada la titularitat municipal de l’edifici de l’AISS”.

L’ampliació de l’Escola Ponent, l’Escola Bressol Lledoner, la passera entre el carrer de Joan Camps i el passeig de la Conca del Besòs i el Pavelló de Can Bassa, exemples d’actuacions fetes o en execució durant els darrers quatre anys

Una ciutat més accessible i apta per al vianant Les accions que s’han fet per millorar la mobilitat han anat encaminades a fer la ciutat més accessible i més apta per al vianant, amb actuacions com les del centre històric i també als carrers Tarafa, Mare de Déu de

5


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

El sector de la Bòbila es desenvoluparà amb el compromís del trasllat de l’estació de mercaderies

Núria, Minetes, València, passeig de la Muntanya, Narcís Monturiol o l’ampliació del pont sobre la carretera de Lliçà, així com noves passeres als carrers Hospital i Joan Camps i entre la Terra Alta i Can Gili.

Equipaments com Roca Umbert, el GRA o l’Adoberia i esdeveniments com la trobada de la Red Española de Ciudades Educadoras reforcen el paper de Granollers com a capital de comarca

en marxa el Consell de la Formació Professional i d’Ocupació, espai de trobada entre administracions, agents econòmics i socials i professionals de l’educació per definir l’FP que la ciutat necessita.

Voreres més amples i serveis més eficients

Compromís amb la cultura

En aquests quatre anys s’han renovat o ampliat 83.000 metres quadrats de voreres, tants com 100 pistes d’handbol i s’han impulsat mesures destinades a millorar l’eficiència dels serveis. Per exemple, amb la progressiva implantació d’un sistema de gestió de l’enllumenat punt a punt, substituint els semàfors pels nous de leds i les lluminàries dels fanals perquè consumeixin menys.

Entre les inversions més destacades en matèria de cultura hi ha la Sala Oberta del Teatre Auditori, l’adquisició del Centre Cultural, el Centre Cívic Granollers Nord, el GRA, l’Adoberia o la Sala Sant Francesc, entre d’altres. Els indicadors culturals més rellevants han estat les 48.632 persones que han passat pel Teatre Auditori el 2010, els més de 50.000 espectadors del Centre Cultural o les 1.100 persones que diàriament utilitzen les biblioteques.

Atenció a la gent gran i lluita per la igualtat En aquest apartat destaquen les accions d’atenció a la gent gran, que s’han concretat en més teleassistències, atenció domiciliària i un nou espai actiu; la cessió de Can Relats a la Fundació Antònia Roura per fer-hi un centre de dia; un conveni amb la Generalitat per fer una llar d’avis de 100 places; i la propera construcció de 66 pisos tutelats a Can Bassa. D’altra banda, s’ha consolidat el paper del Centre d’Informació i Recursos per a Dones i s’han portat a terme polítiques actives contra la violència de gènere.

Granollers, ciutat educadora Granollers ha consolidat la voluntat de ser ciutat educadora, coordinant i liderant la xarxa de ciutats educadores de l’Estat i essent una de les primeres ciutats a constituir-se com a zona educativa, per poder definir estratègies pròpies en matèria d’educació. En aquests quatre anys s’han posat en marxa nous centres com l’Escola Lledoner i les escoles bressol del Congost i Lledoner, a banda de dotar d’una nova seu el Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. S’ha consolidat la Xarxa d’Infància de 0 a 6 anys i s’ha posat 6

Més equipaments en funcionament a Roca Umbert

Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha ampliat les seves instal·lacions majoritàriament amb finançament d’altres administracions

Els diferents espais que van configurant Roca Umbert Fàbrica de les Arts, avui el 73 % està rehabilitat o en funcionament, s’han anat bastint amb una forta inversió, majoritàriament de procedència externa. En són exemples l’Espai d’Arts, la nau Dents de Serra, el Centre Audiovisual, etc. Properament acabaran les obres de la sala de concerts, mentre que s’han iniciat les de rehabilitació de la Tèrmica i s’ha obtingut el compromís per part de la Generalitat per finançar l’espai de circ i d’arts del moviment.

Més i millors espais per a l’esport Aquests darrers quatre anys ha estat un període de grans inversions en instal·lacions esportives, ja que s’han estrenat dos nous pavellons poliesportius, el de Can Bassa i el del Congost, i s’ha posat gespa artificial als camps de futbol de Can Gili i Ponent, entre d’altres. Aquests nous equipaments han vingut acompanyats d’un alt ús de les instal·lacions esportives: 250.000 usuaris en els darrers quatre anys.


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Tots els barris han rebut inversió en els darrers quatre anys

Granollers, ciutat saludable Pel que fa als recursos sanitaris, s’han ampliat els centres d’assistència primària de Sant Miquel i Canovelles i el servei d’atenció especialitzada de salut mental infantil i juvenil ha estrenat instal·lacions a Can Mònic. Programes com l’AMED, d’oferta de menús saludables en restaurants o l’AVALL, d’alimentació saludable i exercici físic en la infància, han rebut nombrosos reconeixements.

L’Hospital: un nou complex sanitari La construcció del nou edifici d’atenció ambulatòria, estrenat el novembre de 2009, amb una inversió de 28 milions d’euros, ha suposat un gran canvi per a l’Hospital de Granollers, on també s’han ampliat les instal·lacions d’urgències. Al costat de l’Hospital s’ha de construir un centre polivalent per a malalts mentals, per al qual l’Ajuntament ja ha cedit els terrenys. A l’espera del proper enderroc, ja s’ha redactat el projecte de la nova Policlínica que ha de construir la Generalitat.

Civisme i policia de proximitat Aquesta legislatura s’han aprovat les noves ordenances de civisme i convivència i la de sorolls. La plantilla de la Policia Local s’ha ampliat fins a 93 agents, fet que ha permès consolidar un grup estable de proximitat.

Més innovació en l’administració municipal L’Ajuntament ha avançat en la posada a disposició de la ciutadania de tràmits municipals per Internet a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana. A més, s’ha aprovat el Pla per a la societat del coneixement amb Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès i s’han millorat les infraestructures de fibra òptica i wi-fi, entre d’altres.

El repte d’una millor mobilitat s’ha traduït en actuacions com l’aparcament de Can Mònic, el pont que comunica Can Gili i la Terra Alta o la urbanització de l’avinguda de Sant Julià. La construcció del nou edifici d’atenció ambulatòria de l’Hospital ha suposat una millor atenció i una inversió de 28 milions d’euros

Actuar contra la crisi, definir el futur Malgrat la crisi, Granollers manté una estructura econòmica forta i diversificada. Perquè aquest fet es mantingui s’han consensuat decisions des del Consell Econòmic i Social, que ha liderat accions contra la crisi i s’ha aprovat el segon Pla estratègic que defineix la ciutat del futur. Un futur que passa pel Centre de Serveis Avançats a les Empreses que s’està construint a Can Muntanyola i que lideren l’Ajuntament i la Cambra de Comerç.

Una ciutat que necessita més connexions L’aprovació del Pla Territorial de la Regió Metropolitana que defineix com ha de créixer aquest àmbit i el soterrament de la ronda Nord, han estat actuacions destacades pel que fa a les comunicacions. En canvi, han avançat insuficientment les calçades laterals de l’autopista AP7 i el desdoblament de la línia de tren del nord, ambdues en tramitació, i la línia orbital ferroviària i la ronda del Vallès o quart cinturó.

El valor de la capitalitat Nous equipaments i serveis com l’edifici judicial, l’ampliació de l’Hospital o Roca Umbert, juntament amb el fet que la ciutat ha acollit diferents esdeveniments han consolidat la capitalitat de Granollers. En aquest sentit, la ciutat serà subseu del Campionat del Món d’Handbol de 2013. En l’acte públic de balanç del PAM, l’alcalde, Josep Mayoral, va concloure explicitant que “tota aquesta obra i aquestes accions no són patrimoni d’un equip de govern, el que està fet, fet està i és patrimoni de la ciutadania. Ens preocupa la gent que pateix més l’impacte de la crisi econòmica. A la sortida de la crisi hi hem dedicat i hi dedicarem tota la nostra energia. També sabem que queden moltes coses per fer. La ciutat ha de mirar sempre endavant, tenir nous reptes i ha de buscar permanentment noves oportunitats”. 7


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

ACTUALITAT

Una cinquantena d’actuacions renoven el Congost amb el Pla de barris © TONI TORRILLAS

De l’1 de juny de 2006 a 31 de desembre de 2010 s’han fet 49 actuacions o programes: renovació i rehabilitació de la densa àrea urbana, destinades a trencar l’aïllament territorial; rehabilitació dels edificis i programes socioeconòmics per fomentar la convivència, el sentiment de pertinença, la inclusió social i el desenvolupament econòmic.

Actuacions de millora de l’espai urbà

L’Ajuntament de Granollers va iniciar el projecte de millora del barri del Congost, gràcies a l’aportació de la Generalitat de Catalunya a través de la Llei de barris, amb un pressupost de 6,9 milions d’euros, 3,4 milions dels quals els subvenciona la Generalitat. Per beneficiar-se d’aquests ajuts s’ha tingut en compte els dèficits en equipaments, els problemes demogràfics i les dificultats de desenvolupament econòmic. El barri del Congost té una població de 3.979 habitants i una superfície de 20,4 hectàrees.

8

Roda de premsa del balanç del Pla de barris amb la presència del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Salvador Jorba

L’espai urbà s’ha remodelat en 20 carrers i places que representen 22.376 metres quadrats i significa un total d’inversió de 3.624.320,61 €. A més, s’han fet actuacions externes a la Llei de barris com la renovació de la xarxa d’aigua potable, aprofitant les actuacions en carrers i places s’ha procedit a la substitució de la canonada de fibrociment per una nova de fosa. S’ha actuat en 16 carrers i places del barri, substituint 2.495 metres de canonada. Ha suposat una inversió de 634.372,65 €. D’altra banda amb una inversió de 813.674,46 € de fons estatals s’ha pogut remodelar la part central de la plaça de la Llibertat i la vorera nord del carrer Joan Vidal i Jumbert, entre els carrers Céllecs i Maria Palau.

Programa d’ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns dels habitatges L’any 2008 una comissió municipal va visitar 40 comunitats de veïns en base a un estudi previ sobre l’estat dels edificis del barri. 28 comunitats es van interessar en els ajuts per a la rehabilitació. Fi-


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

nalment es van sol·licitar 23 tests d’edificis, dels quals se’n van atorgar 19. 21 comunitats van iniciar tràmits per rebre els ajuts del Pla de barris, 15 de les quals assoliren una resolució positiva i 6 renunciaren. En total 303 habitatges del barri s’han beneficiat d’ajudes a la rehabilitació d’elements comuns de les comunitats de veïns. Amb un import de 399.000 € s’han reparat façanes; s’han fet rehabilitacions integrals i s’han arranjat ascensors i suprimit barreres.

© TONI TORRILLAS

Nou pavelló esportiu a la ciutat

Programes socials i de dinamització econòmica S’han desenvolupat 18 activitats, amb un pressupost de 65.697,63 €, distribuïdes en 4 programes de dinamització econòmica: exposició El mercat de Canovelles; promoció de petites fires i mostres; programa de dinamització comercial o l’Aula de Consum. S’han fet 13 programes socials de dinamització sociocultural, amb un pressupost de 410.333,13 €, amb la participació directa de 1.250 persones en 285 activitats desenvolupades.

Habitatges i una nova escola bressol al barri L’Escola Bressol del Congost és un centre amb capacitat per a 66 places per a infants entre de 0 a 3 anys. Ha comportat una inversió de 1.165.294,48 € i compta amb una superfície de 723 m² S’han construït 15 habitatges de promoció municipal al carrer de Maria Palau en dos edificis.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; i el regidor d’Esports, Josep Maria Junqueras, moments abans de la inauguració

El barri del Congost disposa d’un nou equipament per a la pràctica de l’esport i també per a usos socials. Gairebé 3.000 metres quadrats, estructurats en tres volums, on es podrà practicar bàdminton, handbol, bàsquet, voleibol i futbol sala, entre d’altres. La planta baixa de l’edifici conté els vestidors, una sala polivalent i la pista. La planta primera acull una graderia per a 200 espectadors, mentre que, a la segona planta, hi ha un local social, una sala per a la Federació Catalana de Bàdminton, que tindrà la seva seu a Granollers, una sala de reunions i una terrassa. El Pavelló Poliesportiu Congost forma part de la xarxa de centres de tecnificació esportiva de Catalunya. D’altra banda, els serveis socials de zona i l’Associació de Veïns del Congost es traslladen a aquest equipament. Aquesta instal·lació ha estat possible gràcies a les aportacions de la Generalitat de Catalunya (1.012.634,17 €) i l’Ajuntament de Granollers (1.164.024,20 €), en el marc de la Llei de Barris, la Diputació de Barcelona (600.000,00 €) i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (1.260.000 €). L’alcalde Josep Mayoral ha explicat la “gran oportunitat que ha permès el Pla de barris per fer una instal·lació esportiva com aquesta. Un equipament que s’ha pensat conjuntament, entre els veïns i l’Ajuntament, i la suma de les aportacions econòmiques de les diferents administracions l’ha fet possible.”

El Congost, un barri per descobrir El Congost un barri per descobrir és el títol de l’exposició que, fins al 24 de març, es pot veure a la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu Congost i que recull les principals actuacions que s’han dut a terme gràcies a la Llei de barris. L’exposició es pot veure de dilluns a divendres, de 17 a 23 hores. 9


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Amb el Parc del Lledoner, s’arriba a 10,7 m2 d’espai verd/habitant La creació de l’òrgan gestor dels Espais Verds ha permès participar en la creació dels nous parcs i jardins, establint criteris de conservació, remodelació i sosteniblitat en funció de les necessitats de la ciutadania. La creació del Parc del Lledoner suposarà assolir la xifra de 10,7 m2 d’espai verd/habitant. D’altra banda l’Ordenança municipal d’arbrat de Granollers ha establert el marc regulador de totes les accions que es duguin a terme sobre l’arbrat i al voltant d’aquest.

Preservació i gestió dels boscos S’ha actuat a les àrees forestals municipals del Bosc de Can Ferran, el Bosc de la Font del Ràdium, les pinedes de Can Cabanyes i el bosc de Can Gordi. Les accions han consistit en: treballs silvícoles per a l’ordenació del bosc i la prevenció del risc d’incendis; plantació de sotabosc a la Font del Ràdium i Can Cabanyes i rutes de descoberta, plafons informatius i senyalització ambiental.

Consolidació de la xarxa de camins de la serra de Ponent S’ha portat a terme diversos treballs per a l’obertura de camins desapareguts i el bon manteniment dels existents, així com dissenyat itineraris per apropar la ciutadania als espais naturals de la serra de Ponent.

Reduir els efectes ambientals de les activitats i serveis locals L’Agenda 21 local, amb 106 projectes i 58 indicadors, és la ruta a seguir en els propers deu anys, adreçada a controlar i millorar: la qualitat ambiental (atmosfera, aigua, sòl, espais naturals), la gestió local (municipal, mobilitat, residus) i l’eficiència en el consum de recursos (territori, energia, i aigua). En aquest sentit,

Jornada sobre restauració fluvial i nova ruta per la serra de Ponent

10

l’aprofitament de les aigües subterrànies de pous i mines i de l’aigua regenerada de la llacuna de Can Cabanyes, per al reg de parc i jardins i la neteja viària, ha permès un important estalvi d’aigua potable. Aquest aigua s’ha pogut aprofitar gràcies a la implantació d’una xarxa d’aigua no potable telegestionada.

Més dependències municipals i empreses locals amb certificats de bona gestió ambiental Els darrers quatre anys s’ha reduït un 15 % el consum per punt de llum i ja hi ha un 73 % de bombetes eficients o de baix consum en l’enllumenat públic. Els serveis i edificis municipals han reduït un 18% el consum d’aigua potable. Destaquen els equipaments esportius que han disminuït el consum un 51%. Sis empreses locals i el laboratori municipal han participat en un programa per aconseguir certificacions de gestió ambiental. A més es disposa de nous recursos per al control del soroll i la contaminació gràcies a l’aprovació dels objectius de qualitat acústica i de l’Ordenança reguladora de soroll i vibracions. De 2007 a 2009: baixen a la meitat les concentracions anuals de partícules que respirem.

Disminueixen les emissions de CO2 un 20 % per habitant i un 18% a tota la ciutat El 2009 es va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) i es van iniciar les actuacions per reduir les emissions locals de CO2: • Projectes que fomenten una millor mobilitat en els polígons industrials i en la ciutat • Establiment de les condiciones per al lloguer de cobertes d’edificis municipals per a instal·lacions solars fotovoltaiques

El dia 18 de març, el CTUG acollirà una jornada formativa del projecte sobre medi natural EUROSCAPES, en el qual participa l’Ajuntament, amb tretze socis europeus. Per participar-hi, cal inscriure’s al web municipal (www.granollers.cat/euroscapes). En aquesta jornada, es presentaran els projectes de naturalització i increment de la biodiversitat de Can Cabanyes, el riu Congost i la conca del Besòs; de recuperació ecològica de planes inundables a una regió muntanyosa d’Alemanya i de gestió del riu Tíber a Itàlia. Hi intervindran representants de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Granollers, així com del municipi alemany de Wetzlar i de la Universitat de la Sapienza de Roma. El dia 26 de març, també dins el projecte EUROSCAPES, però a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, es projectarà un audiovisual, amb posterior caminada per descobrir una nova ruta per la serra de Ponent. Ambdues activitats s’han inclòs dins la programació del Calendari Verd de primavera.


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Millora de la connectivitat del riu Congost Coincidint amb l’arribada del bon temps, i per setè any consecutiu, l’Ajuntament organitza el Calendari Verd de Primavera. Aquest programa pretén conscienciar la ciutadania sobre el respecte al medi ambient i la natura, i sobre l’ús dels parcs públics. Per fer-ho, s’han programat activitats per a totes les edats, entre les quals destaca la inauguració del Parc del Lledoner. El Calendari Verd comença amb la festa d’inici de la primavera, el divendres 18 de març a la plaça de la Porxada, de 17 a 20 h, amb el concurs de punts de llibre, que arriba a la quarta edició. Els guanyadors s’enduran un lot de llibres i una planta. L’últim acte del Calendari és la matinal castellera al parc del Congost, diumenge 3 d’abril, en la qual els Xics de Granollers, amb motiu de la celebració del 20è aniversari de l’entitat, plantaran un arbre i protagonitzaran l’actuació castellera amb els Tirallongues de Manresa i els Sagals d’Osona.

Activitats

Amb l’objectiu de naturalitzar la llera del riu i millorar la qualitat del paisatge, així com per recuperar la vegetació autòctona de ribera i la fauna aquàtica s’han desenvolupat treballs en 2 km de longitud del riu, entre la passera per a vianants del Parc Firal i 200 metres al sud de la carretera de Montmeló. Les actuacions han permès: crear un nou talús vegetal integrant 600 metres de mur per millorar la connectivitat entre l’espai fluvial i Palou. També es millora la connectivitat del riu per facilitar que la fauna aquàtica puguin remuntar-lo i la recuperació dels hàbitats de ribera mitjançant la plantació de 1.200 arbustos, amb la creació d’aiguamolls per a la recuperació de la vegetació i la població d’amfibis. Per últim s’ha construït una duna de terra per garantir la capacitat hidràulica del riu.

Divendres 18 de març • Centre Tecnològic i Universitari de Granollers. De 9 a 14 h Conferència: l’aigua als projectes de restauració ambiental • Pl. de la Porxada. De 17 a 20 h Festa d’inici de primavera. Concurs de dibuix Dissabte 19 de març • Pl. de les Hortes. De 10 a 20 h Mercat de les Hortes Diumenge 20 de març • Parc Torras Villà. De 10 a 12.30 h Matinal de tai-txi 22 i 23 març • Parc Puig de les Forques. De 10 a 13 h Festa de l’arbre

Divendres 25 març • Parc del Lledoner, a les 10 h Activitat dels Amics dels arbres amb els alumnes de l’Escola Lledoner • Parc del Lledoner, a les 16 h Inauguració del Parc del Lledoner Dissabte 26 de març • Centre de Cultura per la Pau. Can Jonch, a les 10 h Descoberta de la serra de Ponent Diumenge 27 de març • Parc del Congost. De 9 a 14 h Festa del gos Diumenge 3 d’abril • Parc del Congost. D’ 11 a 14 h Trobada castellera amb els Tirallongues de Manresa, els Sagals d’Osona i els Xics de Granollers

La urbanització del Camí Ral finalitzada Aquesta actuació, entre la carretera de Montmeló i el camí de Can Bassa, ha consistit en la urbanització d’un espai de 3.610 m2. S’ha pavimentat dos trams amb remuntables i una zona central de llambordí de formigó colorejat, a més d’una petita àrea de descans. També s’ha instal·lat 37 lluminàries sobre pals de fusta, al llarg de tot el Camí Ral, des de la carretera de Montmeló fins al camí de Can Bassa, per preservar el caire rural de la zona. S’ha arranjat les cunetes existents i s’ha replanat les zones de sauló malmeses. Amb aquesta obra s’ha completat la urbanització del Camí Ral, que s’ha desenvolupat en els darrers anys, de manera progressiva, i que ha tingut un pressupost de 145.781,37 euros, 60.000 dels quals han estat subvencionats pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).

11


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

© TONI TORRILLAS

La Sala Sant Francesc millora la seva accessibilitat i confort

La Sala Sant Francesc s’ha recuperat com a espai cultural del centre de la ciutat després de les obres de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat. Amb un cost superior als 231.000 euros, finançats pel FEOSL, s’ha instal·lat un ascensor, tant Dimarts 8 de març • 18 h Centre Cívic Nord Les dones ens ho passem teta! Amb l’espectacle poètic-musical d’Alma Chabacana de Mara del Alar Org.: Xarxa de Centres Cívics • 19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau Presentació del llibre La presó de dones de Barcelona. Les Corts, 1939- 1959, a càrrec de l’autora Pilar Molina Dijous 10 de març • 19 h Sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert Presentació del llibre Dones catalanes llegendàries, de Joan Soler i Amigó Divendres 11 de març • 18.30 h Gra Projecció del documental Las Maquiladoras

12

per a l’ús de la Sala Sant Francesc com per a l’Escola Pereanton. La Sala Sant Francesc ha recuperat l’escenari original i s’ha instal·lat terra radiant com a sistema de calefacció. També s’ha fet un nou lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i un altre lavabo per als camerinos amb dutxa. A més, s’ha pintat tot l’equipament. La Sala Sant Francesc és un edifici catalogat del segle XVI que va ser un antic convent, que es va rehabilitar, pels arquitectes Josep M. Martorell i Oriol Bohigas, el 1956 i, des d’aleshores, la Sala va esdevenir la seu de diverses entitats i activitats culturals. Actualment hi té la seva seu la Fundació Pere Maspons i Camarasa, el Patronat de la qual està format per Òmnium Cultural, Agrupació Sardanista de Granollers, Esbart Dansaire de Granollers, Xics de Granollers, Associació Cultural de Granollers, un representant de la família Maspons i Camarasa i l’Ajuntament de Granollers. Aquestes entitats, algunes amb seu a la Sala i altres no, hi desenvolupen activitats regularment. Per exemple, l’Associació Cultural hi programa la Roda d’Espectacles Infantils, Teatre en l’Educació i Activitats per a les escoles. Gràcies a les obres dutes a terme, l’Escola Pereanton utilitzarà les aules de la segona i tercera planta de la Sala per impartir classes de música. Igualment, la Biblioteca de Can Pedrals farà servir la sala d’actes per fer activitats de foment de la lectura.

Diumenge 13 de març • 12 h Plaça de la Porxada Commemoració del Dia Internacional de les Dones, amb la lectura del manifest, performance i lliurament dels premis del concurs de cartells i el certamen literari “De Dona a Dona” Org.: Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), amb la col·laboració de la Taula d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers i l’AMPA de l’Escola Pereanton Dilluns 4 d’abril • 19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau Conferència La lluita per l’oportunitat de viure 1931-1978, a càrrec de la historiadora Isabel Segura

Exposicions • Del 8 al 22 de març De 9 a 21 h. Al vestíbul de l’Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada, 6 Sisè Concurs de Cartells del 8 de març, mostra de totes les obres presentades • Del 15 de març al 14 d’abril Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau De 9 a 13 h. Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Ampliació de l’oferta educativa a les escoles bressol En els darrers quatre anys s’han creat noves places d’escola bressol a Lledoner (Escola Bressol El Teler i Espai Familiar: 82 places), Ponent (94 places) i Congost (60 places) i s’està ampliant l’Escola Bressol Cangur (74 places). Des del mes de novembre s’està fent la primera fase d’ampliació de l’Escola Ponent, que passarà a ser de dues línies, preveu la construcció d’un nou edifici per a Educació Infantil que també inclourà una escola bressol.

S’han invertit més de dos milions d’euros per millorar les escoles públiques i municipals: Pereanton, Granullarius, Centre d’Educació Especial Montserrat Montero... S’ha construït la nova seu del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i s’ha completat la reforma del Centre Vallès.

Nous serveis educatius La ciutat s’ha dotat de nous serveis: l’Oficina Gestora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) per al Vallès Oriental-Maresme. Es tracta d’un recurs per a l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereix en el seu desenvolupament personal, social i escolar. D’altra banda s’ha creat la Xarxa d’Infància que permet la cooperació i coordinació de professionals que treballen en l’atenció als infants. A més s’ha elaborat una nova guia que compila els programes educatius oferts per l’Ajuntament a través del Consell Municipal de Coordinació Pedagògica. Granollers ha estat una de les primeres poblacions catalanes a aprovar la zona educativa, un acord entre la Generalitat i

80è aniversari de la proclamació de la Segona República

© PERE CORNELLAS

Millora continua de centres educatius

l’Ajuntament de Granollers que estableix els objectius i les actuacions per al període 2010-2014.

Creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers La plataforma local que estableix una línia de cooperació entre el sistema educatiu i productiu, amb representats de tots els agents que treballen en el territori, per a la millora i la innovació en l’FP: coordina i amplia l’oferta de cicles formatius; dóna impuls al pla Qualifica’t que permet el reconeixement de la formació de treballadors i de demandants de treball, per millorar la seva situació formativa i validar la seva experiència laboral; i desenvolupa programes per reduir el fracàs escolar juvenil.

Des del 15 de març i fins al 14 d’abril, s’han programat un seguit d’activitats entorn de la proclamació de la Segona República, el 14 d’abril de 1931. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau acollirà l’exposició La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la Segona República, la guerra i el franquisme i la construcció de la democràcia. La historiadora i curadora de l’exposició, Isabel Segura, farà una xerrada sobre el període 19311975 des de la perspectiva de les dones. La programació es completarà amb altres conferències a càrrec de l’historiador Francesc Vilanova i de l’advocat i editor Quim Torra, i la projecció d’un documental sobre els mestres catalans, d’Agustí Corominas, acompanyat d’un col·loqui amb la participació de l’historiador Joan Garriga. El 14 d’abril, al Museu de Granollers, tindrà lloc la darrera conferència, a càrrec de Joan Garriga, que parlarà de la vida a Granollers durant aquest període. Podeu consultar la programació a www.granollers.cat/can-jonch 13


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

Formació gratuïta per a emprenedors, autònoms i noves empreses 8 de març, de 9 a 13 hores: Tens una idea de negoci? T’ajudem a avaluar-la. 15 de març, de 9 a 13 hores: Com afecta la fixació de preus en els meus productes o serveis a la viabilitat de la idea de negoci? 22 de març, de 9.30 a 11.30 hores: Protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Coneix el nou atur. 5 d’abril, de 9.30 a 11.30 hores: Fiscalitat de l’empresari individual. Com he de tributar? En quin règim estic? Quines opcions d’IRPF i d’IVA tinc? 12 d’abril, de 9 a 13 hores. Trucs financers per optimitzar l’economia del meu projecte. 27 d’abril, de 9 a 12 hores: L’economia social. Autoocupar-me en un projecte que m’aportarà estabilitat. Amb el suport

14

NÚM. 84

CES A L P ES D A IT LIM Aquests seminaris i sessions informatives s’impartiran a la seu de Granollers Mercat (c. de les Tres Torres, 18-20. Tel. 93 861 13 90), on es poden formalitzar les inscripcions i també, al web www.granollersmercat.cat


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

PROGRAMACIÓ CULTURAL Dimarts 1 18.30 h Museu de Granollers Cicle de conferències d'AGEVO. La formació de pagesos i ramaders. La dona empresària i la situació actual de la pagesia catalana. Amb Rosa Pruna, presidenta d'ASAJA

Dimecres 2 El cap de setmana 5 i 6 de març arriba el Carnaval, amb animació infantil, rues i comparses que ompliran de color els carrers i places. Per als més petits, el divendres 4 hi haurà un taller de vestuari i maquillatge a la Troca. L’endemà dissabte a la tarda, arriba la rua infantil i la desfilada de SM Carnestoltes amb el seguici de Diablots i l’Abat dels Bojos: sortiran del carrer Rafael de Casanovas i seguiran per Torras i Bages, Joan Prim, Perpinyà, Maluquer i Salvador, Sant Roc fins a la Porxada, on tocarà el grup Vatua L’Olla i hi haurà xocolatada per a tots els nenes i nenes que vagin disfressats (si plou, aquesta activitat es traslladarà al gimnàs de l’Escola Municipal del Treball). Després, hi ha prevista l’exhibició de ball de gitanes per part d’una vintena de parelles. L’endemà diumenge, 6 de març, a la tarda, serà el moment de la rua de Carnaval: una trentena de comparses desfilaran des del carrer Roger de Flor fins a la Porxada, pels carrers de Lluís Companys, Camp de les Moreres, Magalles, Francesc Macià, Alfons IV, Corona, Anselm Clavé i Sant Roc. A la plaça es lliuraran els premis del concurs de comparses, cap a les 8 del vespre. La ciutat acomiadarà la festa el Dimecres de Cendra amb l’habitual vetlla a SM Carnestoltes a la Porxada, el darrer àpat de Carnaval i l’enterrament de la sardina, a les Olles, que posarà el punt final a la disbauxa. Més informació, a l’agenda i a www.granollers.cat/carnaval

Convocat el concurs Rock a l'Ascensió 2011 S'adreça a grups de música pop rock de la comarca, que tenen fins al 8 d'abril per presentar la maqueta amb almenys tres cançons originals. Els seleccionats pel jurat tocaran en un dels tres concerts eliminatoris, al mes de maig, a la Sala 2046 de Granollers. La final es farà al juny, durant l'Ascensió. El grup guanyador, sorgit de l'elecció del jurat i del vot popular, rebrà 1.500 euros, gravarà un videoclip amb VOTV i farà una sessió de fotos per disposar d'un book professional. Més informació, www.granollers.cat

17.30 h Biblioteca Roca Umbert La Penya dels Llibres. Club de lectura per a nois i noies de 12 a 16 anys. Votacions dels premis Atrapallibres i Protagonista Jove

Dijous 3 19.30 h Llibreria La Gralla Passi del documental Dones, resistència i exili, d'Agustí Corominas. Arxiu de la Memòria Popular – Ajuntament de la Roca 20 h Centre Cultural de Granollers – Sala Ciutat Inauguració de l'exposició Ferrà-Vallverdú. Pintura i escultura

Divendres 4 17 h La Troca Carnaval. Taller infantil de vestuari i maquillatge Col·labora: Escola Estudi Margaret 19 i 22 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. Herois (2010), de Pau Freixas 21 h Teatre Auditori de Granollers. Sala Oberta La consagración de la primavera. Direcció: Roger Bernat. 21 h Teatre de Ponent Sopar amb batalla, de Jordi Casanovas. Cia. Batallerus Teatre. Comèdia negra 23 h Casino de Granollers 34è Cicle de Jazz al Casino. Joel Moreno Quintet Organitza: Jazz Granollers

Dissabte 5 17.30 h Carrer de Rafael de Casanova Carnaval 2011. Concentració i sortida de la rua infantil, amb l'acompanyament dels Diablots de Granollers i l'Abat dels Bojos 18 h Plaça de la Porxada Carnaval 2011. Animació infantil amb el grup Vatua L'Olla i xocolatada (si plou, l'activitat es farà al gimnàs de l'Escola Municipal del Treball)

15


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

PROGRAMACIÓ CULTURAL

19.15 h Plaça de la Porxada Carnaval 2011. Ball de gitanes de Carnestoltes. Amb el grup La Boina i Diables de Granollers Organitza: Esbart Dansaire de Granollers

20 h Llibreria La Gralla Inauguració de l'exposició d'aquarel·la Mirades, d'Eduardo Abarca

21 h Teatre de Ponent Sopar amb batalla, de Jordi Casanovas. Cia. Batallerus Teatre. Comèdia negra

Tot el dia Plaça de la Porxada Vetlla per S.M. Carnestoltes

Diumenge 6 De 8 h a 15 h Parc Firal Fira d'antiquaris, brocanters, artesans i col·leccionistes d'art i pintura Organitza: ABAC-GRA 12 h Pati del Casino Carnaval 2011. Ball de donzelles. Amb el grup El Petit Tramvia. Es repartirà pa de pessic amb xocolatina 17.30 h Carrer de Roger de Flor Carnaval 2011. Concentració de les comparses i inici de la rua, amb l'acompanyament dels Diablots de Granollers i l'Abat dels Bojos 18 h Església de Sant Esteve III Temporada de Música Sacra. Lux Aeterna, de Morten Laudirsen. Cor de Cambra de Granollers (director, Josep Vila), Vicenç Prunés (orgue), Xavier Puig (director) 19 h Teatre de Ponent Sopar amb batalla, de Jordi Casanovas. Cia. Batallerus Teatre. Comèdia negra 19 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. Herois (2010), de Pau Freixas 20 h Plaça de la Porxada Carnaval 2011. Premis del concurs de comparses. Pratocina: Porxada Ibèrics

Dimarts 8 18.30 h Museu de Granollers Cicle de conferències d'AGEVO. Què dóna sentit a la vida? Amb Mercè Riera, fundadora d'El Xiprer 19 h Biblioteca Roca Umbert Club de lectura de català fàcil. L'Analfabeta, d'Agota Kristof. Dinamitza: Francesc F. Angelats, professor de literatura. Col·labora: CNL 19 h Teatre Auditori de Granollers Retransmissió de l'òpera Parsifal de Richard Wagner, des del Gran Teatre del Liceu. Una hora abans, presentació prèvia a càrrec de Marcel Gorgori, periodista i escriptor, a la Sala Petita 19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau Presentació del llibre La presó de dones de Barcelona. Les Corts, 1939-1959, de Pilar Molina

16

Dimecres 9

17.30 h Biblioteca Roca Umbert L'hora del conte. Contes per fer-se un tip de riure, amb Clara Gavaldà. Recomanat per a infants de més de 3 anys 18 h Plaça de les Olles Carnaval 2011. Ens mengem la sardina. L'últim àpat de Carnaval Organitza: Associació de Comerciants del Rec al Roc i AV Granollers Centre 18.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau Cicle Realitats del Món. Amèrica Llatina. A càrrec de Fedelatina, Federació d'Entitats Llatinoamericanes a Catalunya 19.30 h Plaça de la Porxada Carnaval 2011. Cercavila de comiat a S.M. Carnestoltes, amb l'acompanyament dels Diablots de Granollers i l'Abat dels Bojos 20 h Plaça de les Olles Carnaval 2011. Enterrament de la sardina Es cremarà S. M. Carnestoltes Col·labora: Inst. Celestí Bellera i El Colador

Dijous 10 19 h Biblioteca Roca Umbert Presentació del llibre Dones catalanes llegendàries, de Joan Soler Amigó (Farell Editors). Presentació a càrrec de Carme Barbany, mestra i narradora 19 h GRA Propostes Low Cost per viatjar per Setmana Santa 20 h Ateneu de Granollers Tertúlia literària. Gabriela, clau i canyella, de Jorge Amado

Divendres 11 18 h Biblioteques de Can Pedrals i Roca Umbert Trobada de superlectors. Club de lectura per a infants de 7 a 11 anys 18.30 h GRA Cicle Realitats del Món. Cinema compromès Amèrica Llatina. Documental: Las maquiladoras 19 h i 20 h Teatre Auditori de Granollers. Sala Petita Cicle L'Un, l'Altre o Tots Dos. Veus singulars del segle XX. Marc Oliu i Miquel Villalba Música clàssica

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. Todas las canciones hablan de mi (2010), de Jonás Trueba Organitza: Cineclub de l'AC 20 h Museu de Ciències Naturals la Tela Inauguració de l'exposició Astrofotografia 21 h Teatre de Ponent La peixatera, de Xus Estruch i Al Víctor Cia. Xus Estruch. Cabaret 23 h Casino de Granollers 34è Cicle de Jazz al Casino. Jordi Bonell & Jordi Farrés Duet Organitza: Jazz Granollers

Dissabte 12 17.30 h Biblioteca Roca Umbert Cinema familiar. Mr. Magòrium i la seva botiga màgica. Recomanada per a infants de més de 4 anys 18.30 h Museu de Granollers El Barret de les Històries. El gerro d'Antoni Cumella. Activitat familiar. A càrrec de CRITCentre de Recerca i Imaginació Teatral 21 h Teatre de Ponent La peixatera, de Xus Estruch i Al Víctor Cia. Xus Estruc. Cabaret 22 h Teatre Auditori de Granollers Sergio Dalma. Via Dalma. Música

Diumenge 13 12 h Plaça de la Porxada Dia Internacional de les Dones. Lliurament de premis del certamen literari De Dona a Dona i del concurs de cartells 12 h Museu de Granollers Itinerari de ciutat. Granollers ciutat bombardejada. Cal fer reserva prèvia, tel. 93 842 68 40 17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc Roda d'Espectacles Infantils. Pim Pom, amb Barbara Van Hoestengerghe. Música Organitza: Associació Cultural 19 h Teatre Auditori de Granollers Sergio Dalma. Via Dalma. Música 19 h Teatre de Ponent La peixatera, de Xus Estruch i Al Víctor Cia. Xus Estruch. Cabaret 19 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. Todas las canciones hablan de mi (2010), de Jonás Trueba

Dimarts 15 18.30 h Museu de Granollers Cicle de conferències d'AGEVO. Implants dentals i qualitat de vida Amb Joan Pi, estomatòleg


19 h Biblioteca Can Pedrals Club de lectura de català fàcil. L'Analfabeta, d'Agota Kristof. Dinamitza: Francesc F. Angelats, professor de literatura. Col·labora: CNL

Dimecres 16 11 h Arxiu Comarcal del Vallès Oriental Xerrada-col·loqui: La difusió als arxius municipals. L’experiència de Llagostera, a càrrec de Marta Albà, arxivera municipal 17.30 h Biblioteca Can Pedrals L'hora del conte. Contes per fer-se un tip de riure, amb Clara Gavaldà. Recomanat per a infants de més de 3 anys 19 h Biblioteca Roca Umbert Taller de pràctica filosòfica. Organització social i anarquisme. Lectura recomanada: Què és la propietat?, de P. J. Proudhon. Dinamitzen: M. Fernández, J.C. Gómez i J. Méndez, filòsofs 19 h Centre Cívic Nord Aula de la Salut. El trastorn bipolar: viure entre muntanyes russes. A càrrec de Francesco Panicali, psiquiatre, CASM Benito Menni

Dijous 17 19 h Biblioteca Roca Umbert Club de lectura. El Déu de les coses petites, de Roy Arundhati Dinamitza: Maite Roldan 19 h Llibreria La Gralla Presentació del llibre L'arqueòleg, de Martí Gironell. Conversa amb l'autor i signatura de llibres 19.30 h Teatre Auditori de Granollers. Sala Gran Taller de dansa amb el coreògraf David Campos. Per a majors de 14 anys. Inscripció a les taquilles del teatre. Activitat paral·lela a l'espectacle Giselle

Divendres 18

21 h Teatre de Ponent Cavalls salvatges no m'arrancarien d'ací, de Víctor Sánchez. Cia. Cavalls. Drama 21 h GRA Nit lúdica. Jocs de taula Organitza: Homoludicus 23 h Casino de Granollers 34è Cicle de Jazz al Casino. Jordi Rossy Quintet amb Seamus Blake i Ben Street Organitza: Jazz Granollers

Dissabte 19 17.30 h Biblioteca Roca Umbert Laboratori de Lletres i Imatges. Això és un artista! Taller familiar. Dinamitza: Glòria Gorchs, especialista en literatura infantil. Per a infants de més de 4 anys. Cal inscripció prèvia, al tel. 93 860 44 50 18 h Plaça de la Porxada Esbartiada. Ballada de danses catalanes amb les colles infantils, de veterans i cos de dansa de l'Esbart Dansaire de Granollers Organitza: Esbart Dansaire de Granollers 21 h Teatre de Ponent Cavalls salvatges no m'arrancarien d'ací, de Víctor Sánchez. Cia. Cavalls. Drama 21 h Centre Cultural de Granollers Morir (o no), de Sergi Belbel. Cia. Clotiatre. Direcció de Bertus Compañó. Teatre

Diumenge 20 8.30 h Centre Cívic Jaume Oller Sortida. Fotografia d'aproximació al Parc Natural de Montesquiu. A càrrec de Juan José Vera. Cal inscriure's abans, tel. 93 879 58 92 Org.: Associació Fotogràfica Jaume Oller 12 h Plaça de la Porxada Esbartiada. XXXII Roda d'Esbarts Infantils Catalònia. Trobada de grups infantils. Amb les actuacions dels esbarts Mediterrània, d'Arenys de Munt, de Cassà i de Granollers

17 h Plaça de la Porxada IV Concurs de punts de llibre. Dibuixa i pinta un punt de llibre inspirat en les flors i participa al concurs. Activitat inclosa al programa Calendari Verd de Primavera

17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc Roda d'Espectacles Infantils. Cavallet de cartró, amb la cia. Príncep Totilau Titelles Organitza: Associació Cultural

19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. La clau de Sarah (Elle s'appelait Sarah, 2010), de Giller PaquetBrenner (subtitulada en català) Organitza: Cineclub de l'AC

19 h Teatre Auditori de Granollers Giselle. Cia Ballet David Campos. Dansa Conversa amb el director, David Campos, a les 18 h

19.30 h Centre Cívic Nord Xerrada. Introducció a la fotografia d'aproximació. A càrrec de Juan José Vera. Cal inscriure's abans, tel. 93 840 60 69 Organitza: Associació Fotogràfica Jaume Oller

19 h Teatre de Ponent Cavalls salvatges no m'arrancarien d'ací, de Víctor Sánchez. Cia. Cavalls. Drama 19 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. La clau de Sarah (Elle s'appelait Sarah, 2010), de Giller PaquetBrenner (subtitulada en català)

Dimarts 22 18.30 h Museu de Granollers Cicle de conferències d'AGEVO. Els vitralls catalans: de Santes Creus a la Sagrada Família Amb Jordi Bonet, vitraller 20.30 h Centre Cultural de Granollers XI Festival de Théâtre de Jeunes en Français. Les ailes brisées, cia. Institut SaintLaurent de Marche de Framenne (Bèlgica) i Chant andalou, recital en francès de poemes de Lorca Organitza: Amics del Teatre de Ponent

Dimecres 23 17.30 h Biblioteca Roca Umbert L'hora menuda. Animalons a concert! Dinamitza: Anna Farrés, mestra de música Per a famílies amb nadons de 0 a 15 anys Cal fer inscripció prèvia, tel. 93 860 44 50 19 h Biblioteca Can Pedrals Trobada amb... Julio Manrique, actor i director, que parlarà sobre l'adaptació de l'obra L'hort dels cirerers, d'Anton Txèkhov 19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau Conferència. La Primavera Republicana, a càrrec de l'historiador Francesc Vilanova

Dijous 24 19 h Espai d'Arts de Roca Umbert Inauguració de la mostra Escola Ferrer i Guàrdia. Fotografia, fotògraf i poesia 19 h Museu de Granollers Cinema experimental i d'autor dels anys 70 a Granollers. Projecció de films i taula rodona amb els autors. En el marc de l'exposició Meridià Granollers anys 70 19.30 h Biblioteca Roca Umbert Cinefòrum. Sacco e Vanzetti (1971), de Giuliano Montaldo. Dinamitza: Francesc Circuns, crític de cinema 19.30 h Llibreria La Gralla Presentació del llibre M'ha posat a cent que no portis calces, de Marina Martori (Editorial Alpina) 20 h Espai d'Arts de Roca Umbert Inauguració de l'exposició Planeta Bellera 2. Turbigeneration, dels alumnes de batxillerat de l'institut Celestí Bellera

Divendres 25 De 17 h a 22 h Biblioteca Roca Umbert Kosmopolis 2011. Jam d'escriptura. Creació en directe de la novel·la Granollers 2355

17


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

PROGRAMACIÓ CULTURAL El Museu de Ciències Naturals convoca el I Concurs de Fotografia de Minerals 19 h i 22 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. London River (2009), de Rachid Bouchareb (subtitulada en castellà) Organitza: Cineclub de l'AC 21 h Teatre de Ponent Félix y Galatea, de Jonay Roda. Cia. Teatre de Ponent. Comèdia 23 h Casino de Granollers 34è Cicle de Jazz al Casino. Carme Canela, Jordi Matas. Canela canta a Matas Organitza: Jazz Granollers

Dissabte 26 11 h Biblioteca Can Pedrals L'hora menuda. Animalons a concert! Dinamitza: Anna Farrés, mestra de música. Per a famílies amb nadons de 0 a 15 anys. Cal fer inscripció prèvia, tel. 93 879 30 91 18 h Biblioteca Roca Umbert Xerrada. Filosofia viva: els altres paradigmes cientificotècnics. Henry Bergson: consciència i vida. Amb Mar Álvarez i Andreu Ballús. Organitza: El Colador 19.30 h Centre Cultural Andalús Festival de ball d'intercanvi amb formacions visitants 21 h Teatre de Ponent Félix y Galatea, de Jonay Roda. Cia. Teatre de Ponent. Comèdia 22 h Teatre Auditori de Granollers L'hort dels cirerers. Direcció: Julio Manrique. Teatre

El Museu de Ciències Naturals la Tela ha convocat, juntament amb el Grup Mineralògic Català, el I Concurs de Fotografia de Minerals. El termini de presentació d’imatges és el 30 d’abril i les bases es poden consultar a www.museugranollers.cat Alhora, aquest equipament organitza un taller de fotografia macro de minerals, els dies 26 de març i 2 d’abril. Les inscripcions poden fer-se per Internet, a www.granollers.cat/ovac D’altra banda, el Museu de Granollers projectarà aquest mes cinema experimental i d’autor, en el marc de l’exposició Meridià Granollers anys 70, en col·laboració amb el Cineclub de l’AC. I a la Sala Ciutat del Centre Cultural, s’inaugura l’exposició dels artistes granollerins Ferrà / Vallverdú. Pintura i escultura. Més informació, a l’agenda i a www.museugranollers.cat

Granollers enceta la temporada sardanista amb el 63è concurs de colles La Porxada s’omplirà de dansa tradicional catalana aquest mes. D’una banda, el cap de setmana 19 i 20 de març, l’Esbart Dansaire de Granollers celebra la seva diada amb dues actuacions. En una hi participaran els més de cent balladors que configuren els grups infantils, de veterans i cos de dansa de l’entitat, i en l’altra, diversos esbarts convidats. El diumenge següent, 27 de març, l’Agrupació Sardanista organitza el 63è Concurs de Colles Sardanistes, vàlid per al campionat de Catalunya, amb la participació de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i la competició de les millors colles del país. Més informació, a l’agenda

Diumenge 27 11.30 h Plaça de la Porxada 63è Concurs de Colles Sardanistes vàlid per al Campionat de Catalunya. Amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona Org.: Agrupació Sardanista de Granollers 12 h Museu de Granollers Itinerari de ciutat. Granollers medieval. Cal fer reserva prèvia, tel. 93 842 68 40 17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc Roda d'Espectacles Infantils. La rateta que..., amb Companyia B. Titelles 19 h Teatre Auditori de Granollers L'escocesa de Mendelssohn. Orquestra Simfònica Camerata XXI. Música clàssica 19 h Teatre de Ponent Félix y Galatea, de Jonay Roda. Cia. Teatre de Ponent. Comèdia 19 h Centre Cultural de Granollers Cinema en versió original. London River (2009), de Rachid Bouchareb (subtitulada en castellà) Organitza: Cineclub de l'AC

18

El circ de petit format de Los Galindos plantarà la carpa a Roca Umbert, que per Nadal va acollir el Circ Cric. Foto Torrillas

La carpa del circ Los Galindos es planta a Roca Umbert Roca Umbert Fàbrica de les Arts acollirà diverses propostes interessants aquest mes. D’una banda, hi ha la Jam d’escriptura – Kosmopolis 2011. Diversos autors de la comarca escriuran una novel·la sobre la ciutat del futur, Granollers 2355, al llarg de la tarda del divendres 25 de març. Serà una activitat simultània amb d’altres ciutats catalanes, com ara Barcelona, Manresa o el Prat de Llobregat, a través de l’Anella Cultural. D’una altra, el circ de Los Galindos aterra a la fàbrica per oferir en diferents sessions l’espectacle Maiurta, els dies 11, 12, 13, 18 i 20 de març. En la intimitat d’un petit circ, aquesta companyia ens explica els records d’un pallasso amnèsic. Més informació, www.rocaumbert.cat


EXPOSICIONS Dimarts 29

AB. GALERIA D’ART Núria Guinovart Fins a l’1 d’abril En col·laboració amb la Galeria Maragall

18.30 h Museu de Granollers Cicle de conferències d'AGEVO. Québec, un poble que lluita per la seva identitat. Amb Montserrat Medalla, filòloga

BIBLIOTECA ROCA UMBERT SALA D’ACTES Lux Itinerante 2010 Del 31 de març al 21 d’abril Inauguració: dia 31, a les 20 h

Dimecres 30 17.30 h Biblioteca Can Pedrals Story Time. Paraules i cançons en anglès Goldilocks and The Three Bears Dinamitza: Cambridge School

CAN JONCH CENTRE DE CULTURA PER LA PAU La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la Segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia Del 15 de març al 14 d’abril

CONTINUEN...

ESPAI D’ARTS DE ROCA UMBERT Planeta Bellera 2 Del 24 de març al 2 d’abril Inauguració: dia 24, a les 20 h

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS VI Concurs Fotogràfic La Muntanya 2010 Fins al 3 d’abril

Escola Ferrer i Guardia. Fotografia, fotògraf i poesia Del 24 de març al 2 d’abril Inauguració: dia 24, a les 19 h

BIBLIOTECA CAN PEDRALS Rocio Vidal. Còmic Fins al 5 de març

ESPAI GRALLA – LLIBRERIA LA GRALLA Mirades. Aquarel·les, d’Eduardo Abarca Del 8 de març al 9 d’abril Inauguració: dia 8, a les 20 h MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS LA TELA Astrofotografia De l’11 de març a l’1 de maig Inauguració: dia 11, a les 20 h V Instants de natura Fins al 6 de març Organitza: ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura) i Unnim Obra Social SALA CIUTAT CENTRE CULTURAL DE GRANOLLERS Ferrà / Vallverdú. Pintura i escultura Del 3 de març al 12 de juny Inauguració: dia 3, a les 20 h

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau Passi del documental Els mestres catalans de la guerra a l'exili, d'Agustí Corominas Presentació a càrrec de Joan Garriga, historiador

Dijous 31 19 h Espai d'Arts de Roca Umbert Jo no en tinc ni idea d'art contemporani Càpsula formativa. L'educació artística: entre les quimeres i les realitats. A càrrec de Jorge Luis Marzo, historiador de l'art Informació i inscripció, www.rocaumbert.cat/ espaidarts i 93 860 47 95

MUSEU DE GRANOLLERS Imatges a contratemps Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació “la Caixa” Fins al 8 de maig

19 h GRA Com superar una entrevista de feina Taller d'orientació laboral, per a joves de 16 a 35 anys. A càrrec del servei de treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental

Meridià Granollers anys 70 Art de concepte i acció Fins al desembre de 2011

19 h Museu de Granollers Cinema experimental i d'autor dels anys 70 a Granollers. Projecció de films i taula rodona amb els autors. En el marc de l'exposició Meridià Granollers anys 70

ESPAI OBERT Granollers vist per l’Escobar Granollers 1.300 i Granollers 2.300 Originals de Josep Escobar pertanyents al fons d’art del Museu Fins al 24 d’abril EL BALCÓ Gerro. Ceràmica d’Antoni Cumella Fins al 24 d’abril

19.30 h Llibreria La Gralla Presentació del llibre Omega 3, de Josep Maria Guillén 20 h Sala d'actes de Roca Umbert Inauguració de l'exposició Lux Itinerante 2010 20.30 h Teatre Auditori de Granollers El Repte de Ser Persona, Avui. Com hem de viure?, amb Xavier Guix, psicòleg i escriptor Organitza: Gran Centre Granollers 21 h Teatre de Ponent De-Sideris. Looking for happiness, d'Helena Tornero i Ponent Jove. Cia Ponent Jove Teatre de creació

SALA D’EXPOSICIONS INSTITUCIONAL VI Concurs de Cartells del Dia Internacional de les Dones Del 8 al 22 de març Organitza: Centre d’Informació i Recursos per a Dones de Granollers TEATRE DE PONENT Filum, de Xavi Mañosa Del 28 de febrer al 29 de maig Acuarel·la d’Eduardo abarca

19


NÚM. 84

GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

ENTREVISTA A

Mossèn Lluís Pou Des de fa poc més de dos anys Mossèn Lluís Pou és el rector de la parròquia de Sant Esteve, segons diu, una de les més emblemàtiques del bisbat de Terrassa. Va venir per substituir Mossèn Pardo, escollit bisbe de Girona, procedent de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, on hi havia arribat des de Sant Celoni. Fora de la comarca va conéixer realitats ben diferents, a Barcelona, la Granada del Penedès, el barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs i Sant Feliu de Llobregat, on hi va estar setze anys. Arxiprest de Granollers i vicari espiscopal, patronats de l’Hospital de Granollers i de la Fundació Antònia Roura. Quan es jubili, aquest home planer i assequible, segons diuen els qui més el coneixen, li agradaria tornar a Santa Maria de Palautordera, el seu poble natal, per participar de l’activitat de la parròquia. Com compagina els diferents càrrecs que té?

Com puc, perquè no és fàcil. Per donar-te un detall ahir hi havia reunió d’arxiprestat que vaig haver de coordinar, demà hi ha trobada d’arxiprestos, en la qual hi seré com a vicari episcopal, dijous, Col·legi de Consultors, que tracta d’assumptes econòmics del bisbat, i divendres Consell de Govern. Això vol dir que cada setmana hi ha una o dues reunions, a part del treball de la parròquia que no és pas petita i té la seva feina. Per altra banda ara no solament se’m demana que estigui a l’arxiprestat sinó que, essent vicari episcopal del Vallès Oriental, he de ser present a l’arxiprestat de Sant Celoni, al de Caldes-la Garriga i al de Mollet del Vallès. Has d’estar una mica a tot arreu per ajudar, animar i coordinar el treball. Com és la relació amb un vicari tan jove, l’Aaron Larrazábal?

És molt divertit, molt maco. A més també hi ha el Joan Ferrero que és seminarista i aviat l’ordenaran diaca. Tots convivim junts. Tenim una relació molt cordial. Es pot posar una comparació, com una persona gran, un pare que ajuda un noi a acabar de posar-se a to i conèixer la realitat pastoral. Poder tenir gent jove que té ganes de riure, t’anima. I d’altra banda, un altre dia ells poden estar cansats o que no els han sortit bé les coses i tu els dones una mica de corda perquè puguin animar-se i continuar. Els serveis religiosos i les tasques de culte, les comparteixo amb l’Aaron. Pel fet de ser jove es dedica 20

© PERE CORNELLAS

amb nomenament fins al 2015, forma part també de la junta dels

més als joves, perquè són el futur i s’ha de treballar aquest àmbit. Jo, per exemple, em dedico més a la catequesi, la preparació del matrimoni, la gent gran... Què és el que més li ha sorprès de Granollers, ara que ja porta un parell d’anys aquí?

“La gent jove, parlant en el seu llenguatge, viuen “un altre rotllo”. No obstant i això, a través de la catequesi i de la missa familiar veus que hi ha futur en aquest sentit”

Com que ja coneixia Granollers, havent estat a Sant Celoni i a Mollet del Vallès, sorpreses no n’he tingut. Si que he trobat que la gent m’ha acollit molt bé. A la gent del centre, els surt una mica l’orgull de capital. I una cosa que sorprèn molt és que Granollers és un centre de botigues, de comerç. Una mica en broma dic que a Granollers, sempre estem de mercat i també sorprèn l’oferta cultural que hi ha. Quina salut té la comunitat cristiana de Granollers?

Donades les circumstàncies del moment actual, déu n’hi do. Aquí, com a tot arreu, s’ha de millorar, s’ha de treballar, sobretot, el que té perspectives de futur. La gent gran s’ha de cuidar, s’ha d’estimar, s’ha d’acompanyar però s’ha de treballar amb els matrimonis, amb els joves, en el món que ens toca viure. La mitjana d’edat que assisteix a missa és elevada però també s’hi han incorporat immigrants i joves.

Certament aquesta crisi l’està passant l’església i la societat. En els partits polítics i en les institucions tenir gent jove també costa molt. Perquè la gent jove, parlant


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

“La crisi de vocacions ens ha ajudat a descobrir el laïcat” s’ajuda molta gent, alguns dels quals només viuen del que se’ls dóna en aquest recurs. La situació és molt dura per a molta gent. I el problema no és tant l’alimentació com les famoses hipoteques que no es poden pagar i que porten molta gent a haver de deixar el pis.

en el seu llenguatge, viuen “un altre rotllo”. No obstant i això, a través de la catequesi i de la missa familiar veus que hi ha futur en aquest sentit. Va ser molt maco per Nadal veure com l’església, a la tarda, s’omplia de famílies, de nanos i joves amb iaies, perquè també els anava bé l’hora, i això no va fer minvar que a la missa del gall hi hagués l’església plena igualment. Hi ha també molts sud-americans, que potser no resideixen en el centre, però en la missa d’onze del diumenge, una gran part són immigrants. Estic pensant a treballar aquest camp, igual com ho vaig fer a Mollet, on hi havia encara molta més immigració que aquí.

Parlem una mica del paper creixent dels laics en moltes parròquies.

De l’economia d’aquesta casa conec el balanç, les mancances, les necessitats però la comptabilitat la porten dues persones laiques i una gestoria. Jo no toco ni un duro. Una cosa tan simple com la litúrgia, la porta en Vicenç Prunés i els organistes, jo no hi sóc. Ho veus, ho controles però és responsabilitat seva. La catequesi, també la porten els catequistes i jo el que faig és la coordinació. Per exemple, en els cursets de preparació del matrimoni jo faig la presentació i l’últim dia els parlaré de la celebració, del sagrament, però la resta de dies ho porten altres matrimonis. Per exemple, Jaume Sala és el delegat episcopal dels comptes de l’economia del bisbat. La crisi de vocacions ens ha ajudat a descobrir el laïcat. Abans tot ho havia de fer el capellà perquè n’hi havien suficients. Avui en dia el camí que s’ha començat és irreversible, és a dir, el laïcat ocupa el lloc que ha d’ocupar i el mossèn també. Hem de caminar per aquí, són camins normals que es van obrint per la situació actual i que, per altra banda, es descobreix que la responsabilitat és de tota una comunitat, una mica de tots.

En aquests moments s’està revisant el Pla pastoral. Quins canvis comportarà?

Més que revisar es fa Pla pastoral, és donar relleu a aspectes de la pastoral, amb intervenció dels nous vicaris episcopals. Una altra cosa que es farà, i que fins ara no s’havia fet, és la visita pastoral del bisbe als arxiprestats. El bisbe es farà present, no per celebrar una missa i marxar, sinó per connectar amb la gent. En aquest Pla pastoral donarem importància a la catequització, la formació. En el nostre arxiprestat estem preparant per a l’any que ve una catequesi d’adults. A vegades tenim gent piadosa però no formada i això no és bo. Hem d’estar preparats per dialogar amb la gent del nostre món. També haurem de revisar les celebracions de les misses, potser no en calen tantes però més ben preparades. Jo també sóc responsable de Palou, on només són 30 o 40 persones les que van a missa, que cada vegada s’hi troben més bé. No perquè sigui un lloc més petit, s’ha de fer de pressa i corrents. Com valora el treball que fa Càritas en aquests moments de crisi?

L’altra dia em comentaven que cada vegada hi ha més gent del país que té necessitat, tant en el rober com per demanar un ajut. Fa dos anys, quan jo vaig arribar, es veia molta més gent immigrada. Tenim la sort de tenir un recurs com el Xiprer i unes assistentes de Càritas que treballen nit i dia, que fan un treball professional molt seriós, a més de la quantitat de voluntaris i voluntàries que hi ha, tant en el Xiprer com en la rectoria i en les altres parròquies de la ciutat. Sempre hi ha coses per millorar però Granollers no deixa de ser una ciutat en què la gent que necessita, dins del que cap, se l’atén. Per exemple amb el banc d’aliments

“Estem preparant per a l’any que ve una catequesi d’adults en el nostre arxiprestat”

21


Els grups municipals opinen

PAM: quantitat vers qualitat

ERC

Transparencia en la gestión

NÚM. 84

PP

“El fet, fet està”. Amb aquestes paraules, l’alcalde Josep Mayoral tancava la presentació del balanç del seu Pla d’Actuació Municipal del mandat 2007-2011, al qual vam vàrem assistir –al contrari d’altres forces que aspiren a governar la ciutat– en un exercici de responsabilitat i control propi de l’oposició. Van ser moltes les actuacions que l’alcalde va destacar com a resoltes, la majoria gràcies a les aportacions extraordinàries de l’Estat Espanyol a través dels famosos FEILS i FEOSL, però n’hi ha moltes d’altres que no les veurem acabades fins d’aquí uns anys o que potser mai veuran la llum. Es tracta de promeses que va fer l’equip de govern ara fa 4 anys i que han quedat incompletes, com la posada en funcionament de l’Observatori de la Fragilitat o el de Gènere, la creació del Consell Municipal de Coordinació Pedagògica, la nova sala de cinema al Majèstic, la construcció del Centre Polivalent de Salut Mental, l’enderroc de l’actual edifici de Policlínica i l’inici de la construcció del nou hospital lleuger, o el cobriment de la via del tren, entre d’altres. I malgrat tot, hem de reconèixer que la major part d’actuacions previstes s’han portat a terme, o estan camí de fer-se realitat. Ara bé, que una cosa estigui feta no significa que s’hagi fet de la millor manera possible ni que l’ús que li estem donant sigui el més necessari o bé el previst. Per exemple, durant aquest mandat hem aprovat el Pla de Participació Ciutadana, un pla que al nostre paper es mulla poc en el grau d’implicació que el govern d’aquesta ciutat adquirirà amb la ciutadania a l’hora de fer-los partíceps de les decisions de govern. I comptem amb molts consells de participació ciutadana, però la gran majoria no es reuneixen amb l’assiduïtat que marquen els seus reglaments de funcionament i, el que és més greu, actuen com a simples espais d’informació. Un altre dels objectiu acomplerts del PAM és el Pla de Mobilitat Urbana i la reforma i ampliació de moltes de les voreres de la ciutat. Malgrat tot, no s’ha avançat en la millora de la seguretat i l’accessibilitat a les cruïlles. Des d’Esquerra hem denunciat en més d’una ocasió que moltes són perilloses doncs no disposen de pas de vianants. A més, existeixen encara avui múltiples barreres arquitectòniques als nostres carrers que dificulten la circulació a les persones amb mobilitat reduïda. Per altra banda, i segons l’alcalde, un dels grans reptes assolits ha estat l’elaboració del 2n Pla Estratègic de la ciutat. A nosaltres no ens sembla cap ganga, doncs és un projecte que manté una línia totalment continuista amb el que ja s’està fent a la ciutat. De fet, molts dels projectes que contempla el nou Pla Estratègic formen part del Pla d’Actuació Municipal i fins i tot arriben a compartir titular, ja que un dels 21 projectes del PAM coincideix amb la definició del 2n PE: “Granollers, Ciutat Educadora”. Efectivament, Sr. Alcalde, allò que s’ha fet, fet queda, però potser convindria més que no ens plantegéssim tants reptes, i que en canvi allò que es fa fos una veritable eina de progrés.

Administrar un presupuesto, aunque sea el de una ciudad, exige un alto grado de responsabilidad. Elementos como la transparencia, la justificación de los objetivos y el cumplimiento de los mismos tendrían que ser los ejes que vertebraran cualquier actuación. Lejos del principio del interés general, nuestra ciudad ha estado gobernada exclusivamente por y para una ideología política, por y para la maquinaria política que representa el PSC. Con socios y sin ellos, siempre más de lo mismo. Granollers se ha utilizado como un enclave territorial del PSC. Nunca se ha alzado la voz en cuestiones que podrían haber tenido un perfil propio y podrían haber reforzado nuestra capitalidad. La gestión en nuestra ciudad es consecuencia del agotamiento político de sus dirigentes, unido a la carga de su estructura sobredimensionada y a sus múltiples compromisos. Es de todos sabido que un presupuesto municipal debería ser la directriz, la guía, para un ejercicio económico; de propuestas municipales a desarrollar. Y, por lo tanto, debería poderse hacer seguimiento de los programas a ejecutar en el ejercicio. Se debería poder acceder a los objetivos, al presupuesto asignado, a los recursos materiales y humanos asignados, al desarrollo del proyecto, etc. Pues bien, en nuestra ciudad, nada de eso. El presupuesto municipal se utiliza como un cajón de sastre de forma habitual. Nosotros hemos venido solicitando reiteradamente más elementos de gestión y transparencia, hecho que el equipo de gobierno, sistemáticamente, ha venido excusando sin incorporarlos a la gestión. No hay excusa o argumento que pueda acreditar la no implantación de elementos de transparencia, de elementos de efectividad y de seguimiento de las actuaciones del gobierno de la ciudad. Ese denso tejido que es la gestión de la ciudad tiene ciertas formas que, en su hacer, responden más a la gestión del pasado que a la gestión y la transparencia que ansiamos algunos. ¿Por qué no se hace? ¿No se quiere? ¿No interesa? ¿Alguien podría encontrar un argumento razonable? Nosotros pensamos que el nivel de gestión y de transparencia no depende de la ideología de un partido. Depende de su manera de afrontar su compromiso con la ciudadanía. Es más: negándose a implantar mecanismos de control y transparencia, lo único que pone de relieve es la incapacidad de proyectar la ciudad hacia donde puede aspirar y se merece. No basta con cumplir determinadas ratios. Hay que aspirar a optimizar los recursos. Sólo si se presupuesta adecuadamente y se gestiona con eficacia y austeridad se puede llegar a un equilibrio entre lo proyectado y lo ejecutado. El resto, sólo son excusas, y éstas, la antesala de la subida de impuestos.

Isabel Alcalde i Pep Mur

Àngels Olano

Regidors del Grup municipal d’Esquerra Republicana

Portaveu del grup municipal del PPC

22


GRANOLLERS INFORMA | BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS | MARÇ DE 2011

El Programa d’Actuació Municipal: visita virtual

CiU

Junts fem Granollers

PSC

Fa una setmana, l’equip de govern de la ciutat, el PSC, va presentar a la ciutadania els resultats de l’aplicació del Programa d’Actuació Municipal 2007-2011, altrament dit PAM. Com era de preveure, tot van ser bones notícies, felicitant-se de l’alt grau de compliment, d’objectius assolits, de perfecció i excel·lències. El ciutadà, que ja fa temps que desconfia dels polítics, cada dia li costa més empassar-se la píndola. Aquesta vegada, però, ho té més senzill. Només ha d’anar a la web de l’Ajuntament i escollir, de la tirallonga de l’esquerra, l’apartat Programa d’Actuació Municipal. Des d’allí podrà obrir el PAM 2007-2011 i analitzar l’actuació del govern de la ciutat. Una visita virtual. El programa comença parlant dels NOUS TEMPS PER L’URBANISME: la cobertura del ferrocarril, del Lledoner, del sector entre els carrers Girona, Tarafa i Francesc Ribas, de la urbanització de l’espai que ocupava la sub-estació de Fecsa, dels entorns del camp de futbol del carrer Girona, del sector de la Bòbila. Segueix proposant FER DE L’HABITATGE UN DRET: la promoció de 1.200 habitatges protegits, 212 del sector del Lledoner, 750 a la Bòbila, 120 al voltant del camp de futbol. Més endavant parla de LA COBERTURA DEL FERROCARRIL: LA GRAN TRANSFORMACIÓ. Del quilòmetre d’eix verd i cívic, de les connexions transversals, de les mil places d’aparcament públic i dels 490 habitatges. Tot seguit proposa l’urbanització de l’entorn DE L’EDIFICI JUDICIAL, el desenvolupament del nou sector de la Bòbila i el trasllat de l’estació de mercaderies perilloses ferroviàries. Diu més endavant: LA MOBILITAT, UN REPTE COL·LECTIU. Parla de la seva millora, del transport públic i de l’Ambicia’t. A destacar també el pla d’aparcaments: Can Comas, Roca Umbert i J.E.Dunant. Ens proposa, també, UNA CIUTAT ENDREÇADA, tot implantant nous sistemes de recollida de residus, així com millorar els estàndars de neteja viaria. Un tema cabdal: IGUALTAT I COHESIÓ. Parla de la creació de serveis per evitar l’exclusió social i la desigualtat i proposa l’edificació d’una residencia assistida per a gent gran a la zona de Terra Alta, així com la construcció de 66 apartaments assistencials a Can Bassa i les obres d’ampliació de l’Hospital General que possibilitarien el creixement de l’atenció socio-sanitària. Se m’acaba l’espai i tot just anem per la meitat del PAM. El continuarem el mes que ve. Com poden observar, no he afegit cap comentari perquè no cal. M’he limitat a fer un llistat d’incompliments. D’aquí el títol: UNA VISITA VIRTUAL, perquè de real, ben poca cosa.

És moment de fer balanç de 4 anys del govern de l’alcalde Josep Mayoral. Vull reivindicar l’esforç i l’avenç que hem fet a Granollers, impulsant polítiques de cohesió social i de major qualitat de vida, reafirmant el caràcter de ciutat oberta. Una acció de govern desplegada amb rigor, transparència i coresponsabilitat amb els granollerins i granollerines. Per a nosaltres, ha estat prioritari consolidar l’espai públic com un lloc de convivència d’un model urbà de ciutat inclusiva. En 4 anys, hem passat d’un cicle econòmic expansiu a una crisi econòmica sense precedents. Tanmateix, el Programa d’Actuació Municipal (PAM), que en el seu dia va presentar el govern del PSC i que incloïa prop d’un miler de projectes, s’ha acomplert satisfactòriament. Com diu l’alcalde Mayoral “tenim molt present que hi ha més gent que ho passa malament a la nostra ciutat i més necessitats socials per atendre”. Per aquest motiu es va crear el Consell Econòmic i Social que ha establert més de 135 mesures per fer front a la crisi, i s’han dotat noves partides pressupostàries per tal de poder fer front a contingències socials. La inversió pública ha estat el motor econòmic de la ciutat en aquest període amb 244,9 milions d’euros, aportats entre diferents administracions (169,4 M €), l’Ajuntament (56,2 M €) i l’obra pública promoguda per privats (19,3 M€). Vull destacar i reconèixer la bona entesa amb el govern de la Generalitat i el d’Espanya. Inversions en nous equipaments i renovació de l’espai urbà que s’han pogut apreciar arreu de la ciutat, durant aquests quatre anys s’ha actuat en tots i cadascun dels barris de la ciutat. Tinc la percepció que la majoria dels granollerins pensem que la nostra ciutat ha millorat en aquests anys i que malgrat la situació de crisi segueix una tendència ascendent. També estic segur que tots tenim la nostra pròpia valoració de les grans o petites coses que s’han fet. Jo en voldria destacar tres que em semblen importants. La construcció del nou edifici d’atenció ambulatòria, i que ha suposat un gran canvi per a l’Hospital de Granollers. La gran utilització de les instal·lacions esportives, 250.000 usuaris en els darrers quatre anys. I uns indicadors culturals molt rellevants: les 48.632 persones que han passat pel Teatre Auditori el 2010, els més de 50.000 espectadors del Centre Cultural o les 1.100 persones que diàriament utilitzen les biblioteques. Com ha afirmat l’alcalde, Josep Mayoral, “tota aquesta obra i aquestes accions no són patrimoni d’un equip de govern, el que està fet, fet està i és patrimoni de la ciutadania”. Ara toca tornar a guanyar la confiança de les persones de Granollers, sabeu que som de fiar, que ens deixarem la pell per seguir fent de la ciutat un espai millor, volem i podem fer de nou, junts, aquest camí.

Pius Canal

Jordi Terrades i Santacreu

Convergència i Unió

Portaveu del PSC a l’Ajuntament de Granollers

23


Pavelló Poliesportiu Congost

Serveis: Associació de Veïns del Congost Serveis Socials municipals de zona Tel: 93 846 74 45 Seu de la Federació Catalana de Bàdminton www.granollers.cat/esports

Carrer Maria Palau, 19-21. Tel. 93 842 68 48

Granollers Informa març 2011  

El grau de compliment del Programa d'Actuació Municipal (PAM) centra el reportatge d'aquest mes. També hi ha notícies sobre les actuacions i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you