Page 1

Plan Cambodja

“In het werk van Plan staan kinderen en jongeren centraal. Plan doet er dan ook alles aan om een  veilige omgeving te scheppen voor kinderen. Samen bespreken zij wat er in hun leven speelt en delen  dit met volwassenen. Daarbij geeft Plan ouders en lokale leiders voorlichting over kinderrechten. Zo  krijgen kinderen een steeds grotere stem in de uitvoering van projecten in hun dorp of buurt.  Hieronder vertellen de kinderen u wat hen op dit moment bezighoudt. Veel leesplezier!”   

“Een kijkje in onze wereld” Hartelijke groeten uit Cambodja! Wij zijn kinderen uit Srei Snam, een van de gebieden waar Plan Cambodja werkt. We hebben op een bijeenkomst met elkaar gepraat over onze problemen en mogelijke oplossingen. Op die bijeenkomst bleek werkloosheid een groot probleem in ons gebied. We willen u daar iets over vertellen. WERKLOOSHEID IN ONS GEBIED De belangrijkste bron van inkomen in ons gebied is de verbouw van rijst. Maar door de geringe oogst, is die vooral voor eigen gebruik. Weinig families zijn in staat om extra rijst te verkopen. En daarom hebben sommige families te weinig voedsel als er droogte of overstromingen zijn. We zijn erg afhankelijk van de verdere familieinkomsten. Het is belangrijk voor ons en voor onze ouders om een andere bron van inkomen te hebben, zoals een baan met meer loon. Maar het is moeilijk om zo'n andere baan te vinden in ons gebied. Dat komt omdat we niet genoeg kennis en vaardigheden hebben waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Soms hebben we die kennis en vaardigheden wel, Een dorpsbewoner krijgt rijstzaad van Plan maar dan nog is het moeilijk met anderen concurreren. Geen ander werk hebben betekent geen of minder inkomsten hebben. Het betekent ook dat we niet veel te besteden hebben. En als we ander werk willen, moeten we naar de provinciehoofdstad reizen, zo'n 100 km verderop. En we moeten geld uitgeven voor vervoer en huisvesting en dat geld hebben we niet. Sommige dorpelingen willen een eigen zaakje opzetten, maar ze hebben het beginkapitaal niet en ze weten niet goed hoe je zo'n zaakje moet runnen. Op school zijn er geen lessen over beroepsvaardigheden waar de markt om vraagt. Bovendien is informatie over vacatures ook erg dun gezaaid in ons gebied. Een dorpsbewoner voert varkens die met hulp van Plan zijn gekocht DEC_KHM_FY11 nl

Jaarlijks rapport - april 2011


Om ons heen zien we dat zowel degenen die werkloos zijn als degenen die weinig verdienen hun familie onvoldoende kunnen voeden. Grote kans dat ze bedrogen worden en in handen vallen van mensenhandelaren, in hun zoektocht naar goed betaald werk. We zien ook een stijgend aantal gevallen van intimidatie en berovingen. Dat zijn onze problemen, vooral als meer en meer mensen in ons gebied werkloos dreigen te worden.

“Ik begrijp dat de werkloosheid hier wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis en vaardigheden om een baan te kunnen krijgen. Mensen hebben niet genoeg geld om vervolgonderwijs of een goede beroepsopleiding te volgen. Daardoor hebben families te weinig voedsel en worden ze steeds armer.” Hul, 14 jaar. ONZE ACTIVITEITEN Wij, de kinderen en onze families, dorpsleiders, plaatselijke bestuurders en ontwikkelingsorganisaties zoals Plan, hebben de volgende acties ondernomen om de genoemde problemen op te lossen.  Bepaalde basisvaardigheden, zoals het houden van een moestuintje, opnemen in het lesprogramma op school, zodat we meer kunnen verdienen als we van school zijn. We zijn betrokken bij een trainings-programma en we planten groenten in onze schooltuintjes.  De overheid en dorpsbewoners legden een aantal kanalen aan, zodat onze ouders, genoeg water hebben voor de verbouw van rijst. Plan en zijn partnerorganisaties zorgden voor een cursus over het houden van varkens en kippen, het vlechten van rotan manden en moderne landbouwtechnieken. Ook zorgden zij voor betere kwaliteit rijstzaad om de oogst te vergroten. Zó kunnen arme families meer verdienen.  Om zowel de werkgelegenheid als onze levensstandaard te verhogen, heeft de overheid van Cambodja overeenkomsten gesloten met andere landen om jongeren (18 jaar en ouder) en volwassenen in die landen te laten werken tegen een goed loon. Sommige mensen uit Srei Snam hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.  Plan zorgde, samen met een praktijkschool die Salabai heet, voor opleidingen voor jongeren uit arme families voor een baan in de horeca, zodat ze een beter inkomen verdienen en hun familie kunnen ondersteunen.  Plan en een partnerorganisatie zijn begonnen met een systeem van microkredieten om arme families te helpen aan leningen tegen een lage rente. Het programma biedt ook cursussen voor geldleners over hoe om te gaan met geld en het runnen van een bedrijfje.  Plan heeft, samen met plaatselijke bestuurders en een aantal dorpsbewoners, onderzoek gedaan om een markt op te zetten. Wij gaven onze mening, keken waar we de markt het beste konden houden en welke producten we tegen een goede prijs zouden kunnen verkopen.

Rongek, 25 jaar: “Ik bedank Plan en de sponsors dat ik de kans heb gekregen om naar de Salabai praktijkschool te gaan. Op school heb ik geleerd om te bedienen in een restaurant. Nu werk ik in een restaurant in de provincie Siem Reap. Ik verdien zo'n 65 tot 80 euro per maand en dat geld gebruik ik om mijn ouders te steunen. Met dat geld kan ik ook een cursus Engelse taal blijven volgen, want ik wil hogerop komen in de toekomst. Nogmaals, mijn dank aan Plan en sponsors voor jullie steun.”

DEC_KHM_FY11 nl

Rongek neemt een bestelling van een klant op

Dit bericht is voorbereid door een groep van 21 jongeren en volwassenen uit Srei Snam. Men noemde meer onderwerpen, maar dit keer wilden we het hebben over de werkloosheid in ons gebied en hoe we daar samen iets aan doen. Met de oplossingen die we hier noemen hopen we echt dat de werkgelegenheid in ons gebied zal verbeteren. - Romany King, ontwikkelingsmedewerker van Plan

Jaarlijks rapport - april 2011

/DEC_KHM_FY11_NL-def  
/DEC_KHM_FY11_NL-def  

http://www.plannederland.nl/sites/default/plannederland/files/landen/pdf/pdf2011/DEC_KHM_FY11_NL-def.pdf