Page 1

2013

3 produktblad

I

udgivet af Dansk HR

tema

... om trivsel

Ambitiøse trivselsmål i Santander Consumer Bank

– vil være Danmarks Bedste Arbejdsplads side 6

god trivsel

er nøglen til lavt sygefravær

side 10


ROSKILDE AARHUS


...om ...omtrivsel trivsel

LEDER

Trivsel – godt for medarbejderen, godt for virksomheden Vores virksomheder er afhængige af, at vi har velfungerende medarbejdere, der gør en indsats hver dag. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne trives og er glade for deres arbejdsplads og job. I bogen ”Vi er bedst, når vi er glade” skriver Mikael Kamber, at glæde og succes hænger uløseligt sammen. Når vi er glade, er vi mest effektive, mest kreative, mindre syge og vi lever længere. Glæde gør os i stand til at yde vores bedste. Det viser hjerneforskning og biologien. Vores viden om, hvad glæde og positivitet betyder for vores evne til at præstere, kan gøre hele forskellen for en virksomhed, mener Mikael Kamber, som pointerer, at denne viden kan blive en konkurrencefordel hos de virksomheder, der tager denne viden til sig og formår at bruge den. Der er altså alle mulige grunde til at satse på trivsel i vores virksomheder. Tiltag for god trivsel på arbejdspladsen bør ses som en investering. Trivsel er med til at reducere sygefravær, forebygge stress, højne engagementet, fastholde medarbejdere og fremmer effektivitet, produktivitet og kvalitet. Trivsel kan aflæses direkte på bundlinjen.

I denne HR guide sætter vi fokus på trivsel. Først kan du læse om Santander Consumer Bank, hvor der arbejdes med seriøse trivselsmål for medarbejderne. Derefter kan du læse om, at glade medarbejdere og lavt sygefravær hænger uløseligt sammen, og at du som HR-medarbejder skal sørge for, at ledelsen sikrer de nødvendige rammer for god trivsel. Foruden den generelle information om trivsel indeholder HR guiden også information om udbydere inden for trivsel.

Rigtig god læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, DANSK HR

Rigtig mange virksomheder i dag har tiltag for at skabe et godt arbejdsmiljø og måler trivslen på arbejdspladsen. Det ses også flere steder understøttet af nationale og europæiske undersøgelser og kåringer som Danmarks Bedste Arbejdsplads og Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

HR guide er udgivet af DANSK HR DANSK HR er Danmarks største forening og faglige netværk for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.. Vi udgiver erhvervsmagasinerne HR-chefen, ’Ledelse i Udvikling’ og ’Uddannelse & Udvikling’. Som medlem får du endvidere fri adgang til HR-portalen, ’Jobududvikleren’, deltagelse i erfa-grupper og netværksmøder og mulighed for både juridisk, erhvervspsykologisk og HR-rådgivning.

www.danskhr.dk I Nr. 3 Oktober 2013 | HR guide

3


...om trivsel

INDHOLD

Tema: ... Trivsel

3 Leder 6 Artikel: Måden vi er os på 10 Artikel: God trivsel er nøglen til lavt sygefravær

14 Rådgivning.Com:

Stressbekæmpelse – Vi ser kun toppen af isbjerget

RYK

co Grafisk A/S REDAKTION, emsevej ANNONCE4 OG ARTIKELSALG 00 Skive Marie Korsgaard .: 9616 5200 MA corp.comm. SN: 1904-5638

mko@danskhr.dk

17 BrainAware:

20 Garuda:

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@danskhr.dk UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 4. årgang E: info@danskhr.dk W:www.danskhr.dk

HR guiden kan også købes særskilt til kr. 99 ekskl. moms i DANSK HR’s webshop på www.danskhrshop.dk Ansvarshavende redaktør CEO og Chairman Kim Stack Nielsen, MBA, BA ksn@danskhr.dk

4

Det handler om balance

23 Dansk Firmaidrætsforbund:

Pulsen op med kollegerne

26 Plesner:

Sygefravær

31 Youfly:

Arrangement i Europas førende simulations center

34 Center for Stress og Trivsel:

HR guiden udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR fire gange årligt.

Hjerner på (over)arbejde

Ledelse af selvledelse: Det succesfulde team leder sig selv i tæt samarbejde med ledelsen

37 Falkenberg Massage:

Trivsel er en positiv boomerang

41 Leverandør & produktguiden


Boost trivslen nu Foredrag - Workshop - Kursus - Temadag

Giv medarbejderne en god oplevelse:

Styrk arbejdsgl æ de n



Foredrag om arbejdsglæde og trivsel



Kursus om teamsamarbejde



Workshop om trivsel i handlemulighedernes perspektiv



Temadag om samarbejde og trivsel



”Sådan, er virkeligheden” Video fra en arbejdsdag i jeres virksomhed med anerkendende feedback fra marte meo specialist. (Godt til salg, kundeservice, mødekultur og samarbejde)

FirmaForedrag.dk Gennemskuelige priser fx Foredrag om arbejdsglæde kr. 8.500,1/2 dag kursus/workshop kr. 11.000,1/1 dag kursus/workshop kr. 13.500,Thomas T. Sloth fra FirmaForedrag.dk beskæftiger sig især med trivsel og arbejdsglæde med udgangspunkt i, hvad den enkelte medarbejder selv kan bidrage med. Thomas har mange års erfaring som foredrags– og kursusholder. Erfaringen dækker over såvel store som små virksomheder — og offentlige som private.

Kontakt os ganske uforpligtende:

Ring: 51 35 90 22 mail: kontakt@firmaforedrag.dk www.firmaforedrag.dk

Thomas T. Sloth fra FirmaForedrag.dk


...om trivsel

Måden vi er os

på!

I Santander skal en hektisk hverdag og økonomisk vækst aldrig komme til at overskygge trivsel i hverdagen. Der arbejdes der for med ambitiøse trivselsmål for virksomhedens medarbejdere.

Af Josefine Gundtoft, HR-ansvarlig og Mads Domino, HR-assistent, Santander Consumer Bank AS

Siden etableringen i 2007 er Santander Consumer Bank i Danmark vokset i et højt tempo. I løbet af de foreløbige seks år er der hvert år skabt flotte økonomiske resultater med en position som markedsførende indenfor bilfinansiering til følge. Samtidig er medarbejderstaben vokset fra én til knap 100 medarbejdere. Alt sammen positivt og glædeligt i en ellers udfordrende økonomisk tid. Det kan dog også give en række udfordringer at øge medarbejderantallet så meget på blot seks år. Som en finansieringsvirksomhed er medarbejderne en af Santan-

6

HR guide

ders vigtigste ressourcer, og deres overskud, trivsel og arbejdsglæde anses som en afgørende faktor for succes. Det ligger derfor ledelsen meget på sinde, at en hektisk hverdag og økonomisk vækst aldrig kommer til at overskygge trivsel i hverdagen. I Santander arbejdes der derfor kontinuerligt med udvikling af medarbejderne og deres trivsel – for i Santander tror man på, lever efter og har succes med ”den positive cirkel”:

| Nr. 3 Oktober 2013 | www.danskhr.dk

Medarbejdere på tværs af teams afholder generalprøve på værdiworkshop


...om trivsel

Tilfredse medarb.

Styrker kulturen

Tiltrækker de bedste medarb.

sForretning udvikling

Tilfredse kunder

Øget ing indtjen

Trivsel – en fælles beslutning og et fælles ansvar

I Santander er trivsel ikke bare et spørgsmål om medarbejdergoder, gunstige arbejdsvilkår og en god kantineordning. I Santander handler trivsel også – og endnu mere – om følelsen i maven, når du møder på arbejde hver dag, og når du tager hjem igen om eftermiddagen. Hos Santander handler det om, at ”alt kan lade sig gøre, hvis bare man vælger at gøre det”, eller med andre ord, at man i første omgang skal ”vælge at ville det”. Santander har fokus på et udviklende jobindhold, et sundt arbejdsmiljø og et berigende kollegialt samarbejde. Derigennem skabes et eget-ansvar hos medarbejderne for deres egen og kollegernes trivsel. Gennem kontinuerlig faglig og personlig kompetenceudvikling udvikles både jobindhold og medarbejdernes kompetenceniveau, hvilket skaber ”ekspert-viden” og medarbejdere, der føler ansvar for deres område. For at fremme denne kultur blandt medarbejderne, er der et kontinuerligt fokus på samarbejde. Til dette fokus anvender Santander bl.a. person- og jobprofilværktøjet ”DiSC”, som samtlige medarbejdere og ledere har fået udarbejdet. Alle arbejder aktivt med deres profil for at forstå sig selv og hinanden bedre og ikke mindst forstå de områder, hvor de er forskellige.

Fællesskab – på og udenfor arbejdet En øget forståelse af og for sine kolleger er endvidere vigtigt for fælleskabet på arbejdspladsen. Planlægning af teamets arbejdsdag og -uge betyder meget for samarbejdet og det kollegiale fællesskab i teamet. Derfor begynder en arbejdsdag med bl.a. med daglige teammøder om teamets arbejde. Santander ønsker samtidig at skabe et fællesskab på tværs af hele organisationen. Der afholdes derfor løbende en række aktiviteter, både på og uden for arbejdspladsen. Her kan bl.a. fremhæves, at der én uge hvert år afholdes en ”Santander Is You”-uge, hvor individet anerkendes, og hvor der er ekstra fokus på ”organisatorisk selvforkælelse”. Det er ikke kun medarbejderne, der inddrages i fællesskabet. Involveringen af medarbejdernes ægtefæller/ kærester og børn er også vigtigt. De inviteres derfor også med til forskellige aktiviteter, som f.eks. biografture, DHL Stafetten og juletræsfest. Her får de pårørende mulighed for at hilse på kollegerne, hvilket mange medarbejdere påskønner, hvilket er med til at styrke fællesskabet udenfor arbejdet.

Santander stiller skarpt op til DHL Stafetten med hold bestående af både medarbejdere, kærester/ ægtefæller og børn

Ud over det arbejder hvert team med de ligheder og forskelligheder samt styrker og udviklingsområder, der naturligt vil være i et team med mange forskellige profiler. Derved kan hvert team kapitalisere på deres styrker, samtidig med at udviklingsområder bliver synliggjorte og til eventuelle indsatsområder.

www.danskhr.dk I Nr. 3 Oktober 2013 | HR guide

7


...om trivsel

Vil være Danmarks Bedste Arbejdsplads Som en naturlig udvikling af ovenstående, er Santander samtidig startet på en rejse mod at blive Danmarks Bedste Arbejdsplads senest i 2015. At blive den bedste arbejdsplads i Danmark er ikke noget, man bare bliver. Det er nødvendigt med engagement fra alle medarbejdere, og vigtigt, at alle led i organisationen støtter op om en kontinuerlig udviklingsproces. Gennem denne organisationsudviklingsproces vil medarbejdernes kompetencemæssige udvikling, medansvar og engagement være fundamentet for, at Santander er den bedste arbejdsplads i Danmark.

Uden ildsjæle er det svært at brænde igennem! For at hjælpe med at ovenstående bliver implementeret helt ud i alle dele af organisationen, er der udnævnt én medarbejder fra hvert team, som brænder ekstraordinært for at ville gå foran i processen mod at blive Danmarks Bedste Arbejdsplads. Disse medarbejdere har selv valgt navnet FLAMMERNE og har gennem en række workshops, selv defineret deres rolle som ildsjæle. De medvirker således til, at processen, kommer til at leve i alle dele af virksomheden. Dermed arbejder de for, at alle teams bevarer fokus på de løbende initiativer og udvikling. Gennem FLAMMERNEs konkrete eksempel ønsker Santander at vise at kun ved at ændre egen indsats eller synet på andres, når man målet – i modsætning til ”brok” over rammeforhold. Det ønskes synliggjort ved, at hvert medlem altid forsøger at indtage en konstruktiv, løsningsorienteret og innovativ holdning til enhver

udfordring. Samtidig hermed arbejder medlemmerne for, at kreative idéer eller kritik bliver rettet til en, der har mulighed for at skabe den fornødne forandring. Man kan være medlem af FLAMMERNE i to år, og hvert år erstattes halvdelen med nye medlemmer. Således er der konstant både kontinuitet og nye input i gruppen.

Årlige målinger Medarbejdernes tilfredshed måles hvert år ved tre tilfredshedsmålinger. Det giver medarbejderne en unik mulighed at kunne fortælle ledelsen og hinanden, hvad de synes fungerer godt, og hvad der kan gøres endnu bedre. Med tre årlige tilfredshedsmålinger har ledelsen samtidig mulighed for hele tiden at have fingeren på pulsen mht. Santanders tilfredshed og udvikling. De forskellige målinger viser, at Santander har en høj motivation og tilfredshed blandt medarbejderne. Det er samtidig en udvikling, som er stigende. I den seneste tilfredshedsundersøgelse gik Santander fra en AA rating til en AAA rating, hvilket er ”Fremragende” inden for medarbejdertilfredshed. Den stigende udvikling i de gode resultater er til stor tilfredshed for Santander, og det viser, at en indsats gør en forskel. Et godt eksempel er nedenstående medarbejdercitat fra en tilfredshedsundersøgelse: ”Jeg er særlig glad for mit arbejde, min chef og mine kolleger samt min frihed under ansvar. Desuden muligheden for at arbejde med idéer og tiltag, der kan bidrage til Santanders succes uden mange snørende bånd og retningslinjer. Det er ånden i virksomheden og værdierne – Måden vi er os på”

Santander Is YOU. I år var der fokus på samarbejde og indfrielse af kundens forventninger – med inspiration fra Formel 1-verdenen.

8

HR guide

| Nr. 3 Oktober 2013 | www.danskhr.dk


Fra viden til bedre ledelse Understøt lederne i deres arbejde og udvikling som leder Med en adgang til Leading Capacity får ledere og HR-ansvarlige den teoretiske og praktiske viden og de rette værktøjer til dette arbejde.

Leading Capacity giver: • Værktøjer, cases og artikler inden for mere end 50 ledelsesemner • Materiale udarbejdet af anerkendte danske forfattere, forskere og fagfolk samt kvalitetssikret af eksperter • Personligt læringsmiljø skræddersyet til at matche egne interesser og behov • Vidensdeling og erfaringsudveksling gennem fælles læringsmiljø • Viden tilpasset skandinavisk ledelsesstil

Som medlem af DANSK HR kan du nu få adgang til portalen til ekstra favorable priser:

Enkeltbruger–adgang:

2800 kr./år ekskl. moms (normalpris er 3.600 kr./år excl. moms) Flerbruger–adgang: 2100, kr./år/person ekskl. moms For nærmere info eller køb: W: www.danskhr.dk T: 86 21 61 11 E: info@danskhr.dk

Scan og læs mere!

HR Guide nr. 3 2013 om trivsel  

HR Guide nr. 3 2013 om trivsel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you