Page 1

Dominicaanse Republiek Resultaten 2012


U.S.A.

Dominicaanse Republiek, de achtergrond B A HA MA S

CU B A

De Dominicaanse Republiek bevindt zich op het Caribische eiland Hispaniola, dat het deelt met Haïti. De snelle economische groei in de jaren ’90 van de vorige eeuw zorgde voor een grotere welvaart. Maar er is nog steeds een enorme kloof tussen arm en rijk. De allerarmsten zijn van Afrikaanse afkomst, waaronder vele Haïtiaanse immigranten. Er wonen ongeveer 800.000 mensen van Haïtiaanse afkomst in de Dominicaanse Republiek. Het afgelopen jaar vonden er presidentsverkiezingen plaats. Alle hoop is nu gevestigd op de nieuwe president, Danilo Medina. Hij deed in zijn verkiezingscampagne beloftes ten aanzien van sociale ontwikkeling en het terugdringen van ongelijkheid. Plan werkt in de Dominicaanse Republiek sinds 1987. JAMAICA

Puerto Plata Santiago

HAITI

Pedernales Pedernales

Bonao

Elias Piña San Juan

Azua

Santo Domingo PUERTORICO

Barahona

Dominican Republic Country Office Plan Programme

DOMI NICAN REPUBLI C

Enkele feiten Bevolking: 10,2 miljoen (VN, 2010) Hoofdstad: Santo Domingo Taal: Spaans Voornaamste godsdienst: Christendom


Welke problemen spelen er? • Het onderwijs is over het algemeen slecht, en een kwart van de kinderen maakt de lagere school niet af. • Een kwart van de mensen op het platteland heeft geen sanitair en veel kinderen leiden aan door water overgebrachte ziektes, zoals diarree. • De werkloosheid is hoog, en er is veel geweld in families en gemeenschappen. Met name mishandeling van vrouwen en meisjes is een groot probleem. • Door de ongelijke behandeling van jongens en meisjes, krijgen meisjes maar weinig kansen. De rol van vrouwen en meisjes bij besluitvormingen is beperkt. Vier van de tien meisjes zijn op hun achttiende al getrouwd en een op de vier meisjes heeft op die leeftijd al een kind. “Een kwart van de kinderen maakt de lagere school niet af” • Dominicanen van Haïtiaanse afkomst worden gediscrimineerd, en dat geldt ook voor nieuwe immigranten. • Door een gebrek aan vaardigheden en zelfvertrouwen is het voor bewoners moeilijk om een constructieve relatie met (lokale) overheidsinstanties op te bouwen. Slechte communicatie maakt de bevolking ook bijzonder kwetsbaar ten tijde van natuurrampen, zoals stormen en overstromingen.

Dankzij uw steun hebben wij in 2012: • 85% van de kinderen die programma’s volgen in lezen, schrijven en rekenen is overgegaan naar de volgende klas; • in 114 gemeenschappen gemeenschapswerkers getraind op het gebied van gezondheid, voeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Het resultaat is dat bij 80% van de kinderen een duidelijke verbetering optrad in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling; • 65 jongerengroepen met in totaal 1.500 leden, ontwikkelden elk een actieplan voor het aanpakken van jongerenkwesties in hun gemeenschap; • 9.000 kinderen van 30 scholen namen deel aan campagnes ‘Leren zonder angst’, gericht op het creëren van een geweldloze cultuur op scholen.


Wat doet Plan met uw steun? Saamhorigheid in de gemeenschap Plan helpt gemeenschappen om zelf hun problemen aan te pakken. Daarbij geven we kinderen en jongeren een stem in besluitvormingen door ze te trainen op het gebied van burgerschap en leiderschap. We geven kinderen toegang tot beter onderwijs door leerkrachten te trainen en de infrastructuur van scholen te verbeteren. Families krijgen met steun van Plan de kans om deel te nemen aan een spaar- en leengroep. Daardoor krijgen ze meer financiĂŤle zekerheid. Plan helpt ook jonge mensen met een beroepsopleiding en biedt hen onder-

steuning bij het opzetten van kleine ondernemingen. Ouders worden in staat gesteld goede zorg te bieden aan hun kinderen, waardoor die een goede start kunnen maken in het leven. Plan werkt ook aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Verder helpen we gemeenschappen met het opzetten van een rampenplan, om natuurrampen beter te doorstaan.

Waarborgen van rechten Plan zorgt ervoor dat de Dominicaanse overheid, lokale instanties en gemeenschappen de wensen van kinderen leren respecteren, en verantwoordelijkheid nemen om hen te beschermen tegen geweld, misbruik en uit-


Persoonlijk contact

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

buiting. Ook moedigen wij lokale autoriteiten aan maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Grensoverschrijdende harmonie Ons grensoverschrijdende programma is erop gericht de relatie te bevorderen tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti. Daarbij voeren kinderen uit beide landen projecten uit, die ertoe leiden dat immigranten ten volle deel uitmaken van de gemeenschap en zich beschermd weten tegen misbruik en uitbuiting. Plan werkt samen met overheidsinstellingen om bewustwording te creëren van de rechten van migranten.

“Nu kan ik lezen en schrijven. Wat ik nu kan, heb ik te danken aan mijn sponsor en daar ben ik erg dankbaar voor”. Pauline, 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Werken aan verandering Sinds de aardbeving van 2010 is het aantal Haïtiaanse emigranten naar de Dominicaanse Republiek sterk toegenomen. Velen leven in extreme armoede, met beperkte toegang tot de basisvoorzieningen. De families proberen over de verliezen die zij hebben geleden heen te komen en zijn emotioneel kwetsbaar. Deze moeilijke situatie leidt tot een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een van de lokale vrouwen, Beatrice, zegt: “Er was veel geweld in onze familie.” Plan startte een project om geweld tegen vrouwen en kinderen tegen te gaan. Het project richtte zich met name op Haïtiaanse vrouwen en kinderen die na de aardbeving naar de Dominicaanse Republiek kwamen.

Het project, dat in 2011 in de provincie Elías Piña van start ging, bereikte het afgelopen jaar 480 kinderen en jongeren en 664 volwassenen. Kinderen, ouders en gemeenschapsleiders namen deel aan wekelijkse workshops. Zij werden zich bewust van de negatieve gevolgen van geweld en misbruik, waardoor zij er anders tegenover staan. Vrouwen en kinderen kregen vaardigheden aangereikt om hun relaties te verbeteren, zichzelf beter te beschermen en de lokale autoriteiten te vragen hun recht op bescherming te waarborgen. “Het beste is dat ik nu weet welke rechten wij hebben. Ik weet nu dat wij recht heb op familie, een nationaliteit, eerste hulp, en het recht op spelen. Ik heb geleerd dat als een ouder voor straf onze handen wil branden omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, de wet ons beschermt, en degene die ons mishandelt naar de gevangenis stuurt.” Plan zette gemeenschapnetwerken op om vrouwen en kinderen te beschermen. Gemeenschapsleiders en vrijwilligers volgden trainingen om kindermisbruik en huiselijk geweld te signaleren en hulp in te roepen voor de slachtoffers. Plan ondersteunt deze netwerken en spoort aan tot afstemming met de instanties die gespecialiseerd zijn in


Plan ondersteunt onderwijs voor meisjes en maakt zich sterk voor hun rechten.

de bescherming van kinderen tegen geweld. Ook ondersteunen we de Local Board of the Protection of Children and Adolescents, de verantwoordelijke lokale overheden waar het gaat om misbruik en mishandeling.

helpen mij om dingen te doen.” Beatrice denkt dat het project meer begrip heeft gekweekt tussen Dominicanen en Haïtiaanse migranten: “Het belangrijkste is dat Haïtianen erbij horen.” Dania is het daarmee eens:

Betere behandeling van kinderen Voor de meeste families is er veel veranderd. Het aantal gevallen van kindermisbruik is afgenomen, en zowel kinderen als volwassenen zijn trots op wat zij hebben geleerd. Dania is elf jaar en zit in de zesde klas van de lagere school: “Het beste is dat ik nu weet welke rechten wij hebben. Ik weet nu dat wij recht heb op familie, een nationaliteit, eerste hulp, en het recht op spelen. Ik heb geleerd dat als een ouder voor straf onze handen wil branden omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, de wet ons beschermt, en degene die ons mishandelt naar de gevangenis stuurt.” Dania merkt dat haar ouders zich anders naar haar gedragen: “Ook de ouders hebben geleerd. Ze merken het als ik moe ben, en

“Haïtiaanse kinderen moeten goed behandeld worden. Ze moeten niet geslagen worden, ze moeten naar school kunnen en beschouwd worden als Dominicaanse burgers, omdat we allemaal gelijk zijn, ongeacht ons ras of onze huiskleur.”

Vrouwen weerbaar maken Leta, een van de betrokken vrouwen, zegt: “Voorheen wilde mijn man mij niet naar buiten laten gaan. Toen ging ik naar de workshops en leerde daar veel, bijvoorbeeld dat wij vrouwen ook rechten hebben.” Haar man was niet blij. “De eerste keer dat ik naar een


workshop ging, zei mijn man dat hij dat onzin vond. Ik was erg bang voor hem; hij viel me aan en ik diende een aanklacht in.” Leta vond de moed om haar situatie te veranderen: “Het resultaat van wat ik heb geleerd, is dat mijn man en ik uit elkaar zijn gegaan. Hij wilde niet dat ik ergens naartoe ging en zei dat ik thuis moest werken.” Nu voelt Leta zich een vrije vrouw en is voor niemand meer bang. Het project heeft zich uitgebreid naar nog eens vijf gemeenschappen. Er zijn nu meer mannen bij betrokken. De vrouwen worden geholpen om met meer zelfvertrouwen in gesprek te gaan met hun echtgenoten over hun relatie en hun rol binnen het gezin.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven.

Dania ziet de toekomst nu wat zonniger in: “We worden niet meer

Een kaart sturen is heel gemakkelijk.

mishandeld. Ze laten je spelen en

Op de website kunt u een kleurrijke kaart ma-

plezier maken. Als kinderen weten wat hun rechten zijn, moeten hun ouders daarnaar handelen en hen laten spelen.”

ken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens?

Sommige namen zijn veranderd om de kinderen

U kunt een kaart sturen via

te beschermen en om de privacy te waarborgen.

www.plannederland.nl/mijn-plan

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Dominicaanse Republiek veldbericht 2012  

Dominicaanse Republiek veldbericht 2012

Dominicaanse Republiek veldbericht 2012  

Dominicaanse Republiek veldbericht 2012