Page 1


PORKKALAN LUKIO Rehtori Matti Autero 050 310 7078 Kirkonkylän opetuspiste Kirkkotallintie 6 A 02400 Kirkkonummi apulaisrehtori 050 414 3602 opinto-ohjaaja 040 574 3947

Masalan opetuspiste Masalantie 268 02430 Masala apulaisrehtori 050 414 3464 opinto-ohjaaja 040 126 9343

kanslia 040 126 9339

kanslia 040 126 9341

hakukoodi 0370/000 opiskelijamäärä 450 aloituspaikat 108

hakukoodi 0359/000 opiskelijamäärä 109 aloituspaikat 56

www.porkkalanlukio.fi


SISÄLTÖ SE OLI NÄTTI KURSSI Rehtori Matti Autero KORKEATASOINEN LUKIOKOULUTUS ON KIRKKONUMMEN NUORTEN ETU Opetustoimen johtaja Jukka Pietinen KEVÄÄN YLIOPPILASJUHLA 2013 Kevään 2013 ylioppilaat Ylioppilaan puhe Iiris Somervuori Stipendien saajat ja lahjoittajat OPINTOMATKA ROOMAAN ITÄMERI-PÄIVÄ 7.5. TET-PÄIVÄNÄ AMMATTIKORKEAKOULU TUTUKSI VAIKUTTAVUUTTA YHTEISTYÖLLÄ LANGATON TEKNOLOGIA TUTUKSI LUKION LIIKUNTAPAINOTUS TÄYTTI 10 VUOTTA! ABIEN RIEHAA PENKKAREISSA 2013 WANHOJEN TANSSIT 2013 LUKION PUUROJUHLA VIRITTI JOULULOMAAN SYKSYN YLIOPPILASJUHLA 2012 Syksyn 2012 ylioppilaat Stipendien saajat ja lahjoittajat Ylioppilaan puhe Teemu Lehto LUKUVUOTEEN MAHTUI PALJON Opintomatka Turkuun Antiikin jäljillä Helsingissä Elämänmakuinen musikaali


Rehtorin havaintoja lukuvuodesta 2012–2013

SE OLI NÄTTI KURSSI!

L

ukion käytävillä kulkiessa korviin osuu opiskelijoiden keskusteluista yksittäisiä lausahduksia. Yksi erityisesti huomiota kiinnittänyt kommentti kuului: ”Se oli nätti kurssi!” Keskustelu tuntui käyvän syventävistä kursseista, joiden antia opiskelijat ryhmässä puntaroivat. Nuorten puheet koskevat toki kaikkea muutakin kuin lukion kursseja. Kuitenkin myös opiskelu aiheena ylittää ”uutiskynnyksen” ja opintojen sisällöt ovat tärkeitä. Tämä haastaa jatkuvasti myös meitä oppilaitoksena, jotta uudistuen pystymme tukemaan ja kannustamaan nuoria heidän tavoitteissaan. Mielestäni monipuolinen opetustarjonta on jälleen ollut yksi ehdoton vahvuutemme. Kevään ylioppilaskirjoituksissa tunnelma oli hyvin keskittynyt. Eräs opiskelija totesi kirjoitustilanteesta, että ’se oli ihan parasta’. Oli kuulemma rauhallista, oli aikaa paneutua, oli hieno tilaisuus koetella omaa osaamistaan. Painotuksia, hankkeita, teemapäiviä Lukiomme painotukset ovat jälleen tarjonneet opiskelijoille kosolti sekä sisältöjä että opiskelun tapoja monipuolistavia kursseja. Kymmenen vuotta täyttäneen liikuntapainotuksen vankka suosio on jatkunut. Median ja taideilmaisun painotus on profiloitunut entistäkin näkyvämmäksi musiikin ja ilmaisutaidon esityksinä, monipuolisina kuvataiteen töinä ja uudistuneena verkkolehtenä. Opinto-ohjauksen kehittämishankkeen myötä olemme vakiinnuttaneet Porkkalan lukioon uusia ohjauksen toimintamalleja, uusia kursseja sekä monipuolista yhteistyötä niin työelämän kuin erityisesti korkeakoulujen kanssa. Valmiuksien antaminen jatkoopintoihin ja niiden suunnitteluun näkyy toiminnassamme vahvasti.

Langaton teknologia tulee myös lukioon. Omassa kehittämishankkeessamme olemme aloittaneet tämän kehityksen määrätietoisen huomioimisen myös lukion pedagogisissa käytännöissä. Asiasta innostuneet opettajamme ovat tässä kehityksessä avainasemassa. Oppiaineita integroiva tarjonta kuuluu varmasti lukion tulevaisuuteen. Olemme jo asiassa monin tavoin aktiivisia. Toukokuun monipuolinen Itämeri-päivämme tarjosi oivan näytön oppiainerajoja ylittävästä koulupäivästä.


Jaksotus vaihtui Lukuvuoden jaksotuksen yhtenäistäminen viiteen jaksoon toteutettiin tänä lukuvuonna. Asiaa puitiin paljon jo etukäteen ja keskustelua on käyty pitkin lukuvuotta. Muutoksen vaikutuksia on puntaroitu monipuolisesti eri näkökulmista ja tämän avulla käytäntöön on nähdäkseni sopeuduttu hienosti. Kevään viimeisessä lukion johtoryhmän kokouksessa kävimme laajan keskustelun päättyvästä lukuvuodesta tavoitteena tunnistaa myös toiminnan kehittämisen alueita. Hieman yllättyneenä totesimme, että lukuvuotta taaksepäin katsoessamme jaksotus ei ainakaan sillä kertaa noussut erityisesti esille. Mistä tämä kertoo? Mielestäni ainakin siitä, että Porkkalan lukion lukuvuosi on ollut rikas ja monipuolinen. Opetus ja opiskelu, juhlat ja muut tapahtumat sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liittyminen osaksi aktiivista lukioyhteisöä ovat olleet vuoden pääasioita. Tämän vuosikertomuksen sisältö puhukoon puolestaan. Sydämelliset kiitokseni kuluneesta lukuvuodesta koko Porkkalan lukion lukioyhteisölle, niin opiskelijoille kuin henkilöstölle!

Matti Autero rehtori


Opetustoimen johtajan tervehdys Jukka Pietinen Porkkalan lukion ylioppilasjuhlassa 1.6.2013

KORKEATASOINEN LUKIOKOULUTUS ON KIRKKONUMMEN NUORTEN ETU

K

irkkonummen opetustoimessa on viimeisten neljän vuoden aikana koettu suuria muutoksia. Kuntaan on rakennettu kolme uutta koulurakennusta ja kaksi peruskoulua on yhdistetty yhtenäiskouluksi. Toinen yhdistymisprosessi on käynnissä. Myös lukio-opetuksessa on toteutettu vastaava uudistus. Masalan ja Porkkalan lukiot yhdistettiin hallinnollisesti kaksi vuotta sitten samalla, kun koulu sai uuden rehtorin. Hallinnollisen yhdistymisen myötä käynnistynyt toiminnallinen yhdistyminen on ollut lukiossa tänään päättyvän lukuvuoden keskeinen tavoite. Lukiolla on uusi yhteinen opetussuunnitelma ja opetus on jaettu molemmissa toimipisteissä viiteen jaksoon. Opetusta annetaan monipuolisesti molemmissa toimipisteissä, mutta tietyin osin sitä on keskitetty opetusryhmien muodostumisen takaamiseksi. Oppituntien muuttaminen 75 minuutin pituiseksi on suonut mahdollisuuden muokata koulupäivää siten, että tarvittaessa opiskelijat ja opettajat voivat kätevästi siirtyä toimipisteestä toiseen kesken päivää. Näin molempien toimipisteiden opiskelijoille on kyetty tarjoamaan aikaisempaa runsaampi kurssitarjotin.

Myös lukion virkarakennetta on tarkistettu siten, että mahdollisuuksien mukaan opettajien virat ovat nykyisin lähtökohtaisesti lukion virkoja aikaisempien perusopetuksen kanssa yhteisten virkojen sijaan. Tämä helpottaa oleellisesti sekä Nissnikun koulun että Porkkalan lukion opetusjärjestelyiden toteuttamista. Vaikka Porkkalan lukio kykenee toimimaan kahdessa toimipisteessä, sen jatkon kannalta on tärkeää, että opetus keskitetään yhteen opetuspisteeseen hyvien kulkuyhteyksien ääreen tänne kunnan keskustaan. Porkkalan lukio jakaa molemmissa toimipisteissään tilat perusopetuksen kanssa. Siksi sen tilaratkaisut ovat kiinteässä yhteydessä perusopetuksen tilaratkaisujen kanssa.


Lukio kilpailee pääkaupunkiseudun muiden lukioiden kanssa opiskelijoista. Kirkkonummelta on erittäin hyvät kulkuyhteydet suoraan Helsingin keskustaan ja siellä sijaitseviin lukioihin. Siksi Porkkalan lukion vetovoimaisuuden turvaaminen vaatii tilojen suhteen pikaisia ratkaisuja, sillä niiden toteuttaminen vie käytännössä useita vuosia.

On ilahduttavaa, että Porkkalan lukio näkyy myös koulun ulkopuolella. Paikallislehden sivuilla on usein kirjoituksia lukion toiminnasta ja opiskelijoiden vierailuista niin kotimaan kuin ulkomaisiin kohteisiin. Voisin veikata, että mm. Rooman matkalle osallistuneet saivat ikimuistoisia kokemuksia käyskennellessään antiikin Rooman raunioilla.

On kirkkonummelaisten lasten ja nuorten etu, että Porkkalan lukio kykenee tarjoamaan korkeatasoisia alueellisia toisen asteen yleissivistäviä koulutuspalveluita myös 2020luvulla.

On ollut todella mukavaa saada kutsu syksyisiin musiikkiteatteriesityksiin, joissa loistaa tekemisen meininki, onnistumisen ilo ja ylpeys omasta lukiosta.

Haluan kiittää lukion opettajakuntaa ja muuta henkilöstöä tehdystä työstä. Uuden Porkkalan lukion rakentaminen on sujunut ammatillisesti ja innostuneesti. Olette omalla työllänne osoittaneet, että lukioiden yhdistäminen on ollut järkevää ja että se todellakin tukee opiskelijoita opintiellä. Olette myös aktiivisesti tarttuneet haasteeseen kehittää opetusta nykyaikaista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Haluan onnitella tänään ylioppilaslakkinsa saavia abiturientteja keskeisen yleissivistävän tutkinnon suorittamisesta. Toivon, että pääsette jatkamaan opintojanne valitsemaanne opinahjoon ja Teitä itseänne kiinnostavalle alalle. Olen varma, että olette saaneet Porkkalan lukiossa erinomaiset edellytykset menestyä tulevissa opinnoissanne. Toivotan lopuksi kaikille läsnäolijoille hyvää ja aurinkoista kesää!

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat vuonna 2016 osittain sähköisiksi. Porkkalan lukiossa tämä on otettu jo nyt huomioon opetuksessa. Haluan esittää kiitokseni rehtori Matti Auterolle. Hyvä porukka ansaitsee hyvän johtajan. Olet lämpimällä ja reilulla otteella johtanut henkilöstöäsi sitä kuunnellen ja sen osaamista arvostaen. Voimme tänään todeta, että uusi Porkkalan lukio on muodostunut hyvällä yhteistyöllä oppilaitokseksi, joka huomioi opiskelijansa yksilöllisesti.

Jukka Pietinen opetustoimen johtaja Kirkkonummi


KEVÄÄN 2013 YLIOPPILASJUHLA Porkkalan lukion ylioppilasjuhla vietettiin 1.6.2013 Kirkonkylän opetuspisteessä. Valkolakin päähänsä painoi yhteensä 99 ylioppilasta lukion päivälinjalta ja aikuislinjalta.

Chorus Floridus esitti keskiaikaisen kevätlaulun Tempus adest floridum. Kuoroa johti musiikin lehtori Satu Jämsä.


KEVÄÄN 2013 YLIOPPILAAT PORKKALAN LUKIO Aaltonen Ala-Ojala Bergholm Flyktman Hallipelto Hannu Hedman Helin Hepo-oja Hepolehto Hillo Hinkkanen Hirvi Holopainen Holm Hynninen Hynynen Häiväläinen Ignatius Ilmanen Jaanson Jalava Junkkari Kainulainen Koskivirta Kaistinen Kajaste Kesälä Koski Kosonen Koutonen Kuvaja Kylliäinen Kääriäinen Laasonen Larjanne Lehtonen Levón Liitsola Luostarinen Lyytikäinen Magnusson Malmsten Manninen Mutkala Mörsky Nyman Oinonen Ordèn Palmu

Janne Vilhelm Pinja Markus Martti Riku Aino Ivan Antti Santeri Emmi Riikka Elina Kreeta Riku Joona Piia Henri Adele Tuuli-Maaria Aatu Heli Pekka Marjut Vili Hanna Tapio Karoliina Niina Rami Miina Perttu Ilmari Henri Pyry Viola Lauri Linda Kristiina Inga Kaisla Nora Kim Miika Visa Julia Aapo Niko Tiia Maria

Pekkarinen Pikki Ponnikas Puntila Puurunen Riesen Ryynänen Rönnberg Saloniemi Seppälä Sivaro Somervuori Sorvari Sundberg Suni Suni Sääksjärvi Tanskanen Tarik Tenhunen Teukku Turkki Unt Varonen Veijalainen Vilén Åkerblom

Pirre Markus Ville Oskari Ville Tinka Roope Annina Petri Pyry Niklas Iiris Rosina Valtteri Maiju Miikka Reetta Jere Armina Petra Jeremi Markus Laura Konsta Raimo Piia Aleksi

Aikuislinja Anttila Eronen Halonen Hussi Kauppinen Koskinen Kuokkanen Leppäniemi Markkanen Nieminen Närhi Ohvo Pirilä Raivio Reinholm Rytsölä Räsänen Sinkko Wallenius Ylimaula

Jakke Kaarina Lotta Mirva Samu Panu Olli-Pekka Minna Anna Tiia Julia Toni Pekka Raul Oona Teemu Pinja Simo Riku Mirelle


Ylioppilaan puhe IIRIS SOMERVUORI

KAIKELLA OPISKELULLA ON OLLUT PÄÄMÄÄRÄ

O

lemme kaikki kokoontuneet juhlistamaan uusia ylioppilaita tänne koulun juhlasaliin. Monella ylioppilaalla on kolme vuotta, toisilla neljä vuotta, lukio-opiskelua takana. Kaikella opiskelulla on ollut päämääränä valmistua ylioppilaaksi ja saada yleissivistystä ennen siirtymistä työelämään tai jatko-opiskeluiden pariin. Vaikka valmistuminen onkin siintänyt jokaisen tavoitteissa, on lukio tuonut elämäämme muutakin kuin vain jatkuvat kirjapinot. Se on ollut sosiaalinen ympäristö, joka on ollut osa jokapäiväistä elämäämme. Porkkalan lukio on ollut monelle se helppo vaihtoehto, koska se on lähellä ja täällä on hyvä ryhmähenki. Opiskelijoiden vähäisyyden ja pienien tilojen takia täällä on aina ollut tiivis tunnelma, joka on osaltaan auttanut ryhmäytymisessä. Yhteiset kokemukset, hyvä huumori ja ennakkoluuloton asenne ovat olleet keskeisessä roolissa, jotta Porkkalan lukio on juuri sellainen paikka kuin se on. Huolta ei ole tarvinnut kantaa myöskään satunnaisista epäonnistumisista, sillä Porkkalan rento ilmapiiri on vertaansa vailla. Siirtyminen lukioon tapahtui suoraan yhdeksänneltä luokalta ja ensimmäinen puoli vuotta meni varmasti jokaisella jos jonkin moisessa totuttelussa. Luokkahuoneiden numerot tuntuivat olevan aivan sekaisin ja käytävällä välituntien aikaan liikkumiseen olisi tarvittu aura-auto, niin tungosta siellä oli. Ihmeteltävää riitti myös muissa käytännöissä, joita lukioon siirtyminen toi tullessaan. Jotta tilanteesta saatiin täydellinen soppa, oli

syksyllä luvassa vielä ykkösten pukeutumisviikko. Aamutossut jalassa ja kirjat tyynyliinassa kotiin kävellessäni mietin, että tällaistako täällä lukiossa sitten onkin. Muutamat oppilaat ottivat pukeutumisviikon ohjeet niin kirjaimellisesti, että saapuivat kouluun lähes ilman vaatteita. Siinä riitti varmasti kummastusta silloisille abeille. Opettajat olivat kaikille uusia ja vaikuttivat omalta osaltaan kouluun tutustumiseen. Rohkeimmat olivat jo yhdeksännen luokan keväällä käyneet pikakurssin lukion pitkästä matikasta Armisen ja Kaakon opastuksella. Kurssin arvosanat eivät ainakaan helpottaneet sitä tunnetta, että lukiossa kaikki on vaikeampaa kuin yläasteella. Opettajat herättivät muutenkin kummastusta ykkösten kesken. Sänkiahon historian opetus oli jotain aivan muuta kuin nukuttavaa opettajan


puhumista luokan edestä. Matikan tunnilla Hämeen-Anttilan taululle piirtämät herra ja rouva vektorit tuijottivat takaisin niitä hölmistyneinä tuijottavia oppilaita. Koko koulun ryhmähenkeä nostettiin vuosien varrella useilla tempauksilla. Muun muassa vappurieha ja koulun yhteiset liikuntapäivät olivat suosittuja. Vappuna pukeutumisteeman lisäksi järjestettiin usein kilpailuja koulun yläaulassa, joka pienuudestaan huolimatta onnistui mahduttamaan kaikki hurraavat oppilaat kisailijoiden ympärille. Liikuntapäivinä taas oli monenmoista vaihtoehtoa, esimerkiksi keilausta, jalkapalloa, alkusammutusta tai jopa elokuvien katselua. Vuosi 2011 oli erityinen vuosi koko maailmassa, ainakin meille suomalaisille. Sinä vuonna Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden toista kertaa historiansa aikana. Koko Suomi puhkesi juhlaan, eikä se jäänyt näkemättä meidänkään koulussa. Info tv oli täynnä voitonriemuisia ilmoituksia, eikä tavallisen rauhallisesta koulupäivästä ollut tietoakaan. Samana vuonna juhlittiin myös Katen ja Williamin häitä Englannissa. Sinä päivänä luokkien ovet repsottivat auki ja jokaisesta luokasta kuului toimittajan innostunutta selostusta, kun häiden juhlavieraita esiteltiin. Lähes kaikkien luokkien mielenkiinnon kohde oli taululle heijastettu suoralähetys häistä. Tapahtuipa silloin sellainen harvinaisuuskin, että pääsimme aikaisemmin koulusta kuin normaalisti. Kun abi-vuosi vihdoin ja viimein koitti, oli jokaisella jo paljon työtä takana, mutta vielä lukemista edessä. Nyt olisi myös päätettävä, mihin sitä oikein haluaisi lukion jälkeen jatkaa. Ajatukset tulevaisuudesta havahduttivat, sillä

enää ei olisi kauan aikaa kevääseen ja hakuaikoihin. Kaiken kiireen ja stressin keskellä viihdettä ja rentoutumista tarjosivat muun muassa abi-risteily ja penkkarit. Penkkarit eli penkinpainajaiset olivat monelle varmasti tapahtuma, jota oli odotettu jo alaasteelta lähtien. Mikäs sen hauskempaa, kuin päästä heittämään karkkia rekan lavalta? Abiturienttien viimeinen kevät alkoi ylioppilaskirjoituksilla. Ahkerimmat aloittivat lukemisen jo loppusyksystä, syksyn kirjoitusten jälkeen ja jaksoivat puurtaa viimeiseen kokeeseen asti. Jokaisella oli varmasti rankka kevät, sillä useat kirjoittivat monia aineita, jolloin koulun liikuntasalissa sai istua varmasti tarpeekseen. Kevään aikana ne abit, jotka aikoivat pyrkiä jatko-opiskelemaan, lähettivät hakemuksensa eri yliopistoille tai ammattikorkeakouluille. Luku-urakkakaan ei siinä tapauksessa loppunut ylioppilaskirjoituksiin, vaan lukeminen sen kun yltyi vaan. Pääsykokeet kun olivatkin yllättävän vaativia. Onneksi apua sai esimerkiksi valmennuskursseilta, joita eri yritykset tarjoavat. Osalla jatko-opiskelemaan hakeneista ovat pääsykokeet onnellisesti jo takanapäin, mutta joillakin ne ovat vielä edessä. Tuloksia puolestaan saa vielä jännittää ainakin tämän kuukauden. Vaikka valmistuminen lukiosta on iloinen asia, ei sille pienelle haikeudelle ja jännitykselle, joka sisältä pulppuaa, voi mitään. Harva vielä tietää, mitä syksyllä tulee elämässä tapahtumaan. Sanotaankin, että emme huomaa elämämme tärkeitä hetkiä, ennen kuin on liian myöhäistä, joten otetaan tästä hetkestä kaikki irti. Suurin osa meistä asuu vielä vanhempien luona, joten monella on edessä oman elämän aloitus ja ehkä muutto omaan kotiin.


Nykyiset koulukaverit lähtevät ehkä eri suunnalle opiskelemaan tai töihin ja uusia tuttavuuksia tulee kasapäin lisää. Joku saattaa repäistä ja lähteä katselemaan maailmaa ulkomailta käsin. Kaikkea voi tapahtua, sillä elämä on nyt avoin meille. Olemme tehneet hyvän suorituksen, kukin omalla tyylillämme ja parhaamme tehden, joten olemme vapautemme ansainneet. Niinpä haluamme yhdessä kiittää kaikkia opettajia ja rehtoreita, jotka ovat meistä pitäneet niin hyvää huolta lukiovuosien ajan ja valmentaneet meitä tulevaan elämään. Tahdomme kiittää myös koulun henkilökuntaa, joka on huolehtinut että koulun käyntimme tapahtuu mukavassa ympäristössä. Isot kiitokset muille oppilaille, sillä ilman teitä ei tämä olisi Porkkalan lukio. Kiitokset myös vanhemmille ja sukulaisille, jotka ovat tänään täällä meitä juhlimassa. Viimeiseksi haluan toivottaa kaikille uusille ylioppilaille hyvää jatkoa ja toivon, että tapaamme taas pian uusien haasteiden parissa!

Iiris Somervuori Kirkkonummella 1.6.2013 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste


Ohjelma 1.6.2013 ♣ Jean Sibelius, Alla Marcia abiturientit saapuvat airuiden johdattamina Jukka Pietinen Opetustoimen johtajan tervehdys Chorus Floridus Tempus adest floridum keskiaikainen kevätlaulu Piae Cantiones – kokoelma Chorus Floridus Maailma on sun säv. M. Mikkola, O. Grundström sov. Satu Jämsä Silmu Räsänen, viulu Atte Frestadius, kitara Kasperi Särkikoski, basso Vaihto-oppilaiden puhe Yumi Ishii, Franziska Matschek Rehtorin puhe Matti Autero Todistusten jako ja ylioppilaiden lakitus Rehtori ja ryhmänohjaajat Gaudeamus Igitur yhteislauluna Camille Saint-Saens, Joutsen Pinja Räsänen, sello Ylioppilaan puhe Iiris Somervuori Suvivirsi

♣ Airuet Nora Almari, Kia Rouhelo, Lauri Alkki, Emil Vehanen

Pinja Räsäsen vaikuttava tulkinta Camille Saint-Saensin Joutsenesta oli nuoren ylioppilaan lahja yleisölle.


STIPENDIT KEVÄT 2013 ABB

Hallipelto Martti 100 € fysiikan opiskelijalle

DANISCO

Sivaro Niklas 100 € erinomaisista kemian tiedoista

HANDELSBANKEN

Räsänen Pinja 75 € ahkeralle opiskelijalle

HELSINGIN SANOMAT

Hirvi Elina lehtitilaus aidosta kiinnostuksesta äidinkieleen

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Hinkkanen Riikka, Turkki Markus, Varonen Konsta opinnoissa menestymisestä

KIINTEISTÖMAAILMA KIRKKONUMMI

Koutonen Miina, Sinkko Simo 100 € liikunnallisuudesta

KIRKKONUMMEN INFO-KIRJAKAUPPA

Tarik Armina 60 €:n lahjakortti hyvästä menestyksestä ylioppilaskokeessa suomi toisena kielenä Holm Riku kirja hyvästä englannin kielen taidosta Unt Laura kirja hyvästä ruotsin kielen taidosta Hollfast Heidi, Karlsson Kalle, Murola Katri kirja äidinkielestä kiinnostuneille opiskelijoille

KIRKKONUMMEN KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU Liitsola Kristiina 50 € hyvästä opintomenestyksestä KIRKKONUMMEN OPTIIKKA

Flyktman Markus 50 € hyvästä kielitaidosta

KIRKKONUMMEN POHJOLA-NORDEN

Sääksjärvi Reetta sanakirja erinomaisesta ruotsin kielen taidosta

KIRKKONUMMEN ROTARYKLUBI

Kosonen Rami positiivisesta suhtautumisesta opiskelutovereihin ja koulun henkilökuntaan

KIRKKONUMMEN SANOMAT

Kaistinen Hanna, Kuvaja Perttu 100 € hyvästä menestyksestä äidinkielen ylioppilaskokeessa

KIRKKONUMMEN STEELBAND RY

Sääksjärvi Reetta kunniakirja ja 30 € aktiivisesta pannustelusta lukion aikana


STIPENDIT KEVÄT 2013 KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Tanskanen Jere 85 € aktiivisesta seurakuntatyöstä Tenhunen Petra uskonnon opiskelussa menestyneelle KIRKKONUMMEN YMPÄRISTÖYHDISTYS

Kauppinen Samu, Magnusson Nora 50 € kiinnostuksesta luonnontieteisiin

KNBA RY

Kuvaja Perttu, Kääriäinen Henri, Manninen Miika, Sinkko Simo, Suni Miikka, Teukku Jeremi, Åkerblom Aleksi 10 € koripallourheilun edistämisestä lukion yhteydessä

KOULUJEN MUSIIKINOPETTAJAT RY

Räsänen Pinja Pro Musica- mitali ja kunniakirja ansiokkaasta musiikkitoiminnasta lukioaikana

LC-KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT

Larjanne Viola, Lyytikäinen Kaisla 250 € reippaalle ja opinnoissaan menestyneelle ylioppilaalle

LC-SIUNTIO

Hinkkanen Riikka 75 € siuntiolaiselle matematiikassa menestyneelle ylioppilaalle

LM ERICSSON

Hirvi Elina, Hynninen Joona, Teukku Jeremi 100 € hyvistä taidoista matemaattisissa aineissa Sääksjärvi Reetta 100 € hyvistä taidoista matemaattisissa aineissa ja kielissä

LÄHITAPIOLA UUSIMAA

Kääriäinen Henri 100 € vastuuntuntoisesta opiskelusta ja kiinnostuksesta maantieteeseen

LÄNSI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI

Kylliäinen Ilmari 50 € hyvästä opintomenestyksestä

MAOL ESPOO RY

Oinonen Niko 50 € matematiikan ja luonnontieteiden opinnoissa osoitetun poikkeuksellisen harrastuneisuuden ja erinomaisen menestyksen perusteella

MASALAN ASUKASYHDISTYS

Veijalainen Raimo 50 € erinomaisesta suoriutumisesta englannin kielen ylioppilaskokeessa

MATKAHAUKKA OY

Sorvari Rosina 100 € monipuolisesta kielitaidosta


STIPENDIT KEVÄT 2013 MOVIA

Sivaro Niklas 35 € hyvästä kielitaidosta Kajaste Tapio 35 € kiinnostuksesta yhteiskunnallisiin aineisiin

NORDIC ALUMINIUM

Åkerblom Aleksi 100 € hyvistä taidoista matemaattisissa aineissa

PAAVO KATAIKKO OY

Varonen Konsta 50 € fysiikan taidoista

POHJOLA-NORDEN

Ahokas Aarne, Hietala Klaus, Hurme Isla, Lehto Tommi, Nygren Iiris, Sarparanta Niklas, Unt Kadri kirja ruotsin kielen opinnoissa menestyneille opiskelijoille

PRYSMIAN

Ignatius Adele 100 € hyvistä taidoista matematiikassa

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN SUURLÄHETYSTÖ Riesen Tinka kirja hyvästä saksan kielen taidosta SANOMAPRO

Oinonen Niko sanakirja hyvästä menestyksestä englannissa Hedman Aino sanakirja englannin kielestä kiinnostuneelle

SIEMENS

Anttila Jakke 100 € matemaattisista aineista kiinnostuneelle

SVERIGEKONTAKT I FINLAND

Ignatius Adele, Kylliäinen Ilmari kirja ruotsin kielestä kiinnostuneelle ja opinnoissaan menestyneelle

SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ KIRKKONUMMELLA

Malmsten Kim rahasto-osuus 170 € hyvistä tiedoista psykologiassa Vilen Piia rahasto-osuus 170 € hyvistä tiedoista englannissa Lehtonen Lauri rahasto-osuus 170 € hyvästä opintomenestyksestä Turkki Markus rahasto-osuus 170 € hyvästä opintomenestyksestä Aaltonen Janne rahasto-osuus 170 € hyvistä tiedoista maantieteessä Hedman Aino rahasto-osuus 170 € hyvistä tiedoista A-ruotsissa


STIPENDIT KEVÄT 2013 SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ SIUNTIOSSA

Riesen Tinka rahasto-osuus 120 € hyvästä opintomenestyksestä siuntiolaiselle ylioppilaalle

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 100-VUOTISSÄÄTIÖ Oinonen Niko 1000 € 63–66 pistettä laajasta matematiikasta ylioppilaskirjoituksissa TIEDE

Somervuori Iiris lehtistipendi kiinnostuksesta ja hyvästä menestyksestä maantieteessä

VARUBODEN

Seppälä Pyry, Hepo-oja Antti 50 € lahjakortti fysiikan ja matematiikan opinnoissa menestyneelle

Porkkalan lukio ja stipendien saajat kiittävät lämpimästi kaikkia lahjoittajia!

Vaihto-oppilaat Franziska Matschek ja Yumi Ishii kiittivät puolestaan Porkkalan lukiota antoisasta vuodesta ja kertoivat saaneensa paljon uusia ystäviä. Opettajat olivat päteviä mutta rentoja. He eivät alkaneet kirkua, jos opiskelija myöhästyi viisi minuuttia tunnilta. Kotona Itävallassa Franziska olisi joutunut pyytämään anteeksi myöhästymistään jopa vanhemmiltaan


OPINTOMATKA ROOMAAN Porkkalan lukion 13 opiskelijaa teki ikimuistoisen opintomatkan Roomaan 14.–18. 5. 2013.

Mukana oli opiskelijoita molemmista opetuspisteistä ensimmäisen vuositason opiskelijoista abiturientteihin. Ohjaavina opettajina matkalla toimivat kuvataiteen lehtori Sinikka Kannosto-Elomaa ja historian ja yhteiskuntaopin lehtori Ossi Kokkonen. Pohjaa Rooman matkalle oli hankittu edellisenä talvena Taidehistorian tai Antiikin kulttuurihistorian kurssilla.

Opintomatkan ohjelma oli tiivis ja ohjattua ohjelmaa riitti aamusta iltaan. Ensimmäisen päivän aikana ryhmä tutustui muun muassa kirkkoihin, aukioihin ja arkeologisiin kohteisiin kaupungin historiallisessa keskustassa. Toisena päivänä vierailtiin antiikin historiallisissa kohteissa Palatium-kukkulalla, Forum Romanumilla ja Colosseumilla. Päivän aikana tehtiin myös retki vanhan kaupunginmuurin ulkopuolella sijaitsevaan Pyhän Sebastianin katakombiin


Kolmannen päivän pääkohteet sijaitsivat Tiber-joen toisella puolella. Vatikaanin museo ja Pietarinkirkko olivat maailman pienimmän valtion vetonauloja. Näiden jälkeen ryhmä tutustui intendentti Simo Örmän opastuksella Suomen Rooman instituuttiin Villa Lanteen.

Viimeisenä päivänä osa ryhmästä kävi vielä Eurissa muiden tutustuessa kaupunkiin. Opiskelijoiden ja opettajien mielestä opintomatka onnistui erinomaisesti. Viiden päivän aikana nähtiin Rooman pääkohteet ja paljon muutakin.

Neljäntenä päivänä vuorossa oli lisää kaupunkikävelyä ja ohittamattomin turistikohteita, kuten Fontana di Trevi, Espanjalaiset portaat ja Pantheon.

Opintomatkaan voi tutustua tarkemmin verkkolehti Taukotilan toukokuun blogissa. http://taukotila.blogspot.fi/2013_05_01_archive.html


ITÄMERI-PÄIVÄ 7.5. Tiistaina 7.5.2013 järjestettiin Kirkonkylän opetuspisteessä lukion yhteinen Itämeri-päivä. Tarjolla oli monipuolista ohjelmaa, josta vastasivat ulkopuoliset yhteistyötahot ja lukion omat opettajat.

Valokuvaaja Teemu Köppä kertoi Itämeren valokuvaamisesta. Hänen valokuvistaan oli pystytetty päivän näyttely.

Itämeri-päivän pääpuhuja oli asiamies Mathias Bergmanin. Hänen esityksensä Baltic Sea Action Group ja kansainvälinen yhteistyö Itämeren hyväksi kertoi niistä toimista, joilla Itämeren tilaa voidaan kohentaa. Bergmanin esitys kaikille yhteinen tapahtuma, jonka jälkeen opiskelijat jakaantuivat kuuntelemaan neljää ulkopuolista vierailijaa. Sukeltaja Stig Gustavsson johdatti opiskelijat auditoriossa merenalaiseen maailmaan, Itämeren lumoavaan luontoon ja ainutlaatuisiin hylkyihin näyttävän ja monipuolisen kuvamateriaalin myötä

Kirkkonummen kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta lähestyi päivän teemaa paikallisesta näkökulmasta katsauksessaan Itämeri, meidän meri. Paikallista järjestötoimintaa esitteli Kirkkonummen meripelastajien Janne Linnosaari kertoessaan vapaaehtoisesta meripelastustoiminnasta harrastuksena. Hanna Seimola puolestaan valotti WWF:n toimintaa Itämeren hyväksi. Päivän toinen kaikille yhteinen tapahtuma oli kirjailija Juha Ruusuvuoren omaelämäkerrallista materiaalia ja kulttuurihistoriaa yhdistänyt puheenvuoro Miksi Itämeri liitti Suomen Eurooppaan?


OHJELMA Teemu Köpän valokuvanäyttely A 211 9.00–10.00

liikuntasali Avaussanat rehtori Matti Autero Baltic Sea Action Group ja kansainvälinen yhteistyö Itämeren hyväksi asiamies Mathias Bergman Porkkala Steel Band

10.15–11.15 Itämeren lumoava luonto ja ainutlaatuiset hylyt sukeltaja Stig Gustavsson auditorio Itämeri, meidän meri kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta kunnantalo Vapaaehtoinen meripelastus harrastuksena Janne Linnasaari Kirkkonummen Meripelastus yhdistelmäluokka WWF:n toiminta Itämeren hyväksi Hanna Seimola A 212 11.15–11.45 Ruokailu 11.45–12.45 liikuntasali Saaristolaismusiikkia Kirkkonummen musiikkiopisto Miksi Itämeri liitti Suomen Eurooppaan? kirjailija Juha Ruusuvuori

13.00–14.00 Itämeren valokuvaaminen valokuvaaja Teemu Köppä auditorio Meritaito vesialueiden monitaitaja Jouni Koivu, Meritaito Oy kunnantalo Kyriliikkapaja Kaisa Kallio A 214 Viroa poroille Tuomas Lähteenmäki A 260 Itämeren kalat ja valuma-alue Saija Vuollo Sampo Lötjönen A 135 Öljytuhosimulaatio Rea Luttinen A 176 Merikartalla navigointi Matti Hämeen-Anttila A 169 The Baltic Sea region in the news Tuuli Bürkel mediateekki Pelastuskoiratoiminta ja ensiapu Elina Rautapää Mikko Räsänen A 212 Tallinnan yliopiston esittely A 213 14.00–14.10 Päivän yhteenveto ohjausryhmittäin kotiluokat


Opiskelijat saivat Itämeri-päivänä opiskella venäjän aakkosten alkeita kyrilliikkapajassa tai viron kieltä poroille, tutustua Itämeren kaloihin ja valuma-alueeseen, ottaa osaa öljytuhosimulaatioon, navigoida merikartalla sekä perehtyä pelastuskoiratoimintaan ja ensiapuun. Osa tapahtumista oli kaikille yhteistä ohjelmaa ja osan opiskelijat valitsivat omien kiinnostusten kohteidensa mukaisesti. Katso Porkkalan lukion Masalan opetuspisteen MEDIA-opiskelijoiden video verkkolehti Taukotilassa toukokuun 2013 blogi. Itämeri – Mare Balticum http://taukotila.blogspot.fi/2013/05/itameri-paiva.html


TET-PÄIVÄNÄ AMMATTIKORKEAKOULU TUTUKSI Porkkalan ja Kauniaisten lukiolaiset saivat mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakoulussa opiskeluun yhden päivän ajan 16.4.2013 pääkaupunkiseudun, Lahden ja Tampereen alueilla. Opettajat puolestaan pääsivät tutustumaan työelämään yritysvierailuilla logistiikka-alalle, metsäalalle ja optiikka- alalle.

Sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet opiskelijat pääsivät tutustumaan, miten mitataan verenpainetta ja keuhkojen tilavuutta. Vaihtoehtoja oli tarjolla kaikilta ammattikorkeakoulujen koulutusaloilta ja suosituimpia kohteita opiskelijoiden keskuudessa olivat Poliisiammattikorkeakoulu ja Haaga-Helian Vierumäen yksikkö. Päivän aikana opiskelijat saivat käytännön tietoa opiskelun arjesta, pääsykokeista, opinnäytetöistä, työharjoittelusta ja mahdollisuuksista opiskella ulkomailla. Ammattikorkeakoulut olivat suunnitelleet sekä opettaja- että opiskelijajohtoista ohjelmaa. Monissa vierailukohteissa lukiolaiset pääsivät osallistumaan opetukseen sekä tekemään pieniä alaan liittyviä tehtäviä esim. hoitoalalla ja humanistisella alalla. Opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella moni sai kiinnostavan tietopaketin ammattikorkeakouluopiskelun

arjesta ja päivä sai miettimään tarkemmin myös omia tulevaisuuden suunnitelmia. Päivä jätti myös innostuneen odotuksen ilmapiirin, pääsisikö myös yliopistoihin tutustumaan samalla tavalla. ”Ammattikorkeakoulu tutuksi” oli osa Kirkkonummen ja Kauniaisten yhteistä opintoohjauksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on antaa lukiolaisille kosketuspintaa ja tietoa jatko-opinnoista monipuolisesti jo lukioaikana. Lue opiskelijoiden kertomuksia eri tutustumiskohteista lukion verkkolehti Taukotilassa huhtikuun 2013 blogista. http://taukotila.blogspot.fi/2013_04_01_archive.html


VAIKUTTAVUUTTA YHTEISTYÖLLÄ Lukuvuonna 2012–2013 Kirkkonummen ja Kauniaisten yhteinen opinto-ohjauksen kehittämishanke Vaikuttavuutta yhteistyöllä jatkui Porkkalan lukiossa. Hanke toi opiskelijoiden ulottuville uusia tapoja tutustua jatko-opintoihin lukion jälkeen. Lukion TET-päivä 16.4.2013 opiskelijoille ja opettajille oli osa Kirkkonummen ja Kauniaisten yhteistä opinto-ohjauksen hanketta.

Antti Häkkilä hioo opintosuunnitelmaansa opinto-ohjaaja Satu Seppälän kanssa Masalan opetuspisteessä.

Syksyllä parisenkymmentä opiskelijaa osallistui ensimmäistä kertaa järjestettyyn Koekampus tapahtumaan. Koekampuksessa pääsi osallistumaan Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston luennoille ja opetustiloihin. Korkeakouluopiskelijat kertoivat opinnoistaan ja pääsykokeista yliopistojen eri kampuksilla Otaniemestä Viikkiin. Opiskelijoiden palaute Koekampustapahtumasta oli myönteistä: opiskelijoiden tarinat ja tutustuminen yliopistolla jäivät monelle päällimmäisinä mieleen. Suunnistaminen oikeaan paikkaan kampusten viidakossa tuotti osalle opiskelijoista päänvaivaa. Kahden opetuspisteen välillä liikkuminen omassa lukiossa tuntuu tämän jälkeen yksinkertaiselta. Jatkokoulutusmessuille Studiaan joulukuussa suunnattiin bussilastillisen voimin.

Helsingin yliopiston tutorit vetivät opiskelijoille omista opinnoistaan kertovia pienryhmiä sekä Kirkonkylän että Masalan opetuspisteissä tammikuussa. Lukiolaiset saivat historian, fysiikan, biologian, ravitsemustieteen ja käyttäytymistieteiden pienryhmissä juuri itselle tärkeää tietoa kiinnostavasta jatkoopiskelualasta suoraan yliopiston opiskelijoilta. Pienryhmät saivat myös opiskelijoilta kiitosta käytännönläheisyydestä ja siitä, että ne järjestettiin Kirkkonummella. Muutamilla muillakin lukion oppiaineiden kursseilla innostuttiin tekemään jatko-opintoihin liittyviä vierailuja: farmasian laitokselle Viikkiin, lääketieteellisen tiedekunnan Meilahden kampuspäiville, Kumpulaan matematiikan laitokselle, yhteiskuntaopin kursseilla mm. Oikeustalolle, eduskuntaan, Nelosen uutisten toimitukseen ja Turkuun yliopiston sosiologian ja poliittisen historian laitoksille.


LANGATON TEKNOLOGIA LUKIO-OPETUKSESSA Lukuvuonna 2012–2013 alkanut opetushallituksen rahoittama hanke tukee lukion langattomien verkkojen uudistamista. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen myötä otetaan pedagogiseen käyttöön opiskelun tueksi langattomia viestintälaitteita, kuten tablettitietokoneita. Hanketta tukee lukion langattomien verkkojen uudistaminen.

Tablettitietokoneen käyttö on kätevää esimerkiksi kuvataiteen opiskelussa. Tässä havainnollistuu perspektiivi.

Myös perinteinen tietokone on hyvä työväline mm. matematiikan opiskelussa.


LUKION LIIKUNTAPAINOTUS TÄYTTI 10 VUOTTA! Team Sparta -lempinimellä kulkeva lukion liikuntapainotuksen ryhmä järjesti tempauksen 19.1.2013 10-vuotisjuhlan merkeissä.

Ohjelmassa oli opiskelijoiden vetämänä erilaisia, osin vaativiakin lajeja sisällä ja ulkona. 20 asteen pakkasen ulkolämpötila ja mahtava yhteishenki toivat esille "spartalaisen ruumiinkulttuurin" parhaat puolet!


Kirkkonummen merellinen sijainti tarjoaa oivan mahdollisuuden viedä opiskelu myös luokkahuoneiden ulkopuolelle. Yhteistyössä Sukellusseura Calypson kanssa koulutetaan lukiolaisista kahdesti vuodessa uusia ja innokkaita laitesukeltajia. Laitesukelluskurssi on hyvä esimerkki lukiokurssista, jossa korostuu elinikäinen oppiminen: et koskaan tule "liian" valmiiksi.

Taakkansa kullakin – liikuntapainotusta tämäkin! Liikunnan lehtori Ville Mäkelän opiskelijoilla ei näytä olevan mitään tätä vastaan.


W

ANHOJEN TANSSIT 2013 Porkkalan lukion wanhat tarjosivat lumoa ja loistoa upeilla esityksill채채n perinteisiss채 wanhojen tansseissa.


Torstaina 14.2. olivat juhlalliset iltatanssiaiset omaisille ja ystäville. Perjantaina15.2. saivat opiskelutoverit nauttia menosta ja meiningistä. Porkkalan lukion wanhojen tansseja rytmitti Kirkkoharjun ja Kirkonkylän koulujen musiikkiluokkalaisista koottu upea orkesteri. Helmikuussa 2013 oli peräti 31 soittajaa Orkesterin tahdissa tanssittiin mm. Cicapo, La Chaconne, Polkkamasurkka ja Pas d´Espagne. Sisääntulomusiikkina orkesteri soitti Erkki Melartinin Juhlamarssin. Katso video verkkolehti Taukotilassa helmikuun 2013 blogi! http://taukotila.blogspot.fi/2013_02_01_archive.html


ABIRIEHAA PENKKAREISSA Perinteisiä penkkareita vietettiin jälleen 14.2. Kirkonkylän ja Masalan opetuspisteissä. Opettajat saivat parhaan taitonsa mukaan yrittää olla kokeilevan ja soveltavan yhteistoiminnallisuuden kohteina. Toisilta se onnistui, toisilta taas ei.

. ”Meiltä maikoilta tämä käy”, näyttää historian ja yhteiskuntaopin lehtori Ossi Kokkonen.

Pientä pintaremonttia äidinkielen luokassa. Lopputulos on upea!


LUKION PUUROJUHLA VIRITTI JOULULOMAAN Porkkalan lukion molemmissa opetuspisteissä vietettiin puurojuhlaa 20.12.2012. Masalan opetuspisteessä puurojuhlaperinne on monivuotinen, Kirkonkylän opetuspisteessä puurojuhlaa vietettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Todella monta suuren suurta elefanttia marssii näin Masalan opetuspisteen puurojuhlassa.

lllan suussa järjestetyillä juhlilla korvattiin syyslukukauden viimeinen koulupäivä. Jokainen ryhmä oli valmistellut oman ohjelmanumeronsa juhlia varten. Ohjelmasta tulikin erittäin monipuolinen. Kirkonkylän opetuspisteessä myös koulun kuoro ja pannut toivat oman lisänsä runsaaseen ohjelmaan. Juhlat olivat erittäin onnistuneet ja perinteeksi muodostumassa myös Kirkonkylän opetuspisteessä.

Tonttu maalissa! Lehtori Ossi Kokkonen ehtii näköjään joka paikkaan.


SYKSYN 2012 YLIOPPILASJUHLA Porkkalan lukion ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla vietettiin 5.12.2012. Masalan opetuspisteessä Valkolakin painoi päähänsä yhteensä 31 abiturienttia päivälukiosta ja aikuislinjalta.

Itsenäisyyspäivän aaton lakkiaisissa Chorus Studiensis esitti sotaveteraanien kunniaksi laulun Nää maat. Kuoroa johti lehtori Satu Jämsä. Turkka Junkkari esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Kahvia ja Sinä.


SYKSYN 2012 YLIOPPILAAT PORKKALAN LUKIO

Bergman Petra Hillo Tommi Hyyppä Valtteri Kiiveri Sonja Kivelä Tiia Koivisto Oliver Korhonen Roosa Kurki Kimmo Laaksonen Oona Laiho Veikko Lavaste Sofia Lehtinen Antti Lehto Teemu Mäntyranta Lauri Norring Jesse Paaskoski Mikko Peittola Timo Rouhiainen Karoliina Vainio Henri

Aikuislinja Arvola Arttu Asukas Sinna Esmail Begard Heikkinen Tia Helander Topi Junno Teemu Rajaniemi Emilia Rantanen Maija Salonen Emilla Syrjänen Juho Tikkanen Minna Valkonen Antti

STIPENDIT SYKSY 2012 NORDEA Bergman Petra hyvästä opintomenestyksestä WASA LOGISTICS Kiiveri Sonja ahkeralle opiskelijalle KIRKKONUMMEN INFO-KIRJAKAUPPA Syrjänen Juho stipendi hyvästä menestyksestä englannin kielessä

Porkkalan lukio ja stipendien saajat kiittävät lämpimästi lahjoittajia!


Ohjelma 5.12.2012 ♣ Jean Sibelius, Intermezzo abiturienttien kulkue airuiden johdattamina Kahvia ja Sinä Turkka Junkkari, laulu ja kitara

Abiturientit jännittävät Suomen lipun alla valkolakin saamista. Kohta on osattava laulaa myös Gaudeamus Igitur.

Sotaveteraanien kunniaksi Nää maat Chorus Studiensis johtajana Satu Jämsä Olen suomalainen yhteislaulu Todistusten jako ja lakitus rehtori Matti Autero Gaudeamus Ylioppilaan puhe Teemu Lehto Aulis Sallinen, Elegia Pinja Räsänen, sello Maamme Jean Sibelius, Alla Marcia ylioppilaiden kulkue ♣ Airuet Janita Halmelahti, Emilia Kesälä, Nasim Haque, Valtteri Höttönen


Ylioppilaan puhe Teemu Lehto

ELÄMÄ ON KUIN MATKA

E

lämä on kuin matka. Tämä saattaa kuulostaa kliseeltä, mutta se on totta. Niin oikeassa elämässä kuin tällä vertauskuvallisella matkallakin tulee vastaan vuoria ja laaksoja – huippukohtia ja synkkiä, vaikeita päiviä. Täällä, näiden seinien sisällä, me opiskelijat olemme piirtäneet omaa maailmankarttaamme. Jokaisen käydyn kurssin jälkeen olemme saaneet lisätä uusia tiedonmurusia vielä vajaaseen kuvaan maailmastamme. Jotkut ovat jopa alkaneet valmistaa matkasuunnitelmaa tulevaa varten. Tässä, usein niin vaikeassa prosessissa, meitä ovat opastaneet kokeneemmat matkaajat. He ovat käyneet paikoissa, joista suurin osa meistä nuorista ei ole edes ymmärtänyt unelmoida. Katsokaa heitä! Kuvitelkaa itsenne opettajan kenkiin. Kello on kolme iltapäivällä ja päivän viimeinen oppitunti on alkamassa. Oppitunnin aiheena on se kaikkein tylsin asia, mitä oppiaineesta voi löytää sekä opettajan että oppilaiden mielestä. Tässä vaiheessa päivää oppilaiden käytöstä on vaikea erottaa nelivuotiaan käytöksestä. Ja opettajan on yritettävä saada edes jotain jäämään oppilaiden päähän. Toistakaa mielessänne oppitunti kymmenen kertaa. Toistakaa se uudelleen kymmenen kertaa. Ymmärrätte varmasti, että opettaminen vaatii kärsivällisyyttä. Oppiminenkin on usein vaikeaa. Mutta onko mikään todella arvokas koskaan helppoa? Opettajat – en osaa sanoin ilmaista, kuinka paljon arvostan Teidän haluanne opastaa seuraavaa sukupolvea. Jään kaipaamaan Teitä! Kiitos näistä vuosista!

Ehkäpä ristiriitaisimmin suhtaudun perheeseeni ja ystäviini. Te painoitte minua eteenpäin, kun en itse olisi jaksanut tai viitsinyt. En koskaan nauttinut sellaisista hetkistä. Mutta jälkeenpäin ymmärrän sen kaiken tapahtuneen vain omaksi parhaakseni. Te veitte huomioni myös muihin ”epätärkeisiin” asioihin, kuten sosiaaliseen kanssakäymiseen, kunnostani huolehtimiseen ja ylipäänsä terveisiin elämäntapoihin. Tulen aina olemaan kiitollinen.


Joskus tällä elämänmatkalla käy niin, että tapaa samaan suuntaan kulkijoita, samalle vuorelle kiipeäviä. Odotin lukioaikani olevan ankeaa ja epämiellyttävää. Mutta Te, opiskelutoverit, teitte näistä kolmesta ja puolesta vuodesta mahtavaa aikaa. Haasteita ei puuttunut. Kokeita ja projektitöitä odotti joka kulman takana, ja tähän vielä lisättiin oppitunnista toiseen jatkuva läksytaakka. Tältä se ainakin tuntui pahimmillaan. Mutta me valmistuimme! Kyseessä on huomattava saavutus, ja meillä, uusilla ylioppilailla, on syytä olla ylpeitä itsestämme. Jotta ymmärtäisimme nykyhetkeä, meidän täytyy ymmärtää menneisyyttä. Yli 70 vuotta sitten Suomi nousi yhteen rintamaan puolustamaan omaansa. Tällä oli suunnaton vaikutus niin Suomen fyysiseen kuin vertauskuvalliseen maisemaan. Jos Suomi ei olisi noussut yhdessä, seisoisinko minä nyt tässä? Kykenisimmekö me kulkemaan elämänmatkaamme vapaasti valiten itse polkumme? Saisimmeko kiivetä kaikille kukkuloille? Olkaamme siis kiitollisia sotien veteraaneille, jotka tekivät kovan työn silloin, kun se täytyi tehdä. Uskonnon, oppimisen ja sanan vapaus – siinä veteraanien perintö meille. Vaikka menneisyyden ymmärtäminen onkin tärkeää, suuntaa kaikkien matka silti kohti tulevaa. Olemme juuri päässeet erään korkean vuoren huipulle. Kun tästä jatkamme eteenpäin, ylioppilastutkinto ja lukioaika tulevat vaikuttamaan tulevaisuuteemme merkittävästi. Aivan kuin vuori, joka hallitsee taakse jäävää maisemaa ja lopulta katoaa näkyvistä, jää lukioaika ainakin minun mieleeni yhtenä elämäni suurista virstanpylväistä.

Nyt kun me uudet ylioppilaat lähdemme kukin omaan suuntaamme, on katkeransuloisten jäähyväisten hetki. Emme tapaa enää koulun merkeissä. Mutta onneksi modernin teknologian ja sosiaalisten medioitten tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta voimme pitää yhteyttä vielä lukion jälkeenkin! Tällaisin ajatuksin tahdon kiittää Teitä kaikkia, jotka olitte edesauttamassa opiskelujemme edistymisessä aina arvon rehtorista ja vararehtorista ihanaan opettajakuntaan, josta erityisesti tahdon huomioida luokanvalvojiani Paula Göösiä ja Satu Seppälää. Kiitoksen ansaitsevat myös tietokoneiden ylläpitäjät, siivoojat, ruokalan tädit ja vahtimestarit, jotka tekivät opiskelun puitteet jopa nautittaviksi. Rakkaat perhe, suku ja ystävät, en olisi tässä ilman Teitä! Ja viimeisenä – ainutlaatuiset opiskelutoverit. Olette vaikuttaneet elämäni suuntaan enemmän kuin kukaan Teistä ymmärtää. En olisi uskonut kolme ja puoli vuotta sitten, että voisin kiintyä näin paljon tähän paikkaan ja yhteisöön. Arvoisat sotaveteraanit, kiitos Teille maamme itsenäisyydestä! Seuratkoon Jumalan siunaus ja onni ja menestys meitä kaikilla teillämme! Rakkaat ystävät, iloista joulun odotusta ja hyvää syntymäpäivää Suomi!

Teemu Lehto Kirkkonummella 5.12.2012 Porkkalan lukio Masalan opetuspiste


LUKUVUOTEEN MAHTUI PALJON Opiskelijan näkökulmasta koulun arki oli oppitunteja, läksyjen lukua, pohtimista ja kertaamista, koeviikkoja ja uusia jaksoja. Toisaalta lukuvuosi tarjosi monipuolisia työtapoja opiskella, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä, hyviä koulukavereita sekä toivottavasti myös opiskelijoiden mielestä kannustavia ja innostavia opettajia

HOIDA OMA RUUTU! on liikunnan lehtori Martti Iivosen elämänohje opiskelijoille ja opettajille.


OPINTOMATKAT TURKUUN JA HELSINKIIN Lukuvuosi sisälsi myös mielenkiintoisia opintovierailuja.

Opintomatka Turkuun

Antiikin jäljillä Helsingissä

Kirkonkylän opetuspisteen HIX05-kurssi teki helmikuun koeviikolla opintomatkan Turkuun. Matkalla tutustuttiin Turun yliopistoon ja vanhan pääkaupungin historiaan.

Kirkonkylän opetuspisteessä kolmannessa jaksossa järjestetty Antiikin kulttuurihistorian kurssi HIX09 teki helmikuun koeviikolla opintomatkan Helsinkiin.

Matka toteutettiin opinto-ohjauksen hankkeen taloudellisella tuella. Professori Jani Erola esitteli sosiologian laitosta ja professori Timo Soikkanen poliittisen historian laitosta. Yliopistoesittelyn jälkeen ryhmä teki historiallisen kaupunkikävelyn Aurajoen rannoilla katsellen Vanhan Suurtorin ympäristöä ja pistäytyen Turun kaupunginkirjastoon. Tarkemmin tutustuttiin Turun tuomiokirkkoon ja Aboa Vetus -museoon.

Opiskelijat etsivät Kruununhaassa merkkejä antiikin jälkivaikutuksesta. Rastisuunnistuksena toteutetussa kaupunkikävelyssä tutustuttiin muun muassa yliopiston veistoskokoelmaan, Senaatintorin rakennusten pylväsjärjestelmiin ja keskustan lukuisiin latinankielisiin piirtokirjoituksiin.

Vanhassa pääkaupungissa Turussa helmikuun 2013 blogi.

Antiikin jäljillä Helsingissä helmikuun 2013 blogi.

http://taukotila.blogspot.fi/2013_02_01_archive.html

http://taukotila.blogspot.fi/2013_02_01_archive.html

Katso lukion verkkolehti Taukotilassa videoita opiskeljoiden tutustumisvierailuista .

Tutustuminen Meilahden kampukselle tammikuun 2013 blogi. http://taukotila.blogspot.fi/2013_03_01_archive.html

Kristillinen symboli marmoripinnassa. Kuva opintomatkalta Roomaan.


ELÄMÄNMAKUINEN MUSIKAALI Lukuvuoden 2012–2013 musiikkinäytelmä ”Elämänmeno” oli marraskuun vetonaula. Se yhdisteli satuhahmoja Punahilkasta Hannuun ja Kerttuun sekä Hannu Hanheen.

Porkkalan lukion perinteeseen on vuodesta 1996 kuulunut oppilaitten tekemä musiikkinäytelmä. Käsikirjoitus tehdään itse ja musiikit muokataan tutuista popkappaleista. Musaprojektissa oli mukana 23 oppilasta. Prosessi alkoi elokuussa ja huipentui seitsemään esitykseen marraskuun alussa. Musaprojektien ohjaavana opettajana toimii musiikin lehtori Satu Jämsä.


Psykologian tunnilla pohdittiin lapsuuden merkitystä ihmisen elämänkaaressa.

”Elämä on kuin matka!” Porkkalan lukio toivottaa kaikille oikein hyvää kesää!

Porkkalan lukio vuosikertomus 2012-2013  
Advertisement