Page 1

Uddannelse

September 2011 · Nr. 2 · 27. årgang

Udvikling · Nr. 2 · 2011

TEMA foredrag &

arrangementer

Vælg dine foredragsholdere med ro i maven Gode råd ved brug af foredragsholdere   BBQ og brillant team spirit   Uddannelse i kreativitet

Guide: Bookning af foredrag

Dansk Kursus/Konsulent Guide Dansk KursusCenter Guide www.u-u.dk www.u-u.dk

TIDSSKRIFT OM uddannelse & udvikling • UDGIVET AF PID–PERSONALECHEFER I DANMARK


VÆR RASENDE UENIG – HELT GRATIS I 2 UGER Nu er der mere at være uenig i på de lakserøde sider. I forreste linie chefredaktør Anders Krab-Johansen og debatredaktør Christopher Arzrouni. Henrik Fogh Rasmussen skriver om internationale forhold, Steen Thomsen helliger sig dansk erhvervsliv, og Thomas Bernt Henriksen holder vågent øje med økonomien. Nikolaj Gammeltoft kommenterer internationale erhvervsforhold, mens Michael Kristiansen tager sig kærligt af dansk politik.

Ring 3332 4242 eller gå ind på borsen.dk/personale og prøv Børsen gratis i 2 uger. Det giver masser af mening.

Michael Kristiansen skriver i Børsen om dansk politik


Indhold 4 6

Skandinavisk ledelse ’Fra ’Rape and Plunder’ til ’Wait and Wonder’ ’Spændstighed’ er et af kodeordene for moderne strategiarbejde. Virksomheder må være parate til at gribe de chancer, verdensøkonomien giver, lige når de er der.

10

14

18

23

BBQ og brillant team spirit Glem alt om traditionelle overlevelsesture, faldskærmsudspring og sidden i rundkreds. En ny form for teambuilding har set dagens lys – en form, der kort fortalt tager udgangspunkt i noget, vi alle kender og har et forhold til – nemlig det at grille.

Guide: Bookning af foredrag Booking bureauer 2011.

33 35 37 43

TRYK Arco Grafisk A/S, Gemsevej 4, 7800 Skive ISSN 0909-3729

ANNONCESALG

UDGIVER PID–Personalechefer I Danmark Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 27. årgang

PID: info@pid.dk

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@pid.dk

– hører det i virkeligheden fortiden til? Har du prøvet at overvære et foredrag med en halv-lunken fornemmelse i maven og en følelse af spild af tid? Har du også prøvet det modsatte? At føle dig topmotiveret og fyldt med positiv energi og lyst til forandring?

– Læs konklusioner fra en ny rapport foretaget i Danmark af Athenas Foredrag er i dag en integreret del af de fleste arrangementer, og mange mødeplanlæggere står gang på gang i situationen, hvor de skal finde en foredragsholder.

28

Marie Korsgaard MA corp.comm. mko@pid.dk

Hvad skal vi med foredragsholdere i virksomheder

Gode råd ved brug af foredragsholdere

26

REDAKTION

Leder: Tid til viden brush-up?

Jorden rundt Inspiration fra hele verden.

Uddannelse i kreativitet øger den organisatoriske udvikling Når mange virksomheder i dag påtænker at opstarte et udviklingsprojekt, så er det mere reglen end undtagelsen, at man starter med en brainstorm. Dette er et fornuftigt valg, hvis man konsulterer 80-90 procent af innovationslitteraturen, men tager man udgangspunkt i kreativitetslitteraturen, så er billedet straks anderledes.

Nyt & Noter Inspiration og snapshots fra kursus-/konsulentverdenen.

Bogmarkedet Anmeldelser af nye bøger. Brændstof til din udvikling.

Dansk Kursus/Konsulent Guide Profiler af danske kursus- og konsulentvirksomheder.

Dansk KursusCenter Guide Oversigt over de vigtigste kursuscentre i Danmark og Sydsverige.

Tidsskriftet Uddannelse & Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af PID–Personalechefer I Danmark. Medlemskab koster 2980 plus moms. Kan tegnes på tlf.: 86 21 61 11

Uddannelse & Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 395,00 pr. år excl. moms og forsendelse for to numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, HD

Uddannelse & Udvikling

3


LEDE R

Tid til viden brush–up?

Af Chairman Kim Staack Nielsen PID–Personalechefer I Danmark

Ny viden er godt for organisationsudviklingen. Vi har alle brug for en gang i mellem at blive taget ud af vores dagligdag og bruge tiden på at fylde vores faglige depoter op igen. I dette nummer af Uddannelse & Udvikling sætter vi fokus på brugen af eksterne foredragsholdere. Det kan være alt lige fra peptalk til faglig velfunderet viden. Et af de områder, som Danmark i mange år har været på forkant med i forhold til de europæiske lande, er netop investeringen i efteruddannelse af medarbejdere. Tid til fordybelse og personlig udvikling må selv i krisetider ikke nedprioriteres. Det er et spørgsmål om både at vedligeholde og at udvikle de personlige og faglige kvaliteter. Endelig må vi heller ikke glemme, at under næsten alle foredrag og kurser er muligheden for networking tilstede. Det kan være med kolleger eller andre med viden inden for samme fagområde.

4

Uddannelse & Udvikling

Vælg dine foredragsholdere med omhu. Er det til kick off, peptalk eller behovet for ny faglig viden, så forbered altid foredragsholderen, så deltagerne får det optimale ud af foredraget. Glem heller ikke at give medarbejderne mulighed for at bruge den ny tillærte viden samt at videregive deres nye viden til andre, som har behov for dette, og som ikke har deltaget i foredraget. Afslutningsvis skal det nævnes, at den opmærksomme læser sikkert har bemærket, at Uddannelse & Udvikling er blevet overtaget og nu udgives af PID–Personalechefer I Danmark. Uddannelse & Udvikling udsendes til alle PID’s medlemmer, som består af 76% private virksomheder og 24% offentlige. Samlet udsendes Uddannelse & Udvikling i 2.000 eksemplarer til danske HR-afdelinger og andre møde- og kursusbookere. God læselyst.


THE NOT SO GREAT PYRAMIDS

HVILKE PYRAMIDER BYGGER DU? Forskellen mellem ekstraordinær og middelmådig er et valg DE

VALG

til ekstraordinær produktivitet

VÆR BLANDT DE FØRSTE til at opleve vores nye revolutionerende

produktivitetsprogram De 5 ValgTM ved en præsentation i København (7/11), Århus (8/11), Ålborg (9/11), Kolding (10/11) og Odense (11/11). Alle dage kl. 09.00-11.30. LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ De5Valg.dk


K R O NIK

Skandinavisk ledelse ’Fra ’Rape and Plunder’ til ’Wait and Wonder’ Af Dan Andersen, Conmoto A/S Illustration: Niels Poulsen

6

’Spændstighed’ er et af kodeordene for moderne strategiarbejde. Virksomheder må være parate til at gribe de chancer, verdensøkonomien giver, lige når de er der. På London Business School gennemføres seminarer og uddannelser i ’Strategic Agility’ af bl.a. professor Donald Sull, der er blevet en slags ’spændstighedsguru’ sammen med Gary Hamel. Tilgangsvinklen er, at ledelsesformer og strategier er groet fast i et industrisamfunds faste rammer, og de omtænkes og indrettes efter vores tids evige ændringer af betingelser og muligheder for moderne virksomheder.

Uddannelse & Udvikling

De skandinaviske vikinger fremhæves som forbillede for ’spændstighed’. De tilpassede sig de udfordringer, de mødte og greb de muligheder, der dukkede op. De var internationale. Kvinderne sørgede for hus, hjem og næste generationer. De havde fleksibel ledelse, der vekslede mellem ledelse hjemme, på havet og i kamp. Udvikling ændrede vikingernes livsbetingelser, og de blev bønder. De begyndte at bygge huse og dyrke land, og noget af det smidige forsvandt. Årstiderne tog over og styrede deres liv, de blev lokale i deres perspektiv. Regelmæssighed blev en dyd, og spændstigheden forsvandt.


Hvad er så skandinavisk ledelse i dag? En anakronisme tilpasset til en tid, der er forsvundet eller en symbiose af styrkerne fra vikinger og bønder? Nordiske konsulentfirmaer og hjælpeorganisationer hævder, at de uden særligt besvær kan overføre skandinavisk ledelse med ideer om demokrati og konsensus til lande i Afrika. Er det nu en god eller en skræmmende nyhed? Duer skandinavisk ledelse i Afrika, fordi den er universel enestående, fordi den passer på et kontinent på vej ind i industrisamfundet, eller fordi det skandinaviske nærhedsdemokrati med rundbordssamtaler passer på afrikanske stammefolk? Er skandinavisk ledelse et eksportegnet videnaktiv? Både vikinge- og bondesamfundene var karakteriseret af mindre enheder, nærhed i beslutningsprocesser og kendskab til hinanden. Den danske landsfader Grundtvig fremhævede, at en god samtale i Danmark er kendetegnet ved fysisk nærhed, lighed mellem de involverede personer og lyst til at blive oplyst (klogere) eller hjælpe til oplyse andre. De træk ligger stadig som et fundament i skandinavisk ledelse. Karakteristika ved skandinavisk ledelse er ifølge en MandagMorgen undersøgelse: Lighed og konsensus Kollektive beslutningsprocesser Flad organisation Delegering af beslutningskompetence Medindflydelse og selvstændighed Samarbejde og sammenhængskraft Bredt funderet initiativret og -pligt Små lønforskelle Argumenter frem for formel magt – den argumenterende og autentiske leder  Autentisk CSR – mindre fokus på økonomiske resultater         

Flere undersøgelser viser, at skandinaviske virksomheder er innovative, fordi medarbejdere føler sig ansvarlige, og i den demokratiske ramme har rum og

initiativ til at være kreative og idégenerende. For så vidt Grundtvig stadig er en del af den danske kultur, understøtter den oplysende dialog netop dette. Det kunne være en fristende tanke at overføre den skandinaviske ledelse til de andre kulturer, hvor skandinaviske virksomheder har datterselskaber eller partnere; men kan det lade sig gøre? Der er en række forudsætninger, der må opfyldes for, at denne virker:  Højt uddannelses- og oplysningsniveau – medarbejderne er i stand til at praktisere og følge den skandinaviske ledelsesmodel  Lande, nationale, religiøse kulturer, der ikke foreskriver sociale hierarkier, autoritetstro, klassekampe etc.  Kollektiv og individuel ansvarlighed Det kan være vanskeligt at forstå, hvordan den skandinaviske ledelsesmodel matcher udviklingslande eller lande med stor magtdistance som i Østen. Det gør den nødvendigvis heller ikke, og det kan være en af forklaringerne på, at danske ledere i internationale sammenhænge kan have vanskeligheder med ledelse af datterselskaber og relationer til partnere. Denne form er skabt til de skandinaviske lande med afsæt i vikinger og bønder, og i Danmark stående på skuldrene af Grundtvigs arbejde med højskoler og folkeoplysning.

Mødet med andre kulturer rummer mange muligheder for at blive konfronteret med grænser af egne værdier, etik og moralske kattepiner

HRs træningsudfordring Det kan være en udfordring for HR at træne skandinaviske ledere. Vi kommer fra nogle af verdens lykkeligste samfund, ’få har for meget og færre for lidt’, og vi er nogle af verdens mest innovative folk. Så hvorfor skulle vi være ydmyge over for andre kulturer?

Uddannelse & Udvikling

7


“HR må både tilføje viden om de fremmede kulturer men også træne, at ’hvordan’-spørgsmål måske er mere farbare end ’hvorfor’-spørgsmål”

Det er et billede af HRs dilemma. ’Hvordan pynter I grantræet?’ ’Når børnene sover, gør de voksne det lillejuleaften, så får de sig en god snak om livet imens.’ ’Hvordan går I rundt om træet?’ ’Vi holder hinanden i hånden og synger julesange’ ’Spændende! Hvor mange sange synger I?’ ’Vi synger til, at alle har fået sunget deres yndlingssang.’ Stemningen er radikal anderledes nu, og juleaften bliver sikkert hyggelig.

Det er ikke nemt for HR at skabe respekt om kulturer i Afrika eller andre udviklingsområder, de skal jo bare gøre som os, så kommer de også på den grønne gren. HR må skabe forståelse for dette, måske! Træningen af medarbejdere, der drager ud i verden, hviler tungt og tydeligt på Hofstedes forskning om kulturelle kendetegn for forskellige internationale kulturer. Det giver god mening og oftest et hjælpende klarsyn på andre landes ’mærkelige’ adfærd og ritualer, men måske har denne indgang også givet HR en vinkel på træningen af medarbejdere, der står i vejen for at få ’det til at glide’ i de fremmede kulturer for skandinaviske medarbejdere. Der kan blive brugt megen god tid på at forklare, hvorfor de andre er, som de er, og hvorfor det giver os udfordringer (problemer, vil de, der lever i det, sikkert kalde det). Det er en god anderkendt industrisamfunds-indfaldsvinkel til mange ting i livet, at vi skal forstå for at kunne handle fornuftigt. Men er det nu rigtigt og i så fald, hvad er det, vi skal forstå? Hvordan ville en inder reagere en dansk juleaften med denne indfaldsvinkel? Han ville stille en række forståelsesspørgsmål, som de fleste af os ikke kunne svare på. ’Hvorfor går i rundt om et pyntet grantræ og synger?’ … fordi det gør vi?’ ’Hvorfor er det ikke et birketræ, dem har I da mange flere af?’ ’… fordi det skal være et grantræ? (tænkende: tumpe, det ved enhver da!). ’Hvorfor ligger gaverne under træet, de gamle i familien kan jo ikke nå dem?’ og så videre, indtil danskeren eksploderer og ophidset råber, ’Nu holder du! Du forstår ingen ting; men du skal ikke ødelægge vores juleaften med at udstille din uvidenhed, for så kan jeg også begynde at stille dig spørgsmål. For eksempel kan du forklare mig, hvorfor I har hellige køer, hvorfor er det ikke rotter, dem er der da mange flere af! Så hold din mund og nyd vores jul som os!’

8

Uddannelse & Udvikling

HR må både tilføje viden om de fremmede kulturer men også træne, at ’hvordan’-spørgsmål måske er mere farbare end ’hvorfor’-spørgsmål. Dybest set er ’hvorfor’ ligegyldigt, da det er ’hvordan’ svar, der får dagligdagen til at glide. Hvordan beslutter I her i jeres område i Indien, hvordan ved I, når en beslutning er truffet, eller hvordan kan man være sikker på, at alle forstår det, vi har besluttet?


Det eneste vigtige ’hvorfor’-spørgsmål, der skal bevares, er det Edgar Scheinske ’Hvorfor reagerer jeg sådan på det, jeg oplever? Hvad er det ved mig, der er anderledes?’ Det er vejen til selverkendelse og større forståelse af sig selv, og det er ikke en dum vej at betræde i samarbejde med andre kulturer. Selvfølgelig rummer mødet med andre kulturer mange muligheder for at blive konfronteret med grænser af egne værdier, etik og moralske kattepiner. Men i stedet for at gribe til den skandinaviske pegefinger ’Vi ved (er) bedst’ og nedgøre de andre, bør HR træne ydmyghed og tålmod til først at forstå ’hvordan’ og derefter måske ’hvorfor’. Det interessante er, om den skandinaviske ledelse matcher kravet om en sådan spændstighed i den internationale verden. Ruller vikingeblodet stadig, eller er vor ledelsesstil blevet sat?

Bagsiden af medaljen Der er bagside af medaljen eller tunge sorte skyer, der kan true den lyse himmel for skandinavisk ledelse:  

 

Det tager tid at beslutte – alle skal ”overtales”– og det skal give mening for den enkelte Fraværet af Killer Instinct – Det ligger ikke i den skandinaviske kultur at gå til frontalt angreb på fjenden, som det gør i andre kulturer (og for vikingerne) Vores samarbejdspartnere skal acceptere og respektere ”the name of the game”, det vil sige vores måde at se verdenen. Det kan være vanskeligt, da skandinavere kan opfattes autonome og besværlige, fordi vi altid har et nyt forslag og mangler respekt’ for autoriteter Vi risikerer, at resten af verden arbejder, handler og agerer, mens vi sidder i rundkreds og arbejder med at skabe konsensus Vi opfattes blødsødne og godtroende på de internationale markeder Vi opleves utroværdige, fordi vi kan vende problemstillinger efter de er besluttet

 Mangel på kontrol à reaktionstid, kvalitet, pålidelighed, ensartet kommunikation etc.  Autentisk CSR – mindre fokus på økonomiske resultater, der kan opleves uhensigts mæssigt i lande, hvor ’money is the king’

Ruller vikingeblodet stadig, eller er vor ledelsesstil blevet sat?

Genopfind skandinavisk ledelse Er den skandinaviske ledelse et produkt af den tid, vi har gennemlevet fra vikinger over bønder til vore dages samfund? Hvad kommer først ledelse eller samfund? Hvis den skandinaviske ledelse er et reaktivt svar på ledelsesbehovet i vores lande, så har vi en udfordring. Det er den udfordring, Gary Hamel taler om i sin bog om ’The Future of Management’, hvor han argumenterer for, at ledelse må omtænkes og forlade sine rødder, der hviler dybt i industrisamfundet. Grundlaget matcher ikke de udfordringer virksomheder og organisationer står overfor i dag. Donald Sull vil bifalde, at de ’gamle’ ledelsesmodeller ikke rækker til at skabe den spændstighed, det kræves i en stadig foranderlig verden. Det tyder på, vi må genopdage vores vikingestil med smidighed over for internationale udfordringer. Det er der et godt grundlag til. Vi kan begynde med en god grundtvigsk dialog om, hvordan vi flytter os væk fra det, vi er eller hen til det, vil skal være. Oplysning, ligeværd og nærhed går forhåbentlig aldrig af mode. Vi må genopfinde en ledelse, der passer på tidens udfordringer, så hvad kommer efter vikingerne, der blev bønder?

Ledelse må omtænkes og forlade sine rødder, der hviler dybt i industrisamfundet

Uddannelse & Udvikling

9


T E M A : Foredrag & arrangementer

Hvad skal vi med foredragsholdere i virksomheder – hører det i virkeligheden fortiden til?

Af Anne Lene Bjerregaard, Performance Development Manager, Aalborg Portland A/S

Har du prøvet at overvære et foredrag med en halv-lunken fornemmelse i maven og en følelse af spild af tid? Har du også prøvet det modsatte? At føle dig topmotiveret og fyldt med positiv energi og lyst til forandring?

Det er menneskets natur at ville hente De fleste af os har igennem vores arbejdsliv velsagtens oplevet begge dele, og vi kender derfor til betydningen af, at vores udvalgte foredragsholdere vækker den begejstring og motivation, som dels er forventet, men som også understøtter det budskab, vi gerne vil have frem i en given sammenhæng eller proces. Som ansvarlig for uddannelse og udvikling i virksomheden står man som en slags garant for, at de leverandører, man hyrer ind til givne udviklingsprogrammer- eller aktiviteter, har den fornødne viden og professionalisme, og at de matcher virksomhedens kultur og værdisæt. Hvilken HR-chef eller uddannelsesansvarlig har ikke prøvet at stå på sidelinjen og krumme tæer til et foredrag, man selv har arrangeret? Det skaber naturligvis erfaring og læring, men det kan samtidig have katastrofale følger for et igangsat og dyrt uddannelsesforløb, fordi laveste fællesnævner for niveauet dermed kan være forudindtaget, allerede inden festen er startet – som nogen siger, så er godt begyndt, halvt fuldendt!

Hvorfor gør vi det igen og igen? Har foredragsholdere overhovedet længere nogen værdi, og hører det i virkeligheden

10

Uddannelse & Udvikling

inspiration til forandring og at ville begejstres

de glade 80’ere til, hvor konsulentfirmaer og overheadsprojektere havde kronede dage? Der var engang, hvor det at samle folk i en festsal til en kort, formel tale var nok til at skabe fokus og motivation. I takt med at underholdningsindustrien har fået et stadigt større tag i os, har vi igennem tiden ladet os begejstre lige fra at kunne gå på ild og hamre træplader over med de bare næver til at gå i munkeklostre og filsofere over livets store spørgsmål. Men hvad bliver det næste? Og kan vi blive ved med at finde værdi i at høre om gammel vin på nye flasker? Med mange udviklingsprogrammer bag mig i flere store internationale virksomheder har spørgsmålet om, hvorfor vi gør det igen og igen trængt sig på. Vi går til foredrag, hører peptalks og forskellige livshistorier og tænker: jo, men meget af det har jeg vel hørt før! Men det er menneskets natur at ville hente inspiration til forandring og at ville begejstres. Vi har brug for rollemodeller, som kan bane vejen


I 2009 brugte Anne Lene Bjerregaard Karen-Marie Lillelund i forbindelse med en kultur- og værdiproces i DONG Energy

for, at alt er muligt med viljens magt, og at du alene sætter begrænsningerne. Gammel vin på nye flasker er nødvendigt, fordi et enkelt budskab en enkelt gang sjældent er nok til den store beslutning om forandring. De fleste af os har behov for repetition og velmenende skub til at få os igang, og hvis vi tilmed kan opleve variation og fornyelse omkring et emne, vil motivationen få endnu et positivt skub. Som ung HR-konsulent var mit mantra, at sålænge HR-afdelingens egne kompetencer kunne varetage samme viden og formidling, måtte det være at foretrække for alle parter. HR fik imidlertid aldrig den samme anerkendelse og respekt, som dygtige eksterne foredragsholdere fik, og hvorfor forholdt det sig egentlig sådan? Min erfaring er, at vigtige budskaber ofte får større effekt, når de høres fra eksterne og ikke interne ressourcer. Det skyldes blandt andet mulige fordomme, forudindtagelser eller tidligere erfaringer med en

kollega, som gør, at åbenheden for viden og ny læring ikke er optimal. Mon ikke de fleste HR-entusiaster har prøvet – uden at trænge igennem – at kommunikere et budskab om forandring til ledelsen, hvorefter samme budskab leveret af en ekstern trænger lige igennem lystavlen. Det er her, hvor den sociale intelligens i HR skal prøves af: handler det om promovering af egen viden og kompetencer, eller handler det om at sætte målet i et større perspektiv og dermed sikre, at budskabet fremfor alt kommer igennem.

Peptalks her og dér – skaber det værdi, eller virker det kun for en kort tid? Mange har igennem tiderne stillet store spørgsmålstegn ved, hvorvidt peptalks og foredrag skaber værdi især på den lidt længere bane. Vi kender vel alle til at overvære en begejstret og engageret taler og umiddelbart lade sig rive med i farten. Vi lover os selv guld og grønne skove for det liv og den foran-

Uddannelse & Udvikling

11


T E M A : Foredrag & arrangementer “Min erfaring er, at vigtige budskaber ofte får større effekt, når de høres fra eksterne og ikke interne ressourcer” 

dring, vi nu kommitter os til, men der går ikke længe, før effekten af de velmenende løfter aftager. Men hvilken værdi skaber det så? Forskning har vist, at motiverede medarbejdere performer bedre, og at der er en klar sammenhæng mellem organisationens sociale kapital og dens arbejdsmiljø, produktivitet og sygefravær. Der findes mange måder, hvorpå en virksomhed kan øge dens sociale kapital. Nogle af dem findes i skabelsen af sociale netværk, hvor tillid, gensidighed, information og samarbejde i et givent team eller i en hel organisation opstår. En investering i social kapital gennem proaktiv ledelse, team-aktiviteter, højt informationsniveau eller simpelthen bare peptalks, der lægger op til et godt grin med kollegerne og måske nye sociale relationer, kan altså betale sig. Følges dette op som en fast og kontinuerlig del af virksomhedens generelle ledelse, vil mange mene og kunne dokumentere, at der tilmed også er penge at hente på bundlinjen. En amerikansk undersøgelse fra Corporate Leadership Council™ har vist, at dårlig performance hvert år koster USA alene omkring 105.5 mia. dollars. Med lidt simpel hovedregning vil en mindre investering i social kapital i virksomheder sandsynligvis give et betragteligt bidrag til den amerikanske finansielle krise, som i øjeblikket må siges at have brug for maksimal bevågenhed. I forbindelse med et kultur- og værdiprojekt i min tid hos DONG Energy blev en lang række ledelses- og medarbejderaktiviteter sat i søen. Formålet var at øge motivation og performance. Til at understøtte programmerne blev en række foredragsholdere engageret som inspiration og morskab for alle. Over en 2-årig periode faldt den gennemsnitlige personaleomsætningsprocent fra 14,2 til 9,6 og i den årlige trivselsmåling steg index (på en skala fra 0-100) fra 64 til 76.

Anne Lene Bjerregaard, Performance Development Manager, Aalborg Portland A/S

12

Uddannelse & Udvikling

TeliaSonera i Danmark igangsatte for år tilbage et 2-årigt ambitiøst lederudviklingsprogram. Som kick-off til selve programmet blev en ekstern og kendt foredragsholder


Vælger du den helt rigtige foredragsholder, skaber du hurtige og lette points i din organisation

også inviteret. Det skabte en bølge af positiv reklame og energi for forløbet, og det var et humoristisk indlæg, som var med til at skabe relationer på tværs af afdelinger. Efter blot halvandet år var trivselsmålingen for virksomheden omkring motivation steget med 15%. Det er unægteligt svært at bevise, hvorvidt netop disse aktiviteter har været årsag til den positive udvikling, men det har helt givet bidraget til bundlinjen i et eller andet omfang.

I 2008 brugte Anne Lene Bjerregaard Alexander Kjerulf i forbindelse med Kick-off dage for en kultur- og værdiproces i DONG Energy

Hvordan vælger du dine foredragsholdere med ro i maven? Min erfaring er, at vælger du den helt rigtige foredragsholder, skaber du hurtige og lette points i din organisation. Du bliver som HR-chef eller uddannelsesansvarlig husket for noget godt og positivt. Sker det omvendte – at du vælger uheldigt og helt ved siden af – bliver du også husket men næppe for noget godt, og det tager tid at ryste oplevelsen ud af medarbejdernes hukommelser igen. Men hvordan vælger man rigtigt første gang? Først og fremmest er det vigtigt at bruge sin empati og situationsfornemmelse til at vurdere, hvorvidt vedkommende overhovedet passer ind i virksomhedens kultur og værdisæt både som person og som faglig ekspertise. Dernæst er det afgørende, at foredragsholderen har sat sig ind i, hvad det er for en virksomhed, han/hun taler til. Hvilken vision og hvilke mål har virksomheden, og hvordan passer det iøvrigt med netop dét budskab, man vil have frem. Det er derudover altid en god idé at checke referencer fra andre virksomheder, han/hun

Vi har brug for rollemodeller, som kan bane vejen for, at alt er muligt med viljens magt

har holdt foredrag for. Mener de, at det har skabt værdi, og er der blevet talt positivt om det blandt medarbejderne, så kan man ofte med rimelig ro i maven sige ja tak til at lade sig inspirere. Sidst men ikke mindst kan det være yderst nyttigt at gennemgå foredraget i punkter og spørge ind til, hvordan de forskellige emner bliver underbygget og hvilken viden, der ligger til grund for foredraget. På den måde undgåes samtidig ubehagelige overraskelser, som man på det faglige område ikke synes, man kan stå inde for.

Uddannelse & Udvikling

13


T E M A : Foredrag & arrangementer

Gode råd ved brug af foredragsholdere – Læs konklusioner fra en ny stor rapport foretaget i Danmark af Athenas

Foredrag er i dag en integreret del af de fleste arrangementer, og mange mødeplanlæggere står gang på gang i situationen, hvor de skal finde en foredragsholder. Det kan være til et medarbejder-seminar, en konference for ledere eller medarbejdere, kundearrangementer, fyraftensmøder, til kurser og uddannelser, årsfester, generalforsamlinger og kulturelle aktiviteter.

Af Søren Kristensen, Athenas

Til trods for de mange nedskæringer igennem krisen, så forventer hele 18,9% af foredragskøberne, at de i 2011 vil købe flere foredrag end i 2009

14

Uddannelse & Udvikling


Hos Athenas arbejder vi til daglig med formidlingen af foredragsholdere, og vores berettigelse kommer forhåbentlig ved at kunne hjælpe virksomheder og organisationer med at kende til både mødeplanlæggernes og foredragsholdernes verden og realiteter. Athenas foretog derfor for nogle måneder siden den første og største undersøgelse af sin art – en spørgeundersøgelse med mere end 1,300 respondenter – fordelt mellem foredragsholdere og mødeplanlæggere rundt i hele landet. Formålet med rapporten var blandt andet at give foredragskøbere en større indsigt, så de var bedre rustet til opgaven – hvad kan man lære af andre arrangører, og hvordan tænker foredragsholderne egentlig?

Konklusioner fra undersøgelsen Vi har i denne artikel prøvet at samle nogle få af disse konklusioner, som vi håber, at du kan bruge i dit arbejde med foredragsholdere. Der købes årligt mange, mange tusinde foredrag over hele landet, og især gode foredragsholdere scorer igen og igen som nogle af de højest rangerede aktiviteter ved møder. 14,9% af alle foredrag i Danmark købes ifølge undersøgelsen direkte af HR-afdelinger, så der er et tydeligt ønske fra mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner om at være med til at udvikle medarbejdere igennem blandt andet foredrag. Til trods for de mange nedskæringer igennem krisen, så forventer hele 18,9% af foredragskøberne, at de i 2011 vil købe flere foredrag end i 2009 mens kun 11,6% forventer, at de vil købe færre foredrag. Den positive udvikling bliver noget tydeligere, når man spørger til længere ud i fremtiden. Her mener 27,2%, at de i 2015 vil købe flere foredrag, hvor kun 10,6% tror på færre.

47% forventer, at virkningen af et foredrag kan ses flere år efter afholdelsen

14,9% af alle foredrag i Danmark købes ifølge undersøgelsen direkte af HR-afdelinger

Men hjælper disse foredrag så? Er der en værdi i de mange penge, der årligt bruges på foredragsholdere? 71% af køberne forventer, at brugen af en foredragsholder fra en begyndelse giver en kortsigtet effekt. 47% forventer, at virkningen af et foredrag kan ses flere år efter afholdelsen. Selv for os var resultatet meget højt – at mødeplanlæggerne forventer en virkning især hos medarbejdere flere år efter et 1-2 timers foredrag. Foredragsholderne selv har (naturligt nok) en klar forventning om, at deres foredrag giver en effekt på kort sigt. Og faktisk forventer hele 65,4% af foredragsholderne, at deres foredrag har en virkning adskillige år efter afholdelsen.

Det optimale foredrag Nu til en skitsering af det optimale foredrag – fortalt igennem ønskerne fra mødeplanlæggerne og foredragsholderne. Det er 45-90 minutter langt, foredragsholderen stiller spørgsmål til salen, men spørger ikke deltagere, der ikke har markeret. Der er mulighed for en samlet spørgerunde efter arrangementet, og foredragsholderens vigtigste egenskab er evnen til at inspirere – endog vigtigere end selve formidlingen af emnet. Derimod deler vandene sig, når det kommer til brugen af PowerPoint præsentationer! Hvordan er vi så kommet frem til dette ”optimale” foredrag? Langt hovedparten af køberne, nemlig 81% mener, at et foredrag optimalt varer mellem 45-90 minutter. Interessant er det, at hele 94% af køberne gerne ser, at der er mulighed for spørgsmål efter foredraget. Foredragsholderne efterlever dette til fulde. 94,7% af foredragsholderne giver som udgangspunkt deltagerne mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget. Foredragskøbernes kommentarer hertil viser tydeligt, at de gerne vil have mulighed for spørgsmål, men at disse skal styres stramt fra foredragsholderens side. 48% af foredragskøberne oplyser, at de som udgangspunkt foretrækker, at en foredragsholder bruger PowerPoint præsentation eller lignende i deres foredrag. Blandt foredragsholderne benytter 71% sig som udgangspunkt af PowerPoint. I spørgsmålet om dialogen imellem foredragsholder og køber fik vi følgende tilbagemelding – 94% af køberne mener, at dialogen med foredragsholderen FØR foredraget spiller en rolle. Foredragsholderne er helt enige i denne vurdering. 93,5% af foredragsholderne fortæller, at de ”altid” eller ”for det meste” taler med køberen inden foredraget. Generelt er foredragsholderne tilfredse med den information,

Uddannelse & Udvikling

15


de får forud for et foredrag. Både foredragsholdere og købere er enige om vigtigheden i, at et foredrag tilpasses. Derimod er der meget lidt opfølgning både blandt foredragsholdere og købere. Det er ærgerligt og desværre jo næsten modstridende med forventningen om, at foredragets indvirkning skal kunne ses flere år frem.

Fremtidens foredrag Men er det så også sådan, foredragene vil se ud i fremtiden, eller vil vi i stedet se foredrag præsenteret online over hele verden? Det er altid svært at spå om fremtiden, men skal man tro både foredragsholdere og arrangører, så ser det ikke sådan ud. De ser nemlig alle et foredrag som en oplevelse, et møde,

89,4% mener ikke, at online foredrag erstatter de ”rigtige foredrag”

Hele 92,8% af foredragskøberne er helt eller delvis enige i, at rigtige foredrag er online foredrag overlegne

nærvær og interaktion. Hele 92,8% af foredragskøberne er helt eller delvis enige i, at rigtige foredrag er online foredrag overlegne. 89,4% mener ikke, at online foredrag erstatter de ”rigtige foredrag”, og blandt foredragsholderne tror kun 0,4% af dem, at online foredrag vil overtage de almindelige foredrag. For både købere og foredragsholdere gælder det, at den menneskelige kontakt i forbindelse med et foredrag er af afgørende betydning. 91,5% af køberne er så heldigvis til gengæld ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med kvaliteten blandt foredragsholdere. Blot 1,1% mener ikke, at kvaliteten blandt danske foredragsholdere er tilfredsstillende. Det er også set i forhold til evalueringer i udlandet højt, og mange danske foredragsholdere får da også endog meget høje karakterer i sammenligning med deres kollegaer i udlandet. Dette er jo meget godt – desværre har 9,0% af kunderne også oplevet, at en foredragsholder er udeblevet fra et foredrag. Det er en rigtig kedelig statistik, som ikke gør arbejdet som arrangør nemmere.

Hvornår bliver foredragene så afholdt rundt i landet? Det kan måske hjælpe dig som arrangør til enten at finde de mest populære tidspunkter eller netop at prøve at undgå disse. Den mest populære periode for afholdelse af foredrag er uden tvivl ”september-oktober” efterfulgt af ”marts-april”. At september og oktober er de mest bookede måneder kommer ikke som en overraskelse. Det er sammen med første halvdel af november en tid, hvor mange organisationer, virksomheder og offentlige institutioner ligger både konferencer, personaleseminar, kundemøder, åbne arrangementer og ikke mindst generalforsamlinger. Vær derfor opmærksom på, at der kan opstå hård konkurrence om deltagernes tid på dette tidspunkt og især i de større byer.

16

Uddannelse & Udvikling


Det bringer os slutteligt til selve køberne af foredragene Mere end 70% af de mødeplanlæggere, der deltog i undersøgelsen køber kun foredrag på ad hoc basis. Så vi har at gøre med en transaktion, der i flertallet af tilfælde er kendetegnet ved, at køberne ikke er vant til det. Det stiller store krav til dialogen imellem køber og foredragsholder. For hvordan kan forventningerne ellers afstemmes? I de internationale større organisationer og virksomheder ser man typisk flere ansatte, der kun sidder med mødeplanlægning og indkøb af foredragsholdere – dette er ikke udbredt i Danmark. Hvis vi ser på de sidste år, så er der dog for os ikke nogen tvivl om, at der er foregået en professionalisering af foredragsmarkedet. Dette gælder for både foredragsholdere og for køberne, som også udviser en større kræsenhed end tidligere. Forhåbentlig har du fået mere viden om det danske foredragsmarked, som du kan bruge – selvom dette naturligvis kun er et udpluk af undersøgelsen. Ønsker du yderligere information, kan du få tilsendt alle konklusionerne ved at skrive til kontakt@athenas.dk

94% af køberne mener, at dialogen med foredragsholderen FØR foredraget spiller en rolle

Foredragsholderens vigtigste egenskab er evnen til at inspirere – endog vigtigere end selve formidlingen af emnet

Uddannelse & Udvikling

17


T E M A : Foredrag & arrangementer

BBQ og brillant team spirit Glem alt om traditionelle overlevelsesture, faldskærmsudspring og sidden i rundkreds. En ny form for teambuilding har set dagens lys – en form, der kort fortalt tager udgangspunkt i noget, vi alle kender og har et forhold til – nemlig det at grille. Grillproducenten Weber har med grillskolen Grilleriet succes med at arrangere teambuildingkurser for virksomheder – kurser, der handler om mere end kul og krydderier.

Af Grilleriet

Spol tiden fire år tilbage. Her begynder historien om Grilleriet – en historie om en pludselig idé, som er vokset sig større, end folkene bag egentlig havde regnet med. En idé, der hurtigt viste sig at være perfekt for firmaer og virksomheder, der gerne vil ryste sit personale bedre sammen. En idé ved navn Grilleriet.

En særlig oplevelse Det var tilbage i 2007, at direktørerne for Weber-Stephen Nordic Michael Jensen og Jens Bindslev fik en vision om at skabe et sted, hvor forhandlerne af det amerikanske grill-ikon kunne uddannes, så de vidste præcist, hvordan grillene virker ude i baghaven. Som sagt, så gjort. Det første Grilleriet i verden så dagens lys – lige ved Webers nordiske hovedkvarter i Aalborg. 1100 kvadratmeter med alt fra auditorium og lounge til dining room, køkken og grillpavilloner.

”Det er både virksomheder, personaleforeninger, organisationer og så videre, der kommer på Grilleriet for at teambuilde,” forklarer Anders Jensen, manager på Grilleriet København

18

Uddannelse & Udvikling

”Vi fandt ret hurtigt ud af, at folk, der kom her, fik en oplevelse, de ikke var vant til. De fik nogle tips og tricks til grillen derhjemme – og prøvede eksempelvis at kæmpe mod hinanden for at skabe den lækreste grillret,” fortæller Martin Mygdam, der har været manager på Grilleriet Aalborg siden begyndelsen. Netop madlavningen ved grillen og konkurrencemomentet viste sig at være den perfekte måde at ryste folk sammen, og inden længe stod det klart, at der var flere muligheder i Grilleriet, end man lige havde regnet med.


”Når vi teambuilder, sker det typisk ved, at vi først fortæller lidt om grillens opbygning og giver nogle tips og tricks. Så bliver folk delt ind i grupper, og så går vi i køkkenet og går i gang med at lave maden,” forklarer Anders Jensen, manager på Grilleriet København


Vidste du … … at amerikaneren George Stephen fik idéen til Webergrillen ud fra en havbøje?

Der går sport i grillerierne Omkring 10.000 gæster har allerede været på Grilleriet i år, og kalenderen rummer masser af teambuildingkurser for forskellige virksomheder og organisationer. I februar 2011 åbnede Weber-Stephen Nordic derfor endnu et dansk Grilleriet – denne gang på Amerikakaj i København i et gammelt, istandsat pakhus med højt til loftet og masser af sjæl. ”Det er både virksomheder, personaleforeninger, organisationer og så videre, der kommer på Grilleriet for at teambuilde. Når vi teambuilder, sker det typisk ved, at vi først fortæller lidt om grillens opbygning og giver nogle tips og tricks. Så bliver folk delt ind i grupper, og så går vi i køkkenet og går i gang med at lave maden,” forklarer Anders Jensen, manager på Grilleriet København. Holdene konkurrerer om at skabe de lækreste retter – mad de efterfølgende nyder sammen i Grilleriets dining room. Med på sidelinjen er Grilleriets grillmestre og personale, som lever af at undervise folk i, hvordan Webergrillen skal håndteres. Udover Martin Mygdam og Anders Jensen, der begge er grillentusiaster ind til benet og i øvrigt slår deres folder på Det Danske Grilllandshold, så består Grilleriets team blandt andet af en håndfuld dygtige kokke og to sommeliere (vintjenere, red.).

glas god rødvin ved grillen, så der går sport i at skabe det bedste resultat. Og så opstår der ægte team spirit.”

Indbegrebet af hygge Siden begyndelsen tilbage i 2007 er der åbnet flere Grillerier over hele verden. Frankrig, Tyskland, USA og Finland er nogle af de lande, der også er hoppet på dillen med grillen, og her bygger koncepterne også på den danske idé. En tur gennem Grilleriet i både København og Aalborg fører dig gennem loungen og baren med plads til hygge, ind i auditoriet, hvor der er kameraer i loftet til at filme ned i grillene, så du som gæst kan se de mindste detaljer, videre til det opdækkede dining room, så på opdagelse i show roomet, hvor der kan sparkes grilldæk – og endelig lander du i køkkenet og siden foran de lange rækker af Webergrill. Mens man i Aalborg griller udenfor i hyggelige pavilloner, er Grilleriet København det eneste sted i Danmark, hvor man må grille indendørs.

”For os er grill en passion – og det er dét, der er vores drivkraft. Grillning er en livsstil, og måske er det egentlig ikke så underligt, at Danmark i dag er det land i verden, hvor der er flest grill per husstand. Vi elsker at hygge os – og grillen er indbegrebet af hygge. Det kan man også mærke på de gæster, vi har – uanset om de selv står ved grillen derhjemme eller ej, … at Grilleriet findes i både Danmark, Frankrig, USA, så kaster de sig Tyskland og Finland? altid ud i det,” fastslår Anders Jensen.

”Folk oplever, hvor let det er at grille, og hvor mange muligheder de har. Alle har et forhold til dét at grille – de fleste har jo en grill hjemme i baghaven, så folk kan nemt forholde sig til det. Og det gælder, uanset om de vælger at lave gourmetmad på grillen eller eksempelvis traditionel American barbecue,” fortæller Martin Mygdam og tilføjer: ”Der sker noget med folk, når de kommer ind i køkkenet og skal lave mad sammen med kollegerne. Vi danskere elsker at hygge os med et

20

Uddannelse & Udvikling

Vidste du …


T E M A : Foredrag & arrangementer

Vidste du … … at Grilleriet er Webers officielle grillskole? Holdene konkurrerer om at skabe de lækreste retter. Med på sidelinjen er Grilleriets grillmestre og personale, som underviser folk i, hvordan Webergrillen skal håndteres.

”God is watching … … so give him a good show!” Dét citat havde opfinderen af Webergrillen, George Stephen hængende på sit kontor – og det er den leveregel, Grilleriet arbejder ud fra. Her er ingen standardarrangementer, for folkene bag Grilleriet føler, det fungerer bedst at skræddersy hvert arrangement sammen med den enkelte kunde. ”Nogle vil gerne have ren teambuilding, mens andre knytter det sammen med møder og opgaver, der skal løses. Der er også dem, der gør brug af muligheden for at krydre det hele med en vinsmagning eller en anden specialevent – det er vidt forskelligt, hvad der virker for det enkelte firma. Personaler er forskellige og har forskellige

behov, så det forsøger vi at leve op til,” siger Martin Mygdam og får opbakning af kollegaen: ”Det, vi hører fra virksomhederne, er, at de føler, at det er en unik oplevelse, de får. En anderledes måde at ryste folk sammen – en måde, hvor alle kan være med og få noget ud af det. Folk hygger sig og snakker på kryds og tværs. Og så får de noget med sig hjem – det er noget af det, vi gør rigtig meget ud af. Der er både noget, de kan bruge i fællesskabet på arbejdspladsen, og noget de kan gøre brug af hjemme i baghaven,” siger Anders Jensen og tilføjer med et smil: ”Vi udklækker jo små hold af vaskeægte backyard heroes hver dag her på Grilleriet.”

FAKTA OM GRILLERIET Danske afdelinger: København og Aalborg Åbnet: København i 2011, Aalborg i 2007 Faciliteter: Lounge, Bar, auditorium, showroom, mødelokaler, køkken, dining room, mulighed for ball room, gourmetbutik, vinrum, grillpavilloner, gårdhave Aktiviteter: Teambuildingkurser, mødeaktiviteter, seminarer, produktlanceringer og andre events for firmaer, organisationer og foreninger, forhandlerkurser, virksomhedsbesøg, kurser for Weber Klubbens medlemmer etc. Web: www.grilleriet.dk

22

Uddannelse & Udvikling


Guide: Bookning af foredrag 24

Booking bureauer 2011

Dansk Rekrutterings- og Outplacement Guide

Uddannelse & Udvikling

23


Booking bureauer 2011

ARTE Booking ApS

ArtPeople | ArtPeople Booking

Rugvænget 21A 2630 Taastrup

Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tlf. 38 48 14 00

Tlf. 33 11 33 11

booking@artebooking.dk

booking@artpeople.dk

www.artebooking.dk

www.artpeople.dk

Bookinghuset Chr. Winthers Vej 28 7000 Fredericia

Coachforum Seminars ApS Foredrag og foredragsbooking

Tlf. 75 91 00 86

Skårupørevej 49 5881 Skårup

info@bookinghuset.dk

Tlf. 70 23 28 24

www.bookinghuset.dk

info@coachforum.net

Athenas Vestergade 63, 2. sal 5000 Odense C Tlf. 35 11 21 31 kontakt@athenas.dk www.athenas.dk

Danish Music Agency ApS Skt. Hans Torv 26 2200 København N Tlf. 35 24 02 75 info@damu.dk www.damu.dk

www.coachforum.net

24

Dansk Artist Forbunds Formidling

Dansk Musik & Showbooking

Danish Entertainment

Dronningensgade 68 1420 København K

Dannebrogsgade 4 8700 Horsens

Hulemosevej 20 4760 Vordingborg

Tlf. 33 32 66 86

Tlf. 75 62 36 66

Tlf. 25 14 26 25

formidling@artisten.dk

mail@dmsbooking.dk

info@danish-entertainment.dk

www.danskartist.dk

www.dmsbooking.dk

www.danish-entertainment.dk

eventzonen.dk

Foredragsportalen

Forfatter foredrag

Liljekonvallen 32 7500 Holstebro

Thyvej 8, st.tv. 2720 Vanløse

Tlf. 35 12 12 99

Tlf. 30 22 24 44

Tlf. 60 77 68 22 – 20 64 89 65

support@eventzonen.dk

info@foredragsportalen.dk

eventzonen.dk

www.foredragsportalen.dk

Uddannelse & Udvikling

info@forfatterforedrag.dk www.forfatterforedrag.dk


MusikEvent ApS

Nyt Potentiale

Vestergade 48F 8000 Århus C

Åbakkevej 6 Postbox 97 7700 Thisted

Tonsbakken 16-18 2640 Skovlunde

Tlf. 86 16 00 44 info@himmelstrupogco.dk www.himmelstrupogco.dk

plan4u aps Kildemosevej 26 3060 Espergærde Tlf. 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk

Tlf. 70 217 317 www.musikevent.dk www.foredrag.dk www.erhvervsforedrag.dk

RW Production & Management Centrumpladsen 2, 1. 5750 Ringe Tlf. 70 26 16 78 www.rwproduction.dk

StrongMind ApS

Supreme-booking

Bernhard Bangs Alle 3, 4.sal 2000 Frederiksberg

Ormstrupvej 12 8850 Bjerringbro

Tlf. 70 27 50 97

Tlf. 40 94 83 83

salg@strongmind.dk

mail@supreme-booking.dk

www.strongmind.dk

www.supreme-booking.dk

TeamSmart

Taleforum Danmark

Bjælderbæk 2, 1.th. 6000 Kolding

Hammerensgade 1 1267 København K

Tlf. 28 43 60 28

Tlf. 70 20 33 90

www.teamsmart.dk

info@taleforum.dk www.taleforum.dk

Guide : Bookning af foredrag

Himmelstrup & CO

Tlf. 44 92 61 00 info@nytpotentiale.dk www.nytpotentiale.dk

Speakers Club Landskronagade 56C 2100 København Ø Tlf. 33 31 89 81 info@speakersclub.dk www.speakersclub.dk

Tajmer Booking & Management Søndre Allé 17 4600 Køge Tlf. 46 15 37 00 tajmer@tajmer.dk www.tajmer.dk

Underholdningsbureauet Liljekonvallen 32 7500 Holstebro Tlf. 70 20 11 13 info@topunderholdning.dk www.topunderholdning.dk

Uddannelse & Udvikling

25


Jorden Rundt

Digital Rekruttering: Sociale medier

Mænd søger stabilitet – Kvinder søger fleksibilitet En australsk undersøgelse viser, hvad mænd og kvinder lægger vægt på, når det gælder arbejde. Mænd bestræber sig på at få: - Mulighed for karriereudvikling - Stabil økonomi - Stærk ledelse - Vellidt og kendt brand - Langsigtet jobsikkerhed Kvinder bestræber sig på at få: - Fleksibelt arbejdsmiljø - Stærk virksomhedskultur - Belejlig beliggenhed - God balance mellem arbejds- og fritidsliv - Gode lærings- og udviklingsmuligheder

LinkedIn’s fordele i arbejdsmiljøet kan have en omfattende effekt, selvom undersøgelser har vist, at det ikke er nået dertil endnu. Debatten om sociale medier i forretningssammenhænge er blusset op omkring den professionelle networking-site LinkedIn, som snart er klar til at afsløre nye redskaber til brugen af rekruttering af nye medarbejdere. Efter sigende vil LinkedIn lancere et forbedret værktøj til arbejdsgivere til rekruttering af nye medarbejdere. Ligeledes er funktion, hvorved jobsøgende og ledere kan give feedback og udveksle kandidatprofiler med hinanden, netop ved at blive testet. Derudover siger rygtet også, at LinkedIn er ved at udvikle et log-in for arbejdsgivere, hvor brugere på LinkedIn effektivt kan bruge deres profiler som CV i jobsøgningen. LinkedIn har nu opnået mere end 100 millioner brugere fra hele verden og er brugt af jobsøgende for mulige jobs gennem netværk. Dette inkluder også ”passive” brugere, som muligvis ikke aktivt søger nyt arbejde.

Kilde: Udviklet som en del af Randsted’s undersøgelse for Australiens mest attraktive medarbejder. 7000 australiere deltog i undersøgelsen. HRm, Juni 2011.

”LinkedIn er en levende database, som tillader virksomheder at få kontakt med talenter og invitere til samtale,” siger Matt Alder, direktør for den strategiske rekrutteringsvirksomhed MetaShift, som er fortaler for dette område. ”Medarbejdere, som ikke forstår, hvordan disse medier virker, vil få store ulemper.” Den globale ingeniør- og projekt virksomhed CH2M HILL er én af de virksomheder, som har åbnet op for professionelle netværk for at udfylde specialiserede jobs. Davis Mason, international direktør, fortalte til People Management magasinet, at inden for de seneste 12 måneder er 10% af de hyrede medarbejdere ansat gennem LinkedIn. Kilde: People Management (PM), Juli 2011

26

Uddannelse & Udvikling


Unge vil være i fred på Facebook Der tales meget om Facebook som en rekrutteringskanal fra arbejdsgiverens synspunkt. Men de unge er ikke begejstrede. En undersøgelse fra Potentialpark, en

konsulentvirksomhed som arbejder med rekruttering og medarbejder-branding viser, at mange unge er negativt indstillet over at have kontakt med fremtidige arbejdsgivere på Facebook. Facebook opleves som et privat område. Unge vil hellere have kontakt med arbejdsgivere via karrierenetværk som LinkedIn. 30.000 studerende fra Europa, USA og Asien har deltaget i undersøgelsen. Kilde: Personal & ledarskap, nr. 6, 2011

Stress-coaching Vi lever i en tid med højt tempo. Mange oplever kontinuerligt tids- og arbejdsstress. Det kan skabe frustration for både medarbejdere og ledere. Her kan stress-coaching være en løsning.

Finder løsningen selv Stress-coaching er en systematisk metode, hvor en coaching-teknik benyttes til at hjælpe en kollega eller medarbejder til selv at finde gode løsninger til sine stress-udfordringer på arbejdet. Hovedpointen med stress-coaching er at ansvarliggøre den enkelte i forhold til udfordringer og samtidig opmuntre til aktivt at løse de problemer, som den enkelte måtte have. En vigtig målsætning er at gå fra ”bare” at sætte ord på frustrationen til handling og konkrete tiltag, som kan give præcise og positive ændringer.

Kompetent coaching Dygtige coaches bruger følgende færdigheder på en systematisk måde:

1. Etablerer tydelige mål og et afgrænset fokus for coachinger 2. Klargører roller og tydeliggør, at den som vælger coaching, selv er ansvarlig for egen udvikling og opnåelse af mål

3. Etablerer en relation præget af tillid, åbenhed og tryghed 4. Stiller gode og virkningsfulde spørgsmål, som resulterer i refleksion 5. Lytter aktivt. Er 100 procent til stede for den, som er i fokus 6. Undgår at give råd, men antyder i stedet alternative handlinger 7. Opfordrer til handling og efterspørger resultaterne af handlingerne 8. Leder efter og påpeger positive tegn på ønsket ændring 9. Giver ærlige og konstruktive tilbagemeldinger

Stimulere til refleksion Det særlige ved det, som defineres som stress-coaching er, at lytte aktiv og stille gode og meningsfulde spørgsmål. Det får den, som modtager stress-coaching, til at reflektere over sin egen arbejdssituation. Desuden får det personen til at vurdere forskellige handlingsalternativer og til at vælge en handling. Gennem coaching-processen får den som modtager coaching, mod til at gøre mere end vedkommende i udgangspunktet troede han/hun var i stand til. Kilde: Personal og ledelse, nr. 3, 2011

Uddannelse & Udvikling

27


Én træt gruppe fra et idegenereringsforløb i Vilnius, ultimo maj 2011

Uddannelse i kreativitet øger den organisatoriske udvikling Af Jacob Brix, erhvervsPhD-studerende ved Teknologisk Institut og Aarhus Universitet

Når mange virksomheder i dag påtænker at opstarte et udviklingsprojekt, så er det mere reglen end undtagelsen, at man starter med en brainstorm. Dette er et fornuftigt valg, hvis man konsulterer 80-90 procent af innovationslitteraturen, men tager man udgangspunkt i kreativitetslitteraturen, så er billedet straks anderledes.

Man bliver nemlig ikke mere kreativ af at gennemføre en brainstorm – det gjorde man måske p.g.a. nyhedsværdien i 1950erne, hvor Alex Osborn præsenterede metoden, men siden da er der sket rigtigt meget, hvilket gør, at brainstorming som enkeltstående event faktisk dræner folk for kreativitet i stedet for at fremme den1. I denne artikel præsenterer jeg en model for anvendt kreativitet i virksomheder, og slutteligt viser jeg nogle indikationer på, hvad man kan få ud af at arbejde med anvendt kreativitet i en udviklingskontekst.

28

Uddannelse & Udvikling

’Corporate creativity’ Men hvad mener jeg med anvendt kreativitet i virksomheder? Jeg tænker ikke på hverken Freestyle regndans eller fingerstrik i flerfarvet uldgarn fra økologiske lam. Nej, jeg taler om den kreativitet, som ALLE kan udnytte i en professionel udviklingskontekst, hvor noget nyt skal skabes, eller hvor noget eksisterende skal ændres radikalt. Det er den kreativitet, som søger at udforske det, man ikke normalt ville udforske for herefter at bruge sin nye indsigt til at komme nærmere ens mål. Spørgsmålet er bare hvordan? Kreativitet skal iscenesættes. En måde, hvorpå man kan gøre dette, er ved at skabe de rigtige rammer. Rammerne skabes ved at have styr på 1) de fysiske rammer, som gerne skal være væk fra virksomhedens egne mure, 2) der skal skabes en god stemning og 3) der skal være en klar ledelsesfordeling blandt de, som styrer processen. Først når man har styr på disse forhold,


bør man sætte en proces i gang, hvor mønsterbrud provokeres, og hvor al form for vurderende samt evaluerende tænkning indstilles2.

Idegenereringsforløbet i Vilnius, ultimo maj 2011 genererede rigtig mange ideer

Den kreative innovationsproces Når man har styr på de tre ovennævnte elementer, skal man fokusere på at udnytte den kreativitet, som eksisterer blandt projektgruppens medlemmer. Dette gøres mest effektivt ved at benytte sig af forskellige metoder og teorier fra kreativitetslitteraturen. Den kreative innovationsproces, som jeg baserer min erhvervsforskning på, kaldes Creative Idea Solution (CIS)3. CIS integrerer forskellige metoder og teorier fra kreativitetslitteraturen og kobler disse i en proces, som bidrager til, at alle afkroge af det, man undersøger, bliver udforsket. CIS opstiller to faser med hver især fire delelementer, som skal gennemføres, før man som virksomhedsledelse må igangsætte et egentligt innovationsprojekt. De to forudgående faser bruges som erstatning for den førnævnte eventbaserede brainstorm. (Se model)

Model: Creative Idea Solution (CIS)

Creative Idea Solution Kilder: 1. Se Amabiles ’How to kill creativity’ eller

Csikszentmihalyis ’Creativity’

CIS-processen opdeles som nævnt i tre dele: 1) Fokusering, 2) Prejekt og 3) Projekt. I denne artikel gennemgås kun fokuserings- og prejektfaserne, da projektledelse er almen kendt.

2. Se de Bonos ’Lateral Thinking’ og Guildfords

’Divergent thinking’

3. Udviklet af Henning Sejer Jakobsen, Teknologisk

Institut

Fokusering I fokuseringsfasen starter man med at samle viden ved at reflektere over ens nuværende forretning. Herefter skal man sætte spørgsmålstegn ved ens grundlæggende antagelser bag forretningen for at undersøge, om man har stirret sig blind på

Uddannelse & Udvikling

29


Brainstorming dræner folk for kreativitet i stedet for at fremme den

Jacob Brix, erhvervsPhD-studerende ved Teknologisk Institut og Aarhus Universitet

“Kreativitet skal iscenesættes” 

noget. Kort sagt, fokus er på det, som von Oech i 1983 kaldte ”fjernelse af falske antagelser”, hvor man udfordrer den eksisterende viden. I næste step skal man skabe ny indsigt ved at provokere ens eksisterende tanker ved at skifte fokus fra virksomhedens eget perspektiv på forretningen til eksempelvis en anden industri. På baggrund af den nyskabte indsigt går man videre til den sidste del af fokuseringen, hvor man definerer en ny ideskabbelsesopgave.

Prejekt Med den nydefinerede opgave påbegyndes prejektfasen. I denne fase bliver kreativiteten virkelig sat i spil. Der skabes i første led så mange input som muligt til den definerede opgave. Dette gøres ved at bruge metoder til mønsterbrud, som hjælper til at mindske den logiske sans og den evaluerende tanke (i fagsprog kaldet ’divergent tænkning’). Her inddrages endvidere analogier, der baseres på spørgsmål som, ”hvordan ville en bi, John Rambo

30

Uddannelse & Udvikling

eller John Cleese have løst den definerede opgave?” Når deltagene har kreeret så mange inputs som muligt, skal de i næste led tilføre viden til de skabte inputs. Efterfølgende vælger hver enkelt deltager selv et eller flere inputs, som han/hun vil bearbejde i næste step. Under idebearbejdelsen skal man selv sørge for at udvikle de valgte input til ideer og herefter færdige koncepter. Det gøres ved at søge efter mere viden fra eksterne kilder for at være klar til det sidste led i prejekt-fasen. I idedesign skal deltagerne beskrive og illustrere deres ideer, ideernes funktioner og de opgaver/problemer, som ideerne løser. Idedesignet spiller en stor rolle i en beslutningstagningsproces, hvor ledelsen skal forstå ideen og herefter frigive tid og resurser for at få realiseret ideerne i praksis i projekt-fasen (ikke beskrevet her). CIS er en åben innovationsmetode, som i teorien ikke stopper. Derimod er der tale om en kontinuerlig proces, som bør køre hele tiden


N E R U T P O K S I FR 1 1 0 2 r å r e t f E

n til Berlin v a h ber 2011 n e m b e ø c e K d a . r f 1 l å G – Gå i må r e b m e t p e Start 15. s 2011 r e b m e t p e ing 12. s ld e lm i t e t s Sid

e ngagere nd e , v jo s l, e nk ter ren er en e itive resulta s o F r is ko p tu p r e iv g r e gt nkurrence d er tilrettela n aktivitetsko e r u T . e g ine e kan delta men med d og hvor all m a s å g – ldaktivitet eltager får d r e v som en ho H l. å sm od et fælle m r e a aliseres og g u e ll is o v k t le å r m g side hvo og dine koll ld o en personli h it d , lv er følge dig se , skr idttæll in g hvor du kan lo l. k in r pr. deltage egaer. Pr is ,- + moms. 0 9 2 . r k r e por t og fuld sup g hør mere o g in r – r en tu gå jeres eg å s g o n a k I uligheder. m e g n a m om de

Friskop.dk . Hjørringvej 180a . 9900 Frederikshavn . Telefon 96 20 00 28 . E-mail: info@friskop.dk


som et led i virksomhedens strategiske udviklingsarbejde, da man som leder ofte bør spørge sig selv ”hvorfor gør vi det, som vi gør, og hvordan kan vi gøre det anderledes?”

Som leder bør man ofte spørge sig selv ”hvorfor gør vi det, som vi gør, og hvordan kan vi gøre det anderledes?”

Uddannelse i CIS I maj 2011 blev der igangsat et uddannelses- og udviklingsprogram i Litauen, kaldet UNINOVA, som skal løbe indtil januar 2012. Nogle af formålene med UNINOVAprojektet er at uddanne nøglepersoner fra private virksomheder og højere læreranstalter i at arbejde med kreativitet og åben innovation. Derudover lærer de at skabe samarbejde med andre faggrupper samt danne netværk. Endvidere får deltagerne rådgivning om intellectual property rights, og de lærer at søge patenter. Projektet er støttet af EU, og projektledelsen varetages af et konsortium bestående af Teknologisk Institut (TI) og Vilnius Gediminas Technological University (VGTU). Uddannelsesprogrammet omhandler bl.a. undervisning i CIS-metoden, og jeg har fulgt projektlederne fra TI samt VGTU og deres uddannelse af de deltagende personer siden begyndelsen. I projektet deltager syv virksomheder med i alt 18 virksomhedsrepræsentanter. Derudover er der 23 personer fra forskellige litauiske universiteter, som udgør ph.d.-studerende, adjunkter, lektorer og professorer. Disse 23 personer blev i starten delt ud i teams hos de syv virksomheder. I starten af maj fik hele holdet tre dages intensiv undervisning i teorierne og metoderne, som CIS er baseret på. I slutningen af maj og i starten af juni gennemgik deltagerne første fase i CIS-modellen, fokuseringen, og efterfølgende var vi igen i Litauen for at påbegynde prejekt-fasen. Ved fokuseringen præsenterede virksomhedsrepræsentanterne deres forretning, og så begyndte resten af projektteamet under kyndig vejledning at stille spørgsmålet ’hvorfor?’. Denne teknik fik rigtig mange antagelser frem, som kunne bruges senere i processen. Selve Prejekt-fasen forløb glimrende. Hver gruppe fik i gennemsnit genereret omkring 250 inputs i første led af processen ved bl.a. at bruge de metoder, som jeg beskrev ovenfor. P.t. er deltagerne i idéudviklingsstadiet, og i september skal de præsentere deres færdigdesignede ideer for hinanden og projektledelsen.

Talentudvikling, lederudvikling og fastholdelse – mentorprogrammer gør en forskel!

Direkte og indirekte resultater

• 35 stk. af bogen Mentor+Guiden • Designskabelon og 2 timers (telefon)sparring • USB med værktøjer

Gennem arbejdet med kreativitet ved hjælp af de forskellige metoder, som CIS benytter sig af, har deltagerne lært en masse om at tænke anderledes, og de har oplevet værdien af at søge indsigt i det ukendte. Flere deltagere fortalte, at især idegenereringsprocessen med analogierne fik dem til at stejle, fordi det virkede mærkeligt, at man som seriøs erhvervsmand/kvinde får stillet til opgave at svare på underlige spørgsmål.

32

Dog fortalte de efterfølgende, at der rent faktisk var enormt meget indsigt og interessante input at hente ved at tænke på denne måde. Derudover har deltagerne fået et stort netværk, som de benytter sig af på kryds og tværs, både virksomhederne iblandt, universiteterne iblandt osv. En af de største aha-oplevelser for deltagerne var, at de ikke blev tvunget til at stemme demokratisk om ’den bedste idé’, men derimod har de fået ansvaret for at gennemføre deres favorit ide(er) til færdigdesignede koncepter. Dette gør de nu i samarbejde med hinanden, dog med de enkelte som ansvarlige for deres eget ”projekt i projektet”.

Uddannelse & Udvikling

Skab et solidt beslutningsgrundlag for jeres mentorprogram. Deltag i Mentor+Kursus for programledere. Du får: • • • •

Sparring om jeres formål og målgrupper Indsigt i faldgruber og succeskriterier Forståelse for supervision og kvalitetssikring Værktøjer til matchning og måling

Implementér programmet med Mentor+Pakken. Du får:

Samlet pris for Mentor+Kursus og Mentor+Pakken kr. 19.000 excl. moms og evt. forsendelse. Kirsten M. Poulsen er direktør og konsulent i KMP+, forfatter, ekstern lektor på CBS samt tidligere formand (2007-2009) for brancheforeningen EMCC.

www.kmpplus.dk · tlf. 39 76 12 32


Nyt & Noter Diversity Mentoring I november udkommer en ny bog om Diversity Mentoring fra Open University Press, McGraw-Hill. Bogen er skrevet af to eksperter på feltet, den engelske professor David Clutterbuck, som efterhånden har skrevet mere end 50 bøger om mentoring, coaching og ledelse og danske managementkonsulent og mentor Kirsten M. Poulsen, som er ekspert på mentoring i forhold til både kvinder og ledelse samt talent- & lederudvikling. Bogen samler casehistorier fra det meste af verden i kategorierne ”sygdom og handikap”, ”køn” samt ”race og kultur” og giver således inspiration til, hvor og hvordan mentorprogrammer kan gøre en forskel, når vi taler om mangfoldighed. Diversity Mentoring er et interessant emne for både virksomheder og organisationer, som arbejder med kvinder og ledelse og/eller har minoritetsgrupper med behov for integration. Diversity Mentoring bidrager til at skabe forståelse på tværs af forskelligheder og giver både mentee og mentor ny indsigt i, hvordan vi kan få alle talenter og ressourcer i spil i samfundet og i virksomheden. Således kan mentorprogrammer også blive en del af virksomhedens CSR tiltag og bidrage til at skabe gode relationer til omverdenen. Bogens konklusioner vil blive

præsenteret på EMCC konferencen i november i Paris, European Mentoring & Coaching Council – den europæiske brancheforening for mentoring og coaching.www. emccconference.org. Interesserer emnet dig, kan du også komme på kursus i Diversity Icebreaker, et værktøj til at arbejde med mangfoldighed og bygge bro over forskelligheder. www.kmpplus.dk.

Effektive projekter Arbejder din arbejdsplads i større og større omfang projektorganiseret? Så er I ikke alene. De seneste ti år er projektarbejdets omfang nærmest eksploderet i Danmark. Og det er der flere gode grunde til: Arbejdsopgavernes kompleksitet er efterhånden så stor, at opgaverne ofte kun kan løses på tværs af organisationens traditionelle afdelinger og struktur og kun ved tværfaglig indsats. Samtidig er der stadig flere opgaver, som skal løses under tidspres og opgaverne er ofte enkeltstående – modsat tilbagevendende opgaver, som kræver en driftslignende organisering. Netop tværfaglighed, tværorganisatorisk, tidsbegrænset og udviklingsorienteret er begreber, der er knyttet til projektarbejdsformen. Derfor har mange organisationer taget projektformen til sig. Skal man have succes med at arbejde projektorganiseret, er det vigtigt, at finde en projektmodel og en struktur, som matcher organisationen – uden at der bliver tale om raketvidenskab. Konsulentfirmaet Point of View har specialiseret sig i at hjælpe (særligt offentlige) organisationer med at finde en enkel og lavpraktisk tilgang til projektarbejdsformen – lige fra valg af projektmodel og skabeloner til træning af projektledere og

-medarbejdere i at arbejde projektorienteret. Deltagerne kan – ud over at blive gode til at lede og arbejde i projekter – bruge uddannelsen som en del af en diplomuddannelse i ledelse (DOL). www.pov.dk

Fit for fight At konsulentvirksomheden ConsulTeam kalder sin lederuddannelse LederFitness ® – en jordnær og sjov vej til bedre ledelse, kan lyde som en besynderlig overskrift, men at lære ledelse på en jordnær og sjov måde er essensen af kursusprogrammet LederFitness ®. Ikke sjov i betydningen, at deltagerne skal hoppe og springe eller være iført røde klovnenæser, for LederFitness ® er et seriøst og gennemarbejdet koncept. ConsulTeam Management er kendt for at gøre det komplicerede enkelt og umiddelbart anvendeligt – og i høj grad humoristisk og inspirerende, hvilket tydeligt kommer til udtryk i undervisningsformen. Formålet med uddannelsen er, at få deltagerne til at sætte fokus på ledelse og give dem nogle effektive værktøjer, således at de bliver bedre rustet til at skabe resultater gennem – og sammen med – medarbejderne. Programmet er bygget op i moduler, som afvikles som lærende workshops over seks eftermiddage med 14 dages mellemrum. Her får man opbygget et spændende og lærerigt netværk med andre ledere. Deltagerne vil få faglige input og praktiske ledelsesværktøjer, løse spændende og udviklende opgaver via workshops samt i de forskellige hjemmeopgaver, der vil være mellem hvert modul. ConsulTeam lover dig en spændende rejse i ’ledelsesverdenen’ og en høj grad af jordnær personlig lederudvikling med udgangspunkt i de daglige ledelsesudfordringer. www.consulteam.dk

Uddannelse & Udvikling

33


Nyt & Noter 

It-support i topform Virksomhedens it-support, også kaldet Hotline, Helpdesk eller Servicedesk skal altid stå parat til hurtigt og effektivt at servicere brugerne, så den normale drift kan opretholdes. Som it-supportmedarbejder kan det ofte være en udfordring at gøre et til tider meget indforstået fagsprog forståeligt for brugeren, og det kræver også en stor grad empati at forstå brugerens situation. Sidder du som it-supporter og synes, at det er vigtigt at give dine brugere en god oplevelse, er der inspiration at hente hos CONSILIUM. Med det nye kursus ”Professionel telefonsupport” kan du få en række værktøjer til at supportere brugere pr. telefon, styre samtalen og håndtere vanskelige samtaler/brugere. www.consilium-dk.dk

Managementrådgiverne Managementrådgiverne (MR) er det nye navn på DI’s brancheforening for konsulentvirksomheder, der repræsenterer ca. 170 managementkonsulentvirksomheder. Foreningen hed indtil 1. marts i år Dansk Management Råd (DMR). I juni udnævnte foreningen seks konsulentprojekter til MR’s Mastercases 2011 inden for hver deres kategori. Blandt de udvalgte cases var ”Strategiimplementering og turnaround i Dyrup” indleveret af Conmoto A/S i kategorien Strategiog virksomhedsudvikling og ”Resultatbaseret styring i beskæftigelsesindsatsen for Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) fra

34

Uddannelse & Udvikling

Rambøll Management Consulting i kategorien Organisations- og lederudvikling. MR Mastercases 2011 blev offentliggjort på foreningens nye flagskib – Managementdagen – hvor temaet var konsulentbranchens image og værdiskabelse. www.mr.di.dk

Convergence: Rethinking the role of People Management as the catalyst The world has become far more unstable and competitive than ever before. We continuously need to find ways to gain competitive advantage whenever and wherever possible. One of these is clearly the management of human resources, which traditionally regarded as a department function, is now being widely shared among all business managers. We need to take HR to the next level, bringing people and performance together. Convergence is the act of moving toward union or uniformity. It is also a meeting place, where distinct technologies, industries, or devices merge into a unified whole. It is the approach toward a definite value, a definite point, a common view or opinion, or a state. “People” and “performance” strategies, targets and practices have been converging. People Management is emerging to uniquely combine activities and processes of human resource management, organizational development, brand management, communication studies, psychology, sociology, and some other areas — the fields that “grew up” distinct from each other. In pursuing this

convergence there are some clear divergences, nuances and specific themes. Gain new perspective and greater understanding of the differences and similarities in various countries, cultures, corporations, functions, policies and practices. Here you will discover contemporary best practices and get insights on how to use the convergences as opportunities and how to realign your strategy to maximize performance and profits. The topics will be widely discussed by business and people management leaders, in the light of relevant literature. Let’s meet at the 25th European People Management Conference in Istanbul where East meets West. We’re confident that you’ll enjoy the opportunities to network with HR professionals from throughout Europe, connect with many exhibitors who offer products and services catering to your HR needs, interact with concurrent session speakers and you’ll walk away with practical information to enhance your People Management practices and improve the success of your business. Who should attend? HR Professionals and Executives Trainers Business Consultants Small Business Owners Other Senior Business & Line Leaders No place like Istanbul to celebrate a birthday We’ll be celebrating 40 years of People Management leadership in Turkey, at the 25th European conference with one-of-a-kind education, amazing networking opportunities and pioneering solutions and services. Mark your calendars for September 28-30, 2011 and read more on www.eapm2011.org


Bogmarkedet Min passion for ledelse Kan en virksomhed eller organisation lykkes uden tillid og venskab? Alfred Josefsen tror ikke på det! Han pointerer i sin nye bog Min passion for ledelse, at Danmarks fremtid ligger i virksomheder og organisationer, der formår at motivere og stole på sine medarbejdere, og som formår at skabe rammerne for at medarbejderne er ”arbejdsvenner” mere end arbejdskollegaer. Alfred Josefsen har som direktør for Irma opdaget sin egen passion for ledelse. For ham er det væsentligt at skabe lyst og dedikation i arbejdslivet – og det er et spørgsmål om ledelse at skabe det hos medarbejderne. En organisation, hvor medarbejdernes personlige mål og initiativer er et must og ikke blot en mulighed, kræver en ny form for ledelse, som er helt nødvendig i fremtiden. Min passion for ledelse er bogen med Alfred Josefsens personlige refleksioner over, hvad lederskab og ledelse er – og bogen, hvor man kan læse om, hvad han har brugt sine erfaringer til i sit virke i Irma. Det er Alfreds håb at kunne inspirere andre med sin passion for ledelse! Samt at skabe et mere rummeligt ledelsesbegreb, hvor fokus ligger på medarbejderne i højere grad end på tallene.

Personlig vækst - hjælp til din udvikling som leder Dette er bogen til mellemlederen der gerne vil udvikle sig i sit job, dels for at være en bedre leder i hverdagen, dels med henblik på sit videre karriereforløb. De krav der stilles til en mellemleder er mange og meget forskellige. Man skal både kunne imødekomme ledelsens krav om at implementere skiftende strategier og skabe resultater, og samtidig formå at få sine medarbejdere til at arbejde sammen om at nå et fælles mål. For kun på den måde kan virksomheden opnå gode resultater. I sin nye bog giver Jens Moberg sit bud på, hvordan mellemlederen skal agere i rummet mellem ledelse og medarbejdere, samtidig med at han løbende optimerer sine lederevner og opnår de ønskede resultater. Hvert af bogens 18 kapitler følges op af Mobergs personlige beretninger fra hans internationale erhvervskarriere. Desuden indeholder bogen fem meget forskellige cases som leveres af ledere, der alle på et tidspunkt har haft Jens Moberg som deres nærmeste chef. Bogen er hele vejen igennem meget praktisk og brugervenlig i sin behandling af emnet.

Dit engagement Ingen virksomheder slipper i dag uden om forandringsprocesser. Men mange glemmer at det kræver masser af energi for medarbejderne at være ”under ombygning”. Ny bog viser, hvordan du som leder hjælper dine medarbejdere med at få mere energi, nærvær og engagement – til gavn for både job og privatliv. Spørgsmål som produktivitet, stress, nedslidning og efterløn fylder eget i debatten lige nu. Bogen ”Dit engagement” er skrevet som et anderledes indlæg i diskussionen. Ifølge forfatterne Morten Dohrmann Hansen, Bent Kock Nielsen og Mette Skøt ligger svarene gemt i at fokusere på energi og engagement i stedet for på den tid, vi har til rådighed. Når medarbejderne i en organisation er engagerede, stiger den samlede kvalitet, produktivitet og værdiskabelse med 300% i forhold til, hvis medarbejderne ”bare” gik på arbejde uden anden motivation end at tjene til dagen og vejen. Ved at styre din energi frem for din tid vil du komme i bedre form til at tackle livets mange udfordringer og undgå at gå ned med stress. morten Dohrmann Hansen • Bent Kock • mette skøt

Dit engagement! udfold din energi og bring dig selv og din organisation i topform

Jens Moberg

L&R Business

HJæLp tiL din udvikLing som LedeR

L&R Business

Alfred Josefsen, Min passion for ledelse, Gyldendal Business, 187 sider, 300,-

Jens Moberg, Personlig vækst. Hjælp til din udvikling som leder, L&R Business 2011, 240 sider, 475,- (vejl.)

Morten Dohrmann Hansen, Bent Kock Nielsen og Mette Skøt, Dit engagement – udfold din energi og bring dig selv og din organisation i topform, L&R Business, 239 sider, 475,-

Uddannelse & Udvikling

35


Find livsglæden igen Forfatterens udgangspunkt er, at tristhed såvel som glæde er en del af livet. Opgaven er for alle at håndtere triste tanker og følelser, så de ikke ender med at forhindre livsglæden i at være til stede. Vores opgave er at acceptere sorg og smerte, men også aktivt søge glæden. Opskriften på lykken findes i tankerne. Derfor er det også i tankerne, vi skal starte, hvis vi savner glæde og overskud i livet. Denne bog giver dig recepten på, hvordan du overvinder dine triste tanker og følelser. Den bringer ny indsigt og forståelse i vores indre psykiske liv og skaber respekt og accept af sindets mere kringlede sider. Find livsglæden igen er fyldt med konkrete anvisninger på, hvordan vi ved at give vores tanker et kritisk eftersyn, udfordre de negative tanker og indlære nye færdigheder kan bane vejen for det gode humør, glæden og evnen til at hamle op med livet – også når vi støder på udfordringer og modstand.

Irene Oestrich, Find livsglæden igen, Politikken 2011, 224 sider, 250.- (vejl.)

lederskab. ”Man skal turde smide masken, lære sig selv at kende og være sig selv!” Tine Weppler sætter ord på, hvad der skal til for at udøve det personlige lederskab: ”Hvis man ikke lige har fået ’den fødte ledertype’ som vuggegave, må man arbejde for sagen. Og det kræver selvindsigt!” Bogen guider lederen igennem, hvordan man skal gøre, når man vil arbejde med sit personlige lederskab. Allerførst må man reflektere over, hvem man er, og hvordan man agerer som leder. Tine Weppler beder først lederen kigge på sig selv: Kender man sine styrker og svagheder? Hvordan træder man i karakter? Hvilke værdier er vigtige? Og hvordan bruger man disse selvindsigter som ledelsesværktøjer i sin hverdag? Bogens ærlige eksempler, anbefalinger og konkrete øvelser lægger op til et nøgternt kig indad. For hvad sker der egentlig, hvis man er konfliktsky? Hører man overhovedet efter, hvad andre signalerer? Ved omgivelserne egentlig, hvilke ambitioner man har med virksomheden? Smid masken giver ledere værktøjer til og mulighed for at tage et 360-graders-tjek på sin egen lederrolle. Ledelse handler ikke kun om store teorier eller avancerede begreber. Ledelse starter med, at lederen forstår sig selv, sine medarbejdere og den øverste ledelse. Hvis man vil arbejde med det personlige lederskab, må man starte med at smide masken. Tør du?

Nøglen til ledelse af forandring Forandring – og hvordan man leder den vellykket – er et afgørende emne på ledernes dagsorden i det 21. århundrede. I nutidens marked er evnen til at håndtere forandring en forudsætning for succes! Men vidste du, at der findes forskellige slags forandringer? Dean Anderson og Linda Ackerman Anderson definerer i en ny bog tre typer forandringer i organisationer: udviklingsforandring, transitionsforandring og transformationsforandring. Hvis man ønsker at lave effektive forandringsstrategier, er man nødt til at skelne præcist mellem de tre typer forandringer. Hver type kræver sin egen tilgang! I bogen forklarer de, hvorfor behovet for ”bevidst forandrings-lederskab” afløser traditionel forandringsledelse. Hvilke former for modstand vil naturligt opstå i organisationen? Hvordan tilrettelægger og leder man forandringstiltag, der engagerer interessenterne? Og hvordan opbygger man organisationers forandringsevner? Desuden forklarer de kulturens rolle og indflydelse på forandringsprocesser og forandringsledelsens ”roadmap”. Forandringsledelsens roadmap består af ni faser. Og den leder, der tager bevidst hånd om forandring, skal igennem de 9 faser i en vellykket transformation af organisationer.

Smid masken – veje til personligt lederskab Du bliver en bedre leder ved at vide, hvem du er! For god ledelse handler ikke om at iklæde sig en bestemt rolle, men snarere om at kende sig selv og turde udvikle sig og sine medarbejdere. ”Der skal mod til, hvis man vil være en bedre leder!” Så kontant er budskabet i Tine Wepplers nye bog Smid masken – Veje til personligt

36

Uddannelse & Udvikling

Tine Weppler, Smid masken – veje til personligt ledershab, Gyldendals Business 2011, 230 sider, 300,- (vejl.)

Nøglen til ledelse af forandring – strategier for bevist forandringslederskab, Dean Anderson og Linda Ackerman Anderson, Gyldendal Business 2011, 311 sider, 399,- (vejl.)


www.u-u.dk

Alfabetisk oversigt over kursus/konsulentvirksomheder. Opslag efter emne foretages i skemaet på side 38 eller ved at følge symbolerne til højre gennem guiden.

Arbejdsmiljø

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø, certificering, sikkerhed og sundhed, stress i organisationen.

Coaching

Personlig coaching, uddannelse til coach.

Diplomuddannelse i ledelse

Den offentlige lederuddannelse og andre certificerede uddannelser i ledelse.

E-learning

Træning og uddannelse på nettet, selvstændige uddannelser eller som supplement til anden læring.

Interkulturel kompetence

Interkulturel kommunikation, sprogtræning, eksport know-how, markedskurser, kulturkendskab, globalisering.

It

It-færdigheder, informationssikkerhed, it-revision, anskaffelse, introduktion til og arbejde med it-værktøjer.

Jura

Personalejura, erhvervsret, lovteknik, skatteret, edb-jura

Kommunikation

Samarbejdstræning, den vanskelige samtale, forhandlingsteknik, assertionstræning, supervision, NLP Practitioner-, Master-, Trainer- og Coachuddannelser, systemiske kommunikationsuddannelser.

Kvalitet

Kvalitetsstyring, kvalitet i produktudvikling, produktion, service, personlig kvalitet.

Ledelse og Lederudvikling

Træning af ledere og ledergrupper, leadership og management, motivation og situationsbestemt ledelse, delegering, rekruttering, forandringsledelse, værdiledelse, kaosledelse, lean.

Organisations-/kompetenceudvikling

HR, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, administrative rutiner, uddannelsesplanlægning, personalepolitik, innovationsudvikling, lean, den lærende organisation, kreativitet.

Personlige færdigheder

Skriftlig kommunikation, præsentationsteknik, undervisningsteknik, talerteknik, hurtig læsning, notat- og referatteknik, personlig planlægning, personlig kreativitet, personlig stresshåndtering, visualisering, karriereplanlægning.

Projektledelse

Træning af projektledernes faglige og personlige færdigheder i at planlægge, gennemføre og opfølge projekter – uden linjelederens beføjelser.

Salg og marketing

Salgstræning, sælgeruddannelse, logistik, indkøberens færdigheder, direct mail, effektiv annoncering, reklame, pressemeddelelser.

Teamudvikling

Teambuilding, samarbejdstræning, High Performing Teams, selvstyrende grupper.

Test/Analyse

Introduktion til og certificering i personligshedstest, persontypologier, teamtest osv. Udvikling og måling af kunde- og medarbejderloyalitet.

Økonomi

Virksomhedsøkonomi, regnskabsforståelse, lean.

Uddannelse & Udvikling

37

Dansk Dansk Kursus/Konsulent Kursus/KonsulentGuide Guide®®

Dansk Kursus/Konsulent Guide®


Ledelse og Lederudvikling

Organisations-/kompetenceudvikling

Personlige færdigheder

Projektledelse

Salg og marketing

Teamudvikling

Økonomi

Kvalitet

Test/Analyse

Kommunikation

Jura

It

Interkulturel kompetence

E-learning

 Åbne og interne kurser/konsulentass. – ring for information om datoer

Coaching

 Åbne kurser – ring for information om datoer

Side

kurser, konsulentassistance,  Interne uddannelser

Arbejdsmiljø

Kursus/Konsulentvirksomhederne findes på følgende sider og tilbyder assistance inden for områderne:

Diplomuddannelse i ledelse

Referencer til Dansk Kursus/Konsulent Guide

Fjernundervisning AKTI-Kommunikation

38

Cfl

39

DISCOVER A/S

39

Erhvervsakademiet Nordsjælland

40

KMP+ ApS

40

Potential ApS

41

SJP A/S

41

Adresse Farum Hovedgade 52, 3520 Farum Telefon 44 95 96 11 Telefax 44 95 96 88 E-mail post@akti.dk Homepage www.akti.dk

38

Uddannelse & Udvikling

 

      

28 kommunikationskurser - Mundtlige & skriftlige - Personlige & til kollegerne - Envejs- & dialogbaserede - Danske & engelske - Bløde & hårde

  

Birthe Berger


Adresse

Dansk Kursus/Konsulent Guide®

Adresse Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø Telefon +45 70 23 00 22 E-mail info@cfl.dk Homepage www.cfl.dk

Marselisborg Havnevej 22, 2. sal, 8000 Aarhus

CfL Center for Ledelse udvikler exceptionelle ledere og organisationer, så de indfrier deres potentiale. Via rådgivning, uddannelse og netværk sætter vi ledelse øverst på dagsordenen og bidrager til resultater, forandringer og forbedringer, der vedvarende styrker virksomhedens konkurrencekraft. Vi arbejder med: • • • •

Strategi og forretningsudvikling Lederudvikling Talent- og teamudvikling Validerede ledelsesværktøjer til brug i rekruttering og udvikling

CfL er et community af mere end 1000 ledelsesinteresserede private og offentlige virksomheder og har 100 medarbejdere i Århus og København. Med CfL har du en unik samarbejdspartner og et inspirerende mødested, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.

Adresse Telefon Telefax

Telegade 1, 2630 Taastrup 46 32 12 40 46 32 12 49

E-mail info@discover.dk Homepage www.discover.dk Undervisningskoncepter og psykologiske værktøjer

DISCOVER – Creating the Bridge Between HR-tools and Business Results DISCOVER er udbyder af professionelle personvurderingsværktøjer til personlig og organisatorisk udvikling – og har rettighederne til DiSC PersonProfil i Danmark. DiSC PersonProfil er en velrenommeret og anerkendt personprofil på det danske såvel som det internationale marked. Anvendelse af DiSC profilporteføljen skaber stor værdi i organisationers arbejde med • • • • • •

Udvikling af medarbejdere, teams og organisationer Ledelse Samarbejde, kommunikation og konfliktløsning Salg og forhandling Rekruttering og teamsammensætning Uddannelse, træning og coaching

DiSC PersonProfilen er flagskibet i vores produktportefølje, som også indeholder kognitiv test og værktøjer til arbejdet med personlig effektivitet og organisations-, team- og ledelsesprocesser.

Uddannelse & Udvikling

39


Adresse Peder Oxes Allé 4, Peder Oxes Allé 4 Telefon 48 22 53 00 E-mail info@eanord.dk Homepage www.eanord.dk

Erhvervsakademiet Nordsjælland er hovedstadsregionens største udbyder af voksenefteruddannelser inden for arbejdsmarkedsuddannelser. Vi er offentligt godkendt til at undervise over 500 kompetencegivende kurser. Bredt udbud af kurser Du finder kurser inden for byggeri & håndværk, HR, ledelse & personlig udvikling, industri & produktion, it & regnskab, køkken & kantine, transport og rengøring. Vi tilbyder også byggeriets lederuddannelse, industrioperatør-uddannelsen, mellemlederuddannelsen samt uddannelserne til redder og svømmebadsassistent. Fokus på praksisnær undervisning Fælles for kurser og uddannelser på Erhvervsakademiet Nordsjælland er, at de er praksisnære. Det betyder, at kursister kan bruge ny viden i deres arbejdsfunktion umiddelbart efter kurset. En samarbejdspartner før, under og efter uddannelse Vi hjælper med hele efteruddannelsesprocessen fra planlægning til udførelse og implementering i virksomheden. Samtidig skaber vi overblik over mulighederne for finansiering og løntabstilskud. Finder du ikke, det kursus du har brug for, laver vi også specielt tilrettelagte virksomhedskurser. Læs meget mere på vores hjemmeside www.eanord.dk.

Udvikling som skaber mening, synergi og glæde Adresse KMP+ ApS Hovedgaden 55 C, 1. sal, 2970 Hørsholm Telefon 39 76 12 32 E-mail info@kmpplus.com Homepage www.kmpplus.dk og www.kmpplus.com

KMP+ er en international konsulentorganisation med samarbejdspartnere og netværk over det meste af verden. Med fokus på den stigende globalisering udvikler vi løbende vores kompetencer og netværk med henblik på at skabe organisations-, leder- og talentudvikling, der gør en forskel! Leder-, talent- og lederteamudvikling – vi designer og implementerer uddannelsesprogrammet koblet til de forretningsmæssige udfordringer og sikrer resultater for både virksomheden og deltagerne. Mentorprogrammer – vi designer, gennemfører og evaluerer mentorprogrammer, enkeltstående eller integreret i leder-/talentudviklingsforløb, og vi tilbyder åbne kurser. Teambaserede Leanprogrammer – vi designer analyse- og optimeringsopgaven. Vi faciliterer optimeringsprojekter i tværfunktionelle arbejdsgrupper samt uddanner interne facilitators og overfører således kompetencer til virksomhedens fortsatte arbejde med kvalitet og optimering. Strategi-implementering – gennem brug af værktøjet Strategitræet hjælper vi ledelsen til at udvikle, strukturere og skabe sammenhæng mellem mål, strategier og indsatser. Vi faciliterer processen for at kommunikere og involvere alle i organisationen i at drøfte og forstå strategien bl.a. gennem World-Cafe konceptet. Og vi bidrager med at skabe system for opfølgning på resultater af strategi-implementeringen. Læs cases, artikler, beskrivelse af vores værktøjer og åbne kurser på www.kmpplus.dk

40

Uddannelse & Udvikling


Dansk Kursus/Konsulent Guide®

Potential ApS Adresse Strandvejen 336 2980 Kokkedal Telefon 45 81 21 86 Telefax 45 81 21 89 E-mail potential@potential.dk Homepage www.potential.dk

Team coaching med Belbin®s teamanalyse Belbin®s teamanalyse, er et internationalt anerkendt koncept udviklet på baggrund af den engelske psykolog Dr. Meredith Belbins mangeårige, empiriske forskning af teams betingelser for succes eller fiasko. Med hjælp af analyseværktøjet Teampotential kan man afdække den enkeltes bidrag til opgaveløsningen og samspillet i et team samt teamets indre dynamik og potentiale.

Teampotential® er den praktiske, edb-baserede tillempning af Belbins teamrollekoncept på dansk. Det er et 360 graders ana­ lyseværktøj, der fokuserer på teamets ressourcefordeling og balance i forhold til teamets opgaver og mål. Belbins team­analyse, Teampotential® tager udgangspunkt i teammedlemmernes selvvurdering og kobler den med nære kollegers observationer. Hvad kan man få ud af team coaching? Team coaching handler om, at få et eksisterende team til at fungere bedre sammen. En teamanalyse kan være med til at kortlægge potentialet i et team. Fordelene er, at • Teamets medlemmer bliver opmærksomme på deres personlige teamrolle profil, og hvordan de, hver for sig, bedst kan bidrage til teamets arbejde • De får et fælles sprog i teamet til at beskrive de samarbejdsprocesser, der foregår i hverdagen • Den enkelte får nyttig feedback fra sine kolleger i teamet eller afdelingen om, hvordan hans/hendes adfærd virker på andre • Man bliver bevidst om, hvordan teamets ressourcer kan bruges bedst muligt • Teamet får værdifuld indsigt og rådgivning omkring gruppedynamikkerne i teamet, samt teamets styrker og faldgruber. Belbin®s teamanalyse er ophavsretligt beskyttet. Potential ApS er Belbin Associates officielle repræsentant i Danmark, og indehaver af eksklusiv rettighederne til Belbin®s værktøjer og koncepter på dansk. For at kunne arbejde med Belbin®s team­ analyse og udarbejde teamrolleprofiler er det en forudsætning, at man er certificeret hertil af Potential ApS og at man bruger autoriseret analysemateriale leveret af Potential ApS.

Adresse Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm Telefon +45 45 74 45 00 Telefax +45 45 70 45 01 E-mail sjp@sjp.dk Homepage www.sjp.dk

SJP A/S SJP er et management konsulentfirma, der tilbyder rådgivning til store og mellemstore virksomheder og organisationer såvel nationale som internationale, private som offentlige. Vi hjælper vores kunder med at forbedre lønsomheden gennem at styrke forholdet til virksomhedens kunder, brugere, medarbejdere og ejere. Det er velkendt, at loyale og lønsomme kunder skabes af loyale og engagerede medarbejdere og ledere. Med udgangspunkt i markedet og virksomhedens medarbejdere og ledere, deres kompetencer, loyalitet og engagement, hjælper vi vores kunder med at identificere og implementere de mest effektfulde indsatser. Vi har bl.a. fokus på at udføre state of the art analyser, som giver ledelsen det bedste beslutningsgrundlag – og vi tilbyder analyse- og simuleringssystemer og effektive implementeringskoncepter. Vi kobler kunde-, medarbejder- og ledermålinger, der giver vores kunder en dybere indsigt og viden og dermed et bedre beslutningsgrundlag.

Fortsættes på side 42 Uddannelse & Udvikling

41


Dansk Kursus/Konsulent Guide®

Fortsat fra side 41

Vores primære fokusområder: • Customer Excellence • Customer Experience Management, CEM • Kunde- og HR-strategiudvikling • Kunde-, bruger- og konkurrentanalyser • Medarbejderanalyser • Lederanalyser • Integreret analyse • Decision Support – Lederworkshops • Implementeringskoncepter • Analyseportaler. Vinder af konsulentprisen 2010 I kategorien: Strategi- og Virksomhedsudvikling Med projektet: »Den gode Byggeoplevelse«. Besøg os også på www.sjp.dk

Torben Degn td@sjp.dk

Peter Jensen pj@sjp.dk

Stig Jørgensen sj@sjp.dk

Henrik Sølbeck-Nielsen hsn@sjp.dk

Denne plads kan blive din – kontakt PID på 86 21 61 11 for annoncering 1. halvår 2012.

42

Uddannelse & Udvikling


Dansk KursusCenter Guide® www.u-u.dk

Hotel Skarrildhus, Herning

Hotel Haraldskær, Vejle

Hotel Sixtus, Middelfart

Hotel Gl. avernæs, Ebberup Fyn

Hotel Storebælt - Åbner igen ultimo 2012

Hotel Frederiksdal

nærvær

Vi har hjertet med og gør os umage for at give dig et dejligt ophold

natur

Si’ natur, og du har essensen af vores seks hoteller. Vi hedder ikke Sinatur for ingenting

klima

Gastronomi

Vi producerer grøn energi med egen skov, CO2-neutralt træflisfyr, vindmølle og solvarmeanlæg

6 fantastiske konferencehoteller fordelt over det danske land. Fælles for alle hotellerne er de fire kerneværdier vi har med i alt hvad vi gør og at alle ligger i skøn natur tæt på enten skov, strand eller å.

i det autentiske køkken forkæler vi med hjemmelavede specialiteter gerne dyrket helt lokalt

dagsmøde fra 595 kr. Mødedøgn fra 1.695 kr.

Se mere inde i guiden eller på Sinatur.dk Vi glæder os til at høre fra dig. En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i danmark.

Book nu på:

Hotel Skarrildhus t/ 9719 6233

Hotel Haraldskær t/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal t/ 4585 4333

Hotel Storebælt t/ 2367 0061

Hotel Gl. avernæs t/ 6373 7373

Hotel Sixtust/ 6441 1999

Uddannelse & Udvikling

43


Område 1 · Storkøbenhavn

Område 1

Copenhagen Europe Centre (CEC)

Vesterbrogade 149 – 1620 København V 33 27 00 00 – Fax 33 22 83 22 www.cec.dk

Storkøbenhavn

KolleKolle

Frederiksborgvej 105 3500 Værløse 44 98 42 22 – Fax 44 98 41 70

M D

www.kollekolle.dk – info@kollekolle.dk

6

7

8

150

2 5

9

1

3 4

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

Antal senge

Fiolstræde 44 – 1171 København K 33 42 66 08 info@kosmopol.nu - www.kosmopol.nu

0

0

150

– møder og konferencer ved Nørreport Kosmopol har overskud og rammer til at give dig en særlig oplevelse – til møder, konferen­ cer eller receptioner. Vi tilbyder unikke omgivelser i den gamle Købmandsskole – beliggen­ de i hjertet af København med dens trendy butikker og gågader. Vi yder en afslappet og professionel personlig service og sørger for, at ethvert arrangement fungerer efter dine ønsker og ideer. Kosmopols fire smukke loka­ ler kan rumme alle typer af arrangementer – fra 10 til 150 pers. Alle lokaler er udstyret med moderne it- og av-udstyr samt adgang til trådløst net. Se lokalerne og læs mere om mulighederne på www.kosmopol.nu

44

0

150

Uddannelse & Udvikling

200

77

138

200

Kurser og Konferencer i Centrum CEC er centralt placeret i byen, midt mellem Hovedbanegården og Zoo. Vi har 5 plenumlokaler, 7 gruppelokaler, samt adskillige ’arbejdsstationer’ på fællesarealerne til det mere uformelle gruppearbejde. Vores kursisters forplejning bliver varetaget af Restaurant Bing & G., som hver dag bager brød og arrangerer en frisklavet buffet, og som altid er åbne for særlige ønsker.

Vi skaber rum til dialog Når mennesker skal mødes er det vigtigt at der skabes et rum til dialog, et rum hvor der er ro og tryghed til at kunne koncentrere sig om ind­ holdet i mødet – det rum skaber vi. KolleKolle har en skøn beliggenhed omkranset af skov og marker, vi har professionelle og velholdte faci­ liteter, mad tilberedt af gode råvarer og af høj kvalitet, men vigtigst af alt, så har vi et kompetent Team, som er imødekommende, hjælp­ somme og serviceminded. Men tag ikke kun vores ord for det. Kig ind på vores hjemmeside og se, hvad andre synes om at være hos os.

Sinatur Hotel Frederiksdal

Symbion Konferencecenter

Antal til spisning

Kosmopol

150

0

Frederiksdalsvej 360 – 2800 Kgs. Lyngby 45 85 43 33 frederiksdal@sinatur.dk - www.sinatur.dk

150

60

117

150

Hotellet ligger smukt direkte ned til Mølleåen og byder indenfor til moderne konferencefaciliteter ligesom til den indtagende natur lige uden for døren. Fra køkkenet forkæler vores kokke jer med en skøn forplejning, der er inspireret af det nordiske køkken, primært tilberedt med bæredygtige og økologiske råvarer. Som afslutning på et vellykket arrangement kan vi tilbyde en hyggelig lounge/bar i vores kælder med forskellige aktiviteter så som bordtennis og bordfodbold mm. hvor I kan slappe af og hygge jer sammen. Sinatur Hotel Frederiksdal er en del af Sinatur Konferencehoteller, der ligger de smukkeste steder i Danmark.

Fruebjergvej 3 – 2100 København Ø 39 17 99 99 – Fax 39 17 99 00 bj@symbion.dk – www.symbion.dk

160

0

0

300

Symbion Konferencecenter er et utraditio­ nelt og populært sted at holde møder, kurser, semi­narer eller konferencer med plads fra 10-160 personer. Utraditionelt fordi det ligger midt i Danmarks største forskerpark. Populært fordi vi sætter service og fleksibilitet i højsædet. Hos os kan du leje store moderne mødelokaler og små grupperum. Alle lokaler har teknisk udstyr og fri adgang til højkapaci­ tets internet-forbindelse. Vi lægger vægt på veltillavet mad. Centralt pla­ceret med masser af gratis parkeringspladser lige uden for døren og nær offentlig transport.


Område 3 · Øvrige Sjælland og Bornholm – Område 5 · Fyn og øerne

Område 3

Karlslunde Strand Hotel og KonferenceCenter

Karlslunde Strandvej 87 – 2690 Karlslunde 46 16 01 07 – Fax 46 16 01 00 karlslunde@kursuscentre.dk – www.kursuscentre.dk

Øvrige Sjælland og Bornholm Du finder nogle af Danmarks og Sydsveriges bedste kursussteder her i Dansk KursusCenter Guide.

6

2 1

3

5

9

120

4

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

Antal senge

159

318

170

Oasen ved København Centret ligger direkte ud til Køge Bugt kun 22 km syd for København. Vi har 100 rum­melige lejligheder indrettet med 1-2 soveværelser, 1-2 badeværelser, køkken, stue og terrasse. Stuen er velegnet til gruppearbejde. Alle mødelokaler har dagslys, dybe mødeborde og er udstyret med både LCD-projek­torer og Smart-Board. Nyrenoveret i 2009. Naturen og beliggenheden ved vandet gør det oplagt til teambuilding, events og temafester.

Kontakt dem, og hør deres tilbud til dig og dit næste kursus, konference, møde eller lignende – de glæder sig til at servicere dig og din organisation.

Dansk KursusCenter Guide®

7

8

Antal til spisning

Område 5

Hotel Ansgar Slotsgården

Østre Stationsvej 32 – 5000 Odense C 66 11 96 93 – Fax 66 11 96 75 ansgar@email.dk – www.millinghotels.dk

Ledernes KonferenceCenter

Rugårdsvej 590 – 5210 Odense NV 65 94 13 13 – Fax 65 94 23 23 Reception@komtilodense.dk – www.komtilodense.dk

Fyn og øerne

6

7

8

9

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

40

2 3

5

1

4

Antal senge

Antal til spisning

74

100

100

Med blot få minutters gang fra banegården, og 5 km fra motorvejen, er Hotel Ansgar i Odense det ideelle samlingspunkt for hele landet. Vi kan tilbyde 4 helt nye mødelokaler i lyse og harmoniske farver, velegnede til såvel små som store møder. Standard AV-udstyr er incl. i prisen. Specialudstyr efter aftale. Hyggelig restaurant og bar, velindrettede værelser og privat parkering. Særlige »mødepakker« sikrer Dem et godt produkt til en fornuftig pris. Hotel Ansgar – når De vil være i centrum!

220 ved stole 180 ved borde

70

138

250

Vi er stolte af at præsentere dig for Odense’s eneste 5-stjernede konferencecenter. 22 moderne og velindrettede mødelokaler og grupperum med plads fra 5-220 personer. Alle med dagslys og komfortabelt interiør. Nyeste AV-udstyr samt trådløst internet. Servicecenter med tlf., PC og kopifaciliteter. Wellness-Center med massagestol, swimmingpool, spa, sauna, solarium og motionsfaciliteter – kvit og frit for gæsterne. Internetcafé. Baren SlukEfter – hyggelig betjent bar. 150 gratis p-pladser. Medlemsskab af The Green Key og meget serviceminded medarbejderstab.

Uddannelse & Udvikling

45


Område 5 · Fyn og øerne

Middelfart Resort og KonferenceCenter Oddevejen 8 – 5500 Middelfart 63 40 19 06 – Fax 64 41 32 15

middelfart@kursuscentre.dk – www.kursuscentre.dk

200

242

726

240

Nyborg Strand

Hotel Park Middelfart

Østerøvej 2 – 5800 Nyborg 65 31 31 31 – Fax 65 31 37 01 nyborgstrand@nyborgstrand.dk – www.nyborgstrand.dk

1000

350

700

1000

Viaduktvej 28 – 5500 Middelfart 63 43 63 63 – Fax 66 11 96 90 q.park@choice.dk – www.millinghotels.dk

150

105

188

200

Perlen ved Fænøsund. Central beliggenhed i det populære trekantsområde. Vi har 121 huse indrettet med 2 sove­værelser, 2 badeværelser, køkken, stue og terrasse. Stuen er velegnet til gruppearbejde. Alle møde­ lokaler har dagslys og er udstyret med LCDprojek­torer. Swim­mingpool, petanquebane, sauna, solarium, minigolf og hygge­rum med billard og bordtennis. Den grønne beliggenhed er per­fekt til udendørs aktiviteter.

Lige i strandkanten og omgivet af smuk bøgeskov – så er du på Nyborg Strand. Nyborg er let tilgængelig fra alle dele af landet og hotellet er placeret ca. 1 km fra motorvej og togstation. Stort udvalg af fleksible møde/konferencelokaler samt skønne spiselokaler. Hotellet byder på faciliteter som swimmingpool, sauna, billard, bar og 2 restauranter. Hotellets lyse og smagfuldt indrettede værelser er udstyret med alle moderne bekvemmeligheder og har en herlig udsigt over vandet eller hotellets park. Nyborg Strand er 100% røgfrit.

Vi ligger centralt i Middelfart centrum som nabo til banegården og kun 5 minutters kørsel fra motorvejen. Hotel Park Middelfart råder over møde­lokaler fra 2-150 personer. Vores lokaler kan opstilles på mange måder efter behov og har alt teknisk udstyr. Der er tråd­løst internet på hele hotellet. Hotellet råder over restaurant, bar, velindrettede værelser og gode parkeringsforhold. Lige­ ledes er der skønne faciliteter udendørs med parkanlæg, der ska­ber en god atmosfære. Vi gør alt for at sikre, at Deres arrangement bliver vellykket. Dette er grunden til den store succes, vi her har skabt.

Quality Hotel Plaza Odense

Hotel Svendborg 

Tornøes Hotel

Østre Stationsvej 24 – 5000 Odense C 66 11 77 45 – Fax 66 14 41 45 plaza@millinghotels.dk – www.millinghotels.com

80

68

108

100

Clarion Collection Hotel Plaza er en charmerende perle, placeret i hjertet af Odense med udsigt til Kongens Have. Hotel Plaza kan tilbyde mødefaciliteter i smukke omgivelser. Der er indrettet 4 velfungerende lokaler, som alle er udstyret med den nødvendige teknik. Lokalerne er lyse og indbydende og danner derfor en god ramme om netop Deres møde. Ønsker man i pauserne at forlade hotellet, kan man enten vælge at se byens centrum med dens charmerende butikker eller gå en tur i byens skønne Slotspark. Når man skal nyde den velfortjente mad, sidder man på vores lyse terrasse med udsigt til byens slotshave.

46

Uddannelse & Udvikling

Centrumpladsen 1 – 5700 Svendborg 62 21 17 00 – Fax 62 21 90 12 www.hotel-svendborg.dk

250

135

258

180

Hotel Svendborg ligger smukt placeret midt i den sydfynske købstad. Med vor beliggenhed og de muligheder der byder sig i det sydfynske kan vi give vore gæster nogle helt specielle oplevelser. Vi har i konferenceafdelingen plads til 250 personer og alt topmoderne AV- udstyr – 95 velindrettede dobbeltværelser, 38 enkelt værelser og 2 suiter. Vi kan give gæsterne spændende oplevelser i forbindelse med kurser og konferencer som: Slotsmiddag – sejlads med et gammelt træskib – golf – teambuilding m.m.

Strandgade 2 – 5300 Kerteminde 65 32 16 05 – Fax 65 32 48 40 www.tornoeshotel.dk

200

38

90

240

Tornøes Hotel, et smukt gammelt hotel, ligger i hjertet af den lille fiskerby Kerteminde med en vidunderlig udsigt over byen, vandet og havnen. Tornøes Hotel kan tilbyde lyse og velindrettede mødefaciliteter med plads op til 200 deltagere. Vi har alt moderne AVudstyr inden for konferencefaciliteter. Der er fri opkobling til internettet via tråd­løst netværk. Tor­nøes Hotel har 38 dejlige værelser heraf 2 suiter. De fleste med en pragtfuld udsigt over Kerteminde Fjord og havn. Hotellets a la carte restaurant har en pragt­ fuld udsigt over Kerteminde Fjord og havn. Vores dygtige kokke byder på spændende gastronomi både frokost og aften. Tornøes Hotel serverer velsmagende øl fra eget gårdbryggeri. Mulighed for rundvisning.


Område 5 · Fyn og øerne – Område 6 · Nordjylland

Sinatur Hotel Sixtus

Helnæsvej 9 – 5631 Ebberup 63 73 73 73 gla@sinatur.dk - www.sinatur.dk

150

73

Sinatur Hotel Storebælt

Teglgårdsvej 73 – 5500 Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk - www.sinatur.dk

120

150

60

27

46

Østerøvej 121 – 5800 Nyborg 65 31 40 02 storebaelt@sinatur.dk - www.sinatur.dk

90

500

115

230

125

Ved Helnæs på Fyn ligger Sinatur Hotel Gl. Avernæs, hvor moderne mødefaciliteter forenes med en flot natur, smukke bygninger samt en inspirerende & nærværende atmosfære. Vi prioriterer at være en ansvarlig mødeleverandør i forhold til naturen og miljøet. Derfor har vi eget pillefyr og solcelleanlæg, der bidrager Sinaturs klimamål om reducering af CO2 udslippet med 25% i 2012. I køkkenet forkæler vores kokke jer med en forplejning inspireret af det nordiske køkken med mange hjemmelavede specialiteter og videst muligt tilberedt af økologiske, lokale og bæredygtige råvarer. Sinatur Hotel Gl. Avernæs er en del af Sinatur Konferencehoteller, der ligger de smukkeste steder i Danmark.

Sinatur Hotel Sixtus har en enestående beliggenhed på den smukke Hindsgavl halvø ved Middelfart. Huset er en herskabelig patriciervilla, der har lyse, velfungerende mødelokaler med udsigt over sund og skov. Alle værelser er indrettet i en elegant nordisk lys stil, og samtlige værelser har foruden TV også fri adgang til internet. Opholdsrummene er indrettet som hyggelige stuer med klaver, TV, bibliotek, aviser og blade. Haven er anlagt med hyggelige terrasser og græs helt ned til vandet, og der er bademulighed fra egen badebro. Fra køkkenet forkæler vi jer med mad af høj kvalitet, inspiration fra det nordiske køkken og mange hjemmelavede specialiteter primært tilberedt af lokale og økologiske råvarer.

Sinatur Hotel Storebælt er lukket for renovering men åbner igen ultimo 2012, hvor det genåbner mere lyst, mere rummeligt og mere tidsvarende end nogensinde. Med udsigt til solopgangen og beliggenhed lige ned til vandkanten med egen badebro og Storebæltsbroen som imponerende kulisse.

Område 6

Aalborg Kongres & Kultur Center

Rold StorKro

Europa Plads 4 – 9000 Aalborg Tlf. 99 35 55 55 akkc@akkc.dk – www.akkc.dk

Kapacitet ca. 500 personer – ca. 200 i største lokale. 115 værelser. Kan bookes allerede nu.

Vælderskoven 13 – 9520 Skørping Tlf. 98 37 51 00 – Fax 98 37 52 50 rsk@rold.dk – www.rold.dk

Nordjylland

6

7

8

9

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

2430

2 3

5

1

4

Antal senge

Antal til spisning

168

336

3000

Det sker i Aalborg Kongres & Kultur Center – et af Skandinaviens største og mest fleksible kultur-, kongres- og messecentre. Aalborg Kongres & Kultur Center tager gennem et tæt samarbejde med kunden hånd om alt det praktiske og koordinerende – lige fra planlægning til gennemførelse. Aalborg Kongres & Kultur Center tilbyder flotte og lyse mødelokaler. Alle lokaler er forsynet med moderne AV-udstyr og trådløs internetadgang. Aalborg Kongres & Kultur Center kan inden for en radius af en km tilbyde mere end 1.500 hotelsenge. Inden for en radius af fem km tilbydes mere end 2.900 senge. Aalborg Kongres & Kultur Center ligger i direkte tilknytning til Quality Hotel Aalborg.

100

49

93

130

Som at sidde midt i naturen! Rold StorKro ligger midt i Danmarks største skov, Rold Skov, og med Rebild Bakker Natio­ nalpark som nabo i hjertet af Himmerland. Den bedst tænkelige beliggenhed for arbejds­ ro og idéskabende omgivelser. Vi arrangerer gerne en pause-tur i skoven, laver teambuil­ ding, minigolf, mountainbikes og kanosejlads på Lindenborg å. Kursussekretær som sørger for alt det praktiske fra første kontakt til af­slutning. Omfattende udstyr, små og større lokaler. Personlig betjening og omsorg, stor flexibilitet og fremragende køkken. Åbent hele året, hyggelige værelser, bar, café og Panoramarestaurant. Fri internetadgang overalt i huset og på værelserne.

Uddannelse & Udvikling

47

Dansk KursusCenter Guide®

Sinatur Gl. Avernæs


Område 7 · Midtjylland – øst

Område 7

DanParcs Søhøjlandet

Gl. Skovridergaard

Lille Amerika 10 – 8883 Gjern 70 25 03 33 – Fax 70 25 03 31

sohojlandet@danparcs.com – www.danparcs.com

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg 87 22 55 00 – Fax 87 22 55 11 glskov@glskov.dk – www.glskov.dk

Midtjylland - øst

6

7

8

2 3

5

9

500

1

4

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

Antal senge

Antal til spisning

218

1410

500

Afslappet atmosfære... DanParcs ligger smukt midt i Gjern Bakker ved Silkeborg. Et anderledes kursus- og konferencecenter med mange års erfaring inden for teambuilding og aktiviteter. Moderne plenumfaciliteter med tilhørende grupperum og alle former for professionelt AV-udstyr danner rammen om dit kursus. Kombiner kurset med teambuilding, en tur på helårsskibakken eller en runde på vores 18-hullers golfbane – ideel til afholdelse af Company Days. Vi skræddersyr jeres arrangement, så det passer netop til jeres ønsker. 2 timers bålhygge i tipi inkl. brænde og instruktør Kr. 2.500,-. Prisen er gældende i tidsrummet kl. 7-22.

KALØVIG Center

Montra Hotel Sabro Kro

mail@kalovigcenter.dk – www.kalovigcenter.dk

sabrokro@sabrokro.dk – www.sabrokro.dk

Præstekravevej 46 – 8410 Rønde 86 37 11 55 – Fax 86 37 38 08

60

26

35

50

Et særligt mødested Når du har været på KALØVIG Center, kommer du hjem med andet og mere, end du forventede. Det ligger uforstyrret og med en fantas­tisk havudsigt. Her kan I mødes og kloges, dele viden og inspiration. I kan arbejde i ro og uforstyrrethed og overraskes på en rar og god måde. Her er gode møde- og undervisningsrum og små hjørner at arbejde i, både inde og udendørs. Moderne, men stadig med en fornemmelse fra tiden, som et af landets første badehoteller. KALØVIG er CO2 neutral. Se mere på vores hjemmeside.

48

Uddannelse & Udvikling

88

176

68

130

200

– fordybelse og velvære Gl. Skovridergaard ligger i sin egen store park i udkanten af Silkeborg med skoven og søerne som nærmeste nabo. Den tidligere kuranstalt rummer i dag topmoderne 5-stjernede mødefaciliteter, komfortable gæsteværelser og et køkken i særklasse. Vi tilrettelægger alle arrangementer i tæt samarbejde med arrangøren – hvad enten I ønsker et enkelt mødelokale eller vil have Gl. Skovridergaard helt for jer selv. Selv er vi glade for stedets harmoni og for den åbne og uhøjtidelige atmosfære – og vi glæder os især, når vi fornemmer, at vores gæster har det ligesådan. Se mere på www.glskov.dk eller kig forbi en dag – du er meget velkommen!

Sinatur Hotel Haraldskær

Viborgvej 780 – 8471 Sabro Tlf. 86 94 89 22

300

224

300

Højt til himlen og frisk luft til hjernen På Montra Hotel Sabro Kro har vi åbne vidder, skov og højt til himlen. Samtidig er vi tæt på storbyens liv, puls og kultur - kun 4 minutter til motorvej og 15 minutter fra Aarhus Centrum. Montra Hotel Sabro Kro er et moderne konference- og mødested, hvor du tydeligt mærker, at hele huset er engageret. Det handler om rar atmosfære, om teknik der fungerer, om tilrettelægning af pauser, om indlevelse og om fleksibilitet. Vores 16 mødelokaler er indrettet med projektor eller stor skærm, gratis internet, og har alle dagslys. Værelserne er store og lyse med badekar såvel som bruser og fransk altan.

Skibetvej 140 – 7100 Vejle 76 49 60 00 haraldskaer@sinatur.dk – www.sinatur.dk

100

51

102

140

Sinatur Hotel Haraldskær er beliggende ved smukke Vejle ådal. Vi byder indenfor i den gamle herregård med top moderne konferencefaciliteter samt lyse og ny renoverede værelser. Oplev b.la. de historiske rammer i herregårdskælderen med hvælvet loft, orangeriet med duften af citrusfrugter, de hyggelige opholdsstuer og gårdhaven med toppede brosten. Fra køkkenet forkæler vores kokke jer med en forplejning, der er inspireret af det nordiske køkken med mange hjemmelavede specialiteter og primært tilberedt med bæredygtige og økologiske råvarer. Sinatur Hotel Haraldskær er en del af Sinatur Konferencehoteller, der ligger de smukkeste steder i Danmark.


Område 8 · Midtjylland – vest – Område 9 · Sønderjylland

Hovborg Kro

Område 8

Sinatur Hotel Skarrildhus

Holmeåvej 2 – 6682 Hovborg 75 39 60 33 – Fax 75 39 60 13

info@hovborg-kro.dk – www.hovborg-kro.dk

Sdr. Ommevej 4, Skarrild – 6933 Kibæk 97 19 62 33 skarrildhus@sinatur.dk – www.sinatur.dk

Midtjylland – vest

6

2 1

3

5

9

200

4

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

Antal senge

51

102

250

81

115

120

Centralt beliggende i Jylland. Nær ved ­Billund lufthavn på vej nr. 425 mellem ­Holsted, (E20) og Grindsted. E20 motorvej mellem Kolding og Esbjerg. Afkørsel nr. 70. Fri parkering. Hovborg Kro ligger i naturskønne og rolige omgivelser. Med stor respekt for den oprindelige byggestil i den 200 år gamle kro er den gamle ­krostald og lade ombygget til moderne og utraditionelle kursuslokaler, men den gode atmosfære samt krohyggen er bevaret. Kroen råder over gode opholdsrum og ­gruppe­rum. Alle kursuslokaler har projektorer.

Sinatur Hotel Skarrildhus ligger midt i den enestående rhododendronpark der omgiver den tidligere jagtbolig. Her er der stor respekt for natur og historie. Vi tilbyder lys, luft og plads ad libitum. Alle lokaler er smukke og lyse og de fleste har en indtagende udsigt til parken. Vi prioriterer at være en ansvarlig mødeleverandør i forhold til naturen og miljøet. Vores kokke forkæler jer med en forplejning der er inspireret af det nordiske køkken og med mange hjemmelavede specialiteter tilberedt videst mulig af økologiske og bæredygtige råvarer. Sinatur Hotel Skarrildhus er en del af Sinatur Konferencehoteller, der ligger de smukkeste steder i Danmark.

Hotel Britannia

Sandbjerg Gods, Aarhus Universitets Kursusejendom

Antal til spisning

Område 9

130

Torvegade 24 – 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 01 11 – Fax 75 45 20 85

Sandbjergvej 102 – 6400 Sønderborg

info@britannia.dk – www.britannia.dk

73465200 – sandbjerg@auff.au.dk – www.sandbjerg.dk

Sønderjylland

6

7

8

9

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

300

2 3

5

1

4

Antal senge

Antal til spisning

168

160

300

Hotellet er nyrenoveret med brasserie/restau­ rant med vægt på lokale sæsonbaserede spe­­ cialiteter, lounge område, moderne værel­ser i skandinavisk stil og engelsk pub i kælderen. Hotellet er beliggende i centrum af Esbjerg med 5 min. gang til banegård, musikhus mm. Hotel Britannia råder over 8 moderne konferencelokaler og grupperum med alt moderne AV udstyr som LCD projektor, trådløst internet­forbindelse, højttalere, mikrofoner mm. Fri internet.

140/ 100

74

105

100

Sandbjerg Gods er Aarhus Universitets kursusejendom. Godset er beliggende i et naturskønt område på Sundeved direkte ud til Alssund, ca. syv km nordvest for Sønderborg. Sandbjerg Gods er også åbent for faglige arrangementer, møder og uddannelsesaktiviteter uden tilknytning til universitetet. Reservation: Tlf. 89 42 12 62 Stedet råder over to handicapværelser. Sandbjerg Gods ligger i et naturskønt område – i sig selv et stykke Danmarkshistorie. I den nærliggende Nydam Mose er gjort interessante fund fra oldtiden. Parken går ned til det smukke Alssund og over i Storskoven, som året rundt byder på gode naturoplevelser.

Uddannelse & Udvikling

49

Dansk KursusCenter Guide®

7

8


Område 9 · Sønderjylland – Område 10 · Sverige

Skærbæk Kursus- og Fritidscenter Storegade 46 – 6780 Skærbæk Tlf. 74 75 19 70 – Fax 74 75 18 47

Område 10

Hotel Skansen, Båstad

Kyrkogatan 2 – S-269 33 Båstad +46 431-558100 – Fax +46 431-558110

info@kursus-fritidscenter.dk – www.kursus-fritidscenter.dk

info@hotelskansen.se – www.hotelskansen.se

Sverige

900

110

440

Skærbæk Kursuscenter i Sønderjylland, ét af Danmarks dejligste områder lige midt i Danmarks Nationalpark ved Vadehavet og Rømø. Faciliteter til 15-1500 personer. Vi tilbyder teambuilding, specielle events, festarrangementer – også de helt store kurser og konferencer. Vi arrangerer ture i Vadehavet til Østersfangst, SortSol m.m. Vores Kunstnerhus, byder på nye spændende aktiviteter som maleri, glas og meget mere! Køkkenet er kendt for de sønderjyske specialiteter og vade­havsprodukter som marsklam, Højer pøl­ ser m.m. Her bor I i hyggelige feriehuse og har fri adgang til svømmehallen, Fitnesscenter og sportshaller til aktiviteter. Her er også Bowling, Bar/Cafe samt restau­­rant med skøn udsigt over området. Gratis parkering.

10

2

1200

1 3

Max. antal Antal kursusdel- værelser tagere i største lokale

Torekov Hotell

Ystads Saltsjöbad

info@torekovhotell.se – www.torekovhotell.se

info@ysb.se – www.ysb.se

Själaviksvägen 2 – S-26093 Torekov +46 431-471600 – Fax +46 431-471630

150

54

117

150

Torekov Hotell ligger midt i et naturreservat på den idylliske Bjäre-halvø i nordvestre Skåne. Her mødes man i et stressfrit og smukt miljø, som giver kraft og ny energi. Naturens ”skatter” lige uden for dørene er en stor kilde til velbehag, ligesom vores skønne SPA-afdeling med bl.a. to japanske udendørs pools og restaurantens mad med den gode smag af råvarer fra nærom­rådet. De dejlige værelser har egen terrasse, og her får I en god nats søvn på de herlige luksus­madrasser. Slap af og fyld op med ny energi og inspiration under en konference på Torekov Hotell.

50

Uddannelse & Udvikling

Antal senge

Antal til spisning

Saltsjöbadsvägen 6 – S-27139 Ystad +46 411-13630 – Fax +46 555-835

324

109

224

350

Ystad Saltsjöbad – Spa, Konferens, Hotell och Restaurang – allt på ett ställe och bara 10 meter från havet. En av Sydsveriges största och mest kompletta anläggningar. 15 välutrustade konferensrum i varierande storlek samt kongresshall med plats för 324 deltagare. Komplett spa-anläggning som erbjuder det mesta man kan önska sig vad gäller välbefinnande. Fyra stjärnor enligt SHR. Det unika läget direkt vid havet erbjuder oanade möjligheter till både kreativt arbete och avkoppling.

280/ 3-400 Hotel Skansen er smukt beliggende ved havet, stranden, den charmerende havn og de be­røm­te tennisbaner med centercourten midt i Båstad. Her tlbyder vi SPA – KONFERENCE – og EVENTYR i et flot, tidløst og afslappet miljø. Unik SPA-afdeling med herlige facilite­ter og 17 behandlingsrum, 24 fleksible konferen­ce­­lokaler, en helt ny kongressal med pano­ra­ma­­udsigt og tagterrasser og Restaurant Sand med en storslået havudsigt. Kombiner arrangemen­tet med spændende aktiviteter, teambuildning og eventyr med hjælp af vores aktivitetsfirma Stora Blå. 320

173

330


Aktiver de bedste kandidater. De fleste er i job og har ingen planer om at flytte sig. Lige indtil den dag, de bliver tændt af en ny jobmulighed, som pludselig frister, mens de surfer på et af deres foretrukne websites, bladrer avisen igennem eller ser TV.

Mød dem, hvor de alligevel kommer forbi. Gennem mere end 100 mediepartnere, med over 2,6 millioner unikke brugere pr. måned*, sørger vi for, at jeres jobannoncer er synlige på relevante nyheds- og branchesites, i aviser og på TV. Udover, selvfølgelig, på jobzonen.dk.

Aftal et møde, der kan gøre jeres rekruttering bedre. Ring 33 95 90 00 * Kilde: Gemius Explorer brugertal

Brug Jobzonen som en stærk rådgiver og HR-partner. Rekrutter de bedste kandidater gennem vores effektive medienetværk, der henvender sig til både aktivt jobsøgende, og til dem der ikke lige vidste, at de søgte nyt job.


Kom

g GR og besø

Tilmeld dig GRATIS på www.pid.dk eller www.traefpunkt-hr.dk

ATIS

Danmark og Nordens største –HR-messe Udvid dit netværk Øksnehallen i København den 5. og 6. oktober 2011 GLæD DIG tIL DEN åRLIG tILbAGEvENDENDE HR-bEGIvENHED! PID–Personalechefer I Danmark slår nemlig igen i samarbejde med IbC Euroforum snart dørene op til træfpunkt Human Resources 2011. I år sætter vi fokus på to ”brandvarme” temaer, nemlig PERFORMANCE I FREMtIDEN og SOCIAL KAPItAL, og vi glæder os til at give dig input til at arbejde med dem. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og følg med i PID’s magasiner, i vores nyhedsmail og på PID’s hjemmeside www.pid.dk for flere nyheder og informationer.

Hovedtalere: Keynotes - og Power Corner Flemming Poulfelt

bjarne Nybo

Nils villemoes

Maj britt Andersen

DET SUMMER AF LIV OG HR – kom og hør Helene Amsinck

Mads Christensen

bolette Christensen

onsdag

Den store blærerøv Julie Kronstrøm Peter Carton Hasle

Karen Marie Lillelund

tania Ellis

torsdag

Johan Peter Paludan

Lai Yde

Lisbet thyge Frandsen

Professor, ph.d. Flemming Poulfelt, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CbS Centerleder Bjarne Nybo, Center For Mindfulness & Meditation tidligere lektor Nils Villemoes, Handelshøjskolen i århus og foredragsholder Nordic HR Director Maj Britt Andersen, SAP DK A/S Advokat Helene Amsinck, Kromann Reumert Foredragsholder Mads Christensen Ordstyrer begge dage: Bolette Christensen Direktør Johan Peter Paludan, og fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton, Instituttet for Fremtidsforskning Professor Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Foredragsholder og forfatter Karen Marie Lillelund Social business ekspert, foredragsholder og erhvervsrådgiver Tania Ellis Skuespiller og foredragsholder Lai Yde Group Senior vice President Lisbet Thyge Frandsen People & Strategy, Grundfos

MUNKEBJERG GRUPPEN

Udstillere som har booket:

VEJLE CENTER HOTEL

®

Arrangør

PERSONALECHEFER I DANMARK

I samarbejde med

Mediepartnere

Uddannelse & Udvikling nr. 2 2011  

Uddannelse & Udvikling nr. 2 2011