Page 1

Plan Bangladesh Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren praten over zaken die hun leven beïnvloeden en dat volwassenen de mening van de jongeren respecteren. Zo raken zij betrokken bij beslissingen over hun omgeving.

Een kijkje in onze wereld Bestrijden van Eve teasing Beste Sponser, Wij zijn de kinderen van het subdistrict Hatibandha, van het district Lalmonirhat, waar Plan Bangladesh werkt. We willen u graag vertellen over wat we geleerd hebben door mee te doen aan activiteiten tegen Eve teasing, een vorm van openbaar verbaal misbruik van jonge vrouwen. We hopen dat u het leuk vindt te lezen over ons harde werk om er een eind aan te maken. Deze brief hebben we met dertig kinderen en acht volwassenen samen voor u opgesteld. We werden in vijf groepen opgedeeld en spraken over een deelonderwerp. De conclusies van onze groepjes deelden we vervolgens met het publiek. Daarna hebben we dit document samen afgerond.

Het probleem: Eve teasing

Een toneelstuk over Eve teasing De situatie was erg alarmerend. Eve teaser (letterlijk vertaald: Pesters van Eva), zijn vaak jonge mannen die in het openbaar kwade opmerkingen en verbale seksuele intimidatie gebruiken tegen jonge vrouwen, voornamelijk schoolgaande meisjes. De pesters wachten hen op bij school en bij bij de woningen van de meisjes. Zodra een meisje naar buiten komt beginnen de mannen en jongens hen uit te schelden, te roepen en te fluiten. Ook vallen ze de meisjes lastig via de telefoon en stalken hen. Een aantal meisjes heeft zelfmoord gepleegd om aan deze mannen te ontsnappen. Veel meisjes zijn erg onzeker en bang om naar school te gaan. Vele families voelen zich hopeloos en hulpeloos en dat leidt soms tot psychische problemen met negatieve consequenties, zoals het vroeg uithuwelijken van hun dochters. Schoolgaande vrouwen en vrouwelijke docenten zijn niet veilig op straat Handtekeningen tegen Eve teasing of op school, wat leidt tot een verhoogde schooluitval van vrouwelijke studenten in vele scholen, en tot vele kinderhuwelijken.

Wat wij hieraan hebben gedaan Om het probleem rondom Eve teasing meer aandacht te geven, hebben we verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere een bijeenkomst om Eve teasing een halt toe te roepen door er samen ‘Nee’ tegen te zeggen. We namen

DEC_BGD_FY12 NL


deel aan de Dag van het Onderwijs en de Anti Stalk dag in verschillende gemeenschappen door bijeenkomsten en discussies en stellinginname rondom Eve teasing. Plan hielp ons bij deze activiteiten. We vonden het daarnaast erg fijn dat het hoofd van ons sub-district de beloftes aan studenten oplas, om Eve teasing te bestrijden op onderwijsinstituten en elders. De vicevoorzitter van onze gemeenschap heeft ook veel met ons meegewerkt.

Ruma: ”We zijn vastberaden te strijden tegen Eve teasing. Dit initiatief heeft ons zelfvertrouwen gegeven. Ik denk dat we nog meer kunnen doen voor onze gemeenschap.”

Amzad Hossain Taju, Vicevoorzitter van het subdistrict: “Ik ben heel erg blij met dit

Ruma, StudentKlas IX

initiatief en ik moedig de kinderen aan om aan dit soort evenementen deel te nemen om zich meer bewust te worden hoe ze meisjes kunnen beschermen tegen Eve teasing. We moeten ervoor zorgen dat de kinderen vrij door het leven kunnen gaan.”

Andere evenementen We hebben ook een debatwedstrijd georganiseerd tijdens de Week van de Kinderrechten en tijdens de Nationale Jongerendag, waarin Eve teasing het hoofdonderwerp was. Meerdere groepen kinderen en studenten namen deel aan de activiteiten zoals culturele evenementen, kinderdiscussies, opstel schrijven en toneelstukken.

Bijeenkomst voor de bescherming van meisjes tegen Eve-teasing

We hebben ook dialogen gehouden voor studenten over Eve teasing en met een grote groep gingen we langs verschillende plaatsen met aanplakbiljetten en slagzinnen voor de rechten van meisjes. Ongeveer 800 studenten van verschillende scholen, deden mee aan deze bijeenkomst. Tijdens discussies gaven hoge overheidsfunctionarissen en afgevaardigden van onze gemeenschappen met veel enthousiasme hun mening. Zij richtten zich op de kansen die kinderen moeten kunnen benutten. Binnen het sub-district is nu een comité opgericht tegen Eve teasing. Het comité, voorgezeten door het hoofd van het subdistrict, bestaat uit zeven leden, onder wie het Planveldkantoor in Lalmonirhat. De andere leden zijn een onderwijsmedewerker van het sub-district en docenten van basis en middelbare scholen.

Masuda, student, klas IX: “De opmerkingen van de pesters komen altijd erg onverwacht, wat we echt verschrikkelijk vinden. Als we er niet op reageren, bedreigen ze ons. We willen van onze omgeving een „Eve teasing-vrije‟ omgeving maken.”

Onze situatie We hebben een sociale beweging op gang gezet tegen Eve teasing. De lokale overheidsorganisaties en de politie hebben medewerkers toegewezen die er alert zijn om pesters op te pakken. We hebben nu een positief milieu in onze omgeving gecreëerd waardoor er minder gevallen van Eve teasing zijn. De mensen, en vooral de meisjes, zijn zich nu meer bewust van dit probleem en hebben geleerd hun stem te verheffen om Eve teasing uit te bannen. Meisjes kunnen weer makkelijker naar school en voelen zich vrij om te gaan en te staan waar ze willen.

DEC_BGD_FY12 NL

DEC_BGD_FY12_NL  
DEC_BGD_FY12_NL  

Beste Sponser, Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren praten over zaken die hun leven beïnvloeden en dat volwassenen de mening v...