Page 1

Schaatsen en Zwemmen voor Water

Rekenopdracht groep 5 & 6

De jongens tegen de meiden Deel 1: Waterverbruik Wie zijn het slimst? Waterverbruik in Uganda

Kost hoeveel liter of milliliter?

In Uganda kunnen de meeste mensen maar zo’n 15 liter water per

wc doorspoelen

6 liter

dag gebruiken. Dat water hebben ze nodig om (zich) te wassen, te

5 minuten douchen

40 liter

kleren wassen in wasmachine

60 liter

het in de gaten hebben, gebruikt bijna iedereen hier dagelijks tiental-

vaat wassen in vaatwasmachine

18 liter

len liters water.

een bad nemen

115 liter

je wassen aan de wastafel

4 liter

• rekenmachines

handen wassen

1 liter

• rekentalent

tanden poetsen

1 liter

glas water drinken

300 milliliter

kopje koffie drinken

200 milliliter

pot thee zetten

1 liter

koken en natuurlijk om te drinken. Het is een groot verschil met het watergebruik van de gemiddelde Nederlander. Want zonder dat we

Wat hebben de teams nodig?

Opdracht: Waterverbruik Bekijk hieronder de tabel over waterverbruik in Nederland. Vervolgens maak je met jouw teamgenoten (het jongensteam of het meidenteam) de rekenopdracht Waterverbruik bij Natoma. Voor deze opdracht hebben jullie precies 5 minuten. Heeft jouw

Waterverbruik bij Natoma

team de vraag af binnen de tijd, dan roepen jullie ‘Stop de tijd!’. Als

Natoma wordt zaterdagochtend wakker van het geluid van de wc in

jullie het antwoord goed hebben, heeft je team gewonnen. Is het ant-

de badkamer die wordt doorgetrokken. Het is vandaag een belang-

woord fout, dan mag het andere team de opdracht afmaken binnen

rijke dag voor Natoma want ze doet ’s middags mee aan een groot

de tijd die nog over is.

zwemtoernooi. De persoon in de badkamer draait nu de badkraan open. Kennelijk is het haar moeder die in bad gaat, want Natoma hoort haar zingen. Slapen lukt nu niet meer. Ze gaat haar bed uit en loopt naar de wc. Pfff…kennelijk is haar vader net naar de wc geweest, want het stinkt een uur in de wind! Nadat Natoma gauw heeft geplast en de wc heeft doorgetrokken, wast ze haar handen en gaat naar de woonkamer. Daar ziet ze haar vader, die de ontbijttafel al heeft gedekt en met een grote pot thee komt aanlopen. Hoeveel liter water is er op dat moment al verbruikt in het huis van Natoma? (gebruik de tabel om het goede antwoord te vinden).


Schaatsen en Zwemmen voor Water

Inzichtopdracht groep 5 & 6

De jongens tegen de meiden Deel 2: Waterzuiveren Wie hebben het meeste inzicht? Filteren

Maak teams van jongens en teams van meiden. Ieder team bestaat

Vergeleken met oppervlaktewater, zoals water uit rivieren, is grond-

uit ongeveer vijf personen.

water heel schoon. Dat komt onder andere doordat de aardbodem uit allerlei lagen bestaat, zoals een zandlaag en een kleilaag. Die lagen

Bedenk hoe je van de verschillende onderdelen de beste waterzuive-

werken als een soort filter. Hoe dieper het water naar beneden zakt,

ringsinstallatie bouwt. Denk er bijvoorbeeld goed over na in welke

hoe meer troep er uit het water wordt gefilterd, hoe schoner het

volgorde jullie het zand, grind, stenen en watten in de bloempot zou-

water dus wordt.

den leggen. Nadat jullie overlegd hebben, maken jullie een tekening van jullie waterzuiveringsinstallatie. Alle onderdelen moeten hierop te

Wat hebben de teams nodig?

zien zijn. Jullie hebben hiervoor precies 10 minuten.

• groot vel papier • kleurpotloden

Na het eindsignaal mogen jullie niets meer veranderen aan jullie

• tekentalent

tekening. Vervolgens houdt elk team een presentatie over zijn waterzuiveringsinstallatie. In welke volgorde zijn zand, grind en de watten

Opdracht: waterzuiveren

in de bloempot gelegd?

Je kunt zelf makkelijk proefjes doen met water zuiveren. In deze opdracht zoeken jullie uit hoe je het best een waterzuiveringsinstallatie

Aan het eind vertelt jullie juf of meester hoe de waterzuiveringsinstal-

kunt bouwen van de volgende onderdelen:

latie het best gebouwd kan worden. Als meerdere teams de opdracht goed hebben uitgevoerd, wint het team met het mooiste ontwerp. Is het winnende team een jongens- of een meidenteam? Het team dat wint, wint voor alle jongens of meiden uit de klas!

plastic fles zonder dop

glazen pot

watten

stenen

grind

zand

fles als waterzuiveringsinstallatie


Schaatsen en Zwemmen voor Water

Estafetteopdracht groep 5 & 6

De jongens tegen de meiden Deel 3: Waterestafette Wie zijn het handigst? Waterestafette Wat hebben de teams nodig? • snelle benen, een sterk hoofd en een goed evenwichtsgevoel

• Wie als eerst de waterkraan heeft aangetikt, mag zijn of haar emmer als eerste vullen. • Zodra de emmer vol is, zet je de emmer op je hoofd en loop je

• voor elk team een emmer (de emmers moeten even groot zijn)

terug naar je teamgenoten. Als je halverwege de emmer laat val-

• een kraan ergens in de buurt (minimaal op 10 meter afstand)

len, moet je weer terug naar de kraan om de emmer opnieuw te

• twee waterdichte bakken (de bakken moeten even groot zijn)

vullen. • Zodra je terug bent bij je teamgenoten, kieper je de emmer water

Wat heeft de meester of juf nodig? • een stopwatch • een fluitje

leeg in de grote bak. • Nadat je dat gedaan hebt, geef je de lege emmer door aan de volgende teamgenoot. • Na 10 minuten geeft de juf of meester het eindsignaal. Het team

Wat is de bedoeling? Deze opdracht kan het best worden uitgevoerd op het schoonplein. • De twee teams stellen zich naast elk elkaar op. Beide teams hebben een lege bak naast zich staan. • Zodra de meester of juf het fluitsignaal geeft, rent er iemand van beide teams naar de waterkraan.

dat het meeste water in zijn bak heeft zitten, heeft gewonnen. • Is de bak al tot de rand toe gevuld met water voordat de juf of meester het eindsignaal geeft? Roep dan “Stop de tijd!”. De juf of meester controleert dan of jullie bak echt wel helemaal gevuld is met water. Zo ja, dan heeft jullie team gewonnen. Zo nee, dan zijn jullie gediskwalificeerd en heeft het andere team gewonnen. En? Wie zijn de beste waterdragers? De jongens of de meiden?

Lespakket szvw groep 5 6  
Lespakket szvw groep 5 6