Pohjanpoika 4-2019

Page 1

Piirien uusi toiminnanjohtaja

Oulun Sotilaskotiyhdistys 75 v


Sisällysluettelo

3  Pääkirjoitus 4  Piirien toiminnanjohtajavaihtuu 7  Reserviläispiirin terveiset 8  Oulun Sotilaskotiyhdistys 75 vuotta 14  Vapaaehtoisen maanpuolustuksen vuosi 2020 16  Ansioituneita reserviläisiä ylennettiin 20  7. sotilaiden Maailmankisat Kiinassa 26  Pohjoisen Suomen kolme vapaaehtoista ilmatorjuntakoulutustapahtumaa 31  Reserviupseeriliitolle uusi puheenjohtajisto 32  ORUK 40  Isänmaalliset laulut kajahtavat Kuusamon Pyhän ristin kirkossa 42  MPK 48  Maanpuolustusta tukemassa

Sivu 26

Ilmatorjunnan koulutustapahtumat

Sivu 8

Oulun Sotilaskotiyhdistys 75 vuotta

Pohjois-Pohjanmaan maanpuolustuslehti Perustettu vuonna 1984

Päätoimittaja: Sampo Puoskari Kustantaja: Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys Taitto: Aleksi Mella Materiaalin toimitus: spuoskari@gmail.com

Postiosoite: Reserviläisjärjestöt Aleksanterinkatu 13 A 12 90100 OULU Pohjanpoika digilehdet www.pohjanpoika.net

Aineistopäivät: 1-2020 - 23. helmikuuta 2-2020 - 9. kesäkuuta 3-2020 - 14. syyskuuta 4-2020 - 11. joulukuuta

Kannen kuva: Sampo Puoskari


Pääkirjoitus SAMPO PUOSKARI

PUHEENJOHTAJA POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI

Olemme osaavissa käsissä Olemme viettäneet niin itsenäisyyspäivää kuin Talvisodan alkamisen 80-vuotispäivää. Molemmissa on nostettu esille kansamme urotyöt ja uhraukset sen eteen, että meillä on vapaa ja vauras maa. Veteraanit ovat kunnioituksensa ja juhlansa ansainneet.

Maamme turvallisuudesta on silti huolehdittava joka päivä. Siksi Suomella on edelleen kokoisekseen merkittävät Puolustusvoimat ja toimiva yleinen asevelvollisuusjärjestelmä. Varusmiespalvelus on vain ensiaskel siinä, että miehestä tai naisesta tulee toimiva sotavaltion osa. Toimintakykyä ja osaamista ylläpidetään kertausharjoituksin. Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 pidettiin

marras-joulukuun vaihteessa Etelä-Suomessa. Pääsin seuraamaan paikan päällä sekä loppusotaansa käyvien varusmiesten että reserviläistemme toimintaa – yhtenä niistä 3200 harjoitukseen käsketystä reserviläisestä.

Ruotsin maavoimien komentaja kenraalimajuri Karl Engelbrektson kertoi mielipiteitään armeijamme suorituskyvystä. Hän kehui Puolustusvoimien johtamisjärjestelmää. Sitä on kehitetty viime vuosina paljon, ja siihenhän meillä on omasta takaa teknistä osaamista, jolle on kysyntää ympäri maailmassa. Samoin isojenkin joukkojen johtaminen varsin vähäisellä ammattisotilaiden määrällä oli tehnyt häneen vaikutuksen. Ruotsin maavoimien komentajaa hämmästytti se, kuinka no-

peasti Puolustusvoimat siirtyi koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi ja vieläpä vakuuttavasti. Lopuksi hän kiitteli asevelvollisuusjärjestelmämme tuottamia reserviläisiä ja heidän osaamistaan ja motivaatiotaan. Saman viestin reserviläisistä välitti myös Maavoimen komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko. Siksi on helppo sanoa, että turvallisuutemme on edelleen hyvällä tasolla, ja siitä kiitos kuuluu myös meille.

Monet teistä ovat saaneet 6.12. ylennyksen tai palkittu ansiomerkillä. Onnittelut kaikille teille. Työmme isänmaan palvelemiseksi jatkuu reservissä ja sen jälkeen varareservissä.


4

POHJANPOIKA 4/2019

SAMPO PUOSKARI

S A M P O P U O S K A R I J A M A R K K U M I K KO S E N A R K I S T O

Piirien toiminnanjohtaja vaihtuu

Markusta uusi Markku Reserviupseeri- ja reserviläispiirien yhteinen toiminnanjohtaja aloittaa työnsä ensi vuoden alussa. Tehtävien vaihtoa on hiottu jo syksystä alkaen, ja jäsenistöä helpottaa myös se, että vaikka mies vaihtuu, nimi säilyy. Kapteeni reservissä Markku Mikkonen ottaa työt vastaan majuri reservissä Markku Holopaiselta. Utajärven Jurokunasta kotoisin oleva Mikkonen on 8-henkisen sisarusparven nuorin, kolmen lapsen isä ja kahden lapsen isoisä. Varusmiespalveluksensa hän suoritti Oulussa 1980 Hiukkavaarassa kiväärikomppaniassa. Aliupseerikoulun jälkeen seurasi Reserviupseerikoulun kurssi numero 165 Haminassa. Kurssin

nimi oli Huurremiekka. Samalla kurssilla oli muuan opiskelija Puolangalta nimeltään Juha Sipilä. Kokelasajan Markku työskenteli Hiukkavaarassa Pohjan Prikaatin esikunnassa adjutanttina.

”Varusmiesajalta minulle jäi erityisesti mieleeni erittäin kaunis ja vähäsateinen kesä ja syksy. Kunnolla satoi vain sinä päivänä, jolloin harjoittelimme maastoutumista ja ryömimistä kuuluisilla Hiukkavaaran Pajulan pelloilla. Tuolloin oli tapana totella kaikuvalla äänellä annettuja käskyjä ja määräyksiä. Keskusteluja, henkilökohtaisia ohjeita tai läheisempää kanssakäymistä kantahenkilökunnan kanssa ei liiemmin esiintynyt”,Mikkonen muistelee.

”Nykyinen sotilasarvoni on kapteeni reservissä. Kertausharjoituksia on tullut eteeni säännöllisen epäsäännölliseen tahtiin, joskus väliä on ollut kymmenenkin vuotta. Kertaamassa olen käynyt Säkylässä, Rovaniemellä, useita kertoja Kajaanissa ja viimemmäksi Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Kaiken kaikkiaan vajaat satakunta päivää.”

KIPINÄN VAPAAEHTOISEEN maanpuolustukseen Mikkonen sai heti armeijan jälkeen: ” Maksoin muistaakseni Oulun Reserviupseerikerhon ensimmäisen jäsenmaksuni 1980-luvun alkupuolella. Edellinen ORUK ry:n talousupseeri oli tuttu työku-


vioista ja hän onnistui houkuttelemaan minut seuraajakseen kerhon taloudesta ja kirjanpidosta vastaavaksi hallituksen jäseneksi vuosiksi 2000–2013. Orukin hallitusrupeman jälkeen jäin kerhon tili- ja toiminnantarkastajaksi, ja tilin- ja toiminnantarkastajuus laajeni sitten pian koskemaan myös piiritasoa ja tukiyhdistystä.”

Markun siviilityöt ovatkin tukeneet tätä toimintaa. Hän on tehnyt elämänuransa toimimalla 30 vuotta pankkialalla eri puolella Pohjois-Suomea. Hän ehti työskennellä sanojensa mukaan antoisissa ja opettavaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä eri pankkiryhmissä Lapissa, Kainuussa ja enimmän aikaa Oulussa vastaten niin henkilö- kuin yri-

tysasiakkuuksista, niin pienissä kuin suurissakin konttoreissa. Siksi molempien piirien ja Tukiyhdistyksen tilinhoito ja kirjanpito jatkuvat varmoissa käsissä.

TULEVAAN TOIMINNANJOHTAJAN tehtäväänsä hän on saanut siis tutustua jo syksystä alkaen. Tulevaisuudesta hänellä on selkeä kä-


6

POHJANPOIKA 4/2019

sitys: ”Vaikka osa tehtävistä onkin jo tuttuja, niin aivan varmasti minulle riittää opiskeltavaa ja tutustuttavaa monella vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla. Alan muihin toimijoihin ja aktiiveihin tulee olemaan mukava tutustua. Otan nöyränä vastaan tulevat haasteet, mutta uskon vakaasti, että neuvoa saa kysyä ja oppia voi parhaiten kantapään kautta.” Pitkäaikaisena maanpuolustustoimijana Mikkonen pohtii myös toiminnan tulevaisuutta yhdistystasolla:

”Vapaaehtoisen maanpuolustuksen haasteina näen jäsenistön ikääntymisen sekä naisten ja varsinkin nuorten vähäisen osallistumisen ja innostumisasteen. Tätä huolestuttavaa kehityssuuntaa on pyrittävä kääntämään ja mietittävä todella mitä nykyaikaan sopivia ja soveltuvia keinoja meidän pitää löytää suunnan kääntämiseksi.”

”Vapaaehtoinen maanpuolustushan on, se pitää muistaa, vapaaehtoistoimintaa ja vähästä vapaa-ajasta on kilpailemassa vaikka mitä toimintoja ja vaateita. Toisaalta säännöllisesti ja tunnollisesti pelkän jäsenmaksun maksava jäsen on yhtä arvokas, vaikka ei ehdikään tai innostu

muista aktiviteeteista”, Mikkonen painottaa.

”Vapaaehtoinen maanpuolustus on kuitenkin juurtunut Suomeen ja omaa pitkän ja kunniakkaan perinteen, eivätkä tulevatkaan sukupolvet tule sitä hylkäämään. Näin uskon vakaasti.”

MARKKU MIKKONEN on vakuuttunut, että Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiirit ja kerhot saavat hänestä ahkeran ja asioihin tarttuvan uuden ”Markun”.

”Minua saa nykäistä hihasta ja tulla porinoimaan pienistäkin asioista ja niin lupaan tehdä itsekin. Vapaaehtoinen maanpuolustus on yhteinen asia ja toimijoidensa summa,” uusi Markku lupaa lopuksi. Pohjanpoika toivottaa uuden toiminnanjohtaja lämpimästi tervetulleeksi tärkeään tehtäväänsä!


PA S I PA R K K I L A

1. VARAPUHEENJOHTAJA POHJOIS-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI

Reserviläispiirin terveiset Toiminnantäyteinen vuosi lähenee loppuaan. Vielä ovat hoidettavina ainakin sankarihautojen puhdistamiset jouluksi, kynttilöiden sytyttämiset sankarivainajille ja jouluaaton kunniavartiot usealla paikkakunnalla. Nämä perinnetyön muodot kannattaa ottaa ohjelmaan laajemminkin yhdistyksissämme. Toiminta jäsenyhdistyksissämme on ollut monipuolista tänäkin vuonna. Ampumatoimintaa on järjestetty yhdistyksien ja piirien toimesta. Myös erilaisista kilpailuista on tullut alueellemme menestystä.

Reserviläisliiton jäsenmäärä on ollut kasvu-uralla kuluneenakin

vuonna. Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri on ollut jo perinteisesti yksi kasvun vetureista. Erityisesti nuorien mukaan tulo on ollut merkillepantavaa. Otetaan jokainen jäsen tehtäväksemme, että etsimme vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostuneita ystäviämme ja tuttaviamme mukaan hyvään harrastukseen. Uusien toimijoiden mukaan saaminen on edellytys, että yhdistykset pysyvät elinvoimaisina jatkossakin. Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta muuttaa jatkossa hieman totuttuja toimintatapoja, mutta aktiivisille ja tietotaitonsa ajan tasalla pitäville toimijoille löytynee jatkos-

sakin mielekkäitä tehtäviä niin MPK:n koulutustarjonnasta kuin Puolustusvoimienkin harjoituksista. Kiitän kaikkia kuluneena vuonna reserviläistoimintaan osallistuneita työstänne. Jokaisen panos on ollut tärkeä sekä onnittelen vuoden aikana ylennettyjä ja eri tavoin palkittuja. Muistutan vielä yhdistyksien puheenjohtajia, että huolehditte sähköposteihinne lähetetyn toimintalomakkeen täyttämisestä ja palauttamisesta 17.1.2020 mennessä. Hyvää ja rauhaisaa joulua sekä onnellista uutta vuotta 2020!


8

POHJANPOIKA 4/2019

T E L L E R V O S U O R A N TA - S A L L I N E N

O U L U N S O T I L A S KO T I Y H D I S T Y S

Oulun Sotilaskotiyhdistys

75 vuotta

Artikkeli perustuu Tellervo Suoranta-Sallisen puheeseen yhdistyksen juhlassa Jo 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa luotiin pohjaa sotilaskotityön syntymiselle. Kansallinen herääminen, suomalaisuuden oivaltaminen, venäläispyrkimysten vastustaminen, koulutuksen tärkeyden tajuaminen ja akateemisen koulutuksen avautuminen myös naisille vaikuttivat kaikki myös siihen, että vähitellen naisetkin alkoivat osallistua yhteiskunnallisiin ja sen myötä myös isänmaallisiin toimiin.

Suomeen perustettiin vuonna 1877 ”Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilaiden hoitoa varten”. Päätehtävänä oli sotajoukkojen lääkintähuollon parantaminen. Samana vuonna yhdistys lähetti 50 -paikkaisen ”sotalasaretin” eli sen aikaisen ambulanssin Turkin rintamalle, jonka mukana oli suomalaisia

sairaanhoitajia. Vuonna 1919 nimeksi otettiin Suomen Punainen Risti.

NAISTEN ASIAA ajoi vuonna 1884 perustettu Suomen Naisyhdistys.

Yksi päätavoitteista oli tyttöjen kouluttaminen. Yhdistyksen jäsenet olivat aktiivisesti mukana keräämässä nimiä ”suureen adressiin”, jolla vastustettiin Venäjän keisarin Nikolai II 15.helmikuuta


SOTILASKOTITOIMINTAA ENTISAIKOINA. OIKEALLA SOTILASKODINHOITAJA AINO PALOJÄRVI ” MUTI”JA TALOUDENHOITAJA ELISABETH HOLLSTRÖM. VUONNA 1968 YHDISTYS HANKKI SISU-MERKKISEN ERIKOISRAKENTEISEN MYYMÄLÄAUTON LIIKKUVAN SOTILASKODIN TOIMINTAAN.

1899 antamaa julistusta, jonka mukaan sellaisten yhteiskunnallisten lakien säätämisessä, jotka säädetään Venäjän lainsäädäntöjärjestelmässä, on Suomen valtiopäivillä vain neuvoa antama rooli.

Suuri adressi kerättiin 11 päivän aikana, ja sen kirjoitti yli 500 000 suomalaista. Tätä pidetään alkuna naisten osallistumiselle poliittiseen elämään ja isänmaalliseen työhön. Vuonna 1899 perustetun Martta-yhdistyksen tavoitteena oli kohentaa kansalaistaitoja ja sivistystä neuvomalla naisia kotitaloustöissä, vahvistaa jäsenkunnan isänmaallisuutta ja alkuvuosina vastustaa myöskin venäläistämistoimia. Alkuperäinen nimi oli Sivistystä koteihin, mutta

vallanpitäjät pitivät sitä liian poliittisena. Uudeksi nimeksi tuli raamatullinen Martta. Järjestö viettää tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuottaan ja toimii edelleen tehokkaasti.

valveutuminen loivat valmiuksia sotilaskotityölle ja lottatoiminnalle. On myös merkittävää, että tuohon aikaan löytyi miehiä, jotka olivat valmiita toimimaan yhteistyössä naisten kanssa.

Tämä kaikki 1800-luvun loppupuolella alkanut naisten yhteiskunnallinen ja isänmaallinen

Kun sitten juuri itsenäistyneessä Suomessa Vapaussodan jälkeen alettiin perustaa sotilaskotiyhdistyksiä ja hieman myöhemmin lottayhdistyksiä, oli valveutuneita naisia valmiita liittymään jäseniksi. Esimerkiksi Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen lähes kaikki ensimmäiset johtokunnan jäsenet kuuluivat naiskagaaliin.

EHKÄ ENITEN naisten tulevaan maanpuolustustyöhön vaikutti vuonna 1902 perustettu suomalainen naisklubi eli naiskagaali. Miesten kagaali oli perustettu vuotta aikaisemmin. Jäsenet vastustivat laittomia asevelvollisuuskutsuntoja, salakuljettivat Suomeen kiellettyjä lehtiä, tukivat jääkäriliikettä Liebesgaben-lähetyksillä Saksaan ja huolehtivat Venäjältä palanneista poliittisista vangeista.

Valkoisessa kirjassa, jonka Lotta Svärd on julkaissut vuonna 1928, kerrotaan paitsi lottatoiminnan ensimmäisistä vuosista, myös naisten poliittisesta ja isänmaallisesta heräämisestä.


10

POHJANPOIKA 4/2019

Myös Oulussa ja ympäristössä paljon naisia oli toiminut miesten apuna: viestin viejinä, muonittajina, sairaanhoitajina jne. mm. 3.2.1918 Oulun valtauksessa.

VAIKKA NYT VIETETTIIN Oulun Sotilaskotiyhdistyksen 75-vuotisjuhlia, todellisuudessa Oulussa on tehty sotilaskotityötä yli 90

vuotta. Maamme ensimmäiset 16 sotilaskotia perustettiin vuonna 1918 – näiden joukossa oli myös Oulu. Uusi sotilaskoti vihittiin käyttöön samana vuonna 7.12. ja varsinainen yhdistys perustettiin 18.12. Suojeluskunta oli ottanut käyttöönsä Oulun työväentalon tilat ja luovuttanut osan rakennuksen huoneista sotilaskotikäyttöön.

Sotilaskotiliiton 10-vuotishistoriikissa todetaan: ”Vaivojaan säästämättä lukuisat henkilöt olivat työssä mukana, sillä jokainen tahtoi olla mukana niin aatteellisessa kuin aineellisessa suhteessa tukemassa jaloa toimintaa asevelvollisten suojaamiseksi.” Tällaiset tunnelmat olivat myös Oulussa. Suurta mielihyvää koettiin, kun valtionhoitaja Manner-


heim vieraili Oulun sotilaskodissa pian vihkimisen jälkeen.

Muutamaa kuukautta myöhemmin työväentalo palautettiin entisille omistajilleen. Uudet toimitilat saatiin Kirkkokadulta kauppias Bergdahlin talosta. Lokakuussa 1924 yhdistys sai uudet omat tilat kasarmin läheisyydestä. Sotaväen uudelleen or-

ganisoinnin yhteydessä Oulussa toiminut Pohjanmaan Jääkäripataljoona lakkautettiin vuonna 1934. Sotilaskotitoiminta luonnollisesti loppui, ja parin vuoden kuluttua yhdistys lopetettiin.

SOTILASKOTIYHDISTYSTÄ OLI SAAPUNUT JUHLIMAAN OMAN JÄSENISTÖN LISÄKSI PALJON MUITA KUTSUVIERAITA.

KAHDEKSAN VUODEN KULUTTUA sotilaskotityö Oulussa aloitettiin uudelleen. Valvontakomission määräämän sotaväen uudelleen-

TELLERVO SUORANTA-SALLINEN KERTASI SOTILASKOTIYHDISTYKSEN HISTORIAA.


12

POHJANPOIKA 4/2019

järjestelyjen myötä Oulu sai jälleen omia joukko-osastoja. Lotta Svärd -järjestö, joka pääasiassa oli Oulussa huolehtinut sotilaiden kanttiinitoiminnasta, lakkautettiin lokakuussa 1944. Niinpä oululaisrouvat totesivat hetkensä tulleen: sanomalehteen pantiin ilmoitus, jolla kutsuttiin eri yhteiskuntapiireihin kuuluvia naisia 7.12.1944 Kasarmin sodanaikaisen sotilaskotikeskuselimen tilapäiseen sotilaskotiin. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös Suomen Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Eva Railo, joka kertoi sotilaskotiaatteesta sekä sotilaskotien tärkeydestä. Hänellä oli mukana myös sotilaskotiyhdistysten säännöt, jotka hyväksyttiin ja saman tien perustettiin uusi Oulun Sotilaskotiyhdistys. Juuri tuona päivänä oli kulunut 26 vuotta Oulun vanhan sotilaskotiyhdistyksen ensimmäisen sotilaskodin avajaisista. Näin oli nykyinen yhdistys perustettu.

ENSIMMÄINEN PUHEENJOHTAJA Maiju Knifsund oli omien sanojensa mukaan lupautunut pestiin hyvin vastahakoisesti, koska ei tiennyt sotilaskotitoiminnasta mitään. Kuitenkin hän hoiti tehtävänsä erinomaisesti. Hän oli tehtävässä mukana koko sydämestään ja tunsi lämmintä myötätuntoa poikia kohtaan.

Maija-Liisa Bäckström kertoo yhdistyksen 25-vuotishistoriikissa, että myötätunto saattoi saada joskus huvittaviakin piirteitä. Erityisesti puheenjohtajaan vetosi kylmässä ja pakkasessa Kasarmin portilla seisova vartiomies. Niinpä hän marssi reippaasti itsensä kenraali Siilasvuon puheille ja ehdotti, että vartiomiehelle olisi hankittava portille penkki. Kenraali katseli kattoon, suupielet värähtivät ja lopulta saatuaan itsensä hillityksi, lausui lempeästi kiitoksensa rouva Knifsundille huolenpidosta, mutta ilmoitti, ettei asiaan voitu suostua, sillä muuten olisi epäiltävissä, että rouva Knifsund pian vaatisi vartiomiehelle seslonkia penkin tilalle.

OULUN YHDISTYKSEN TOIMINTA lähti uudelleen liikkeelle. Se on ollut hieno menestystarina. Parhaimmillaan Oulussa oli neljä sotilaskotia, kaksi leirisotilaskotia, Sarriojärvellä ja Rovajärvellä, jäseniä 350 ja vakituista henkilökuntaa 48 henkilöä.

Kun varusmieskoulutus päättyi vuonna 1998, yhdistyksen toiminta ei loppunut. Onneksi löytyi tarmokkaita sisaria ja johtohenkilöitä, jotka eivät antaneet periksi. Yksi osoitus toiminnan tehokkuudesta vailla varusmiehiä olevana yhdistyksenä on vuonna 2013

VUONNA 1957 OULUN KAUPUNGIN KASARMILLE RAKENNETTIIN SUOMEN SUURIN SOTILASKOTI.

saatu Ritarimalja, jonka Sotilaskotiliitto luovuttaa yhdistykselle, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt sotilaskotitoimintaa.

Perusteluissa sanotaan: ”Oulun Sotilaskotiyhdistys on jäänyt pojattomaksi ja kodittomaksi, muttei milloinkaan neuvottomaksi. Uusi tilanne ei oululaisille ole merkinnyt toiminnan lakkaamista tai edes hiljenemistä. Toimintaa on jatkettu aktiivisesti, uusia jäseniä on saatu mukaan ja uusia toimintatapoja kehitetty. Yhdistys on löytänyt paikkansa alueen


vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä. Uudet toimintamallit ovat olleet kekseliäitä, omaleimaisia, mutta kuitenkin selkeästi sotilaskotityöksi tunnistettavia.”

YHDISTYKSEN TYÖN KOHDE on edelleen varusmiehen tukeminen. Yhdistys on onnekas, että Oulussa on Kainuun prikaatin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto, jonka kanssa yhteistyö on erinomaista. Jäsenillä on kunnia palvella sotiemme veteraaneja ja olla mukana heidän järjestönsä tapahtumissa. Myös

MPK ja kaikki muut maanpuolustusjärjestöt ovat mieluisia yhteistyökumppaneita.

Oulun yhdistys on myös onnekas siinä suhteessa, että se saa jatkuvasti uusia eri-ikäisiä jäseniä, naisia ja miehiä. Ilman toimivia jäseniä ei ole yhdistystä. Yhdistys tarvitsee myös kokemusta. Paljon arvokasta tietoa on vuosikymmeniä sotilaskotityötä tehneillä jäsenillä. Erityisen iloista on, että nuoret jäsenet ovat uskaltaneet ottaa

vastuuta. Kun Suoranta-Sallinen jätti puheenjohtajan tehtävät, jatkajaksi saatiin mhäntä 35 vuotta nuorempi puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja on vielä huomattavasti nuorempi. On myös merkittävää, että yhdistyksen jäsen kuuluu Sotilaskotiliiton hallitukseen. Tästä on hyvää jatkaa. Oulun Sotilaskotiyhdistyksen perustehtävä on edistää vapaaehtoisjärjestönä maanpuolustushenkeä ja -valmiutta yhdessä kaikkien yhteistyökumppaneitten kanssa.


14

POHJANPOIKA 4/2019

M A R KO PAT R A K K A

PUHEENJOHTAJA MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen vuosi 2020 Vuosi 2019 alkaa olla lopullaan ja uutta vuotta pukkaa päälle. Vuosi oli liiton kannalta kiireinen kaikkien asiantuntijalausuntojen kanssa sekä muun edunvalvonnan kannalta. Aselaki ja vapaaehtoisen maanpuolustuslaki olivat tärkeimmät edunvalvontakohteet. Aselaki astui voimaan jo heinäkuussa, ja laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astuu voimaa vuoden 2020 alusta. Aselaki on jo tässä vaiheessa osoittanut, että se ei ollut hyvä, ja ennen kaikkea se on epäselvä, eivätkä edes viranomaiset tunnu osaavan noudattaa sitä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki tulee varmasti myös osoittamaan, että on paljon asioita, joista joudumme keskustelemaan ja joita joudumme kenties hieman hiomaan. Sotilaallisen koulutuksen siirtyminen MPK:lta Puolustusvoimille on suurin muutos. Normitukset tulevat muuttumaan niin PV:n kuin MPK:n koulutuksissa. Suurin asia on lienee rikosoikeudellinen vastuu, joka tulee MPK:n kurssien kurssinjohtajille. Näissä asioissa on myös liiton tärkeä tietää, miten kentällä toimijat kokevat uudet asiat. Liiton tärkeimpiä asioita

edunvalvonnassa on ehdottomasti aselaki, ja tässä asiassa pitää kuunnella herkällä korvalla, kuinka sitä noudatetaan.

On puhuttu siitä, että hallitusohjelma on suotuinen maanpuolustusjärjestöille ja kertausharjoituksia tullaan lisäämään. Hallitusohjelma myös lupaa lisätä Puolustusvoimien kehittämistä sekä henkilöstöä. Toinen asia on maanpuolustusjärjestöjen tuen lisääminen. Katson, että valtion avun kasvu on tarpeen kaikille järjestöille. Sitä ei missään nimessä saa enää pie-


nentää. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnan turvallisuudessa. Liiton jäsenet ovat aktiivisia MPK:n kurssilaisia sekä kouluttajia. Liitolla on tärkeä rooli tukea kiltoja, joilla on taas kyky kouluttaa kursseilla aselajiosaamista ja muita reserviläisille tärkeitä tehtäviä. On varmaa, että vapaaehtoinen maanpuolustus tulee muuttumaan jonkin verran, ja meidän tulee olla valmiita siihen.

Vuosi 2020 alkaa liiton kohdalta vauhdikkaasti Turposeminaarilla, joka pidetään helmikuun ensimmäisenä lauantaina Santahaminassa. Seminaarin aihepiiri on Venäjä, ja siinä tullaan kattavasti tuomaan esille, mitä venäläisyys on ja mitä he ajattelevat. Tässä vaiheessa vuotta seminaari on jo myyty loppuun, joten voimme olla tyytyväisiä, että aihe on ajankohtainen sekä erittäin mielenkiintoinen.

Turussa liiton valtuuston syyskokouksessa valittiin hallitukseen uusia jäseniä ja näin saamme uusia tuulia hallitukseen. Keväällä on liittokokous Helsingissä, jossa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja sekä liittovaltuuston uusi puheenjohtaja. Toivon vuodesta 2020 erittäin aktiivista kiltatyötä niin killoille kuin Maanpuolustuskiltojen liiton hallitukselle. Vapaaehtoinen maanpuolustus on meille tärkeä, joten jatkamme sen tekemistä liput liehuen.


16

POHJANPOIKA 4/2019

SAMPO PUOSKARI

Ansioituneita

reserviläisiä ylennettiin Pohjois-Pohjanmaan ylennettyjä juhlittiin 5.12. Hiukkavaarassa. Puolustusvoimien tervehdyksen

toi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Mika Seppä. Maanpuolustusjärjestöjen onnittelupuheen piti Reserviläispiirin 1. varapuheenjohtaja Pasi Parkkila, ja

ylennettyjen puolesta puhui Risto Hevosmaa. Tilaisuudessa esiintyi Maanpuolustussoittokunta ja munkkikahvit tarjoili Oulun Soitilaskotiyhdistys.

Reservin upseerien ylennykset: Majuriksi:

Kivimäki Pekka Samuli Oulu

Pönkkö Antti-Ilari Oulu

Kinnula Atte Eerikki Kempele

Outinen Jani Petri Tyrnävä

Vainio Mika Petri Olavi Pudasjärvi

Hevosmaa Risto Pekka Raahe

Kapteeniksi:

Huttunen Pekka Juhani Oulu Ketola Heikki Einari Oulu

Niskala Paavo Antero Oulu Närä Juha Petteri Oulu

Lipponen Tuomas Anselmi Oulu Paloniemi Matti Juhani Oulu

Purkunen Esa Matti Kalevi Oulu

Lääkintäluutnantiksi:

Voutilainen Timo Aulis Muhos

Mäkelä Tuomas Niilo Johannes Oulu

Vattula Esa Samuli Oulu

Luutnantiksi:

Puranen Terho Olavi Oulu

Jauhiainen Atte Lauri Juhani Oulu

Yliluutnantiksi:

Hanhineva Tero Tapio Oulu

Kaikkonen Mikko Antero Oulu Keinänen Pasi Antero Oulu

Valtokari Jarmo Aki Antero Siikajoki

Sundqvist Janne Markus Oulu

Parkkila Janne-Petteri Oulu

Pesonen Tommi Matti Anterus Muhos

Tuuponen Juha Tuomas Oulu

Alavahtola Heikki Johannes Oulu Karhu Mika Juhani Oulu

Keskitalo Juha Markus Oulu Nissinen Johannes Oulu

Paloranta Veli-Pekka Oulu

Pulkkinen Elina Iida Helena Kempele

Laikari Jussi Matti Oulu18

POHJANPOIKA 4/2019

Aliupseeri- ja miehistöylennykset: Sotilasmestariksi: Kela Hanna Helena Oulu

Ylivääpeliksi:

Mäkinen Petri Olavi Oulu

Pääaho Riitta Maarit Kempele

Vääpeliksi:

Korhonen Anssi-Pekka Kalevi Oulu Lamminaho Marko Tapio Oulu Louhia Juha Ilmari Kuusamo

Ylikersantiksi:

Hautala Teemu Henrik Oulu

Kersantiksi:

Sandberg Tuomo Kalevi Tyrnävä

Männikkö Antti Juhani Oulu

Suutari-Jääskö Pasi Petri Oulu

Heikkilä Olli Henrikki Oulu

Määttä Markku Antti Johannes Kuusamo Nieminen Kari Tapio Oulu

Nikula Arto Juhani Lumijoki Pernu Antti Juhani Oulu

Sarja Henri Eero Oulu

Tauriainen Matti Juhana Pudasjärvi Tuohimaa Juhani Kristian Oulu Vähäsöyrinki Miika Tapio Oulu

Pöyskö Jani Pauli Siikajoki

Ylirajajääkäriksi:

Vikiö Arto Heikki Antero Siikajoki

Holappa Vesa Juhani Oulu

Siurua Jani Tapani Oulu

Alikersantiksi:

Heikkinen Janne Markus Oulu Hyvönen Jarkko Jani Petteri Kempele

Kujala Tommi Sakari Oulu

Honkaharju Reijo Kalevi Oulu

Korpraaliksi:

Kangas Aki Jaakko Nivala

Flinck Erkki Juhani Oulu

O I T U N E I TA R E S E R V I L Ä I S I Ä .

Heikkilä Juha Tapani Haapavesi

KARI AHOKAS:

Kajava Mikael Valtteri Oulu

Kinnunen Henri Niilo Michael Kempele Kirstinä Tuomo Pertti Johannes Oulu Konola Antti Juhani Siikalatva Kononen Jussi Samuli Raahe Kouva Tarmo Sakari Oulu

Lampela Jussi Tuomas Raahe Lasanen Pasi Jorma Oulu Luoma Petri Markus Oulu

Luukkonen Jaakko Johannes Kempele Mäklin Timo Petteri Oulu

Määttä Juha Kristian Oulu

Niva Teemu Antero Kajaani

Pellikka Matti Juhani Kempele Perälä Tommi Juhani Oulu

Pietiläinen Jouni Tapani Raahe

Ristolainen Panu Johannes Oulu

Salminen Teemu Otto Johannes Oulu Salovaara Jaakko Eerik Oulu

Torvinen Jarmo Kalervo Oulu

Viitajylhä Sami Martti Sakari Oulu Vähäkangas Ville Olavi Oulu

I T S E N Ä I S Y Y S PÄ I VÄ N Ä 6. 12.

Anttila Jani Kristian Oulu

PA L K I T T I I N U S E I TA A N S I -

Heikka Tero Eino Olavi Oulu

TÄ S S Ä M U U TA M A P O I M I N TA .

Härmä Teemu Tuomas Siikalatva

VA PA U D E N R I S T I N R I TA R I -

Iisakka Janne Olavi Oulu

Kaattari Hannes Rikhard Oulu

K U N N A N 3. L U O K A N VA PA U DENRISTI

Kinnunen Elias Artturi Siikajoki

S U O M E N VA L KO I S E N R U U S U N

Karihtala Kimmo Pauli Oulu

Kostekivi Toni Markus Muhos

K A R I PA A K KO L A :

Leinonen Niko Petteri Oulu

1 . L U O K A N M I TA L I K U LTA R I S -

Nieminen Jussi Antero Ii

PA S I PA R K K I L A :

Patronen Marko Mikael Oulu

1 . L U O K A N M I TA L I K U LTA R I S -

Pennanen Pekka Juhani Oulu

M A R K K U H O L O PA I N E N :

Littow Markus Petteri Oulu

TEIN

Parkkila Teemu Matias Raahe

S U O M E N VA L KO I S E N R U U S U N

Pelkonen Markku Petteri Oulu Pikkumäki Eetu Verneri Oulu Pohjosaho Janne Tapio Ii

Pulkkinen Pekka Sakari Oulu

TEIN RESERVILÄISLIITON ANSIORISTI SOLJEN KERA

Rautavalta Jeremias Leo Johannes Oulu

J A R I E S KO L A

Salmela Jyrki Johannes Oulu

ANSIORISTI

Ruonala Jarkko Antero Oulu

RESERVILÄISLIITON20

POHJANPOIKA 4/2019

ANTTI JOKINEN

7. sotilaiden

Maailmankisat Kiinassa Seitsemännet Sotilaiden maailmankisat (MIlitary World Games) järjestettiin Kiinassa Hubein provinssissa sijaitsevassa Wuhanin kaupungissa 18.-27.10.2019. Maailman kolmanneksi pisimmän joen, Jangtsen, halkaisemassa Wuhanissa järjestetyt Sotilaiden Maailmankisat olivat kaikin puolin ennätysmäiset: yli 9300 osallistujaa kaikkiaan 109 maasta, 27 eri urheilulajia, joissa yli 300 kilpailutapahtumaa sekä yhteensä yli 230 000 toimitsijaa!

Wuhanin kilpailut olivat suurimmat koskaan järjestetyt Sotilaiden Maailmankisat ja suurin Kiinassa koskaan järjestetty sotilaskilpailu. Kilpailut olivat myös ensimmäiset Sotilaiden Maailmankisat, jotka järjestettiin vain yhden kaupungin alueella. Yli 11 miljoonan asukkaan, 89 yliopiston ja silmän kantamattomiin jatkuvien suurten rakennustyömaiden suurkaupunki Wuhan oli panostanut parin viikon ta-

AVAJAISISSA MATKALLA STADIONIL

pahtumaan niin kuin vain yhden maailman suurimmista talouksista voisi olettaa panostavan. Hyvänä esimerkkinä panostuksesta oli vastavalmistunut monumentaalinen ampumaurheilukeskus, jossa muun muassa ilma-aserata, 25 ja 50 metrin ampumaradat olivat jokainen n. 100-paikkaisia - ja varustettu Siuksen elektronisilla taululaitteilla. Kisojen visuaalinen ilme näkyi joka puolella kaupunkialuetta eri tavoin niin mainosten, peitettyjen raken-


LLE

AMPUMAURHEILUKESKUS

nustyömaiden, tuhansien istutettujen puiden, laajojen siirtonurmialueiden ja joka paikassa odottavien kisaoppaiden ja valvonnan muodossa.

Kisoissa käytettiin ensimmäistä kertaa runsaasti 5G+8K ja 5G+VR teknologioita. Näillä mahdollistettiin muun muassa tapahtumien laaja televisiointi ja (turvallisuus)valvonta. Mielenkiintoisina yksityiskohtina oli havaita joka paikkaan ulottuva valvontaka-

meraverkosto, tyhjät tiet ja alueet matkalla kisapaikoille, moottoriteiden tiesulut sekä se, ettei yksikään kaupungin lukemattomista nostokurjista liikkunut tuon kahden kisaviikon aikana...

60 000 KATSOJAN Wuhan Sports Centerissä järjestetyt 2,5-tuntiset avajaiset pitivät sisällään täydellisesti hiotun ja tuhansia (arviot vaihtelivat 13 000-18 000 välillä) esiintyjiä käsittäneen

Kiinan historiaa ja sotilasmahtia esitelleen spektaakkelin. Esityksen aikana stadionin pinta muuttui hetkessä järveksi, jonka pinta roiskui siinä juostessa, maan alta nousi 100 metriä pitkä juna, johon kymmeniä esiintyjiä nousi, satoja keinolintuja lensi hetken taivaan täydeltä, kisatuli syttyi vedestä, ynnä muuta kohahduttavaa. Sotilaiden Maailmankisojen merkitystä Kiinalle kuvasi hyvin se,


22

POHJANPOIKA 4/2019

että kisat avasi itse Kiinan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping: "Now I declare the 2019 Military World Games open." -lauseella saaden stadionin raikumaan aplodeista ja ylistyshuudoista. Varsin hauska seikka oli, että yhtenä avajaisten neljästä laulajasta esiintyi meilläkin komediaalisista toimintaelokuvistaan tunnettu Hong Kongilais-syntyinen Hollywood-näyttelijä Jackie Chan!

KIVÄÄRIN MITALIKOLMIKKO

Kisakylä, jossa urheilijat ja valmentajat asuivat, oli juuri valmistunut n. 10 000 asukkaan lähiö. Korkeiden, 17-35 -kerroksisten talojen parvekkeilta roikkuvat liput kertoivat, että missä mikäkin maa oli majoittuneena. Brasilia, Myanmar, Mongolia, Pohjois-Korea, Ukraina, Egypti, Suomi, ynnä muut maat ja kansat Palestiinan joukkue mukaan lukien, sulassa sovussa keskenään. Kisakylän tekonurmet ja aikuisena istutetut puut olivat näyttävä kokonai-

suus, 4500 hengen ruokalasta puhumattakaan.

Ruokaa oli tarjolla monessa muodossa eurooppalaisesta keittiöstä Halal-ruokaan ja aamukuudesta aina pitkälle yöhön - nälkä pääsi yllättämään vasta päivällä ampumaradalla, jonne ei oltu järjestetty minkäänlaista ruokailumahdollisuutta. Aamupalakin saattoi jäädä vähäiseksi bussin lähtiessä ensimmäisen erän urheilijoiden ja valmentaji-


en kanssa kohti ampumakeskusta klo 0540 - varsinkin, jos ei illalla ollut hoksannut varata eväitä mukaansa.

ITSELLÄNI AMPUMAURHEILIJANA on ollut mahdollisuus osallistua vastaaviin kilpailuihin kaksi kertaa, ensimmäisen kerran Kroatian Zagrebissa vuonna 1999 ja toisen kerran Intian Hyderabadissa vuonna 2007. Tällä kertaa olin mukana Suomen pistoolijoukku-

een valmentajan ominaisuudessa. Urheilijan silmin Sotilaiden Maailmankisat näyttäytyy harvinaisena ja tavoiteltavana oman lajin huipputapahtumana, jossa kotimaisen tason kärkituloksilla harvoin voittoa juhlitaan. Sotilaiden Maailmankisojen tulostaso kestää tilastovertailun minkä tahansa lajin osalta, sen verran kovatasoisesta tapahtumasta on kyse. Kisoihin osallistuu niin olympiaurheilijoita kuin lajien-

sa maailmanmestareita. Wuhanin kisoissa oli muun muassa 67 maailmanmestaria ja 43 sotilaiden maailmanmestaria, lisäksi 118 urheilijaa oli rankattu Rion olympiakisoissa 8 parhaan joukkoon, muista lajihuipuista puhumattakaan.

Suomen ampumajoukkueen kapteenina toimi itsekin olympiapronssia ja sotilaiden maailmanmestaruuksia saavuttanut


24

POHJANPOIKA 4/2019

Henri Häkkinen, suunnistusjoukkueen kapteenina puolestaan sotilaiden maailmanmestaruuskultaa ja -hopeaa suunnistanut oululaislähtöinen Raimo Turtinen.

Suomi lähetti 7. Sotilaiden Maailmankisoihin yli 80 hengen joukkueen, jossa kilpailijoita oli 52. Lajit, joihin suomalaiset osallistuivat, olivat ammunta, golf, ilmailu-5-ottelu, judo, meri-5-ottelu + hengenpelastus, nyrkkeily, paini, sotilas-5-ottelu, suunnistus ja yleisurheilu suuren yleisön tuntemana tähtenään alokas

Oliver Helander. Mitaleita Suomi sai yhteensä 6. Juho Autio (Jääkäriprikaati), Juho Kurki (Porin prikaati) ja Aleksi Leppä (Kaartin jääkärirykmentti) saavuttivat kiväärin 300 metrin pika-ammunnassa hopeaa yhteistuloksella 1708 pistettä (Kiina voitti tuloksella 1719). Kempeleestä kotoisin oleva Juho Autio paransi samalla pika-ammunnan Suomen ennätystä tulokseen 577 pistettä. Muut suomalaismitalistit: (Hopea) Elias Kuosmanen, paini alle 97 kg, Mari Lindström ja Jenna Säkkinen, meri-5-ottelun esterataviesti, Tomi Aspholm,

Eetu Kallioinen ja Oskari Kössi, skeet joukkuekisa; (pronssi) Mikko Honkasalo, ilmailu-5-ottelun lento-osio, Mikko Honkasalo, Kari-Jussi Korhonen, Lauri Lappalainen ja Ville Rosenlund, ilmailu-5-ottelun joukkuekilpailu.

7. Sotilaiden Maailmankisat olivat näyttävä ja monella tapaa hieno tapahtuma, joka jätti harvat kylmäksi. Kiinan panostus ensimmäisiin Sotilaiden Maailmankisoihin luo varmasti paineita vuoden 2023 Sotilaiden Maailmankisojen järjestäjälle!

C.I.S.M.

Conseil International du Sport Militaire Kansainvälinen sotilasurheiluliitto

Vuonna 1948 perustettu sotilasurheilun kattojärjestö, jonka nimissä kansainväliset sotilasurheilutapahtumat järjestetään. CISM on maailman toiseksi suurin urheilujärjestö Kansainvälisen Olympiakomitean jälkeen. Järjestön alkuperäisenä tavoitteena oli järjestää kansainvälinen sotilaskilpailu, joka voisi tarjota taistelukenttää paremman alustan voimien vertailuun. Perustajamaat: Belgia, Tanska, Ranska, Luxemburg ja Hollanti Jäsenmaita nyt 136 kpl

CISM:n motto: ”Friendship through Sport” Kotisivut: https://www.milsport.one/


PISTOOLIAMPUJIA

MWG (MILITARY WORLD GAMES) Sotilaiden Maailmankisat, ”Sotilaiden olympilaiset”,jotka järjestetään neljän vuoden välein vuosi ennen varsinaisia olympiakisoja. Maailmankisoihin kootaan kyseisen vuoden kaikkien lajien (kesä- ja talvilajit erikseen) sotilaiden MM-kisat yhteiseksi tapahtumaksi. Ensimmäiset Sotilaiden Maailmankisat järjestettiin Roomassa vuonna 1995, 50 vuotta toisen maailmansodan päättymisen muistoksi. Rooman kisojen suomalaismitalistit olivat uimarit Jani Sievinen ja Vesa Hanski. MWG:n urheilulajit: alppihiihto, ammunta, ampumahiihto, golf, hiihtosuunnistus, ilmailu-5-ottelu, jalkapallo, jousiammunta, judo, koripallo, laskuvarjohyppy, marathon, meri-5-ottelu, sotilas-5-ottelu, paini, pikaluistelu, purjehdus, pyöräily, kiipeily, suunnistus, taekwondo, triathlon ja yleisurheilu. 7. MWG:n motto:“Military Glory - World Peace” Kotisivut: en.wuhan2019mwg.cn

Suomen sijoitukset MWG kesäkisoissa 8./92 Finland (FIN)

Suomen sijoitus 7. MWG:ssa 34./66 Finland (FIN)

kulta 5 0

hopea 18

pronssi 12

total 35

4

2

6


26

POHJANPOIKA 4/2019

Pohjoisen Suomen kolme vapaaehtoista

ilmatorjuntakoulutustapahtumaa

TUOMAS LIPPONEN

POHJOIS-POHJANMAAN ILMATORJUNTAKILTA

Vuoteen 2019 on mahtunut jouluun mennessä kolme ilmatorjunta-aiheista koulutustapahtumaa, jossa Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta on ollut toteuttajana. Usean vuoden kokemuksella on syntynyt johdonmukaisia koulutuskokonaisuuksia, joihin osallistumiseen on riittänyt jo pelkkä kiinnostus aselajia kohtaan, mutta harjaantunutkin koulutettava on löytänyt sisällöstä uutta opittavaa.

ILMATORJUNTAKURSSI 19 järjestettiin totuttuun tapaan Oulun Hiukkavaarassa jo viidennen kerran. Kurssi toteutettiin Puo-

lustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja siihen osallistui 20 henkilöä. Kurssi tarjosi teoriakoulutusta oppituntien muodossa muun muassa aiheista nykyaikaisen ilmavihollisen toimintatavat ja ilmavalvonta seloste. Kurssi oli jaettu kahdelle koulutuspäivälle. Lauantaina käsiteltyjen yleisjärjestelyiden jälkeen aloitettiin aamupäivän oppitunnit. Iltapäivällä koulutus painottui kalustokoulutukseen. Rastikoulutuksena pidetyt ITKK:n käsittelykoulutukset sisälsivät myös simulaattoriammuntaa.

J A R K KO J A A KO L A

Sunnuntaipäivä painottui ITKK-kalustokoulutukseen, joka simulaattorikoulutuksen siivittämänä kiteytyi soveltavaan osioon. Simulaattori toi hienon koulutuselementin palauteelliseen ja nousujohteiseen harjoitteluun. Koulutuksen tavoite kouluttaa ITKK:n taistelutekninen käyttö osana joukon omasuojailmatorjuntaa, sekä kouluttaa kuvaamaan yksinkertaista määräalueen ilmatilannetta saavutettiin mainiosti.

HIUKKA 19 -HARJOITUS oli Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaama


ILMATORJUNTAKONEKIVÄÄRIN KÄYTTÖÄ HARJOITELLAAN SIMULAATTORILLA.

230 taistelijan harjoitus. Hiukka 19 toteutettiin taisteluharjoituksena, jossa useat kurssit harjoittelivat osana paikallispataljoonan tilannekehystä. Kursseille ilmatorjuntakoulutus oli valittavana yhteisaiheena ja kurssit valitsivat sisältöä koulutukseensa yhteisaiheista painopistekoulutuksensa niin salliessa. Ilmatorjuntakoulutus oli toteutettu simulaattorikoulutuksena, jossa koulutettavat pääsivät harjoittelemaan koko tapahtumaketjun, kuinka kuljetuslaatikossa olevasta aseesta päästään tilanteeseen, jossa asevaikutus kohdistetaan ilmaviholliseen.

Harjoituksessa ilmatorjuntakoulutukselle oli varattu oma modulaarinen teltta, jossa simulaattorikoulutus järjestettiin. Teltan tuntumassa koulutettaville opetettiin ja harjoitutettiin ITKK:n käyttökuntoonlaitto, vyöttäminen ja lataaminen. Tavoitteena ja myös tuloksena oli koulutettuja, jotka osasivat käyttää omasuojailmatorjunta-asetta sen tarkoituksen mukaisesti sekä tunsivat myös aseen perimmäisen käyttötarkoituksen.

ROVA 19 -HARJOITUS toteutettiin Rovaniemellä Someroharjun alueella 14.-16.6.2019 Jääkäriprikaatin tukemana. Harjoituksen noin 200 taistelijasta valtaosa oli reserviläisiä. Harjoitus koostui useista kursseista, joista yksi oli Ilmatorjuntakurssi. Kurssin johtajana toimi Juha Mikkonen ja pääkouluttajana Tuomas Lipponen. Rova 19 -harjoituksen ilmatorjuntakurssilla koulutettavat saivat monipuolisen aseenkäsittely


28

POHJANPOIKA 4/2019

ja taisteluteknisen koulutuksen 12.7 ITKK 96 aseelle. Harjoituksen alkujärjestelyjen jälkeen käynnistettiin kurssi ITKK:n teoriakoulutuksella. Teoriakoulutuksella mahdollistettiin tehokas asioiden omaksuminen aseenkäsittely- ja simulaattorikoulutuksessa. Päivän päätteeksi pidettiin vielä harjoituksen tulopuhuttelu Puolustusvoimien ja MPK:n puheenvuoroineen. Tulopuhuttelun jälkeen siirryttiin majoitukseen tukikohtapalveluun.

Seuraava päivä käynnistyi 6.00 aamuherätyksellä suuntana aamupala, aamupuhuttelu ja koulutuspaikoille siirtyminen. Päivän koulutus koostui aamupäivän osalta aseenkäsittelykoulutuksesta. Lounaan jälkeen vuorossa oli ITKK-simulaattoriharjoitus. Sen ohella kurssilaiset saivat tuntuman Puolustusvoimien virtuaalisimulaattoriin VBS (Virtual Battle Space). Virtuaaliympäristö mahdollistaa toiminnan harjoittelun ennen oikeaa maastoharjoitusta. Kurssilaiset peruskoulutettiin järjestelmään varusmiesten ansiokkaalla pe-

rehdytyksellä. Virtuaalisimulaattoriin oli otettu poimittu kurssia varten Ilma-ammuntaan kykeneviä aseita ja niiden maaleja. Päivällisen jälkeen koulutettavat siirtyivät ampumaradalle RK ammuntoihin. Päivän koulutuksen päätteeksi tarjolla oli iltapala sekä saunomismahdollisuus.

Sunnuntaipäivän aamu sujui edellisen päivän tavoin. Aamupäivän koulutuksessa aiheena oli taisteluensiapu sekä ilmasuojelukoulutus. Joukkokohtaisen materiaalin huolto aloitettiin jo ennen lounasta. Lounaan jälkeen vuorossa oli henkilökohtaisen materiaalin huolto ja luovutus sekä joukkokohtaisen materiaalin luovutus. Harjoituksen päätti lähtöpuhuttelu, jossa koko harjoitusjoukko sai antaa palautteensa ja se myös käsiteltiin samassa tilaisuudessa. Kaiken kaikkiaan ilmatorjuntakurssi oli hieno ja monipuolinen kokonaisuus, jossa kurssilaisten mielenkiinto ja oppimisen intensiteetti pidettiin korkeana. Lopuksi voitiin todeta, että saavutti tavoitteensa.
SAMPO PUOSKARI RESERVIUP SEERILIITTO

Reserviupseeriliitolle uusi puheenjohtajisto Suomen Reserviupseeriliiton uusi puheenjohtaja kaudelle 2020-2022 on yliluutnantti (res) Aaro Mäkelä Helsingistä, Hän on toiminut sekä liiton 2. että 1. varapuheenjohtajana. Liiton 1. varapuheenjohtajana aloittaa kapteeni (res) Veli-Matti Kesälahti Imatralta. 2. varapuheenjohtaja on luutnantti (res) Tuomas Kuusivaara Valkeakoskelta. Reserviupseeriliiton liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa majuri (res) Markus Lassheikki Kirkkonummelta ja varapuheenjohtajana majuri (res) Jyri Vilamo Helsingistä.

Pohjois-Pohjanmaan edustajat liiton hallinnossa ovat liittovaltuutetut yliluutnantti (res) Timo Uusimäki ja kapteeni (res) Jari Oikarainen. Liittohallituksessa jatkaa yliluutnantti (res) Sampo Puoskari. Puheenjohtajisto vasemmalta Tuomas Kuusivaara, Veli-Matti Kesälahti, Aaro Mäkelä, Markus Lassheikki ja Jyri Vilamo.


32

POHJANPOIKA 4/2019

H A N N U A U R I N KO

PUHEENJOHTAJA OULUN RESERVIUPSEERIKERHO RY.

Kohti joulua ja vuoden 2020 haasteita! Oulun Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin Oulun- ja Kainuun aluetoimistolla 16.10., jossa päätettiin ensi vuoden hallituksen jäsenistä ja tulevan vuoden tavoitteesta sekä budjetista. ORUK:n hallitus jatkaa pitkälti samalla rungolla kuin aikaisemminkin pari muutosta lukuun ottamatta. Pitkäaikainen ORUK:n sihteeri Esko Junno (maj. res.) siirtyy Pohjois-Pohjanmaan Senioriupseerien sihteeriksi viiden

aktiivisen vuoden jälkeen. Eskolle suuri kiitos mittaamattoman arvokkaasta panoksesta ORUK:n toimintaan. Toinen lähtijä on Taneli Laukkanen (vänr. res.), joka siirtyy vaimon ja työn perässä Savoon kohti uusia seikkailuja. Suuri kiitos myös Tanelille työstä nuorisoupseerin tehtävässä. Hallitus täydentyi syyskokouksessa kolmella uudella toimijalla, joista Lasse Majava (vänr.

res.) aloittaa sihteerinä, Paavo Leinonen (kapt. res.) kilpailu-upseerina ja Petri Pirnes (ylil. res.) yhteistoimintaupseerina, joka on samalla uusi tehtävä ORUK:n hallituksessa. ORUK jatkaa toimintaansa Reserviupseeriliiton tavoitteiden mukaisesti ylläpitäen ja edistäen reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia. ORUK:n ja MPK:n yhteistoiminta


ampuma- ja harjoitustoiminnan osalta alkaa päästä takaisin uomiinsa aselain tulkintojen selkeydyttyä. PV:n ja MPK:n roolit sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia antavan (SOTVA) ja varautumiskoulutuksen (VARTU) välillä ovat muuttuneet aikaisempaan verrattuna. Kuitenkin SOTVA- ja VARTU-harjoituksien periaatteellinen sisältö alkaa muotoutua, jonka perusteella tulevaa toimintaa voidaan suunnitella uuden lain pohjalta. Maanpuolustushenkinen toiminta ja reserviupseerien perinteiden vaaliminen on yksi keskeinen osa-alue ORUK:n toi-

minnassa. Joulun lähestyminen tyypillisesti muuttaa reservin upseerien toiminnan painopistettä perinnetyöpainotteiseksi. Harjoitustoiminta ja ammunnat vähenevät joulun lähestyessä. ORUK:n jäseniä on osallistunut mm. Eija ja Veikko Lesosen säätiön veteraanien kunniaksi järjestämään Itsenäisyyspäivän juhlalounastapahtumaan, jossa juhlapuheen piti kerhomme lippu-upseeri Jari Maljanen (maj. res.). Itsenäisyyspäivän lähestyminen käy varmaan monenkin harjoituksiin osallistuneiden mielessä marraskuun lopulla ja ehken toiveena Tornikirje, jossa tiedote-

taan uudesta ylennyksestä. Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ylennystilaisuus järjestettiin 5.12. aluetoimistolla Oulussa. ORUK:n puolesta haluan esittää onnittelut kaikille ylennyksen ja ansiomerkin saaneille henkilöille. Itsenäisyyspäivään liittyy paljon muitakin tapahtumia, kuin ylentäminen, kuten itsenäisyyspäivän lippuvartio ja kunnialaukaukset linnasaaressa sekä lukematon määrä aiheeseen liittyviä tapahtumia. Jouluaaton kunniavartio tulee olemaan tänäkin vuonna sankarihaudalla Intiössä. Kunniavartion toteuttamisen velvoitteet ovat vuosien


34

POHJANPOIKA 4/2019


PETRI PIRNES

saatossa siirtyneet veteraanien ikääntyessä veteraaneilta meille reserviläiskerhojen ja -kiltojen toimijoille. Talvisodan alkamisesta on kulunut 80-vuotta, joka on jättänyt merkkinsä kaikkiin suomalaisiin maanpuolustajiin periksiantamattomuutena, tinkimättömänä tahtona puolustaa maatamme ja osoituksena suomalaisesta sisusta ylivertaista vastustajaa vastaan. Nuo kunniakkaat talvi- ja jatkosodan veteraanit rakensivat Rokulin majan ja vihkivät sen käyttöömme Rokulin majan 6.12.1949 eli 10-vuotta talvisodan alkamisesta. Upseerimaja Rokulin tarina jäi avoimeksi edellisessä Pohjanpojassa, mikä on aiheuttanut kohtalaisen paljon ajatuksia ja aktiviteetteja ORUK:n sisällä. Sotilaallisesti näinä haasteellisena ja herkkänä aikana olem-

me määrätietoisen yhteistyön avulla Rokuan Seuran kanssa saaneet Metsähallitukselta päätöksen, jossa majan tontti tullaan irrottamaan Rokuan kansallispuiston laajennuksesta. Tällä perusteella voimme olettaa, että maja tulee palvelemaan jatkossakin ORUKilaisia, mutta myös muita majaa käyttäneitä reserviläisiä-, sisarja veljesjärjestöjä. Maa-alueen tulevaisuus jää vielä avoimeksi, mutta ainakin toistaiseksi suurin uhkakuva on saatu poistettua kartalta. Kiitän Oulun Reserviupseerikerhon puolesta kaikkia Pohjois-Pohjanmaan alueen reserviläisjärjestöjä ja heidän aktiivisia toimijoita erinomaisesta yhteistyöstä vuoden 2019 aikana. Rauhallista joulunaikaa ja riemukasta uuttavuotta 2020.


36

POHJANPOIKA 4/2019

ORUK yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi

OULUN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N YHTEYSTIEDOT Puheenjohtaja Hannu Aurinko p. 040 0333400 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oruk.fi Email: info@oruk.fi

Internetsivut: www.oruk.fi

Facebook: https://www.facebook.com/OulunReserviupseerikerho ja https://www.facebook.com/upseerimajarokuli Instagram: https://www.instagram.com/oulunreserviupseerikerho

Kerhon ampumaratavuorot Hiukkavaarassa

Tervetuloa mukaan!

Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita. Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.oruk.fi Lisätietoja: timo.niinikoski@oruk.fi Tervetuloa mukaan!


Kuntokortti Jokainen jäsen voi merkitä kuntosuorituksensa Reserviläisurheiluliiton (Resul) sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi.

Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.

Oruk kannustaa jäseniään säännölliseen liikuntaharrastuksen ylläpitoon palkitsemalla vuosittain aktiivisimmat kuntoilijat. Viisi eniten kuntopisteitä kerännyttä palkitaan vuosittain kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi 5 kertaa yli 150 pistettä keränneet palkitaan mestariluokan mitalilla ja 15 kertaa yli 150 pistettä keränneet suurmestariluokan mitalilla. Liikuntasuoritukset on hyvä kirjata sähköiseen kuntokorttiin tuoreeltaan, esimerkiksi päivittäin tai kerran viikossa. Säännöllinen liikunta pitää yllä ja lisää kuntoa ja terveyttä monin eri tavoin. Arkiliikunta, liikuntaharrastukset ja kilpailuihin harjoitteleminen rakentavat myös perustaa reserviläiselle tärkeälle kenttäkelpoisuudelle. Sähköinen kuntokortti auttaa siten seuraamaan omaa aktiivisuutta ja sitä kautta myös ylläpitämään liikuntamotivaatiota ja monipuolista liikuntaa. Reserviläisurheiluliiton (Resul) kuntokortin poistuessa käytöstä 1.1.2020, otetaan kerhossa käyttöön MarsMars-sovellus tai paperinen kuntokortti (pdf). MarsMars-sovellus on ladattavissa marsmars.fi -sivuilta Android- ja iPhone -puhelimiin. MarsMars.fi sivulta pääset suoraan sovelluskauppoihin. Ohjelma on sinulle ilmainen. Lisätietoja MarsMars-sovelluksesta .

Voit tulostaa itsellesi tästä linkistä puolustusvoimien käyttämän kuntoilupäiväkirjan (pdf). Kortin avulla sinun on helppo seurata omaa liikunta-aktiivisuuttasi ja kirjata sitten suorituksesi sähköiseen kuntokorttiin. Ohje tulostettavan kuntokortin käyttämiseen: merkitse ylimmälle riville vähintään 30 minuuttia kestänyt liikunta käyttäen suoritetun lajin lyhennettä (esimerkiksi kä, ju, hi, ui, py, su, sk jne.). Merkitse alariville suorituksen kesto matkana tai aikana ja laske yhteen kuntoilukerrat kuukausittain. 15 krt: kunto nousee hyvin, kun huolehdit palautumisesta 10-14 krt: pysyt hyvässä kunnossa 5-9 krt: liikut sentään kohtalaisesti 1-4 krt: liikut liian vähän, lisää liikunta-aktiivisuutta

Yritä liikkua siten, että vuoden keskiarvo on yli 10 kertaa kuukaudessa!


38

POHJANPOIKA 4/2019

Ammuntasuoritteet

Vuoden 2019 loppu lähenee. Aloitamme jäsenistömme ammuntasuoritteiden keräämisen prosenttiammuntatuloksia varten.

Mikäli et ole osallistunut kerhomme järjestämiin sunnuntai-ammuntoihin tai kilpailuihin ja olet kuitenkin harrastanut ammuntaa jossakin muodossa tai käynyt vaikka metsällä, niin ilmoita suoritteesi osoitteeseen timo.niinikoski@)oruk.fi

6.12.2019 huomionosoitukset

Onnittelut!

Oulun Reserviupseerikerho ry onnittelee itsenäisyyspäivänä 6.12.2019 upseeriylennyksen sekä kunniamerkin saaneita jäseniään.


Liikuntavuoro

Liikuntavuoro maanantaisin klo 20:30-22:00. Otetaan käyttöön www.nimenhuuto.com -palvelu liikuntavuorolle ilmoittautumiseen. Joukkueen nimi on Oulun Ressuliikunta ja liittymään pääsee salasanalla ”reservilaiskuntoon”. Suora linkki Oulun Ressuliikunnan sivulle: https://oulunressuliikunta.nimenhuuto.com/public_join.

Sivulle tulee joka viikko oma tapahtuma liikuntavuorosta ja näet paljonko vuorolle on tulossa porukkaa. Sivulla voidaan myös tiedottaa esimerkiksi peruutuksista tai pelattavasta lajista. Sivulla voidaan myös tiedottaa esimerkiksi peruutuksista tai pelattavasta lajista. Lajeina muun muassa sulkapallo (kaksin- tai nelinpeli), salibandy tai lentopallo. Ota mukaan kaveri ja pelimieltä! Salli viikkomeilin lähettäminen, niin saat tiedon tulevista tapahtumista. Lisätietoja ja ehdotuksia: roope.vuontisjarvi@oruk.fi Tervetuloa mukaan!


40

POHJANPOIKA 4/2019

TERTTU NIEMELÄ

Isänmaalliset laulut kajahtavat Kuusamon Pyhän ristin kirkossa Ulkotulet joulukuun hämärässä illassa kutsuvat Kuusamon Pyhän Ristin kirkkoon. Hetken päästä kirkossa kajahtavat yhteislauluna isänmaalliset laulut ja virret. Isänmaalliset laulut -yhteislaulutapahtuman tunnelman virittävät kirkkoon saapuvat Suomen ja maanpuolustusnaisten liput.

Noin tunnin kestävässä laulutuokiossa lauletaan yhdessä monille tuttuja isänmaallisia lauluja ja virsiä. Laulut on valittu siten, että ne ilmaisevat kiitollisuutta ja kunnioitusta isänmaatamme kohtaan moni-ilmeisesti, kuten Siniristilippu, Kodin kynttilät, Sininen ja valkoinen sekä Satumaa. Jokaisen on helppo yhtyä lauluihin, sillä sanat löytyvät kirkon ovella jaettavasta lehtisestä ja virsien sanat virsikirjasta.

kanttorin valitsemaa ja soittamaa urkumusiikkia. Mukana on myös Kuusamon veteraanimieslaulajat -kuoro laulaen seurakuntaväen mukana ja esittäen muutaman valitsemansa oman ohjelmanumeron Perinteisesti tilaisuus päättyy rukoushetkeen, virteen ja Maamme-lauluun.

Isänmaalliset laulut -yhteislaulutapahtuma järjestettiin Kuusamossa tänä vuonna joulukuun alussa jo neljännen kerran. Perinteiseksi muodostuneen ja suositun tapahtuman järjestävät yhdessä Kuusamon maanpuolustusnaiset ja seurakunta. Maanpuolustusnaiset vastaa tilaisuuden kahvitarjoilusta ja muista käytännön järjestelyistä.

LAULUJA JA VIRSIÄ SÄESTÄÄ uruilla Kuusamon seurakunnan “Maanpuolustusnaisille tapahkanttori, tänä vuonna kanttori tuman järjestäminen on mieLaura Piilola. Lisäksi kuullaan leinen ja juhlallinen, koska se

KUUSAMON LAULUT -TA DESSÄ SEUR


N MAANPUOLUSTUSNAISET VASTAAVAT ISÄNMAALLISET APAHTUMAN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYISTÄ KIRKOSSA YHRAKUNNAN KANSSA.

ajoituu aina itsenäisyyspäivän lähelle. Tapahtuma herättelee tunteita ja muistelemaan veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä kansakuntamme hyväksi”, sanoo Kuusamon maanpuolustunaisten puheenjohtaja Tarja Leinonen-Viinikka.

LEINONEN-VIINIKKA USKOO isänmaallisten arvojen olevan maassamme nousussa: “Tilaisuuden tunnelmasta voi aistia kiitollisuuden ja kunnioituksen veteraaneille maamme rakentamisesta raunioista hyvinvointiin.”

“Isänmaalliset laulut -tapahtuma on herättänyt kiinnostusta myös naapurikunnissa. Tilaisuus järjestetään Sallassa ja kiinnostusta on myös Posiolla ja Taivalkoskella. Yhteistyö seurakunnan kuten muidenkin toimijoiden kanssa on saumatonta”,puheenjohtaja kiittää jäsenistöään aktiivisuudesta. “Olimme talkoissa itsenäisyyspäivänä Kuusamon kansalaisjuhlan järjestelyissä, samoin talkoilemme Kuusamon Uuden vuoden vastaanottotapahtumassa. Olemme mukana jouluaattona sankaripatsaalla kunniavartiossa muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.


42

POHJANPOIKA 4/2019

PA S I V I R TA

PIIRIPÄÄLLIKKÖ POHJOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta voimaan 1.1.2020 Vuoden 2020 alusta voimaantuleva lakipäivitys täsmentää MPK:n julkiset hallintotehtävät, joita ovat sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus, tutustumistoiminta nuorille ja naisille, kansainvälinen koulutustoiminta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus ja valistus. Lisäksi MPK kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä ohjaa, tukee ja sovittaa yhteen 14 jäsenjärjestöjensä maanpuolustuskoulutusta. Voidaan edelleen todeta, että MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Organisaatiomuutoksella tavoitellaan lisää vaikuttavuutta julkisiin hallintotehtäviin. Vuoden 2020 alusta 14 uutta Maan-

puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) valmiuspäällikköä aloittaa työnsä ympäri Suomea. Heidän ydintehtäviään tulevat olemaan yhteistyö Puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa ja aktiivisten reserviläisten kouluttautumismahdollisuuksien kehittäminen etenkin paikallisjoukoissa. Keskeisimpiä tehtäviä ovat vapaaehtoisten rekrytointi, valmius- ja turvallisuussuunnittelu sekä koulutustehtävät.

POHJOIS-SUOMEN MAAPUOLUSTUSPIIRIIN tulee Rovaniemen koulutuspaikalle valmiuspäällikkö, mitä tehtävää alkaa hoitaa nykyinen apulaispiiripäällikkö Antti Tölli. Oulun koulutuspaikan valmiuspäälliköksi on valittu Juha Vihavainen. Toisin sanoen valmiuspäälliköt tuovat lisäresurs-

seja, joilla toivottavasti voimme hoitaa entistä paremmin meille määrättyjä töitä vapaaehtoiskentän hyväksi.

Uusien tehtävien lisäksi MPK:n organisaatiossa tehdään muutamia uudelleen järjestelyjä toiminnan tehostamiseksi. Ilmapuolustuspiirin Someronharjun koulutuspaikka lakkautetaan. Ilmapuolustuspiirin koulutus toteutetaan Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin toimenpitein. Ilmapuolustuspiiri vastaa koulutustarpeen kartoittamisesta valtakunnallisesti Ilmavoimien Esikunnan kanssa. Alueellisesti toimimme yhteistyössä Lapin lennoston kanssa. Julkisten hallintotehtävien lisäksi MPK kouluttaa kokonaisturvalli-


”Tehdään turvallisuutta yhdessä”

suuteen liittyvää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU). Kokonaistur vallisuuskoulutuksen tavoite on yhteisöjen ja henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen ylläpito ja kehittäminen koulutuksen avulla.

VARTU-KOULUTUKSEN tärkeänä tavoitteena on kouluttaa muun muassa yksilön arjen selviytymistaitoja ja -tietoja, joilla voidaan vähentää osallistujien omaa sekä heidän lähiyhteisöjensä epävarmuuden tunnetta. Tällaista koulutusta ovat esimerkiksi erilaiset maastotaitoihin, kansalaisten kybertaitoihin, kotitalouden varautumiseen, ensiaputaitoihin ja maatilojen varautumiseen liittyvät koulutukset. Uudistukset tulevat lisäämään MPK:n toiminnan vaikuttavuutta kaikilla sektoreilla. MPK toteutti syyskesän aikana kouluttaja- ja vapaaehtoiskyselyn sitoutuneille vapaaehtoisille. Kyselyn tuloksista ilmenee, että kouluttajat ja vapaaehtoistoimijat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä MPK:lta sekä Puolus-

tusvoimilta saamaansa tukeen ja johtamiseen.

Kouluttajakysely on toteutettu kahden vuoden välein, ja se on tärkeä osa MPK:n koulutuksen laadun ja toimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Vuonna 2019 toteutettiin lisäksi toista kertaa muille kuin kouluttajatehtävissä toimiville suunnattu vapaaehtoistoimijoiden kysely. Vapaaehtoiskyselyn kohderyhmänä ovat muun muassa huolto- ja viestintätehtävissä toimivat vapaaehtoiset. Noin 2 600 sitoutuneelle jaettuihin kyselyihin vastasi yhteensä vajaat 700 henkilöä.

MPK:N TOIMINTA koetaan hyödylliseksi. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että toimintaan mukaan pääsemistä tulee helpottaa. Yli neljä viidesosaa vastaajista kokee, että MPK:n toiminta on kehittänyt heidän valmiuksiaan niin poikkeusolojen tehtäviä kuin normaaliolojen työ- ja muita tehtäviä varten. Selkeä enemmistö vastaajista pitää MPK:n toimintaa hyödyllisenä myös maanpuolus-

tuskyvyn ja -tahdon sekä kokonaisturvallisuuden kannalta.

Keskeisiä parannusehdotuksia on muun muassa mukana olevien toimijoiden jaksamisesta huolehtiminen erityisesti uudistetun lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2020. Uusien toimijoiden mukaan saaminen on tärkeää paitsi toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi, myös jo mukana olevien jaksamisen varmistamiseksi. Toisena huomiona oli sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen.

MPK:n organisaatiomuutos ja uuden lain vaikutukset tarkoittavat jossain määrin toimintatapojen uudistamista organisaatiolta. Se on samalla oppimisprosessi, jossa opitaan pois nykyisestä kohti jotakin uutta. Vuosi 2020 on muutoksen sisäänajon aikaa. Muutoksen toteuttamisessa keskeistä on muun muassa vuorovaikutteinen viestintä MPK:n henkilöstön, kouluttajien ja toimijoiden sekä MPK:n jäsenjärjestöjen kesken. Erityisesti korostuu yhteistoiminta Puolustusvoimien kanssa.


44

POHJANPOIKA 4/2019

TIMO RONKAINEN

PUHEENJOHTAJA OULUN RESERVILÄISET RY

Oulun reserviläisten

kuulumisia Vuosi on jälleen lopuillaan ja alkaa olla aika yhteenvetää päättyvän vuoden tapahtumia. Vuosi on ollut jälleen toimintaa täynnä, pääasiallisesti edelleen ammuntaan keskittyvää. Muuten jäseniä on saatu hyvin vähän mukaan erilaisiin tapahtumiin. Ammunta vaikuttaa olevan sellaista toimintaa, mikä kiinnostaa jäsenistöä. Ammunta on toki tärkeää reserviläistoimintaa, mutta myös monipuolista liikuntaa ja kunnon ylläpitoa tarvitaan. Siinä meillä on haasteita, miten saamme jäsenet pitämään huolta

omasta fyysisestä kunnosta sekä osallistumaan yhteisiin kuntoilutapahtumiin.

Kesän aikana tuli voimaan laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, missä määriteltiin uudelleen Maanpuolustuskoulutuksen asema. Laki aiheutti hämmennystä syksyn aikana erityisesti yhdessä järjestettyihin ampuma- ja harjoitustapahtumiin. Loppuvuoden aikana on kuitenkin alkanut selvitä, mitä vaikutusta uudella lailla on MPK:n ja järjestöjen käytännön yhteistyöhön. Muutos ei vaikuta olevan niin iso kuin aluksi

pelättiin. Tältä pohjalta voimme siis hyvin pitkälle jatkaa ja kehittää yhteistyötä tulevaisuudessa. Syyskuussa yhdistyksen jäseniä osallistui Reserviläisliiton Huipputapahtumaan Sodankylässä. Huipputapahtuma on Reserviläisliiton joka toinen vuosi järjestämä jäsentapahtuma eripuolilla Suomea. Sodankylään oli mukaan lähtenyt reilut 20 jäsentä ympäri Suomea. Ohjelmassa oli tutustumista Jääkäriprikaatiin sekä kalustoesittely. Osallistujat pääsivät myös Bandwagen-ajelulle, elämässään ensimmäistä kertaa.


Yksi matkan kohokohdista oli lauantain illanvietto paikallisessa hiihtokeskuksessa, missä saimme kuulla Sotavetraanin kertomana hänen matkastaan molempiin sotiin. Matkalaiset kuuntelivat kiinnostuneina kertomuksia rintamakokemuksista sekä sotavankina olemisesta. Kertomus veti kuulijat hiljaisiksi.

Sunnuntai oli paluupäivä, joka suuntautui Pyhätunturin kautta Rovaniemelle. Matkalla poikettiin kuuntelemaan desanttien hyökkäyksestä selvinneen naisen kertomusta kokemuksistaan. Lisäksi

käytiin kuuntelemassa Pyhätunturilla lauluesitystä. Matka oli osallistuneiden kokemuksen mukaan erittäin onnistunut.

Yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin ensi vuoden jatkokaudelle Timo Ronkainen. Muuten hallituksen jäsenissä ei isoa muutosta tullut. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hyvin pitkälle entisten toimintojen pohjalle. Tosin yhteistapahtumia yritetään saada aikaiseksi ja jäsenistöä osallistumaan niihin. Toimintavuoden aikana on tavoitteena suunnata vierailu/käynti johonkin jäsenistöä

KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN LIPPULINNA INTIÖSSÄ.

OLLI ALHO

kiinnostavaan kohteeseen. Yhdistyksen jäsenmaksu säilyy ensi vuonna samansuuruisena kuin 2019. Myös Reserviläisliiton ja piirin jäsenmaksuosuus säilyvät entisellään. Yhdistyksen hallitusta ja jäseniä on keskusteluttanut on ORUK:n into


46

POHJANPOIKA 4/2019

ja halu myydä Aleksanterinkadun tilat. Yhdistyksen hallitus teki päätöksen useiden kokousten jälkeen hyväksyä tilojen myyntiin laiton. Tilat ovat olleet suhteellisen edulliset. Korvaavia tiloja on aika vaikea löytää yhtä edullisesti. Vaikka kiinteistöön on lähivuosina tulossa merkittäviä kunnostusinvestointeja, kustannukset todennäköisesti olisivat pienemmät kuin se, että muutetaan uusiin tiloihin.

Mikäli Aleksanterinkadun tilat saadaan myytyä ja siirrytään uusiin tiloihin, tarkoittaa se yhdistyksen osalta sitä, että jäsenmaksua joudutaan korottamaan. Tosin Aleksanterin kiinteistön suunnitellut kunnostusinvestoinnit myös vaativat korotuksen jäsenmaksuun, mutta se olisi huomattavasti pienempi kuin siirtyminen muualle. Loppuvuosi on erilaisten juhlien

PELKOSENNIEMEN TAISTELUN MUISTOMERKILLÄ. JUULI RAUTASIIPI, TAPIO MOLANDER, MATTI JÄÄSKELÄINEN JA ARTO HILTUNEN. TIMO RONKAINEN


PUOLUSTUSVOIMIEN ESITTELYYN TUTUSTUMASSA

TIMO RONKAINEN

ja muistelujen aikaa. Yhdistyksen pikkujoulu oli Pikisaaressa ja tapahtuma keräsi mukavasti jäseniä paikalle. Myös perinteinen seppeleenlasku ja lippulinna 6.12. keräsi väkeä. Jouluaaton kunniavartioon riitti halukkaita osallistujia, mistä kiitos kaikille. Ensi vuosi on jälleen toimintaa täynnä. Tuleehan muun muassa talvisodan päättymisestä kuluneeksi 80-vuotta. Myös veteraanitoiminta on näkyvästi esillä. Ammunnat jatkuvat talven hiljaiselon jälkeen keväällä. Alkuvuoden aikana yhdistyksen kotisivut päivitetään Reserviläisliiton uudistettujen sivujen mukaisesti. Tulevia tapahtumia kannattaa seurata yhdistysen sivuilta.

Yritämme saada myös jäsenkirjeitä aikaiseksi, kunhan tulevan vuoden ohjelma tarkentuu. Hyvää ja rauhallista joulua sekä toiminnan täyteistä uutta vuotta kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille.


Maanpuolustusta

tukemassaPohjois-Suomen maanpuolustuspiirin toiminta 2020 vko 3 - 22 Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin toiminta 2020 vko 3 - 22 Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin toiminta 2020 Tapahtuma

vko 3 - 22

Käyttöhuolto kouluttajakoulutus ICCS-kouluttajakoulutus Kouluttajakurssi, perustaso (rastikouluttaja) Tapahtuma Arktinen koulutus 1.jakso Käyttöhuolto kouluttajakoulutus Tapahtuma Kouluttajakoulutus, perustaso, naiset ICCS-kouluttajakoulutus Käyttöhuolto kouluttajakoulutus Reserviläisjohtaja 1, osa(rastikouluttaja) 1 Kouluttajakurssi, perustaso ICCS-kouluttajakoulutus Kivääriammunta 1-2 Arktinen koulutus 1.jakso Kouluttajakurssi, perustaso (rastikouluttaja) Tiedusteluharjoitus Kouluttajakoulutus, perustaso, naiset Arktinen koulutus Psyykkisen toimintakyvyn peruskurssi Reserviläisjohtaja 1, 1.jakso osa 1 Kouluttajakoulutus, Reserviläispäivä Kivääriammunta 1-2 perustaso, naiset Reserviläisjohtaja PV-ajolupakurssi Tiedusteluharjoitus 1, osa 1 Kivääriammunta Aluevalvontaja1-2 tiedustelukurssi 1 (SPOL TIVA 1) Psyykkisen toimintakyvyn peruskurssi Tiedusteluharjoitus Intti tutuksi naisille Reserviläispäivä Psyykkisen toimintakyvyn peruskurssi Köysilaskeutumisen perusteet PV-ajolupakurssi Reserviläispäivä Reserviläisjohtaja 2, osa 1 1 (SPOL TIVA 1) Aluevalvontaja tiedustelukurssi Viestivälinekoulutus (MATI) InttiPV-ajolupakurssi tutuksi naisille Aluevalvontaja tiedustelukurssi 1 (SPOL TIVA 1) Arktinen koulutus 2. jakso Köysilaskeutumisen perusteet Intti tutuksi naisille SRA-kurssi, teoriaosuus Reserviläisjohtaja 2, osa 1 Köysilaskeutumisen perusteet Naisten itsepuolustuskurssi Viestivälinekoulutus (MATI) Reserviläisjohtaja 2, osa 1 Kivääriammunta 1-2 Arktinen koulutus 2. jakso Viestivälinekoulutus (MATI) Ammuntapäivä naisille (pistooli) SRA-kurssi, teoriaosuus Arktinen koulutus 2. jakso Ammuntapäivä naisille (ECO-aseet) Naisten itsepuolustuskurssi SRA-kurssi, teoriaosuus Ilmapuolustusseminaari Kivääriammunta 1-2 Naisten itsepuolustuskurssi Kouluttajakoulutus Ammuntapäivä naisille Jalkaväki: (pistooli) Arktinen koulutus Kivääriammunta 1-2 Kouluttajakurssi, jatkotaso (kurssinjohtajat) Ammuntapäivä naisille (ECO-aseet) Ammuntapäivä naisille (pistooli) Paikallisjoukkojen huollon vääpelikurssi Ilmapuolustusseminaari Ammuntapäivä naisille (ECO-aseet) Moottorikelkkakurssi naisille Kouluttajakoulutus Jalkaväki: Arktinen koulutus Ilmapuolustusseminaari Kyberturvallisuuden peruskurssi Kouluttajakurssi, jatkotaso (kurssinjohtajat) Kouluttajakoulutus Jalkaväki: Arktinen koulutus Intti tutuksi naisille Paikallisjoukkojen huollon vääpelikurssi Kouluttajakurssi, jatkotaso (kurssinjohtajat) Reserviläisjohtaja 2, osa 2 Moottorikelkkakurssi naisille Paikallisjoukkojen huollon vääpelikurssi Talvisodan muistohiihto Kyberturvallisuuden peruskurssi naisille Sissiradistikurssi InttiMoottorikelkkakurssi tutuksi naisille Kyberturvallisuuden peruskurssi Ilmatorjuntakurssi Reserviläisjohtaja 2, osa 2 Intti tutuksi naisille 1 osa 2 Reserviläisjohtaja Talvisodan muistohiihto Reserviläisjohtaja 2, osa 2 Taisteluensiapukurssi Sissiradistikurssi Talvisodan muistohiihto Taistelupelastajakurssi 1 Ilmatorjuntakurssi Sissiradistikurssi Taistelupelastajakurssi Reserviläisjohtaja 1 osa 2 2 Ilmatorjuntakurssi PV:n B -ajolupaperehdytyskurssi Taisteluensiapukurssi Reserviläisjohtaja 1 osa Psyykkisen toimintakyvyn Taistelupelastajakurssi 1 2 jatkokurssi Taisteluensiapukurssi Linnoittamiskurssi 2 Taistelupelastajakurssi Taistelupelastajakurssi 1 Defendo Green -lähitaistelukurssi PV:n B -ajolupaperehdytyskurssi Taistelupelastajakurssi SRA Ampujakurssi Psyykkisen toimintakyvyn 2 jatkokurssi PV:n B -ajolupaperehdytyskurssi Taistelu rakennetulla alueella (TRA) peruskurssi Linnoittamiskurssi Psyykkisen jatkokurssi Toimintapäivä 2020 Defendo Greentoimintakyvyn -lähitaistelukurssi Linnoittamiskurssi Reserviläisten kuntotestaus, lihaskuntotesti SRA Ampujakurssi Defendo Green -lähitaistelukurssi ICCSrakennetulla kouluttajakurssi Taistelu alueella (TRA) peruskurssi SRA Ampujakurssi Aseenkäsittely Toimintapäivä 2020ja ampumataitokurssi naisille Taistelu rakennetulla alueella (TRA)japeruskurssi Reserviläisten ampumaharjoittelu kuntotestit Reserviläisten kuntotestaus, lihaskuntotesti Toimintapäivä 2020 Ampumakurssi naisille ICCS kouluttajakurssi Reserviläisten kuntotestaus, lihaskuntotesti Kansalaisenjamaastotaidot Aseenkäsittely ampumataitokurssi naisille ICCS kouluttajakurssi MAAKK kuntotesti 1 Reserviläisten ampumaharjoittelu ja kuntotestit Aseenkäsittely ja ampumataitokurssi naisille MAAKK kuntotesti 2 Ampumakurssi naisille Reserviläisten ampumaharjoittelu ja kuntotestit Kansalaisen maastotaidot Ampumakurssi naisille Kansalaisen maastotaidot

Paikka

Rovaniemi Rovaniemi Oulu Paikka Rovaniemi Rovaniemi Paikka Oulu Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Rovaniemi Kajaani Rovaniemi Oulu Taivalkoski Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Oulu Kajaani Taivalkoski Kajaani Oulu Oulu Taivalkoski Kajaani Kajaani Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Oulu Kajaani Oulu Kajaani Oulu Rovaniemi Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Oulu Kajaani Kajaani Rovaniemi Oulu Oulu Kajaani Rovaniemi Oulu Kajaani Kajaani Rovaniemi Kajaani Kajaani Oulu Oulu Kajaani Oulu Oulu Oulu Oulu Rovaniemi Oulu Rovaniemi Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Rovaniemi Oulu Kemijärvi Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Oulu Oulu Kemijärvi Kajaani Oulu Oulu Kemijärvi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Rovaniemi Tornio Oulu Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Rovaniemi Oulu Oulu Rovaniemi Tornio Oulu Oulu Rovaniemi Tornio Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Rovaniemi Rovaniemi OuluOulu Rovaniemi Rovaniemi Oulu Rovaniemi

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri

- PL 119, 90101 OULU / puh. 0400 384 234 / pohjois-suomi@mpk.fi Käyntiosoite: Hiukanreitti 225, 90650 OULU

Aika

17.-19.1. 17.-19.1. 25.-26.1. Aika 31.1.-2.2. 17.-19.1. Aika 8.-9.2. 17.-19.1. 17.-19.1. 8.-9.2. 25.-26.1. 17.-19.1. 8.2. 31.1.-2.2. 25.-26.1. 14.-16.2. 8.-9.2. 31.1.-2.2. 15.-16.2. 8.-9.2. 8.-9.2. 15.2. 8.2. 8.-9.2. 21.-23.2. 14.-16.2. 8.2. 21.-23.2. 15.-16.2. 14.-16.2. 21.-23.2. 15.2. 15.-16.2. 22.-23.2. 21.-23.2. 15.2. 22.-23.2. 21.-23.2. 21.-23.2. 22.-23.2. 21.-23.2. 21.-23.2. 28.2.-1.3. 22.-23.2. 21.-23.2. 29.2. 22.-23.2. 22.-23.2. 29.2. 22.-23.2. 22.-23.2. 7.3. 28.2.-1.3. 22.-23.2. 8.3. 29.2. 28.2.-1.3. 8.3. 29.2. 29.2. 11.3. 7.3. 29.2. 13.-15.3. 8.3. 7.3. 13.-15.3. 8.3. 8.3. 14.-15.3. 11.3. 8.3. 20.-22.3. 13.-15.3. 11.3. 21.-22.3. 13.-15.3. 13.-15.3. 21.-22.3. 14.-15.3. 13.-15.3. 21.-22.3. 20.-22.3. 14.-15.3. 27.-30.3. 21.-22.3. 20.-22.3. 27.-29.3. 21.-22.3. 21.-22.3. 28.-29.3. 21.-22.3. 21.-22.3. 28.-29.3. 27.-30.3. 21.-22.3. 3.-5.4. 27.-29.3. 27.-30.3. 3.-5.4. 28.-29.3. 27.-29.3. 3.-5.4. 28.-29.3. 28.-29.3. 4.4. 3.-5.4. 28.-29.3. 18.-19.4. 3.-5.4. 3.-5.4. 24.-26.4. 3.-5.4. 3.-5.4. 24.-26.4. 4.4. 3.-5.4. 25.-26.4. 18.-19.4. 4.4. 8.-10.5. 24.-26.4. 18.-19.4. 9.5. 24.-26.4. 24.-26.4. 9.5. 25.-26.4. 24.-26.4. 9.5. 8.-10.5. 25.-26.4. 9.-10.5. 9.5. 8.-10.5. 16.-17.5. 9.5. 9.5. 16.-17.5. 9.5. 9.5. 22.-23.5. 9.-10.5. 9.5. 26.5. 16.-17.5. 9.-10.5. 27.5. 16.-17.5. 16.-17.5. 22.-23.5. 16.-17.5. 22.-23.5.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.