Page 1

Togo

Resultaten 2012


Togo, de achtergrond Togo ligt aan de westkust van Afrika en bestaat uit savanne en bos. Het is een van de armste landen ter wereld. Bijna driekwart van de bevolking is afhankelijk van de zelfvoorzienende landbouw. Het merendeel van de inkomsten komt uit de internationale haven en de winning van fosfaat. De hoeveelheid fosfaat is in

de afgelopen jaren echter verminderd door de uitputting van de voorraden. Katoen, een belangrijk exportartikel, zakt in prijs. Plan verbetert de toekomstkansen van kinderen in Togo door, samen met families, gemeenschappen en overheden te werken aan goede gezondheidszorg, goed onderwijs en meer mogelijkheden op werk. Fritz Foster, Directeur Plan Togo


ALGERI A

Welke problemen spelen er?

er Nig

• Eén op de tien kinderen overlijdt vóór zijn of haar vijfde jaar en de gemiddelde levensverwachting is slechts 57 jaar. • Een derde van kinderen onder de vijf jaar heeft door voedselgebrek een groeiachterstand. • Slechts 41% van de mensen op het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater en slechts 3% heeft sanitair. • Bijna de helft van de volwassenen is analfabeet, waardoor zij geen kans zien de cirkel van armoede te doorbreken. MALI • Tien procent van de kinderen van zes tot veertien jaar gaat niet naar school. Van de Niger kinderen die wel naar school gaan, haalt slechts een derde de eindstreep. • Bijna de helft van de kinderen van vijf tot veertien jaar moet werken voor levensonderhoud. • Negenendertig procent van de families leeft onder de internationale armoedegrens. • Kinderen lopen een hoog risico op kinderNI GER handel, uitbuiting en misbruik. BURKI NA FASO

Black Volta

Kara Sokodé Sotouboua Langabou NI GERI A

Atakpamé

Bung a

Volt a

Enkele feiten

BENIN

Wh ite

• Dit jaar 358 spaargroepen met 8.850 leden opgericht en ondersteund, waarmee er nu in totaal 1.390 groepen zijn met 35.000 leden. • Waterputten geslagen of hersteld, waardoor 5.500 mensen schoon water kregen; 2.900 latrines gebouwd of gerenoveerd. • Veilig water en toiletten op scholen aangelegd, waarvan 6.700 leerlingen profiteren. • Een alfabetiseringscentrum voorzien van leerboeken en ander lesmateriaal, en alfabetiseringslessen gegeven aan 470 volwassenen. • Extra lessen gegeven aan 3.870 kinderen met leerproblemen. • 1.120 meisjes voorzien van studiebeurzen en schoolbenodigdheden.

Oti

Dapango

GHANA

Dankzij uw steun hebben we in 2012:

Bevolking: 6,9 miljoen (2012) e nu Hoofdstad: Lomé Be Taal: Frans Voornaamste godsdiensten: Nig er Christendom, Animisme, Islam

Vina

Notse

Lome CAMEROON

BENI N

ga

Sana

m

Lo


Wat doet Plan met uw steun? Verbeteren van de gezondheid • Bestrijden van malaria door het geven van informatie en geïmpregneerde klamboes aan ouders en gezondheidswerkers. • Opzetten van projecten, waarbij families een zorgverzekering afsluiten en toegang krijgen tot gezondheidszorg. • Slaan van nieuwe waterputten en het renoveren van bestaande putten, waardoor kinderen minder risico lopen om ziekt te worden. • Aanleggen van latrines op scholen en in gemeenschappen.

Goed kleuter- en basisonderwijs • Bouwen en inrichten van kleuterscholen.

• Bouwen van nieuwe klaslokalen bij lagere scholen. • Verstrekken van alfabetiseringscursussen voor jonge mensen. • Opleiden van leerkrachten in moderne en kindvriendelijke lesmethodes. • Verstrekken van schoolboeken, studiebeurzen en aanvullende lessen voor kinderen met leerproblemen. Beschermen van kinderen tegen gevaar • Instrueren van gemeenschapsleden, leerkrachten en ouders om kinderen te beschermen tegen kinderhandel. • Verspreiden van bewustzijn in gemeenschappen over kinderhandel door middel


van films en andere media. • Samen met kinderen en jongeren campagne voeren tegen geweld. • Verspreiden van boodschappen tegen geweld onder ouders, gemeenschapsleiders, autoriteiten en instellingen.

Persoonlijk contact

Verbeteren van het inkomen • Opzetten van en instructie aan spaargroepen, zodat families een spaarpotje krijgen en financiële klappen kunnen opvangen. Ook kunnen ze het spaargeld investeren in landbouwgerei of een eigen bedrijfje. • Vrouwen helpen nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren, waarmee ze hun inkomen kunnen aanvullen. • Jongeren training geven in ondernemerschap en hun kansen op werk vergroten.

Rampenbestrijding • Trainen van lokale instanties, zodat die tijdens natuurrampen adequaat kunnen handelen. • Families leren zich goed op natuurrampen voor te bereiden, waardoor deze minder gevolgen hebben. • Dorpsbewoners helpen bij het uitvoeren van herbebossing van hun gemeenschappen.

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

‘Ik kan nu lezen en schrijven. Zonder mijn sponsor was dat nooit gelukt, ik ben zo dankbaar.’ Pauline 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Vrouwen lossen problemen zelf op Plan verbetert de financiĂŤle zekerheid van families in Togo met de vorming en begeleiding van spaargroepen. De leden leggen kleine bedragen in voor een fonds waaruit kan worden geleend. Deze leningen worden met rente terugbetaald, waardoor het fonds van de spaargroep groeit. Na ongeveer een jaar verdeelt de groep de winst, naar verhouding van de inleg.

Dit systeem helpt families beter opgewassen te zijn tegen financiĂŤle tegenslag. Ook krijgen ze met een lening de kans om een bedrijfje te beginnen of uit te breiden. Vrouwenspaargroepen geven hun leden ook een groter aanzien in hun gemeenschap, waarin de mening van vrouwen vaak niet telt. Ook kinderen profiteren van de spaargroepen, omdat moeders extra inkomen te besteden


hebben aan voedsel, medicijnen en onderwijs. In het dorp Effoufami investeerde een vrouwenspaargroep de winst in de ontwikkeling van het hele dorp.

Een forum voor ontwikkeling De vrouwengroep in Effoufami bestaat uit 26 leden. In het begin bespraken zij alleen de activiteiten voor sparen en lenen. Maar geleidelijk gingen de gesprekken vooral over de dagelijkse problemen in de gemeenschap. Het duurde niet lang voordat de vrouwen tot actie over gingen. Zij organiseerden een schoonmaakactie van de dorpslatrines en wa-

terput, hielpen armlastige buren met geld en participeerden in het bestuur van de plaatselijke school. Ook was er het probleem van water halen. Effoufami had slechts één waterput, die onvoldoende water gaf en de oorzaak was van ruzies. Een van de vrouwen vertelt: “We moesten om drie uur opstaan om in de rij te gaan staan voor water. Daardoor kwamen we laat op de velden konden we geen volledige dag werk doen. Dit probleem speelde al voordat onze spaargroep begon.”


Op een dag suggereerde Kimealou, een ouder lid van de groep, dat de spaargroep dit probleem zelf kon oplossen. Ze legde uit dat het door haar gevorderde leeftijd erg zwaar was om water te halen. Misschien was het een overweging om de winst van de groep te investeren in een nieuwe put. Na veel discussie gingen de andere leden akkoord en werd een deel van de winst apart gezet voor een waterfonds.

Werk begint aan een dorpsput Het waterfonds had niet genoeg geld om alle kosten te dekken, dus droegen de leden bij door de ongeschoolde arbeid te verrichten. Ze betaalden mannen om de put te graven en de aarde te verplaatsen, terwijl zij zelf zand en water haalden uit de rivier om het cement te mixen. Ze huurden metselaars in om de put te construeren, maar betaalden een deel van hun vergoeding in voedsel, dat zij zelf kookten. Nu is de put volledig in bedrijf. De groep heeft ook een watercomité opgericht, dat verantwoordelijk is voor de openingstijden, het schoonhouden en goed functioneren van de put. Ook int het comité de vergoeding voor het gebruik van de put. Dit geld wordt gebruikt voor andere projecten in de gemeenschap.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens? U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Sommige namen zijn veranderd voor de bescherming van het kind en om privéredenen. Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Togo veldbericht 2012  

Togo veldbericht 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you