Page 1

PORTFOLIO

MARIA AHN WALTHER 2011


MINI PORTFOLIO

MARIA AHN WALTHER arkitekt maa Nørrebrogade 190, 4. tv DK – 2200 København N

+45 4014 7028 walther_maria@hotmail.com

---

CV Afgangs projekt - Et sted til Ny cirkus Masterplans: Parallel opdrag - Campus Sundholm Syd

Parallelopdrag - Henriksholm

Europan 10 - Rudkøbing havn

Konkurrence - Åndalsnæs - ‘Millom bakkar og berg utmed havet’

Udstillinger: Udstillingsdesign - Lousiana - ‘En grønnere arkitektur’ med projektet ‘Nordhavns gården’

Udstillingsprojekt - Venedig Biennalen - ‘Shanghai Sub City’

Facade renovering - Vallensbækvej Sejerø Festival - En tømmerflåde Tilbygning - Bitten Renovering af Gildesalen - Sejerø Teaterforestilling på Skuespilhusets Lille Scene - ‘Til Bords’ Referencer - anbefalinger


CV

MARIA AHN WALTHER arkitekt maa Nørrebrogade 190, 4. tv DK – 2200 København N

+45 4014 7028 walther_maria@hotmail.com

---

KOMPETENCER TEKNISKE: Daglig brug af: - AutoCad, Adobe Pakken, 3D studio max, Microsoft Office Kendskab til: - Sketch Up, Rhino

SPROGLIGE: Daglig brug af: - dansk, engelsk Kendskab til: - svensk, norsk, tysk

ARBEJDE Bugten

2011 Terroir v. Gerard Reinmuth og Camilla Jensen-Thorup

V NO

OKT SEP

Ca -teltmpingp lads e

JUN

JUL

AU G

- Skitseforslag til en tilbygning - privat bygherre af Funder by Funder, opføres 2010-11. - Ombygning af et gammelt hønsehus til jagthytte og offentlig udestue på Sejerø. - Tømmerflåde til Sejerø Festivalen 2011 - med støtte fra Dreyer Fonden.

Vandaktiviteter -kajak udlejning -vandski wakeb oard -udspring+spl atform -dykning

MA J

2009-2011 W//W – Katrine West Kristensen & Maria Ahn Walther,

aner Boldlebyball -volrdtennis -bo mning ø v -s -petanque APR

Kontakt Camilla Jensen-Thorup tlf. +45 6126 5562

FEB

R MA

- Parallelopdrag for Henriksholm – i samarbejde med CUBO og Schønherr arkitekter, skitsering af to boligtyper samt udvikling og færdiggørelse af diagrammer og plantegninger.

JAN C

DE

St - -ki ran -nundosk dba at er te ho r liv ld ni ng

Europan 10 - Et af akupunktur punkterne fra planlægningsstrategien til Rudkøbing havn - Bugten.

Kontakt Katrine West Kristensen tlf. +45 5098 3807

2010 Lene Mirdal Arkitekter,

- Skitseforslag af mindre tilbygning til et hus på Amager - Medkoordinator og idéudvikler på teaterforestilling på Skuespilhusets Lille Scene,hvilket indebar research, design af lys, koordinering og planlægning af arbejdsopgaver og afvikling af forestillingen (mar. - apr. 2010). Kontakt Lene Mirdal tlf: +45 2685 7220

2009 Tanja Jordan Arkitekter,

Parallelopdrag til Henriksholm med Terroir, Schønherr og CUBO.

- Parallelopdrag for Sundholm Syd, omdannelse af gammelt hospitals område til nyt boligområde, koncept, planer, diagramudvikling og opsætning. - Sagsarkitekt på ny energirigtig facade af en lagerhal, samt renovering af gårdanlæg og indgangsparti til Titanhus. Kontakt Tanja Jordan tlf: +45 2330 2327

2008 MPH Consult Aps,

- Skitseforslag til en facaderenovering på Frederiksberg, opmåling af ejendom, konstruere tegninger over eksisterende byggeri samt forslag til renovering af facade og baggård, udskiftning af vinduer og døre, samt ekstern kommunikation med bygherre (opført 2009). Kontakt Mogens Puch Hansen tlf: +45 7025 2424

2006 EFFEKT, (praktik)

Parallelopdrag til Sundholm Syd med Tanja Jordan Arkitekter og PK3.

- Udstillingsprojekt “Shanghai Sub-City” til den danske pavilllon på Venedig Biennalen. En bæredygtig masterplan for forstad til Shanghai. Konceptudvikling, designfase, produktion og udstillingsdesign. Kontakt Tue Hesselberg Foged tlf. +45 2628 2868

2004-2007 HLA - Henning Larsen Architects, (studiemedarbejder)

Modelbygger, grafisk arbejde Vesterbrogade 76, DK - 1620 Kbh. V.

Masterplan for EFFEKT udstillet på Venedig Biennalen 2006: ‘Shanghai Sub-Cities’


AKADEMISK BAGGRUND

2010

Niels Brock – Projektstyring for arkitekter.

2002 - 2008

Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 6 – Arkitektur, rum og form ved Cort Ross Dinesen. Reference: Cort Ross Dinesen

2007

ITU – 3D studio Max 8.

2006 - 2007

UdK – Universität der Künste – Berlin, Studio Wiel Arets.

2002

KTS – Københavns Tekniske Skole, Arkitektur og design, Grafisk kommunikation, DTP, Tegning og Illustration.

1996 - 1999

Allerød Gymnasium - Sproglig student.

KONKURRENCER

2010

Sept. - nov. Åndalsnæs – “Millom bakkar og berg utmed havet” – masterplan for udvikling af havneområde i Åndalsnæs, ny profil for byen, hvor havnen stadig skulle kunne fungere som mindre industrihavn og indsejling til Cruise skibe. Jeg stod for koordinering af opgaver, udvikling af koncept, helhedsplan og præsentationsmateriale.

2009

Feb. - jun. Europan 10 – “Arkipunktur af Rudkøbing havn” – havnestrategi for hvordan man kan profilere og planlægge en udvikling og omdannelse af et havneområde på en ø, hvor der er en jævn folkeflugt fra. Mine hovedopgaver i denne konkurrence var tekst, diagrammer, snittegninger og visualiseringer.

2008

Sept. - okt. Gethsemane Kirke – “Relight my fire” – omdannelse og nyanvendelse af kirker på Vesterbro, hvor ny identitet, nyt program for kirken og dens omkringliggende park skulle udvikles. Jeg stod for tegning og visualisering.

Tømmerflåde lavet til Sejerø Festivalen 2011.

2005

Aug. - okt. Fremtidens Bibliotek – hvordan ser fremtidens bibliotek er, et interaktivt web-baseret forslag, hvor der blev rejst spørgsmål til biblioteket som fysisk manifestation, dens rolle som institution i samfundet og hvordan biblioteket transformeres fra fysisk sted til en virtuelt platform. (gruppepræmiering 2. præmie). Holdt efterfølgende debatoplæg på Århus Statsbibliotek til den årlige bibliotekar konference.

UDSTILLINGER

- Louisiana – “En grønnere arkitektur”, 1:20 interaktiv model udarbejdet hos TJA til hvordan man kan energirenovere muret byggeri fra 1940-1960’erne på en bevaringsværdig og fornyende måde, uden at fratage de små lejligheder m2.

- Venedig Biennalen – “Shanghai Sub-City”, en visionær masterplan for et nyt byområde uden for Shanghai, udstillet i den danske pavillon, som vandt Guld Bjørnen for bedst pavillon. Film, model, plancher. - DAC – “Kartografi, Morfologi, Topologi”, 280 s. katalog fra Sommerskolen Hydra – et forskningsbaseret projekt under Cort Ross Dinesen og Claus Peder Pedersen. En udvikling af tegningen som redskab. Samt en udstilling på DAC – hvor udvalgte tegneprojekter var udstillet, deriblandt mit.

Visualisering til afgangs projekt ‘Et sted til ny cirkus’

- KASB – “Pilotprojekt Gropiusstadt” – fotoudstilling, der omhandlede bydelen Gropiusstadt tegnet og opført er Walter Gropius, om hvordan midlertidig kunst i det offentlige rum kan være med til at sætte gang i byudviklingen af området.

Koordinator og lys design til forestilling ‘Til bords’ på Skuespilhusets Lille Sene


“ET STED TIL NY CIRKUS” AFGANGSPROJEKT JUNI 2008 // AFD. 6 - ARKITEKTUR - RUM - FORM VED CORT ROSS DINESEN.

- et anlæg i enghave remise udviklet gennem tegningsmæssige eksperimenter. K O N T E K S T Projekt tog udgangspunkt i en planlægning af området i Enghave remise og de planer der lå for med dannelsen af StreekMekka og udvidelsen af AFUK – Akademiet For Utæmmet Kreativitet. F O R A N D E L I G H E D Et sted til Ny Cirkus er et anlæg der veksler mellem at have en flydende urban karakter af søjler og plateauer til at være en plads, en tilbygning og til særlige lejligheder - en spektakulært pavillon, en organisme der vokser op indenfor remisens rammer. B E G R E B E R Med Ny cirkus og remisen som program og ramme bruges begreber fra disse verdener som værktøjer: - skinner, glidninger, mekanik, snore/tov, svingninger, kast, tyngdekraft, rotationer, magi, mystik, illusioner, lys, forargelse. M E T O D E Hovedbegreberne blev knyttet til en optik og bearbejdet i snittet, planet eller transformationen / animationen:

- PLAN Mekanikken fra det gamle remiseanlæg, sporene, det maskinelle/industrielle blev igangsætter for planets udtryk. - SNIT opløsningen af tyngdekraften, det bevægede, den svingende, roterende krop og et poetisk og sanseligt lag. - ANIMATION opløsningen af de universelle former - cirklen over for kuben, cirkus manegen ooverfor den sorte boks. - VISUALISERINGER Begivenheden - øjeblikket! Den lille særlige gnist/gys der opstår, når noget ekstraordinært sker. Det midlertidige, det magiske som knyttes til billederne, lyset, stemningen, og det flygtige i den måde artisterne udfører deres kunstner på. Projektet endte med at præsentere en af de mulige konstellationer den kan tage, for at give et konkret eksempel på en forestillingssituation, men lader stadig i sine billeder og tegningsmæssige anslag, fastslå at måden, den kan transformere sig på, forsvinde og genopstå i en ny udformning, eksisterer.

- et anlæg i enghave remise udviklet gennem tegningsmæssige eksperimenter.

FELT

PLAN

SNIT

ANIMATION

VISUALISERING

Området ses som et felt, hvor i temaer fra det gamle remise-anlæg og cirkus bruges som begreber som igangsætter for bearbejdelsen af stedet. Igennem transformationer, frommæssige eksperimenter på tegningens præmisser og kroppens bevægelighed indarbejdes måder at åbne op for en indtagelse og beboelse af stedet.

Tematikker for bearbejdelsen i plan: - spor af togskinner - mekanik som kan spores i bygningerne - gårdrummet som en lukket enklave - vand, gennemstrømning, bevægelser og forløb

Begreber/krop/cirkus - tyngdekraften og ophævelsen af den - at svæve svinge, falde rotere, hænge, udspænde - det farlige, det usikre,chancen kastet - transparens hud skelet, telt, spindelvæv, stiativ

- opløsning af form/manegens runde form og scenens firkantede boks - transformation over tid - moment/spændingsforhold

- magi, mystik, drama - sensorik - iscenesættelse/lys som forførelseselementer - fokus.

I N T E N T I O N Intentionen er at skabe et centrum for performance og undervisning til Ny cirkus i Danmark, der kan udtrykke den magi og råhed, der er relateret til den atmosfære, der skabes i en Ny cirkus forestilling. Konteksten taget i betragtning og den givne situation og transformation, som stedet spørger efter et urbant strukturelt foreslag, der indeholder evnen til at kunne forandre sig fremfor en statisk scene. Projektet stiller sig derfor spørgende og foreslagsstillende til, hvordan en scene til Ny cirkus kan skabes, for ikke at ligne et traditionelt teater eller en klassisk cirkusmanege eller telt, og hvordan det kan udnytte den allerede eksisterende bygningsstruktur og bruge det som et konceptuelt udgangspunkt.


snit

A

Forankring På samme måde som teltetrejser sig ved at fæstne sig i jorden, sætter denne scene også sit aftryk. Den vertikalescene stempler sig ned i sit underlag som en punpe, elementer forankres på samme vis. Begge bevarer de tanken om en hvis resonans eller foranderlighed ved at være mobile elementer. Her som vertikale bevægelserelevatorer, hæve-sænke springgrave og trappekerner.

snit

B

Glidning. I spalten mellem den gamle og den nye bygning etableres en passage som blotlægger et kig ind igennem hele anlægget . Man kan altså blot ved at passere forbi få et lille blik ind i hvad cirkusverdenen kan byde på, også uden for forestilling.

studio

springsal

lager scene element

redskabsrum

snit

gniravebpo go murkinket

C

oiduts

rotnok

3maG

teknik og lager renabgnirps

3maG lit dni egassap

teknik

muressalk mursdlohopo

cafe wc

lahsgninært

produktionsscene

cw dab go gnindælkmo

mursbaksder

bar

foyer

passage

bagscene artist omklædning

F tins

kinket

gniravebpo go murkinket

mukilbup go tsitra mellem tedøm ,enrektropsnart oiduts

lahsgninært lit egassap

renabgnirps

llah

E tins

mursbaksder

tfikskciuq go pu ekam

go retsitra mellem gnilskevdu ednedylF .ejev sered sesdyrk nereyof i ,mukilbup nam ås tevæh noitisop enned i re nenecsdevoH rots te rednu dni edilg ta fa eslemmenrof ne råf i go nenecs rednu tedårmo eleH .pmulk egnæh etsreden ned ta .svD .reyof lit revilb temmurdråg i nereyof fa led ne røgdu negateenecs fa led .uaevinedag

kontor og administration

b

enecssnoitkudorp

eboredraG regal ksinket go enecsgab

D tins ne dem murenecs te ebaks ta åp nebærtslit nE em egel ta rof dehgilum ,dehsøltgæv fa retkarak tfolsgningirlit arf re dlaf etsebyD .netfarkedgnyt

enecsdevoH

e

h

+1 TAGPLAN FRAGMENTER o l d e r e

kontor og administration

Stabling - to rygrade, ved tilbygning placeres bar og toiletter og mindre lagerlokale til servicering af publikum ved forestillinger. Udover der fungere den delvis som mindre reception for scenedelen. Ved træningshallen placeres kontorer, administration, fælleslokaler, mindre køkkenfaciliteter, omklædning, teknik, lager mm.


- lyset diffusere så interioret skærmes mod det kraftige solindfald men stadig lader dagslyset ind - giver mulighed for opsætning af solceller på facaden - bibeholder de eksisterende adgangsveje - trækker lys ind i gårdhaverne

V

A

L

L

E

N

S

B

Æ

K

V

E

J

- skaber en højere facade med smukkere proportioner

SKITSEFORSLAG TIL EN FACADEBEKLÆDNING MED INTEGRERET SOLCELLEPANELER FOR TANJA JORDAN ARKITEKTER

Illustrationerne viser den nye dybde der opstår i facaden og den variation der opstår når de enkelte paneler twistes fra lodret til vandret.

ENERGIRIGTIG FACADER E N O V E R I N G A F L A G E R L O K A L E R Vallensbækvej ligger der en gammellager hal i et plan, som trængte til en ansigtsløftning. Facaden blev udviklet som en ‘cowboy’ facade, dvs. Den bliver lagt uden på den eksisterende uden der pilles ved den. Den blev udviklet som en bæredygtig/

energirigtig ny hud/lag. Da facade er stiksydvendt generes de, som sidder og arbejder i den side af bygningen dagligt af det skarpe lys. Det ses ved de mange afskærmninger i vinduerne. Så den nye facade afskærmer både for solen, samt opsamler solens energi via solcellerne i den nye facade.

Hvis det flade areal på facadens dækkes af solpaneler svarer det til et areal på ca. 170 m2. Idag har de solceller der er i handlen almindeligvis en effektivitet på ca 15 % , hvilket vil producere ca. 12.000 kw/t/år. Dette vil højst sandsynligt kunne dække elforbruget for de lejemål der forefindes i ejendommen.

ny facade figur / solafskærmning med mulighed for solceller

Vallensbækvej 46 | ny facade - illustrationer

materiale referencer: perforeret stål og Photo Voltaic paneller

principsnit igennem gangareal og ny facade

Vallensbækvej 46 | principsnit

Projektet beskriver et forslag til en ny fa beskæftiger sig derfor udelukkende med struktion der etableres uden på den eks form for nævneværdig konstruktiv effek

Interiøret er ikke bearbejdet i projektet, skæftiget sig med en opgradering af fac det direkte sollys indfald og en mulighed

De grønne gårdhaver foreslås genetable derfor indarbejdet som en faktor i udfor facade.

Projektet forudsætter at der udføres en dige lokaler og overflader, ligesom det f indvendigt samt at isolere bygningens ta

TØMMERFLÅDEN I forbindelse med Sejerø festivalen blev der bygget en tømmerflåde - en flydende scene, der skulle fungere som en pendant til Gildesalen som året før lagde rum til hvad der skulle blive til Sejerø festivalens grundsten. Tømmerflåden er bygget i samarbejdet med Katrine West Kristensen og støttet af Dreyer Fonden.


Sydvest facade set inde fra haven ved siden af eksisterende terrasse.

Øst facade set ude fra vejen.

B

I

T

A

Vest facade set fra eksisterende terrasse.

T

E

7300

N

TILBYGNING TIL HUS I SILKEBORG 45 m2 MED KATRINE WEST KRISTENSEN OG FUNDER BY FUNDER.

Entrè

5830

Bad/WC 1360

7240

Opgaven lød på at tilføre huset to ekstra børneværelser og et badeværelse samt et fælles alrum. Forbindelsen mellem stuen og haven skulle styrkes og overgangen mellem det nye og det gamle opholdsrum mere flydende. Dvs. at der ikke skal være nogen form for fysisk afskærmning i form af døre eller etageadskilldes. Bygherrer stod selv for opførsel af byggeriet. Færdig 2010.

Stue

3150

Værelse

1200

Køkken

Spisestue

4780

7570

3270

5390 2770

2530 3600

Alrum

Værelse

3060

Balkon 4640

Facade vest 1 : 100 1500

Terrasse

Stueplan 1 : 100

r

4780

A

Eksisterende forhold.

Facade øst 1 : 100

Huset på stranden.

Sag:

Drejøvej 4, 8600 Silkeborg

Matr. nr.:

29AA Funder By, Funder

Indgangspartiet.

Fremtidige forhold, facade vest og øst 1:100

Drejøvej 4, 8600 Silkeborg

Matr. nr.:

29AA Funder By, Funder

Emne:

Fremtidige forhold, plan 1:100

Tegn. nr.:

Dato: 05.07.2010

Dato:

Reliefvæg.

1100

G I L D E E

N

O

S A L E N V

E

R

I

N

G Mogens Kihl-Plambeck

950

R

1100

Skitseforslag til en renovering af et gammel hønsehus på en af Sejerøs kyststrækninger. Som en efterfølgelse af et tidligere projekt lavet af Katrine West Kristensen og Kasper Lynge Jensen. De eksisterende forhold er så forfaldne i forhold til sikkerhed og offentlig brug, så derfor er der udarbejdet forslag til forbedringer i form af ny tagterrasse, ny udgang til baghave og nyt udekøkken, nye vinduer i sydfacaden og indsættelse af en brændeovn til de kølige dage, samt et nyt indgangsparti så man kan lukke huset af. Projektet er under udvikling.

31.05.2011

300

Mogens Kihl-Plambeck Mogens Kihl-Plambeck

00.06

00.08

950

Emne:

Tegn. nr.:

Sag:

31.05.2011

Forslag til ny tagterrasse og udekøkken på bagsiden af Gildesalen.

Mogens Kihl-Plambeck

31.05.2011

05.07.2010


L I V I N G BIDRAG

TIL

UDSTILLINGEN

G R E E N

‘FREMTIDEN

ER

GRØN’

H O U S E

LOUISIANA

-

2009

VERTIKALT DRIVHUS // BEVAR GENNEM VÆKST!

UDSTILLING PÅ LOUISIANA MAJ - OKT 2009 FOR TANJA JORDAN ARKITEKTER.

En alternativ energirenovering af eksisterende muret etageboligbyggeri. Nordhavnsgården bygget 1935. En stor procentdel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark står overfor snarlig renovering og krav om bedre energiudnyttelse.

V E R T I K A L T

D R I V H U S

Mange murede etageboligbyggerier er umoderne hvad angår indendørsklima og planløsninger, og står overfor en indlysende udfordring. Vi ønsker at bevare deres arkitektoniske kvaliteter, frem for at ødelægge det murede byggeris taktile og arkitektoniske udtryk. Mange traditionelle renoveringsprojekter har, i deres misforståede forsøg på at præservere dem tæt på deres oprindelige form, iklædt dem et tykt lag isoleringsmateriale, som både har inddraget boligareal, men har også, forfejlet, skabt dårlige kopier. Projektet viser, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan opfattes som et materiale, der kan moduleres og bearbejdes. Derfor optræder udstillingsmodellen, som en foranderlig størrelse uden et

endegyldigt udtryk, men som en facade, hvor publikum er en alternativ medspiller i dens udformning. Projektet udvikler et bæredygtigt alternativ ved både at udvide og tilføre den solide danske byggetradition noget nyt i form af øgede og forskellig artede lejlighedsstørrelser, forbedret lys-indtag og indeklima, samt nye typer af fællesskaber og grønne uderum. Ved at etablere en glasskærm på bygningens sydside skabes en klimatisk bufferzone, der med passiv solvarme bidrager positivt til bygningens varmeregnskab. Lodrette skakte skaber med naturlig ventilation et højt luftudskifte og indblæsning af forvarmet luft til lejlighederne, når dette er ønskeværdigt. Dette mellemrum beplantes og tilfører bygningen et vertikalt grønt vækstrum for dens beboere. Bygningens nye energiforbrug ligger, under lavenergiklasse 2, som er standard for nybyggeri.

+ 60 m 2

55 m 2

m2

+ + + community

conventional energy refurbishment destroys the original qualities of the brick constructions

new energy refurbishment must develop alternative ways to optimize the energy consumption of existing brick constructions


SHANGHAI

“S H A N G H A I S U B - C I T Y “

Shanghai is the gateway to the west. It is a cosmopolitan paradise on steroids, steaming ahead to become one of the world’s largest economic and commercial centers. The birthplace of the metropolis was Europe, but the future of the city is being shaped in the wake of the hypergrowth of the Asian economies. 1 million people are moving to the Shanghai region every year. By 2025 Shanghai will be the fourth biggest city in the world.

So be prepared to jostle your way through big crowds of Shanghainese looking for the latest fashion outlet.

Shanghai is the hotspot of modern China; a city buzzing with the concept of “lifestyle revolution”, showcased in the architectural temples of art, fine dining and contemporary urban living. Shanghai urban life is a generous mix of Karaoke TV, nightclubs and 24/7 shopping. Shopping has become a local pastime in Shanghai.

For decades and without success, government planners have promoted decentralization to ease the load on the old city center. Recently a regional plan has been launched, promoting decentralized and more sustainable urban growth in Shanghai, moving 8 million people moving out of the core.

Shanghai Subcity

But the stakes are high as the city densifies and expands vertically, leaving virtually no space on the ground for the increasing amount of people and cars. The flipside of rapid growth is pollution and a hyperdense urban fabric almost devoid of green spaces.

129

128

Shanghai Subcity

IN THE RED

JIADING – THE AUTOMOBILE CITY

The site PÅ is located in Jiading -The Car City of -Shanghai, BIDRAG FOR EFFEKT TIL UDSTILLINGEN ‘CO-EVOLUTION’ I DEN DANSKE PAVILLON VENEDIG BIENNALEN 2006 known for the car industry and trade. Today

Maximize programmatic and typological diversity.

The grid creates maximum connections to the landscape.

Placing car sharing stations at vital entry points.

Reuse excess soil from site preparation to create artificial nature.

Connect the existing canals creating rivers and creeks.

Connected to Shanghai metro line by a local light rail circuit.

Regional connection to Jiading by bus rapid system.

The Jiading district is a landscape of industrial and rural sprawl.

The “Detroit of China” is attracting car business from all over.

Nicknamed ‘The Automobile City’ Jiading has become Chinas main cluster for the car industry.

English Town - Shanghai suburb 2006.

The state-of-the-art F1 track next to the site is a $320m investment.

LOGO CITY The new city creates a giant logo, the Chinese symbol “Che”, the word for car.

The F1 track next to the site is shaped as the Chinese character “Shang”, meaning “going upwards”.

How to transform this rural / industrial landscape of yesterday into the leisure / knowledge city of tomorrow? How to attract this new development? In Shanghai suburbia the answer seems to be copy urbanism. New towns imitating historical European cities pop up around Shanghai, battling the sprawl to attract new users - German Town, English Town and Swedish town - just to mention a few.

To counter the image urbanism and deal with the sprawl we suggest a city designed as a giant sign, literally an urban scale advertisement. The sign is both a powerful image for the city and a beautiful outline, emphasizing the close relation between city and nature.

Shanghai Subcity

Bending the city outline maximizes the edge.

137

Drive a Scenic route around the city!

Shanghai Subcity

Connect to existing infrastructure.

141

Densify the program into an urban island half nature and half urban.

Shanghai Subcity

Site 245 ha, Gross density = FAR 1,5.

136

140

Shanghai Subcity

the area is characterized by industrial sprawl, but the ambition is to turn the former industrial zone into a regional node for all car themed activities, combining production with service, trade, R&D, tourism and entertainment. Up until now $2.4 billion have been invested in the auto city, and another $3.6 billion will be spent over the next three years.


ampingplads] _ mulighed for etablering af steder til temporære ophold, lejrplads

d] _ et eksperimentarium i 1:1, byggeforsøg, skulpturpark, bibliotek, forskning omkring bæredygtighed

d] _ mulighedsfelt for vandaktiviteter : vandski, surfing, dykning, beachwolley, kajak

nebassin] _ udvidelse af lystbådehavn og badeareal

eom

ba d

[Lys over land] _ en ny belysning og design af passage gennem parken

[Siloen - en ny højskole] _ Nyt sted til kunst og kultur

råde

[Markedspladsen] _ plads til nye potentialer

E U R O P A N R U D K Ø B I N G

1 0 H A V N

-AKUPUNKTUR SOM PLANLÆGNINGSREDSKAB

View af den nye bugt nord for lystbådehavnen. RESTAURANT / NATKLUB

TAGTERRASSE

P VÆRKSTED

VÆRELSER

-pl ad

FÆLLESRUM VÆRELSER

elevator

UDSTILLING

spisekøkken wc

spisekøkken

s V

I

S

I

O

N

Bugten JAN

FEB

aner Boldlebyball -volrdtennis -bo mning -svø que -petan

V NO

OKT SEP

MA J

Vandaktiviteter -kajak udlejning -vandski wakeb oard -udspring+spl atform -dykning

Ca -teltmpingp lads e

JUN

JUL

AU G

Stade Ø de

ena Prom

Ø Kunst

0

C

DE

APR

I vores tilgang til at forstå og tænke logistik, transport og naturlig bevægelse, tænker vi i begreber som ‘gennemstrømninger’, ‘flydende relationer’ og ‘inddæmninger’,

og bruger vandet som endnu en metafor til at beskrive og åbne op for muligheder til hvordan man kan tænke planlægning på en anden måde end sædvanligvis. Vi vil samle havnen og byen som en helstøbt organisme, og udnytte de potentialer der ligger i området gennem punktvis planlægning. Der skabes differentierede byrum langs havne strækningen og nye forbedringer af forbindelserne fra havnen til byen styrkes.

R MA

Som intentionen for planlægningen af udviklingen af Rudkøbing Havn anvender vi akupunkturen, som metafor og behandler, ”de ømme punkter” - de problemområder kommunen peger på, meget lokalt.

St - -ki ran -nundosk dba at er te ho r liv ld ni ng

E U R O P A N R U D K Ø B I N G

H A V N

1 0

2 0 1 0

S


Vann / Land

A

B

C

Stastionsplassen

Sjøfronten

Sjøfronten

F

G

H

Skaterbane

Stier

Vindparken

Grønne forløp etableres mellom bygningerne. Turen blir et møte mellom vann, land, natur og by

Parken blander det hurtige og det langsomme. Noen jogger forbi, andre stopper opp og lar seg fasinere av drager som flyr i vinden.

J

K

L

Molen

Legeplads

Sporparken

Her møter vannet land. Tidevannet løfter det opp på de forskjellige nivåer som senker seg ned mot havoverflaten. I møtet mellom vann og land dannes en ny struktur.

beveger seg langs med vannet og trekker byen med, helt ut på kanten. Kanten og dens store flate inviterer til opphold i forskjellige ærend.

Båtplasser etableres langs promenaden. Der skapes dermed et møte mellom aktiviteter på promenaden og langs vannet.

Grønne områder

Særlige aktiviteter implementeres i det grønne

Industri / kultur

Rammer skaber en takt som fanger øyet. De blir en markør i det langstrakte landskapet

kjempegynger, klatrestativ, ‘skinner’ som reiser seg og løfter gridet opp i 3 dimensjoner

By

Å

N

D

A

L

S

MILLOM BAKKAR OG BERG UTMED HAVET

N

Æ

S

2 0 1 0

til én opplevelse.

O

P

Kvartalsbebyggelse

Kvartalsbebyggelse

Nivåer danner hjørner, kanter og felter. Oppholdsområder i en hyggelig bakgård.

Gjennom en sammenfletning mellom naturens premisser og byens struktur i det gamle baneterrenget etableres et urbant landskap, hvor byen og dens omgivelser flettes sammen

Søjler som er satt opp ”fyller” plassen når det er tomt, men danner også byromsmøbler – sitteplasser og muligheter for markedsboder.


D

E

Boligområde

Vindparken

Aktiviteter og forbindelser til vannet får konsekvenser for kaikanten og det arealet som de knytter seg opp til. Kaikanten er fylt med aktivitet og gir avsett i planen omkring husene.

Stier, oppholdsområder. Vindsurfere som kaster seg ut på vannet. Drageflyvningsplasser. Grillplasser, badebro, badehus,

I Sportsplassen Fotballbane, basketkurv, skatepark - ungdomsaktiviteter. Løpebaner, lengdehopp - aktiviteter for alle blir etableret i naturen.

M

N

Legeplads

Nivauer

Forskjellige elementer som er gjenkjennelig fra andre steder i byen – en

Noen steder stikker skulpturelle elementer opp. Noen sitter på de, en andre driver med parkour og springer fra den ene til den andre.

videreføring av andre spor av byen

BIOPSIER


S U N D H O L M

tanja jordan arkitekter

S Y D

PARALLELOPDRAG FOR KBH. KOMMUNE ALM. BOLIG+ JULI - AUG 2009 FOR TANJA JORDAN ARKITEKTER

EJER FORHOLD

ALTERNATIVE LØSNINGSMODELLER Undersøgelser af forskellige strategier for placeringen af den nye bebyggelse, viser at en bebyggelsenplan bestående af stavbebyggelser i en Nord-Syd gående retning skaber store skyggeliggende udearealer omkring bebyggelserne. Herved skabes der ikke optimale rum og mødesteder for bybyggelsens beboere og de omkringliggende aktørere.

GRADUERING AF OFF. OG PRIVAT SFÆRER

Ved at bygge højt opnås et stort friareal, men pga. af bebyggelsens markante retninger og de tilstødende store volumener omkring Urbanplanen opstår der risiko for kraftige vindtuneller omkring bygningerne.

FRI AREAL

Privat gårdrum Halv offentlig Offentligt

ANKOMST - TRAFFIK PASSAGER I BEBYGGELSEN P

P P

GRADER AF OFFENTLIGHED

PRIVATE OPHOLDSAREALER

I bebyggelsen skelnes der imellem private opholdsarealer på altaner og udearealer i tæt tilknytning til boligen, semi-offentlige pladsrum der giver den enkelte bebyggelse en særlig stemning, karakter og identitet, samt de offentlige landskabsarealer og bearbejdede byrum der åbner sig mod de øvrige bydele. Landskabsarealerne udlagt i bebyggelsens pereferi integrerer Campus Sundholm syd med de mange forskelligartede omkringliggende bykvarterer ved at udlægge et stort tæppe der skaber glidende overgang mod syd. Da den centrale bebyggelsesplans friarealer i høj grad �������������������������������������������������������� grundlag for beskrivelsen.

Bebyggelsesplanen optimerer boligernes udearealerne ved at udnytte planens gode orientering i fht verdenshjørnerne i en forskydning af lejlighederne i det horisontale plan. Herved opnås solrige private opholdsarealer mod syd og vest udfor hver enkelte bolig. Bebyggelsen skaber en klar struktur i området, men opnår en varieret og foranderlig sammensætning af både lejlighedstyper, private udeopholdsarealer og egentlige byrum.

P-plads og veje Fri areal Fri areal på bygning Bolig areal

Særlige situationer opstår omkring bebyggelsens hjørner, hvor der etableres gennemgange og centrale cykelrum, redskabs- og skralderum. Her opstår også variationer over de almindelige lejlighedstyper. PLADSRUMMENES IDENTITET Ved at skabe et særligt markeret og karakterfuldt ankomstrum samler bebyggelsen beboerene omkring en fælles pladsdannelse. Der opstår et rum beboerne vil føle en særlig tilknytning til, et ejerskab til hele bebyggelsen og ikke alene til den enkelte lejlighed.

TRAFIK OG PARKERING Der er adgang til området fra hhv. Sundholmsvej og Amager Fælledvej med hver sin tilkørselvej. Fra Sundholmsvej støder man til den eksisterende øst-vestgående vej, ved at køre igennem en port i randbebyggelsen der markerer ankomsten til Sundholm.Vejen giver adgang til hele området og det eksisterende vejsystem. Direkte efter porten er der nedkørsel til p-kælder under den nordligste del af randbebyggelsen.

Man ankommer fra bebyggelsens inderside, og det er igennem dette semi-offentlige fællesrum at bebyggelsen får sin identitet, det er her man færdes og her der skabes et naturligt ejerskab i kraft af fælleskabet med de andre beboere.

Fra Amager Fælledvej fører adgangsvejen til den lavere billigbolig bebyggelse og forbinder ind til det eksisterende system, dog kun som en brandvej over pladsrum xx. Indkørsel til p-pladser på terræn og til p-kælder under den nordlig������������������������������������������������������������ Amager Fælledvej.

P - PLADSER parkering kt +0,5

cykler/ren. kt +0,5

parkering kt +0,5

35 stk.

Parkering i P-kælder Parkering på terræn

En sekundær adgang, vendeplads og parkering etableres sydfra til daginstitutionen og Kulturfabrikkens containeranlæg.

SKRALDERUM OG CONTAINER

UTIONER BEVARING OG FORSTÆRKNING AF EKSISTERENDE BEPLANTNING EKSISTERENDE GRØNNE FELTER

EKSISTERENDE GRØNNE FELTER OG TRÆER

Renovation

FASE INDDELING

1

Eksisterende aktiviteter Nye aktiviteter

2 LANDSKABSSTRATEGI Sundholm er karakteriseret af en karré struktur af ens murstensbygninger med særlige og forskellige haverum omkranset af en større campus. Landskabet i det nye Sundholm Syd, tager sit afsæt i den historiske, karakteristiske måde at skabe særlige steder og lokaliteter på. Der udlægges en campus, der fortsætter grebet fra Sundholm helt ned til Urban Planen. Campus´ beplantes med træer der tager udgangspunkt i det eksisterende udlagt grid. Beplantningen møder Urban Planen med enkle og ens træer og jo længere træerne er placeret inde på campus, des mere særlige bliver de, - de blomstrer, er forskellige og varierer særligt over årstiderne. Bebyggelsens ydersider åbner sig mod de omkringliggende bebyggelser og skaber en glidende overgang der smelter de forskellige karakterer sammen i et stort landskabstæppe. Campus´en hægter sig på Urban Planen og danner en både rummelig og visuel kobling imellem de nye naboer. Sundholms og Urban Planens campus bliver til et stort landskabeligt træk, der møder Ørestaden.

. Der etableres særlige haverum i boligernes gårdrum. Disse rum har en overvældende frodighed med forskellige typer af beplantninger og belægninger. Solhaven, Sportshaven, Terrassen, Pixlhaven, Bakken og Centralhaven har hver deres karakter i valg af planter og måder at løse belægningen på i forhold til de enkelte funktioner. I alle haverum arbejdes der med et skift imellem belægning og beplantning, således at de fremstår som grønne og ikke belagte, - et mix af byen og haven. De grønne kan vedligeholdes af Sundholms beboere uden megen faglig indsigt.

Der trækkes lokale stier igennem området, der forbinder alle nye rum med det eksisterende, stier lægges ud som et skift imellem belægningssten og græs Langs de eksisterende veje etableres lokale, urbane lommer, der både kan strukturere parkering og variere vejens og Campus’en forløb ved at danne en ny kant imellem de to planer. Der etableres en ny plads ved starten af Urban Planen, der som pladserne i Sundholm Syd har en overraskende havekarakter. Parkeringspladser ved Urban Planen tydeliggøres, males og streges op, - så det bliver noget særligt at parkere lige her. De steder hvor bebyggelsen møder den omkringliggende tætte by etableres byrum af en mere urban karakter. Her opstår en konstrueret terræn bearbejdning der indeholder offentlige og udadvendte funktioner som f.eks. miljøhuset der skyder sig op igennem terrænet fra randbebyggelsens kælder og en pladsdannelse mod Amager Fælledvej der åbner op mod Ørestad Nord og skaber et markant rum ved ankomsten til bebyggelsen fra vest. Her indgår også randbebyggelsens stueplan som en aktiv medspiller til en levende pladsdannelse.

INSTITUTIONER I bebyggelsesplanen distribueres strategisk en række mere eller mindre offentlige institutioner, med et fokus på områdets periferi, således at der skabes et naturligt bevægelsesmønster igennem bebyggelsen og at mange områder aktiveres. Udover de velfungerende funktioner der knytter sig til Kulturfabrikken, Sundholm Hospital og dagsaktivtietscenter, etableres en børneinstitution og en udvidelse af Kulturfabrikken til atelier og galleriarealer. Et miljøhus for kvarterløftsområdet, en café og et areal til f.eks. medborgerhus eller liberalt erhverv reserveres i området mod Ørestad Nord.

1

2 3

40 stk.


Fugleperspektiv over helhedsplanen.

HENRIKSHOLM MASTERPLAN

PARALLELOPDRAG FOR FREJA EJENDOMME FOR TERROIR I SAMARBEJDE MED CUBO ARKITEKTER OG SCHØNHERR LANDSKABS ARKITEKTER MAJ-JUNI 2011

Zig zag husene i skoven.

Kanthusene med udsigt over sletten.

Parkhusene med udsigt over sletten.

Haverne Æbler og pærer

Énfamilie boliger 1 etage

Terrasse Blommer

Indkørsel Græsarmering

Mirabel

Områdegrænse Énfamilie boliger 1 etage Terrasse

Ekisterende hegnsbeplantning

Bunkeren Mødestedet

Højen Udsigtspunktet Æbler og pærer

Terrasse

Parkering

Parkhusene ligger t;t placeret s[ deres murer, danner gårdrum og små urbane lommer.

Græsser

Terrasse Énfamilie boliger 1 etage

Blommer

Indkørsel Græsarmering

Faunapassagen

Haverne

Græsser

Æbler og pærer

Terrasse

Vej

Blommer Områdegrænse

Syren og mirabel

Terrasse

Gårdhavehuse 1-2 etgaer

Terrasse

Indkørsel Græsarmering

Ekisterende beplantning

Parkering

Græsser


Portfolio og CV Maria Ahn Walther  

Portfolio og CV Maria Ahn Walther

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you