Page 1

2012

plastik sanayi 7h5.ú<(

3/$67ú. û ú1û$$7

0$08//(5ú 6(.7g5 ú=/(0( RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

$CTDC $CTDCTQU&'/ć4%ć CTQU&'/ć4%ć Genell Sekreter G PLASFED - PAGDER


Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.)

50

%

Yatırım Teşvik Desteği*

* PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19

www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41


Federasyonumuz tarafından hazırlanan Plastik İnşaat Malzemeleri 2012 Sektör Raporuna göre ; bütün dünyada tüketimi ve ağırlığı artmaya devam eden inşaat plastiklerinde büyümenin sürdüğü görülüyor. Miktar bazında Türkiye’de üretilen mamullerin yarıya yakınının ihraç edildiği sektörde, 2012 sonunda ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 1 milyar 630 milyon dolara yükseldi. Rapor sonucuna göre Türkiye’de inşaat plastikleri üretimi 2012 yılı sonunda 6 milyar 367 milyon dolar tutarında 1 milyon 567 bin ton seviyesine ulaştı. Miktar bazında üretimin yüzde 42’si, tutar bazında ise yüzde 26’sı ihraç edildi. 2012 yılı sonunda plastik inşaat mamullerinde üretimin bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 7 arttığı, ithalatın ise yüzde 10 azaldığı, yurtiçi tüketimin yüzde 1 oranında azaldığı görülüyor. Miktar bazında yurtiçi tüketimin sadece yüzde 7’si ithal edilmiş durumda. Dünya inşaat sektöründe plastik kullanımının, alternatif ürünlere kıyasla hızla arttığı, plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki payının yüzde 15 – 25 arasında değiştiği, yeniden yapılanma sürecinde olan Irak ve Libya gibi ülkelerde bu oranın daha yüksek seviyede olduğu görülüyor. İnşaat sektöründe kullanılan plastiklerin ilk üretim maliyetlerinin düşük olması nedeniyle geri dönüşümlü plastik malzeme üretiminin sınırlı olduğu yapı sektöründeki ihtiyaç ve teknolojilerin gelişmesiyle daha pahalı teknik plastiklere olan talebin artması bekleniyor.

Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

2011 sonu itibariyle dünya inşaat plastikleri sektörünün 168,9 milyon ton ve 88,3 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştığını, Türkiye’nin dünya ithalatındaki ağırlığının yüzde 0,01, ihracatındaki payının ise yüzde 0,04 seviyesinde olduğunu izliyoruz. Plastik inşaat malzemeleri muadillerine göre büyük avantajlar sağlıyor. Batı Avrupa’daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılıyor. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerinin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. Ülkemizde de sektörün gelişimi için hızla büyüyen inşaat sektörümüze ve dolayısıyla alıcılara maliyet avantajı sağlayacaktır. 2007 yılında 1,2 milyon ton ve 5 milyar dolar olan Türkiye plastik inşaat mamul üretimi 2012 yılı sonunda 1,6 milyon ton ve 6,4 milyar dolara, toplam plastik mamul üretimi içinde yüzde 22 paya ulaşmış durumda. Sektörün, 2007 yılında 1 milyar dolar düzeyindeki ihracatının sürekli arttığı ve 2012 yılı sonunda bir önceki yıla göre %12 artarak 1 milyar 630 milyon dolara yükseldiği görülüyor. İhracatın miktar bazındaki artışının ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleştiği, en büyük ihraç kaleminin ise plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar sınıfında yapıldığı izleniyor. Türkiye plastik inşaat malzeme üreticileri 150 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Gürcistan ve Libya olduğu görülüyor. Sektör 2012 sonunda, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 10, değer bazında ise 12 daha az ithalat yaparken, 2012 sonunda 383 milyon dolar tutarında 68 bin ton ürün ithal edilmiş durumda. Bu veriler ışığında sektör 2012’yi yüzde 14 artan bir dış ticaret fazlası ile kapatmış ve Türkiye’ye 1,25 milyar dolar net döviz girdisi sağlamıştır. Plastik inşaat mamulleri sektörü, Türkiye iç pazar ihtiyacının yüzde 93’ünü karşılarken, yüzde 7’si ithalatla karşılanmıştır.

1


Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter

YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya inşat sektöründe plastik kullanımı, alternatif ürünlere kıyasla hızla artmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne yönelik ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinin daha pahalı teknik plastiklerle imal edilip pazara sunulması beklenmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde bulunan Irak ve Libya gibi ülkeler dışında plastik inşaat malzemeleri tüketiminin toplam plastik mamul tüketimi içindeki payı % 15 – 25 arasında değişmektedir. 2008 yılında 104,2 milyon ton ve 82,8 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılında 168,9 milyon ton ve 88,3 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından % 0,01 , ihracatından da % 0,04 pay almaktadır. 2012 yılında 2011 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; üretim % 7, ihracatın % 18, dış ticaret fazlası % 22 artmış, ithalat % 10 yurtiçi tüketim ise % 1 azalmıştır. 2012 yılında ton bazında ; üretimin % 42’si ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 7’si ithalatla karşılanmış, 976 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 976 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2012 yılında 2011’e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde $ bazında ; üretim % 4, ihracat % 12, dış ticaret fazlası % 23 artarken, ithalat % 12 azalmış ve yurtiçi tüketim aynı düzeyde kalmıştır. 2012 yılında dolar bazında ; üretimin % 26’sı ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 7’sinin ithalatla karşılanmış ve 1,25 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 425 olarak gerçekleşmiştir.

2


1. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ PAZARI :

Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 – 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. İnşaat alanında tüm plastik uygulamalarının ortalama çalışma ömrü 35 yıl olsa da, uygulamanın özelliklerine göre, bu ömür (duvar kağıdı için 5 yıla, borular için 80 yıla kadar) farklılık göstermektedir. Bunlar sadece ihtiyatlı varsayımlardır; zira bu malzemelerin çalışma ömürlerinin teknik olarak tanımlı sonu konusunda pratik ve uzun vadeli bir deneyim halen mevcut değildir. Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayinde kullanılan ( borular gibi ) en eski plastik ürünler 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır ve halen ilk günkü kadar işe yaramaktadır. Yaklaşık 35 yıllık ortalama bir çalışma ömrü ile, yılda % 2.85’lik bir teknik amortisman payı vardır. Buna göre inşaat sanayinde plastikler kaynaklar açısından son derece ekonomiktir. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Pek çok plastiğin bakımı kolay olduğundan veya hiç bakım gerektirmediğinden, ömür boyu değerlendirmelerinde de birinci sınıf notlar almaktadırlar. Yapı sanayindeki alternatif malzemelerle kıyaslandığında, plastikler çevresel olarak daha iyi değerlendirilmektedirler. Kaynak tasarrufuna ilaveten, inşaatlarda kullanılan pek çok plastiğin tüm ömrü boyunca düşük bakım maliyeti gerektirmesi ve en iyi şekilde geri kazanılabilmesi bu değerlendirmeler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Özellikle, borular ve pencere çerçeveleri gibi monoplastik yapı ürünlerinde kullanılan malzemeler faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler, ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılmaktadır. Plastiklerin ekolojik avantajlarına ilaveten, bu malzemeler enerji tasarrufuna da büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Plastik köpükler ev duvarlarının, zeminlerin, çatıların, boruların ve pek çok başka uygulamanın yalıtımı için kullanılmaktadır. Bu tür bir plastik ısıl yalıtım olmaksızın, dünya topluluğu tarafından CO2’nin azaltılması için benimsenen yüksek hedefler gerçekleşmesi mümkün değildir. Pencere çerçeveleri gibi, içi boş inşaat profilleri bile kışın yüksek ısıl yalıtım değerlerine ve enerji tasarrufuna ulaşmakta ve aynı zamanda, bu yalıtım sistemleri binayı yazın aşırı ısınmaktan da korumaktadır. Bu şekilde bina içerisindeki yaşamın kalitesi artmakta ve havalandırma ihtiyacı azalmaktadır. Plastik yalıtım sistemleri aynı zamanda gürültü koruma ve gürültü yalıtımı konusunda da önemli katkılar yapabilmekte ve böylece yine yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Borular ve yalıtımdan sonra, en büyük üçüncü uygulama alanı duvar kaplamaları ve yer döşemeleridir. Özellikle PVC olanlar başta olmak üzere, yer döşemeleri 50 yılı aşan süredir kullanılmakta olup, mutfaklar, banyolar, koridorlar ve çocuk odaları gibi ev içi alanlarda değerlerini kanıtlamışlardır. Bunların, hastaneler, hasta odaları, ameliyathaneler, okullar, belediye binaları, ofisler ve spor merkezleri gibi kamu alanlarında da kullanımı artmaktadır. Dördüncü en büyük uygulama alanı, yine neredeyse tamamen PVC’den imal edilen, pencere çerçeveleridir. Bu, nispeten yakın zamanlarda gelişmiş bir uygulama olsa da, 35 yılda Avrupa’nın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindeki pencere sistemlerinin % 50’den fazlasını ele geçirmiştir. Pencere çerçeveleri için ömür hesaplarında 40 yıllık bir ortalama ömür belirtilse de, bu çerçevelerin çalışma ömürlerinin teknik sonlarına halen ulaşılamamış ve bugüne kadar, çok az sayıda kullanılmış pencere çerçevesi iade edilmiştir. Atık kıtlığı yüzünden pencere çerçevelerinin geri kazanım kapasitesi halen kullanılamasa da, geri kazanılan malzemelerin bir kısmının yeni profillerde kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir.

3


İç mekan fitingi profilleri, inşaat sanayindeki toplam plastik tüketiminin % 8’ini oluşturmuşlardır. Bunlar kapılarda, süpürgeliklerde, yer döşemelerinin kenarlarında, kablo kanallarında, trabzanlarda, kaplamalarda ve dekorasyonda kullanılmaktadır. Dış cephelerde, ekstrüde sert profiller panjur, kaplama, çit ve parmaklık olarak rol oynamaktadırlar. Yalıtım ve levha uygulamaları haricinde, PVC, yapı ve inşaattaki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan plastiktir. Pek çok plastik, kendilerine özgü özelliklerinden faydalı bir şekilde faydalanılabileceği alanlarda kullanılmaktadır. Kullanılan malzeme tipine bağlı olarak, bunlar arasında iyi bir hijyen, kolay bakım, ısı dayanımı, ısıl ve akustik yalıtım bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda cama benzer saydamlık, aşınma dayanımı, güneş ışığına dayanım, su sızdırmazlık, düşük ısılara direnç ve asitlere, kimyasal maddelere, yıkama ve temizlik maddelerine dayanım da sunmaktadırlar. Bunlar çeşitli plastiklerin spesifik uygulamalarda sunabildiği gelişmiş özelliklerden sadece birkaçıdır. Batı Avrupa’daki bina inşaatlarında ve yenilemelerinde tahminen yılda 8.5 milyon ton plastik kullanılmaktadır. Eğer bu malzemeler geleneksel yapı malzemelerinden yapılmış olsaydı, ağırlıkları muhtemelen on kat daha fazla olurdu. Aynı zamanda, plastik inşaat malzemelerinin nakliyesi bakımından da belirgin maliyet ve enerji tasarrufları yapılmakta ve plastikler Avrupa Birliği ile küresel piyasalarda yapı malzemelerinin serbestçe hareket etmesini geliştirmektedir. Buna karşılık, bazı geleneksel malzemeler yüksek ağırlıkları ve muazzam nakliye maliyetleri yüzünden ihraç edilememektedirler. Bu yüzden bugün plastik malzemelerin tüm ülkelerde kullanılabilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastikler için yüksek büyüme beklenmektedir. Yapı ve inşaat sektörü, tabii ki, 40 yıl boyunca yerlerinde kalabilecek dayanıklı ürünler ve malzemeler konusunda temel olarak endişelidir. Bu yüzden, plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı hakkında deneyimler azdır ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaları dışında, başka bir yapı malzemesinin geri kazanımı hakkında da deneyimler mevcut değildir. Ancak zamanı geldiğinde, malzemelerin yeniden kullanımı için plastik yapı ürünlerinin geri kazanımı amacıyla yapılan teknik çalışmaların çokluğu kesinlikle avantaj sağlayacaktır. Atık plastiklerin, panellerin ve büyük çaplı boruların merkez çekirdeği olarak yeniden kullanılması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Plastikler ya termoplastik ya da termoset şeklindedir. Termoplastikler ısıyla tekrar tekrar şekillendirilebilmektedirler. Aynı temel özellik, yeni ürünlerin imal edilmesi amacıyla, kullanılmış ürünlerden geri kazanılan malzemelerin kullanılması amacıyla da uygulanabilmektedir. Termosetler ilk kez işlendikleri zaman kimyasal bir değişikliğe uğrayan plastiklerdir. Bu onlara büyük bir sertlik ve kuvvet verse de, daha sonra ısıl olarak tekrar şekillendirilemeyecekleri manasına da gelmektedir. Ancak bu plastikler geri kazanım amacıyla öğütülebilmekte ve dolgu maddesi olarak kullanılabilmektedirler. Geri kazanım söz konusu olduğunda, binalarda kullanılan pek çok plastiğin ilk maliyetinin düşük olması yüzünden geri kazanılmış malzemelerin, “kapalı-devre” sistemleri dışında, rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi çok zor bir hale gelmektedir. Ancak zaman içerisinde yapı sektörüne bir potansiyeli olan, uzmanlaşmış plastik ürünler verebilecek olan ileri teknoloji ürünü bina sistemlerinde daha pahalı teknik plastiklerin kullanımının artması önemli bir gelişmedir. 2008 yılında 14,2 milyon ton ve 82,8 milyar dolar olan dünya plastik inşaat mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılında 168,9 milyon ton ve 88,3 milyar dolara çıkmıştır.

4


Dünya Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyon Ton)

2008

2009

2010

2011

İthalat

40,1

48,9

55,7

60,1

İhracat

64,1

55,7

101,3

108,8

Dış Ticaret Hacmi

104,2

104,6

157

168,9

2008

2009

2010

2011

İthalat

40,8

33,2

36,9

42,8

İhracat

42,0

34,8

38,8

45,5

Dış Ticaret Hacmi

82,8

68

75,7

88,3

Dünya Plastik İnşaat Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyar $)

Türkiye, toplam dünya plastik inşaat mamul ithalatından % 0,01, ihracatından da % 0,04 pay almaktadır.

Bazı Ülkelerde Plastik İnşaat Mamullerinin Tüketiminin Toplam Plastik Mamul Tüketimi İçindeki Payı ( % )

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Libya

33,7

Kanada

20,8

Irak

31,6

Orta Doğu

20,2

Rusya

25,2

B. Avrupa

20,1

Polonya

25,2

Bulgaristan

19,7

Çin

24,5

G. Afrika

18,4

Orta ve Doğu Avrupa

23,2

Fransa

17,8

Macaristan

22,9

Çek Cumh.

17,8

Romanya

22,5

ABD

17,7

Almanya

22,4

Malezya

17,6

Türkiye

22,0

Meksika

17,6

Avrupa

21,2

İtalya

17,3

Hindistan

21,2

2. TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ : 2.1. RAPOR KAPSAMI : Plastik inşaat mamulleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39.22 ve 39.25 GTİP no’lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır.

5


Plastik İnşaat Mamulleri GTİP No’ları GTİP NO

MAMUL ADI

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm’yi Geçen

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

2.2. SEKTÖRDEKİ ÜRETİCİ FİRMA SAYISI : Ülkemizde 697 firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % 84’ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara’da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının % 63’ünü oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Göre Dağılımı

Şehir

Adet

% Dağılım

Adet

% Dağılım

301

43,2

SİVAS

3

0,4

İZMİR

71

10,2

TRABZON

3

0,4

ANKARA

65

9,3

ÇANKIRI

2

0,3

KONYA

38

5,5

ELAZIĞ

2

0,3

KOCAELİ

27

3,9

KÜTAHYA

2

0,3

BURSA

23

3,3

MANİSA

2

0,3

ADANA

22

3,2

AFYON

1

0,1

ANTALYA

21

3,0

BAYBURT

1

0,1

KAYSERİ

14

2,0

BOLU

1

0,1

MERSİN

13

1,9

BURDUR

1

0,1

GAZİANTEP

12

1,7

EDİRNE

1

0,1

SAMSUN

12

1,7

ERZURUM

1

0,1

ESKİŞEHİR

7

1,0

HATAY

1

0,1

BALIKESİR

5

0,7

KARAMAN

1

0,1

DİYARBAKIR

5

0,7

MARDİN

1

0,1

TEKİRDAĞ

5

0,7

ORDU

1

0,1

DENİZLİ

4

0,6

OSMANİYE

1

0,1

SAKARYA

4

0,6

UŞAK

1

0,1

ŞANLIURFA

4

0,6

VAN

1

0,1

BARTIN

3

0,4

YALOVA

1

0,1

ÇORUM

3

0,4

YOZGAT

1

0,1

MALATYA

3

0,4

ZONGULDAK

1

0,1

NEVŞEHİR

3

0,4

TOPLAM

697

100,0

İSTANBUL

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

6

Şehir


Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı

İnşaat Mamulleri

Firma Sayısı

Firma Sayısı

İnşaat Mamulleri

İnşaat Mamulleri

Firma Sayısı

Profil

130

Köşe bandı

8

Duvar kaplama

1

Temiz su boruları

125

Pas payı

8

Merdiven basamağı

1

Pencere sistem ve aksesuarları

113

Basınca dayanıklı boru

7

Şerit metre

1

Pis su boruları

106

Elektrik boruları

7

Akustik malzeme

1

Boru bağlantı parçaları

82

Kablo kanalı

7

Kiremit

1

Banyo, mutfak evyesi

60

Kimyasal taşıma boruları

6

Fayans çıtası

1

Hortum

52

Çatı olukları ve aks.

6

Köpük izole bandı

1

Su ve sıvı depoları

47

Sineklik

6

Sıva küreği

1

İzolasyon malzemeleri

47

Çubuk

5

Balet

1

Deforatif tavan kaplamaları

42

Konnektör

5

Asansör plastik parçaları

1

Jakuzi, stor, panjur

38

Yer ızgaraları

4

Su sayacı ve aks.

1

Yer döşemeleri

21

Baca sistemleri

4

Elektrik teli

1

Spiral boru

16

Tüp

3

Klips

1

Sıhhi tesisat malz.

15

Pano

3

Perde malz.

1

Havuz elemanları

13

Korniş

3

Boya malz.

1

Dış cephe yalıtım sistemleri

12

Kış bahçesi

2

Köşebent

1

Modüler kabin

11

PVC kaplı tel

2

Kiremit altı

1

Sifon

11

Panel

2

Kilit

1

Perde rayı

10

Su tutucu bantlar

2

Kapı kolu

1

Çatı kaplama malz.

9

CTP boru tankları

2

Fiberglas kalıp

1

Süpürgelik

9

Elyaf malz.

1

Levha

8

Perde halkası

1

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

2.3. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ : 2007 yılında 1,2 milyon ton ve 5 milyar dolar olan inşaat plastik mamul üretimi 2012 yılında 1,6 milyon ton ve 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam plastik mamul üretimi içindeki payı miktar ve değer bazında % 22 düzeylerini korumuştur. Türkiye’de 2011’de 1,48 milyon ton ve 6,12 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretimi 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında ise % 3 artış göstermiştir. Plastik İnşaat Mamulleri Üretimi 2011

2012

% Artış 2012/2011

1000 Ton

1.476

1.576

7

Milyon $

6.120

6.367

4

7


Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi 6,4

6,1 5,2

5,0

1,2

1,3

1,2

2007

5,0

4,7

2008

2009

1,5

1,4

2010

,HKXNM3NM

1,6

2011

2012

,HKXNM

2.4. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI : 2007 yılında 56 bin ton ve 323 milyon dolar olan plastik inşaat mamul ithalatı 2011 yılında 76 bin ton ve 435 milyon dolar ile en üst düzeyine çıkmış ancak ithalat 2012 yılında 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında ise % 12 gerilemiştir. 2012 yılında ithalat 68 bin ton ve 383 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Makineleri İthalatı (1000 Ton) GTİP NO

MAMUL ADI

2011

2012

% Artış 2012/2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm’yi Geçen

12.001

9.675

-19

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

25.591

25.054

-2

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları

24.971

24.764

-1

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları

4.329

3.213

-26

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

9.000

5.426

-40

Toplam

75.893

68.132

-10

Kaynak : TUIK

Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı 39.17 GTİP no’lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Makineleri İthalatı (1000 $) GTİP NO

MAMUL ADI

2012

% Artış 2012/2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm’yi Geçen

61.072

52.220

-14

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

216.263

211.767

-2

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları

58.911

56.946

-3

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları

45.424

27.470

-40

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

52.871

34.989

-34

434.541

383.393

-12

Toplam Kaynak : TUIK

8

2011


Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri Ä°thalatÄą 435

428 370 323

56

2007

383 74,2

75,4 315

65,2

73

70

63

2009

2008

76

2010

3NM

68

2011

2012

,HKXNM

2.5. PLASTÄ°K Ä°NĹ&#x17E;AAT MALZEMELERÄ° Ä°THALATININ Ă&#x153;LKE DAÄ&#x17E;ILIMI : TĂźrkiye, 70â&#x20AC;&#x2122;e yakÄąn Ăźlkeden plastik inĹ&#x;aat malzemeleri ithal etmektedir. 2012 yÄąlÄąnda toplam ithalatÄąn miktar bazÄąnda % 69â&#x20AC;&#x2122;unu, deÄ&#x;er bazÄąnda da % 77â&#x20AC;&#x2122;sini ilk 10 Ăźlke paylaĹ&#x;mÄąĹ&#x;tÄąr. 2012 yÄąlÄąnda Almanya, Ă&#x2021;in, Fransa; Ä°talya ve ABD, plastik inĹ&#x;aat malzemeleri ithalatÄąnda Ăśnde gelen Ăźlkeleri oluĹ&#x;turmuĹ&#x;tur.

Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri Ä°thalatÄąnÄąn Ă&#x153;lkelere DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą 2011 Ă&#x153;LKELER

2012

1000 Ton

1000 $

Almanya

13,9

102,3

Ă&#x2021;in

11,5

Fransa

1000 Ton

1000 $

Almanya

12,8

96,3

58,5

Ă&#x2021;in

10,1

55,7

6,4

49,2

Fransa

6,0

51,5

Ä°talya

3,7

32,2

Ä°talya

3,7

28,7

Ä°spanya

2,1

21,6

A.B.D.

2,2

18,1

A.B.D.

2,3

18,5

Belçika

6,4

13,2

Ä°ngiltere

1,9

15,3

Ä°ngiltere

1,4

12,4

Ă&#x2021;ek Cumhuriyeti

1,7

12,5

Ä°spanya

1,2

12,1

Belçika

5,6

9,9

Polonya

2,3

10,6

Polonya

2,1

9,9

Ă&#x2021;ek Cumhuriyeti

1,6

10,4

Ä°lk 10 Ă&#x153;lke ToplamÄą

51,1

330,0

Ä°lk 10 Ă&#x153;lke ToplamÄą

47,6

309,0

DiÄ&#x;erleri

24,8

104,7

DiÄ&#x;erleri

21,6

91,0

Genel Toplam

75,9

434,6

Genel Toplam

69,2

400,0

67

76

69

77

Ä°lk 10 Ă&#x153;lke PayÄą ( % )

Ă&#x153;LKELER

Ä°lk 10 Ă&#x153;lke PayÄą ( % )

Kaynak : TUÄ°K

9


2.6. PLASTÄ°K Ä°NĹ&#x17E;AAT MALZEMELERÄ° Ä°HRACATI : 2007 yÄąlÄąnda 392 bin ton ve 1,0 milyar dolar olan plastik inĹ&#x;aat malzemeleri ihracatÄą sĂźrekli artÄąĹ&#x; gĂśstererek 2012 yÄąlÄąnda 665 bin ton ve 1,6 milyar dolara yĂźkselmiĹ&#x;tir. 2012 yÄąlÄąnda ihracat 2011 yÄąlÄąna kÄąyasla miktar bazÄąnda % 18, deÄ&#x;er bazÄąnda % 12 artÄąĹ&#x; gĂśstermiĹ&#x;tir.

Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri Ä°hracatÄą (1000 Ton) GTÄ°P NO

MAMUL ADI

2011

% ArtÄąĹ&#x; 2012/2011

2012

3916

Plastikten Monofil, Ă&#x2021;ubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmâ&#x20AC;&#x2122;yi Geçen

144.503

177.256

23

3917

Plastikten TĂźpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

282.280

340.952

21

3918

Plastikten Yer KaplamalarÄą-Duvar ve Tavan KaplamalarÄą

15.350

18.102

18

3922

Plastikten KĂźvet, DuĹ&#x;, Lavabo, Bide, Hela KĂźveti ve DonanÄąmlarÄą

17.649

19.603

11

3925

Plastikten Ä°nĹ&#x;aat Malzemesi

105.044

108.875

4

Toplam

564.826

664.788

18

Kaynak : TUIK

Plastik inĹ&#x;aat malzemeleri ihracatÄąnda miktar ve deÄ&#x;er bazÄąnda da en bĂźyĂźk payÄą 39.17 GTÄ°P noâ&#x20AC;&#x2122;lu plastikten tĂźpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluĹ&#x;turmaktadÄąr.

Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri Ä°hracatÄą (1000 ABD $) GTÄ°P NO

MAMUL ADI

2011

% ArtÄąĹ&#x; 2012/2011

2012

3916

Plastikten Monofil, Ă&#x2021;ubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmâ&#x20AC;&#x2122;yi Geçen

295.789

354.800

20

3917

Plastikten TĂźpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

745.335

843.274

13

3918

Plastikten Yer KaplamalarÄą-Duvar ve Tavan KaplamalarÄą

38.064

38.747

2

3922

Plastikten KĂźvet, DuĹ&#x;, Lavabo, Bide, Hela KĂźveti ve DonanÄąmlarÄą

82.575

90.890

10

3925

Plastikten Ä°nĹ&#x;aat Malzemesi

288.030

302.915

5

1.449.794

1.630.627

12

Toplam Kaynak : TUIK

Plastik Ä°nĹ&#x;aat Mamulleri Ä°hracatÄą 1.631 1.450

1.318

392

2007

466

2008

565

502

457

2009 3NM

10

1.216

1.141

1.002

2010 ,HKXNM

2011

665

2012


2.7. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATININ ÜLKE DAĞILIMI : Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Azerbaycan, Gürcistan ve Libya 2012 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10’u değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2012 yılında miktar bazında % 71, değer bazında da % 67 pay almıştır.

Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı 2011 ÜLKELER

2012

Ton

1000 $

Irak

119,6

261,0

Rusya Federasyonu

38,3

Azerbeycan

Ton

1000 $

Irak

182,9

378,2

122,1

Rusya Federasyonu

47,3

141,3

37,4

99,0

Azerbeycan

49,9

117,4

İran

37,9

91,2

Gürcistan

39,2

81,6

Gürcistan

33,7

78,6

Libya

27,0

69,5

Kazakistan

29,2

65,5

Kazakistan

31,8

68,5

Romanya

31,7

64,4

İran

27,2

64,5

Türkmenistan

25,1

57,7

Türkmenistan

24,8

55,6

Almanya

14,0

46,7

Romanya

23,5

48,3

Ukrayna

12,9

36,6

Bulgaristan

14,0

41,7

İlk 10 Ülke Toplamı

379,8

922,8

İlk 10 Ülke Toplamı

467,5

1.066,5

Diğer 153 Ülke Toplamı

185,0

527,0

Diğer 150 Ülke Toplamı

189,6

529,3

Genel Toplam

564,8

1.449,8

Genel Toplam

657,2

1.595,8

67

64

71

67

İlk 10 Ülke Pay ( % )

ÜLKELER

İlk 10 Ülke Pay ( % )

2.8. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ : Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2007 yılında 129 bin ton ve 679 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2012 yılında 168 bin ton ve 1,25 milyar dolara çıkmıştır. 2012 yılında 2011’e kıyasla dış ticaret fazlası, miktar bazında % 22 değer bazında da % 14 artmıştır.

Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi (Ton) GTİP NO

MAMUL ADI

2011

2012

% Artış 2012/2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm’yi Geçen

132.501

167.580

26

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

256.688

315.899

23

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları

-9.621

-6.661

-31

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları

13.320

16.390

23

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

96.044

103.449

8

Toplam

488.933

596.656

22

Kaynak : TUIK

11


Plastik inĹ&#x;aat malzemeleri dÄąĹ&#x; ticaretinde 39.18 GTÄ°P noâ&#x20AC;&#x2122;lu yer, duvar ve tavan kaplamalarÄą malzemelerinde, TĂźrkiye net ithalatçĹ konumunda iken, 39.17 GTÄ°P noâ&#x20AC;&#x2122;lu tĂźpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlarÄą oluĹ&#x;turan grup en fazla dÄąĹ&#x; ticaret fazlasÄą veren malzemeleri oluĹ&#x;turmaktadÄąr. Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri DÄąĹ&#x; Ticaret Dengesi (1000 ABD $) GTÄ°P NO

MAMUL ADI

2011

% ArtÄąĹ&#x; 2012/2011

2012

3916

Plastikten Monofil, Ă&#x2021;ubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmâ&#x20AC;&#x2122;yi Geçen

234.717

302.580

29

3917

Plastikten TĂźpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

529.072

631.507

19

3918

Plastikten Yer KaplamalarÄą-Duvar ve Tavan KaplamalarÄą

-20.847

-18.199

-13

3922

Plastikten KĂźvet, DuĹ&#x;, Lavabo, Bide, Hela KĂźveti ve DonanÄąmlarÄą

37.151

63.420

71

3925

Plastikten Ä°nĹ&#x;aat Malzemesi

235.159

267.926

14

1.015.252

1.247.234

23

Toplam Kaynak : TUIK

Plastik Ä°nĹ&#x;aat Mamulleri DÄąĹ&#x; Ticaret FazlasÄą 1.247 1.015

948

901 713

679

131

129

2007

113

97

2008

2009 3NM

2010

168

133

2012

2011

,HKXNM

2.9. PLASTÄ°K Ä°NĹ&#x17E;AAT MALZEMELERÄ° DIĹ&#x17E; TÄ°CARETÄ°NDE ORTALAMA BÄ°RÄ°M FÄ°YATLAR : TĂźrkiye, plastik inĹ&#x;aat malzemeleri dÄąĹ&#x; ticaretinde fazlalÄąk vermesine raÄ&#x;men, birim ithal fiyatlarÄą, birim ihraç fiyatlarÄąnÄąn 2 katÄąndan fazladÄąr. Bu durum, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin katma deÄ&#x;eri yĂźksek plastik inĹ&#x;aat malzemelerini ithal ederken, katma deÄ&#x;eri dĂźĹ&#x;Ăźk malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadÄąr. 2012 yÄąlÄąnda birim ithal fiyatÄą 2011 yÄąlÄąna kÄąyasla % 2, birim ihraç fiyatÄą ise % 4 gerilemiĹ&#x;tir. Ortalama Birim Ä°thalat FiyatlarÄą (ABD $/Ton) GTÄ°P NO

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x; 2012/2011

3916

Plastikten Monofil, Ă&#x2021;ubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmâ&#x20AC;&#x2122;yi Geçen

5.088,70

5.397,25

6

3917

Plastikten TĂźpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

8.450,62

8.452,56

0

3918

Plastikten Yer KaplamalarÄą-Duvar ve Tavan KaplamalarÄą

2.359,19

2.299,60

-3

3922

Plastikten KĂźvet, DuĹ&#x;, Lavabo, Bide, Hela KĂźveti ve DonanÄąmlarÄą

10.492,87

8.549,60

-19

3925

Plastikten Ä°nĹ&#x;aat Malzemesi

5.874,52

6.448,14

10

Toplam

5.725,73

5.627,23

-2

Kaynak : TUIK

12

MAMUL ADI


Ortalama Birim İhracat Fiyatları (ABD $/Ton) GTİP NO

MAMUL ADI

2011

% Artış 2012/2011

2012

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mm’yi Geçen

2.046,94

2.001,63

-2

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor

2.640,41

2.473,29

-6

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları

2.479,72

2.140,50

-14

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları

4.678,69

4.636,63

-1

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

2.742,01

2.782,22

1

Toplam

2.566,80

2.452,85

-4

Kaynak : TUIK

Plastik İnşaat Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) 5.776

5.842 5.312 4.857

2.554

2.828

2.496

2.405

4.857

2.405

4.857

2.405

97

2007

2008

2009 µGQ@B@S!HQHL%HX@SK@Q¶

2010

2011

2012

µSG@K@S!HQHL%HX@SK@Q¶

2.10. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ : Türkiye’de 2007 yılında 858 bin ton ve 4,3 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat mamulleri tüketimi 2012 yılında 979 bin ton ve 5,12 milyar dolara çıkmıştır. 2012 yılında iç pazar tüketimi miktar bazında % 1 gerilerken değer bazında aynı düzeylerde kalmıştır.

Plastik İnşaat Mamulleri Yurtiçi Tüketimi 2011

2012

% Artış 2012 / 2011

1000 Ton

987

979

-1

Milyon $

5.105

5.120

0

13


Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri Yurtiçi TĂźketimi

5.120

5.105 4.500

4.297

4.129 3.737

858

2007

755

2008

920

866

2009 3NM

2010

987

979

2011

2012

,HKXNM

2.11. PLASTÄ°K Ä°NĹ&#x17E;AAT MALZEMELERÄ°NDE 2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESÄ° : YukarÄądaki veriler baz alÄąnarak 2012 yÄąlÄąnda 2011 yÄąlÄąna kÄąyasla plastik inĹ&#x;aat malzemelerinde ton bazÄąnda; Ă&#x153;retim % 7artmÄąĹ&#x;, Ä°thalat % 10 azalmÄąĹ&#x;, Ä°hracat % 18 artmÄąĹ&#x;, Yurtiçi tĂźketimin % 1 azalmÄąĹ&#x;, DÄąĹ&#x; ticaret fazlasÄą % 22 artmÄąĹ&#x;tÄąr. 2012 yÄąlÄąnda ton bazÄąnda ; Ă&#x153;retimin % 42â&#x20AC;&#x2122;si ihraç edilmiĹ&#x;, Yurtiçi tĂźketimin % 7â&#x20AC;&#x2122;si ithalatla karĹ&#x;ÄąlanmÄąĹ&#x;, 976 bin ton dÄąĹ&#x; ticaret fazlasÄą verilerek ihracatÄąn ithalatÄą karĹ&#x;Äąlama oranÄą % 976 olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir.

Plastik Ä°nĹ&#x;aat Malzemeleri SektĂśrĂźnde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) 2011

2012

% ArtÄąĹ&#x; 2012 / 2011

Ă&#x153;retim

1.476

1.576

7

Ä°thalat

76

68

-10

Ä°hracat

565

665

18

Yurtiçi Tßketim

987

979

-1

DÄąĹ&#x; Ticaret AçĹÄ&#x;Äą / FazlasÄą

489

597

22

Ä°hracat / Ă&#x153;retim ( % )

38

42

İthalat / Yurtiçi Tßketim ( % )

8

7

744

976

Ä°hracat / Ä°thalat ( % )

14


Plastik İnşaat Mamulleri Arz ve Talep Gelişimi (1000 Ton)

2.000 1.500 1.000 500 0

2007

2008 Üretim

2009 µSG@K@S

2010 µGQ@B@S

2011

2012

8TQSHkH3}JDSHL

Diğer taraftan, 2012 yılında 2011’e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde dolar bazında ; Üretim % 4 artmış, İthalat % 12 azalmış, İhracat % 12 artmış, Yurtiçi tüketim aynı düzeyde kalmış Dış ticaret fazlası % 23 artmıştır. 2012 yılında dolar bazında ; Üretimin % 26’sı ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin % 7’si ithalatla karşılanmış, 1,25 milyar dolar dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranı % 425 olarak gerçekleşmiştir. Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) 2011

2012

% Artış 2012 / 2011

Üretim

6.120

6.367

4

İthalat

435

383

-12

İhracat

1.450

1.631

12

Yurtiçi Tüketim

5.105

5.120

0

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

1.015

1.247

23

İhracat / Üretim ( % )

24

26

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

9

7

334

425

İhracat / İthalat ( % ) Plastik İnşaat Mamulleri (Milyon $) 8.000 6.000 4.000 2.000 0

2007

2008 Üretim

2009 µSG@K@S

2010 µGQ@B@S

2011 8TQSHkH3}JDSHL

2012

15


1.

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.

Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.

1.2.

Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km

1.3.

İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

1.4.

PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.

2.

PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

16

2012 Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu

2012 Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu

Advertisement