Page 1

PORTFOLIO

MARIA AHN WALTHER 2011


CV

MARIA AHN WALTHER arkitekt maa Nørrebrogade 190, 4. tv DK – 2200 København N

+45 4014 7028 walther_maria@hotmail.com

---

KOMPETENCER TEKNISKE: Daglig brug af: - AutoCad, Adobe Pakken, 3D studio max, Microsoft Office Kendskab til: - Sketch Up, Rhino

SPROGLIGE: Daglig brug af: - dansk, engelsk Kendskab til: - svensk, norsk, tysk

ARBEJDE Bugten

2011 Terroir v. Gerard Reinmuth og Camilla Jensen-Thorup

V NO

OKT SEP

Ca -teltmpingp lads e

JUN

JUL

AU G

- Skitseforslag til en tilbygning - privat bygherre af Funder by Funder, opføres 2010-11. - Ombygning af et gammelt hønsehus til jagthytte og offentlig udestue på Sejerø. - Tømmerflåde til Sejerø Festivalen 2011 - med støtte fra Dreyer Fonden.

Vandaktiviteter -kajak udlejning -vandski wakeb oard -udspring+spl atform -dykning

MA J

2009-2011 W//W – Katrine West Kristensen & Maria Ahn Walther,

aner Boldlebyball -volrdtennis -bo mning ø v -s -petanque APR

Kontakt Camilla Jensen-Thorup tlf. +45 6126 5562

FEB

R MA

- Parallelopdrag for Henriksholm – i samarbejde med CUBO og Schønherr arkitekter, skitsering af to boligtyper samt udvikling og færdiggørelse af diagrammer og plantegninger.

JAN C

DE

St - -ki ran -nundosk dba at er te ho r liv ld ni ng

Europan 10 - Et af akupunktur punkterne fra planlægningsstrategien til Rudkøbing havn - Bugten.

Kontakt Katrine West Kristensen tlf. +45 5098 3807

2010 Lene Mirdal Arkitekter,

- Skitseforslag af mindre tilbygning til et hus på Amager - Medkoordinator og idéudvikler på teaterforestilling på Skuespilhusets Lille Scene,hvilket indebar research, design af lys, koordinering og planlægning af arbejdsopgaver og afvikling af forestillingen (mar. - apr. 2010). Kontakt Lene Mirdal tlf: +45 2685 7220

2009 Tanja Jordan Arkitekter,

Parallelopdrag til Henriksholm med Terroir, Schønherr og CUBO.

- Parallelopdrag for Sundholm Syd, omdannelse af gammelt hospitals område til nyt boligområde, koncept, planer, diagramudvikling og opsætning. - Sagsarkitekt på ny energirigtig facade af en lagerhal, samt renovering af gårdanlæg og indgangsparti til Titanhus. Kontakt Tanja Jordan tlf: +45 2330 2327

2008 MPH Consult Aps,

- Skitseforslag til en facaderenovering på Frederiksberg, opmåling af ejendom, konstruere tegninger over eksisterende byggeri samt forslag til renovering af facade og baggård, udskiftning af vinduer og døre, samt ekstern kommunikation med bygherre (opført 2009). Kontakt Mogens Puch Hansen tlf: +45 7025 2424

2006 EFFEKT, (praktik)

Parallelopdrag til Sundholm Syd med Tanja Jordan Arkitekter og PK3.

- Udstillingsprojekt “Shanghai Sub-City” til den danske pavilllon på Venedig Biennalen. En bæredygtig masterplan for forstad til Shanghai. Konceptudvikling, designfase, produktion og udstillingsdesign. Kontakt Tue Hesselberg Foged tlf. +45 2628 2868

2004-2007 HLA - Henning Larsen Architects, (studiemedarbejder)

Modelbygger, grafisk arbejde Vesterbrogade 76, DK - 1620 Kbh. V.

Masterplan for EFFEKT udstillet på Venedig Biennalen 2006: ‘Shanghai Sub-Cities’


AKADEMISK BAGGRUND

2010

Niels Brock – Projektstyring for arkitekter.

2002 - 2008

Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 6 – Arkitektur, rum og form ved Cort Ross Dinesen. Reference: Cort Ross Dinesen

2007

ITU – 3D studio Max 8.

2006 - 2007

UdK – Universität der Künste – Berlin, Studio Wiel Arets.

2002

KTS – Københavns Tekniske Skole, Arkitektur og design, Grafisk kommunikation, DTP, Tegning og Illustration.

1996 - 1999

Allerød Gymnasium - Sproglig student.

KONKURRENCER

2010

Sept. - nov. Åndalsnæs – “Millom bakkar og berg utmed havet” – masterplan for udvikling af havneområde i Åndalsnæs, ny profil for byen, hvor havnen stadig skulle kunne fungere som mindre industrihavn og indsejling til Cruise skibe. Jeg stod for koordinering af opgaver, udvikling af koncept, helhedsplan og præsentationsmateriale.

2009

Feb. - jun. Europan 10 – “Arkipunktur af Rudkøbing havn” – havnestrategi for hvordan man kan profilere og planlægge en udvikling og omdannelse af et havneområde på en ø, hvor der er en jævn folkeflugt fra. Mine hovedopgaver i denne konkurrence var tekst, diagrammer, snittegninger og visualiseringer.

2008

Sept. - okt. Gethsemane Kirke – “Relight my fire” – omdannelse og nyanvendelse af kirker på Vesterbro, hvor ny identitet, nyt program for kirken og dens omkringliggende park skulle udvikles. Jeg stod for tegning og visualisering.

Tømmerflåde lavet til Sejerø Festivalen 2011.

2005

Aug. - okt. Fremtidens Bibliotek – hvordan ser fremtidens bibliotek er, et interaktivt web-baseret forslag, hvor der blev rejst spørgsmål til biblioteket som fysisk manifestation, dens rolle som institution i samfundet og hvordan biblioteket transformeres fra fysisk sted til en virtuelt platform. (gruppepræmiering 2. præmie). Holdt efterfølgende debatoplæg på Århus Statsbibliotek til den årlige bibliotekar konference.

UDSTILLINGER

- Louisiana – “En grønnere arkitektur”, 1:20 interaktiv model udarbejdet hos TJA til hvordan man kan energirenovere muret byggeri fra 1940-1960’erne på en bevaringsværdig og fornyende måde, uden at fratage de små lejligheder m2.

- Venedig Biennalen – “Shanghai Sub-City”, en visionær masterplan for et nyt byområde uden for Shanghai, udstillet i den danske pavillon, som vandt Guld Bjørnen for bedst pavillon. Film, model, plancher. - DAC – “Kartografi, Morfologi, Topologi”, 280 s. katalog fra Sommerskolen Hydra – et forskningsbaseret projekt under Cort Ross Dinesen og Claus Peder Pedersen. En udvikling af tegningen som redskab. Samt en udstilling på DAC – hvor udvalgte tegneprojekter var udstillet, deriblandt mit.

Visualisering til afgangs projekt ‘Et sted til ny cirkus’

- KASB – “Pilotprojekt Gropiusstadt” – fotoudstilling, der omhandlede bydelen Gropiusstadt tegnet og opført er Walter Gropius, om hvordan midlertidig kunst i det offentlige rum kan være med til at sætte gang i byudviklingen af området.

Koordinator og lys design til forestilling ‘Til bords’ på Skuespilhusets Lille Sene

CV Maria Ahn Walther  

CV Maria Ahn Walther

CV Maria Ahn Walther  

CV Maria Ahn Walther

Advertisement