Page 1

Nr. 3 Juni 2011

HRGUIDE

PID–Personalechefer I Danmark

”Af konkurrencemæssige hensyn er det i dag vigtigt, at man er fleksibel og kan skrue op og ned for sin bemanding afhængig af de peaks, man oplever.” Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss Side 6

regler

Hvilke gælder ved vikaransættelser

?

Side 10

I denne HR guide: Find inspiration til tidsbegrænsede ansættelser – et strategisk redskab til at styre sammensætningen af personalet

H U M A N RESOURCES

TEMA ...om tidsbegrænsede ansættelser – vikar- og interimløsninger


Tilmeld dig GRATIS på www.pid.dk eller www.traefpunkt-hr.dk

IS

g GRAT

besø Kom og

Danmark og Nordens største HR-messe – Udvid dit netværk

Øksnehallen i København den 5. og 6. oktober 2011 I 2010 fik Træfpunkt-messen besøg af over 2200 HR-personer GLæD DIG tIL DEN åRLIG tILbAGEvENDENDE HR-bEGIvENHED! PID–Personalechefer I Danmark slår nemlig igen i samarbejde med IbC Euroforum snart dørene op til træfpunkt Human Resources 2011. Som messearrangør lægger vi os hvert år i selen for at kunne præsentere nogle spændende og indholdsrige dage for både udstillere og besøgende i Øksnehallen. I år skærper vi indsatsen yderligere, og vi kan præsentere en række nye aktiviteter og tilbud på messen – og vi er klar den 5. og 6. oktober 2011.

DET SUMMER AF LIV – OG HR

Maj britt Andersen bjarne Nybo

Helene Amsinck

Julie Kronstrøm Carton

Nils villemoes

– kom om hør

Johan Peter Flemming Poulfelt Paludan

KEYNOTES CORNER

Peter Hasle

I år sætter vi fokus på to ”brandvarme” temaer, nemlig PERFORMANCE I FREMtIDEN og SOCIAL KAPItAL, og vi glæder os til at give dig input til at arbejde med dem. Sæt allerede nu et kryds i kalender og følg med her i bladet, i vores nyhedsmail, på PID´s hjemmeside www.pid.dk og så videre for flere nyheder og informationer.

Keynotes Corner Professor, Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nordic HR Director, Maj Britt Andersen, SAP DK A/S Professor, ph.d. Flemming Poulfelt, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CbS Centerleder Bjarne Nybo, Center For Mindfulness & Meditation Direktør Johan Peter Paludan, Instituttet for Fremtidsforskning Advokat Helene Amsinck, Kromann Reumert Fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton, Instituttet for Fremtidsforskning tidligere lektor Nils Villemoes, Handelshøjskolen i århus og foredragsholder

MUNKEBJERG GRUPPEN

Udstillere som har booket:

VEJLE CENTER HOTEL

®

Arrangør

PERSONALECHEFER I DANMARK

I samarbejde med

Mediepartnere


LEDER Er din organisation

tilpasset til markedets krav? Sommerferien nærmer sig hastigt, og det er ved at være sidste chance for at få færdiggjort alle projekterne, inden ferien kan nydes med god samvittighed. Med sommerens komme er det også blevet tid til juni-nummeret af HR guiden, som vi håber giver inspiration til dit daglige HR-arbejde. Et globalt marked i konstant forandring stiller høje krav til virksomhederne. De skal i højere grad være omstillingsparate og fleksible for at imødekomme markedets krav samtidig med, at de er nødt til at reducere omkostningerne for at bevare sin konkurrenceevne. En måde, hvorpå virksomhederne kan imødekomme markedets stadig hurtigere skiftende krav, er at tænke i nye ansættelsesformer, som gør organisationen mere fleksibel. En løsning er at bruge tidsbegrænsede ansættelser i form af vikar- og interimløsninger. Vikarer og interim managers bruges mere og mere som et strategisk redskab til at styre sammensætningen af virksomhedens personale. Det vil sige, at virksomheden har en fast gruppe af kernemedarbejdere, som kan suppleres med fleksibel arbejdskraft, når markedsvilkårene kræver det. Når virksomheden på denne måde hele tiden tilpasser de menneskelige ressourcer til organisationens evne til at imødekomme markedets krav, er der også penge at spare på de faste omkostninger, fordi virksomheden ikke har en masse kapital bundet i en stor fastansat personalegruppe.

Denne form for ansættelser appellerer også til fremtidens arbejdskraft. Fremtidsforskere peger på, at de yngre generationer forventer fleksible organisationer, og at de i højere grad vil springe fra projekt til projekt frem for at være fast ansat i den samme virksomhed. I denne HR guide sætter vi fokus på tidsbegrænsede ansættelser. Først i HR guiden kan du læse om Danfoss’ brug af vikarer, der ifølge HR Manager Søren Johannsen giver en rigtig god fleksibilitet i produktionen. Derefter kan du læse om brugen af vikarer i Danmark samt finde ud af hvilke regler, der gælder ved vikaransættelser. Foruden den generelle information om vikar- og interimløsninger indeholder HR guiden information om leverandører af vikar- og interimløsninger. Hos PID vil vi gerne ønske dig en rigtig god sommer. På gensyn til august hvor du kan glæde dig til en HR guide om arbejdsmiljø. Rigtig god læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, HD PID–Personalechefer I Danmark

HR guide er udgivet af PID–Personalchefer I Danmark PID er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer, HR-ansvarlige og HR-konsulenter. Vi udgiver de to erhvervsmagasiner ’Personalechefen’ og ’Ledelse i Udvikling’. Som medlem får man endvidere fri adgang til HR-portalen, ’Jobudvikleren’, deltagelse i erfagrupper og netværksmøder og mulighed for både juridisk, erhvervspsykologisk og HR rådgivning.


...om tidsbegrænsede ansættelser

INDHOLD Tema: ...om tidsbegrænsede ansættelser

3 6

10

Leder Artikel:

En stor del af medarbejderne hos Danfoss er vikarer

Artikel:

Just-in-time bemanding

14

Interim Competence A/S: At finde eksperter kræver eksperter

18

Videnfolk.dk: Få hjælp fra de rigtige eksterne vidensfolk – uanset kontraktformen

21 24 28 32 36

HR-Industries: Ekstern bemanding giver fleksibilitet Hartmanns A/S: Skab vækst – med specialistvikarer Randstad: Randstad – Innovation i fokus og forretning Nexus Interim Management: Vigtigt at inddrage HR i virksomhedens strategiske plan Rex&Lindeborgh a/s: Hvor hurtigt kan I sende en vikar? – Og helst en, vi har lyst til at ansætte bagefter

40

Leverandør & produktguiden

REDAKTION, ANNONCE- OG ARTIKELSALG Marie Korsgaard MA corp.comm. mko@pid.dk

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@pid.dk

UDGIVER PID–Personalechefer I Danmark Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 E-mail: info@pid.dk www.pid.dk

TRYK Arco Grafisk A/S Gemsevej 4 7800 Skive Tlf.: 9616 5200 ISSN: 1904-5638

HR guiden udsendes som en del af medlemskabet af PID–Personalechefer I Danmark seks gange årligt sammen med Personalechefen. HR guiden kan også købes særskilt til kr. 99 ekskl. moms i PID’s webshop på www.pidshop.dk Ansvarshavende redaktør CEO og Chairman Kim Stack Nielsen, HD ksn@pid.dk


danmarks bedste

udlejes

Vi pakker den naturligvis pænt ind Leder du efter Danmarks bedste hoveder?

på den mest professionelle indpakning. Den kalder vi

For dem har du brug for, hvis du vil have succes på

TotalMatch®, og den garanterer dig et af Danmarks

fremtidens brutale markedsplads. De kan nemlig sikre

skarpeste hoveder skræddersyet til din virksomheds

dig en altid toptunet organisation og en hurtig og effek-

problemstilling – og på plads i din virksomhed inden for

tiv implementering af forandringsprojekter.

10 dage. Vi sørger naturligvis for alt det praktiske lige fra korrekte kontrakter, markedets bedste forsikrings-

TotalMatch® Nexus har Nordens største database med skarpe og topkvalificerede ledere og specialister. Vi byder også

pakke og løbende opfølgning. Kontakt os og hør mere om Danmarks bedste hoveder – bedre kan du ikke ruste virksomheden til succes.

Scan koden og se, hvordan du kan leje dig til succes i din virksomhed.

Bohemian.dk

we keep your business competitive

www.nexus-interim.dk • Tlf. 70 22 65 55 København: Kompagnistræde 13, 3 • 1208 København K • Jylland: Allegade 2, 2

8700 Horsens


...om tidsbegrænsede ansættelser

En stor del af medarbejderne hos Danfoss er vikarer Også inden for HR tænker Danfoss innovativt

Af Nikolaj Henum, VirkKom.dk

Kører man igennem det smukke landskab på Nordals og er helt uforberedt, er det højst sandsynligt, at du føler trang til at knibe dig selv i armen. For ud af ingenting dukker pludselig, en stor, flot og imponerende bygning op – en bygning, der har mange lighedstegn med de erhvervsdomiciler, som man ellers kun møder langs havnefronten i Københavns havn. Fortsætter man og kører 200 meter længere, venter det spændende Danfoss Universe. En videnskabelig forlystelsespark der ikke kan undgå at begejstre folk med bare den mindste interesse for naturens sammensætning. Var det ikke lige fordi, at Danfoss og en anden stor virksomhed havde til huse på Nordals, ville udkantsdan-

6

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

mark være en aktuel betegnelse for denne egn. Der er ingen tvivl om, at virksomheden er vigtig for lokalsamfundet, og det er i mere end en forstand – Danfoss er sammen med Danfoss Universe med til at trække besøgende til egnen og er med til at sikre arbejde til en stor del af befolkningen, så de ikke er nødsaget til at flytte fra øen. Danfoss har i dag et brand, som i den grad er kendetegnet ved at være innovativt. Virksomheden er familieejet, og har man læst bogen ”Mulighedernes mand”, en bog af Ole Sønnichsen, om lederen og erhvervsmanden Jørgen Mads Clausen, er man ikke i tvivl om, hvor den store grad af innovation stammer fra. En innovation der i den grad afspejler sig gennem alle niveauer i organisationen ikke mindst i HR.

PID besluttede sig for at lægge vejen forbi Danfoss for at høre omkring brugen af vikarer og fleksibel arbejdskraft hos en af Danmarks mest innovative virksomheder.

HR har samlet 130 medarbejdere

Hos Danfoss er HR’s cirka 130 medarbejdere delt op i tre hovedområder: Global Service HR, som er afdelingen, der varetager den praktiske udførelse og består af ca. 100 medarbejdere. Corporate HR, som er afdelingen, der udvikler politikker, procedurer og strategier og består af 10-15 medarbejdere. Business Unit HR er placeret ude i de forskellige enheder og består samlet af ca. 15 medarbejdere.


...om tidsbegrænsede ansættelser

Foto: VirkKom.dk Danfoss Universe er en videnskabelig forlystelsespark, der ikke kan undgå at begejstre folk med bare den mindste interesse for naturens sammensætning

Det er Global Service HR, der arbejder med brugen af vikarer på det operationelle niveau. ”Vi er den udførende part og dem, der har den daglige dialog med vikarbureauerne,” siger Søren Johannsen, HR Manager i Global Service HR, og tilføjer: ”Netop på dette felt er der sket rigtig meget i de senere år.”

Vikarer har i rigtig mange år været en del af virksomheden

”Historisk har Danfoss brugt vikarer i rigtig mange år. Det giver en rigtig god fleksibilitet i produktionen. Af konkurrencemæssige hensyn er det i dag vigtigt, at man er fleksibel og kan skrue op og ned for sin bemanding afhængig af de ”peaks”, man oplever,” siger Søren Johannsen.

For at strømline brugen af vikarer lavede Danfoss sine første aftaler/ kontrakter med vikarbureauer tilbage i slutningen af 90’erne. Aftalerne var forløberen for den første globale aftale.

”I 2004 besluttede vi, at vi kun ønskede én udbyder, og vi gennemførte herefter en udbudsrunde. Resultatet heraf betød, at vi i 2005 indgik en aftale med én global partner,” siger Søren Johannsen.

Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss:

Af konkurrencemæssige hensyn er det i dag vigtigt, at man er fleksibel og kan skrue op og ned for sin bemanding afhængig af de ”peaks”, man oplever.

>>

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

www.pid.dk

7


...om tidsbegrænsede ansættelser

Krisen ændrede aftalen

Det tager naturligvis tid at implementere en sådan aftale ikke mindst globalt, og med tiden erfarede Danfoss, at én leverandør ikke var tilstrækkeligt til at servicere dem globalt.

>>

Samtidig med at aftalen blev indgået kommer finanskrisen, og den rammer som hos alle andre produktionsselskaber Danfoss meget hårdt. Lige som de øvrige produktionsselskaber på Als må man sige farvel til en lang række faste medarbejdere, hvilket naturligvis også sætter sine spor.

”Selv om det på daværende tidspunkt var den største spiller i markedet nationalt og internationalt, var det ikke tilstrækkeligt med kun én udbyder. Konsekvensen blev, at vi gennemførte endnu en udbudsrunde. Resultatet betød, at vi i 2009 endte ud med to internationale leverandører,” siger Søren Johannsen.

I kølvandet på krisen besluttes det, at man fremover vil fokusere på fleksibel arbejdskraft i organisationen. Der bliver meldt klart ud, at produktionen ikke lukker i Danmark, men for at mod-

stå den stigende konkurrence er Danfoss nødsaget til at tænke fleksibel arbejdskraft ind. ”Som udgangspunkt skulle 20% af medarbejderstyrken bestå af fleksibel arbejdskraft, og netop denne sammensætning gør, at vi kan lave en rigtig fornuftig løsning med vores samarbejdspartner inden for fleksibel arbejdskraft,” siger Søren Johannsen.

Valgte produkt uden lige

”I forbindelse med vores nye aftale med to leverandører blev vi meget op-

”… for at modstå den stigende konkurrence er Danfoss nødsaget til at tænke fleksibel arbejdskraft ind.”

Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss:

8

HR guide

Nr. 3 Juni 2011

” www.pid.dk

Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss

Som udgangspunkt skulle 20% af medarbejderstyrken bestå af fleksibel arbejdskraft...

▲ ”Historisk har Danfoss brugt vikarer i rigtig mange år. Det giver en rigtig god fleksibilitet i produktionen,” siger Søren Johannsen, HR Manager, Global Service HR, Danfoss


...om tidsbegrænsede ansættelser

”Den øgede produktivitet kommer af, at det er de samme vikarer, Danfoss anvender hele tiden.”

mærksomme på Randstads Inhouse Services produkt, der var som skræddersyet til vores organisation,” siger Søren Johannsen, og fastslår: ”Jeg har selv været i markedet i mange år, men dette produkt er der ingen andre, der kan udbyde, som det ser ud i dag.”

Den øgede produktivitet kommer af, at det er de samme vikarer, Danfoss anvender hele tiden. Det bevirker, at der spares tid og penge, fordi vikarerne ikke skal gennem gentagne oplæringsprocessor. Samtidig bliver vikarerne målt på nogle KPI’er, som virksomheden selv har været med til at udforme.

Inhouse vinder frem

”Vi har to folk, der jo reelt er ansat af vikarbureauet, siddende på lokationen. De varetager den fleksible arbejdskraft, og så holder jeg naturligvis møder med dem løbende. Inhouse produktet er godt, for alt andet lige giver det os en øget produktivitet sammenlignet med traditionelle vikarydelser.”

De to medarbejdere fra vikarbureauet, som er 100% allokeret til opgaven, og som sidder fysisk på lokationen, oplever Danfoss som et stort plus. ”Hvis der opstår problemer, kan de løses hurtigt nu og her. I dag har vi denne Inhouse Services løsning kørende på nogle enkelte af vores lokationer – planen er, at vi også gerne vil arbejde med Inhouse modellen på vores øvrige lokationer,” siger Søren Johannsen.

”… vikarerne bliver målt på nogle KPI’er, som virksomheden selv har været med til at udforme.”

Hotellejligheder

med plads til arbejde og privatliv

Hotellejligheder | Konferencer | Health Club | Café

Skal du arrangere overnatning til projektmedarbejdere? Prøv Charlottehavens hotellejligheder ved både korte og lange ophold Vi tilbyder gratis parkering og Internet samt fri adgang til vores health club og pool. og opnå store besparelser i eksklusive og komfortable rammer. En 77 m2 hotellejlighed med to soveværelser er en ideel deleløsning, Kontakt Christina Stage for et tilbud på tlf. 3527 1517 eller send en som giver 3 gange så meget plads som på et traditionelt hotelværelse, email til cs@charlottehaven.com og dermed også mere plads til både arbejde og privatliv.

Hjørringgade 12C | 2100 København Ø | Tel: 3527 1500 | info@charlottehaven.com

| www.charlottehaven.com

HR guide nr. 3 2011 - Tidsbegrænsede ansættelser  
HR guide nr. 3 2011 - Tidsbegrænsede ansættelser  

HR guide nr. 3 2011 - Tidsbegrænsede ansættelser