Page 1

Cambodja Resultaten 2012


Cambodja, de achtergrond Cambodja is opvallend goed hersteld na jaren van burgeroorlog, dictatuur en genocide. Toch blijft het een van de armste landen ter wereld en is de kloof tussen arm en rijk groter geworden. Plan is werkzaam in de twee armste gebieden van Cambodja: Kampong Cham en Siem Reap. We willen kinderen en jongvolwassenen de kans bieden op kwaliteitszorg, goed onderwijs, een fatsoenlijke levensstandaard. Ook willen we ervoor zorgen dat kinderen actief deelnemen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. Supriyanto, Directeur Plan Cambodja

Dankzij uw steun hebben wij in 2012: • Meer dan 40.000 mensen via voorlichtingscampagnes aangespoord om mogelijke broedplaatsen van malariamuggen te vernietigen. • Gemeenschappen ondersteund in het verbeteren van sanitaire voorzieningen door de bouw van 1.310 toiletten in het Siem Reap-gebied. • 2.723 kinderen toegang gegeven tot schoon en veilig drinkwater. • Bibliotheken opgezet in 34 basisscholen, bibliothecarissen geschoold en meer dan 4.000 boeken aangeleverd. • Fietsen, uniformen, rugzakken en schoolbenodigdheden verzorgd voor 443 minder bevoorrechte kinderen uit Siem Reap en Kampong Cham. • Het gewicht van kinderen op de kleuterschool in kaart gebracht om hun lichamelijke ontwikkeling te controleren


Welke problemen spelen er?

Bra

e

o Mek

Salween Nu

ai

on

Nan

Yom

Me k

BURMA

g

CHINA

Ya n

gt

Yua n

Wu

ze

Yalon g

Xun

n Yua

Ayeyarwady

Chin

dwin n

ng

BANGLADESH

X

Ping

en

e Salw

y

ad arw ey Ay

ng

ko Me

Chi

a

utr

hm ap

tz Yang

INDIA

Nm

BHUTAN

• Cambodia heeft enorme vooruitgang geboekt in het voorkomen van en het beperken van de effecten van HIV/aids. Toch zijn naar schatting zo’n 63.000 Cambodjanen HIV-positief. De epidemie treft steeds vaker de meest kwetsbaren, waaronder vrouwen en jonge kinderen. De cultuur en traditie Qingshui voorkomen dat jongeren goede voorlichting over seksuele gezondheid krijgen. ui • Cambodja heeft wetten aangenomen die gsh Hon kinderen en jongeren moeten beschermen an np Na hui ngs tegen gevaar, maar de handhaving daarvan Ho laat te wensen over. De Kinderbescherming Yu heeft Bte weinig geld en te weinig personeel. lac kD a Re ook niet gezien als vol• Kinderen worden dH on g waardige leden van de Cambodjaanse gemeenschap en worden meestal niet betrokken bij beslissingen die over hun leven gaan. • Natuurrampen en de effecten van klimaatverandering zijn een gevaar voor de ng ko veiligheid en gezondheid van kinderen en e M jongeren, maar de programma’s voor rampenbestrijding richten zich niet altijd op hun behoeften. Red

• Meer dan een kwart van de Cambodjanen leeft in armoede en kan niet voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen, zoals voedsel, kleding, gezondheidszorg en onderwijs. • Een op de twintig kinderen overlijdt voor het vijfde levensjaar. Er is maar weinig goede gezondheidszorg. Zwangere vrouwen en moeders hebben weinig ondersteuning bij de zorg voor hun kinderen. Veel jonge kinderen overlijden daardoor aan ziektes als diarree. • Op het platteland heeft 44 procent van de bevolking geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen. Ook op veel scholen is geen sanitair. Daardoor zijn kinderen extra vatbaar voor ziekten. • Maar 13 procent van de kinderen in de leefeen Salw tijd van drie tot vijf jaar gaat naar de kleuterschool. Kinderen op het platteland krijgen meestal helemaal geen kleuteronderwijs. Scholen met slechte voorzieningen, slecht onderwijs en zaken als lijfstraffen leiden tot hoge uitval in het basis- en middelbaar onderwijs.

Chi

Mun

Mun

ng

LAOS

THAI LAND

Ko

Enekele feiten Inwoners: 15 miljoen (VN, 2010) Hoofdstad: Phnom-Penh Taal: Khmer Voornaamste godsdienst: Boeddhisme Oppervlakte: 181.035 km2

Sisophon

Srepok

Siem Reap

Srepo

k

Battambang Pursat Kampong Chhnang

ng Meko Kampong Cham

gN

Don

ai

Phnom Penh

Kampot

VI ETNAM

CAMBODI A


Wat doet Plan verder? Gezondheid verbeteren

Basisonderwijs verbeteren

• Ervoor zorgen dat ouders en verzorgers toegang hebben tot goede gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen tot zes jaar. • Overheidsinstanties vragen om normen vast te stellen voor en te investeren in zorg- en onderwijsvoorzieningen voor jonge kinderen. • Gezondheidsdiensten opzetten en toegang geven tot informatie over gezonde voeding en het voorkómen van ziekten, waardoor de gezondheid van moeders en kinderen beter wordt beschermd. • Families toegang geven tot schoon drinkwater en samen met hen sanitaire voorzieningen aanleggen. Trainingen geven op het gebied van hygiëne.

• Ervoor zorgen dat ook de meest kwetsbare kinderen, zoals die met beperkingen, naar school kunnen • De kwaliteit van de scholen en het onderwijs verbeteren en kinderen betrekken bij het bestuur van de school. • Ondersteuning van de bouw van middelbare scholen • Ervoor zorgen dat de scholen veilig zijn en kinderen beschermen tegen gevaar, bijvoorbeeld door leerkrachten alternatieven aan te dragen voor lijfstraffen. • Scholen voorzien van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen en voorlichting geven over hygiëne.


• Samen met scholen werken aan een rampenplan, waardoor kinderen ook na een natuurramp onderwijs kunnen blijven krijgen.

Persoonlijk contact

Met jongeren werken • Meer jongeren de gelegenheid geven om kwalitatief goed middelbaar onderwijs te volgen • Ervoor zorgen dat meer jongeren informatie en dienstverlening op het gebied van seksuele gezondheidszorg hebben. • Jongeren mogelijkheden geven om hun inkomen en uitzicht op werk te vergroten, bijvoorbeeld met ondernemerstrainingen en spaar- en leengroepen. • Sterke netwerken in de gemeenschappen opzetten om kinderen en jongeren te beschermen tegen misbruik. • Jongeren inspraak geven in de ontwikkeling van projecten in hun gemeenschap. • Jongeren betrekken bij de voorbereiding van en het omgaan met rampen. Meer informatie over de achtergrond van ons werk kunt u vinden op www.plannederland.nl

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

‘Ik kan nu lezen en schrijven. Zonder mijn sponsor was dat nooit gelukt, ik ben zo dankbaar.’ Pauline, 13 jaar

De ’kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Successen met de kleuterschool Mealea (24), moeder van twee kinderen, zegt: “Toen ik zag dat alle kinderen naar de kleuterschool gingen en had gehoord dat ze er snel leerden, heb ik mijn zoon Phirun ook gestuurd. Ik wilde dat hij net zo slim werd als de rest.”

Al snel na de opening was het duidelijk dat de kinderen veel leerden. Pan, een 29 jarige vader, zegt over zijn zoon: “Hij kent nu meer woorden. Hij wordt heel snel slimmer.” Het duurde niet lang voor meer ouders hun kinderen inschreven. Pan, die ook in groep acht van school is gegaan, gaat verder: “Ik wil dat mijn zoon de middelbare

Mealea heeft zelf haar schoolopleiding niet afgemaakt; ze ging van school in groep acht.

school afmaakt en dan nog vier jaar

“We waren te arm,” herinnert ze zich.

De kinderen krijgen op school niet alleen onderwijs, ook hun gezondheid vaart er wel bij. Phy Chem is de coördinator van de peuterschool. Elke ochtend komt ze om zes uur aan en maakt ze een ontbijt van rijstepap voor de kinderen. Dit is een waardevol extraatje in een dorp waar voedzaam eten niet zomaar beschikbaar is. Vóór en na het eten wassen alle kinderen hun handen met water en zeep en ze poetsen hun tanden. Phy Chem: “Door ze dit al op jonge leeftijd te leren, is de kans groot dat het een gewoonte wordt.”

Maar voor Phirun is ze heel ambitieus: “Ik wil dat mijn zoon het zo ver mogelijk gaat schoppen.” Dankzij de nieuwe kleuterschool die met behulp van Plan in Mealea’s dorp is gebouwd, krijgt Phirun de beste start in het onderwijs. De bouw van de school was een echte teamprestatie. Plan leverde beton voor de vloer, zink om een dak te bouwen en een waterfilter voor de twee klaslokalen. Bewoners mét en zonder kinderen deden het werk en leverden bamboelatten voor de muren. Ook betaalden ze aan de school mee als ze het konden missen. De plaatselijke overheid heeft de leraren getraind en van lesmateriaal voorzien. Ook werd er een zestienkoppig schoolcomité samengesteld om toezicht te houden bij het bouwproject.

doorstudeert.”

Het lijkt erop dat deze goede gewoonten zich ook echt verspreiden. Ien van vijf zegt dat hij en zijn klasgenootjes nu, net als op school, thuis ook hun bord en bestek wassen. Hij heeft ook aan zijn oudere broer en zus uitgelegd dat ze hun handen moeten wassen voor en na het eten om bacteriën te voorkomen.


Op dit moment wordt de aanleg van een peuterschooltuin gepland. Plan helpt bij het graven van een put en levert zaden voor groenten en fruitbomen. De oogst wordt gebruikt om de kinderen gezonde voeding te geven. Een eventueel overschot wordt verkocht om de financiën van de school op te vijzelen. De hoop is ook dat kinderen in de schooltuin waardevolle tuinbouwvaardigheden leren die ze met hun ouders kunnen delen en later in hun leven zelf kunnen gebruiken. Phy Chem denkt dat de peuterschool de manier van denken van de ouders heeft veranderd.

“Ze beginnen het belang van onderwijs te begrijpen. Nu ze de resultaten zien, worden ze optimistischer.” Het is een grote verbetering dat ouders nu graag in de toekomst van hun kinderen investeren. In de woorden van dorpsoudste Heng: “Er blijven kinderen geboren worden, dus het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze peuterschool kan worden onderhouden.”

Sommige namen zijn veranderd om kinderbeschermings en privacy redenen.


We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens?

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam

U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Cambodja veldbericht 2012  

Cambodja veldbericht 2012

Cambodja veldbericht 2012  

Cambodja veldbericht 2012