Page 1

Powered by Plan

Girls Rights Watch

magazine

Januari 2017


2

Inhoud

Inhoud Voorwoord Annemijn Oversier

3

Wie zijn wij?

6

Invisible girls

10

Samen aan de slag

12

Meisjes aan het roer

14

Workshops

18

Column Rudy Banse

20

In gesprek met...

23

Monique van ‘t Hek aan het woord

24

Volg ons op social media

25

Coverbeeld: Rebecca Woolf

colofon Girls Rights Watch magazine is een uitgave van Plan Nederland, januari 2017

Coördinatie: Annemijn Oversier en Sophie Kwizera Eindredactie: Floor Catshoek

Plan Nederland Postbus 75454 1070 AL Amsterdam www.plannederland.nl

Vormgeving: Floor Winter i.s.m. Lotte Beekenkamp Meningen en standpunten in dit tijdschrift naar voren gebracht, hoeven niet overeen te stemmen met de visie van Plan.

Aan dit nummer werkten mee: Zaïre Krieger, Isabel Nieuwenhuijse, Yaël van Drunen, Rudy Banse, Elise Korbee, Daniëlle Ten Brink, Esther Talal, Wayra Kowsoleea, Iris van Wilgen, Lotte Beekenkamp, Rixt de Jong, Denise Jonker, Sophie Kwizera en Floor Catshoek

020 549 55 20 (sponsors) 020 549 53 04 (bedrijven) BIC (SWIFT): RABONL2U BANK: NL11RABO039.35.86.766


Voorwoord

Girl Rights Watch Voorwoord van Annemijn Oversier, coördinator GRW Als coördinator van de Girls Rights Watch ben ik nu zo’n 1,5 jaar betrokken bij jongerenparticipatie vanuit Plan Nederland. Ik vind het super om te werken met jongeren. Ik hou van hun kijk op leven, hun aanpak van global issues, hun creativiteit als het gaat om actievoeren, hun energie en hun lef dat soms nodig is om het publiek te bereiken...

3


4

Voorwoord

De Girls Rights Watch is de jongerengroep van Plan Nederland die zich bezig houdt met lobby & advocacy. Het is een enthousiaste groep van ongeveer vijftien jongeren tussen de 18 en 26 jaar, die indirect invloed uitoefent op Nederlandse beleidsmakers, relevante ministeries en Nederlandse parlementariërs. Ook onderhoudt de Girls Rights Watch contacten met Nederlandse politieke jongerenorganisaties en de jongerenvertegenwoordigers van de Verenigde Naties. De jongerenlobbyisten doen dit door middel van het voeren van gesprekken, onderzoek, publieke lobbyacties, het creëren van media-aandacht en het organiseren van events en netwerkbijeenkomsten Deze enthousiaste jongeren dragen bij aan het pleiten voor gelijke kansen voor meisjes en jongens en zijn als groep onderdeel van het vijfjarenprogramma van de Girls Advocacy Alliance. Deze Alliance wordt gefinancierd en geïmplementeerd door en in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma zet zich in op preventie van seksueel geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden en duurt vijf jaar. Ik ben trots op de lancering van ons eerste online magazine, maar nog veel trotser op de mooie dingen die ik samen met deze jongeren heb mogen optuigen en uitvoeren. In ons magazine lees je wie wij zijn en vooral wat wij doen. Komend jaar gaan we weer met hernieuwde energie en een dosis creativiteit en lef met zijn allen aan de slag. Ik kijk er naar uit. Maar voor nu: veel leesplezier!

Annemijn Oversier Coördinator Girls Rights Watch

Via Facebook en Twitter kun je op de hoogte blijven van onze activiteiten met de Girls Rights Watch. Je kunt me voor meer informatie ook altijd mailen via GirlsRightsWatch@plannederland.nl


5

GRW leden Sophie en Isabel in gesprek met D66-kamerlid Stientje van Veldhoven


6

Wie zijn wij?

Wij zijn de Girls Rights Watch 2016 “Onderdeel uitmaken van de Girls Rights Watch was voor mij een heel leerzame ervaring, vooral dankzij het contact met de andere teamleden. Het is super inspirerend dat jonge mensen, allemaal met een totaal andere achtergrond, samen komen en zich inzetten voor één thema dat ons allemaal aan gaat: gendergelijkheid!”

Lotte Beekenkamp

Daniëlle Ten Brink “Ik streef naar een wereld waarin vrouwen gelijk zijn aan mannen en meisjes gelijk zijn aan jongens. Een wereld waarin vrouwen en meisjes niet meer worden achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd. Ik hoop dat mijn doel ooit wordt behaald. Nu probeer ik mijn steentje

Iris van Wilgen

bij te dragen door me samen met andere leden van de Girls Rights Watch in te zetten voor de rechten van meisjes en vrouwen.” “Grote idealen omzetten in kleine daden, opdat de aarde net dat beetje fijner en gelijkwaardiger wordt voor de mensen die haar bewonen: jong, oud, cis, trans, hetero, homo en alles daartussenin. Dat is waar de Girls Rights Watch zich voor inzet. Te beginnen met de groep waar nog de grootste winst te behalen valt: meisjes in ontwikkelingslanden. Want ‘if you educate a girl, you educate a nation’!”


Wie zijn wij?

7

“Werk altijd vanuit de kracht van de meisjes waarvoor we vechten. Ze zijn niet zielig of zwak, ze zijn sterk. Wij zijn hier om ze enkel dat laatste zetje te geven om hun kracht volledig te kunnen gebruiken.” Ik hoorde deze mooie quote tijdens één van de eerste werkvergaderingen en hij is mij altijd bijgebleven!

“Als mensen in Nederland al niet zien dat er ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, hoe zien zij dan in dat op andere plekken ter wereld meisjes te vaak het onderspit delven? Het is belangrijk dat toekomstige generaties bewust worden en degene, die nu iets kunnen betekenen voor de toekomst van meisjes, zich committeren.”

Zaïre Krieger

Wayra Kowsoleea “I hate to hear you talk about all women as if they were

Elise Korbee

fine ladies instead of rational creatures. None of us want to be in calm waters all our lives.”

Jane Austen

‘’Onder jongeren hoor ik vaak dat ze gelijke rechten en kansen belangrijk vinden. Ik vind het mooi dat we met de Girls Rights Watch samen komen, hier meer over leren en de belangrijke boodschap van gelijkheid voor meisjes en jongens mogen uitdragen.’’

Yaël van Drunen


8

Wie zijn wij?

“De Girls Rights Watch leden zijn ambitieus en kijken niet omlaag, maar staan op. Soms moet je klein beginnen om een grandioos resultaat te creëren. We hebben succesvolle acties neergezet en bewustzijn gecreëerd. Ik hoop dat we op een dag op het punt komen dat we niet meer ‘Girls First’ hoeven te zeggen, maar mannen en vrouwen overal ter wereld naast elkaar kunnen staan als gelijken.”

“Mensen zouden op hun individuele kwaliteiten gewaardeerd moeten worden in plaats van op de vooroordelen die iemands geslacht, leeftijd of achtergrond oproepen. Met de Girls Rights Watch kan ik een steentje bijdragen om dit te bereiken!”

Esther Talal

Isabel Nieuwenhuijse

Rudy Banse

“Een jongen bij de Girls Rights Watch? Ja dames en vooral heren, het is mogelijk! Ik heb dit jaar in een team vol dames gelobbyd en aandacht gevraagd voor gelijke kansen en rechten van meisjes. Een mooie en leerzame ervaring waarvoor ik medemannen zoek!”


Wie zijn wij?

“Ik sta voor gelijke rechten. ik ben blij dat ik met de Girls Rights Watch ongelijkheid aan kan kaarten en mijzelf er voor kan inzetten.” “De Girls Rights Watch geeft mij de kans bij te dragen aan een eerlijkere wereld. Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Daarmee is het werk van de Girls

Rixt de Jong

Rights Watch niet alleen heel leuk maar ‘helaas’ ook noodzakelijk.”

Denise Jonker

Sophie Kwizera

“Als jonge vrouw die zich in wilde zetten voor haar rechten, maar vooral ook voor de rechten van andere meisjes en vrouwen in de wereld, was ik bij de Girls Rights Watch op de juiste plek. In een groep vol met slimme en gepassioneerde jonge mensen heb ik de mogelijkheid gehad om veel te leren, mezelf te ontwikkelen en te ontdekken dat lobbyen eigenlijk heel gaaf is, vooral als je dingen voor elkaar krijgt!”

9


10

Meisjes zijn vaak ‘onzichtbaar’ voor overheden, simpelweg omdat belangrijke data over hun levens niet bijgehouden worden. Daarom overhandigde de Girls Rights Watch, symbolisch grijs geschminkt als teken van onzichtbaarheid, in oktober het rapport ‘Counting the invisible’ van Plan International aan de Commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Lees hier meer: 10 acties waarmee Plan kindhuwelijken in Zambia bestrijdt


11


12

Samen aan de slag

Samen aan de slag Brainstormen, acties, trainingen en leren van elkaar

Alle deelnemers van de Girls Rights Watch komen meerdere keren per jaar bij elkaar. We beginnen het jaarprogramma met een startbijeenkomst en twee trainingsdagen. Iedereen krijgt basisinformatie en er worden trainingen aangeboden. Op deze manier kan iedereen met hetzelfde kennisniveau aan de slag. We gaan in de trainingen dieper in op het programma Girls Advocacy Alliance, lobby vaardigheden, gender training, informatie over het maken van een stakeholdersanalyse, mediabenadering en omgaan met sociale media. Bij deze bijeenkomsten zijn experts uit het vakgebied aanwezig en werken we in een professionele maar informele sfeer.

Eens per maand op woensdagavond komen we bij elkaar voor de projectgroepbijeenkomst. Deze bijeenkomst bestaat vooral uit werk- en brainstormsessies om vervolgens tot onze eindproducten te komen, zoals het ontwikkelen van een toolkit, een netwerkanalyse of het organiseren van een event. Er worden opdrachten ingebracht die onder begeleiding verder worden uitgewerkt. Ook houden de deelnemers elkaar tijdens deze bijeenkomsten op de hoogte van actuele ontwikkelingen, upcoming events en initiatieven vanuit de groep. Na het afronden van het jaarprogramma ontvangt ieder lid een certificaat van deelname.


Samen aan de slag

13


14

Meisjes aan het roer

Meisjes aan het roer Bij kamerlid Van Laar, Accenture, de Europese Commissie en OneWorld

Voor één dag managing director bij Accenture Door: Wayra Op 11 oktober deed ik mee aan de Girl takeover van Plan. In het kader van Wereldmeisjesdag namen wereldwijd meisjes en jonge vrouwen voor één dag hoge posities over. Ik nam het stokje over van Monique Dekker Communication & Technology Manager bij Accenture.

Politieke invloed Door: Sophie, Isabel, Zaïre en Esther Vier Girls Rights Watch-leden vierden Wereldmeisjesdag 2016 met een politieke takeover: zij namen die dag de zaken waar van PvdA-kamerlid Roelof van Laar. Dat dit niet alleen een symbolische actie was, bleek direct: er lag een to do-lijst klaar voor de dames. Na overleg met PvdA-beleidsmakers en WO=MEN lobbyist Laila Ait Baali schreven ze mee aan een speech (die Roelof ’s middags gaf) én een beleidsadvies over ontwikkelingssamenwerking. Tussendoor was er een ontmoeting met Stientje van Veldhoven (D66) en werd er met Roelof gegeten in het ledenrestaurant van de Tweede Kamer. De buitenwereld kon al deze gebeurtenissen op de voet volgen via Roelofs Twitter- en Facebookaccount en op zijn PvdA-blog. Zo lieten ze iedereen zien: We can run the world!

Terwijl Monique mij meenam op sleeptouw, zette ik tijdens haar meetings gendergelijkheid op de agenda. Zo sprak ik met mannen en vrouwen over de rol van de vrouw in de technische sector. Ook vergeleek ik het implementeren van verandering binnen organisaties met gedragsverandering t.b.v. gendergelijkheid. Binnenkort volgt een Girls Rights Watch workshop bij Accenture, waar ik vooral zal ingaan op stereotypering en culturele barrières.


Meisjes aan het roer

15

zeven A4’tjes en zestig voetnoten (je bent een studente of je bent het niet). Benieuwd? Het glazen plafond is niet foetsie.

De overname

De verovering van de media Door: Elise Een takeover bij OneWorld op Wereldmeisjesdag? Het klonk me nogal cowboy-achtig in de oren. Maar het bleek geen overval waarbij we een gehele redactie moesten kapen, maar een overname in overleg. Dus natuurlijk wilde ik dat doen. Samen met Daniëlle meldde ik me aan.

De voorbereiding We begonnen met een wensenlijstje, waarmee we naar onze afspraak met Lonneke - hoofdredactrice van OneWorld - vertrokken. Het thema werd ‘kindhuwelijken’ en we zouden artikelen vooraf en op de dag zelf schrijven. Lonneke wilde graag een koppeling met de Nederlandse maatschappij. Ik zag een mogelijkheid om een stille wens van me in vervullen te laten gaan: een stuk schrijven over het glazen plafond, dat - ondanks wat velen denken - in Nederland nog lang niet foetsie is.

Het glazen plafond Ik ging aan de slag met mijn wensartikel. Ik ben een groot fan van het adagium: ‘Als je ‘t doet, moet je ‘t goed doen’, dus bij het schrijven over zo’n complex en diepgeworteld probleem, wilde ik vele aspecten benoemen. De lezer moet tenslotte een goed beeld krijgen. Het deeltijdmonster, sociale verwachtingen, zwangerschapsdiscriminatie, loonverschillen, de houding van werkgevers; het komt allemaal aan bod in mijn stuk dat na een grondige eindredactie nog bestond uit maar liefst

Op Wereldmeisjesdag togen Daniëlle en ik vol enthousiasme naar OneWorld. Het bedrijf zetelt in - zelfs voor Amsterdamse standaarden - één van de meest fancy gebouwen van de stad: Pakhuis de Zwijger. Alle bureaustoelen hebben een eigen printje, het kantoor oogt luchtig en vrolijk en men luncht extreem gezond. Na wat typische opstartprobleempjes kon de ‘scrum’ (blijkbaar jargon voor dagopening) beginnen. Daniëlle leidde de scrum met verve. We sparden met de redactie en kregen twee vriendelijke en bekwame stagiaires toegewezen: Belle en Eva.

Ons kleurig stuk Daniëlle was als kind altijd gefascineerd door de scène in Doornroosje, waarin de feeën ruziën over de kleur van de jurk. Ze toveren hem om de beurt roze of blauw. Het onderwerp voor ons artikel was geboren: de oorsprong van de roze meisjeskleur en de blauwe jongenskleur. Na onderzoek bleek dat dit vroeger andersom was. Roze voor stoere jongens, vanwege de associatie met bloed en strijd en lieflijke blauw voor de onschuldige meisjes. Wie dat ooit omdraaide? Je leest het in ons stuk op OneWorld.

Leerzame dag Met de hulp van Lonneke en redacteur Marten schreven we die dag vijf artikelen. Ik vond het fantastisch om een dag mee te lopen op een echte redactie, in een moordend tempo artikelen te publiceren en te sparren met idealistische redacteuren. Aan het einde van de dag was ik gesloopt, maar ook dik en dik tevreden met wat we hadden neergezet. We hebben de lezers op Wereldmeisjesdag laten zien wat deze Girls Rights Watch-girls in huis hebben! Op onze website kun je meer lezen over onze takeovers.


16

Meisjes aan het roer

Huiskamerconcert 20 november 2016

Bewustzijn creëren bij de Europese Commissie Door: Rixt De lobby van de Girls Rights Watch focust zich vooral op Nederland, maar dit jaar maakten we een uitstapje naar Brussel. Daar hielp ik – als eén van onze jongerenlobbyisten - met de girls takeover van de Europese Commissie. Tijdens de actie is de sociale media van het departement ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie overgenomen. Op die manier is er geprobeerd om niet alleen binnen de Europese Commissie zelf bewustzijn te creëren voor het investeren in meisjes, maar ook ver daarbuiten. Daarnaast sprak ik met Eurocommissaris Neven Mimica over zijn werk, meisjesrechten, gendergelijkheid en waarom wij als jongeren lobbyen. Hij gaf aan de acties van jongerenlobbyisten belangrijk te vinden. Zeker omdat de rechten van meisjes wereldwijd nog steeds onder druk staan.

Door: Daniëlle Op zondag 20 november gaven Giovanca, Sabrina Starke, Elske DeWall en Krystl een huiskamerconcert in Amsterdam voor winnaars van de sms-campagne van Loud About Girls. Ik mocht hier bij zijn. Het was een ontzettend mooi en intiem concert, waarbij de zangeressen hun mooiste nummers zongen voor een klein publiek. Na ruim een uur werd het concert afgesloten door gezamenlijk het nummer ‘Survivor’ van Destiny’s Child te zingen. Er heerste een gevoel van saamhorigheid, het gevoel dat wij samen sterk staan in onze strijd voor de rechten van meisjes. Ik vond het ontzettend bijzonder dat ik hierbij aanwezig mocht zijn. Sabrina Starke sprak over het gegeven dat er in de wereld meer liefde zou moeten zijn en dat wij meer dingen moeten doen vanuit liefde. Hoe de toekomst eruit gaat zien is onbekend, maar ik hoop dat liefde uiteindelijk wint.


17

grl pwr


18

Workshops

Workshops De Girls Rights Watch heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. Hieronder een greep uit onze activiteiten.

Walk a mile in their shoes

Weerbaarheidstraining samenwerking gemeente Amsterdam en Global People

Tijdens de Nacht van de Verenigde Naties mocht de Girls Rights Watch de ‘Walk a Mile in Their Shoes’ moderaten. In deze workshop laten we het publiek spelenderwijs de ongelijkheden in onze wereld zien, door ze in de schoenen te laten stappen van verschillende personages uit de hele wereld. Het is zo mooi om te zien dat mensen zich beginnen te beseffen hoeveel kansen wij hebben in ons land en hoe ongelijk die verdeeld zijn. Het publiek was erg actief, en ik heb zelf bij het geven van deze workshop keer op keer het gevoel dat ik mensen een belangrijke bewustwording bijbreng.

Lees hier meer over de workshop

Via het interne netwerk van één van de leden kwam de Girls Rights Watch in contact met Young Global People (YGP), een online community die zich sinds 2005 inzet voor meer multiculturaliteit en diversiteit in de top van het bedrijfsleven. In samenwerking met gemeente Amsterdam kwam het idee om een weerbaarheidstraining te geven aan vrouwen in het werkveld. In overleg met de Girls Rights Watch is besloten om een PowerSit te geven tijdens de weerbaarheidstraining, waarin aan de hand van stellingen verschillende ervaringen van vrouwen op de werkvloer werden gedeeld. Met tips en tricks voor jonge vrouwen, door professionals werd de zeer succesvolle weerbaarheidstraining afgesloten.


Workshops

19

Boy’s boy’s boy’s Gender In-Holland Diemen Iris van Wilgen, lid Girls Rights Watch 2016 Dolend over Campus Diemen besefte ik dat ik bezig was een aloud cliché over mijn gender (vrouw) volop te bevestigen: pas na tig keer verkeerd gelopen te zijn en nog vaker mijn richtingsgevoel vervloekt te hebben, kwam ik aan op de plaats van bestemming. Samen met Girls Rights Watch-collega Sophie zou ik die dag een workshop over Gender gaan geven aan twee klassen IT’ers. Alle onvrede over de reis werd gelukkig heel gauw weggenomen door het warme onthaal van Arsjaad Imami, oud-Girls Rights Watch’er en tegenwoordig leraar aan de opleiding IT & Business Management. Die dag gaven we twee workshops aan twee groepen. Van beiden groepen van twintig studenten waren er negentien van het mannelijke geslacht. De culturele achtergronden in het lokaal waren daarentegen wel heel divers. Na de Power Walk, die de studenten dwong om hun eigen bril af te zetten en zich te verplaatsen in de situatie van een ander, werd het heel gemakkelijk en logisch om met ons mee te denken over hoe Plan vrouwen én mannen in ontwikkelingslanden het beste kan bereiken met onze boodschap van gendergelijkheid. Er kwamen heel wat goede ideeën uit. Het tofste aan de workshops was voor mij dat ik door alle discussies werd uitgedaagd om kritisch naar mijn eigen houding tegenover gender te kijken. Misschien kwam het daardoor, misschien was het toeval, maar na afloop liepen Sophie en ik, alle clichés ten spijt, in één rechte lijn weer terug naar station Diemen.


20

Column Rudy Banse

Hey, ik wilde effe wat kwijt... Rudy Banse, lid Girls Rights Watch 2016

“Hey, ik wilde effe wat kwijt...Dat roze is echt afstotend...En waarom die slogan ‘Girls First’? Gaat het niet juist om gelijkheid? Hier trek je geen mannen mee aan!” Het is de Nacht van de Verenigde Naties. Na een uur bij onze stand te hebben gestaan, komt er eindelijk een man een ‘praatje’ met ons maken. Het begon me juist op te vallen dat mannen ons met een boogje voorbij liepen. “Tja” is alles wat ik als reactie uit weet te brengen. Zo’n moment waar je na afloop van denkt: waarom heb ik dit en dat niet terug gezegd? Dus daarom alsnog: Ja, ‘Girls First’! Gelijkheid vereist meisjes als eerste prioriteit! Zij die consequent een stapje achter worden gehouden op anderen moeten soms een stapje vooruit worden geholpen. Dus mannen, zet je spierballen in om meisjes op gelijke hoogte met jongens te tillen. En onze roze kleur weerhoud je ervan je in te zetten om alle meisjes dezelfde kansen te bieden die jij ook aan jouw moeder, zusjes, vriendinnen, (toekomstige) vrouw en dochters toewenst? Als jij je door die roze kleur in je mannelijkheid laat aantasten, wil ik je mannelijkheid ter discussie stellen. Dus heren, laat een kleur en slogan je niet tegenhouden en sluit je aan bij de Girls Rights Watch!


Column Rudy Banse

21


22

Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk van de PvdA met GRW lid Sophie Kwizera.


In gesprek met…

23

Samenwerking met Doetank PEER Doetank PEER: “De samenwerking met de Girls Rights Watch was prettig en leuk. Het is een energieke en diverse groep om mee samen te werken. De groep is divers vanwege de verschillende achtergronden en interessegebieden en dat maakt de samenwerking prettig. Die diversiteit geeft een positieve energie aan de activiteit en de samenwerking in het algemeen.” Wil hier meer over weten? Lees de blog

Ontwikkelingssamenwerking op de agenda Een belangrijk onderdeel van het werk als jongerenlobbyist is het gesprek aangaan met andere organisaties. Dit jaar hebben we vooral gefocust op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Er gaat voor politieke partijen veel tijd zitten in de voorbereidingen. Zo moeten er kieslijsten worden samengesteld en worden verkiezingsprogramma’s ruim van te voren geschreven. Dat laatste is interessant, want de inhoud van de programma’s bepaalt voor een deel ook het regeringsbeleid van het volgende kabinet. Daarom hebben we dit jaar gesprekken gevoerd met de jongerenorganisaties van politieke partijen. Dat klinkt in eerste instantie misschien onlogisch, maar juist deze organisaties kunnen veel invloed hebben op hun moederpartij. Zeker met de opkomst van rechtse partijen zie je dat niet alle partijen ontwikkelingssamenwerking even belangrijk vinden. Er is tijdens de gesprekken dus vooral gefocust op het op peil houden van dit budget. Zonder dit geld is het namelijk lastig om te blijven werken aan de rechten van meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden. En onze gesprekken hebben bij veel organisaties effect gehad! Zo is er meer aandacht voor de positie van meisjes en is het standpunt over het budget voor ontwikkelingssamenwerking in sommige gevallen in positieve zin bijgesteld.

Serieuze zaken in een ludiek jasje Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom brengt de Girls Rights Watch serieuze onderwerpen onder de aandacht middels ludieke acties. Op Wereldmeisjesdag werd het rapport ‘Counting the Invisible’ aangeboden aan de Kamercommissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Door een gebrek aan data blijven meisjes wereldwijd onzichtbaar. Aan ons de taak dit te veranderen. Wij maakten dit tastbaar door de commissieleden ons ware gezicht te tonen toen zij onze grijze schmink afhaalden. Tijdens de lancering van Girls Not Brides Nederland is er een symbolisch eind gemaakt aan kindhuwelijken toen de man op deze taart werd gescheiden van zijn kindbruid.


24

titel

Monique van ‘t Hek aan het woord Hoe draagt de Girls Rights Watch bij aan het werk van Plan Nederland? ‘De Girls Rights Watch levert een unieke bijdrage aan het werk van Plan Nederland door hun frisse en onconventionele blik. Het is fantastisch om te zien, dat elk jaar zo’n grote groep jongeren zich inzet om de positie van meisjes en jonge vrouwen op de kaart te houden in het buitenlands beleid van Nederland. Het is namelijk niet overal vanzelfsprekend dat je je zegje mag doen, helemaal als meisje of jonge vrouw. Daarom is het zo bijzonder om te zien, dat de Girls Rights Watch deuren geopend krijgt die normaal dicht blijven en er oprecht naar ze wordt geluisterd. Zo hebben leden van de groep dit jaar op Wereldmeisjesdag drie belangrijke posities overgenomen in de politiek, het bedrijfsleven en de media. Deze ‘girl takeovers’ staan symbool voor de macht en het vermogen van meisjes om de wereld te veranderen. Zo nam Sophie voor een ochtend het ambt van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar over. Ze bezette niet alleen zijn werkkamer en mocht zijn agenda beheren, ze kreeg ook toegang tot zijn social media accounts en schreef mee aan een speech. En Wayra nam het stokje over van Monique Dekker, Managing Director Communications, Media & Technology bij Accenture en zij bespraken hoe technologie de toekomstkansen van meisjes vergroot. Dan ben ik heel erg trots op!’


Social media

De Girls Rights Watch op social media Volg ons nu op Twitter @PlanGirlsRights en like Girls Rights Watch op Facebook om op de hoogte te blijven van al onze leuke acties!

25


Meisje zoekt jongen Ben jij tussen de 18 en 26 jaar? Heb jij een vlotte babbel? Ben je geĂŻnteresseerd in politiek? Dan wil ik jou!

Kijk voor meer informatie op: www.plannederland.nl/over-plan/vacatures

Girls Rights Watch - online magazine  

De Girls Rights Watch is een enthousiaste groep van 15 jongeren die indirecte invloed uitoefenen op Nederlandse beleidsmakers bij relevante...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you