Page 1

Plan Soedan Kinderen vertellen Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar te praten over belangrijke onderwerpen en dat volwassenen hun mening respecteren. Pas dan raken kinderen betrokken bij beslissingen in de gemeenschap. Dit verslag is gemaakt door en met kinderen. Het geeft een beeld van de onderwerpen die hen bezig houden en hoe ze samenwerken.

Verhuizingen in Soedan Wij, kinderen uit de Witte Nijl-staat in Soedan, willen u graag vertellen over verhuizingen in ons land. Soedan is met veertig miljoen inwoners één van de grootste landen in Afrika. De meeste mensen zijn afhankelijk van de landbouw en veeteelt. Hoewel er veel mogelijkheden zijn, is de armoede erg hoog. Daarom trekken veel mensen van de ene naar de andere plaats in een poging om hun inkomen te verhogen en over veilig drinkwater te beschikken voor zichzelf en hun dieren.

Economische redenen Vertrek uit het dorp

Hoewel ons land veel mogelijkheden heeft voor landbouw en veeteelt, is de waterschaarste de belangrijkste reden van

de lage agrarische productiviteit. De belangrijkste waterbron op het platteland is de regen in de herfst en waterputten in de zomer. Het tekort aan water en het ontbreken van moderne technieken om aan water te komen, veroorzaken veel verhuizingen naar gebieden, dichter bij de Nijl en naar de grote steden. Zo kunnen wij het inkomen vergroten door zomergewassen te verbouwen en over voldoende drinkwater te beschikken. Met hulp van Plan proberen de gemeenschappen en de overheid om de mensen te helpen in hun dorp te blijven wonen, door te zorgen voor voldoende drinkwater. Bovendien zijn er allerlei activiteiten aan de gang om in afgelegen gebieden de verwoestijning tegen te gaan. Kinderen halen water van grote afstanden.

“De belangrijkste reden waarom families verhuizen is het zoeken naar water,” Yahiya, 46 jaar, leider van een gemeenschap.

Sociale redenen Een andere oorzaak van verhuizingen zijn veel voorkomende ruzies tussen landbouwers en veehouders, of stammenruzies. Aan de andere kant, als ze naar plaatsen bij grote steden gaan, zijn er andere voordelen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale zorg. Plaatselijke ruzies worden opgelost door traditionele leiders uit die gemeenschappen en bereiken zelden de autoriteiten.

DEC_SDN_FY12 nl


Natuurrampen De laatste tijd is ons gebied meermalen getroffen door natuurrampen, zoals overstromingen en hevige regen. Die zijn slecht voor onze leefomstandigheden en leiden ook tot verhuizingen van de ene plaats naar de andere. “Ik vind het triest dat wij onze oogst, onze dieren en ons huis kwijt zijn door de laatste overstroming. En de kinderen kregen door deze verhuizing een achterstand op school op,” Mohamed, 16 jaar. Om voorbereid te zijn op een ramp heeft Plan Soedan, samen met de gemeenschappen en autoriteiten, een rampenplan opgesteld voor het gebied.

Ontwikkeling De gestage groei van de ontwikkelingsprojecten van de overheid leidde tot allerlei verhuizingen van mensen en gemeenschappen, omdat ze hun land moesten verlaten, de graslanden en soms hun huis. De overheid gaf de bevolking die getroffen werd door het grote Witte Nijlsuikerproject schadeloos door de bouw van een modeldorp in een andere streek. Bovendien zijn zaken als onderwijs, medische zorg en economische activiteit geconcentreerd in grote steden en niet op het platteland. Daardoor trekken veel families naar de grote stad om te kunnen profiteren van die zaken. Een tijdelijk onderkomen

“Ik vind het jammer dat we moesten verhuizen op zoek naar water en goed grasland voor onze dieren,” Afrah, 17 jaar.

Gevolgen van verhuizingen Wij, kinderen uit het gebied van de Witte Nijl, hebben veel last van de verhuizingen. We kunnen bijvoorbeeld (tijdelijk) niet naar school en veel kleuters worden ziek. Verhuizingen naar de grote stad benadelen ook de ontwikkeling van onze gemeenschap, het aantal sterfgevallen bij zwangere vrouwen stijgt en ook de kinderarbeid. Maar soms hebben families baat bij seizoensverhuizingen in de zomer. Daardoor wordt hun inkomen hoger, er is genoeg voedsel voor de dieren en genoeg water voor iedereen.

Hoe verder

Kinderen hebben lijden onder

Plan zet zich steeds meer in, samen met de gemeenschappen, verhuizingen de overheid en andere partners, voor het installeren van waterleidingen vanaf de Nijl naar afgelegen gebieden, zodat de mensen daar kunnen blijven wonen en wij op school kunnen blijven en inspraak hebben in beslissingen voor de ontwikkeling van onze gemeenschappen.

DEC_SDN_FY12 nl

DEC_SDN_FY12_NL  

Economische redenen Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar te praten over belangrijke onderwerpen en dat volwassenen...