Page 1

Plan Burkina Faso

Een kijkje in onze wereld Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar kunnen praten over de dingen die hun leven bepalen en dat volwassenen hun opvattingen respecteren. Zo raken de kinderen betrokken bij de besluiten in gemeenschap. Deze nieuwsbrief is met en door de kinderen zelf opgesteld en geeft u een idee over welke onderwerpen zij praten en hoe zij samenwerken.

Hallo lieve Sponsors! Wij zijn 17 kinderen uit Burkina Faso en we zijn lid van de Jonge Verslaggevers, een club uit de “Groene Bonen Stad” Kongoussi. Dat is de hoofdstad van de provincie Bam. We geven een . schoolkrant uit, De Jonge Verslaggever, die vier keer per jaar verschijnt. Daarin beschrijven we wat er in” onze omgeving gebeurt. In deze nieuwsbrief willen we het hebben over hygiëne en sanitaire voorzieningen, omdat dit heel belangrijke is voor kinderen. Om meer te weten te komen over hygiëne en sanitaire voorzieningen praatten we met het schoolbestuur en de commissie van ouders en leraren in het Raka. Ze vertelden ons welke problemen zij hebben, vooral door het gebrek aan schoon water en latrines. Verder bleek uit een gesprek met de vertegenwoordigers van de regering dat veel scholen geen waterputten en latrines hebben. Daarom zijn de leerlingen gedwongen vuil water te drinken uit bronnen of rivieren en om hun behoefte te doen in de open lucht. Hierdoor lopen zij ziektes op als dysenterie, tyfus en cholera. Om dit probleem op te lossen heeft Plan geholpen bij het slaan van waterputten Kinderen bij de nieuwe waterput in Raka en de bouw van latrines in onze omgeving. De leerlingen en leraren van de school in Raka hebben de voordelen van deze projecten opgesomd. Ze vertelden ons dat de gezondheid van de leerlingen erop vooruit is gegaan, omdat ze nu schoon water drinken en de latrines gebruiken. Donatien, voorzitter van het bestuur van de lagere school in Raka, verklaart: “voordat we latrines en waterputten hadden moesten we onze behoefte doen in de bosjes en water drinken uit open bronnen. We liepen Photo ziektes en slangenbeten op.2Maar sinds Plan voor latrines en waterputten zorgde, drinken we schoon water en hoeven we onze behoefte niet meer in de open lucht te doen.

De voorzitter van het schoolbestuur in Raka DEC_BFA_FY12 NL


Tot onze activiteiten behoort ook het prganiseren van campagnes waarbij we onze ouders en andere kinderen bewust maken van het belang van goede hygiëne en sanitaire voorzieningen. Bij deze campagnes werd het volgende bereikt:      

Er zijn groepen gevormd die de waterputten en latrines onderhouden; deze functioneren goed Kinderen wassen hun handen als ze naar de wc zijn geweest Kinderen en volwassenen doen hun schoenen uit voordat ze naar de waterput gaan Kinderen kwamen met het goede idee om as in de toiletten te gooien om de vieze lucht tegen te gaan De leerlingen houden de latrines en waterputten goed schoon De ouders leveren jaarlijks een financiële bijdrage om de latrines en waterputten te onderhouden.

Een leerling in Raka wast zijn handen na toiletbezoek

Elise, die in het schoolbestuur van Raka belast is met gezondheidszaken zei: “om onze waterputten en latrines goed te houden hebben we met steun van de leraren alle leerlingen ervan bewust gemaakt dat hygiëne belangrijk is. Ze wassen hun handen als ze naar de wc zijn geweest en voordat ze gaan eten, zowel op school als thuis. We hebben groepen gevormd die de waterput onderhouden en de latrines schoonmaken.”

We spraken met de commissie van ouders en leraren van Raka en Rollo en zij zeiden dit: “We zijn erg gerustgesteld dat de kinderen nu schoon water drinken en de latrines gebruiken. Ze worden steeds minder blootgesteld aan ziektekiemen. We hoeven niet meer bang te zijn voor het risico van slangen- en insectenbeten, omdat we onze behoefte niet meer in de open lucht doen.

We hebben goede hoop! Als Jonge Verslaggevers zijn we bezorgd omdat nog niet iedereen onder hygiënische omstandigheden leeft en over sanitaire voorzieningen beschikt. Maar door de gezamenlijke inspanningen van de regering en door organisaties als Plan, geloven we dat de huidige toestand in de nabije toekomst beter zal zijn.

Jonge Verslaggevers interviewen S. Issaka, hoofd van de afdeling statistiek

DEC_BFA_FY12 NL

DEC_BFA_FY12_NL  
DEC_BFA_FY12_NL  

Plan vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar kunnen praten over de dingen die hun leven bepalen en dat volwassenen hun opva...