Page 1

BraziliĂŤ

Resultaten 2012


Kinderen en jongeren doen mee aan voorlichtingscampagnes van Plan over het voorkómen van HIV/aids.

Brazilië, de achtergrond Brazilië groeide de afgelopen jaren uit tot de op zes na grootste economie ter wereld. Toch zijn de verschillen tussen arm en rijk enorm. 4% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van €0,90 per dag. Ongeveer 42% van de Braziliaanse kinderen leeft in armoede en één op de acht kinderen leeft op straat.

fiteren van de groeiende welvaart in het land. Vorig jaar boekte Plan succes met projecten op het gebied van kinderbescherming, met name in de toeristische sector waar kindermisbruik en seksuele uitbuiting een groot probleem is. Wij helpen kinderen en jongeren om gezonder te leven en te bouwen aan hun toekomst. Daarnaast kregen we erkenning voor onze projecten in Maranhão in noordoost Brazilië waarbij wij families steunen in natuurrampenbestrijding.

Plan startte een aantal projecten om de meest kansarme kinderen mee te laten pro-

Dirk Hegmanns, Directeur Plan Brazilië


Welke problemen spelen er? • Er is een groot gebrek aan goede gezondheidszorg. Families krijgen geen voorlichting of begeleiding bij de verzorging van hun kinderen. Hierdoor weten ze bijvoorbeeld weinig over gezonde voeding en het voorkómen van ziekten. • De leefomstandigheden van veel families komen het welzijn van de kinderen vaak niet ten goede. Er is een gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen of afvalverwerking. • Scholen bieden niet altijd een veilige, ondersteunende leeromgeving. Veel scholen hebben gebrekkig lesmateriaal en onopgeleide leerkrachten. Mishandeling en geweld op school is een veelvoorkomend probleem. • De meeste jongeren zijn niet actief betrokken bij de ontwikkeling van hun gemeenschap en hebben weinig of geen kansen voor de toekomst • Er wordt nauwelijks informatie verstrekt over seksueel overdraagbare ziekten en

“Scholen bieden niet altijd een veilige, ondersteunende leeromgeving.” voorbehoedsmiddelen. 16% van de jonge vrouwen raakt voor hun achttiende jaar zwanger. • Geweld is aan de orde van de dag in Brazilië. Veel kinderen en jongeren uit de armste gemeenschappen worden het slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting.

VENEZUELA COLOMBI A

Belém

ECUADOR

Manaus

Codó

Feiten over Brazilië São Luís Teresina Recife

Jaboatão dos Guararapes

Cabo de Santo Agostinho Salvador Cuiabá Brasília

PERU BOLIVIA

CHI LE

PARAGUAY ARGENTINA

Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre

Hoofdstad: Brasilia Taal: Portugees Inwoners: 195.4 miljoen (VN, 2010) Taal: Portugees Voornaamste godsdienst: katholiek Oppervlakte: 8.514.877 km²


Plan stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen met vrolijke leslokalen, speelgoed en moderne lesmaterialen.

Wat doet Plan verder? Dankzij uw steun hebben we in 2012: • In samenwerking met verschillende partners meer dan 100 toeristische organisaties gestimuleerd om een gedragscode te ondertekenen om seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren te bestrijden. • 800 meisjes gestimuleerd om voetbalclubs te vormen. Hun gezondheid, zelfvertrouwen en teamgevoel is daardoor verbeterd. Ook namen de meisjes deel aan workshops over kinderrechten. • Met succes campagne gevoerd voor het invoeren van lokale wetgeving ter bestrijding van geweld tegen kinderen in NoordwestBrazilië.

Veilige, actieve kinderen en jongeren • Samenwerken met lokale gemeenschappen en jeugdwerkers om kinderen beter te beschermen tegen geweld en misbruik. • Terugdringen van kinderarbeid onder kinderen in de leeftijd van 7-14 jaa.r

• Bevorderen van geboorteregistratie, zodat meer kinderen en jongeren een officiële burgerstatus krijgen. • Samenwerken met kinderen en jongeren om hen meer invloed te geven in de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

0-6 jaar oud • Families betere toegang geven tot informatie over voeding, zorg en onderwijs voor hun kinderen. • Opzetten van netwerken en dorpsorganisaties die het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar bevorderen. • Moeders betere voorlichting geven over het voorkómen van seksueel overdraagbare ziektes.

Beter onderwijs voor een gezond, actief leven • Vergroten van het aantal kinderen die lagere school afmaken met lees- schrijf en rekenvaardigheid.


• Actief bestrijden van pesten, geweld en misbruik op scholen. • Verbeteren van de kwaliteit van schoolbesturen door ouders en kinderen te betrekken. • Betere seksuele voorlichting aan kinderen als onderdeel van het lesprogramma op scholen, zodat jongeren minder risico lopen op bijvoorbeeld HIV/aids.

Persoonlijk contact

Duurzame levenswijze

Het persoonlijke contact tussen u en uw sponsorkind staat altijd centraal in de manier waarop Plan werkt. Al meer dan 75 jaar hebben we geleerd dat, om duurzame veranderingen te brengen in het leven van kinderen, het nodig is om hun behoeften in hun gemeenschap aan de orde te stellen. Daarom zijn de kinderen betrokken bij het nemen van beslissingen en het plannen en uitvoeren van alle projecten van Plan.

• Families in staat stellen hun inkomen te vergroten, waardoor ze hun kinderen beter kunnen voeden en verzorgen. • Ondervoeding bij kinderen jonger dan vijf jaar terugdringen. • Families toegang geven tot schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en een gezonde leefomgeving. • Families ondersteunen in natuurrampenbestrijding. • Families steunen in het opzetten van biologische landbouw en andere duurzame ondernemingen.

Gemeenschappen baas over hun eigen vooruitgang • Ervoor zorgdragen dat meer mensen, vooral kinderen en jongeren, een actieve rol spelen in de ontwikkeling van hun gemeenschap. • Meer mogelijkheden creëren voor lokale organisaties om projecten voor kinderen te organiseren.

“Nu kan ik lezen en schrijven. Wat ik nu kan, heb ik te danken aan mijn sponsor en daar ben ik erg dankbaar voor”. Pauline, 13 jaar

De kinderen leren belangrijke vaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen in de loop van het proces. Dat alles kan in zijn of haar latere leven goed van pas komen. Het zijn kansen op een nieuw leven en een betere toekomst. Plan geeft kinderen een stem. Het verzamelen van informatie om aan sponsors te sturen, betekent dat we praten met kinderen, ouders en leiders in de gemeenschap. Dank u wel!


Dansend de armoede vergeten Andressa is tien jaar en, net als veel meisjes van haar leeftijd, dol op ballet Tot voor kort dacht Andressa dat ballet alleen was weggelegd voor rijkere meisjes. Kinderen zoals zij, uit een van de armste regio’s van Brazilië, zouden nooit aan zoiets mee kunnen doen. Andressa woont in Guarapirango, een dorp in Noordoost-Brazilië. De meeste gezinnen leven van de landbouw of visserij en verdienen te weinig om hun kinderen een behoorlijke kwaliteit van leven te bieden.

Een belangrijk onderdeel van de projecten van Plan is het inventariseren van de problemen waar met name kinderen in hun dagelijks leven mee te maken hebben. Plan luistert naar wat zij graag aan hun omgeving zouden willen veranderen. Plan wil dat kinderen inspraak krijgen in de ontwikkelingsplannen van hun dorp. Samen werken wij aan oplossingen die hun leven positief beïnvloeden.

Spelen is een recht Het klinkt misschien vreemd om ballet aan te bieden aan kinderen, terwijl elementaire voorzieningen als gezondheidszorg ontbreken. Door te luisteren naar kinderen begrijpen we dat wij vaak de meest belangrijke behoefte van kinderen over het hoofd zien: het recht om te spelen. Armoede betekent geen speelgoed en geen veilige plek hebben om te spelen. Sport en culturele activiteiten zoals dans, zijn voor hen onbereikbaar. Spelen is voor kinderen meer dan plezier maken, het is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. Door te spelen leren kinderen hun fantasie gebruiken, zichzelf uiten, samenwerken met anderen en problemen oplossen. Spelen vergroot hun zelfvertrouwen en legt de basis voor leren op school.

Andressa met haar vriendinnen

Als onderdeel van het Project Cambalhotas (radslag) heeft Plan in 10 dorpen in Maranhão spannende speelactiviteiten opgezet voor kinderen in de leeftijd tussen 7 en11 jaar.


Het project heeft als doel om de armste kinderen dezelfde spel- en sportmogelijkheden te bieden als hun rijkere leeftijdgenoten. Elke week doen meer dan 500 kinderen mee aan straatbasketbal of danslessen. “Armoede betekent geen speelgoed en geen veilige plek hebben om te spelen.” Andressa’s moeder en vader, respectievelijk visser en metselaar, vonden het geweldig om mee te doen. Zij begrepen welke kansen ballet Andressa bood. Dat zij vrienden zou maken, nieuwe vaardigheden zou leren, en meer zelfvertrouwen zou krijgen. Dit legt de basis voor een actief en gelukkig leven.

Zelfvertrouwen door spel Andressa zit samen met haar zus op balletles. “Ik vond ballet altijd zo mooi,” vertelt ze, “maar ik had nooit gedacht dat ik zelf ooit balletdanseres zou worden.”

Als onderdeel van het project organiseerden de kinderen ook dansactiviteiten in andere dorpen. Daarbij leerden zij veel over evenementen organiseren en optreden voor een publiek. De kinderen doen nu mee aan seminars, niet alleen om hun talenten te tonen, maar ook om te vertellen hoe zij denken over hun toekomst. De dorpen werken nu samen aan de bouw van vijf parken; veilige plekken waar de kinderen kunnen spelen en genieten van de natuur. Voor Andressa is het wel even wat anders dan het spelen met blikjes op straat, zoals zij vroeger deed. Ballet heeft haar meer zelfvertrouwen gegeven. Ze beseft nu dat ze meer kan dan vissen of op het land werken. Haar droom is om arts te worden en kinderen in haar omgeving te leren dat ballet een eerste stap is naar een betere toekomst. Om privacyredenen zijn sommige namen veranderd.


We krijgen elk jaar duizenden kaarten en brieven van sponsors, een mooie manier om met de kinderen in contact te blijven. Een kaart sturen is heel gemakkelijk. Op de website kunt u een kleurrijke kaart maken, wij zorgen ervoor dat deze uitgeprint en verstuurd wordt. Het kost niet veel tijd en de kinderen vinden het prachtig om er een te ontvangen. Dus, als u niet onlangs geschreven heeft, waarom probeert u het niet eens?

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam

U kunt een kaart sturen via

T +31 (0)20 549 55 20

www.plannederland.nl/mijn-plan

info@plannederland.nl www.plannederland.nl

Brazilie veldbericht 2012  

Brazilie veldbericht 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you