Page 1

Laos

Resultaten 2012


Plan werkt in een aantal van de armste en meest afgelegen gemeenschappen in Laos

Laos, de achtergrond Laos, een van de laatste communistische landen ter wereld, verandert snel. Hoewel de economie groeit, voornamelijk dankzij buitenlandse investeringen in mijnen en dammen, wordt de relatieve welvaart niet eerlijk verdeeld. Een derde van de bevolking moet rondkomen van minder dan 78 cent per dag. De armoede is het grootst onder etnische groepen in afgelegen gebieden. Laos heeft een jonge bevolking; 42 procent

van de inwoners is jonger dan achttien jaar. Veel jongeren verhuizen naar de stad om werk te zoeken. Plan werkt sinds 2007 in Laos. We richten ons voornamelijk op de provincie Bokeo, in het afgelegen en bergachtige noordwesten van het land. Dit jaar breiden we onze werkzaamheden uit naar een tweede provincie, Oudomxay.

Mona Girgis, Directeur Plan Laos


Salween Nu

Wu

gtz

tra pu ma Bra h

Ya n

gsh

Hon

ui

an

Na

Red

• In afgelegen gebieden heeft slechts 38 procent van de bevolking sanitair, en slechts de helft heeft schoon drinkwater.

Dankzij uw steun is in 2012: • Voedingsleer gegeven aan 617 mensen in twintig dorpen, waaronder 423 moeders van jonge kinderen. De moeders leerden voedzame maaltijden te bereiden met lokaal verkrijgbare producten, en weten beter om te gaan met voedseltekorten. • Acht dorpen en acht basisscholen geholpen met de aanleg en renovatie van sanitaire voorzieningen. Circa 2.000 bewoners en 1.400 leerlingen profiteren hiervan. • Vierentwintig jongeren getraind in het samenstellen, produceren en presenteren van het radioprogramma ‘Children’s Voices’. Dit programma zendt in de lokale taal nieuws uit over de rechten van het kind. • Het aantal schoolgaande kinderen in de provincie Bokeo kunnen verhogen van vijftig naar zeventig procent. In de gebieden waar Plan werkzaam is, gaat nu een kwart meer meisjes naar school.

hui

ngs

Ho

Xun

n Yua

Ayeyarwady

np

ADESH

Xiang

Qingshui

ng Meko

winn

tze

ai

Chind

Yang

INDIA

e

Yalong

Yuan

• In afgelegen gebieden is onvoldoende voedsel beschikbaar voor families. Meer dan de helft van de kinderen in gebieden waar Plan werkt is ondervoed. • Veel dorpen liggen uren verwijderd van zelfs maar een eenvoudige medische hulppost. Weinig kinderen worden gevaccineerd en tachtig procent van de vrouwen bevalt zonder deskundige hulp. Op het platteland heeft maar 38 procent van de mensen sanitair, en slechts de helft heeft schoon drinkwater. • Een vijfde van de kinderen gaat niet naar de basisschool. Van de kinderen die wel naar school gaan, haakt een derde voortijdig af. Vooral meisjes uit etnische groepen krijgen weinig onderwijskansen en maken het minst vaak hun opleiding af. • Veel meisjes trouwen jong en elf procent van de meisjes al vóór hun negentiende jaar kinderen. • Kinderen krijgen te maken met verwaarlozing, geweld, mishandeling en uitbuiting en er zijn bijna geen sociale voorzieningen om hen hiertegen te beschermen. Maar weinig volwassenen en kinderen zijn zich bewust van de rechten van het kind Nm

Xi

Yu

C H IN A

Re dH

Bla

ck

Enkele feiten:

on

Da

g

VI ETNAM

M YA NM A R

een

Houayxay Yom

Salw

Bokeo Province

k Me

e Ay

g

Vientiane

Gulf of Tonkin

Ping

y

een Salw

d wa yar

y of ngal

Louangphrabang on

Nan

N

Welke problemen spelen er?

THAI LAND

Savannakhet on

Chi

k Me

Gulf of Martaban

g

Chi

Mun

Pakxe g

n Attapu

Ko

CAMBODI A

Srepok

g

Mekon

LAOS

gN

Don

A nd a ma n S e a Gul f of Thai l and

ai

Aantal inwoners: 6,4 miljoen (VN, 2010) Hoofdstad: Vientiane Taal: Lao, Frans Voornaamste godsdienst: Boeddhisme


Wat doet Plan verder? Aanmoedigen van onderwijs voor de ontwikkeling van peuters • Het helpen van gemeenschappen bij het opzetten, inrichten en uitbreiden van kinderdagverblijven. • Op landelijk niveau het bewustzijn vergroten van het belang van peuteronderwijs.

Ontwikkelen van stimulerende leeromgevingen • Leerkrachten trainen in kindvriendelijke lesen opvoedmethoden. • Verstrekken van boeken, pennen, papier, lesmaterialen, tafels en ander meubilair. • Studiebeurzen verzorgen voor kinderen, vooral meisjes en kinderen uit etnische groepen.

Kinderbescherming • Officiële instanties helpen hun diensten voor de bescherming van kinderen te verbeteren. • School- en dorpscomités trainen in het beschermen van kinderen tegen geweld, verwaarlozing en mishandeling. • Bewustzijn creëren over huiselijk geweld, geweld op school en in de gemeenschap en trainingen verzorgen in het omgaan met geweld.

Verbeteren van watervoorziening, sanitair en hygiënische omstandigheden • Gemeenschappen helpen een gezondere leefomgeving te creëren door beter sanitair, hygiënische gewoonten en watersystemen. • Families helpen met materialen en trainin-


Persoonlijk contact

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan. gen voor de bouw en het onderhoud van latrines. • Scholen helpen bij de aanleg van toiletten en watersystemen. • De lokale overheid steunen bij het verzorgen van schoon water en sanitaire voorzieningen. • Samenwerken met de overheid en internationale organisaties om het beleid op het gebied van water en sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Betere gezondheid en voeding • Ouders meer leren over goede voeding en het bereiden van gezonde maaltijden door de seizoenen heen. • Medische zorg en zwangerschapsbegeleiding verbeteren en uitbreiden op district- en dorpsniveau.

‘Ik kan nu lezen en schrijven. Zonder mijn sponsor was dat nooit gelukt, ik ben zo dankbaar.’ Pauline, 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Speelkwartier in Laos De vierjarige Chou, zijn driejarige zusje Kambai en hun zus Pa van tien hebben geluk. Ze spelen met het speelgoed dat hun ouders voor hen gemaakt hebben: een houten auto, een speelgoedsprinkhaan en rieten ballen. Deze stimulerende manier van spelen kennen ze nog niet zo lang. Zoals de meeste ouders in hun dorp, wisten hun ouders, Mee (28) en Khamsone (43), maar weinig over de ontwikkeling van kinderen. Ze wisten niet dat spelen vooral voor kleine kinderen heel belangrijk is.

Kinderen helpen opbloeien Plan wil dat kinderen de best mogelijke start in het leven krijgen, en opgroeien in een stimulerende omgeving. Slechts vijftien procent van de kinderen in Laos gaat naar een kinderdagverblijf. In het dorp van Chou, Kambai en Pa is geen kinderopvang of peuterklas. Daarom leert Plan ouders hoe hun kinderen zich geestelijk en lichamelijk optimaal kunnen ontwikkelen. Zo krijgen kinderen een goede basis om naar school te gaan. Ook het belang van onderwijs wordt benadrukt. Plan verwijst daarbij naar het feit dat in 2005 een derde van de Khmus (de etnische groep waartoe Mee en Khamsone behoren) nog nooit naar school was geweest.

Ouders volgen een driedaagse training over lokale kunsten, liedjes, verhalen, toneel en persoonlijke hygiëne. Ook leren ze hun kinderen te betrekken bij klusjes als het voeren van de dieren. Daarnaast leren ze speelgoed maken van dingen die voorhanden zijn. Ze krijgen een gereedschapskist met een boor, hamer en zaag en een handboek. Speelgoed wordt met zorg gemaakt, zodat het niet voor gewelddadige spelletjes kan worden gebruikt. Ouders spelen nu een grotere rol bij de ontwikkeling van hun kinderen, en ze moedigen hen aan om te spelen. Khamsone is daar blij mee: “Onze kinderen ontwikkelen vaardigheden als ze een spel leren spelen.” Mee zegt: “Kinderen vinden het ook leuk als hun ouders meespelen. Ze spelen zoveel dat we niet genoeg energie hebben om steeds met ze mee te doen!”

Leren onder het spelen Spelen heeft veel voordelen. Somxay, manager van het peuterprogramma van Plan, zegt: “Als kinderen met vriendjes spelen, verdelen ze de verantwoordelijkheden en leren ze hoe ze zich in een groep moeten gedragen.” Mr. Khanthong, van het onderwijsbureau, gelooft dat de kinderen van wie de ouders de opvoedtraining volgden in het eerste schooljaar beter presteren. “Er is sprake van een positieve verandering.”


Kambai speelt buiten met haar broertjes en zusjes en vriendjes

Helaas spelen sommige ouders in Huay Pha nog altijd niet met hun kinderen, of ze zijn te druk om goed voor ze te zorgen. Als ouders die de opvoedtraining volgden verwaarloosde kinderen zien, grijpen ze in. Mee:

Ouders willen dat hun kinderen niet alleen de basisschool afmaken, maar ook de middelbare school.” Steeds meer ouders vragen om lessen over kinderopvang en soms zelfs om ruimte voor een kinderdagverblijf.

Nieuwe ambities

Dit jaar volgden 630 ouders ouderlessen. De lessen maken deel uit van het programma voor peuters, waarvan 3.500 kinderen in 67 dorpen profiteren. We gaven 61 lessen over kinderopvang. Dit jaar gaven 60 kinderopvangmedewerkers elf nieuwe trainingen. Bovendien zorgden we ervoor dat 1.530 kinderen naar een kinderdagverblijf kunnen.

De lessen voor ouders zijn pas het begin. Mee: “Door het project is de vraag naar kinderdagverblijven en basisonderwijs toegenomen.

Plan voert de trainingen uit in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en Sport in

“Als ik kinderen zonder kleren op straat zie zitten, zeg ik tegen hun ouders dat ze ze moeten wassen en aankleden, zodat ze schoon en gezond blijven.”


Laos. Daarnaast steunt Plan gemeenschappen en lokale overheden bij het opzetten van kinderdagverblijven en peuterklasjes. Het doel is om ouders de vaardigheden en kennis te geven om goed voor hun kinderen te zorgen. De rol van de kinderen is natuurlijk doen wat kinderen het beste kunnen: spelen. “Onze kinderen krijgen meer vaardigheden als ze een spel leren spelen.� Sommige namen zijn gefingeerd wegens privacyredenen of om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens? U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Laos veldbericht 2012  

Laos veldbericht 2012