Page 1

Sri Lanka Resultaten 2012


Sri Lanka, de achtergrond Onder president Rajapaksa heeft Sri Lanka grote stappen gezet in het verbeteren van de gezondheid, het onderwijs en de financiële zekerheid van mensen. De economie van het land blijft groeien. Ondanks dat zijn er nog grote hobbels te nemen. Zo lijden nog steeds veel kinderen aan ondervoeding. Velen maken het voortgezet onderwijs niet af en kunnen geen redelijk betaald werk vinden. Een groot deel van de Srilankanen leeft in armoede. Plan helpt kinderen en hun families bij het verbeteren van hun toekomstkansen. Vorig jaar hebben wij ons vooral gericht op het verbeteren van drinkwatervoorzieningen en sanitair op scholen. Ook ondersteunden wij twee belangrijke evenementen om geweld

tegen kinderen te stoppen en kinderbescherming te stimuleren. Ned Espey Directeur Plan Sri Lanka

Dankzij uw steun hebben we in 2012: • Leerkrachten opgeleid op meer dan 380 scholen in onderwijsmethoden voor langzaam lerende en gehandicapte kinderen. • Technische en financiële ondersteuning gegeven om zeven irrigatiereservoirs te repareren. Hierdoor kregen 450 families 60 hectare land erbij om te bebouwen. • Onderzoek gedaan onder 128 families en 345 kinderen over de effecten van klimaatverandering op hun gezondheid, voeding en voedselzekerheid.


Welke problemen spelen er? Meer dan twintig procent van de kinderen onder de vijf jaar is ondervoed, waardoor zij in hun groei en ontwikkeling worden belemmerd. Veel kinderen op de basisschool presteren slecht. Door een gebrek aan goed kleuteronderwijs en goede lagere scholen ontwikkelen kinderen onvoldoende vaardigheden om hun toekomst te verbeteren. In veel gemeenschappen en scholen zijn geen drinkwatervoorzieningen en latrines, waardoor kinderen het risico lopen op ziektes. Families hebben vaak geen geld voor gezonde voeding, onderwijs en gezondheidszorg voor hun kinderen. Ook hebben zij weinig mogelijkheden om hun inkomen te vergroten. Kinderen in de armste gebieden zijn kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Bewustzijn

INDIA

Jaffna

Kandy

Colombo Nuwaraeliya Galle

Bijna een decennium na de tsunami van 2004 heeft Sri Lanka nog steeds last van verwoestende natuurrampen. Families zijn slecht voorbereid op rampen en weten niet hoe ze de effecten ervan kunnen beperken.

Enkele feiten

Anuradhapura Kurunegala

over kindermisbruik is gering en er zijn geen goede systemen om kinderen en jongeren te beschermen.

Matale Badulla Monaragala Wellawaya

Bevolking: 21.4 miljoen (2012) Hoofdstad: Sri Jayewardenapura Kotte Talen: Engels, Singalees en Tamil Voornaamste godsdiensten: Boeddhisme, Hindoe誰sme


Wat doet Plan met uw steun? Een gezonde start in het leven. • Samenwerken met vroedvrouwen, waardoor vrouwen tijdens en na hun zwangerschap goed worden begeleid.. • Bestrijden van ondervoeding door moeders te informeren over gezonde voeding voor hun kinderen.

Goed onderwijs • De jngste kinderen een kans geven op kleuteronderwijs en voorschoolse opvang. • Ouders aanmoedigen hun kinderen op de

kleuterschool in te schrijven. • Samenwerken met families, gemeenschappen en partnerorganisaties om scholen te verbeteren en het aanleggen van waterpunten en latrines op scholen.

Beschermen van kinderen • Oprichten en stimuleren van kinderbeschermingscomité’s in gemeenschappen en op scholen. • Bewustzijn over kinderbescherming verbeteren op plaatselijk en nationaal niveau.


Persoonlijk contact

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

Huishoudelijke financiële zekerheid • Vrouwen helpen bij het vormen van spaaren leengroepen, waardoor zij bijvoorbeeld kans krijgen een eigen bedrijfje te starten. • Boeren en boerinnen kennis geven over moderne landbouwmethoden en het verbeteren van irrigatiesystemen om oogsten te vergroten.

Omgaan met het risico op rampen • Samen met overheidsinstanties en partnerorganisaties manieren bedenken om het effect van natuurrampen te beperken. • Gemeenschappen de middelen en vaardigheden aanreiken om goed te kunnen handelen tijdens noodsituaties.

‘Ik kan nu lezen en schrijven. Zonder mijn sponsor was dat nooit gelukt, ik ben zo dankbaar.’ Pauline, 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Beter onderwijs

Soms hebben de kleinste veranderingen de grootste invloed op het leven van een kind. Het verstrekken van zeep bijvoorbeeld.

schoon water en latrines. De onhygiënische sanitaire omstandigheden weerhouden met name meisjes om naar school te gaan.

Voor ons is zeep iets heel gewoons, maar op scholen in Sri Lanka zorgt zeep ervoor dat kinderen, en vooral meisjes, naar school blijven gaan.

Beginnen met gezondheidsclubs.

Scholen in de armste gebieden van Sri Lanka bieden niet altijd de beste leeromgeving voor kinderen. Veel scholen hebben dringend reparaties nodig, en hebben een tekort aan boeken, meubilair en goed opgeleide leerkrachten. Daarnaast kampen veel scholen met een gebrek aan primaire voorzieningen, zoals

Plan werkte met partners samen aan de verbetering van scholen. Zo willen wij ervoor zorgen dat kinderen op school blijven en afgerond, goed onderwijs krijgen. Het is een belangrijke investering in de toekomstige beroepsbevolking van een in toenemende mate stabiel, succesvol land. Met het programma WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) creëert Plan een hygiënische leeromgeving voor kinderen. We doen dit


door latrines te bouwen en waterpunten aan te leggen. Daarbij verstrekken we zeep en leren we kinderen hygiĂŤnisch gedrag aan, zoals regelmatig handen wassen.

leerlingen de gelegenheid gezondheidsproblemen op scholen aan te geven en oplossingen hiervoor aan te dragen.

Koppeling naar het lesrooster Plan betrekt kinderen bij de uitvoering van projecten, waardoor deze meer kans van slagen hebben. Zodoende hebben wij tien scholen geholpen met het opzetten van gezondheidsclubs, hetgeen een nieuwe eis van de overheid is. De gezondheidsclubs bieden

In het begin had Plan moeite om schoolhoofden, leerkrachten, leerlingen en ouders voor het initiatief te interesseren. Een aantal scholen had de brief van de regering niet ontvangen, waarin zij werden opgedragen de gezondheidsclubs op te richten. Leerlingen


richtten zich op hun schoolwerk of waren op andere manieren te druk om mee te doen. Maar geleidelijk begrepen kinderen het belang van de gezondheidsclubs. Ze speelden een steeds grotere rol in de activiteiten. Plan gaf hen een training, zodat zij hun eigen clubs konden leiden, hun bevindingen vastleggen en verslag doen van gevaren voor hun gezondheid en als gevolg hiervan voor hun onderwijs. Elke gezondheidsclub heeft een adviserende groep, met daarin vertegenwoordigers van de overheid, ouders, leerkrachten en gemeenschapsleden. Met hun ondersteuning bewezen de clubs een geweldige bondgenoot te zijn om WASH op hun scholen in praktijk te brengen. Een aantal aspecten van WASH is zelfs gekoppeld aan de lessen. Tijdens rekenles berekenden leerlingen bijvoorbeeld de grootte van een waterreservoir in kubieke meters. In lessen over recycling en het omgaan met afval leerden kinderen hoe ze compost moesten maken voor de moestuin. Dankzij de gezondheidsclubs is WASH nu een effectief, duurzaam programma op scholen. Kinderen hebben kennis over gezondheid, hygiÍne, en waterbehoud. Bovendien delen zij hun kennis met hun families en gemeenschappen en verminderen ze de risico’s op ziektes.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens? U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Sri Lanka veldrapport 2012  

Sri Lanka veldrapport 2012