Tempo_1-2020_SE

Page 1

”Med hjälp av vår nya AI kan vi nu ge service dygnet runt.”

GRÖNA INITIATIV Varje dag genomförs olika hållbara

insatser inom PostNord. Lista land för land. NORDISKA E-HANDELSVANOR De e-handlar allra mest MEKONOMEN OCH 3D ”Vi kan minska överproduktion”

Anne-Christine Lane, head of analytics and automation på PostNord

Tempo EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2020

✔ Undersöka

✔ Utveckla

— VÄGEN TILL MINSKAT SLÖSERI Allt fler företag upptäcker att zero waste inte bara är bra för miljön utan även för lönsamheten. Men hur når man ända dit? Tempo guidar dig.

✔ Återvinna

ZERO WASTE

✔ Omsätta


Tempo #1 2020 LEDARE ANNEMARIE GARDSHOL, VD OCH KONCERNCHEF POSTNORD

Vi kan bidra och till att göra Effektivitet hållbarhet kan samhället säkrare i krisen avgöra vem som blir vinnare FÖRRA NÄR JAGSOMMARENS SÄTTER MIG värmebölja NER för att skriva med skogsdetta bränder,sig torka och nödslakt av djur ledde till en närmar sommaren med stormsteg. Ute har fördjupad insikt att samhället behöver ställa om knopparna slagit om ut, gräset börjar bli grönt och värmen i en sakta mer hållbar riktning. har börjat stiga i vårtE-barometern, avlånga land – som släpptes den alltid i maj, attItre av avseende fyra konsumenter gör medvetna gör så visar här års. detta är den närmaste framtiden både tydlig och Dessutom förutsägbar. Men i tre andra är den val när de e-handlar. uppger av fyra mer oklar. Detatt harde varit en omtumlande en fem konsumenter skulle vara bereddavår att och betala situation som vide alla var mer eller mindrevar oförberedda kronor mer om visste att leveransen mer miljöanpassad. Ännu åtta avrunt tio, skulle kunna tänka på. Trots det har fler, människor oss inte stått handfallna. Överallt i samhället syns sig att vänta längre på varan omfantastiska leveranseninitiativ var mer som handlar om hur man bäst kan hjälpa varandra – det miljöanpassad. handlar alltnär från mathjälp åt äldre riskgrupper Som om alltid det gäller frågor omoch konsumenters till visir åtärden inom sjukvården. attityder detpersonal svårt attsom vetasliter i vilken grad dessa avspeglas i deras beteende. Möjligen är det just detta som e-handelsföretagen när de i undersökÄVENpåverkar VI PÅ POSTNORD har påverkats. Vi har många ningen har svarat påhemma hur de faktiskt tror att konsumenmedarbetare som är sjuka och vi har snabbt terna skulle ageraför i dessa frågor.vår Företagen färre infört nya rutiner att skydda personaltror ochatt våra är beredda att vänta betala mer för kunder. Bland annat längre sker eneller rutinförändring viden ettmer flertal hemleveranstjänster. mottagaren miljöanpassad leverans. De När e-handlare somväljer satsaratt påfå paketet levererat dörren gör föraren en påringhållbarhet och serutanför det som en avgörande faktor kan ning, ochkomma lämnaratt sedan platsen innan mottagaren öppdärmed bli vinnare. nat. Denna förändring var redan planerad att genomföras, att skapa en bättre upplevelse för mottagaren, ÄR DUför INTRESSERAD av hållbarhetsfrågor kan du läsa men dendetta påskyndades ochom lanserades redan nu på mer om i vår artikel framtidens transporter grund i samhället. Och i de fall som våra (sidan av 22),situationen låta dig inspireras av leverantörerna som kunder har infört restriktioner som14). påverkar möjlighevågar tänka utanför boxen (sidan Eller varför inte ten och/eller paket har vi tillsammans läsaatt omleverera smarta post och innovativa logistiklösningar som är arbetat förbåde att finna bästa lösningarna. bättre för miljödeoch människa (sidan 13)?

behov ÄVEN OM somSOMMAREN finns och göra står det förpådörren ett säkert har sätt. många redan fokus Vi följer påständigt Black Friday myndigheternas som numera rekommenär en självklar start dationer för att Kunderna göra allt visöker som företag kan för på julhandeln. sig till hela spektret från att skydda medarbetare, mottagare oche-handelsaktörer. kunfysiska butiker i Sverige till utländska der från smittan. PostNord funnits längeplanera för Det kan vara en god idé atthar redan nu börja och vi har sedanoch lång tid tillbaka och ökade volymer kanske ocksårutiner fundera på om din riktlinjer förlogistiklösning eventuella krislägen, vad nuvarande är den oavsett mest effektiva. För de beror på. gör att viblev snabbt kan anpassa Stadium ochDetta Kitchentime robotar lösningen när oss till den situation somskalas råder.upp. verksamheten behövde Låter det spännande? Läs mer om detta och mycket DETTA ÄR SISTA NUMRET av tidningen Tempo men mer i detta nummer. inte det sista ni hör från oss. När världen förändras, och PostNord förändras med den, Trevlig läsning! bjuder vi snart på ny inspiration V i annat format. Under tiden kan du ta del av nyheter från oss i vårt nyhetsbrev. Om du inte redan är prenumerant kan du anmäla dig till det med hjälp av QR-koden på baksidan av tidningen. Och håll ögonen öppna så hörs vi snart igen.

”En hållbar ”Överallt i leverans syns samhället behöver inte fantastiska ta längresom tid initiativ om den görs handlar om effektivt.” hur man bäst kan hjälpa varandra”

EN FÖLJD AVSOM DENNA KRIS, som vi påärPostNord SAMTIDIGT hållbarhetsfrågan hetare äntydligt någonsin känner av människor det ständiga trycket påfå snabmärkt av, ärdu attsäkert andelen som önskar hembare leveranser. leveranser har ökat Men kraftigt en hållbar i taktleverans med att de behöver uppmanats inte ta längre att hålla sig tidhemma. om den Både görs effektivt. alternativen På sidan att få leveransen 7 kan du läsa om hem ochvår leverans vässade som varubrevstjänst lämnas utanförsom dörren är uppskattad har ökat av både e-handlare kraftigt. Då känns det och extra konsumenter. bra att vi kan tillgodose de

2

Tempo #1 2020


Båttransport är nyckeln i deras logistik SID 14 Lindbäcks process börjar med fabrikstillverkning, fortsätter med sjötransport och slutar med minsta möjliga montering.

SID 5 3D ger mersmak 3D ger Mekonomen både breddat sortiment och kortare ledtider.

— Många branscher har kommit ganska mycket längre än vår bransch, där man nu kan börja förfina processerna. I byggbranschen kan man

SID 6 Spårade paket spar tid För Twist & Tango ger spårade paket i PostNord Portal Business en tidsbesparing.

SID 20 Hemleverans samma dag Telia strävar efter att uppnå kirurgisk precision i sin logistik.

fortfarande göra stora förändringar som ger stora resultat, säger Sofia Franzén, logistikutvecklare på Lindbäcks.

SID 24 Den digitala framtiden Digitala lösningar blir allt viktigare för e-handelskunderna.

SID 26 6 hållbara tips PostNord ger dig verktygen för att blir bättre på hållbarhet.

PostNord Sverige, 105 00 Stockholm Tel: 010-436 00 00 Ansvarig utgivare: Emma Riblom Redaktör PostNord: Anna Kjellander Produktion: Spoon Redaktör: Linda Fagerlind Berkö Art Director: Dan Nilsson Omslag: Istockphoto Tryck: Stibo Citera oss gärna, men ange alltid källan. Tempo ges ut av PostNord E-post till redaktionen: tempo@postnord.com Prenumerationsärenden: tempo@datalinesweden.se Registrera dig för gratis prenumeration: postnord.se/prenumerera-pa-tempo

Tempo #1 2020

3


Logistikvärlden NYHETER • TRENDER • INSPIRATION

I en värld där e-handeln ständigt växer och blir allt mer global har transportföretag en uppförsbacke. Men varje dag görs någon grön insats på PostNord. I det stora och det lilla. TEXT: MALIN DAHLBERG

Nordiskt samarbete till sjöss.

Sjötransporter ska bli miljövänligare ➔ Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund–Kattegatt–Skagerraks transportkedjor. Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports (torrhamnar), ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter, som gagnar miljö och minskar trängsel, på ett ekonomiskt hållbart sätt. Projektet, som startade 1 september 2019, ska pågå i tre år.

179

miljoner paket. Ungefär så många paket levererade PostNord under förra året.

Fortsatt tillväxt inom e-handeln ➔ E-handeln driver fortsatt tillväxt i logistikverksamheten. Under 2019 har PostNord till exempel investerat cirka 1,4 miljarder kronor i bland annat paketterminaler, sorteringsmaskiner, fordon och digital utveckling.

Vägen mot fossilfria transporter ➔ En central beståndsdel i PostNords insatser för fossilfria transporter är att effektivisera och optimera logistiksystemet, och fokus ligger bland annat på elektrifiering och biobränslen. 28 procent av koncernens alla fordon är eldrivna, medan biobränsle utgör 24 procent av den totala bränsleförbrukningen.

4

Här görs gröna insatser — land för land FINLAND

NORGE

➔ Huvudparten av PostNords

➔ I Norge testar man att minska pappersförbrukningen — inte volymen i produktionen, men svinnet. Lösningen: att minska bredden på pappersrullarna från 450 till 430 millimeter för att minimera mängden skärspill och svinn. Maskinerna skär nämligen bara i 420 millimeters bredd. – Vi är storkonsumenter av papper. Och när vi nu arbetar med det materialet ska vi åtminstone se till att svinnet blir så litet som möjligt. 2020 ska vi titta på hur vi kan minska storleken ytterligare tio millimeter, säger Helge Amarp Halvorsen som är lokalt hållbarhetsansvarig.

miljöpåverkan utgörs av koldioxidutsläpp från transporter. I Finland försöker man att minska koldioxidavtrycket via bränsletankarna: PostNord har fyra fordon som går på biogas och cirka tjugo som går på biodiesel. Operativa chefen, Jani Ståhlhammar, säger att fordonen har utvecklats i nära samarbete med kunderna för att uppnå bästa möjliga resultat, och numera är det mer regel än undantag att kunder frågar efter koldioxidneutrala transporter. – Många kunder vill ha mervärde och värna om vår gemensamma planet.

SVERIGE

DANMARK ➔ Sedan september 2019 har tre terminaler i Danmark testat SpaceInvader. Det handlar inte om arkadspelet från 1980-talet utan ett ställ som gör att pallar kan staplas ovanpå varandra, på lagret och under transporten. Konstruktionen väger mindre än tio kilo och fästs på pallen längst ner. Lösningen gör att

lastbilarna kan ta 60 pallar i stället för 33, och dessutom får mer gods plats på terminalerna. De första sex veckorna minskade utsläppen av koldioxid och kväveoxider med 8,64 procent. Sedan nyåret har SpaceInvader använts i alla danska godsterminaler.

➔ Uppskattningsvis fraktas det omkring 30 procent luft i paketen i dag. Men om man fokuserade på att krympa emballaget skulle paketvolymerna kunna minskas avsevärt. Därför tog PostNord Sverige i höstas initiativ till projektet ”Förpackningsresan”. Tillsammans med e-handeln och förpacknings-

industrin tittar man på hur emballagen kan bli mindre och miljösmartare. Målet är att bli en kunskapshubb för framtidens logistik. – Mindre paket ger högre fyllnadsgrad, högre effektivitet, färre lastbilar och fler paket kan lämnas i postlådan eller utanför dörren, än hos ombud. Win-win för alla parter, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Tempo #1 2020


Brexit — vad händer nu? ➔ Efter många turer lämnade Storbritannien EU den 31 januari. Nu vidtar en övergångsperiod till och med 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller samma regelverk som innan.

Storbritannien och EU kan förlänga övergångsperioden med upp till två år. Förlängningen måste de komma överens om senast den 1 juli 2020. Efter övergångsperioden kommer det

oavsett utgång av förhandlingarna bli begränsningar i den fria rörligheten för varor och tjänster, exempelvis krav på tulldeklaration och vissa rutiner vid returer av varor. Det kan även bli tullar efter

övergångsperioden. E-handlare bör även hålla koll på legala aspekter som immateriella rättigheter, GDPR och produktkrav. Det uppger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

”Kan printa vad som helst” dahålla produkter som inte finns – antingen för att de inte tillverkas längre eller för att det är en delkomponent i en hel produkt där delkomponenten inte säljs separat.

MÅNGA FÖRETAG tittar på hur 3D-printing kan skapa nya möjligheter för just dem. Ett sånt företag är Mekonomen som just nu genomför tester tillsammans med PostNord Strålfors. – Med 3D skulle vi kunna minska överproduktion, minska transporter och svinn och samtidigt skapa bättre tillgänglighet för kunderna genom att säkerställa att vi alltid snabbt kan få fram just den del de önskar, säger Henrik Pettersson, produktavdelningschef på Mekonomen. Bland annat tittar de på hur de skulle kunna tillhan-

– DET KAN I DAG till exem-

Tempo #1 2020

pel vara svårt att få tag på delar till äldre bilar och veteranbilar. Med den här tekniken går det enkelt att producera nytt utan några ställtider, det blir väldigt on demand och vi slipper också stora lager. Men allt det här är fortfarande i sin linda. Över tid skulle vi kunna printa vad som helst, även säkerhetsbetonade komponenter. Detta bygger på att metoder och processer standardiseras så att en printad produkt certifieras av maskinen samt att digitala ritningar för 3D tillgängliggörs för eftermarknaden, säger Henrik.

Henrik Pettersson.

Roberto Hernandez Wilén.

I DAG HAR Mekonomen stora lager. Något Henrik Pettersson menar är signifikant för hela branschen – både tillverkningssidan och eftermarknadssidan. – Det här är en väldigt tillgänglighetskrävande bransch. En bilverkstad som genomför en service behöver till exempel ofta delar väldigt fort. För att åstadkomma det behöver du ha sakerna i lager, annars får du inte sälja. Med den här tekniken öppnas helt nya möjlig-

3D-tjänster från PostNord ➔ PostNord Strålfors erbjuder flera tjänster inom 3D-printing till kunder inom framför allt industrin, men även inom hälsovården och detaljhandeln. ➔ Strålfors kan printa härdplaster (akrylatplaster), termoplaster, ABS-plaster och nylon. Och genom ett partnerskap med en av världens största leverantörer inom metall täcker Strålfors nu hela teknikområdet för 3D-printing inom såväl plastsom metalltillverkning.

Vad är additiv tillverkning?

Mekonomen ser många fördelar med 3D-tekniken

Breddat sortiment, kortare ledtider och minskat resursanvändande. För Mekonomen är fördelarna med 3D-printing många.

FOTO KARIN WESSLÉN

Tomas Lundström, head of 3D på PostNord Strålfors, visar Roberto Hernandez Wilén, corporate client director på PostNord och Henrik Pettersson, produktavdelningschef på Mekonomen, hur 3D-printern fungerar.

heter för Mekonomen att erbjuda ett stort utbud av lågfrekventa delar utan att ha dem i lager. – Vi ser definitivt möjligheter att effektivisera tillgängligheten ytterligare, och inte minst positiva hållbarhetsaspekter. Samtidigt är vi än så länge nybörjare på det här. Just nu testar vi olika idéer och spår och ser vart det leder. – Det finns enorma möjligheter med 3D-tekniken. 3D-printing är mycket snabbare och i många fall även betydligt billigare än traditionell tillverkning. Dessutom kommer de nu snabbt, via en digital ritning, kunna få fram reservdelar som är svåra att få tag på eller som till och med utgått, säger Roberto Hernandez Wilén, corporate client director på PostNord. LINDA FAGERLIND BERKÖ

➔ Additiv tillverkning, ofta kallat 3D-printing eller AM (additive manufacturing), är ett samlingsnamn för produktionstekniker där material läggs till för att bygga upp tredimensionella objekt i ett stycke, utifrån en digital ritning eller modell, i motsats till traditionella tillverkningsmetoder där formen skapas genom till exempel svarvning eller fräsning, eller genom att delar svetsas eller skruvas ihop.

➔ Tekniken gör det möjligt att framställa komplexa komponenter som i många fall inte skulle kunna tillverkas med traditionella tillverkningstekniker och möjliggör också billigare produktion av enstaka komponenter. Där man inom traditionell tillverkning ofta måste ställa om en produktionslina för att skapa en komponent, kan man i additiv tillverkning skapa unika delar styckvis.

5


Logistikvärlden FEM FRÅGOR TILL FANNY OKSANEN, CFO, OCH ELIN MANDORF, E-COMMERCE STORE MANAGER, PÅ TWIST & TANGO.

”Det här sparar mycket tid hos oss internt” Ni startade med e-handel 2010 och i dag har den delen vuxit kraftigt och blivit störst. Hur har det påverkat er? För oss har det handlat om att hitta lösningar för 1 –många olika behov och skapa den där sömlösa, smidiga upplevelsen som vi eftersträvar för kunderna. Målet har varit att skapa samma fina kundmöte som i den fysiska butiken. Kunden ska få samma service och inspiration oavsett var köpet sker, säger Fanny Oksanen. Ni har sagt att Twist & Tango inte konkurrerar med pris utan framförallt med kvalitet. Vad har detta inneburit för särskilda utmaningar för er när det gäller just e-handeln? har en bred målgrupp och vi insåg snabbt att 2 –viVibehövde utveckla våra leveranser på olika sätt för att kunna leva upp till alla de olika förväntningar våra kunder har på både flexibilitet och smidighet. De ställer höga krav på valfrihet i såväl betalsätt som fraktalternativ, säger Fanny Oksanen.

På vilket sätt har PostNord Portal Business förbättrat era leveranser och returer? Att kunna ta del av detaljerad statistik via 5 –PostNord Portal Business, till exempel hur många paket som ligger kvar hos ombud eller hur många returer som är på väg tillbaka, är ett fantastiskt redskap i vardagen. Plötsligt kan vi ligga steget före och hjälpa kunderna att följa sitt paket. De känner sig tryggare och det här sparar mycket tid hos oss internt. Inte minst på kundtjänst, säger Elin Mandorf.

MALIN DAHLBERG

POSTNORDS TJÄNSTER Delivery Checkout, MyPack Collect, Varubrev, PostNord Portal Business och Collect In-store.

Vad är viktigast för era kunder när det gäller frakten? Den service som uppskattas mest är att 3 –kunna välja ett annat utlämningsställe. Det passar inte alla att hämta ut nära hemmet och då är det fantastiskt att kunden kan styra om sin leverans dit det passar, säger Elin Mandorf. Ni blir nu paketombud med tjänsten PostNord Collect In-store. Vad innebär det för er? kommer 4 –nuE-handelspaketen att kunna köras i samma transport som våra varuleveranser. Mottagaren kan prova kläderna och göra en retur på plats. Och kan dessutom få personlig hjälp och inspiration av våra säljare. Det är ett bra hållbart alternativ, säger Fanny Oksanen.

FOTO ALFRED JOHANSSON

Twist & Tango

6

Allmänt: Modemärke känt för sin skandinaviska minimalism som mixas med färgglada mönster. Grundades 1995 i Göteborg. Marknad: Sju fysiska butiker i Sverige. E-handeln har tre kanaler: Sverige, Danmark och EU. Säljs också hos 400 återförsäljare i 25 länder. Anställda: 17 på huvudkontoret i Göteborg och 30 butiksanställda.

Tempo #1 2020


”Så mycket smidigare med appen” Tommy Soini som driver butiken och postombudet Direkten i Sundbyberg är ett stort fan av digitala lösningar för pakethantering.

Färre e-handlar till följd av coronapandemin Under 2019 handlade i snitt 70 procent av svenska folket på nätet, men under perioden 26 mars–6 april 2020 sjönk andelen till 66 procent. Det visar rapporten ”E-handel i coronatider” som tagits fram av PostNord. I RAPPORTEN, som

är en delrapport från E-barometern Q1, intervjuas cirka 3 000 slumpvis utvalda personer i åldern 18–79 år om sina e-handelsvanor. Och resultatet visar att konsumtionen på nätet sjönk med 4 procentenheter under perioden 26 mars till 6 april 2020. – Det är tydligt att konsumtionsbeteendena har förändrats under de här veckorna, i takt med virusets spridning. Väldigt många håller hårt i plånboken och den minskade konsumtionen i butik tycks än så länge inte kompenseras

Tempo #1 2020

av att man handlar mer på nätet. Även e-handeln har det alltså tufft i dessa dagar. Undantagen är dagligvaror och apoteksvaror, där man både handlar mer totalt sett, och gör en större andel av köpen på nätet, säger CarlFredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord. I DE FLESTA KATEGORIER

konsumerar man alltså mindre totalt sett, i butik såväl som på nätet. En femtedel av svenskarna uppger dessutom att de har avvaktat med att köpa en specifik vara på grund av virusets spridning. Undantagen är

Fakta från rapporten

36 %

av svenskarna oroar sig för sin egen privatekonomi; det som oroar flest är värdet på sparande och pensionssparande.

84 %

av befolkningen oroar sig för landets ekonomi, och flest tror att ekonomin förblir påverkad i två år.

66 %

har e-handlat under de senaste 30 dagarna, vilket är något färre än genomsnittet under 2019 (70 %).

Källa: E-handel i coronatider, delrapport från E-barometern Q1.

E-handel i coronatider 2020 04 07

dagligvaror och apoteksvaror. Dagligvaruhandeln är den delbransch som sett en ny kundgrupp tillkomma sedan virusets utbrott, 7 procent uppger att de börjat e-handla dagligvaror. 14 PROCENT AV svenskarna uppger också att coronaviruset har påverkat hur de vill ha sina e-handlade varor levererade. Fler vill till exempel ha sina varor levererade hem och betydligt fler än vanligt vill ha varorna lämnade utanför dörren. Samtidigt är det något färre som vill hämta upp paketen hos ombud, sett till tidigare undersökningar. – Många undviker fysiska butiker helt eller handlar bara där de vet att det är lätt att hålla avståndet till andra. Dessutom tenderar de flesta att vilja handla från butiker i sitt direkta närområde, om de inte handlar på nätet, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord. LINDA BERKÖ

TYVÄRR ÄR DET INTE alla kunder som har appen och därför försöker Tommy Soini och hans personal att hjälpa dem att börja använda den. – Vi visar att den finns, hjälper dem att ladda ner den och berättar hur de använder den. Vi jobbar hårt med det eftersom det underlättar så mycket för oss, men det vore bra med enkel information om appen från PostNord till oss ombud, så att vi lättare kan lära kunderna. Just nu försöker personalen i butiken att få fler kunder att använda appens möjligheter för returhantering. – Vi har mycket returer och om kunderna använder appen även här sparar vi både tid och miljö. KARIN AASE

FOTO CARLA LOMAKKA

FOTO ISTOCKPHOTO

➔ PÅ DIREKTEN i Sundbyberg kan det vara upp till tre personer samtidigt som hjälper kunderna att hämta ut paket. Trots det uppstår ibland köer. – Det är därför jag gillar PostNords app, säger Tommy Soini. När kunderna använder den, och kommer till oss med streckkoden framme och legitimeringen avklarad, minskar köerna i butiken.

Tommy Soini är en flitig användare av PostNords app.

PostNord och covid-19 ➔ Coronaviruset har haft stor inverkan på hela världen. PostNord är en viktig del av samhällets infrastruktur som precis som resten av samhället påverkas av spridningen av coronaviruset och de restriktioner det leder till. Besök postnord.se för senaste nytt om vad PostNord gör och eventuell påverkan på leveranser.

7


1

Börja med att “titta i containern” och se vad din verksamhet producerar för avfall. Bestäm er för vilket avfall ni är beredda att acceptera och inte. Sätt strategin därefter.

6

Vidga cirkelns storlek. Se så att de förändringar du gör i ett led inte ökar klimatpåverkan i ett tidigare eller senare led i kedjan.

ZERO WASTE

— VÄLKOMMEN TILL DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

5

Visa på de ekonomiska vinsterna, då är det lättare att få igenom satsningar och förändringar.

4

Se över användningen av råmaterial, lastbärare, förpackningsmaterial och transportlösningar för att se om det går att minska avfall.

8

Tempo #1 2020


2

Sluta luras av din hjärna. Försörjningskedjan är ingen linjär kedja utan en cirkel, där slutkonsumenten måste bli en råvaruleverantör.

En zero waste-strategi är bra både för samhället och, tro det eller ej, även företagets lönsamhet. Men det finns många hinder att övervinna på vägen och definitionerna av zero waste är många. Tempo guidar dig förbi de vanligaste misstagen och tankevurporna. TEXT HILDA HULTÉN FOTO ISTOCKPHOTO

D

agens ekonomiska system kan beskrivas som linjärt: råvara utvinns till produkter med en begränsad livslängd som sedan kasseras och blir till avfall. Även försörjningskedjor har brukat beskrivas på ett liknande linjärt sätt. Kedjan börjar i råmaterial och slutar i en kasserad eller uttjänt slutprodukt, som hamnar på en soptipp eller i en förbränningsugn. Men de senaste åren har ett nytt tankesätt börjat ta sig in i allt från produktion till konsumtion. Detta brukar beskrivas med samlingsbegreppet zero waste.

3

Se över produktdesign och processer för att skapa produkter som kan återvinnas och återanvändas enklare.

MED TANKE PÅ ATT bara omkring nio procent av all plast som tillverkas i världen återvinns idag, så är behovet att öka cirkuleringen stort. I Norden finns en uppsjö av intressanta zero waste-initiativ, hos allt från industriföretag till restauranger och privatpersoner. När det gäller producerande företag så finns det också många exempel. Som biltillverkaren Subaru, vars produktionsanläggning i Lafayette i Indiana, USA, varit en zero waste-anläggning sedan 2006: definierat som att ingenting från fabriken hamnar på tippen. Ett annat exempel är bryggeriet Sierra Nevada som ställt om så att 99,8 procent av allt avfall eliminerats i produktionen. Ett tredje exempel är skönhetsmärket Ethique, som Zero waste är lönsamt definierar sig som zero waste för Subaru. genom att tillverka miljövänliga skönhetsprodukter och helt skippa plastförpackningar. Ofta är det både varumärkesbyggande och, i motsats till vad många tror, rejält lönsamt att satsa på zero waste. Både Subaru och Sierra Nevada har till exempel årligen sparat flera miljoner på att sina zero wastestrategier. – De företag som satsar på cirkulära flöden har alltid väldigt goda skäl till det, ofta ekonomiska, säger Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, som specialiserat sig på cirkulär ekonomi och avfallshantering. Läs mer

Tempo #1 2020 9


ZERO WASTE

ENLIGT HERVÉ CORVELLEC har begreppet zero waste olika betydelser i olika sammanhang. För konsumenter och miljöorganisationer handlar det ofta om att minska hushållsavfallet. För en del organisationer handlar det om att bekämpa förbränning som avfallsmetod medan det för avfallsaktörerna handlar om att effektivisera avfallshanteringen. Till sist kan det också handla om att bygga upp en ”zero waste-ekonomi”, där man designar bort avfallet på ett strukturellt sätt med cirkulär ekonomi som mål. – Man kan invända mot var och en av dessa definitioner. Reducering av hushållsavfall minskar till exempel inte nödvändigtvis avfallet som uppstår uppströms i kedjan och att företag strävar mot en cirkulär ekonomi kan handla om att de vill ta kontroll över råvaruströmmar, till exempel textilier, eller att de vill slå ut de återvinningssystem som redan finns av ekonomiska skäl, säger Hervé Corvellec. PÅ MÅNGA SÄTT är zero waste därmed ett delvis tomt begrepp, menar han. – Avfall är oundvikligt, det handlar istället om att bestämma vilket avfall vi vill och inte vill ha, och sedan jobba utifrån det. Är vi till exempel beredda att acceptera kärnavfall? Är vi inte det, ja då får vi sluta med kärnkraft. En vanlig missuppfattning med zero waste är att avfallsminimering är en teknisk utmaning. – Det är framförallt en politisk utmaning. Att minska avfallet kräver att vi får till lagstiftning och standarder som tvingar fram en förändring, säger Hervé Corvellec. I supply chain talar man om ”the last mile” som de

5

zero wasteinitiativ i Norden:

Gram – Sveriges första förpackningsfria mataffär i Malmö. Råvarene – Förpackningsfri matbutik i Bergen, Norge. Nestaurantnolla – Zero waste restaurang i Helsingfors, Finland. Zero Waste Norge – Företag som hjälper andra företag att minska sitt waste. State of Green – Ön Bornholm i Danmark planerar att nå zero waste år 2032 – där allt avfall antingen återvinns eller återanvänds.

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet.

särskilda utmaningar den sista sträckan fram till kunden ställer på logistiksystemen. En långväga transport med exempelvis sjöfart kan vara billig, men från lager till slutkund krävs andra, ofta kostsammare lösningar. I ett cirkulärt system är den sista sträckan inte längre den sista utan därefter kommer ”the first mile” som innebär andra utmaningar: HUR SKA MAN GÖRA så att det som kasseras blir användbart på nytt, så att slutkonsumenten även kan bli råvaruleverantör till nästa cykel? Hur ska man få kunden att lämna tillbaka varan efter användning i stället för att slänga den i soporna? Och hur ska detta göras lönsamt? – Pantsystem är ett bra sätt att få tillbaka och återanvända, inte minst förpackningar. Men tyvärr har vi rört oss bort från det tänket de senaste årtiondena, till förmån för bekvämligheten. Ta den danska ölindustrin till exempel. Tidigare var det pant på ölflaskorna, de kostade nästa lika mycket som ölet, och de skickades tillbaka och återanvändes i ett cirkulärt system. Men det systemet är utbytt mot engångs-glasflaskor, säger Hervé. – När det gäller förpackningar är det mot ett cirkulärt system vi måste gå. Vi behöver ha lokala, slutna system för förpackningsåtervinning. SLUTLIGEN, MENAR HAN, så måste vi få till policys och kraftfulla politiska beslut som styr mot cirkularitet, med hållbar konsumtion, bättre produktstandarder och återvinningskrav. – EU:s nya förbud mot engångsartiklar i plast är intressant ur det perspektivet, men det går att göra oerhört mycket mer. Läs mer

Vad är zero waste? Fyra olika definitioner av zero waste enligt Hervé Corvellec:

1

Reducera hushållsavfall – handlar om hur individer kan arbeta med att minska sitt avfall.

2

Bekämpa förbränning – handlar om att minimera förbränning som avfallshanteringsmetod.

3

Förbättra avfallshanteringen – jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta med visionen “det finns inget avfall”. Detta handlar främst om att effektivisera avfallshanteringen

4

Bygg upp en zero waste ekonomi – cirkulär ekonomi-vision med en strukturell ansats, där man designar bort avfallet genom att bygga ett ramverk för en ekonomi som är förnybar.

10

Tempo #1 2020


ZERO WASTE

PostNord TPL sköter sedan 2017 telekomjätten Telias nordiska distribution av hårdvara — med allt från routrar till mobiltelefoner och tillbehör. — Målet vi satt är att all hårdvara som skeppas ut ska komma tillbaka till oss, säger Claes Nord, kvalitetsansvarig för logistik på Telia Sverige. TELIA ÄR EN AV NORDENS största leverantörer av telekomtjänster, och har sedan 2009 sitt nordiska centrallager hos PostNord TPL i södra Sverige. Här sköts distributionen till den svenska, norska och danska marknaden i separata flöden. Det finns också regionala hubbar för att klara samma dag-leverans till viktiga konsumtionsmarknader. Hårdvaran som skickas ut är allt från mobiltelefoner med tillbehör, till TV-boxar och routrar. En växande del av TPL-verksamheten handlar om att hantera den hårdvara som skickas tillbaka av kunderna. — Dels handlar det ju om lagkrav på återvinning, men framförallt finns det ett affärsvärde i att få tillbaka produkterna och kunna återanvända dem, förklarar Claes Nord. SEDAN ETT PAR ÅR jobbar Telia hårt för att öka cirkuleringen av utrustning. — Andelen ökar men vi har en bra bit kvar till att få tillbaka allt. Det gäller att hitta incitamenten som får folk att skicka tillbaka sin utrustning, ofta handlar det om ekonomi. Det finns ju ett värde i produkterna, och det ska ju komma kunderna till del också. I Sverige har Telia cirka en miljon routrar ute hos kunder, och ca 120 000 cirkuleras tillbaka till lagret varje år. Av dem kan omkring 70 procent användas till en ny kund. — Vi subventionerar hårdvaran, så kan vi återanvända den sparar vi ganska mycket pengar. En router har en livslängd på kanske tio år, så ofta kan den återanvändas flera gånger om.

Claes Nord, kvalitetsansvarig för logistik på Telia Sverige.

”Den största utmaningen är att hitta drivkraften för kunderna.”

FOTO POZ MEDIA

”Allt som skeppas ut ska tillbaka” NÄR EN ROUTER KOMMER tillbaka till lagret görs först en undersökning av skicket, berättar Claes Nord. — I vissa fall byter vi ut delar för att få hårdvaran till nyskick igen. Sen görs en teknisk undersökning, och eventuell konfigurering. Även återförpackning görs här. Det blir en alltmer komplicerad affär, som mer börjar närma sig produktion. Routrarna tillverkas främst i Kina, men cirkulering sker lokalt. — Det är klart att en del aktörer i ledet förlorar på att hårdvara återanvänds i högre utsträckning. Det har också funnits juridiska hinder, till exempel har vi fått arbeta för rätten att byta ut fronter och plastdetaljer på routrarna. Men den absolut största utmaningen är att hitta drivkraften för kunderna, så att det blir logiskt att skicka tillbaka produkterna. DEN UTRUSTNING SOM inte går att återanvända säljs vidare till återvinning. För Telias del är det Stena Recycling som köper det som ska återvinnas. — Även i det ledet finns det mycket att göra, vissa delar av elektroniken kanske kan användas i nya applikationer. Gamla datorskärmar kan till exempel användas som informationstavlor. Förebilden för Telias återbruk är Apple. — Apple har ju som mål att bli oberoende av råmaterial i sin produktion. Att alla nya Iphones som tillverkas ska göras av material från den befintliga Iphone-stocken som redan finns på marknaden. De har väl inte nått hela vägen än, men det är ett häftigt mål. När företag sätter upp sådana mål påverkar det hela kedjan, menar han. – Då börjar man designa produkter för att de ska vara enklare att återbruka och återanvända. Läs mer Tempo #1 2020

11


FOTO SÖREN HÅKANLIND

ZERO WASTE

Tre frågor om zero waste till Stena Recyclings hållbarhetschef Malin Baltzar:

”Se till så att produkterna är designade för att återvinnas” 1

Vad är viktigast framåt när det gäller att minska slöseriet med resurser? – Att se till att produkter och material är designade för att kunna återvinnas och återanvändas samt att höja efterfrågan på återvunnet material för att möjliggöra investeringar i bättre insamling och återvinning.

12

2

Vad gör Stena för att få till ökad materialåtervinning och ett mer effektivt resursutnyttjande? – Vi arbetar bland annat med insatser för att “göra rätt från början”, vi behöver skapa produkter och material som går att återvinna och återanvända från början. Vårt koncept “Design för återvinning” innebär att utbilda i vad som påverkar återvinningsbarheten hos en produkt och att nå ut med riktlinjer.

Vi samarbetar också med våra kunder kring deras processer och utmaningar; som varför ett visst avfall uppstår och hur vi löser det tillsammans, och ser till att våra kunder har rätt utrustning och utbildning för att hantera sina restprodukter på ett bra sätt. Vi försöker också skapa ökad förståelse för att beslut som tas tidigt i processen, som till exempel val av material, påverkar vilket restavfall som uppstår.

3

Hur jobbar Stena uppströms i kedjan för att få företag att minska sitt ”waste”? – Utöver det jag redan nämnt försöker vi uppmuntra företag att sätta upp mål på återvinningsgrad för sin avfallshantering och även ställa krav på hög återvinningsgrad vid upphandling.

Tempo #1 2020


ZERO WASTE

Ateas mål: återvinna 100 % av all elektronik I DAG LÄGGER organisationer otroligt mycket fokus på inköpspris, beställningsportaler, produktspecifikationer och leveranstider, menar Lorna Stangeland, supply chain director för Atea i Norden. – Väldigt få har en kravställning för optimerad efterhantering av organisationens IT-produkter. I DAG ÄR DET omkring 30 procent av alla datorer, surfplattor, mobiler, servrar, tangentbord och sladdar som kommer tillbaka in i Ateas kretslopp. Men den siffran vill Atea öka till hundra procent. – Om ett företag köper datorer och använder dem i ett par år innan de byts ut, så finns det fortfarande ett stort värde i dem. Får vi tillbaka dem hit så kan vi konfigurera om dem och sedan kan de säljas på nytt,

FÖR ATT ÖKA återtaget

avfall växer runt om i världen. För oss är det inte en fråga kring om vi ska jobba med detta. Frågan är hur fort vi kan nå vårt mål.

startade Atea 2018 initiativet 100 %-klubben, där man uppmuntrar kunderna att återvinna mer av sin utrustning. Målet är att alla ITprodukter som upphandlas, köps in eller i någon form hanteras, konfigureras eller supporteras av IT, återförs i en kvalitetssäkrad återtagsprocess med en optimal fördelning mellan återanvändning och återvinning. – Hundraprocent IT-återtag är det enda rimliga att sträva mot och 100 %-klubben är en avsiktsförklaring som kunderna gör tillsammans med oss om att jobba mer hållbart och se över sin livscykelhantering. Dagens IT-konsumtion är ohållbar för framtiden. Våra resurser är begränsade och bergen av

2019 SLOG ATEA upp dörrarna till sitt nya nordiska centrallager i Sverige. Anläggningen är ett toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter för IT-utrustning som mobiltelefoner, datorer, routrar, läsplattor och kringutrustning till företag och organisationer. – Vi strävar mot att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt, berättar Lorna Stangeland, och pekar upp på taket på lagret, där en 3 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning försörjer verksamheten med grön el. – Utslaget på ett år är vi i princip självförsörjande på el.

till exempel till skolor, där kraven på prestanda inte är lika höga.

Atea ➔ Atea är en nordisk och baltisk leverantör av IT-infrastruktur med cirka 7 500 anställda i 85 städer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Lettland och Estland. ➔ Huvudkontoret finns i Oslo, Norge. Lorna Stangeland.

100 %-klubben ➔ 100 %-klubben lanserades i maj 2018. ➔ Över 400 organisationer, både privata och offentliga, är idag medlemmar i 100 %-klubben. ➔ Med 100 %-klubben vill Atea öka kunskapen kring it-återtag och få fler att börja agera för att minska sitt miljöavtryck. ➔ Målet är att hundra procent av it-utrustningen ska återanvändas eller återvinnas.

”100 %-klubben är en avsiktsförklaring som kunderna gör tillsammans med oss om att jobba mer hållbart”

Tempo #1 2020

13


Lindbäcks producerar en lägenhetsmodul var 34:e minut, vilken är färdigställd till ungefär 80 procent när den lämnar fabriken. Med sitt industriella arbetssätt räknar man med att spara sex månader jämfört med den tid det tar att bygga lägenheterna på plats.

Logistik som tar priset i effektivitet Hur kommer det sig att en lägenhet som byggs i Piteå kan stå nästan färdig i Skåne bara några dagar senare? Svaret är en process som börjar med fabrikstillverkning, fortsätter med sjötransport och slutar med minsta möjliga montering. Men Lindbäcks, vinnare av PostNord Logistics Award 2019, tror att byggindustrin kan bli ännu effektivare än så.

”Vi är jättestolta över det här priset”, säger Sofia Franzén, logistikutvecklare på Lindbäcks, som nyligen fick ta emot PostNord Logistics Award för 2019.

TEXT DAN NILSSON FOTO ERIK ARDELIUS OCH JÖRN SCHMOLDT

D

et har hänt mycket den senaste tiden hos det familjeägda företaget Lindbäcks, som numera är störst i Sverige på industriellt byggande av moduler till flerbostadshus av trä. Och Sofia Franzén, logistikutvecklare på Lindbäcks, har personligen fått uppleva den snabba utvecklingen sedan hon började på företaget för tre år sedan. – Jag var med när vi började med båttransporter, och eftersom jag är väldigt mycket ”hands on” har jag blandat mig i alla delarna, från upphandling till lastplanering och att instruera hamnpersonal, säger hon. Under hennes korta tid har Lindbäcks dessutom byggt en ny hypermodern fabrik, komplett med en

14

Lindbäcks Group ➔ Ett familjeföretag i fjärde generationen som bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä. ➔ Huvudkontor och två fabriker ligger i Piteå, men företaget har också kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna. ➔ Har cirka 550 anställda. ➔ För tillfället har Lindbäcks ett 20-tal byggprojekt i gång i olika skeden. 65 procent av dessa pågår i Mälardalen.

maskinpark som möjliggör en automatiserad arbetsprocess. Eftersom fabriken placerats nära hamnen hänger tillverkningen ihop med sjötransporterna på ett naturligt sätt. Resultatet är att Lindbäcks numera kan satsa på större transporter, då en båt ersätter ett 50-tal lastbilsekipage, och kan därmed bidra till reducerade koldioxidutsläpp och mindre störningar på väg. – OM VI KÖR med lastbil är vi ganska känsliga, och det är svårare att få till tajmingen. Färdigvarulagret i den nya fabriksdelen motsvarar som mest en veckas produktion, och minsta försening på bygget innebär att lagret snabbt blir överfullt. Med båt har man lite mer luft i systemet, berättar Sofia Franzén som också ser andra fördelar:

Tempo #1 2020


Lindbäcks båttransporter går från fabriken i Piteå till olika hamnorter söder om Stockholm: Södertälje, Norrköping, Oxelösund, Varberg och Malmö.

– Man kan fortfarande jobba med just-in-time även om modulerna lagras något längre tid än vid lastbilstransport. Ofta kör vi ut de sista modulerna samma dag som de är färdiga, direkt ut till båten. Sedan är det ungefär samma sak när vi anländer till kajen, då man i princip kan transportera modulerna direkt till byggplatsen. Om allt går som det ska … Just det – om allt går som det ska ... Och det gör det för det mesta. Nackdelen med en slimmad logistiklösning skulle möjligen vara att den också är mer sårbar om det väl inträffar en störning någonstans i kedjan. Men på sjön finns inte många hinder i vägen. Visst kan en storm försena leveransen, men samma omständigheter gäller för vägtransporter, menar Sofia Franzén: – Det finns många fördelar med att transportera Läs mer

Tempo #1 2020

15


En båt ersätter 50 lastbilsekipage för Lindbäcks. Ungefär hälften av företagets husmoduler transporteras via båt.

modulerna via båt när det handlar om längre sträckor. Skulle vi köra en lastbil 100 mil och komma fram till nederbörd måste lastbilen vänta med att lasta av på grund av risken för fuktskador, vilket är väldigt ineffektivt då vi kan ha uppemot tio lastbilsekipage bakom som också får vänta. – Med båttrafik kan vi mellanlagra modulerna i hamnen och på så sätt bromsa eller öka montaget på byggarbetsplatserna precis som vi vill. Det ger en flexibilitet som vi vinner på. ÄVEN OM SJÖTRANSPORTERNA är ett signum för Lindbäcks handlar deras prisbelönade just-in-time-flöde förstås inte bara om slutleveransen. Hela kedjan börjar långt tidigare, nämligen ute i de norrländska skogarna. Även där kan företaget dra nytta av sin geografiska fördel. Och redan där är leveranserna av virke så noggrant planerade att de ska nå fram just när de behövs i produktionen, varken före eller efter. – Det är för att vi inte ska hantera någonting i onödan innan vi använder det. Vi vill inte ha mellanlager, vi vill ha ett kontinuerligt flöde i fabriken, och då krävs det att den delen också är synkad med resten, säger Sofia Franzén. Om en leverans av virke inte kommer på utsatt tid kan följdpåverkan bli stor. Detsamma gäller om det uppstår tekniska problem med de toppmoderna maskinerna, till exempel den robot som sköter hela färdigvarulagret. Om den inte kan ställa ut moduler i lagret så kan det betyda att hela produktionen stannar inom några timmar.

16

”Med båttrafik kan vi mellanlagra modulerna i hamnen. Det ger en flexibilitet som vi vinner på.”

”Just nu är det helt klart störst efterfrågan på kostnadseffektiva hyresrätter”, berättar Sofia Franzén.

Sedan den nya fabriken byggdes har Lindbäcks fortsatt att utveckla sitt automatiserade arbetssätt. Metoden är dock inte deras egen från början. Faktum är att den inte ens är hämtad från byggindustrin. Nej, Lindbäcks blickar gärna utanför sin egen bransch för att hämta inspiration till förbättringar. – Hittills har vi främst tittat på hur man jobbar inom lastbilsindustrin. Vi har haft ett bra utbyte med Scania, besökt deras verksamhet och tittat på hur de har gjort. Och när vi byggde vår nya fabrik tittade vi främst på Toyota, för att anpassa produktionen enligt lean-filosofin, berättar Sofia Franzén och syftar på den japanska modellen vars syfte är att eliminera de moment i produktionsprocessen som inte har ett värde för slutkunden. ATT ANVÄNDA produktionsmetoder från bilindustrin kan tyckas vara en ohelig metod, men den har visat sig fungera utmärkt även i en bransch som byggindustrin. Och det finns ännu mer att lära, menar Sofia Franzén. – Många branscher har ju kommit ganska mycket längre än vår bransch, där man nu kan börja förfina processerna. I byggbranschen kan man fortfarande göra stora förändringar som ger stora resultat, förklarar hon. En del av den utvecklingen är det ökande byggandet i trä, som Lindbäcks är med och driver framåt. I dag byggs 13 procent av alla hus i Sverige med trästomme. Lindbäcks – som sköter allt från projektering till slutproduktion – satsar inom de närmaste åren på att öka sin tillverkning till 2 500 lägenheter per år. n

Tempo #1 2020


Årets specialpris gick till Retuna Återbruksgalleria

I Lindbäcks nya produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå tillverkas cirka 80 lägenhetsmoduler per vecka.

Årets specialpris gick i år till världens första återbruksgalleria, Retuna Återbruksgalleria, som ligger i Eskilstuna. Enligt juryn har gallerian, som bland annat består av flera butiker, konferensanläggning och café, bevisat att idén med att samla in, hantera, reparera, renovera och sälja begagnade varor faktiskt håller i praktiken. I motiveringen skriver juryn att Retuna, som ligger i direkt anslutning till OLC (omlastningscentralen för samordnad varudistribution) genom sin verksamhet bidrar till ett ökat hållbarhetstänkande och en mer cirkulär ekonomi. FOTO LINA ÖSTLING

Retuna Återbruksgalleria vann årets specialpris.

Övriga nominerade till PostNord Logistics Award 2019 (motiveringar)

Lindbäcks har totalt 550 anställda i fabrikerna, på byggplatserna och på kontoren.

Lindbäcks logistikflöde

VIRKESLEVERANS Leverantörer lämnar virke som är särskilt anpassat för varje moment i monteringsarbetet i fabriken.

AVGÅNG Från och med samma dag kan en husmodul transporteras vidare, antingen i lastbil eller på båt.

FABRIKSARBETE Varje lägenhetsmodul byggs till 80 procent färdig i fabriken. I genomsnitt var 34:e minut är en ny modul färdig för leverans.

FÄRDIGBYGGT Modulen monteras färdig på byggplatsen. Tack vare förarbetet har man sparat sex månaders arbete som annars skulle utföras på plats.

FRAMME Modulerna levereras till någon av byggplatserna runt om i Sverige, oftast direkt och mer sällan efter mellanlagring.

PostNord Logistics Award 2019 – så lyder motiveringen ”Lindbäcks Group har utvecklat ett industriellt byggande av flerfamiljshus i trä baserat på ett smart flödestänkande som accelererar processen från produktion till leverans och montering. Företaget genomsyras även av ambitionen att ständigt förbättra och är öppet för att lära sig av andra branscher. Med en hög automationsgrad och ett innovativt koncept för sjötransport från produktion i direkt anslutning till Piteå hamn skapas ett jämnt just-in-time-flöde till företagets byggplatser. Resultatet är en bättre och mer pålitlig bygglogistik, minskade transportkostnader och reducerade utsläpp.”

Tempo #1 2020

Neste "Neste har långsiktigt och uthålligt arbetat med att utveckla förnybara och mer hållbara bränslen och därmed etablerats som ett föredöme i sin bransch. Företaget har genom sin innovativa produktutveckling fått en Per Emanuelson, head stor påverkan på transportof branded sales. branschens, näringslivets och konsumenternas samlade koldioxidavtryck och medverkar på ett kraftfullt sätt till ett minskat fossilberoende." Returpack "Returpack har byggt upp ett effektivt och hållbart system för insamling, transport och återvinning av aluminiumburkar och petflaskor, vilket har gjort Sverige till ett föregångsland vad gäller återvinning av returförpackningar. Systemet vidareutvecklas löpande med nya mer hållbara, effektiva och kreativa transportoch logistiklösningar." Scandfibre Logistics "Scandfibre Logistics har skapat ett integrerat transportsystem för järnväg i Sverige och Europa. Systemet används för stora transportvolymer av skogs- och pappersprodukter från Skandinavien till övriga Europa samt transport av importvaror i motsatt riktning. Det integrerade systemet ger användarna en kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar logistiklösning."

Marie Skoog, logistikchef.

Mats Erkén, vd.

17


Kontroll över Staples hade inget sätt att snabbt följa upp sina B2B-leveranser. Med PostNords hjälp har de tagit kontroll över informationen och minskat antalet returer betydligt. TEXT MALIN DAHLBERG FOTO LINA ALRIKSSON

S

18

taples är Sveriges största leverantör av kontorsmaterial. En utmaning för företaget har varit returer. När leveransen inte lyckats hamnar varorna hos ett ombud. – Eftersom vi levererar till B2Bkunder är det svårt att få dem att hämta ut varorna när de väl hamnat hos ett ombud. Om de inte hämtar produkterna inom fjorton dagar skickas produkterna tillbaka till oss, säger Per Lindsten, transport operations manager på Staples.

– Vi har satt upp avvikelsemeddelanden som triggas av specifika leveranshändelser. Om det finns risk att en vara blir försenad, om det blir en försening eller om det har varit stängt hos mottagaren kan vi automatiskt skicka ut information till våra kunder enligt ett fast schema, säger Per Lindsten. Kunden har också möjlighet att spåra sin försändelse. – Minuten efter att det blivit en misslyckad leverans fångar vi upp det och kontaktar kunden. Det är en jätteutveckling, säger Per Lindsten.

STAPLES HADE TIDIGARE ingen möjlighet att snabbt följa upp vad som hände med leveranserna. – Vi kunde inte se i detalj hur stora volymer vi hade ute, hur mycket som levererats eller inte. Vi hamnade i ett mörker, säger Per Lindsten. En annan utmaning var att komma i kontakt med kunderna för att ge dem proaktiv information. – Vi hade inget sätt att meddela kunden om att en försändelse kunde bli försenad. Och om vi inte lyckades leverera hände det att kunden var tvungen att höra av sig till oss för att få den informationen, säger Per Lindsten. Lösningen blev PostNords Portal Business med prenumerationstjänsten Premium. I portalen kan företaget följa vad som händer med leveransen i realtid. Med hjälp av aviseringsfunktionen i Premium har Staples skapat tre olika automatiserade mejl som går ut till kunderna.

POSTNORD HAR SKRÄDDARSYTT lösningen för Staples, vilket Per Lindsten uppskattar. – Vi jobbade tätt ihop med PostNords utvecklingsteam under implementeringen. Vi har kommit med flera förslag som de tagit till sig, och tjänsten har utvecklats efter våra önskemål. Resultatet av det nya upplägget kom direkt. – Vi kan se att merparten av våra varor nu blir levererade. Det är en fantastisk utveckling. Returerna har minskat med 30 till 50 procent i veckan, säger Per Lindsten. Även samtalen till kundtjänst har blivit färre och feedbacken från kunderna har varit mycket positiv. – Förtroendet för oss har ökat. Kunderna är mest nöjda med hur tätt inpå de kan

Tempo #1 2020


returerna få information. De behöver inte längre söka information utan får den serverad, säger Per Lindsten. Kundtjänst har fått en ny roll på företaget: – I stället för att kunden behöver ringa till oss tar vi kontakt i förväg för att informera. Det är en mycket mer tacksam och proaktiv roll, säger Per Lindsten. – Det handlar inte bara om kvalitet och kundnöjdhet utan också kostnadsperspektivet. Returhantering är en komplex, omfattande och dyr process, säger han. n

”Kunderna är mest nöjda med hur tätt inpå de kan få information. De behöver inte längre söka information utan får den serverad.” Per Lindsten, transport operations manager på Staples.

? ! = UTMANING

LÖSNING

➔ Returer då mottagaren inte kunnat ta emot leverans. ➔ Få företagskunder att hämta varorna hos ett ombud. ➔ Kunna ge kunderna proaktiv information.

➔ Skräddarsydd lösning för Staples. ➔ Premiumtjänst med automatiska påminnelser. ➔ Detaljerad leveransstatistik i dashboards.

EFFEKT

➔ Cirka 30–50 procent färre returer per vecka. ➔ Nöjdare kunder och ökat förtroende. ➔ Färre samtal till Staples kundtjänst.

Staples Allmänt: En av världens största leverantörer av kontorsmaterial. Har tre försäljningskanaler: Direct (postorder och webb), Advantage (avtalskunder) och butiker. Marknad: Verksamma i 27 länder i Nord- och Sydamerika, Europa, Asien och Australien. Anställda: Cirka 400 i Sverige, 61 000 i koncernen.

PostNords tjänster ➔ PostNords B2B-tjänster för leverans av paketen, PostNord Parcel, PostNord Portal Business och prenumerationstjänsten Premium.

PostNord Portal Business – Premium ➔ Staples använder PostNords B2B-tjänster och PostNord Portal Business med prenumerationstjänsten Premium. Där har de skapat egna aviseringar till kunderna i syfte att vara proaktiva i sin kommunikation och att minimera antalet returer. ➔ Exempel på egna aviseringar kan vara när det finns risk för att leveransen blir försenad. Då får kunden snabb information om detta. ➔ Ett annat exempel är om ingen mottagare funnits på plats vid leveransen. Då erbjuds kunden en dialog om alternativ leverans. ➔ Alla dessa aviseringar är automatiserade i PostNords tjänst Portal Business Premium.

”Förtroendet för oss har ökat. Kunderna är nöjda med hur tätt inpå de kan få information”, säger Per Lindsten, transport operations manager på Staples.

Tempo #1 2020

19


I lasten

Tillgänglighet avgörande för Telia

SEN STOPPTID ➔ Lagret i Ljungby har en sen orderstopptid, 19.15, vilket ger kunderna möjlighet att göra beställningar på kvällen men ändå få sina varor nästa dag.

Hemleveranser samma dag var ett naturligt steg för Telia som ser sin logistik som en avgörande affärsfördel. – Vi vill skapa en valbarhet för våra kunder, säger Kalle Jonsson, logistikchef på Telia Sverige. TEXT: ALICE LINDÉN FOTO: TELIA

FÖR TELIA HAR TILLGÄNGLIGHETEN varit en del av affärsidén sedan starten 1853 – deras snabba mobilnät gör människor kontaktbara var de än befinner sig. Dessutom satsar Telia stenhårt på sin logistik med visionen ”Availability as the competitive advantage”. – Vi jobbar ständigt för att minimera leveranstiderna och minska avbrottstiden för våra kunder. Om tv:n går sönder efter ett åsknedslag på förmiddagen ska kunden kunna göra en beställning hos oss och kunna fortsätta titta på tv redan samma dag, säger Kalle Jonsson, logistikchef på Kalle Jonsson. Telia Sverige. UNDER 2019 HAR kunderbjudandet utökats med rikstäckande och snabb hemleverans samt tjänsten SameDay. Nu kan kunderna välja att få sin vara levererad ända fram till dörren samma dag som beställningen gjordes. – Vi vill skapa en valbarhet för våra kunder och möta deras behov. Våra varor blir allt viktigare, blir man av med sin mobiltelefon är det katastrof för många människor. Desto viktigare varan blir desto viktigare blir vår tillgänglighet, säger Kalle Jonsson. SEDAN 2017 HAR Telia sitt centrallager i ett TPL-lager i Ljungby där PostNord sköter driften. Telia har också ett antal satellitlager på geografiskt strategiska platser för att möjliggöra snabba leveranser i hela landet. Från Luleå i norr till Malmö i söder går cirka en miljon slutkundsleveranser varje år. – För oss handlar det inte om en strävan efter att ha gigantiska lager överallt, utan snarare att känna våra kunder så pass bra att vi kan förutspå när de behöver våra tjänster. Då kan vi ha rätt varor på rätt plats. Vi strävar efter att bli kirurgiskt precisa i vår logistik, säger Kalle Jonsson. n

20

MANUELL PLOCKNING ➔ Plockning av ordrar görs manuellt; det har hittills varit det mest effektiva och träffsäkra sättet att få ett bra flöde i logistikkedjan.

Telia ➔ Telia säljer bland annat mobiltelefoni samt anslutningar inom fast telefoni och internet till privatpersoner, företag och organisationer.

Tjänster från PostNord som Telia använder ➔ MyPack Home, SameDay och MyPack Collect. Telia använder också PostNord som TPL-leverantör.

Tempo #1 2020


FEM OLIKA LAGER ➔ Ordern styrs till Telias fem olika lager i Sverige, beroende på var kunden bor och har för önskemål kring leveranssätt.

EFFEKTIV PACKNING ➔ På TPL-lagret i Ljungby finns en automatiserad förpackningsmaskin som packar varorna med så lite luft i emballaget som möjligt. Detta är både kostnadseffektivt och bra ur miljösynpunkt.

ARTIFICIELL INTELLIGENS ➔ Telia satsar mycket på AI och machine learning för att automatisera sin logistikkedja, men också för att kunna möta kundernas specifika krav genom information om deras tidigare köpbeteende.

Tempo #1 2020

21


Nordic update DEN NORDISKA MARKNADEN I SIFFROR

E-handeln i Norden. De svenska e-handelskonsumenterna uppskattar att de e-handlade för cirka 95 miljarder kronor under 2019, vilket gör Sverige till den största e-handelsmarknaden i Norden. Det visar färska siffror i PostNords rapport E-handeln i Norden.

Svenskarna e-handlar mest i hela Norden Andel som e–handlar varje månad

70 %

Andel som e-handlar från utlandet varje månad

17 %

Uppskattat belopp som varje nätkonsument spenderar på internet, SEK per månad

Andel som handlar med mobilen varje månad

50 %

2 030

Källa: E-handeln i Norden 2019

N

22

ärmare sju av tio svenskar i undersökningen uppger att de handlade varor på nätet under en genomsnittlig månad 2019. Detta kan jämföras med att knappt tre av tio (27 procent) uppgav att de handlade på nätet på motsvarande sätt för sex år sedan. Under 2019 skedde en majoritet (55 procent) av den totala svenska tillväxten i sällanköpsvaruhandeln på nätet. Under 2019 har det även skett betydande förändringar på den svenska detaljhandelsmarknaden, delvis som en konsekvens av den miljardkonsumtion som tillfallit e-handeln under de senaste åren. Året inleddes med Top-Toys konkurs, som påverkade ett hundratal butikslägen i Sverige. Hemelektronikhandlaren Teknikmagasinet gick också i konkurs under året. Mode-

Andel som är villig att betala mer för en klimatkompenserad leverans

34 %

Andel som hade föredragit en miljömärkt hemleverans, (inom 4–5 arbetsdagar)

29 %

handlaren KappAhl köptes ut från börsen för att kunna ställa om sin verksamhet och modehandlaren MQ förändrade hela sitt koncept. Det har även skett förändringar på betalningssidan i Sverige. Digitaliseringen har påverkat hur konsumenterna väljer att betala sina varor. Betaltjänster som Klarna premierar och förenklar kreditköp, vilket inneburit att andelen småskulder har ökat kraftigt. Regeringen avser därför att införa ny lagstiftning från och med juni 2020 som sätter stopp för kreditbetalning som förkryssat alternativ i e-handelskassan. Detta är tänkt att bidra till att minska andelen kreditbetalningar och förändra svenskarnas e-handelsbeteende. n

Mobilen i den fysiska butiken

*https://www.regeringen.se/4adda8/contentassets/bd2413a026a64a1386db2d7eb120eaae/ presentation-av-betalningssatt-vidmarknadsforing-av-betaltjanster-online.pdf.

Har gjort research om en vara med mobilen när de befunnit sig i en fysisk butik.

26 % Har tagit ett foto på en vara i en fysisk butik inför ett eventuellt senare köp.

32 %

45 % Har kollat lagersaldo i sin mobiltelefon innan de gått till butiken.

41 % Har sökt efter en närliggande butik med hjälp av mobilen.

Tempo #1 2020


Populära Swish växer även inom e-handeln Svenska privatpersoner har swishat till varandra i flera år. 2019 blev året då betalningstjänsten även började nå ut ordentligt till företagen. Statistik från Swish visar att antalet swishbetalningar

inom handeln ökade med hela 94 procent under året. Det swishades för cirka 50 miljarder kronor inom företag och handel 2019, medan summan var i stort sett noll under 2015. Även i E-barometerns mät-

ning har Swish ökat i attraktivitet under året. 15 procent uppger att de helst betalar med Swish när de e-handlar, jämfört med 12 procent i fjol. Mest swishar kvinnorna i undersökningen (20 procent).

Topp 5 — mest populära länderna att handla från 2. Storbritannien 26 %

3. Kina 21 %

4. USA 12 %

5. Danmark 9 %

FOTO ISTOCKPHOTO

1. Tyskland 27 %

Topplista e–handlade varor 40 %

38 %

Endast 9 procent av de svenska e-handelskonsumenterna tyckte att en snabb leverans (1–2 dagar) var viktigt 2014, jämfört med 64 procent 2019.

34 %

30 %

23 %

Visste du att?

22 %

20 %

12 %

11 %

10 %

11 %

6 %

0 Kläder/skor

Tempo #1 2020

Skönhet/hälsa

Media

Hemelektronik

Dagligvaror

Sport/fritid

Heminredning Barnartiklar/leksaker

23


Teknik Digitala lösningar ger mottagaren kontroll App, AI-kundtjänst och digitala utlämningsställen — tekniska lösningar är en viktig del för att ge e-handelskunden en bra leveransupplevelse. — Digitala tjänster ger oss möjlighet att ge mottagaren kontroll över sin leverans hela vägen fram, säger Pontus Brohult, produktägare på PostNord.

O

TEXT KARIN AASE FOTO JONAS AHLSTRØM

m en konsument för tio år sedan hämtade tre till fyra paket i månaden hos sitt ombud är det i dag inte alls ovanligt att hen hämtar tre till fyra paket i veckan. — Saker kan dessutom ändras fort, så att det leveransalternativ som passade bäst vid beställning inte alls passar när det är dags för leverans, något som har ökat kundernas önskemål om att kunna ändra sina leveranspreferenser längs vägen, säger Pontus Brohult. Att möta de här önskemålen genom att anställa fler i kundtjänst skulle vara ohållbart. — Dessutom är det inte alla kunder som vill prata med en fysisk person, påpekar Anne-Christine Lane, head of analytics and automation på PostNord. — Många vill snarare kunna sköta sina ärenden själva när det passar dem. DÄRFÖR HAR POSTNORD de senaste åren satsat hårt på att ta fram olika digitala lösningar som ska underlätta leveransens last mile. I till exempel Danmark har man skapat digitala utlämningsställen, det vill säga paketboxar som kunden låser upp med hjälp av sin mobiltelefon. På så sätt kan kunden hämta paketet där och när det passar hen bäst. Nyckeln för att få den här digitala utlämningen att fungera är PostNords app som ständigt uppdateras med nya funktioner. — Appen ger både oss och mottagaren fler möjlig-

24

”Det här ger mottagarna en fjärrkontroll som gör det möjligt för dem att styra sina paket” heter. För det första är den interaktiv så att mottagaren kan agera på informationen och förändra sina preferenser under leveransen. För det andra ger appen den realtidsinformation som är avgörande för att vi faktiskt ska kunna erbjuda och göra förändringar på vägen, säger Pontus Brohult. APPEN UPPDATERAS också hela tiden med nya tjänster. Under året kommer till exempel möjligheten att byta ombud eller få hemleverans från ombud att testas. — Dessutom kan vi via vår portal spegla allt som händer under paketresan till e-handlarens kundtjänst, något som gör det möjligt för dem att också supporta kunden, säger Pontus Brohult. Men det är inte bara appen som utvecklas, även PostNords kundtjänst håller nu på att digitaliseras.

Pontus Brohult, produktägare på PostNord.

Tempo #1 2020


PostNord investerar i ytterligare en 3D-maskin ➔ Utvecklingen av tekniken med 3D-print går snabbt och skapar helt nya möjligheter för logistikbranschen. PostNord har därför investerat i en ny 3D-printer som både kan revolutionera produktionskedjor

och minska klimatavtryck. Tjänsten kommer att kunna hjälpa företag att minska behovet av lagerlokaler och undvika onödig överproduktion då den nya 3D-printern kan tillverka produkten vid behov.

— Med den här tekniken kan vi effektivisera hela leverantörskedjan och kapa hela steg i distributionen, säger Tomas Lundström, head of 3D på PostNord Strålfors. ➔ Läs mer om 3D-teknik på sidan 5.

Tomas Lundström.

Inom det så kallade Nærboks-projektet testar PostNord Danmark till en början 200 boxar utomhus. Boxarna, som är batteridrivna, öppnas med hjälp av mobiltelefonen via Bluetooth, varpå mottagaren kan hämta ut sitt paket när som helst på dygnet.

— De kunder som vill få personlig service ska självklart få det, men med hjälp av vår nya AI kan vi nu ge service dygnet runt, året runt, säger Anne-Christine Lane. FRÅN BÖRJAN användes AI i form av en chattbot. — Vi såg att 87 procent av dem som valde att gå via chattbotten kunde få hjälp med sin fråga direkt, något som fick oss att vilja testa det här även på röstsidan, säger Anne-Christine Lane. I dag är det därför AI:n som svarar när någon ringer PostNords svenska kundtjänst. Beroende på ärende kan den själv lösa frågan, alternativt koppla vidare till en mänsklig handläggare. Hittills har närmare 270 000 kunder pratat med AI-lösningen. — Cirka 20 procent av alla samtal kan den lösa själv

Tempo #1 2020

direkt, medan resten får hjälp av personal på kundtjänst, säger Anne-Christine Lane. — Nu tränar vi den för att kunna öka automatiseringsgraden ännu mer och adderar löpande nya funktioner.

Anne-Christine Lane, head of analytics and automation på PostNord.

TOTALT HOPPAS POSTNORD att de digitala lösningarna ska kunna öka servicegraden ytterligare och därigenom ge e-handelsföretagen ännu nöjdare kunder. — Sen ska vi självklart göra mer. Vi ska öka visualiseringsgraden, vi ska bli ännu bättre på att ange och förklara den beräknade leveranstiden. Men det viktiga är att allt det här tillsammans ger mottagarna en fjärrkontroll som gör det möjligt för dem att styra sitt paket på det sätt som passar dem bäst just då, säger Pontus Brohult. n

25


Tempo guidar Vägen till ett bättre hållbarhetsarbete Alla vill bli bättre på hållbarhet. Frågan är bara hur. Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord, guidar dig på vägen och förklarar varför det är riktigt bra när du känner att du håller på att få ont i magen. TEXT KARIN AASE FOTO HANS BERGGREN/JOHNÉR

1

Hitta det som ger dig ont i magen

Från början handlade hållbarhetsarbete om resurseffektivisering. Genom att jobba effektivt och spara på resurser sparade man både miljö och pengar samtidigt. Men nu handlar det om att faktiskt koppla hållbarhet till affären. Att se till att själva kärnverksamheten inte gör skada utan gör gott. Att hitta de frågorna som är så svåra att svara på att du får lite ont i magen, till exempel hur ska vi kunna skapa helt fossilfria transporter, eller hur ska modebranschen kunna jobba enbart med ekologiska råvaror? Det är jättesvårt och jättestort, men det är kärnfrågan, och det är den du måste hitta för det är där du gör skillnad på riktigt.

26

2

Agera

När man väl har hittat sin ont-imagen-fråga inser man snart att den är så komplex att det verkar omöjligt att hitta en perfekt lösning. Då börjar många att göra långa utredningar, att gräva ner sig i detaljer och att överanalysera, vilket gör att man inte ens kommer ur startblocken. Och självklart ska man ha väl underbyggda beslut i sitt hållbarhetsarbete, men de här frågorna är så komplexa att du får hålla på i en evighet om du ska hitta den perfekta lösningen. Det finns inte ett rätt svar, det finns många, och det bästa du kan göra är att ganska snart börja jobba på flera av dem. Starta ditt arbete, utvärdera, lär och gör ännu bättre nästa gång, men gör något i stället för att bara tänka.

Tempo #1 2020


➔ PostNord tog under våren beslutet att sälja sitt dotterbolag inom dagligvarulogistik i norra Sverige, PostNord Termo, till Kyl& Frysexpressen Mälardalen och Dinera Sverige.

Försäljningen är en del i koncernens strategi om ökat fokus på kärnverksamheten, det vill säga brev- och paketverksamheten samt närliggande logistiktjänster.

FOTO JOHAN GUNSÉUS

PostNord säljer PostNord Termo PostNord Termo, som har sitt säte i Umeå, omsätter 656 miljoner kronor och har cirka 200 medarbetare som hanterar och transporterar varor inom, till och från norra Sverige.

”Ett ambitiöst klimatarbete är en självklar komponent” Fem områden står i fokus för elektronikföretaget Dustins hållbarhetsarbete. Men för att nå målen krävs samarbete, både med kunder och partnerföretag. 83 500 STYCKEN. Så många ut-

tjänta produkter skickade Dustins kunder tillbaka för återanvändning och återvinning bara under 2019. – Återtag av produkter är ett av våra fem fokusområden för hållbarhet, och hela 90 procent av de produkter vi fick in förra året kunde gå vidare till återbruk, säger Henrik

3

Lampa, hållbarhetschef på Dustin. – Det innebär en otrolig besparing av resurser och klimatpåverkan, och volymerna ökar år från år. DE ÖVRIGA OMRÅDEN som

Dustin har valt att fokusera på är att säkerställa en ansvarsfull leverantörskedja, att jobba med affärsetik och antikorruption, att skapa en jämställd diversifierad organisation samt att reducera företagets klimatpåverkan. – Vårt bolag växer, men vårt mål är att samtidigt minska våra emissioner med 40 procent. På fastig-

Sätt konkreta mål

Visioner är jättebra, men kraven ökar hela tiden och vi kommer aldrig att bli färdiga. Det är viktigt att förstå och acceptera, annars blir man lätt uppgiven. Med det sagt är det ändå viktigt att sätta mål, gärna konkreta sådana som ligger nära i tiden. Då går de att uppnå och när man gör det skapar man energi i organisationen eftersom det känns att man faktiskt uppnår saker.

Tempo #1 2020

4

hetssidan är vi i princip redan nere på noll, tack vare till exempel grön el, men i och med de växande volymerna har vi ett jättearbete att göra kopplat till transporterna.

De fem områdena fastslogs 2014–15 och under 2020 reviderar Dustin dem för att fastställa nya långsiktiga mål.

– Utan att förekomma den här processen kan jag säga att ett ambitiöst DÄRFÖR JOBBAR Dustin klimatarbete är en självnära sina partner för att klar komponent, liksom att gå mot de klimatneutrala samarbeta med kunderna Henrik transporter som slutkunden för att öka livslängden på Lampa. önskar sig. produkterna. För precis som – Men det är en svår resa vi vill ta hjälp av PostNord att nå dit, och då måste man för att nå klimatsmarta transporter jobba tillsammans för att nå målen vill vi hjälpa våra kunder att skapa tillräckligt fort. en energi- och klimatsmart it-miljö.

Prioritera

Ett vanligt misstag företag gör när de vill ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna är att just ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna. FN har 17 hållbarhetsmål och de är självklart alla lika viktiga, men just ert företag kanske inte kan lösa alla på en gång. För att få kraft i sitt arbete gäller det att prioritera och fokusera. Återigen, gör din hemläxa, fundera på vilken som är din ont-i-magen-fråga och koncentrera dig på den. Risken är annars att du fladdrar runt och försöker göra allt men inte lyckas med något.

5 Hållbara transporter

Transportfrågan är en av de mest komplexa ur klimatsynpunkt, det är därför den är så intressant. Och det faktum att transporter i dag på grund av e-handeln har blivit en konsumenttjänst kommer att leda till en stor förändring. Tänk vad Kravmärkning har gjort för försäljningen av bananer, tänk vad rättvisemärkning har gjort för kaffet. Konsumenterna är en kraft att räkna med, och om e-handeln genom sitt konsumentfokus kan bidra till någon form av miljömärkning av logistik kommer det att innebära stora förändringar för branschen.

27


POSTTIDNING B Dataline Sweden AB Box 1107 181 22 Lidingö

Missa Liten, storinga eller gigantisk logistik. logistik-

nyheter! Vi har lösningarna. Vill du få utvalda nyheter och artiklar rakt in i din mejl? Anmäl dig nu så får du vårt nyhetsbrev med det senaste inom e-handel, logistik och direktreklam varje månad! Scanna koden och anmäl dig här.

Bakom varje logistiklösning finns en idé om att föra människor närmare varandra. Under många år har vi utvecklat Nordens mest finmaskiga nät av utlämningsställen och vi älskar att lösa logistiska utmaningar för både små och stora företag. Från enskilda paket till komplexa e-handelslösningar. Vi levererar.

Vi levererar.