Page 1

2012

plastik sanayi 7h5.ú<(

KAUÇUK Ç

6(.7g5 ú=/(0( RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

$CTDC $CTDCTQU&'/ć4%ć CTQU&'/ć4%ć Genell Sekreter G PLASFED - PAGDER


Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.)

50

%

Yatırım Teşvik Desteği*

* PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19

www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41


PLASFED tarafından hazırladığımız bu rapor, Türkiye’nin kauçuk mamullerde dış ticaret fazlası verdiğini, ancak hammadde de yüksek ithalat bağımlılığı nedeniyle toplamda dış ticaret açığına düşülen sektörlerden biri olduğunu gösterdi. Türkiye Kauçuk sektöründe, 2012 yılında da aynı olgunun sürmüş ancak bir önceki yıla göre yerli üretim ve ihracatta gerileme, ithalatta ise artış olduğu görülmüştür.

Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Raporumuz, Türkiye kauçuk mamul üretiminin 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 510 bin ton olarak gerçekleştiğini, kauçuk mamullerde yerli üretimin 2007 - 2012 arasında yıllık ortalama büyümesinin yüzde 6 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği az sayıda sektörlerden biri olan kauçuk mamullerde ihracatın 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 2 milyar 282 milyon dolara gerilediği, miktar bazında azalmanın da yüzde 9 düzeyinde olduğu, 2012 yılında 421 bin ton ürün ihraç edildiği görülmüştür. Türkiye kauçuk sektörü hammadde de yüksek ithal bağımlılığına kaşı, ithal ettiği hammaddeyi mamule çevirip katma değer yaratarak, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, ABD, İspanya ve Hollanda gibi sanayileşmiş ülkelere ihracat yapabilmektedir. Ancak, kauçuk mamullerde, ihracat birim fiyatlarının, ithalat birim fiyatlarının yüzde 15 altında seyretmesi, Türkiye kauçuk sektöründe yaratılan katma değerin hala istenilen düzeyin altında olmasına neden olmaktadır. Nitekim, Türkiye’nin dünya kauçuk ihracatından aldığı pay yüzde 1,2 düzeyindedir.

1


Hammadde olarak dışa bağımlı bir sektörüz. Malezya, Vietnam, Kongo, Singapur ve Nurhan KAYA Kauçuk Derneği Başkanı

Tayland gibi ülkelerden kauçuk alıyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İthalat olarak girdilerimiz hammadde girdisi olduğu için ithalatımızın Türkiye ekonomisine olumsuz yansıması söz konusu değildir. Kauçuk sektörü ülkemizde hızla gelişen, dolaylı ve direkt ihracata ve istihdama çok büyük oranda katkısı olan, teknoloji, bilgi, emek yoğunluklu bir sektördür. Avrupa ve Ortadoğu ile başlayan büyüme tüm dünyada etkinliğini artırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye ortalaması % 61. Kauçuk sektörü hammaddede % 95 dışa bağımlı bir sektör olarak, ihracatının ithalatı karşılama oranı % 80. Hammadde olarak % 50 dışarı bağımlı olsaydık ihracat fazlamız olurdu. Bunu sağlayabilmek için de sektörümüzün en önemli kimyasalı olan C siyahı ve tüm sentetik kauçuklar Türkiye’de üretilmelidir. Türkiye’de kauçuk üretimi olursa ihracat/ithalat % 120 olur. Ülke açısından bakılırsa üretilen ürün de ihraç edilecektir. Türkiye’de üretim olursa min. 5 milyar $ kauçuk satılacak, 3 milyar da ithalat engellenecektir. 2023 de minimum ihracatımız 10 milyar $ olur. 4-5 milyar olan ihracat 13-14 milyarlara çıkabilir. 2023 hedefi için 100 milyardan 500 milyara çıkılacak. Sektör olarak yaklaşık 2.5 milyar $ ihracatımız var. Üstümüze düşen, 2023’te 12.5 milyar. Biz bu rakama 2015’te çıkabiliriz. Türkiye’nin enerji koridoru değil, üretim yapan ülke olması lazım. Yapılan çeşitli düzenlemelerle ise, özellikle vergi düzenlemeleri ile sektörümüz artı yüklerin altına girmekte ve üretim yapması zorlaşmaktadır. Sektör üyelerimize başarılı çalışmalar dilerim.

2


YÖNETİCİ ÖZETİ : Kauçuk sektörü, kimya ve imalat sanayimizin önemli sektörlerinden biri olup, dünya toplam kauçuk ihracatından % 1,2 pay almaktadır. Hemen hemen tümüyle hammadde de dışa bağımlı olan sektör toplam kimya sektör ihracatının % 6’ sını gerçekleştirerek kimya sektörü ihracatı içinde dördüncü sırada yer almaktadır.

Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter

Sektör başta otomotiv olmak üzere ihracatçı birçok sektör kanalı ile dolaylı ihracat da yapmakta olup direk ve dolaylı olarak ekonomiye yılda yaklaşık 5 milyar dolar döviz girdisi sağlamaktadır. Kauçuk sektör üretimi başta otomotiv olmak üzere girdi verdiği birçok sektördeki gelişmeye paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. 2010 ve 2011 yıllarında artış trendine girerek 2011 yılında 535.000 tonla en üst düzeye çıkan kauçuk mamul üretimi 2012 yılında, otomotiv sektöründeki % 10 daralma nedeniyle, % 5 gerilemiştir. Kauçuk mamullerde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla ; Üretimi miktar bazında %5, değer bazında %2 gerilemiş, İthalat miktar bazında %2 azalırken , değer bazında %5 artmış, İhracat miktar bazında %9 değer bazında %7 gerilemiş, Yurtiçi tüketim miktar bazında %8, değer bazında %8 artmış, Dış ticaret fazlası miktar bazında %21, değer bazında %29 azalmış, Yerli üretimin miktar ve değer bazında %83’ü ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin miktar bazında %73, değer bazında %78’i ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %173, değer bazında da %136 olmuştur. Kauçuk hammadde de tamamen dışa bağımlı olmasına rağmen sektör mamul dış ticaretinde dış ticaret fazlası vermektedir. 170’in üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörün en önemli dış pazarları Almanya, İtalya, Fransa, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdir.

3


1.DÜNYA’DA DURUM

1.1. DÜNYA KAUÇUK ÜRETİMİ : 2011 yılında dünya toplam kauçuk üretimi 26,1 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, bunun % 42’sini (10,9 milyon ton) doğal kauçuk, % 58’ini de (15,1 milyon ton) sentetik kauçuk oluşturmuştur.

Dünya Kauçuk Üretimi (1000 Ton) Doğal Kauçuk

Sentetik Kauçuk

Toplam

Doğal Kauçuk (%)

Sentetik Kauçuk (%)

2000

6.762

10.870

17.632

38

62

2001

7.332

19.483

26.815

27

73

2002

7.326

10.877

18.203

40

60

2003

8.005

11.341

19.346

41

59

2004

8.744

11.961

20.705

42

58

2005

8.896

12.100

20.996

42

58

2006

9.706

12.653

22.359

43

57

2007

9.833

13.387

23.220

42

58

2008

10.042

12.743

22.785

44

56

2009

9.662

12.087

21.749

44

56

2010

10.406

14.082

24.488

42

58

2011

10.978

15.075

26.053

42

58

Kaynak : International Rubber Study Group ( IRSG )

2000 – 2011 yılları arasında yıllık ortalama üretim artış hızı ; doğal kauçukta % 4,50, sentetik kauçukta % 3,02 ve toplamda da % 3,61 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya Kauçuk Üretimi 30 Milyon Ton

25 20 15 10 5 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sentetik Kauçuk

10,9

19,5

10,9

11,3

12,0

12,1

12,7

13,4

12,7

12,1

14,1

15,1

'R÷DO.DXoXN

6,8

7,3

7,3

8,0

8,7

8,9

9,7

9,8

10,0

9,7

10,4

11,0

Dünya doğal kauçuk üretiminin % 90’ı 6 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Tayland ve Endonezya toplam üretimin % 58’ini yönlendirmektedir.

4


DĂźnya Toplam DoÄ&#x;al Kauçuk Ă&#x153;retiminde BaĹ&#x;lÄąca Ă&#x153;lkelerin PayÄą #H´DQKDQH

3@XK@MC

`HM 5HDSM@L

'HMCHRS@M

,DKDYX@ $MCNM@YX@

1.2. DĂ&#x153;NYA KAUĂ&#x2021;UK DIĹ&#x17E; TÄ°CARETÄ° : 2007 yÄąlÄąnda 283 milyar dolar olan toplam kauçuk dÄąĹ&#x; ticaret hacmi yÄąlda ortalama % 11,98 artarak 2011 yÄąlÄąnda 445 milyar ABD dolarÄąna yĂźkselmiĹ&#x;tir. DĂźnya Kauçuk Toplam DÄąĹ&#x; Ticaret Hacmi ( Milyar $ )

2007

2008

2009

2010

2011

Ä°hracat

144

162

127

172

225

Ä°thalat

139

156

124

167

220

Toplam DÄąĹ&#x; Ticaret Hacmi

283

318

251

339

445

Kaynak : ITC ( International Trade Center )

DĂźnya Kauçuk DÄąĹ&#x; Ticaret Hacmi

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2007

2008

2009 ÂľGQ@B@S

2010

2011

ÂľSG@K@S

1.3. DĂ&#x153;NYA KAUĂ&#x2021;UK Ä°HRACATI : 2011 yÄąlÄąnda dĂźnya kauçuk toplam ihracatÄą 220 milyar dolar olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x; olup, bunun 79 milyar dolarÄąnÄą kauçuk hammaddesi, 141 milyar dolarÄąnÄą da kauçuk mamul ihracatÄą oluĹ&#x;turmuĹ&#x;tur.

5


2007 â&#x20AC;&#x201C; 2011 yÄąllarÄą arasÄąnda kauçuk hammadde ihracatÄąnÄąn yÄąllÄąk artÄąĹ&#x; hÄązÄą % 18,55 kauçuk mamul ihracatÄąnÄąn yÄąllÄąk artÄąĹ&#x; hÄązÄą % 9,24 ve toplam kauçuk ihracatÄąnÄąn artÄąĹ&#x; hÄązÄą da artÄąĹ&#x; hÄązÄą % 11,78 olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. DĂźnya Kauçuk Ä°hracatÄą (Milyon ABD $) GÄ°TÄ°P

2007

2008

2009

2010

2011

4001

16.448

20.018

11.944

24.004

37.473

4002

16.150

19.102

13.891

20.383

28.659

4003

169

212

188

273

333

4004

216

260

238

283

260

4005

5.669

6.273

5.584

7.823

10.479

4006

733

763

567

562

626

4007

548

557

563

744

914

Kauçuk Hammadde İhracatĹ

39.934

47.184

32.975

54.072

78.743

4008

3.806

4.085

3.321

3.832

4.490

4009

7.060

7.406

5.537

7.327

9.016

4010

4.710

5.153

4.164

5.011

5.963

4011

57.388

63.411

54.178

66.952

86.557

4012

2.049

2.128

1.699

2.065

2.790

4013

998

1.303

1.029

1.179

1.340

4014

1.215

1.354

1.317

1.227

1.328

4015

3.838

4.448

4.353

5.687

6.702

4016

17.844

18.839

14.912

19.062

22.369

4017

345

393

263

337

381

Kauçuk Mamul İhracatĹ

99.254

108.520

90.771

112.679

140.937

Toplam Ä°hracat

139.188

155.705

123.745

166.751

219.680

Hammadde PayÄą ( % )

29

30

27

32

36

Mamul PayÄą ( % )

71

70

73

68

64

Kaynak : ITC (International Trade Center)

Toplam kauçuk hammadde ihracatÄąnÄąn % 84â&#x20AC;&#x2122;ĂźnĂź 4001 ve 4002 GTÄ°P grubuna giren hammaddeler ( Tabii ve butadien kauçuk ) oluĹ&#x;turmaktadÄąr. Kauçuk Hammadde Ä°hracatÄą İçinde Hammaddelerin PayÄą #H´DQKDQH

6
Toplam kauçuk mamul ihracatÄąnÄąn % 64â&#x20AC;&#x2122;ĂźnĂź 4011 ve % 16â&#x20AC;&#x2122;sÄąnÄą da 4016 GTÄ°P grubuna giren kauçuk mamuller (Nakil vasÄątalarÄą için dÄąĹ&#x; lastikler ve kauçuktan diÄ&#x;er eĹ&#x;yalar) oluĹ&#x;turmaktadÄąr. DĂźnya Toplam Kauçuk Mamul Ä°hracatÄąnÄąn Mamuller BazÄąnda DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą

#H´DQKDQH 

DĂźnya toplam kauçuk ihracatÄąnÄą yĂśnlendiren 10 Ăźlkenin 2011 yÄąlÄąnda toplam ihracattan % 64 pay aldÄąklarÄą gĂśrĂźlmektedir. Tayland, Ă&#x2021;in, Almanya, Japonya ve ABD dĂźnyanÄąn en çok kauçuk ihracatÄą yapan 5 Ăźlkesini oluĹ&#x;turmaktadÄąr. TĂźrkiye dĂźnya toplam kauçuk ihracatÄąndan 2011 yÄąlÄąnda % 1,2 pay almÄąĹ&#x;tÄąr. DĂźnya Kauçuk Ä°hracatÄąnÄą YĂśnlendiren Ă&#x153;lkeler (Milyar $)

2007

2008

2009

2010

2011

2011

Tayland

9,6

11,6

9,0

14,6

22,0

9,9

Ă&#x2021;in

10,1

11,6

10,7

14,9

20,9

9,4

Almanya

13,9

14,8

12,4

15,3

19,3

8,7

Japonya

10,5

11,7

9,7

12,8

15,0

6,7

ABD

10,7

11,5

9,6

12,1

14,8

6,7

Endonezya

6,2

7,6

4,9

9,4

14,4

6,4

Malezya

5,2

6,3

4,8

7,9

10,3

4,6

Fransa

8,5

9,2

6,8

8,0

9,6

4,3

G.Kore

4,6

5,6

4,8

6,6

9,2

4,1

Ä°spanya

4,1

4,5

3,6

4,0

6,1

2,8

10 Ă&#x153;lke Toplam

83,5

94,4

76,3

105,6

141,7

63,6

DiÄ&#x;erleri

57,7

63,6

49,1

63,5

80,9

36,4

TOPLAM

141,2

158,0

125,4

169,1

222,6

100,0

TĂźrkiye

1,6

1,8

1,5

1,9

2,6

1,2

Kaynak : ITC (International Trade Center)

7


1.4. DĂ&#x153;NYA KAUĂ&#x2021;UK Ä°THALATI : 2011 yÄąlÄąnda dĂźnya kauçuk toplam ithalatÄą 225 milyar ABD dolarÄą olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x; olup, bunun 81 milyar dolarÄąnÄą ( % 36 ) kauçuk hammaddesi, 143 milyar dolarÄąnÄą da ( % 64 ) kauçuk mamuller oluĹ&#x;turmuĹ&#x;tur. 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2011 yÄąllarÄą arasÄąnda kauçuk hammadde ithalatÄąnÄąn yÄąllÄąk artÄąĹ&#x; hÄązÄą % 18,56, kauçuk mamul ithalatÄąnÄąn yÄąllÄąk artÄąĹ&#x; hÄązÄą % 8,55, toplam ithalatÄąn da artÄąĹ&#x; hÄązÄą % 11,80 olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. DĂźnya Kauçuk Ä°thalatÄą (Milyon ABD $) 2007

2008

2009

2010

2011

4001

16.036

20.021

11.791

23.926

37.815

4002

17.291

21.022

14.859

22.087

30.766

4003

185

223

169

240

303

4004

191

218

190

241

259

4005

6.022

6.682

5.583

7.937

10.725

4006

533

526

375

473

568

4007

446

500

494

693

800

40.704

49.192

33.462

55.597

81.237

3.469

3.665

2.963

3.489

4.053

4009

7.797

8.422

6.254

8.459

10.055

4010

4.958

5.422

4.504

5.452

6.382

4011

58.596

64.139

54.488

66.292

86.054

4012

1.980

2.172

1.696

2.119

2.669

4013

859

1.069

904

1.032

1.247

4014

1.108

1.233

1.140

1.218

1.253

4015

4.118

4.877

4.864

6.033

6.951

4016

19.798

21.236

16.533

21.823

24.394

4017

305

301

220

259

282

Toplam Mamul

102.988

112.536

93.567

116.176

143.338

Toplam

143.692

161.727

127.029

171.773

224.575

Toplam Hammadde 4008

Kaynak : ITC (International Trade Center)

2011 yÄąlÄąnda toplam kauçuk hammadde ithalatÄąnÄąn % 85â&#x20AC;&#x2122;ini 4001 ve 4002 GTÄ°P grubuna giren hammaddeler ( Tabii ve butadien kauçuklar ) oluĹ&#x;turmuĹ&#x;tur. DĂźnya Kauçuk Hammadde Ä°thalatÄąnÄąn Cinslerine GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą #H´DQKDQH  8


2011 yÄąlÄąnda toplam dĂźnya kauçuk mamul ithalatÄąnÄąn % 60â&#x20AC;&#x2122;ÄąnÄą 4011, % 17â&#x20AC;&#x2122;sini ise 40016 GTÄ°P grubuna giren mamuller oluĹ&#x;turmuĹ&#x;tur. DĂźnya Kauçuk Ä°thalatÄąnÄąn Cinslerine GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą  #H´DQKDQH

DĂźnya toplam kauçuk ithalatÄąnÄą yĂśnlendiren 10 Ăźlkenin toplam ithalattan % 62 pay aldÄąklarÄą gĂśrĂźlmektedir. ABD, Almanya, Ă&#x2021;in, Fransa ve Kanada dĂźnyanÄąn en çok kauçuk ithalatÄą yapan 5 Ăźlkesini oluĹ&#x;turmaktadÄąr. TĂźrkiye dĂźnya toplam kauçuk ithalatÄąndan % 1,6 pay almaktadÄąr.

DĂźnya Kauçuk Ä°thalatÄąnÄą YĂśnlendiren Ă&#x153;lkeler ( Milyon $) 2007

2008

2009

2010

2011

2011 % DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą

ABD

19,8

21,5

16,3

22,9

29,2

12,9

Ă&#x2021;in

9,6

11,9

10,4

16,9

23,1

10,2

Almanya

13,5

14,3

11,2

14,8

19,9

8,8

Fransa

7,2

8,0

6,1

7,4

9,4

4,1

Japonya

4,3

5,4

3,5

5,4

7,6

3,3

Kanada

5,2

5,4

4,8

5,8

7,2

3,2

Ä°talya

5,2

5,4

4,3

5,1

6,7

3

Ä°ngiltere

5,7

5,8

4,3

5,2

6,5

2,9

Hollanda

4,5

4,8

3,7

4,7

6,3

2,8

Belçika

4,8

5,2

3,7

4,4

5,8

2,6

10 Ă&#x153;lke ToplamÄą

79,8

87,7

68,2

92,6

121,8

53,8

DiÄ&#x;erleri

63,1

74,3

59,2

80,8

104,7

46,2

TOPLAM

142,9

162,0

127,4

173,4

226,5

100

TĂźrkiye

1,9

2,2

1,6

2,3

3,4

1,5

Kaynak : ITC (International Trade Center)

9


2. TĂ&#x153;RKÄ°YEâ&#x20AC;&#x2122;DE DURUM

2.1. KAUĂ&#x2021;UK MAMUL : 2.1.1. KAUĂ&#x2021;UK MAMUL Ă&#x153;RETÄ°MÄ°: TĂźrkiye kauçuk mamul Ăźretimi 2012 yÄąlÄąnda 510 bin ton olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x; olup 2011 yÄąlÄąna kÄąyasla % 5 azalmÄąĹ&#x;tÄąr. Kauçuk mamul Ăźretimi 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2012 yÄąllarÄą arasÄąnda yÄąlda ortalama % 6 bĂźyĂźmĂźĹ&#x;tĂźr.

Kauçuk Mamul Ă&#x153;retimi 535 510 476 447

427

373

3NM

386

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.1.2. KAUĂ&#x2021;UK MAMUL Ä°THALATI : 2012 yÄąlÄąnda 244 bin ton ve 1,6 milyar dolar kauçuk mamul ithalatÄą yapÄąlmÄąĹ&#x; olup, Ăźretim 2011 yÄąlÄąna kÄąyasla miktar bazÄąnda % 2, deÄ&#x;er bazÄąnda da % 5 artmÄąĹ&#x;tÄąr. Kauçuk Mamul Ä°thalatÄą 1000 TON GTÄ°P

% ArtÄąĹ&#x; ( Ton )

% ArtÄąĹ&#x; ( $ )

2011

2012

2011

2012

2012 / 2011

2012 / 2011

4008

17

18

73

71

3

-3

4009

11

10

140

113

-11

-19

4010

6

6

103

88

-5

-14

4011

151

154

833

940

2

13

4012

7

7

29

30

1

3

4013

5

5

19

20

4

4

4014

1

1

12

13

21

7

4015

17

19

105

109

9

4

4016

24

25

290

296

6

2

4017

0

0

2

1

-32

-43

238

244

1.606

1.681

2

5

TOPLAM Kaynak : TUÄ°K

10

Milyon $


Kauçuk Mamul İthalatĹ

1.681 1.606

1.231

1.193 1.076 924

887

186

166

2006

2007

187

2008

202

152

2009

Milyon $

2010

238

2011

244

2012

1000 Ton

2.1.3. GTÄ°P BAZINDA KAUĂ&#x2021;UK MAMUL Ä°THALATI : 2012 yÄąlÄąnda toplam kauçuk mamul ithalatÄąnÄąn % 54â&#x20AC;&#x2122;ĂźnĂź 4011, % 18â&#x20AC;&#x2122;ini de 4016 GTÄ°P nolu mamuller oluĹ&#x;turmuĹ&#x;tur. DiÄ&#x;er mamullerin toplam ithalat içindeki paylarÄą % 4 ile % 7 arasÄąnda deÄ&#x;iĹ&#x;mektedir.

GTİP BazĹnda Kauçuk Mamul İthalatĹ #H´DQKDQH

 

2.1.4. Ă&#x153;LKELER Ä°TÄ°BARÄ°YLE KAUĂ&#x2021;UK MAMUL Ä°THALATI : 2012 yÄąlÄąnda 102 Ăźlkeden kauçuk mamul ithalatÄą yapÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. DeÄ&#x;er bazÄąnda en yĂźksek ithalat yapÄąlan 10 Ăźlkenin toplam mamul ithalatÄą içindeki payÄą miktar bazÄąnda % 66, deÄ&#x;er bazÄąnda da % 68 olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. Almanya, Ä°talya ve Fransa kauçuk mamul ithal ettiÄ&#x;imiz ilk 3 Ăźlke konumunu korumuĹ&#x;tur.

11


Kauçuk Mamul İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2011 ÜLKELER

2012

1000 Ton

Milyon $

Almanya

22

206

İtalya

16

Fransa

ÜLKELER

1000 Ton

Milyon $

Almanya

24

220

148

İtalya

16

137

15

142

Fransa

13

126

Japonya

16

107

Japonya

15

111

Çek Cumhuriyeti

15

94

Çek Cumhuriyeti

12

101

Malezya

15

90

Çin

15

97

Çin

22

88

Malezya

23

97

İspanya

11

83

Romanya

16

92

Polonya

13

79

Güney Kore

14

81

Güney Kore

14

78

Slovakya

13

76

10 Ülke Toplam

160

1.114

10 Ülke Toplam

162

1138

Diğerleri

78

492

Diğerleri

82

543

TOPLAM

238

1.606

Toplam

244

1681

Kaynak : TUİK

2.1.5. KAUÇUK MAMUL İHRACATI : 2011 yılında 464 bin ton ve 2,4 milyar dolar olan kauçuk mamulleri ihracatı, 2012 yılında miktar bazında % 9, değer bazında % 7 azalarak 421 bin ton ve 2,3 milyar dolara inmiştir.

Kauçuk Mamul İhracatı

1000 TON GTİP

% Artış ( Ton )

% Artış ( $ )

2011

2012

2011

2012

2012 / 2011

2012 / 2011

4008

9

11

35

41

21

17

4009

80

72

419

389

-9

-7

4010

9

12

35

44

28

26

4011

280

238

1.374

1.230

-15

-10

4012

3

3

7

9

28

24

4013

0

0

2

1

22

-4

4014

0

0

2

2

15

-2

4015

1

1

5

7

44

48

4016

80

82

566

553

2

-2

4017

2

2

7

5

-30

-28

464

421

2.452

2.282

-9

-7

TOPLAM Kaynak : TUİK – İMMİB

12

Milyon $


Kauçuk Mamul İhracatı 2.452

2.282

1.821

1.709 1.522

1.425

1.164

336

2006

389

2007

378

2008

319

2009

1000 Ton

399

2010

464

421

2011

2012

Milyon $

2.1.6. GTİP BAZINDA KAUÇUK MAMUL İHRACATI : 2012 yılında toplam kauçuk mamul ihracatının % 54’ünü 4011 GTİP grubuna giren nakil vasıtaları dış lastikleri, % 24’ünü de 4016 GTİP grubuna giren kauçuktan değişik mamuller oluşturmuştur.

GTİP Bazında Kauçuk Mamul İhracatı 'L÷HUOHUL 4009 %17 4016 %242.1.7. KAUÇUK İHRACATININ TOPLAM KİMYA SEKTÖR İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI : İMMİB verilerine göre, kauçuk ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracat kayıtları 2012 yılında 2011 yılına kıyasla % 3 azalarak 1,14 milyar dolara ulaşmıştır.

13


Kimya Alt Grupları İhracatı (Milyon $)

Mal Grubu

2010

2011

2012

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

3.448,2

5.192,3

6.122,4

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

3.495,4

4.300,1

4.693,9

ANORGANİK KİMYASALLAR

949,0

1.238,3

1.302,2

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

865,5

1.172,1

1.137,9

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI

695,2

788,0

865,8

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

551,7

634,4

710,9

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

513,5

576,0

680,6

ORGANİK KİMYASALLAR

521,3

551,4

652,8

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER

512,1

575,1

630,5

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

357,4

395,8

439,0

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

97,3

138,9

186,8

208,3

210,9

135,8

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

13,8

17,7

25,9

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

8,0

8,4

7,5

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

0,5

1,2

0,6

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ

1,2

0,5

0,4

12.238,2

15.801,1

17.593,0

GÜBRELER

GENEL TOPLAM: Kaynak : İMMİB

İMMİB, kauçuk ihracat kayıtlarına göre, kauçuk sektörünün toplam kimya sektör ihraçtı içindeki payı 2010 ve 2011 yıllarında % 7 olarak gerçeklerirken, 2012 yılında toplam kimya sektör ihracat kayıtları içinde % 6 payla dördüncü sırada yer almıştır.

Kauçuk Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı (%)

2010

2011

2012

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

28

33

35

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

29

27

27

7

6

6

DİĞERLERİ

36

34

32

GENEL TOPLAM:

100

100

100

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

Kaynak : İMMİB

2.1.8. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK MAMUL İHRACATI : 2012 yılında 172 ülkeye kauçuk mamul ihracatı yapılmış olup, değer bazında en çok ihracat yapılan 10 ülke, toplam kauçuk mamul ihracatından miktar bazında % 55, değer bazında da % 57 pay almıştır. Almanya, İtalya ve İngiltere kauçuk mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

14


Kauçuk Mamul Ä°hracatÄą YaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz Ä°lk 10 Ă&#x153;lke

2011

2012

Ă&#x153;LKELER

1000 Ton

Milyon $

Ă&#x153;LKELER

1000 Ton

Milyon $

Almanya

89

527

Almanya

76

459

Ä°talya

46

230

Ä°talya

34

185

Ä°ngiltere

19

117

Ä°ngiltere

16

102

Fransa

20

116

Fransa

17

102

Ä°spanya

20

111

A.B.D.

20

94

Hollanda

14

88

Ä°spanya

16

92

A.B.D.

19

86

Hollanda

13

71

Belçika

19

85

Polonya

15

67

Polonya

15

77

MÄąsÄąr

12

63

Romanya

13

65

Suudi Arabistan

12

59

10 Ă&#x153;lke Toplam

273

1.502

10 Ă&#x153;lke Toplam

231

1.295

DiÄ&#x;erleri

206

1.019

DiÄ&#x;erleri

191

988

Toplam

479

2.520

Toplam

421

2.282

Kaynak : TUÄ°K

2.1.9. KAUĂ&#x2021;UK MAMULLERDE DIĹ&#x17E; TÄ°CARET DENGESÄ° : TĂźrkiye, kauçuk mamul dÄąĹ&#x; ticaretinde net ihracatçĹ konumundadÄąr. 2011 yÄąlÄąnda 226 bin ton ve 847 milyon dolar olan dÄąĹ&#x; ticaret fazlasÄą 2012 yÄąlÄąnda 178 bin tona ve 601 milyon dolara gerilemiĹ&#x;tir.

Kauçuk Mamullerde DÄąĹ&#x; Ticaret FazlasÄą 847 601 590 516

445 276 170

2006

203

2007

190

2008 3NM

500

167

2009

197

2010

226

2011

178

2012

,HKXNM

Kaynak : TUÄ°K

2.1.10. KAUĂ&#x2021;UK MAMULLERDE DIĹ&#x17E; TÄ°CARET FÄ°YATLARI : Kauçuk mamullerde TĂźrkiye, birim fiyatÄą yĂźksek mamulleri ithal ederken, birim fiyatÄą daha dĂźĹ&#x;Ăźk olan mamulleri ihraç etmektedir. 2012 yÄąlÄąnda ortalama ihraç fiyatÄą, ortalama ithal fiyatÄąnÄąn % 15 altÄąnda gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir.

15


Kauçuk Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyatları ($/Ton)

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

µSG@K!HQHL%HX@S¶

1.952

2.096

2.583

1.904

2.578

3.692

2.994

µGQ@k!HQHL%HX@S¶

1.968

2.254

2.626

2.186

2.379

2.781

2.551

2.1.11. 2012 YILINDA KAUÇUK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : Kauçuk mamullerde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla; Üretimi miktar bazında % 5, değer bazında % 2 gerilemiş, İthalat miktar bazında % 2 azalırken , değer bazında % 5 artmış, İhracat miktar bazında % 9 değer bazında % 7 gerilemiş, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 8, değer bazında % 8 artmış, Dış ticaret fazlası miktar bazında % 21, değer bazında % 29 azalmış, Yerli üretimin miktar ve değer bazında % 83’ü ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 73, değer bazında % 78’i ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 173, değer bazında da % 136 olmuştur.

Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

16

2010

2011

2012

% Artış

Üretim

476

535

510

-5

İthalat

202

238

244

2

İhracat

399

464

421

-9

Yurtiçi Tüketim

279

309

333

8

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

197

226

178

-21

İhracat / Üretim ( % )

84

87

83

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

72

77

73

İhracat / İthalat ( % )

197

195

173


Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) 2010

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x;

Ă&#x153;retim

2.173

2.828

2.764

-2

Ä°thalat

1.231

1.606

1.681

5

Ä°hracat

1.821

2.452

2.282

-7

Yurtiçi Tßketim

1.583

1.981

2.163

9

DÄąĹ&#x; Ticaret AçĹÄ&#x;Äą / FazlasÄą

590

847

601

-29

Ä°hracat / Ă&#x153;retim ( % )

84

87

83

İthalat / Yurtiçi Tßketim ( % )

78

81

78

Ä°hracat / Ä°thalat ( % )

148

153

136

Plastik Mamul Arz ve Talep GeliĹ&#x;imi

600

3NM

500 400 300 200 100 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ă&#x153;retim

386

427

447

373

476

535

510

ÂľSG@K@S

166

186

187

152

202

238

244

ÂľGQ@B@S

336

389

378

319

399

464

421

8TQSHkH3}JDSHL

216

225

257

205

279

309

333

2.2. KAUĂ&#x2021;UK HAMMADDE : 2.2.1. KAUĂ&#x2021;UK HAMMADDE Ă&#x153;RETÄ°MÄ° : TĂźrkiyede kauçuk sektĂśrĂź hammadde konusunda tĂźmĂźyle ithalata baÄ&#x;ÄąmlÄądÄąr. EPDM Ăźretiminde kullanÄąlan propilen ve etilen PETKÄ°M tarafÄąndan Ăźretilmekte, SBR (SBR 1712) Ăźretiminde kullanÄąlmakta olan aromatik yaÄ&#x; Ăźretimi ise TĂ&#x153;PRAĹ&#x17E; tarafÄąndan saÄ&#x;lanmaktadÄąr. KauçuklarÄąn Ăźretiminde kullanÄąlan ve baĹ&#x;lÄąca hammaddelerden biri olan bĂźtadien-1,3 Ăźretimi ise PETKÄ°Mâ&#x20AC;&#x2122;in yatÄąrÄąm programÄąnda yer almaktadÄąr. DiÄ&#x;er taraftan, TOBB Sanayi Veri TabanÄąna gĂśre TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de 2 firmanÄąn sentetik kauçuk, 107 firmanÄąn kauçuk esaslÄą solĂźsyonlar ve 5 firmanÄąn da kauçuk katkÄą maddeleri Ăźrettikleri ve bu firmalarÄąn toplam Ăźretim kapasitelerinin 402 bin ton olduÄ&#x;u gĂśrĂźlmektedir.

17


Kauçuk Hammadde Yerli Ă&#x153;retimi Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;an SayÄąsÄą

Ă&#x153;retim Kapasitesi

Firma SayÄąsÄą

MĂźhendis

2

19

96

6,5

107

108

1.613

164,1

5

34

250

231,4

114

161

1.959

402,1

Sentetik Kauçuklar Kauçuk EsaslĹ Solßsyonlar Kauçuk KatkĹ Maddeleri TOPLAM

Toplam

1000 Ton

Kaynak : TOBB

2.2.2. KAUĂ&#x2021;UK HAMMADDE Ä°THALATI : 2012 yÄąlÄąnda kauçuk hammadde ithalatÄą 452 bin ton ve 1,4 milyar dolar olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x; olup 2011 yÄąlÄąna kÄąyasla miktar bazÄąnda % 5, deÄ&#x;er bazÄąnda da % 23 gerilemiĹ&#x;tir. GTÄ°P BazÄąnda Kauçuk Hammadde Ä°thalatÄą 1000 Ton

Milyon $

GTÄ°P

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x;

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x;

4001

153

134

-12

724

461

-36

4002

275

250

-9

916

780

-15

4003

11

10

-9

9

9

0

4004

2

23

1050

1

3

200

4005

30

30

0

80

77

-4

4006

2

2

0

9

9

-8

4007

3

4

33

17

16

-6

TOPLAM

476

452

-5

1.756

1.355

-23

Kaynak : TUÄ°K

Kauçuk Hammadde İthalatĹ 1.756

1.355 1.091

1.026 796 668 342

2006

629 380

2007

397

2008 3NM

331

2009

423

2010

476

2011

452

2012

,HKXNM

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin kauçuk hammadde ithalatÄąnÄąn 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2012 yÄąllarÄą arasÄąnda yÄąllÄąk ortaklama artÄąĹ&#x; hÄązÄą, miktar bazÄąnda % 5 deÄ&#x;er bazÄąnda da % 13 olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. Kauçuk hammadde ithalatÄąnÄąn deÄ&#x;er bazÄąnda yÄąllÄąk ortalama bĂźyĂźme hÄązÄąnÄąn miktar bazÄąndaki bĂźyĂźme oranÄąnÄąn 2,5 katÄą olmasÄą, kauçuk hammadde ithal fiyatlarÄąndaki hÄązlÄą artÄąĹ&#x;Äąn bir gĂśstergesidir.

18


2.2.3. GTİP BAZINDA KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI : 2012 yılında toplam kauçuk hammadde ithalatı içinde en büyük payı 4002 ve 4001 GTİP nolu hammaddeler (Tabii kauçuk ve butadien kauçuklar) oluşturmuştur. Bu hammaddelerin toplam ithalat içindeki payı % 85 dir. Türkiy’nin 2012 Yılında Kauçuk Hammadde İthalatının Cinslere Göre Dağılımı 'L÷HUOHUL 4005 %7 4004 %5

4001 %30

4002 %55

2.2.4. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2012 yılında 70’e yakın ülkeden kauçuk hammaddesi ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar ve değer bazında yaklaşık % 76’sı en çok ithalat yapılan 10 ülkeden gerçekleşmiştir. 2012 yılında ithalat yapılan ülkeler içinde ilk 3 sırayı Endonezya, Tayland ve ABD almıştır. Bu dönemde Güney Kore 3. lük yerini ABD’ye bırakmıştır. Türkiyenin Kauçuk Hammadde İthalatı Yaptığı İlk 10 Ülke 2011

2012

ÜLKELER

1000 Ton

Milyon $

Endonezya

72

346

Tayland

42

Güney Kore

1000 Ton

Milyon $

Endonezya

59

209

199

Tayland

41

141

40

153

A.B.D.

37

120

A.B.D.

42

128

Güney Kore

37

119

Rusya Federasyonu

34

127

Rusya Federasyonu

26

94

Malezya

25

119

Almanya

25

81

Almanya

29

100

Hollanda

35

68

İtalya

21

78

İtalya

24

68

Hollanda

34

63

Malezya

38

65

Çin

22

62

Tayvan

18

63

10 Ülke Toplam

362

1.375

10 Ülke Toplam

342

1.027

Diğer Ülkeler

113

381

Diğer Ülkeler

111

327

Toplam

476

1.756

Toplam

452

1.355

Kaynak : TUİK

ÜLKELER

19


2.2.5. KAUĂ&#x2021;UK HAMMADDE Ä°HRACATI : 2011 yÄąlÄąnda kauçuk hammadde ihracatÄą 51 bin ton ve 141 milyon dolar olarak gerçekleĹ&#x;irken, 2012 yÄąlÄąnda 56 bin ton ve 144 milyon dolara çĹktÄąÄ&#x;Äą ve ihracatÄąn miktar bazÄąnda % 11, deÄ&#x;er bazÄąnda da % 2 arttÄąÄ&#x;Äą gĂśrĂźlmektedir. GTÄ°P BazÄąnda Kauçuk Hammadde Ä°hracatÄą 1000 Ton

Milyon $

GTÄ°P

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x;

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x;

4001

1

1

74

2

2

-10

4002

20

20

-1

56

50

-9

4003

1

0

-79

1

0

-78

4004

3

3

8

1

1

-8

4005

23

30

30

67

79

18

4006

3

2

-40

11

8

-23

4007

1

1

1

3

2

-15

TOPLAM

52

57

11

141

142

2

Kaynak : TUÄ°K

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin kauçuk hammadde ihracatÄąnÄąn 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2012 yÄąllarÄą arasÄąnda yÄąllÄąk ortaklama artÄąĹ&#x; hÄązÄą, miktar bazÄąnda % 25 deÄ&#x;er bazÄąnda da % 31 olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. Kauçuk Hammadde Ä°hracatÄą 144

141

99 75

67

29

30

38

56

31 20

15

2006

51

44

2007

2008 3NM

2009

2010

2011

2012

,HKXNM

2.2.6. GTÄ°P BAZINDA KAUĂ&#x2021;UK HAMMADDE Ä°HRACATI : Toplam kauçuk hammadde ihracatÄąnda en bĂźyĂźk payÄą 4002 ve 4005 GTÄ°P grubundaki hammaddeler almaktadÄąr. Bu hammaddelerin toplam ihracat içindeki payÄą % 90 dĂźzeyindedir.

20


Türkiy’nin 2012 Yılında Cinsler İtibariyle Kauçuk Hammadde İhracatı 'L÷HUOHUL 4002 %35

4005 %55

2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK HAMMADDE İHRACATI : 2012 yılında Türkiye 120’nin üzerinde ülkeye kauçuk hammadde ihracatı yapmış olup, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 61, değer bazında % 69 pay almıştır. Son iki yılda Rusya Fed. Almanya ve Romanya en çok kauçuk hammadde ihraç ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur. Türkiye’nin Kauçuk Hammadde İhracatı Yaptığı İlk 10 Ülke 2011 ÜLKELER

2012

1000 Ton

Milyon $

Rusya Federasyonu

9

27

Almanya

4

Romanya

ÜLKELER

1000 Ton

Milyon $

Rusya Federasyonu

10

28

15

Almanya

4

14

4

13

Romanya

4

12

İtalya

4

11

Beyaz Rusya

3

11

Bulgaristan

2

7

İtalya

4

10

Beyaz Rusya

3

7

Bulgaristan

3

8

Ukrayna

2

7

Ukrayna

3

7

Fransa

1

4

Moldova

1

4

İran

1

3

Belçika

1

4

Belçika

1

3

İngiltere

1

3

10 Ülke Toplam

31

96

10 Ülke Toplam

34

100

Diğer Ülkeler

20

44

Diğer Ülkeler

22

44

Toplam

51

141

Toplam

56

144

Kaynak : TUİK

2.2.8. KAUÇUK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2012 yılında kauçuk hammadde ortalama ithal birim fiyatı 2.994 $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı da 2.551 $/ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ithalat birim fiyatı ortalama % 19, birim ihraç fiyatı da % 8 gerilemiştir. Türkiye 2012 yılında ortalama ithal fiyatının % 15 altında kauçuk hammaddesi ihraç etmiştir.

21


Kauçuk Hammadde Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($ / Ton) İTHALAT FİYATI

İHRACAT FİYATI

GTİP NO

2011

2012

% Artış

2011

2012

% Artış

4001

4.730

3.438

-27

4.647

2.407

-48

4002

3.325

3.119

-6

2.772

2.528

-9

4003

857

880

3

1.055

1.085

3

4004

719

112

-84

406

346

-15

4005

2.682

2.571

-4

2.910

2.647

-9

4006

5.375

5.492

2

4.325

5.503

27

4007

5.397

4.436

-18

5.373

4.503

-16

Kauçuk Hammadde Ort.

3.692

2.994

-19

2.781

2.551

-8

Kaynak : TUİK

Kauçuk Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyatları ($/Ton) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

µSG@K!HQHL%HX@S¶

1.952

2.096

2.583

1.904

2.578

3.692

2.994

µGQ@k!HQHL%HX@S¶

1.968

2.254

2.626

2.186

2.379

2.781

2.551

2.2.9. KAUÇUK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2012 yılında sentetik kauçuk hammadde üretiminin 8 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Kauçuk hammadde ithalatı 2012 yılında 2011 yılına kıyasla % 5, yurtiçi tüketimi ise % 6 gerilerken, ihracatı % 11 artış göstermiştir 2012 yılında 8 bin ton üretim ve 452 bin ton ithalat yapılarak piyasaya 4460 bin ton kauçuk hammadde arz edilmiş, bunun 56 bin tonu ihraç edilirken kalan 407 bin tonu iç piyasada tüketilmiştir. Kauçuk hammadde de 2012 yılında dış ticaret açığı 396 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Kauçuk Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) 2011

2012

% Artış

Üretim

6

8

33

İthalat

476

452

-5

İhracat

51

56

11

Yurtiçi Tüketim

431

404

-6

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

-425

-396

İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

22

1

2

110

112

11

12


Kauçuk Hammadde Arz ve Talep Dengesi 1.200 1.000 3NM

800 600 400 200 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8TQSHkH3}JDSHL

333

355

365

316

397

431

404

ÂľGQ@B@S

15

30

38

20

31

51

56

ÂľSG@K@S

342

380

397

331

423

476

452

dQDSHL

5

5

5

5

5

6

8

Kauçuk Mamullerde GTÄ°P Noâ&#x20AC;&#x2122;larÄą GTÄ°P NO

KAUĂ&#x2021;UK HAMMADDE ADI

400110001000

Prevulkanize edilmiĹ&#x; tabii kauçuk lateksi

400121000000

Tabii kauçuk; fßme yapraklar (rss)

400122000000

Teknik yĂśnden belirlenmiĹ&#x; tabii kauçuk (tsnr)

400129001000

Krep kauçuk

400129009000

Tabii kauçuk; diÄ&#x;er Ĺ&#x;ekillerde

400130000000

Balata, gßta -perka; guayßl, çĹkĹl vb. tabii sakĹzlar

400211001011

Stiren; budatien kauçuktan (sbr) lateks, nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yeni.

400211001012

KarboksilenmiĹ&#x; stiren; budatien kauçuktan (xsbr) lateks, iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yeni.

400211009000

Sentetik/suni kauçuk; diÄ&#x;er, lateks Ĺ&#x;eklinde

400219101000

Emilsiyon polimerizasyonu ile Ăźretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal/sÄąrt geçirme

400219201000

SBS termokauçuk elostomerler (granĂźl, parça, toz halinde) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal ve sÄąrt geçirme

400219301000

Solisyon polimerizasyonu ile Ăźretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal/sÄąrt geçirme

400219309000

Solisyon polimerizasyonu ile Ăźretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) diÄ&#x;er hallerde

400219901000

DiÄ&#x;er Ĺ&#x;ekillerde (balya halinde) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal ve sÄąrt geçirme

400219909000

DiÄ&#x;er Ĺ&#x;ekillerde (balya halinde) diÄ&#x;er hallerde

400220001000

Butadien kauçuk (br) nakil vasÄątasÄą iç ve dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal ve yenilenmesi için

400220009000

Butadien kauçuk (br) diÄ&#x;er

400231001000

Ä°zobĂźten-izopren (butil) kauçuk; nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yenilenmesi için

400231009000

Ä°zobĂźten-izopren (butil) kauçuk; diÄ&#x;er

400239001000

DiÄ&#x;er kauçuk; nakil vasÄątasÄą iç ve dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal ve yenilenmesinde kullanÄąlan

400239009000

DiÄ&#x;er amaçlÄą diÄ&#x;er kauçuk

400241001000

Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks, nakil vasÄąta.iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yeni

400241009000

Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks Ĺ&#x;eklinde , diÄ&#x;er amaçlÄą

400249001000

Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yenileme

400249009000

Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) diÄ&#x;er amaçlÄą

400251009000

Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks Ĺ&#x;eklinde , diÄ&#x;er amaçlÄą

400259001000

Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yenileme

400259009000

Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) diÄ&#x;er amaçlÄą

400260001000

Ä°zopren kauçuk (Äąr) nakil vasÄątasÄą iç, dÄąĹ&#x; lastiÄ&#x;i imal, yenileme için

23


GTİP NO

KAUÇUK HAMMADDE ADI

400260009000

İzopren kauçuk (ır) diğer amaçlı

400270001000

Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) iç & dış lastik imal, yenileme

400270009000

Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) diğer amaçlı

400280000000

Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

400291009000

Suni, sentetik kauçuk lateks; diğer amaçlı

400299101100

Suni kauçuk maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; iç&dış lastik imal, yeni

400299101900

Suni kauçuk maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; diğer amaçlı

400299901100

Taklit kauçuklar; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve yenilenmesinde

400299901900

Taklit kauçuklar; diğer amaçlı

400300000000

Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

400400000011

Kauçuktan döküntü ve kırpıntılar

400400000012

Kauçuktan artıklar

400400000013

Kauçuktan toz ve granüller

400510000000

Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

400520000000

Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

400591000000

Karıştırılmış kauçuktan (vulkanize edilmemiş) levha, tabaka ve şeritler

400599002000

Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller

400599009000

Karıştırılmış diğer kauçuk (vulkanize edilmemiş)

400610000011

Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar

400610000013

Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler

400610000019

Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan diğer profiller

400690001000

Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller

400690002000

Contalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar

400690003000

Rondelalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar

400690004000

Çıplak kauçuk iplik; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar

400690009000

Diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olan diğer çubuk, boru, profil vb.

400700001000

Çıplak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmiş

400700009000

Vulkanize edilmiş kauçuktan diğer iplik ve ipler

Kauçuk Mamuller Gtip No’ları GTİP NO

MAMUL ADI

400811000000

Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

400819000000

Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller

400821100000

Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamaları ve paspaslar

400821900000

Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

400829001000

Gözenekli olmayan kauçuktan; sivil hava taşıtlarında kullanılmı için

400829009000

Gözenekli olmayan kauçuktan; diğerleri

400911000000

Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

400912001000

Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/sıvı için (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

400912002000

Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için özel (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

400912009000

Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

400921009019

Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımsız

400922001000

Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (metal takviyeli) donanımlı

24


GTİP NO

MAMUL ADI

400922002000

Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımlı

400922009000

Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımlı

400931001000

Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (mensucat takviye) donanımsız

400931009011

Hortum; vulkanize kauçuktan; yangı söndürmek için (mensucat takviye) donanımsız

400931009019

Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye) donanımsız

400932001000

Hortum; vulkanize kauçuktan; için gaz/sıvı için (mensucat takviye) donanımsız

400932002000

Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (mensucat takviye) donanımlı

400932009000

Hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye) donanımlı

400941001000

Hortum; vulk. kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer madd. takviyeli) donanımsız

400941009000

Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımsız

400942001000

Hortum; vulk. kauçuk; gaz/sıvı için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

400942002000

Hortum; vulk. kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

400942009000

Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

400942009000

Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

400942009000

Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

401011000000

Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli)

401012000000

Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli maddelerle takviyeli)

401019000000

Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli)

401031000000

Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre<180cm) (v yivli)

401032000000

Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuk (kesiti trapez şekl. 60<çevre<180cm) (v yivli hariç)

401033000000

Transmisyon kolonu; vulk. kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre<240cm) (v yivli )

401034000000

Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şek., 180<çevre<240cm) (v yivli hariç)

401035000000

Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 60<çevre<150cm)

401036000000

Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 150<çevre<198cm)

401039000000

Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuk

401110009011

Binek oto dış lastikleri; tekstil kuşaklı radyan

401110009012

Binek oto dış lastikleri; çelik kuşaklı radyan

401110009013

Binek oto dış lastikleri; konvansiyonel

401110009014

Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan dış lastikleri

401110009015

Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel dış lastikler

401110009019

Otomobiller için kauçuktan diğer yeni dış lastikler

401120100011

Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi =<121)

401120100012

Kamyon, otobüs konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi =<121)

401120100019

Kamyon, otobüste için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi=<121)

401120900011

Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi >121)

401120900011

Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi >121)

401120900012

Kamyon, otobüs konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi >121)

401120900019

Kamyon, otobüste için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi >121)

401130001000

Sivil hava taşıtları için kauçuktan yeni dış lastikler

401130009000

Diğer uçaklar için kauçuktan yeni dış lastikler

401140000000

Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan yeni dış lastikler

401150000000

Bisiklet dış lastiği; yeni

401161000000

Tarım, orman taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

401162000000

Yapı ve sanayi taş. için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik(jant ölçüsü; 61cm. az)

25


GTİP NO

MAMUL ADI

401169000000

Diğer taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

401192000000

Tarım, orman taşıtları için diğer dış lastik

401193000000

Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. az)

401194000000

Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)

401199000000

Diğer taşıtları için diğer dış lastik

401211000000

Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler

401213001000

Sivil hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

401213009000

Diğer hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

401219000000

Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler

401220001000

Sivil hava taşıtları için kullanılmış dış lastikler

401220009000

Kullanılmış diğer dış lastikler

401290200011

Dolgu lastikleri

401290200012

Tekerlek bandajları

401290300000

Dış lastikler için değişebilir sırtlar

401290900000

Kauçuk kolonlar

401310000000

Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılan kauçuktan iç lastikler

401320000000

Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

401390000011

Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

401390000012

Traktör önlerinde kullanılan kauçuktan iç lastikler

401390000013

Traktör arkasında kullanılan kauçuktan iç lastikler

401390000014

Uçaklarda kullanılan kauçuktan iç lastikler

401390000019

Diğer amaçlar için kullanılan kauçuktan iç lastikler

401410000000

Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401490000011

Bebekler için emzikler vb. eşya; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401490000019

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası

401511000000

Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

401519000011

Ev işinde kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

401519000019

Diğer eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

401590000000

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarı

401610001100

Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan rondelalar

401610001200

Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan conta

401610001900

Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan diğer eşya

401610002100

Gözenekli kauçuktan diğer rondelalar

401610002200

Gözenekli kauçuktan diğer contalar

401610002900

Gözenekli kauçuktan diğer eşya

401691000000

Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

401692000000

Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

401693001100

Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan rondelalar

401693001200

Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan conta

401693001900

Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan diğer eşya

401693002100

Vulkanize kauçuktan diğer rondelalar

401693002200

Vulkanize kauçuktan diğer contalar

401693002900

Vulkanize kauçuktan diğer eşya

401694000000

Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon

26


GTİP NO

MAMUL ADI

401695000000

Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya

401699521000

Kauçuk eşya (traktör karoserileri için metal bağlantılı parçalar)

401699522000

Kauçuk eşya (traktör şasisi için metal bağlantılı parçalar)

401699523000

Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların karoserileri için metal bağlantılı parçalar)

401699524000

Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların şasileri için metal bağlantılı parçalar)

401699529000

Kauçuk eşya (taşıtlar için metal bağlantılı parçalar)

401699571100

Genişletme manşonları; traktörlerin şasisi için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699571200

Genişletme manşonları; traktörler için (şasi için hariç) sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699572100

Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların şasisi için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699572200

Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların (şasi için hariç) sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699575000

Traktörlerin karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

401699576000

Traktör şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

401699577000

Traktör dışındaki taşıtların karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

401699578000

Traktör dışındaki taşıtların şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

401699579000

Taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

401699911000

Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların aksam, parçaları

401699912000

Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu, tramvay hatlarına için aksam, parçalar

401699913000

Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; kısa mesafe eşya taşıyıcıları için aksam, parça

401699914000

Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için aksam, parça

401699915000

Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtların aksam, parçaları

401699917000

Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; taşıt, römork, yarı römorklar vb. için aksam, parçaları

401699919011

Diğer kauçuklerden; sivil hava taşıtları için aksam, parçaları

401699919019

Diğer kauçuklerden diğerleri

401699971100

Genişletme manşonları; demiryolu taşıtlarının, tramvayların sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699971200

Genişletme manşonları; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699971300

Genişletme manşonları; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699971400

Genişletme manşonları; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699971500

Genişletme manşonları; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699971700

Genişletme manşonları; römork ve yarı römorklu taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699971911

Genişletme manşonları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

401699972100

Diğer aksam-parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699972200

Diğer aksam-parçalar; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699972300

Diğer aksam-parçalar; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699972400

Diğer aksam-parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699972500

Diğer aksam-parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699972700

Diğer aksam-parçalar; römork ve yarı römorklu taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699979011

Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401699979019

Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları dışındaki taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

401700001011

Sertleştirilmiş kauçuk; külçe, blok, levha, tabaka, şerit, profil/boru halinde

401700009100

Sertleştirilmiş kauçuktan boru, hortum; sivil hava taşıtı

401700009911

Sertleştirilmiş kauçuktan sağlığa tıbba ve cerrahiye mahsus eşya

401700009919

Sertleştirilmiş kauçuktan diğer eşya

27


1.

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.

Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.

1.2.

Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km

1.3.

İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

1.4.

PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.

2.

PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

28

2012 Türkiye Kauçuk Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından hazırlanan "2012 Kauçuk Sektörü İzleme Raporu"

2012 Türkiye Kauçuk Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından hazırlanan "2012 Kauçuk Sektörü İzleme Raporu"

Advertisement