Page 1

Kompetenceguiden www.u-u.dk

®

“Denne bog giver mig et fuldstændigt overblik over mentoring fra generationsforskelle til et indblik i samfundsudviklingen, men mest af alt giver den en åben og ærlig vurdering af, hvordan og om mentoring kan være svaret på specifikke udviklingsbehov i organisationen.” Karin Middelburg, Senior Vice President Human Capital, SimCorp

KMP+ leverer mentorprogrammer, mentoruddannelser, menteeuddannelser og rådgiver virksomheder og organisationer. Læs mere på www.kmpplus.dk

Annonce.indd 1

Uddannelse & Udvikling

Januar

18/12/12 11.09

2013

39


Salg og marketing

Sprog og kultur

• •

• •

• •

• •

EuroAcademy

42 • • •

Go’ Proces

42 •

Indumind A/S

43

• • • •

KJERULF & PARTNERE A/S

43

• • •

KMP+ ApS

43

• •

Masterakademiet – Aalborg Universitet

43

PEP, Professional English Presentations

44

• • • •

Røsfeld Intuitiv Learning

44

• • • •

Syddansk Universitets Efteruddannelse

44

• •

UdviklingSvej

44

Jura og forsikring

IT og web

Indkøb og logistik

Side

HR og personale

Projektledelse

Personlig udvikling

Ledelse, strategi og organisation

Kommunikation og præsentationsteknik

Håndværk og industri

Finans og økonomi

Kompetenceguiden

Coaching og mentoring

Indhold

Arbejdsmiljø og kvalitetssikring

Kompetenceguiden

• • •

2vejs kommunikation

41

Aalborg Universitet MPA

41

Aalborg Universitet MPG

41 •

Albatros

41 •

Aros Kurser

42

Business Centret, Århus Købmandsskole

42

40

Uddannelse & Udvikling

Januar 2013

• •


Kompetenceguiden 2vejs kommunikation

Aalborg Universitet Institut for Statskundskab

Glentevej 3 2670 Greve Tlf. 20 20 00 76 info@2vejs.dk www.2vejs.dk

Mastersekretariatet Fibigerstræde 3 - lokale 49 9220 Aalborg Ø Tlf. 99 40 73 33 lic@dps.aau.dk – www.mpa.aau.dk

Vi tilbyder målrettede og effektive kurser for ledere, projektmedarbejdere, sagsbehandlere og sekretærer: • Planlæg bedre – og få mere tid • Skriv kort, klart og konkret • Notat- og referatteknik • Præsentation – du er på • Præsentér professionelt med PowerPoint • Bliv en bedre underviser

Læs Master of Public Administration på Aalborg Universitet Master of Public Administration er en offentlig lederuddannelse, der giver dig et teoretisk fundament og konkrete redskaber til at håndtere de praktiske udfordringer, du møder i ledelsesarbejdet.

På alle kurser er der høj deltageraktivitet og målrettede undervisningsmaterialer af høj kvalitet.

Læs mere om Master of Public Administration på www.mpa.aau.dk eller kontakt mastersekretariatet på tlf.: 99 40 73 33, lic@adm.aau.dk

Samtidig giver et MPA-forløb dig mulighed for at sætte netværk og videndeling med andre offentlige ledere i højsædet – på tværs af sektorer og niveauer.

Læs mere om de aktuelle kurser på www.2vejs.dk

Kategori: Coaching og mentoring • Kommunikation og præsentationsteknik • Personlig udvikling

Kategori: Ledelse, strategi og organisation

Albatros

Aalborg Universitet Institut for Statskundskab

Klosterport 4L 8000 Århus C Tlf. 87 18 57 55 info@albatros.dk www.albatros.dk

Mastersekretariatet Fibigerstræde 3 - lokale 49 9220 Aalborg Ø Tlf. 99 40 73 33 lic@dps.aau.dk – www.mpg.aau.dk

Læs Master of Public Governance på Aalborg Universitet Master of Public Governance er en lederuddannelse, der sender dig videre i din karriere og giver dig værktøjerne til at blive en bedre leder. På uddannelsen kombineres generelle kompetencer inden for styring og ledelse med personlig ledelsesudvikling. MPG er en fleksibel uddannelse, hvor du selv sammensætter dit individuelle uddannelsesforløb, så det passer dig. En MPG lægger op til teoretisk refleksion over hverdagens praksis – og viser, hvordan du omsætter refleksionerne til konkrete ledelsesmæssige tiltag. Læs mere om Master of Public Governance på www.mpg.aau.dk eller kontakt mastersekretariatet på tlf.: 99 40 73 33, lic@adm.aau.dk

Kategori: Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling

Albatros' 2 årige supervisoruddannelse – en fuld diplomuddannelse Om uddannelsen: • Pædagogisk diplomuddannelse på 60 ETCS-points – udbydes i samarbejde med VIA • Praksisnær, anvendelsesorienteret undervisning og træning: du GØR uddannelsen • Fokus på fagpersonlige og fagprofessionelle kommunikations kompetencer og relationskompetencer, samt skærpet blik på individers og gruppers kommunikation og kultur • Afprøvning af konkrete kreative metoder og redskaber til kommunikation • Træning af personligt lederskab Læs mere på www.albatros.dk eller ring på 86 18 57 55

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • Ledelse, strategi og organisation

Uddannelse & Udvikling

januar 2013

41


Kompetenceguiden Business Centret, Århus Købmandsskole

Aros Kurser

Fredericiagade 15 A 1310 Københan K Tlf. 70 278 279 info@aroskurser.dk www.aroskurser.dk

Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk www.business.aabc.dk

De rette kurser for dine medarbejdere Business Centret gennemfører virksomhedstilpassede kurser med afsæt i jeres behov og konkrete udfordringer fra jeres hverdag; uanset om I har en større gruppe medarbejdere, som har brug for opkvalificering – eller blot en håndfuld personer, som skal bruge nogle specifikke værktøjer.

Aros Kurser – Vi tager ansvar for jeres læring! Vores otte mest populære kurser lige nu: • • • • • • • •

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Mundtlig kommunikation Projektledelse I + II + III Visual planning i projektarbejdet Forhandlingsteknik – sådan når du dine mål! Personlig planlægning og effektivitet Skriv til nettet – bedre webkommunikation Soloforløb i mundtlig formidling (for ledere)

Vores udbud spænder bredt og kan inkludere forløb sammensat af tilskudsberettigede AMU-moduler. Vi rådgiver om efteruddannelse og VEU og kan guide dig igennem tilskudsjunglen. Hold styr på medarbejdernes efteruddannelse med KursusConnect – vores administrationssystem, som kan integreres med virksomhedens intranet. Tag kontakt – læs mere på business.aabc.dk

Kontakt os på telefon 70 278 279 eller besøg www.aroskurser.dk

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • Indkøb og logistik • IT og web • Kommunikation og præsentationsteknik • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling • Projektledelse • Salg og marketing • Sprog og kultur

Kategori: Arbejdsmiljø og kvalitetssikring • Coaching og mentoring • Finans og økonomi • HR og personale • Indkøb og logistik • IT og web • Kommunikation og præsentationsteknik • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling • Projektledelse • Salg og marketing • Sprog og kultur

EuroAcademy

Go’ Proces

Heldagervej 4 2650 Hvidovre Tlf. 30 27 32 43 post@euro-academy.dk www.euro-academy.com

Klosterport 4L 8000 Århus C Tlf. 87 46 40 40 info@goproces.dk www.goproces.dk

EuroAcademy tilbyder lederudvikling, der præges af to ting: 1) Vi udvikler løbende vores metoder i samklang med den nyeste udvikling inden for psykologi, pædagogik og hjerneforskning. 2) Vi afstemmer hele tiden med den virkelighed, vi møder i ”front linjen”.

Proceskonsulentuddannelsen hos Go’Proces Uddannelsen tager udgangspunkt i din egen praksis, hverdag og arbejdsopgaver og henvender sig til dem som gerne vil arbejde med procesfacilitering i mindre grupper f.eks. teams, gruppesamtaler, møder samt større grupper som f.eks. konferencer.

I får derfor solidt funderet træning – der virker, der hvor den udføres. I får stærke værktøjer til selvindsigt og udvikling. I får stærke samtalepartnere, der både støtter og udfordrer. • Vi har programmer, der spænder fra lederudvikling på MBA niveau (3 år) til enkeltstående samtaler. • Vi coacher enkeltpersoner og TEAM Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Rusland og betjener ledere overalt i verden.

Om uddannelsen: • Kompetencegivende – valgfag på Diplom i Ledelse i samarbejde med VIA/UCC • 15 ECTS point • Mulighed for SVU-støtte • 12 undervisningsdage • 2 undervisere pr. hold • Vægtning af praksis og omsættelighed • Hold i både Århus og Kbh.

Se mere om vores programmer på www.euro-academy.com/da

Læs mere på www.goproces.dk eller ring på 87 46 40 40

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling

Kategori: Ledelse, strategi og organisation

42

Uddannelse & Udvikling

Januar 2013


Kompetenceguiden Indumind A/S

KJERULF & PARTNERE A/S

Lumbyvej 11D 5000 Odense C Tlf. 70 25 38 83 info@indumind.dk www.indumind.dk

Tilbyd dit personale personlig udvikling & lederudvikling via et innovativt webbaseret uddannelsessystem – og oplev effekten i hele organisationen. indumind® øger dit personales Emotionelle Intelligens og lærer dem at forstå sig selv og deres omgivelser bedre, mens de udvikler deres personlige og kommunikative kompetencer. Derigennem skabes bedre relationer, stressforebyggelse og højere effektivitet. Med adgang fra computer/ smartphone er indumind® ved hånden 24 timer i døgnet, og adskiller sig fra traditionelle kurser og coachingforløb ved at være tilgængeligt, uanset hvornår og hvor behovet opstår. Målgruppe Alle medarbejdergrupper

Sauntesvej 13 2820 Gentofte Tlf. 33 13 13 44 info@kjerulf-partnere.dk www.kjerulf-partnere.dk

Når vores erhvervspsykologer arbejder med lederudvikling, sker det i spændingsfeltet mellem virksomhedens forretningsmæssige mål, teamet samt det enkelte individ. Med basis i organisationens aktuelle behov og udfordringer skræddersyer vi et udviklingsprogram, der sikrer effekt på bundlinjen. Programmet bliver til gennem dialog om jeres organisations formåen, vilje til indsats og krav til resultater. Vi arbejder med ledelse på strategisk som taktisk og operationelt niveau. Vi arbejder i hele niveauet fra topleder til mellemleder. Fra lederen, der leder gennem andre ledere, til den leder, der har medarbejderledelse. Resultatet er fælles ledelsessprog og adfærd i virksomheden.

Pris Fra 199,- /mdr. Certificering, konsulentydelser og coachingforløb kan tilvælges

Det 21. århundredes leder skal formå at integrere sin personlighed i sit lederskab og skabe sympati og respekt omkring sin person for at opnå det følgeskab, der afgør kaliberen af de skabte resultater. Netop derfor er det afgørende at optimere ledelseskraften mest muligt.

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • Kommunikation og præsentationsteknik • Personlig udvikling

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling

KMP+ ApS

Masterakademiet – Aalborg Universitet

Kongevejen 155 2830 Virum Tlf. 39 76 12 32 info@kmpplus.com www.kmpplus.dk

Langagervej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9408 sj@aub.aau.dk www.masterakademiet.aau.dk

Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer KMP+ har siden år 2000 formidlet viden om mentorprogrammer, som skaber resultater for mentees, for mentorer og for virksomheden. Vi designer og leverer mentorprogrammer – og bidrager med: • Rådgivning • Mentoruddannelse – med certificering • Menteeuddannelse • Evaluering af resultater • Bogen "Mentor+Guiden" til mentorer og mentees • Bogen "Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer" til ledere og HR • Uddannelse og netværk for programledere

Hvert år øger ca. 2.000 studerende deres kompetencer ved Aalborg Universitet med efter- og videreuddannelser inden for bl.a. Ledelse, Organisation, IT, Kommunikation, Sundhed og Læring.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte læringsprocesser for ledere/talenter i samarbejde med vores Executive Business Mentorer. Vores kunder er bl.a. Københavns Universitet, Realkredit Danmark, Accura, PwC, Københavns Kommune, Spar Nord Bank og Lederne.

Kontakt Susanne Jørgensen: tlf. 9940 9408 eller mail: sj@aub.aau.dk

Kontakt Kirsten M. Poulsen og læs mere på vores hjemmeside.

Kategori: Arbejdsmiljø og kvalitetssikring • Coaching og mentoring • Finans og økonomi • HR og personale • Håndværk og industri • IT og web • Jura og forsikring • Kommunikation og præsentationsteknik • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling • Projektledelse • Salg og marketing • Sprog og kultur

Kategori: Coaching og mentoring • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling

Masterakademiet er din indgang til efter- og videreuddannelse ved Aalborg Universitet. Alt fra over 20 forskellige to-årige masteruddannelser på højeste niveau til HD og kortere kurser. Uddannelserne er tilrettelagt, så de studerende samtidig kan passe deres fuldtidsarbejde. Snak med Masterakademiet, og få overblik over uddannelsesmuligheder ved Aalborg Universitet. I Aalborg, København og Esbjerg.

Uddannelse & Udvikling

januar 2013

43


Kompetenceguiden PEP, Professional English Presentations

Røsfeld Intuitiv Learning

Louise Park 6 2960 Rungsted Kyst Tlf. 50 46 38 12 jc@pep-courses.dk www.pep-courses.dk

RØSFELD

INTUITIV LEARNING

Kildegaarden 11 8000 Aarhus C Tlf. 22 54 19 74 info@rosfeldlearning.com www.rosfeldlearning.com

-

Are your employees clear, confident and convincing when they present in English? PEP offers customized courses and individual training in communication and presentation in English. Focus is on individual development. With PEP, your employees can get their messages across powerfully and positively while engaging their audiences. Filming and feedback reveal strengths and areas for improvement. PEP’s courses increase confidence and diminish nervousness when presenting in English. PEP’s instructors are native English speakers and have many years of experience in presentations, communication and teaching.

Effektive og motiverende online kurser kombineret med personlig coach 1. 2. 3.

Kommunikation – stort grundkursus Kurset er designet til personer, som hurtigt og effektivt vil optimere kommunikationen. Motivation – et lederkursus Til dig der har travlt og derfor ikke har meget tid til at være væk fra din arbejdsplads, hvor du sidder som projekt- eller teamleader for et hold vidensmedarbejdere. Stress-nej tak Uanset om du er medarbejder eller leder, vil du få værktøjer, der giver dig mulighed for at forebygge og være mere bevidst om stress.

Contact PEP to discuss your company’s training needs. Læs mere på http://rosfeldlearning.com/med-coach Kategori: Coaching og mentoring • Kommunikation og præsentationsteknik • Personlig udvikling • Sprog og kultur

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • IT og web • Kommunikation og præsentationsteknik • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling

Syddansk Universitets Efteruddannelse Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 65 50 10 54 efteruddannelse@sdu.dk sdu.dk/efteruddannelse

Vi udfordrer din viden Efteruddannelse på universitetet udfordrer din praksis, så du opdager nye vinkler på det, som du måske opfattede som selvfølgeligheder. Hos os kan du lære nye begreber og få dit verdensbillede udfordret. Du kan læse fag inden for mange områder – eksempelvis ledelse, kommunikation, sprog, sundhed og økonomi. Og vi tilbyder både undervisning på Fyn, Sjælland og i Jylland. Du kommer til at møde medstuderende, som du i fremtiden kan knytte til dit professionelle netværk. Og du vil blive undervist af forskere, som er blandt de dygtigste på deres felt, og som samtidigt har et godt kendskab til den praktiske verden. Vi lægger stor vægt på at bygge bro til vores omgivelser, og vores uddannelser er tilrettelagt i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet.

UdviklingSvej

- din vej til vækst !

Lyngby Hovedgade 39, 2. 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 30 30 72 90 info@udviklingsvej.dk www.udviklingsvej.dk

Optimering af talenter, ressourcer og resultater Leverandør af kurser, konsulentopgaver og coaching, gennem 8 år – med speciale i lederudvikling, forandringsprocesser, værdi-implementering, målstyring, effektive møder, samarbejde, personlig vækst, klar kommunikation, stresshåndtering og tidsstyring. Vi designer gerne et målrettet kursus eller et forløb, der matcher det, der ønskes løst. Vi tilbyder et uforpligtende gratis møde, hvor vi finder den bedste løsning, som vil skabe de ønskede resultater. Ring til Bente B Lindstrøm på 30 30 72 90. Du finder informationer om firmaet, referencer og ydelser samt vores åbne kursuslinje på www.udviklingsvej.dk

Læs mere på → sdu.dk/efteruddannelse Kategori: Finans og økonomi • Indkøb og logistik • IT og web • Jura og forsikring • Kommunikation og præsentationsteknik • Ledelse, strategi og organisation • Projektledelse • Salg og marketing • Sprog og kultur

44

Uddannelse & Udvikling

Januar 2013 2

Kategori: Coaching og mentoring • HR og personale • Ledelse, strategi og organisation • Personlig udvikling

Kompetenceguiden nr. 1 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you