Page 1

Nr. 2 April 2011

HRGUIDE

PID–Personalechefer I Danmark

7

gode råd når du som leder selv skal i gang med at coache dine medarbejdere Side 6

høje krav

"Vi stiller til vores lederes evne til at støtte medarbejdernes udvikling. Her er coaching et centralt redskab." Hanne Blume, Vice President, People & Development, DONG Energy Side 10

I denne HR guide: Find inspiration til coaching af medarbejdere, ledere og teams og skab udvikling og bedre resultater i virksomheden

H U M A N RESOURCES

TEMA ...om coaching


ExEcutivE coaching Få coaching på topniveau til virksomhedens øverste ledelseslag

Baseret på systemisk og anerkendende tænkning arbejder vores erfarne coaches med at skabe refleksion, klarhed, handlekraft og resultater hos ledere på de øverste niveauer. Igennem årene har Rambøll Management Consulting skabt merværdi på direktionsgange, i styrelser og i forvaltninger landet over. Vi har Danmarks vel nok stærkeste miljø inden for coaching og professionelle samtaler. Vi råder over to erhvervsforskere i coaching og står bag bogen og begrebet ’Ledelsesbaseret coaching’ samt yderligere fire bøger om emnet, ligesom vores åbne coachinguddannelse er akkrediteret på topniveau ved EMCC. Kontakt coachingchef og business manager, Per Møller Janniche, på 51 61 28 23 og hør mere om vores erfaringer, resultater og mulighederne for et professionelt og fortroligt samarbejde med jeres virksomhed.

ramboll-management.dk / attractor.dk


LEDER Skab udvikling og bedre

resultater

med coaching

Foråret begynder endelig at vise sig, og det er tid til aprilnummeret af HR guiden, som PID–Personalechefer I Danmark lancerede i 2010 for at inspirere vores læsere på højaktuelle HR-områder. I 2011 får du også seks numre af HR guiden med nye, aktuelle temaer, som vi håber giver inspiration til dit daglige HR-arbejde. De sidste par år har tydeligt været arbejdsgivers marked, men med krisen så småt på retur er det kun et spørgsmål om tid, før markedet vender, og det bliver medarbejders marked igen. Derfor er det afgørende, at virksomheden er i stand til at fastholde nøglemedarbejderne, som naturligt vil søge de virksomheder, hvor de får de bedste udviklingsmuligheder, når muligheden byder sig igen. Coaching er nok mest kendt fra sportens verden, hvor coaching skal medvirke til at skabe vindere. I nyere tid har coaching vundet stort indpas i erhvervslivet, hvor fokus er på at identificere mål og skabe resultater. Coaching handler i høj grad også om udvikling af den enkelte, og coaching er derfor et effektivt værktøj i forbindelse med at fastholde og motivere medarbejderne. Det er imidlertid ikke kun medarbejderne, som får gavn af coachingen. Gennem den udvikling som opnås ved coaching, frigøres potentialet i medarbejderne, og derved øges deres præstation, som resulterer i at virksomheden udvikles og opnår bedre resultater. Coaching kan foregå på flere niveauer i virksomheden og med forskellige mål, der dog alle i sidste ende skal skabe en merværdi for virksomheden. Den coachende leder bidrager til at fremme blandt andet udvikling, trivsel og effektivitet hos medarbejderne, og hjælper dem til at blive mere afklarede i forhold til både personlige og faglige kompetencer og mål. At medarbejderne får mulighed for at udvikle sig gennem coaching er med til at motivere og engagere dem til at bidrage til virksomhedens succes.

Blandt ledere og topchefer vinder coaching også frem, selv om der tidligere har været den holdning, at coaching kun var for svage ledere. I dag er det blevet populært at have en personlig coach, og coaching ses som et værktøj på lige fod med andre ledelses- og kommunikationsværktøjer. Coaches bruges af ledere og topchefer til blandt andet at blive udfordret på deres beslutninger, identificere mål samt arbejde bevidst med deres kompetencer og ledelsesmæssige udfordringer. I denne HR guide stiller vi skarpt på coaching. Først i HR guiden kan du læse om, at coaching kan åbne nye døre til vækst og få syv gode råd, når lederen skal i gang med at coache medarbejderne. Dernæst kan du læse om, hvordan coaching er et værktøj til fokuseret udvikling i DONG Energy, som stiller høje krav til deres lederes evne til at støtte medarbejdernes udvikling. Foruden den generelle information om coaching indeholder HR guiden information om leverandører inden for coachingområdet. Rigtig god læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, HD PID–Personalechefer I Danmark

HR guide er udgivet af PID–Personalchefer I Danmark PID er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer, HR-ansvarlige og HR-konsulenter. Vi udgiver de to erhvervsmagasiner ’Personalechefen’ og ’Ledelse i Udvikling’. Som medlem får man endvidere fri adgang til HR-portalen, ’Jobudvikleren’, deltagelse i erfagrupper og netværksmøder og mulighed for både juridisk, erhvervspsykologisk og HR rådgivning.


...om coaching

INDHOLD Tema: ...om coaching

3 6

10

Leder Artikel:

Coaching kan åbne nye døre til vækst!

Artikel:

Coaching er et værktøj til fokuseret udvikling

14

Connectia A/S: God salgsledelse med coaching

17

XCOACH: Har medarbejderne gode ben?

20

International Coach Federation (ICF): Stil krav til din coach – Det gør vi

24

Dialoogle: Billeder mobilliserer skjulte styrker

27

4IMPROVE A/S: Coaching af ledere har fået forretningsmæssigt resultat for øje – fra det ordinære til det ekstraordinære

30 33 36 40 43

Fokus PunKt: Gør hverdagen mere effektiv – med de rigtige ledelsesværktøjer Elgaard Coaching: Sådan forebygger fremsynede ledere frustrationer Mentaline.com: Effektiv coaching på Mentaline.com Dansk Coacing Institut-TPC: "Coaching giver bedre bundlinje" Og et bedre forhold til dine kunder…

Leverandør & produktguiden

REDAKTION, ANNONCE- OG ARTIKELSALG Marie Korsgaard MA corp.comm. mko@pid.dk

GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen dn@pid.dk

UDGIVER PID–Personalechefer I Danmark Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf. 8621 6111 E-mail: info@pid.dk www.pid.dk

TRYK Arco Grafisk A/S Gemsevej 4 7800 Skive Tlf.: 9616 5200 ISSN: 1904-5638

HR guiden udsendes som en del af medlemskabet af PID–Personalechefer I Danmark seks gange årligt sammen med Personalechefen. HR guiden kan også købes særskilt til kr. 99 ekskl. moms i PID’s webshop på www.pidshop.dk Ansvarshavende redaktør CEO og Chairman Kim Stack Nielsen, HD ksn@pid.dk


MEDARBEJDERNE ER VIRKSOMHEDENS STYRKE! – BRUGER DE STYRKEN FULDT UD?

Coaching er et unikt værktøj når det handler om, at få mennesker til at vokse gennem personlig og faglig indsigt. Coaching benyttes på alle niveauer i virksomheden til at understøtte forandringsprocesser på arbejdspladsen. Coaching frigiver energi og ressourcer, der skaber handlekraft og udvikling.

GRANDAHL HR & COACHING TILBYDER: INDIVIDUELLE OG EXECUTIVE COACHFORLØB:

TEAM COACHING:

• At afdække egne ressourcer og handlemuligheder

• Styrken ved at arbejde mod et fælles mål

- IDEELT HVIS DU ØNSKER:

- IDEELT HVIS I ØNSKER:

• At udfordre aktuelle problemstillinger

– og nå det!

• At arbejde med personligt lederskab, motivation,

• At arbejde med teamets ressourcer og potentiale • At sætte jer ind i andres motiver og situation

arbejdsglæde, samarbejde og arbejdslivs kvalitet • Personlig effektivitet, prioritering, tidsstyring,

samt at lytte uden at dømme • At tænke i løsninger frem for problemer og

samt opstilling af klare mål • Balance mellem arbejdsliv og privatliv,

begrænsninger • At skabe fælles værdier og sprog samt opnå

stresshåndtering og værdiafklaring • Karriere coaching

synergieffekt

Du få 10% rabar din førs t på hvis du hte ordre, en til denneviser annonce

GRANDAHL HR & COACHING’S UDVIKLINGSCIRKEL OG ØVRIGE HR KONCEPTER:

STRATEGISK FOKUS FREMTID Udarbejdelse af en HR strategi Fokus på mål, visioner og missioner. Kompetenceoptimering Rekruttering, udvikling eller afvikling af medarbejdere

STRUKTUR PROCESSER Udarbejdelse af personalehåndbog Fælles retningslinjer og informationer

Virksomhedsudvikling Skab fælles fokus på mål og visioner.

HR STRATEGI

UDVIKLINGSPROCESSER DIN VIRKSOMHED

LØBENDE OPTIMERING

STØTTE, SPARRING OG COACHING

Udarbejdelse af MUS værktøj Systematiske og udviklende samtaler

Forandringsledelse/-parathed Kommunikation, ledelse, teambuilding m.m.

RESSOURCER MEDARBEJDERE Personligt lederskabsforløb Coaching, Persontype analyser mm. Medarbejdernes ressourcer Kompetence-, karriere- eller talentudvikling

OPERATIONEL FOKUS NUTID – DAGLIGDAG …udvikler og implementerer individuelle udviklingsprocesser – primært på Sjælland. GRANDAHL HR & COACHING er stiftet og ejes af Annette Grandahl. Hun har mere end 12 års praktisk erfaring inden for HR og som HR Manager, fra større danske og internationale virksomheder, hvilket giver hende et unikt forretningskendskab understøttet af hendes uddannelser. Hun er certificeret Business Coach samt Master Coach. Har en master uddannelse i HR og er eksamineret i erhvervspsykologi – se yderligere på www.grandahl-hr.dk ”I min Coaching lægger jeg vægt på at skabe tillid og have respekt for den enkelte. Jeg motiverer, udfordrer og søger overensstemmelse mellem værdier og adfærd”.

Kontakt: Tlf: 20 41 77 44 annette@grandahl-hr.dk www.grandahl-hr.dk


...om coaching

Coaching kan åbne

nye døre til vækst!

Brug coaching som metode til at ”flytte” medarbejderne og virksomheden

Af Martabolette Stecher, coach og konsulent, moldeQ train

Hvordan flytter vi os selv og hinanden? Det betaler sig at investere i sine medarbejdere. Ikke bare at satse på uddannelse, kurser og øvrige personalegoder som f.eks. firmaudflugt og frokostordning. Der er nemlig både økonomi, motivation og udvikling at hente, hvis du som leder investerer i dine medarbejdere via coaching. Hvis du tør invitere dine medarbejdere ind til en personlig coaching-samtale, vil du skabe et rum til refleksion over jobbet, medarbejderen selv og virksomheden – og i det rum kan der opstå nye muligheder, hvor medarbejderen får motivation, lyst og energi til at engagere sig yderligere i jobbet. Du får helt sikkert noget på bundlinjen – og under alle omstændigheder vil du være sikker på, at fundamentet for vækst er skabt.

6

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Coaching i virksomheder er et populært alternativ til at få italesat såvel den personlige som faglige udvikling hos medarbejderne i virksomheden. Det er en metode, hvor du som leder kan hjælpe dine medarbejdere med at flytte sig selv – og samtidig få mere ud af dem uden, at det skal lyde som udnyttelse eller overskridelse af personlige grænser. Men virksomheden er blevet mere personlig, og det er i det personlige møde, at der er noget på spil og i spil. Det er dialogen om disse emner, der skaber værdi for medarbejderen, fordi udgangspunktet

er medarbejderen – og det er ham eller hende, der sætter dagsordenen. For det er først, når der er noget, der virkelig betyder noget for os, at vi er villige til at ”gøre en ekstra indsats” – men også har lyst til at engagere og forpligte os til at sætte handling bag. Netop derfor er lederens coaching af medarbejderen en essentiel kilde til at skabe udvikling – både af den enkelte medarbejder men i højeste grad også af virksomheden. Coaching kan dermed skabe det rum, hvor de vigtige emner kommer på bordet, og hvor såvel medarbejderen som lederen tager pulsen på, hvordan det går – også på det mere personlige plan. For hvis vi skal få mennesker til

”Lederens coaching af medarbejderen er en essentiel kilde til at skabe udvikling – både af den enkelte medarbejder men også af virksomheden.”


...om coaching

Fakta

”Der er både økonomi, motivation og udvikling at hente, hvis du som leder investerer i dine medarbejdere via coaching.”

om Martabolette Stecher Martabolette Stecher er indehaver af firmaet moldeQ train. Hun tager ud i verden og deltager i arrangementer som f.eks. InnoTown i Ålesund i Norge og Burning Man i USA, ligesom hun har gennemført adskillige pilgrimsrejser til Santiago de Compostella i Spanien. Desuden har hun skrevet bogen ”Bare gør det!”, der handler om, hvordan man realiserer sine drømme.

Martabolette Stecher, coach og konsulent, moldeQ train

at yde mere – og ikke nødvendigvis kvantitativt dvs. at de skal løbe stærkere – men snarere kvalitativt, at de skal give mere eller noget andet og nyt af sig selv, kræver det, at lederen har skabt dette personlige, anerkendende og forpligtende rum i øjenhøjde med medarbejderen, hvor der er tillid og tryghed til at give noget af sig selv.

Skab et anerkendende fundament for udvikling

Coaching af medarbejderen i virksomheden kan have to afsæt. På den ene side vil coaching af medarbejderen tage temperaturen på, hvordan medarbejderen har det på det mere personlige plan – og dermed hvordan medarbejderen trives og føler sig tryg og accepteret. Det kan dermed være med til at reducere stress, mindske sygefravær og forebygge udbrændte medarbejdere. På den anden side

kan coaching af medarbejderen netop sigte mod at skabe et afsæt for medarbejderens udvikling fremadrettet – og dermed også udviklingen af virksomheden. Tryghed, tillid, accept, anerkendelse o.l. er de grundlæggende elementer, der skal til for, at mennesker også tør udvikle sig og vise, hvem de er – og hvad de står for. Det betyder, at når mennesker er trygge, oplever tillid og føler sig accepteret og anerkendt, kan de slappe af, være sig selv, se fremad og pege på, hvordan de f.eks. kan være med til at præge udviklingen i jobbet, afdelingen og organisationen. Det vil her være naturligt for dem også at ”handle” og f.eks. prøve nye ting af, fordi de godt tør prøve nye muligheder af og i det hele taget se på tingene på nye måder. Forestil dig en leder, der har skabt den relation med en medarbejder, der

gør, at medarbejderen tør og gerne vil komme frem og pege på områder, hvor det måske ikke fungerer for medarbejderen. Og ved at pege på dette – og samtidig være med til at foreslå nye måder at gøre tingene på, kan det netop være det, der får virksomheden videre. Det kan åbne døren til nye muligheder, der kan ende med vækst, udvikling og arbejdsglæde for alle parter.

Coaching i øjenhøjde skaber værdi

Kontinuerlig coaching kan derfor være med til at skabe de rette betingelser for at afklare og sikre, at medarbejderen har det godt i jobbet – og pege på, hvad der skal til for, at dette sker samt, at medarbejderen kan udvikle sig fremadrettet i jobbet med afsæt i medarbejderen selv. For det er netop essensen i coaching, at det er medarbejderen selv, der er i spil – og ikke

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

7


...om coaching

>>

lederen og hans eller hendes egne dagsordener, der kommer på bordet. Lederens gode og nok så velmente råd må han eller hun holde for sig

selv og de emner, der virkelig betyder noget, smitter og spreder sig som ringe i vandet. For det kan være svært at stoppe noget, der er så godt, givtigt og glædesfyldt for medarbejderen. Det

”Lederens gode og nok så velmente råd må han eller hun holde for sig selv for det vil lukke for den proces, hvor det er medarbejderen, der selv i dialogen med lederen og gennem spørgsmål bliver klogere på egen situation og kan pege på konstruktive løsninger.”

selv. For medarbejderen kan i princippet ikke bruge det til ret meget – og samtidig vil det lukke for den proces, hvor det er medarbejderen, der selv i dialogen med f.eks. lederen og gennem spørgsmål bliver klogere på egen situation og kan pege på konstruktive løsninger eller muligheder fremadrettet. Hvis lederen formår at coache på den coachedes betingelser – altså medarbejderens – er der masser af gevinster at hente. Medarbejderen vil ofte blive bedre til at se sig selv og sine kompetencer tydeligt, hvilket vil styrke medarbejderens selvtillid, bevidsthed om egne kompetencer og egen formåen. Derudover vil medarbejderen opleve en styrket selvrespekt og selvansvarlighed, idet medarbejderen får et rum, hvor hans eller hendes tanker bliver italesat og taget alvorligt af lederen. Og det bliver alt andet lige langt lettere for medarbejderen at sætte sig mål for egen udvikling – og også forpligte sig til at gå efter dem, når initiativet kommer ”indefra” og ikke dikteres udefra. Medarbejderen vil opleve en langt større grad af kontrol, frihed og indflydelse på eget job og egen udvikling, hvilket vil give en større handlekraft og et ønske om at ”gøre noget” og tage fat. Coaching bliver dermed en form for ”mental medicin”, der kan skabe afhængighed, fordi det at tale om sig

8

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

kan blive en ”never ending process” og resultere i store udviklingsmuligheder for såvel medarbejderen som virksomheden, hvis begge parter tør.

coaching er der ingen halve løsninger – og muligheden for at ”coache” i kaffepausen eksisterer naturligvis fortsat – men det må aldrig blive et konsekvent alternativ til det, der var stillet i udsigt med at coache medarbejderen ud fra dennes interesser og i et aftalt, personligt, anerkendende dialogrum med mulighed for refleksion og eftertanke. Uanset om det er dig selv som leder eller en ekstern coach, der coacher medarbejderen, vil coaching – når professionelt grebet an – give medarbejderen en ny mulighed for at tage ansvar for sig selv i jobbet. Det er nemlig den psykologiske proces, der sker, når du iscenesætter et rum, hvor det at tale højt om det, der virkelig betyder noget, kan skabe energi, engagement

Ifølge Martabolette Stecher er der masser af gevinster at hente, hvis lederen formår at coache på den coachedes betingelser

Leder ”coach”: Bare gør det!

Hvis du gerne vil coache dine medarbejdere, behøver du på ingen måde at opfinde den dybe tallerken og gøre det sværere, end det er. Du kan sagtens selv iscenesætte den proces, hvor du coacher dine medarbejdere. Dog skal du overveje, hvor mange ressourcer du ønsker at bruge på det, for vælger du i din virksomhed at tilbyde coaching som et udviklingsrum for dine medarbejdere, kræver det også, at du giver dem det, de har krav på. Med

og styrke lysten til at tage fat på ny. Coachen holder et spejl op for medarbejderen, der får medarbejderen til at se sig selv mere tydeligt. Det skaber en øget bevidsthed, hvilket giver mulighed for at forholde sig til sig selv på nye måder og dermed også at kunne handle anderledes – og gøre noget andet, end det man plejer at gøre. Og det vil altid føre noget positivt med sig, som organisationen og virksomheden kan vokse og udvikle sig af i samspil med medarbejdernes udvikling.


...om coaching

7 GODE RÅD når du som leder selv skal i gang med at coache dine medarbejdere

1.

Du skal lave en aftale med din medarbejder om, at han eller hun ønsker at blive coachet – og af dig. Udgangspunktet for, at coaching også kan blive en succes eller opleves positivt og konstruktivt, er, at det er baseret på frivillighed og ingen tvang. Når noget er frivilligt, er det ofte også i højere grad lystbaseret, hvilket skaber en positiv og åben indstilling.

2.

Du skal bede medarbejderen forberede sig inden coachingen på, hvad han eller hun gerne vil tale om. Dvs. hvad er emnet for coachingen.

3.

Stil åbne spørgsmål, der f.eks. begynder med hvad, hvor, hvilke, hvornår, hvem, hvordan, osv. Det får medarbejderen til at blive bevidst, tage ejerskab og være ansvarlig. Spørgsmål som ”hvad har du allermest brug for lige nu?”, og ”hvad er det bedste, der kan ske lige nu?” vil altid være gode at stille, når medarbejderen har præsenteret sin situation.

4.

Glem egne holdninger, vurderinger og nok så velmente ”gode råd” – og forestil dig, at du ingenting ved. Det er det bedste udgangspunkt for, at din medarbejder selv finder frem til svarene på dine spørgsmål og sin situation. Herved aktiverer du medarbejderens egen evne til at tage ansvar for sin situation.

5.

Når en medarbejder coaches handler det i høj grad om, hvor medarbejderen er lige nu, hvor medarbejderen gerne vil hen – og at tale om, hvordan medarbejderen kommer derhen. Sørg for at afdække medarbejderens situation og fokuser på, hvor det er, medarbejderen ønsker at bevæge sig hen; altså den ønskede situation. Få medarbejderen til at beskrive hvordan denne ønskede fremtid ser ud (if you can dream it, you can do it).

6. 7.

Som coach skal du være den nysgerrige undersøgende og udvise professionelt nærvær. Det betyder, at du i løbet af coachingen ikke tænker længere frem end der, hvor medarbejderen mentalt er. Aftal tidsramme, hyppighed og form – og evaluer efter coachingen med, hvad der har været godt – og hvad I ved næste session vil gøre mere af.

Vil du Vide mere om coaching?

På PID–Personalechefer I Danmark’s online HR-portal Jobudvikleren finder du blandt andet Danmarks største HR-artikelarkiv, HR-værktøjer og meget mere.

www.pid.dk

På Jobudvikleren kan du finde artikler om coaching i Støtteværktøjerne under Fastholdelsesog Udviklingspolitik eller du kan søge på coaching i Artikelarkivet.

Få adgang til Jobudvikleren ved at klikke på ”Jobudvikleren - login” øverst i højre hjørne på www.pid.dk Log ind under ”adgang for medlemmer af PID” ved at indtaste dit medlemsnummer og postnummer.

PID–Personalechefer I Danmark


...om coaching

Coaching er et værktøj til

fokuseret udvikling Coaching er et vigtigt værktøj i DONG Energy's arbejde med lederudvikling. Når det bruges rigtigt, kan coaching bidrage effektivt til, at den enkelte når endnu bedre resultater samtidig med, at virksomheden udvikles.

Af Helene Aagaard, DONG Energy

"DONG Energy er en ambitiøs arbejdsplads, og vi forventer meget af vores medarbejdere og ledere. Det kræver høj performance, hvis vi som et af Nordeuropas største energiselskaber skal være på forkant med udviklingen inden for en sektor, der forandrer sig gennemgribende i disse år. Derfor mener vi, at det er helt afgørende, at vi sikrer høj faglig og personlig udvikling af vores medarbejdere og ledere. Her er coaching et af flere redskaber i værktøjskassen, som vi bruger en del ressourcer på, fordi det giver en høj værdi for både virksomheden og den enkelte leder, når det bruges rigtigt," fortæller Hanne Blume, Vice President for People & Development i DONG Energy.

Hanne Blume, Vice President, People & Development, DONG Energy:

” 10

… det er helt afgørende, at vi sikrer høj faglig og personlig udvikling af vores medarbejdere og ledere.

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Hanne Blume, Vice President, People & Development & QHSE, DONG Energy mener, at coaching er et effektivt udviklingsredskab, når det bruges målrettet


...om coaching

Columbus-programmet er en del af DONG Energy Academy, som er DONG Energys interne udviklingsprogrammer. De fleste deltagere i talentprogrammet er i aldersgruppen 25-40 år. Den uddannelsesmæssige baggrund er typisk ingeniør, økonom eller maskinmester.

”I DONG Energy bruger man coaching, der hvor det giver værdi i forhold til virksomhedens leadership pipeline.” Arbejder strategisk med lederudvikling

Tilbage i 1830 var coaching et slangord på Oxford University i England, der betød: "a tutor, who carries a student through an exam". Den gamle definition ligger faktisk ikke langt fra den måde, DONG Energy i dag arbejder med coaching på. Det handler om at skabe resultater og om fokuseret udvikling af den enkelte. "Coaching er for os et effektivt redskab, fordi det giver os mulighed for at tilrettelægge fokuserede forløb, der koncentrerer sig om den enkeltes specifikke udviklingspunkter. Vi ved jo som HR-specialister, at der er en naturlig grænse for, hvor meget de fleste af os kan rykke os inden for en kort periode, og det er vores erfaring, at jo mere fokuseret vi sætter ind, jo større er sandsynligheden for succes," siger Hanne Blume.

er leder. I stedet bruger man coaching, der hvor det giver værdi i forhold til virksomhedens leadership pipeline. "Vi bruger coaching selektivt, typisk på særlige udviklingstrin i en leders karriere. Det kan være en leder, der netop er gået fra at lede medarbejdere til at lede ledere, eller en leder, der har skiftet til et nyt fagområde, som måske ikke er lederens eget faglige speciale. Det kan også være i tilfælde

Hos DONG Energy er arbejdet med coaching fokuseret omkring det, som virksomheden kalder business-coaching. Det er en lidt bredere forståelse af coaching-disciplinen, hvor man bruger sparring og rådgivning, snarere end "Coaching er meget efterspurgt fra vore medkun den tradiarbejderes og lederes side, fordi de kan se, hvor tionelle, spørgende coameget den fokuserede udvikling kan give.” ching-form. Hanne Blume, Vice President, Samarbejdet People & Development, DONG Energy med eksterne coaches er typisk længevarende, og de enkelte coaches trænes med mangelfuld performance, hvor en i DONG Energys strategi og forretning coach kan være en støtte til en positiv for at sikre en fælles referenceramme. udvikling," forklarer Hanne Blume.

Ikke et tag selv-bord

I DONG Energy får man ikke automatisk tilknyttet en coach, blot fordi man

Coaching bruges også til medarbejdere, der har et særligt behov. Det kan typisk være i forbindelse med et sær-

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

11


...om coaching

>>

ligt personligt udviklingsbehov eller konflikter for eksempel i teams. Individuel coaching bruges målrettet som et aktivt alternativ til kurser, forklarer Hanne Blume. "Coaching er meget efterspurgt fra vore medarbejderes og lederes side, fordi de kan se, hvor meget den fokuserede udvikling kan give. Men det skal ikke bare være et tag selvbord, og derfor er vi skarpe på, hvornår coaching giver værdi, og hvornår det er noget andet, der skal til. Et coaching-forløb hos os skal være fokuseret og effektivt."

Uddanner egne coaches

Helt konkret bruger DONG Energy coaching på to niveauer. Dels bruges eksterne certificerede coaches, der hjælper virksomhedens medarbejdere til at udvikle sig, opstille mål og nå

dem, samt blive bedre til at gå i dialog og dermed skubbe virksomheden i den rigtige retning. Og dels uddannes udvalgte af virksomhedens egne ledere og HR-partnere til coaches, så de selv kan coache medarbejdere til at nå deres fulde potentiale.

Hanne Blume, Vice President, People & Development, DONG Energy:

Vi stiller høje krav til vores lederes evne til at støtte medarbejdernes udvikling.

"Ved at uddanne vores ledere til coaches fremmer vi et miljø, hvor medarbejderne kan vokse, og hvor de lærer selv at være med til at åbne deres muligheder for en ambitiøs karriere i DONG Energy. Vi stiller høje krav til vores lederes evne til at støtte medarbejdernes udvikling, og her er coaching et centralt redskab."

Coaching af talenter Columbus-programmet I DONG Energy bruger man også coaching i forbindelse med talentudvikling. Unge, ambitiøse talenter, der ved siden af deres arbejde gennemgår et uddannelsesforløb i DONG Energy's Columbus-program, bliver også coachet. Og som noget nyt får de nu også en smagsprøve på, hvad det vil sige selv at coache. Columbus-programmet tilbydes medarbejdere i DONG Energy, der har skabt og fremover forventes at ville skabe resultater, der overstiger høje forventninger og krav. Det vil sige talentfulde medarbejdere med potentiale ikke kun inden for ledelse, men også talenter inden for en af DONG Energys to øvrige primære karriereveje; projektleder eller specialist. Over fire moduler bliver der undervist i lederskab, herunder det coachende lederskab, hvor de unge lederaspiranter skal gøres fortrolige med coaching som metode og proces. "Det at kunne facilitere beslutninger eller processer har du brug for, hvis du skal gøre karriere i DONG Energy, hvad enten det er som leder eller specialist, og her kan elementer fra coaching-metoden være et effektivt redskab. Derfor er det vigtigt, at DONG Energy's talenter allerede tidligt i deres karriere får en fornemmelse for coaching," siger Hanne Blume. Coaching-modulet på talentprogrammet undervises af eksterne coaches og superviseres af et internt korps af egne, certificerede coaches for dels at sikre en høj kvalitet af undervisningen og dels at skabe den røde tråd tilbage til dagligdagen i DONG Energy. "Det er afgørende, at den enkelte får noget med sig hjem, som kan bruges til at skabe resultater i hverdagen. Ved at lade vores talenter arbejde med coaching opnår vi både, at de får et konkret værktøj, de kan bruge i relation til deres omgivelser tilbage på jobbet, og dels at de får en unik mulighed for at reflektere over deres egen performance og karriere," fortæller Hanne Blume.

12

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Deltagerne på Columbusprogrammet undervises i det coachende lederskab og får mulighed for selv at prøve kræfter med både at blive coachet og selv coache andre.


...om coaching Søren U. Schmidt er Head of Products and Solutions i DONG Energy. Han har ansvaret for udvikling af produkter og løsning til både det danske marked og internationale markeder som for eksempel Sverige og Holland. Han kom til DONG Energy i 2003 fra ISS, har en HD i organisation og økonomistyring fra CBS og blev certificeret coach i 2006.

Case

Søren U. Schmidt

"Det er et kæmpe privilegium at blive coachet" Søren U. Schmidt mener selv, at han er blevet en bedre leder.

"Hvis ikke jeg havde modtaget coaching og selv var blevet uddannet coach tilbage i 2006, så havde jeg nok mere været en af de der ledere, der nærmest udstak ordrer. Det har givet mig nuancer, større grad af empati og bedre kompetencer i forhold til at udvikle og vedligeholde relationer, hvilket jeg synes er vigtigt i en kompleks virksomhed som vores," fortæller Søren U. Schmidt fra DONG Energy. Søren U. Schmidt er en af de ledere, der bruger coaching på flere niveauer. Ud over han selv har gennemgået et coachingforløb, hvor han blandt andet har lært at se sig selv fra flere vinkler, så bruger han aktivt sin coaching-uddannelse i sin daglige ledelse. "Jeg har brugt coaching i forhold til den enkelte medarbejder – både gennem egentlige coaching-forløb og til at skabe refleksion i forhold til dagligdags udfordringer. Det handler om at udvikle og hjælpe medarbejderen til at nå sine mål," siger Søren U. Schmidt og fortsætter: "For eksempel når vi skal udvikle eller lancere et nyt produkt eller arbejde med mere komplekse opgaver, bruger jeg flere elementer fra team-coaching. Her handler det om at skabe et rum, hvor alle bliver involveret og kommer til orde. Samtidig er det for mig som leder en god måde at uddelegere ansvar på. Ved hjælp af coaching kan jeg lægge ansvaret ud i stedet for direkte at placere det." Søren U. Schmidt vil ikke være foruden hverken sin coachinguddannelse eller det at blive coachet. "Når de rigtige spørgsmål stilles, og man reflekterer og kan mærke, at man rykker sig – så er det altså et privilegium at blive coachet," afslutter Søren U. Schmidt.

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

13


...om coaching: Produktinformation

God salgsledelse med coaching Med det mål at gøre salgsledere og Key Account Managers til mestre i at kommunikere effektivt og skabe endnu bedre personlige og professionelle resultater tilbyder BDU og Connectia A/S nu en målrettet salgscoachuddannelse.

Af Helene Ørnbøl, marketing- og kommunikationsansvarlig, Connectia A/S

”God ledelse begynder altid hos lederen selv – Du skal kunne lede dig selv og være bevidst om dine styrker og udviklingsområder, for først da kan du lede andre.” Det fastslår chefkonsulent hos Connectia Frans G. Laursen, som er ansvarlig for den nye uddannelse i salgscoaching. Uddannelsen, som er opdelt i tre moduler á tre dage samt en dags eksamen, er et tilbud til personaleansvarlige salgschefer, salgsdirektører, salgsledere, Key Account Managers, marketingchefer og produktchefer, som ønsker at imødekomme de komplekse krav, der stilles til ledere i dag.

14

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

En salgsleder i dag skal ikke bare instruere og kontrollere processerne og medarbejderne, men i langt højere grad evne at være innovativ, visionær, kunne se og italesætte potentialer, skabe menig, fremme motivation hos medarbejderne og udvikle optimal anvendelse af de organisatoriske ressourcer. Her har coachingbaseret salgsledelse netop vist sig som en metode, der kan rumme kompleksiteten og give salgslederen et værktøj til at fremme den energi og de handlinger, der sikrer værdi og ekstraordinære resultater for kunder, partnere, virksomheden, afdelingen og ikke mindst medarbejderne og lederen selv.

Men hos Connectia og BDU ved man, at coaching som resultatskabende værktøj først giver optimale resultater, når lederen også udvikler sig selv. ”Hvis man i sin organisation skal skabe resultater med salgsbaseret coaching, skal fundamentet – og det er dig selv – være i orden,” udtaler Frans Laursen og fortsætter: ”Det handler om at udvikle sig personligt og være sig ledelsesrollen bevidst. På det grundlag og med de rette coachingfærdigheder er du klar til at skabe mening mellem virksomheden, dig selv og dine medarbejdere og sikre målrettet energi, innovation og fremdrift.”


...om coaching: Produktinformation

”Coachingbaseret salgsledelse begynder med dig selv. Du skal være bevidst om dine egne styrker og udviklingsområder og lede dig selv. Først da kan du lede andre,” siger Frans G. Laursen, ansvarlig for den nye coachuddannelse hos BDU og Connectia A/S

I uddannelsen tages der derfor højde for denne sammenhæng mellem faglig færdighed og personlig udvikling. ”Der er ikke kun tale om en uddannelse. Det er et personligt udviklingsforløb, hvor deltagerne sideløbende med faglig, modulbaseret undervisning coaches på personlige/faglige udviklingsmål. Mellem modulerne træner deltagerne selv. De bliver også medlem af en erfagruppe på salget.net (nyt online mødested for professionelle sælgere), som, også efter endt uddannelse, kan bruges til erfaringsudveksling og faglig inspiration,” siger Frans Laursen.

God ledelse handler om kommunikation

Enhver leder ved, at man ikke kommer sovende til god ledelse. Foruden professionalitet og forretningsmæssige færdigheder kræver ledelse indsigt i psykologiske processer og forståelse af medarbejderes, kollegers og kunders værdier og mål. Nøgleordene er at involvere sig og skabe fælles refleksion, muligheder og rammer til at agere i – alt sammen parametre, som kræver gode kommunikationsevner. Det kan gode coachingfærdigheder netop også hjælpe lederen med at få.

”Med coachingbaseret ledelse går du fra at skabe resultater gennem andre til at skabe resultater sammen med andre for at realisere det uudnyttede forretningsmæssige og personlige potentiale.” Frans G. Laursen, chefkonsulent, Connectia

Frans Laursen uddyber: ”At uddanne sig i coaching er også at uddanne sig i kommunikation i ordets oprindelige betydning: ”at gøre fælles”. Med coachingbaseret ledelse går du fra at skabe resultater gennem andre til at skabe resultater sammen med andre for at realisere det uudnyttede forretningsmæssige og personlige potentiale.”

Uddannelsens indhold

Salgscoachuddannelsens grundmodul er en indføring i grundlæggende coachingteknikker og -værktøjer, som på de øvrige to moduler anvendes og udvides i forhold til de situationer, den enkelte deltager befinder sig i med sine medarbejdere og andre arbejdsrelationer. ”Da uddannelsen er målrettet til salgsledere og Key Account Managers, gør vi en stor dyd ud af at sætte det lærte i relation til den praktiske hverdag i salgsorganisationen. Desuden perspektive-

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

15


...om coaching: Produktinformation

Ny

coachuddannelse BDU og Connectia A/S’s nye coachuddannelse for salgschefer, salgsdirektører og Key Account Managers, marketingchefer og produktchefer med personaleansvar er opdelt i tre moduler á tre dage plus en dags skriftlig og mundtlig eksamen. På første modul trænes deltagerne i grundlæggende coachingværktøjer og -teknikker, som på de øvrige to moduler udvides til anvendelse i relationen til ledelse og resultatskabelse. Du kan læse mere og tilmelde dig uddannelsen på www.connectia.dk eller på www.bdu.dk For uddybende oplysninger kontakt Frans G. Laursen, tlf. 22 77 17 05, mail fla@connectia.dk

>>

rer vi teknikkerne og værktøjerne ind i disciplinerne sales management og sales leadership,” udtaler Frans Laursen.

senere tidspunkt, når man har tilstrækkeligt med coachingsessions (100 timer), gå til ICF ACC-certificering.

Som grundlæggende model for coachingen anvendes GROW-modellen udviklet af bl.a. Graham Alexander til coaching i virksomheder. Hertil tilføres tankesæt, værktøjer og inspiration fra områder og systemer som: NLP, Kognitiv Coaching og Positiv Psykologi, Relationscoaching og Teamcoaching, Systemisk Tænkning, Tribal Leadership, Blue Ocean Strategy samt teorier fra en række anerkendte bøger om arbejdsproduktivitet, motivation og udvikling.

Undervisningsformen bygger på ideerne om activity based learning: vekselvirkning mellem teori, undervisning, fælles refleksion, øvelser, træning i dagligdagssituationer samt selvstudier og egne coachingsessioner. Samtidig defineres ved forløbets start hver deltagers eget personlige udviklingsprojekt, som deltagerne bliver coachet på undervejs. Endelig tilbydes elektronisk platform, hvor der findes inspirationsmateriale, links, filmklip m.m. samt mulighed for networking og erfaringsudveksling. Det første år efter endt uddannelse inviteres de færdiguddannede salgscoaches til to gratis inspirationsdage.

Uddannelsen lever op til ICF’s – verdens største interesseorganisation inden for professionel coaching – krav om timeantal og egne coachingtimer med supervision samt eksamen. Man bliver ikke ICF-certificeret, men man kan på et

Uddannelsen udbydes i både København og Østjylland. Deltagerne undervi-

GROW-modellen Som grundlæggende coachingstruktur anvender Connectia A/S og BDU GROWmodellen udviklet af Graham Alexander, Alan Fine og Sir John Whitmore til coaching i virksomheder: G (Goal): Målsætninger og Værdi R (Reality): Nuværende Situation O (Opportunities): Handlingsalternativer, Muligheder W (Way Forward): Handlingsplan (og opfølgning)

16

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

ses af ansvarlig for uddannelsen Frans G. Laursen og Jesper Oehlenschläger, begge chefkonsulenter hos Connectia A/S. Frans G. Laursen er uddannet cand. merc. og har 14 års erfaring med salg og salgsledelse i Danmark og internationalt. Han er uddannet i NLP, coaching, Teamcoaching og Holistisk Coaching, er certificeret ICF ACC Coach og har siden 2002 haft mere end 1000 coachingsamtaler primært med sælgere og salgsledere. Jesper Oehlenschläger er uddannet diplomleder og har over 20 års praktisk erfaring med kommunikation, salg og ledelse og mere end 10 års erfaring som udviklingskonsulent med tillægsuddannelser i bl.a. NLP, coaching, mediation, projektledelse. Han har haft mere end 600 coachingsessioner.

Udbytte af coachuddannelsen Lederens personlige udbytte af coachuddannelsen: • Personlig og forretningsmæssig succes • Øget effektivitet • Anerkendelse fra ledelse, medarbejdere og kunder • Øget arbejdsglæde – WorkLife Balance • Større ”kommerciel” værdi • Indsigt i nye ledelsesmæssige værktøjer målrettet salg- og marketingverdenen • Diplom for gennemført salgscoachuddannelse Medarbejdernes udbytte: • Personlig og faglig udvikling • Øget motivation og resultatskabelse Virksomhedens udbytte: • Forbedrede resultater – realisering af merpotentiale • Større mulighed for at lykkes med strategien


...om coaching: Produktinformation

Har gode

medarbejderne

ben?

Når en cykelrytter efter en lang etape, træt og udkørt, stiller sig smilende op foran et TV-kamera og siger: ”Jeg havde gode ben i dag” – hvad er det så, han taler om? Eller hvad er det, du taler om, når du går hjem fra arbejde og siger, at ”i dag var en god dag”?

Af Søren Kjær, Mastercoach, XCOACH

XCOACH De færreste tænker over, hvad der faktisk gjorde, at netop denne dag var god. Men det kan være en rigtig god idé at gøre det – for at kunne lære din underbevidsthed at skabe og genskabe den samme mentalitet, du havde på ”den gode dag”. Desværre er mange bedre til at skabe og genskabe tilstanden fra ”de dårlige dage”. Altså både starte og slutte dagen på arbejdet med at huske sig selv på, hvor irriterende Ulla fra regnskab er, hvor ”for meget” Lars fra salg er, og hvor nøjeregnende chefen er. Det kan føles rart at nedgøre andre – for på den måde at hævde sig selv. Men det er lidt ligesom at puste på et bål for at få det til at gå ud. Det virker ikke, og jo mere du puster des mere ild – og til sidst er du udbrændt! Vi er også gode til at hjælpe andre med at huske på de dårlige dage, når vi lige

Mit mål er at du når dine...

mødes i kantinen eller over en kop kaffe på gangen. Gode til at fortælle, hvor meget arbejde, der skal laves, hvor dårlig ledelsen er til at lede, og så i øvrigt lige krydre det med lidt bagtale om både Ulla, Lars og chefen. Og det virker – vi bliver faktisk bedre til at huske de dårlige dage på den måde. Men tænk, hvis man brugte den samme energi på at tænke, ”hvor skønt, at der er rigeligt at lave”, ”Ulla fra regnskab virker presset, mon jeg kan hjælpe hende med noget?”, ”godt vi har én som Lars på salg – han virker udadvendt” – og ”hvor er det godt, at chefen har styr på detaljerne”.

Det handler om mentalitet

Når jeg nævner de gode ben og de gode dage, taler jeg om mentalitet og

om de positive perspektiver, der gør, at vi ikke pr. automatik ser negativitet og offermentalitet som førstevalg i det mindset, der kører i løbet af dagen. Som business-coach på virksomhederne ser og oplever jeg desværre en del holdninger og mentalitet, der giver ”dårlige ben”. Men jeg ved, at det kan ændres, når virksomheden tager ansvar for mentaliteten.

Investér i gode dage

Det er en åbenlys god forretning at investere i bedre mentalitet blandt ledere og medarbejdere. En holdningsændring og nye positive perspektiver virker simpelthen med det samme . Er Lars fra salg gladere og har mere positiv mentalitet på næste kundebesøg, sælger han helt enkelt mere og skaber en bedre kunderelation til næste gang.

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

17


...om coaching: Produktinformation

>>

Og er chefen i bedre balance og har gjort op med egne og virksomhedens mål, er der helt enkelt mere lederskab og overskud at dele ud af til medarbejderne.

og har styr på at ansætte medarbejdere med forskellige kompetencer for derigennem at styrke den samlede kompetence.

High Performance-hjulet: For at en medarbejder kan præstere og bidrage, skal de fire elementer være til stede – kompetence, kapacitet, strategi og god mentalitet

Kompetencer (teknik)

0

25

50

75

Kapaticet (fysik)

100%

Strategi/analyse (taktik)

MENTALITET (psyke)

Mange er også gode til at sørge for, at den rigtige kapacitet er til stede, sørge for dejlige og inspirerende fysiske rammer og har styr på at ansætte eller afskedige medarbejdere, så kapaciteten til enhver tid passer. Nogle er også gode til at arbejde med strategi, udarbejde visioner og missioner, og der laves ofte analyser af markedet, kunderne og medarbejderne for at understøtte den overordnede strategi for salg og vækst. Alle disse tre elementer er gode og nødvendige for at drive virksomhed.

Sportens verden har i mange år investeret i og arbejdet med mentalitet (psyke). Caroline Wozniacki eller andre topidrætsfolk bliver ikke verdensettere uden at have arbejdet med mentalitet og psyke. I sportens verden skal der være fire elementer til stede, for en atlet kan levere den bedste præstation: teknik, fysik, strategi og psyke. Præcis samme model gør sig gældende for ledere og medarbejdere i en virksomhed. Her hedder de fire elementer: kompetence, kapacitet, strategi og mentalitet. Mange virksomheder er gode til at investere i kompetence, gode til fagligt at efteruddanne medarbejdere

18

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Gør din virksomhed noget ved mentaliteten?

Men hvor mange får gjort noget ved mentaliteten i virksomheden? Får lært lederen at kommunikere til sine medarbejdere, så de bliver motiverede. Får givet lederen de værktøjer, indsigter og skabt den mentalitet, der skal til, for at han eller hun kan skabe sammenhold med forståelse for den enkeltes ressourcer. Får skabt mental vækst – både virksomhedens samlede og den enkelte og personlige. Får skabt forståelse for hinandens roller. Får slukket for knappen med ”offermentalitet”. Får skabt andre perspektiver og lært den enkelte medarbejder at udvikle sine egne fremadrettede successtrategier.

Test dig selv…

Hvis du har lyst, så tænk over, hvad dine tre sidste samtaler eller henvendelser til en medarbejder eller kollega indeholdt.

Dårlig mentalitet • Var du utilfreds over ét eller andet – alt fra kaffens kvalitet i kantinen til for meget arbejde eller dårlig kommunikation fra ledelsen. • Bagtalte eller nedgjorde du en kollega, en medarbejder eller din chef. •

Fik du fremhævet dig selv – og lige flettet værdien af din egen store indsats ind i samtalen, og at uden dig ville firmaet have store problemer.

God mentalitet • Fik du spurgt til og hørt på, hvad din kollega havde af udfor dringer? • Foreslog du, hvad DU kunne gøre for at hjælpe? •

Roste du vedkommende, du talte med, og fortalte, hvor glad du er for at arbejde sammen med ham/hende?

• Talte I om, hvor godt en anden kollega (der ikke lytter med) har udført en opgave? • Roste du i positive vendinger virksomhedens planer, mål og strategier? •

Talte I om udvikling af nye eller andre måder at gøre tingene på sammen, så opgaven bliver bedre løst, eller arbejdet bliver mere effektivt – uden at føle behov for at sige det til andre eller til ledelsen?

• Nævnte du noget godt om din chef?


”Det er en åbenlys god forretning at investere i bedre mentalitet blandt ledere og medarbejdere. En holdningsændring og nye positive perspektiver virker simpelthen med det samme.” Du kan også prøve at tænke over det bedste job, du nogensinde har haft. Det job, hvor du glædede dig til at møde op, grinede mest, havde det sjovest og kan huske flest glade kollegaer fra. Og hvor du knoklede en vis legemsdel ud af bukserne. Og tænk helt tilbage på jobbene som opvasker, avisbud eller flaskedreng og frem til dit nuværende arbejde. Var det bedste job det, hvor du arbejdede mindst, fik mest i løn eller havde den bedste frokostordning? Eller var det det job, hvor der var en god mentalitet?

Søren Kjær, XCOACH Mastercoach – Executive Business Coaching

Fasthold de gode medarbejdere

Uanset om konjunkturen siger krise eller vækst, er det en god idé at investere i den gode mentalitet i virksomhederne. I krisetider er det muligvis arbejdsgivers ”marked” med mange kvalificerede medarbejdere at vælge imellem, men de gode medarbejdere søger altså ikke hen til virksomheder med dårlig stemning og dårlig mentalitet. Skulle de lade sig ansætte alligevel, er det stadig dem med de bedste kort på hånden, og de vil ofte søge væk igen, straks muligheden melder sig. I væksttider, hvor det i højere grad er medarbejders ”marked”, vil en god og kvalificeret medarbejder i høj grad vælge at lade sig ansætte i en virksomhed, hvor vedkommende får de bedste muligheder for at gå glad på arbejde og komme glad hjem til familien om aftenen. Og den ”pakke” indeholder ikke udelukkende god løn, fri bil og god pensionsordning! Sidder du med ansvar for udvikling af HR for virksomhedens ledere og deres medarbejdere og er blevet inspireret til at give dine medarbejdere ”gode ben”, så kontakt Søren Kjær fra XCOACH. Søren Kjær arbejder med coachingforløb for topledere og ledere og udvikler medarbejdere gennem teamcoaching til forbedring af mentalitet og firmakultur.

”De færreste tænker over, hvad der faktisk gjorde, at netop denne dag var god. Men det kan være en rigtig god idé at gøre for at lære din underbevidsthed at skabe og genskabe den samme mentalitet du havde på den gode dag.”

Kom i kontakt med XCOACH www.xcoach.dk Tlf.: 40 72 66 22 mail: info@xcoach.dk


...om coaching: Produktinformation

Stil krav til din coach – det gør vi

International Coach Federation (ICF) er verdens største organisation for professionelle coaches. Hos Lederne er alle coaches internationalt certificerede igennem ICF.

Af International Coach Federation (ICF) Danmark, foreningen for professionelle coaches i Danmark

Om International Coach Federation (ICF) i Danmark

International Coach Federation (ICF) er verdens største organisation for professionelle coaches. ICF blev grundlagt i USA i 1995 og er på 16 år vokset fra et dengang overvejende amerikansk og mindre netværk af coaches til i dag at være verdens største organisation for professionelle coaches med over 16.000 medlemmer i 104 lande, som stiller krav til deres medlemmer. ICF definerer coaching som et ”udfordrende partnerskab og kreativ proces med klienter, som inspirerer disse til at maksimere deres personlige og professionelle potentiale”.

20

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

ICF startede i Skandinavien som et Nordisk Chapter (afdeling). I 2008 blev ICF Danmark et selvstændigt Chapter af ICF Global. Den danske afdeling af ICF tæller i dag 180 medlemmer. Platformen for ICF’s arbejde med coaching er dels definerede høje etiske standarder for professionel coaching samt et uafhængigt internationalt certificeringssystem for enkeltpersoner og uddannelser. I dag er 7000 af ICF’s medlemmer akkrediterede af ICF, og antallet af coaches, der gennemfører ICF’s certificeringer, er stigende år for år. Det samme er antallet af ICFakkrediterede uddannelser. Der findes i dag tre ICF certificeringsniveauer (ACC-Associate Certified Coach, PCC-Professionel Certified Coach og MCC-Master Certified Coach). For at bestå en af ICF’s certificeringer skal man mestre nogle

definerede kernekompetencer på et niveau, der matcher det certificeringsniveau, man ønsker at blive certificeret på. I tillæg til dette skal man dokumentere sin uddannelsesmæssige baggrund og længden af uddannelse samt det antal timer, man har coachet betalende klienter. Til hvert af de tre certificeringsniveauer har ICF defineret krav til uddannelsesmæssig baggrund og længde samt det antal timer, kandidaten har coachet betalende klienter. Alle ICF certificeringer gælder i tre år, hvorefter de skal fornys. For at forny en certificering skal man blandt andet dels dokumentere efteruddannelse samt det antal timer, kandidaten har coachet betalende klienter. En fornyelse kan erstattes af en ny certificering på et højere niveau.

Køberne stiller krav

”Det glæder mig, at købere af coachingydelser i Danmark hele tiden bliver mere bevidste om at stille krav til kva-


...om coaching: Produktinformation

om

ICF DANMAIRK

som oplever stor interesse for organisationens tilbud om individuelle coachingforløb, LederCoaching®.

ICF Danmark har 180 medlemmer. ICF Danmark er en dansk afdeling af International Coach Federation www. coachfederation.org, som tæller over 16.000 medlemmer i 104 lande. ICF Danmark holder løbende informationsmøder om certificeringsmulighederne i ICF-regi. Læs mere på www.icfdanmark.dk

liteten af det produkt, de køber eller ønsker at købe. Det gælder alle lige fra store private og offentlige virksomheder til enkeltpersoner. Det er ekstremt positivt for os og alle vores internationalt certificerede ICF-coaches, at kunderne har fokus på kvaliteten og stiller krav. Det betyder også, at interessen blandt coaches for at blive ICF-certificeret er stor. Vi er i dag knap 100 ICF-certificerede coaches i Danmark, og dette antal er støt stigende,” udtaler præsidenten for ICF Danmark, Michael Skjøt.

Samarbejde med Lederne

”De første år som selvstændigt dansk ICF Chapter har vi overvejende brugt vores ressourcer på at formidle information om ICF’s certificeringer til coaches. Nu er vi så langt med det, at vi også er ude hos kunderne i de store virksomheder og informere herom. Senest har ICF

”Vi oplever, at de ledere, der søger coaching, helt generelt er åbne og modige mennesker, som er topmotiverede for, at noget skal være anderledes. Fællesnævneren er, at de ønsker at blive bedre ledere og søger efter svar på det overordnede spørgsmål: ”Hvem er jeg som leder?” For dem kan den rigtige coach være med til at skabe store forandringer i deres liv og karriere,” siger Rikke Andreasen, coach og ledelsesrådgiver hos Lederne.

”… de ønsker at blive bedre ledere og søger svar på spørgsmålet: ”Hvem er jeg som leder?” For dem kan den rigtige coach være med til at skabe store forandringer i deres liv og karriere.” Rikke Andreasen, coach og ledelsesrådgiver, Lederne

Danmark indgået en samarbejdsaftale med Lederne. Denne samarbejdsaftale betyder, at Lederne til deres produkt ”LederCoaching®” kun anvender ICFcertificerede coaches med ledererfaring,” fortsætter Michael Skjøt.

Vi stiller krav til vores coaches

Ledere er interesserede i coaching. Men de har svært ved at orientere sig i vrimlen af coaches. Hos Lederne er alle coaches internationalt certificerede igennem ICF. Ledere vil gerne coaches, men de har svært ved at orientere sig i et marked, der bugner af coaches i alle afskygninger. Det viser erfaringer fra Lederne,

Michael Skjøt, præsident, ICF Danmark

”Men det kan være meget svært at gennemskue, hvad den enkelte coach kan og ikke kan,” tilføjer hun. ”Vi ved fra kontakten med vores medlemmer og fra tidligere undersøgelser, at mange ledere har overvejet at få en coach, men de synes, det er vanskeligt at finde rundt i junglen af coaches på markedet,” siger Rikke Andreasen og fortsætter: ”For at sikre den største effekt af LederCoaching er Ledernes egne coaches og samarbejdspartnere alle internationalt certificerede gennem International Coach Federation (ICF), som stiller høje krav til coachens uddannelse, etik og erfaring samt faglige og personlige kompetencer. Lederne har adgang til et bredt netværk af ICF-certificerede coaches over hele Danmark.”

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

21


...om coaching: Produktinformation

>>

ICF Danmark er et kvalitetsstempel

”Det har været helt oplagt for Lederne at indgå et samarbejde med ICF Danmark, da ICF er med til at sætte standarden for professionel coaching over hele verden og har et globalt aner kendt certificeringssystem som bevis for, at coachen lever op til organisationens kvalitetskrav. Det er med til at give LederCoaching et kvalitetsstempel,” udtaler direktør Krister Ekstrøm, Lederne.

"At coachen selv har ledererfaring og indsigt i de problematikker og udfordringer, som en leder møder, og har en god fornemmelse for, hvad der skal spørges ind til, giver det optimale grundlag for et effektfuldt coachingforløb.”

Ud over at være ICF-certificerede og at have erfaring i at coache ledere har alle coaches tilknyttet LederCoaching selv en baggrund som ledere.

Krister Ekstrøm, direktør, Lederne

”At coachen selv har ledererfaring betyder, at vedkommende har indsigt i de problematikker og udfordringer, som en leder møder, og har en god fornemmelse for, hvad der skal spør-

ges ind til. Det giver det optimale grundlag for et effektfuldt coachingforløb allerede fra første færd,” siger Krister Ekstrøm.

Der er ingen tvivl om, at ledere har mod på LederCoaching. Det så vi blandt andet, da vi under ICFs coachinguge i februar måned tilbød gratis demo-coaching til vores medlemmer, hvor over 400 ledere ønskede at prøve demo-coaching. LederCoaching har helt sikkert en fremtid.

Om

LederCoaching LederCoaching er individuelt tilrettelagt coachingforløb med udgangspunkt i dine specifikke udfordringer. Det kan være alt lige fra personlig afklaring til udvikling af din lederrolle. LederCoaching er for alle ledere uanset niveau, branche og erfaring. Du bliver matchet med en professionel coach fra Ledernes egne rækker eller fra Ledernes netværk af ICF-certificerede coaches. Læs mere om LederCoaching her: www.lederne.dk/ledercoaching

Om Lederne

– en medlemsorganisation Lederne er en interesseorganisation og a-kasse for alle ledere og særligt betroede medarbejdere. Lederne repræsenterer mere end 98.000 medlemmer og sætter ledere og ledelse på dagsordenen. Læs mere om Lederne her: www.lederne.dk

Krister Ekstrøm, direktør, Lederne

22

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk


...om coaching: Produktinformation

Martin B. Andreasen,

Case:

adm.dir., Four Danes A/S

Jeg valgte at tilmelde mig til en gratis LederCoaching demosession for at se, hvad jeg som leder og menneske kunne vinde og tage med mig fra en time med et vildfremmed menneske. Jeg sidder til hverdag i en mindre virksomhed som administrerende direktør, hvor vi ikke har en størrelse, der kan oppebære en ledergruppe og sidder derfor ofte alene med de beslutninger, der skal træffes. Jeg havde som udgangspunkt ingen forventninger til, hvad jeg skulle have med mig hjem og mødte derfor op med en helt ren tavle. Jeg havde gennem Lederne fået anvist en ICF-certificeret coach. Vi fik hurtigt sporet samtalen ind på noget konkret fra min hverdag, og jeg fik nogle rigtig gode spørgsmål til de beslutninger, jeg havde truffet, og hvordan jeg kan formidle dem videre i organisationen. Alt i alt blev jeg overrasket over, hvad jeg fik puttet i rygsækken af brugbare ting på kort tid og besluttede at tilmelde mig flere timer.

Martin B. Andreasen, adm.dir., Four Danes A/S

Jeg kan på det varmeste anbefale coaching. Siden min coachingsession har jeg arbejdet aktivt med de punkter, som jeg talte med coachen om. Jeg har i min omgangskreds været åben omkring, at jeg som leder har valgt denne form for uddannelse af min menneskelige og ledelsesmæssige person for at blive en bedre leder og ikke mindst for at blive udfordret på mine beslutninger, som jeg ellers sidder alene med i hverdagen.

”… jeg blev overrasket over, hvad jeg fik puttet i rygsækken af brugbare ting på kort tid…”

Martin B. Andreasen, adm.dir., Four Danes A/S

Tilmeld dig Pid–Personalechefer i danmark’s gruPPe På linkedin PID har nu fået sin plads på LinkedIn!

PID ønsker at komme i tættere dialog med vores medlemmer og andre HR-interesserede. Vi ser LinkedIn som en mulighed for at skabe et konstruktivt dialogforum for vores medlemmer og andre med interesse for HR, hvor fokus er på at indhente, udveksle og udvikle viden, idéer, erfaringer og information. PID’s gruppe på LinkedIn er åben for indlæg, spørgsmål, diskussion og erfaringsudveksling. Du vil også blive opdateret med det sidste nye fra PID, vores aktiviteter og arrangementer samt relevante HR- og ledelsesnyheder.

Find os og tilmeld dig PID’s gruppe på www.linkedin.com (søg på PID i søgefeltet øverst til højre)

eller find gruppen direkte via www.pid.dk

Join our group

www.pid.dk


...om coaching: Produktinformation

Billeder mobiliserer skjulte styrker De bedste ledere og medarbejdere har hjertet med på arbejde, men alt for mange lader det blive derhjemme. Dialoogle er et fremragende coachingværktøj, der gør det let at få hjerne og hjerte til at spille sammen. Af Vibe Søgaard, No Nonsense Network

”Problemet er, at kunderne er besværlige, at vi har for lidt tid til at løse opgaverne, at vores budget er for lille, at strukturen i vores organisation er forkert …” eller hvad forklaringen nu kan lyde. – Kender du typen, der altid har en god forklaring på, hvorfor tingene ikke fungerer optimalt på jobbet – og den har næsten aldrig med ham selv at gøre? Sille Lundquist fra Lundquist’co er coach og facilitator. Tit står hun over for ledere og medarbejdere, der skubber bolden fra sig og placerer ansvaret for at de ikke trives eller leverer godt nok på jobbet, alle andre steder end hos sig selv. ”Den barriere skal du igennem, hvis du vil skabe konstruktive og resultatorienterede samtaler, hvor en person kan forholde sig ikke blot til sit arbejde, men også til sig selv – og selv tage ansvar for at ændre på forhold, der hæmmer hans præstation og arbejdsglæde,” fortæller Sille. Med billedværktøjet Dialoogle hjælper hun ledere og deres medarbejdere med at genfinde energien, lysten og motivationen til at præstere optimalt.

Coaching med Dialoogle

Mange af os efterlader hjertet derhjemme og lader hjernen og den rationelle lo-

24

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

gik tage over, når vi går på arbejde. Det er en dårlige idé, for ifølge moderne ledelsesteorier er mennesker, der tager hjertet med på arbejde, bedre ledere, kolleger og samarbejdspartnere. De er hurtigere til at træffe de rigtige beslutninger, bedre til at handle langsigtet og sætte sig i andres sted og bedre til at få ideer, der stikker dybt og virkelig rykker. Billeder gør det let at få fat i følelserne og lade hjertet tale. Derfor bruger Sille Lundquist Dialoogle i sin coaching af både teams og enkeltpersoner. Dialoogle-kortene stimulerer hjernens evne til at reflektere, sætte ord på følelser, holdninger, ideer og drømme og

tænke i nye, kreative kombinationer. Motiverne er skabt og nøje sammensat, så de åbner for frie associationer og fjerner indbyggede barrierer i tankegang og ordvalg.

Udnyt de skjulte styrker

Forestil dig, at din afdeling står over for en ny opgave, som vil kræve, at alle kræfter mobiliseres, og at samarbejdet kører som smurt. Det kan lykkes, hvis I kender hinandens styrker og forstår at udnytte dem konstruktivt. Men måske kræver det også, at der bliver rykket lidt rundt på opfattelser, roller og funktioner?

Dialoogle Dialoogle er et dialogværktøj bestående af 60 billedkort, der i lette øvelser gør samtaler åbne, sjove og forbavsende produktive. Dialoogles styrke ligger i billedernes evne til at stimulere hjernens evne til at tænke i nye, kreative kombinationer og gøre det let at sætte ord på følelser, holdninger, ideer og drømme. Motiverne er skabt og nøje sammensat, så de åbner for frie associationer og fjerner indbyggede barrierer i tankegang og ordvalg og stimulerer refleksion. Dialoogle bruges i coaching, udvikling, kreative processer, konfliktløsning og alle andre situationer, hvor resultater skabes gennem dialog og samtale. Dialoogle-kortene fås i Magnum- og Pocketstørrelse i tre Editions. Med hver Edition følger en brugervejledning med 21 enkle trin-for-trin metoder. Dialoogles produkter og gratis Inspirations- og Idebrev kan bestilles på www.dialoogle.dk

>>


Sille Lundquist bruger Dialoogle i sin coaching af både teams og enkeltpersoner, fordi billeder gør det let at få fat i følelserne og lade hjertet tale

>>

”Det er kun med hjertet, man kan se rigtigt. Det vigtigste er altid usynligt for øjet.”

Antoine de Saint-Exupery


...om coaching: Produktinformation

>>

”Dialoogle synliggør de individuelle styrker i dit team, så du kan vende konflikter og forskelligheder til udviklingsmuligheder. Kortenes evne til at få skjulte styrker frem i lyset er altid en åbenbaring for mange. ’Øj, hvor er vi gode sammen! Sådan skal vi bruge hinanden meget mere!’ er typiske reaktioner, jeg får,” fortæller Sille Lundquist. Dialoogle fås i en lille Pocketstørrelse, som kan lægges ud på et bord, og i en større Magnumstørrelse, som kan lægges ud på gulvet, græsplænen, eller hvor der er plads. De er velegnede til coaching af grupper. At bevæge sig rundt, mens man taler om sine valg, giver en stærkere energi i forløbet.

Ved hjælp af billeder kortlagde denne mand sine faglige og personlige styrker, sine værdier, drømme og ambitioner, og hvad han selv kunne gøre for at få dem opfyldt på jobbet. Med en klar erkendelse af, hvordan han bedst kunne berige sin arbejdsplads med energi og motivation, tog han initiativ til en samtale med sin chef om de ændringer, der skulle til fra hans og virksomhedens side. Med nogle enkle justeringer hos begge parter trives han igen i sit job, som nu gør det meningsfyldt og tilfredsstillende for ham at yde sit bedste. Brug Dialoogle-kort i Magnumstørrelse, som kan spredes ud på gulvet, græsset eller trappen, når der er mulighed for det. At bevæge sig rundt, mens man taler om sine valg, giver en stærkere energi i forløbet.

Erkendelse giver handlekraft

En ung, dygtig konsulent kom til Sille, fordi han var nedtrykt, frustreret og rådvild. Han havde sådan set et drømmejob, men han havde mistet lysten til at betjene virksomhedens kunder. Han havde ikke energi og lyst til at kaste sig over arbejdsopgaverne. Og så var han i øvrigt også irriteret over flere af sine kolleger og chefen. Det siger sig selv, at han ikke længere var et ubetinget aktiv for sin arbejdsplads, for medarbejdere, der mistrives, dræner en arbejdsplads.

Kompas-metoden

Sille spreder Pocketkortene ud og beder ham vælge tre, der siger noget om hans arbejdsliv. Hurtigt har han fundet tre motiver og er i gang med sin fortæl- ling om, hvordan hans hverdag ser ud. Sille lader ham tale og beder ham un- dervejs om at uddybe og nuancere sin fortælling. Hvad kan han lide, og hvad kan han ikke lide ved jobbet? Hvordan har han det om morgenen, inden han tager på arbejde, og om aftenen, når han kommer hjem? Billederne gør det let for ham at fortælle om både følelser og fakta, og på kort tid har han tegnet et klart og nuanceret billede af sit arbejdsliv.

Metoden er velegnet til dybdegående samtaler, der har til formål at afdække personlige udfordringer, finde løsninger og skabe beslutningsgrundlag. Kortene bruges til at styrke fokuspersonens erkendelse af sin situation og skærpe hans opmærksomhed på, hvordan han kan løse problemet. Metoden kan også bruges i en gruppe.

Så beder Sille ham vælge et par kort, der fortæller noget om de styrker, han har. Igen får billederne hans fortælling til at folde sig ud. Med supplerende spørgsmål støtter Sille ham i at kortlægge og erkende sine styrker: Hvad er han god til? Hvornår føler han sig stærk? Hvornår føler han sig topmotiveret? Hvornår har han høj energi?

26

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Trin for trin 1. Spred alle Dialoogle-kort ud foran fokuspersonen.

Fokuspersonen vælger fire kort. Ét som fortæller om problemet; ét som

fortæller om hans drømme; ét som illustrerer, hvilke styrker han har; og

ét der symboliserer hans tvivl.

2. Læg nu de fire kort i hver deres verdenshjørne, så de udgør et slags

kompas.

3. Bed fokuspersonen fortælle om alle fire kort. Stil uddybende spørgsmål undervejs.

4. Herefter bruges kortene som referenceramme til at stille coachende

spørgsmål, der styrker fokuspersonens beslutningsgrundlag:

5. ”Når du ser disse fire kort, hvilket billede fylder så mest i din bevidsthed?” 6. ”Hvordan kan du bruge dine styrker bedre, end du gør i dag?” 7. ”Prøv at vælge endnu et kort, som kunne være en del af løsningen, og

læg det, hvor du synes, det passer bedst i kompasset”.

8. Coachingen fortsætter efter normale coachende principper.


...om coaching: Produktinformation

Coaching af ledere har fået forretningsmæssigt resultat for øje – fra det ordinære til det ekstraordinære Konsulentfirmaet 4IMPROVE oplever, at kunderne i stigende grad efterspørger coaching, hvor formålet er at støtte lederen i opnåelse af ekstraordinære forretningsmæssige resultater. Tidligere efterspurgte kunderne i højere grad coaching i relation til ”bløde” emner som udvikling af det personlige lederskab, karriereudvikling, stressforebyggelse, konflikthåndtering og personale-/teamudvikling – ofte uden direkte kobling til forretningsmål.

Af Lone Storgaard Duerlund, partner og Allan Winter Jensen, seniorkonsulent, 4IMPROVE A/S

En stor international undersøgelse af ICF1 i 2010 viste følgende top fem begrundelser for, at personer opsøger en coach: 1. “Optimize individual and/or team performance” (42,6%) 2. “Expand professional career op- portunities” (38,8%) 3. “Improve business management strategies” (36,1%) 4. “Increase self-esteem/self confidence” 5. “Manage work/life balance”

I efteråret 2008 gennemførte Center for Ledelse (CfL) en undersøgelse af danske virksomheders brug af coaching, som viste, at hele 20 procent af de virksomhedsledere, der gør brug af executive coaching, slet ikke definerer et mål med deres coaching. Og at kun 35 procent oplever, at ledelsescoaching eller executive coaching giver forbedringer til virksomhedens samlede resultater. Undersøgelsen viste ydermere, at over halvdelen af de danske virksomheder ej heller sætter mål for coaching-sessionen hverken i forhold til lederen eller coachen. Men hvorfor ikke bringe det forretningsmæssige perspektiv på banen og sætte et mål med lederens coaching?

I 4IMPROVE oplever vi jævnligt, at det, der startede som et coachingforløb med fokus på det personlige lederskab, skifter fokus – ikke fordi vi insisterer på det – men fordi mange ledere overser det forretningsmæssige perspektiv i deres travle arbejdsliv.

Coaching med et mål

Når vi kontaktes af en virksomhed eller en leder med henblik på at indgå aftale om ét eller flere coaching-forløb, så trækker vi ikke et ringbind ned fra hylden, hvorpå der står forretningskoblet coaching. Vi møder lederen med respekt for den problemstilling, han/hun ønsker at arbejde med i coaching-samtalerne, med alt hvad det

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

27


...om coaching: Produktinformation

>>

kalder på af de klassiske systemiske coach-dyder; nysgerrighed, neutralitet og cirkularitet. Som så mange andre coaches sikrer vi fra start, at der skabes en klar ramme (kontrakt/kontekst) for det videre samarbejde. Derefter vil vi i en iterativ proces støtte lederen i at få arbejdet sig rundt om problemstillingen med det formål at blive skarp på, hvad det reelt handler om, og hvilke(t) mål han/hun vil sætte sig i relation hertil. I naturlig forlængelse heraf vil vi støtte lederen i at udforske vejen hen mod målet via brug af forskellige spørgsmålstyper, spejling, eksternalisering m.m. Formålet er at få lederen til at opstille forskellige forståelser og fremtidsmuligheder, som der kan vælges imellem, udvikles på og handles ud fra. Opgaven er med andre ord at støtte lederen i at skabe sig et sprog for noget, som han/hun ikke tidligere har haft sprog for.

Se verden med nye øjne

Selv om vi ikke trækker et ringbind ned fra hylden, så har vi qua vores præference for at levere forretningskoblet coaching en foretrukken tænkemåde, som vi udfordrer lederen til at ”spille bold op ad” i løbet af coaching-forløbet. Med tanke for, at ledere og medarbejdere i sidste instans er ansat til at skabe merværdi for organisationen og diverse kunder/interessenter, så finder vi – og mange af vores kunder – det værdifuldt at bringe det forretningsmæssige perspektiv på banen. Det giver oftest helt nye perspektiver på den problemstilling, lederen har fokus på. Derfor tilstræber vi at introducere følgende forretningsperspektiver på en given problemstilling i ethvert coaching-forløb, da det kan skabe sammenhæng til de strategiske målsætninger og organisationen som helhed:

”Vi oplever jævnligt, at det, der startede som et coaching-forløb med fokus på det personlige lederskab, skifter fokus, fordi mange ledere overser det forretningsmæssige perspektiv i deres travle arbejdsliv.”

Lone Storgaard Duerlund, partner, 4IMPROVE A/S

28

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Vision og mål: hvad skal lederen levere af resultater i relation til organisationens visioner og mål – både den store organisation og i lederens eget område?

• Kundebehov: hvad er lederens kunders primære behov – hvad giver det af nye perspektiver? • Opgaver: hvad er lederens vigtigste opgaver og relationer i organisationen – hvad giver det af nye perspektiver? Apropos et citat fra den franske forfatter Marcel Proust: ”Den sande opdagelsesrejse består ikke i at udforske nye lande, men i at se verden med nye øjne”, så handler denne forretningskobling om at introducere lederen for ofte oversete perspektiver i coachingsammenhænge, som muliggør at se på lederen i relation til virksomheden (og problemstillingen) med nye øjne.


...om coaching: Produktinformation

HR-chefer er optaget af processer og drift i hverdagen

I 4IMPROVE har vi erfaret, at der i coaching-forløb af HR-chefer jævnligt sker et skred i fokus, sådan at det forretningsmæssige perspektiv kommer mere og mere på banen. Med fare for at levere en grov forenkling af virkeligheden har en del HR-chefer tradition for at blive meget optaget af processer og drift i hverdagen med det resultat, at de ”glemmer” at hæve sig op i et strategisk perspektiv på egen (afdelings) praksis. Derfor skabes der ofte nye helt nye tanker og ideer hos HR-chefen, når coachen introducerer kundebehov-perspektivet, visions-/mål-perspektivet og/ eller opgave-perspektivet i coaching-samtalen. Som afledt konsekvens heraf udbyder 4IMPROVE en HRchef-uddannelse, hvor deltagerne i løbet af forløbet bl.a. bliver trænet i at spotte de mest værdiskabende HR-aktiviteter i egen virksomhed samt udvikle en HR-strategi skræddersyet til egen virksomhed. Kilde: 1: International Coach Federation er en verdensomspændende interesseorganisation inden for professionel coaching

”Med tanke for, at ledere og medarbejdere i sidste instans er ansat til at skabe merværdi for organisationen og diverse kunder/interessenter, finder vi det værdifuldt at bringe det forretningsmæssige perspektiv på banen.”

Allan Winter Jensen, seniorkonsulent, 4IMPROVE A/S

Fakta

om 4IMPROVE

4IMPROVE driver forandringsprocesser hele vejen fra innovativ idéudvikling til resultaterne er i hus inden for et bredt felt af fagområder, bl.a. organisationsdesign, strategi, ledelse, innovation, produktion, indkøb og logistik. I arbejdet med virksomheder og ledere har 4IMPROVE udviklet en stor erfaring i at støtte ledere og virksomheder i at skabe positive udviklingsprocesser knyttet til trimning af virksomheden – som også skaber medarbejdertrivsel og -involvering. 4IMPROVE arbejder med en bred palette af leder- og organisationsudviklingsopgaver inden for det offentlige og det private erhvervsliv. For nærværende er der særligt fokus på: • Udviklingsforløb målrettet ledere af tunge vidensmiljøer, specialister og forskere • Implementering af innovationskultur • Træne og støtte ledere i implementering af Lean • HR-chef-uddannelser • HR-chef-netværk Der er meget tætte relationer til forskningsmiljøet på Aalborg Universitet inden for organisation, ledelse og industriel produktion. Professor på Aalborg Universitet John Johansen var i 2002 med til at stifte 4IMPROVE sammen med tre øvrige partnere og fungerer også i dag som aktiv i bestyrelsen. I dag er partnerkredsen udvidet til syv, og der er 25 konsulenter ansat i 4IMPROVE. Læs mere på www.4improve.dk

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

29


...om coaching: Produktinformation

Gør hverdagen mere

effektiv – med de rigtige

ledelsesværktøjer Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste aktiv! Så hvad gør vi for at bevare denne værdi? Og hvordan øger vi værdien, så den også afspejler sig på bundlinjen?

Af Petra Krab, Sparringspartner & Coach, Fokus PunKt

Svaret må være investering i den menneskelige kapital – der giver afkast i arbejdsglæde, effektivitet og positive resultater! Uafstemte forventninger, ineffektive rutiner, utilstrækkelige lederkompetencer og forkert placerede medarbejdere er ofte årsag til, at tingene ikke fungerer optimalt. En leders vigtigste fokusområde må være at skabe positive resultater gennem sine medarbejdere. At motivere og engagere dem til at bidrage til virksomhedens succes. Der er dog to parter i denne proces – lederne og medarbejderne. Begge skal have de

rigtige færdigheder og kompetencer til at udføre jobbet, være forandringsparate og skal kunne samarbejde. Det er her, der ofte opstår gnidninger, hvis forventningerne ikke er afstemte.

Coach dine medarbejdere til jobsucces

Hvis din virksomhed skulle investere 2-300.000 kroner i nyt IT-udstyr – ville I højst sandsynligt først sætte jer grundigt ind i, om det var den rigtige løsning for jer. I ville kræve en ordentlig oplæring og en grundig dokumentation. Og skulle der opstå tvivlsspørgsmål, ville I ty til brugermanualen. Hvorfor tænker

”Chancerne er store for, at op mod 66% af dine beslutninger om ansættelser, inden for de første 12 måneder viser sig at være fejltagelser!" Peter Drucker, Managementkonsulent

30

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

mange virksomheder anderledes, når det handler om mennesker? Er det ikke mindst lige så vigtigt, at denne investering forrentes bedst muligt? International forskning baseret på 360.000 personer1 har dokumenteret, at der ikke er nogen sammenhæng mellem jobpræstation og en medarbejders erfaring, alder, køn, uddannelse eller andre kriterier, vi så ofte bruger ved udvælgelsen. Det afgørende er, om de: • • •

kan håndtere de mentale udfordringer, der er i jobbet er komfortable med de mennesker, de skal arbejde sammen med kan lide arbejdet og er motiveret for at udføre det

Med vurderingsværktøjerne fra Profiles International kan du faktisk generere en ”brugervejledning” på hver enkelt medarbejder, der sammenholdes med lige præcist det job, som


...om coaching: Produktinformation

Den karismatiske leders ROI: Engagement = produktivitet + lønsomhed Medarbejderengagementet og de finansielle resultater blev sammenholdt i 50 globale virksomheder Petra Krab, Sparringspartner & Coach, Fokus PunKt

vedkommende skal udføre. Derved kan du forudsige, om der er et jobmatch eller ej – og hvad der skal til, for at medarbejderen får succes i jobbet. Coachingrapporten er din ”brugermanual” og et individuelt ledelsesværktøj, der fortæller dig, hvordan du skal coache dine medarbejdere – så du får det bedste ud af dem! Alle testede medarbejdere kan matches med de forskellige jobtyper, der findes i virksomheden, uden ekstra omkostninger.

Personlig udvikling – fokus på lederkarisma!

Karismatiske ledere evner at anspore deres medarbejdere til ekstraordinært engagement og produktivitet. En un-

dersøgelse, som Profiles International har udført i 2010, har påvist, at lederkarisma er baseret på specifik adfærd. Og adfærd kan læres2! Karismatiske ledere skaber og fastholder et arbejdsmiljø, hvor mennesker er følelsesmæssigt og intellektuelt engageret i virksomhedens mål. De skaber en energisk og positiv indstilling – og inspirerer medarbejderne til at gøre deres absolut bedste. De formår at få medarbejderne til at investere ekstra energi og ofte noget af deres egen tid i deres arbejde. Det er præcis den type ledere, som der er brug for i den nuværende økonomiske situation. Ledere med høj karisma – der skaber positive resultater.

Vurderingsværktøjer fra Profiles International er lette at anvende og giver værdifulde informationer, f.eks. • Jobmatchprofil – forudsiger jobsucces ved at matche medarbejderens evner, adfærd og interesser mod jobkravet • Rekrutteringsrapport – med interviewspørgsmål der er 100% tilpasset kandidatens jobmatch • Coachingrapport – der fortæller lederen, hvordan medarbejderen vejledes til højere jobpræstation • Karriereplanlægningsrapport – viser en medarbejders jobmatch til flere stillinger, eller flere medarbejderes match på et bestemt job Yderligere information på www.fokuspunkt.dk

Virksomheder med høj medarbejderengagement havde 19% stigning i driftsindtægten og 28% vækst i indtægt pr. aktie

Virksomheder med lav medarbejderengagement havde et fald på mere end 32% i driftsindtægten og et fald på 11% i indtægt pr. aktie

Kilde: Towers Perrin ‘Global Workforce Study’ undersøgelse med næsten 90.000 medarbejdere i 18 lande

Lederkarisma: De vigtigste adfærdstræk

Profiles International bad næsten 400.000 medarbejdere på verdensplan om at vurdere deres leders karisma på en skala fra 1 til 5 (1 = lav og 5 = høj karisma). Derefter skulle de bedømme, i hvilket omfang deres ledere til dagligt udviste 70 vigtige lederadfærdstræk, som i forvejen blev målt i Profiles Checkpoint 3600 lederevaluering. Analyser af disse input afslørede, hvilke af de 70 adfærdstræk hos lederne der blev opfattet som karismatiske af medarbejderne. Som konklusionen kunne man forestille sig, at en typisk medarbejder ville betegne sine ledere på følgende måde: "En karismatisk leder er en, der kommunikerer klart og lytter til mig. En som tager sig tid til at udvikle mine særlige talenter og har omtanke nok til finde ud af, hvad der motiverer mig. Karismatiske ledere får tingene gjort, men ikke på bekostning af den menneskelige side af sagen. De er stadig

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

31


...om coaching: Produktinformation

Det, der skal til for at optimere ressourcerne i din virksomhed, er et beskedent kundeabonnement inklusive en certificering og support i brugen af værktøjerne. En kompetencegaranti

sikrer, at skulle du miste en certificeret medarbejder – så certificeres en anden ganske gratis. Ud over abonnementet betaler du kun for dit forbrug af tests og vurderinger.

Profiles International Denmark • Verdens førende udbyder af vurderingsværktøjer • Leverer innovative talent management-løsninger • Giver kunderne en konkurrencemæssig fordel • Servicerer næsten 50.000 kunder i 122 lande med produkter på 32 sprog • Forhandler værktøjerne gennem Strategiske Business Partnere i hele verden Download bogens første kapitel helt gratis og køb bogen på www.fokuspunkt.dk/lederkarsima

• Kommende certificeringskurser: 26., 27. og 28. april 2011 8., 9. og 10. juni 2011 Læs mere på www.profilesinternational.dk

>>

omsorgsfulde nok til at bygge tætte relationer til os og har en meget teamorienteret tilgang til at lede os. De mest karismatiske ledere er også kreative tænkere, der hele tiden forbedrer måden, vi gør tingene på…”

HR har nøglen til succes og sikrer højt udbytte

Når vi taler om vellykket implementering af leder- og medarbejderudvikling, er HR den centrale funktion. Her forankres værktøjerne, der bringes i spil. Vi uddanner HR-afdelingen til at bruge værktøjerne til rekruttering, coaching, leder-, medarbejder- og talentudvikling, og al viden og alle kompetencerne beholdes i huset. HR kan nu levere overskuelige cost-/ benefit-analyser til ledelsen på, hvordan leder- og medarbejderudviklingen kan måles på bundlinjen ved at sætte omkostningerne i forhold til de besparelser, der opnås, når der arbejdes målrettet på at øge produktiviteten og nedbringe medarbejderomsætning, sygefravær og stress.

32

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

• Gør hverdagen mere effektiv • Fokus på den personlige effektivitet, hvordan den enkelte udnytter sin tid bedst muligt • Prioritering og personlig planlægning, så deadlines overholdes, og samarbejdet optimeres • Hjælper med at rekruttere, coache, udvikle og fastholde arbejdsstyrken • Strategic Business Partner for Profiles International • Certificeret Business Coach, Manning Inspire Læs mere på www.fokuspunkt.dk

Kilder: 1: Herbert M. Greenberg and Jeanne Greenberg, “Job Matching for Better Sales Performance,” Harvard Business Review, Vol. 58, No. 5. 2: Bogen ”Leadership Charisma” af Bud Haney, Jim Sirbasku & Deiric Mccann


...om coaching: Produktinformation

Sådan forebygger fremsynede ledere

frustrationer Frustrationer og stress kan tages i opløbet. Men det kræver mod og handlekraft. Få en håndfuld grundlæggende indsigter og ni konkrete tips her, det er profitabelt.

Af Birgit Elgaard Brett, Elgaard Coaching

• Torsdag d. 10. februar 2011 var BørDanmark, at de er stressede på et højt sen fyldt med overskrifter som ”Cheeller meget højt niveau. Især mellemfens mentale helbred forplanter sig lederne føler sig klemt. i virksomheden”, ”For mange stressede ledere”, ”Dyrt for virksomheden” og så videre. Senere på måneden i • Årligt er omkostningen til sygedagpenge 8 mia. kr. Magasinet ”Pleasure” blev der stillet Derfor skal stress tages i opløbet. spørgsmålstegn ved, om det er muligt Bedst mens det stadig er et spørgsmål at finde den rette balance mellem job om praktisk planlægning og værdiafog familie. klaring. Og her er coaching nyttig. Ifølge Eurostat og Statens institut for • folkesundhed føler ledere og medarOplever du dominoeffekten? bejdere, at der er meget at lave, og De fleste har prøvet at vågne i godt huflere og flere er frustrerede eller ender mør, have en dejlig morgen og komme med stress og sygemelding. på arbejde fyldt med energi. Men så kommer din chef, kollega, eller telefoI Danmark skyldes hver fjerde sygenen ringer. Og så forandres resten af • melding stress (35.000 sygemeldes dagen – for en af dem har haft en sur hver dag), og 1400 dør årligt af stress. start på dagen, enten pga. manglende Ifølge Det Danske Ledelsesbarometer søvn, sygt barn eller partner, idioter i 2008 tilkendegiver 47% af lederne i trafikken, DSB eller …

”Chefens/nøglepersonens mentale helbred forplanter sig i virksomheden/familien.” Tilpasset fra Børsen

Fra den første dominobrik breder det sig hurtigt, det forværres ved kaffemaskinen, og i frokostpausen tilføjes lige de dårlige nyheder fra TV-avisen eller diverse spisesedler. Så når du går hjem, er du lidt halvsur og træt. Når du kommer hjem, har dit barn eller partner sat sko eller taske ”midt i det hele”, og du flipper ud. Bagefter viser det sig, at dit barn/partner var kommet hjem i rigtig godt humør, og nu sidder I så der med en halvsur stemning omkring aftensmaden.

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

33


...om coaching: Produktinformation

>>

Er du træt af at være brandmand?

Sådan kan en persons mangel på overskud føre til dårlig kommunikation og hurtigt påvirke rigtig mange andre.

Mange, især ledere, bruger en stor del af dagen på ”brandslukning”. Hvor tit har du hørt dig selv sige: ”Jeg har intet nået i dag!” Men din kollega minder dig om, at du har knoklet og løst vigtige opgaver. Det var blot ikke dem, du havde planlagt fra morgenstunden.

Dårligt humør er mere smittefarligt end influenza og især ned i systemet. Fra chefen eller en forældre på hjemmefronten. Heldigvis spredes godt humør endnu hurtigere – men det kræver fælles fodslag.

Selv når vi ved det, kan det være svært selv at se det, og det er her, en coach kommer ind i billedet.

Coaching giver dig førertrøjen på (igen)

o

Ander skyldfølelsen dig i nakken?

Mange lever nærmest konstant i fremtiden med tankerne på næste opgave og føler ofte dårlig samvittighed over det, de ikke er i gang med. Dårlig samvittighed opstår, når vi er splittet mellem vigtige aktiviteter.

Forebyg med fælles fodslag

Vi skal i gang med at forebygge, for omorganiseringer, finanskriser, sygdom osv. kommer og går og vil altid poppe op nu og da.

Sent hjem fra arbejde? Så føler vi skyldfølelse over for børn. Tidligt hjem fra jobbet? Så har vi det dårligt med det, vi ikke nåede. Sætter vi os og hygger, føler vi, at nu burde vi være ude at løbe osv. osv.. Det frustrerer og demotiverer.

Coaching samt de redskaber og teknikker, du får, gør, at du beholder førertrøjen på ved selv at handle. Det er den langtidsholdbare og mest effektive løsning. Når flere arbejder bevidst med at forebygge, vil den positive holdning sprede sig i organisationen.

Få klarhed over, hvad der er vigtigst for dig og sæt det i forhold til dine, ledelsens og privatlivets krav. Har du mål? Privat og arbejdsmæssigt, er de måske for ambitiøse lige nu? En konstruktiv sparring og coaching kan justere dem. De kan jo altid ændres igen.

Ser andre dig som diktator?

Bliv bevidst om, hvordan vores måde at kommunikere og agere på, har afgørende indflydelse på, hvordan en situation eller arbejdsplads udvikler sig. Når man er stresset, bliver ens tone og krop ofte en anelse mere aggressiv/kommanderende og anspændt. Da kommunikation er 55% kropssprog, 38% tonalitet og kun 7% ord, kan selv det at være lidt stresset hurtigt påvirke andre og en given situation.

Skab et fælles udgangspunkt

Kradser krisen? I står måske foran en omorganisering med fyringer, eller I har lige været igennem det? Har I bragende succes, og det største problem er at kunne følge med?

At ville er at kunne…!

Hvornår er nok NOK? Det er egoistisk ikke at handle. Omgivelserne, effektiviteten, bundlinjen og lederen selv betaler en høj pris. Når du har besluttet, at nu skal det være, så hold lige fast i, hvad der motiverede dig – dit ”hvorfor”.

Hvor er du/I nu? Hvor vil du/I gerne hen? Hvad skal du/I bruge for at komme derhen?

Med dit ”hvorfor” kombineret med nogle enkle teknikker kan du ”beholde førertrøjen på”. Et foredrag eller en workshop med konkrete praktisk tips støtter både hver enkelt, men også afdelingen eller virksomheden.

”En god problemformulering er den halve løsning.” Birgit Elgaard Brett, MSc, NLP Master, Cert. Coach, Stresscoach, instruktør Mental træning/ Silva Metoden

34

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Charles Franklin Ketterin

Ekstern sparring og coaching er med til at bevare og genskabe motivation og fokus hos de tilbageblevne, dig der skal sikre den fremtidige bundlinje og vækst.


...om coaching: Produktinformation

Ni tips direkte til førertrøjen

Coaching og stresscoaching af ledere og nøglepersoner vil altid påvirke hele afdelingen og virksomheden positivt. For ikke at glemme hjemmefronten. Livet er en helhed, det er sjældent kun en del af det, der har hele skylden.

1

Respekter, at det, der stresser eller presser den ene, måske afstresser eller aflaster kollegaen.

2 3

Sæt realistiske mål. Tilpas målene den nuværende situation.

Find eller genfind dit eget/ afdelingens/ virksomhedens ”HVORFOR”. Hvorfor er det sjovt at gå på arbejde, være leder, være i denne virksomhed? Uden et stærkt personligt ”hvorfor” er varige forandringer sværere at skabe. Motivationen skal være der. Især skal den genfindes efter omorganiseringer for at sikre medarbejderfastholdelse.

4 5

Planlæg realistisk, husk især de uventede ting.

Det er nu stilen at sige ”jeg er stresset”. ”Jeg har travlt/meget travlt” bruges næsten ikke mere, og det er ærgerligt af flere grunde. Man kan nemlig have: Se tabel. Når vi alle går og siger, at vi er stressede, opbygges en stemning, som gør det sværere at bevare roen.

7 8 9

Arranger fælles information om stress, både hos dig selv og andre.

Situationen

Stresscoaching: For dig, der har stress eller er tæt på. Et forløb har først fokus på at få stressen ud af kroppen, så på teknikker til at håndtere det og sidst coaching.

Lær at sig PYT eller bed om hjælp. Husk, ”NEJ” er en hel sætning. Beslut at genopfriske og anvende allerede kendte redskaber.

Ændring af vaner og rutiner tager tid

Udbyttet kan langtidssikres ved en målrettet indsats, ved at forpligtige sig over for en anden i virksomheden eller en coach og tale åbent om dine mål og om, hvornår de skal være nået. Når et forløb varer for eksempel et år, med jævnlig opfølgning, fastholdes motivationen, og vaner ændres.

Prioriter aktiviteterne – også de sjove, det der giver energi og begejstring. I travle perioder kan det være lige så vigtigt at lægge ”hygge” og ”energi” ind i kalenderen.

Tilstand

OM Elgaard Coaching

6

Erhvervs- og livscoaching: For dig, der vil finde mål, motivation og balance mellem: arbejdsopgaver, job og privatliv og mellem dine aktiviteter. Teknikker til at jonglere mange bolde og vælge de rigtige. Værdiafklaring for job og privatliv, job og ledelse/virksomhed.

Foredrag og workshops: F.eks.: ”Stress er en del af livet, Behold førertrøjen på” og ”Genfind og bevar motivation og effektivitet efter en omorganisering”.

Det kan du gøre

Projekter + Travlt Fest - Stress Andet tidsbegrænset

Erhvervscoaching Målsætninger Prioriteringer Bevare overblikket

- Travlt + Stress

Arbejdsløs Mangel på kunder Mellem projekter

Stresscoaching Fokus på at kunne komme til bunds i bunker / skabe / garager

+ Travlt + Stress

Meget arbejde - overblik - indflydelse + private problemer

Stresscoaching Værktøjer til opgavestyring Akut fokus på sund livsstil

Ring til Birgit Elgaard på 21 22 34 64 og hør mere eller gå ind på www.elgaardcoaching.dk

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

35


...om coaching: Produktinformation

Effektiv coaching på

Mentaline.com

De senere år er der kommet endnu mere fokus på proceseffektivisering. Det har nu også ramt coaching-området, da Mentaline.com har skabt en internetportal, der har gjort coaching til et nyt onlinemarked. I denne sammenhæng betyder online både, at der gennemføres videobaserede coachingsamtaler, og at internettets sædvanlige fordele med søgefaciliteter, sammenligning på pris og kvalitet, brugervenlighed og betaling er tilgængelig. Målet er at bruge mindre tid på processen omkring coachingen, give et bedre grundlag for at finde et bedre match mellem kunde og coach samt betale mindre.

Af Claus Kaaber, CEO, Mentaline.com

Vi lever i en foranderlig verden, hvor vi ikke kan styre, hvilke udfordringer og forandringer, der præger vores privatliv og arbejdsliv. Finanskrisen har sat sit præg på tilværelsen, og bl.a. givet mere arbejdspres, arbejdsløshed og økonomiske problemer. Den slags udfordringer bliver nemt en belastning

for vores personlige overskud, og derfor handler det om hurtigt at få hjælp. Jo større problemerne bliver, desto sværere bliver det at komme tilbage på sporet.

36

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

Sådan bringer Mentaline coaching online

Mentaline.com handler faktisk ikke så meget om selve samtalen, men om den proces, der omkranser coachingen. Når du vælger onlinecoaching gennem Mentaline.com, kan du både spare tid og få større fleksibilitet. Når du har fundet den rigtige coach, er det meget enkelt at vælge et ledigt tidspunkt i coachens onlinekalender. Coachens egen kalender synkroniseres løbende med Mentaline-kalenderen. Ved bestillingen skal du vælge, om det skal være en videosession eller en fysisk session. Det sidste step

er betalingen med Dankort eller kreditkort som f.eks. VISA eller Mastercard. Ud over betaling med kreditkort, introducerer Mentaline om kort tid et klippekortsystem, hvor virksomheden betaler for et vist antal coaching sessioner eller et beløb, hvorefter kunden får en kode, der kan bruges ved betaling. Mentaline tilbyder sine brugere gode muligheder for at betjene sig selv, når de har tid, og servicen er også sat op sådan, at man får påmindelse om bestilte sessioner. Du har sikkert prøvet at ringe til en coach, der er optaget. Så lægger man en besked. Bagefter ringer coachen til dig, og nu er du optaget af et møde. Og sådan kan det ofte blive ved i nogle dage til stor irritation for begge parter. Som de fleste


...om coaching: Produktinformation

Claus Kaaber, CEO, Mentaline.com

danskere sætter pris på deres netbank og muligheden for selv at betale regninger og overføre penge, så oplever Mentaline også, at brugerne sætter stor pris på muligheden for at betjene sig selv på Mentaline.com. Det er f.eks. meget enkelt at flytte tiden for både kunde og coach. Eftersom Mentaline er en salgsplatform, er det naturligt, at prisen er et konkurrenceparameter. Man kan sammenligne Mentaline.com med Hotels. com, da du får mulighed for at vælge mellem en masse coaches ud fra de emner, du vælger at søge på. Du kan foretage sammenligning inden for geografi, specialer, pris, bedømmelser og ”rejsebeskrivelser”. Det er derfor vigtigt, at brugerne anmelder deres coach, så andre kan få glæde af deres gode eller dårlige oplevelse. De samme gælder sådan set for coachen, der kan lære af kundens evaluering.

Rationale ved videocoaching

Arbejdsgiverne får et stort rationale ved videocoaching, da de sparer transportomkostninger og medarbejderens transporttid. En times coaching tager ikke længere tre timers arbejdstid. Man skal også tænke på, at der ofte er en del stress forbundet med at skulle transportere sig. Det kan være

lukke døren eller gå ind i mødelokale. Og så tæller det på virksomhedens grønne regnskab, at medarbejderen ikke skal køre for at få coaching.

Coachingen bliver mere effektiv med et forberedelsesskema

De fleste føler egentlig, at meget af den første coachingsession går med at fortælle coachen om baggrund,

”Arbejdsgiverne får et stort rationale ved videocoaching, da de sparer transportomkostninger og medarbejderens transporttid. En times coaching tager ikke længere tre timers arbejdstid.”

trafik eller forsinkede tog, der måske betyder, at stressniveauet er lidt højt, når man lander hos coachen. Ved en videosession handler det bare om at

uddannelse, job, udfordringer, familie og så videre. Det er nødvendige oplysninger for at få en god samtale og et godt forløb. Men hvis man kun

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

37


...om coaching: Produktinformation

bejdsgiveren. Det giver et mere succesrigt coachingforløb, at arbejdspladsen ikke er involveret i det personlige udviklingsforløb. De færreste ved, hvor de skal starte søgningen efter en coach, og det er tit HR-funktionen eller en kollega, der giver nogle forslag. Men det er slet ikke sikkert, at deres anbefalinger passer til medarbejderen. Mentaline er en markedsplads, hvor man ud fra egne behov har mulighed for at søge efter den rette coach med skelen til geografi og pris samt coachens kompetencer og uddannelse.

Mentaline.com har skabt en internetportal, der har gjort coaching til et nyt onlinemarked

Hvordan virker video-coaching?

>>

har tre timer til rådighed, så kan det føles som spild. Mentaline har derfor udarbejdet et skema, der indeholder nogle grundlæggende oplysninger om kunden, der gør coachen i stand til at forberede den første samtale, så man hurtigere kommer i gang med at tale om den personlige udvikling.

Få coaching, når du har brug for det

Videocoaching giver også en anden form for fleksibilitet. Når man ikke skal transportere sig, er det mere naturligt at lave korte opfølgningssamtaler af en halv times varighed. På den måde kan klippekortet holde længere, og kunden får et tiltrængt boost midt i mellem to sessioner. Du kan altid se på Mentaline.com, om din coach er online og ledig. Mentaline understøtter også muligheden for at udnytte tiden bedst muligt. Det kan f.eks. være ved at få coaching, når man er på firmarejse, og alligevel sidder på sit hotelværelse med jetlag og en tidsforskel, der betyder, at coachen arbejder i Danmark.

Udstationerede har særlig brug for coaching

Efterhånden, som globaliseringen har gjort flere danske virksomheder in-

38

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

ternationale, er det blevet almindeligt med udstationeringer. Som udstationeret er det naturligt, at man oplever en form for identitetskrise. Man bliver hevet ud af de vante rammer, og man skal opbygge en hverdag i en anden kultur og med anderledes tænkende kolleger. I den situation har mange brug for coaching. Det er Mentalines erfaring, at udlandsdanskere ikke ønsker lokale coaches, men søger efter danske coaches, der har samme kulturelle afsæt for samtalen som dem selv.

Mentaline tager over, når chefen overlader ansvaret Danskere sætter pris på frit valg, og når chefen har givet et coachingforløb, vil vi gerne selv vælge coachen. På Mentaline.com kan chefen med god samvittighed give medarbejderen en økonomisk ramme og lade pågældende vælge selv. De fleste medarbejdere er også købmænd, så de ønsker mest mulig ”value for money”. Når medarbejderen selv styrer forløbet, sker der desuden en gunstig ”afkobling” af ar-

Videosessioner foregår på samme måde som almindelige ”face to face”sessioner, bortset fra at man ikke sidder i samme rum. Man kan godt nok ikke give hånd, men man kan sagtens hilse på hinanden, så det bliver nærværende. Billedet skaber et rum, der føles virkeligt og naturligt. Man kan se grin, smil, tårer, fagter og lave fysiske øvelser. Det er også muligt at vise billeder eller at tegne og fortælle. Hvis man ikke har prøvet det, er man sikkert skeptisk, men når man først mødes til en videosession, vil man være overrasket over den kontakt, man er i stand til at skabe, selv om man aldrig har mødt hinanden ”rigtigt”. Mentaline oplever kunder, der starter med

”… når man først mødes til en videosession, vil man være overrasket over den kontakt, man er i stand til at skabe, selv om man aldrig har mødt hinanden rigtigt.”


...om coaching: Produktinformation

Mentaline er en markedsplads, hvor man ud fra egne behov har mulighed for at søge efter den rette coach med skelen til geografi og pris samt coachens kompetencer og uddannelse

”For at sikre kvaliteten har Mentaline indgået flere strategiske alliancer.”

Mentaline tilbyder forskellige løsninger til virksomhederne. Løsningen afhænger af den enkelte kundes behov, men i hovedtræk arbejdes med følgende modeller: en kombination af fysiske og virtuelle sessioner, men hurtigt fravælger de fysiske møder. På Mentaline.com bruger man Skype til at gennemføre videosessionen, og har man en god forbindelse og et headset med god lyd, så glemmer man helt, at man ikke sidder i samme rum. Når man har en videosession på Mentaline.com, skal man logge på Skype senest fem minutter før den aftalte tid. Man skal også sikre, at forbindelsen er i orden, og at webcam og headset virker. Derefter skal man bare vente på at blive ringet op af coachen. Mentaline anbefaler, at man lukker alle andre programmer og lukker internet browseren. Man skal sørge for at opholde sig i et rum uden larm, hvor man ikke bliver forstyrret. Og så skal der være god belysning, så billedet bliver godt.

1.

Mentaline laver en aftale med virksomheden og finder de coaches, der leverer i henhold til aftalen. Leverancen sker gennem Mentaline.com i et ”lukket rum”, hvor der kan bestilles tid hos de i aftalen tilknyttede coaches.

2.

Samme model som 1, men det ”lukkede rum” etableres på virksomhedens intranet, hvor der kan bestilles tid.

3.

Mentaline laver en aftale med virksomheden, der køber klippekort, der kan bruges til køb af coaches på Mentaline.com. Der kan opsættes kriterier for købene efter nærmere aftale.

Mentaline har ikke ansatte coaches, og når Mentaline får en større opgave, så sendes den i udbud blandt platformens coaches. Det betyder, at prisen hele tiden er konkurrencedygtig. For at sikre kvaliteten har Mentaline indgået flere strategiske alliancer. Bl.a. drøftes en samarbejdsmodel med den danske afdeling (200 medlemmer) af den globale coachingorganisation International Coaching Federation (ICF). Mentaline tilbyder i øjeblikket coachingforløb til særligt gunstige priser, så både coaches og kunder kan vænne sig til at mødes i et virtuelt rum. Men når virksomheder selv har brugt videokonferencer i flere år, så bliver det sikkert ikke svært at overbevise dem.

MentaMatch Business til virksomheder

Mentaline.com har etableret en funktion for private købere, der kaldes MentaMatch. Målet er ud fra en kort beskrivelse af kundens situation at matche kunden med op til 10 mulige coaches. For at imødekomme et stigende behov etableres om kort tid en MentaMatch Business, hvor virksomheden kan lægge dens behov, hvorefter Mentaline vil komme op med et program og tilbud.

Når du har fundet den rigtige coach, er det meget enkelt at vælge et ledigt tidspunkt i coachens online-kalender. Coachens egen kalender synkroniseres løbende med Mentaline-kalenderen.

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

39


...om coaching: Produktinformation

”Coaching giver bedre bundlinje” Og et bedre forhold til dine kunder… Sådan siger en af vores kunder, adm. direktør Michael Gandø, der med værdibaseret salg og coachende adfærd sprænger budgetterne fra år til år og nu rejser rundt i sin globale koncern for at videregive principperne for den danske succes.

Af Christian Dinesen, Managing Partner og institutleder, Dansk Coaching Institut-TPC

Den coachende organisation er en realitet og på læberne af førende forskere inden for ledelsesudvikling. Den har fokus på Performance Management koblet med værdibaseret ledelse, coaching og den lærende organisation. Vores samfund vil i de nærmeste år være et vidensamfund, der forstår at udvikle og sælge viden og innovation, der i højere grad baserer sig på, at mennesker arbejder sammen og deler deres viden. Vores fokus bliver at præstere sammen.

1+1=3 Den coachende organisation er selvundervisende og skaber resultater ud fra at udfolde den samlede mængde af potentiale. Vi skal i højere grad leve af

40

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

en samtale- og feedbackkultur, hvor vi konstant coacher hinanden på mål og værdier samt faciliterer de forretningsprocesser, der er afgørende for konkurrenceevnen. For at være en ledende videnorganisation skal vores menneskelige kompetencer videreudvikles og stimuleres. Det er i samspillet, at vi opdager ny viden. Det er på dette område, at vi vil være i stand til at inspirere og motivere andre til at dele viden. Lederen i coachrollen er i sin lederskikkelse en rollemodel, som de fleste gerne vil spejle sig i. Coaching tager afsæt i at udvikle ledere og medarbejdere i at begå sig i den lærende, undervisende og coachende virksomhed. Den internationale prægning medvirker til at benytte viden,

erfaring og værktøjer, som har afgørende betydning for samspillet med kolleger, medarbejdere og kunder. Vi skal udvikle vores fælles unikke DNA.

Sammen opnår vi hver især mere Dit personlige konkurrenceparameter bliver fremover dine kompetencer til at udfolde det menneskelige potentiale og dermed lederskab over for og sammen med andre. Mange har værktøjerne til at drive forretningen, men mangler det, der skal til for at engagere medarbejderne. Når dit lederskab skaber følgeskab, er du først lykkedes.


...om coaching: Produktinformation

”Jeg anvender min nye viden i praksis i omgangen med kollegaer og familie både som et ledelses- og strategiværktøj. Som noget helt unikt kan jeg i mit salgsarbejde udvikle en coachende adfærd – hvor spørgeteknikken giver mig et langt bedre forhold til mine kunder, med kortere beslutningsprocesser, langt mindre prisdiskussion samt kunder, der giver udtryk for, at det er både rart og udbytterigt at handle hos mig.”

Michael Gandø, adm. direktør

Coaching

Resultat

Handling

Udvikling

Du kan sammenligne ledelsescoaching med sportens verden, hvor det er træneren, der langt hen ad vejen lægger strategien, og det er utænkeligt, at han ikke informerer spillerne om, hvordan han forventer, de skal løfte opgaven. Træneren skaber bevidsthed hos spillerne til at tage ansvar for egen rolle, så spillerne er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger i de afgørende sekunder. På samme måde handler den coachende adfærd i ledelse om at klæde medarbejderne på til at tage ansvar og ved at sætte rammer for strategien og afstemme forventninger. Lederen kan ikke lægge strategien, hvis ikke medarbejderne oplever en åbenhed og interesse i den viden, de har, og en almindelig interesse for dem som mennesker. 1. Ved udarbejdelse af strategi og handlingsplaner bliver der taget langt større ejerskab for opgaverne, og derved opnår du som leder langt bedre resultater. 2. Du er som leder langt mindre løsningsorienteret, hvilket kommer til udtryk ved, at du er bedre til at give plads til andres opfattelse af situationen og derved give dem en oplevelse af at være en del af beslutningsprocessen.

Du kan ikke lede andres udvikling uden selv at være i udvikling. Hvis du påstår, at du er færdigudviklet, så er du færdig som leder. Med din indsigt kan du bruge din passion og begejstring til at inspirere andre.

3. Konkret vil du opleve, at den coachende tilgang til salg giver penge på bundlinjen og i høj grad optimerer kundens bundlinje (værdibaseret salg), hvilket igen giver en stor tilfredshed med samarbejdet og kundeloyalitet. 20% af kunderne giver 80% af omsætningen.

HR guide

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk

>>

41


...om coaching: Produktinformation

>>

Coachingens effekt i forhold til organisationens præstationer Forbedrer

Effektiv ledet coaching

Optimerer

Individuelle præstationer

Leverer

Organisationspræstationer

Opfyldelse af strategiske og økonomiske mål

Copyright (c) Dansk Coaching Institut

”Du vokser - når medarbejderne vokser” Stol på processen… Sådan siger en anden leder, Accounting Manager Birgitte Olsen, hvor sidegevinsten ved coachende adfærd i hendes nye ledelsesstil er tid til selvrefleksion, som er blevet en naturlig del af hverdagen, og at se medarbejderne vokse ved øget involvering.

”Coaching og den coachende adfærd er ikke for alle, det kræver en høj grad af etik og selvindsigt som leder at anvende coaching, så hensigten er essentiel for, at det virker.” Birgitte Olsen, Accounting Manager

1. 2. 3. 4.

Du vil som leder arbejde med tre agendaer: Virksomhedens, din og medarbejderens. Med den coachende adfærd sikres, at der er overensstemmelse og accept for, at der er fremdrift, ansvar og ejerskab. Du vil med coaching lytte og spørge dem, der er tættest på løsningen: medarbejderne, specialisterne og kunderne. Derved involveres alle parter for den bedst mulige løsning. Du oplever mere tid til at være visionær, udvikle forretning og medarbejdere for derved at øge betydningen af din og dine kollegers indsats. Du vil opleve, at jo mere du giver spillerum, jo mere kommer kolleger og medarbejdere og bidrager til idé- og opgaveløsning. Der vil komme et naturligt overskud til at give det ekstra, der gør forskellen.

Gevinsten ved at arbejde med sig selv og coaching er, at dine medarbejdere i øget grad tager ansvar og oplever, at de er betydningsfulde for virksomheden. Når du er interesseret i medarbejderne, vokser de og yder deres bedste. Du bliver en mere lyttende leder, der stiller spørgsmål, frem for en leder, der altid har et svar parat. Det bevirker, at du får mere tid til ledelse frem for administration, hvilket giver en større tilfredshed i lederrollen. Husk, at som leder er din rolle at udvikle og delegere, hvor medarbejderens er at udføre den aftalte opgave for derved at eksekvere den fastsatte målsætning.

Udbyttet på den bløde bundlinje, som i disse år er afgørende for den hårde, er: 1. 2. 3. 4. 5.

42

HR guide

Et stærkt employerbrand – du evner at tiltrække og fastholde de bedste En virksomhed der er kendt som et sted, hvor du kan udvikle dig og opnå personlige og faglige mål At der arbejdes ligeværdigt ud fra værdien om, at sammen når vi bedst det fælles mål At der er ambitioner på den korte og lange bane, at de er realistiske og opnåelige At den internationale dimension hele tiden er en faktor for konkurrenceparathed

Nr. 2 April 2011

www.pid.dk


Kig i leverandør & produktguiden, hvis du mangler inspiration til spændende produkter og ydelser inden for

coaching

4IMPROVE driver forandrings- og udviklingsprocesser hele vejen fra innovativ idéudvikling til resultaterne er i hus, inden for et bredt felt af fagområder, bl.a. organisationsdesign, strategi, ledelse, innovation, produktion, indkøb og logistik. 4IMPROVE har udviklet en stor erfaring i at anvende mange forskellige indgangsvinkler til en organisations- og lederudviklingsproces. Det øger muligheden for at finde netop den tilgang, der vil få bedst effekt i den enkelte virksomhed. 4IMPROVE arbejder med organisations- og lederudvikling hos bl.a. TV2/DANMARK A/S, Nielsen & Christensen A/S, Falck A/S, Nordex Food A/S, Sanistål A/S, Aalborg Universitet, Århus Universitet, Post Danmark A/S, Terma A/S og Sauer Danfoss. www.4IMPROVE.dk

GUIDEN

leverandør  produkt

Charlotte Mandrup er executive coach, ledelsesrådgiver og psykoterapeut og har udviklet ledere i større danske og udenlandske virksomheder siden 1994. Charlottes mangeårige erfaring i forretningsverdenen kombineret med et innovativt og udfordrende mindset udgør rygraden i mandrup’s, der er specialiseret i coaching, ledelsesudvikling og mindfulness. For ledere er coaching sjældent nok og kræver konkret rådgivning. Charlotte trækker på sit mangeårige forretningsliv og har udviklet et særligt talent for at diagnosticere og finde enkle løsninger. www.charlottemandrup.com


Connectia A/S Vi udvikler mennesker og virksomheder – med målbare resultater Hos Connectia A/S har vi specialiseret os i koncepter inden for salg, ledelse og forretningsudvikling – 100 % skræddersyet og tilpasset den enkelte virksomhed. Ud fra analyser af virksomhedens målsætninger og medarbejdernes kompetenceniveau udvikler og gennemfører vi træning og uddannelse med fokus på bedre performance og øget indtjening. Hos Connectia leverer vi til både detail- og b2b-virksomheder samt offentlige organisationer. Siden 2009 har vi været kvalificeret som SKI-leverandør.

Dansk Coaching Institut-TPC blev grundlagt i 2002. Vi er akademisk funderet og praktisk baseret hvilket gør, at offentlige og private virksomheder i top 100 vælger os til at træne og coache dem til målbare resultater og effekt gennem ny adfærd, struktur og rutiner. Som førende eksperter vælges vi til at levere coaching og træning inden for: Værdibaseret salg :: Præstationsledelse :: Organisation :: Lean :: Change Management Dansk Coaching Institut-TPC Århus – København – London – Amsterdam – Stockholm

www.connectia.dk

info@danskcoachinginstitut.dk T: 70204447 www.danskcoachinginstitut.dk

Nøglen til unikke løsninger

Det er ikke, hvordan du har det, men hvordan du ta’r det

Dialoogle er et billedværktøj, der i simple øvelser gør samtaler åbne, sjove og forbavsende produktive. Billederne er skabt og sammensat, så de åbner for frie associationer og motiverer os til at reflektere, tænke innovativt, tale fra hjertet, træffe beslutninger, forstå, handle og lære.

Kradser krisen? Halter privatlivet? Vælter succesen dig omkuld?

Brug Dialoogle til at skabe kreative strategier, konstruktive møder, bedre trivsel, større motivation, stærkere sammenhold og meget mere. At ”dialoogle” er let og kan læres af alle. Læs mere på www.dialoogle.dk

Uanset hvad starter den holdbare forandring med dig selv. Derfor flytter jeg dit fokus hen på det, du kan gøre. Kontakt mig på birgit@elgaardcoaching.dk og tilmeld dig nyhedsmailen med gratis inspiration Birgit Elgaard Brett Elgaardcoaching.dk At ville er at kunne MSc, 19 år i internationale koncerner. Har personligt erfaret omorganiseringer, frasalg og mærket stress. Coach og motivator via individuel coaching, mentaltræning, foredrag og workshops.


GUIDEN

leverandør  produkt

Vi gør hverdagen mere effektiv ved at have fokus på den personlige effektivitet. Derved sikrer vi, at • • • •

der arbejdes målrettet med de vigtigste opgaver deadlines bliver overholdt samarbejdet optimeres motivationen øges

Med værktøjerne fra Profiles International hjælper vi virksomhederne med at finde de rigtige medarbejdere til de rigtige stillinger og udvikle, coache og fastholde dem. Som noget helt nyt arbejder vi med at udvikle ledernes karisma, så de gennem medarbejdernes engagement skaber flere positive resultater.

Coach med særligt blik for at skabe klarhed. Klarhed over målet, situationen og over det næste skridt. Kontakt mig i dag, så er du videre.

Gitte Langkjær Lund www.gittelund.dk

Kontakt mig for firmaaftale Lokaler i Valby og Lyngby ICF, ACC certificeret gitte@gittelund.dk m: + (45) 2714 2061

Resultater, der giver synlig gevinst på bundlinjen! Læs mere på www.fokuspunkt.dk

GRANDAHL

HR&COACHING

Virksomheder med en HR-afdeling har også brug for en ekstra ressource. GRANDAHL HR & COACHING tilbyder individuelle HRløsninger, som tilpasses virksomhedens behov og situation. Fordelen ved GRANDAHL HR & COACHING som din eksterne HR-konsulent, sparringspartner og coach er direkte adgang til stor viden og erfaring inden for personale- og organisationsudvikling. Lederne skal sikre, at ideer og planer omsættes til handling og måles på evnen til at skabe resultater. Sammen kan vi styrke jeres organisation og medarbejdere på en professionel måde. Kontakt Annette Grandahl på +45 20 41 77 44 eller annette@grandahl-hr.dk Læs mere på www.grandahl-hr.dk

Inspiration & Resultater | Gitte Lund coaching | cvr26419840

Focus på succes for både kandidat og klient

Search | selection | coaching Styrk dit personlige lederskab Bliv afklaret, få sat dine personlige mål og realiser dem nu vha. COACHING KOBLET MED MEDITATION & TIME MANAGEMENT Du opnår: • Øget selvindsigt og overblik • Nedsat stressniveau og mindre sygefravær • Større motivation og engagement • Større medansvar og medejerskab • Større overskud og mening med det, du laver 2 dages forløb: Torsdag kl. 16.00 – 20.00 og fredag kl. 10.00 – 18.00 Kontakt os på info@holmgaardmanagement.dk Hellerup T.: +45 702 66 144 Læs mere på www.holmgaardmanagement.dk


Focus på succes for både kandidat og klient

Search | selection | coaching Book en JOBcoach og få ny motivation Vi tilbyder motivationsbaseret coaching, hvor vi kommer til dig og dine medarbejdere, således at I sparer tid og penge. Vi kommer en til to gange/mdr. og hjælper med at holde fokus på jobbet! Din virksomhed vil opleve en effektiv modvægt til stress og sygefravær, bedre trivsel, større ejerskab og større motivation blandt medarbejderne.

"Stil krav til din coach – det gør vi"

Find en ICF-certificeret coach på www.icfdanmark.dk

Kontakt os på info@holmgaardmanagement.dk Hellerup T.: +45 702 66 144 Læs mere på: www.holmgaardmanagement.dk

Professionel HR-rådgivning og skræddersyede løsninger Igennem målrettet coaching sætter vi fokus på din personlige udvikling, din succes og mål. Brug coaching til at forstærke dine kompetencer inden for kommunikation, konflikthåndtering, forandringer, stress, til at styrke dit personlige lederskab, skabe balance mellem arbejds- og privatliv, m.m. Vi henvender os til både ledere og medarbejdere. Vi tilbyder endvidere outplacement, karriererådgivning, nedbringelse af sygefravær og rekruttering. Kontakt os på 70 10 33 35 eller jobvision@jobvision.dk for mere information. www.jobvision.dk

Mentaline.com er et nyt koncept, der skaber og plejer onlinekontakten mellem coaches, psykologer og psykoterapeuter samt deres kunder. Mentaline.com har skabt en revolutionerende teknisk platform, hvor man først finder den rette hjælp til personlige udfordringer, og derefter kan booke og betale sessions, der både kan gennemføres som traditionelle fysiske sessions eller som virtuelle videosessions. Målet for Mentaline. com er at blive Europas største og mest troværdige leverandør af onlineterapi og -coaching. Mentaline. com blev lanceret i Danmark og Storbritannien i august 2010.

www.mentaline.com


GUIDEN

leverandør  produkt

Værdiskabende kompetenceudvikling og resultater

Rambøll Management Consulting råder over Danmarks største afdeling for coaching, ledelse og organisationsudvikling baseret på systemiske og anerkendende tilgange. Som én af kernekompetencerne tilbyder vi coaching af enkeltpersoner og medarbejderteams, ligesom vi coacher ledere på alle niveauer og yder særlig sparring til lederteams. I samspil med kunden afklarer vi, hvordan coachingen kan koble sig stærkest muligt til den organisatoriske praksis, så både den coachede og virksomheden opnår maksimal effekt.

attractor.dk/konsulentydelser

Mit mål er at du når dine...

• • • • •

Professionel coaching og sparring Rådgivning og redskaber Facilitering af teamudvikling Oplæg og workshops Undervisning

Få mere information på www.suzannenyvang.dk eller ring på tlf. 28 74 15 64 (Aalborg)

leverandør  produkt

Coaching af ledere og medarbejdere • Mål og afklaring • Forandring og handling • Motivation og mentale ressourcer Coaching er en effektiv og målrettet metode til hurtigt at skabe forandring, energi, overskud og motivation til at handle. Coaching analysen/Hardvard Business Review 2009 viste at: • 86% øgede deres personlige effektivitet og produktivitet • 77% øgede deres evne til at lede og motivere deres medarbejdere Søren Kjær, XCOACH er certificeret Mastercoach og har 28 års erfaring med ledelse, iværksætteri og udvikling af virksomheder og deres medarbejdere. XCOACH | www.xcoach.dk | Tlf.: 40 72 66 22 mail: info@xcoach.dk

HR guide nr. 3, udkommer ultimo juni. Her får du inspiration til tidsbegrænsede ansættelser: vikar- og interim løsninger

GUIDEN

XCOACH

Ekstern og neutral samarbejdspartner tilbyder personligt skræddersyede coachingforløb til ledere og medarbejdere.


CoaChing – vejen til udvikling Job Vision tilbyder coaching til både ledere og medarbejdere Vi sætter fokus på forretningsudvikling, personlig udvikling, succes og ressourcer. Ledere/medarbejdere bliver motiveret og støttet til at skabe unikke resultater, får målrettet deres personlige og faglige udvikling samt rustes til at bearbejde eventuelle frustrationer.

Thisted

Aalborg

Aars

Skive

Kontakt Job Vision for en dialog omkring, hvordan du bedst udvikler og fastholder ledere og medarbejdere i din virksomhed. Ring eller mail til os på 70 10 33 35 eller jobvision@jobvision.dk

Rønne

Aarhus

Herning Silkeborg

Hillerød

Holbæk

København Roskilde

Esbjerg

Vejen

Kerteminde

Slagelse

Odense

Aabenraa

www.jobvision.dk

Næstved

HR guide nr. 2 2011 - Coaching  

HR guide nr. 2 2011 - Coaching