Page 1

Burkina Faso Resultaten 2012


ALGERI A

WESTERN SAHARA (OCCUPIED BY MOROCCO)

MAURI TANI A

Welkom in Burkina Faso

Senegal

Niger

MALI

SENEGAL

Sen

NI GER

l ega

er

Lake Bam

Sanmatenga Namentenga Kourittenga

ia mb

Ga

Tenkodogo

Bobo-Dioulasso

Oti Volt a

Poni

TOGO

BENI N

GHANA

COTE D'I VOI RE

Black Volta

Mark Wentling, Directeur Plan Burkina Faso

Ouagadougou F么

Wh ite

GUI NEABI SSAU

Dori

Nig

Burkina Faso is een land in West Afrika dat BURKI helemaal NA FASO omgeven is door andere er Nig i landen. Het grenst aan Ban Benin, Togo, Ghana, Ivoorkust, GUI NEA Mali en Niger. Het ligt gedeeltelijk in de NSahel-zone, het grootste iger deel van het land is droog, de grond is onvruchtbaar en de rivieren staan een deel van het jaar droog. SI ERRA LEONE Burkina Faso is dit jaar ernstig getroffen door de voedselcrisis in West Afrika. Meer dan 100.000 vluchtelingen kwamen het land binnen, op de vlucht voor de politieke instabiliteit en conflicten in Mali. Dat zette onze LI BERI A mogelijkheden sterk onder druk.

NI GERI A

Lake Volta

Feiten over Burkina Faso Kumasi

Inwoners: 16,9 miljoen (VN, 2010) Kororidua Hoofdstad: Ouagadougou Accra Talen: Frans en inheemse talen Voornaaste godsdienst: Inheemse godsdiensten, Islam, Christendom Oppervlakte: 272.967 km2


Welke problemen spelen er? “Kinderen zijn erg kwetsbaar voor kinderhandel en de ergste vormen van kinderarbeid” • De levensverwachting is 55 jaar en er zijn maar 10 dokters en 41 verpleegkundigen en 13 vroedvrouwen op de 100.000 mensen. • 35 procent van de kinderen onder de vijf jaar blijft sterk achter in de groei, 26 procent heeft matig ondergewicht en 7 procent ernstig ondergewicht. • De inschrijvingen op basisscholen en middelbare scholen blijft steken bij krap 33 procent; dat is zelfs lager dan de normen van de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara. • In 2012 werden 11 van de 13 delen van het land getroffen door droogte. Voedselzekerheid blijft een belangrijk probleem voor arme families.

• Kinderen zijn erg kwetsbaar voor kinderhandel en de ergste vormen van kinderarbeid. • De onstabiliteit in het buurland Mali heeft geleid tot een instroom van vluchtelingen naar Burkina Faso. Een dat land is slecht voorbereid om daarmee om te gaan.

Dankzij uw steun hebben we in 2012: • de capaciteit van kleuterscholen vergroot om 1.400 kinderen extra op te vangen; • 489 verhandelde kinderen teruggebracht naar huis en nazorg geboden; • 3.974 kinderen geholpen aan een geboortebewijs, want dat is het bewijs voor hun rechten als burger van dit land; • 21 kennisoverdragers een training gegeven in seksualiteit en geboorteregeling. Zij hebben 4.000 andere jongeren bereikt.


Plan helpt met beroepsopleidingen, zoals weven, zodat kinderen die het slachtoffer waren van kinderhandel, nu zelf een behoorlijk inkomen kunnen verdienen.

Wat doet Plan met uw steun? Verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen

Kwaliteit verbeteren van kleuteren basisscholen

• De 236 gezondheidscentra regelmatig voorzien van medicijnen en andere spullen voor de strijd tegen het overdragen van HIV/aids van moeder op kind. • Versterken van de mogelijkheden van de gezondheidscentra in 10 districten. • Zorgen voor trainingen aan gezondheidswerkers. • Zorgen voor bedden, voedsel en medicijnen voor kraamklinieken om ondervoeding tegen te gaan.

• Meubilair en schoolborden verstrekken aan 28 kleuterscholen. • Zorgen voor lesmaterialen aan alle basisscholen in het werkgebied van Plan. • Campagnes voeren voor onderwijs aan meisjes, samen met het ministerie van onderwijs in Burkina Faso. • Zorgen voor schoolmaaltijden voor leerlingen van alle basisscholen. • Trainingen geven aan alle leiders in gemeenschappen over schoolbestuur en -beheer.


Persoonlijk contact Kinderbescherming • Zorgen voor trainingen aan gemeenschapsleiders, organisaties en transportwerkers om kinderen te beschermen tegen kinderhandel. • Samenwerken met ministeries om kinderarbeid in mijnen en op katoenplantages te bestrijden. • Helpen bij het registreren van geboorten.

Verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en hun families • Slaan van waterputten, aanleg van handpompen en latrines op scholen en in gemeenschappen. • Oprichten van spaar-en-leengroepen om de financiële zekerheid te verbeteren

Zorgen voor bescherming en hulp bij natuurrampen • Verstrekken van voedsel aan vrouwen, kinderen en kwetsbare mensen tijdens een voedselcrisis. • Verstrekken van medicijnen aan 96 gezondheidscentra om het uitbreken van hersenvliesontsteking te voorkomen. • Zorgen voor trainingen voor medewerkers van Plan, overheidsinstellingen en gemeenschappen als voorbereiding op een ramp.

Meer informatie over de achtergrond van ons werk kunt u vinden op www.plannederland.nl

Het persoonlijke contact tussen u en uw spon-

sorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan. “Nu kan ik lezen en schrijven. Wat ik nu kan, heb ik te danken aan mijn sponsor en daar ben ik erg dankbaar voor”. Pauline, 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Een spaar-en-leengroep in actie.

Lenen voor een beter leven De provincie Sanmatenga heeft te maken met een voortdurend voedseltekort en dat maakt families kwetsbaar. De voedselprijzen zijn hoog en veel kinderen zijn ondervoed. Met de beperkte toegang tot bankfaciliteiten en microkrediet, kunnen mensen niet of nauwelijks ontsnappen uit de armoedecirkel. Plan doet daar iets aan door het opzetten van spaar-en-leengroepen om de economische zekerheid van de families te verbeteren.

Spaar-en-leengroepen bestaan vooral uit vrouwen. Zij komen regelmatig bij elkaar om geld te sparen. Het spaargeld vormt een fonds, waaruit zij geld kunnen lenen in tijden van tegenslag of als investering voor een bedrijfje of handeltje of om landbouwgereedschap van te kopen. Deze leningen moeten terugbetaald worden tegen een redelijk rentetarief, waardoor het fonds groeit. “Sparen als appeltje voor de dorst of om te investeren in een rendabel bedrijfje.�


Een eigen bedrijfje opzetten Het project van Plan bracht vrouwen bij elkaar om bedrijfjes op te richten voor het maken van zeep, het houden van (pluim)vee of het maken van mest. Zij volgden een training in een van deze activiteiten en gingen, met gebruik van het spaargeld, aan de slag. In totaal vormden 8.732 vrouwen 376 spaar-enleengroepen. Hygiëne en sanitair werden ook besproken. Nog eens 102 families bouwden een ecologische huislatrine.

Goed voorbeeld doet goed volgen Vrouwen in andere gemeenschappen zagen het positieve effect van het project en besloten ook spaar-en-leengroepen op te richten. “Mijn echtgenoot zag een spaar-en-leengroep aan het werk in Korsimoro,” zei Hawa, een lid van de gemeenschap, “toen hij thuiskwam, moedigde hij me aan om er ook een op te richten in ons dorp Dollé.” “We hopen dat de toegang tot mi-

“Het geld blijft in ons dorp, alle rente

crokrediet de families helpt om de

van de leningen blijft ook bij de

armoedecirkel te doorbreken.”

groepsleden,” zei Fati, uit het dorp Lebda. “Als je vroeger geld van de bank geld leende moest je een nieuwe lening afsluiten om de oude af te betalen. Die kon je niet aflossen.”

Spontaan werden er groepen opgericht en nog eens 551 vrouwen nemen nu deel aan 24 nieuwe spaar-en-leengroepen. Sommige vroegen aan Plan om deskundige gemeenschapswerkers om ze te begeleiden. Ze heb-

Waardevolle hulpbronnen: dit geld wordt bewaard in een geldkistje en zal gebruikt worden om kleine leningen te verstrekken


ben beheerscommissies ingesteld (voorzitter, penningmeester en kascommissie). Daarna zijn ze spaar- en leenactiviteiten begonnen. Ze bewaren hun geld in een safe. Het spaar-en-leenproject van Plan stelt zo steeds meer vrouwen in staat, met maar heel weinig hulp van buitenaf, een extra inkomen voor hun familie te verwerven. Het succes is natuurlijk ook te danken aan het enthousiasme en de vastberadenheid van de vrouwen. Enkele namen zijn veranderd voor de bescherming van het kind en om privacy redenen.

We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens? U kunt een kaart sturen via www.plannederland.nl/mijn-plan

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Burkina Faso veldbericht 2012  

Burkina Faso veldbericht 2012