Page 1

4 2013

Ledelse i udvikling

TEMA

Stress

Prioritér – det gode liv Jens Ole Ambjerg side 6

Værktøjer

– vi finder os ikke i stress side 24

Styrkebaseret ledelse – en vej ud af stress!

Kan vi

styrer de sociale medier? side 32

side 34

En dansker i Mexico side 38


er PBJ nsor spo guld fpunkt æ på Tr man Hu ces ur Reso

2.-3. okToBeR 2013

Mød PBJ på Træfpunkt HR PBJ er guldsponsor på Træfpunkt HR og deltager med stande, præsentationer, netværkslounge, konkurrence, inspiration og meget mere. Vi markerer også 10-års jubilæet for Netværket Epos med kage og bobler. Mød os blandt andet her: • Stand 37: Vi sætter dig ind i Epos-universet og giver dig gratis input til arbejdet med HR- og lønprocesser i din virksomhed • Stand 39: Kom ind i vores lounge og hør, hvad medlemskab af et professionelt HR- og lønnetværk kan betyde for dig På dag 2, den 3. oktober, har vi på Speakers Corner kl. 10.25 inviteret Michele Bellaiche til at fortælle om netværk og relationer – professionelt og privat – hvad det har betydet for hende, og hvad det kan betyde for dig. Michele giver dig værktøjer til at få det bedste ud af relationen til andre. Efter indlægget kan du komme helt tæt på hende i vores netværkslounge på stand 39.

PBJ A/S har i mere end 25 år leveret HR-løsninger til danske virksomheder og offentlige institutioner. Vi hjælper vores kunder med at gøre HR til en synlig og konkret del af deres hverdag. Det gør vi bedst ved at fungere som en aktiv sparringspartner både før, under og efter implementering. Selv er vi først tilfredse, når vores kunder har oplevet synlige resultater.

PBJ BrøndBy Kornmarksvej 6 2605 Brøndby PBJ aarhus Sindalsvej 30 8240 Risskov


Lederen

pas på hinanden

Pas på hinanden – men pas først og fremmest på dig selv Ordet stress er blevet et kendt ord i mange virksomheder og med god grund. Stress kan man blive alvorlig syg af. Ikke kun for medarbejdernes skyld bør man beskæftige sig med området. Mange stresstilfælde i en virksomhed sender nemlig udadtil også et signal om, at her er en arbejdsplads med et hårdt presset arbejdsmiljø, og det er ikke godt på image-kontoen. Så af mange årsager og gode grunde bør virksomhederne tage emnet alvorligt. Danske virksomheder og ledere har et ansvar og bør tage hånd om deres medarbejdere. De bør være garanter for, at der skabes et miljø, hvor det er legalt at tale om stress, og hvor der bliver taget hånd om problemet, hvis medarbejderne bliver syge. Det kan gøres ved stresspolitik, stresskorps, gode stressværtøjer, italesættelse af problemet og så videre. I dette nummer af Ledelse i Udvikling sætter vi fokus på fakta

om stress, og vi giver gode ideer til, hvordan man kan tackle stress, både i forhold til at undgå det, men også når ”skaden” er sket. Imidlertid er det ikke kun virksomhederne, der bærer ansvaret. Det enkelte menneske er i sidste ende den eneste, der kan tage vare på eget liv og egen livskvalitet. Så der bør også skabes en kultur, hvor man lægger op til, at der kan tages en dialog om disse ting, og hvor man også giver medarbejderne mulighed for at overveje og forholde sig til eget liv. Hvis du selv går med tanker om det gode stressfrie liv eller gerne vil give gode råd til dine medarbejdere, så læs artiklen med Jens Ole Ambjerg. Han skriver om, hvordan vi hver især kan sætte os selv i centrum for vores egen tilværelse – på alle områder – og få netop det liv, der giver os tilfredshed. Og et tilfreds liv er et liv uden stress. Så pas godt på hinanden og på dig selv.

God læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, Dansk HR

Ledelse i udvikling

nr. 4 2013

Side 3


indhold 2013

INDHOLD

Ledelse i udvikling

TEMA

Stress

Prioritér – det gode liv Jens Ole Ambjerg

TEMA Stress

6

10

14

4 2013

4

side 6

Værktøjer

– vi finder os ikke i stress side 24

Styrkebaseret ledelse – en vej ud af stress!

side 34

Kan vi

styrer de sociale medier?

En dansker i Mexico

side 32

side 38

Prioritér det gode liv Hvordan undgår man at få stress, når man har mange jern i ilden. Hør Jens Ole Ambjerg´s bud de syv facetter af livet, som skal være i harmoni hvis man vil have en stressfri hverdag.

Gentænk stress

20

Forside Jens Ole Ambjerg Direktør Hotel Opus Horsens

Gå fra

stress til trivsel Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020. Men hvordan kan HR påvirke organisationen og sætte fokus på trivsel?

24 Værktøjer – vi finder os ikke

– og få

i stress Få en række konkrete værktøjer til ledere og medarbejdere, så de kan sige nej tak til stress og goddag til en arbejdsplads, der forebygger og mindsker stress og leder til et velafbalanceret arbejdsliv.

udbytte af den En amerikansk bevægelse er i gang med at redefinere stress. Ved at tænke positivt om stress kan vi udnytte dens potentiale til at arbejde bedre, få færre stresssymptomer og større selvindsigt.

Klar kurs

eller kaos? Ingen bryder sig om at få for lidt. Men det er heller ikke rart at få for meget. De påstande gælder måske ikke i alle livets forhold, men de gælder, når emnet er kommunikation.

ARTIKLER OG FASTE RUBRIKKER 03

Lederen

34

Artikel: Styrkebaseret ledelse – en vej til

04

Indholdsfortegnelse

at minimere stress?

28

De 7 stædigheder

37

SEB Pension

31

Spørgsmål om skat

38

Internationale udfordringer

32

Fremtidsscenarier af Anne-Marie Dahl

REDAKTION Marie Brix Cand. merc. mb@danskhr.dk ANNONCESALG DANSK HR: info@danskhr.dk

Side 4

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@danskhr.dk TRYK Arco Grafisk A/S, Gemsevej 4, 7800 Skive ISSN 1901-9424

nr. 4 2013 Ledelse i udvikling

UDGIVER

DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 8. årgang

Tidsskriftet ”Ledelse i Udvikling” udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster kr. 3260,- plus moms. Kan tegnes på tlf.: 86 21 61 11 Ledelse i Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 396 excl. moms pr. år for 5 numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA


Vi er en af verdens rigeste nationer. Men hvor længe?

Meld dig ind i debatten om Danmarks fremtid. Prøv Børsen i en måned for 95 kr. borsen.dk/udvikling


Tema: stress

gentænk stress – og få udbytte af den

Gentænk stress – og få udbytte af den En amerikansk bevægelse er i gang med at redefinere stress. Ved at tænke positivt om stress kan vi udnytte dens potentiale til at arbejde bedre, få færre stresssymptomer og større selvindsigt. Men langtidseffekterne af stress kan aldrig blive sunde, advarer dansk ekspert.

Roberta Montanari journalist

Hvis du er bange for stress og dens negative indflydelse på dig, bliver den værre - din arbejdsevne mindskes og dine fysiske symptomer forværres. Tænker du omvendt, at din stress hjælper dig til at yde bedre – så yder du bedre og dine fysiske symptomer forsvinder. Så kort kan den anerkendte amerikanske Harvardforsker Alia Crums nye større forskningsprojekt, lavet i samarbejde med forskerne Shawn Achor fra Harvard universitet og Peter Salovey fra Yale universitet, sammenfattes. Da resultaterne i foråret blev publiceret i det anerkendte tidsskrift The Journal of Social and Psychological Sciences, vakte de da også en del opsigt. Medier og lægeverden har i årevis lært os, at stress kun er af det onde, en folkesygdom og en dræber på højde med bilulykker, cancer og selvmord. Noget vi for enhver pris skal undgå. Ikke så mærkeligt, at de fleste af os har udviklet en form for stress overfor stress. Nu viser studiet, at netop vores mindset har en afgørende betydning for, hvordan stress virker på os.

Side 10

for, hvordan man oplever – og dermed også fysisk 'indoptager' – stress. Gruppen, som ingen viden fik, forblev status quo, mens gruppen, som fik skadelige informationer om stress, oplevede en markant forværring af både stressniveau og -symptomer. Kan forskningsprojektet ses som et tegn på et kommende paradigmeskifte omkring stress? Er stress med andre ord blevet et grundvilkår i det moderne samfund, som vi derfor nu begynder at omgås på en ny måde – mere som en ven end som en fjende?

Studiet inkluderede over flere måneder 380 ansatte fra en fremtrædende amerikansk investeringsbank, som blev delt op i tre grupper. Den ene gruppe fik gennem daglige små videoklip at vide, at stress var skadeligt. Den anden gruppe fik ingen viden, og den tredje fik via videoklip – reel – viden om, at stress kan optimere ens ydeevne og er en naturlig tilstand for kroppen.

Thomas Milsted, som herhjemme er generalsekretær for Stresstænketanken og anerkendt forfatter til adskillige bøger om stress, er temmelig skeptisk. Han mener, at stressforskning – som har et enormt globalt marked for sig – har udviklet sig til en platform for politiske og holdningsmæssige diskussioner fremfor objektiv viden om stress.

Sidstnævnte gruppe optimerede markant deres arbejdsindsats inden for bl.a. koncentration, løsning af opgaver og arbejdsglæde og oplevede samtidig færre symptomer på stress som hovedpine, rygsmerter og depression. Den viste med andre ord, at ens mindset er afgørende

”Studiet forholder sig ikke til langtidsvirkningerne af stress. Det kan godt være, at stress i korte perioder kan få en til at arbejde mere effektivt og få færre

nr. 4 2013 Ledelse i udvikling


Tema: stress

gentænk stress – og få udbytte af den

symptomer. Men effekten af vedvarende stress kan aldrig blive gavnlig, det svarer til, at man skulle have opfundet en teknik til at gøre rygning sund. Hvis man redefinerer stress som et kick, opleves det som noget positivt, men det er det jo ikke! Tværtimod kan kicket blive vanedannende, så det i længden forværrer skaderne,” siger han. Når det er sagt, kan stressforskeren sagtens se en pointe i at træne sig selv i at have positive forventninger, tage en dag ad gangen, være nærværende og i det hele taget være ”karrig med stress.” Faktisk mener han, at 90 procent af danskernes stress groft sagt er ”unødvendig”. Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter, underviser, foredragsholder og skribent. Thomas Milsted har arbejdet med stress i hen ved 20 år. Han lægger vægt på, at vejen ud af stress og hen mod trivsel er et fælles anliggende. Thomas Milsted rådgiver i psykisk arbejdsmiljø, ledelse, processer og arbejdsbetinget stress.

mener, at stressforskning – som har et enormt globalt marked for sig – har udviklet sig til en platform for politiske og holdnings”Stress handler dybest set om overlevelse, men det meste af danskernes stress handler reelt om, at man har mistet overblikket, føler sig utilstrækkelig, føler, man ikke lever op til andres forventninger, at man har travlt og er presset. På den måde kunne man godt undgå stress ved at oparbejde positive forventninger i stedet for at fremtænke negative fremtidsscenarier,” siger han.

mæssige diskussioner fremfor objektiv viden om stress Thomas Milsted

Nøgleordet, når vi snakker stress, er ifølge Thomas Milsted følelsen af kontrol. Der findes grundlæggende to former for stress: den biologiske og den emotionelle, forklarer han. Den biologiske er forårsaget af f.eks. sygdom, forgiftning eller skader, som man ingen indflydelse har på. Den emotionelle stress afhænger af ens tanker og følelser, som instinktivt kan trigge stresshormonet kortisol i den nedre del af hjernen. ”Begge slags stress forårsager de samme symptomer og skadevirkninger. Men ved at arbejde med sine tanker og følelser, så de bliver mere positive, kan man i høj grad mindske den emotionelle stress og dermed reducere den samlede mængde af stress i systemet,” siger Thomas Milsted.

Ledelse i udvikling

nr. 4 2013

Side 11


Tema: stress

gentænk stress – og få udbytte af den

Alia Crum og hendes team er nu i gang med et endnu ikke publiceret opfølgende studie på mellemledere i samme investeringsbank, der skulle forstærke de nuværende konklusioner. Hun taler om et ”stress paradoks,” der nogle gange kan betyde positivt udbytte af selv kronisk stress. ”Vi skal ikke nødvendigvis prøve at undgå stress. Vores stress-respons er designet til at styrke krop og sind til en tilstand, hvor vi er i stand til at møde det, vi skal møde,” siger hun. Ifølge studiet kan stress ultimativt styrke en persons underliggende biologiske processer, som fremmer genopbygningen af nye celler og immunsystem gennem øgning af anabolske hormoner, som ”efterlader kroppen sundere og stærkere, end den var før stresshændelsen”. Desuden tales der om stress-relateret personlig udvikling, hvor personen får en større mental modstandskraft, større bevidsthed og evne til at prioritere, en følelse af mestring over eget liv, dybere relationer og større meningsfuldhed. Dermed ikke sagt, bedyres i studiet, at stress altid bringer godt, blot at der kan være positivt udkomme af det, og dette udgør det såkaldte stressparadoks. Oprindeligt var det interessen i den medicinske placebo-effekt, som ledte Alia Crum til sine banebrydende resultater. Hun så placebo-effekten som et bevis på, at vores mindset og måde at tænke på rent

faktisk skaber vores virkelighed. Hendes tidligere studier har eksempelvis vist, at måden, man opfatter intelligens på, er afgørende for udbytte af læring. De personer, som mente, at ”jeg kan styrke min intelligens” var sand versus, ”jeg er født med et fast IQ,” viste sig at have større motivation og indsats, glæde ved læring og dermed større udbytte. Et andet studie af hotel-ansatte, som ordnede værelser, viste, at de som anså deres job som god fysisk træning rent faktisk kom i bedre form, havde lavere BMI indeks og sundere blodtryk end de, som havde en negativ opfattelse af deres job. Uanset hvad er stress jo nok kommet for at blive. Kan vi omgås den på en konstruktiv måde ved generelt at udvikle positive forventninger, bliver stress måske knap så skræmmende. Dette synes at være konklusionen for både Alia Crum og Thomas Milsted.

Optimister

får mindre stress

Det viser en anden nylig undersøgelse af 135 voksne canadiere. De har deltaget i et seks år langt forsøg, hvor de hver dag skulle indsamle fem spytprøver og føre en logbog over deres stressniveau. Denne enorme datamængde er nu analyseret af forskere fra Concordia University i Montreal. Deltagerne skulle beskrive sig selv som overvejende optimist eller pessimist. Forskerne målte indholdet af stresshormonet kortisol i de mange spytprøver, og sammen med deltagernes selvrapportering viste målingerne, at optimister kommer langt lettere gennem stressfyldte situationer end mennesker med et pessimistisk syn på livet.

Side 12

nr. 4 2013 Ledelse i udvikling

Ledelse i Udvikling nr. 4 2013 - Stress  

Gentænk stress - og få udbytte af den