Page 1

Plan Fundación Colombia

Kinderen vertellen Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar kunnen praten over belangrijke onderwerpen en dat de volwassenen rekening houden met hun mening. Pas dan raken kinderen betrokken beslissingen in de gemeenschap. Dit bericht is gemaakt door kinderen en jongeren en geeft een beeld van wat zij belangrijk vinden en hoe ze samenwerken.

Jongeren leren sparen In Colombia leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Colombia is het land met de hoogste inkomensongelijkheid in Latijns-Amerika en is nummer vier op de wereldranglijst. De werkloosheid in Colombia is bijna twaalf procent. Onder jongeren en vrouwen zelfs 23 procent. In de gebieden waar Plan werkt is de koopkracht van bijna iedereen de afgelopen jaren gedaald door het gewapende conflict, werkloosheid en gedwongen verhuizing (door het conflict). Deze situatie is erg nadelig voor de sociale en economische rechten van de bevolking en treft jongens, meisjes en jongeren. Voor Plan is het erg belangrijk dat er stabiele en veilige leefomstandigheden zijn. Want dat zijn basisvoorwaarden voor een gezonde omgeving en voor economische vooruitgang.

Jonge spaarders

In de afgelopen twee jaar heeft Plan kleinschalig sparen en lenen geïntroduceerd. Groepen van tien tot negentien personen vormen een coöperatie waar zij sparen geld. Door een of meer aandelen van de coöperatie te kopen worden zij aandeelhouders. Het spaartegoed investeren zij in een fonds, waar zij een bedrag kunnen met een vaste rente. Tegelijkertijd hebben de leden van de spaargroepen toegang tot een Gemeenschapsbank, dankzij partners van Plan, zoals de Wereld Vrouwen Federatie en de Colombiaanse Boeren Bank. “Voor ons, jongeren, betekent het spaarproject een soort levensproject, want het gaat om onze dromen voor de korte en de lange termijn. Het gaat over weten dat dromen werkelijkheid kunnen worden als je een beginkapitaal hebt. Het is deze droom, naast veel andere dromen, die het begin is van ontwikkeling,” zei Sandra, 20 jaar, deelneemster in een spaargroep in Jamundí. In Colombia zijn bijna drieduizend mensen lid van in totaal 180 spaargroepen in de districten Chocó, Nariño, Cauca, Valle, Bolivar, Sucre en Antioquia. Van de jongens en meisjes doet bijna twintig procent mee en van de vrouwen zelfs 75 procent. Meer dan 3.000 arme mensen profiteren van de microkredieten. DEC_COL_FY12 nl


Meer dan 3.000 arme mensen hebben baat bij de micro-kredieten. In de komende twee jaar zullen meer dan zesduizend mensen lid worden van de spaargroepen, dankzij een overeenkomst tussen Plan en Bancoldex. Het is een project dat wordt uitgevoerd samen met de Bank van Kansen, een project van het plaatselijke en provinciale bestuur in de districten Cundinamarca, Boyacá, Chocó, Nariño en Cauca. “Ik heb veel wensen en dromen die ik waar wil maken. Ik ben Plan dankbaar dat we zo'n goede training konden volgen. Dankzij dit spaarproject en de training heb ik geleerd om te sparen voor een betere toekomst. Ik wist niet eens wat het woord 'sparen' betekende,” zei Yorneis, 16 jaar, uit Cartagena. “Het spaarproject heeft me vooral geholpen om de waarde van mijn geld te leren kennen, want ik verspilde het gewoon. Ook heeft het project het mogelijk gemaakt dat we bepaalde waarden in de groep in praktijk brengen, zoals het wederzijdse respect en verdraagzaamheid. Dat was belangrijk bij het nemen van besluiten in de groep. En vooral verantwoordelijkheid. Daardoor bestaat de groep uit jongeren die het echt leuk vinden en bij elkaar blijven. Het heeft me ook geleerd om mijn mening te geven en niet alleen een leider te zijn, maar ook andere leiders leren dat ze hun plicht moeten doen. Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de groep en het gebruiken van de mogelijkheden van elk lid. De groep gaat niet alleen over sparen, maar ook over onze grootste problemen,” zei Luis, 15 jaar, Sincelejo. Jonge spaarders krijgen les in Cartagena.

Honderden arme families in Tumaco nemen actief deel aan dit project. Na het uitvoeren van de eerste fase in Chocó, hebben de deelnemers andere onderwerpen op de agenda gezet, die een aanvulling zijn op het sparen. Zoals trainingen over de ontwikkeling van mensen en van gemeenschappen, opleidingen in beroepsvaardigheden, ondernemen, verzelfstandigen van vrouwen, positief ouderschap en groei van werkgelegenheid. Jongeren in Sincelejo kopen aandelen voor hun spaarplan. Daardoor gaat het niet alleen meer over sparen. Dit bericht is gemaakt door verschillende medewerkers van Plan Colombia: Lucelly Murillo, Elsy Renteria, Delcy Licero, Johana Corredor, Elvis Diaz en Dianys Mercado, op basis van informatie van kinderen en jongeren in workshops, veldbezoeken, foto's, bezinningen, vragenlijsten, voorstellen en het uitwisselen van ideeën waardoor hun mening gehoord werd.

Spaarders uit Chocó op een aandeelhoudersvergadering DEC_COL_FY12 nl

DEC_COL_FY12_NL  

Meer dan 3.000 arme mensen profiteren van de micro- kredieten. Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar kunnen praten o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you