Page 1

Zimbabwe

Resultaten 2012


Kwa

DEM. REP. OF CONGO

Lokoro

Fimi

CONGO

RWANDA

Lukenie

Kasa

i

BURUNDI

be

Sankuru

Igom

go Lukuga

a

ba Luala

Luap u

la

a

i

f ir Lu

Cuilo

Lu

Sham

a

Lualaba

a

ba

Cuanza

TANZANIA

Ugalla

Luvu

s ai Lubilash

mb Wa ngo

ilo KwiluCu

Kw a

Uam

Ka

Chicapa

Con

aba

Co

Lomami

ou e

ai

Cass

Lung u

e-Bu

ngo

ue

ANGOLA

Kaf

Zimbabwe, de achtergrond o

mp

o ab

Zamb

mbo Que

ezi

K

ngo

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

Chinhoyi Harare

Hwange

Kwekwe Gweru

Mutoko

Harare

Chipinge Chiredzi

Sab

i

po

po

Lim

Mutasa

Mutare

Bulawayo BOTSWANA

SOUTH AFRICA

Enkele feiten

ge an

Or

Else Kragholm, Directeur Zimbabwe

Bevolking: 12,6 miljoen (VN 2010) Hoofdstad: Harare SWAZILAND Vaal Talen: Engels P r o (officiĂŤle g r a m mtaal), e Units Shona en Sindebele Belangrijkste godsdiensten: LESOTHO Inheemse godsdiensten Christendom, e

Plan werkt sinds 1986 in Zimbabwe. Ons doel is een kindvriendelijke omgeving te scheppen, waar alle kinderen de medische zorg, het onderwijs en de bescherming krijgen die ze Ora nodig hebben. nge

Oran g

Cunene

M

zi Zambe

Kafue

Cuba

De Zimbabwaanse econoC mie is sinds einduan90-er jaren do snel achteruit gegaan. Het afgelopen jaar was de ecoOkav nomische en politieke toeango NAMI BIAvrij stabiel, maar het stand bleef onzeker wanneer de nieuwe grondwet o aanvaard zou worden en wanneer and er verkieCu zingen kwamen. Er is vooruitgang geboekt in de strijd tegen malaria en de onderwijssector presteert beter. Bij de landelijke examens aan het eind van de basisschool slaagde dit jaar 56%, tegen vroeger 46%.

Za m

be zi


Welke problemen spelen er? • Door de slechte gezondheidszorg en het gebrek aan schoon water en sanitair is de kindersterfte hoog. Eén op de twaalf kinderen overlijdt voor zijn of haar vijfde jaar, vaak door ondervoeding en ziekten die te voorkómen zijn, zoals malaria of diarree. • Een derde van de vrouwen bevalt zonder deskundige hulp. Veel vrouwen en baby’s overlijden door complicaties tijdens of na de bevalling. De omstandigheden waaronder vrouwen bevallen zijn vaak onhygiënisch, vrouwen zoeken te laat medische hulp en krijgen geen zwangerschapsbegeleiding. • Een miljoen kinderen is wees geworden door HIV/aids en één op de zeven volwassenen is HIV-positief. • Veel scholen hebben onvoldoende leerkrachten, lesmaterialen en lesboeken en een vijfde van de kinderen gaat van school af voor ze die hebben afgemaakt. • Ongeveer een miljoen mensen hadden in 2011 voedselhulp nodig. • Werkloosheid is hoog en jongeren hebben weinig kans op werk. • Systemen voor kinderbescherming werken niet meer en het geweld tegen en misbruik van kinderen en vrouwen stijgt weer. De kans dat er recht gedaan wordt, is maar zeer beperkt. • Kinderen zijn blootgesteld aan kwalijke traditionele praktijken, zoals kindhuwelijken. • Veel kinderen met een handicap worden gediscrimineerd en kunnen niet naar school.

Dankzij uw steun hebben we in 2012: • Studiebeurzen verstrekt aan 80.585 leerlingen en ervoor gezorgd dat 600 meisjes, die door armoede van school gingen, weer onderwijs krijgen; • gezorgd voor bescherming van 878.369 mensen in gebieden met veel kans op malaria door 61.030 kamers te bespuiten met insecticide; • trainingen verzorgd voor 4.396 boeren in het houden van kippen, waarbij ieder vijf kippen kreeg, en we verstrekten op regelmatige basis voedselhulp aan 108.119 mensen, waarvan 75.088 HIV/aids hebben; • trainingen verzorgd voor 125 leerkrachten en 150 jongeren over seksualiteit, geboortebeperking, tienerzwangerschap en het voorkómen van HIV, waarmee we 15.000 kinderen bereikten.


Wat doet Plan met uw steun? Verbeteren van de gezondheid van moeder en kind • Verminderen van kinderziekten, zoals diarree en luchtweginfecties, het voorkómen van malaria en het stimuleren van vaccinaties. • Verbeteren van de voeding van kinderen. • Meer vrouwen helpen met zwangerschapszorg en veilige bevallingen. • Meer families helpen aan schoon drinkwater en sanitair. • Zorgen dat meer tuberculosepatiënten een levensreddende behandeling krijgen.

Zorgen voor goed basisonderwijs voor alle kinderen • Meer kinderen stimuleren om naar school te

gaan en om die ook af te maken. • Voortijdig schoolverlaters helpen om weer terug te gaan naar school. • Kinderen helpen hun schoolprestaties te verbeteren en een diploma te halen. • Onderwijs aan verpleegkundigen stimuleren. • Bouwen en herstellen van klaslokalen en zorgen voor meubilair, lesmaterialen en andere benodigheden.

Minder kwetsbaarheid voor HIV/aids • Verminderen van de verspreiding van HIV door voorlichting en hiv-testen. • Helpen van families die getroffen zijn door HIV/aids en beschermen van weeskinderen en kwetsbare kinderen.


Persoonlijk contact • Ervoor zorgen dat mensen die met HIV/aids leven de benodigde hulp en medische zorg krijgen. • Trainen en toerusten van thuisverzorgers.

Families meer financiële zekerheid geven • Trainen van boeren en boerinnen in het gebruik van nieuwe graansoorten, het opzetten van zaadbanken en het houden van vee, zodat ze meer voedsel kunnen verbouwen, zelfs in droge tijden. • Helpen van families om hun inkomen te verbeteren, zodat ze hun kinderen voldoende gezonde voeding kunnen geven. • Mensen toegang geven tot krediet, bijvoorbeeld door spaar-en-leengroepen, waardoor ze een eigen bedrijfje kunnen starten. • Zorgen voor voedselhulp aan de armste families, ook weeskinderen en mensen met HIV/aids.

Veiligheid voor kinderen • Gemeenschappen helpen om samen te werken bij het beschermen van kinderen. • De strijd aanbinden tegen seksueel misbruik van kinderen. • Kinderen met een handicap helpen om meer zelfstandig te worden. • Campagnes voeren voor geboorteregistratie. Met een geboortebewijs vallen kinderen minder gemakkelijk ten prooi aan kinderhandel, kinderarbeid en andere vormen van misbruik. • Helpen van gemeenschappen in het omgaan met natuurrampen.

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

‘Ik kan nu lezen en schrijven. Zonder mijn sponsor was dat nooit gelukt, ik ben zo dankbaar.’ Pauline , 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Moeders komen in actie voor een betere gezondheid Potentieel dodelijke ziektes als mazelen en kinkhoest zijn met een prikje eenvoudig te voorkómen. Maar op het platteland van Zimbabwe zijn niet veel kinderen ingeënt, omdat er geen gezondheidscentrum in de buurt is. Het ontbreken van gemakkelijk bereikbare gezondheidszorg heeft ook gevolgen voor zwangere vrouwen en hun baby’s. Velen overlijden door onvoldoende deskundige zorg vóór, tijdens en na de bevalling. Als er complicaties zijn, wordt er vaak te laat hulp ingeroepen. Voor de 6.500 inwoners van Shaba, in Matabeleland, in het westen van Zimbabwe, was het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum zo’n zestien kilometer ver, in Bubude. Dat maakte het erg moeilijk voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen om goede medische zorg te krijgen. Als iemand ziek werd, gingen families meestal naar een traditionele genezer of een gebedsgenezer. Verbeterde de toestand van de patiënt niet, dan moesten ze lopen naar Bubude of de vervoerskosten betalen. Soms gebruikten ze hun ezelskar of die van de buurman. “Slechts een paar mensen met geld konden gezondheidszorg inroepen,” zegt Tutenda, een plaatselijk gemeenteraadslid.

De gevolgen waren heel ernstig, zegt Tutenda: “Door de grote afstand wachtten mensen soms zo lang, dat de patiënt overleed.” De grote afstanden waren ook een belemmering voor het voorkómen van ziekten, waardoor mensen onnodig stierven. Het inenten van alle kinderen onder de vijf jaar was een probleem, omdat de kleintjes niet zo ver konden lopen. Maar weinig kinderen in Shaba waren daardoor ingeënt.

Roep om verandering Uiteindelijk hadden de vrouwen van Shaba er genoeg van. Zij legden het probleem voor aan Plan. De gemeenschapsleiders ondersteunden het verzoek en zeiden dat de bouw van een gezondheidscentrum al lang goedgekeurd was in de ontwikkelingsplannen van het plaatselijke bestuur, de districtsraad van Tsholotsho en het ministerie van Gezondheid. “Door de grote afstand wachtten mensen soms zo lang, dat de patiënt overleed.”

Het bouwen van het gezondheidscentrum was een gezamenlijke inspanning. De gemeenschap werkte samen met Plan, bij het maken van bakstenen met plaatselijk verkrijgbaar materiaal, zoals rivierzand en grind, en hield dagelijks toezicht op de bouw. Mensen uit


de gemeenschap hielpen met instrumenten voor dagelijks gebruik in het centrum, zoals weegschalen. Plan financierde onderdelen van het project, zoals woningen voor medisch personeel. Ook zorgde Plan voor de installatie van een pomp op zonnekracht om water uit een geboorde put naar het centrum te pompen. De gemeenschapsleiders klopten met succes aan bij de overheid voor de installatie van elektriciteit en het aansluiten van het centrum op het elektriciteitsnet.

Indrukwekkende resultaten Tegenwoordig staat er een zorgcentrum midden in de gemeenschap, waardoor het leven van de kinderen en hun families is veranderd. Het meest opvallend is de stijging van het aantal inentingen. Gladys, een verpleegkundige, zegt: “Vroeger lieten de meeste ouders hun kinderen niet inenten. Nu, na één jaar, is het aantal mensen dat ingeënt is gestegen van 65% naar 97%.” Volgens de gezondheidscommissie roepen nu ook meer mensen medische hulp in. Het


gemak waarmee dat nu kan, heeft geleid tot minder sterfte onder moeders en kinderen. Het centrum wordt goed gebruikt. Men kan er niet alleen terecht voor basisgezondheidszorg en inentingen, maar ook voor testen op HIV, zwangerschapscontroles en informatie over seksualiteit en geboortebeperking. Het centrum is het middelpunt van de gemeenschap geworden en een plaats om steun te bieden aan mensen met HIV/aids. Er is nog veel te doen: het volgende plan is een kraamafdeling. Ook werkt de gemeenschap gezamenlijk aan de bouw van een nieuw huis voor medewerkers. Het belangrijkste is dat er elke dag meer mensen naar het centrum komen en de behandeling krijgen die ze nodig hebben. De moeders die de bouw van het gezondheidscentrum in gang zetten, zien dat hun kinderen nu een gezondere toekomst hebben. Enkele namen zijn veranderd voor de bescherming van het kind en om privacy redenen.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens? U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Zimbabwe veldbericht 2012  
Zimbabwe veldbericht 2012  

Zimbabwe veldbericht 2012