Page 1

Plan Brazil

Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen praten over belangrijke onderwerpen en dat volwassenen hun mening respecteren. Pas dan krijgen kinderen inspraak in hun gemeenschap.

Scholen zonder geweld Beste Sponsor, Groeten uit Brazilië! Dit jaar hebben wij veel bereikt. We leven in de arme dorpen in de staat Maranhão. Onze aanwezigheid bij workshops en bijeenkomsten van Plan leerden wij hoe belangrijk het is dat we onze rechten kennen en dat we beseffen dat we rechten hebben. Weten dat naar onze stem en mening wordt geluisterd, is beter dan donaties ontvangen voor infrastructuurprojecten. Elke dag leren we dat de veranderingen die we willen bereiken van binnenuit moeten komen.

Het tegengaan van pesten Ongeveer een jaar geleden zijn we uitgenodigd om de handen ineen te steken en een campagne te starten die geweld tegengaat op scholen in Brazilië. Pesten is niet alleen een belangrijk onderwerp in Brazilië maar in alle landen ter wereld. Pesten is respectloos, maar komt helaas erg veel voor bij kinderen van alle leeftijden. Het maakt niet uit wat hun sociale status is of hun religie. In elke bevolkingsgroep is pesten een probleem. Men wordt steeds meer bewust van het feit dat pesten overal voorkomt en dat de consequenties ernstiger kunnen zijn dan men denkt. Veel van deze trieste situaties zijn niet recent, maar algemeen genomen van de laatste afgelopen tien jaar. We hebben het over pesten, dat niet alleen lichamelijk kan zijn, maar ook verbaal of psychisch geweld/misbruik. Niet één keer maar voortdurend en kinderen. Pesten kan ook een negatieve invloed hebben op lange termijn. Kinderen die gepest zijn, kunnen zich educatief en emotioneel slecht ontwikkelen.

Leerlingen praten over het pesten

Tegenwoordig wordt er steeds meer over gesproken en wordt het onderwerp meegenomen in educatieve seminars en discussies overal in het land. Drie jaar geleden, toen Plan de internationale campagne tegen pesten en geweld op school lanceerde, „Leren zonder Angst‟, besloot Brazilië om te werken aan het openbaar beleid om pesten tegen te gaan. Brazilië omarmde deze campagne en introduceerde het ‟Onderwijs voor vrede‟ project om pesten op school tegen te gaan. Ook willen ze hiermee invloed uitoefenen op het publieke beleid en op de wetgeving. Afgelopen jaar hadden we de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops, seminars, lezingen en

DEC_BRA_FY12


bijeenkomsten om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van pesten. Mensen werden zich er steeds meer van bewust hoeveel kinderen slachtoffer waren van pesten en hoe bang ze waren om naar school te gaan.

“Mijn hele leven ben ik gepest en uitgelachen door mijn vrienden, om een kleine afwijking dat ik heb. Ik had nooit veel vrienden en het onderwerp vermeed ik tegenover mijn moeder. Ik praatte er niet over met haar. Sinds afgelopen jaar, toen ik meedeed aan „Onderwijs voor vrede‟, veranderde mijn leven. Ik maak nu deel uit van een groep studenten die anti-pest acties organiseren. Wij zijn verantwoordelijk voor het informeren van andere kinderen over dit onderwerp.” Studenten repeteren een toneelstuk

Organisaties voor beter onderwijs De veranderingen op de scholen waar Plan deze projecten uitvoerde zijn groot. Bovendien zorgde de „Leren zonder Angst‟ campagne voor een uniek onderzoek op scholen. Dit onderzoek analyseerde het geweld op privéscholen en openbare scholen. Sinds dit onderzoek hebben verscheidene onderwijsinstanties in Brazilië geprobeerd informatie en gegevens in te winnen over pesten en geweld op school. Overheidsinstanties en niet-overheidsinstanties hebben ook de hulp van Plan gevraagd om hun eigen programma‟s op te stellen voor de scholen. Deze acties waren nodig voor de positieve ontwikkeling van ons land. We kunnen niet van onderwijs spreken, als we geen rekening houden met de omgeving waarin studenten leven. Scholen moeten juist een kindvriendelijke omgevingen zijn. Dat is de plek waar ze de meeste tijd van de dag doorbrengen. Helaas is dat niet altijd het geval. Niettemin, is het belangrijk de verschillende initiatieven zoals „Leren zonder Angst‟ en „Onderwijs voor Vrede‟ voort te zetten. Ze zijn erg belangrijk in de bijdrage aan het tegengaan van pesten en bij het creëren van een vriendelijke omgeving op school voor iedereen. We luisterden naar veel kinderen en collega‟s van school en kinderen die de andere kinderen pestten moesten hun gedrag aanpassen door het nieuwe beleid dat de scholen toepassen.

“Ik ben erg gepest. Mijn vrienden sloegen me en zeiden slechte

Jongeren bij het project ‘Onderwijs voor vrede’

DEC_BRA_FY12

dingen over me. Na een tijd ging ik me ook zo gedragen. Ik dacht, als zij zo tegen mij kunnen doen, kan ik dat ook. Ik wist niet beter, het was normaal voor me. Maar na een aantal besprekingen op school over pesten en het tegengaan van pesten, veranderde er van alles. Ik realiseerde me dat de dingen die ik normaal vond en die ik deed, verschrikkelijk waren en dat ik mensen pijn deed. Ook besefte ik dat ik het veel erger vond hoe mensen mij behandelden, dan dat ik eigenlijk wist. Dus hoe kan ik het normaal vinden dat kinderen worden uitgescholden en geslagen? Ik wil nog veel meer weten over dit onderwerp, zodat ik beter met situaties kan omgaan, waar pesten in voorkomt,” aldus Carlos, 15 uit Cidade Olímpica

DEC_BRA_FY12_NL  
DEC_BRA_FY12_NL  

Beste Sponsor, Groeten uit Brazilië! Dit jaar hebben wij veel bereikt. We leven in de arme dorpen in de staat Maranhão. Onze aanwezigheid bi...