Benetako maitasuna

Page 1

BENETAKO MAITASUNA


Bazen behin, Butroiko gazteluan...


...Gaizka izeneko printzea,


eta Kattalin printzesa.


Egun batean, Gaizka gaztelutik desagertu zen.


Kattalin printzesa oso kezkatuta zegoen.


Horregatik, Gaizkaren bila joatea erabaki zuen. Basora joan zen eta han etxe bat aurkitu zuen Kattalinek.


Etxera hurbildu zenean...


...bat-batean dragoi bat agertu zen.


Dragoiak Kattalin erasotu zuen.


Baina Kattalin ez zen beldurtu eta ezpatarekin dragoia hil egin zuen.


Dragoia hil eta gero, honen etxean sartu zen.


Bertan, Gaizka aurkitu zuen, zaurituta eta beldurtuta.


Gaizka zaurituta zegoenez, baso ondoko herri batera eraman zuen Kattalinek.


Kattalinek herriko sendagilearengana lagundu zuen Gaizka. Jokin sendagileak eta Annek, bere laguntzaileak, Gaizka sendatu zuten.


Kattalin eta Gaizka Jokin eta Anneren lagunak egin ziren, eta gero eta denbora gehiago ematen zuten elkarrekin: herria ezagutzen....


...basotik paseatzen...


...eta elkarrekin afaltzen. Horrela, euren artean benetako maitasuna sortu zen.


Kattalin eta Anne maitemindu ziren.


Eta Gaizka Jokinekin ezkondu zen.


Egileak: Katalin Artigas Gorka De Miguel Alain Echave-Sustaeta Eva Maria Francisco Manu Gill Naroa Sanchez IĂąigo Serna Neskuts TelletxeaTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.