Page 1

Senegal Resultaten 2012


Senegal, de achtergrond Senegal is het meest westelijke land in Afrika. De hoofdstad Dakar steekt uit in de Atlantische oceaan op het meest westelijke punt van Afrika. Senegal heeft een droog seizoen van negen maanden en een regenseizoen van drie maanden. Door klimaatverandering hebben veel gebieden jaarlijks te maken met overstromin-

gen. Een groot probleem, want veel van de bijna 13 miljoen Senegalezen zijn afhankelijk van de landbouw. Plan werkt sinds 1982 in Senegal en voor meer dan 32.000 kinderen in 6.000 gemeenschappen. Mie Takaki, Directeur Plan Senegal


Welke problemen spelen er?

• Elk jaar overlijden 34.000 kinderen onder de vijf jaar, vaak aan ziekten die relatief eenvoudig te voorkómen zijn. • Slechts 52% van de mensen op het platteland beschikt over schoon drinkwater. • Meer dan de helft van de meisjes en jongens gaat niet naar de basisschool. • 22% van de bevolking leeft van minder dan 77 eurocent per dag. • De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gemeenschappen: overstromingen, droogten en voedseltekorten. • Er is geen samenhangend systeem voor kinderbescherming en daardoor zijn kinderen kwetsbaar voor geweld, kinderarbeid, misbruik en bedelarij op straat. • Er zijn zo’n 50.000 ‘talibé’ kinderen, die naar een Koranschooltje gaan in de stad en daar vaak erg slecht behandeld worden en moeten bedelen op straat.

Senegal

Enkele feiten

Louga Ranérou

Thiés

Urban Dakar

Kaolack

Bevolking: 12,8 miljoen (VN 2010) Hoofdstad: Dakar Talen: Frans (de officiële taal) en Wolof Voornaamste godsdiensten: Islam, Christendom iger

l ega

ia mb

Ga

GUI NEABI SSAU

MALI

Nig

Sen

Goudiry

GAMBI A

Bignona

• 448 moeders een training laten volgen om ze te leren gezonde maaltijden te bereiden voor hun kinderen; • gezorgd voor 237 schoolbankjes voor 8 scholen; • gezorgd voor trainingen in kinderbescherming voor leerkrachten en leerlingen op 24 scholen; • 2.000 kinderen geholpen om onderwijs voor meisjes te promoten; • 14.274 geïmpregneerde muskietennetten uitgedeeld ter voorkoming van malaria; • 78.456 kinderen een behandeling tegen darminfecties gegeven; • anti-malaria medicijnen verstrekt aan 2.920 zwangere vrouwen.

MAURI TANI A

Saint-Louis

Dakar

Dankzij uw steun hebben we in 2012:

N

Au

Niger Kankan

i

Ban


Wat doet Plan met uw steun? Zorgen voor de gezondheid van kinderen • Verbeteren van de hygiëne en voeding van kinderen tot vijf jaar. • Trainingen aan moeders, zodat ze beter letten op de gezondheid van hun kleine kinderen. • Gezondheidscentra voorzien van medicijnen en instrumenten. • Inrichten van gezondheidshutten, hulpposten en kleuterklasjes. • Leerkrachten een training geven over goede hygiëne.

• Gemeenschappen helpen om samen te werken in de strijd tegen tuberculose.

Werken aan goed onderwijs • Bouwen en inrichten van klaslokalen op basisscholen. • Zorgen voor meer watertappunten op scholen. • Gescheiden latrines bouwen voor meisjes en jongens. • Leeshoeken inrichten. • Scholen voorzien van computers en de bijbehorende training geven.


Persoonlijk contact • Eraan werken dat talibé-kinderen naar school gaan.

Werken aan de economische situatie van vrouwen en jongeren • Oprichten van spaar-en-leengroepen voor vrouwen. • Zorgen voor beroepsopleidingen voor jongeren. • Vrouwen helpen bij het beginnen van een eigen bedrijfje. • Kinderen en jongeren helpen, zodat ze gehoord worden bij het nemen van beslissingen, thuis en in de gemeenschap.

Gemeenschappen helpen om te reageren op klimaatverandering • Leerkrachten, plaatselijke organisaties en gemeenschappen trainen in het omgaan met klimaatverandering. • Campagnes organiseren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken; schoolkinderen kunnen daaraan meehelpen. • Versterken van de gemeenschappen, zodat ze beter kunnen reageren op overstromingen.

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

‘Ik kan nu lezen en schrijven. Zonder mijn sponsor was dat nooit gelukt, ik ben zo dankbaar.’ Pauline, 13 jaar

Kinderbescherming • Verbeteren van de bescherming van kinderen in de dorpen. • Organiseren van workshops voor districtsbestuurders over systemen van kinderbescherming. • Trainen van politiemensen, advocaten en rechters in het omgaan met gevallen van geweld tegen kinderen. • Samenwerken met de overheid in een campagne tegen kinderarbeid.

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Schoolkinderen maken het verschil Klimaatverandering treft de gemeenschappen in Senegal hard, het heeft droogten, ‘verwoestijning’ en slechte oogsten tot gevolg. Om daar iets aan te doen is Plan een project begonnen om les te geven aan 3.000 schoolkinderen over klimaatverandering. De kinderen leerden met name over het verband tussen ontbossing en het klimaat. Daarna kwamen kinderen van de Fass basisschool in actie om het milieu te verbeteren, voor henzelf en voor hun gemeenschap. Fass Ngom is het administratieve centrum van de plattelandsgemeenschap Fass. Daar is kort geleden een nieuw gezondheidscentrum met een polikliniek geopend. Toen de kinderen zagen dat er om het centrum heen geen beplanting was, besloten ze daar bomen en struiken te planten. Niet alleen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, maar ook om te zorgen voor een schaduwrijke tuin, waar de patiënten beter kunnen herstellen. De kinderen hielden bijeenkomsten met hun leerkrachten, de projectcoördinator voor het klimaat en de leerlingengroepen voor hygiëne en gezondheid op school. Ze spraken ook met de hoofdverpleegkundige van het gezondheidscentrum, die het initiatief van harte steunde. Daarna zochten ze partners,

die hen konden helpen met het zoeken en kopen van geschikte plantensoorten. De kinderen benaderden Plan. Wij gaven hen een bedrag van 280 euro om jonge boompjes te kopen. Ze benaderden ook het Senegalese ministerie van Water en Bosbouw, die 140 planten doneerde. Het transport van de jonge boompjes werd verzorgd door de voorzitter van de gemeenteraad.

De officiële plantceremonie Er werd een datum vastgesteld voor de ‘boomplantdag’ om de boompjes officieel te planten. De kinderen nodigden de voorzitter van de gemeenteraad uit, een vertegenwoordiger van het ministerie van Water en Bosbouw, andere leerlingen, ouders en journalisten van het radiostation RTS2 en het dagblad Le Soleil. De dag vóór de ceremonie groeven leerkrachten en leerlingen de gaten in de grond, en op de dag zelf plantten het schoolhoofd, de voorzitter van de gemeenteraad en een meisje van school symbolisch de eerste boom. “Ik vind dit een erg goed initiatief,” zegt de hoofdverpleegkundige, mevrouw Tall, “en ik hoop van harte dat het onze werkruimte tot een leefruimte maakt.”


De overige boompjes werden gepland door 75 leerlingen. Andere leerlingen hielden speeches over klimaatverandering. Ze voerden ook een toneelstukje op over het verantwoordelijk omgaan met natuurlijke hulpbronnen. De vertegenwoordiger van het ministerie van Water en Bosbouw zegt: “Als ik zie hoe deze jonge mensen zo betrokken zijn, ben ik optimistisch over een duurzame ontwikkeling in Senegal.� De hele ceremonie werd uitgezonden op het RTS2-nieuws en was te lezen in een artikel in Le Soleil.

Het begint met een eikeltje Fass-basisschoolkinderen besloten bomen en planten te planten. Het project is een groot succes. De schoolkinderen willen hun omgeving nog verder verbeteren en ze hebben een actieplan gemaakt. Dat omvat raadselspelletjes op de radio om mensen te leren over klimaatverandering, een grote muurschildering op school om de nadruk te leggen op verantwoordelijk gedrag en de bescherming van het milieu, en de aanleg


van een schooltuin voor leerlingen om kennis over het milieu te verspreiden. Klimaatverandering is een enorm probleem voor een arm land als Senegal. Maar kinderen komen in actie en dat biedt hoop voor de toekomst. “Ik ben optimistisch voor een duurzame ontwikkeling in Senegal� Enkele namen zijn veranderd voor de bescherming van het kind en om privacy redenen.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens? U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Senegal veldrapport 2012  

Senegal veldrapport 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you