Page 1

Egypte

Resultaten 2012


Jongeren nemen deel aan een mediaproject van Plan en krijgen een stem in de maatschappij

Egypte, de achtergrond In juni 2011 vonden in Egypte de eerste democratische presidentsverkiezingen plaats. Daarbij werd de kandidaat van de Moslimbroederschap, Mohammed Morsy, gekozen tot president. Hoewel de verkiezingen vreedzaam verliepen, was het een jaar vol onzekerheden voor Egypte. Er zijn veel zaken die de komende maanden aangepakt moeten worden, waaronder de toekomst van het parlement, de rol van het leger, het maken van een nieuwe grondwet en de stagnerende economie. Tegen deze achtergrond vierde Plan het afgelopen jaar haar 30-jarige aanwezigheid in Egypte. In die tijd kwamen we veel problemen tegen, maar we hebben ook enorm veel bereikt. We zullen doorgaan op de ingeslagen

weg en blijven werken aan de toekomstkansen van de meest kwetsbare kinderen. Edward ‘Mac’ Abbey Directeur Plan Egypte • Beschermen van de gezondheid van hun

Dankzij uw steun hebben we in 2012: • meer dan 500 jongeren in staat gesteld om een vakopleiding te volgen. Hierdoor deden zij de nodige kennis en vaardigheden op voor een betere kans op de Egyptische arbeidsmarkt; • 30 dorpscommissies met 300 leden ondersteund om kwetsbare kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik; • meer dan 50 organisaties een training gegeven in financieel beheer. Hierdoor zijn zij beter in staat om projecten in hun dorp of buurt te plannen en uit te voeren..


Welke problemen spelen er? kinderen is een hels karwei voor families in de armste gemeenschappen van Egypte, waar basisvoorzieningen als een behoorlijke latrine ontbreekt en goede medische hulp schaars is. • Er is weinig onderwijs, zorg of opvang voor kleuters. Veel families zien het nut niet in van kleuterscholen,en speelmogelijkheden voor de ontwikkeling van kleine kinderen. Ook hebben ouders onvoldoende kennis over gezonde voeding voor hun kinderen. • Kinderen hebben maar weinig status in hun gemeenschap en zijn daardoor kwetsbaar voor geweld, verwaarlozing en misbruik, zoals kinderarbeid. Naar de behoeften van kinderen met een handicap, straatkinderen en kinderen die werken wordt in de Egyptische maatschappij niet gekeken. Veel van deze kinderen worden ronduit verwaarloosd. • Tieners vormen een vijfde van de Egyptische bevolking. Jongeren in Egypte winden er geen doekjes om en zijn erg actief, maar

ze missen een platform om hun stem te laten horen. Daardoor hebben zij weinig invloed op de vooruitgang van hun gemeenschap. • Vooral meisjes en vrouwen hebben het moeilijk in de Egyptische samenleving. Van meisjes wordt vaak verwacht dat ze helpen met huishoudelijke klusjes in plaats van naar school te gaan. Ongeletterdheid onder vrouwen is veel hoger dan onder mannen en er zijn weinig mogelijkheden voor een beroepsopleiding. • De armste families hebben vrijwel geen mogelijkheden om meer inkomen te verdienen of er een beetje op vooruit te gaan. • Plaatselijke organisaties die betrokken zij bij de ontwikkeling van hun gemeenschap hebben niet altijd voldoende kennis en vaardigheden om ervoor te zorgen dat hun werk aan iedereen, dus ook aan kinderen en jongeren, ten goede komt.

Beschermen van kinderen en ze I SRAEL

Qalyoubiya

Enkele feiten

Giza Minya LI BYA

Bur Sa’id

JORDAN

As Suways Cairo East Cairo South

Nile

Bevolking: 82,5 miljoen (VN 2010) Hoofdstad: Cairo Talen: Arabisch Belangrijkste godsdiensten: Islam en Christendom

Alexandria Alex Cairo Beheira

SAUDI ARABI A

Assyut Qena

Aswan

SUDAN

e

Nil


Plan werkt aan het verbeteren van het onderwijs in Egypte door leren interessant en leuk te maken

Wat doet Plan met uw steun? bij de projecten betrekken • Families kleuteronderwijs bieden voor hun kleine kinderen en ervoor zorgen dat hun gezondheid verbetert. • Op landelijk en lokaal niveau samenwerken om kinderen te beschermen tegen geweld, uitbuiting en misbruik. • Kinderen en jongeren stimuleren om actief te worden in hun gemeenschap. Ze leren hun mening te geven en projecten te starten om hun school en buurt te verbeteren. • Kinderen en jongeren de kans geven om mee te doen met spaar-en-leengroepen, zodat zij, bijvoorbeeld met een eigen zaakje, hun inkomen kunnen verhogen.

• Samenwerken met partners om de behoeften van de meest kwetsbare kinderen, zoals gehandicapte kinderen, straatkinderen en werkende kinderen, erkend te krijgen.

Een grotere rol voor meisjes en vrouwen • Campagnes voeren tegen misbruik van meisjes en vrouwen en kwalijke traditionele praktijken als vrouwenbesnijdenis. • Stimuleren van spaar-en-leengroepen om vrouwen in staat te stellen een eigen zaakje te beginnen en financieel onafhankelijk te zijn. • Vrouwen helpen om onafhankelijker te wor-


Persoonlijk contact den door het steunen van alfabetiseringscursussen.

Jongeren werken aan verandering • Jongeren een plek geven waar ze hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen aangaan. Daarbij leren ze hoe ze het beste te werk kunnen gaan om hun gemeenschap vooruit te helpen. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van televisie of sociale media, of door jongerengroepen op te richten. • Helpen om de werkloosheid te verminderen door jongeren vakopleidingen en trainingen aan te bieden. Met een diploma op zak maken jongeren aanzienlijk meer kans op een redelijk betaalde baan.

Actieve burgers • Kinderen een plek geven in de maatschappij, zodat ze een stem krijgen bij beslissingen die van belang zijn voor hun leven. De kinderen leren ook alles over hun rechten en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat die worden nageleefd..

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan. “Nu kan ik lezen en schrijven. Wat ik nu kan, heb ik te danken aan mijn sponsor en daar ben ik erg dankbaar voor”. Pauline, 13 jaar

Meer informatie over de achtergrond van ons werk kunt u vinden op www.plannederland.nl

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Moeders gaan naar school, iets wat ze als kinderen niet konden.

Uit de armoede ontsnappen Voor een vrouw als Fatima, die op jonge leeftijd trouwde en in een van de armste delen van Cairo woont, is de kans op onderwijs inderdaad erg klein. Als u Fatima vraagt wat het grootste cadeau is dat ze ooit heeft gehad, zegt ze onderwijs.

het leven als meisje was om te trouwen en kinderen te krijgen. Helaas is het verhaal van Fatima niet uitzonderlijk. Meisjes hebben hebben nauwelijks inspraak in dingen die hun leven beïnvloeden. Weigeren om van school te gaan was niet mogelijk voor Fatima; haar vader zou haar argumenten niet eens hebben aangehoord.

‘Het opent allerlei mogelijkheden.’ Fatima werd van school gehaald toen ze zeven jaar was. Haar vader, die met moeite de eindjes aan elkaar kon knopen, zag er weinig heil in om het schoolgeld voor zijn dochter te betalen. Hij vond dat onderwijs voor Fatima geen waarde had, omdat haar taak in

Op de lange termijn heeft het verbieden van meisjes om naar school te gaan ernstige gevolgen voor de Egyptische economie, en voor de families zelf. Fatima’s verhaal bewijst dit. Gedurende vele jaren was ze huisvrouw en moeder van vier zoons. Toen werd haar man ziek. Toen hij uiteindelijk moest stoppen met


werken, was het Fatima die voor de familie moest zorgen. Maar zonder basisonderwijs was het enige baantje dat ze kon krijgen dat van schoonmaakster. ‘Ik kon maar niet die treurige, beschaamde blik in de ogen van mijn kinderen vergeten, als ik thuiskwam in vieze kleren van het werk dat ik gedaan had,’ zegt ze.

Alfabetiseringscursussen Plan werkt samen met meisjes en vrouwen in de armste gemeenschappen van Egypte om ze het zelfvertrouwen en de mogelijkheden te geven om hun leven te veranderen. ‘Ik kon maar niet die treurige, beschaamde blik in de ogen van mijn kinderen vergeten, als ik thuiskwam in vieze kleren van het werk dat ik gedaan had.’ Fatima had nooit de hoop op onderwijs opgegeven. Daarom meldde ze zich aan bij de plaatselijke groep ‘Leren voor het leven’, een initiatief van Plan. Groepen van zo’n twaalf mensen, voornamelijk meisjes en vrouwen, komen wekelijks bij elkaar om te leren schrijven, lezen en rekenen. Elke groep wordt geleid door een plaatselijke vrouw die een training bij Plan volgde om de lessen te leiden.

Hoewel lezen, schrijven en rekenen de basis vormen van de cursussen, leren de leden veel meer. Een groepsleidster kan ze leren om bijvoorbeeld kookrecepten te lezen, zodat ze hun kinderen gezonde maaltijden kunnen voorzetten. Ook stimuleert een groepsleidster de vrouwen te praten over problemen die ze tegenkomen en oplossingen te bedenken.

Financiële zekerheid Na negen maanden was Fatima klaar om het volwassenenexamen te doen. Gewapend met haar diploma lezen en schrijven en een dosis nieuw zelfvertrouwen, werd ze lid van de plaatselijke spaar-en-leengroep. Met dit initiatief hoopt Plan vrouwen meer inkomenszekerheid te geven voor hun familie. Plan werkt aan het verbreden van de horizon van vrouwen in Egypte

Door te tekenen en ervaringen uit te wisselen, ontdekken de groepsleden onderwerpen die van belang zijn voor hun leven, zoals kinderen opvoeden. Dit onderwerp nemen ze als uitgangspunt om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Plan wil de horizon verbreden voor vrouwen in Egypte, zodat ze een grotere rol spelen in de maatschappij en bijdragen aan de economie. Als onderdeel daarvan moedigen we


vrouwen aan om regelmatig bij elkaar te komen, kleine geldbedragen te sparen en elkaar leningen te geven. De groepen leerden hun geld beheren en te beslissen wie een lenig kon krijgen. Daarbij volgden de vrouwen een training in het opzetten van een eigen zaakje. Fatima nam een lening op van zo’n 230 euro en begon vanuit huis een klein winkeltje in tweedehands schoolspullen. Tegenwoordig is Fatima een andere vrouw. Ze geneert zich niet meer voor haar werk, en is er trots op dat ze haar familie kan onderhouden. Ze is ook gedreven om andere vrouwen te helpen hun familie uit de armoede te trekken. Zo is ze haar eigen ‘Leren voor het leven’-groep begonnen en laat ze andere vrouwen van haar kennis profiteren. Als ze zich herinnert hoe haar kinderen naar haar vieze kleren keken, zegt ze: ‘Die blik versterkte mijn wil om te le-

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens?

ren en een moeder te zijn waar mijn kinderen trots op zijn.’

U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Enkele namen zijn veranderd voor de bescherming van het kind en om privacy redenen.

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Egypte veldbericht 2012  

Egypte veldbericht 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you