Page 1

Plan Zambia

Een kijkje in onze wereld Een belangrijk deel van het werk van Plan is kinderen en jongeren de kans te bieden om hun problemen met elkaar te bespreken. Daarnaast zorgt Plan ervoor dat volwassenen respect krijgen voor hun standpunten, zodat zij de kinderen betrekken bij besluiten in de gemeenschap. Deze beschrijving is samen met de kinderen gemaakt en geeft u een beeld van de problemen die zij bespreken en hoe zij samenwerken.

Beste Sponsor, Hartelijke groeten vanuit Zambia! Wij, de kinderen van Mansa, een district in de provincie Luapula in het noorden van Zambia, vertellen u graag over onze vorderingen op school. Toegang tot onderwijs is een van de grootste problemen in Zambia. Bij ons was dat [Type a quote from the document or the summary ook zo. Dankzij het onderwijsprogramma van Plan of an interesting point. You can position the text box hebben we kennis gemaakt met kleuterscholen. anywhere in the document. Use the Text Box Tools Daardoor is onze kijk op onderwijs helemaal tab to change the formatting of the pull quote text veranderd. Plan Zambia heeft met onze ouders het peuter- en kleuterprogramma opgezet om het box.] leren van jonge kinderen te stimuleren.

Onze vroegere kijk op onderwijs Voordat Plan hier werkte en dit programma startte, hadden de meeste ouders en kinderen nooit gehoord of gedroomd van een kleuterschool. Kleuterscholen waren er alleen in de stad. Kinderen voor de nieuwe kleuterschool Hier op het platteland hadden wij geen hoop om ooit te kunnen lezen en schrijven, omdat er op school alleen plaats is voor een beperkt aantal leerlingen. We wisten niet of we ooit naar school zouden kunnen. Het afmaken van de lagere school was ook moeilijk, omdat de meeste kinderen heel laat begonnen met school. Dit komt door de armoede en doordat onze ouders niet kunnen lezen en schrijven. Plan begon met voorlichtingsbijeenkomsten en vertelde over de voordelen van onderwijs –ook voor de jongste kinderen. Plan stimuleerde onze ouders en leiders om tijd te investeren in peuter- en kleuteronderwijs. Onze ouders en de traditionele leiders twijfelden om onze broertjes en zusjes naar school te sturen, omdat we nooit zulke scholen hadden gehad. Langzaam maar zeker begonnen zij het initiatief te waarderen. Zij leverden materialen om de school te bouwen en betaalden de vrijwillige leerkrachten met landbouwproducten.

DEC_ZMB_FY12


‘Drie van mijn kinderen gaan naar de kleuterschool. Zij steken heel wat op. Ik ben blij dat zij zo jong al zo slim zijn.’ Doreen, 32 jaar.

Onze vorderingen Sinds 2007 werken wij samen met Plan. Nu zijn er vijf kleuterscholen gebouwd. Plan zorgde voor lesmateriaal en leermiddelen. Nu beseffen de meeste ouders hoe belangrijk het is dat kinderen naar de kleuterschool gaan. Onze basisscholen zijn blij met deze veranderingen en nemen veel meer jonge kinderen aan die naar de kleuterschool zijn geweest. Verschillende ouders zitten in de oudercommissies. Deze zijn nu verantwoordelijk voor het bestuur van de scholen. De leden hebben een training gekregen om de scholen goed te kunnen besturen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn van de leerkrachten. Dit zijn vrijwilligers die graag met jonge kinderen werken. Plan heeft hen ook getraind in het stimuleren van de verstandelijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Een jongetje laat een dans zien

Een dag op de kleuterschool

Onze jongste broertjes en zusjes leren schrijven, lezen, zingen en zij doen een heleboel spelletjes. Zij leren heel veel interessante dingen door liedjes en traditionele gebruiken. Ook krijgen zij les in hygiëne. De meeste kinderen vinden de rekenlessen heel interessant, omdat zij leren optellen en aftrekken met steentjes en stokjes. Door deze rekenmethode leren zij makkelijker. Er is ook heel veel tijd om te spelen. Veel peuter- en kleuterklassen hebben schommels, glijbanen en klimrekken. Deze worden allemaal gemaakt in de dorpen. De materialen zijn veilig, want zij worden door onze ouders geleverd. Nu veel peuters en kleuters op de kleuterscholen zitten, hebben moeders meer tijd om bijvoorbeeld in de moestuin te werken.

“‘Ik vind het fijn op de kleuterschool, want ik krijg elke dag nieuwe vriendjes,’ Mpundu, zes jaar. ‘Het is fijn om naar de kleuterschool te gaan, omdat we niet meer vies worden. Wij zitten op een schone vloer, en vroeger moesten we in de kerk op de aarden vloer zitten.’ Kepson, zeven jaar.

Onze reis gaat verder Dankzij de kleuterscholen leren de kleintjes al heel veel, bijvoorbeeld hoe je met vriendjes omgaat. Ook zijn ze als ze zeven jaar zijn, goed voorbereid op de basisschool. Vroeger was dat niet zo. De meeste kinderen die het hele kleuterprogramma hebben doorlopen, zitten nu op de lagere school. Zij doen het veel beter dan hun vriendjes die niet naar de kleuterschool zijn geweest. We vinden het fijn dat het onderwijs beter wordt en dat het analfabetisme daalt doordat zo veel kinderen naar school gaan.

Dit verslag is gemaakt met Cyril Chitambo, Sponsorship Communicatie Coördinator in Mansa

DEC_ZMB_FY12

DEC_ZMB_FY12_NL  
DEC_ZMB_FY12_NL  

Een belangrijk deel van het werk van Plan is kinderen en jongeren de kans te bieden om hun problemen met elkaar te bespreken. Daarnaast zorg...