Page 1

Resultaten 2010:

gezondheid


Resultaten 2010:

gezondheid Wereldwijd sterven miljoenen kinderen vóór hun vijfde verjaardag, vaak door ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. En meisjes krijgen te maken met de schadelijke gevolgen van meisjesbesnijdenis, jonge uithuwelijking en tienerzwangerschappen. Ontelbare meisjes sterven tijdens de zwangerschap of door complicaties tijdens de bevalling, omdat zij zelf nog kind zijn als ze een kind krijgen. Mede dankzij jou kan Plan werken aan goede algemene gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, inenting, betere hygiëne, voorlichting over gezonde voeding en hygiëne en aan het tegengaan van HIV/aids en andere SOA. In 2010 heeft Plan op deze terreinen opnieuw resultaten geboekt. We geven je een paar voorbeelden.

Cirkel van Hoop: Steun voor kinderen die zijn getroffen door aids De wereldwijde aidsepidemie treft vooral Afrika ten zuiden van de Sahara meedogenloos. Hier leven zo’n 23 miljoen mensen die besmet zijn met HIV en vrijwel zeker aan aids zullen overlijden; twee miljoen daarvan zijn kinderen van vijftien jaar en jonger. Armoede, gebrekkige gezondheidszorg en ontbrekende medicijnen tekenen het doodvonnis van een groot deel van de volwassen bevolking. De kinderen blijven achter en moeten een toekomst vol onzekerheid en onveiligheid onder ogen zien. Naar schatting twaalf miljoen Afrikaanse kinderen hebben hun ouders verloren aan aids en moeten zonder hen verder. Vooral de meisjes nemen in deze situatie de taken van hun ouders over en nemen de zorg op zich voor jongere broertjes en zusjes.

Dit doet Plan In Zimbabwe en in acht andere Afrikaanse landen bindt Plan de strijd aan met HIV en aids, met als doel een beschermende cirkel te creëren voor kinderen die direct en indirect zijn getroffen door aids. In het kader van deze Circle of Hope-benadering is het kind het middelpunt. Plan werkt samen met de kinderen en hun familie aan voorlichting, preventie, medicatie en het doorbreken van het taboe rond HIV en aids. Om de toekomst van kinderen te verzekeren, organiseert Plan ook inkomensgenererende activiteiten, beschermt hun erfrecht en maakt het mogelijk dat ouders met aids door goede zorg en medicatie zo lang mogelijk voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Bovendien helpt Plan ouders hun kinderen voor te bereiden op een naderend einde en biedt psychologische ondersteuning, zodat de kinderen niet totaal ontredderd achterblijven.


In Zimbabwe boekte Plan de volgende resultaten: • Betere medicatie en thuiszorg maakte het mogelijk dat zieke ouders langer zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. • Door het betalen van schoolgeld en extra begeleiding kunnen wezen en kinderen van zieke ouders gewoon naar school blijven gaan. • Bescherming van het erfrecht van kinderen voorkomt dat verre familieleden zich het eigendom van overleden ouders toe-eigenen en de kinderen zelf de bezittingen van hun ouders erven.

• Het maken van memory books - waarin zieke ouders hun herinneringen, familiegeschiedenis, goede raad en adviezen aan hun kinderen opschrijven – helpt ouders en kinderen zich voor de bereiden op het naderende afscheid. • Kinderen die alleen zijn achtergebleven, krijgen de mogelijkheid een vak te leren te waarmee ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. • Familieleden die zich ontfermen over weeskinderen krijgen ondersteuning in de vorm van voeding, kleding, medische hulp en steun bij het genereren van extra inkomsten.


Betere hygiëne en meer ruimte in het gezondheidscentrum van Koupéla (Burkina Faso) Het gezondheidscentrum in Koupéla biedt gezondheidsdiensten aan ruim 28.800 mensen in de regio. In het centrum worden zieken behandeld, kinderen ingeënt, voorlichting gegeven, pre- en postnatale zorg en zuigelingenzorg verleend en bevallingen begeleid. Het centrum opende in 2005 de deuren en was in eerste instantie een groot succes. Maar gebrek aan ruimte en slechte hygiëne deed het bezoekersaantal teruglopen. De wc’s waren kapot, er was geen goede afvalverwerking en door te weing ruimte en te weinig stoelen in de wachtkamer moesten hoogzwangere vrouwen vaak lang staan of zelfs in de wachtruimte bevallen.

Dit doet Plan In 2010 heeft Plan een nieuwe riolering aangelegd in het gezondheidscentrum en een extra ruimte gebouwd. De wc’s doen het weer, er is een goede afvalverwerking én een speciale schooonmaakkracht die ervoor zorgt dat ook al het organische afval op een hygiënische manier wordt afgevoerd. De hygiëne is dus enorm verbeterd. De extra ruimte zorgt er bovendien voor dat iedereen comfortabel kan wachten en er voldoende ruimte is voor behandeling in privacy. Het resultaat van deze verbeteringen is, dat steeds meer mensen de weg weer vinden naar het gezondheidscentrum en dat is goed voor de gezondheid van kinderen en (aanstaande) moeders.

Bedankt voor je bijdrage!

Plan Van Boshuizenstraat 12 1083 BA Amsterdam Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 F +31 (0)20 644 40 65 info@plannederland.nl www.plannederland.nl ING 3452100 Rabobank 39.35.86.766 KvK Amsterdam 41198890

Projectverslag gezondheid 2010  

Wereldwijd sterven miljoenen kinderen vóór hun vijfde verjaardag, vaak door ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. En meisjes krijgen t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you